FBE FBE. Hvad er FBE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FBE FBE. Hvad er FBE?"

Transkript

1 Hvad er? 1

2 En verden i forandring 2

3 Forsvarets ledelse (planlagt fra 2003, aktiveret 2006/2007) Forsvarsministeren Forsvarskommandoen Forsvarschefen Forsvarsministeriet med tilhørende styrelser m.m. Forsvarsstaben Operative Kommandoer Funktionelle tjenester og skoler FRA 40% - 60% Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando TIL 60% - 40 Flyvertaktisk Kommando Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Grønlands Kommando Færøernes Kommando Forsvarets Sundhedstjeneste Forsvarsakademiet 3

4 MISSION: Vi leverer og udvikler *faciliteter for forsvaret *en installation der gør livet bekvemt og lettere 4

5 Stab - Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste C ÅV CHEF M ÅV STABSCHEF C ÅV LEDELSES- SEKRETARIAT M ÅV PLAN- OG UDVIKLINGSDIVISION M331 6 ÅV Planlægningsafdeling C ÅV Bygge- og anlægsafdeling BYGGE- DIVISION C300 5 ÅV M ÅV C ÅV C ÅV C ÅV+ 9 Elever DRIFTS- DIVISION M331 7 ÅV Driftsafdeling FORVALTNINGS- DIVISION C ÅV Miljøafdeling KVALITETS- DIVISION C ÅV Controllerafdeling ADMINISTRATIONS- DIVISION C200-2 ÅV Personalesektion M ÅV Udviklingsafdeling C400 5 ÅV Byggejuridiskafdeling M ÅV Serviceafdeling C ÅV Ejendomsinformationsafdeling M ÅV Effektiviseringsafdeling C300-3 ÅV Økonomisektion M322-2 ÅV Sektion for INTOPS C ÅV Ejendomsjuridiskafdeling C300-6 ÅV Post/journal/arkivsektion C300-3 ÅV NATOsekretariat LSC/ LSE C400 18ÅV Forsvarets Boligforvaltning C300-5 ÅV ITsektion C200-3 ÅV BSC /BSE Servicesektion 5

6 Facility Management STAB LSC LSE FBF BSC/BSE Placering af Hjørring Frederikshavn FSN Aalborg Aalborg Kaserner Sandholmlejren Holstebro: Skive: FSN Karup: Århus: Høvelte Høveltegård Jægersprislejren Christiansminde Svanemøllen Kaserne Vedbæk Brødeskov Borris: Sjællands Odde: Nymindegab: Varde: Oksbøl: Fredericia: Haderslev: Odense Slipshavn: Korsør Kongsøre: Skalstrup Ringsted Slagelse Marinestation København incl ( FMN) Kastellet Gothersgade Kaserne Frederiksberg Slot Jonstrup, Eskadrille Værløse Forsvarets Boligforvaltning Nyboder i Marinestation København FSN Skrydstrup: Sønderborg: Søgård: Vordingborg: Stensved Bornholm: BSC geografiske ansvarsområde følger den nye amtsopdeling 6

7 Kæden Firkant - trekant - ellipse LSC MIDTJYLLAND KARUP CH PLAN LSE KARUP LSE SKIVE LSE HOLSTEBRO Finderup øvelsesterræn LSE ÅRHUS 7

8 SKABELON FOR LSE STRUKTUR CH DRIFT CH DESK CH KANTINE/ ADM SFG UMAK SFG ETAB SFG RENG SFG KANTINE SFG KØRSEL SFG VAGT Produktion af UDD MAT Udlån af UDD MAT Drift af GSIMS Teknik Arealpleje Brandberedskab Miljø Skydebane Energiforsyning Bygningsvedligehold Genforsyning Vartning af maskiner Rengøring Kostproduktion Persontransport Køretøjsudlån Kurertjeneste Vagt Bevogtning Adgangskontrol Øvrige Er direkte underlagt CH LSC SFG TRYK Trykkeri SKYSIK Skydesikkerhed Afspærring KTA Køreteknisk anlæg 8

9 OG KVIK 9

10 Hvad er meningen? vil altid være konkurrenceudsat p.g.a. de (civilprægede) opgaver, der udføres af. De funktionelle tjenester, herunder, vil altid være udsat for optimeringer og effektiviseringer for at sikre så mange ressourcer som muligt til den operative struktur. Review gennemføres af FTJ i 2008 (McKenzie), men er til den tid kun en baby, som 1½ år gl. SKAL derfor til enhver tid være konkurrencestærk og konkurrencedygtig overfor konkurrenceudsættelser for at kunne fungere. skal derfor have et system, som kan vise resultater og processer således, at kan udvikles hen i mod excellent virksomhed. skal derfor indføre KVIK som konkurrenceværktøj, der gør konkurrencedygtig. 10

11 Hvorfor er KVIK NØDVENDIGT? KVIK strukturerer og formaliserer en række af de tiltag, der allerede er gennemført eller er i gang KVIK gør konkurrencedygtig og modstandsdygtig overfor udefra kommende udfordringer KVIK danner et fælles sprog og ramme, når der skal måles, vejes og vurderes KVIK har hjulpet andre langt (bl.a. Grundfos), så hvorfor ikke? Der findes ikke andre helhedsorienterede kvalitetsmodeller 11

12 fortsatte eksistens! Behov for højeste kvalitet og de bedste resultater med rådige ressourcer Konkurrenceudsættelse af produktionen drift skal i princippet vinde egne kontrol bud for at overleve Alternativt skal vi omstille produktionen til en kontraktudbyder, styring og kontrol enhed 12

13 STYRING af KVIK Den styrende koalition (KVIK Styregruppe) CH DD + CH LSC Personer, der brænder for kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling Tovholdere KVIK-Koordinations gruppe (indledningsvis benævnt KVIK- Forberedelsesgruppe) Regionale og lokale koordinationsgrupper 13

14 KVIK VISION KVIK skal inden udgangen af 2008 medvirke til, at er tilstrækkelig konkurrencedygtig og modstandsdygtig overfor udefra kommende udfordringer KVIK skal medvirke til, at er en job- og kompetence(selv)udviklende organisation KVIK skal medvirke til, at overalt kan vinde eventuelle udliciteringer 14

15 KVIK STRATEGI KVIK implementeres i 2. halvår 2008, men forberedes fra 2007: Erfaringsindhentning hos SCKK og andre offentlige myndigheder. Pilotprojekter gennemføres i 2. halvår 2007 (inden KVIK Seminar MAR ). Plan for implementering af KVIK fastlægges i 1. halvår 2008 (på og efter KVIK Seminar ). Uddannelse af tovholdere i 1. halvår 2008 Formidling af KVIK i 1. halvår KVIK selvevalueringer og medfølgende handlingsplaner gennemføres på alle LSE inden udgangen af 2008 KVIK skal sammentænkes med udviklingen af SFG. 15

16 FORMIDLING af KVIK CH LSC gennemfører KVIK selvevaluering som pilotprojekt og lærer dermed KVIK-processen. CH LSC skal efterfølgende sælge KVIK budskabet. KVIK Koordinations-/forberedelsesgruppe nedsættes. Gruppen forbereder, koordinerer og formidler såvel på møder som skriftligt KVIK i. KVIK-processen præsenteres i detaljer og udvikles på KVIK Seminar KVIK metoder og resultater formidles bredt ud i organiationen af koordinationsgruppen i samarbejde med IE-grupperne. Ekstern formidling indenfor forsvaret gennemføres bl.a. ved orienteringer samt ved at fremlægge resultater og erfaringer på intranettet. Ekstern formidling uden for forsvaret gennemføres bl.a. ved at fremlægge resultater og erfaringer på internettet under 16

17 STYRKE kompetencerne Andre myndigheders erfaringer indhentes Tovholdere og KVIKkoordinationsgruppe uddannes og forberedes Metoden Konsensusmøder forberedes Håndtering af lokale Handlingsplaner skal forberedes Chefer og ledere forberedes Orientering om KVIK Undervisning i håndtering af handleplaner Medarbejdere forberedes Orientering om KVIK Orientering om hvad sker der efter KVIK 17

18 Kortsigtede GEVINSTER efter 1. KVIK 3 kortsigtede områder skal implementeres indenfor 1 måned efter, at den lokale handlingsplan er formuleret 3 strategiske forbedringsområder skal igangsættes indenfor 3 måneder efter, at den lokale handlingsplan er formuleret En række synlige resultater skal være implementerede inden 6 til 18 måneder. 18

19 KONSOLIDERING af RESULTATER Topledelsen (CH DD + CH LSC) er nødt til at koncentrere sig om det overordnede lederskab, mens ansvaret for projekterne uddelegeres ned i organisationen og så mange som muligt bliver engageret i forbedringsprojekterne. KVIK-koordinationsgruppe skal i samarbejde med IE-grupperne sikre, at de lokale resultater implementeres bredt (Bench Learning og Best Practice) 19

20 PILOTPROJEKTER CH LSC LSC VS, LSE KOR LSC VS, LSE SLA LSC VS PLAN LSC VS, CH LSE (BSC MJ) 20

21 PILOTPROJEKTER LSC VESTSJÆLLAND CH PLAN LSE Korsør LSE Slagelse LSE xxxx LSE yyyy 21

22 DATOER FOR KVIK- PILOTPROJEKTER DATOER TEMAMØDE SELVEVALUERING KONSENSUS LEDELSE (CH DD, CH DDA, CH DSA, CH LSC) NOV 07 4 JAN JAN 08 CH LSE (LSC VS) JAN JAN 08) 4 FEB 08 PLAN (LSC VS) NOV 07 NOV NOV 07 LSE SLA 26 NOV 3 DEC: uddannelsesdag 10 DEC DEC 07 LSE KOR 2 NOV NOV NOV 07 BSC MJ?????? 22

23 Generelt 3 første projekter: forbedringsforslag 20-30% = Just Do It Gennemfør 3-5 stk ad gangen (og ikke det hele på én gang) Vigtigt: Små synlige resultater med det samme Points er ikke væsentligt med men skal dog med LSC VS score lå efter selvevaluering mellem 0,98 1,44 LSC VS score lå efter konsensusmøde 1,21 2,14 Et lavt pointniveau er helt naturligt 1. gang og i en ung organisation. 23

24 LSC VS 5 forbedringer Hvis man skal pege på 5 forbedringer, der går igen de tre steder, er det følgende.: Mere uddannelse både specifik og bredere/tværgående og både vedligeholdelse af tidligere læring og helt nye emner. Mere ROS/RIS/ROS til grupper og enkeltpersoner. Mere synlig ledelse i dagligdagen. Også fra CH PLAN og CH LSC. Mere betids og målrettet information om nye projekter og tiltag. Færre og mere veltilrettelagte nye projekter, der skal afvikles ud over den daglige drift. 24

25 LSC VS, PLAN 1. pilotprojekt! Selvevaluering hjemme privat For lang tid mellem selvevaluering og konsensusmøde (2 mdr) Mange spørgsmål blev besvaret med har ikke viden om emnet Pointgivning: alm. Gennemsnit Temaer blev gennemgået

26 LSC VS, LSE KOR Skuespillerdag Informationsmøde forinden Selvevaluering samme sted samme dag for alle Tolkningsmæssig support Nogle færdige før and andre (13:15 19:10) Konsensusmøde rækkefølge jf. guide Gennemsnitskarakter Holdninger til kamp om karakterer man SKULLE have udpeget mindst en styrke og en forbedring konsensusrapporten skrevet ind undervejs af en af tovholderne Opfølgning/handling Just do it er iværksat Systematisk opfølgning mangler 26

27 LSC VS, LSE SLA Skuespillerdag Informationsmøde forinden Undervisningsdag (AMU-kursus) Selvevaluering samme sted samme dag for alle Topmotivation Tolkningsmæssig support Alle fulgtes ad, 1 tema = 1 time Konsensusmøde rækkefølge jf. guide Bordplan Karakterer med brug af spillekort Man havde udpeget mindst en styrke og en forbedring forinden konsensusrapporten skrevet ind undervejs af en af tovholderne Opfølgning/handling Alle forbedringer er prioriteret i 3 grupper 27

28 LSC VS, CH LSE Forberedelse Blanding af gamle og nye Information Spredt (u)orden pga økonomiarbejdet i DEC 07 Selvevaluering Individuelt Konsensusmøde Bordplan Spillekort God tone, disciplineret mødestruktur To medhørere (Controllere) Pointgivning umiddelbart efter styrker Points steg fra 1,14 til 1,48 Opfølgning Ingen endnu (CH LSC VS er sløv/travl) Prioritering: EFFEKT og GENNEMFØRBARHED 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33

34 TEMA Styring Strategi Synlighed Kunder Økonomi Prioritering Information Materiel Kompetencer Værdi og medarb. Score 6,93 6,84 6,48 6,48 6,3 6,21 6,21 5,4 4,77 4,77 Prioritering

35 HANDLEPLAN PRIORITERINGSKRITERIER Effekt 1: Ingen effekt (ingen påvirkning, kun 1-2 af de 9 kasser, ingen betydning for brugere) 2: Ringe effekt (påvirker få i organisationen, vedrører få af de 9 kasser, nogen eller ringe betydning for brugerne) 3: God effekt (påvirker mange i organisationen, vedrører flere af de 9 kasser, stor betydning for brugere) 4: Høj effekt (påvirker de fleste i organisatioen, vedrører mange af de 9 kasser, meget stor betydning for brugere, principiel) 5. Særdeles stor effekt (påvirker alle i organisationen, vedrører alle 9 kasser, essentiel betydning for brugere, principiel) Gennemførbarhed 1: Er meget svært at gennemføre, tager lang tid, bureaukratiske forhindringer 2: Er svært at gennemføre, tager en del tid, en del bureaukrati 3: Er relativt nemt at gennemføre, relativt kort tid, ingen bureaukratiske forhindringer 4: Er meget nemt at gennemføre, kan gennemføres nu, ingen forhindringer. 5. Just Do It Point Point er den reciprokke værdi af gennemsnittet af de afgivne point under konsensusmødet. Score: Effekt * Gennemførbarhed * Point Prioritet: Score TEMA AKTIVITET GENNEMFØ RBARHED EFFEKT POINT (reciprok) SCORE PRIORITET

36 Prioritering 1.1 Ledelsen skal ved nye tiltag tilstræbe en afstemning i forhold til de tilstedeværende ressourcer og på et tilstrækkeligt grundlag. (1,4) 1.2 Opgaver og nye tiltag skal prioriteres meget bedre. (1,4) 2.4 Vi skal have lov til at gøre tingene i de alt for mange nye tiltag færdige og evaluere disse grundigt og tage ved lære af dette, før der sættes nye tilsvarende tiltag i værk. (1,7) 2.2 Tildele den nødvendige tid til evaluering af udviklingsforløb, f.eks. SWOT analyser og nedbrydning af overordnet strategi. (0,4) 2.3 PLAN skal i højere grad tilsikre, at der er tid til at lave Planer frem for daglig drift. (1,3) 4.1 Skabe bedre forståelse/konsensus for fleksibel anvendelse af rådige ressourcer til løsning af opgaver intern/ekstern indenfor LSCVS ansvarsområde. (1,6) 7.2 Tildelte arbejdsopgaver skal matche de tilstedeværende ressourcer. (2,3) 3 3 0,69 6,21 5

37 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste LSC VS KVIK PROJEKT PROJEKT FORMÅL MÅL MÅLGRUPPE FREMGANGSMÅDE UDBREDELSE DELTAGERE TIDSPLAN OG RESSOURCER MÅLING OG EVALUERING BEMÆRKNINGER PRIORITERING 1.1 Ledelsen skal ved nye tiltag tilstræbe en afstemning i forhold til de tilstedeværende ressourcer og på et tilstrækkeligt grundlag. (1,4) 1.2 Opgaver og nye tiltag skal prioriteres meget bedre. (1,4) 2.4 Vi skal have lov til at gøre tingene i de alt for mange nye tiltag færdige og evaluere disse grundigt og tage ved lære af dette, før der sættes nye tilsvarende tiltag i værk. (1,7) 2.2 Tildele den nødvendige tid til evaluering af udviklingsforløb, f.eks. SWOT analyser og nedbrydning af overordnet strategi. (0,4) 2.3 PLAN skal i højere grad tilsikre, at der er tid til at lave Planer frem for daglig drift. (1,3) 4.1 Skabe bedre forståelse/konsensus for fleksibel anvendelse af rådige ressourcer til løsning af opgaver intern/ekstern indenfor LSCVS ansvarsområde. (1,6) 7.2 Tildelte arbejdsopgaver skal matche de tilstedeværende ressourcer. (2,3)

38 CH DD+, CH LSC Forberedelse Adskillige møder og snak Information KVIK bog, møder, m.m.m. Selvevaluering Både individuelt og samlet Konsensusmøde 2 dage (12/12) Højt aktivitetsniveau Hård styring nødvendig Opfølgning Træ med 5 vigtigste forbedringsområder 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 Rollen som tovholder Troværdig og engageret i KVIK Overblik over KVIK proces fra a-z og den tid der kræves. Hjælpsom og kunne inspirere Iagttagende og opmærksom Vende negativt til positivt Være proaktiv og overvej faldgruber: Er afdeling i speciel situation som kan præge besvarelser, vil ledelse være dominerende ved konsensus etc. Tale og tænke samtidig Turde skærer igennem Åbne op for dialog 45

46 Planlægning af selvevaluering Lav handleplan med datoer og deadlines for de forskellige aktiviteter Max én måned fra infomøde selvevaluering konsensus konsensusrapport Udvælgelse af deltagere Repræsentative Tør/kan give sine meninger tilkende Overvejelser Hvordan selvevaluering f.eks. fælles individuel selvevalueringsdag Tilpasse KVIK model til deltagere (størrelse af afdeling, deltageres forudsætninger) Infomøde alle medarbejdere Generel info Give indblik i det deltagere skal igennem og forventet afkast Infomøde for deltagere i KVIK Målrettet og afdramatiserende info Tids-proces for deltagere (deadlines, hvornår sker hvad, afsættelse af tid) Sætte rammen for selvevaluering hvad er styrke, forbedring, point Lokal definering af centrale begreber i KVIK (hvem er ledelse, institution, kunder) Praktisk orientering vedr. brugerflade i KVIK (SCKK), brugen af KVIK guide 46

47 Individuel selvevaluering Praktiske råd til deltagere Skriv klart og tydeligt (undgå: vi, de, os, dem ) Brok er ok, men deltager skal samtidig komme med forbedringsforslag Læs besvarelser igennem er det klart sprog, står styrker under styrker etc. Individuel selvevaluering Overholdelse af deadline Deltagere skal bevare identitet hele vejen f.eks. at leder svarer som leder hele vejen igennem, ledelsen er nærmeste ledelse God erfaring med fælles individuel selvevaluering ud af huset Alle får udfyldt til tiden Løbende hjælp fra tovholder Løbende sikring af kvalitet især vedr. formulering af forbedringer og undgår tvetydigheder 47

48 Konsensusseminar Forberedelse til konsensus Udlever sammenskriv af selvevaluering hver deltager udpeger hver 1-2 styrker og forbedringer under hvert spm., som de finder relevante at diskutere Ramme for konsensus Bordplan og tidsplan for dagen De gode råd vedr. konsensus (s. 42 Selvevalueringsguide) Kort ved pointgivning God erfaring med rækkefølge Tema tager tid er ok, danner fundament for resten af Konsensus Lav konsensusrapport under Konsensusmøde Efter konsensus Supplement til konsensusrapport, hvor tovholder kategorisere forbedringsforslag efter implementerbarhed (ressourcer) Skab succés: Iværksæt straks et par just do it forbedringsforslag 48

49 Kontakt Steen Kobberø-Hansen, tlf Mette Moth Nielsen tlf

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009

Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009 Selvevalueringsmodel med KVIK ESB-netværket 1. september 2009 Oplæg ved Henrik Bucholdtz og Lisbet Aabye, SCKK Hvad er KVIK? - Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence Selvevalueringsredskab

Læs mere

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE Læs om, hvordan Ankestyrelsen har tilrettelagt en selvevaluering, hvor alle medarbejdere har deltaget i arbejdet

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

SCKK. Temaer efter frokost

SCKK. Temaer efter frokost Temaer efter frokost Roller og opgaver i den individuelle selvevaluering Planlægning og gennemførelse af det gode konsensusseminar Fra selvevaluering til prioritering og gennemførelse af forbedringsprojekter

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion Den Kommunale Kvalitetsmodel En introduktion Indhold Forord 2 Introduktion til Den Kommunale Kvalitetsmodel 3 Kort om baggrunden for Den Kommunale Kvalitetsmodel 4 Modellens opbygning 5 Modellens kvalitetsbegreb

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

UDBUDSKONFERENCE. Erfaringer fra ISS med at byde på opgaver fra Forsvaret 26. OKTOBER 2015

UDBUDSKONFERENCE. Erfaringer fra ISS med at byde på opgaver fra Forsvaret 26. OKTOBER 2015 UDBUDSKONFERENCE Erfaringer fra ISS med at byde på opgaver fra Forsvaret 26. OKTOBER 2015 Søren Vilmand Facility Management direktør ISS Facility Services A/S INDHOLD Udbudsprocessen Hvad der kom ud af

Læs mere

Den individuelle evaluering

Den individuelle evaluering Den individuelle evaluering Tovholderens rolle og opgaver 24. januar 2008 Den individuelle evaluering Individuel selvevaluering Tovholderens rolle er at: At klæde teamet på til at gennemføre den individuelle

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Introduktion til KVIK

Introduktion til KVIK Introduktion til KVIK -Selvevaluering fra start til slut Torsdag d. 3. april 2008 kl.13-16 SCKK Introduktion til KVIK -Selvevaluering fra start til slut Nyt program 13.00-13.15: Velkomst og gennemgang

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt

Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 17 Offentligt Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger...

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Præsentation af KVIK

Præsentation af KVIK Præsentation af KVIK C2E-netværket 2. september 2005 Hvem bruger KVIK? Hvordan bruges KVIK til selvevaluering? Og hvad kan KVIK i forhold til Excellence? Hvad er erfaringerne med brugen af KVIK? KVIK-modellens

Læs mere

Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen. www.oes.dk

Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen. www.oes.dk Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen Økonomistyrelsens organisation Væsentlige projekter Omkostningsreform e-faktura NemKonto Digitale lønsedler Statens Lønsystem (SLS) Navision Stat. Visionen for ØS

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Hvad er Ankestyrelsen? (1)

Hvad er Ankestyrelsen? (1) 1 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under Socialministeriet, hvortil vi stadig hører Er vokset løbende i antal ansatte og antal opgaver Er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSINESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Teknisk Designer (EUD) ved Randers Tekniske

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Præstationsvurdering værktøj

Præstationsvurdering værktøj Den vanskeligste del af udviklingssamtalen er formentlig lederens vurdering og tilbagemelding på medarbejderens indsats og udvikling. Medarbejderens forventninger til denne del af samtalen, vil altid være

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

KVIK_vejledning_03.02.04 04/02/04 0:22 Side 1

KVIK_vejledning_03.02.04 04/02/04 0:22 Side 1 KVIK_vejledning_03.02.04 04/02/04 0:22 Side 1 VEJLEDNING KVIK_vejledning_03.02.04 04/02/04 0:22 Side 2 SCKK takker følgende arbejdspladser for samarbejdet om udviklingen af KVIK-vejledningen: Birkerød

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard

Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard Introduktion til kriterium 1 Udfordringer i det excellente lederskab Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard Fokusområder for det excellente lederskab 2 Lederne som rollemodeller (1a, 1c, 1d og 1e) -

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Chefkonsulent Karsten Tanggaard HJEMMEVÆRNETS MIGRERING TIL MOSS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN?

Chefkonsulent Karsten Tanggaard HJEMMEVÆRNETS MIGRERING TIL MOSS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? Chefkonsulent Karsten Tanggaard HJEMMEVÆRNETS MIGRERING TIL MOSS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? Hvem er vi? Creuna Full Service Digital Agency: Strategi, koncept, teknologi og processer 330 ansatte Kbh, Århus,

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

SELVEVALUERINGSGUIDE Projektlederens håndbog i et KVIK selvevalueringsprojekt. 1. udgave, 1. oplag 2007 ISBN: 978-87-991479-7-7

SELVEVALUERINGSGUIDE Projektlederens håndbog i et KVIK selvevalueringsprojekt. 1. udgave, 1. oplag 2007 ISBN: 978-87-991479-7-7 SELVEVALUERINGSGUIDE Projektlederens håndbog i et KVIK selvevalueringsprojekt 65 SELVEVALUERINGSGUIDE Projektlederens håndbog i et KVIK selvevalueringsprojekt 1. udgave, 1. oplag 2007 ISBN: 978-87-991479-7-7

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

MARS på SDE. Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK

MARS på SDE. Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK MARS på SDE Præsentation af MARS på Syddansk Erhvervsskole. Tirsdag den 1. september 2009 WWW.SDE.DK MARS modellen WWW.SDE.DK - MARS, 1. september 2009, SIDE2 MARS modellen Kvalitetsprocesser Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Orientering om Familieinstitutionen. Familieinstitutionens idegrundlag, opbygning og metode

Orientering om Familieinstitutionen. Familieinstitutionens idegrundlag, opbygning og metode Orientering om Familieinstitutionen Familieinstitutionens idegrundlag, opbygning og metode Projektet er et pilotprojekt og afsluttes i sommeren 2007. Projektet er direkte inspireret af metoder fra et familieinstitut

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Implementering Modul 13 1 Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Formål med undervisningen At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse HT Christiansbjerg ved Aarhus Tekniske Skole

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Strøm, Styring og IT grundforløb (EUD) ved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

Tværsektoriel forebyggelse

Tværsektoriel forebyggelse Tværsektoriel forebyggelse Niels Sandø Sundhedsstyrelsen 28. September 2009 Sundhedsstyrelsens indsatser vedr. tværsektorielle indsatser Rådgivningsmateriale vedr. tværsektorielle indsatser Kortlægning

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering Udvikle elever Processer i undervisning Mål og strategi Medarbejdere Samarbejde Udvikle og forbedre Bevis for afholdelse Uddannelse El-automatik - grundforløb ved Syddansk

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere