meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling"

Transkript

1 meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006

2 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer med struktureret, relationsorienteret afhængighedsbehandling. meta hodos efteruddannelse kombinerer erfaringerne fra en struktureret afhængighedsbehandling med et oplevelses- og relationsorienteret, familiedynamisk grundsyn. meta hodos sigter bredt inden for det psykoterapeutiske behandlersystem og henvender sig til ansatte og kommende ansatte med klientkontakt. meta hodos uddanner og træner terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. meta hodos er en efteruddannelse, hvor de studerende oplever at blive bedre til deres daglige arbejde samtidig med at de udvikler sig personligt MÅLGRUPPE: Du er enten socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, læge, psykolog eller har anden relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Du arbejder i psykiatrien, på familieværksted, behandlingsinstitution, ambulatorium, plejeog omsorgshjem eller på en institution for mennesker med afhængighedsproblemer - det være sig alkohol- eller blandingsmisbrug, spiseforstyrrelser og anden adfærd, hvor en afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp. Du ønsker at kunne kombinere effektiv struktureret afhængighedsbehandling med familieterapeutisk tilgang til dit arbejde. MÅLSÆTNING: meta hodos tager udgangspunkt i de studerendes personlige erfaringer og faglige beredskab. Kursisterne på meta hodos efteruddannelse udvikler personlige kompetencer og professionelle terapeutiske kvalifikationer, der gør det muligt for dem at arbejde med oplevelsesog relationsorienteret struktureret afhængighedsbehandling. Kursisterne lærer at lede både gruppe- og familieterapi og de lærer at udvikle egne behandlingskoncepter. Der lægges særlig vægt på, at nye kompetencer skal kunne afprøves og inddrages i kursisternes eksisterende praksis. Uddannelsen afsluttes med individuel evaluering og studiebevis.

3 meta hodos efteruddannelse GRUNDUDDANNELSENS INDHOLD: 19 DAGES TRÆNING I STRUKTURERET, OPLVELSESORIENTERET FAMILIEBEHANDLING De studerende tilegner sig de egenskaber og faglige færdigheder, der skal til for at kunne fungere både som gruppe- og familieterapeut i strukturerede relationsorienterede behandlingsforløb. Den terapeutiske træning består af et intensivt behandlingsforløb, hvor de studerende under direkte og gensidig supervision fungerer som klienter og terapeuter for hinanden. Der fokuseres på egen afhængighed og med arten af relationerne i gruppen, mens gruppen arbejder. Der trænes i at introducere, gennemføre og reflektere over forskellige gruppe- og familieterapeutiske metoder, der har vist sig brugbare og effektive i gruppe- og familie-terapeutisk afhængighedsbehandling. Der trænes i fokuseret tilstedeværelse og opmærksomhed, hvor såvel terapeut som klienter arbejder på tre planer: Strukturplanet hvor der er en aftale om hvad der skal tales om i hvor lang tid; Procesplanet, hvor opmærksomheden er på, hvordan der tales og reageres på emnerne og Metaplanet, hvor alle, ved hjælp af reflekterende teams, hæver sig op over det skete, for at reflektere over, hvad der skete i mig selv, den anden og i samspillet. Undervisningen på meta hodos lægger sig dels i forlængelse af de faglige refleksioner og dels som temaer i forlængelse af det strukturerede program.

4 meta hodos efteruddannelse TRÆNINGSUDDANNELSE MED 12 DAGES TERAPEUTISK TRÆNING, FORMID- LING AF NY VIDEN OG SUPERVISION MED HENBLIK PÅ OMSÆTNING AF KOMPETENCER TIL EGEN PRAKSIS Der undervises i nyopdagede aspekter ved familiebehandling af alkoholafhængighed. Der lægges særlig vægt på at kompetencerne, de studerende har opnået på grundmodulet, skal kunne afprøves og inddrages i de studerendes eksisterende praksis. meta hodos arbejder målrettet med at supervisere de studerende, så der er kontakt mellem uddannelsen og de uformelle læringsrum på arbejdspladserne. De studerende skal kunne vurdere mål og midler i en aktuel afhængighedsbehandling og udvikle egne strukturerede behandlingskoncepter. STUDIEFORHOLD De studerende indføres i moderne teori om bevidsthed, læring og kommunikation, i det omfang det anses for anvendeligt på kursisternes egen problemorienterede læreproces. De studerende tilegner sig indgående kendskab til afhængighedsproblematikken. Sammen med de faste lærere udgør kursisterne et lærende fællesskab. Alle involveredes forståelser og kort over landskabet skal respekteres og medreflekteres og kursisterne skal ikke kun lære noget bestemt af meta hodos uddannelsens lærerstab. Alle involverede skal via træning og fælles refleksioner lære noget nyt. Via meta hodos hjemmeside får de lejlighed til sammen med lærerstaben at opbygge et eget videns- og debatforum. De studerende opfordres til selvstændigt at inddrage relevante videnssystemer, og via f.eks. internet og studiebesøg at opsøge ny viden. Kursisterne organiseres i basisgrupper, der arbejder 2 timer hver aften undervejs i forløbet og danner kernen i kursisternes grupperefleksioner. Der gives i uddannelsens forløb plads til selvstændig personligt og faglig refleksion

5 meta hodos efteruddannelse GRUNDUDDANNELSEN 19 dages træning i struktureret behandlingsprogram Modul 1: Mandag den til fredag den Underviser: Svend O. Andersen Modul 2: Onsdag den fredag den Underviser: Merete Hansen Modul 3: Onsdag den til fredag den Underviser: Merete Hansen Modul 4: Mandag den til onsdag den Underviser: Merete Hansen Modul 5: Mandag den til fredag den Underviser: Svend O. Andersen Alle moduler gennemføres på Ry Højskole, Klostervej 36, 8680 Ry. TRÆNINGSUDDANNELSEN 12 dage med fortsat træning, formidling af ny viden om familiebehandling af alkoholafhængighed, supervision, og omsætning af kompetencer til egen praksis Optagelse på træningsuddannelsen kræver at grunduddannelsen er gennemgået. Nye forløb planlægges efterhånden som der er nok studerende, så du kan tilmelde dig næste forløb på PRISER: Prisen for GRUNDUDDANNELSEN er kr.: Prisen for TRÆNINGSUDDANNELSEN er kr.: Betalingsbetingelser: Tilmeldingsgebyret på kr betales ved tilmelding. Restbeløbet betales enten samtidig eller i to rater henholdsvis 1 måned før kursusstart og 1 måned inden kursusafslutning. Depositum og betaling indsættes på girokonto nr.: mærket "meta hodos uddannelsens grundmodul 2006 (eller træningsmodul 2006)" Afbudsgebyr: Ved afbud senere end 14 dage før kursusstart skal 50% af kursusafgiften betales. Ved afbud senere end 48 timer før kursusstart skal 100% af kursusafgiften betales

6 meta hodos efteruddannelse DE FASTE LÆRERKRÆFTER PÅ META HODOS Cand. pæd. psyk. Annelise Dalsgaard Har 18 års erfaring med supervision, terapi og andet konsulentarbejde i eget firma. Har ud over uddannelsen som cand.pæd. psych. en 3 -årig familieterapeutisk uddannelse fra The Kempler Institute of Scandinavia A/S samt diplom-uddannelse i organisation og projektledelse. Har arbejdet som lærer i folkeskolen, assisterende psykolog og ledende psykolog i en tværfaglig børn- og ungerådgivning. Hun er en erfaren supervisor og voksenunderviser, der i dag arbejder med tværfagligt og tværsektorialt samarbejde, supervision af fagfolk og ledere, rådgivning og supervision af plejefamilier, familiebehandling, ledelsesudvikling, kommunikation, gruppeprocesser samt med terapi og rådgivning til familier (forældre og børn). Annelise er delprojektleder for meta hodos behandling. Det jeg har været glad for ved meta hodos er, at alle - kursister som lærere - er enige om, at meta hodos er noget vi udvikler, mens vi er sammen. Cand. psyk. Merete Hansen. Er virksomhedskonsulent og arbejder ned personaleudvikling fra eget firma. Hun er erfaren supervisor og underviser. Hun har en lang række efteruddannelser bl.a. kurser i systemisk struktureret familieterapi fra universitetet i Bergen og omfattende klinisk erfaring med både individuelle og gruppeorienterede forløb på både børne- og voksenpsykiatriske afdelinger på hospitaler i Norge. Har erfaring med projekt- og metodeudvikling med speciale i kommunalt børne- og ungearbejde. En styrke ved uddannelsen er det klare fokus på relationerne i det teoretiske og praktiske fundament. Det synes jeg giver en ligeværdig måde at forholde sig på og en positiv oplevelse af at ting kan ændres. Et fokus som ikke gør enkelte familiemedlemmer syge, men hvor der sættes fokus på samspilsmønstre. Familieterapeut, socialpædagog og diakon Svend O. Andersen Har 11 års erfaring med supervision og gruppeterapeutisk behandling af alkoholafhængige og pårørende fra diopollonbehandlingen på behandlingshjemmet Egåhus. Han har været udviklingskonsulent i Blå Kors Danmark og arbejder i dag som leder af Familiehuset i Ebeltoft. Driver ud over dette egen familieterapeutisk praksis. Han har en 3-årig familieterapeutisk efteruddannelse fra Kemplerinstititutet, hvorfra han arbejder i konsulentteamet med supervision og undervisning. Svend er projektleder for meta hodos. Det har været vigtigt for mig, at vi på meta hodos hele tiden bevæger os og er opmærksomme på, at vi bevæger os på flere planer. Somme tider bliver jeg helt rundtosset og mister overblikket. Til stor gene for mig selv og nogle gange også for kursisterne, men vi har hele tiden kunne uddrage læring af alt, hvad vi har lavet.

7 meta hodos efteruddannelse HVAD SIGER DE TIDLIGERE STUDERENDE OM meta hodos? Rikke Lodberg, alkoholkonsulent tlf.: , Man må nok erkende, at uddannelsens tankegods og teoretiske baggrund umiddelbart kan være svær at forstå, fordi der er tale om et helt nyt fokus på området. Mange bliver overraskede, for eksempel de pårørende, for de er slet ikke vant til, at de også skal forholde sig til sig selv så direkte, som tankegangen lægger op til. Jeg har ikke desto mindre haft stor nytte af meta hodos i mit nuværende arbejde. For eksempel i pårørendegrupper, hvor det har været en stor hjælp også at fokusere på de pårørendes egen afhængighed. Jeg er også blevet mere bevidst om afhængigheden og relationerne mellem mennesker generelt og mere opmærksom på, at man er nødt til at tage ansvar for sig selv og sit eget liv. Frede Follmann, forstander Tlf.: , Det gode ved meta hodos er, at uddannelsen tager udgangspunkt i en blanding af teori og praktisk træning. Uddannelsesforløbet kører faktisk som et behandlingsforløb, fordi man ved siden af al teorien gennem øvelser og rollespil mærker på egen krop, hvordan det er at være afhængig af eksempelvis alkohol. Det er en klar styrke ved uddannelsen. Jeg kan klart mærke, at jeg er blevet en dygtigere terapeut gennem uddannelsen. Gennem træningen er jeg for eksempel blevet meget mere bevidst om, hvordan jeg selv virker på klienten, og hvad mine stærke og svage sider er i behandlingen.

8 meta hodos efteruddannelse Jette Georgi, sygeplejerske Tlf.: meta hodos har været en utroligt god efteruddannelse, som jeg har haft megen nytte af både professionelt og personligt. Jeg har fået mere kendskab til terapi og en stor forståelse for, hvor smertefuld afhængighedsproblematikken kan være for alle involverede, og det har jeg brugt meget i praksis. Jeg har også fået blik for, hvor vigtigt det er, at afhængighed tackles og afsluttes på en ordentlig måde. meta hodos giver desuden en række konkrete redskaber og metoder til at nå ind til kernen i afhængighedsproblematikken: Hvad er det, klienten vil, når han er afhængig? Inge Skrostrup, familieterapeut Tlf.: , Hele familien har brug for hjælp, hvis én er afhængig af alkohol, og derfor er det en god vinkel, meta hodos har. Gennem uddannelsen har jeg fået et større indblik i de problemer, en alkoholiker har, og hvordan han påvirker og påvirkes af familien. Derfor er jeg blevet langt bedre til at tale med de pårørende og deres afhængighed for det er vigtigt, at de står ved den. Af samme grund er jeg blevet langt bedre til at varetage mit nuværende job. Samtidig er de gode lærerkræfter og blandingen af praksis og teori en stor styrke ved uddannelsen.

9 meta hodos efteruddannelse UDTALELSER FRA ERFARNE FAMILIETERAPEUTER OM meta hodos: Pædagog og familieterapeut Jette Knudsen, Gilleleje Jette er pædagog og har i mange år været leder af forskellige institutioner. Blev færdig som familieterapeut ved Kempler Instituttet i 1992 og arbejdede på det tidspunkt som konsulent for familier i familiebehandling, - hvilket hun gjorde i 12 år. Hun har været delvis selvstændig og delvis pædagogisk konsulent i 3 år, og arbejder nu udelukkende som selvstændig konsulent og familieterapeut. hvordan der blev udviklingsmuligheder frem for en hæmmende dynamik. Dette fokus har jeg stor glæde af at bruge i forskellige sammenhænge, f.eks. når jeg arbejder med grupper af mennesker eller blot i min tænkning om problemer og udvikling, og for mig har det været en berigelse, at de to uddannelser går så godt hånd i hånd". Det var på mange måder rigtig godt og lærerigt at være deltager på meta hodos uddannelsen. Jeg oplevede på én gang en kendt oplevelsesorienteret og på samme tid ukendt struktureret tilgang til processer og indhold. En inspirerende og velsmagende cocktail. Det bekendte bestod bl.a. familie og helhedssynet - på hvordan familiemedlemmer samarbejder med hinandens mønstre - konstruktivt eller destruktivt. - på hvordan kvaliteten af samspillet er afgørende for den enkeltes og helhedens trivsel. meta hodos har familiesyn og har fokus på de behov der ligger bag afhængighedsadfærden og dermed fratager skyld, hvilket kan give nye udviklingsmuligheder. Det var både personligt og fagligt lærerigt at arbejde med afhængigheds adfærd og mønstre i meta hodos klare struktur. Det blev tydeligt, hvordan deltagernes mønstre samarbejdede på godt og ondt. I processerne, hvor mønstrene blev viklet ud, var det også her lærerigt at se, Familieterapeut Inge Skrostrup, Kbh.: Inge har arbejdet som sygeplejerske i godt 20 år, heraf 8 år i psykiatrien. Arbejdet som pårørendekonsulent ved alkoholbehandlingsinstitution i godt 2 år. I dag egen praksis som familieterapeut på Frederiksberg i København. Inge har siden 1998 taget 3 årig efterudd. ved Kempler Instituttet som familieterapeut og efterfølgende et- årig efteruddannelse ved meta hodos "Da jeg startede på meta hodos uddannelsen, var jeg glædeligt overrasket over, hvor velkendt meget var for mig fra min familieterapeutiske efteruddannelse fra Kempler Instituttet. Jeg oplevede en oplevelsesorienteret tilgang i måden vi var sammen på samt det personlige sprogs betydning. Desuden var det relationsorienterede familiesyn meget velkendt for mig. "At når en i familien har et problem, har hele familien et problem", og den der kan ændre relationen, er den, der oplever problemet. Dette har jeg erfaret i mit arbejde med pårørende til alkoholafhængige, da det er dem der oplever problemerne og ikke den alkoholafhængige. meta hodos-uddannelsen er en struktureret afhængighedsbehandling for hele familien. For mig har det været fantastisk lærerigt, at tænke det velkendte familiesyn ind i en alkoholramt familie. Jeg

10 meta hodos efteruddannelse har fået større forståelse for hvad afhængighed er, - hvordan vi alle har afhængigheder, - hvordan afhængigheden præger måden vi er sammen på samt fået redskaber til at adskille afhængigheden fra mine egentlige behov. Lærerigt såvel fagligt som personligt! Det strukturerede forløb i Metahodos uddannelsen gjorde det tydeligt for mig, hvor vanskeligt det er, at fastholde rammer vi sætter - også i familien." Familieterapeut Else Bek Andersen, Odder: Else har arbejdet med familier siden 1996 i Odder Kommune, blev uddannet som familieterapeut fra Kemplerinstituttet i 1999 og har nu egen praksis i Odder. Jeg oplever at være blevet en dygtigere familieterapeut og bedre samarbejdspartner også fordi meta hodos har hjulpet til med at få øje på egne forsvarsstrategier, eget ansvar i relationen og egne behov. - Det personlige arbejde under meta hodos uddannelsen har matchet det faglige. Jeg oplever fin overensstemmelse mellem meta hodos og Kemplerinstituttet hvad angår familiesyn og det terapeutiske arbejde med familierne. Man kan forstå sammenhængen mellem meta hodos og Kemplerinstituttet sådan: meta hodos leverer nogle frugtbare rammer at lave oplevelses- og relationsorienteret familieterapi på. Jeg har i meta hodos uddannelsen fuldt ud kunnet bruge mine kompetencer fra efteruddannelsen i familieterapi fra Kemplerinstituttet. Mit øje for interventionsmuligheder i familiedynamikken er med meta hodos uddannelsen blevet skærpet betydeligt. Samspilsmønstre og betydningen af relationen er med meta hodos metoderne blevet tydeligere at få øje på. Uddannelsen har givet et særligt blik for fastlåste samspil og relevante interventionsmuligheder. Metoderne giver en god ramme at fokusere og at arbejde oplevelsesorienteret indenfor. Med meta hodos oplever jeg at have fået flere strenge at spille på i mit familieterapeutiske arbejde og flere konkrete redskaber til udvikling af såvel relationerne som gruppe- / familiedynamikken.

11 meta hodos efteruddannelse TEORETISK GRUNDLAG: meta hodos behandlingen ser på hele familien og ikke kun på den, der drikker. meta hodos er en afhængighedsbehandling, der sætter fokus på, hvordan afhængighed eksisterer og udvikler sig i familiære relationer. Vi mener, at afhængighed af eksempelvis alkohol, er den adfærd, en person vælger, når han eller hun ikke er i stand til at håndtere det eksistentielle dilemma mellem integritet og samarbejde. Derfor mener vi også, at afhængighed opstår, udvikles, opretholdes i de relationer, den enkelte indgår i, fortrinsvis i familien. Det betyder ikke, at vi tager afstand fra, at der kan findes biologiske, sociale eller psykologiske risikofaktorer. Men om de udvikler sig til afhængighed, kommer an på relationernes kvalitet og den enkeltes evne til at håndtere det eksistentielle dilemma i samspillet med resten af familiens medlemmer. Dermed kan man sige, at afhængigheden eksisterer mellem familiens medlemmer, samtidig med, at den opleves af dem enkeltvis. Det er grundlæggende i meta hodos s tankegang, at det, der opleves problematisk for det enkelte medlem i familien, altid er hele familiens problem. Det er vores påstand, at i en familie, hvor én udvikler en afhængighed, er der altid flere afhængige, som hver især kæmper med at håndtere det eksistentielle dilemma mellem samhørighed og adskillelse. De enkelte familiemedlemmer kan udvikle meget forskellige, mere eller mindre synlige, former for afhængighed. En udvikler en alkoholafhængighed eller får problemer med andre stemningsændrende midler. En anden bliver afhængig af at arbejde eller lære lektier til perfektion, mens en tredje måske bliver afhængig af at spise eller at lade være. For hver person gælder det, at afhængigheden har en livsnødvendig funktion for den enkeltes overlevelse i familien, på arbejdspladsen og i samfundet. Vi tror, at vi som voksne ubevidst søger en kærlighedspartner, der matcher vores egen måde at overleve på, men med en helt anden håndtering af det eksistentielle dilemma. Ved dette ubevidste partnervalg øger vi risikoen for at udvikle afhængigheder, der fastlåser familien. På samme tid indeholder det ubevidste partnervalg, det potentiale, der er brug for til at håndtere det eksistentielle dilemma på en mere tilfredsstillende måde. meta hodos behandlingen er et struktureret familiebehandlingskoncept, som arbejder med relationerne i familien. Vi finder det ikke betydningsfuldt at lede efter årsagerne til hvorfor afhængigheden er opstået. I stedet er vi optagede af, sammen med familien, at undersøge og afdække deres individuelle afhængigheder, samt hvordan deres indbyrdes samspil fastlåser familiens relationer. meta hodos erkender, at der fortsat vil eksistere muligheder for at udvikle nye afhængigheder hvis ikke familiens håndtering af det eksistentielle dilemma ændres og samspillet får opmærksomhed og plads. meta hodos behandlingen er derfor baseret på, at der sker et opgør med at udtrykke sig gennem afhængighed, og at der etableres et samarbejde mellem familiens medlemmer om at finde indsigts- og meningsfulde måder at håndtere det eksistentielle dilemma på i familien. meta hodos uddanner og træner terapeuter til at arbejde sammen med familier, hvor afhængighed er blevet et problem, der kræver professionel hjælp.

12 meta hodos efteruddannelse UDVIKLINGSPROJEKTET meta hodos meta hodos er et udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en struktureret, relationsorienteret og familieterapeutisk afhængighedsbehandling. At videreudvikle efteruddannelsen, og gennemføre endnu et uddannelsesforløb med 20 studerende. At udvikle og udbyde kurser til frontpersonale i kommuner, amter og private virksomheder. Kurserne vil give deltagerne en forståelse for at identificere afhængighed i familien, og medvirke til visitering til behandling.

13 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Formål - at det enkelte familiemedlem får indsigt og overblik over sin egen og familiens historie og mønstre - at familien får en fælles historie og fælles viden - at visualisere familiens mønstre og historie - at forandre generende og destruktive mønstre Indhold - indsamling af familie informationer gennem et grafisk billede med tegn og symboler - afdækning af familiens mønstre gennem flere generationer - kortlægning af familiens struktur, funktioner og relationer - afdækning af problemstillinger i familiens historie - synliggørelse af familiens styrkeområder - give nye rammer til familiens forståelse af egen situation - træffe nye valg Form - familierne arbejder individuelt - alle medlemmer i familien deltager og deltager på forskellig vis, alt efter hvad der skal belyses - familierne instrueres i og udarbejder et familie-genogram Tid - ca. 2 timer Deltagere - forældre og børn i familien Konsulenter/behandlere - én terapeut og én familie Side 1 af 5

14 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Genogrammet er en måde at tegne et familietræ på en hurtig gestalt over komplekse familiemønstre arbejdet med genogrammet er en del af en større proces med familien arbejdet med genogram er en hurtig måde at skaffe sig information om familiens medlemmer og deres relationer over i hvert fald 3 generationer en rig kilde til hypoteser om, hvordan et givent problem (f.eks. alkohol) er forbundet i familiens kontekst der findes ingen rigtig måde i søgningen efter specifik information symbolisering genogrammet kan løbende fornyes genogrammet forstås bedst i et systemperspektiv familiedynamisk som et subjektivt redskab til intervention og hypotesedannelse genogrammet laves i første session introducerer deltagerne til en relations- og familieforståelse og hjælper familie og terapeut til at se et større billede på kortere tid Bredde i genogram levende og døde tæt på og spredt sårbarheder og styrker relevante hændelser og problemer Fokusperson må anskues ud fra søskende trekanter komplementaritet - familiemedlemmernes gensidige konstruktioner og kontrol af hinandens adfærd Spørgsmål til aktuel situation temaer myter regler emotionelle problemstillinger genogrammet lader kalenderen tale ved at give mulighed for at tale om mulige forbindelser til familiebegivenheder Side 2 af 5

15 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Et familie(system)perspektiv: Familien som et system Problemer eksisterer ikke i et vakuum Familien er det mest magtfulde system en person befinder sig i (fysisk, emotionelt, socialt) Grundlæggende behov: høre til, autonomi, magte, give Afhængig uafhængig Grundlæggende antagelse i genogram: Problemer og signaler/symptomer reflekterer familiesystemets tilpasning til dets totale kontekst på et hvilket som helst tidspunkt socialt afstemt Personligt motiverede valg Tilpasningsforsøg fra det enkelte familiemedlem finder sted på flere niveauer biologisk, intrapsykisk og interpersonelt. Derfor må problemer forstås på mange niveauer Personer er organiseret i familiesystemet i forhold til generation, alder, køn, uddanelse m.m Familier gentager sig selv multigenerations transmisssion af familiemønstre. Genogrammet undersøger disse mønstre Funktionelt Relationelt Strukturelt Hvornår viser kritiske hændelser sig? Hvornår klumper signaler sig sammen? Hvornår bliver familien fastlåst? Mønstre af betydning: der hvor familiemedlemmer er specielt udsatte relationel distance (konflikt) risiko for brud emotionel fusion sammensmeltning jo mere lukket familien er, desto mere immun er familien over for omgivelsernes påvirkning fusion kan have såvel negative som positive effekter to personers relation 1) ustabilitet 2)stress søger mod stabilisering koalition to personer finder en tredie genogrammet hjælper os med at pinpointe kontrasterne Side 3 af 5

16 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 Tegning af genogram 1. tegning af familietræ/struktur biologisk og retsgyldigt (gift, separeret, eget barn, plejebarn, adopteret). 2. indsamle og notere familieinformation: Demografisk: alder, fødsel, død, lokalitet, beskæftigelse, uddannelsesniveau m.m. Funktionelt: helbred, psyke, adfærd, objektive signaler (alkohol) Kritiske hændelser: vigtige skift, tab, brud på relationer, successer 3. Historik med årstal Symboler: mand kvinde g samlevende (s), gift (g) sepereret (/), skilt (//) hovedperson afdød mand/kvinde børn i forholdet 35 alder Side 4 af 5

17 meta hodos GENOGRAMMER modul 1 adoption/pleje A N alkohol narkotika Relationer: Tæt Særlig tæt (fusion) Distance // afbrydelse /\/\/\/\/\/\/\/\/ konflikt Diverse oplysninger som beskæftigelse, hændelse, særlige kendetegn m.v. skrives ved hver enkelt person. Side 5 af 5

18 LÆRINGSMÅL Definer dit mål med meta hodos uddannelsen: Hvad vil du gerne lære af nyt og hvad vil du gerne blive bedre til? Hvordan vil du gerne kunne agere som terapeut? Hvilke ydre forhold skal til for at du kan komme til det? Hvad vil dit bidrag være til at nå målet? Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

19 evalueringsproces 1. Den enkelte studerende udfylder sin egen evaluering og kopierer den til de andre. 2. Alle gennemgår hinandens evaluering af sig selv og forbereder skriftlig respons. 3. En efter en kommer de studerende på gulvet, gennemgår sin egen evaluering (gerne med korte kommentarer) og får respons fra alle de andre. 4. Den skriftlige respons lægges hos modtageren når den enkelte er færdig, så modtageren kan tage den med hjem til fordøjelsesprocessen. 5. Modtageren af evalueringen får afsluttende lejlighed til at sige, hvilke indtryk responsen gjorde på hende/ham. Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

20 selvevaluering Hvad var dine oprindelige mål med meta hodos uddannelsen? Hvilke mål fastholdt du og hvilke ændringer har du lavet i dine mål undervejs? Hvad har du lært og hvad vil du (stadig) gerne blive bedre til? Hvordan mener du nu du vil kunne agere som terapeut? Hvilke ydre forhold er allerede i orden og hvad skal til for at du kan komme til at agere som terapeut? Hvad har dit bidrag været til at nå målet? Hvem har ellers bidraget og med hvad? Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

21 respons på selvevaluering Til: Fra: 1. På hvilke punkter er du enig i selvevalueringen? Skriv uddybende og gerne med eksempler. 2. På hvilke punkter er du uenig? Skriv uddybende og gerne med eksempler. 3. Hvad vil du fremhæve som din personlige respons, som ikke er nævnt i selvevalueringen? Du må gerne - men ikke nødvendigvis - lade dig inspirere af spørgsmålene i selvevalueringsskemaet. Stokbrovej 98 Elev 8520 Lystrup tlf.:

22 AFHÆNGIGHEDS BIOGRAFI Handler om din afhængigheds historie. Du undersøger hvad eller hvem, du indgår i et afhængigt forhold til. Du vurderer, om afhængigheden er utilsigtet og/eller uønsket AFHÆNGIGHEDSADFÆRD - Et stærkt begær af tvingende karakter efter at gøre eller undlade at gøre bestemte ting. - En afsvækket kontrol med denne adfærd. - Ubehag, rastløshed og humørtab, når man hindres i at fortsatte adfærden. - Fortsættelse (af adfærden) trods negative konsekvenser Din Adfærd: Beskriv adfærden. Er det at indtage stof (piller, alkohol, mad, chokolade, cola...)? At foretage dig handlinger (Spille, se TV, Motionere, undgå konflikter, være hensynsfuld, medicinere, rengøringsdille)? At undlade at foretage dig bestemte handlinger. Hvordan kommer din adfærd til udtryk og hvor længe har du haft den? Beskriv omfang. Hvor ofte og hvor meget kommer din adfærd til udtryk? Er der et mønster og er det alene eller sammen med andre? Beskriv de positive virkninger: Hvad får du ud af denne adfærd? Hvilke positive resultater er der for dig ved denne adfærd? Hvordan virker det? (Forandringer i humør, temperament, relationer til andre mennesker) Beskriv udviklingen af adfærden sammenholdt med din livssituation. Beskriv hvordan og hvornår der er sket forandringer ved adfærden, og beskriv samtidig din livssituation : Civilstand, arbejds-/ boforhold, børn, sygdom, dødsfald, eventuelle problemer i relationer. Hvornår begyndte adfærden fx at accelerere og hvad skete der samtidigt i dit liv? Hvornår mistede du kontrol med adfærden? Har du oplevet, at adfærdsmønster/mængden/tid måtte øges for at opnå samme virkning? Er der sket forandringer i din egen reaktion på adfærden - hvornår begyndte du f.eks. at opleve adfærden som problematisk? Beskriv de negative konsekvenser Hvilke negative konsekvenser og personlige omkostninger har adfærden medført for dig og dine relationer(familie, venner, arbejde og relationer i øvrigt, sex, arbejde og økonomi) Har du oplevet at være blevet konfronteret/bremset? Hvordan og hvornår er det sket? Hvordan reagerede du på det? Har du prøvet at holde op? Hvor længe og hvordan fik du det til at lykkes? Hvad gjorde at du valgte at begynde igen? Har du søgt hjælp hos venner, familie eller professionel? Dr. Margrethes Vej 9, st Århus N. tlf.:

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos

evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos evalueringsrapport for familiebehandlings projektet meta hodos Side 0 af 40 udarbejdet af projektleder familie- og psykoterapeut MPF Svend O. Andersen Indledning Man skal turde være sårbar. Sådan udtaler

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog«

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden

Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden Læring og mestring i forskningsprojektet Kompetenceudvikling og samarbejde mellem erfaren patient / bruger og fagperson Implementering i organisationen

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere