fra Hogrefe Psykologisk Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Hogrefe Psykologisk Forlag"

Transkript

1 skolekatalog fra Hogrefe Psykologisk Forlag Læsning Stavning Matematik Nat 205 Natur/Teknik Træningsmaterialer Sociale kompetencer Udvikling Læsning Stavning Matematik Natu

2 INDHOLD Indhold Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen Virum Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Grafisk design og tilrettelæggelse: Vibeke Sørensen Fotografier: Mikkel Mortensen/YellowsApS samt JonNorddahl/Norddahl & Co. ApS Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S, 205 Redaktionen afsluttet februar 205 Alle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer KLASSIFIKATIONer Katalogets testmaterialer er forsynet med A, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: A: Psykologer, cand.pæd.-er og certificerede brugere B: Speciallærere, logopæder, ergoterapeuter m.fl. C: Lærere D: Pædagoger Skriftsproglig udvikling... 4 Læsestrategen træningsmaterialer... 6 Plakater til Læsestrategen... 8 DL-prøven... 8 Læs OS64 og OS TL -5 Tekstlæseprøver...0 st-2-9 Staveprøver... SL60 og SL MiniSL - Minisætningslæseprøver...2 IL-Basis...3 IL...3 e/læsetesten...4 Læsetekster for Unge og Voksne...5 IL-Ungdom, individuel prøve...5 MG Matematik Grundlæggende...6 FG Færdigheder Grundlæggende...6 MAT Tovtrækning...9 MI Matematik t...9 Natur/teknik...20 Engelskprøver...2 spu Skoleparathedsundersøgelse...22 Se hvad jeg kan...22 ecers-3 Børnemiljøvurdering...23 Sådan er jeg...23 spm Sensory Processing Measure...24 Psykologisk førstehjælp Træningsmateriale til børn og unge (8-8 år)...25 CHIPS Children s Problem Solving...26 BrieF-serien til børn og unge...27 srs Social Responsiveness Scale...28 På vej...29 Tlf

3 Skriftsproglig udvikling Lene Møller og Holger Juul Internetversion Vurdering af skriftsproglig udvikling klasse /internet Klasse Varierende Skriftsproglig udvikling er et standardiseret prøvemateriale, som dækker hele spektret fra bogstavkendskab til stavning og læsning i klasse. Prøverne er overvejende bygget op omkring det velkendte multiple-choice-format med enten en række tegninger, bogstaver eller sætninger at vælge imellem. Der er indsamlet normer både forår og efterår 2009 på 30 repræsentative skoler fra hele landet. Med prøvesystemet kan man bruge ordlæseprøverne, hvis man vil koncentrere sig om elevernes afkodning, eller prøverne til sætnings- og tekstlæsning, hvis man vil inddrage elevernes læseforståelse. Prøveresultaterne opgøres i rigtighedsprocent og hastighed, så de kan vise den gradvise udvikling fra usikker til sikker og fra sikker til automatiseret ordlæsning. Alle papirprøverne i Skriftproglig udvikling kan scores i Hogrefe Psykologisk Forlags administration- og scoringsportal på internettet Skoleportalen. Det er gratis, og man kan benytte uni-login. Elektronisk udgave Den elektroniske udgave af Skriftsproglig udvikling udkommer efter planen til starten af skoleåret 205. Normerne er indsamlet. Eleverne vil have mulighed for at tage prøverne direkte på internettet, og rapporterne vil blive automatisk genereret, hvilket er meget tidsbesparende for både lærere og elever. Eksempel på Ordlæseprøven på internettet Bogstavprøve og 2 Bogstavprøverne undersøger bogstavkendskabet fra begyndelsen af 0. klasse, til eleverne har tilegnet sig sikre, funktionelle og automatiserede færdigheder. Opgaveløsningen kræver både præcis bogstavog lydidentifikation og færdighed i at gentage hvert enkelt bogstavs form og højdeforhold sikkert og tydeligt. Ordlæseprøve og 2 Læsning af enkeltord af stigende sværhedsgrad. Sværheds gra den går systematisk fra korte, lydrette ord til længere og lydligt mere komplekse ord. Tilsammen dækker de to prøver elevens og klassens udvikling i ordlæsning hvert år fra begyndelsen af. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af en række tegninger til hvert trykt ord, således at læsningen kræver både afkodning og ordforståelse. Den anbefalede prøvetid pr. prøve er kun 4 minutter. Sætningslæseprøve og 2 Læsning af sætninger af stigende sværhedsgrad. Tilsammen dækker de to prøver elevens og klassens udvikling i sætningslæsning hvert år fra begyndelsen af. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af en række sætninger til hvert billede, således at løsningen kræver både sammenhængende og sprogligt præcis sætningslæsning. Den anbefalede prøvetid per prøve er kun 8 minutter. Sværhedsgraden går systematisk fra korte sætninger med korte ord til længere og mere sammensatte sætninger med gradvis sværere ord. Dermed kan prøveresultaterne konkret anskueliggøre niveauer i sætningslæsningens udvikling. Staveprøve til 3 Prøverne afdækker de vigtigste delfærdigheder gennem diktater af enkeltord. Tilsammen dækker de tre prøver elevernes stavefærdigheder fra slutningen af 0. klasse til begyndelsen af 6. klasse. Tekstlæseprøve til 8 Læsning af længere, sammenhængende tekster både fag- og skønlitterære. Tilsammen dækker de otte prøver elevens og klassens udvikling i tekstlæsning hvert år fra begyndelsen af. klasse til sidst i 6. klasse. Tekstlæseprøvernes opgavetyper er både den kendte cloze-type med en parentes med en række valgord og multiple-choice-opgaver med en række forståelsesspørgsmål. Prøverne kræver færdigheder i at finde informationer i en tekst såvel som at "læse mellem linjerne". Teksterne i opgavehæfterne er både fag- og skønlitterære og fortæller letgenkendelige og hyggelige historier for børn. priser Varenr. Navn Antal Pris Komplet orienteringssæt* Vejledning til bogstavprøver Vejledning til ordlæseprøver Vejledning til sætningslæseprøver Vejledning til tekstlæseprøver Vejledning til staveprøver Bogstavprøve Bogstavprøve Ordlæseprøve Ordlæseprøve Sætningslæseprøve Sætningslæseprøve Tekstlæseprøve Tekstlæseprøve Tekstlæseprøve Tekstlæseprøve Tekstlæseprøve Tekstlæseprøve Tekstlæseprøve Tekstlæseprøve Staveprøve Staveprøve Staveprøve * Indeholder vejledningerne samt et eksemplar af øvrige varer. 4 5

4 Læsestrategen træningsmaterialer Sætningstype V Lene Møller Hvad betyder udtrykket? Bogstavbogen kan også bruges som grundbog i 0. klasse og til dansk for fremmedsprogede. Elementær ordlæsning (0.-. klasse) - fokus på basale lydstrategier i ordlæsning og lydrette ord på op til tre bogstaver. Elementær ordlæsning 2 (.-3. klasse) - fokus på strategier til lydnære ord og ord på op til seks bogstaver. Udbygget ordlæsning (2.-3. klasse) - fokus på læsning og stavning af lydnære og ikkelydrette ord på op til syv bogstaver. Udbygget ordlæsning 2 (3.-4. klasse) - fokus på lydnære og ikke-lydrette ord på op til fire stavelser og ni bogstaver. Udbygget ordlæsning 3 (4.-5. klasse) - fokus på læsning af ord på op til fire stavelser og 2 bogstaver. UdBYgget ordlæsning 4 (5.-6. klasse) - fokus på mere komplekse ord på op til seks stavelser og 8 bogstaver. Elementær sætningslæsning (.-2. klasse) - træner færdigheder til flydende læsning af simple, korte sætninger fra tre op til otte ord. Udbygget sætningslæsning (2.-5. klasse) - fokus på færdigheder i flydende sætningslæsning af gradvis udbyggede sætninger fra otte op til 28 ord. FreMMedord (fra 6. klasse) - fokus på de usædvanlige bogstav-lyd-forbindelser i fremmedord. Træning af ordlæsefærdigheder til læsning af fremmedord i dansk og udvikling af ordkendskab. Forstå fast vending i sætningssammenhæng Læs teksten sammen med en voksen. Sæt streg under de ord, som forklarer de blå ord. Læs teksten højt, til du kan læse den præcist og flydende. Træning af læsefærdigheder klasse klassifikation Alle kan købe Læsestrategen er en serie træningsmaterialer, der henvender sig til elever i klasse. Serien er udviklet til at supplere den basale undervisning i læsefærdigheder på en lettilgængelig og sjov måde. Aktiviteterne er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så eleverne gradvis kan arbejde mere og mere selvstændigt. Mange og forskellige opgaver sætter fokus på samme strategi. Der er en kort instruktion i bogen til hvert enkelt afsnit, som underviseren kan demonstrere og indlede sammen med eleverne, hvorefter de kan arbejde videre mere selvstændigt, fx i små læsegrupper. Mange afsnit kan eleven selv færdiggøre. Opgaverne er inddelt i farvegrupper efter fokusområde. Således kan du som lærer fx let 0ind- dele eleverne i læsegrupper efter niveau, eller Farmors mobil Lili siger: Nu sms er farmor igen. Ja, hun er gal med sin mobil, siger Noa. Hun er jo helt besat af den. Hun laver ikke andet. Hun får nok 00 sms er om dagen. du kan lade enkelte elever arbejde med bestemte, målrettede opgaver tilpasset deres specifikke udfordringer. Læs forklaringen af det faste udtryk. Hvilken forklaring betyder det samme? Sæt. Hvilken forklaring betyder det modsatte? Sæt. er gal med Træningshæfterne i serien Læsestrategen er udviklet i henhold til Fælles Mål, og fokus er rettet mod de elementer i træningen af ordlæsefærdigheder, eleverne forventes at lære på de specifikke klassetrin. Således er Læsestrategen også særdeles velegnet til forældre, der ønsker at tilbyde deres børn et både sjovt og målrettet materiale som supplement til skolen. har overdreven interesse for er ligeglad med er kun optaget af foretrækker ignorerer er vild med Skriv selv en sætning med er gal med. Samme betydning Modsatte betydning Tilsammen træner hæfterne i serien Læsestrategen et bredt spektrum af færdighedsniveauer fra begyndende succes med læsning af helt korte, lydrette ord frem til ubesværet læsning af lange og delvis uregelmæssige ord. Alle hæfterne er i farver og flot og sjovt illustreret. Serien består af følgende hæfter: LÆsestrategens bogstavbog (0. klasse) - fokus på færdigheder i bogstavers form og lyd samt genkendelse og gengivelse af bogstavernes form og deres vigtigste lydforbindelser. Alle de store og små bogstavformer læres med trykbogstavskriften. Elementær tekstlæsning er på vej UdkoMMer efteråret 205 Ord med dr PRISListe ISBN Varenavn Pris Læsestrategens bogstavbog Elementær ordlæsning Elementær ordlæsning Udbygget ordlæsning Udbygget ordlæsning Udbygget ordlæsning Udbygget ordlæsning Elementær sætningslæsning Udbygget sætningslæsning Fremmedord 32 Rekvirer specialbrochure om hele serien på Sig dr-lyden klart og tydeligt. Sæt den sammen med hver enkelt rimdel. Hvad står der så? Én af sammensætningerne er ikke et rigtigt ord. Hvilken? Skriv de ni ord. -ikke Danne ord med bogstavfølgen dr -ise -åbe -uer -ømmer -ager -æbe -ejer -enge Læs spørgsmålet, og sæt X i ja eller nej. 6 7 ja nej

5 Plakater til Læsestrategen læsning og Lene Møller Ee Aa sne har e-lyd hest har æ-lyd g lyd drage har ø-agti å-lyd løber har åben hej har åben a-lyd abe har lama-lyd har a-lyd åben Oo Uu Bb bier Ii sol har o-lyd ost har å-lyd bold har åben isbjørn har fisk har e-lyd frisk har æ-lyd i-lyd å-lyd Dd Cc fisk har f-lyd har b-lyd Hh Jj Kk giraf har g-lyd bølge har j-lyd tog har blød v-lyd g tiger har stumt hest har h-lyd h hvalp har stumt r jordbæ j-lyd har kanin Gg har k-lyd ugle har u-lyd ke har dukå-lyd Mm s Yy mu Ææ myg har y-lyd kys har ø-lyd bryst har åben æble har æ-lyd græs har a-lyd ø-lyd Åå bål har å-lyd har åben tårnå-lyd Øø løve har ø-lyd åben ø-lyd høvding har tøj har åben å-lyd efe aler fra Hogr ingsmateri træn k Forlag Psykologis tegen Læsestra Nn har Ll Pp orn næseh n-lyd m-lyd in pindsv p-lyd har har løve har l-lyd Rr Ss Tt sol rose har r-lyd ur har blød har s-lyd Qq quiz har k-lyd LÆS5 er udviklet med henblik på at vurdere elevens læsetekniske færdigheder, så læreren får mulighed for at sætte og nå udviklingsmål for klassen samt den enkelte elev. Læreren vil herefter kunne vælge undervisningsaktiviteter, indhold og læremidler, der passer til den enkelte elev og hele klassens forudsætninger, potentialer og udviklingsmål. r-lyd tog har t-lyd Xx Vv v-lyd vampyr har har blød rævv-lyd xylofon har taxa har gs-lyd s-lyd Ww WC har v-lyd g logisk Forla efe Psyko aler fra Hogr ingsmateri træn Zz zoo har s-lyd trapez har ds-lyd tegen Læsestra Flotte tavler i A2-format med hhv. vokaler og konsonanter en på hver side. Lige til at hænge op i klasseværelset. Kun 80 kr. pr. sæt + moms. DL-prøven DL-prøven anvendes, når der er brug for en kortlægning af en elevs overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning og stavning. På denne baggrund kan man målrette undervisningsindsatsen til elevens individuelle styrker og svagheder, ligesom prøven kan fungere som et led i den løbende evaluering af et sådant forløb. 8 LÆS5 består af to læsetekster og et spørgeskema samt diverse hjælpe- og retteark. Normerne er baseret på 700 danske elever. Materialet er udviklet i tæt samarbejde med dansklærere, læseforskere og læsekonsulenter. LÆS5 scores nemt i forlagets Excelbaserede registreringsprogram. PRISLISTE Varenr. Varenavn Stk. Pris LÆS5 vejledning 290 LÆS5 orienteringssæt* LÆS5 elevhæfte LÆS5 registreringsprogram *Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. OS64 og OS20 Carsten Halleby, Karen Kjær og Lene Norrbom Formål Diagnosticering af læsning og stavning Målgruppe Fra læsebegyndere til voksne læsning og Jørgen Chr. Nielsen, Carsten Møller og Lis Pøhler Formål Vurdering af læsefærdigheder Målgruppe 5. klasse /computer minutter Ff dukke har d-lyd bad har blød d-lyd hund er stumt cykel har s-lyd boy har cowk-lyd LÆS5 Arne Søegård, Svend Hesselholdt, Svend Kreiner, Anders Poulsen og Jørgen Chr. Nielsen DL-prøven består af 0 forskellige delprøver herunder højtlæsning, afskrivning, orddeling og diktat og 24 læsetekster, fra lix fem til lix 3. Delprøverne relaterer alle til en udviklingsorienteret læseprocesteori med tre trin: global læsning, analyse-/synteselæsning og helhedslæsning. Den opgøres såvel kvantitativt som kvalitativt og tegner en individuel og præcis læseprofil. DL-prøven deler teoretisk baggrund med CHIPS og kan derfor indgå i en helhedsvurdering af børns kognitive færdigheder og udvikling. Prøven er afprøvet på 70 danske skolebørn. PRISLISTE Varenr. Varenavn Stk. Pris DL komplet DL vejledning DL noteringshæfte DL pædagogisk analyseark DL elevmappe 540 Formål Vurdering af begynderlæsefærdigheder Målgruppe.-3. klasse /computer 0-5 minutter OS-prøverne giver en vurdering af børns begyndende læseudvikling. Vurdering af ordlæsning er en god og relevant begyndelse, når det drejer sig om læsevurdering. Prøverne giver pædagogisk relevante oplysninger, som læreren kan drage nytte af. Eleverne læser en tekst for sig selv, og derefter demonstrerer de deres læseforståelse ved at overstrege en af fire mulige tegninger. Tekster- ne er af to sværhedsgrader OS64 for børn i. og 2. klasse og OS20 for børn i 2. og 3. klasse. Prøveresultaterne beskrives i et kategorisystem, der bygger på læsehastighed og rigtighedsprocent/forståelse. Prøverne er beregnet til at kunne gentages med et halvt til et helt års mellemrum, så man kan følge læseudviklingen. OS-prøverne er normeret på et stort antal danske elever og scores nemt i forlagets Excelbaserede registreringsprogram. PRISLISTE Varenr. Varenavn OS64 og OS20 vejledning OS64 og OS20 orienteringssæt* OS64 prøve OS20 prøve 0 45 Stk. Pris OS/SL registreringsprogram 350 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. 9

6 TL -5 Tekstlæseprøver Jørgen Chr. Nielsen, Lene Møller og Gert Gamby ST-2-9 Staveprøver Poul Erik Jensen og Inger-Lise Jørgensen Beskrivelse og vurdering af læseforståelse, læsevaner og læserselvvurdering klasse /computer Klasse 2-4 lektioner TL -5 er et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af større børn og unges læsning. Prøverne opgør elevens samlede læsekompetence på de forskellige klassetrin. På de større klassetrin kan prøvetagningen være et led i den pædagogiske evaluering, hvor dansklæreren udvikler en individuelt tilpasset læseundervisning. Det pædagogiske evalueringsperspektiv er derfor fremadrettet. TL -5 består af et elevhæfte til hvert klassetrin. Hæfterne indeholder 4-6 opgaver med en række delopgaver i hvert. Opgaverne går ud på at læse en fortællende eller informerende tekst eller en række ord. Derefter skal eleven demonstrere sin forståelse af teksten ved at svare rigtigt på de efterfølgende spørgsmål i multiple-choice-format. Opgavernes præcise udformning og teksternes sværhedsgrad er tilpasset de enkelte klassetrin. De danske normer for TL-prøverne er baseret på 2029 elever. TL scores nemt i forlagets Excelbaserede registreringsprogram. PRISLISte TL vejledning TL håndbog TL orienteringssæt* TL elevhæfte (rosa) TL 2 elevhæfte (melon) TL 3 elevhæfte (grøn) TL 4 elevhæfte (blå) TL 5 elevhæfte (lilla) TL registreringsprogram 440 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer, dog ikke håndbog. Pædagogisk analyse af stavefærdigheder klasse /computer administration Klasse/individuel 45 minutter ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af både klassens og den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Det giver læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats. st-prøverne indeholder en diagnostisk staveprøve og opgaver med orddeling, store bogstaver, sammensatte ord m.m. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser. Vejledningen indeholder normer, der er udarbejdet efter en landsdækkende prøveindsamling, hvor mere end ST-prøver var til afprøvning i skolerne. st-prøverne kan scores nemt i forlagets registreringsprogram i Excel. PRISListe st vejledning st orienteringssæt* st2 elevhæfte + lærerark og reg.ark st3 elevhæfte + lærerark og reg.ark st4 elevhæfte + lærerark og reg.ark st5 elevhæfte + lærerark og reg.ark st6 elevhæfte + lærerark og reg.ark st7 elevhæfte + lærerark og reg. ark st8 elevhæfte + lærerark og reg.ark st9 elevhæfte + lærerark og reg.ark st2-9 elevh. (5 af hvert) + lærerark af hvert ST registreringsprogram 690 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. 0

7 SL60 og SL40 Jørgen Chr. Nielsen, Svend Kreiner, Anders Poulsen og Arne Søegård IL-BASIS Jørgen Frost og Jørgen Chr. Nielsen Opdateres... Vurdering af sætningslæsning klasse /computer Klasse 5 minutter SL-prøverne er udviklet til at vurdere børns sætningslæseevner og læseudvikling med henblik på planlægning af undervisningen, herunder også undervisningsdifferentiering og henvisning til specialundervisning. Prøverne kan også anvendes i specialundervisningssammenhænge. SL-prøverne består af en let prøve, SL60, med 60 spørgsmål, og en lidt sværere prøve, SL40, MiniSL - minisætningslæseprøver Jørgen Chr. Nielsen med 40 spørgsmål. Alle spørgsmålene består af en tekst på en eller to sætninger og fem svarmuligheder i form af billeder. Det billede, der mest præcist afspejler indholdet i teksten, skal afkrydses af eleverne. I prøverne vurderes både læsehastighed og rigtighedsprocent/læseforståelse. SL-prøverne er normeret på et stort antal danske elever og scores nemt i forlagets Excelbaserede registreringsprogram. PRISLISte SL vejledning SL håndbog SL orienteringssæt* SL60 prøve SL40 prøve os/sl registreringsprogram 350 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer, dog ikke håndbog. Mini SL et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af børns sætningslæsning, læselyst og skrivning på. og 2. klassetrin Vejledning Vurdering af læseforståelse og -forudsætninger klasse Klasse/individuel Varierende, men oftest elementer á 5 minutter IL-basis består af tre individuelle prøver og én gruppeprøve til vurdering af læseforudsætninger og læseforståelse i indskolingen. Gruppeprøven undersøger læseforståelsen og centrale, kritiske læseforudsætninger hos børn IL Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby, Anders Poulsen og Arne Søegård i den tidlige indskolingsfase. Prøven kan med fordel administreres flere gange hen over. klasse, så man kan følge læseudviklingen hos eleverne nøje. Gruppeprøven består af 4 delprøver, som det typisk tager 0-20 minutter at gennemføre. Der er en ny udgave af IL-basis gruppeprøven under udvikling. Den er i farver og med moderne tegninger, og der er indsamlet nye normer. PRISeksempler IL-basis vejledning IL-basis håndbog IL-basis orienteringssæt* 595 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på IL-vejl-omslag.qxd :25 Side IL-prøverne er udarbejdet med henblik på at danne grundlag for individuel iagttagelse, beskrivelse og vurdering af børns læsning på klassetrin. IL-prøverne anvendes fortrinsvis til vurdering af læsehandicappede elever, f.eks. i forbindelse med Visitation til specialundervisning Revisitation Tilrettelæggelse af specialundervisning og anden hensyntagen og støtte Undersøgelse forud for rådgivning om undervisningsdifferentiering Andre situationer, hvor der er brug for et autoritativt udsagn om elevens læsning IL-prøverne har på kort tid opnået at erstatte T-prøverne som et anerkendt og udbredt vurderingsredskab. IL- INDIVIDUEL LÆSEUNDERSØGELSE: IL - VEJLEDNING I III V IL - Vejledning Læseundersøgelse II IV VI VII VIII Vurdering af læsning og skrivning.-2. klasse Ved kombineret anvendelse af MiniSL og OS undersøges, om eleverne både kan afkode og forstå sætninger. Det kan være særlig relevant for tosprogede elever, som på trods af gode læsefærdigheder måske mangler sproglige forudsætninger for at sammenholde informationer til en helhedsforståelse. Jørgen Chr. Nielsen Hogrefe psykologisk Forlag Vurdering af afkodning og læseforståelse klasse minutter prøverne er således en vigtig fælles referenceramme for undersøgelse, beskrivelse og vurdering af læsning. 3. reviderede udgave af IL-Vejledningen bygger på de erfaringer, der siden udgivelsen i 99 er gjort i anvendelsen af IL-prøverne. Blandt andet er der gjort mere ud af de affektive følgevirkninger der hyppigt ledsager et læsehandicap. IL-prøverne er et materiale, der kan anvendes af læsekonsulent, psykolog, speciallærer eller lærer med særlig erfaring i prøvetagning og resultattolkning. IL består af otte tekster skrevet af en børnebogsforfatter. Hver tekst rummer en lille historie om børn på skolens mellemtrin og appellerer til elevernes nysgerrighed og engagement. IL har i udviklingsforløbet været afprøvet på 3 x 20 minutter mere end 2000 elever fordelt på mere end 0 skoler rundt om i landet. MiniSL er afprøvet på 688 elever på skoler i MiniSL er udviklet til at undersøge børns begyndende læsefærdigheder på et tidligt tids- iværksættelse af særlige undervisningsmæssige IL anvendes, når der skal træffes beslutning om hele Danmark. PRISeksempler punkt. Ud over den egentlige læseprøve rummer materialet et spørgeskema, hvor man får tiltag over for elever med læsevanskeligheder i PRISeksempler IL vejledning klasse. Det kan fx være om visitation til specialundervisning og tilrettelæggelse af samme IL håndbog 285 indblik i barnets interesse i og følelser omkring det at læse MiniSL vejledning 285 IL anvendes oftest i forlængelse af OS- og SL-prøverne, når der er brug for en omfattende og bred- * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige IL orienteringssæt* MiniSL orienteringssæt* 355 Materialet består af to parallelle opgavehæfter, spektret vurdering af elevens læsefærdigheder og varer MiniSL elevhæfte 0 50 som hvert indeholder 2 sætningslæseprøver, læseforståelse. Dette er eksempler. Se alle varerne på to skriveprøver og et spørgeskema. * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på 2 3 C et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af børns læsning på klassetrin 3. reviderede udgave Ved Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby Anders Poulsen & Arne Søegård Hogrefe Psykologisk Forlag

8 Dato: Lærer: Navn: Undervisningform: ID: Klasse/hold: Besvaret med læseteknologi: Ja Nej Rigtige Monomodale tekster Multimodale tekster Total antal løste opgaver antal rigtige opgaver EUD, SOSU-skolerne Folkeskolens 0. kl..g på gymnasiet 0. klasse på ordblindeefterskole 9. klasse på ordblindeefterskole Voksne visiteret til ordblindeundervisning Tidsforbrug Monomodale tekster Multimodale tekster Total Min. i alt pr. rigtig opgave Komponenter i funktionel læsning e/læsetesten søger at beskrive læserens funktionelle læsekompetencer ud fra både kvantitative og kvalitative kriterier. som beskrevet oven for ses funktionel læsefærdighed som en kompleks sproglig 4.0 og kognitiv proces. e/læsetesten har ikke et diagnosticerende sigte i forhold til at beskrive kvalitet og niveau inden for de enkelte dimensioner. e/læsetesten siger alene noget om den samlede funktionelle læsekompetence. i det følgende vil enkelte komponenter blive omtalt og kommenteret, hvor det har haft betydning for valget af tekster, udformning af spørgsmål og fortolkning af e/læsetestens resultater.læseforståelse EUD, SOSU-skolerne bråten taler om to aspekter i læseforståelsen. for det første skal læseren genskabe den mening, som forfatteren har lagt i teksten. for at læseren skal få en dybere forståelse af det, som teksten handler om og den situation som beskrives i teksten, må han eller hun for det andet, gennem en konstruktionsproces, skabe mening med udgangspunkt i tekstens præfabrikerede mening. læseren skal skabe mening i sit eget hoved ved at forene tekstens bidrag med egen eksisterende viden om tekstens tema (bråten, 2007). bråten beskriver tre Folkeskolens 0. kl. forskellige standarder, som læseren skal anvende i forståelsen af en tekst (bråten, 997). Den leksikale standard.g på gymnasiet det, at afkode et ord og eventuelt også at udtale ordet korrekt, betyder ikke nødvendigvis at man forstår ordets betydning. Omfanget af ordforrådet, det vil sige de ord man kender og forstår betydningen af, er den væsentligste enkeltfaktor i sprogforståelsen, som endnu er fundet (elbro, 2006). Ofte kan det samme ord have flere betydninger eller anvendes i en overført betydning. betydningen af det enkelte ord skal altså forstås i relation til konteksten. 0. klasse på ordblindeefterskole teksterne i e/læsetesten er hverdagstekster. de stiller således ikke krav til læseren om forhåndskendskab til fagspecifikke ord. selv læsere med et meget begrænset ordforråd forventes at kende betydningen af de ord, som er anvendt i testens tekst, Den nye cykel. derimod anvendes fagspecifikke ord som f.eks. hoftefraktur i tekst 5 Mere D-vitamin. indholdet af ordet fremgår imidlertid af tekstens faktaboks. men det kan forventes, at læseren i testen møder ord, som hun ikke kender den nøjagtige betydning af. 9. klasse på Den syntaktiske standard ordblindeefterskole den syntaktiske standard forudsætter et kendskab til betydningen af ordenes og sætningsleddenes rækkefølge i forhold til hinanden. det er ikke ligegyldigt om der i teksten står: Moren rækker killingen til pigen eller pigen rækker killingen til moren. vanskeligere bliver det, hvis der anvendes passivform: Killingen rækkes til moren af pigen. hvem rækker hvad til hvem? Voksne visiteret til det kræver et godt syntaktisk overblik og en god hukommelse at forstå indholdet af især lange og komplekse sætninger. længden og kompleksiteten af sætningerne i e/læsetestens ordblindeundervisning tekster er jævnt stigende. der er i gennemsnit 7 ord pr. sætning i tekst Den nye cykel og i gennemsnit 4 ord pr. sætning i tekst 5 Mere D-vitamin. der er tale om en begrænset syntaktisk kompleksitet i sætningen På vejen hjem var hun vred fra tekst, i forhold til en sætning fra tekst 5, som lyder Kosten er en sekundær kilde til D-vitamin, fordi kun få levnedsmidler indeholder betydelige mængder D-vitamin, og det er vanskeligt at indtage tilstrækkeligt D-vitamin gennem kosten alenden semantiske standard Ud over ordforrådets og sætningsopbygningens betydning, er det også afgørende for læseforståelsen, at teksten formidler et sammenhængende budskab. sammenhængen på ordniveau eller sætningsniveau (kohæsion) dannes af referencebindende ord (brudholm, 2002). i e/læsetestens tekst Den nye cykel står: Karina var glad. I dag skulle hun have en ny cykel. her optræder et kohæsivt bånd, som skaber en grammatisk reference mellem et ord i en sætning til et ord i den forudgående sætning. Hun refererer til Karina. i sætningen skrives cykel i ubestemt form. længere nede i teksten står der: Den aften satte hun cyklen ind i skuret. i denne sætning benævnes cyklen i bestemt form. her er tale om en såkaldt tema-remaforbindelse. den bestemte form signalerer, at der er tale om den cykel, som læseren tidligere er blevet gjort bekendt med. læseren af teksten Karina var glad. I dag skulle hun have en ny cykel, vil nok forstå at Karina netop er glad, fordi hun skal have en ny cykel, men det står ikke i teksten. læseren må selv e/læsetesten 203 Hogrefe Psykologisk Forlag og Bent Saabye Jensen skabe denne sammenhæng (inferens). han må udfylde tekstens tomme pladser (brudholm, 2002). læseren må her skabe mening ved at forene tekstens bidrag med egen viden om tekstens tema. Man er glad, når man skal have en ny cykel. På et mere overordnet plan eksisterer en sammenhæng mellem tekstens enkelte afsnit eller sammenhængen i hele teksten (kohærens). disse overordnede semantiske strukturer kan være karakteristiske for tekster af samme type. tekstens genre er det genkendelige mønster ved teksten. mulvad beskriver begrebet tekstaktivitet, som en sammenkædning af sprogbrug og aktivitet (mulvad, 2009). tekstaktiviteter sammenfatter grundlæggende eller prototypiske måder, sproget gør noget på f.eks. at beskrive eller at argumentere. tekstaktiviteter indgår i genrer. Genren skaber en forventning hos læseren til tekstens indhold og fortæller læseren, hvor i teksten hun kan finde forskellige oplysninger. Omkring 40 % af variationen i læseudbyttet af dagligdags tekster kan forklares i forskelle i voksnes genrekendskab (Christensen, 999). teksterne i e/læsetesten er valgt blandt forskellige faglitterære tekster. teksterne benytter tekstaktiviteter som, at berette, instruere, informere, beskrive, forklare eller argumentere og teksterne repræsenterer genrer som fortælling, artikel, naturvidenskabelig redegørelse, tv-program, prisliste, tabel m.v. København GöttinGen bern Wien Paris OxfOrd PraG toronto CambridGe, ma amsterdam stockholm firenze e/læsetesten Bent Saabye Jensen Internetversion Læsetekster for Unge og Voksne Elisabeth Arnbak og Carsten Elbro Afdækning af læsekompetence Unge og voksne Internet /gruppe Maks. 45 min. e/læsetesten giver en vurdering af læsning med og uden læseteknologi og et indtryk af, i hvor høj grad læseteknologi kan understøtte utilstrækkelige konventionelle læsefærdigheder. Kort og godt om testen: Indeholder fire trin af forskellig sværhedsgrad, alle fra dagligdags tekster. Besvarelsen kan sammenlignes med danske normer fra over 700 elever fra seks forskellige undervisnings- og uddannelsesgrupper. Afvikles via internettet. Kan afvikles både som individuel test og som gruppetest. Kan besvares både ved konventionel læsning og ved e-læsning, hvor læsningen støttes af et læseteknologisk oplæsningsprogram med syntetisk oplæsning. Resultatrapporten er let forståelig og dannes automatisk i Skoleportalen. e/læsetesten er primært rettet mod unge og voksne, som har eller kan forventes at have vanskeligt ved at leve op til de læsekrav, de møder i deres dagligdag, i skolen eller i et uddannelsesforløb. e/læsetesten vil kunne anvendes som grundlag for undervisningsdifferentiering og undervisningstilrettelæggelse og vil især være relevant for 0. klassecentre, efterskoler, OBU, avu, Fvu, AMU og EUD. Rapport varenr e/læsetesten Bent Saabye Jensen e/ Vejledning Resultatet af e/læsetesten kan endvidere anvendes til at vurdere deltagernes mulighed for at leve op til de læsekrav, de vil kunne møde i et konkret undervisnings- eller uddannelsestilbud både når de alene anvender deres konventionelle læsekompetencer, og når deres læsning understøttes af et oplæsningsprogram. e/læsetesten kan desuden være et nyttigt værktøj for jobcentre, sociale myndigheder, uddannelsesinstitutioner m.v. med sektoransvar for bevilling af læse- og skriveteknologi. Vejledningen indeholder beskrivelse af baggrunden for og udviklingen af testen samt administrationsprocedure og tolkning. prisliste Varenr. Navn Antal Pris e-læsetesten komplet e-læsetesten vejledning e-læsetesten internettest Undersøgelse af læsefærdigheder Unge og voksne Klasse/gruppe 45 minutter Dette materiale er udviklet til afdækning af funktionel læsefærdighed og kan benyttes af fx institutioner, der tilbyder kurser og uddannelse til unge og voksne, til en indledende kompetenceafklaring. IL-Ungdom, individuel prøve Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby og Lene Møller Undersøgelse af læsefærdigheder hos større børn og unge Fra 7. klasse til voksenområdet Ca. 45 minutter IL-ungdom er et prøvemateriale til undersøgelse af elever med mulige læsevanskeligheder fra 7. klasse over gymnasium og hf-niveau samt voksenområdet med henblik på rådgivning i forbedring af læsestandpunkt og vejledning i valg af erhverv/uddannelse. Den individuelle prøve giver prøvetageren mulighed for at iagttage læserens strategier og at stille uddybende spørgsmål undervejs. IL-ungdom er velegnet som en uddybende læseundersøgelse på baggrund af screening med TL-prøverne. Afdækningen af deltagernes læsefærdigheder kan foretages med henblik på at sammensætte homogene hold samt differentiere undervisningsformer og -materialer, så disse matcher kursisternes kompetencer. Herudover kan læselærere og lign. benytte Læsetekster for Unge og Voksne til at tilrettelægge individuel læseundervisning. Læsetekster for Unge og Voksne er afprøvet på 773 personer fra fem forskellige uddannelsesgrupper. PRISLISte Læsetekster... komplet Læsetekster... vejledning Læsetekster... prøvehæfte Med IL-ungdom kan man evaluere læsningen sammen med de unge selv, så de føler sig medansvarlige for den videre målsætning i undervisningen. Hogrefe Psykologisk Forlag Prøvematerialet består af otte læsehæfter med stigende sværhedsgrad i afkodning, tekstforståelse og fortolkning. De skønlitterære tekster er forfattet af Bent Haller og illustreret af Gurli Reichenbach. PRISeksempler IL-ungdom vejledning IL-ungdom orienteringssæt* 470 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på 4 5

9 Prøvesystemet MG/FG af Kim Foss Hansen Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, 20. Alle rettigheder forbeholdes. 3 Prøvesystemet MG/FG af Kim Foss Hansen Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, 20. Alle rettigheder forbeholdes. 5 MG Matematik Grundlæggende fg Færdigheder Grundlæggende Kim Foss Hansen Internetversion M at e m at i k M at e m at i k Afdækning af grundlæggende færdigheder i matematik klasse /internet Klasse 4 timer (2 timer for 0.-. klasse) De seneste udgaver af MG/FG bygger på 30 års erfaringer med at udvikle opgaver, der er egnede til at indgå i diagnosticerende prøver til matematikundervisningen i folkeskolen. Prøverne kan tages direkte på internettet af eleverne via Skoleportalen. De tilgængelige prøver i internetversionen er MG klasse og FG klasse. Internetudgaven indeholder de velkendte opgaver fra papirudgaven med ændringer affødt af, at prøverne nu er digitaliseret. Lærerrapport Prøven i forhold til Fælles Mål 2009 Prøvens forskellige dele Prøveresultaterne i oversigtsform Resultaterne af prøvens forskellige discipliner Elevrapport den enkelte elevs resultater i prøven Bilag til elevplan, fx til skole-hjem-samtaler Anbefalinger til indsats på baggrund af prøven. Skolerapport Ud over rapporterne til læreren genererer Skoleportalen rapporter, som kan give ledelsen på den enkelte skole et overblik over, hvordan de forskellige klasser klarer sig i forhold til både normen og hinanden. Uddybning Tid mv. tester, om eleven er i stand til at angive hvilke måneder, der kun har 30 dage (opgave ) hvor mange dage der er i et skudår (opgave 2) hvor mange timer, der er fra kl til 2.30 (opgave 3) hvad klokken er et bestemt antal timer/minutter fra et oplyst tidspunkt. (opgave 4) Talrække tester, om eleven er i stand til at aflæse et positivt decimaltal på en tallinje (opgave 5) et negativt decimaltal på en tallinje (opgave 6) Positionssystem tester, om eleven er i stand til at angive læse ord som hundrededele og aflæse et 6-cifret decimaltal med 5 decimaler (opgave 7) angive, hvilket ciffer der er skrevet på tiendedelenes plads (opgave 8) Addition tester, om eleven er i stand til at angive summen af et 3-cifret naturligt tal og et 4-cifret naturligt tal (opgave 9) summen af 2 decimaltal med ens antal decimaler (opgave 0) summen af 2 decimaltal med ens antal decimaler (opgave ) summen af 2 decimaltal med forskelligt antal decimaler (opgave 2) summen af 2 brøker med ens nævner og sum mindre end (opgave 3) summen af 2 brøker med ens nævner og sum større end (opgave 4) summen af et naturligt 2-cifret tal og et decimaltal (opgave 5) summen af 2 brøker med forskellig nævner (opgave 6) summen af 2 blandede tal med forskellig nævner (opgave 7) Subtraktion tester, om eleven er i stand til at angive differencen mellem et 4-cifret naturligt tal og et 3-cifret naturligt tal (opgave 8) differencen mellem to decimaltal med ens antal decimaler (opgave 9) differencen mellem to decimaltal med forskelligt antal decimaler (opgave 20) differencen mellem et decimaltal og et helt naturligt -cifret tal (opgave 2) differencen mellem to blandede tal med ens nævner (opgave 22) differencen mellem to brøker med forskellig nævner (opgave 23) differencen mellem to blandede tal med forskellig nævner (opgave 24) Multiplikation tester, om eleven Resultaterne er i stand til at fordelt angive i en skala (C-værdier, normalfordelingen) produktet af 0 multipliceret Ud fra med oversigten et decimaltal over med hver 2 elevs decimaler antal korrekt (opgave løste 25) opgaver, placeres elevens præstation på en -skala (C-værdier). C0 dækker over den gruppe, der produktet af et decimaltal har med løst 3 et decimaler lille antal multipliceret opgaver korrekt, med 00 mens (opgave C0 dækker 26) over gruppen, der har løst alle eller næsten alle opgaver korrekt. opløsningen af et 4-cifret Hver naturligt af de tal enkelte i faktorer C-værdier (opgave dækker 27) over en bestemt procentdel af eleverne: produktet af en brøk multipliceret med 20 (opgave 28) C0 omfatter % af eleverne hvad en brøk multipliceret med et 2-cifret naturligt tal ikke er det samme C som omfatter (opgave 29) 3% af eleverne C2 omfatter 7% af eleverne Division tester, om eleven er i stand til at angive C3 omfatter 2% af eleverne hvilket af fire udtryk, der er det samme som 25 (opgave 30) C4 omfatter 7% af eleverne hvilket af fire udtryk, som er det samme som (opgave 3) C5 omfatter 20% af eleverne hvilke af fire udtryk, der gør udtrykket 5,2 : 0,6 sandt (opgave 32) C6 omfatter 7% af eleverne C7 omfatter 2% af eleverne resultatet af et 5-cifret naturligt tal divideret med 00 (opgave 33) C8 omfatter 7% af eleverne resultatet af et 2-cifret decimaltal (med decimal) divideret med 00 (opgave C9 omfatter 34) 3% af eleverne resultatet af et 2-cifret naturligt tal divideret med en brøk (opgave 35) C0 omfatter % af eleverne omskrivningen af /5 : 2/3 til (. 3). (5. 2) (opgave 36) hvordan 325 : 0,75 forholder C-værdierne sig til 325 kan (opgave groft oversættes 37) således: hvordan 535 : 7 forholder sig til 535 (opgave 38) CO-C2 : tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder C3 : usikkert tilegnet C4 : standpunktet under middel C5 : standpunktet er middel C6 : standpunktet er over middel C7-C0 : stoffet er sikkert tilegnet Hvor mange opgaver, der rent faktisk skal være løst for at placere en elevs præstation i fx C6, er vist i bilagsdelen. Hele prøven Standard % 3% 7% 2% 7% 20% 7% 2% 7% 3% % Summeret % 4% % 23% 40% 60% 77% 89% 96% 99% 00% C0 C C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C0 Antal elever: Antal elever i % Summeret Med et prøveresultat fra MG/FG får man: viden om klassens aktuelle standpunkt overblik over, hvor klassens/elevens præstation ligger på en skala fra ikke indlært til sikkert indlært en referenceramme, som viser niveauet i forhold til andre klasser på samme trin indblik i, hvilke typer fejl eleverne begår pædagogiske anvisninger til det fremtidige arbejde. MG-prøverne findes til alle folkeskolens årgange, mens FG-prøverne, der dækker de grundlæggende færdigheder, findes til klassetrin. FG3-7 dækker overvejende de fire regningsarter, mens FG8-9 er lagt op ad folkeskolens afgangsprøve (færdighedsprøven). Der er udarbejdet en samlet vejledning, der dækker alle klassetrin. Her kan man blandt andet hente inspiration til klasseundervisning og individuelle tiltag. Systemet er meget brugervenligt, og eleven kan bladre frem og tilbage i testen, præcis som vedkommende ville gøre i en papirudgave. Med internetversionen registreres elevernes besvarelser automatisk, og læreren får adgang til et omfattende rapportsystem, der gør det meget nemmere at følge op på prøven. Det vil sige, at man slipper for at rette prøverne resultatet genereres automatisk. Rapporterne giver læreren redskaber, som ikke tidligere er set i forbindelse med brugen af diagnosticerende prøver. MG/FG vil fortsat findes i papirudgave. Besvarelserne kan naturligvis også indtastes i Skoleportalen, og rapporterne udtrækkes. Uanset om man anvender internetudgaven eller papirudgaven, skaber Skoleportalen følgende rapporter: Kommunerapport Derudover er det muligt for kommunen at rekvirere resultaterne fra hver enkelt skole gennem Skoleportalen, så man kan få resultaterne fra alle de skoler i kommunen, der benytter MG/FG. MG/FG er redskaber til evaluering af læringsmål og dermed til evaluering af de slut- og trinmål, som er gældende for undervisningen i matematik. Prøverne er relateret til Fælles Mål I forbindelse med den internetbaserede udgave er der indsamlet nye normdata til prøverne. Derudover er prøvesystemet blevet udvidet med FG3 Færdigheder Grundlæggende til 3. klasse. priseksempler MG/FG vejledning (alle prøver) MG8 internetversion inkl. scoring 0 70 og rapporter FG5 internetversion inkl. scoring 0 45 og rapporter MG3 elevhæfte (papir) inkl. internetscoring 0 80 Se alle varerne på 6 7

10 Regn i hovedet Mor har 00 kr. med til købmanden, og køber det du ser. Regn i hovedet 5 kr./stk 0 kr. Mor køber 3 kr./stk 0 kr. & & Hvor mange penge har mor med tilbage? Mor skal i alt Far betale har 50 kr. med til brugsen, og køber det du ser. Far køber 6 kr./stk 5 kr./stk. 5 kr./stk 0 kr./stk 6 kr./stk. 0 kr./stk. & & Hvor mange penge har far med tilbage? Far skal i alt betale Løs funktionsmaskinerne Storesøster køber Eksempel Storesøster vil gerne købe det du ser. Hun har 00 kr. 70 kr. 30 kr. kr. 0kr. x = 2 x + 5 = 70 kr. 30 kr. kr. 0 kr. x + 5 & & & 2 7 & & & Hvor meget skal storesøster låne for at have råd? Storesøster skal i alt betale x = 2 Du køber 2 25 kr./stk. 800 kr. Du vil gerne købe cyklen. Du kan spare 200 kr. op om måneden 600 & kr. Du skal i alt betale Hvor mange måneder skal du spare op? & & x = x = 2 2 x = 0 0 x = 5 5 x = x + 0 x + 5 2* x 2* x 3* x 0* x x + 0 = x + 5 = 2* x = 2* x = 3* x = 0* x = x - 3 x - 5 x - 3 x + 5 x + 5 x + 0 x x - 3 = 4 x - 5 = x - 3 = x + 5 = x + 5 = x + 0 = x = Hver gang den gule terning viser 5 eller 6 eller den røde viser 2, får Rikke et point. x = 4 Hver gang den gule terning viser, 2 eller den røde terning viser 5 eller 6, får Sofie et point. Hvem får flest point? x = x = 2* x + 5 = 2* x + 5 = 3* x - 0 = 0* x = Runa og Jesper har en kasse fyldt med bolde På alle boldene står der et nummer Hvis man tager en tilfældig bold op: 3 2 Hvilket nummer er der så størst chance for, 2 at der står på bolden? Nr Hvilket nummer er der mindst chance for, 3 5 at der står på bolden? Nr. Hvor mange af de bolde, der står 5 på, skulle fjernes for, at chancen for at trække en bold med 5 på, var lige så lille, som for at trække en med 2 på? Hvor mange bolde med tallet 7 på skulle smides i kassen for, at man ville trække en bold med 7 på dobbelt så ofte som en med 2 på? Rikke og Sofie sidder og slår med to terninger, en gul og en rød. Regn i hovedet Mor køber Mor skal i alt betale Far køber Far skal i alt betale Storesøster køber Storesøster skal i alt betale Du køber Du skal i alt betale 3 kr. 3 kr. 6 kr. 0 kr. 3 kr. 5 kr. 8 kr. 4 kr. 8 kr. 0 kr. kr. MAT -9 Poul Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen og Rasmus Ulsøe Kær le træningsopgaver M at e m at i k Tovtrækning Margit Holm Leg med matematik for de yngste M at e m at i k Diagnostisk afdækning af matematikfærdigheder.-9. klasse /internet Klasse/individuel 2-6 lektioner Mat-prøverne afdækker, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse. I prøverne er der en progression i opgaverne, der leder hen mod kravene i trinmålene efter 3. og 6. klasse og slutmålene efter 9. klasse. Vejledningen indeholder normer for, hvor meget man kan forvente, at eleverne kan inden for hvert delområde, samt hvor klassens standpunkt er i forhold til andre klasser på landsplan. Normerne er baseret på 800 besvarelser udtrukket blandt knap demografisk repræsentative elever fra hele landet og på alle klassetrin. Prøverne scores manuelt. Ved efterfølgende indtastning af resultaterne i internetprogrammet Mat elevplaner kan der genereres individuelle elevplaner og analyser af klassens samlede standpunkt inden for de testede områder. PRISListe Mat vejledning Mat orienteringssæt* til Mat -9 elevhæfte inkl registreringsark til Mat -9 rettehæfte Mat elevplaner, internetbaseret 0 50 inkl. træningsopgaver * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Mat elevplaner er et værktøj, som kan bruges til planlægning af elevens individuelle læringsforløb og i forbindelse med skole-hjem-samtaler. Ydermere fungerer programmet som en database over såvel de enkelte elever som klassens udvikling over tid. træningsopgaver Via Mat elevplaner kan man trække træningsopgaver ud, der er udvalgt ud fra den enkelte elevs prøveresultat. Der er tusindvis af opgaver til rådighed, og de ligger som pdf-filer, der er lige til at skrive ud eller sende direkte til eleven. Der er naturligvis også facitlister tilknyttet. MAT3 MAT4 MAT4 MAT Tovtrækning er et spil, der består af 20 kugler, som sidder i række på et "tov" her en metalskinne og kan glide fra side til side. Kuglerne er i to farver og placeret fem og fem. Som udgangspunkt anvendes en terning til at bestemme antal kugler, der skal flyttes. Ved at spille Tovtrækning kan eleverne lære at forstå antal og mestre elementære regnefærdigheder gennem leg frem for traditionel undervisning. En pakke indeholder fire "rammer" med selve spillet og en udførlig guide til, hvordan spillet spilles. Guiden indeholder forslag til forskellige sværhedsgrader, så undervisningen kan differentieres. Komplet sæt: 620 kr. + moms. MI Matematik t Kim Foss Hansen Vurdering af 3 discipliner.-0. klasse Varierende afhængigt af opgaver MI-prøverne er udviklet til brug ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere af de discipliner, som matematik i skolen sædvanligvis opdeles i. Prøverne giver mulighed for gennem samtale mellem elev og prøvetager at afdække, hvad eleven gør, når eleven løser en given opgave hvad eleven behersker, hvordan eleven tænker, og hvilke fremgangsmåder eleven anvender. MI-prøverne er koblet til MG/FG, så man kan gå fra MG/FG til MI og starte på det niveau, som eleven havde vanskeligheder med i MG/FG. De enkelte MI-prøver består af et varieret antal trin og er ikke opdelt i klassetrin, men i 3 opgavehæfter, som indeholder opgaver inden for hver sin matematikfaglige disciplin. Ved førstegangskøb af MI er det nødvendigt at bestille det komplette sæt. priseksempel MI komplet 995 Se alle varerne på Dansk psykologisk Forlag MI Matematik t Vejledning Indeholder vejledninger til følgende delprøver: MI Antalsbestemmelse MI 2 Talkendskab MI 7 Relationer MI 8 Talrækker MI 9 Positionssystemet Kim Foss Hansen 8 9

11 204 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. Må udelukkende bruges til afprøvning. Enhver anden brug skal godkendes skriftligt af forlaget. Varenr Natur/teknik Kim Foss Hansen og Keld Nørgaard Andre fag Engelskprøver Vibeke Jahn Haaning og Hanne Wacher Kjærgaard Andre fag Afdækning af viden om natur/teknik klasse Klasse/individuel -2 lektioner Natur/teknik er et diagnostisk prøvemateriale, som afdækker, hvordan eleverne står i forhold til udvalgte trinmål i Fælles Mål for Natur/teknik. Fælles Mål indeholder slut- og trinmål og består af følgende fire centrale kundskabs- og færdighedsområder (ckf-områder): Den nære omverden Den fjerne omverden Menneskets samspil med naturen Arbejdsmåder og tankegange. Der er udformet opgaver til de trinmål, der er egnede til at evaluere ved hjælp af enkle, skriftlige opgaver. På den måde kan man nemt danne sig et overblik over, på hvilke områder der skal sættes ekstra kræfter ind i undervisningen. Hæfte 2/3 er til brug i sidste halvdel af 2. klasse eller i første halvdel af 3. klasse. Hæfte 4/5 er til brug i sidste halvdel af 4. klasse eller i første halvdel af 5. klasse. Hæfte 5/6 er til brug i sidste halvdel af 5. klasse eller i første halvdel af 6. klasse. Hæfte 2/3 indeholder 2 opgaver med i alt 00 spørgsmål inden for CKF-områderne. De er fordelt med: 6 spørgsmål inden for Den nære omverden 26 spørgsmål inden for Den fjerne omverden 5 spørgsmål inden for Menneskets samspil med naturen 8 spørgsmål inden for Arbejdsmåder og tankegange. Hæfte 4/5 indeholder 30 opgaver med i alt 75 spørgsmål. De er fordelt med: 40 spørgsmål inden for Den nære omverden 23 spørgsmål inden for Den fjerne omverden 2 spørgsmål inden for Menneskets samspil med naturen. Hæfte 5/6 indeholder 30 opgaver med i alt 00 spørgsmål. De er fordelt med: 52 spørgsmål inden for Den nære omverden 36 spørgsmål inden for Den fjerne omverden 2 spørgsmål inden for Menneskets samspil med naturen. Prøven er pilotafprøvet på over 500 elever. Alle tre hæfter er i farver og illustrerede. prisliste Natur/Teknik komplet* Natur/Teknik vejledning Natur/Teknik klasse inkl registreringsark Natur/Teknik klasse inkl registreringsark Natur/Teknik klasse inkl registreringsark * Indeholder vejledning samt 0 af hvert hæfte. Afdækning af engelskfærdigheder Elever, der har haft 2-4 års engelsk Klasse/individuel -2 lektioner Engelskprøven tester elevernes allerførste ordforråd inden for de emner, begynderundervisningen omhandler ifølge Forenklede Fælles Mål. Det betyder, at prøven kan anvendes efter 2-4 års undervisning i engelsk. Engelskprøven er normeret på knap 400 elever i 3. og 4. klasse over hele landet. Det er kun elevernes receptive ordforråd, der testes dvs. genkendelse og forståelse af ord, som høres (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning) eller læses (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning). Eleven skal ikke selv producere engelske ord, hverken mundtligt eller skriftligt. Der er en progression i sværhedsgraden af opgaverne fra opgaver, som kan løses blot ved at lytte og afkode billeder, til opgaver, der kræver, at eleven kan læse simple ord og korte sætninger, og opgaver, som kræver, at eleven kan genkende korrekt stavemåde af simple ord. Man kan derfor vælge at anvende lytte-og læsedelen adskilt på forskellige tidspunkter i begynderundervisningen. Det er dog en fordel at tage begge dele, fordi de giver et samlet billede af elevernes ordforråd på det pågældende tidspunkt. Testen kan anvendes diagnostisk med henblik på enkelte elevers ordforrådstilegnelse eller som et udtryk for en klasses/årgangs ordforråd inden for forskellige kategorier. Engelskprøve butterfly desert ankle night tired butterfly desert ankle boom Elevens nummer: Klasse: Skole: boom tired Elevens nummer: Klasse: Skole: evening Engelskprøve Læsedel 4. klasse Engelskprøve Lyddel 4. klasse HannE wacher Kjærgaard og VibEKE jahn Haaning forest VibEKE Jahn haaning og hanne wacher KJærgaard forest throat blackboard throat speak blackboard speak thief thief Hæfterne er i farver og med sjove tegninger. Til lyttedelen hører en cd, som købes separat. prisliste Engelskprøve orienteringssæt* Engelskprøve vejledning Engelskprøve lyttedel Engelskprøve læsedel 0 50 * Indeholder vejledning, cd samt et af hvert hæfte. 20 2

12 Forside kp.qxd :58 Side Spu Skoleparathedsundersøgelse Lea Pearson og John Quinn Vurdering af skoleparathed 5-6 år prøvetid D-MateriaLE spu er udviklet til at give en bred oversigt over det enkelte barns kunnen og udviklingsmuligheder i forhold til det at være skoleparat. Testen anvendes i begyndelsen af det kalenderår, hvor barnet skal starte i skole, så der om nødvendigt er tid til at tilrettelægge et skoleforberedende forløb. Materialet er også velegnet til kognitiv og personlig udvikling at belyse de særlige problemer, som tosprogede børn kan stå over for ved skolestart. Materialet består af 47 opgaver og 3 spørgsmål, der gøres op på følgende skalaer: sproglig formåen, talforståelse, hukommelse, perceptuelle/motoriske færdigheder og indlæringsmåde. Svarene gøres op i henholdsvis sproglig formåen og indlæringsmåde og giver en indikation af, hvorvidt barnet er skoleparat. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at anvende SPU. spu er en dansk bearbejdning af den engelske Bury Infant Check. Normerne er engelske. Oversat af Susan Wenzel Peilman. priseksempel spu komplet spu vejledning 5 ecers-3 Børnemiljøvurdering Thelma Harms, Richard M. Clifford og Debby Cryer, Oversættelse: Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Den internationalt anerkendte Early Childhood Environment Rating Scale er nu oversat til dansk, og med sit store fokus på læring for alle og kvalitet i dagtilbud har den været længe ventet. Dette er den officielle danske oversættelse, som er godkendt af originalforlaget. ecers-3 fokuserer på alle behovsområder for børn i dagtilbud i alderen 3-5 år. Dette populære vurderingsmateriale måler både miljømæssige områder og kvaliteten af interaktioner mellem barn og pædagog, der har indflydelse på de brede udviklingsmæssige behov hos mindre børn, blandt andet: Kognitive behov Socio-emotionelle behov Fysiske behov Sundhed og sikkerhed. Officiel dansk oversættelse ECERS-3 kognitiv og personlig udvikling ecers-3 kan bruges til evaluering af læringsprogrammer, selvevaluering af pædagoger og til undervisning af pædagoger og medhjælpere. Den kan derudover med fordel bruges i forbindelse med inkluderende aktiviteter og aktiviteter med børn, der har forskellige kulturelle baggrunde. Pris: 360 kr. + moms. Børnemiljøvurderingsskala Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition Af Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer Oversat af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Se hvad jeg kan Ida Marie Holm Sådan er jeg Pirjo Ouvinen-Birgerstam Internettestning Pirjo Ouvinen-Birgerstam Afdækning af børns kompetencer 2-6 år /computer Fortløbende klassifikation D Se hvad jeg kan er et specialpædagogisk materiale til beskrivelse, vurdering og udfærdigelse af handleplaner for børn i førskolealderen. Materialet søger at give en samlet vurdering af barnets aktuelle udviklingsniveau, potentialer og muligheder. Materialet er en struktureret guide gennem fire faser: iagttagelse, beskrivelse, vurdering/evaluering og handlingsplan. Opbygningen skaber direkte sammenhæng mellem 2 emneområder og lægger dermed op til, at det pædagogiske arbejde bygger på viden om barnet, og fører til handlingsplaner, der indeholder udsagn om konkrete handlinger, der kan evalueres. Et væsentligt sigte er konkret og præcist at formulere mål, og at de konkrete handlingsmuligheder nedfældes i en handlingsplan. På den måde bliver evalueringerne vurderinger af synlige forandringer. prisliste Se hvad jeg kan udviklingsplan for småbørn 420 IDA MARIE HOLM SE HVAD JEG KAN Et materiale til udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner for småbørn Dansk psykologisk Forlag Vurdering af elevers selvopfattelse, sociale relationer og oplevelse af personlige kompetencer.-9. klasse /computer Klasse 30 minutter Sådan er jeg er et evalueringsværktøj udviklet til at vurdere selvopfattelsen hos børn og unge. Materialet kan anvendes som screeningsmetode, hvis man har brug for at vurdere, hvordan eleverne har det med sig selv og deres omgivelser, hvordan de oplever deres egen formåen og/ eller i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lærer-elev-samtaler. Materialet er meget brugervenligt og består af et spørgeskema for 7-0-årige og et spørgeskema for 0-6-årige, der er inddelt i fem områder. Sådan er jeg er normeret på mere end 500 elever. Oversat fra svensk og bearbejdet af Bo Jørgensen og Leif Grieffelde. PRISeksempler Varenr. Navn Stk. Pris Sådan er jeg vejledning Sådan er jeg orienteringssæt* Sådan er jeg spørgeskema.-3. kl Sådan er jeg internettestning 0 80 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer SÅDAN ER JEG Vejledning Oversat fra svensk og bearbejdet af Bo Jørgensen og Leif Grieffelde DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

13 Spm Sensory ProceSSIng Measure Heather Miller Kuhaneck, Diana A. Henry og Tara J. Glennon kognitiv og personlig udvikling PSykologISK FØRStehjælp Træningsmateriale til børn og unge (8-8 år) kognitiv og personlig udvikling Solfrid Raknes m. fl. Skemaerne kan udfyldes på 5-20 min. Der findes en udgave til skolebørn (ca. 6-2 år) og en udgave til førskolebørn (ca. 2-5 år). spm-redskaberne giver vigtig information om, hvorvidt sensoriske forhold påvirker et barns adfærd, så det er let at finde ud af, hvilken type indsats der er mest hensigtsmæssig. At være opmærksom på sine følelser er udgangspunktet for god følelseshåndtering. Psykologisk Førstehjælp er bygget på grundprincipperne for kognitiv terapi og kan bruges som et selvhjælpsprogram i samarbejde med forældre, i klasseværelset, i samtalegrupper eller andre lignende fora. Vurdering af sensoriske problemer 2-5 år/6-2 år 5-20 minutter B-Materiale spm og SPM-P er normbaserede undersøgelser af sanseintegration/sensorisk bearbejdning, som indhenter information om et barns adfærd, motoriske koordination og aktivitetsdeltagelse i forskellige miljøer. Det er et velegnet værktøj til ergoterapeuter. Separate scores gives for henholdsvis social deltagelse, funktion af fem sensoriske systemer samt motorisk planlægning i hjemmet og i barnets pasningsordning eller skole. I SPM kan yderligere scoring opnås for seks forskellige skolemiljøer inklusive billedkunst, musik, idræt, frikvarter og SFO-arealer, kantine og skolebus/taxatransport. spm er også anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventionsmetode, når redskabet administreres indlednings- og afslutningsvis. spm er standardiseret gennem et demografisk repræsentativt sample med 05 normalt udviklede amerikanske børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse og SPM-P med 65 normalt udviklede amerikanske børn fra 2 til 5 år. Oversat af Ingelis Arnsbjerg. priseksempler Varenr. Navn Stk. Pris spm komplet spm vejledning, dansk spm-p komplet spm-p vejledning, dansk /0543 Spørgeskemaer 0 20 Materialerne er flotte og humoristisk illustrerede og indeholder enkle opgaver og arbejdsark samt figurerne Rød og Grøn, som inspirerer til leg og kreativitet og til at se på tanker som noget, vi kan påvirke og vælge aktivt. Hensigten med materialerne er at hjælpe børn til at identificere, sortere og sætte ord på deres tanker og følelser, så de er bedre rustet til at tackle vanskelige følelser og udfordrende situationer, hvilket både kan gøre dagligdagen lettere og virke forebyggende i forhold til udvikling af psykiske lidelser. Hvad sker der? Følelser Hvem kan hjælpe mig? Røde tanker Grønne tanker Hvad kan jeg gøre? Hjælpehånden er det vigtigste redskab, man bruger. I materialet er der masser af eksempler på situationer med løsningsforslag og udfyldning af hjælpehånden. Materialerne er oversat af Lone Østerlind. PRISListe Psykologisk Førstehjælp 8-2 år Psykologisk Førstehjælp 3-8 år Psykologisk Førstehjælp udvidet vejledning. 236 udvidet VEJLedning Til materialerne er nu kommet en udvidet vejledning, Psykologisk Førstehjælp (PF) er et selvhjælpsmateriale til børn og unge, som er udviklet i Norge. Materialet bruges i stadig stigende grad i det nære sundheds- og socialvæsen i forbindelse med mange forskellige tilstandsbilleder og problemområder. Da som PF gennemgår kan bruges i så mange sammenhænge, har der vist sig at være behov for en udvidet vejledning med mere generelle beskrivelser af, hvordan metoden kan anvendes. I vejledningen finder du blandt andet gode råd til at reducere overdreven angst, nedtrykthed, spekulationer, bekymringer og vrede. Temaer som glæde, trin for trin, hvordan Solfrid materialet Raknes specialist i psykologi og ansat ved kan sygehuset i mening og mestring og ikke mindst deres betydning for mental sundhed og trivsel indgår også i bogen. Vejledningen rummer en mængde praktiske eksempler. Voss, Norge. Bente Storm Mowatt Haugland er specialist i psykologi, forsker og ansat ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest, Norge. bruges. Det kan Varenummer blandt andet være af lærere, sundhedsplejersker og skolepsykologer. Raknes & Haugland Psykologisk Førstehjælp Udvidet vejledning PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP Udvidet vejledning af Solfrid Raknes og Bente Storm Mowatt Haugland Illustrationer: Per Finne Her findes en lang række både generelle og konkrete eksempler på, hvordan man introducerer materialerne og kan have glæde af dem i mange forskellige sammenhænge. Derudover indeholder den gode råd til at reducere specifikke problemer såsom overdreven angst, nedtrykthed, spekulationer, bekymringer og vrede. Temaer som glæde, mening og mestring, og hvor stor betydning disse har for mental sundhed og trivsel, indgår også

14 CHIPS Children s Problem Solving Mogens Hansen, Svend Kreiner og Carsten Rosenberg Hansen kognitiv og personlig udvikling BRIEF-serien til børn og unge BRIEF: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy og Lauren Kenworthy BRIEF-F: Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy og Peter K. Isquith BRIEF-SR: Steven C. Guy, Peter K. Isquith og Gerard A. Gioia kognitiv og personlig udvikling Vurdering af børns kognitive udviklingsniveau Skole- og småbørn Klasse/individuel PrøvetiD 5-20 minutter CHips er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin, dvs. hvordan barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. En kortlægning af den enkelte elevs aktuelle udviklingstrin er derfor relevant i forbindelse med undervisningsdifferentiering, men også i forbindelse med skolestart eller ved mistanke om udviklingsforstyrrelser. Opgaverne i CHips bygger på den almene kognitive udviklingsteori. Børn menes at bevæge sig fra situationsbestemt kognition i 2-4-årsalderen, skifte til global kognition i 5-6-årsal- Hogrefe Psykologisk Forlag deren (dvs. omkring skolestart) over analytisksyntetisk kognition i 7-9-årsalderen for at opnå helhedskognition ca. i 0--årsalderen. Hvordan opgaverne løses, giver en god indikation af, præcis hvor i dette udviklingsforløb det enkelte barn befinder sig. CHips-opgaverne findes i tre forskellige udgaver: CHips til skolebørn kan anvendes både individuelt og som klasseprøve fra 5-års- til teenagealderen, CHips småbørn (5-7 år) og Mini-CHips (3-4 år) er individuelle prøver med afpasset sværhedsgrad i forhold til ovenstående udviklingsteori. PRISLISte for chips skolebørn Varenr. Navn Stk. Pris CHIPS vejledning CHips orienteringssæt* CHips prøvehæfter CHips 25 elevskemaer klasseskemaer CHips individuel prøve 5 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. PRISLISTe for chips småbørn Varenr. Navn Stk. Pris CHips-småbørn vejledning CHips-småbørn orienteringssæt* CHips-småbørn registreringsskema CHips-småbørn prøvehæfte CHips-småbørn lotteribog 80 og brikker * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge BRIEF-F: 2-5 år BRIEF: 5-8 år BRIEF-sr -8 år scoring /computer prøvetid 0-5 minutter A-materiale BRIEF-serien er standardiserede spørgeskemaer og er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Hvert skema omfatter udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Disse indgår i en række kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner, bl.a. Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Arbejdshukommelse samt Planlægning/organisering. Derudover indeholder skemaerne to til tre validitetsskalaer. De kliniske skalaer kombineres til bredere indekser, blandt andet Adfærdsregulering og Metakognition, samt et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. To af skalaerne, Arbejdshukommelse og Impulshæmning, er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser (adhd med og ADHD uden hyperaktivitet). Normerne er amerikanske og baseret på en stor demografisk repræsentativ gruppe forældre, lærere og børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Materialerne omfatter spørgeskema, opgørelsesark, profilark og vejledning med en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Til BRIEF-serien fås et scoringsprogram, der er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller uddybende forslag til intervention. Spørgeskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente Andresen. PRISeksempler BRIEF komplet BRIEF vejledning BrieF forældreskema med opgørelses- og scoringsark BrieF lærerskema med opgørelses- og scoringsark BrieF-sp cd-rom, amerikansk til BRIEF, BRIEF-F og BRIEF-sr Se alle varerne på

15 TOLKNING AF TOTAL T-SCORE Total T-score på 76 eller mere. Resultatet er i den alvorlige ende af skalaen. Resultater i denne ende af skalaen er stærkt forbundet med en klinisk diagnose såsom autisme, Aspergers syndrom eller mere alvorlige tilfælde af gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret (GUU). Resultatet antyder en stærk indvirkning på socialt samspil i hverdagen. I de fleste kliniske sammenhænge og i undervisningssituationer giver SRS T-scores på 76 eller mere fra to uafhængige informanter meget stærkt belæg for tilstedeværelsen af en klinisk diagnosticerbar autismespektrumsforstyrrelse. Total T-score på 60 til 75. Resultatet er i den milde til moderate ende af skalaen. Resultater i denne del af skalaen antyder vanskeligheder ved gensidig social adfærd, der er klinisk signifikante og resulterer i en mild til moderat indvirkning på socialt samspil i hverdagen. Disse resultater er typiske for børn med mild eller højtfungerende autismespektrumsforstyrrelse, såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, uspecificeret (GUU) og højtfungerende børn med Aspergers syndrom. Total T-score på 59 eller mindre. Resultatet ligger inde for normalområdet. Børn i befolkningen som helhed, der ikke er påvirket af autismespektrumsforstyrrelser, opnår typisk resultater i denne del af skalaen. Når resultatet er opnået på vurderinger i klinisk sammenhæng, antyder resultater i denne del af skalaen typisk et fravær af en autismespektrumsforstyrrelse, og psykosociale dysfunktioner noteret ved henvisning er mere sandsynligt forårsaget af en ikke-autismerelateret tilstand. I sjældne tilfælde kan børn med meget milde eller højtfungerende autismespektrumsforstyrrelser få et resultat i den øvre del af dette interval (55T til 59T). Total skala Total skala Social bevidsthed Social bevidsthed Social kognition 90 Social kommunikation Social motivation Autistiske mannerismer Denne SRS-profil har til formål at støtte diagnosticering og planlægning af behandling. Brugeren bør være bekendt med SRSmanualen (WPS produktnummer W-399B; fra Hogrefe Psykologisk Forlag A/S). Der bør ikke diagnosticeres eller træffes beslutninger om behandling udelukkende baseret på denne rapport uden at få bekræftet informationen fra andre uafhængige kilder Social kognition Social kommunikation Social motivation Autistiske mannerismer Råscore T-score For at konvertere råscore til T-score se SRS manualen. H O g R efe PS yko l O g ISk forl A g Udfyldes af testadministratoren Navn/ID: Alder/fødselsdag: Etnisk tilhørsforhold: Klasse/klassetrin: Institution/skole: Andet: Navn/ID: Dato: Relation til barnet der beskrives: Mor Far Lærer/underviser Andet: Andet: På de følgende sider vil du se 65 udsagn. For hvert udsagn skal du sætte cirkel om det svar, du mener passer bedst på barnets adfærd de sidste 6 måneder. Der er fire svarmuligheder. = PASSER IKKE; 2 = PASSER NOGLE GANGE; 3 = PASSER OFTE; 4 = PASSER NÆSTEN ALTID Copyright Western Psychological Services Translated and reprinted by permission of the publisher, Western Psychological Services. Not to be reproduced in any form without written permission of Western Psychological Services, 203 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, 90025, USA. All rights reserved. Copyright of the Danish version by Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Copyright Western Psychological Services Adapteret og produceret med tilladelse fra copyrighthaver, Western Psychological Services. Ingen dele må produceres, kopieres eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Western Psychological Services, 203 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, 90025, USA. Alle rettigheder forbeholdt. Copyright til den danske udgave ved Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, Dansk oversættelse ved Center for Hjerneskade og Hogrefe Psykologisk Forlag A/S H O g R efe PS yko l O g ISk forl A g SRS Social ResponSIveneSS Scale John N. Constantino kognitiv og personlig udvikling På vej... Anne Marie Kidde og Anne Marie Sørensen kognitiv og personlig udvikling Vurdering af sociale kompetencer 4-8 år 5-20 minutter srs er et standardiseret spørgeskema med 65 spørgsmål. Det vurderer et barns sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i hans/hendes omgivelser og i samspillet med andre. Testen er specielt konstrueret til at finde nuancerne i forskellige typer svækkelser i sociale kompetencer. Det kan være alt fra nedsat social funk tion til markante problemer i sociale sammenhænge. Testen er inddelt i fem hovedområder, der dækker fem sociale kompeten ceområder: Social bevidsthed og forståelse af sociale signaler Social kognition og tolkning af sociale signaler Social kommunikation og evnen til at indgå i et meningsfyldt og normalt socialt samvær Social motivation og lysten til at indgå i sociale sammenhænge Stereotyp adfærd og uvilje over for forandring. srs er både egnet til at identificere svækkelser i sociale kompetencer og til at identificere og beskrive de sociale problemer, som man finder hos børn med autisme, autismespektrumforstyrrelser eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Den kan desuden bruges til testning af børn med mulig ADHD samt børn, der er præget Social Responsiveness Scale Opgørelsesark Social Responsiveness Scale Spørgeskema & opgørelsesark Informationer om barnet (der beskrives) Informationer om personen (rater) der beskriver barnet af angst, depression eller ekstrem generthed. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om barnets dagligdag og adfærd inden for de seneste seks måneder. Det udfyldes af en foræl der, omsorgsperson, lærer eller en anden person, der kender barnet. Man kan også vælge at lade flere personer udfylde det, så man får den bedste afdækning af eventuelle problemer. Alle udsagnene er umiddelbart forståelige og er lette at tage stilling til. Hvert udsagn scores på en fire-punktsskala og håndscores nemt. Testen kan også bru ges positivt til at bekræfte velfungerende sociale kompetencer og som værktøj til at styrke barnets trivsel og sociale ressourcer. Den engelske manual er inkluderet i et komplet sæt. SRS har amerikanske normer baseret på svar fra mere end 600 børn i alderen fire til 8 år. Oversat og bearbejdet i samarbejde med Center for Hjerneskade. PRISLISte srs komplet srs manual, amerikansk srs spørgeskema og opgørelsesark 0 20 Undersøgelse af undervisningsforudsætninger Tosprogede børn fra 7-6 år 30 minutter D-Materiale På vej... er et materiale, der belyser elevernes undervisningsforudsætninger. Prøven er et kvalitativt screeningsmateriale, der giver konkret viden om barnets potentiale samt stærke og svage sider, således at et positivt møde mellem barn og skole sikres. På vej... hjælper med at systematisere forhåndsoplysninger om det tosprogede barn, der er på vej til at starte et dansk undervisningsforløb. Screeningsmaterialet er nonverbalt, interkulturelt og ikke afhængigt af tolkebistand. På vej... sikrer, at barnet bliver mødt med fagligt relevante udfordringer, hvorved også unødvendige henvisninger til omfattende psykologiske udredninger kan undgås. Materialet består af to opgavesæt: Del I for 7-0-årige indeholdende otte delprøver og Del II for -6-årige indeholdende ni delprøver. Delprøverne beskæftiger sig med de grundlæggende forudsætninger for indlæring som fx begrebsforståelse, talforståelse, hukommelse, logisk og systematisk tænkning og praktiske og motoriske færdigheder. Materialet er udviklet i samarbejde med lærere på Røde Kors centerskoler, hvor det har været afprøvet over en to-årig periode på mere end 600 børn. De danske forfattere har tilsammen over 40 års erfaring med undervisning og behandling af tosprogede børn og unge. prisliste På vej... komplet På vej... 0 vejledning 7-0 år og -6 år På vej registreringsark 7-0 år På vej registreringsark -6 år På vej... opgaveark 7-0 år På vej... opgaveark -6 år På vej... delprøver -8, 7-0 år På vej... delprøver -9, -6 år

16 Hold dig opdateret Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev på eller ved at sende os en på

17 atik Natur/Teknik Træningsmaterialer Sociale kompetencer Udvikling Læsning Stavning Matematik Kontakt os! Hvis du har spørgsmål til vores test, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf eller Læsning Stavning Matematik Natur/T Kongevejen55 DK-2830Virum Telefon

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

skolekatalog pædagogiske prøver 2013

skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotografier Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ApS

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør Skriftsproglig Udvikling et nyt læseprøvesystem Læseprøver kan give et hurtigt overblik over færdighederne i en klasse. Det er klart at man som lærer i forvejen har et indtryk af elevernes læsefærdigheder

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Læseprofil. 1. - 4. Årgang

Læseprofil. 1. - 4. Årgang Læseprofil 1. - 4. Årgang 2008 Karen Marie Jensen og Solvejg Pedersen Læsekonsulenter PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen Vesthimmerlands 1 Baggrund: I april 2003 blev der i udarbejdet en læseprofil

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål Strandskolens læsepolitik 2008/2009 Indhold Forside/side 1 : MÅL Side 2 + 3 : Status side 4-6 : Handleplan (stikord: Stjernestund, legeskrivning, Lus og læseløft, læseprøver, hvilke og hvornår, Læsehulen/skolens

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

KARIN ERBO JENSEN. Mini Kiwi-bøgerne VEJLEDNING. Kan han det? Jeg leger. Isen. Eriks bil. Aben Bolden Spille kugler

KARIN ERBO JENSEN. Mini Kiwi-bøgerne VEJLEDNING. Kan han det? Jeg leger. Isen. Eriks bil. Aben Bolden Spille kugler KARIN ERBO JENSEN Mini Kiwi-bøgerne VEJLEDNING Kan han det Jeg Eriks bil Aben Bolden Spille kugler 2 Læsekasse Mini. Alinea 25 Teksterne i Læsekasse Mini 2 forskellige bøger med Dansk RR-tal Når læreren

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Det vil jeg fortælle jer om i dag

Det vil jeg fortælle jer om i dag Hvad har især betydning for, at elever forstår, hvad de læser på mellemtrinnet? X Louise Rønberg, ph.d. stipendiat Center for Grundskoleforskning, AU 1. marts 2011 Det vil jeg fortælle jer om i dag Baggrund

Læs mere

Bogstavprøver ved skolestart

Bogstavprøver ved skolestart Bogstavprøver ved skolestart Af Holger Juul, lektor, ph.d. Center for Læseforskning, INSS, Københavns Universitet Amager juul@hum.ku.dk - lektor ved Center for Læseforskning, Institut for Nordiske Studier

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læseletbøger. Hvad er let? Hvad er svært? Dorthe Klint Petersen Center for Grundskoleforskning DPU, Aarhus Universitet. dkp@dpu.dk

Læseletbøger. Hvad er let? Hvad er svært? Dorthe Klint Petersen Center for Grundskoleforskning DPU, Aarhus Universitet. dkp@dpu.dk Læseletbøger. Hvad er let? Hvad er svært? Dorthe Klint Petersen Center for Grundskoleforskning DPU, Aarhus Universitet. dkp@dpu.dk Automatiseret afkodning eksostevenderen betydning buklere lyd Ortografisk

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

læsevanskeligheder i tide!

læsevanskeligheder i tide! SÅDAN opdager du læsevanskeligheder i tide! Af Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne Ja, tænk hvis det var så enkelt! Et lille tjekskema måske koblet

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

elever sig bedre i de Nationale test

elever sig bedre i de Nationale test SÅDAN klarer dine elever sig bedre i de Nationale test Af Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne De nationale test i dansk, læsning tester elevens færdigheder

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1.-3.-5.-7. årgang Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1 Forord. I forbindelse med handleplanen Indsats og evaluering på læseområdet er det

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Faglig læsning i matematik - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Begrundelser Faglig læsning hvorfor? Fælles mål Mentale repræsentationer Tænkning Aktiv læsning Matematikbogen som genre Bogens opbygning

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen Bilag 2: Evaluering i forbindelse med læsning Bilag 2.1 Gruppeprøver læsning Bh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BSO Skriftsproglig udvikling

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema Projekt Danlæs Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Niveaulæsning i indskolingen. Glamsbjergskolen 2012

Niveaulæsning i indskolingen. Glamsbjergskolen 2012 Niveaulæsning i indskolingen på Glamsbjergskolen 2012 Niveaulæsning i indskolingen Vi ved af erfaring, at der på alle klassetrin er stor forskel på, hvor eleverne befinder sig med hensyn til deres læseudvikling.

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere