Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:"

Transkript

1 LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE NR.6 AF 16. FEBRUAR 2006 OM TILSYN MED DET SOCIALE OMRÅDE. TILSYN MED DØGNINSTITUTIONERNE Jf. 6. Tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Naalakkersuisoq Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for: Akilliit, 3920 Qaqortoq. Navn, adr. telefon og Telefon Tilsynsførende Karen D. Jensen og Eydna Nyvang Deltagere ved tilsynet Tilsynet udført d. 31. januar Forrige tilsyn udført d. 17. og 18. november Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Tilsynet var anmeldt. Tilsynsbesøgets struktur Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: Generelt tilsyn. Hvad skal undersøges? Er der modtaget en henvendelse? Er der modtaget en anmeldelse? Har institutionen anmodet om assistance? Sagsnummer: Dokumentnummer: Oprettet af: Karen D.Jensen et med tilsynet I medfør af 1, stk.2, i Landstingsforordning nr.11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.6 af 16.februar 2006 om tilsyn med det sociale område, har Landsstyret den overordnede forpligtelse til at føre tilsyn med døgninstitutionsområdet. I landstingsforordning nr.1 af 15.april 2003 om hjælp til børn og unge jf. 23, stk.2. skal Landsstyret føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. I bekendtgørelse 6, står der at tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. 1

2 Det vil sige, at det er Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Døgninstitutionsafdelingen som i praksis laver tilsyn på døgninstitutionsområdet. Ved udførelse af tilsynet skal der især sikres at FN s konvention om Børns Rettigheder overholdes på hver enkelt børne- og unge døgninstitution. Derudover er formålet med tilsynet: At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Naalakkersuisut har truffet At institutionens virksomhed er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde, i overensstemmelse med gældende love og regler for institutionen At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgntilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan Departementets fagkonsulenter kontaktes: Særligt fokus for tilsynsbesøget Overordnet ramme for det særlige fokus Institutionens specifikke håndtering af emnet Mulige løsninger / handlemuligheder Institutionens målgruppe, målsætning og beboersammensætning. af institutionen og målgruppen samt overordnet målsætning, antal pladser og aktuelt indskrevne. et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger indenfor et givent område et er at vurdere sammenhængen mellem institutionens beboersammensætning, målsætning og værdier i forhold til lovbestemmelserne på området. Institutionen er selvejende og er opdelt i flere afdelinger. Målgruppen er børn og unge i alderen 12 til 18 år og specielt er det de udad reagerende som institutionen modtager. Institutionens målsætning er, at give de unge faste rammer og en genkendelig struktur, samt nærvær og tryghed. Målsætningen er også, at de indskrevne er i beskæftigelse, enten i skole eller arbejde. Institutionen er normeret med 15 pladser, men aktuelt er der 18 unge indskrevne. Afdelingerne består af: 2

3 - Fremlejet hus (B-99) med 6 beboer. - Parmaliarfik murstenshuset med 5 beboere. - Udslusning med 4 beboere i fremlejet hus via hotellet. Pt. har institution også indgået aftale med Kommuneqarfik Sermersooq omkring en tidligere beboere på Akilliit, en dreng på 17 år i projekt, der foreløbig er aftalt skal være 1 måned. Drengen er placeret i hotel lejlighed med tilknyttet fast medarbejder i dagligdagen. P.t. er en beboer i anstalten og 1 er på efterskole i Danmark. Hvordan er der sammenhæng mellem institutionens aktuelle beboersammensætning og målsætning? Foreligger der halvårsrapportering / behandleplan? Aflægger institutionen årsberetning? Hvorledes fungerer ind og udskrivningsprocedurer? Hvor vidt er stillingerne på institutionen besat af kvalificeret personale? Svarer belægningen til institutionens ressourcer? Tilsynet vurderer, at der er god sammenhæng mellem beboersammensætningen og målsætningen, pga det er små enheder, som beboerne trives i. Institutionen laver handleplaner sammen med de unge. Ja. Kommunerne kontakter institutionen om optagelse. Institutionen holder visitiationsmøde om fredagen, hvor leder, socialrådgiver og samtlige afdelingsledere deltager, hvorefter der besluttes om beboeren skal optages. Udskrivning er i samarbejde med kommunerne. Institutionen mangler fortsat uddannede pædagoger. P.t. mangler de ikke personale, men personalet mangler kvalifikationerne for at arbejde med denne udsatte målgruppe. Alligevel formår institutionen at gøre et godt stykke arbejde med de unge. Institutionen har en overbelægning på 3 personer, men ud af disse 3 er 1 i anstalten, 1 på efterskole i Danmark, så pladsmæssigt er det nogle der deler værelser, hvilket ikke er så hensigtsmæssigt for denne aldersgruppe. 3

4 Institutionens fysiske rammer et er at vurdere institutionens fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og beboernes trivsel. Angerlarsimaffik Akilliit har i alt 3 afdelinger fysisk placeret hver for sig. Parmaliarfik murstenshuset ejes af institutionen. De fysiske rammer er fine både inde og udendørs. Her bor 5 drenge. På stueetagen er der 2 beboerværelser, hvor af den ene er dobbeltværelse. Samt 1 personale/vagtværelse. Køkken og stue indrettet fint med hjemlige forhold for beboerne. Bad og toilet forholdene er fine. I husets kælder er der 2 beboer værelser hvor af den ene er et gennemgangsværelse, for at komme ind skal man igennem det ene værelse først (en beboer har begge værelser). Her findes også separat bad og toilet forhold for beboerne. Et separat personaletoilet, samt vaskerum og fyrrum. B-99 (grå hus) med 6 beboere. Huset er fremlejet frem til 2014, man håber på at kunne købe huset. Huset er gammelt, men forholdsvis velholdt. Huset er i 2 etager samt kælder. I stueetagen er der køkken, spisestue samt en stort opholdstue med masser af plads til udfoldelse for beboerne. 1 personale/vagtværelse. 1 depot samt vaskerum. På 1. salen er der 4 beboerværelser, 2 enkelt værelser samt 2 dobbeltværelser. Værelserne er store og indrettet hensigtsmæssigt. 1 badværelse samt 1 toilet for beboerne. Der udover er der vaskerum og maddepoter. Udslusning (Nipinngaaq) med 4 pladser. Er fremlejet gennem hotellet. Huset er i 2 plan. I stueetagen er der opholdsstue samt køkken. 1. sal har 4 beboerværelser, samt bad og toilet. Her er der ikke personalevagtværelse, men en briks i stuen hvor personalet kan ligge. Afdelingen er hyggeligt indrettet med præg af hjemlige forhold for beboerne. Administrationen, er fysisk placeret i selvstændig lejet hus hvor hele institutionens 4

5 administration er samlet. Institutionen har købt et gammelt snedkerværksted, som man er i gang med at indrette som beskæftigelsesværksted for beboerne, hvor reparationer af motor og istandsættelserne kan foretages, som en del af det pædagogiske arbejde med børnene. Her er der også planer for, at man vil indrette en rum hvor beboerne kan spille musik og udøve deres musikalske evner. På den tidligere afdeling blå hus, er planen, at det skal indrettes som kreativværksted, hvor man kan lave forskellige håndarbejde og sy og lave andre kreative ting som en del af beskæftigelsen for beboerne. Her er det tanken, at der skal ansættes fast person der skal varetage funktionen i huset. Institutionen ejer også en båd, jolle og en bil. Pt. er der igangsat et skibsprojekt i samarbejde med kommunen, hvor man ønsker, at lave en struktureret indsats for omsorgssvigtede unge, både anbragte og for byens unge med sociale problemer, bl.a. arbejdsledige der har brug for støtte og hjælp med omdrejningspunktet i beskæftigelse om bord på et skib. Projektet er igangsat og er i opstartsfasen og forventes at være supplement for allerede igangværende aktiviteter for byens børn og unge. Tilrettelæggelse af den samlede indsats over for beboeren Hvordan arbejdes der med institutionens overordnede målsætning i det daglige arbejde? Hvilke pædagogiske metoder og tilbud arbejdes der Der bør være personalevagtværelse på alle afdelingerne. et er at vurdere, om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for beboeren. Angerlarsimaffik Akilliit giver rammer og en struktureret dagligdag i trygge omgivelser med hjemlige forhold og i små enheder. Man hjælper og støtter børnene i dagligdagen med deres skolegang og andet beskæftigelse, og ikke mindst støttes de til at have sunde fritidsinteresser. Angerlarsimaffik Akilliit har nedskrevet deres udgangspunkt i det pædagogiske 5

6 med? Og hvilke holdninger er der bag? arbejde som er: Nærhed og teamarbejde Barnet i centrum Anerkende samtaler Faste rammer og struktureret dagligdag Udeliv i hytte, mulighed for ophold på fåreholdersteder, vandreture, jagt og fisketure Ferie til Island Socialrådgiveren har samtaler med børnene. Institutionen satser meget på, at børnene skal have udviklende og meningsfulde aktiviteter i dagligdagen. Derudover arbejder institutionen på yderligere tilbud og beskæftigelse for beboerne med kreative værksteder som en del af det pædagogiske arbejde. Der bliver arrangeret fælles aktiviteter for børnene med f.eks. fast fælles spisning, hygge aftner og aktiviteter sammen. Hvordan er samarbejdet med de kommunale socialforvaltninger, daginstitutioner, skole, sundhedsvæsen og andre instanser? Har der været klager fra samarbejdspartnere? Det betegnes lidt forskelligt. Nogen af kommunerne har været længe om at give tilbagemeldinger på henvendelser omkring børnene, og med andre kommuner er samarbejdet godt. En kommune har lavet en bekymringsskrivelse, omkring manglende opsyn af anbragte børn. Den er blevet behandlet og undersøgt. Har der været sager til Børnesagkyndigudvalg? Beboerens trivsel og dagligdag af stemning på institutionen Nej. et er at vurdere, hvordan beboerne trives på institutionen og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt. Stemningen virker godt. Det er tydeligt at se, at der er et godt sammenhold. Børnene 6

7 virker trygge. Hvordan er kontakten mellem beboerne og personale? Hvad synes beboerne om at være her? Hvordan ser en almindelig dag ud? (Dagsrytmer) Beboerindflydelsen på institutionen Hvilke områder har beboerne indflydelse på? Er der beboerråd (børne- og ungeråd)? Hvad er dets funktion? Hvordan fungerer det? Hvem bestemmer over beboerens værdier? Hvordan udbetales det lommepenge, af hvem, hvor ofte og hvor meget? Hvad gøres der hvis en beboer går fra institutionen? Inddragelse af pårørende i institutionen Kontakten er god og personalet virker meget rummelig og engageret og har en god tilgang til børnene. Beboerne er glade for stedet. De fleste børn har gøremål til dagligt. De fleste går i skole og andre har arbejde. P.t. er det kun 2 som ikke er i beskæftigelse. et er at vurdere, om beboerne har indflydelse på deres tilværelse, samt hvordan de ifølge modenhedskriterier medinddrages i beslutninger der vedrører deres eget liv. Beboerne indretter selv deres værelser med billeder o.l. Der er beboermøde en gang om ugen. Møderne bliver brugt til at tale om daglige gøremål o.l. Det gør beboerne selv. De fleste har mobiltelefoner. Der udbetales lommepenge 2 gange om ugen. Mandag udbetales kr. 100,- og torsdag udbetales kr. 50,-. Hvis beboere ikke kommer hjem til tiden, leder personale efter dem og/eller ringer til dem. Beboerne kommer altid frivilligt med hjem, hvis de hentes i byen. et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende. 7

8 Hvordan fungerer samarbejdet med forældre, søskende og evt. andre pårørende? Hvor ofte er der kontakt til pårørende og hvordan er dette formaliseret? Har institutionen fået klager fra pårørende i det forløbne år og i forhold til hvad? Magtanvendelse på institutionen Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt og hvordan håndterer institutionen magtanvendelser og indberetning heraf? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Er der vejledninger om kost, motion og forbrugsvaner? Der er generelt et godt samarbejde med forældre og andre pårørende. 2 gang om ugen, og foretages i samarbejde med barnets kontaktperson. Nej et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind, før problemerne udvikler sig. Procedurerne bliver fulgt. Personalet siger, at de ikke længere har brug for at benytte sig af magtanvendelser. Der er faldet meget ro over beboerne. Nej. Nej. et er at tilse, at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes. Beboerne motiveres til dyrke sport og have sunde fritidsinteresser. Der må ikke ryges på institutionen. Maden er varieret og der serveres jævnligt grønlandsk mad. 8

9 Er beboerne med til at bestemme menu? Er beboerne med til indkøb og madlavning? Kan beboerne frit tage drikkevarer og frugt? Hvordan opbevares og håndteres medicin på institutionen? Har institutionen en seksualitetspolitik? Hvordan er rengøringsstandarden? Hvem gør rent hvor og hvornår? Er der formuleret en misbrugspolitik på institutionen? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, medicin snifning m.m.? Hvad gøres der for at begrænse evt. misbrug? Gives der tilbud om behandling for beboere? Ja, en gang om ugen. Ja Ja Medicinen opbevares forsvarligt i aflåste skabe. Pt. er der kun en beboere i medicinsk behandling. Ikke på skrift. Men der blev oplyst, at man ikke må være kærester imellem beboerne. Beboerne kan have kærester på besøg, og der er regel om, at de ikke må putte sig i sengen. Rengøringsstandarden er god på alle afdelingerne. Det gør personalet og beboerne. Der findes en meget tydelig fordeling af opgaverne på alle afdelingerne. Ikke på skrift. Der må ikke indtages alkohol på institutionen. Personalet må ikke møde på arbejde med tømmermænd. Pt. er der ikke problemer med misbrug hos beboerne som det tidligere har været. En beboer på 17 år som lige er indskrevet, har et større hashmisbrug. Institutionen har indgået samarbejde med kommunen og den unge, for at støtte og hjælpe ham ud af hans misbrug i foreløbig i en måned. Tilsynet fik snakket med drengen, som udtrykte glæde ved hjælpen. Man tager det op løbende i børnegruppen, og har også arrangeret oplysnings kampagne omkring snifning. Institutionen har tidligere udtrykt ønske om, at lave (TAPP) TeenAge Power Program i samarbejde med en misbrugsbehandler. 9

10 Hjælpemidler på institutionen Hvilke hjælpemidler benyttes på institutionen? Personalet på institutionen Hvilke uddannelser / kompetencer har personalet og i hvilket omfang svarer disse til beboernes behov? Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetence-udvikling? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og beboere om den? Hvordan håndteres sprogforskelle og planlægger et er at vurdere, om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for beboeren. Ingen. et er at vurdere, om personalets kompetencer svarer til beboernes behov, og om personalet trives, herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø. Der er i alt 28 fastansatte samt 4 faste vikar på institutionen. Lederen der er ansvarlig er uddannet psykolog. 1 socialrådgiver der varetager samtaler med beboerne, samt kontakten med de anbringende kommuner. Der er 3 afdelingsledere. Der er 1 pædagog ansat og 2 socialmedhjælpere. Mange har flere års erfaring med arbejde med børn, f.eks. tidligere miljøarbejder, daginstitutioner og andre har arbejdet i døgninstitutioner, 1 har tidligere været plejemor. 1 har tidligere været fåreholder, og andre med erhvervsuddannelse såsom HK og politimand. Den samlede normering på institutionen er god, og i betragtning af personalets erfaringer og baggrund, svarer det til beboernes behov. Institutionen har faktisk fået flere uddannede personale siden sidste tilsynsbesøg. Institutionen arbejder løbende med kursus muligheder for medarbejderne. Pt. er der 2 medarbejder der skal på ADHD kursus. Socialrådgiveren har lavet temakursus omkring selvudvikling for medarbejderne. Arbejdstilrettelæggelsen virker god med faste møder. Der er ingen sprogforskelle da alle er grønlandsk talende. 10

11 institutionen vagtplaner med hensyntagen til sprogforskelle? Tilbydes medarbejderne supervision og foregår der MUS samtaler? Indhentes der børneattester og straffeattester på samtlige ansatte? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af henholdsvis ledelsen og medarbejderne og hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan håndteres uenigheder og samarbejdsproblemer? Foreligger der ArbejdsPladsVurdering? I hvilket omfang har personalet kendskab til aktuelle regler og retningslinjer på institutionen? Har der været tjenstlige påtaler og på hvilken baggrund? Hvilke ledelsesformer kendetegner døgninstitutionen generelt? Der tilbydes supervision til medarbejderne af socialrådgiveren. Der afholdes MUS samtaler. Ja, der indhentes børneattester på alle ansatte. Personalet virker glade og engageret for deres arbejde, og der mærkes en god atmosfære i alle afdelingerne. Personalet er stabilt og der er ikke stort sygefravær. Man henvender sig direkte til vedkommende hvor evt. uenigheder skal drøftes imellem. Nej Det virker som om der er styr på aktuelle regler og retningslinjer. Tidligere administrerende leder er opsagt pga økonomisk svig. Ledelsesformen kan være lidt svært at vurdere, da den daglige ansvarlige er sygmeldt. Tilsynets vurdering er dog, at det kører rigtigt godt selv om hun ikke er der. Opfølgning fra tidligere tilsyn Generel vurdering af forholdene under tilsynet Personalehåndbogen er stadig under udarbejdelse og bør snarest færdiggøres. Institutionen har fået flere uddannede personale. Angerlarsimaffik Akilliit har siden sidste tilsynsbesøg, fået flere uddannede 11

12 Råd og vejledning der er givet under tilsynet. Henstilling Påbud Dato for udarbejdelse af tilsynsrapporten: personale med pædagogisk baggrund og andre med relevante uddannelsesmæssige baggrunde, der helt klart er en fordel. Der er en bedre pædagogisk tilgang og arbejde med anbragte børn og unge med vanskeligheder, pga. omsorgssvigt gennem barndommen. Institutionen er opdelt i små mindre enheder, som virker godt og gavner beboerne og giver hjemlige præg i dagligdagen. Det er tilsynets vurdering, at børnene varetages godt og har trygge rammer i dagligdagen. Børnene virker trygge og har god kontakt med personalet. Siden sidste tilsynsbesøg, har institutionen arbejdet målrettet med, at sikre at alle anbragte børn får skolegang og beskæftigelse i dagligdagen. Institutionen er i gang med, at udvikle et skibsprojekt i samarbejde med kommunen, hvor tanken er, at kunne tilbyde tiltag og struktureret indsats mod omsorgssvigtede børn og unge og arbejdsløse i anderledes form og supplement for allerede eksisterende tilbud. Der er givet råd i forhold til en beboer med psykisk relateret problemer, at der snarest igangsættes omplacerings ansøgning i samarbejde med kommunen, så hun kan tilbydes en mere passende institution, der kan tilgodese hendes behov. Institutionen skal altid inddrage departementet når der sker ændringer i deres oprindelige godkendelse, også i forhold til de fysiske rammer. 7. februar 2013 Karen D. Jensen & Eydna Nyvang 12

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere