1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse"

Transkript

1 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008

2 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller topledelse, mens det kun gælder for 6 % af de kvindelige ledere. Kvinder er til HR Mænd til økonomi og salg Knap 16 % af de kvindelige ledere arbejder med personale og HR, mens det kun gælder for lidt over 1 % af de mandlige ledere. Der er også relativt flere kvinder inden for administration. Til gengæld arbejder mændene i højere grad med økonomi/regnskab, marketing/salg og strategisk ledelse. Her femte leder er ofte stresset Hver femte leder er ofte eller hele tiden stresset. Hyppigste årsager til stress er for meget arbejde og for lidt tid, manglende balance mellem karriere og -familieliv, samt for lidt støtte fra chef/kolleger. Mænd får i højere grad stress af mangel på tid og balance end kvinderne. Coaching mest for kvinder 19 % af de kvindelige ledere henvender sig i forbindelse med kompetenceudvikling til en coach. Kun 1 % af de mandlige ledere henvender sig i denne forbindelse til en coach. Færre kvinder kompetenceudvikler 13,3 % af de kvindelige ledere udvikler slet ikke deres kompetencer som ledere. Dette gælder for knap 4 % af de mandlige ledere. Lederne forsømmer fokusområder Lederne i undersøgelsen vil helst motivere medarbejderne og sikre god team-ånd. Men de fleste ledere bruger mest tid på at være en del af driften - i strid med deres egne og medarbejdernes prioriteringer. 70 % af medarbejderne mener, at lederens evne til at motivere medarbejderne er det vigtigste fokusområde. Lederne overvurderer sig selv 97 % af lederne mener, at de i nogen eller i høj grad lever op til deres lederrolle. Men hver femte medarbejder mener, at deres nærmeste leder slet ikke eller i mindre grad er en god leder. Morgendagens ledere vil arbejde mere Medarbejdere med lederambitioner er parate til at arbejde mere end lederne faktisk gør. Mens lederne i gennemsnit arbejder 45 timer om ugen, forventer de kommende ledere, at de skal arbejde 47 timer om ugen. Store forventninger til lederløn Medarbejdere med lederambitioner har større forventninger til lederlønnen i forhold til det reelle lønniveau. Især mænd har generelt højere forventninger end kvinder. Kommende ledere parate til at knokle De kommende ledere forventer, at de i gennemsnit skal arbejde 47,3 timer om ugen, hvilket er lidt mere end ledernes ugentlige arbejdstid på 46,16 timer om ugen.. Uddannelsesbaggrund vigtigst for topledere Over 30 % flere ledere, der arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller topledelse, mener, at deres uddannelsesbaggrund er vigtig i deres stilling som leder, end ledere på førstelinjeledelse, mellemledelse og divisionsledelse. Faglige netværk populære blandt ledere Ledere anvender i høj grad netværk til faglig sparring og udvikling. Undersøgelsens grundlag Undersgøelsen er gennemført med internet-baserede surveys og udsendt til 1314 af CA s medlemmer. 529 har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 40,26 %. Undersøgelsen er afsluttet i oktober Deltagerne i undersøgelsen er repræsentativt udvalgt i forhold til CA s samlede medlemsbestanddel, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Størstedelen af respondenterne har en videregående uddannelse fra universitet, handelshøjskole eller akademi. Ansvarlig for rapporten er Anne Hald (mail telefon , og Ole Strand (mail telefon ) fra CA s Salg & Marketing afdeling.

3 3/7 Ledere i CA 40 % af medlemmerne i undersøgelsen er ledere, og yderligere 45 % vil gerne være det. De sidste 15 % har ikke lederambitioner. Dvs. at tre ud af fire CA-medlemmer, der endnu ikke er ledere, vil gerne være det. 37 % af lederne arbejder med førstelinjeledelse mens knap 33 % er beskæftiget med mellemledelse. 5 % arbejder med topledelse. Kvindelige ledere er yngre Den kvindelige leder er i gennemsnit 37,5 år, mens den mandlige leder er 42,8 år. Til sammen bliver aldersgennemsnittet 40,6 år. Mandlige ledere arbejder mere Lederne arbejder 45 timer ugentligt. De mandlige ledere arbejder 46,5 timer mens kvindelige ledere arbejder 43,3 timer om ugen. Ledere vil bestemme og udvikle Hver anden leder (52,6 %) har valgt lederjobbet, fordi de kan lide at bestemme og tage ansvar. 40,6 % vil gerne udvikle andre mennesker, mens 42,3 % mener, at det faldt dem naturligt at blive leder. Færre kvindelige topledere Der er relativt flere mænd end kvinder i de højeste ledelseslag. Omvendt er der relativt flere kvinder i de lavere ledelseslag. Mens 44 % af kvinderne er førstelinjeledere, gælder det kun for 33 % af mændene. 38 % af kvinderne er mellemledere mod 33 % af mændene. Hver femte mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse og topledelse. Det gør kun 6 % af kvinderne. Første lederjob kommer hurtigt Vent ikke for længe med at komme i gang med lederkarriereren. Tre ud af ti ledere (30,7 %) har fået deres første lederjob allerede inden for de første tre år på arbejdsmarkedet. I gennemsnit går der 6,8 år, før medlemmerne får deres lederjob, og fire ud af fem får deres første lederjob inden for de første ti år på arbejdsmarkedet. Uddannelse vigtigere, jo højere du når 71,4 % af toplederne og 83,3 % af de ledere, der arbejder med overordnet virksomhedsledelse, mener, at deres uddannelsesbaggrund i høj grad er vigtig i deres lederjob. Det mener kun 35,6 % af førstelinjelederne og 45,2 % af mellemlederne.

4 4/7 Lederes løn 22,7 % af lederne i undersøgelsen får under kroner i bruttoløn om måneden, 34,5 % får mellem 40 og kroner. 18 % har en bruttoløn mellem 50 og kroner. Godt 10 % tjener fra kroner om måneden og opefter. lederrollen. Kun 3 % mener at de i mindre grad kan leve op til deres lederrolle Men det stemmer ikke helt overens med medarbejdernes opfattelse: 20,2 % af medarbejderne mener, at deres nærmeste leder slet ikke eller i mindre grad er en god leder. Ledernes fagområder Knap 30 % af lederne arbejder med økonomi og regnskab. 18 % arbejder med salg & marketing. 9 % arbejder med administration og 9 % med strategisk ledelse. Personale og HR er i høj grad et kvindeområde. Mens knap 16 % af de kvindelige ledere arbejder inden for personale og HR, gælder det kun for cirka 1 % mænd. Hver tiende kvindelige leder arbejder med administration, mens mænd i højere grad arbejder med økonomi & regnskab og salg & marketing. Bedst klædt på til faglig sparring og budget 69,40 % af lederne føler sig i høj grad klædt på til faglig sparring, 67,80 % til budget, og 60,30 % til arbejdet i ledergruppen. Det eneste område, hvor en større andel af lederne i mindre grad føler sig ordentligt klædt på, er når det kommer til afskedigelser. 30,60 % af lederne føler sig ikke ordentligt klædt på. Hver femte ofte stresset Stress er et arbejdsvilkår for de fleste ledere, Hver femte er ofte eller altid stresser, mens hver anden somme tider er stresset. Den væsentligste stressfaktor for de, der ofte eller altid er stressede er for meget arbejde og for lidt tid (78 %). Fire ud af ti peger på ubalance mellem karriere og familieliv, mens knap hver fjerde mangler støtte fra kollegaer og ledelse. Mænd bliver i højere grad stresset af mangel på tid og balance, mens kvinderne i højere grad stresses af alenearbejde. Lever ikke op til lederrollen Næsten alle ledere, føler at de kan leve op til lederrollen. 59 % af lederne føler selv, at de i høj grad kan leve op til lederrollen, mens 37 %, mener at de i nogen grad kan leve op til

5 5/7 Stress gør utilfreds Der er sammenhæng mellem jobtilfredshed og stress. Blandt de ledere der kun er stressede sommetider er 84,2 % tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Blandt de der ofte eller altid er stressede er kun 44,8 % tilfredse eller meget tilfredse. Ledernes kompetenceudvikling 62 % af lederne udvikler deres kompetencer gennem de erfaringer, de får i deres dagligdag som ledere, mens knap 45 % også udvikler sig gennem intern udvikling. Kvindelige ledere går i højere grad til en coach end deres mandlige kollegaer. 19 % af de kvindelige ledere anvender en coach, mens dette kun gælder for 1 % ad de mandlige ledere. 8,6 % af alle ledere udvikler slet ikke deres kompetencer. Især kvinderne. 13,3 % af de kvindelige ledere udvikler ikke deres kompetencer, mens det kun gælder for 3,90 % af de mandlige ledere. Netværk til faglig udvikling og sparring 21,13 % af lederne er medlem af et fagligt netværk og 16,9 % er medlem af tværfaglige netværksgrupper. Tre ud af 10 ledere bruger netværk til at udvikle deres kompetencer. 49,6 % har brugt netværket til at tilegne sig ny faglig viden og 47, 4 % til faglig sparring. Hver femte har ikke brugt sit netværk. Lederne forsømmer fokusområder De tre vigtigste fokusområder for lederne er at drive og målrette arbejds-indsatsen i afdelingen, at sikre en god team-ånd og at motivere medarbejderne. Men lederne peger på tre andre fokusområder som tager det meste af deres tid, nemlig at træffe daglige beslutninger i driften, at være med i selve driften samt at drive og målrette arbejdsindsatsen i afdelingen

6 6/7 Morgendagens ledere 72 % af de medlemmer, der endnu ikke er ledere, har ambitioner om at blive ledere Baggrund for lederambitioner 60 % vil gerne være leder for at udvikle andre mennesker. Knap 52 % vil bestemme og tage ansvar mens knap 39 % gerne vil give deres faglige viden videre til andre af og afprøve egne ideer. 27,23 % mener at de vi kunne gøre det bedre end andre ledere. medlemmer med lederambitioner en løn der ligger mellem 40 og end medlemmerne der arbejder med ledelse faktisk får. Hele 48 % forventer denne løn, mens kun 34 % af lederne får denne løn udbetalt. De kommende ledere er i højere grad motiveret af at ville udvikle andre mennesker og give faglig viden videre til andre, end de der allerede er ledere. Kommende ledere parat til at knokle De kommende ledere arbejder i gennemsnit 39,7 timer om ugen. De forventer, at de i gennemsnit skal arbejde 47,3 timer p, ugen, hvilket faktisk er lidt mere end, hvad lederne egentlig arbejder. Lederne arbejder nemlig 46,16 timer om ugen.. Kvindelige ledere i arbejder i gennemsnit 43,4 timer ugentligt mens de mandlige ledere arbejder 46,5 time ugentligt. Blandt de kommende ledere, forventer mændene at arbejde 48,7 timer om ugen, mens kvinderne forventer at arbejde 42,8 timer om ugen. De kommende kvindelige lederes forventninger ligger altså under den faktiske arbejdstid, mens de kommende mandlige lederes forventninger ligger over. Store forventninger til lederløn De kommende ledere forventer en højere løn, end lederne får. 23 % af lederne får under kroner i bruttoløn månedligt, mens kun 15 % af de kommende ledere forventer at havne på dette løntrin. 24 % forventer at få mellem kroner månedligt, mens kun 18 % af lederne får denne løn. Til gengæld forventer flere

7 7/7 Specialisterne Godt 28 % af medlemmer, der ikke er ledere, har ingen ambitioner om at blive ledere. De vil hellere arbejde som specialister. Fravælger lederjobbet Hvert femte medlem uden lederambitioner henviser til, at de ikke ønsker at arbejde lige så meget, som et lederjob kræver. Samtidig lægger de vægt på, at det er bedre at være specialist end leder. De ønsker i højere grad at fordybe sig fagligt end at være leder. Cirka hver tiende henviser til, at de generelt ikke ønsker lederansvaret. 46 % af de mandlige medlemmer svarer, at de allerede har været ledere og ikke ønsker at være det igen. Det gælder kun for 12,5 % af kvinderne. 50 % af de kvindelige medlemmer uden lederambitioner ønsker ikke at arbejde så meget, som et lederjob kræver. Det bruger kun 7 % af mændene. Specialister sætter sig mål Medlemmerne uden lederambitioner har i langt højere grad end både ledere og kommende ledere, sat sig klare mål for hvordan deres karriere skal udvikle sig. 54,5 % har nemlig sat sig klare mål i forhold til 18,8 % af de kommende ledere og 22,3 % af lederne.

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen Hovedresultater 15 % arbejde bruges på møder CA s medlemmer bruger i gennemsnit 5,6 timer om ugen i møder. Dette svarer til 15 % af en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Hvert fjerde møde uden dagsorden

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere