FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB"

Transkript

1 JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft nu og i fremtiden. TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB side 8 Den danske ambassade i Berlin mærker en stærk interesse for at arbejde bl.a. i den finansielle sektor i Danmark. MENTORER KLAR TIL AT MODTAGE NYDANSKERE side 9-10 Om kort tid starter 52 nydanskere på job i finanssektoren. Et hold mentorer står klar til at tage imod dem.

2 INDHOLD EN SEKTOR MED GODE ARBEJDSVILKÅR side 3 Finanssektoren har markant bedre arbejdsvilkår end beslægtede brancher. PLADS TIL BEGEJSTRING side 4 Frøs Herred Sparekasse er på listen over Europas bedste arbejdspladser. FINANSSEKTOREN RUSTER TIL SIG FREMTIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den nødvendige arbejdskraft. FORSTÆDERNES BANK INVESTERER I FREMTIDENS MEDAR- BEJDERE SIDE 7 Forstædernes Bank satser på at tiltrække flere akademikere. TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB SIDE 8 Den danske ambassade i Berlin henviser jobsøgende tyskere til dansk finanssektor. MENTORER FORBEREDER SIG PÅ AT MODTAGE NYDANSKERE SIDE nydanskere går lige nu og venter spændt på at møde deres mentor i finanssektoren. TAL DER TÆLLER - FLERE AKADEMIKERE I FINANSSEKTOREN SIDE 12 Antallet af akademikere i den finansielle sektor er stigende. FA Orientering, 14. årgang, nr 3 - juni 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks 9010 SIDE 2 FA ORIENTERING JUNI 2006

3 leder En sektor med gode arbejdsvilkår En analyse fra FA viste for nylig, at medarbejderne i finans- og forsikringsbranchen har markant bedre ansættelsesvilkår, end ansatte i en række beslægtede brancher. Finansansatte har bl.a. ret til flere omsorgs- og børnesygedage, end det er tilfældet i en række andre sektorer på HK- og akademikerområdet. Finansansatte har også ret til længere barselsorlov med fuld løn. Når det gælder pensioner, er de finansansatte bedre stillet. Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring og medarbejdere over 58 år har ret til at gå ned i arbejdstid og samtidig bibeholde den hidtidige indbetaling til pension. Tilsvarende ordninger findes ikke på nogle af de områder, finanssektoren sammenligner sig med i analysen. Taler man om uddannelse skiller sektoren sig også ud fra andre brancher. Uddannelse og kompetenceudvikling er naturligvis vigtig i en branche, der i den grad udvikler sig som den finansielle, og hvor det man kan i dag nærmest allerede er forældet i morgen. Det er nødvendigt for virksomhederne, at deres medarbejdere har de rette kvalifikationer. Men også for medarbejderne er det afgørende at have de færdigheder, der faktisk er behov for i samfundet. Alle har interesse i uddannelse. Finanssektoren bruger langt flere ressourcer på uddannelse, end de fleste andre brancher her i landet. Sektoren bruger op mod tre pct. af lønsummen på at uddanne sine medarbejdere. Ifølge en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet brugte danske virksomheder i 2004 gennemsnitligt 1. pct. af lønsummen på uddannelse. Ser vi på de øvrige europæiske landes uddannelsesbudgetter, skiller den danske finanssektor sig i høj grad også ud her. En foreløbig sammenligning af, hvor meget der investeres i finansansattes uddannelse i de enkelte lande viste for nyligt, at Danmark var et af de lande, hvor der bruges flest penge. Snittet lå her på 1,3 pct. af lønsummen, hvilket er dobbelt så meget som en gennemsnitlig danske virksomhed bruger på uddannelse. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at ansættelsesvilkårene er så gode i den finansielle sektor. Virksomhederne og organisationerne arbejder hele tiden for at sikre, at medarbejderne har det godt. Det gør de, fordi det er helt afgørende for, om virksomhederne kan tiltrække og fastholde de gode medarbejdere - noget der jo absolut ikke bliver mindre væsentligt. I dette nummer af FA Orientering kan man læse om, hvad nogle finansvirksomheder har valgt at gøre for at holde på deres medarbejdere og tiltrække nye. Men historierne er absolut ikke enkeltstående i den finansielle sektor. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING JUNI 2005

4 I Frøs Herred Sparekasse er opskriften på en god arbejdsplads sammensat af lige dele lederengagement og plads til medarbejdernes familie. Plads til begejstring Da Frøs Herreds Sparekasse i marts i år mødte op i Berlin for at modtage en pris ved kåringen af Danmarks andenbedste arbejdsplads, havde de ikke alene inviteret alle deres medarbejdere med til den festlige begivenhed. De ansattes ægtefæller, børn og børnebørn stod også på invitationen. Og det var ikke første gang, at hele flokken var samlet. Det sker jævnligt. Personalegoder omfatter nemlig ofte hele familien fx sundhedsforsikring, årlige konditests og kurser i dynamisk ledelse og personlig udvikling. Tanken med at sende alle på kursus er, at det giver bedst mening at reflektere over livet sammen. I starten var det kun sparekassens ledere, der var deltog i kurserne, men man erkendte, at alle havde brug for det, ikke mindst småbørnsfamilierne. "Mange mennesker går igennem hele livet uden at tænke over, hvad grunden egentlig er til, at de går på arbejde hver dag, og hvad de er glade for, når de kommer hjem. Drømmene går i glemmebogen, og der går rutine i hverdagen i stedet", siger Bente Graae og forklarer, at kurserne giver det skub, der skal til for at komme videre og blive mere tilfreds med sit liv. Ifølge hende handler det om at få skabt noget energi og ting, man kan være sammen om, og det er ikke noget, ledelsen kan gøre alene. Medarbejderne spiller også en vigtig rolle i den sammenhæng og bør derfor have mulighed for personlig reflektion. FAKTA om sparekassen Frøs Herreds Sparekasse dækker regionalt i det syd- og sønderjyske område med hovedafdeling i Rødding og filialer i Gram, Haderslev, Ribe, Vejen, Esbjerg, Kolding og Aabenraa Sparekassen har 105 medarbejdere. Læs evt. mere på Vi er et team En gang om året gennemfører sparekassen en såkaldt teamanalyse, der er en temperaturmåling på, hvordan de enkelte afdelinger fungerer sammen, og om der evt. ulmer konflikter rundt omkring. Hvis der viser sig at være problemer, bliver der straks taget hånd om det. Alle i den pågældende afdeling kommer på et kursus, hvor de får ryddet op i tingene og drøftet, hvordan de kommer videre derfra. "Når man er sammen med mennesker, er det utopi at tro, at der ikke opstår problemer. Det er vigtigt at bruge tid på at få bearbejdet de her ting for at kunne fungere godt", siger Bente Graae. Teamånden er et gennemgående træk ved sparekassen som arbejdsplads. Netop det er fx også årsagen til, at de med ganske få særlige undtagelser ikke opererer med deltidsansættelse. Til gengæld lægges der stor vægt på fleksible arbejdsforhold. SIDE 4 FA ORIENTERING JUNI 2006 "Vi har frihed under ansvar. Hvis ens barn har første skoledag er man selvfølgelig sammen med barnet", forklarer Bente Graae.

5 Nærværende ledere Alle sparekassens ledere er uddannede coach og modtager løbende inspiration udefra til deres lederrolle. Næste gang skal de til London og høre coachguruen Anthony Robbins 10 timer lange og måske en anelse alternative foredrag, som har ry for at ændre folks syn på sig selv og deres fokusområder. "Det er måske lidt grænseoverskridende for nogle, men vi prøver at skabe lidt begejstring ", siger Bente Graae. Great Place to Work Frøs Herred Sparekasse blev nummer 2. i undersøgelsen Danmarks Bedste Arbejdspladser Det bragte sparekassen ind blandt de 100 bedste arbejdspladser i hele EU sammen med 11 andre danske virksomheder. Great Place to Work Institute står bag undersøgelsen, som kortlægger og evaluerer virksomheder, som ønsker at bibeholde et godt arbejdsmiljø eller at forbedre dette. Det er medarbejderne selv, der via spørgeskemaer, har været med til at stemme Frøs ind på listen. Frøsmedarbejdere i færd med at indspille sparekassens værdi-sang efter selv at have valgt værdierne på et værdiseminar. Frøs' filosofi omkring ledelse er, at medarbejderne skal føle, at de altid har opbakning fra deres leder. "Lederne skal være der, når det gælder, og have interesse for hvordan medarbejderne har det. Men de skal også gå skridtet videre og spørge, om der er noget de kan hjælpe med - og hvad de kan hjælpe med", siger Bente Graae. Griber ideerne I alle Frøs Herreds Sparekasses afdelinger har man opstillet massagestole til fri afbenyttelse af både kunder og medarbejdere. Det lyder anderledes i de flestes ører. Men det er et meget godt billede på ånden i sparekassen. Når nogen får en god idé får de lov at gribe den og føre den ud i livet. "Vores medarbejdere skal være glade for det de gør. Til gengæld er vi så meget konservative på visse andre områder. Vi holder fx fast på vores kredit- pris- og gebyrpolitikker", fastslår Bente Graae. SIDE 5 FA ORIENTERING JUNI 2005

6 Finanssektoren mangler medarbejdere. Der spilles derfor på mange strenge for at sikre den fornødne arbejdskraft nu og i fremtiden. Finanssektoren ruster sig til fremtidens medarbejderbehov I de seneste år er efterspørgslen på nye medarbejdere steget mærkbart i den finansielle sektor. Det er sket sideløbende med, at det bliver mere og mere komplekst at være ansat i finansvirksomhederne. Sektorens voksende udbud af produkter, brug af IT-systemer og kundernes behov for individuel rådgivning har udviklet sig, og det stiller større krav til medarbejderne end tidligere. For at sikre, at den nødvendige arbejdskraft og de rette kompetencer er i hus, ser virksomhederne sig i stigende grad om efter andre medarbejdertyper end tidligere. Flere akademikere Antallet af finansøkonomer er i stærk vækst i sektoren, ligesom efterspørgslen efter akademisk uddannede medarbejdere stiger. Flere virksomheder kører egentlige projekter, hvor akademikere fx bliver ansat i såkaldte trainee-stillinger. FA arrangerer sammen med Akademikerkampagnen og DJØF cafémøder, hvor studerende og ledige akademikere kan møde repræsentanter fra finansvirksomhederne. Møderne har hidtil været en stor succes for begge parter. Også på elevfronten oprustes der. Efter sommerferien starter 781 på finanssektorens elevuddannelse. Det er en stigning på 16 % i forhold til sidste år, hvor indtaget i øvrigt steg med 30 % i forhold til Satser på nuværende medarbejdere Det er ikke kun udadtil, finansvirksomheder ser sig om efter fremtidens ansatte. De arbejder også intenst for at fastholde deres nuværende medarbejdere. Det sker bl.a. ved hjælp af løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse. Finansvirksomheder bruger mere end dobbelt så meget på uddannelse i forhold til en gennemsnitlig dansk virksomhed. Sektorens overenskomster giver medarbejderne ret til at uddanne sig op til diplomniveau. Og det benytter størstedelen af de ansatte sig af i dag. Ældre kan blive længere Finanssektoren søger specielt at fastholde ældre medarbejdere ved at gøre det attraktivt at blive på jobbet, når de når en alder, hvor de faktisk kunne vælge at trække sig tilbage. Mange virksomheder udbygger i disse år deres seniorpolitikker, og alle medarbejdere over 58 år har mulighed for at få nedsat deres arbejdstid og samtidig bevare den hidtidige indbetaling til pension. Ordningen blev indført i sektorens overenskomster i En rundspørge i kredsen af personalechefer for de større banker og realkreditinstitutter tidligere på året viste, at seniorordningen bruges i stigende omfang. SIDE 6 FA ORIENTERING JUNI 2006

7 Forstædernes Bank investerer i fremtidens medarbejdere "Vi får stadig nye medarbejdere hver måned, men der skal arbejdes mere for sagen, end der skulle tidligere". Sådan beskriver personalechef Anne Olsen den nuværende rekrutteringssituation fra hendes plads i Forstædernes Banks hovedsæde på Kalvebod Brygge i København. Indenfor det sidste års tid er manglen på arbejdskraft ifølge hende taget mærkbart til. Men det handler ikke bare om den almindelige demografiske udvikling, som i dag har skabt medarbejdermangel på store dele af det samlede danske arbejdsmarked. I den finansielle sektor er en del af årsagen også, at kompetencebehovene har ændret sig markant i de senere år i takt med udviklingen på det finansielle marked. Kompetencebehovene har ændret sig i den finansielle sektor. Det er med til at øge den stigende mangel på medarbejdere. I Forstædernes Bank satser de bl.a. på at tiltrække flere akademikere. "Vores fokus har ændret retning. Kompleksiteten i rådgivningen er steget og kunderne stiller stadig større krav. Der er derfor blevet brug for flere specialister, som der ikke er mange af i dag", forklarer Anne Olsen. Sikrer fremtidens rådgiverbehov Forstædernes Bank har netop skudt anden omgang af et et-årig projekt i gang, hvor 10 akademikere ansættes i trainee-stillinger. Formålet er at uddanne akademikerne til branchen og samtidig sikre sig nogle af de nødvendige rådgiverkompetencer fremover. Første hold akademikere er nu næsten færdige med det et-årige traineeforløb. Samtlige deltagere har ønsket at fortsætte i banken, ligesom deres ledere har haft lyst til at tilbyde dem jobs. Udvikler medarbejdernes talenter I gennem de sidste fire år har Forstædernes Bank kørt såkaldte talenthold, og altså også før medarbejdermangel blev et aktuelt tema. Baggrunden var egentlig et ønske om at kunne rekruttere ledere internt. Men talentholdene viser sig nu også at være en god måde at fastholde medarbejdere på og dermed sikre sig et større udbud af arbejdskraft fremover. Forstædernes Banks hovedkontor i København. "Vi forsøger generelt at skabe gode muligheder for, at medarbejderne kan udvikle sig og markere sig. Med talentholdene viser vi nogle medarbejdere, at vi har fået øje på dem og gerne vil give dem særlig fokus", forklarer hun. Forstædernes Bank har netop haft Kick Off for det nye hold talenter. Mange af deltagerne fra de tidligere talenthold er efterfølgende gået videre til leder- eller specialistfunktioner. SIDE 7 FA ORIENTERING JUNI 2005

8 På den danske ambassade i Berlin henviser de jobsøgende tyskere til danske finansvirksomheders hjemmesider. Tyskere interesseret i danske finansjob Ifølge Hamburger Abendblatt slår det dansk-tyske Handelskammers formidling af tysk arbejdskraft til Danmark alle rekorder. I løbet af det sidste år er mellem og tyske arbejdstagere kommet i arbejde i Danmark, heraf kommer mindst 80 pct. fra Hamburg, Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern. Bladet skriver bl.a., at det især er indenfor industrien og finansverdenen, at der er interesse for tysk arbejdskraft. Også på den danske ambassade i Berlin mærker man en stærk interesse for det danske arbejdsmarked. "Vi får en del henvendelser fra tyskere, der er interesserede i at arbejde i Danmark", siger arbejdsmarkedsråd ved ambassaden Jørgen Hansen. Henviser til jobannoncer på nettet Ambassaden henviser ifølge Jørgen Hansen de arbejdssøgende tyskere til den danske arbejdsformidling. Folk der er særligt interesserede i finanssektoren, bliver henvist til FA's hjemmeside fanet, hvor de kan finde navnene på landets finansvirksomheder og klikke sig videre ind på deres hjemmesider. En del af de interesserede er dobbeltsprogede og behersker dansk i større eller mindre omfang. Den tyske arbejdsformidling tilbyder i øvrigt danskkurser, til folk der er interesserede i at kvalificere sig til danske jobs. Ifølge Jørgen Hansen kan det dog alligevel være en fordel, hvis virksomheder, der er interesseret i tysk arbejdskraft, oversætter deres jobannoncer på nettet til flere sprog. Det vil gøre det lettere for udlændinge at blive opmærksomme på mulighederne, og på hvad der skal til for at kvalificere sig fx rent sprogligt, siger han. Bundesagentur für Arbeit formidler kontakt Det er også muligt at placere sine jobannoncer på en særlig arbejdsformidling for udlandet i Köln (Bundesagentur für Arbeit), som netop er specialiseret i at hjælpe tyskere til arbejde i udlandet. FA er nu i gang med at undersøge, om der er behov for særlige tiltag for at øge opmærksomheden på mulighederne for tysk arbejdskraft i den danske finanssektor SIDE 8 FA ORIENTERING JUNI 2006 Find Bundesagentur für Arbeit på og

9 Mentorer forbereder sig til at modtage nydanskere 52 nydanskere og 14 virksomheder deltager i finanssektorens integrationsprojekt, som er meget mere end et projekt. Målet er fast ansættelse efter et år. Hver nydansker får tilknyttet en personlig mentor, som har til opgave at hjælpe ham eller hende med at finde sig godt til rette på arbejdspladsen. Brugen af mentorer i integrationsarbejdet har i de senere år været brugt som et effektivt redskab til at styrke introduktionen af udlændinge på en arbejdsplads. Mentorerne i finanssektorens integrationsprojekt spiller dermed en vigtig rolle for projektets succes. 52 nydanskere går i denne tid og venter spændt på, at det skal blive august, hvor de skal starte i deres nye job i en finansiel virksomhed. Og rundt omkring i landet i 14 virksomheder sidder lige så mange mentorer parate til at tage imod deres nye kolleger. Faglige og sociale opgaver I juni måned mødtes mentorerne og ledere fra de virksomheder, der deltager i projektet til inspirationsmøder om mentorskab og kulturforståelse. Ayhan Can fra Foreningen Nydansker fortalte her om formålet med en mentorordning, samt hvad mentorens rolle er i denne sammenhæng. Ifølge ham er der dels tale om en række faglige opgaver og dels nogle sociale opgaver. En mentor er en ansat, der har tid til at sikre, at en ny medarbejder kommer godt i gang med arbejdet. Mentoren tilrettelægger oplæringen, så den nye medarbejder hurtigt bliver sat ind i opgaverne og fungerer på lige fod med kollegerne. Mentoren tager sig bl.a. af sidemandsoplæring og svarer på faglige spørgsmål. Socialt handler det om at forberede de øvrige kolleger på den nye medarbejdere, og sørge for at vedkommende bliver integreret godt i gruppen. 1. august starter nydanskerne i deres nye jobs og mentorerne træder i funktion. Ayhan Can fra Foreningen Nydansker fortæller om mentorskab. SIDE 9 FA ORIENTERING JUNI 2005

10 FA har spurgt en række af de mentorer, der er tilknyttet finanssektorens integrationsprojekt, om deres forventninger til forløbet. Mentorernes forventninger til finanssektorens integrationsprojekt Jeg tror det bliver spændende at lære en nydansker at kende. Personligt er mit eneste forhold til nydanskere, dem jeg møder flygtigt i min hverdag (kunder) og hvad jeg hører eller læser i medierne - og dette er jo ikke altid lige positivt. Jeg glæder mig meget, og forventer, at både jeg og han/hun vil lære en del om hinandens levevis og holdninger. Forhåbentlig vil jeg også være med til at give vedkommende en chance for at komme ind på det Danske arbejdsmarked. Helle Vengfelt Helle Vengfelt, assistent i Lån & Spar Bank. Jeg forventer, at den nye medarbejder vil falde godt til, og at det vil medføre en masse positiv omtale i lokalsamfundet, herunder i lokalpressen. Ole Raben, filialdirektør i Sydbank. Ole Raben Rene Ørsted Jeg har store forventninger til projektet, og er meget glad for, at vi i den finansielle sektor er vores ansvar bevidst med hensyn til at få vores nydanskere/medborgere integreret i samfundet. Samtidig kan vi gøre brug af kvalificerede ressourcer, som nydanskerne besidder. Der er mangel på rådgivere i den finansielle sektor, og det er på tide, at vi åbner vore døre for de kvalificerede personer, som står på spring for at kunne bidrage til samfundet med deres viden og kvalifikationer. Samtidig lærer vi hinandens kulturer at kende, og dermed vokser vi som personer. En gensidig respekt for hinandens kultur opstår, og færre misforståelser i samfundet vil forekomme. Vi har megen kontakt med vores omverden, så det er en force, at vi i medarbejderstaben kan finde personer, som har tilknytning til denne, og benytte deres ressourcer optimalt. Rene Ørsted, privatkundechef i Handelsbanken. Vibeke Rodenkam Jeg forventer, at min nye kollega glæder sig til at møde os og derfor er meget åben og modtagelig for den nye viden, som jeg skal være med til at give hende. For mit eget vedkommende glæder jeg mig til at hjælpe hende igang og få genopfrisket mine evner som Supervisor. Opgaven vil også være med til at pudse min egen viden af. Jeg glæder mig også til at lære en person at kende, som kommer fra et andet land, og håber at hun vil fortælle om sig selv og sit land. Vibeke Rodenkam Mortensen, supporter i Nykredit. SIDE 10 FA ORIENTERING JUNI 2006

11 Kommission efterlyser ideer Familie- og Arbejdslivskommissionen har udskrevet en idékonkurrence for at få nogle bud fra danskerne på, hvad der skal til for at opleve en bedre balance mellem familieog arbejdslivet. Regeringen nedsatte sidste år kommissionen, og gav den til opgave at kortlægge og analysere hvilke krav, det moderne familieliv og det moderne arbejdsliv stiller til et mere fleksibelt samfund i fremtiden. Formand for kommissionen er professor Linda Nielsen fra Københavns Universitet. Kommissionen skal som afslutning på sit arbejde komme med anbefalinger til, hvordan samfundet kan indrettes mere fleksibelt, og hvordan også det enkelte menneske og den enkelte familie rustes til selv at tage ansvar for, at der skabes en balance mellem arbejdsliv og livet uden for arbejdet. Et arbejde, kommissionen altså nu beder om hjælp til udefra. Man kan læse nærmere om konkurrencen på Medlemsnyt Pr. 1. juni 2006 er Dexia Bank Danmark A/S og Lokal Forsikring G/ S meldt ind i FA. Pr. 30. juni 2006 udtræder Hvidbjerg-Ørum Sparekasse af FA. Sparekassen er fusioneret med Sparekassen Limfjorden. FA har med udgangen af juni måned 226 medlemsvirksomheder. Nyt fra sekretariatet Jurist Marianne D. Fruelund fratræder sin stilling i FA pr. 30. juni 2006, for at tiltræde en stilling som personalekonsulent i BRFkredit. Personalehåndbog FA har opdateret personalehåndbogens afsnit om rådgivningsansvar og ligeløn. Vedtægter FA's vedtægter er ændret med hensyn til løn- og fraværsindberetning. SIDE 11 FA ORIENTERING JUNI 2006

12 Tal der tæller - Flere akademikere i finanssektoren Siden starten af 1990'erne er antallet af akademikere i den finansielle sektor steget markant. Således steg antallet af akademikere fra i 1993 til i Det svarer til en stigning på hele 101 pct. Stigningen er især markant hos kvinderne. Fra 1993 til 2004 blev der 674 flere kvindelige akademikere i finanssektoren, svarende til en stigning på 151 pct. I samme periode steg antallet af mandlige akademikere med 1.086, hvilket udgør en stigning på 84 pct. I 2004 var der dermed mandlige og kvindelige akademikere i den finansielle sektor. akademikere i betydeligt omfang, og dels, at mange af de ansatte akademikerne er nyuddannede og herefter gennemgår et trainee-forløb, når de starter i selskabet. Den primære forklaring på det stigende behov for akademikere i den finansielle sektor er arbejdsopgaverne, der bliver stadigt mere komplekse. Akademikerne ansættes således ofte i specialistfunktioner. Både blandt de mandlige og kvindelige akademikere er uddannelserne cand.merc., cand.oecon./cand.polit. samt cand.jur. stærkt dominerende. Grupperne af de øvrige lange videregående uddannelser tæller end ikke 200 ansatte hver. Mere komplekse arbejdsopgaver De årige omfatter den største gruppe akademikere i den finansielle sektor. Årsagen til dette er dels, at det er et relativt nyt fænomen, at den finansielle sektor rekrutterer Den kønsmæssige sammensætning af akademikerne i finanssektoren afspejler således kønsfordelingen på de økonomiske uddannelser. Akademikere i fanassektoren opdelt på køn Antal mænd kvinder 32 pct pct pct. 74 pct pct. Akademikere fordelt på uddannelser 0 Kilde: FA Cand.jur. Cand.polit. o.lign. Cand.merc. (alle linier) Kilde: FA SIDE 12 FA ORIENTERING JUNI Antal

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere