Referat Haludvalget's møde Mandag den Kl. 18:00 Skåruphallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Haludvalget's møde Mandag den 12-05-2014 Kl. 18:00 Skåruphallen"

Transkript

1 Referat Haludvalget's møde Mandag den Kl. 18:00 Skåruphallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Larsen, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe, Susanne Jensen, Ulrik Banke, Erik Jørgensen Afbud: Bo Madsen, Birgit Sørensen, Finn Olsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra 31. marts Cafeteriadrift i hallerne Haludvalgets dispositionskonto Haludvalgets renoveringspulje Renovering af loft i Midtbyhallen (genfremstilling af punkt) Byggeudvalget - status på anlægspuljen Principbeslutning vedr. opførelse af ny hal i Rantzausminde Orientering Næste møde Evt...6

2 Haludvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Haludvalget den : Godkendt 2. Godkendelse af referat fra 31. marts 2014 Beslutning i Haludvalget den : Godkendt 3. Cafeteriadrift i hallerne Sagsfremstilling: I forlængelse af drøftelser omkring cafeteriadriften i idrætshallerne under Haludvalget, er der forespurgt på konkrete retningslinjer, idet der ikke praktiseres efter de samme regler i hallerne. Idrætshallerne under Haludvalget, som har driftsaftale med Svendborg Kommune, er sikret et tilskud i form af betaling for skolernes brug, et fast grundtilskud samt tilskud i forhold til foreningernes brug af halgulv og birum. Faktuelt er der tale om, at ca. 90% af idrætshallernes drift, samt de midler som ekstraordinært afsættes til renovering og vedligehold, er kommunalt finansierede. Det store kommunale/offentlige engagement gør, at hallerne må bruges til aktiviteter under folkeoplysningsloven og til almene formål med offentlig adgang. Yderligere kan der gennemføres kommercielle aktiviteter som har en størrelse og karakter som gør, at de ikke kan afholdes i andet regi f.eks. i forsamlingshuse, på hoteller m.v. Det skal bemærkes, at der ved denne type af arrangementer skal betales en særlig lokaleleje på markedsvilkår. Kommercielle aktiviteter er ligeledes karakteriseret ved, at indtægten herfra bidrager til hallernes og/eller foreningernes drift. Private arrangementer f.eks. fødselsdage, konfirmationer m.v. kan ikke gennemføres i hallerne, da der dels er tale om lukkede arrangementer og dels er tale om direkte konkurrenceforvridende aktiviteter i forhold til hotel og restaurationsbranchen m.v. 1

3 Haludvalget s møde den Afslutningsvis skal det nævnes, at foreningers jubilæer, afslutningsfester, receptioner som tydeligt relaterer sig til foreningens sociale og/eller udadvendte aktiviteter falder inden for rammerne af hvad der kan gennemføres. Beslutning i Haludvalget den : Frank redegjorde for gældende regler for caferiadriften, som alle haller skal følge, for fortsat medlemskab af Haludvalget. Det blev indskærpet, at det hverken tilladt at sælge mad ud af huset eller afholde private arrangementer. Administrationen udarbejder til næste møde en vejledning omkring cafeteriadrift, herunder også hvilke tilladelser der kræves for cafeteriadrift og hvor sådanne indhentes. 4. Haludvalgets dispositionskonto 14/2836 Sagsfremstilling: Status pr Bilag: Åben - Oversigt 2014 Beslutning i Haludvalget den : Oversigten taget til efterretning. 5. Haludvalgets renoveringspulje 14/2835 Sagsfremstilling: Status pr Bilag: Åben - Oversigt 2014 Beslutning i Haludvalget den : Oversigten taget til efterretning. 2

4 Haludvalget s møde den Renovering af loft i Midtbyhallen (genfremstilling af punkt) 14/2835 Sagsfremstilling: Midtbyhallen fremsender på vegne af Bokseklubben Rollo en ansøgning om midler til renovering af loftet i Rollos lokale i Midtbyhallen. Loftet fremstår meget slidt og isoleringspladerne sidder enkelte steder løse, ligesom det drysser fra disse plader. Bokseklubben tilbyder at bidrage med arbejdskraft til en del af opgaven. Byggeudvalget har besigtiget og vurderet opgaven, og der er nu to forskellige løsninger. Se bilag. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Midtbyhallen ansøger renoveringspuljen om midler til renovering af loftet. Det er ikke muligt for hallen selv at bidrage økonomisk. Bilag: Åben - Loft i bokseklubben Beslutning i Haludvalget den : Byggeudvalget foreslår en løsning med et lyst og diffusionsåbent undertag. Ansøgningen godkendt med en ramme på kr., som kan nedbringes ved foreningens egenarbejde. 7. Byggeudvalget - status på anlægspuljen Beslutning i Haludvalget den : Kim redegjorde for renoveringsplanen, hvor der ud fra prioriteringslisten er sat i gang på følgende arbejder: Vester Skerninge Hallens tag og varmeanlæg Badmintonhallens tag Udskiftning af rør i Tvedhallen Elinstallationer i Ridehallen Udskiftning af fliser og armaturer i Rantzausmindehallen Fugearbejde på svømmehallens ydervægge Lovliggørelse af Midtbyhallen samt opdeling af varme-, vand- og elforsyning. Haludvalget besluttede på baggrund af redegørelsen, at der udover de ekstra 5,0 mio kr. også kan disponeres over indeværende års 3

5 Haludvalget s møde den renoveringspulje samt de opsparede renoveringsmidler fra Der vil således være afsat ca. 7,0 mio kr. til renoveringsprojektet. 8. Principbeslutning vedr. opførelse af ny hal i Rantzausminde 14/13859 Sagsfremstilling: På baggrund af oplæg fra Rantzausminde Skole og Egense/Rantzausminde Idrætsforening, bedes Haludvalget give en principiel udtalelse på opførelse af en ekstra idrætshal i Rantzausminde. Bilag: Åben - Oplæg vedr. anlæg af idrætshal i Rantzausminde Åben - Beregning på ny hal Rantzausminde Beslutning i Haludvalget den : Haludvalget ser positivt på opførelse af ny hal i Rantzausminde. Dette dog under forudsætning af, at der afsættes de nødvendige drifts- og renoveringsmidler, således en drift af hal 2 i Rantzausminde ikke går ud over de øvrige haller under Haludvalget. 9. Orientering Sagsfremstilling: Orientering fra Administrationen Der er efter aftale og på Haludvalget vegne fremsendt ansøgning om fritagelse af hallernes indtægtsbudgetter til budgetforhandlingerne. Der er ligeledes efter aftale fremsendt ansøgning om udvidelse af renoveringspuljen med 5,0 mio pr. år for perioden Orientering fra Formanden Der er indgået 4 klager for næste sæsons timefordeling: SH SBBC Sammenslutning af 4 kajakklubber Svendborg Bordtennis Klub (og SFB Bordtennis) Klagerne behandles og afklares i Haludvalgets forretningsudvalg i løbet af maj måned. 4

6 Haludvalget s møde den Har deltaget i formandsmøde og hilst på formanden for EBK (Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget) Henrik Nielsen (C). Et positivt møde, hvor det blev oplyst, at man stadig vil samarbejde med de frivillige samråd og udvalg. Orientering fra Byggeudvalget Se punkt 7. Orientering fra hallerne Tvedhallen Opstart på udskiftning af rør. P-plads er nu etableret, men der vil komme udfordringer, da det er en grusparkering. Allerede nu ses store huller med vand. Tåsingehallen Nødudgange forventes at skulle etableres. Lundbyhallen - Vester Skerninge Hallen Der er fokus på de store renoveringsprojekter. SG Huset God søgning på næste sæson. Der er snart 1 års gennemgang af SG Huset. Er i gang med at søge fonde til etablering af café i stueetagen i Svendborg Idrætscenter. Forpagter i Svendborg Idrætscenter har sagt op. Der er problemer med træk i foyer. Svendborg Idræts Samvirke Svendborg Idræts Samvirke drøfter deres rolle. Udvalget har fået nye medlemmer, og der er også kommet nye politiske samarbejdspartnere. Der drøftes skolestruktur og foreningsliv ind i skoleidræt. Skårup Kultur- og idrætscenter Der mangler lidt på byggeprojektet, herunder udearealer og skiltning. Mangler finansiering på ca. 1,0 mio kr. Der søges fonde. Det politiske system er blevet inddraget. Halinspektør stopper og ny profil søges, hvor der er sat fokus på forretningsdrift, udleje og aktiviteter. Svømmehallen Sæsonen er ved at være afsluttet har dog stadig små hold kørende. 5

7 Haludvalget s møde den Har opstartet ny Tri-aktiviteter (Triathlon), som er blevet en succes. Evt. samarbejde med Svendborg Cykle Club. Søger ekstra vandtid i Svømmeland. Har projekt kørende med SG om fastholdelse af de 8-12 årige. Badmintonhallen God udlejning i hallen. Vil indgå samarbejde med Svendborg Idrætscenter. Køb af ydelser til rengøring, teknisk service og tilsyn. Rantzausmindehallen Fuld udlejning i hallen. Der skal snart renoveres omklædningsrum. Foreslår opstart af øget og formelt samarbejde mellem hallerne. 1-2 erfamøder om året. Dette forslag var der opbakning til. Formanden og administrationen indkalder halinspektørerne til første møde. Ønsker at hallernes budgetter behandles i udvalget senest på oktobermødet. Budgettet vil blive sat på til næste møde i august. 10. Næste møde Sagsfremstilling: 28. august i Rantzausmindehallen 30. oktober i Badmintonhallen 11. Evt 6

8 Haludvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 21:00 Frank Müller-Bøgh Kim Larsen Kim Nielsen Bjarne Egeberg Bo Madsen Bo Tune Ejner Larsen Niels Thrysøe Anne Strømkjær Carsten Kallesøe Susanne Jensen Ulrik Banke Birgit Sørensen Erik Jørgensen Finn Olsen 7

9 Bilag: 4.1. Oversigt 2014 Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17663/14

10 Haludvalgets dispositionskonto 2014 Budget Budget til låneydelse Overførsler fra /+ vedtagne budgetreguleringer for 2014 og frem ( ) = Budget i alt Disponeret Planbook, afsat beløb Leasing af IT-udstyr * ADSL, afsat beløb Møder m.m., afsat beløb Ydelse på lån Ipads og cover Gulvvaskemaskine, Skåruphallen Restbudget * Leasing af IT-udstyr udløb i Der er ikke taget beslutning om ny investering. Beløbet afsættes dog forløbig til formålet.

11 Bilag: 5.1. Oversigt 2014 Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17662/14

12 Idrætshallernes renoveringspulje 2014 Budget Overførsel fra = Budget i alt Disponeret Overføres til anlægsprojekterne Adskillelse af forbrug af el, vand og varme ift. Fitness Restbudget

13 Bilag: 6.1. Loft i bokseklubben Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91593/14

14 From:kims To:Brian Schaltz Nielsen Subject:Loft i bokseklubben Hej Brian Jeg har været en tur i Midtbyhallen og set loftet hos bokseklubben. Det er rockwool pladeloft. Enkelte plader er ødelagte og drysser, disse bør skiftes nu. Dette vil koste ca kr + moms. Snakken gik lidt på at male loftet efterfølgende, men det mener jeg er en dårlig og ikke holdbar løsning. Jeg vil foreslå opsætning af et lyst og difusionåben undertag. Dette vil koste ca kr + moms. Hvis vi ikke skulle tænke på økonomi skulle der opsættes et ny troltexloft, men det koster ca kr + moms. Med venlig hilsen Kimurer Denne er fri for virus og malware fordi avast! Antivirus beskyttelse er aktiveret.

15 Bilag: 8.1. Oplæg vedr. anlæg af idrætshal i Rantzausminde Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89718/14

16 Rantzausminde Skole NOTAT VEDR. IDRÆTSFACILITETER I RANTZAUSMINDE Nedenstående notat beskriver med konkrete faktuelle oplysninger et øget behov for etablering af idrætsfaciliteter i Rantzausminde. Først beskrives baggrunden for behovet, og herefter angives brugerfladen med konkrete faktuelle tal. Notatet sendes til principudtalelse hos skolens og hallens interessenter i følgende udvalg og råd: SIS Haludvalget Folkeoplysningen Rantzausminde Børnehave DGI Ældreidrætten Handicaprådet VISION Livsduelighed og læring! Sundhed og bæredygtighed! Vi har en vision om et samlende kultur- og læringscenter omkring Rantzausminde Skole, som kan rumme skole, foreningsaktiviteter, folkebibliotek/skolebibliotek, LOMA-projekt for eleverne på skolen og kulturelle arrangementer. VI ANSØGER OM KAPACITETSUDVIDELSE Skolebestyrelsen på Rantzausminde Skole og Egense-Rantzausminde Idrætsforening ansøger hermed om etablering af en ny hal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Der er plads på matriklen til udvidelsen. Herved kan den nuværende gymnastiksal/multisal frigøres til brug i forhold til et kulturelt samlingssted ved skolen og hallen. BAGGRUND SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune har med Svendborgprojektet slået sit navn fast som idrætskommune. Alle skoler er idrætsskoler, og der er etableret sportsklasser på Nymarkskolen. Idrætsskoleprojektet har enestående sundhedsmæssige resultater, og seneste skud på stammen er etablering af de såkaldte Svendborgkurserne, hvor kommunen i samarbejde med Ollerup Idrætsefterskole, Oure skolerne og Ollerup Idrætshøjskole tilbyder kompetenceudvikling og medvirker til en yderligere profilering af kommunen. Tilmeldingen til kurserne er allerede stor, idet hele kommuner har tilmeldt sig. Hvis navnet Svendborgkurserne skal slå an på landsplan, skal behovet kunne dækkes af ekstra halkapacitet.

17 RANTZAUSMINDE OMRÅDET Rantzausminde området har gennem de seneste 10 år udviklet sig med stor tilflytning af familier til området. Boligerne bliver solgt til børnefamilier, og området har en særdeles attraktiv beliggenhed. RANTZAUSMINDE SKOLE Rantzausminde Skole har siden skolestrukturændringen oplevet en signifikant elevtilgang, idet klassekvotienten er steget med to over hele skoleforløbet. Med den nye skolereform forlænges skoledagen, og dette betyder et pres på faciliteterne i forhold til idrætsforeningen. ELEVTALSPROGNOSE Elevtalsprognosen fra maj måned 2014, som fremskriver elevtallet frem til 2026, siger, at Rantzausminde Skole får en elevtilgang på 128 elever til i alt 668 elever. Rantzausminde Skole bliver dermed kommunens største skole. Vestre Skole, som er fødeskole til Rantzausminde Skole har også en elevtilvækst på 15 elever, hvilket understreger tendensen. 128 elever svarer ca. til 5 6 nye klasser, og det vil være en umulighed at afvikle undervisningen inden for de nuværende faciliteter. ERI EGENSE RANTZAUSMINDE IDRÆTSFORENING ERI har siden skolestrukturændringen i 2011 oplevet en medlemstilgang, som også presser på haltiden. Selv med den nyetablerede kunststofbane opleves et pres på hallen, og især i vinterperioden skal der afvikles både håndbold og badminton i hallen. ÆLDREIDRÆTTEN Ældreidrætten benytter sig af gymnastiksalen, men på grund af presset er udlånet begrænset til et ugentligt spisefrikvarter i skoletiden. RANTZAUSMINDE BØRNEHAVE Rantzausminde Børnehave er DGI certificeret, og udlån af idrætsfaciliteter er vanskeliggjort af presset fra skole og fra idrætsforeningen. HANDICAPRÅDET Rantzausminde Skole er handicapskole, og der er for nuværende 4 handicappede elever. På grund af den nye lov om lærernes arbejdstid har skolen været nødsaget til at inddrage det nuværende handicaptræningslokale til etablering af lærerarbejdspladser, mod at låne motionsrummet hos ERI. Forholdene er dog ikke ideelle for eleverne. FAKTUELLE OPLYSNINGER OM BRUGERFLADEN Alle interessenter samarbejder om brugen af samtlige faciliteter, og samarbejdet er tæt og fungerer på trods af udfordringerne rigtig godt. SKOLEN Skolen tilbyder et helt skoleforløb klasse. Skolen benytter idrætsfaciliteterne dagligt fra kl Timetallet forventes udvidet som følge af skolereformen, hvor motion og bevægelse er en betragtelig del af den daglige undervisning. Skolens elevtal er steget signifikant og er som følger: Fra 1. august 2011: 509 elever til 1. august 2014: 554 elever. Klassekvotienten er således steget med to over hele skoleforløbet.

18 I sommerperioden (påske efterårsferie) har vi fine udenoms-arealer, hvor alle kan lave aktiviteter uanset hvor mange elever, der er i timerne. Materialemæssigt har vi et fint samarbejde med ERI. Til gengæld har vi hele året udfordringer mht. omklædningsforholdene. I vinterperioden er der indendørs yderst trange kår nedenfor er nævnt nogle af de udfordringer, vi står overfor: Hver dag er der en 1 eller 2 timer, hvor vi bliver nødt til at være elever samtidig i hal og sal. Hver dag bruges hal og gymnastiksal af elever/lærere, og det giver ikke optimale betingelser for undervisningen. Derudover benytter Ældreidrætten hallen om tirsdagen, når eleverne har spisepause vi kan ganske enkelt ikke tilbyde dem andet Endvidere benytter Børnehaveklasserne hallen om torsdagen, når alle andre elever har spisepause Meget trange omklædningsvilkår med fx 45 niendeklasses piger, der samtidig skal klæde om og tage bad på 10 minutter med 5 brusere til rådighed Skolens forøgede elevtal gør, at der ikke kan afholdes arrangementer i andre dele af skolen end idrætshallen. Det drejer sig fx om juleafslutning, dimission og eksamensafvikling, samt skolefester og andre udendørs arrangementer, der er afhængige af vejret. Bordopstilling og beskyttende tæpper på gulvet gør, at der må aflyses aktiviteter i hallen. IDRÆTSFORENINGEN HALLEN Der er aktivitet i Rantzausmindehallen fra kl , hvor ERI Motionscenter åbner. Fra kl disponerer Rantzausminde Skole over idrætshallen og multisalen og omklædningsfaciliteter. Fra kl kl er hallen, multisalen og omklædningsfaciliteter udlejet til foreningssport. I weekends afholdes træning og stævner primært i form af håndbold og fodbold. Rantzausmindehallen har været fuldt udlejet i sæson 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og vil også være fuld booket i sæsonen 2014/2015, og er dermed én af de mest bookede idrætshaller i Svendborg Kommune. Egense / Rantzausminde Idrætsforening (ERI) har igennem de seneste 10 år oplevet tilgang af medlemmer, hvilket bl.a. har medført etableringen af fullsize kunstgræsbane kr. 3,8 mio. i Et fantastisk aktiv, der anvendes af Rantzausminde Skole og ERI, samt mange klubber fra Svendborg, Sydfyn og Langeland, hvilket har medført endnu større aktivitet i Rantzausmindehallens i forvejen overbookede omklædningsrum. RENGØRING OG DRIFT Det er en udfordring at få rengjort og vedligeholdt hallen p.g.a. den megen aktivitet. Hallens rengørings- og vedligeholdelsesbudget er under hårdt pres p.g.a. den store aktivitet og deraf følgende slid. OMKLÆDNING Etableringen af fullzise kunstgræsbane i 2013 har forøget idrætsaktiviteten og dermed udfordringen med de manglende omklædningsfaciliteter, idet mange klubber ønsker at anvende kunstgræsbanen og

19 der kan nu spilles fodbold hele året, hvor der tidligere var pause-tilstand fra oktober til februar. (Højsæsonen i hallen). I månederne fra august til maj anslås at der på ugentlig basis foretages i niveauet omklædninger, fordel med ca omklædninger i skoletiden og ca i foreningsregi incl. weekend kampe med udehold, stævnedage m.v. Altså en meget stor belastning af relativt få og små faciliteter. GYMNASTIKSAL/MULTISAL Den nuværende gymnastiksal/multisal er en vigtig facilitet for at øge og understøtte kapaciteten i hallen, og salen rummer bl.a. følgende aktiviteter: Gymnastik og danselokale for mindre hold Opvarmning Afholdelse af sociale arrangementer Afholdelse af fester Scene Basketball Opbevaring af materialer i materialerum under scenen Opbevaring af idrætsredskaber i det tilknyttede materialerum. Mødelokale - tæt ved cafeen og kan bruges til arrangementer med mange spisende gæster. Som det fremgår er gymnastiksalen/multisalen med disse mange funktioner, virkelig meget vigtig for at kunne rumme den megen aktivitet i Rantzausmindehallen. De kunne med fordel afvikles i hal nr. 2. MOTIONSCENTER En af ERIs største afdelinger er ERI Motionscenter der blev etableret i 2006, og som der rummer aktivitet fra kl til kl på alle hverdage, og fra kl til kl i alle weekender. Motionscenteret er meget brugt, også af personer over 60 år, da kulturen i centeret er afslappet, og er en åben kultur med plads til alle. Motionisterne oplever, at der ikke er adgang til omklædning, da skolens elever lægger beslag på omklædningsfaciliteterne. KLUBLOKALE Ungdomsklubben lukkede i 2013 sin aktivitet til Rantzausminde, hvorfor der ikke længere er klubaktiviteter for børnene, ud over ERIs aktiviteter. Lokalet fungerer nu som klublokale for ERI, og stedet er ankerpunkt for sociale aktiviteter, både på holdniveau, og klubniveau. Der er adgang til "Klubben" både inde fra hallen samt udefra, og lokalet anvendes også som taktik rum, før og efter idrætsaktiviteter/kampe for såvel indendørs- og udendørssporten. MÅ AFVISE ANSØGERE OM IDRÆTSAKTIVITETER På grund af Rantzausmindehallens manglende kapacitet, må der ofte siges "Nej tak" til idræts- og andre arrangementer - og ekstra kapacitet er en forudsætning for fremadrettet at kunne håndtere den nuværende aktivitet, idet den nuværende situation er uholdbar. Det er en hårfin balance blot at rumme den nuværende aktivitet, og selv "små-ændringer" kan tippe denne balance.

20 Hver eneste m² af de eksisterende faciliteter er udnyttet, og der er således ikke "blot" tale om en idrætshal, men et idrætscenter der rumme mange aktiviteter, herunder ikke mindst Rantzausminde Skoles aktiviteter. Den store udnyttelsesgrad gælder i høj grad også udendørssporten, hvor faciliteterne er fuldt udnyttede: - strandhåndboldbanen (bruges også til strandfodbold) - basketballbane (asfalteret) - "fodbold-kravlegård" til de mindste spillere - lille kunstgræsbane med bander - meget benyttet og populær. Bruges hver dag af skolen. - alm. naturgræsfodboldbane - fullzise kunstgræsbane. UNDERSKRIFTER Formand for Egense/Rantzausminde Idrætsforening og formand for Rantzausmindehallen Ulrik Banke Skolebestyrelsesformand Peter Bjerregaard Andersen Skoleleder Astrid Birkbak

21 Bilag: 8.2. Beregning på ny hal Rantzausminde Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90429/14

22 Notat vedr.: RANTZAUSMINDEHALLEN 2014 HAL 2 Sag nr. 14/13859 Peter Larsen 7. maj 2014 PRISOVERSLAG FOR ANLÆG OG DRIFT AF NY IDRÆTSHAL, BYGGET I TILKNYTNING TIL RANTZAUSMINDEHALLEN Forudsætninger Nærværende notat er opdelt i: 1. Rammebeskrivelse af bygning 2. Anlægsøkonomi 3. Driftsbudget 4. Administrationens afsluttende bemærkninger Ad1. Rammebeskrivelse: Overslaget baserer sig på, at hallen bygges som en traditionel fritstående 20x40 hal og med materialevalg, som medfører mindst mulig vedligehold. Aktivitets og depotrum Halgulv 20x40 = 800m2 Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet m2 Depot m2. Indgangsparti 50m2 - kan eventuelt spares ved sammenbygning med eksisterende hal. Teknikrum 20 m2 Areal uden omklædning i alt ca m2 Vådrum: 160m2 omklædningsrum, som f.eks. opdeles i 4 ordinære omklædningsrum a ca. 40 m2, f.eks. indrettet med mindre rum til lærer/træner-omklædning. 2 dommerrum a 6-8 m2. Vådrumsareal ca. 176 m2. Samle bygningsmasse: 1646m2 Ydre rammer: Overslaget omfatter endvidere klargøring af sokkelgrund herunder eventuel fjernelse eksisterende belægning m.v.

23 Omkostningens størrelse er forbundet med en vis usikkerhed, da placeringen af hallen vil have indflydelse på dette. Yderligere indarbejdet overslag over anlæg af udearealer i tilknytning til hallen. Herunder tilgangsvej og diverse former for belægning op mod hallen. Dette vil ligeledes være forbundet med en vis usikker i overslaget Inventar Overslaget medtager rekvisitter herunder opstregning, indkøb af net, mål, borde, skabe, stole, wifi m.v. Driftsudgifter Overslaget baserer sig på erfaringer fra øvrige haller i kommunen. Det er dog forsøgt at medtage de forventede samdriftsfordele, som burde opstå i konstruktionen mellem skolen, den eksisterende hal samt den ny hal. Som eksempel kan nævnes ledelse og tilsyn. Ad 2. ANLÆGSØKONOMI Der forventes en samlet anlægssum på ca. kr. 17. mio. Dette fordeles som håndværkerudgifter kr. 13,567 mio. Rådgivning m.v. kr. 3,0 mio. Inventar kr. 0,4 mio. Svarende til en håndværkerudgift på kr pr m2. Ovenstående fordeler sig på flg. måde: Tørhal Halgulv 800 m X 8.000,- = ,- Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet 400m X 8.400,- = ,- Depot m x 7.500,- = ,- Indgangsparti 50 m 2 - kan eventuelt spares ved sammenbygning med eksisterende hal. 50x 7.500, ,- Side 2 af 4

24 Vådrum Omklædning 160 m x 9.000,- = ,- Dommerrum 16m2 (2x8) X ,- = ,- Udearealer Overslag over anlæg af udearealer i tilknytning til hallen herunder tilgangsvej og diverse former for belægning op mod hallen. 200 m 2 belægning SF- sten med underlag: 200 X 500,- = ,- Beløbet er forbundet med usikkerhed. Overslag over det jordforberende arbejde for sokkelgrunden, herunder fjernelse eksisterende belægning m.v. Der bør afsættes en ramme på op til kr Beløbet er forbundet med usikkerhed. Inventar Overslag over grundlæggende inventar/rekvisitter Der må forventes en vis form for synergi mellem de to haller hvad angår brugen af rekvisitter. Overslaget omfatter således de basale ting som opstregning, forstærker og højttaleranlæg, kurve til basketball, håndboldmål, borde/stole/skabe/reoler, stænger og net til volleyball og badminton m.v. Beløbet vurderes til kr. 0,4 mio. Rådgivning, øvrige afledte udgifter samt uforudsete udgifter Udgifter til arktitek, landmåler, rådgivning, ingeniør. tilslutningsafgifter, tinglysning, juridisk bistand samt uforudsete udgifter anslås til kr. 3,0 mio. Projektering Af den samlede anlægssum på kr. 17,0 mio. afsættes 0,5 mio. til projektering i Side 3 af 4

25 Ad 3 DRIFTSBUDGET Nedenstående tal tager afsæt i erfaringstal fra øvrige haller, ligesom der er indtænkt den økonomiske gevinst ved samarbejdet mellem den eksisterende hal og skolen. Årsvirkning Udgiftstype Kroner Løn leder Ejendom El Vand Varme forsikring Rengøring Inventar Total pr år Økonomisk Kroner Økonomisk område fordeling Foreningsbetaling Idrætsklubber Tilskud foreningsbrug Folkeoplysningsudvalget Skolebrug Børn og Ungeområdet Øvrig kommunal Økonomiudvalget/fagudvalg finansiering Øvrige indtægter Kommerciel udlejning Total pr år Netto årlig merudgift for Svendborg Kommune kr ( ) Under forudsætning af, at det politisk besluttes at iværksætte projektet i 2015, er driftsbudgettet lagt ind med 50% virkning i 2016 og fuld virkning fra I driftsbudgettet er ikke afsat midler til de større renoveringsopgaver af hallen, som forventeligt vil komme hen over en årrække. Opgaver af denne karakter planlægges og iværksættes af Haludvalget, som prioriterer ud fra det faktiske behov i de af kommunens haller, som er med i ordningen. Den generelle ramme på kr. 1,5 mio., som årligt afsættes til Haludvalgets, bør derfor tilpasses ud fra, at der med anlæg af hallen sker en forøgelse af den samlede bygningsmasse. Det vurderes således, at der fra 2018 bør foretages en udvidelse af Haludvalgets ramme på kr. 0,1 mio. årligt. Peter Larsen Distriktsleder CETS-Idrætsområdet Side 4 af 4

Herved kan den nuværende gymnastiksal/multisal frigøres til brug i forhold til et kulturelt samlingssted ved skolen og hallen.

Herved kan den nuværende gymnastiksal/multisal frigøres til brug i forhold til et kulturelt samlingssted ved skolen og hallen. Rantzausminde Skole NOTAT VEDR. IDRÆTSFACILITETER I RANTZAUSMINDE Nedenstående notat beskriver med konkrete faktuelle oplysninger et øget behov for etablering af idrætsfaciliteter i Rantzausminde. Først

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter Referat Haludvalget's møde Torsdag den 22-10-2015 Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:30 Badmintonhallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:30 Badmintonhallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 30-10-2014 Kl. 18:30 Badmintonhallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Larsen, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 25-08-2016 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Larsen, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-08-2012 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 30-01-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Videreførelse af principbeslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 4. december 2012 på baggrund af henvendelse fra GOG-hallerne A/S.

Videreførelse af principbeslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 4. december 2012 på baggrund af henvendelse fra GOG-hallerne A/S. GOG-Arena - ombygning 12/36923 Beslutningstema: PL Indgåelse af 10-årig lejeaftale vedr. brug af GOG-Arena. Videreførelse af principbeslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 4. december 2012

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Referat. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Mødedato: Torsdag den 11. februar Mødetidspunkt: kl. 19.

GLOSTRUP KOMMUNE. Referat. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Mødedato: Torsdag den 11. februar Mødetidspunkt: kl. 19. GLOSTRUP KOMMUNE Referat Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: kl. 19.00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Møderum 5, Glostrup Fritidscenter Frank

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2016 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Navn på tema: Svendborgprojektet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Drift * 1.612 3.605 3.230 3.230 Anlæg Finansiering I alt 1.612 3.605 3.230 3.230 *) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Kurt

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10 B 4700 Næstved Kontaktperson Halinspektør Leo Steen Larsen

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Budget 2011 er en fremskrevet kopi af budget 2010, budgettet er fremskrevet med den af KL anslået løn fremskrivningssats på 1,8 %.

Budget 2011 er en fremskrevet kopi af budget 2010, budgettet er fremskrevet med den af KL anslået løn fremskrivningssats på 1,8 %. Grenaa d. 10. juni 2010 Bilag 2010-7.3 Bemærkninger til budget 2011 og overslagsårene 2012-2013-2014 Budget 2011 er en fremskrevet kopi af budget 2010, budgettet er fremskrevet med den af KL anslået løn

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 22-11-2012 Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.27. september 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.27.9.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Dagsorden til folkeoplysningsudvalget Side 1 af 6 Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Medlemmer: Jens Brogaard Jensen Jens Timm Jensen Ebbe Nielsen Mikkel Østergaard Søren Højlyng Jan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

4. Siden sidst ved TJ og VH, orienteringspunkter. Delvist lukket.

4. Siden sidst ved TJ og VH, orienteringspunkter. Delvist lukket. Valdemar Haumand, referat dagsorden nr.30, side 1 d.16. december 2014 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.16.12.2014, kl.14.00. Mødet afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

4. Resultatet af spørgeskema undersøgelse vedr. personalets ønske om en aftale for etablering af en sundhedsforsikring.

4. Resultatet af spørgeskema undersøgelse vedr. personalets ønske om en aftale for etablering af en sundhedsforsikring. Valdemar Haumand, Referat nr.32, side 1, d.2.februar 2015 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden bestyrelsesmøde d.2.2.2015, kl.14.00. Formøde for formand TJ og næstformand PBH kl.13.00

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C Aftaledokument mellem Hermes Byggefond, Frederiksberg Kommune og KommuneLeasing om overtagelse af Hermes- Hallen på Steenwinkelsvej 19-21, om overtagelse af ejerlejlighed i Den nye svømmehal og gymnastikhal

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Gennemgang af analyserapportens anbefalinger og forvaltningens bemærkninger

Gennemgang af analyserapportens anbefalinger og forvaltningens bemærkninger Notat Dato: 05.08.2014 Journalnr.: 11/9575 Gennemgang af analyserapportens anbefalinger og forvaltningens bemærkninger Analysen indeholder følgende anbefalinger: 1. Indfør det i analysen præsenterede scenarie

Læs mere

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole 2 Aarslev Boldklub - analyse og plan for udvikling fra skole til idræts- og foreningshus - bygningsmæssige

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere