Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ytringsfrihed på arbejdspladsen"

Transkript

1 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet negative konsekvenser ved at stå frem med deres kritik. Det viser en undersøgelse, som FOA udførte i august Undersøgelsen viser også, at næsten hvert andet medlem har oplevet en direkte eller indirekte mundkurv fra ledelsen erhvervsaktive medlemmer deltog i undersøgelsen om ytringsfrihed. 30 procent har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Det er flere end i 2013, hvor 21 procent af medlemmerne svarede det samme i en lignende undersøgelse. De kritisable forhold handler oftest om dårligt psykisk/fysisk arbejdsmiljø (65 %), manglende tid til borgere/børn/patienter (60 %) og/eller dårlig ledelse (60 %). Kun 2 procent bragte sagen op i offentligheden: Flest tager de kritisable forhold op med deres kolleger (72 %), 59 procent taler med deres nærmeste leder, og 39 procent har talt med en tillidsvalgt eller FOA. Kun 4 procent gik ikke videre med sagen. Næsten halvdelen oplever mundkurv fra ledelsen: 46 procent af medlemmerne har enten direkte eller indirekte oplevet, at ledelsen har givet udtryk for, at de og deres kolleger ikke bør ytre sig i offentligheden. 17 procent har oplevet det direkte og 29 procent indirekte (det ligger i luften). Det har konsekvenser at stå frem med kritisable forhold: I alt 43 procent af medlemmerne har oplevet negative konsekvenser ved at gå videre til fx ledelsen eller offentligheden med kritik af forhold på arbejdspladsen. 14 procent oplevede negative konsekvenser og 29 procent såvel positive som negative konsekvenser. Flere negative konsekvenser i 2016: Hvor det i 2010 var i alt 31 procent, der oplevede negative konsekvenser ved at stå frem med kritisable forhold, er det i 2016 steget til 43 procent. Dårligt psykisk arbejdsmiljø og forhold til ledelsen: 60 procent af de medlemmer, der har stået frem med kritik, har efterfølgende oplevet et dårligere psykisk arbejdsmiljø, og 39 procent har fået et dårligere forhold til deres leder. 21 procent fik at vide, at de skulle gå på kompromis med deres faglighed. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Katrine Bonde Nielsen Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 2 45 procent er tilbageholdende med at tale om forringelser i service: Lidt under halvdelen af medlemmerne er i høj eller nogen grad tilbageholdende med at tale med borgere/pårørende om forringelser i service og ydelser på deres arbejdsplads. 22 procent svarer I mindre grad. 2 ud af 3 medlemmer frygter negative konsekvenser: 68 procent er enten helt eller delvist enige i udsagnet om, at det vil have negative konsekvenser, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads. Kun 10 procent forventer ikke, at det vil have negative konsekvenser (helt eller delvist uenige). De øvrige svarer Ved ikke (22 procent). Dårligt forhold til ledelsen og tjenstlig samtale skræmmer: 50 procent af medlemmerne frygter et dårligt forhold til deres leder, som en konsekvens, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold. 47 procent frygter at blive kaldt til en tjenstlig samtale, og 40 procent frygter dårlig stemning/dårligt psykisk arbejdsmiljø.

3 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 3 Næsten hvert tredje medlem har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til Figur 1 nedenfor viser, at 30 procent af medlemmerne i 2016 har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. 57 procent svarer nej, og 13 procent svarer ved ikke. Figur 1 viser også, at der er sket en stigning fra 2013 til I 2013 var der 21 procent af medlemmerne, der havde oplevet kritisable forhold, mens denne andel er steget til 30 procent i Forskellen er statistisk signifikant. Figur 1. Har du inden for de seneste to år oplevet kritisable forhold på din arbejdsplads, som offentligheden burde kende til? Fordelt på besvarelser i 2016 og % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 57% 30% 21% 13% 10% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Antal svar: (2016) og (2013).

4 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 4 Dårligt psykisk/fysisk arbejdsmiljø, ledelse eller manglende tid til borgere, børn eller patienter Medlemmerne er spurgt, hvad de kritisable forhold handlede om. Næsten 2 ud af 3 medlemmer (65 %) nævner dårligt psykisk/fysisk arbejdsmiljø, 60 procent, at de ikke havde tid nok til borgere/børn/patienter, og andre 60 procent nævner dårlig ledelse. 37 procent svarede, at arbejdet ikke blev udført fagligt forsvarligt, og 23 procent nævner kollegers fejl og sjusk. Endelig svarede 18 procent Omsorgssvigt eller lignende. 1 procent svarede Ved ikke. Figur 2. Hvad handlede de kritisable forhold på din arbejdsplads om? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Dårligt psykisk/fysisk arbejdsmiljø 65% Ikke tid nok til borgere/børn/patienter 60% Dårlig ledelse 60% At arbejdet ikke udføres fagligt forsvarligt 37% Kollegers fejl og sjusk 23% Omsorgssvigt eller lign. 18% Andet, skriv gerne hvad 12% Ved ikke/husker ikke 1% Antal svar: 784. Da medlemmerne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 %. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede Ja til spørgsmålet Har du inden for de seneste to år oplevet kritisable forhold på din arbejdsplads, som offentligheden burde kende til?. 12 procent af medlemmerne svarede Andet til spørgsmålet, hvor de havde mulighed for at uddybe deres svar. 126 benyttede sig af denne mulighed, hvor især tre emner kommer frem. 22 medlemmer nævner, at der ikke er nok personale, 16 har oplevet vold på arbejdspladsen, og endelig svarer 8 medlemmer, at der er for mange ufaglærte afløsere/ansatte.

5 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5 Medlemmerne havde mulighed for at beskrive deres oplevelser med de kritisable forhold i et åbent kommentarfelt, hvilket 424 medlemmer gjorde. Nedenfor ses kommentarer, som hver især uddyber nogle af de kritisable forhold, som figur 2 viser. En beboer har et hjemmelavet våben hos sig. Ledelsen er orienteret, men har ikke gjort noget. En beboer har slået en af mine kollegaer, fordi han mener, at kollegaen er terrorist, og ledelsen trækker bare på skulderen og siger "hvad kan vi gøre". Social-og sundhedsassistent Børn i børnehaven, der får dianoser pga. manglende stimulering i børnehaven. Autister, adhd etc. De bliver overset og tabt på gulvet. Det handler om dårlig uddannelse og manglende overskud grundet besparelser og sygdom. Vi har set flere grelle eksempler på det. Pædagog Misbrug af kommunens økonomi Teknisk Serviceleder Tid ved borger: oplever dagligt, at jeg ikke har tid nok til især morgenpleje hos fx kræftpatienter. De, og deres pårørende, har ofte mange spørgsmål, og så skal de have god tid, evt. pga. smerter, kvalme, svimmelhed, madlede osv. osv. Social-og sundhedsassistent Der er ikke tid til mobilisering af patienterne, og dette er en meget vigtig del i helbredelsen. Kolleger er så stressede, at der kan ske fejldosseringer i medicinen og rettelser kan overses. Patienter kan ligge for længe med uren ble grundet for mange patienter og for få hænder til at varetage dette Social-og sundhedsassistent

6 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 6 Vi kører med et ret forældet alarmsystem, der ikke viser præcist hvilken borgers stue, der bliver udløst alarm på. Dvs. det personale der løber til hjælp, ikke aner hvilken stue de skal løbe til - og der er 9 stuer på hver gang! Vi har haft overfald for nylig, og mange hørte slet ikke alarmen. Der er lidt latenstid! Social- og sundhedsassistent

7 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 7 Medlemmerne tager oftest kritisable forhold op med deres kolleger Omkring 7 ud af 10 (72 %) af medlemmerne reagerede på de kritisable forhold ved at tage det op med deres kolleger, og 59 procent reagerede ved at tage det op med deres nærmeste leder. Dette ses i figur 3. Den viser også, at medlemmer med et tillidshverv (tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant) i højere grad går til lederen end medlemmer uden tillidshverv. Det kan også nævnes, at kun 2 procent har bragt sagen op i offentligheden (i pressen, på Facebook eller lign.). Figur 3. Hvordan reagerede du på de kritisable forhold? Fordelt på tillidshverv. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Jeg gjorde ikke noget 3% 5% 4% Jeg tog det op med mine kolleger Jeg tog det op med min nærmeste leder 56% 59% 69% 73% 72% 70% Jeg tog det op med min tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant/foa 37% 39% 47% Jeg bragte sagen op i offentligheden (pressen, Facebook eller lign.) 3% 2% 2% Jeg tog det op med andre 10% 11% 19% Ved ikke 0% 1% 1% Tillidshverv (147) Ingen tillidshverv (631) I alt (778) Antal svar: 778. Antal svar for de enkelte kategorier ses i parentes. Da medlemmerne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 %. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der svarede Ja til spørgsmålet Har du inden for de seneste to år oplevet kritisable forhold på din arbejdsplads, som offentligheden burde kende til?.

8 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 8 Negative konsekvenser ved at gå videre med kritik I alt 43 procent af medlemmerne har oplevet negative konsekvenser ved at gå videre med kritisable forhold på arbejdspladsen. 14 procent har kun oplevet negative konsekvenser, mens 29 procent har oplevet såvel positive som negative konsekvenser. 7 procent fik kun positive reaktioner, mens 40 procent slet ikke oplevede konsekvenser. Figur 4. Fik dit initiativ/dine initiativer nogen konsekvenser for dig? Fordelt på besvarelser i 2016 og % 10% 20% 30% 40% 50% Ja, negative konsekvenser Ja, positive konsekvenser Ja, både negative og positive konsekvenser 8% 7% 14% 15% 23% 29% Nej 40% 47% Ved ikke 10% 7% Antal svar: 738 (2016) og 813 (2010). Spørgsmålet er ikke stillet til de medlemmer, der, til spørgsmålet Hvordan reagerede du på de kritisable forhold?, svarede, at de ikke gjorde noget eller Ved ikke. Figur 4 viser også, at der er sket en stigning i andelen, der oplever negative konsekvenser ved deres initiativer. I 2010 fik det negative konsekvenser for i alt 31 procent, mod altså 43 procent i Forskellen er statistisk signifikant, og der tegner sig derfor et billede af, at det i 2016 har større omkostninger for det enkelte medlem at stå frem. Det er undersøgt, om der er forskel på konsekvenserne alt efter, hvordan medlemmerne reagerede på de kritisable forhold fx om de tog det op i offentligheden eller med deres leder (som figur 3 viser fordelingen af). Der er dog ikke fundet signifikante forskelle mellem besvarelserne. Ytringsfrihed på intranettet. Det eksisterer ikke. Man bliver beskyld for at være illoyal over for arbejdspladsen. Teknisk servicemedarbejder

9 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 9 Man forsøger pt. at presse os op over den almindelige 37-timers arbejdsuge ved at få os til at gå flere vagter, endda til en lavere løn. Der er absolut konsekvenser af den negative slags, hvis man stiller spørgsmål eller rejser kritik. Brandmand Dårligere psykisk arbejdsmiljø Figur 5 viser hvilke negative konsekvenser, som medlemmerne oplevede. Flest (60 %) oplevede et dårligere psykisk arbejdsmiljø, 39 procent et dårligt forhold til deres nærmeste leder og hver femte et dårligt forhold til den øverste ledelse (22 %). 21 procent fik at vide, at de skulle gå på kompromis med deres faglighed (21 %), 19 procent oplevede generelt dårligere arbejdsforhold, og 18 procent fik et dårligt forhold til deres kolleger (18 %). Det er blevet undersøgt, om medlemmer med eller uden et tillidshverv oplever forskellige negative konsekvenser ved deres initiativer, men der er ikke fundet nogen signifikante forskelle. Figur 5. Hvilke negative konsekvenser fik dit initiativ/dine initiativer for dig? Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte udtale mig fremover 9% Jeg blev indkaldt til en tjenstlig samtale 14% Jeg fik en advarsel 9% Jeg blev sagt op 5% Jeg fik et dårligt forhold til min nærmeste leder 39% Jeg fik et dårligt forhold til den øverste leder Jeg fik et dårligt forhold til mine kolleger Mine arbejdsforhold blev dårligere 18% 19% 22% Det påvirkede mit psykiske arbejdsmiljø 60% Jeg fik at vide, at jeg skulle gå på kompromis med min 21% Andet, skriv gerne hvad: 14% Ved ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal svar: 317. Da medlemmerne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 %. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der, til spørgsmålet Fik dit initiativ/dine initiativer nogen konsekvenser for dig?, svarede enten, at det fik negative konsekvenser eller både negative og positive konsekvenser.

10 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 10 Det er derudover undersøgt, om der er forskel på, hvilke negative konsekvenser, medlemmet har oplevet, alt efter, hvordan de reagerede på de kritisable forhold (som figur 3 viser fordelingen af). Der er dog ikke nogle signifikante forskelle mellem besvarelserne, på grund af for få respondenter. Da jeg ytrede mig om personalepolitikken, forholdt mig kritisk til det psykiske arbejdsmiljø vedr. ledelsesmetoderne, da de for mig virkede ude af trit med personalepolitikken, blev det besluttet at jeg, for en periode, pludselig ikke var kompetent til at udføre mit arbejde med patienter. Samtidig er det blevet noteret i mine personalepapirer, således at det faktisk betød, at jeg ikke fik en stilling på et andet hospital i regionen, selvom jeg til en start havde fået stillingen. Portør Vi får skældud af ledelsen, hvis vi siger noget, de ikke kan lide. Dagplejer

11 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 11 Tilbageholdende med at tale med borgere/pårørende om forringelser i service og ydelser 14 procent af medlemmerne oplever i høj grad, at de er tilbageholdende med at tale med borgere og/eller pårørende om forringelser i service og ydelser på deres arbejdsplads. 31 procent svarer I nogen grad, 22 procent I mindre grad, og 19 procent svarer Slet ikke. Kun 3 procent mener ikke, at der er sket serviceforringelser på deres arbejdsplads. Figur 6. Oplever du, at I på din arbejdsplads er tilbageholdende med at tale med borgerne og/eller pårørende om forringelser i service og ydelser? Fx at I er for få på arbejde, eller at der ikke længere er råd til udflugter/aktiviteter. I høj grad 11% 3% 14% I nogen grad I mindre grad 19% Slet ikke 31% Ved ikke 22% Der er ikke sket serviceforringelser på min arbejdsplads Antal svar: Spørgsmålet blev også stillet i 2014, og der er ikke sket nogen udvikling.

12 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 12 Ledelsen begrænser ytringsfriheden Næsten halvdelen af medlemmerne (i alt 46 procent) har enten direkte eller indirekte fået at vide af deres ledelse, at de ikke bør ytre sig i offentligheden om forhold på arbejdspladsen. 17 procent har oplevet en direkte besked, mens 29 procent oplever, at ledelsen indirekte har givet udtryk for det ( det ligger i luften ). 44 procent af medlemmerne svarer Nej til spørgsmålet og 11 procent svarer Ved ikke. Figur 7. Har ledelsen på din arbejdsplads givet udtryk for, at du og dine kolleger ikke bør ytre jer i offentligheden om forhold på arbejdspladsen (fx i pressen, på Facebook og lign.)? 11% 17% 44% 29% Ja, direkte Ja, indirekte (Det ligger i luften) Nej Ved ikke Antal svar: En analyse af data viser derudover, at beskeden fra ledelsen slår klart igennem på medlemmernes lyst til at ytre sig. Blandt de, der direkte har fået at vide, at de ikke bør ytre sig i offentligheden, svarer 24 procent, at de i høj grad er tilbageholdende med at tale med borgere og/eller pårørende om forringelser i service og ydelser. Det gælder kun 8 procent af de medlemmer, hvor ledelsen ikke har givet udtryk for, at de ikke bør ytre sig i offentligheden. En forskel på 16 procentpoint, som er testet statistisk signifikant. Det er fyringsgrundlag har vi fået at vide mht. Facebook. Social- og sundhedsassistent

13 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 13 Der er meget fokus på flygtninge, så vi blev pålagt ikke at kommentere, hvis vi som medarbejdere bliver kontaktet. Pædagogmedhjælper Mulige konsekvenser af at ytre sig I alt 2 ud af 3 medlemmer (68 %) mener, det vil have negative konsekvenser for dem, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads (helt eller delvist enige). Figur 9 viser dette. I figur 9 ses det også, at medlemmer uden tillidshverv i højere grad frygter negative konsekvenser ved at ytre sig end medlemmer med tillidshverv, som har en særlig beskyttelse af deres ansættelse. Hvor 44 procent af medlemmerne er helt enige i udsagnet, gælder det 34 procent af medlemmer med tillidshverv. Forskellene er testet statistisk signifikante. Figur 8. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? - Det vil have negative konsekvenser for mig, hvis jeg udtaler mig offentligt om kritisable forhold på min arbejdsplads (fx i pressen, på Facebook eller lign.). 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 42% 34% 34% 26% 24% 23% 22% 18% 9% 5% 6% 5% 3% 4% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Tillidshverv (518) Ingen tillidshverv (2.057) I alt (2.575) Antal svar: Antal svar for de enkelte kategorier ses i parentes. Samme spørgsmål blev stillet i 2013 og 2014, men der er ikke nogen statistisk sikre forskelle til svarene fra 2016.

14 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 14 Medlemmerne vil helst tage kritisable forhold på deres arbejdsplads op med deres nærmeste leder 60 procent af medlemmerne vil tage kritisable forhold på deres arbejdsplads op med deres nærmeste leder i fremtiden. Dernæst svarer 54 procent, at de vil tage det op med deres kolleger. Se figur 9. Det er også undersøgt, om der er forskelle mellem medlemmer med og uden tillidshverv. Her viser det sig, at medlemmer med tillidshverv er mere tilbøjelige til at tage kritisable forhold op med deres nærmeste leder, end deres kolleger. Det gælder 76 procent mod 56 procent af medlemmerne uden et tillidshverv. Forskellen er ikke vist i figuren men er testet statistisk signifikant. Figur 9. Hvis du i fremtiden bliver vidne til kritisable forhold på din arbejdsplads, som offentligheden burde kende til, hvordan vil du så reagere? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Jeg gør nok ikke noget 3% Jeg tager det nok op med mine kolleger 54% Jeg tager det nok op med min nærmeste leder 60% Jeg tager det nok op med min tillidsrepræsentant 41% Jeg bringer nok sagen op i offentligheden (pressen, Facebook eller lign.) 3% Jeg tager det nok op med andre 7% Andet, skriv gerne hvad 7% Ved ikke 4% Antal svar: Da medlemmerne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 %. 7 procent af medlemmerne (i alt) valgte at svare Andet til ovenstående spørgsmål. Her havde medlemmerne mulighed for at uddybe, hvilket 211 valgte at gøre. 77 af disse kommentarer handlede om, at medlemmerne ville kontakte FOA, hvis de oplevede kritisable forhold i fremtiden. Et medlem skriver følgende: Og var jeg god til at formulere mig, skrev jeg også til medierne Social- og sundhedsassistent

15 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 15 Halvdelen af medlemmerne frygter et dårligt forhold til deres leder, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads Figur 10. Hvilke konsekvenser frygter du, hvis du udtaler dig offentligt om kritisable forhold på din arbejdsplads? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 40% Dårlig stemning/dårligt psykisk arbejdsmiljø 40% 40% Samarbejdsvanskeligheder 43% 34% 36% 33% At jeg får at vide, at jeg ikke må udtale mig fremover 33% 33% 7% Et dårligt forhold til mine kolleger 16% Et dårligt forhold til min leder At mine arbejdsforhold bliver dårligere 14% 54% 49% 19% 50% 23% 22% At jeg bliver indkaldt til en tjenstlig samtale 43% 48% 47% 23% At jeg får en advarsel 29% 28% 20% At jeg bliver opsagt 39% 35% 5% Andet, skriv gerne hvad 3% Ved ikke Tillidshverv (350) 3% 7% 7% 7% Ingen tillidshverv (1.394) I alt (1.744) Antal svar: Antal svar for de enkelte kategorier ses i parentes. Da medlemmerne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 %. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der, til spørgsmålet Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? - Det vil have negative konsekvenser for mig, hvis jeg udtaler mig offentligt om kritisable forhold på min arbejdsplads (fx i pressen, på Facebook eller lign.)., svarede enten Helt enig eller Delvist enig. Figur 10 ovenfor viser, at 50 procent af medlemmerne (både med og uden tillidshverv) frygter et dårligt forhold til deres leder, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads. 47 procent frygter at blive indkaldt til en tjenstlig samtale, og 40 procent frygter dårlig stemning/dårligt psykisk arbejdsmiljø. Figur 10 viser også svarene opdelt på medlemmer med og uden tillidshverv. Den største forskel mellem disse to grupper er, hvor mange, der frygter at blive opsagt. 20 procent af medlemmerne med tillidshverv frygter dette, mens 39 procent af medlemmerne uden tillidshverv frygter det samme en forskel på 19 procentpoint. Forskellen er testet statistisk signifikant.

16 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16 I figur 10 ses det også, at i alt 3 procent af medlemmerne svarede Andet til spørgsmålet. 80 medlemmer uddybede deres svar, hvor medlemmerne især frygter at blive fyret, få et dårligt forhold til ledelsen eller at få svært ved at finde et andet job. Flest medlemmer bruger dog svarmuligheden til at fortælle, at de aldrig ville udtale sig om kritisable forhold offentligt, men at de først og fremmest vil tage problemerne op med deres ledelse eller FOA. Jeg frygter at blive opsagt. Kommunerne snakker sammen, så det vil være næsten umuligt at få job igen. Social- og sundhedsassistent Det er svært, når man hele tiden bliver målt og vejet - er man for kritisk, har jeg oplevet, at det er den kritiske, der ryger i en fyringsrunde. Pædagogmedhjælper

17 Ytringsfrihed på arbejdspladsen 17 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden august Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen om ytringsfrihed var en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 47 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer var der medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 351, der afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 47. Spørgsmålene om ytringsfrihed er kun stillet til halvdelen af medlemspanelet, og medlemmer besvarede ét eller flere af spørgsmålene om ytringsfrihed. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og medlemmernes alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er lidt overrepræsenterede. Analysen viste også, at unge under 30 og medlemmer i alderen er underrepræsenteret, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og derover er overrepræsenteret. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenteret i stikprøven. Vægtning af data På baggrund af repræsentativitetsanalysen er data vægtet for sektor. Vægtningen gør, at svarene fra underrepræsenterede grupper får en større vægt i stikprøven, mens svarene fra overrepræsenterede grupper får en mindre vægt. På denne måde sikres, at stikprøven svarer til FOAs erhvervsaktive medlemmer på parameteret sektor.

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere