FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB"

Transkript

1 JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft nu og i fremtiden. TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB side 8 Den danske ambassade i Berlin mærker en stærk interesse for at arbejde bl.a. i den finansielle sektor i Danmark. MENTORER KLAR TIL AT MODTAGE NYDANSKERE side 9-10 Om kort tid starter 52 nydanskere på job i finanssektoren. Et hold mentorer står klar til at tage imod dem.

2 INDHOLD EN SEKTOR MED GODE ARBEJDSVILKÅR side 3 Finanssektoren har markant bedre arbejdsvilkår end beslægtede brancher. PLADS TIL BEGEJSTRING side 4 Frøs Herred Sparekasse er på listen over Europas bedste arbejdspladser. FINANSSEKTOREN RUSTER TIL SIG FREMTIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den nødvendige arbejdskraft. FORSTÆDERNES BANK INVESTERER I FREMTIDENS MEDAR- BEJDERE SIDE 7 Forstædernes Bank satser på at tiltrække flere akademikere. TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB SIDE 8 Den danske ambassade i Berlin henviser jobsøgende tyskere til dansk finanssektor. MENTORER FORBEREDER SIG PÅ AT MODTAGE NYDANSKERE SIDE nydanskere går lige nu og venter spændt på at møde deres mentor i finanssektoren. TAL DER TÆLLER - FLERE AKADEMIKERE I FINANSSEKTOREN SIDE 12 Antallet af akademikere i den finansielle sektor er stigende. FA Orientering, 14. årgang, nr 3 - juni 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks 9010 SIDE 2 FA ORIENTERING JUNI 2006

3 leder En sektor med gode arbejdsvilkår En analyse fra FA viste for nylig, at medarbejderne i finans- og forsikringsbranchen har markant bedre ansættelsesvilkår, end ansatte i en række beslægtede brancher. Finansansatte har bl.a. ret til flere omsorgs- og børnesygedage, end det er tilfældet i en række andre sektorer på HK- og akademikerområdet. Finansansatte har også ret til længere barselsorlov med fuld løn. Når det gælder pensioner, er de finansansatte bedre stillet. Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring og medarbejdere over 58 år har ret til at gå ned i arbejdstid og samtidig bibeholde den hidtidige indbetaling til pension. Tilsvarende ordninger findes ikke på nogle af de områder, finanssektoren sammenligner sig med i analysen. Taler man om uddannelse skiller sektoren sig også ud fra andre brancher. Uddannelse og kompetenceudvikling er naturligvis vigtig i en branche, der i den grad udvikler sig som den finansielle, og hvor det man kan i dag nærmest allerede er forældet i morgen. Det er nødvendigt for virksomhederne, at deres medarbejdere har de rette kvalifikationer. Men også for medarbejderne er det afgørende at have de færdigheder, der faktisk er behov for i samfundet. Alle har interesse i uddannelse. Finanssektoren bruger langt flere ressourcer på uddannelse, end de fleste andre brancher her i landet. Sektoren bruger op mod tre pct. af lønsummen på at uddanne sine medarbejdere. Ifølge en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet brugte danske virksomheder i 2004 gennemsnitligt 1. pct. af lønsummen på uddannelse. Ser vi på de øvrige europæiske landes uddannelsesbudgetter, skiller den danske finanssektor sig i høj grad også ud her. En foreløbig sammenligning af, hvor meget der investeres i finansansattes uddannelse i de enkelte lande viste for nyligt, at Danmark var et af de lande, hvor der bruges flest penge. Snittet lå her på 1,3 pct. af lønsummen, hvilket er dobbelt så meget som en gennemsnitlig danske virksomhed bruger på uddannelse. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at ansættelsesvilkårene er så gode i den finansielle sektor. Virksomhederne og organisationerne arbejder hele tiden for at sikre, at medarbejderne har det godt. Det gør de, fordi det er helt afgørende for, om virksomhederne kan tiltrække og fastholde de gode medarbejdere - noget der jo absolut ikke bliver mindre væsentligt. I dette nummer af FA Orientering kan man læse om, hvad nogle finansvirksomheder har valgt at gøre for at holde på deres medarbejdere og tiltrække nye. Men historierne er absolut ikke enkeltstående i den finansielle sektor. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING JUNI 2005

4 I Frøs Herred Sparekasse er opskriften på en god arbejdsplads sammensat af lige dele lederengagement og plads til medarbejdernes familie. Plads til begejstring Da Frøs Herreds Sparekasse i marts i år mødte op i Berlin for at modtage en pris ved kåringen af Danmarks andenbedste arbejdsplads, havde de ikke alene inviteret alle deres medarbejdere med til den festlige begivenhed. De ansattes ægtefæller, børn og børnebørn stod også på invitationen. Og det var ikke første gang, at hele flokken var samlet. Det sker jævnligt. Personalegoder omfatter nemlig ofte hele familien fx sundhedsforsikring, årlige konditests og kurser i dynamisk ledelse og personlig udvikling. Tanken med at sende alle på kursus er, at det giver bedst mening at reflektere over livet sammen. I starten var det kun sparekassens ledere, der var deltog i kurserne, men man erkendte, at alle havde brug for det, ikke mindst småbørnsfamilierne. "Mange mennesker går igennem hele livet uden at tænke over, hvad grunden egentlig er til, at de går på arbejde hver dag, og hvad de er glade for, når de kommer hjem. Drømmene går i glemmebogen, og der går rutine i hverdagen i stedet", siger Bente Graae og forklarer, at kurserne giver det skub, der skal til for at komme videre og blive mere tilfreds med sit liv. Ifølge hende handler det om at få skabt noget energi og ting, man kan være sammen om, og det er ikke noget, ledelsen kan gøre alene. Medarbejderne spiller også en vigtig rolle i den sammenhæng og bør derfor have mulighed for personlig reflektion. FAKTA om sparekassen Frøs Herreds Sparekasse dækker regionalt i det syd- og sønderjyske område med hovedafdeling i Rødding og filialer i Gram, Haderslev, Ribe, Vejen, Esbjerg, Kolding og Aabenraa Sparekassen har 105 medarbejdere. Læs evt. mere på Vi er et team En gang om året gennemfører sparekassen en såkaldt teamanalyse, der er en temperaturmåling på, hvordan de enkelte afdelinger fungerer sammen, og om der evt. ulmer konflikter rundt omkring. Hvis der viser sig at være problemer, bliver der straks taget hånd om det. Alle i den pågældende afdeling kommer på et kursus, hvor de får ryddet op i tingene og drøftet, hvordan de kommer videre derfra. "Når man er sammen med mennesker, er det utopi at tro, at der ikke opstår problemer. Det er vigtigt at bruge tid på at få bearbejdet de her ting for at kunne fungere godt", siger Bente Graae. Teamånden er et gennemgående træk ved sparekassen som arbejdsplads. Netop det er fx også årsagen til, at de med ganske få særlige undtagelser ikke opererer med deltidsansættelse. Til gengæld lægges der stor vægt på fleksible arbejdsforhold. SIDE 4 FA ORIENTERING JUNI 2006 "Vi har frihed under ansvar. Hvis ens barn har første skoledag er man selvfølgelig sammen med barnet", forklarer Bente Graae.

5 Nærværende ledere Alle sparekassens ledere er uddannede coach og modtager løbende inspiration udefra til deres lederrolle. Næste gang skal de til London og høre coachguruen Anthony Robbins 10 timer lange og måske en anelse alternative foredrag, som har ry for at ændre folks syn på sig selv og deres fokusområder. "Det er måske lidt grænseoverskridende for nogle, men vi prøver at skabe lidt begejstring ", siger Bente Graae. Great Place to Work Frøs Herred Sparekasse blev nummer 2. i undersøgelsen Danmarks Bedste Arbejdspladser Det bragte sparekassen ind blandt de 100 bedste arbejdspladser i hele EU sammen med 11 andre danske virksomheder. Great Place to Work Institute står bag undersøgelsen, som kortlægger og evaluerer virksomheder, som ønsker at bibeholde et godt arbejdsmiljø eller at forbedre dette. Det er medarbejderne selv, der via spørgeskemaer, har været med til at stemme Frøs ind på listen. Frøsmedarbejdere i færd med at indspille sparekassens værdi-sang efter selv at have valgt værdierne på et værdiseminar. Frøs' filosofi omkring ledelse er, at medarbejderne skal føle, at de altid har opbakning fra deres leder. "Lederne skal være der, når det gælder, og have interesse for hvordan medarbejderne har det. Men de skal også gå skridtet videre og spørge, om der er noget de kan hjælpe med - og hvad de kan hjælpe med", siger Bente Graae. Griber ideerne I alle Frøs Herreds Sparekasses afdelinger har man opstillet massagestole til fri afbenyttelse af både kunder og medarbejdere. Det lyder anderledes i de flestes ører. Men det er et meget godt billede på ånden i sparekassen. Når nogen får en god idé får de lov at gribe den og føre den ud i livet. "Vores medarbejdere skal være glade for det de gør. Til gengæld er vi så meget konservative på visse andre områder. Vi holder fx fast på vores kredit- pris- og gebyrpolitikker", fastslår Bente Graae. SIDE 5 FA ORIENTERING JUNI 2005

6 Finanssektoren mangler medarbejdere. Der spilles derfor på mange strenge for at sikre den fornødne arbejdskraft nu og i fremtiden. Finanssektoren ruster sig til fremtidens medarbejderbehov I de seneste år er efterspørgslen på nye medarbejdere steget mærkbart i den finansielle sektor. Det er sket sideløbende med, at det bliver mere og mere komplekst at være ansat i finansvirksomhederne. Sektorens voksende udbud af produkter, brug af IT-systemer og kundernes behov for individuel rådgivning har udviklet sig, og det stiller større krav til medarbejderne end tidligere. For at sikre, at den nødvendige arbejdskraft og de rette kompetencer er i hus, ser virksomhederne sig i stigende grad om efter andre medarbejdertyper end tidligere. Flere akademikere Antallet af finansøkonomer er i stærk vækst i sektoren, ligesom efterspørgslen efter akademisk uddannede medarbejdere stiger. Flere virksomheder kører egentlige projekter, hvor akademikere fx bliver ansat i såkaldte trainee-stillinger. FA arrangerer sammen med Akademikerkampagnen og DJØF cafémøder, hvor studerende og ledige akademikere kan møde repræsentanter fra finansvirksomhederne. Møderne har hidtil været en stor succes for begge parter. Også på elevfronten oprustes der. Efter sommerferien starter 781 på finanssektorens elevuddannelse. Det er en stigning på 16 % i forhold til sidste år, hvor indtaget i øvrigt steg med 30 % i forhold til Satser på nuværende medarbejdere Det er ikke kun udadtil, finansvirksomheder ser sig om efter fremtidens ansatte. De arbejder også intenst for at fastholde deres nuværende medarbejdere. Det sker bl.a. ved hjælp af løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse. Finansvirksomheder bruger mere end dobbelt så meget på uddannelse i forhold til en gennemsnitlig dansk virksomhed. Sektorens overenskomster giver medarbejderne ret til at uddanne sig op til diplomniveau. Og det benytter størstedelen af de ansatte sig af i dag. Ældre kan blive længere Finanssektoren søger specielt at fastholde ældre medarbejdere ved at gøre det attraktivt at blive på jobbet, når de når en alder, hvor de faktisk kunne vælge at trække sig tilbage. Mange virksomheder udbygger i disse år deres seniorpolitikker, og alle medarbejdere over 58 år har mulighed for at få nedsat deres arbejdstid og samtidig bevare den hidtidige indbetaling til pension. Ordningen blev indført i sektorens overenskomster i En rundspørge i kredsen af personalechefer for de større banker og realkreditinstitutter tidligere på året viste, at seniorordningen bruges i stigende omfang. SIDE 6 FA ORIENTERING JUNI 2006

7 Forstædernes Bank investerer i fremtidens medarbejdere "Vi får stadig nye medarbejdere hver måned, men der skal arbejdes mere for sagen, end der skulle tidligere". Sådan beskriver personalechef Anne Olsen den nuværende rekrutteringssituation fra hendes plads i Forstædernes Banks hovedsæde på Kalvebod Brygge i København. Indenfor det sidste års tid er manglen på arbejdskraft ifølge hende taget mærkbart til. Men det handler ikke bare om den almindelige demografiske udvikling, som i dag har skabt medarbejdermangel på store dele af det samlede danske arbejdsmarked. I den finansielle sektor er en del af årsagen også, at kompetencebehovene har ændret sig markant i de senere år i takt med udviklingen på det finansielle marked. Kompetencebehovene har ændret sig i den finansielle sektor. Det er med til at øge den stigende mangel på medarbejdere. I Forstædernes Bank satser de bl.a. på at tiltrække flere akademikere. "Vores fokus har ændret retning. Kompleksiteten i rådgivningen er steget og kunderne stiller stadig større krav. Der er derfor blevet brug for flere specialister, som der ikke er mange af i dag", forklarer Anne Olsen. Sikrer fremtidens rådgiverbehov Forstædernes Bank har netop skudt anden omgang af et et-årig projekt i gang, hvor 10 akademikere ansættes i trainee-stillinger. Formålet er at uddanne akademikerne til branchen og samtidig sikre sig nogle af de nødvendige rådgiverkompetencer fremover. Første hold akademikere er nu næsten færdige med det et-årige traineeforløb. Samtlige deltagere har ønsket at fortsætte i banken, ligesom deres ledere har haft lyst til at tilbyde dem jobs. Udvikler medarbejdernes talenter I gennem de sidste fire år har Forstædernes Bank kørt såkaldte talenthold, og altså også før medarbejdermangel blev et aktuelt tema. Baggrunden var egentlig et ønske om at kunne rekruttere ledere internt. Men talentholdene viser sig nu også at være en god måde at fastholde medarbejdere på og dermed sikre sig et større udbud af arbejdskraft fremover. Forstædernes Banks hovedkontor i København. "Vi forsøger generelt at skabe gode muligheder for, at medarbejderne kan udvikle sig og markere sig. Med talentholdene viser vi nogle medarbejdere, at vi har fået øje på dem og gerne vil give dem særlig fokus", forklarer hun. Forstædernes Bank har netop haft Kick Off for det nye hold talenter. Mange af deltagerne fra de tidligere talenthold er efterfølgende gået videre til leder- eller specialistfunktioner. SIDE 7 FA ORIENTERING JUNI 2005

8 På den danske ambassade i Berlin henviser de jobsøgende tyskere til danske finansvirksomheders hjemmesider. Tyskere interesseret i danske finansjob Ifølge Hamburger Abendblatt slår det dansk-tyske Handelskammers formidling af tysk arbejdskraft til Danmark alle rekorder. I løbet af det sidste år er mellem og tyske arbejdstagere kommet i arbejde i Danmark, heraf kommer mindst 80 pct. fra Hamburg, Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern. Bladet skriver bl.a., at det især er indenfor industrien og finansverdenen, at der er interesse for tysk arbejdskraft. Også på den danske ambassade i Berlin mærker man en stærk interesse for det danske arbejdsmarked. "Vi får en del henvendelser fra tyskere, der er interesserede i at arbejde i Danmark", siger arbejdsmarkedsråd ved ambassaden Jørgen Hansen. Henviser til jobannoncer på nettet Ambassaden henviser ifølge Jørgen Hansen de arbejdssøgende tyskere til den danske arbejdsformidling. Folk der er særligt interesserede i finanssektoren, bliver henvist til FA's hjemmeside fanet, hvor de kan finde navnene på landets finansvirksomheder og klikke sig videre ind på deres hjemmesider. En del af de interesserede er dobbeltsprogede og behersker dansk i større eller mindre omfang. Den tyske arbejdsformidling tilbyder i øvrigt danskkurser, til folk der er interesserede i at kvalificere sig til danske jobs. Ifølge Jørgen Hansen kan det dog alligevel være en fordel, hvis virksomheder, der er interesseret i tysk arbejdskraft, oversætter deres jobannoncer på nettet til flere sprog. Det vil gøre det lettere for udlændinge at blive opmærksomme på mulighederne, og på hvad der skal til for at kvalificere sig fx rent sprogligt, siger han. Bundesagentur für Arbeit formidler kontakt Det er også muligt at placere sine jobannoncer på en særlig arbejdsformidling for udlandet i Köln (Bundesagentur für Arbeit), som netop er specialiseret i at hjælpe tyskere til arbejde i udlandet. FA er nu i gang med at undersøge, om der er behov for særlige tiltag for at øge opmærksomheden på mulighederne for tysk arbejdskraft i den danske finanssektor SIDE 8 FA ORIENTERING JUNI 2006 Find Bundesagentur für Arbeit på og

9 Mentorer forbereder sig til at modtage nydanskere 52 nydanskere og 14 virksomheder deltager i finanssektorens integrationsprojekt, som er meget mere end et projekt. Målet er fast ansættelse efter et år. Hver nydansker får tilknyttet en personlig mentor, som har til opgave at hjælpe ham eller hende med at finde sig godt til rette på arbejdspladsen. Brugen af mentorer i integrationsarbejdet har i de senere år været brugt som et effektivt redskab til at styrke introduktionen af udlændinge på en arbejdsplads. Mentorerne i finanssektorens integrationsprojekt spiller dermed en vigtig rolle for projektets succes. 52 nydanskere går i denne tid og venter spændt på, at det skal blive august, hvor de skal starte i deres nye job i en finansiel virksomhed. Og rundt omkring i landet i 14 virksomheder sidder lige så mange mentorer parate til at tage imod deres nye kolleger. Faglige og sociale opgaver I juni måned mødtes mentorerne og ledere fra de virksomheder, der deltager i projektet til inspirationsmøder om mentorskab og kulturforståelse. Ayhan Can fra Foreningen Nydansker fortalte her om formålet med en mentorordning, samt hvad mentorens rolle er i denne sammenhæng. Ifølge ham er der dels tale om en række faglige opgaver og dels nogle sociale opgaver. En mentor er en ansat, der har tid til at sikre, at en ny medarbejder kommer godt i gang med arbejdet. Mentoren tilrettelægger oplæringen, så den nye medarbejder hurtigt bliver sat ind i opgaverne og fungerer på lige fod med kollegerne. Mentoren tager sig bl.a. af sidemandsoplæring og svarer på faglige spørgsmål. Socialt handler det om at forberede de øvrige kolleger på den nye medarbejdere, og sørge for at vedkommende bliver integreret godt i gruppen. 1. august starter nydanskerne i deres nye jobs og mentorerne træder i funktion. Ayhan Can fra Foreningen Nydansker fortæller om mentorskab. SIDE 9 FA ORIENTERING JUNI 2005

10 FA har spurgt en række af de mentorer, der er tilknyttet finanssektorens integrationsprojekt, om deres forventninger til forløbet. Mentorernes forventninger til finanssektorens integrationsprojekt Jeg tror det bliver spændende at lære en nydansker at kende. Personligt er mit eneste forhold til nydanskere, dem jeg møder flygtigt i min hverdag (kunder) og hvad jeg hører eller læser i medierne - og dette er jo ikke altid lige positivt. Jeg glæder mig meget, og forventer, at både jeg og han/hun vil lære en del om hinandens levevis og holdninger. Forhåbentlig vil jeg også være med til at give vedkommende en chance for at komme ind på det Danske arbejdsmarked. Helle Vengfelt Helle Vengfelt, assistent i Lån & Spar Bank. Jeg forventer, at den nye medarbejder vil falde godt til, og at det vil medføre en masse positiv omtale i lokalsamfundet, herunder i lokalpressen. Ole Raben, filialdirektør i Sydbank. Ole Raben Rene Ørsted Jeg har store forventninger til projektet, og er meget glad for, at vi i den finansielle sektor er vores ansvar bevidst med hensyn til at få vores nydanskere/medborgere integreret i samfundet. Samtidig kan vi gøre brug af kvalificerede ressourcer, som nydanskerne besidder. Der er mangel på rådgivere i den finansielle sektor, og det er på tide, at vi åbner vore døre for de kvalificerede personer, som står på spring for at kunne bidrage til samfundet med deres viden og kvalifikationer. Samtidig lærer vi hinandens kulturer at kende, og dermed vokser vi som personer. En gensidig respekt for hinandens kultur opstår, og færre misforståelser i samfundet vil forekomme. Vi har megen kontakt med vores omverden, så det er en force, at vi i medarbejderstaben kan finde personer, som har tilknytning til denne, og benytte deres ressourcer optimalt. Rene Ørsted, privatkundechef i Handelsbanken. Vibeke Rodenkam Jeg forventer, at min nye kollega glæder sig til at møde os og derfor er meget åben og modtagelig for den nye viden, som jeg skal være med til at give hende. For mit eget vedkommende glæder jeg mig til at hjælpe hende igang og få genopfrisket mine evner som Supervisor. Opgaven vil også være med til at pudse min egen viden af. Jeg glæder mig også til at lære en person at kende, som kommer fra et andet land, og håber at hun vil fortælle om sig selv og sit land. Vibeke Rodenkam Mortensen, supporter i Nykredit. SIDE 10 FA ORIENTERING JUNI 2006

11 Kommission efterlyser ideer Familie- og Arbejdslivskommissionen har udskrevet en idékonkurrence for at få nogle bud fra danskerne på, hvad der skal til for at opleve en bedre balance mellem familieog arbejdslivet. Regeringen nedsatte sidste år kommissionen, og gav den til opgave at kortlægge og analysere hvilke krav, det moderne familieliv og det moderne arbejdsliv stiller til et mere fleksibelt samfund i fremtiden. Formand for kommissionen er professor Linda Nielsen fra Københavns Universitet. Kommissionen skal som afslutning på sit arbejde komme med anbefalinger til, hvordan samfundet kan indrettes mere fleksibelt, og hvordan også det enkelte menneske og den enkelte familie rustes til selv at tage ansvar for, at der skabes en balance mellem arbejdsliv og livet uden for arbejdet. Et arbejde, kommissionen altså nu beder om hjælp til udefra. Man kan læse nærmere om konkurrencen på Medlemsnyt Pr. 1. juni 2006 er Dexia Bank Danmark A/S og Lokal Forsikring G/ S meldt ind i FA. Pr. 30. juni 2006 udtræder Hvidbjerg-Ørum Sparekasse af FA. Sparekassen er fusioneret med Sparekassen Limfjorden. FA har med udgangen af juni måned 226 medlemsvirksomheder. Nyt fra sekretariatet Jurist Marianne D. Fruelund fratræder sin stilling i FA pr. 30. juni 2006, for at tiltræde en stilling som personalekonsulent i BRFkredit. Personalehåndbog FA har opdateret personalehåndbogens afsnit om rådgivningsansvar og ligeløn. Vedtægter FA's vedtægter er ændret med hensyn til løn- og fraværsindberetning. SIDE 11 FA ORIENTERING JUNI 2006

12 Tal der tæller - Flere akademikere i finanssektoren Siden starten af 1990'erne er antallet af akademikere i den finansielle sektor steget markant. Således steg antallet af akademikere fra i 1993 til i Det svarer til en stigning på hele 101 pct. Stigningen er især markant hos kvinderne. Fra 1993 til 2004 blev der 674 flere kvindelige akademikere i finanssektoren, svarende til en stigning på 151 pct. I samme periode steg antallet af mandlige akademikere med 1.086, hvilket udgør en stigning på 84 pct. I 2004 var der dermed mandlige og kvindelige akademikere i den finansielle sektor. akademikere i betydeligt omfang, og dels, at mange af de ansatte akademikerne er nyuddannede og herefter gennemgår et trainee-forløb, når de starter i selskabet. Den primære forklaring på det stigende behov for akademikere i den finansielle sektor er arbejdsopgaverne, der bliver stadigt mere komplekse. Akademikerne ansættes således ofte i specialistfunktioner. Både blandt de mandlige og kvindelige akademikere er uddannelserne cand.merc., cand.oecon./cand.polit. samt cand.jur. stærkt dominerende. Grupperne af de øvrige lange videregående uddannelser tæller end ikke 200 ansatte hver. Mere komplekse arbejdsopgaver De årige omfatter den største gruppe akademikere i den finansielle sektor. Årsagen til dette er dels, at det er et relativt nyt fænomen, at den finansielle sektor rekrutterer Den kønsmæssige sammensætning af akademikerne i finanssektoren afspejler således kønsfordelingen på de økonomiske uddannelser. Akademikere i fanassektoren opdelt på køn Antal mænd kvinder 32 pct pct pct. 74 pct pct. Akademikere fordelt på uddannelser 0 Kilde: FA Cand.jur. Cand.polit. o.lign. Cand.merc. (alle linier) Kilde: FA SIDE 12 FA ORIENTERING JUNI Antal

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere