Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere"

Transkript

1 Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger

2

3 GL-E s kursuskatalog 2015/ Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6 LOKALT TILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE OG SKOLEUDVIKLING...9 GL-E s skolebaserede kurser...9 Andre skolebaserede kurser IKV s skolebaserede kursusudbud KURSER Almene og didaktiske kurser It i undervisningen...29 Skoleorganisation og ledelse...33 Medlemstilbud...38 KURSER I FAGENE Biologi Dansk Engelsk...43 Filosofi...43 Fransk...44 Geografi...45 Historie...45 Idræt...47 Italiensk...48 Kemi...48 Klassiske fag...48 Læsevejledning...50 Matematik...50 Mediefag Musik Religion Samfundsfag...53 Spansk...55 Tysk...56 Vejledning...57 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016 3

4 GL-E S KURSUSKATALOG 2015/2016 GL-E, Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse, præsenterer med dette kursuskatalog et professionelt og bredt sammensat kursustilbud til lærere og ledere i gymnasiesektoren: stx, hf, hhx, htx og studenterkurser. GL-E har sammen med vore samarbejdspartnere søgt at udforme et kursustilbud, så både udbudte kurser og skolebaserede kurser dækker behovet for lærernes kompetenceudvikling. Se under afsnittet Skolebaserede kurser, hvordan GL-E og IKV Syddansk Universitet kan understøtte den lokale skoleudvikling ved særligt tilrettelagte kurser afholdt på egen skole. De fleste af katalogets kurser kan også tilrettelægges skolebaseret. Alle kurser i kataloget kan du finde på GL-E s hjemmeside: Her kan du også se nyhedsnotitser med omtale af andre relevante konferencer og kurser. GL-E anvender et kursusadministrativt system, der er indlejret i GL s hjemmeside eller som nås direkte på Når du skal søge frem til et kursus på GL-E s hjemmeside, kan du blot skrive en del af kursustitlen i søgefeltet midt på siden. Kender du ikke kursustitlen, kan du bruge menulinjen øverst eller til venstre på siden eller søge i rullemenuerne midt på siden for at afgrænse de kurser, der vises i listen nedenfor. Ud over de kurser GL-E selv udbyder, og de kurser vi laver sammen med IKV - Syddansk Universitet, omfatter kataloget de kurser, som de faglige foreninger udbyder under afsnittet Kurser i fagene. Alle henvendelser om de faglige foreningers kurser skal ske til den pågældende forening. Se kontaktperson under det enkelte kursus. Yderligere oplysninger kan ses på under Kurser i fag eller på EMU en under GL tilbyder medlemmerne at deltage i ét GL-E-kursus pr. skole år mod alene at betale et mindre deltagergebyr. Tilbuddet gælder kun de kurser, der er anført under Medlemstilbud. GL dækker oplægsholder og lokaler, men ikke tidsforbrug eller transport i forbindelse med disse kurser. I denne kategori er der kurser, der retter sig mod personlig udvikling i bred forstand, kurser der fremmer karrieremuligheder og kurser, som hjælper medlemmet til at trives bedre i det nuværende job. 4 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Alle kurser er åbne for alle, med mindre andet er anført ved det enkelte kursus. Information om tilmelding fremgår under det enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen overskredet, så forhør dig hos kursussekretæren (er oplyst på de enkelte kursussider) alternativt på om der er flere pladser. Tilmelding sker via kursussystemet ved at klikke på tilmeldingsfeltet under de enkelte kurser. Man bliver så spurgt, om man er medlem eller ikke medlem. Medlemmer logger sig på med cpr.nr./medlemsnr. og en adgangskode, der FØRSTE gang er sidste 4 cifre i cpr.nr. Når man er logget ind, anvender systemet de oplysninger der er registreret i medlemssystemet. Ikkemedlemmer skal indtaste navn, adresse og for at komme videre. Har du har problemer med at logge dig på så kontakt GL s Servicecenter på Bemærk 1) din tilmelding er først accepteret, når du har modtaget en bekræftelse på din deltagelse fra GL-E. 2) den adresse, du oplyser ved kursustilmelding, skal være i brug, da al korrespondance mellem dig som kursist og GL-E foregår pr. mail og det er den tilmeldtes eget ansvar at give GL-E besked om ny mailadresse. Ændringen skal ske direkte til kursussekretæren, som du finder på kursussiden; det er ikke tilstrækkeligt at op datere dine oplysninger under Mit GL på hjemmesiden, da oplysningerne ikke overføres til GL-E-kurserne. Afmelding Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil udløbet af tilmeldingsfristen. Ved afmelding efter denne dato betales et gebyr på 50% af kursusprisen. For internatkurser dog 75%. Sker afmeldingen senere end 15 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. Dette gælder også i tilfælde af sygdom mm. Denne afmeldingsbetaling dækker GL-E s udgift til kursusstederne. Det vil dog altid være muligt uden omkostning at sende en kollega i stedet, hvis den tilmeldte er forhindret. Afmelding skal ske pr. mail til kursussekretæren, alternativt pr. mail til Deltager en anden end den tilmeldte, skal dette ligeledes meddeles GL-E. Overtegning/aflysning/ændringer Overtegning eller aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldinger kan kurset udskydes eller aflyses. Ved sygdom el. lign. kan det være nødvendigt at udskifte en underviser. Du kan finde oplysninger om fx forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflysninger på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som tilmeldt vil du få direkte besked via mail. Betaling Betaling af kursusafgiften skal først ske, når faktura modtages fra GL-E. Fakturaen sendes til skolens administration, eller den betaler der er registreret på tilmeldingen. De anførte priser er inkl. evt. moms. Kursusafgiften skal som udgangspunkt være betalt forud for kurset og senest på den forfaldsdato, der står på fakturaen, normalt 15 dage forud for kursusdatoen. Kursusafgiften dækker normalt fuld forplejning. Ikke-fastansatte medlemmer Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge dækning af kursusafgiften via GL s efteruddannelsespulje. Der kan søges om tilskud på op til kr. pr år. pr. person. Se nærmere på GL s hjemmeside under Medlem/Medlemstilbud/ Tilskud til efteruddannelse. Kontakt til GL-E Se kontaktoplysninger på katalogets bagside. GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016 5

6 KURSUSKALENDER August 2015 ALMENE OG DIDAKTISKE Masterkurser i gymnasiedidaktik, modul 1: Undervisningskultur, Odense, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Masterkurser i gymnasieorganisation og ledelse, modul 1: Organisationsdesign, Odense, September 2015 IT I UNDERVISNINGEN Flipped Classroom - grundkursus, København V, ALMENE OG DIDAKTISKE Kina på tværs, Nyborg, TYSK Sprogtilegnelse med fokus på form, Vejle, KLASSISKE FAG Hald-kursus i Haraldskær, Vejle, ALMENE OG DIDAKTISKE Ungdomscoaching Samtalen som redskab i gymnasier og hf, 1. modul, Vejle, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, TYSK Sprogtilegnelse med fokus på form, Ordrup, ALMENE OG DIDAKTISKE Målstyret undervisning og synlig læring i gymnasiet, København V, DANSK Omlagt skriftlighed og nye rettestrategier, Odense, GEOGRAFI Fællesfaglige forløb i NF, Stenløse, KLASSISKE FAG Talentudvikling i oldtidskundskab, Odense, MEDIEFAG Lyd i mediefag 2 Nyhed, Aarhus, SAMFUNDSFAG Kort om samfundsfag en workshop om begrebskort i samfundsfagsundervisningen, Kbh SPANSK Spansklærerforeningens Årskursus Aspectos de la España actual, Fredericia, SAMFUNDSFAG Kinas globale ekspansion hvad betyder det for os? Nyhed, Odense, TYSK Berlinkursus med Dönerkind, Berlin, HISTORIE Afrika mellem fremgang og stilstand - Nyhed, Roskilde, ALMENE OG DIDAKTISKE Motiverende hf-pædagogik i praksis - Nyhed, Nyborg, HISTORIE Elevaktiverende historieundervisning med it, Herning, IDRÆT Generalforsamlingskursus, Sønderborg, RELIGION Religiøs radikalisering og terrorisme Mellem teori og praksis i et minefelt, Fredericia, Oktober 2015 ALMENE OG DIDAKTISKE Elevmotivator, København N, DANSK Dansklærerforeningen - Årsmøde, Sorø, ALMENE OG DIDAKTISKE Vejledning i skriftlighed i hhx og htx, Fredericia, GEOGRAFI Geografi til fremtiden præg dit fag! Fredericia, ALMENE OG DIDAKTISKE Ungdomscoaching Samtalen som redskab i gymnasier og hf, 2. modul, Vejle, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE SU-grundkursus for alle SU-medlemmerne på gymnasierne, Odense, HISTORIE Elevaktiverende historieundervisning med it, Roskilde, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, Middelfart, ENGELSK A Whole Day of Shakespeare, Odder, ENGELSK A Whole Day of Shakespeare, Nyborg, ENGELSK A Whole Day of Shakespeare, Allerød, ALMENE OG DIDAKTISKE SSO-vejledning og hf-pædagogik, Middelfart, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, TYSK Innovation i tyskundervisningen, København S, ALMENE OG DIDAKTISKE Ny skriftlighed også i matematik samt naturvidenskabelige fag i gymnasiet, Vejle, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Kursus i bestyrelsesarbejdet 2015 i København, København K, MEDIEFAG Medielærerforeningens Årskursus 2015, Svendborg, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Forandringskommunikation: Sådan skaber du samarbejde - Nyhed, Odense, VEJLEDNING SAMBA 4, Om det rummelige uddannelsesmarked, Nyborg, MEDLEMSTILBUD Stemme og kropssprog i lærerrollen, Nyborg, GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

7 November 2015 IT I UNDERVISNINGEN Sociale medier i undervisningen - den tredje bølge, Odense, TYSK Tyskland i forandring et kursus i Landeskunde, Odense, ALMENE OG DIDAKTISKE Elever med diagnoser i undervisningen, Korsør, ALMENE OG DIDAKTISKE Ungdomscoaching Samtalen som redskab i gymnasier og hf, 3. modul, Vejle, FILOSOFI K.E. Løgstrup en transmoderne filosof? Middelfart, IT I UNDERVISNINGEN ibooks author og ibooks, Middelfart, ALMENE OG DIDAKTISKE Vejledning i skriftlighed i sx og hf, Kolding, ALMENE OG DIDAKTISKE Respons og rettestrategier, Roskilde, IT I UNDERVISNINGEN Videre med Flipped Classroom, Aarhus, KEMI Generalforsamling/efteruddannelseskursus, København, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, LÆSEVEJLEDNING Årskursus og generalforsamling i Foreningen for Læsevejledere, Nyborg, MATEMATIK Konference: Mød MATH på KU 2015, København Ø, SAMFUNDSFAG Egypten og det arabiske forår baggrund og perspektiver - Nyhed, Fredericia, MUSIK Innovation og omlagt skriftlighed i musikfaget (Generalforsamlingskursus), Odense, ALMENE OG DIDAKTISKE AT - videnskabsteori og flerfaglighed, Odense, FRANSK OG SPANSK Hhx-profilen i fransk og spansk herunder fagligt samspil, Aarhus, IT I UNDERVISNINGEN itunesu, Roskilde, MEDLEMSTILBUD Fyraftensmøde om hørelse, høretab og tinnitus/lydfølsomhed Nyhed, Aarhus, ALMENE OG DIDAKTISKE Innovative undervisningsformer, Roskilde, ALMENE OG DIDAKTISKE Tre værktøjer til fokus på studieretningsidentitet, Nyborg, ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ projektmager, København N, FRANSK OG SPANSK Hhx-profilen i fransk og spansk herunder fagligt samspil, København, SAMFUNDSFAG Kina på fremmarch rejsekursus - Nyhed, Kina, December 2015 DANSK Satire Politik - Kunst, Middelfart, SAMFUNDSFAG Migration i globaliseringens tidsalder - Nyhed, Kolding, FRANSK, ITIALIENSK OG SPANSK Landsdækkende Fagdidaktisk Midtvejskursus, Middelfart, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, Januar 2016 HISTORIE Latinamerikas udvikling, København V, ALMENE OG DIDAKTISKE Masterkurser i gymnasiedidaktik, modul 2: Læring, Odense, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Masterkurser i gymnasieorganisation og ledelse, modul 2: Ressourceledelse, Odense, MATEMATIK Regionalkursus i matematik, København, ALMENE OG DIDAKTISKE Undervisningsdifferentiering i praksis, Nyborg, IT I UNDERVISNINGEN Elektronisk retning i Word - for de mindre rutinerede, Odense, KEMI Kemi for geografer, København K, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, MATEMATIK Regionalkursus i matematik, Syd- og Vestsjælland, MATEMATIK Regionalkursus i matematik, Fyn, MATEMATIK Regionalkursus i matematik, Vestjylland, MATEMATIK Regionalkursus i matematik, Østjylland, GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016 7

8 Februar 2016 ALMENE OG DIDAKTISKE Innovation, projektorganiseret undervisning og vejledning i faget, København V, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Kursus i skoleøkonomi, Vejle, MATEMATIK Regionalkursus i matematik, Sydjylland, MATEMATIK Regionalkursus i matematik, Nordjylland, ALMENE OG DIDAKTISKE Kulturel Navigator forbered dine elever på kulturmødet, København N, ALMENE OG DIDAKTISKE Motivation - Nyhed, Middelfart, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Kursus i skoleøkonomi, København K, DANSK Ny skriftlighed i dansk via sociale medier, Nyborg, IT I UNDERVISNINGEN Elektronisk retning i Word - for rutinerede, Odense, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, ALMENE OG DIDAKTISKE Kollegial supervision i teamarbejdet - Nyhed, Ebberup, ALMENE OG DIDAKTISKE Klasseledelse, Roskilde, MATEMATIK Matematik på hf kontinuitet og revision Marts2016 SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Formænd for pædagogisk råd og udvalg, Middelfart, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Den uundværlige medarbejderrepræsentant, København V, KLASSISKE FAG Historien skrevet og fortalt, HISTORIE Historie 2.0, København V, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, MEDLEMSTILBUD Personlig planlægning og stresshåndtering, Nyborg, MEDLEMSTILBUD Seminar for nye lærere, Aarhus, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE SU-grundkursus for alle SU-medlemmerne på gymnasierne, Odense April 2016 MEDLEMSTILBUD Seminar for nye lærere, København, KLASSISKE FAG Regionalkurser i Klassikerforeningen 2016, Fyn/Syd- og Sønderjylland, KLASSISKE FAG Regionalkurser i Klassikerforeningen 2016, Aarhus, KLASSISKE FAG Regionalkurser i Klassikerforeningen 2016, Aalborg, KLASSISKE FAG Romersk litteratur, København, Maj 2016 KLASSISKE FAG Regionalkurser i Klassikerforeningen 2016, København, August 2016 ALMENE OG DIDAKTISKE Masterkurser i gymnasiedidaktik, modul 3: Didaktik, Odense, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Masterkurser i gymnasieorganisation og ledelse, modul 3: Ledelse af strategiske processer, Odense, Kurser uden fastsat dato: ENGELSK The Graphic Novel, efterår SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter, efterår SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Coaching, et individuelt tilbud til fastansatte MEDLEMSTILBUD Coaching, et individuelt tilbud til ikke-fastansatte DANSK Regionale kurser IDRÆT Ny praksis i idræt C nødvendig? GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

9 LOKALT TILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE OG SKOLEUDVIKLING Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skolebaserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller fx for en faggruppe eller et studieretningsteam. Temaerne for et lokalt efteruddannelsesforløb kan være mange og på de følgende sider kan du finde inspiration til jeres næste skolebaserede kursus. Skolen er også velkommen til at kontakte GL-E, hvis I ønsker forslag til oplægsholdere i et emne, der ikke er omtalt i kataloget, da vi har et stort kontaktnet. GL-E har en række kurser der kun udbydes skolebaseret, jf. kursusforslagene nedenfor. Se også på GL-E s hjemmeside under skolebaserede kurser for evt. yderligere kursusforslag. Derudover kan de fleste af GL-E s øvrige kurser i kataloget afvikles som skolebaserede. For skolebaserede kurser med lærere og forskere fra IKV - Syddansk universitet, se næste afsnit i GL-E kataloget. GL-E S SKOLEBASEREDE KURSER Kontakt Kontakt GL-E på eller direkte: Therese Holter, GL-E, tlf , mail: for pristilbud og yderligere information om GL-E s skolebaserede kurser. Evaluering og feedback i undervisningen NYHED Gennem evaluering og feedback får elever og lærer indsigt i og viden om elevernes læringsudbytte. På denne baggrund justerer læreren den igangværende undervisning eller planlægger kommende undervisning, således at den på bedste vis støtter eleverne i den fortsatte læring. Også eleverne benytter denne viden som støtte for deres fortsatte læring. Der er forskningsmæssigt belæg for, at sådanne tiltag har positiv effekt på elevers læringsudbytte. Det lyder jo besnærende enkelt! Men når evaluering og feedback skal udfoldes i praksis, rejser der sig en række spørgsmål: Hvad kendetegner den feedback, som bedst støtter elevernes læring? Hvilke udfordringer er forbundet med arbejdet med feedback og evaluering, og kan de imøde kommes i det praktiske arbejde? Er alle former for feedback lige virkningsfulde? Udfoldes feedbackprocesser uafhængigt af fag? Hvordan får læreren adgang til information om elevernes læring? Hvordan hænger feedback og evaluering overhovedet sammen? Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst på kurset. Kurset vil indeholde såvel teoretiske oplæg, resultater fra empirisk forskning, diskussion af implikationer for praksis og videndeling med henblik på videreudvikling af egen praksis. Kurset veksler mellem oplæg, øvelser, diskussioner og opsamlinger. Deltagerne skal således være indstillet på at bidrage med egne erfaringer. MÅLGRUPPE Undervisere på stx, hf, hhx og htx. Praksiseksempler og egen empiri stammer fra danskfaget, mens andre fag vil blive belyst gennem andres forskning. UNDERVISER Vibeke Christensen, lektor i dansk ved Læreruddannelsen i Aalborg, ph.d.-stipendiat. Læringsmål og evaluering af læring NYHED Evaluering er en af de vigtigste veje til at styrke elevers læring og til at forbedre sin undervisning. Og et fokus på læringsmål understøtter dialog mellem lærere og elever. Vi vil specielt arbejde med evalueringsformer, som kan indfange proceskompetencer (at undersøge, modellere, argumentere, være innovativ etc.), og vi vil diskutere, hvorledes de kan bruges såvel formativt som summativt. Kurset vil give deltagerne redskaber til at formulere læringsmål og læringsprogression inden for et givent fagligt område og udvikle kriterier til vurdering af elevpræstationer samt anvende de udviklede metoder i egen praksis. Kurset er en blanding af underviseroplæg, gruppearbejde og fælles diskussioner kan evt. tilpasses gymnasiets specifikke ønsker. MÅLGRUPPE Alle fag på de gymnasiale uddannelser. UNDERVISER Professor Jens Dolin. Kurset udbydes i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016 9

10 Innovation i undervisningen hvordan? NYHED Innovation er blevet et af de nye buzzwords i uddannelsesverden. Men hvad dækker begrebet innovation egentligt over i en dansk skolekontekst? På kurset vil vi diskutere, hvad det kan betyde for de enkelte fag at fremme elevernes innovationskompetence. Deltagerne vil med baggrund i erfaringerne fra det hidtil største udviklingsprojekt omkring innovationsfremmende undervisning få sparring til at udvikle undervisningsaktiviteter og evalueringsredskaber der understøtter elevernes tilegnelse af en fagligt baseret innovationskompetence. Kurset kan evt. rettes mod en særlig faggruppe, fx naturvidenskab. Kurset er en blanding af underviseroplæg, gruppearbejde og fælles diskussioner kan evt. tilpasses gymnasiets specifikke ønsker. MÅLGRUPPE Alle fag på de gymnasiale uddannelser. UNDERVISER Lektor Jan Alexis Nielsen. Kurset udbydes i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Respons og rettestrategier i sproglige og humanistiske fag De fleste undervisere i fag med skriftlig dimension kender til, at tidsrøvende rettelser af elevernes skriftlige produktioner ikke helt indfrier intentionerne om et forventet kompetenceløft. I værste fald kan man opleve rettearbejdet som en sur pligt, der ikke påviseligt forbedrer elevernes skriftlige niveau. På dette kursus får du ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes. Som alternativ til det traditionelle rettearbejde præsenteres du for forskellige muligheder og metoder, der sætter fokus på differentieret vejledning, konstruktiv respons og forpligtende sam arbejde om at styrke og forbedre elevernes skriftlige kompetencer. Kurset afvikles i en vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor du altså både skal lytte til oplægsholderen og dine kolleger og selv bidrage med dine egne erfaringer med skriftlighed. MÅLGRUPPE Lærere i sprogfag, humanistiske fag og andre fag med skriftlighed eller som indgår i større opgaver som SRP, AT, histore/danskopgave mm (fx samfundsfag, historie) dog ikke kemi, fysik og matematik. UNDERVISER Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard Gymnasium. Respons og rettestrategier i matematik og science Retning af elevers skriftlige arbejde er for mange lærere en sur pligt, der tager tiden fra andre og sjovere dele af arbejdet som lærer. Tanken om at eleverne ikke lærer ret meget af rettelserne, og i værste fald ikke slet ikke læser dem, er næsten ubærlig. På kurset får du ideer til forskellige muligheder for valg af fokus for både skriveordrer og rettelser af elevernes skriftlige produkter. Tanken er at fokuserede og velovervejede skriveordrer og rettelser bevirker, at tidsforbruget for både lærere og elever hænger bedre sammen med elevernes intenderede kompetenceudvikling. Du præsenteres samtidig for måder at udnytte omlagt skriftlig elevtid på, så elevernes skriftlige kompetencer styrkes. Kurset afvikles som en vekslen mellem oplæg, kollegial erfarings udveksling og arbejde med egne skriveordrer og rettestrategier. MÅLGRUPPE Lærere i naturvidenskabelige fag og matematik. Kurset henvender sig alle naturvidenskabelige lærere, men eksemplerne er primært hentet fra matematik. Kurset kan også tilrettelægges, så det primært henvender sig til matematiklærere. UNDERVISER Lektor i matematik, Katja Kofod Svan, Rysensteen Gymnasium. Målstyret undervisning Målstyret undervisning er undervisning, hvor det er synligt for eleverne, hvad de skal lære, hvordan de skal gøre, hvad succeskriterierne er, hvordan deres præstationer vil blive vurderet, hvad de faktisk lærer, hvad de selv kan gøre for at blive endnu bedre, og hvordan de kan blive en del af processen med både at sætte mål, give feedback og selvevaluere. Den optimale målstyrede undervisning giver synlig læring, som skaber motivation og fokus i læreprocesserne og hjælper eleverne med at se mening i tingene og blive bedre til at lære at lære. På kurset arbejdes med mål, succeskriterier, vurdering og feedback baseret bl.a. på John Hatties forskning. Målet med kurset er, at deltagerne lærer at anvende konkrete redskaber til at arbejde med alle dele af den målstyrede undervisning i gymnasiet, herunder: Fælles og individuelle mål Tydelige succeskriterier Vurdering for læring Feedback Læringsstrategier, selvregulering og selvhjælpsstier Kurset er opbygget eksemplarisk, så deltagerne oplever målstyret undervisning i praksis, og der vil være både eksempler, analyser og opgaver, der hjælper deltagerne med at knytte kursusindholdet til deres egen undervisning. MÅLGRUPPE UNDERVISER Undervisere på alle gymnasiale uddannelser. Instruktør fra Cooperative Learning DK. 10 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

11 Coachingens værktøjer for vejleder og mentor Har du brug for ny inspiration og samtaleværktøjer til at støtte og rykke elever/kursister? Mange vejledere og mentorer oplever, at de mangler konkrete spørgeteknikker og tilgange, der kan inspirere eleven/kursisten til at rykke sig og for alvor afprøve nye vaner både i deres privat- og skoleliv. Den coachende samtale støtter elever/kursister, der oplever problemer med at kunne fokusere på uddannelse på grund af personlige eller faglige problemer: Motivation, stress, psykiske diagnoser, misbrug, lavt selvværd, social isolation, højt fravær, nervøsitet ved at præstere mundtligt, perfektionisme og beslutninger om fremtiden. Vi tilbyder en inspirerende og intensiv workshop, hvor vi arbejder med fokus på coachingens anvendelse. Der medfølger et fyldigt kursusmateriale i form af teori, værktøjskasse og erfaringsbaserede fif. På workshoppen kan I samtidig få sparring på konkrete udfordringer, I oplever i samtaler med elever/kursister. Oplæg og en masse øvelser. I bliver præsenteret for central teori om studiecoaching hægtet op på helt konkrete cases fra vores daglige praksis, og du tilegner dig studiecoachingens effektive værktøjskasse på et niveau, så du kan sætte den i spil og udvikle den yderligere i din daglige praksis herefter. Kurset kan tilrettelægges som et heldags- eller et halvdagskursus. MÅLGRUPPE Mentorer, vejledere og lærere i alle fag på ungdomsuddannelserne og VUC, der arbejder med og interesserer sig for elevsamtalen i deres vejledning og undervisning. UNDERVISERE Lektor, Studievejleder og studiecoach Helene Qvistgaard, Roskilde Katedralskole, &v/qvistgaard Tamsen Coaching og Lektor og studiecoach Helle Tamsen Elleman, Frederiksberg gymnasium, &v/qvistgaard Tamsen Coaching. Cooperative Learning skolebaseret Få fokuserede elever og højere læringsudbytte med Cooperative Learning. GL-E s lokalt tilrettelagte kurser i Cooperative Learning er målrettet til gymnasiale uddannelser. Ved tilrettelæggelse tages der hensyn til, om jeres gymnasium har en særlig profil, særlige udfordringer eller særlige ønsker og ambitioner i forhold til arbejdet med Cooperative Learning. Kursusdagene har høj deltageraktivitet og tilrettelægges, så deltagerne efter hver gang har konkrete strategier at gå i gang med i undervisningen. I kan via GL-E bestille forløb på én eller flere kursusdage. Forandringspædagogik Kursets formål er at skabe positive forandringer i egen undervisningspraksis i en tid, hvor mange lærere oplever en ny gymnasievirkelighed. Kurset er baseret på bøgerne Forandringspædagogik og Om at undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer, og det afholdes af forfatteren selv. Endvidere giver kurset et bud på hvad der virker i undervisningen med udgangspunkt i internationale forskere som Hilbert Meyer og John Hattie samt i konkrete cases fra den danske gymnasieverden. På dette kursus gives inspiration til kursisternes egen undervisning, og vi arbejder konkret med, hvordan positive forandringer kan skabes i praksis. Endelig giver kurset konkrete input til forberedelse af undervisning, prioritering af arbejdsopgaver og måder at tilrettelægge underviserjobbet på. I får en række konkrete værktøjer, der giver en bedre og mere inspirerende arbejdsdag, samtidig med, at elevernes læring bliver så effektiv som muligt. Hver enkelt kursist går hjem med en konkret plan for forbedret undervisning og ideer, der kan implementeres i timerne allerede dagen efter. Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem oplæg, individuelle øvelser og gruppedrøftelser. MÅLGRUPPE Undervisere i stx, hf, hhx og htx. UNDERVISER Ole Ditlev Nielsen, forfatter og foredragsholder og underviser på Handelsskolen København Nord. Klasserums- og læringsledelse Kurset fokuserer på, hvordan læreren kan sikre sig et overblik over den enkelte elevs læring, skabe effektive læringsmiljøer og stimulere almendannelsen hos den enkelte elev og i klassen også i den mangfoldige elevgruppe. Underviserne mener, at det er en udfordring at lede eleverne til større udholdenhed i læringsarbejdet og øge elevernes op levelse af mestring og motivation! Underviserne har selv ståsted i klasserummet med lang undervisningserfaring og arbejder med temaer som klasseledelse, tutorsamtale, fagsamtale og relationskompetence. Underviserne har holdt adskillige kurser for gymnasier i Danmark og med glimrende evalueringer. Kurset vil bestå af oplæg, diskussion, øvelser og deltagernes afprøvning af nye handlemuligheder i praksis. MÅLGRUPPE Lærere på stx, hf, hhx og htx. UNDERVISER Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle. MÅLGRUPPE UNDERVISERE Undervisere i stx, hf, hhx og htx. Kursusforløbene leveres af Cooperative Learning DK. GL EFTERUDDANNELSE 2015/

12 Klasserumsledelse Kurset sætter fokus på lærerens rolle som leder i klassen. Den forståelse af klasseledelse, der ligger bag kurset, er bred i den forstand, at det ikke blot handler om at styre klassen. Det handler også om at skabe et motiverende og trygt læringsmiljø præget af didaktisk professionalisme. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området, og forskningsresultaterne relateres til praksis gennem forskellige øvelser og cases. På kurset vises endvidere klip fra undervisningssituationer i gymnasiet, som danner udgangspunkt for fælles drøftelser af didaktisk professionalisme. Kurset lægger op til, at deltagerne afprøver forskellige handlemuligheder i relation til klasseledelse i deres egen undervisningspraksis. Kurset vil bestå af oplæg, diskussion, øvelser og deltagernes afprøvning af nye handlemuligheder i praksis. MÅLGRUPPE UNDERVISER Lærere på stx, hf, hhx og htx. Helle Plauborg, DPU, eller Bent A. Andresen, DPU. Stresshåndtering og personlig planlægning Føler I jer ofte presset, stresset og tynget af for mange opgaver? Oplever I ofte utilfredshed med, hvad I når af opgaver på en arbejdsdag? Kurset henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at planlægge og udnytte egne ressourcer mere målrettet. Kurset er til medarbejdere, der ønsker at forebygge stress ved selv at tage styringen over egne arbejdsopgaver. På kurset får I indblik i/redskaber til: Værktøjer til planlægning af arbejdet Tackling af ansvars- og forventningsstress Realistisk planlægning? Tidsrøver eller værdiskaber? Krav, indflydelse og mål: Prioritering og opgaveoverblik Samarbejde og relationers betydning for stress At blive bedre til at håndtere og forebygge stress At realisere egne ressourcer og sætte mål for eget arbejde At skabe overensstemmelse mellem arbejdspladsens og egne ønsker At prioritere og planlægge realistisk At sige til og fra og blive respekteret for det! At skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv At øge arbejdslivskvaliteten Teori, øvelser, diskussion og refleksion. MÅLGRUPPE UNDERVISER indholdet. Gymnasiale lærere. Afhænger af geografisk placering og ønsker til Hvordan passer jeg på mig selv som underviser? Foredraget tager fat på, hvad vi kan gøre for at passe på os selv som undervisere. Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra dagligdagen som underviser, stiller foredraget skarpt på bl.a. hvordan man kan undgå forstyrrelser i sin undervisning på ikke-konfliktskabende måder, og hvordan man kan involvere sig personligt i samværet med eleverne/kursisterne på en måde, der samtidig er forenelig med at passe på sig selv. Foredrag med efterfølgende debat. MÅLGRUPPE UNDERVISER Lærere og ledelse på stx, hf, hhx og htx. Lektor Niels Jørn Olesen. Tutor og elevsamtalen Kurset tager udgangspunkt i metoden Systematisk elevutvikling udarbejdet af de norske undervisere Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle. Kurset vægter, hvordan du som lærer mestrer jobbet som pædagogisk og faglig leder og vejleder for gruppen og enkeltelever. Som lærer får du udviklet din egen kompetence i spørgeteknik og får et praktisk redskab for elevsamtalen. Værktøjet Systematisk elevutvikling foreligger nu også i en dansk netversion. Kurset er praksisnært i form og indhold, og har fokus på den positive relation mellem lærer og elev. MÅLGRUPPE Lærere og ledelse på stx, hf, hhx og htx. UNDERVISERE Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle. Interaktive tavler Kurset giver et godt indblik i de nye muligheder i undervisningen, der åbner sig med anskaffelsen af interaktive tavler. Undervisningen viser eksempler fra en række fag, men kurset kan efter aftale med skolen målrettes bestemte fag/fagrupper. Der vil efter behov være mulighed for selv at lege med tavlen. Det drøftes, hvad en interaktiv tavle i klasselokalet betyder for lærerens arbejdssituation og elevernes læring. Desuden gives der ideer til hvordan man som skole og lærer kan implementere brugen af interaktive tavler, så der bliver tale om en positiv pædagogisk udviklingsproces. Oplæg med overblik og eksempler samt mulighed for selv at lege med tavlen. MÅLGRUPPE UNDERVISER Lærere på stx, hf, hhx og htx. Afhænger af hvilke fagkombinationer deltagerne har. 12 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

13 Al Sisi s Egypten NYHED Give baggrund for kvalificeret undervisning om Egypten under præsident Abdel Fatah al Sisi. Formidle indsigt i baggrunden for Sisi s magtovertagelse efter 3. juli 2013 og i de udfordringer og dilemmaer, Egypten står over for. Hvilke muligheder har Sisi og hvad kan true hans position? Sisi overfor som præsident. Hvilke alternative udviklinger kan tegne sig, hvis Sisi ikke holder som præsident og hvad betyder situationen i Egypten for den regionale og globale sikkerhedssituation. Heldagskursus med oplæg og diskussion. Deltagerne bedes medbringe pc. Baggrunden for Præsident Morsi s afsættelse 3. juli 2014 og den efterfølgende proces, som ender med, at Feltmarskal Sisi vælges til præsident. Hvilke kræfter repræsenterer præsident Sisi. Hvilken retning tegner sig for Sisi s præsidentskab og hvilke udfordringer står MÅLGRUPPE Lærere i samfundsfag, historie og geografi på gymnasier. UNDERVISER Jakob Erle, mag.art. i kultursociologi, Direktør for Danske Egyptisk Dialog Institut i Kairo fra 2011 til ANDRE SKOLEBASEREDE KURSER Stemme og kropssprog GL-E s kursus om brug af stemme og kropssprog i undervisningen er også særdeles velegnet som skolebaseret kursus. Se også det udbudte kursus under medlemstilbud. Kontakt GL-E på eller direkte: Therese Holter, tlf , mail: for nærmere info. Elevmotivator Det af Mellemfolkeligt Samvirke udbudte kursus, der er beskrevet under kurser i Almen pædagogik senere i kataloget, udbydes også skolebaseret. Kontakt for nærmere info. Kulturel Navigator Det af Mellemfolkeligt Samvirke udbudte kursus, der er beskrevet under kurser i Almen pædagogik senere i kataloget, udbydes også skolebaseret. Kontakt for nærmere info. Innovativ projektmager Det af Mellemfolkeligt Samvirke udbudte kursus, der er beskrevet under kurser i Almen pædagogik senere i kataloget, udbydes også skolebaseret. Kontakt for nærmere info. GL EFTERUDDANNELSE 2015/

14 IKV S SKOLEBASEREDE KURSUSUDBUD IKV udbyder praksisorienteret og forskningsbaseret efteruddannelse til de gymnasiale uddannelser, og IKV følger tæt de initiativer, som iværksættes fra ministeriet, og de udfordringer, som lærere i gymnasierne står over for. Det er de tre grundsten, som IKV s kursusudbud er formet over. IKV's kursusudbud IKV s samlede kursusudbud er anført alfabetisk nedenfor, men en del af årets kursusudbud kan ses gennem en pentagon, hvor hjørnerne udgøres af de indsatsområder (fokuspunkter), som institutionerne arbejder med, og hvor de aktuelle kurser og deres indbyrdes sammenhæng illustreres (se figur). Således udgør Skriftlighed elevtid formativ evaluering et fortsat fokus, som skal bidrage til at højne elevernes kompetencetilvækst og gøre lærerens rettearbejde mere effektivt. Innovation kan være en tilgang til såvel den faglige undervisning, det flerfaglige samarbejde samt arbejdet omkring studieretningen. De Klare mål, som uddannelserne skal leve op til, skal realiseres gennem det daglige arbejde i klasse- og læringsrum med fokus på klasseledelse samt undervisningsdifferentiering. En moderne hf-uddannelse er et fortsat indsatsområde, dels gennem motiverende hf-pædagogik og anvendelsesorientering, dels gennem SSO-vejledning og hf-pædagogik. Endelig betyder fokuspunktet Lærersamarbejde og videndeling, at man som underviser arbejder med studieretningsidentiteten, AT, SPR, SSO, med kollegial supervision i teamarbejdet samt motivation. Overblik over alle IKV s skolebaserede kurser: AT videnskabsteori og flerfaglighed Inklusion: Unge med psykiske handicaps Innovation, projektorganiseret undervisning og vejledning i faget Klasseledelse Kollegial supervision og teamarbejdet Skriftlighed: - Ny skriftlighed også i matematik og naturvidenskabelige fag - Skriftlighed på htx og hhx - Skriftlighed på stx og hf Mindfulness på arbejdet Motivation Motiverende Hf-pædagogik Problemformulering (SRP) og tværfagligt samarbejde SSO-vejledning og hf-pædagogik Studieretningsidentiteten Undervisningsdifferentiering Unge med psykiatriske diagnoser (særligt tilrettelagt én dag) Unge med psykiatriske diagnoser: konsulentbistand De fleste kurser er beskrevet under Almene og didaktiske kurser i den følgende del af kataloget. Man kan læse mere om alle IKV s skolebaserede kurser på hjemmesiden Alle IKV-kurser kan rekvireres skolebaseret Alle IKV-kurser kan rekvireres skolebaseret, hvilket betyder, at flere gymnasiale uddannelsesinstitutioner regionalt kan gå sammen om et kursus. Når man rekvirerer et kursus skolebaseret, tilrettelægges det i samarbejde med den pågældende institution, således at tyngdepunkterne lægges specifikt dér, hvor det er mest hensigtsmæssigt efter den pågældende institutions indsatsområder og efteruddannelsesbehov. Alle skolebaserede kurser rekvireres direkte ved henvendelse til specialkonsulent Bodil Ravn, IKV Syddansk Universitet, tlf , mail til 14 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

15 SKRIFTLIGHED ELEVTID FORMATIV EVALUERING Skriftlighed i stx og hf Skriftlighed i htx og hhx Skriftlighed også matematik og naturviden KLARE MÅL Klasseledelse Undervisningsdifferentiering Innovation og projektorganiseret undervisning INNOVATION Studieretningsidentiteten AT videnskabsteori og flerfaglighed Problemformulering (SRP) og tværfagligt samarbejde SSO vejledning og hf-pædagogik Motiverende hf-pædagogik Motivation Kollegial supervision i teamarbejde MODERNE HF-UDDANNELSE LÆRERSAMARBEJDE OG VIDENDELING GL EFTERUDDANNELSE 2015/

16 16 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

17 KURSER ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER Respons og rettestrategier GL-E De fleste undervisere i fag med skriftlig dimension kender til de momentvis mørke stunder, når de tidsrøvende rettelser af elevernes skriftlige produktioner ikke helt indfrier intentionerne om et forventet kompetenceløft. I værste fald kan man opleve rettearbejdet som en sur og nytteløs pligt, der ikke påviseligt forbedrer elevernes skriftlige niveau. På dette kursus får du ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes til alles forsøgsvise fulde tilfredsstillelse. Som alternativ til det traditionelle rettearbejde præsenteres du for forskellige muligheder og metoder, der sætter fokus på differentieret vejledning, konstruktiv respons og forpligtende samarbejde om at styrke og forbedre elevernes skriftlige kompetencer. Kurset afvikles i en skønsom vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor du altså både skal lytte til oplægsholderen og dine kolleger og selv bidrage med dine egne erfaringer med skriftlighed. MÅLGRUPPE Lærere i sprogfag, humanistiske fag og andre fag med skriftlighed eller som indgår i større opgaver som SRP, AT, historie/danskopgave mm (fx samfundsfag, historie) dog ikke kemi, fysik og matematik. Fagkombination bedes oplyst ved tilmeldingen. UNDERVISER Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard Gymnasium. TID OG STED Kursus 15138: Tirsdag den 10. november 2015, kl , Scandic Roskilde. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. for medlemmer og kr. for ikke-medlemmer. TILMELDING Senest fredag den 2. oktober 2015 på Motiverende hf-pædagogik i praksis NYHED IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E At udvikle en motiverede hf-undervisning, der er pragmatisk og løsningsorienteret, og som gennem tydelighed og klare forventninger er med til at motivere kursisterne i deres læringsproces, fastholde dem i et uddannelsesforløb og bidrage til et fagligt løft. Kurset giver konkrete forslag til en hf-undervisning, som også bidrager til at fastholde underviserens motivation og engagement. / På baggrund af korte oplæg om værkstedsundervisning, anvendelsesorientering, stilladsering, lektier og arbejdsrum, fagligt løft, motivering og relationer arbejder kursisterne med konkrete undervisningssituationer og gentænker og udvikler egne undervisningsformer. Oplæg, gruppearbejde og diskussion. Kurset er praksisorienteret. Medbring selv pc. MÅLGRUPPE Undervisere i hf, gerne som team. Deltagerne bedes oplyse deres fagkombination ved tilmelding. UNDERVISERE Lektor Karin Degn Rothmann, Kalundborg Gymnasium og hf og lektor Lotte Vestermarken, Kalundborg Gymnasium og hf. TID OG STED Kursus 15207: Tirsdag den 29. september 2015, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 14. august 2015 på Undervisningsdifferentiering i praksis IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kursets formål er at give deltagerne en bred palet af redskaber til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsdifferentiering i klasserummet. Hvor UVD traditionelt set overvejende er udsprunget af ønsket om at støtte fagligt svagere elever ( løfte bunden ), er det i dag i lige så høj grad båret af ønsket om at udfordre de stærkeste elever ( talentpleje, Master Class mm). Med andre ord balancerer UVD i dag mellem på den ene side ønsket om at samle holdet/klassen om et fælles fagligt indhold og på den anden side ambitionen om at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Kurset præsenterer forskellige differentieringsmuligheder, som de kan udfolde sig inden for gymnasiets fagrække. Deltagerne bliver præsenteret for praksiseksempler på, hvordan man differentierer den daglige undervisning på et væld af måder, og på hvordan man bl.a. kan differentiere stoffet efter læringsstil, tempo, materialevalg, sværhedsgrad, elevernes grad af forberedelse og taksonomiske niveauer. Derudover bliver der givet eksempler på, hvordan vi i undervisningen sikrer, at elevernes progressionsniveau øges, når undervisningen tilrettelægges differentieret. GL EFTERUDDANNELSE 2015/

18 Oplæg kombineret med pararbejde/gruppearbejde. Deltagerne bedes medbringe 1-3 undervisningsforløb samt egen pc til kurset. MÅLGRUPPE Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser. UNDERVISERE Lektor Lene Bønnerup, Næstved Gymnasium og hf og lektor, fagkonsulent Nicolas Marinos, Helsingør Gymnasium, begge tilknyttet IKV-Syddansk Universitet som eksterne lektorer. TID OG STED Kursus 16200: Tirsdag den 19. januar 2016, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 11. december 2015 på Innovative undervisningsformer GL-E Kursets formål er at give deltagerne viden om og værktøjer til at udvikle innovativ undervisning på ungdomsuddannelserne. Det kan være en svær øvelse at få innovation og faglighed til at gå i takt. På kurset vil der derfor være fokus på, hvordan vi kan opnå synergieffekt mellem innovation og faglighed. Sådan at innovation bliver en meningsfuld medspiller for elever og lærere, både når det kommer til at bringe fagligheden i spil, og når det kommer til elevernes dannelse og kompetenceudvikling. Kurset i innovativ undervisning tager derfor udgangspunkt i spørgsmålene: Hvordan kan vi definere og forstå innovation på en meningsfuld måde? Hvordan (og hvorfor) skabe og lede innovative læringsprocesser? Hvilke udfordringer møder vi ofte, når vi arbejder med innovativ didaktik? Hvordan (og hvorfor) udvikler vi elevernes innovative kompetencer? Hvordan kan den innovative tilgang styrke elevernes dannelse og faglighed (og omvendt)? Hvad er sammenhængen mellem innovation, motivation og læring (og hvad er den ikke)? Kurset præsenterer både øvelser, greb og modeller som kan bruges i hhv. den daglige undervisning og i større innovative forløb. Vi ser derfor både på designet af den samlede innovationsproces (fx i solution camps og procesmodeller) og på hvordan man kan arbejde med de innovative delkompetencer enkeltvist og i den daglige undervisning (fx navigationskompetence, handlekompetence og kreativitet). Kurset tilbyder både et teoretisk perspektiv på innovation i ungdomsuddannelserne, erfaringsbaserede refleksioner ud fra forskellige didaktiske eksperimenter, samt konkrete værktøjer til undervisning i innovation. Workshop. Dagen indeholder en variation af inspirationsoplæg og konkrete øvelser. MÅLGRUPPE Undervisere og ledere på ungdomsuddannelserne, der ønsker at skærpe deres viden om og kompetencer inden for innovativ undervisning samt ledelse af innovative læringsprocesser. Kurset tager udgangspunkt i en stx-kontekst. Fagkombination bedes oplyst ved tilmeldingen. UNDERVISER Lisbet Borum Reuss underviser i samfundsfag og historie på stx. Hun har sidefag i humanistisk innovation og har desuden været involveret i udviklingsprojektet Gymnasiet tænkt forfra, der over tre år har arbejdet med at udvikle elevers innovative kompetencer og implementere innovationsdidaktik i ungdomsuddannelserne. TID OG STED Kursus 15133: Tirsdag den 24. november 2015, kl , Scandic Roskilde. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 23. oktober 2015 på Innovation, projektorganiseret undervisning og vejledning i faget NYHED IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Når undervisningen skal åbne op for innovation, opfindsomhed og kreativitet, kan man med fordel benytte projektarbejdsformen, og dette medfører nye udfordringer for såvel den traditionelle lærer- som elevrolle. I kurset arbejder vi med projektarbejdets faser, vejledningsstrategier og med inddragelsen af innovative/ opfindsomme processer, hvor elever og lærere bruger fagene i en selvvalgt sags tjeneste. Kurset tager udgangspunkt i, hvordan man arbejder med progression og differentiering i projekter i eget fag i lyset af kravet om innovation. Projektarbejdet forudsætter, at læreren ud over sine didaktiske overvejelser også påtager sig de forskellige roller som vejleder i de enkelte faser af projektarbejdet. Vi vil træne delelementer i projektprocessen, herunder Flyums model for en succesrig start på arbejdsprocesser, og vurdere mulighederne i at kombinere Irmelin Funchs KIE-models anvendelse af de tre arbejdsrum (det kreative, det entreprenante og det innovative) med projektarbejdets faser. Ved inddragelsen af innovation i projektarbejdet tilføres der en ekstra mulighed for at styrke elevmotivationen. Kurset rummer korte oplæg, pararbejde og arbejde i grupper. Der bliver lejlighed til at afprøve forskellige modeller og delprocesser, som kan overføres til egen undervisning med projektarbejde. 18 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

19 MÅLGRUPPE Lærere på alle gymnasiale uddannelser. Antal deltagere: max. 25. Medbring pc på kurset. UNDERVISERE Ellen Møllesøe, lektor ved Espergærde Gymnasium og hf og ekstern lektor ved IKV Syddansk Universitet og Morten Meisner, lektor ved Duborg-Skolen og ekstern lektor ved IKV Syddansk Universitet. TID OG STED Kursus 16202: Mandag den 1. februar 2016 kl , i GL s lokaler, Vesterbrogade 16, 1620 København V. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 15. januar 2016 på Kollegial supervision i teamarbejdet NYHED IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Dette internatkursus har til formål at give inspiration til, hvordan anvendelsen af kollegial supervision kan skabe effektfuldt og meningsfuldt teamarbejde. Synes du, at dine teammøder savner fokus og mål? Kurset viser, hvordan kollegial supervision forstået som en struktureret samtale i tre faser løfter kvaliteten af teammøder og teamsamarbejdet ved at være en integreret del af teamarbejdet. Andre redskaber, som kurset fokuserer på, vil være procesbevidsthed, mapping af en klasse, teambuilding, gruppedynamik, samtale typer, teamledelse og mødestruktur. Kurset er praksisorienteret og vil veksle mellem korte faglige oplæg og træningsøvelser, dialog og refleksion. MÅLGRUPPE Kurset retter sig mod team og lignende grupper på 3-4 personer på stx, htx, hhx og hf. Vi anbefaler, at man tilmelder sig som et team eller en gruppe. Hvis man ikke kan komme af sted som samlet team, anbefaler vi, at man er mindst to fra samme team eller gruppe. UNDERVISERE Erhvervspsykolog, aut. cand. pæd. psych. Anne Karin Smidt, Ekstern lektor på IKV Syddansk Universitet, lektor Thy-Mors HF & VUC Catherine Lønholdt. TID OG STED Kursus 16204: Internatkursus onsdag den 27. januar kl. 15 til torsdag den 28. januar 2016 kl. 16, Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup. PRIS kr. TILMELDING Senest onsdag den 16. december 2015 på Elevmotivator engager dine elever med konkrete aktiverende metoder Mellemfolkeligt Samvirke /indhold Som deltager introduceres du til elevmotiverende metoder og værktøjer, som du kan implementere og bruge i forhold til den daglige undervisning og i tværfaglige projektforløb. I løbet af dagen veksles der mellem oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og planlægning af eget forløb. På dette kursus vil du konkret lære: At bruge visuelle skabeloner som et værktøj til dine undervisningsforløb Om forskellige motivationsfaktorer, du kan bruge i din undervisning Hvordan du inddrager elevernes egen virkelighed i undervisningen til f.eks. at konkretisere kulturforståelse og globalt medborgerskab Hvordan du bruger facilitering som redskab med størst mulig effekt Hvordan du inddrager dine elever i engageret planlægning og idéudvikling Mellemfolkeligt Samvirke har i årevis afholdt spændende undervisningsforløb for elever og undervisere på de danske ungdomsuddannelser. Vores kurser bygger på innovativ pædagogik, der fremmer elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og samtidig fremme elevernes selvstændighed til at kunne diskutere og handle på samfundsmæssige problemstillinger. Vi kommer gerne til din skole og afholder kurset lokalt med en del af lærergruppen, en specifik fagretning eller som støtte til et konkret forløb, fx AT-forløb eller som forberedelse til studieture. Deltagerne introduceres til metoder og værktøjer, som de implementerer i forhold til egen specifikke faglighed, undervisning eller projektforløb. Igennem dagen veksles der mellem oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og planlægning af eget forløb. MÅLGRUPPE Alle undervisere på ungdomsuddannelserne. UNDERVISERE Undervisningskonsulenter fra Mellemfolkeligt Samvirke. TID OG STED Kursus 15139: København torsdag d. 1. oktober kl i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler på Fælledvej 12, 2200 København N. NB kurset tilbydes også skolebaseret. Kontakt for nærmere info. PRIS kr. (inkl. forplejning). TILMELDING Tilmeldingen sker til MS på telefon eller til senest 14 dage før kursusstart. GL EFTERUDDANNELSE 2015/

20 Klasseledelse IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset giver deltagerne er forståelse af de nye elevtyper og peger på relevante implikationer heraf for undervisningen. Hvorledes kan man med klasseledelse styrke elevernes motivation og hjælpe dem med at navigere, så de øger deres læring i faget? Og hvorledes bidrager klasseledelse til ledelse af elevernes læringsprocesser? På kurset arbejdes med værktøjer, som giver mulighed for at etablere en tydelig lederrolle og en klar rammesætning af undervisningen. Følgende temaer indgår: Læreren som normsætter (relationen mellem lærer og elev) og som læringsleder (faglighed, stilladsering og progression) Klasseledelse og teamet Læringsledelse via motivation og evaluering. Der veksles mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Kurset er praksisorienteret. Kursisterne bedes medbringe egen pc. MÅLGRUPPE Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser. UNDERVISERE Lektor Susann Albeck, Køge Handelsskole og lektor Claus Junge, Det Blå Gymnasium, Haderslev, begge tilknyttet IKV-Syddansk Universitet som eksterne lektorer. TID OG STED Kursus 16201: Mandag den 29. februar 2016, kl , Scandic Roskilde. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 15. januar 2016 på Elever med diagnoser i undervisningen IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Undervisere på det gymnasiale niveau møder i hverdagen i stigende grad kursister/elever med en række forskellige diagnoser som ADHD, autisme, OCD, der alle påvirker deres evner og muligheder for at deltage i undervisningen. Dette kursus giver underviserne redskaber til at kommunikere hensigtsmæssigt med unge, der har psykiatriske diagnoser, og derved inkludere dem i eksisterende pædagogiske miljøer med henblik på at understøtte deres læring. På kurset deltager fagpersoner fra psykiatrien. DAG 1: Diagnoser, kommunikation og klasserumskultur Dagen giver en oversigt over de vigtigste diagnoser, vi møder blandt eleverne i vores dagligdag, og der øves i hvorledes kommunikationen bedst foregår i relation til disse elever. Desuden arbejdes der med at skabe en god klasserumskultur med et godt læringsmiljø for elever med og uden diagnoser. Dagen er bygget op over følgende hovedoverskrifter Psykiatriske diagnoser omfang og særkende Kommunikation og rammer med betydning for personer med psykiatriske diagnoser Arbejde med egen kommunikation og rammesætning i undervisningen Klasserumskultur og integration Integrationsøvelser elever med og uden diagnose DAG 2: Diagnoser og læring Der arbejdes med redskaber til at igangsætte læringsprocesser hos elever med psykiatriske diagnoser. Hvilke specielle vanskeligheder kan eleverne have og hvordan kan vi understøtte læringen igennem differentierede tilrettelæggelsesformer? Koncentration, læring og erkendelse hos elever med psykiatriske diagnoser en bred palet Læringstilgange undervisningstilrettelæggelse Konkrete øvelser, der understøtter læring er Kurset består af korte teoretiske oplæg i kombination med case-analyser og praktiske øvelser i grupper. Deltagerne bedes medbringe pc. MÅLGRUPPE Undervisere der har elever med psykiatriske diagnoser. UNDERVISERE Lektor Trine Bierregaard, Viborg Gymnasium og hf, ekstern lektor ved IKV Syddansk Universitet, lektor Lis Rydal Eilertzen, VUC Roskilde og ekstern lektor ved IKV Syddansk Universitet, samt lektor Michelle Skov Karantonis, VUC Roskilde. Desuden deltager en psykiatrisk fagperson (læge, psykolog, neuropsykolog). TID OG STED Kursus 15206: Onsdag den 4. november kl. 10 til torsdag den 5. november 2015 kl. 15, internat, Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest torsdag den 17. september 2015 på Motivation NYHED IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset vil præsentere relevant teori om motivation fra international og dansk forskning samt give inspiration og forslag til, dels hvordan lærerne kan fremme og støtte elevernes motivation gennem undervisning og professionelt relationsarbejde, dels hvordan lærerne selv kan blive ved med at være motiverede og motiverende. 20 GL EFTERUDDANNELSE 2015/2016

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning i lærergruppen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere