Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik)"

Transkript

1 Udbudsbetingelser B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Maj 2008

2 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definitioner Udbudets omfang Afgivelse og vurdering af tilbud Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Hvem kan byde Vognmateriel Udstyr Kontraktperiode og kontraktindgåelse Oplysningspligt Betaling Regulering af betaling og af de månedlige satser Aktindsigt offentliggørelse Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Sikkerhedsstillelse Virksomhedsoverdragelse Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Personaleforhold Arbejdsmiljø Chaufføruddannelse Krav til drifts- og trafikstyring Kvalitetsstyring Bilag 1 - Juridiske bestemmelser Bilag 2 - Krav til vogne og udstyr... 27

3 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 3 1. Indledning Trafikselskabet Movia (herefter benævnt Movia) er oprettet i henhold til lov nr. 582 af 24. juni 2005 som et fælleskommunalt selskab (omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse). Movia skal bl.a. varetage offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede - inden for det geografiske område, som trafikselskabet dækker (Sjælland, Møn og Lolland-Falster). Hertil kan Movia efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Movia planlægger således allerede i dag i henhold til aftale med region Sjælland - den siddende patientbefordring i det tidligere Vestsjællands Amt. Med virkning fra 1. oktober 2008 overtager Movia ligeledes den siddende patientbefordring i tidligere Storstrøms Amt - og med virkning fra 1. februar 2009 i tidligere Roskilde Amt. Kørslen foretages på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn, og der kan forekomme ture til det øvrige Danmark. Kørsel for kunder, der er omfattet af lignende kørselsordninger fra det øvrige Danmark og fra Skåneregionen, kan blive en del af kørselsopgaven. Kørslen tilbydes døgnet rundt, og kunderne bringes til og fra entrédøren på den opgivne adresse. Transport ad trapper skal, når kunden ikke selv kan klare dette med støtte fra chaufføren, ske ved brug af tekniske hjælpemidler såsom trappemaskine. Kørslen skal foretages efter den af Movia planlagte rute. Operatøren har ansvaret for driftsafviklingen, og de driftsmæssige dispositioner foretages af operatøren eller en repræsentant for denne. Kommuner, regioner (sygehuse) og Movia bestiller løbende kørsel, der indlægges i planlægningssystemet (Planet) til udførsel samme dag. Dette betyder, at turforløb konstant ændres, og at chaufføren derfor kun tildeles ét stop ad gangen. Turene modtages på godkendt udstyr i vognen, som operatøren selv skal indkøbe. Operatøren kan følge planlægningen af kørslen fem dage frem i tiden på Vognmandsportalen, som er en webside, hvor operatøren har adgang til at se kørselsplanlægningen på egne vogne. Adgang til Vognmandsportalen er gratis. Kørselsplanlægningen er kun vejledende, da som nævnt der konstant ændres i turforløbene. Tidsbånd for garantiperiodens placering på driftsdøgnet kan ændres af Movia med minimum en uges varsel. Der planlægges dog altid med en periode af 8 sammenhængende timer i et driftsdøgn. Operatøren har samtidig mulighed med sine garantivogne at byde på den af Movia udbudte variable kørsel og køre denne form for kørsel i de perioder, der ligger uden for garantiperioden. Movia fastsætter de garanterede perioder.

4 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 4 Omfanget af ovennævnte kørsel for kommuner og regioner forventes at blive øget i kontraktperioden, og for at opnå den bedste udnyttelse af de vogne, der i henhold til kontrakt kører for Movia, kan det i kontraktperioden komme på tale, at operatørerne skal udføre flere former for kørsel inden for det geografiske område, som Movia dækker. 2. Definitioner Hjemsted Fastsættes af Movia. Det sted, som vognen starter og slutter, og som er fastlagt i udbudsmaterialet. Konkret hjemstedsadresse inden for det angivne område fastsættes endeligt af Movia inden driftsstart og oplyses operatøren. Driftsdøgn Driftsdøgnet starter kl. 04:00 og slutter kl. 03:59 næste morgen. Operatør Tilbudsgiver, der er kontrakthaver. Hverdage Mandag fredag og omfatter de driftsdøgn, der ligger mellem mandag, kl. 04:00, og lørdag, kl. 03:59. Helligdage De i udbudsenhederne nævnte helligdage er følgende: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag, 1. Juledag, 2. Juledag og Nytårsaftensdag. Informationsmateriale Det til enhver tid aktuelle materiale fra Movia. Dette skal altid forefindes synligt i vognen og udleveres af chaufføren på kundens forlangende. 3. Udbudets omfang Udbudet omfatter følgende kørselsomfang: Der udbydes ca vogntimer pr. år, og til denne kørsel skal anvendes i alt 40 vogne. Udbudet er opdelt i alt 18 enheder, der omfatter 1-3 vogne. Hertil vil der i hver af enhederne være indlagt optioner på ekstra vogne med op til ca vogntimer pr. vogn pr. år. Det vil sige, at Movia inden for det første år kan kræve ekstra vogne indsat på samme vilkår.

5 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 5 De enkelte enheder har følgende indhold: Enhed nr. 1 Hjemsted Nakskov Antal vogne 3 liftvogne Bemærk Option på indkøb af 3 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 2 Hjemsted Rødby Antal vogne 1 liftvogn Bemærk Option på indkøb af 1 ekstra vogn inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 3 Hjemsted Maribo Antal vogne 2 liftvogne Bemærk Option på indkøb af 2 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 4 Hjemsted Nykøbing F Antal vogne 3 liftvogne Dage Hverdage samt 24/12 og natten herefter, efter nærmere aftale. Bemærk Option på indkøb af 3 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 5 Hjemsted Nykøbing F Antal vogne 3 st.car Bemærk Option på indkøb af 3 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden

6 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 6 Enhed nr. 6 Hjemsted Gedser Antal vogne 1 liftvogn Bemærk Option på indkøb af 1 ekstra vogn inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 7 Hjemsted Stege Antal vogne 1 liftvogn + 1 st.car Bemærk Option på indkøb af ekstra 1+1 vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 8 Hjemsted Vordingborg Antal vogne 2 liftvogne Bemærk Option på indkøb af ekstra 2 vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 9 Hjemsted Vordingborg Antal vogne 2 st.car Bemærk Option på indkøb af ekstra 2 vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 10 Hjemsted Næstved Antal vogne 2 liftvogne Bemærk Option på indkøb af 2 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden

7 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 7 Enhed nr. 11 Hjemsted Næstved Antal vogne 2 liftvogne Bemærk Option på indkøb af 2 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 12 Hjemsted Næstved Antal vogne 2 st.car Bemærk Option på indkøb af 2 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 13 Hjemsted Næstved Antal vogne 2 st.car Bemærk Option på indkøb af 2 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 14 Hjemsted Fakse Antal vogne 3 liftvogne Bemærk Option på indkøb af 3 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 15 Hjemsted Køge Antal vogne 2 liftvogne Bemærk Option på indkøb af 2 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden

8 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 8 Enhed nr. 16 Hjemsted Køge Antal vogne 2 st.car Bemærk Option på indkøb af 2 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 17 Hjemsted Roskilde Antal vogne 3 liftvogne Bemærk Option på indkøb af 3 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Enhed nr. 18 Hjemsted Roskilde Antal vogne 3 st.car Bemærk Option på indkøb af 3 ekstra vogne inden for første år af kontraktperioden Den 24. december og natten herefter skal vognen primært udføre handicapkørsel for Movia. Vognen vil i lighed med de øvrige vogne i systemet få 50 % i ekstra betaling for kørsel juleaften. Vognene skal med rimeligt varsel kunne indkaldes til kørsel på helligdage eller weekend. Vogne, der indkaldes disse dage, garanteres betaling for 8 timers kørsel. Ved varslet kørsel på helligedage og/eller weekend vil den aftalte vogntimepris blive forhøjet med 20 %. Dette vil dog ikke gælde den 24. december, hvor der vil ske særskilt afregning, jf. oven for. Udbudet omfatter alene vognplaner. Operatøren skal selv sørge for tilrettelæggelse af vagtplaner for chaufførerne. Pauser kan efter ønske fra operatøren lægges ind i de planlagte vognløb. Planlagte pauser betales ikke af Movia. Pauser bliver trukket i de garanterede timer. I vognløb, hvor der er indlagt pauser, men hvor vognløbet i planlægningen bliver kortere end den garanterede tid, bliver vognløbet afregnet i forhold til de garanterede timer fratrukket pausen.

9 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 9 4. Afgivelse og vurdering af tilbud 4.1 Afgivelse af tilbud Udbudet foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004, og udbudsmaterialet består af: Udbudsbetingelserne Bilag 1 og 2 til udbudsbetingelserne Tilbudsblanket Driftsredegørelse Prækvalificerede bydere har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden med internetadressen: Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav, som fastsat af Movia i det følgende. Tilbud baseret på anden kontraktperiode eller andre kontraktvilkår accepteres ikke. Der kan ikke bydes med M2-vogne. Tilbud skal afgives på dansk, ligesom al efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Ved afgivelse af tilbud skal anvendes den særlige tilbudsblanket, der findes på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Prisen skal omfatte samtlige ydelser, som operatøren skal levere, og i tilbudet skal prisen angives i kr. pr. vogntime. For optioner på ekstra vogne vil samme pris være gældende. Der kan afgives tilbud på en eller flere af de udbudte enheder. Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være i prisniveau december Alle priser skal være inkl. eventuel moms og alle afgifter og skal endvidere indeholde samtlige udgifter til kørslen inkl. reservevogne, administration, telefonvagt, omkostninger til trappemaskiner, transportstol og andre tekniske hjælpemidler samt kommunikationsudstyr mm. Tillæg accepteres ikke. Alle prisangivelser i nærværende udbudsmateriale er inkl. moms. I forbindelse med afgivelse af tilbudet skal tilbudsgiver vedlægge en forpligtende redegørelse for driften og de ressourcer, der vil blive anvendt i forbindelse med den tilbudte kørsel. Driftsredegørelsen skal downloades fra udbudshjemmesiden, udfyldes og indsendes via udbudshjemmesiden sammen med tilbudsblanketten. På tilbudsblanketten skal oplyses, hvilke vognmærker, der indgår i tilbudet, samt oplysning om de enkelte vognes første registreringsdato.

10 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 10 Der vil ikke i det aktuelle udbud blive stillet særskilte miljøkrav i form af emissionsnormer mm., men Movia vil i forbindelse med indgivelse af tilbud kræve, at de enkelte tilbudte vogne beskrives miljømæssigt, og tilbudsgiver må være forberedt på, at Movia fremover vil sætte mere fokus på dette område. Beskrivelsen skal gives på tilbudsblanketten. Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning skal angives på tilbudsblanketten. Eventuelle forbehold, som ikke er anført på tilbudsblanketten accepteres ikke og vil således ikke være gældende. Tilbud, der skal være bindende til 1. oktober 2008, indsendes på den særlige tilbudsblanket - inkl. bilag - via udbudshjemmesiden. Tilbud skal være Movia i hænde senest: Fredag d. 13. juni 2008, kl. 12:00 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt vil blive afvist. 4.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Movia via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som Movia vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden og offentliggøres under menupunktet Spørgsmål og Svar, og byderne bliver orienteret via . Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende, og senest 6 dage inden udløb af fristen for afgivelse af tilbud, med kopi til alle selskaber, der er opfordret til at afgive tilbud. Spørgsmål, som fremsendes senere end 10 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål skal således være Movia i hænde senest den 3. juni 2008, kl. 12: Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil Movia foretage en foreløbig evaluering af tilbudene med henblik på at afgøre, hvorvidt de individuelle tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser. Under denne fase af evalueringen kan Movia, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbudet.

11 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 11 Efter at have konstateret hvorvidt de indkomne tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser eller ej, evalueres godkendte tilbud i henhold til nedenstående delkriterier: 1. Pris 40 % 2. Redegørelse for drift og ressourcer 40 % 3. Busmateriel 20 % Efter evaluering og forhandling om de godkendte tilbud vil Movia vælge de økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra ovenstående vægtede delkriterier. Movia vil efter tildelingen indgå kontrakt med operatøren. Udbudsvilkårene vil indgå i kontrakten og således indgå som en integreret del af kontraktgrundlaget. Movia forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor - at annullere udbudet helt eller delvist og eventuelt foretage nyt udbud af kørslen. Driftsstart forventes at blive pr. 1. oktober 2008 for så vidt angår kørslen i tidligere Storstrøms Amt (enhederne 1 14) og 1. februar 2009 for så vidt angår kørslen i tidligere Roskilde Amt (enhederne 15-18). 5. Hvem kan byde Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person. Byderen, for selskaber den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der stilles i henhold til gældende lovgivning på området og skal have tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Der vil alene være tale om tilladelse til bus- og taxakørsel, idet tilladelser alene til sygetransport ikke vil være tilstrækkeligt. Det skal senest ved kontraktstart dokumenteres, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsmaterialet omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning Hvis byderen er bosat i udlandet, skal opgives en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, som kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på byderens vegne, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. 6. Vognmateriel De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. De mere detaljerede retningslinjer fremgår af Bilag 2. Endvidere skal vognene være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable gennem hele kontraktperioden. Operatøren er endvidere ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de aftalte retningslinjer, og skal til enhver tid indsætte reservevogne i forbindelse med nedbrud og lignende. Movia har til enhver tid ret til at inspicere vognene for at kontrollere deres vedligeholdelsesstand.

12 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 12 Tilbudsgiver anskaffer selv de drifts- og reservevogne, der skal anvendes til kørslen. Hvis operatøren ikke selv kan stille de nødvendige reservevogne til rådighed, kan der indgås fast aftale med andet selskab om at indsætte reservevogne, der i øvrigt skal opfylde de krav, der er angivet i Bilag 2, samt regler og vilkår for tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring. Det skal af kontrakten fremgå, hvor reservevognene er placeret. Ved udskiftning af vogne i kontraktperioden skal indskiftede drifts- og reservevogne mindst opfylde samme krav som de vogne, de erstatter. 7. Udstyr Vognen skal være forsynet med kommunikationsudstyr med tilsluttet GPS antenne. Kommunikationsudstyret skal kunne kommunikere med Planetsystemet og være monteret med en SMS terminal, der kan modtage og sende meddelelser til/fra Planetsystemet. Udstyret skal sende GPS-positioner hvert minut til Movia. Der skal kunne modtages beskeder, der svarer til max. antal tegn for normale SMS beskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Den anvendte terminal skal kunne sende følgende beskeder til Planetsystemet tilknyttet positionering (GPS): 1# 1#XXX# 3#XXXXXXX# 4# 5# 6# 7# 8#XXXXXXX# 9#XXXXXXX# Hvor X kan være et tal mellem 1-9 Beskederne skal kunne sendes til kun via TDCmobil s net. Disse krav, samt alt hvad der er i beskrivelsen til Winfleet kræves, kan ses på: Der betales en brugerlicens til Pro-Websolution Aps pr. bil der sender GPS positioner til Winfleet via Planetsystemet. For biler som sender via SMS er prisen på 795,- kr. pr. bil, og 2.000,- kr. hvis der benyttes GPRS. Snitfladerne kan bestilles på ovennævnte web-adresse. Omkostninger til udvikling af andet bilsoftware, så det kan kommunikere med Planet/Winfleet, påhviler vognmanden og/eller producenten af bilsoftware. Terminalen skal kunne sende til 5 cifret GSM/mobiltelefoncenter. Udgiften hertil anslås til ca ,- DKK i prisniveau 2007 for det billigste udstyr.

13 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 13 Kendte leverandører Pro-Websolution Aps, Holstebrovej 72, 8800 Viborg, tlf Digana-Taximat A/S, Ørslevvestervej 72A, 4173 Fjenneslev, tlf Kontraktperiode og kontraktindgåelse Den udbudte kørsel vil omfatte 4-årige kontrakter, og kontraktperioden forventes således at strække sig fra henholdsvis 1. oktober 2008 til og med 30. september 2012 (enhederne 1-13) og fra 1. februar 2009 til og med 31. januar 2013 (enhederne 14-17). Movia har ret til at forlænge kontraktperioderne med op til yderligere 2 år (til i alt 6 år) på uændrede vilkår. Movia kan udnytte denne option, hvis det meddeles operatøren med mindst 3 måneders varsel. Movia vil inden for kontraktperiodens første 12 måneder med et 3 måneders skriftligt varsel for hver af de i kontrakterne indeholdte vogne kunne udvide kørslen med 1 ekstra vogn til de i kontrakten aftalte vilkår. Kontrakten er for begge parter uopsigelig i hele kontraktperioden, jf. dog Bilag 1. Ved udløb af kontraktperioden har Movia ikke pligt til at overtage nogen del af operatørens faste ejendom, vogne, opstillingsplads/garage, radio og telefonudstyr eller andet. Dog vil udstyr, der er installeret og betalt af Movia, blive overtaget. 9. Oplysningspligt Operatøren er forpligtet til af egen drift at give Movia oplysninger om samtlige forhold, der eventuelt kan hindre, forstyrre eller true operatørens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Operatøren har i øvrigt pligt til at orientere Movia om forhold, der kan have eller få betydning for planlægningen. Tilsvarende har Movia pligt til tidligst muligt at orientere operatøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse. Operatøren skal umiddelbart pr. telefon underrette Movia om alle uregelmæssigheder i driften, forsinkelser og lignende, som har betydning for kunderne. Endvidere skal Movia underrettes skriftligt om driftsuheld inden 24 timer efter uheldstidspunktet af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre. Skriftlige kundehenvendelser mm. til Movia vedrørende operatøren eller om dennes medarbejdere besvares af Movia efter indhentning af udtalelse fra operatøren. Operatøren skal sørge for, at Movia får en udtalelse inden max. 7 dage. Henvendelser direkte til operatøren om konkrete driftsforhold og hændelser besvares af operatøren, og Movia underrettes ved fremsendelse af kopi af såvel henvendelsen som af operatørens svar. Henvendelser direkte til operatøren af generel eller principiel karakter fremsendes til Movia til besvarelse.

14 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 14 Manglende overholdelse af oplysningspligten som beskrevet i dette afsnit er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. Bilag Betaling Betalingen for den udførte kørsel beregnes automatisk af Planetsystemet. Betalingen beregnes løbende vognløb for vognløb, og alle oplysninger lagres. Ved månedens afslutning udarbejdes en samlet opgørelse over den udførte kørsel. Opgørelsen indeholder oplysninger om alle de vognløb, som operatørens vogne har udført den pågældende måned. Det fremgår, hvilken dato kørslen er udført, hvem vognen har kørt med, hvor og på hvilket tidspunkt kunden er afhentet og afleveret samt den beregnede betaling for vognløbet fratrukket eventuel egenbetaling fra kunden. Det fremgår endvidere, hvor mange minutters kørsel samt venteog servicetid, der er betalt for. Senest den 15. bankdag i måneden fremsender Movia betaling for kørsel udført under Planetsystemet i den foregående måned. Betalingen er fratrukket den egenbetaling, som operatøren har modtaget fra kunden. Opkrævning af egenbetaling I enkelte kørselsordninger opkræves der egenbetaling fra kunden i vognen. Kunden skal betale med kontanter. Egenbetaling oplyses ved udsendelse af køreordre til vognen. Chaufføren skal være i stand til at opkræve fra og give penge tilbage til kunden. Den opkrævede egenbetaling modregnes i kontraktbetalingen. 11. Regulering af betaling og af de månedlige satser Priserne, oplyst på tilbudsblanketten, reguleres efter et reguleringsindeks som er sammensat af nedenstående delindeks på følgende måde: 1) 10,0% Prisindeks ( Pris 11 ) for indenlandsk vareforsyning Autogasolie. 2) 90,0% Lønindeks for den private sektor ( ILON2 ). 100,0% Total Kilde: Den aftalte tilbudssum reguleres for udviklingen i det vægtede reguleringsindeks fra tidspunktet for tilbudsafgivelse (prisniveau december 2007) og indtil tidspunktet for kontraktens udløb. Reguleringen vil ske 4 gange årligt på grundlag af ovennævnte reguleringsindeks - første gang ved kontraktstart pr. 1. oktober 2008 / 1. februar Reguleringen vil ske med den procentsats, der svarer til den procentuelle stigning i det vægtede reguleringsindeks. Reguleringen vil ske med virkning fra den førstkommende 1. i en måned efter offentliggørelsen af de for aftalen gældende indeks. Der foretages ikke efterregulering.

15 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 15 Lønindekset offentliggøres pr. kvartal - normalt i månederne februar, juni, august og november og forventes derfor, at ville udløse en regulering af den tilbudte timepris i månederne marts, juli, september og december. Forsinkelser i offentliggørelsen af de enkelte delindeks kan betyde forskydninger i tidspunktet for regulering. Hvis de enkelte delindeks ændrer indhold eller bortfalder i kontraktperioden forbeholder Movia sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indeks. Eksempel Tilbud afgivet på 350,- kr. pr. time, prisniveau juni 2007, kørselsstart februar Afregning for februar 2008: Når kørslen starter i februar er sidst kendte og offentliggjorte indeks - for både autogasolie og løn - formentlig indeksene for september 2007, hvilket betyder at prisen på de 350,- kr. vil blive øget/reduceret med udviklingen fra juni til september. Model: Tilbudt timepris x indeks september 2007 Indeks juni 2007 = ny timepris Hvilket betyder 350,- x 101, = 356,55 Afregning for marts, april, maj og juni 2008: I februar måned 2008 blev nyt indeks for december 2007 offentliggjort, og prisen på de tilbudte 350,- kr. vil blive øget/reduceret med udviklingen fra juni 2007 frem til december Ny timepris: 350,00 x 103, = Kr. 363,33 Der foretages ingen efterregulering af ovennævnte afregninger. 12. Aktindsigt offentliggørelse Movia kan videregive oplysninger angående dette udbud, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivning eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder f.eks. den danske stat, konkurrencemyndighederne eller Europa-Kommissionen.

16 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 16 Efter kontraktindgåelse vil der i henhold til EU s udbudsprocedure bl.a. blive afgivet følgende oplysninger til EU: Ordregivers navn og adresse Kontraktens art Beskrivelse af tjenesteydelsens art Udbudsprocedure Dato for tildeling af ordren Navn og adresse på operatørerne Angivelse af om kontrakten er eller forventes udlagt til underleverandør samt værdien af denne del Kriterier for tildeling af kontrakter Samme oplysninger vil Movia efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre til pressen. Derudover vil Movia efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre følgende oplysninger: Navne på tilbudsgiverne Den gennemsnitlige vogntimepris for de indgåede kontrakter Der kan ikke ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. Operatørerne og Movia skal ved meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, optræde loyalt over for hinanden. Meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedier vedrørende spørgsmål af generel trafikpolitisk karakter med relation til Movias område, bør så vidt muligt alene foretages af Movia. 13. Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Reglerne om modregninger i betalingen, samt om misligholdelse, tvistløsning og en række andre juridiske bestemmelser er samlet i Bilag 1. Der kan ikke tages forbehold over for indholdet af Bilag Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for operatørens opfyldelse af kørselsaftalen stilles gennem anerkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. pr. vogn for så vidt angår liftvogne, og kr. pr. vogn for så vidt angår stationcars. Garantien skal stilles senest 14 dage efter kontraktindgåelse og indestå 3 måneder efter kontraktperiodens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal udformes som anført i Bilag 1.

17 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side Virksomhedsoverdragelse 15.1 Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse En del af den udbudte kørsel vil være patientkørsel, som i dag udføres af anden operatør. Det kan derfor forventes, at dele af den udbudte kørsel kan være omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Tilbudsgiver vil i disse situationer være forpligtet til at yde de medarbejdere, der følger med den udbudte kørsel, vilkår, der med hensyn til løn og pension som minimum svarer til de vilkår, som medarbejderne har hos den nuværende operatør. Movia er ikke i stand til at oplyse, hvilke overenskomster, der gælder for kørslen i dag, hvorfor tilbudsgiver opfordres til selv at søge disse oplysninger, men det kan oplyses, at kørslen i tidligere Storstrøms Amt i dag udføres af Falck og i tidligere Roskilde Amt af BRAM (en sammenslutning af taxivognmænd, der siden 1989 har udført den siddende patientbefordring i tidligere Roskilde Amt). Eventuel overdragelse i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, er alene et forhold mellem nuværende og kommende arbejdsgiver og er således Movia uvedkommende. Tilbud, der indeholder forbehold overfor ovenstående vilkår, vil ikke blive taget i betragtning. 16. Personaleforhold 16.1 Arbejdsmiljø Det er et krav, at driften sker på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse henviser Movia til anvisningerne for de problemområder, som er fremhævet i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser nr. 17 for transport af passagerer (marts 2007). Følgende problemområder er særligt fremhævet i miljøvejviseren: Risiko for uykker Psykisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø Støj Indeklima Helkropsvibrationer Der henvises til Driftsredegørelsen, hvor tilbudsgiver skal beskrive, hvordan arbejdsmiljølovgivningens krav på særlige væsentlige områder opfyldes Chaufføruddannelse Operatøren skal sørge for, at nye chauffører gennemgår kurset Befordring af bevægelseshæmmede, der er af 5 dages varighed - eller tilsvarende uddannelse - inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia. Gennemførelse af grunduddannelsen skal dokumenteres skriftligt.

18 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 18 Det er operatørens ansvar, at chaufførerne kan anvende trappemaskinen på forsvarlig måde, inden chaufførerne sættes til selvstændig tjeneste. Operatøren skal sikre, at alle chauffører efterfølgende gennemgår et genopfriskningskursus hvert andet år i ulige årstal. Genopfriskningskurset skal være af 1 dags varighed og indeholde ½ dags trappemaskineundervisning og ½ dags genopfriskning af førstehjælp. Gennemførelse af genopfriskningskursus skal dokumenteres skriftligt. Operatøren skal sikre, at alle chauffører er bekendt med de til enhver tid gældende regler for handicapkørsel. Det er ligeledes operatørens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det foreskrevne tekniske udstyr. Før driftsstart skal alle chauffører, der skal udføre kørsel for Movia, være i besiddelse af et chaufføridentitetskort med foto. Chauffører skal i tjenesten være velsoignerede og præsentable samt bære uniform med synligt firmalogo. Såfremt der i kontraktperioden måtte blive tale om at udføre kørsel, hvortil der kræves børneattest, skal operatøren efter anmodning indhente sådanne attester for de chauffører, der skal udføre kørslen. Samme krav gælder ligeledes operatøren i det omfang denne selv udfører kørslen. Operatøren og dennes chauffører kan under udførelsen af den tildelte kørsel få kendskab til forhold, som kan være underlagt tavshedspligt, og hvor overtrædelse af denne tavshedspligt kan sanktioneres med bestemmelser i straffeloven. Det administrative personale på operatørernes bestillingskontorer skal efter nærmere aftale med Movia deltage i en introduktion hos Movia af ca. 1 dags varighed. Chauffører, der er fuldtidsbeskæftiget med kørsel for Movia, har mulighed for at få udstedt et frikort til bus gældende for det lokalområde, hvori kørslen har hjemsted. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Movia. Frikortet skal returneres til Movia for de chauffører, der fratræder i kontraktperioden. 17. Krav til drifts- og trafikstyring Operatøren er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de udleverede køreordrer og skal til enhver tid indsætte reservevogne i forbindelse med nedbrud, forsinkelser o. lign. Det skal præciseres, at alene gennemført kørsel betales. Såfremt kørslen ikke udføres, modregner Movia turens pris + 500,- kr. pr. ikke udført tur. I gentagelsestilfælde kan Movia bringe misligholdelsesbestemmelserne i Bilag 1 i anvendelse. Ændringer i forhold til de udleverede køreordrer må kun ske efter forudgående aftale med Movia. Operatøren er endvidere ansvarlig for, at driftsafviklingen gennemføres som forudsat og i tilfælde af, at dette ikke er muligt, er operatøren ansvarlig for at foretage de nødvendige driftsmæssige dispositioner. Operatørerne skal ved sine driftsmæssige dispositioner sikre, at driften gennemføres til mindst mulig gene for kunderne.

19 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side Kvalitetsstyring Movia lægger vægt på, at byderne kan sikre et højt kvalitets- og serviceniveau i driften. Det gælder blandt andet sikring af overholdelse af den planmæssige drift, en god og effektiv kundebetjening og kundeservice samt materiellets vedligeholdelse og rengøringsmæssige standard. Movia forbeholder sig retten til at foretage stikprøvevise kundeundersøgelser. Ved konstatering af manglende opfyldelse i henhold til det aftalte, vil Movia kunne bringe misligholdelsesbestemmelserne i Bilag 1 i anvendelse. Movia arbejder løbende på at forbedre standarden af den kollektive trafik. Derfor må det forventes, at der i kontraktperioden kan blive stillet øgede krav eller ønsker med hensyn til kundebetjening, uddannelse, information, operatørens egen kvalitetsstyring mv. i det omfang sådanne øgede krav medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilbudet, har begge parter ret til at kræve forhandling om justering af betalingssatserne. En eventuel tvist herom afgøres endeligt af den i Bilag 1 nævnte domstol, hvortil tvister henvises. Operatøren skal sørge for, at vognene efterses for glemte sager og for at evt. fundne sager indsamles og registreres (minimum dato, vogn og kundens navn). Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest afleveres til politiet, medens andre fundne sager kan opbevares på driftskontoret i op til 30 dage efter at kørslen har fundet sted - og derefter afleveres til politiet. Forespørgsler til Movia om fundne sager vil blive henvist til operatøren, som derfor må kunne besvare forespørgsler herom fra kunderne. Operatøren skal i alle driftsdøgn have en betjent vagttelefon, hvor det er muligt for Movia at kunne afgive og søge oplysninger, der vedrører driften. Movia kan i enhver henseende henholde sig til operatøren, der er eneansvarlig over for Movia.

20 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 20 Bilag 1 - Juridiske bestemmelser 1. Aktie- og anpartsbesiddelse Stk. 1. Såfremt operatøren er organiseret som et aktieselskab eller et anpartsselskab, vil Movia forbindelse med kontraktforhandlingerne kræve oplyst, hvem der ejer aktierne/anparterne. Aktie- /anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal ikke oplyses, med mindre særlige forhold gør, at en aktionær/anpartshaver med en sådan aktie/anpartsbesiddelse har en bestemmende indflydelse i selskabet. Stk. 2. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i den oplyste aktie-/anpartsbesiddelse, skal dette uopholdeligt meddeles skriftligt til Movia. Stk. 3. Såfremt der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i ejerforholdene til aktierne/anparterne, herunder såfremt den bestemmende indflydelse i selskabet ændres, er Movia berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel, forudsat at opsigelsen sker senest 1 måned efter, at Movia er blevet gjort bekendt med de omstændigheder, der begrunder opsigelsen. Stk. 4. Movia er dog alene berettiget til at opsige kontrakten i henhold til stk. 3, såfremt vægtige grunde taler herfor. 2. Underleverandør Stk. 1. Movia skal forhåndsgodkende enhver brug af underleverandør. Brug af underleverandør frigør ikke operatøren fra nogen forpligtelse overfor Movia. Stk. 2. Såfremt operatøren ønsker at lade den aftalte kørsel udføre helt eller delvist ved underleverandør, skal det oplyses, hvor stor en del af kørslen, der påregnes udført ved hver enkelt underleverandør. Operatøren må under kontraktforhandlingerne påregne at oplyse navnene på underleverandørerne. Eventuelle undereoperatører skal have de nødvendige tilladelser til kørslens udførelse. Stk. 3. Væsentlige ændringer i den indbyrdes fordeling af arbejdsmængde, herunder antagelse af andre underleverandør, skal uopholdeligt skriftligt meddeles Movia. Stk. 4. Overdragelse af kørsel eller ansættelse af andre underleverandører efter kontraktstart skal uopholdeligt meddeles Movia, der skal godkende forholdet inden iværksættelse heraf. Stk. 5. Movia er berettiget til at nægte at godkende en ny underleverandør eller en væsentlig ændring i den indbyrdes fordeling af arbejdsmængden, såfremt vægtige grunde taler herfor. 3. Overdragelse af rettigheder Stk. 1. Operatørens rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten kan ikke hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand uden Movias forudgående skriftlige godkendelse. Operatøren er kun berettiget til at overdrage sit krav på den aftalte kontraktsum i sin helhed til sit pengeinstitut.

21 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 21 Stk. 2 Movia er berettiget til på uændrede vilkår at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. 4. Kontrol Stk. 1. Movia er berettiget til at føre kontrol med operatørens opfyldelse af kontrakten ved inspektion i de anvendte vogne mens disse er i drift. En sådan kontrol fritager ikke operatøren for ansvaret for, at vognene opfylder de aftalte betingelser. Stk. 2. Movia er endvidere berettiget til at føre kontrol ved besøg på operatørens forretningssted, herunder foretage en nærmere gennemgang af operatørens driftsmateriel. Operatøren er forpligtet til uden vederlag at bistå i forbindelse med sådanne inspektioner. Stk. 3. Såfremt operatøren lader den aftalte kørsel udføre helt eller delvist ved underleverandører, er han forpligtet til i kontrakterne med underleverandørerne at indføje en bestemmelse, der giver Movia ret til inspektion hos underleverandørerne i samme omfang som beskrevet i stk. 1 og Regnskab og budget Stk. 1. I kontraktperioden er operatøren forpligtet til af egen drift at fremsende regnskaber til Movia. Regnskaberne skal have en detaljeringsgrad og en informationsværdi svarende til, hvad der i henhold til aktieselskabsloven kræves af regnskaberne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskaberne skal være udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskaberne, eller efter aftale nøgletal, skal fremsendes senest 6 måneder efter et regnskabsårs afslutning. Stk. 2. Movia har ret til, uanset hvordan operatørens virksomhed er organiseret, i forbindelse med kontraktforhandlingerne at få indsigt i budgettet for det første fulde driftsår. Dette budget skal ligeledes vise, hvorledes såvel nødvendige nyanskaffelser som den løbende drift finansieres. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte økonomiske oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 6. Skadeforvoldelse Stk. 1. Såfremt operatøren eller dennes underleverandør under udførelse af sine pligter i henhold til kørselsaftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods, det være sig personer eller gods operatøren har til befordring eller tredjemands person eller gods, er alene operatøren eller dennes undereoperatør ansvarlig for sådanne skader. Stk. 2. Såfremt skadelidte rejser krav mod Movia anledning af skader beskrevet i stk. 1, skal operatøren friholde Movia for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter mv., som et sådant krav måtte påføre Movia.

22 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side Diskretion Stk. 1. Operatøren og Movia er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold samt om andre forhold, hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt. Jf. dog afsnit 11 i udbudsbetingelserne om aktindsigt og offentliggørelse. Stk. 2. Denne pligt består også efter, at kontrakten er bragt til ophør uanset årsagen hertil. 8. Konkurs mv. Stk. 1. Såfremt operatøren anmelder konkurs eller betalingsstandsning, eller træder i betalingsstandsning, går konkurs eller træder i likvidation, er Movia berettiget til at ophæve kontrakten med omgående virkning. Movia skal uden ophold skriftligt orienteres om anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs mv., afsigelse af konkursdekret, udpegning af tilsyn eller indtrædelse af likvidation. Stk. 2. Såfremt operatøren er organiseret som en personligt drevet virksomhed, er Movia derudover berettiget til at hæve kontrakten, såfremt operatøren dør, og hans bo behandles som et gældsfragåelsesbo. Stk. 3. Hvis boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i kontrakten, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 kalenderdage give meddelelse om, hvorvidt der vil ske indtræden. 9. Udskiftning af chauffører Stk. 1. Såfremt en operatørs chauffør giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, som berettiger til bortvisning/opsigelse, er Movia berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den af kontrakten omfattede kørsel. 10. Erstatning Stk. 1. Operatøren er over for Movia ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af misligholdelse af kontrakten, medmindre denne misligholdelse skyldes vejrlig, man ikke med rimelighed kan kræve, at operatøren overvinder, eller force majeure. Ved operatørens misligholdelse kan Movia således kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Betaling af bod medfører ikke reduktion af et eventuelt erstatningskrav. Stk. 2. Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder, som hindrer opfyldelse af kontrakten, og som opstår uden operatørens skyld ved forhold, over hvilke denne ikke er herre, og som denne ikke burde have forudset. 11. Misligholdelse Stk. 1. Såfremt operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, kan Movia stille krav om, at operatøren afhjælper misligholdelsen inden en af Movia fastsat rimelig tidsfrist. Såfremt operatøren ikke har afhjulpet inden udløbet af den nævnte frist, skal Movia være

23 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 23 berettiget til at give meddelelse om, at Movia vil hæve kontrakten helt eller delvist, såfremt afhjælpning ikke er sket inden udløbet af en yderligere frist på 5 kalenderdage. Sker sådan afhjælpning ikke efter udløbet af denne yderligere frist på 5 kalenderdage, er Movia berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Såfremt Movia ophæver kontrakten efter denne bestemmelse, har operatøren ret til betaling for de indtil ophævelsen leverede ydelser. En ophævelse af kontrakten er ikke til hinder for, at Movia samtidig kan kræve erstatning efter pkt. 10. Stk. 2. Grove eller gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser - uden at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse - vil være at betragte som væsentlig misligholdelse. Stk. 3. Operatøren har ret til at hæve kontrakten, hvis Movia væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten og trods skriftlig påmindelse herom ikke afhjælper disse. Såfremt operatøren ophæver kontrakten efter denne bestemmelse, er operatøren berettiget til betaling for indtil ophævelsen leverede ydelser. 12. Modregninger i betalingen Stk. 1. Såfremt misligholdelsen ikke er af en sådan karakter, at ophævelse af kontrakten kan komme på tale, men den manglende overholdelse af kørselsaftalens enkelte punkter alligevel er til gene for kunderne eller medvirkende til, at den forudsatte standard for kørslen ikke opretholdes, har Movia ret til at bringe nedennævnte sanktioner i anvendelse. Stk. 2. Movia vil foretage økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af Movia, dels ved kontrol med og på vognene, og dels registreret og dokumenteret på anden vis, herunder dataudtræk fra installeret IT-udstyr. Trafikselskabet udfører løbende kvalitetskontrol, hvor følgende kontrolleres: at den planlagte tid overholdes at trappemaskine og transportstol forefindes i vognen, når dette er aftalt at trappemaskine altid anvendes til transport af kørestole over mere end ét trin at kørestole og kunder altid fastspændes under transport, herunder også transport i trappemaskine, og at ledsager fastspændes under transport at chaufføren er uniformeret at chaufføren bærer chaufføridentitetskort at vognen altid er forsynet med 2 skilte med Movias Flextrafik-logo at vognen altid er forsynet med det foreskrevne tekniske udstyr at vognen altid er forsynet med det af Movia udstedte vognidentifikationskort at vognen er forsynet med rygeforbudsskilte at der ikke ryges i vognen at vognen er udstyret med førstehjælpskasse og ildslukker at vognen er udstyret med mobiltelefon at vognen er udstyret med det nødvendige antal seler til fastspænding Såfremt én eller flere af ovenstående punkter ikke er opfyldt, betragtes det som en kvalitetsbrist.

24 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 24 Derudover betragtes det som kvalitetsbrist, hvis operatøren ikke søger at afhjælpe eventuelle forsinkelser indsender udtalelser i forbindelse med kundehenvendelser inden 7 dage indsender uheldsrapporter inden 24 timer overholder Movias til enhver tid gældende regler for transport af svært bevægelseshæmmede sikrer at samtlige chauffører er uddannet i at anvende det foreskrevne GPS udstyr indberetter til Movias vagt, at man kører med reservevogn på dispensation, inden den kommer på gaden Ved konstaterede kvalitetsbrist kan Movia foretage modregning i operatørbetalingen med 500 kr. pr. konstateret tilfælde. Dog modregnes der kr. pr. konstateret tilfælde, hvis trappemaskine og/eller transportstol ikke forefindes i vognen, når dette er aftalt trappemaskinen ikke bliver anvendt ved transport af kørestole over mere end ét trin kørestole og/eller kunder ikke er fastspændt forskriftsmæssigt under transporten chaufføren ikke har gennemført det af Movia krævede genopfriskningskursus I gentagne tilfælde af kvalitetsbrist, der udløser modregning på kr. pr. konstateret tilfælde, kan Movia bringe misligholdelsesbestemmelserne i dette bilags punkt 11 i anvendelse. 13. Genforhandling Stk. 1. Såfremt der i kontraktperioden indtræffer lovindgreb, der medfører væsentlige økonomiske ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilbuddet, har hver af parterne ret til at kræve forhandling om justering af priserne. Stk. 2. Såfremt operatøren og Movia ikke kan blive enige om, hvorvidt betingelserne for en justering af priserne er til stede, eller såfremt operatøren og Movia ikke kan blive enige om resultatet af en prisjustering, kan hver af parterne indbringe dette spørgsmål for domstolene, jf. dette bilags punkt Tvistigheder Stk. 1 Nærværende kontrakt er underlagt og skal forstås på baggrund af dansk ret og dansk lovgivning. Stk. 2. Tvistigheder mellem operatøren og Movia berettiger ikke nogen af parterne til at standse eller udsætte leverancen af aftalte ydelser. Stk. 3. Såfremt der opstår uoverensstemmelser eller tvister mellem parterne, skal disse først søges løst i mindelighed. Stk. 4. Enhver uoverensstemmelse eller tvist vedrørende det bestående kontraktforhold eller forståelsen af kontrakten, der ikke kan løses i mindelighed, kan af parterne indbringes for domstolene med Movias værneting som 1. instans.

25 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side Sikkerhedsstillelse Stk. 1. Garantierklæringen skal udformes som anført i eksemplet på næste side.

26 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 26 Garanti (eksempel) På foranledning af (operatørens navn og adresse) indestår vi herved over for Trafikselskabet Movia i det efterfølgende kaldet Movia Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby som garant for betaling af indtil i alt kr., skriver kr. som sikkerhed for opfyldelse af alle operatørens forpligtelser i henhold til kontrakt af (dato) med eventuelle senere ændringer/tilføjelser. Garantien påvirkes ikke af, at Movia giver operatøren henstand med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Garantien henstår, indtil den frigives a Movia, hvilket vil ske senest 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Movia frigives til Movia, uden at Movia har dokumenteret sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling på garantien sker til Movia på anfordring senest 5 arbejdsdage efter at skriftlig anfordring er modtaget. Tvister mellem garantistilleren og Movia med relation til nærværende garanti afgøres endeligt og bindende af den domstol, der afgør tvister mellem Movia og operatøren i henhold til kontrakt af (dato). Dansk ret er gældende i retsforholdet mellem garantistilleren og Movia. Ved garantiens bortfald skal denne garanti returneres til (bank/kautionsforsikringsselskab). Sted Dato Garantistiller:

27 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 27 Bilag 2 - Krav til vogne og udstyr Elektronisk overførsel af kørselsdokumenter Til brug for overførsel af dokumenter og installation/brug af Vognmandsportal skal operatøren som minimum ved kontraktstart være i besiddelse af PC Windows 95 eller nyere version program til afsendelse/modtagelse af , samt opkobling til internetudbyder Telefax Kontakt til vogn Alle vogne skal være udstyret med mobiltelefon, således at det er muligt for Movia at komme i kontakt med vognen, og således at chaufføren kan komme i kontakt med omverdenen. Mobilnummeret til vognen skal oplyses til Movia. Fastgørelse af kunder og ledsagere Alle kunder og ledsagere skal fastgøres i 3-punktssikkerhedssele. Fastgørelse af kørestole Kunder i kørestol skal være fastspændt i henhold til gældende lovgivning. Alle vogne, der kører med kørestole, skal således være forsynet med remme til fastgørelse af kørestole. Remmene skal sikre skråt hold. Fastgørelse skal minimum være to hold foran kørestolen og to hold skråt bagud. Såfremt en kørestol ikke kan fastgøres efter forskrifterne, må kunden ikke befordres i kørestolen. I stedet kan kunden placeres i en fastspændt transportstol eller i et almindeligt fast sæde. Såfremt dette ikke er muligt, må kunden ikke befordres, og Movias vagt skal underrettes. Transport af spædbørn og mindre børn Til disse transporter skal liftvogne være forsynet med godkendt barnestol (ECE og ECE 44-04), der kan fastspændes ved hjælp af den almindelige 3-punktssele. Desuden skal liftnet være til rådighed. Myndighedskrav Vogne og udstyr skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne til enhver tid måtte stille hertil. Placering af Flextrafik-logo For hver vogntype skal aftales placering af Flextrafik-logo. Ved kontraktindgåelse leverer Movia 2 stk. bomærker pr. vogn. Bomærkerne skal fjernes, når kontrakten ophører. Tekniske hjælpemidler til trappetransport (trappemaskiner) Kørestolskunder skal, hvor der er mere end et trin, transporteres i en trappemaskine.

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2009 B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudets omfang...

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden

Udbudsbetingelser. B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Udbudsbetingelser B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2010 B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv 6.1 Betaling...2 6.2 Regulering af de månedlige satser...3 6.2.1 Acontoregulering...3 6.2.2 Efterregulering...4

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 B8 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udbudets

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice September 2014 1 1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører 1 1.1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse mellem Stevns Kommune og kommunens leverandører under frit

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

BAT Din bus på Bornholm

BAT Din bus på Bornholm BAT Din bus på Bornholm Udbudsbetingelser OST 1 Udbud af offentlig service trafik. Garanti / variabel Trafikselskabet BAT Oktober 2014 Oktober 2014 S. 1 Udbudsmaterialet indholdsfortegnelser : 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013 FG3 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere