Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 26.november, 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 26.november, 2014."

Transkript

1 Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 26.november, Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014

2 De fattigste går sjældent til tandlægen Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. I KL s medie Momentum er der netop offentliggjort endnu en analyse af, hvem der i dag ikke bruger tandplejesystemet. Ikke overraskende viser analysen, at det er de dårligst uddannede borgere og borgere med lavest indkomst og borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Vi kan med baggrund i viden og erfaring fra den kommunale tandpleje tilføje, at det er de selvsamme grupper, som har den dårligste tandsundhed. Analysen lægger sig ovenpå en allerede eksisterende viden, men analysen mangler, som tidligere analyser, at få belyst årsagen til, at så mange med ringe uddannelse og eller lav indkomst fravælger regelmæssig tandpleje. Det nemme svar er fordi det er for dyrt at gå til tandlægen, og det svar bruger Tandlægeforeningen og andre så som argument for, at tilskuddet til tandpleje skal forhøjes generelt. Dette giver dog ikke svar på, hvorfor de privatpraktiserende tandlæger kun har kunnet anvende 47 millioner kr. af de 180 millioner kr., der under finanslovsforhandlingerne i 2012 blev afsat til formålet. I De Offentlige Tandlæger mener vi, at vi skaber mest mulig lighed i tandsundhed og mest mulig tandsundhed for de offentlige tilskudskroner ved at få flere fra befolkningsgruppen med dårligst tandsundhed til at gå til tandlæge. Dette kan opnås gennem en målrettet, opsøgende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til de socialt svagest stillede borgere, der også udgør de grupper med den dårligste tandsundhed. Og vi kan vise, at det rent faktisk virker. Den sociale tandplejeordning, der har fungeret i Herlev Kommune i mere end 20 år, anvender de helt almindelige tilskudsregler efter lov om aktiv socialpolitik ( 82 og 82 a) samt lov om social pension ( 14) samt sygesikringstilskuddet efter sundhedsloven ( 65). Der er derfor ikke yderligere tilskudskroner i ordningen. Alligevel er det lykkedes at få tilslutningen til regelmæssig tandpleje hævet fra under 30 procent til tæt ved 75 procent af målgruppen ved en tværkommunal opsøgende indsats i forhold til de socialt udsatte borgere. Selve tandplejetilbuddet udføres efter frit valgs princippet, da borgeren frit kan vælge privatpraktiserende tandlæge eller kommunal klinik. To ud af tre borgere vælger privat tandpleje, mens den 3. borger, der ofte tilhører den svageste del af målgruppen, vælger kommunal klinik. På møder afholdt for nylig, dels med Folketingets Sundhedsudvalg og med KL s Social- og Sundhedskontor, har vi derfor endnu engang slået til lyd for: Ophæv 82 a i lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik. Gør det muligt for kommunerne at tilbyde social tandpleje efter modellen i Herlev Kommune ved at foretage de nødvendige ændringer i Sundhedsloven. Anvend de 180 millioner kr., der allerede er afsat, sammen med yderligere 129 millioner kr., så ordningen kan udrulles på landsplan. Vi kan med den netop afsluttede finanslov se, at der er blevet lyttet til DOFT, da hele problematikken skal diskuteres i første halvdel af Den diskussion ser vi frem til at følge tæt.

3 Hvad vi ikke forstår, er, at Tandlægeforeningen afviser dette offentlig - private samarbejde om social tandpleje og dermed siger nej til nye patienter til privat praksis. Patienter som ellers ikke vil komme til regelmæssig tandpleje. Faktaboks: Målgruppens størrelse: Nuværende tilslutning: 30 % (48.000) Kommende tilslutning 75 % ( ) Vækst: Privat praksis andel af vækst 2 /3 (48.000) Kommunal praksis andel 1/3 (24.000) Personalia Runde fødselsdage i december 70 år Anita Ingrid E. Atke, 24. december 60 år Anette Petersen, 4. december Judit Oxlund, 14. december 50 år Nils Matthies Johannes Kirchne, 14. december Helle Ulv Ron, 14. december Jobskifte Dorthe Olesen er ansat i Thisted med virkning fra 1. november 2014

4 Profil af Lejre Kommunale Tandpleje Baseret på interview med overtandlæge Susanne Friis. I 2007 sammenlægges tre små kommuner, Bramsnæs, Hvalsø og Lejre til én kommune, nemlig (Ny) Lejre kommune. Før kommunesammenlægningen var der kun en kommunal tandklinik i Bramsnæs kommune, mens de to andre var praksiskommuner. Antallet af børn og unge tilknyttet den kommunale tandklinik var 2200, mens 4500 var tilknyttet privatpraktiserende tandlæger. Der var dengang et samarbejde med i alt ca. 150 privatpraktiserende tandlæger. Susanne Friis på personaledag, hvor hele medarbejdergruppen var på Go High - klatring blandt trækroner på Kragerup gods. Et år før kommunesammenlægningen blev Susanne Friis sammen med medarbejdere fra Hvalsø og Lejre kommuner bedt om at udarbejde et forslag til, hvordan der ville kunne gives et ensartet tandplejetilbud for alle børn og unge i den nye kommune. Ud fra forslaget vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle gives følgende tandplejetilbud i (Ny) Lejre Kommune: Alle 0-3-årige tilbydes systematisk indkaldelse til forebyggende konsultationer på den kommunale tandklinik, et tilbud som der var gode erfaringer med i Bramsnæs Kommune. Hvis der var et ønske om at anvende privatpraktiserende tandlæge, var der en egenbetaling på 35 procent. Frit valg mellem kommunal tandklinik og privatpraktiserende tandlæge uden egenbetaling til almindelig forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn/unge mellem tre og 18 år. Alle fase 1 tandreguleringsbehandlinger tilbydes på den kommunale tandklinik, hvis barn og forældre ønskede andet, var der 35 procent egenbetaling. Frit valg mellem kommunal tandklinik og privatpraktiserende specialtandlæge uden egenbetaling for alle fase 2 tandreguleringsbehandlinger.

5 I takt med at tandplejen fra januar 2007 indfaser flere småbørn i den kommunale tandpleje, kommer også flere og flere søskende til. Forældrene så jo, forklarer Susanne Friis, at den kommunale tandpleje var særligt gearet til børn og unge - her var et godt børnemiljø. Antallet af børn og unge fordoblet siden 2007 Antallet af patienter er siden steget konstant, så man i dag behandler i alt 4400 på den kommunale klinik. Der er stadig godt 2000 børn og unge, der går hos privatpraktiserende tandlæge, men inden for en kort årrække vil frivalgs-løsningen for alle under 16 blive udfaset, så den kommunale tandpleje i fremtiden skal behandle alle børn og unge, bortset fra de årige, der vælger privatpraktiserende tandlæge. Tandplejen regner med, at der på sigt skal behandles børn og unge i almindelig tandpleje og tandregulering. I øjeblikket bygges tandplejen ud for at kunne rumme dette antal. Udbygning af tandplejen Ved kommunesammenlægningen havde den kommunale tandklinik tre stole, så blev det til fire, og i dag behandles børn og unge i fem stole. En sjette står klar januar Overtandlægen fortæller, at tandplejen gik i gang med udbygningen og renoveringen af den eksisterende klinik i 2013, men at det jo altid tager tid med udbygning og bevilling. I august 2013 måtte personalerummet inddrages til klinik, og personalet holder nu til i en pavillon. Samtidig er tandplejens venterum ved at blive istandsat, så endnu en pavillon er sat op for at huse ventende patienter. Den nye klinik på 350 m2 står efter planen færdig den 16. januar En grøn tandpleje Lejre Kommune brander sig som en økologisk og bæredygtig kommune, og målet er at iværksætte en gennemgribende indsats for at inspirere til økologi og klimahensyn i alle dele og kroge af kommunen. Lejre skal være stedet, hvor fødevarer af høj kvalitet produceres, og hvor naturen, klimaet og drikkevandet beskyttes. Omstillingen skal ske i et tæt samarbejde med borgere, foreninger, erhverv og kommunens egen administration. Borgmesteren i Lejre, Mette Touborg, går stærkt i front. "Den grønne tankegang har betydet, at den gamle kommunale tandklinik fra 1979 er blevet totalt energi-renoveret, og i den nye tilbygning er bæredygtighed også tænkt ind". Susanne Friis fortæller, at vinduer og døre og belysning er udskiftet, og at al sanitet fremover bliver spare sanitet. Taget på den gamle del af klinikbygningen er ved at blive skiftet, og her vil blive investeret i bedre isolering og et energirigtigt ventilationsanlæg.

6 Personalerummet er midlertidig rykket i en skurvogn, mens der bygges. Overtandlægen er overbevist om, at mange af tandplejens brugere går rigtig meget op i ideen om økologi, grøn energi og høj kvalitet i f.eks. madvarer. Der er mange lokale producenter, og man vil gerne have Lejre på landkortet. "Der er en særlig ånd herude", forklarer hun. "Her er mange kreative og innovative kræfter, og det giver en god følelse og en begejstring, som jeg bevidst dyrker i forhold til mit personale." Politikerne er heldigvis også gode til at bakke op om de tiltag, tandplejen sætter i søen af tandplejen. Lokal stolthed og integration Det er selvfølgelig ikke sådan, at man kun kan blive ansat i tandplejen, hvis man har adresse i området, men faktisk ser ledelsen på, udover at vurdere på kvalifikationer, hvor ansøgeren bor, når en stilling skal besættes. Det giver en fleksibilitet, forklarer overtandlægen, når medarbejderne bor tæt på, udover det væsentlige faktum, at personalet har kendskab til folk i lokalsamfundet - også dem, der udebliver. Man kender hinanden og hjælper hinanden. Susanne Friis giver et sjovt lille eksempel. Den tekniker, der laver alt vores orto-teknik, bor i kommunen. Tit har vi forældre, der kører forbi ham på vejen hertil og henter noget apparatur med til deres eget barn, og hvis der er andet til tandplejen, tager de også lige det med. Tandregulering som integreret del Det viste sig hurtigt i 2008, at det frie valg på fase 2 behandlinger var en meget dyr løsning. Derfor vedtog kommunen, at al ny tandregulering fra og med 2009 skulle samles på den kommunale klinik. I dag, fem år efter, foretages alle tandreguleringer på børn og unge her. Antallet af tandregulerende børn og unge ligger på ca. 30 procent. Tandreguleringen er en integreret del af arbejdet i huset, hvilket er en gevinst for alle parter, fortæller Susanne Friis. De almindelige tandlæger får et bedre indblik i tandskiftet og bliver også skarpere på, hvad de skal være opmærksomme på. Samtidig får de en bedre forståelse for specialtandlægens arbejde og bliver dygtigere til at visitere. Fakta om tandregulering: I 2008 beslutter kommunen, at alle fase 1 tandreguleringsbehandlinger skal tilbydes på den kommunale tandklinik, mens fase 2 behandlinger frit kan vælges mellem kommunal og privat praksis uden egenbetaling. I 2009 tager kommunen en ny beslutning, der går på, at samtlige tandreguleringsbehandlinger (fase 1 og fase 2) skal tilbydes på den kommunale tandklinik, da løsningen den mest rentable. I 2010 vedtages det, at den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje for alle børn og unge skal tilbydes på den kommunale tandklinik, da udgifter til behandling hos privatpraktiserende tandlæger/specialtandlæger er stigende. Samtidig er der fra privat praksis side ikke interesse for at indgå i et samarbejde med fastprisaftaler. Ligesom specialtandlægen udfylder tandlægen et ortovisitationsskema, som er en præcis beskrivelse af børnenes okklusion. Det gør, at tandlægen i højere grad bliver opmærksom på de tilfælde, hvor det går galt. Lejre har valgt fast at bruge skemaer, fordi man så får det hele godt beskrevet. Det sparer tid ved specialtandlægen og skaber ifølge Susanne Friis en vigtig dynamik. På den måde kan specialtandlægen også tage udgangspunkt i de tidlige skemaer, der er udfyldt, så udviklingen kan følges tæt.

7 Specialtandlægen kommer en gang om ugen, og når han er i huset, kan han hurtigt hentes ind til tvivlstilfælde. Samtidig har tandlægerne mulighed for at gå med ind til en visitation af deres egne patienter og høre specialtandlægens vurdering. Det er en fantastisk træning, fortæller overtandlægen. Den kommunale tandpleje har ingen ventelister til tandreguleringsbehandlinger. Barnet eller den unge bliver sat i gang, når det er mest hensigtsmæssigt for behandlingsforløbet. Tandplejen mener, at det hænger sammen med den integrerede løsning. Tidlig tandregulering Susanne Friis forklarer, at tandplejen er meget indstillet på at påbegynde tidlige interceptive behandlinger, dvs. at der gribes ind i en uheldig udvikling på et tidligt tidspunkt, ofte når barnet kun er 7-8 år. Dette foregår som regel med aftagelige apparaturer. Den tidlige behandling kan i mange tilfælde være tilstrækkelig til, at tandskiftet kan foregå normalt, hvilket kan spare patienten for en senere mere omfattende behandling. I de tilfælde, hvor der bliver behov for yderligere behandling, kan det lette og afkorte den efterfølgende behandling. Forebyggelse I Lejre arbejdes med tidlig indkald fra barnet er et år gammelt. Tandplejen har en sundhedssamtale med forældrene og kalder samtalen for en tilvænning til tandplejen. Her tales tandbørstning, spisevaner osv., og samtidig handler det også om at afdramatisere besøget hos tandlægen. Det skal gøres til en tryg oplevelse at besøge tandplejen, så det smitter positivt af på børnene. Der er ca. et års interval på almindelige børn fra to-årsalderen, men barnet vurderes individuelt, og som det gælder de fleste andre steder, kommer problembørnene oftere end børn med god tandsundhed. Den lille gruppe, der skal nurses ekstra, ligger på omkring 10 procent, fortæller Susanne Friis. Det varierer lidt alt efter årgangen, men gennemsnitligt ligger tandplejen på det niveau. Ser vi, at der er manifest caries hos en treårig, eller tidlig caries i permanente tænder, så kommer barnet med i gruppen af de 10 procent, der får en aftale hos os en gang om måneden i en periode for at få oparbejdet en god mundhygiejne. Hun forklarer, at børnene oveni den første behandling, får tre efterfølgende besøg, hvor der instrueres, motiveres og fluorbehandles. Derefter er de på egen bane i tre måneder og kommer så igen til eftersyn. Tandplejen tager herefter stilling til, om der er sket fremskridt. Lejre Kommunale Tandpleje ligger pænt i forhold til cariesforekomst. Den hyppige kontrol på 10 procentgruppen har en effekt, mener Susanne Friis, og siger at den kan vende en uheldig udvikling for nogle af børnene. Det er svært at sætte konkrete tal på, hvor mange, det handler om, siger hun, men fornemmelsen er, at det giver noget, også i forhold til de mindre søskende. Far og mor bliver opmærksomme på, at der er ting, der skal og kan gøres bedre, og de begynder at kigge på deres andre børn. Det øgede fokus forplanter sig. Mødregrupper er også på tandplejens program. Grupperne får besøg af en medarbejder fra tandplejen, når børnene er omkring 6-8 måneder.

8 SCOR-tal til planlægning af profylakse Tandplejen bruger deres SCOR-tallene til at vurdere, hvordan caries fordeler sig på de forskellige årgange. Tallene bruges til planlægning af profylaktiske tiltag i de forskellige aldersgrupper, og når vi ved, fortæller Susanne Friis, at der f.eks. sker et fald i antallet af cariesfri børn fra 12 til 15 år på 20 procent, er det nærliggende at gå ind med særlige profylaktiske aktiviteter i den aldersgruppe. Når tandplejen ved, at der er 5 procent af de 15- årige, der har DMFS på 7 eller derover, kan der arrangeres særlige aktiviteter for den årgang, og man har samtidig en viden om, hvor mange ressourcer, der skal anvendes. Der er rigtig mange oplysninger at hente i tallene til brug for vores planlægning, forklarer overtandlægen. "Vi gennemgår tallene med hele personalet og glæder os over de mange sunde munde, vi producerer." Tandplejen sammenligner sig med andre kommuner, regioner og hele landet og bruger tallene i deres argumentation i forhold til politikerne. Forældre på sidelinjen At Lejre Kommunale Tandpleje har adresse væk fra skolen betyder ifølge overtandlægen, at langt de fleste børn og unge har deres forældre med. Det giver en række oplagte fordele. For det første er der rigtig god kontakt ikke kun med barnet, men med hele familien, og at far eller mor sidder med under behandlingen gør det nemt lige at vise de steder i Peter eller Lises mund, hvor det måske halter med tandbørstningen. Vi kan selvfølgelig ikke forhindre, siger Susanne Friis, at de halvstore børn kommer alene, men tit laves der så en aftale om, at far eller mor ringes op bagefter. Det kan også være bedsteforældre, der kører børnene, og så er det dem, vi tager snakken med, forklarer hun. Nyt it-system Tandplejen overgik til nyt digitalt tandplejesystem (Aldente) januar Systemet indeholder gode faciliteter specielt omkring indkald og kommunikation med andre behandlere. Nu indkaldes hovedsagelig via og sms plus sms-påmindelser. Der er rigtig mange, der giver udtryk for, fortæller overtandlægen, at de er glade for det nye tiltag. Tandplejen fornemmer at udeblivelsesprocenten er faldende, men tanken er på sigt systematisk at følge det. Uddannelse Tandplejen tænker i LEON og har fokus på, at personalet er godt uddannet. At køre efter LEON, lavest mulige omkostningsniveau, kræver opdateret viden og uddannelse i forhold til de opgaver man udfører, fortæller Susanne Friis. Tandplejen afholder jævnlig kurser i eget regi. I januar 2015 er der f.eks. arrangeret et røntgenkursus i optagelsesteknik med en kursusgiver, der kommer ud på klinikken og gennemgår apparaturet, både i teori og praksis, så medarbejderne kan blive endnu bedre til optagelserne. Under trækronerne på Kragerup Gods.

9 Samarbejde med på tværs Fra januar 2015 vil tandplejen være en del af Center for børn og unge, der omfatter børn/unge fra 0-18 år. Målet er at skabe lettere mulighed for dialog med børnesagsbehandlere, daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker mm., så der bedre kan tilrettelægges forløb for børn og unge med særlige behov. I tandplejen glæder man sig over, at der skabes et mere formaliseret samarbejde, og at andre nøglepersoner omkring børn og unge har fået øjnene op for, at tandplejen kan være en værdifuld samarbejdspartner. Overtandlægen fortæller om en sag for nylig, hvor der var sat en paragraf 50 undersøgelse i gang, fordi barnet ikke kom i skole. Moderens argument lød, at det var fordi barnet hele tiden skulle til tandlæge, men da børnesagsbehandleren henvendte sig, kunne tandplejen fortælle, at barnet kun én gang i det forgange år var dukket op til behandling. Faktisk var barnet udeblevet hele syv gange, hvilket der også var underrettet om. Susanne Friis fortæller, at tandplejen har mulighed for at deltage i distriktsmøder, hvor forskellige problemstillinger kan vendes i et tværfagligt forum. I fællesskab kan der udarbejdes tilbud, familierne kan overskue og som har flere faggruppers bevågenhed. Enneagrammet kend dig selv! I tandplejen arbejder lige nu 14 kvinder og kun en mand, specialtandlægen, der kommer en gang om ugen. I langt de fleste kommunale tandplejer i Danmark ser kønsfordelingen sådan ud, men hvad betyder det for arbejdsmiljøet? Overtandlægen fortæller, at man jo får en særlig kommunikationsform, når man kun er kvinder sammen. Kvinder er generelt mere følsomme og derfor mere nærtagende end deres mandlige kolleger, afhængig af selvfølgelig, hvilken persontype man er. Kvinder har det også med at gruppere sig og holde sig til gruppen. Samtidig deles flere private oplysninger blandt kvinder, og man har derfor mere på spil i forhold til hinanden. Den Kommunale Tandpleje i Lejre har i flere år bevidst arbejdet med metoden Enneagrammet som et redskab til et godt kollegaskab. Metoden inddeler mennesker i ni forskellige måder at være i verden på med de forskellige styrker, svagheder og reaktionsmønstre, der følger i kølvandet på det. I Lejre oplever de, at introduktionen til enneagrammet har skabt en bedre forståelse for hinanden og gjort, at man er blevet bedre til at omgås og støtte hinanden på en konstruktiv måde. En udfordring i moderne tandpleje i dag er jobglidning, som en ny måde at organisere sig på, centralisering og andre forandringer, der ufrivilligt rammer én som medarbejder. Det kan skabe angst og bekymring, forklarer overtandlægen, for vil ens arbejde og område bliver taget fra en? I Lejre har man gennem længere tid arbejdet med faglig åbenhed som et redskab til at hindre netop bekymringer omkring ens arbejdsområde. Ønsket fra ledelsen er, at man deler viden på tværs af faggrupper, så der arbejdes frit og fagligt åbent. Tandlægen kan spørge klinikassistenten og tandplejeren til råds og omvendt. Det er en proces, der tager tid, forklarer overtandlægen, men den er godt på vej. Det særlige fokus på kommunikation og samarbejde begyndte tilbage i 2010, hvor man ønskede at

10 kortlægge tandplejens potentiale. På en studietur til Jylland blev de ansatte inspireret af en kursusgiver, der introducerede enneagrammet, og siden har tandplejen holdt fast i hende. Kursusgiveren er kommet på besøg i tandplejen for at mærke, som hun betegner det, klisteret på væggene". Det har været udsagn som: Det plejer vi at gøre. Sådan har vi altid haft det. Det kan vi ikke lave om på. Sætninger, der kan skabe blokeringer for åbenhed. Når Susanne Friis bliver bedt om at give et konkret eksempel på, hvordan metoden virker, tager hun fat i sin egen persontype defineret af enneagrammet. Jeg er persontype 6 som udgangspunkt. En person, der tænker meget over tingene og skal have lov til lige at vende ting oppe i hovedet en ekstra gang. Det ved mit personale, så når de kommer og beder om lov til f.eks. at komme på et kursus, så siger de til mig, Susanne, det kan du jo lige tænke over, og så får jeg ro til at reflektere, uden at de behøver at være nervøse over, at jeg ikke lige sagde ja med det samme. Hun fortæller, at det giver en lethed at kende hinandens mekanismer og understreger, at man ikke er sat i en konkret kasse, eller føler at man er det, for persontyperne illustrerer blot hvilken basispersongruppe, man tilhører. Målet er at arbejde videre med sig selv, så man kan overføre de gode egenskaber fra andre grupper ved at blive inspireret af hinanden. Overtandlægen forklarer, at der faktisk også til hendes persontype hører egenskaben konfliktskyhed, hvilket jo ikke er drønsmart, fortæller hun med smil i stemmen, når man er leder. Her har hun en mulighed for at tage ved lære af andre persontyper, der er stærke på det felt, blandt andet ved at iagttage deres måde at gå til tingene på. Undervejs har Susanne Friis dog også brugt kursusrådgiveren som sparringspartner. Når man blandt medarbejderne har en åbenhed om hinandens forskelligheder, er det nemmere at hjælpe situationen på gled. Man kan bedre bistå, når man kender mekanismerne. Tandplejens sociale kapital Lejre Kommune har igangsat et større projekt om social kapital. I første omgang er nogle enkelte virksomheder og institutioner udvalgt, deriblandt tandplejen, til at få kortlagt i hvor høj grad, de samarbejder, i hvor høj grad medarbejderne oplever, at tingene er retfærdige og hvor meget tillid, man internt har til hinanden. Et konsulentfirma har arrangeret tre temadage, hvor leder, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten alle vil deltage. Herefter er det meningen, at der skal foretages en kortlægning af den sociale kapital i de enkelte virksomheder i kommunen. Susanne Friis fortæller, at hun glæder sig til det og samtidig er ret spændt på, hvordan tandplejen ligger med hensyn til social kapital. Vi er her for at undersøge og behandle tænder, men det er ikke det, der står øverst på visionen. Vi vil gerne arbejde med det hele menneske og med hele familien. Tænderne skal vi også tage os af, men vi vil gerne arbejde på at give en tryg og god oplevelse for hele familien, også selv om det nogen gange kan være ubehagelige ting, patienten skal igennem. For at kunne give en god helhedsoplevelse, skal vi også som medarbejdere opleve et godt, trygt og åbent miljø. Projektet falder godt i tråd med tandplejens arbejde med enneagrammet, og overtandlægen forklarer, at når man først er begyndt at tænke i enneagrammet, så bliver man grebet af de muligheder, det giver. Det er et opbyggeligt redskab, vi bærer med os i hverdagen, siger hun. Se kasuistik i nyhedsbrevet

11 Nu kan du søge DOFT's Forskningskonto Du kan nu søge om støtte fra DOFT's Forskningskonto. Du kan søge om støtte til dækning af direkte udgifter i forbindelse med gennemførelse og forberedelse af projekter/forsøgsvirksomhed. Du kan også søge om støtte til konsulenthjælp og til planlægning. Udvalget yder rådgivning og i særlige tilfælde støtte til publicering. Som udgangspunkt bliver der ikke ydet støtte til løn eller andre udgifter, der kan ligestilles med løndele. De Offentlige Tandlægers Forskningskonto har til formål at støtte forskning inden for følgende områder: a) Samfundsmæssige og adfærdsmæssige faktorer, der påvirker oral sundhed og oral sygdom i befolkningen. b) Odontologisk Sundhedstjenesteforskning: Forskning, der sigter mod øget anerkendelse inden for diagnostik, forebyggelse og klinisk intervention over for orale sygdomme og anomalier. Forskning vedrørende organisation af tandpleje på populationsniveau. c) Tandplejens arbejdsmiljø Ansøgninger skal være hos senest den 1. februar Ansøgere, der modtager støtte fra DOFT's forskningskonto forpligter sig til, når projektet er afsluttet, at levere en artikel, der offentliggøres i Nyhedsbrevet. Ansøgningsblanket kan findes i Ansøgning i seks eksemplarer sendes til: De Offentlige Tandlæger Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg Att: Lotte Strøm

12 KORT NYT Brøndby tandpleje kåret som bedste elevplads. De fattigste kommer sjældent til tandlægen. 23 kommuner takker nej til kursus i opsporing af udsatte børn og unge. Ny odontologisk vejledning til brug af medicin. Nye regler for hjælp til tandbehandling. Børneinddragelse er mere end at tale med børn. Brøndby tandpleje kåret som bedste elevplads Tandplejens elev gennem 10 måneder, Lamia Ghoussy, har indstillet Tandplejen til at være årets læreplads. Hvert år kåres en af de 100 arbejdspladser, som elever fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, SKT, er i praktik hos. Da skoleleder Bo Danielsen fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere overrakte prisen sagde han: "Jeg er glad for, at det er en kommunal arbejdsplads, der får prisen. I disse år tales der meget om vigtigheden af det gode arbejdsmiljø og denne pris er et bevis på, at sådan et har I her i tandplejen. " Lamia skriver blandt andet i sin indstilling: I Brøndby tandpleje er der plads til alle. Vi har et godt flow i løbet af en travl arbejdsdag. Jeg er blevet taget rigtig godt imod. Vi har nogle gode ledere, der lytter til os og er rigtig gode til at spørge ind til, om vi medarbejdere har det godt... I Brøndby Tandpleje er der plads til, at man kan vokse og udvikle sig fagligt På billedet fra venstre: Overtandlæge Kitte Nottelmann, klinikassistentelev Lamia Ghoussy og skolechef fra SKT, Bo Danielsen. De fattigste går sjældent til tandlægen Undersøgelsen tegner et billede af, at de lavestlønnede går mindst til tandlæge. Kun 43 procent af borgerne med en bruttoindkomst på under kroner om året gik til tandlæge i 2012, mens 70 procent af dem med en indkomst på over kroner kom afsted. Undersøgelsen viser desuden, at andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der går til tandlæge, er under det halve (27 procent) af personer med dansk oprindelse, hvor 62 procent var ved tandlæge. Læs mere på

13 Tønder og Brønderslev har nu takket ja til kursus Red Barnet kritiserede for nogle uger siden, at 23 kommuner har fravalgt at sende medarbejdere på kursus i at spotte udsatte børn. Den 20. november bragte Politiken historien om, at to af de 23 kommuner, Brønderslev og Tønder, nu har takket ja til medarbejderkurset, der skal forbedre kommunens evne til at spotte udsatte børn og unge. De to kommuner har i medierne været fremhævet for først at have takket nej til tilbuddet, selvom de er kendt for tunge sager om omsorgssvigt. Læs historien fra Politiken her Læs om kommunernes forebyggende arbejde med udsatte børn og unge Ny odontologisk vejledning i medicin Læs vejledningen her Nye regler for hjælp til tandbehandling En ny paragraf i aktivloven skal give kontanthjælpsmodtagere og andre, som modtager ydelserne på uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter aktivloven, bedre adgang til tandbehandling. Loven trådte i kraft 1. januar sidste år, og Ankestyrelsens landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at mere end 2/3 af kommunerne har udarbejdet interne retningslinjer for administrationen af den nye mulighed for hjælp. Samtidig oplever 2/3 af kommunerne udfordringer forbundet med netop administrationen. Læs mere her

14 Børneinddragelse er mere end at tale med børn I anledning af Børnekonventionens 25-års fødselsdag udgiver Børnerådet jubilæumshæftet 'Børneinddragelse er mere end at tale med børn'. Jubilæumshæftet sætter særligt fokus på konventionens artikel 12, som handler om børn og unges ret til at blive hørt i deres egne sager og på kollektivt niveau på samme måde som andre borgere bliver inddraget i politik og udvikling af løsninger på områder, der vedrører dem. Jubilæumshæftet indeholder en række artikler om børneinddragelse på flere niveauer. Artiklerne fokuserer på, hvordan børneinddragelse kan tilrettelægges og gennemføres, sådan at børn og unge får medindflydelse på de forhold, der vedrører dem. Hæftet er udgivet med støtte fra VELUX FONDEN som et led i Børnerådets projekt "Børn som eksperter". Læs guiden her

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Udeblivelser i tandplejen

Udeblivelser i tandplejen Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Student med styr på Excel Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) søger

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere