PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED"

Transkript

1 PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED WINSTA SKULDERFRAKTUR PROJEKT Maiken Stilling, læge, lektor, ph.d. At undersøge helingstidspunkt for proximale humerus frakturer der opereres med/stabiliseres med vinkelvariabel locking-plate (Winsta PH Skinne) og estimere migration af tuberculum major og minor i helingsperioden ved hjælp af RSA (stereo-røntgen) analyse. Der undersøges for knoglemineraltæthed i proximale humerus ved hjælp af DXA scanninger. Desuden undersøges patienterne for knogleskørhed. Projektstart 2012 med indtil nu 30 inkluderede patienter, der følges i 1 år med i alt 5 kontroller. Patienterne udfylder forskellige skulder-specifikke spørgeskemaer ved alle kontrollerne. Heriblandt registreres patienternes opfattelse af dagligdagsfærdigheder i forhold til funktion af skulderen. Der vurderes VASsmertescore og der foretages styrkemålinger ved fysioterapeut. RODLEDSALLOPLASTIKKER Torben Bæk Hansen, professor, ledende overlæge, ph.d At estimere migration af forskellige cup- og stem implantater i trapezium og metacarp ved hjælp af RSA (stereo-røntgen) analysemetode. Desuden laves præoperative knoglemineralmålinger (BMD) af trapezium ved hjælp af DXA scanninger, som bruges til at afgøre den præoperative knoglekvalitet. Projektstart 2008, der er 5 igangværende rodleds-alloplastik håndprojekter. Cup-proteser der undersøges: Elektra Bimetal, Motec Titanium, Elektra Polycup, Moovis Pressfit og Motec Polycup. Patienterne følges i en periode på 10 år med i alt 6 kontroller. Der undersøges og måles håndtrykskraft og pincetgreb samt VAS-smertescore. Desuden måles DASHscoren (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) et selvrapporterings spørgeskema designet til at måle den fysiske funktion og symptomer hos patienter med en af flere muskuloskeletale lidelser i overekstremiteterne. 1

2 SYGEMELDING/GENER EFTER TIDLIGERE HÅNDLEDSTRAUME Lone Kirkeby, sektoransvarlig overlæge, lektor Projektet kører som et samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling, HEV og Arbejdsmedicinsk Afdeling Århus Universitetshospital. : At belyse vedvarende håndledsgener samt længde af sygemelding efter tidligere håndledstraume på patienter, som i perioden fik foretaget subakut MR-skanning på mistanke om scaphoideumfraktur. Spørgeskema-undersøgelse, hvor der i 2013 er udsendt spørgeskemaer til patienterne, som også inkluderer DASH-skema (Diasbilities of the Arm, Shoulder and Hand) samt PRWE skema (Patient-Rated Wrist Evaluation). Samkørsel med DREAM-database (Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, som indeholder beskæftigelsesoplysninger) i forhold til sygemelding og return-to-work. Dette med henblik på at afklare, hvorvidt det er muligt at påpege prædiktorer for længerevarende sygemelding efter håndledstraume og for udvikling af vedvarende håndledsgener. Der er givet tilladelse fra Etisk komite og datatilsynet. Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Helsinki II aftalen. THA PROJEKT TRILOCK VS. SUMMIT A comparison of stem migration (RSA) and periprosthetic Bone Mineral Density (BMD) changes between 2 differently designed metaphyseally fixed femoral stems. Morten Homilius, Afdelingslæge At lave en sammenligning af stem-migrationen og knoglemineraltæthed ved to metafysært fikserede stemdesign med forskellig coatning hos patienter i alderen 40 til 70 år, der får et kunstigt hofteled. Supplerende undersøges cup migration og polyethylen slid. Der anvendes RSA analyse metode til måling af protesefiksation og DXA scanning til præoperativ bestemmelse af osteoporose samt postoperativ bestemmelse af den knoglenære knoglemineraltæthed. Projektstart 2015 med inklusionsrate på 50 patienter, der følges i en periode på 5 år med i alt 6 kontroller. Patienterne udfylder forskellige hofte- og helbredsspecifikke spørgeskemaer (Harris Hip Score, Oxford Hip Score, SF-36, EQ-5D) ved alle kontroller til undersøgelse af funktionsniveau herunder gangdistance, dagligdags-færdigheder og smerter. 2

3 MP PROJEKT Akutte smerter efter fast-track Oxford UKA - Effekten af præoperativ Methylprednisolon Søren Rytter, Afdelingslæge, lektor, ph.d. Smerter efter total knæalloplastik (TKA) i et fast-track regi er trods en bred multimodal analgesi fortsat et stort problem. I de første uger er det samlet set et større problem ved TKA end ved unikompartmental knæalloplastik (UKA), men i operationsdøgnet og første postoperative døgn har også UKA patienterne et højt smerteniveau. I et studie fra Ortopædkirurgisk Afdeling, HEV 2010 fandt man, at 87% af uniknæopererede patienter havde svære eller moderate smerter natten efter operation, 90% havde det i hvile og 94% under gang 1. postoperative dag. Smerterne var en barriere for udskrivelse hos 14 % af patienterne, der først blev udskrevet 2. postoperative dag p.g.a et højt smerteniveau eller bivirkninger til smertebehandlingen. Lunn et al. fandt, at 125 mg methylprednisdolon (MP) givet intravenøst umiddelbart præoperativt medførte en højsignifikant smertereduktion 2-48 timer efter TKA udført med konventionel åben teknik. Lokal behandling med steroid i form af 40 mg MP er også anvendt sammen med bupivacain til periartikulær injektion ved TKA, men kun i det ene af to randomiserede studier havde MP en signifikant effekt på tidlig postoperativ smerte. Det er os bekendt ikke undersøgt, om MP givet intravenøst præoperativt har effekt på tidlig postoperativ smerte ved Oxford uniknæalloplastikker. I et pilotstudie fra Holstebro indgik der 6 patienter, hvor smerteniveauet blev målt i en uge efter operationen. De sværeste smerter havde patienterne 1. postoperative dag og efterfølgende nat, men smerten var på intet tidspunkt over VAS 5. At undersøge, om der er reduktion i postoperative smerter efter Oxford uniknæalloplastik med multimodal optimeret smertebehandling suppleret med indgift af MP 125 mg præoperativt. Projektstart 2012 med inklusion af 37 patienter. Et prospektivt, hypotesegenererende, klinisk kohortestudie, hvor en serie af pt. behandles med præoperativ indgift af MP 125 mg og sammenlignes med en tidligere behandlet patientkohorte uden MP. 3

4 HOFTEFRAKTUR DATABASE Maiken Stilling, læge, lektor, ph.d. At afdække prædiktorer for implantat-svigt og mortalitet efter hoftenær fraktur og undersøge outcome for hoftefrakturbehandling jf. HEV-algoritmen, som adskiller sig fra Hvidovre algoritmen, i det der anvendes THA til dislocerede collum femoris fraktur og DHS med skjold til ustabile per- og subtrochantære frakturer. Projektstart Der registreres forskellige demografiske, sociale, medicinske og kirurgiske parametre præ-, per og post-operativt, og patienterne følges op efter 1 år med telefoninterview. Målet er at samle data på patienter i samarbejde med Hvidovre Hospital. Data skal gennemarbejdes i et planlagt PhD projekt. RESULTAT/PRÆSENTATIONER En subgruppe af patienter indgår i et RSA analyse studie i samarbejde med Hvidovre Hospital, hvor man har undersøgt om hydroxyapatit coating på glideskruen har en stabiliserende effekt for 37 patienter, der fik isat DHS skinne. Man påviste ingen forskel. Projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøde 2014, hvor det blandt andet modtog 2. prisen for bedste studie blandt 195 tilmeldte foredrag. I RSA kohorten har man for første gang i forskningslitteraturen påvist, hvor meget pertrochantære frakturer roterer i frakturen omkring glideskruens akse, og vist en sammenhæng med, hvor godt skruen placeres i centrum af hofteledhovedet i 2 plan. Projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøde En anden patient-subgruppe har 25 hoftebrudspatienter opereret med total hofteprotese gennemgået et 3 måneders intensivt genoptræningsprogram superviseret ugentligt af fysioterapeuter i kommunerne i Vest. Formålet var at undersøge, om man hos patienter med dårlig gang/balance funktion flere år efter deres operation kunne gøre en forskel med genoptræning, og projektet viste, at det var tilfældet. Patienterne er i 2014 efterundersøgt, hvor man kan vise, at træningen stadig har en positiv effekt i forhold til udgangsniveauet, og at de fleste patienter holder træningen ved lige. Projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøde 2014 Alle hoftefrakturpatienter, der har fået indsat total hofteprotese efter disloceret collum femoris fraktur, er efterundersøgt med hofterøntgen og kliniske undersøgelser af funktion, balance, gang, tilfredshed og komplikationer. Data indgår i et igangværende PhD projekt omkring resultaterne med dual-mobility hofteprotese, hvor resultater af projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøder i 2013 og

5 Phd. projekter THA PROJEKT AVANTAGE, ph.d. projekt "Evaluation of dual mobility hip prosthesis for the treatment of elderly patients with hip fracture and osteoarthritis". Steffan Tabori Jensen, 1.reservelæge, ph.d studerende UKA PROJEKT SIGMA VS. OXFORD, ph.d. projekt "Preoperativ predictors for the short-term functional outcome of uni-compartmental knee replacement." Daan Koppens, 1. reservelæge, ph.d studerende Halvproteser til knæet er blevet brugt i mange år, og giver gode resultater hos patienter, der har slidgigt på indersiden af knæet. Fordelen ved halvprotese er, at man kun udskifter den slidte del af knæet og på den måde gemmes god knogle til senere indsættelse af et helt kunstigt knæ. Ulempen ved operation med halvprotese er, at der er risiko for, at den skal udskiftes tidligere end med et helt kunstigt knæ, fordi brusken i det resterende knæ bliver slidt og gør ondt, eller fordi halvprotesen løsnes fra knoglen. Oxford halvprotesen har været anvendt til behandling af slidgigt i knæet i hele verden i mange år med gode resultater, og vi har anvendt den i afdelingen i flere år. Sigma halvprotesen har et lidt anderledes design, hvor bl.a. plastdelen er fastsiddende, og det mener vi kan være en fordel for knæets funktion og protesens holdbarhed (knoglefæste). Sigma halvprotese har været anvendt i ca. 5 år på verdensplan (mest i Australien og England) og siden oktober 2012 i vores afdeling og med gode resultater. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvilken en af de to halvproteser til knæet, der på lang sigt vil give de bedste resultater. Vi undersøger 3 ting: 1. om Sigma halvprotese og Oxford halvprotese sidder lige godt fast i knoglen 2. om plastik indsatsen af Sigma halvprotesen og Oxford halvprotesen viser den samme (lette) slitage over tiden 3. om knæfunktionen efter operation med de to halvproteser er lige god Med afklaring af de 3 forskningsspørgsmål i denne undersøgelse får vi dokumentation for at vælge den bedste halvprotese til behandling af fremtidige patienter med slidgigt af knæet, således at antal af protese om-operationer fra halvprotese til helprotese forventeligt mindskes. 5

6 Det drejer sig om et prospektiv, randomiseret, patient-blindet klinisk studie. Projektstart januar 2014 og der inkluderes 60 patienter. Ved operation trækkes der lod om, hvilken protese patienten får. De følges i 5 år med RSA, DXA, styrkemåling og spørgeskemaer. PH.D PROJEKT "Associations between fast track settings, hospital procedure volume and co-morbidity and outcomes of total hip and knee arthroplastics." Eva Natalia Glassou, ph.d studerende At undersøge, om der er sammenhænge mellem strukturelle faktorer og patientens øvrige sygdomsbillede og den generelle behandlingskvalitet af hofte- og knæproteser i Danmark og det øvrige Skandinavien. Fra internationale undersøgelser ved man, at behandlingskvaliteten kan afhænge af varigheden af indlæggelse i forbindelse med operationen, og hvor mange operationer operationsstedet gennemfører. Patientens øvrige sygdomsbillede (co-morbiditeten) kan også have betydning for behandlingskvaliteten. Der ses derfor på, om brugen af fast track protokol, operationsstedets størrelse og patientens comorbiditet har betydning for risikoen for genindlæggelser, reoperationer (inkl. revisioner) og dødelighed efter total hofte- og knæalloplastik. PH. D PROJEKT "Identification and reduction of cost-inefficiency in relation to health outcome in hand patients." Anke De Beijer, MSc, ph.d studerende Projektet omhandler, hvordan vi som afdeling kan arbejde smarter not harder og øge vores udnyttelse af ressourcer og kompetencer uden at mindske kvaliteten til alle i trekanten patient, personale og organisation. Delprojekter: One-stop-shop til patienter med diagnoserne Springfinger og Karpaltunnel, hvor forundersøgelse og operation ligger på samme dag. Re-strukturering af håndambulatoriet, hvor der blandt andet blev indført 1) opgaveglidning mellem professionerne, 2) kommunikation til patient og professionerne imellem blev struktureret 3) behandlingsforløb for ukomplicerede patienter blev ensrettet. 6

7 PH. D PROJEKT "Web based postoperative recovery scoring model (Web-PReSM) in ortopedics. Is it possible to define the probability of recovery & improve the postoperative recovery control process?" Carmen Roux, ph.d studerende To define postoperative recovery scoring model based on existing general predictors and pre- and postoperative patient reported outcome measures from patients treated in 3 different in- and outpatient orthopedic subspecialties (elective hand, knee- and hip arthoplasty, ACL ligament reconstruction in knee). Design, implement, and pilot web based postoperative monitoring for selection of patient individual PRC by use of the Web-PReSM in a prospective model. Assess patient & surgeon acceptance. PROJEKTER I SAMARBEJDE MED LUNDBECK FONDEN POCD (POSTOPERATIV COGNITIV DISORDER) Delirium after fast-track hip and knee arthroplasty Undersøgelsesrækken har fokuseret på forekomsten af postoperativ delir (PD) i et fast-track THA og TKA regi ud fra den fremsatte hypotese, at dette er mulitifaktoelt betinget, dels forårsaget af smerter, opioider, søvnforstyrrelser, og det inflammatoriske respons. De præliminære undersøgelser har vist, at det tidlige PD respons kan reduceres ganske betydeligt ved fast-track setup, men at der resterer en mindre gruppe, som fortsat har sene problemer, formentlig ud fra en kombination af præoperative risikofaktorer (alder, uddannelse, kognitiv funktion) og postoperative faktorer (smerter, opioid, søvnforstyrrelser og inflammatorisk respons) Formålet med denne undersøgelse var at evaluere forekomsten af PD efter fast-track hofte (THA) og knæalloplastik (TKA) med forventet ophold mindre end 3 dage. Projektstart En prospektivt studie med 156 patienter fordelt på 3 hospitaler i Holstebro, Aarhus og Hørsholm. OPIOID PROJEKT Akutte smerter efter fast-track TKA: Præoperativ-opioid vs. non-opioid Smerter efter total knæalloplastik (TKA) er trods en bred multimodal analgesi fortsat et stort problem. Det er samtidig muligt, at det postoperative smerterespons og opioid-behov er endnu mere udtalt hos patienter i fast behandling med opioider. Det kan skyldes, at fast opioid-behandling øger opioid tolerancen med risiko for underbehandling postoperativt, samt at opioid-behandling kan resultere i opioid-induceret hyperalgesi og risiko for øget postoperativ smertefølsomhed. Der er således tale om en patientgruppe (TKA), hvor smertebehandlingen aktuelt generelt er insufficient og muligvis en subgruppe, hvor 7

8 smerteproblemet er endnu større. I en tidligere undersøgelse i fast-track regi var præoperative opioidbrugere således mindre tilfredse med smerte-behandlingen. At undersøge om smerteresponset den første uge efter fast-track TKA er forskelligt mellem patienter, der daglig tager stærk opioid, dagligt tager svagt opioid og patienter, som ikke tager opioid. Projektstart Et prospektivt, konsekutivt, observationelt, klinisk studie med inklusion af 180 patienter fordelt på 4 hospitaler i Hvidovre, Gentoft, Vejle og Holstebro. SSRI PROJEKT Analgetisk effekt af perioperativ Escitalopram til patienter med højt præoperativt catastrophising-niveau ved total knæalloplastik Smerter umiddelbart efter total knæalloplastik (TKA) er generelt et stort problem trods en bred multimodal analgesi. Emotionelle elementer af smerteperception udviser stor individuel variation og kan karakteriseres ved individuelle forskelle i katastrofe-tænkning (catastrophising). Det er velkendt at et højt catastrophising-niveau inden operation øger risikoen for smerter efter operation og ved reumatologiske lidelser. Der er således tale om en patientgruppe, hvor smertebehandlingen generelt er insufficient - og en subgruppe (højt catastrophisingniveau), hvor smerteproblemet er endnu større. Et studie på raske individer sandsynliggør, at en kognitiv og mulig terapeutisk effekt af SSRI indtræder efter blot en enkelt dosis, og at denne effekt indtræder umiddelbart og tidligere, end hvad man traditionelt har troet. Disse tidlige kognitive og emotionelle effekter er ligeledes demonstreret hos depressive forsøgspersoner. Behandling med SSRI-præparater er aldrig undersøgt til patienter omkring operation, selvom de potentielt kan reducere niveauet af smerter efter operation dels ved at dæmpe evt. negativ emotionel bias og derved modulere smerteoplevelsen og dels ved en serotoninmedieret hæmning af smerte-pathways i centralnervesystemet. At undersøge, om smerteresponset nedsættes hos patienter behandlet med T. Cipralex dagligt i en uge efter at have fået foretaget TKA. Projektstart Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie fordelt på 3 hospitaler i Vejle, Gentofte og Holstebro. METHYLPREDNISOLON PROJEKTET Injektion af højdosis Methylprednisolon ved fast-track Total Knæ Alloplastik For at mindske smerteniveauet mest muligt efter kirurgiske indgreb benyttes i dag en multimodal analgesisk strategi, der tilsigter at ramme smertesystemets forskellige angrebspunkter med forskellige analgetika. Derved forsøger man samtidig at mindske forbruget af opioider. Til trods for anvendelse af en bred perioperativ multimodal analgesi, er smerte efter operation med indsættelse af en total knæalloplastik (TKA), fortsat et betydeligt klinisk problem, og der er behov for optimering af den akutte postoperative smertebehandling. 8

9 Der er evidens for, at højere doser glucocorticoid administreret præoperativt reducerer smerteniveauet samt forbruget af opioider umiddelbart efter kirurgi. At påvise, at indgift af glucocorticoid ved TKA ikke giver anledning til bekymring angående postoperative proteserelaterede infektioner. Projektstart Der er 7 hospitaler, som deltager i projektet; Vejle, Gentofte, Holstebro, Aalborg, Esbjerg, Aarhus og Viborg. Projektet forventes afsluttet til oktober Inklusionsraten er alle primære TKA som opfylder inklusionskriterierne. KAD PROJEKT Rutine blærekateterisation ved fast-track hofte- og knæalloplastik hvad er konsekvenserne? Postoperativ urin retention (POUR) er en velkendt komplikation til fast-track total hofte- (THA) og knæalloplastik (TKA), og selvom medicinske muligheder har været forsøgt, er blærekateterisation fortsat den eneste veldokumenterede mulighed for at forebygge og/eller behandle POUR. Det var tidligere standard at benytte kateter à demeure, de første timer postoperativt til at forebygge POUR ved THA og TKA, mens flere nyere studier nu anbefaler intermitterende blærekateterisation i den postoperative periode. Imidlertid findes der ingen større, detaljerede studier med tilstrækkelig follow-up, der beskriver konsekvenserne af at benytte enten det ene eller andet behandlingsregime af POUR ved fast-track THA og TKA. At beskrive behovet for re-kateterisation samt forekomsten af urologiske komplikationer, inklusiv behandlingskrævende urinvejsinfektioner, ved rutinemæssigt brug af perioperativ KAD i op til 24 timer efter fast-track THA og TKA. Projektstart Inklusionsraten er 800 patienter fra Holstebro, HEV. Studiet gennemføres som et noninterventionelt, observationelt studie. 9

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Ekspertgruppe under RKKP

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital Cerebral Parese Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Højt specialiserede funktioner Krav til højt specialiseret funktion Klinisk database Forskning

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Oversigt: Her får du den bedste hospitalsbehandling INDHOLD: Landets bedste behandling Her får du den bedste

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012

Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 Alumnedag Campus Næstved 09-05 -2012 PROHIP Udvikling af et E-Health koncept på baggrund af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor rehabilitering

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia FSOS Konference 2015 17.-18. marts Trinity, Fredericia Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 17. MARTS

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

TRÆNINGSINTERVENTIONS STUDIE. Kan ældre med vedvarende lavt funktionsniveau efter lårbensbrud genoptrænes sent i forløbet?

TRÆNINGSINTERVENTIONS STUDIE. Kan ældre med vedvarende lavt funktionsniveau efter lårbensbrud genoptrænes sent i forløbet? TRÆNINGSINTERVENTIONS STUDIE Kan ældre med vedvarende lavt funktionsniveau efter lårbensbrud genoptrænes sent i forløbet? BAGGRUND Risikoen for brud på lårbenshalsen øges bl.a. med stigende alder og knogleskørhed

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Femoro Acetabular impingement Hoftesmerter hos unge patienter

Femoro Acetabular impingement Hoftesmerter hos unge patienter Femoro Acetabular impingement Hoftesmerter hos unge patienter Jens Stürup, Overlæge Nikolaj Winther, Afdelingslæge Ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet Normalt hofteled Deformiteter DDH (Dysplasi)

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi

Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi Rapport Opgørelse af 30 konsekutive patientforløb ved stor rygkirurgi Oktober 2009 - marts 2010 Indhold: Indledning Vurdering af resultater fra retrospektiv opgørelse Forslag til ny smerteplan Resultater

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere