Region Hovedstaden 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden 2016"

Transkript

1 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB 2016

2 INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2

3 Indhold 5 FORORD 6 REGION HOVEDSTADEN ER GLAD FOR CYKLEN 10 DE MEST TILFREDSE CYKLISTER BOR I REGION HOVEDSTADEN 12 CYKLING ER SUNDHED 14 UDLÅN AF ELCYKLER SKABER NYE VANER 16 CYKELFACTS 18 MERE CYKLING - MINDRE TRÆNGSEL 20 SUPERCYKELSTIER TIL PENDLERNE 24 CYKLEN HJÆLPER KLIMAET 26 BYCYKLEN - EN VISION OM GRØN MOBILITET 28 BEDRE LUFTKVALITET MED CYKLISME 30 REGNSKAB

4 4

5 FORORD Renere luft, bevægelse og mindre kø på vejene følger med, hver gang valget falder på cyklen som transportmiddel. Vores mål i Region Hovedstaden er, at det skal være nemmere for os alle sammen at komme frem og tilbage til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter uden at spilde unødig tid i trafikken og at vi kan komme rundt på en måde, der bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig region. Bedre forhold for cyklisme er et vigtigt skridt på vejen for at nå det mål. Vi ved, at cykling for mange er en del af det gode liv. Samtidig er det et af de bedste midler til at afhjælpe en række af de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Cykling giver over en million færre sygedage om året alene i hovedstadsregionen og er med til at nedbringe CO 2 - udslippet. Cykling er også med til at reducere trængslen på vejene trængsel, som hvert år koster samfundet flere mia. kr. og betyder, at bilister i vores region hvert år spilder næsten 10 millioner timer på at sidde i kø. Én ud af fire pendlerture i regionen foretages med cykel, og det er vi stolte af. Men vi skal hele tiden kigge på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Vi har i regionsrådet de seneste år investeret ca. 60 millioner kr. i cyklisme. De penge går bl.a. til en række supercykelstier, som er med til at gøre cyklen til et mere reelt alternativ til bilen. Med cykelregnskabet i hånden kan vi følge udviklingen. Det giver os et praj om, hvordan de forbedrede muligheder for at cykle bliver modtaget, og hvor vi skal sætte ind fremover. God vind på cykelstierne Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand 5

6 REGION HOVED- STADEN ER GLAD FOR CYKLEN Cykelture i København og Frederiksberg 339 mio. cykelture 378 mio. cykelture 408 mio. cykelture De 29 kommuner i Region Hovedstaden dækker over vidt forskellige områder fra indre by i København til det gamle fiskeleje i Gilleleje. Med mange korte ture og landets bedste kollektive trafik er cyklen relevant for en stor del af turene i København, mens vilkårene er anderledes, når man kommer uden for forstæderne. Fælles for hele regionen er dog, at cyklen hver dag hjælper til at få hverdagen til at hænge sammen for Region Hovedstadens 1,8 mio. indbyggere. VI CYKLER MERE I REGION HOVEDSTADEN Antallet af cykelture (enten rene cykelture eller kombiture) i Region Hovedstaden er steget med 20% siden 2007 og 8% siden det seneste cykelregnskab i Især uden for forstæderne har der været en stor stigning i antallet af cykelture siden seneste regnskab. Her var der hele 20% flere ture i 2016 end i Siden sidste regnskab i 2012 er antallet af ture i København Frederiksberg steget med 8%, mens cyklingen er stagneret i forstæderne. Ser vi længere tilbage til 2007 har forstæderne dog oplevet en stigning i cyklingen, nemlig på 8%. 6

7 MIO. CYKELTURE Region Hovedstaden København og Frederiksberg 500 Forstæder Øvrige CYKLEN ER ET POPULÆRT TRANSPORTMIDDEL På næsten 1 ud af 4 ture (24%) vælger vi cyklen evt. i kombination med kollektiv trafik. Samlet set var cyklens andel af alle ture i 2016 øget med 2,1%-point i forhold til 2007, men dog kun 0,2%-point i forhold til De fleste ture, der inkluderer cyklen i Region Hovedstaden, er rene cykelture. Ture, hvor cyklen kombineres med kollektiv trafik, udgør dog næsten hver 9. cykeltur. 7

8 RENE CYKELTURE OG KOMBITURES ANDEL AF ALLE TURE I REGION HOVEDSTADEN 30% Kombiture Cykelture 25% 20% 15% 10% 5% 0% Cyklen er en del af turen på hver 4. tur i Region Hovedstaden 8

9 CYKLENS OG KOMBITURENES ANDEL AF ALLE TURE (SOM PRIMÆRT TRANSPORTMIDDEL) 40% 35% 30% Kombiture Cykelture 25% 20% 15% 10% 5% 0% København og Frederiksberg Forstæder Øvrige Cyklen er mest populær i de tættere befolkede områder både når det drejer sig om rene cykelture og om kombiture. I København og Frederiksberg bliver cyklen brugt på sammenlagt ca. 35% af turene. I forstæderne gælder det ca. 19% af turene, og i de øvrige kommuner er det ca. 14% af turene. 9

10 DE MEST TILFREDSE CYKLISTER BOR I REGION HOVED- STADEN 105 København og Frederiksberg Forstæder 106 Øvrige 100 Den nationale cyklistundersøgelse er en interviewundersøgelse, der i 2016 blev foretaget for indbyggerne i 35 af landets kommuner. Formålet med undersøgelsen er at give kommunerne et sammenligneligt og lettilgængeligt samlet overblik over, hvordan cyklister vurderer cykelforhold i landets kommuner. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen giver for første gang indblik i de regionale forskelle på cykelområdet. landsgennemsnit = indeks 100 STOR TILFREDSHED MED AT VÆRE CYKLIST I REGION HOVEDSTADEN Sammenlignet med resten af landets regioner er borgerne i Region Hovedstaden godt tilfredse med at være cyklister. I København-Frederiksberg er borgerne 5% mere tilfredse end landsgennemsnittet, i forstæderne er de 6% mere tilfredse, og i de øvrige kommuner er de på trods af vanskeligere rammer for cyklingen lige så tilfredse som på landsplan. GENEREL TILFREDSHED MED AT VÆRE CYKLIST I REGION HOVEDSTADEN 2016 Selv i de tyndest befolkede områder af Region Hovedstaden er borgerne lige så tilfredse med at være cyklist som på landsplan 10

11 TILFREDSHED MED FORHOLDENE FOR CYKLISTERNE I DE FEM REGIONER Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Region Hovedstaden er den region, der er bedst repræsenteret i den nationale cyklistundersøgelse ANDEL AF KOMMUNER OG INDBYGGERE, DER ER MED I DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 0 Tilfredshed med at være cyklist i regionerne Tilfredshed med omfanget af cykelstinettet Tilfredshed med mulighederne for at komme frem i trafikken som cyklist Tilfredshed med vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner Tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykel og offentlig transport 59% 26% 75% 48% Region Hovedstaden Region Midtjylland TILFREDSHED ER HØJERE I REGION HOVEDSTADEN PÅ DE CENTRALE OMRÅDER Den relativt høje tilfredshed med at være cyklist i Region Hovedstaden skyldes en generelt højere tilfredshed med forholdene for cyklisterne i Region Hovedstaden. Borgerne i Region Hovedstaden er mellem 2% og 7% mere tilfredse end borgerne i andre regioner med forholdene på en række udvalgte områder, som Region Hovedstaden har fokus på. Fx er borgerne i Region Hovedstaden 7% mere tilfredse end borgerne i Region Midtjylland og Region Syddanmark med vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner. Borgerne i Region Hovedstaden er generelt mere tilfredse med forholdene omkring cyklingen end borgerne i de andre regioner Kommunerne 36% 29% 18% Indbyggerne 61% Region Nordjylland Region Sjælland 37% 38% Region Syddanmark 11

12 CYKLING ER SUNDHED SUND PÅ CYKEL I REGION HOVEDSTADEN I 2016 cyklede indbyggerne i Region Hovedstaden sammenlagt ca. 3,6 mio. km pr. døgn i gennemsnit. Til sammenligning cyklede vi kun 3,4 mio. km pr. døgn i 2012 (en stigning på 5%) og kun 2,8 mio. km pr. døgn i 2007 (en stigning på 29%). Stigningen skyldes, at vi er blevet flere indbyggere i Region Hovedstaden. For faktisk cykler vi hver især næsten præcis lige så langt i gennemsnit i 2016 som i Unge og ældre er begyndt at cykle mere, mens folk i aldersgruppen år cykler mindre end i Vi sparede ekstra sygedage i 2016 i forhold til seneste cykelregnskab i 2012 HVOR MEGET CYKLER DE FORSKELLIGE ALDERSGRUPPER PR. DAG? 3,5 km 3,0 km 2,5 km 2,0 km 1,5 km 1,0 km 0,5 km 0 km Unge (10-17 år) Ældre (66-84 år) Øvrige (18-65 år) Alle (10-84 år)

13 CYKLING GIVER FÆRRE SYGEDAGE Regelmæssig motion er vigtigt for velværet og helbredet. Cykling er en nem motionsform, da den kan kombineres med dagens transportbehov. Borgerne i Region Hovedstaden cyklede samlet set 60 mio. km mere i 2016 i forhold til i Og hver gang man cykler km, reducerer man i gennemsnit antallet af sygedage med én dag. Borgerne i Region Hovedstaden sparer derfor sygedage ekstra i 2016 sammenlignet med km 800 km 900 km km km km = en sygedag mindre I alt betyder borgernes cykling 1,1 mio. færre sygedage om året i Region Hovedstaden. Sammenlignet med, hvis vi ikke cyklede km km 1,6 mia. kr. Så meget sparer regionen hvert år, fordi borgerne cykler CYKLING SPARER PENGE Borgernes cykling sparer årligt Region Hovedstaden for ca. 1,6 mia. kr. Herudover får stat og kommuner samlet 1,6 mia. kr. i ekstra skatteindtægter. 13

14 UDLÅN AF ELCYKLER SKABER NYE VANER 1700 tidligere inkarnerede bilpendlere har tilsammen cyklet kilometer - det svarer til, at deltagerne tilsammen har cyklet til månen og tilbage igen ELCYKLEN ER POPULÆR I REGION HOVEDSTADEN Elcyklen er blevet et mere almindeligt syn på cykelstierne i Region Hovedstaden. Hver 10. solgte cykel er i dag en elcykel. Region Hovedstaden har i samarbejde med en række kommuner og med støtte fra Vejdirektoratet i perioden gennemført storskala-projektet Test en Elcykel. Projektet havde til formål at få flere borgere til at vælge elcykel frem for bil i deres daglige transport. Test en Elcykel viste, at elcyklen især har potentiale hos dem, der har lidt længere til arbejde, og som ønsker at cykle flere dage om ugen. Muligheden for at afprøve en elcykel har dog også motiveret flere til at cykle videre på en almindelig cykel et par gange om ugen. I alt har 50% af deltagerne ændret vane og cykler nu til arbejde mindst en gang om ugen. Deltagerne reducerede i gennemsnit deres body age med 1,6 år og tabte 0,8 kilo fedt 34% cykler til arbejde minimum tre dage om ugen et år efter testperioden 14

15 50% af deltagerne har ændret vaner og cykler nu til arbejde ugentligt Deltagerne har nedbragt CO 2 - udledning fra pendling med 154 ton i testperioden ELCYKLEN BIDRAGER TIL AT FORBEDRE SUNDHEDEN Når indbyggerne i Region Hovedstaden cykler, gavner det folkesundheden, men bliver sundheden også forbedret, hvis cyklen har en hjælpemotor? Ifølge resultaterne fra Test en Elcykel er svaret ja. 41% af de deltagere, der fortsætter med at cykle tre dage eller mere om ugen efter endt testperiode, oplever efter tre måneder at være i god eller meget god fysisk form. Af dem, der stopper helt med at cykle efter testperioden, gælder det kun 26%. Dette resultat bakkes op af en sundhedstest, som blev gennemført blandt 56 testpersoner i projektet. Sundhedstesten viste, at det at cykle på elcykel havde positive effekter på blandt andet deltagernes body age og fedtprocent. I gennemsnit reducerede deltagerne deres body age med 1,6 år og tabte 0,8 kilo fedt. OPLEVET FORM BLANDT TESTDELTAGERNE TRE MÅNEDER EFTER TESTPERIODENS AFSLUTNING AFHÆNGIGT AF, HVOR MEGET DE CYKLER 50% 1/4 af deltagerne har købt en ny cykel enten almindelig eller med elmotor 40% 30% Meget god eller god fysisk form Dårlig eller meget dårlig fysisk form 20% 10% 0% Cykler ikke længere Cykler 1-2 dage om ugen Cykler 3 dage eller mere om ugen 15

16 CYKEL- FACTS I 2015 blev der ifølge Danske Cykelhandlere solgt elcykler i Danmark 62% mener, det er vigtigt eller meget vigtigt at gøre det lettere at skifte mellem forskellige transportmuligheder 43% mener, det er vigtigt eller meget vigtigt at forbedre forholdene for bilisterne 62% 43% 68% 68% mener, det er vigtigt eller meget vigtigt at forbedre forholdene for cyklister Kilde: Survey om infrastruktur i Region Hovedstaden, Operate/Userneeds, marts Jo højere husstandsindkomsten er, jo mindre cykler man. I husstande med en indkomst under kr. foregår 30% af den samlede transport på cykel. I husstande med en indkomst på over kr. er det kun 17% af transporten, der er på cykel Indkomst under kr. 30% Indkomst over kr. 17% 16

17 Vi cykler mest, når vi skal på arbejde. 13% af al transporten til og fra arbejde og uddannelse i 2016 skete på cykel 1.6 km 1.7 km 1.8 km 1.9 km 2.0 km I gennemsnit cykler hver borger i Region Hovedstaden i alderen år 2,3 km om dagen 2.1 km 2.2 km 2.3 km 2.4 km 2.5 km 55% mener, det er vigtigt eller meget vigtigt at forbedre forholdene for metroens passagerer 55% 56% mener, det er vigtigt eller meget vigtigt at forbedre forholdene for buspassagerer 55% 56% 55% mener, det er vigtigt eller meget vigtigt at forbedre forholdene for togpassagerer Kilde: Survey om infrastruktur i Region Hovedstaden, Operate/Userneeds, marts

18 MERE CYKLING - MINDRE TRÆNGSEL MASSER AF TRÆNGSEL MEN IKKE PÅ CYKELSTIEN Hver dag bruger bilpendlerne i hovedstadsregionen over timer på at sidde i kø. Den samfundsøkonomiske værdi af forsinkelsestimerne svarer til ca. 8,5 mia. kr., og tabet af timer kan omregnes til godt fuldtidsstillinger på årsbasis. Der er til gengæld kun ganske lidt trængsel på cykelstierne, og det udnytter flere og flere pendlere til gavn for bilisterne. Pendlernes cykling betyder, at der i 2016 dagligt blev kørt færre bilture i myldretiden. I 2012 var det kun

19 51% af alle pendlerture under 10 km i Region Hovedstaden blev i 2016 foretaget på cykel FORDELING AF CYKLISTER PÅ ANDRE TRANSPORTMIDLER, HVIS INGEN CYKLEDE, ANTAL TURE PR. DØGN I Gang Kollektiv Personbil Andet HVIS VI IKKE CYKLEDE Hvordan ville vi komme frem uden cyklen? Vi ville især skifte de helt korte cykelture på mellem 0 og 2 kilometer ud med gang. Men nogle af disse ture ville også blive erstattet af bilture eller ture med offentlig transport. - hvis vi ikke cyklede i Region Hovedstaden På de lidt længere ture ville vi primært skifte cyklen ud med bil eller med kollektiv transport. Og dermed bidrage til trængslen. De pendlere, der tager cyklen, bidrager derfor til at reducere antallet af bilture og dermed trængslen. Hvis ikke de cyklede, ville der være ekstra bilture i døgnet, og det ville især være de korte bilture, der kom flere af. 53% af de ekstra bilture ville være under 5 km. Hvis cykelpendlerne stillede cyklen og skiftede til andre transportmidler, ville der komme 30% flere bilpendlerture i Region Hovedstaden. 30% flere pendlerture i bil 19

20 ET UNIKT SAMARBEJDE - ET FÆLLES PROJEKT SUPERCYKELSTIER TIL PENDLERNE 20 Supercykelstierne er et sammenhængende net af cykelpendlerruter af høj kvalitet i hovedstadsregionen. Ambitionen er at skabe bedre forhold for cyklister og dermed skabe et konkurrencedygtigt transportalternativ til særligt bilen på ture over 5 kilometer. 23 kommuner arbejder sammen med Region Hovedstaden om at fremme antallet af pendlere på to hjul på tværs af kommunegrænser. Ruterne er tilrettelagt, så de forbinder trafikknudepunkter, boligområder, uddannelsesinstitutioner og områder med mange arbejdspladser. Samtidig er de planlagt, så de løber den mest direkte vej med så få stop som muligt. Indsatsen kan potentielt give mere end 30% flere cykelpendlere i regionen sammenlignet med i dag. Når pendlere skifter passiv transport ud med aktiv transport, har det en række gevinster for trængslen, klimaet og sundheden. Det samlede samfundsøkonomiske overskud ved at realisere det samlede net af supercykelstier er beregnet til 7,3 milliarder kroner som følge af blandt andet færre sygedage årligt.

21 33 % af alle pendlerture i Region Hovedstaden er i dag på cykel 6%-point flere pendler i dag på cykel i supercykelstikommunerne end i 2012 REALISERING AF RUTENETTET Det samlede rutenet består af 28 ruter og samlet set 467 km supercykelsti. I foråret 2012 åbnede Danmarks første supercykelsti: Albertslundruten. I dag består nettet af otte supercykelstier med yderligere fem ruter på vej. Der er investeret cirka 400 mio. kroner i de første 206 km af rutenettet. Staten har heraf givet 176 mio. kroner i tilskud, mens kommuner har finansieret resten. Staten har altså finansieret godt 44% af ruterne, der var finansieret ved udgangen af Af de samlede samfundsøkonomiske gevinster ved et udbygget rutenet tilfalder 70% af gevinsterne staten, mens 30% tilfalder kommunerne. SUPERCYKELSTINETTET 23 kommuner 28 ruter 467 km 2012 SUPERCYKELSTIERNE VOKSER Kilde: Sekretariatet for Supercykelstier km km 38 km km 52 km km 206 km 2017 Kilde: Sekretariatet for Supercykelstier

22 SUPERCYKELSTIERNE HAR MEDVIND De fleste cykelture i regionen er korte ture på under 5 km. Men supercykelstierne rykker på de mellemlange og lange ture op til 20 km, hvor mange ellers vælger bilen. På Farumruten er en gennemsnitlig tur fx 14,7 km. 34% mere cykeltrafik på Albertslundruten 61% mere cykeltrafik på Farumruten Der er et stort uudnyttet potentiale for flere pendlerture på cykel mellem 5-20 km, hvor bilen i dag har den største andel Cyklens markedsandel blandt borgerne i regionen er 58% for pendlerture under 5 km, og 24% for pendlerture mellem 5 og 20 km. PENDLING < 5 KM PENDLING 5-20 KM 8% 16% 24% 58% 6% 1% 1% Cykel Gang Kollektiv 19% 45% 22% Personbil Andet Kombi 22

23 SUPERCYKELSTIERNE ER EN GOD INVESTERING (KILOME- TERPRIS MIO. KR.) Sammenlignet med andre investeringer i infrastruktur er supercykelstier væsentligt billigere. Rutenettet har en samfundsøkonomisk forrentning på 19%, hvor den for fx Metro Cityringen er 3,1%. 2 mio. kr. 140 mio. kr. 190 mio. kr mio. kr. Supercykelsti Letbane Motorvej Kilde: Sekretariatet for Supercykelstier. Metro SUPERCYKELSTIER I EN FREMTID MED MERE TRAFIK Fremhæv 61% mere cykeltrafik på Farumruten siden 2012 Trafikfremskrivninger viser, at trafikken i regionen fortsat vil stige for alle transportmidler. Det vil skabe større pres på den eksisterende infrastruktur. Her er særligt cyklen en vigtig spiller, og den kræver kun begrænset plads. Fremhæv 34% mere cykeltrafik siden 2010 på Albertslundruten Når det samlede supercykelstinet med 28 ruter er færdigt, er de årlige effekter: færre bilture flere cykelture sparede timer i bilkø færre sygedage 856 tons sparet CO 2 svarende til 100 danskeres årlige udledning 23

24 CYKLEN HJÆLPER KLIMAET Transporten i hovedstadsregionen udledte i 2016 ca. 2,5 mio. tons CO 2. Det er en stigning på 15% siden Cyklen udleder ikke CO 2, så det er altså positivt for klimaet, når borgerne vælger cyklen frem for bil, bus eller tog. Hvis ikke borgerne cyklede og i stedet benyttede bil, bus eller tog, ville CO 2 -udledningen fra transporten være tons (4%) højere i Region Hovedstaden. Der ville blive udledt tons ekstra CO 2 fra biler, tons ekstra fra busser og tons ekstra fra tog. Samlet set svarer det til næsten personers årlige CO 2 -udledning. 24

25 SPARET C0 2 -UDLEDNING SOM FØLGE AF CYKLING I REGION HOVEDSTADEN (TUSIND TONS CO 2 PR. ÅR) Bus Tog Personbil Cyklingen i Region Hovedstaden sparer CO 2 svarende til personers årlige CO 2 - udledning Hver gang vi cykler 1%-point mere, sparer vi klimaet for tons CO 2 om året Hvis vi overflyttede 1% af alle bilturene i regionen til cykel, ville vi spare ton CO 2 om året 25

26 BYCYKLEN EN VISION OM GRØN MOBILITET Bycykelsystemet understøtter hovedstadsområdets trafikale infrastruktur og giver borgere og turister mulighed for at rejse på tværs af bus, tog og metronetværket. Man kan kalde bycyklerne det fjerde ben i hovedstadens offentlige transportsystem. 26

27 BYCYKELTURE FORDELT PÅ MÅNEDER I 2016 Pay As You Go (timebetaling) Abonnementer Note: Enkelte turtyper, f.eks. gratis ture, er ikke medtaget i figuren Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BYCYKLERNE OPLEVEDE STOR FREMGANG I 2016 Samlet set blev antallet af ture i 2016 mere end femdoblet i forhold til Alene i september 2016 blev der kørt bycykelture. Til sammenligning blev der kørt ture i hele Stigningen i brugen af bycyklerne ser ud til at fortsætte, og man forventer, at Bycyklen får fremgang på mere end 50% fra 2016 til I februar 2017 har der fx været fem gange så mange ture som i februar Der er i begyndelsen af 2017 mere end 100 bycykelstationer i København/ Frederiksberg, og desuden to bycykelstationer i Høje Taastrup NØRREBRO ØSTERBRO Bycyklerne kan også bruges i arbejdstiden, hvor den kan flytte møde- og medarbejderpendling fra biler til bycykler og dermed bidrage til at spare tid og CO 2 -udslip samt fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. FREDERIKSBERG RIKSB KØBENHAVN N K VESTERBRO ER AMAGERBRO 27

28 BEDRE LUFT- KVALITET MED CYKLISME Støj- og luftforurening er sundhedsskadeligt og medfører gener for borgerne og øgede omkostninger i sundhedsvæsenet mv. Samlet set betød støj- og luftforureningen fra bil, bus og tog i Region Hovedstaden et samlet samfundsøkonomisk tab på 1,2 mia. kr. i EN CYKEL LARMER IKKE OG BRUGER NUL BENZIN Hvis borgerne i Region Hovedstaden ikke cyklede, men i stedet benyttede bus, tog og bil, ville det samlet set forøge samfundets omkostninger relateret til støj med 30 mio. kr. pr. år og omkostningerne relateret til luftforurening med 27 mio. kr. pr. år. SAMFUNDSØKONOMISK OMKOSTNING VED STØJ- OG LUFTFORURENING 2016 Støj 668 mio. kr. Sparet støj pga. cykling 30 mio. kr. Sparet luftforurening pga. cykling 27 mio. kr. Luftforforurening 497 mio. kr. Borgernes cykling sparede i 2016 miljøet for 3,2 ton partikler og 147 tons NO x 28

29 Bus SPARET NO X - OG PARTIKELUDLEDNING PGA. CYKLING I REGION HOVEDSTADEN I 2016, TON, % SPARET PARTIKELUDLEDNING 0,38 tons 11% 0,67 tons 19% SPARET NO X - UDLEDNING Tog Personbil 28 tons - 19% 5 tons - 3% MINDRE FORURENING MED PARTIKLER OG NO X Cykling reducerer forureningen med partikler og NO x fra transporten i Region Hovedstaden. Fordi vi cykler, blev der i 2016 udledt henholdsvis 3,2 ton partikler og 147 tons NO x mindre, end hvis vi havde benyttet andre transportmidler. Langt hovedparten (75%-80%) skyldes mindre bilkørsel. Men også mindre buskørsel, eller renere buskørsel, for eksempel elbusser, bidrager til at reducere forureningen. 2,51 tons - 70% 114 tons - 78% 29

30 REGN- SKAB 2016 CYKLENS ANDEL AF ALLE TURE OPDELT PÅ GEOGRAFI 40% 35% Region Hovedstaden København og Frederiksberg Forstæder Øvrige 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% CYKLENS ANDEL AF ALLE TURE OPDELT PÅ TURLÆNGDER Under 2 km 29,1% 32,6% 29,7% 27,4% 28,2% 29,5% 30,7% 27,9% 25,7% 26,8% 2-5 km 31,4% 32,0% 33,7% 29,8% 33,6% 31,1% 34,9% 36,7% 31,5% 33,5% 5-10 km 17,9% 20,2% 19,2% 22,4% 21,5% 21,3% 28,7% 25,5% 21,0% 23,4% km 4,7% 5,1% 5,7% 5,9% 4,7% 7,6% 10,2% 8,0% 7,5% 6,1% Over 25 km 0,7% 0,3% 2,1% 0,7% 0,5% 0,9% 1,6% 1,8% 0,4% 0,8% KM PÅ CYKEL PR. DAG OPDELT PÅ ALDERSGRUPPER Alle (10-84 år) 2,0 2,1 2,4 2,1 2,2 2,3 2,7 2,6 2,2 2,3 Unge (10-17 år) 2,2 2,1 2,6 1,8 1,8 1,5 1,6 2,1 1,9 2,1 Øvrige (18-65 år) 2,1 2,3 2,7 2,4 2,5 2,8 3,2 3,0 2,4 2,6 Ældre (66-84 år) 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 1,2 1,2 1,1 1,0 30

31 CYKLENS ANDEL AF ALLE PERSONKM OPDELT PÅ GEOGRAFI 20% 15% 10% Region Hovedstaden København og Frederiksberg Forstæder Øvrige 5% 0% KM PÅ CYKEL OM ÅRET OPDELT PÅ GEOGRAFI (MIO. KM) Region Hovedstaden København og Frederiksberg Forstæder Øvrige GENNEMSNITLIG LÆNGDE AF CYKELTURE Kombiture Rene cykelture 4 km 3,5 km 3 km 2,5 km 2 km 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km 3,0 1,9 3,0 1,9 3,2 1,9 3,2 1,8 3,1 1,9 3,3 1,7 3,9 2,2 3,6 2,0 3,6 1,9 3,2 2,

32 Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Grafisk design: RegionH Design Foto: Leveret af Sekretariatet for Supercykelstier, By- og Pendlercykel Fonden og Gate 21 - Jon Ram Bruun-Pedersen.

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB Indhold INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 5 FORORD

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Regionalt cykelregnskab Region Hovedstaden. Baggrundsrapport Region Hovedstaden

Regionalt cykelregnskab Region Hovedstaden. Baggrundsrapport Region Hovedstaden Regionalt cykelregnskab 2016 - Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Kolofon Udarbejdet af: Mathilde Bechmann og Jonas Herby Dato: 19. maj 2017 Kontakt Incentive, Holte Stationsvej 14,

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Kom sund frem! 25. maj 2016

Kom sund frem! 25. maj 2016 Kom sund frem! 25. maj 2016 Indhold Hvad er Supercykelstier? Et samarbejde, et løft, et reelt alternativ til cykelpendlere Status Hvad er anlagt, hvad er på vej? En god forretning Trængsel, klima og sundhed

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN

ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN ALLERØDRUTEN FREDERIKSSUNDRUTEN FARUMRUTEN VÆRLØSERUTEN RING 4-RUTEN ALBERTSLUNDRUTEN INDRE RINGRUTE ISHØJRUTEN Super cykelstier i hovedstadsregionen KONTAKT Sekretariatet for Supercykelstier supercykelstier@tmf.kk.dk

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Det bliver lettere at være cykelpendler i Hovedstaden

Det bliver lettere at være cykelpendler i Hovedstaden PRESSEMEDDELELSE København den 2. maj 2017 NYHED Det bliver lettere at være cykelpendler i Hovedstaden Den 2. maj får endnu flere pendlere medvind på cykelturen, når nettet af Supercykelstier bliver udvidet

Læs mere

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680.

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680. 120.000 r 15.740.000 r 8.720.000 r 2.930.000 r 8.010.000 r 35.400.000 lbertslund lostrup røndby ødovre øbenhavn rederiksberg otal 15.860.000 3.440.000 18.740.000 38.160.000 kr 25.390.000 kr 12.490.000

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Cyk y e k lk l o k n o f n e f re r nc n e 18. maj 2015

Cyk y e k lk l o k n o f n e f re r nc n e 18. maj 2015 Cykelkonference 18. maj 2015 Plan ogkoncept Samarbejde 22 kommuner og Region Hovedstaden Identitet Forankring og godkendelse af C logo og regionale rutenumre i Vejdirektoratet Supercykelstier pålandkortet

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-02 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Cykelsuperstierne - samfundsøkonomiske resultater

Cykelsuperstierne - samfundsøkonomiske resultater Cykelsuperstierne - samfundsøkonomiske resultater Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Det overordnede resultat Samfundsøkonomisk overskud

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg

GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg 1. Projektets hovedformål At fremme cykeltrafikken og forbedre mobiliteten som endnu et led i udviklingen af Hørsholm Cykelby. At skabe en attraktiv mulighed for at cykle

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

cykelsuperstier i hovedstadsregionen

cykelsuperstier i hovedstadsregionen cykelsuperstier i hovedstadsregionen Januar 2012 indholdsfortegnelse Cykelsuperstier giver gevinster til alle Målsætning Et konkurrencedygtigt alternativ Supercyklisten... er helt almindelig Et unikt samarbejde

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Elcykler så har du altid medvind!

Elcykler så har du altid medvind! Elcykler så har du altid medvind! Bo Asmus Kjeldgaard 13.00-13.10 Ankomst og kaffe 13.10-13.20 Velkomst Projektleder Bo Asmus Kjeldgaard, Det Økologiske Råd. 13.20-13.40 Københavns kommunens cykelstrategi

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD Verdens bedste cykelby. Intet mindre. Det er Københavns mål for 2015. Og vi er allerede godt på vej. Hvert år tiltrækker vores unikke cykelkultur

Læs mere

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune

Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Marts 2015 Bilag 1: Helsingørruten fase 2 København Kommune Beskrivelse af projektets indhold For denne rute vil det være fordelagtig at de ansøgninger København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014

Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra den regionale cykelpulje i ansøgningsrunden 2014 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte +45 29 99 79 43 Web www.regionh.dk Dato: 14. maj 2014 Resuméer af projekter der er blevet bevilget tilskud fra

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere