Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85"

Transkript

1 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85

2 2

3 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel scialpædaggisk støtte Støtte til persnlige færdigheder Støtte til praktiske pgaver i dagligdagen Støtte til sciale færdigheder Støtte til inklusin g deltagelse i det almindelige samfundsliv Støtte til sundhedsfremme g frebyggelse Støtte til ad hc-pgaver i særlige g/eller akutte situatiner

4 Frrd Rudersdal Kmmune tilbyder frskellige frmer fr scialpædaggisk støtte efter Lv m Scial Service 85. Dette ydelseskatalg beskriver individuel scialpædaggisk støtte. I Rudersdal Kmmune er rehabilitering udgangspunktet fr alle frmer fr scialpædaggisk støtte. Indsatserne sigter md, at brgeren på krtere eller længere sigt pnår en aktiv, selvstændig g meningsfuld tilværelse med mindst mulig støtte fra ffentlige instanser. Individuel scialpædaggisk støtte har et rehabiliterende sigte med fkus på at skabe muligheder fr enten udvikling g træning eller fasthldelse g frebyggelse af tab af færdigheder. At kunne enten udvikle g træne eller fasthlde g frebygge tab af færdigheder frudsætter et håb fr fremtiden g tr på egne muligheder. At understøtte g fremme brgerens egen mtivatin vil derfr være det fælles udgangspunkt fr den individuelt tilpassede støtte. I indsatsen er mellemmenneskelige relatiner udgangspunktet. Relatinen mellem brger g medarbejder etableres i et partnerskab, hvr medarbejderen sammen med brgeren udfrsker muligheder g tydeliggør brgerens ønsker g ressurcer. Medarbejderen arbejder fr at styrke eller fasthlde brgerens egen handlekmpetence uden at indtage rllen sm ekspert i brgerens liv. I samarbejdet mellem medarbejder g brger tydeliggøres handlemuligheder fr, at brgeren kan enten udvikle g træne sine færdigheder eller fasthlde g frebygge tab af sine færdigheder. Der knytter sig ngle frskellige indhldsdele til indsatsen, alt efter m indsatsens frmål er udvikling g træning, eller m indsatsens frmål er fasthldelse g frebyggelse af tab. Derfr er indsatserne beskrevet i separate afsnit under punktet indhld i denne ydelsesbeskrivelse. Indsatserne i ydelseskatalget følger viden m best practice g evidens på det psyksciale mråde, g medarbejderne anvender udelukkende metder, sm er præciseret g beskrevet i metdekatalget fr dag- g btilbud i Rudersdal Kmmune. Den verrdnede ydelsesbeskrivelse fr individuel scialpædaggisk støtte er generelt gældende g verrdnet de enkelte ydelser, sm er beskrevet i dette ydelseskatalg. Individuel scialpædaggisk støtte ydes i tidsafgrænsede frløb, sm løbende evalueres ud fra pstillede mål fr indsatsen. I evalueringerne indgår systematisk måling af effekterne af de ydede støtteindsatser. Ansøgning m scialpædaggisk støtte efter 85 i lv m scial service: Brgere, der har brug fr scialpædaggisk, støtte skal henvende sig til Psykiatri g Handicap. Sagsbehandleren i Psykiatri g Handicap vurderer brgerens behv ved anvendelse af Vksenudredningsmetden. 4

5 Myndigheden visiterer til støtten i pakkefrløb. Der er 4 frskellige pakkefrløb, sm hver angiver et støtteniveau, hvrtil der er tilknyttet et frskelligt timeantal g indhld. Rudersdal Aktivitets- g Støttecenter udmønter det visiterede pakkefrløb i samarbejde med brgeren. I frbindelse med ansøgning g visitatin udarbejder sagsbehandleren en handleplan jf. servicelvens 141, hvis brgeren ønsker det. I handleplanen defineres de verrdnede mål med støtten, der er aftalt med brgeren. 5

6 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel scialpædaggisk støtte Målgruppe: Brgere, der er fyldt 18 år, sm på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktinsevne g/eller særlige sciale prblemer har behv fr: Specifik individuel scialpædaggisk støtte, hjælp g msrg med henblik på at prethlde g pbygge en selvstændig g meningsfuld tilværelse. Målgruppen mfatter: Brgere med erhvervet hjerneskade Brgere med psykiske vanskeligheder Brgere med udviklingsfrstyrrelser Brgere med udviklingshæmning Brgere med særlige sciale prblemer Brgere med fysiske funktinsnedsættelser. Mål med indsatsen Målet med indsatsen er, at: Brgeren klarer sig med mindst mulig indgriben i egen tilværelse Brgeren lever en aktiv g selvstændig tilværelse g anvender sine persnlige ressurcer Brgeren mtiveres til at samarbejde med medarbejderne m individuel scialpædaggisk støtte. Brgeren tilbydes muligheder fr at udvikle g træne eller fasthlde g frebygge tab af sine færdigheder: a) Mål med individuel scialpædaggisk støtte med henblik på udvikling g ptræning af færdigheder er, at: Brgeren får mulighed fr at udvikle g træne psykiske, fysiske g sciale færdigheder Brgeren får mulighed fr at benytte samfundets almindelige tilbud Brgeren får muligheder fr inklusin i det almindelige samfundsliv fx beskæftigelse, uddannelse, sciale netværk, fritidsinteresser g kulturliv Brgeren fasthlder færdigheder med henblik på at frblive i egen blig. b) Mål med individuel scialpædaggisk støtte med henblik på fasthldelse g frebyggelse af tab af færdigheder er, at: Brgeren får mulighed fr at fasthlde g/eller undgå tab af psykiske, fysiske g sciale færdigheder Brgeren undgår behv fr mere indgribende støtte g indsats Brgeren får mulighed fr at benytte samfundets almindelige tilbud 6

7 Brgeren får hjælp g msrg. Kriterier fr tildeling af indsatsen: Brgere i målgruppen, sm kan samarbejde med medarbejderne m individuel scialpædaggisk støtte Brgere, der kan etableres en relatin til Brgere, sm aktuelt ikke kan prfitere af scialpædaggisk støtte i gruppefrløb - eller andre frmer fr scialpædaggisk støtte Brgere, der har behv fr en kmbinatin af individuel støtte g andre frmer fr scialpædaggisk støtte. Indhld: Den individuelle scialpædaggiske støtte er individuelt tilrettelagt ud fra brgerens behv fr støtte. a) Med henblik på udvikling g træning af færdigheder kan støtten indehlde varierende grader af: Udviklingsrienteret samtale, støtte g vejledning i fr at håndtere persnlige frhld, følelser, tanker g hændelser Støtte g metder til at skabe verblik ver g strukturere hverdagen Støtte g metder til håndtering af vanskelige følelsesmæssige plevelser g knflikter Støtte g metder til at få øje på samt anvende g styrke egne ressurcer g persnlige ptentialer Støtte g metder til at udvikle g fasthlde persnlige g sciale færdigheder Støtte til at deltage i scialpædaggisk støtte i gruppefrløb Støtte til etablering, udbygning g fasthldelse af scialt netværk g familiære relatiner Samtale g støtte fr at kunne mestre beskæftigelse g uddannelse Støtte til at deltage i fritidsaktiviteter eller kulturliv Støtte til kntakt med ffentlige myndigheder Støtte til g vejledning i praktiske pgaver, herunder fx persnlig hygiejne g bligfrhld Støtte til g vejledning i at varetage øknmiske frhld Støtte til g vejledning i sund levevis g frebyggende frhld Støtte ved behv i særlige eller akutte situatiner. b) Med henblik på at fasthlde g frebygge tab af færdigheder kan støtten indehlde varierende grader af: Støtte til at håndtere persnlige frhld, følelser, tanker g hændelser, fx knflikter Støtte til at skabe verblik ver g strukturere hverdagen Støtte til at anvende egne ressurcer g persnlige ptentialer Støtte til at vedligehlde g frebygge tab af persnlige g sciale færdigheder Støtte til at vedligehlde g frebygge tab af scialt netværk g 7

8 familiære relatiner Støtte til at deltage i fritidsaktiviteter eller kulturliv Samtale g støtte fr at kunne deltage i beskæftigelses aktiviteter Støtte til kntakt med ffentlige myndigheder Støtte til praktiske pgaver, herunder fx persnlig hygiejne g bligfrhld Støtte til at varetage sin øknmi Støtte til sund g frebyggende levevis Støtte ved behv i særlige eller akutte situatiner. Hyppighed: Den individuelle scialpædaggiske støtte bevilges i pakkefrløb af Psykiatri g Handicap i samarbejde med brgeren. Pakkerne angiver niveauet fr støtte, hjælp g msrg. Det laveste støtteniveau dækker støtte til de brgere, sm har det mindste støttebehv, g kan derudver dække støtte til brgere, der har et strt behv fr støtte, men ikke ønsker at mdtage hjælp. Afhængigt af brgerens behv kan støtten reguleres gradvist p eller ned fra pakke til pakke. Pakke 1 Mindre støtte p til 1 time m ugen. Brgere, der mdtager vejledning i p til 1 time m ugen, har brug fr en indsats, der er karakteriseret ved at være: Opfølgende Vedligehldende. Indsatser: Telefnisk kntakt Mail kntakt SMS kntakt Individuel scialpædaggisk støtte max hver 2. uge. Pakke 2. Let støtte p til 2 timer m ugen. Brgere, der mdtager let støtte, har brug fr en indsats, der er karakteriseret ved: At være støttende At være knkret. Indsatser: Scialpædaggisk støtte i gruppefrløb eller individuel støtte Selvhjælpsgruppe med støtte. Pakke 3. Mderat støtte 2-4 timer m ugen. Brgere, der mdtager mderat støtte g har brug fr en indsats, der er karakteriseret ved: 8

9 At være støttende At støtte brgeren i at pdele, verkmme g håndtere daglige udfrdringer, der er frbundet med fx indkøb eller rengøring. Indsatser: Scialpædaggisk støtte i gruppefrløb En eller flere af følgende: Scialpædaggisk individuel støtte Scialpædaggisk støtte gennem ungementrer Scialpædaggisk støtte i pgangsbfællesskab. Pakke 4. Omfattende støtte 4-7 timer m ugen. Brgere, der mdtager mfattende støtte, har brug fr en indsats, der er karakteriseret ved: At være kmpenserende At være deltalje rienteret: Brgeren mdtager støtte til størstedelen af de handlinger/delementer, der er frbundet med den daglige livsførelse. Indsatser: Scialpædaggisk støtte i gruppefrløb g individuel støtte Ekstrardinære engangsbevillinger til fx flytning eller andre ad hc indsatser i p til 7 timer m ugen. Bevilling gives i 3 uger, hvis brgeren fx har brug fr 20 timers scialpædaggisk støtte i frbindelse med flytning. Indsatsen mfatter ikke: Egenbetaling: Leverandør: Persnlig g praktisk bistand efter servicelvens 83 Genptræning g vedligehldende træning efter servicelvens 86 Behandling efter servicelvens 102 Psyklgisk, terapeutisk eller lignende støtte, sm kræver specialistindsats Støtte til at fasthlde beskæftigelse g uddannelse efter lv m aktiv beskæftigelsesindsats Støtte efter lv m scialpædaggisk støtte ved videregående uddannelser Støtte efter lv m specialundervisning fr vksne Støtte efter lv m ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv Ledsagelse, der kan bevilges efter servicelvens 97 Integratinsbistand. Der er ingen egenbetaling i frbindelse med mdtagelse af individuel scialpædaggisk støtte. Brgeren kan have udgifter i frbindelse med egen deltagelse i aktiviteter, der aftales med medarbejderen. Rudersdal Aktivitets- g Støttecenter RAS Søndervangen Birkerød Tlf.:

10 Krav til leverandøren: Senest 1 uge efter, at RAS har mdtaget en bestilling, kntaktes brgeren med henblik på start af individuel scialpædaggisk støtte RAS kntakter brgeren telefnisk ved ændringer i de faste aftaler. Hvis den faste medarbejder er syg, har ferie eller er fraværende af anden årsag, tilbydes brgeren støtte fra en anden medarbejder Medarbejderen udarbejder i samarbejde med brgeren en pædaggisk plan med udgangspunkt i brgerens 141-handleplan eller mål i bevillingen. Planen udarbejdes indenfr 3 uger. RAS dkumenterer i Bstedsystemet RAS udarbejder g indsender, i samarbejde med brgerne, statusntater i de enkelte sager til senest 4 uger før pfølgningsdaten. Hvis der sker ændringer i frløbet, i de 4 uger fra pfølgningen er indsendt g til afgørelsesdaten, indsender RAS de supplerende nye plysninger RAS udleverer ved kntakt til brgere en flder m individuel scialpædaggisk støtte I relevante tilfælde sikres samtykkeerklæring i frhld til samarbejdspartnere På baggrund af bestillingerne fremsender RAS belægningsmeddelelse til Skemaet skal indehlde plysninger m dat fr iværksættelse / phør af støtten. Bestillingerne fremsendes løbende g senest den syvende hverdag først på måneden RAS phører støtten jf. belægningsmeddelelsen 2 3 dage efter phør af bevilling eller ved dødsfald. Medarbejderne skal have en scialfaglig, pædaggisk eller sundhedsfaglig uddannelse g en særlig viden inden fr mrådet Medarbejderne tilbydes relevant kmpetenceudvikling. Kntakt til leverandøren: Opfølgning på indsatsen: RAS udleverer en pjece til brgeren ved 1. besøg, hvr relevant kntaktinfrmatin fremgår. Opfølgning g revisitatin sker sammen med brgeren g i henhld til bevillingen. RAS udarbejder i samarbejde med brgeren et statusntat vedrørende pfølgning på brgerens mål i 141-handleplanen eller bevillingen, sm sendes til Statusntater i de enkelte sager sendes senest 4 uger før pfølgningsdaten Hvis der sker ændringer i frløbet, i de 4 uger fra pfølgningen er indsendt g til afgørelsesdaten, indsender RAS de supplerende nye plysninger. Brgeren inviteres efterfølgende til møde med sagsbehandler g evt. pædaggisk knsulent. Samtalen fregår efter brgerens ønske enten i eget hjem, i Psykiatri g Handicap eller i et mødelkale på RAS. Brgeren har mulighed fr at invitere støttemedarbejderen med til mødet. 10

11 Lvgrundlag: Lv m scial service 85. Afgørelse: Klage g ankemulighed: Psykiatri g Handicap træffer afgørelse m bevilling af støtte efter vurdering af brgerens ansøgning. Sagsbehandleren i Psykiatri g Handicap fremsender en skriftlig afgørelse med begrundelse til brgeren. Støtten gives ud fra en knkret g individuel vurdering, g er sm udgangspunkt tidsafgrænset. En bevilling gælder fr maksimalt 1,5 år. Klage ver afgørelsen kan ske mundtligt eller skriftligt til Psykiatri g Handicap i Rudersdal Kmmune. Klagen skal være mdtaget senest fire uger efter mdtagelse af afgørelsen. Når klagen er mdtaget, vil sagen blive vurderet igen. Hvis afgørelsen ændres, gives besked inden fire uger. I mdsat fald sendes klagen inden fire uger sammen med sagens øvrige plysninger til Ankestyrelsen. Klage ver frhld i den scialpædaggiske støtte rettes først g fremmest til leverandøren. Herudver kan der rettes henvendelse til Rudersdal Kmmune, Psykiatri g Handicap, Statinsvej 36, 3460 Birkerød. Udarbejdet dat: Gdkendt dat: 11

12 2. Støtte til persnlige færdigheder Mål med indsatsen: Brgeren tilbydes muligheder fr at udvikle g træne sine persnlige færdigheder g anvende sine persnlige ressurcer Brgeren tilbydes muligheder fr at fasthlde g frebygge tab af sine persnlige færdigheder g anvende sine persnlige ressurcer. Kriterier fr tildeling af indsatsen: Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at udvikle g træne persnlige færdigheder fr at kunne mestre en selvstændig tilværelse. Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at fasthlde g frebygge tab af persnlige færdigheder fr at kunne mestre en så selvstændig tilværelse sm mulig. Indhld: Den individuelle scialpædaggiske støtte indehlder varierende grader af nedenstående elementer. a) Med henblik på udvikling g træning af persnlige færdigheder: Udviklingsrienteret samtale, støtte g vejledning i frhld til persnlige frhld, følelser, tanker g hændelser Støtte g metder til at skabe verblik ver g strukturere hverdagen Støtte g metder til at håndtere vanskelige følelsesmæssige plevelser g knflikter Støtte g metder til at få øje på samt anvende g styrke egne ressurcer g persnlige ptentialer Støtte til at anvende metder g redskaber til udvikling g træning af persnlige færdigheder. b) Med henblik på at fasthlde g frebygge tab af persnlige færdigheder: Støtte til at håndtere persnlige frhld, følelser, tanker g hændelser fx knflikter Støtte til at skabe verblik ver g strukturere hverdagen Støtte til at anvende egne ressurcer g persnlige ptentialer Støtte til at fasthlde g frebygge tab af persnlige færdigheder. Hyppighed: Krav til leverandøren: Der visiteres til ydelsen individuelt g efter behv. Ydelsen kan visiteres sm pakke 2, 3 g 4. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne anvender anerkendende kmmunikatin Medarbejderne har faglig viden m mtivatinsarbejde g menneskelige udviklingsprcesser 12

13 Medarbejderne har faglig viden m metder g redskaber til udvikling g træning af persnlige færdigheder Medarbejderne har faglig viden m metder g redskaber til at fasthlde g frebygge tab af persnlige færdigheder. Udarbejdet dat: Gdkendt dat: 13

14 3. Støtte til praktiske pgaver i dagligdagen Mål med indsatsen: Brgeren tilbydes muligheder fr at udvikle g træne sine færdigheder g anvende sine ressurcer i frhld til praktiske pgaver i dagligdagen Brgeren tilbydes muligheder fr at fasthlde g frebygge tab af færdigheder i frhld til praktiske pgaver i dagligdagen. Kriterier fr tildeling af indsatsen: Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at udvikle g træne sine færdigheder fr at varetage praktiske pgaver i dagligdagen Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at fasthlde g frebygge tab af færdigheder fr at varetage praktiske pgaver i dagligdagen. Indhld: Den individuelle scialpædaggiske støtte indehlder varierende grader af nedenstående elementer. a) Med henblik på udvikling g træning af persnlige færdigheder samarbejdes der m at udvikle systemer, metder g værktøjer, således at brgeren i så høj grad sm muligt selv kan varetage følgende: Persnlig hygiejne Rengøring g prydning Tøjvask Madlavning Indkøb Håndtering af pst Øknmiplanlægning g betaling af regninger Kntakt til ffentlige myndigheder g private virksmheder fx pengeinstitutter. b) Med henblik på at fasthlde g frebygge tab af persnlige færdigheder samarbejdes der med brgerne m, at sikre systemer, metder g værktøjer, således at brgeren kan bevare kmpetencer i frhld til følgende: Persnlig hygiejne Rengøring g prydning Tøjvask Madlavning Indkøb Håndtering af pst Øknmiplanlægning g betaling af regninger Kntakt til ffentlige myndigheder g private virksmheder fx pengeinstitutter. Hyppighed: Der visiteres til ydelsen individuelt g efter behv. Ydelsen kan visiteres sm pakke 1, 2, 3 g 4. 14

15 Egenbetaling: Krav til leverandøren: Brgeren afhlder egne udgifter, der er frbundet med indkøb, transprt, effekter til fx rengøring g persnlig hygiejne. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Støtten ydes ud fra princippet m mindst mulig indgriben, g sigter på brgerens selvstændige varetagelse af pgaverne Leverandøren gennemfører løbende APV Medarbejderne må ikke anvende defekte apparater hs brgeren Medarbejderne anvender anerkendende tilgang til støttearbejdet, sm bl.a. gså tydeliggør små succeser g ressurcer Medarbejderne har faglig viden m udvikling g træning samt fasthldelse g frebyggelse af tab af færdigheder til selvstændig varetagelse af praktiske pgaver i dagligdagen. Udarbejdet dat: Gdkendt dat: 15

16 4. Støtte til sciale færdigheder Mål med indsatsen: Brgeren tilbydes muligheder fr at udvikle g træne sine sciale færdigheder Brgeren tilbydes muligheder fr at fasthlde g frebygge tab af sine sciale færdigheder Brgeren udvikler g træner sine færdigheder til at indgå i sciale fællesskaber g prethlde/udbygge sit sciale netværk Brgeren fasthlder g frebygger tab af færdigheder til at indgå i sciale fællesskaber g prethlde/udbygge sit sciale netværk. Kriterier fr tildeling af indsatsen: Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at udvikle g træne sciale færdigheder Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at fasthlde g frebygge tab af færdigheder i frhld til sciale færdigheder. Indhld: Den individuelle scialpædaggiske støtte indehlder varierende grader af nedenstående elementer. a) Med henblik på udvikling g træning af sciale færdigheder: Støtte til at etablere g udbygge sciale netværk g familiære relatiner Udviklingsrienteret samtale, støtte g vejledning i frhld til scialt samspil med andre samt sciale netværk Udviklingsrienteret samtale, støtte g vejledning i frhld til beskæftigelse, uddannelse samt fritids- g kulturliv Støtte til at deltage i scialpædaggisk støtte gruppefrløb Støtte til kntakt med ffentlige myndigheder fx sagsbehandler, jbcenter, mentr, arbejdsplads, uddannelsessted, studievejledere, frivilligfrening, idrætsfrening g lignende Guide, støtte g følge brgeren efter behv til fx gruppefrløb eller transprt Udviklingsrienteret samtale, støtte g vejledning fr at kunne begå sig i det ffentlige rum. b) Med henblik på at fasthlde g frebygge tab af sciale færdigheder: Støtte til at fasthlde g frebygge tab af scialt netværk g familiære relatiner Støtte g vejledning i frhld til scialt samspil med andre samt sciale netværk Støtte g vejledning i frhld til beskæftigelse, uddannelse samt fritids- g kulturliv Støtte til at deltage i scialpædaggiske støttegruppefrløb Støtte til kntakt med ffentlige myndigheder fx sagsbehandler, jbcenter, mentr, arbejdsplads, 16

17 uddannelsessted, studievejledere, frivilligfrening, idrætsfrening g lignende Guide, støtte g følge brgeren efter behv til fx gruppefrløb eller transprt Støtte g vejledning fr at begå sig i det ffentlige rum. Hyppighed: Egenbetaling: Krav til leverandøren: Der visiteres til ydelsen individuelt g efter behv. Ydelsen kan visiteres sm pakke 2, 3 g 4. Der kan frekmme udgifter til egen deltagelse i aktiviteter, sm aftales i frbindelse med individuel scialpædaggisk støtte. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne anvender anerkendende kmmunikatin Medarbejderne har faglig viden m mtivatinsarbejde g menneskelige udviklingsprcesser Medarbejderne har faglig viden m udvikling g træning af sciale færdigheder Medarbejderne har faglig viden m at fasthlde g frebygge tab af sciale færdigheder. Udarbejdet dat: Gdkendt dat: 17

18 5. Støtte til inklusin g deltagelse i det almindelige samfundsliv Mål med indsatsen: Brgeren tilbydes muligheder fr at udvikle g træne deltagelse i det almindelige samfundsliv med henblik på inklusin. Brgeren tilbydes muligheder fr at fasthlde g frebygge tab af færdigheder til at deltage i det almindelige samfundsliv. Kriterier fr tildeling af indsatsen: Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at udvikle g træne deltagelse i det almindelige samfundsliv med henblik på inklusin. Brgere i målgruppen, sm i deres indsatsmål har mråder, der peger på behv fr at fasthlde deltagelse i det almindelige samfundsliv med henblik på inklusin. Indhld: Den individuelle scialpædaggiske støtte indehlder varierende grader af nedenstående elementer. a) Med henblik på at udvikle g træne deltagelse i det almindelige samfundsliv g derigennem inklusin: Udviklingsrienteret samtale g støtte fr at kunne mestre beskæftigelse g uddannelse Udviklingsrienteret samtale, støtte g vejledning i frhld til persnlige frhld, følelser g tanker i frbindelse med deltagelse i det almindelige samfundsliv. b) Med henblik på at fasthlde g frebygge tab af færdigheder i frhld til at deltage i det almindelige samfundsliv: Støtte til at deltage i fritidsaktiviteter eller kulturliv Samtale g støtte fr at kunne deltage i beskæftigelsesaktiviteter Samtale, støtte g vejledning i frhld til persnlige frhld, følelser g tanker i frbindelse med deltagelse i det almindelige samfundsliv. Hyppighed: Krav til leverandøren: Der visiteres til ydelsen individuelt g efter behv. Ydelsen kan visiteres sm pakke 3 g 4. Det er et krav til leverandøren at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne anvender anerkendende kmmunikatin Medarbejderne har frståelse fr mtivatinsarbejde g menneskelige udviklingsprcesser Medarbejderne har faglig viden m udvikling, træning eller fasthldelse g frebyggelse af tab af færdigheder til at deltage i det almindelige samfundsliv. Udarbejdet dat: Gdkendt dat: 18

19 6. Støtte til sundhedsfremme g frebyggelse Mål med indsatsen: Brgeren tilbydes muligheder fr at udvikle g træne sine færdigheder til selvstændigt at tage vare på eget fysiske g psykiske velbefindende g frebygge sygdm g mistrivsel. Brgeren tilbydes muligheder fr at fasthlde g frebygge tab af sine færdigheder til selvstændigt at tage vare på eget fysiske g psykiske velbefindende g frebygge sygdm g mistrivsel. Kriterier fr tildeling af indsatsen: Brgere i målgruppen, hvis indsatsmål peger på et behv fr at udvikle g træne fysisk g psykisk velbefindende med henblik på at frebygge sygdm g mistrivsel. Brgere i målgruppen, hvis indsatsmål peger på et behv fr at fasthlde g frebygge tab af fysisk g psykisk velbefindende med henblik på at frebygge sygdm g mistrivsel. Indhld: Støtten er individuelt tilrettelagt g kan indehlde varierende grader af nedenstående elementer. a) Med henblik på udvikling g træning af færdigheder til sundhedsfremme g frebyggelse: Støtte til g vejledning i sund levevis g frebyggende frhld Undervisning, vejledning g støtte i frhld til eksisterende viden m fysisk g psykisk sundhedsfremme g frebyggelse, fx sammenhænge mellem psykisk sundhed, kst g mtin, sammenhænge mellem livsstil g fysisk velbefindende Vejledning i at søge efter infrmatiner Undervisning, vejledning g støtte i frhld til diverse retningslinjer fr sundhedsfremme g frebyggelse, fx de 10 kstråd, KRAM faktrer, Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende stresshåndtering g mental sundhed Undervisning, støtte g vejledning til metder g redskaber til udvikling af fysisk g psykisk velbefindende g sundhed Vejledning g støtte i medicinpædaggik Støtte til mtivatin fr hensigtsmæssige levemåder, vaner g rutiner Støtte til krdinatin af den samlede indsats, fx mellem egen læge, hspital, psykiater g kirpraktr Guide, støtte g følge brgeren efter behv Undervisning, vejledning g støtte i grupper g/eller individuelt. b) Med henblik på at fasthlde g frebygge tab af færdigheder til sundhedsfremme g frebyggelse: Støtte til sund levevis g frebyggende frhld Støtte i frhld til eksisterende viden m fysisk g psykisk sundhedsfremme g frebyggelse, fx sammenhænge 19

20 mellem psykisk sundhed, kst g mtin, sammenhænge mellem livsstil g fysisk velbefindende Støtte i frhld til diverse retningslinjer fr sundhedsfremme g frebyggelse fx de 10 kstråd, KRAM faktrer, Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende stresshåndtering g mental sundhed Støtte til at vedligehlde fysisk g psykisk velbefindende g sundhed Støtte i medicinpædaggik Støtte til hensigtsmæssige levemåder, vaner g rutiner Støtte til krdinatin af den samlede indsats, fx mellem egen læge, hspital, psykiater g kirpraktr Guide, støtte g følge brgeren efter behv. Hyppighed: Egenbetaling: Krav til leverandøren: Støtte til sundhedsfremme g frebyggelse ydes i individuelt tilrettelagte frløb. Ydelsen kan visiteres sm pakke 2, 3 eller 4. Der kan frekmme udgifter til egen deltagelse i aktiviteter, sm aftales i frbindelse med støtten, entre, transprt eller lignende. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne har viden m sundhedsfremme g frebyggelse Medarbejderne har faglig viden m fremme af fysisk g psykisk velbefindende Medarbejderne har faglig viden m sammenhænge mellem fysisk g psykisk sundhed g trivsel Medarbejderne kender g kan frmidle metder g redskaber til at arbejde med fremme af fysisk g psykisk velbefindende Medarbejderne anvender anerkendende kmmunikatin Medarbejderne har faglig viden m mtivatinsarbejde g menneskelige udviklingsprcesser. Udarbejdet dat: Gdkendt dat: 20

21 7. Støtte til ad hc-pgaver i særlige g/eller akutte situatiner Mål med indsatsen: Frebygge yderligere frværring g genprette en stabil livssituatin fr brgere, sm plever særlige eller akutte situatiner med fx pludselige frværringer, dødsfald eller flytninger. Kriterier fr tildeling af indsatsen: Brgere i målgruppen, sm kmmer ud fr særlige g/eller akutte livssituatiner. Indhld: Støtten er individuelt tilrettelagt g sigter md, at brgeren kan vende tilbage til en stabil livssituatin. Støtten kan indehlde varierende grader af følgende elementer i en tidsafgrænset peride: Besøg, ledsagelse, telefnpkald Krdinatin mellem frskellige samarbejdspartnere Ekstrardinære samtaler med brgeren, pårørende g familie m brgerens situatin Besøg under sygehusindlæggelse Støtte g vejledning i frbindelse med flytning. Hyppighed: Støtten leveres kun i særlige g/eller akutte situatiner. Ydelsen kan visiteres sm pakke 4. Indsatsen mfatter ikke: Faste bevillinger Transprt af inventar til egen blig Bære eller flytte inventar Indkøb af inventar uden brgerens deltagelse. Egenbetaling: Krav til leverandøren: Der kan frekmme udgifter til egen transprt af inventar eller lignende. Det er et krav til leverandøren, at: Medarbejderne har faglig viden Medarbejderne anvender anerkendende kmmunikatin Medarbejderne har faglig viden m menneskelige krisereaktiner Medarbejderne har faglig viden m mtivatinsarbejde g menneskelige udviklingsprcesser. Udarbejdet dat: Gdkendt dat: 21

22

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. Rudersdal Kommune 2013

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. Rudersdal Kommune 2013 Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. Rudersdal Kommune 2013 Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte i den psykosociale indsats. YDELSESKATALOG FOR SOCIALPÆDAGOGISK

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalg sundhedsfremme g frebyggelse Jbcenter - rehabiliteringsteam n er brgere i Nrddjurs Kmmune ver 18 år, der er sygemeldte. Målet er, at brgeren: Tilbydes en helhedsrienteret g tværfaglig indsats,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom

Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrom Tjekliste Rubinstein-Taybi syndrm Familien, barnet g den unge Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighederne inden fr servicelvens rammer Rådgivning m mulighederne fr at få kmpensatin

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere