Helbred og sygefravær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbred og sygefravær"

Transkript

1 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt medlemmerne i Forbundets medlemspanel. I alt medlemmer deltog i undersøgelsen, som blev udført i april Hovedkonklusioner Selvvurderet helbred: 94 procent af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er nogenlunde godt, godt eller meget godt. Arbejde til folkepensionsalderen: 22 procent af medlemmerne er helt uenige i, at de kan arbejde, til de når folkepensionsalderen. Blandt medlemmer, der har et godt eller meget godt selvvurderet helbred, forventer 66 procent at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen. Blandt medlemmer med et dårligt eller meget dårligt helbred er andelen 19 procent. Søge væk fra arbejdspladsen: Blandt medlemmer, der har et godt eller meget godt selvvurderet helbred, overvejer 28 procent at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Blandt medlemmer med et dårligt eller meget dårligt helbred gælder det for 60 procent. Sygefraværsdage: 72 procent af medlemmerne havde ingen sygefraværsdage i marts måned procent havde 1-2 dages sygefravær, 9 procent havde 3-5 dages sygefravær, mens 9 procent havde mere end én uges sygefravær. De medlemmer, der har et godt eller meget godt helbred, havde i gennemsnit 1,2 sygedage i marts måned 2015, mens antallet af sygedage i gennemsnit var 6,1 for de medlemmer, der har et dårligt eller meget dårligt helbred. Årsager til sygemelding: De to hyppigste årsager til sygemelding blandt FOA-medlemmer er stress og fysisk belastning i jobbet. 13 procent af medlemmerne har inden for det seneste år været sygemeldt pga. af stress, mens 12 procent har været sygemeldt pga. fysisk belastning i jobbet. Arbejdsmiljø og helbred: Blandt de medlemmer, der er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt, vurderer 22 procent, at deres helbred er meget godt. Den tilsvarende andel er 12 procent blandt de medlemmer, der er helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Tlf Helene Louise Munk Fog Tlf Amalie Dam-Hansen Tlf:

2 Helbred og sygefravær 2 Forebyggelse og helbred: Blandt de medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i høj grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, angiver 31 procent, at deres helbred er meget godt. Det samme gælder for 9 procent af dem, der vurderer, at arbejdspladsen slet ikke prioriterer forebyggelse. Mere end halvdelen af FOAs medlemmer har et godt eller meget godt helbred Medlemmerne er blevet bedt om at tage stilling til følgende udsagn: Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?. Deres vurdering fremgår af figur 1. Figur 1. Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 31% 18% 5% 1% 0% Meget godt Godt Nogenlunde godt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Antal svar: Ved Ikke -kategorien fremgår ikke, da der ikke var medlemmer, der placerede sig inden for denne. Af figur 1 fremgår det, at 1 ud af 5 (18 %) medlemmer vurderer, at deres helbred er meget godt. 45 procent vurderer, at deres helbred er godt, mens 31 procent vurderer, at deres helbred er nogenlunde godt. Samlet set vurderer 94 procent af medlemmerne, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. 5 procent vurderer at deres helbred er dårligt, mens 1 procent vurderer, at det er meget dårligt.

3 Helbred og sygefravær 3 Hvert femte medlem er helt uenig i, at de kan arbejde, til de når folkepensionsalderen 55 procent af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen, men 22 procent er helt uenige i, at de kan arbejde til de når folkepensionsalderen. Se figur 2. Figur 2. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg forventer at kunne arbejde, til jeg når folkepensionsalderen 30% 25% 20% 15% 10% 27% 27% 17% 22% 5% 0% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 7% Antal svar: Usikkerhederne for de viste procentandelene er under +- 2 procentpoint. I notatet Forventninger til at kunne arbejde til folkepensionsalderen går vi dybere ind i, hvem der ikke forventer at kunne arbejde, til de når pensionsalderen. Her ser vi blandt andet på forskelle mellem aldersgrupper, sektorer og køn. Notatet kan findes her:

4 Helbred og sygefravær 4 De medlemmer, der ikke forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen, er også de medlemmer, som vurderer deres helbred dårligst Sammenhængen mellem medlemmernes selvvurderede helbred, og om de forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen, er blevet undersøgt, og er skildret i figur 3. Figur 3. Om medlemmet forventer at kunne arbejde til folkepensionsalderen, fordelt på selvvurderet helbred. Godt eller meget godt helbred (1.411) 66% 29% 6% Nogenlunde godt helbred (692) 39% 53% 8% Dårligt eller meget dårligt helbred (121) 19% 74% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg forventer at kunne arbejde, til jeg når folkepensionsalderen Helt eller delvist enig Helt eller delvist uenig Ved ikke Antal svar: I parentes er angivet antallet af svar for hver kategori. Pga. afrundinger er det ikke alle kategorier, der summer til 100 procent. Spørgsmålene lød: Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? og Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål - Jeg forventer at kunne arbejde, til jeg når folkepensionsalderen. Af figur 3 fremgår det, at 66 procent af de medlemmer, der har et godt eller meget godt helbred, er helt eller delvist enige i, at de forventer at kunne arbejde, de til når folkepensionsalderen. Den tilsvarende andel er 39 procent blandt dem, som har angiver, at de har et nogenlunde godt helbred. Blandt de medlemmer, der har et dårligt eller meget dårligt helbred, angiver 19 procent, at de er helt eller delvist enige i, at de forventer at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen.

5 Helbred og sygefravær 5 Medlemmerne med dårligt selvvurderet helbred overvejer i høj grad at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads Sammenhængen mellem medlemmernes selvvurderede helbred, og om medlemmerne overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads, er også undersøgt og skildret i figur 4. Figur 4. Om medlemmet overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads, fordelt på selvvurderet helbred. Godt eller meget godt helbred (1.412) 28% 62% 11% Nogenlunde godt helbred (692) 39% 49% 12% Dårligt eller meget dårligt helbred (122) 60% 27% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads Helt eller delvist enig Helt eller delvist uenig Ved ikke Antal svar: I parentes er angivet antallet af svar for hver kategori. Pga. afrundinge, er det ikke alle kategorier, der summer til 100 procent. Spørgsmålene lød: Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? og Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads. Af figur 4 fremgår det, at der er en sammenhæng mellem medlemmernes selvvurderede helbred, og om de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Blandt de medlemmer, der har et godt eller meget godt helbred, er 28 procent helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Blandt medlemmer med et nogenlunde godt helbred er andelen 39 procent, mens det blandt medlemmer med et dårligt eller meget dårligt selvvurderet helbred, er 60 procent, der overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads.

6 Helbred og sygefravær 6 7 ud af 10 FOA-medlemmer havde ingen sygefraværsdage i marts I forbindelse med undersøgelsen af medlemmernes helbred, blev medlemmerne bedt om at tage stilling til følgende: Tænk tilbage på marts måned Hvor mange arbejdsdage var du da sygemeldt? Hvis du ikke har været sygemeldt, så skriv 0. Medlemmernes svar fremgår af figur 5. Figur 5. Tænk tilbage på marts måned Hvor mange arbejdsdage var du da sygemeldt? Hvis du ikke har været sygemeldt, så skriv 0. 80% 70% 60% 50% 40% 72% 30% 20% 10% 0% Ikke været sygemeldt 11% 9% 5% 1-2 dages sygemeldelse 3-5 dages sygemeldelse 1-2 ugers sygemeldelse 4% 3-4 ugers sygemeldelse Antal svar: Pga. afrundinger summer totalen ikke til 100 procent. Kategorien Ikke været sygemeldt dækker medlemmer, der har svaret 0 dage. 1-2 ugers sygemelding dækker 6-14 dages sygemelding, 3-4 ugers sygemelding dækker over dages sygemelding. Undersøgelsen blev foretaget fra april Af figur 5 fremgår det, at 72 procent FOA-medlemmer ikke havde nogen sygefraværsdage fra deres arbejde i marts procent havde været sygemeldt 1-2 dage, og 9 procent havde været sygemeldt 3-5 dage. 9 procent af FOA-medlemmerne var i marts måned syge mere end én uge, fordelt på 5 procent, der var syge 1-2 uger, og 4 procent, der var syge 3-4 uger i marts Sammenhængen mellem antal sygefraværsdage og selvvurderet helbred er undersøgt og vist i figur 6 næste side.

7 Helbred og sygefravær 7 Figur 6. Tænk tilbage på marts måned Hvor mange arbejdsdage var du da sygemeldt? Fordelt på selvvurderet helbred. Andel, der har haft sygedage Gennemsnitligt antal sygedage Godt eller meget godt helbred (1.410) 22% Godt eller meget godt helbred (1.410) 1,2 Nogenlunde godt helbred (692) 35% Nogenlunde godt helbred (692) 2,3 Dårligt eller meget dårligt helbred (121) 57% Dårligt eller meget dårligt helbred (121) 6,1 0% 20% 40% 60% 80% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Antal svar: I parentes er angivet antallet af svar for hver kategori. Spørgsmålet om helbred lød: Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?. Som det fremgår af figur 6, har medlemmer med godt helbred færre antal sygedage. Blandt de medlemmer, der angiver, at deres helbred er godt eller meget godt, har 22 procent være sygemeldt i marts måned. Det samme gælder for 57 procent af de medlemmer, der har et dårligt eller meget dårligt helbred. En anden måde at måle sygefraværet på er i forhold til det gennemsnitlige antal sygedage. Medlemmer med et godt eller meget godt helbred havde i gennemsnit 1,2 sygedage, mens medlemmer med dårligt eller meget dårligt helbred i gennemsnit havde 6,1 sygedage i marts måned.

8 Helbred og sygefravær 8 1 ud af 10 medlemmer har inden for det seneste år været sygemeldt pga. stress eller fysisk belastning i jobbet Af figur 7 nedenfor fremgår det, at stress og fysisk belastning er de oftest fremtrædende grunde til, at medlemmerne bliver sygemeldt fra deres arbejde. Figur 7. Andel, der inden for det seneste år været sygemeldt pga. af nogle af følgende årsager? (Eller hvor de var en væsentlig årsag til, at de var sygemeldt). Ja, pga. stress (300) 13% Ja, pga. vold og trusler (25) 1% Ja, pga. mobning (40) 2% Ja, pga. fysisk belastning i jobbet (fx løft) (280) 12% Nej 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antal svar: I parentes er angivet antallet af svar for hver kategori. 2 % har svaret ved ikke og er ikke vist i figuren. Da det har været muligt at sætte flere krydser, summerer procenterne ikke til 100 %. 13 procent af medlemmerne har inden for det seneste år været sygemeldt pga. stress, mens fysisk belastning i jobbet er årsagen til, at 12 procent af medlemmerne har været sygemeldt. 1 procent af medlemmerne har inden for det seneste år været sygemeldt pga. vold og trusler, og 2 procent pga. mobning. 31 procent angiver, at de ikke har været sygemeldt som følge af de fire angivne årsager.

9 Helbred og sygefravær 9 Af figur 8 nedenfor ses andelen, der har været sygemeldt pga. stress fordelt i forhold til medlemmets arbejdssted. Figur 8. Har du inden for det seneste år været sygemeldt af nogle af følgende årsager? Fordelt på arbejdssted. I dagplejen (237) 8% På specialområdet (129) 9% På et hospital/sygehus (206) 11% I psykiatrien (174) 12% I hjemmeplejen (357) 13% I en daginstitution eller SFO (328) På en skole (ikke SFO), rådhus, forvaltningen eller lignende (80) På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (630) 14% 15% 15% I alt (2.409) 13% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Antal svar: I parentes er angivet antallet af svar for hvert arbejdssted. Figuren viser kun de største arbejdssteder. Det er især de kvindelige medlemmer af FOA, der har været sygemeldte pga. stress. 1 ud af 7 (13 %) kvindelige medlemmer, har været sygmeldt pga. stress, mens det gælder for 1 ud af 14 (7 %) af mændene (figur ikke vist). Dette kan blandt andet skyldes, at kvinder og mænd arbejder under meget forskellige forhold.

10 Helbred og sygefravær 10 Sammenhæng mellem helbred og arbejdsmiljø Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem medlemmernes vurdering af deres generelle arbejdsmiljø og deres selvvurderede helbred. Dette fremgår af figur 9 nedenfor. Figur 9. Selvvurderet helbred fordelt på, hvordan medlemmet vurderer det generelle arbejdsmiljø Helt eller delvist enig (1.657) 21% 48% 28% 3% Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads Helt eller delvist uenig (564) 12% 35% 41% 9% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? Meget godt Godt Nogenlunde godt Dårligt Meget dårligt Antal svar: I parentes er angivet antallet af svar for hver kategori. 0-1 % har svaret Ved ikke og er ikke medtaget i figuren. Helt eller delvist enig er lavet ud fra kategorierne Helt enig og Delvist enig, mens kategorien Helt eller delvist uenig er lavet ud fra kategorierne Helt uenig og Delvist uenig. Blandt de medlemmer, der er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt, vurderer 21 procent, at deres helbred er meget godt. Den tilsvarende andel er 12 procent blandt de medlemmer, der er helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Der er også en sammenhæng mellem det generelle arbejdsmiljø og sygefravær. De medlemmer, der er helt enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt, har i gennemsnit haft 1,2 sygedage i marts For medlemmer, der er helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt, er antallet af sygedage henholdsvis 3,8 og 2,6 (figur ikke vist).

11 Helbred og sygefravær 11 Sammenhæng mellem arbejdspladsens prioritering af forebyggelse og medlemmernes helbred Blandt de medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen i høj grad prioriterer forebyggelse, angiver 31 procent, at deres helbred er meget godt. Det samme gælder for 9 procent af dem, der vurderer, at arbejdspladsen slet ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Dette fremgår af figur 10 nedenfor. Figur 10. Helbred fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. I høj grad 31% 48% 19% 2% I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmijøproblemer højt? I nogen grad 16% 49% 31% 4% I ringe grad 15% 38% 38% 8% 1% Slet ikke 9% 29% 50% 7% 5% Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke altid til 100 %. I figuren med helbred har 0 % svaret Ved ikke og er derfor ikke med i figuren. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? Meget godt Godt Nogenlunde godt Dårligt Meget dårligt Der ses også en sammenhæng mellem sygefravær og arbejdspladsens prioritering af forebyggelse. Medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads i høj grad prioriterer forebyggelse, havde i gennemsnit 1,1 sygedage i marts måned Det tilsvarende antal sygedage var henholdsvis 2,5 og 4,6 blandt medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads i ringe grad eller slet ikke prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer (figur ikke vist).

12 Helbred og sygefravær 12 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført fra april Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notaterne om arbejdsmiljø er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde, hvor det kun er specifikke sammenhænge og forskelle i figurer, der er statistisk sikre, er det angivet i figurnoter og tekst. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev alle erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 122 adresser sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 52 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Repræsentativitet og vægtning af data Medlemspanelet er ikke fuldstændigt repræsentativt for FOAs medlemsgruppe, og dertil er der ikke de samme svarprocenter blandt alle medlemsgrupper. I forhold til alder er især de yngre aldersgrupper i undersøgelsen underrepræsenteret i forhold til FOAs erhvervsaktive medlemmer, og det samme gælder for medlemmer i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Det har vi forsøgt at tage højde for ved at vægte data for sektor og alder, så fordelingen i stikprøven svarer til fordelingen blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer. Aldersvægtningen er lavet ud fra følgende aldersgrupper: under 40 år, år, år, år, år og over 60 år. I beregningen af sektorvægte er der set bort fra medlemmer uden sektor. De få medlemmer i stikprøven uden sektor har blot vægten 1.

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 1 1 Resumé... 4 2 Indledning... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Tidspunkt for undersøgelsen og metode... 6 2.3 Sammenligning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt FOAs medlemmer FOA Kampagne og Analyse 24. april 2009 Denne undersøgelse er gennemført blandt forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 31. marts 8. april 2009.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010

Det siger FOAs medlemmer om sygefravær. FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Det siger FOAs medlemmer om sygefravær FOA Kampagne og Analyse 30. september 2010 Resume... 3 1. Indledning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Sammenligninger med andre undersøgelser... 5

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Muskelskeletbesvær i FOA Brand og Redning

Muskelskeletbesvær i FOA Brand og Redning 1. juni 2016 Muskelskeletbesvær i FOA Brand og Redning Samtlige medlemmer i undersøgelsen har inden for det seneste år oplevet smerter i bevægeapparatet, og mere end 3 ud af 4 har haft smerter på daglig

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane

Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA Kampagne og Analyse 22. december 2009 Det siger medlemmerne af FOA om vold, mobning og chikane FOA har i perioden 10.-17. december 2009 gennemført en undersøgelse om vold, mobning og chikane via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere