FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB"

Transkript

1 JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft nu og i fremtiden. TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB side 8 Den danske ambassade i Berlin mærker en stærk interesse for at arbejde bl.a. i den finansielle sektor i Danmark. MENTORER KLAR TIL AT MODTAGE NYDANSKERE side 9-10 Om kort tid starter 52 nydanskere på job i finanssektoren. Et hold mentorer står klar til at tage imod dem.

2 INDHOLD EN SEKTOR MED GODE ARBEJDSVILKÅR side 3 Finanssektoren har markant bedre arbejdsvilkår end beslægtede brancher. PLADS TIL BEGEJSTRING side 4 Frøs Herred Sparekasse er på listen over Europas bedste arbejdspladser. FINANSSEKTOREN RUSTER TIL SIG FREMTIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den nødvendige arbejdskraft. FORSTÆDERNES BANK INVESTERER I FREMTIDENS MEDAR- BEJDERE SIDE 7 Forstædernes Bank satser på at tiltrække flere akademikere. TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB SIDE 8 Den danske ambassade i Berlin henviser jobsøgende tyskere til dansk finanssektor. MENTORER FORBEREDER SIG PÅ AT MODTAGE NYDANSKERE SIDE nydanskere går lige nu og venter spændt på at møde deres mentor i finanssektoren. TAL DER TÆLLER - FLERE AKADEMIKERE I FINANSSEKTOREN SIDE 12 Antallet af akademikere i den finansielle sektor er stigende. FA Orientering, 14. årgang, nr 3 - juni 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks 9010 SIDE 2 FA ORIENTERING JUNI 2006

3 leder En sektor med gode arbejdsvilkår En analyse fra FA viste for nylig, at medarbejderne i finans- og forsikringsbranchen har markant bedre ansættelsesvilkår, end ansatte i en række beslægtede brancher. Finansansatte har bl.a. ret til flere omsorgs- og børnesygedage, end det er tilfældet i en række andre sektorer på HK- og akademikerområdet. Finansansatte har også ret til længere barselsorlov med fuld løn. Når det gælder pensioner, er de finansansatte bedre stillet. Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring og medarbejdere over 58 år har ret til at gå ned i arbejdstid og samtidig bibeholde den hidtidige indbetaling til pension. Tilsvarende ordninger findes ikke på nogle af de områder, finanssektoren sammenligner sig med i analysen. Taler man om uddannelse skiller sektoren sig også ud fra andre brancher. Uddannelse og kompetenceudvikling er naturligvis vigtig i en branche, der i den grad udvikler sig som den finansielle, og hvor det man kan i dag nærmest allerede er forældet i morgen. Det er nødvendigt for virksomhederne, at deres medarbejdere har de rette kvalifikationer. Men også for medarbejderne er det afgørende at have de færdigheder, der faktisk er behov for i samfundet. Alle har interesse i uddannelse. Finanssektoren bruger langt flere ressourcer på uddannelse, end de fleste andre brancher her i landet. Sektoren bruger op mod tre pct. af lønsummen på at uddanne sine medarbejdere. Ifølge en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet brugte danske virksomheder i 2004 gennemsnitligt 1. pct. af lønsummen på uddannelse. Ser vi på de øvrige europæiske landes uddannelsesbudgetter, skiller den danske finanssektor sig i høj grad også ud her. En foreløbig sammenligning af, hvor meget der investeres i finansansattes uddannelse i de enkelte lande viste for nyligt, at Danmark var et af de lande, hvor der bruges flest penge. Snittet lå her på 1,3 pct. af lønsummen, hvilket er dobbelt så meget som en gennemsnitlig danske virksomhed bruger på uddannelse. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at ansættelsesvilkårene er så gode i den finansielle sektor. Virksomhederne og organisationerne arbejder hele tiden for at sikre, at medarbejderne har det godt. Det gør de, fordi det er helt afgørende for, om virksomhederne kan tiltrække og fastholde de gode medarbejdere - noget der jo absolut ikke bliver mindre væsentligt. I dette nummer af FA Orientering kan man læse om, hvad nogle finansvirksomheder har valgt at gøre for at holde på deres medarbejdere og tiltrække nye. Men historierne er absolut ikke enkeltstående i den finansielle sektor. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING JUNI 2005

4 I Frøs Herred Sparekasse er opskriften på en god arbejdsplads sammensat af lige dele lederengagement og plads til medarbejdernes familie. Plads til begejstring Da Frøs Herreds Sparekasse i marts i år mødte op i Berlin for at modtage en pris ved kåringen af Danmarks andenbedste arbejdsplads, havde de ikke alene inviteret alle deres medarbejdere med til den festlige begivenhed. De ansattes ægtefæller, børn og børnebørn stod også på invitationen. Og det var ikke første gang, at hele flokken var samlet. Det sker jævnligt. Personalegoder omfatter nemlig ofte hele familien fx sundhedsforsikring, årlige konditests og kurser i dynamisk ledelse og personlig udvikling. Tanken med at sende alle på kursus er, at det giver bedst mening at reflektere over livet sammen. I starten var det kun sparekassens ledere, der var deltog i kurserne, men man erkendte, at alle havde brug for det, ikke mindst småbørnsfamilierne. "Mange mennesker går igennem hele livet uden at tænke over, hvad grunden egentlig er til, at de går på arbejde hver dag, og hvad de er glade for, når de kommer hjem. Drømmene går i glemmebogen, og der går rutine i hverdagen i stedet", siger Bente Graae og forklarer, at kurserne giver det skub, der skal til for at komme videre og blive mere tilfreds med sit liv. Ifølge hende handler det om at få skabt noget energi og ting, man kan være sammen om, og det er ikke noget, ledelsen kan gøre alene. Medarbejderne spiller også en vigtig rolle i den sammenhæng og bør derfor have mulighed for personlig reflektion. FAKTA om sparekassen Frøs Herreds Sparekasse dækker regionalt i det syd- og sønderjyske område med hovedafdeling i Rødding og filialer i Gram, Haderslev, Ribe, Vejen, Esbjerg, Kolding og Aabenraa Sparekassen har 105 medarbejdere. Læs evt. mere på Vi er et team En gang om året gennemfører sparekassen en såkaldt teamanalyse, der er en temperaturmåling på, hvordan de enkelte afdelinger fungerer sammen, og om der evt. ulmer konflikter rundt omkring. Hvis der viser sig at være problemer, bliver der straks taget hånd om det. Alle i den pågældende afdeling kommer på et kursus, hvor de får ryddet op i tingene og drøftet, hvordan de kommer videre derfra. "Når man er sammen med mennesker, er det utopi at tro, at der ikke opstår problemer. Det er vigtigt at bruge tid på at få bearbejdet de her ting for at kunne fungere godt", siger Bente Graae. Teamånden er et gennemgående træk ved sparekassen som arbejdsplads. Netop det er fx også årsagen til, at de med ganske få særlige undtagelser ikke opererer med deltidsansættelse. Til gengæld lægges der stor vægt på fleksible arbejdsforhold. SIDE 4 FA ORIENTERING JUNI 2006 "Vi har frihed under ansvar. Hvis ens barn har første skoledag er man selvfølgelig sammen med barnet", forklarer Bente Graae.

5 Nærværende ledere Alle sparekassens ledere er uddannede coach og modtager løbende inspiration udefra til deres lederrolle. Næste gang skal de til London og høre coachguruen Anthony Robbins 10 timer lange og måske en anelse alternative foredrag, som har ry for at ændre folks syn på sig selv og deres fokusområder. "Det er måske lidt grænseoverskridende for nogle, men vi prøver at skabe lidt begejstring ", siger Bente Graae. Great Place to Work Frøs Herred Sparekasse blev nummer 2. i undersøgelsen Danmarks Bedste Arbejdspladser Det bragte sparekassen ind blandt de 100 bedste arbejdspladser i hele EU sammen med 11 andre danske virksomheder. Great Place to Work Institute står bag undersøgelsen, som kortlægger og evaluerer virksomheder, som ønsker at bibeholde et godt arbejdsmiljø eller at forbedre dette. Det er medarbejderne selv, der via spørgeskemaer, har været med til at stemme Frøs ind på listen. Frøsmedarbejdere i færd med at indspille sparekassens værdi-sang efter selv at have valgt værdierne på et værdiseminar. Frøs' filosofi omkring ledelse er, at medarbejderne skal føle, at de altid har opbakning fra deres leder. "Lederne skal være der, når det gælder, og have interesse for hvordan medarbejderne har det. Men de skal også gå skridtet videre og spørge, om der er noget de kan hjælpe med - og hvad de kan hjælpe med", siger Bente Graae. Griber ideerne I alle Frøs Herreds Sparekasses afdelinger har man opstillet massagestole til fri afbenyttelse af både kunder og medarbejdere. Det lyder anderledes i de flestes ører. Men det er et meget godt billede på ånden i sparekassen. Når nogen får en god idé får de lov at gribe den og føre den ud i livet. "Vores medarbejdere skal være glade for det de gør. Til gengæld er vi så meget konservative på visse andre områder. Vi holder fx fast på vores kredit- pris- og gebyrpolitikker", fastslår Bente Graae. SIDE 5 FA ORIENTERING JUNI 2005

6 Finanssektoren mangler medarbejdere. Der spilles derfor på mange strenge for at sikre den fornødne arbejdskraft nu og i fremtiden. Finanssektoren ruster sig til fremtidens medarbejderbehov I de seneste år er efterspørgslen på nye medarbejdere steget mærkbart i den finansielle sektor. Det er sket sideløbende med, at det bliver mere og mere komplekst at være ansat i finansvirksomhederne. Sektorens voksende udbud af produkter, brug af IT-systemer og kundernes behov for individuel rådgivning har udviklet sig, og det stiller større krav til medarbejderne end tidligere. For at sikre, at den nødvendige arbejdskraft og de rette kompetencer er i hus, ser virksomhederne sig i stigende grad om efter andre medarbejdertyper end tidligere. Flere akademikere Antallet af finansøkonomer er i stærk vækst i sektoren, ligesom efterspørgslen efter akademisk uddannede medarbejdere stiger. Flere virksomheder kører egentlige projekter, hvor akademikere fx bliver ansat i såkaldte trainee-stillinger. FA arrangerer sammen med Akademikerkampagnen og DJØF cafémøder, hvor studerende og ledige akademikere kan møde repræsentanter fra finansvirksomhederne. Møderne har hidtil været en stor succes for begge parter. Også på elevfronten oprustes der. Efter sommerferien starter 781 på finanssektorens elevuddannelse. Det er en stigning på 16 % i forhold til sidste år, hvor indtaget i øvrigt steg med 30 % i forhold til Satser på nuværende medarbejdere Det er ikke kun udadtil, finansvirksomheder ser sig om efter fremtidens ansatte. De arbejder også intenst for at fastholde deres nuværende medarbejdere. Det sker bl.a. ved hjælp af løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse. Finansvirksomheder bruger mere end dobbelt så meget på uddannelse i forhold til en gennemsnitlig dansk virksomhed. Sektorens overenskomster giver medarbejderne ret til at uddanne sig op til diplomniveau. Og det benytter størstedelen af de ansatte sig af i dag. Ældre kan blive længere Finanssektoren søger specielt at fastholde ældre medarbejdere ved at gøre det attraktivt at blive på jobbet, når de når en alder, hvor de faktisk kunne vælge at trække sig tilbage. Mange virksomheder udbygger i disse år deres seniorpolitikker, og alle medarbejdere over 58 år har mulighed for at få nedsat deres arbejdstid og samtidig bevare den hidtidige indbetaling til pension. Ordningen blev indført i sektorens overenskomster i En rundspørge i kredsen af personalechefer for de større banker og realkreditinstitutter tidligere på året viste, at seniorordningen bruges i stigende omfang. SIDE 6 FA ORIENTERING JUNI 2006

7 Forstædernes Bank investerer i fremtidens medarbejdere "Vi får stadig nye medarbejdere hver måned, men der skal arbejdes mere for sagen, end der skulle tidligere". Sådan beskriver personalechef Anne Olsen den nuværende rekrutteringssituation fra hendes plads i Forstædernes Banks hovedsæde på Kalvebod Brygge i København. Indenfor det sidste års tid er manglen på arbejdskraft ifølge hende taget mærkbart til. Men det handler ikke bare om den almindelige demografiske udvikling, som i dag har skabt medarbejdermangel på store dele af det samlede danske arbejdsmarked. I den finansielle sektor er en del af årsagen også, at kompetencebehovene har ændret sig markant i de senere år i takt med udviklingen på det finansielle marked. Kompetencebehovene har ændret sig i den finansielle sektor. Det er med til at øge den stigende mangel på medarbejdere. I Forstædernes Bank satser de bl.a. på at tiltrække flere akademikere. "Vores fokus har ændret retning. Kompleksiteten i rådgivningen er steget og kunderne stiller stadig større krav. Der er derfor blevet brug for flere specialister, som der ikke er mange af i dag", forklarer Anne Olsen. Sikrer fremtidens rådgiverbehov Forstædernes Bank har netop skudt anden omgang af et et-årig projekt i gang, hvor 10 akademikere ansættes i trainee-stillinger. Formålet er at uddanne akademikerne til branchen og samtidig sikre sig nogle af de nødvendige rådgiverkompetencer fremover. Første hold akademikere er nu næsten færdige med det et-årige traineeforløb. Samtlige deltagere har ønsket at fortsætte i banken, ligesom deres ledere har haft lyst til at tilbyde dem jobs. Udvikler medarbejdernes talenter I gennem de sidste fire år har Forstædernes Bank kørt såkaldte talenthold, og altså også før medarbejdermangel blev et aktuelt tema. Baggrunden var egentlig et ønske om at kunne rekruttere ledere internt. Men talentholdene viser sig nu også at være en god måde at fastholde medarbejdere på og dermed sikre sig et større udbud af arbejdskraft fremover. Forstædernes Banks hovedkontor i København. "Vi forsøger generelt at skabe gode muligheder for, at medarbejderne kan udvikle sig og markere sig. Med talentholdene viser vi nogle medarbejdere, at vi har fået øje på dem og gerne vil give dem særlig fokus", forklarer hun. Forstædernes Bank har netop haft Kick Off for det nye hold talenter. Mange af deltagerne fra de tidligere talenthold er efterfølgende gået videre til leder- eller specialistfunktioner. SIDE 7 FA ORIENTERING JUNI 2005

8 På den danske ambassade i Berlin henviser de jobsøgende tyskere til danske finansvirksomheders hjemmesider. Tyskere interesseret i danske finansjob Ifølge Hamburger Abendblatt slår det dansk-tyske Handelskammers formidling af tysk arbejdskraft til Danmark alle rekorder. I løbet af det sidste år er mellem og tyske arbejdstagere kommet i arbejde i Danmark, heraf kommer mindst 80 pct. fra Hamburg, Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern. Bladet skriver bl.a., at det især er indenfor industrien og finansverdenen, at der er interesse for tysk arbejdskraft. Også på den danske ambassade i Berlin mærker man en stærk interesse for det danske arbejdsmarked. "Vi får en del henvendelser fra tyskere, der er interesserede i at arbejde i Danmark", siger arbejdsmarkedsråd ved ambassaden Jørgen Hansen. Henviser til jobannoncer på nettet Ambassaden henviser ifølge Jørgen Hansen de arbejdssøgende tyskere til den danske arbejdsformidling. Folk der er særligt interesserede i finanssektoren, bliver henvist til FA's hjemmeside fanet, hvor de kan finde navnene på landets finansvirksomheder og klikke sig videre ind på deres hjemmesider. En del af de interesserede er dobbeltsprogede og behersker dansk i større eller mindre omfang. Den tyske arbejdsformidling tilbyder i øvrigt danskkurser, til folk der er interesserede i at kvalificere sig til danske jobs. Ifølge Jørgen Hansen kan det dog alligevel være en fordel, hvis virksomheder, der er interesseret i tysk arbejdskraft, oversætter deres jobannoncer på nettet til flere sprog. Det vil gøre det lettere for udlændinge at blive opmærksomme på mulighederne, og på hvad der skal til for at kvalificere sig fx rent sprogligt, siger han. Bundesagentur für Arbeit formidler kontakt Det er også muligt at placere sine jobannoncer på en særlig arbejdsformidling for udlandet i Köln (Bundesagentur für Arbeit), som netop er specialiseret i at hjælpe tyskere til arbejde i udlandet. FA er nu i gang med at undersøge, om der er behov for særlige tiltag for at øge opmærksomheden på mulighederne for tysk arbejdskraft i den danske finanssektor SIDE 8 FA ORIENTERING JUNI 2006 Find Bundesagentur für Arbeit på og

9 Mentorer forbereder sig til at modtage nydanskere 52 nydanskere og 14 virksomheder deltager i finanssektorens integrationsprojekt, som er meget mere end et projekt. Målet er fast ansættelse efter et år. Hver nydansker får tilknyttet en personlig mentor, som har til opgave at hjælpe ham eller hende med at finde sig godt til rette på arbejdspladsen. Brugen af mentorer i integrationsarbejdet har i de senere år været brugt som et effektivt redskab til at styrke introduktionen af udlændinge på en arbejdsplads. Mentorerne i finanssektorens integrationsprojekt spiller dermed en vigtig rolle for projektets succes. 52 nydanskere går i denne tid og venter spændt på, at det skal blive august, hvor de skal starte i deres nye job i en finansiel virksomhed. Og rundt omkring i landet i 14 virksomheder sidder lige så mange mentorer parate til at tage imod deres nye kolleger. Faglige og sociale opgaver I juni måned mødtes mentorerne og ledere fra de virksomheder, der deltager i projektet til inspirationsmøder om mentorskab og kulturforståelse. Ayhan Can fra Foreningen Nydansker fortalte her om formålet med en mentorordning, samt hvad mentorens rolle er i denne sammenhæng. Ifølge ham er der dels tale om en række faglige opgaver og dels nogle sociale opgaver. En mentor er en ansat, der har tid til at sikre, at en ny medarbejder kommer godt i gang med arbejdet. Mentoren tilrettelægger oplæringen, så den nye medarbejder hurtigt bliver sat ind i opgaverne og fungerer på lige fod med kollegerne. Mentoren tager sig bl.a. af sidemandsoplæring og svarer på faglige spørgsmål. Socialt handler det om at forberede de øvrige kolleger på den nye medarbejdere, og sørge for at vedkommende bliver integreret godt i gruppen. 1. august starter nydanskerne i deres nye jobs og mentorerne træder i funktion. Ayhan Can fra Foreningen Nydansker fortæller om mentorskab. SIDE 9 FA ORIENTERING JUNI 2005

10 FA har spurgt en række af de mentorer, der er tilknyttet finanssektorens integrationsprojekt, om deres forventninger til forløbet. Mentorernes forventninger til finanssektorens integrationsprojekt Jeg tror det bliver spændende at lære en nydansker at kende. Personligt er mit eneste forhold til nydanskere, dem jeg møder flygtigt i min hverdag (kunder) og hvad jeg hører eller læser i medierne - og dette er jo ikke altid lige positivt. Jeg glæder mig meget, og forventer, at både jeg og han/hun vil lære en del om hinandens levevis og holdninger. Forhåbentlig vil jeg også være med til at give vedkommende en chance for at komme ind på det Danske arbejdsmarked. Helle Vengfelt Helle Vengfelt, assistent i Lån & Spar Bank. Jeg forventer, at den nye medarbejder vil falde godt til, og at det vil medføre en masse positiv omtale i lokalsamfundet, herunder i lokalpressen. Ole Raben, filialdirektør i Sydbank. Ole Raben Rene Ørsted Jeg har store forventninger til projektet, og er meget glad for, at vi i den finansielle sektor er vores ansvar bevidst med hensyn til at få vores nydanskere/medborgere integreret i samfundet. Samtidig kan vi gøre brug af kvalificerede ressourcer, som nydanskerne besidder. Der er mangel på rådgivere i den finansielle sektor, og det er på tide, at vi åbner vore døre for de kvalificerede personer, som står på spring for at kunne bidrage til samfundet med deres viden og kvalifikationer. Samtidig lærer vi hinandens kulturer at kende, og dermed vokser vi som personer. En gensidig respekt for hinandens kultur opstår, og færre misforståelser i samfundet vil forekomme. Vi har megen kontakt med vores omverden, så det er en force, at vi i medarbejderstaben kan finde personer, som har tilknytning til denne, og benytte deres ressourcer optimalt. Rene Ørsted, privatkundechef i Handelsbanken. Vibeke Rodenkam Jeg forventer, at min nye kollega glæder sig til at møde os og derfor er meget åben og modtagelig for den nye viden, som jeg skal være med til at give hende. For mit eget vedkommende glæder jeg mig til at hjælpe hende igang og få genopfrisket mine evner som Supervisor. Opgaven vil også være med til at pudse min egen viden af. Jeg glæder mig også til at lære en person at kende, som kommer fra et andet land, og håber at hun vil fortælle om sig selv og sit land. Vibeke Rodenkam Mortensen, supporter i Nykredit. SIDE 10 FA ORIENTERING JUNI 2006

11 Kommission efterlyser ideer Familie- og Arbejdslivskommissionen har udskrevet en idékonkurrence for at få nogle bud fra danskerne på, hvad der skal til for at opleve en bedre balance mellem familieog arbejdslivet. Regeringen nedsatte sidste år kommissionen, og gav den til opgave at kortlægge og analysere hvilke krav, det moderne familieliv og det moderne arbejdsliv stiller til et mere fleksibelt samfund i fremtiden. Formand for kommissionen er professor Linda Nielsen fra Københavns Universitet. Kommissionen skal som afslutning på sit arbejde komme med anbefalinger til, hvordan samfundet kan indrettes mere fleksibelt, og hvordan også det enkelte menneske og den enkelte familie rustes til selv at tage ansvar for, at der skabes en balance mellem arbejdsliv og livet uden for arbejdet. Et arbejde, kommissionen altså nu beder om hjælp til udefra. Man kan læse nærmere om konkurrencen på Medlemsnyt Pr. 1. juni 2006 er Dexia Bank Danmark A/S og Lokal Forsikring G/ S meldt ind i FA. Pr. 30. juni 2006 udtræder Hvidbjerg-Ørum Sparekasse af FA. Sparekassen er fusioneret med Sparekassen Limfjorden. FA har med udgangen af juni måned 226 medlemsvirksomheder. Nyt fra sekretariatet Jurist Marianne D. Fruelund fratræder sin stilling i FA pr. 30. juni 2006, for at tiltræde en stilling som personalekonsulent i BRFkredit. Personalehåndbog FA har opdateret personalehåndbogens afsnit om rådgivningsansvar og ligeløn. Vedtægter FA's vedtægter er ændret med hensyn til løn- og fraværsindberetning. SIDE 11 FA ORIENTERING JUNI 2006

12 Tal der tæller - Flere akademikere i finanssektoren Siden starten af 1990'erne er antallet af akademikere i den finansielle sektor steget markant. Således steg antallet af akademikere fra i 1993 til i Det svarer til en stigning på hele 101 pct. Stigningen er især markant hos kvinderne. Fra 1993 til 2004 blev der 674 flere kvindelige akademikere i finanssektoren, svarende til en stigning på 151 pct. I samme periode steg antallet af mandlige akademikere med 1.086, hvilket udgør en stigning på 84 pct. I 2004 var der dermed mandlige og kvindelige akademikere i den finansielle sektor. akademikere i betydeligt omfang, og dels, at mange af de ansatte akademikerne er nyuddannede og herefter gennemgår et trainee-forløb, når de starter i selskabet. Den primære forklaring på det stigende behov for akademikere i den finansielle sektor er arbejdsopgaverne, der bliver stadigt mere komplekse. Akademikerne ansættes således ofte i specialistfunktioner. Både blandt de mandlige og kvindelige akademikere er uddannelserne cand.merc., cand.oecon./cand.polit. samt cand.jur. stærkt dominerende. Grupperne af de øvrige lange videregående uddannelser tæller end ikke 200 ansatte hver. Mere komplekse arbejdsopgaver De årige omfatter den største gruppe akademikere i den finansielle sektor. Årsagen til dette er dels, at det er et relativt nyt fænomen, at den finansielle sektor rekrutterer Den kønsmæssige sammensætning af akademikerne i finanssektoren afspejler således kønsfordelingen på de økonomiske uddannelser. Akademikere i fanassektoren opdelt på køn Antal mænd kvinder 32 pct pct pct. 74 pct pct. Akademikere fordelt på uddannelser 0 Kilde: FA Cand.jur. Cand.polit. o.lign. Cand.merc. (alle linier) Kilde: FA SIDE 12 FA ORIENTERING JUNI Antal

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

FAORIENTERING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN BANKEN UDEN REGLER FINANSSEKTOREN MEST INNOVATIV FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN BANKEN UDEN REGLER FINANSSEKTOREN MEST INNOVATIV FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING Maj 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN side 3 Finansvirksomhederne må rekruttere bredere, hvis de skal undgå at mangle arbejdskraft.

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT

FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT SEPTEMBER 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN side 4-7 FA har besøgt nogle af deltagerne i finanssektorens integrationsprojekt. VI VIL SÅ GERNE HAVE,

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere