PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED"

Transkript

1 PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED WINSTA SKULDERFRAKTUR PROJEKT Maiken Stilling, læge, lektor, ph.d. At undersøge helingstidspunkt for proximale humerus frakturer der opereres med/stabiliseres med vinkelvariabel locking-plate (Winsta PH Skinne) og estimere migration af tuberculum major og minor i helingsperioden ved hjælp af RSA (stereo-røntgen) analyse. Der undersøges for knoglemineraltæthed i proximale humerus ved hjælp af DXA scanninger. Desuden undersøges patienterne for knogleskørhed. Projektstart 2012 med indtil nu 30 inkluderede patienter, der følges i 1 år med i alt 5 kontroller. Patienterne udfylder forskellige skulder-specifikke spørgeskemaer ved alle kontrollerne. Heriblandt registreres patienternes opfattelse af dagligdagsfærdigheder i forhold til funktion af skulderen. Der vurderes VASsmertescore og der foretages styrkemålinger ved fysioterapeut. RODLEDSALLOPLASTIKKER Torben Bæk Hansen, professor, ledende overlæge, ph.d At estimere migration af forskellige cup- og stem implantater i trapezium og metacarp ved hjælp af RSA (stereo-røntgen) analysemetode. Desuden laves præoperative knoglemineralmålinger (BMD) af trapezium ved hjælp af DXA scanninger, som bruges til at afgøre den præoperative knoglekvalitet. Projektstart 2008, der er 5 igangværende rodleds-alloplastik håndprojekter. Cup-proteser der undersøges: Elektra Bimetal, Motec Titanium, Elektra Polycup, Moovis Pressfit og Motec Polycup. Patienterne følges i en periode på 10 år med i alt 6 kontroller. Der undersøges og måles håndtrykskraft og pincetgreb samt VAS-smertescore. Desuden måles DASHscoren (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) et selvrapporterings spørgeskema designet til at måle den fysiske funktion og symptomer hos patienter med en af flere muskuloskeletale lidelser i overekstremiteterne. 1

2 SYGEMELDING/GENER EFTER TIDLIGERE HÅNDLEDSTRAUME Lone Kirkeby, sektoransvarlig overlæge, lektor Projektet kører som et samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling, HEV og Arbejdsmedicinsk Afdeling Århus Universitetshospital. : At belyse vedvarende håndledsgener samt længde af sygemelding efter tidligere håndledstraume på patienter, som i perioden fik foretaget subakut MR-skanning på mistanke om scaphoideumfraktur. Spørgeskema-undersøgelse, hvor der i 2013 er udsendt spørgeskemaer til patienterne, som også inkluderer DASH-skema (Diasbilities of the Arm, Shoulder and Hand) samt PRWE skema (Patient-Rated Wrist Evaluation). Samkørsel med DREAM-database (Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, som indeholder beskæftigelsesoplysninger) i forhold til sygemelding og return-to-work. Dette med henblik på at afklare, hvorvidt det er muligt at påpege prædiktorer for længerevarende sygemelding efter håndledstraume og for udvikling af vedvarende håndledsgener. Der er givet tilladelse fra Etisk komite og datatilsynet. Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Helsinki II aftalen. THA PROJEKT TRILOCK VS. SUMMIT A comparison of stem migration (RSA) and periprosthetic Bone Mineral Density (BMD) changes between 2 differently designed metaphyseally fixed femoral stems. Morten Homilius, Afdelingslæge At lave en sammenligning af stem-migrationen og knoglemineraltæthed ved to metafysært fikserede stemdesign med forskellig coatning hos patienter i alderen 40 til 70 år, der får et kunstigt hofteled. Supplerende undersøges cup migration og polyethylen slid. Der anvendes RSA analyse metode til måling af protesefiksation og DXA scanning til præoperativ bestemmelse af osteoporose samt postoperativ bestemmelse af den knoglenære knoglemineraltæthed. Projektstart 2015 med inklusionsrate på 50 patienter, der følges i en periode på 5 år med i alt 6 kontroller. Patienterne udfylder forskellige hofte- og helbredsspecifikke spørgeskemaer (Harris Hip Score, Oxford Hip Score, SF-36, EQ-5D) ved alle kontroller til undersøgelse af funktionsniveau herunder gangdistance, dagligdags-færdigheder og smerter. 2

3 MP PROJEKT Akutte smerter efter fast-track Oxford UKA - Effekten af præoperativ Methylprednisolon Søren Rytter, Afdelingslæge, lektor, ph.d. Smerter efter total knæalloplastik (TKA) i et fast-track regi er trods en bred multimodal analgesi fortsat et stort problem. I de første uger er det samlet set et større problem ved TKA end ved unikompartmental knæalloplastik (UKA), men i operationsdøgnet og første postoperative døgn har også UKA patienterne et højt smerteniveau. I et studie fra Ortopædkirurgisk Afdeling, HEV 2010 fandt man, at 87% af uniknæopererede patienter havde svære eller moderate smerter natten efter operation, 90% havde det i hvile og 94% under gang 1. postoperative dag. Smerterne var en barriere for udskrivelse hos 14 % af patienterne, der først blev udskrevet 2. postoperative dag p.g.a et højt smerteniveau eller bivirkninger til smertebehandlingen. Lunn et al. fandt, at 125 mg methylprednisdolon (MP) givet intravenøst umiddelbart præoperativt medførte en højsignifikant smertereduktion 2-48 timer efter TKA udført med konventionel åben teknik. Lokal behandling med steroid i form af 40 mg MP er også anvendt sammen med bupivacain til periartikulær injektion ved TKA, men kun i det ene af to randomiserede studier havde MP en signifikant effekt på tidlig postoperativ smerte. Det er os bekendt ikke undersøgt, om MP givet intravenøst præoperativt har effekt på tidlig postoperativ smerte ved Oxford uniknæalloplastikker. I et pilotstudie fra Holstebro indgik der 6 patienter, hvor smerteniveauet blev målt i en uge efter operationen. De sværeste smerter havde patienterne 1. postoperative dag og efterfølgende nat, men smerten var på intet tidspunkt over VAS 5. At undersøge, om der er reduktion i postoperative smerter efter Oxford uniknæalloplastik med multimodal optimeret smertebehandling suppleret med indgift af MP 125 mg præoperativt. Projektstart 2012 med inklusion af 37 patienter. Et prospektivt, hypotesegenererende, klinisk kohortestudie, hvor en serie af pt. behandles med præoperativ indgift af MP 125 mg og sammenlignes med en tidligere behandlet patientkohorte uden MP. 3

4 HOFTEFRAKTUR DATABASE Maiken Stilling, læge, lektor, ph.d. At afdække prædiktorer for implantat-svigt og mortalitet efter hoftenær fraktur og undersøge outcome for hoftefrakturbehandling jf. HEV-algoritmen, som adskiller sig fra Hvidovre algoritmen, i det der anvendes THA til dislocerede collum femoris fraktur og DHS med skjold til ustabile per- og subtrochantære frakturer. Projektstart Der registreres forskellige demografiske, sociale, medicinske og kirurgiske parametre præ-, per og post-operativt, og patienterne følges op efter 1 år med telefoninterview. Målet er at samle data på patienter i samarbejde med Hvidovre Hospital. Data skal gennemarbejdes i et planlagt PhD projekt. RESULTAT/PRÆSENTATIONER En subgruppe af patienter indgår i et RSA analyse studie i samarbejde med Hvidovre Hospital, hvor man har undersøgt om hydroxyapatit coating på glideskruen har en stabiliserende effekt for 37 patienter, der fik isat DHS skinne. Man påviste ingen forskel. Projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøde 2014, hvor det blandt andet modtog 2. prisen for bedste studie blandt 195 tilmeldte foredrag. I RSA kohorten har man for første gang i forskningslitteraturen påvist, hvor meget pertrochantære frakturer roterer i frakturen omkring glideskruens akse, og vist en sammenhæng med, hvor godt skruen placeres i centrum af hofteledhovedet i 2 plan. Projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøde En anden patient-subgruppe har 25 hoftebrudspatienter opereret med total hofteprotese gennemgået et 3 måneders intensivt genoptræningsprogram superviseret ugentligt af fysioterapeuter i kommunerne i Vest. Formålet var at undersøge, om man hos patienter med dårlig gang/balance funktion flere år efter deres operation kunne gøre en forskel med genoptræning, og projektet viste, at det var tilfældet. Patienterne er i 2014 efterundersøgt, hvor man kan vise, at træningen stadig har en positiv effekt i forhold til udgangsniveauet, og at de fleste patienter holder træningen ved lige. Projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøde 2014 Alle hoftefrakturpatienter, der har fået indsat total hofteprotese efter disloceret collum femoris fraktur, er efterundersøgt med hofterøntgen og kliniske undersøgelser af funktion, balance, gang, tilfredshed og komplikationer. Data indgår i et igangværende PhD projekt omkring resultaterne med dual-mobility hofteprotese, hvor resultater af projektet er præsenteret til Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs årsmøder i 2013 og

5 Phd. projekter THA PROJEKT AVANTAGE, ph.d. projekt "Evaluation of dual mobility hip prosthesis for the treatment of elderly patients with hip fracture and osteoarthritis". Steffan Tabori Jensen, 1.reservelæge, ph.d studerende UKA PROJEKT SIGMA VS. OXFORD, ph.d. projekt "Preoperativ predictors for the short-term functional outcome of uni-compartmental knee replacement." Daan Koppens, 1. reservelæge, ph.d studerende Halvproteser til knæet er blevet brugt i mange år, og giver gode resultater hos patienter, der har slidgigt på indersiden af knæet. Fordelen ved halvprotese er, at man kun udskifter den slidte del af knæet og på den måde gemmes god knogle til senere indsættelse af et helt kunstigt knæ. Ulempen ved operation med halvprotese er, at der er risiko for, at den skal udskiftes tidligere end med et helt kunstigt knæ, fordi brusken i det resterende knæ bliver slidt og gør ondt, eller fordi halvprotesen løsnes fra knoglen. Oxford halvprotesen har været anvendt til behandling af slidgigt i knæet i hele verden i mange år med gode resultater, og vi har anvendt den i afdelingen i flere år. Sigma halvprotesen har et lidt anderledes design, hvor bl.a. plastdelen er fastsiddende, og det mener vi kan være en fordel for knæets funktion og protesens holdbarhed (knoglefæste). Sigma halvprotese har været anvendt i ca. 5 år på verdensplan (mest i Australien og England) og siden oktober 2012 i vores afdeling og med gode resultater. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvilken en af de to halvproteser til knæet, der på lang sigt vil give de bedste resultater. Vi undersøger 3 ting: 1. om Sigma halvprotese og Oxford halvprotese sidder lige godt fast i knoglen 2. om plastik indsatsen af Sigma halvprotesen og Oxford halvprotesen viser den samme (lette) slitage over tiden 3. om knæfunktionen efter operation med de to halvproteser er lige god Med afklaring af de 3 forskningsspørgsmål i denne undersøgelse får vi dokumentation for at vælge den bedste halvprotese til behandling af fremtidige patienter med slidgigt af knæet, således at antal af protese om-operationer fra halvprotese til helprotese forventeligt mindskes. 5

6 Det drejer sig om et prospektiv, randomiseret, patient-blindet klinisk studie. Projektstart januar 2014 og der inkluderes 60 patienter. Ved operation trækkes der lod om, hvilken protese patienten får. De følges i 5 år med RSA, DXA, styrkemåling og spørgeskemaer. PH.D PROJEKT "Associations between fast track settings, hospital procedure volume and co-morbidity and outcomes of total hip and knee arthroplastics." Eva Natalia Glassou, ph.d studerende At undersøge, om der er sammenhænge mellem strukturelle faktorer og patientens øvrige sygdomsbillede og den generelle behandlingskvalitet af hofte- og knæproteser i Danmark og det øvrige Skandinavien. Fra internationale undersøgelser ved man, at behandlingskvaliteten kan afhænge af varigheden af indlæggelse i forbindelse med operationen, og hvor mange operationer operationsstedet gennemfører. Patientens øvrige sygdomsbillede (co-morbiditeten) kan også have betydning for behandlingskvaliteten. Der ses derfor på, om brugen af fast track protokol, operationsstedets størrelse og patientens comorbiditet har betydning for risikoen for genindlæggelser, reoperationer (inkl. revisioner) og dødelighed efter total hofte- og knæalloplastik. PH. D PROJEKT "Identification and reduction of cost-inefficiency in relation to health outcome in hand patients." Anke De Beijer, MSc, ph.d studerende Projektet omhandler, hvordan vi som afdeling kan arbejde smarter not harder og øge vores udnyttelse af ressourcer og kompetencer uden at mindske kvaliteten til alle i trekanten patient, personale og organisation. Delprojekter: One-stop-shop til patienter med diagnoserne Springfinger og Karpaltunnel, hvor forundersøgelse og operation ligger på samme dag. Re-strukturering af håndambulatoriet, hvor der blandt andet blev indført 1) opgaveglidning mellem professionerne, 2) kommunikation til patient og professionerne imellem blev struktureret 3) behandlingsforløb for ukomplicerede patienter blev ensrettet. 6

7 PH. D PROJEKT "Web based postoperative recovery scoring model (Web-PReSM) in ortopedics. Is it possible to define the probability of recovery & improve the postoperative recovery control process?" Carmen Roux, ph.d studerende To define postoperative recovery scoring model based on existing general predictors and pre- and postoperative patient reported outcome measures from patients treated in 3 different in- and outpatient orthopedic subspecialties (elective hand, knee- and hip arthoplasty, ACL ligament reconstruction in knee). Design, implement, and pilot web based postoperative monitoring for selection of patient individual PRC by use of the Web-PReSM in a prospective model. Assess patient & surgeon acceptance. PROJEKTER I SAMARBEJDE MED LUNDBECK FONDEN POCD (POSTOPERATIV COGNITIV DISORDER) Delirium after fast-track hip and knee arthroplasty Undersøgelsesrækken har fokuseret på forekomsten af postoperativ delir (PD) i et fast-track THA og TKA regi ud fra den fremsatte hypotese, at dette er mulitifaktoelt betinget, dels forårsaget af smerter, opioider, søvnforstyrrelser, og det inflammatoriske respons. De præliminære undersøgelser har vist, at det tidlige PD respons kan reduceres ganske betydeligt ved fast-track setup, men at der resterer en mindre gruppe, som fortsat har sene problemer, formentlig ud fra en kombination af præoperative risikofaktorer (alder, uddannelse, kognitiv funktion) og postoperative faktorer (smerter, opioid, søvnforstyrrelser og inflammatorisk respons) Formålet med denne undersøgelse var at evaluere forekomsten af PD efter fast-track hofte (THA) og knæalloplastik (TKA) med forventet ophold mindre end 3 dage. Projektstart En prospektivt studie med 156 patienter fordelt på 3 hospitaler i Holstebro, Aarhus og Hørsholm. OPIOID PROJEKT Akutte smerter efter fast-track TKA: Præoperativ-opioid vs. non-opioid Smerter efter total knæalloplastik (TKA) er trods en bred multimodal analgesi fortsat et stort problem. Det er samtidig muligt, at det postoperative smerterespons og opioid-behov er endnu mere udtalt hos patienter i fast behandling med opioider. Det kan skyldes, at fast opioid-behandling øger opioid tolerancen med risiko for underbehandling postoperativt, samt at opioid-behandling kan resultere i opioid-induceret hyperalgesi og risiko for øget postoperativ smertefølsomhed. Der er således tale om en patientgruppe (TKA), hvor smertebehandlingen aktuelt generelt er insufficient og muligvis en subgruppe, hvor 7

8 smerteproblemet er endnu større. I en tidligere undersøgelse i fast-track regi var præoperative opioidbrugere således mindre tilfredse med smerte-behandlingen. At undersøge om smerteresponset den første uge efter fast-track TKA er forskelligt mellem patienter, der daglig tager stærk opioid, dagligt tager svagt opioid og patienter, som ikke tager opioid. Projektstart Et prospektivt, konsekutivt, observationelt, klinisk studie med inklusion af 180 patienter fordelt på 4 hospitaler i Hvidovre, Gentoft, Vejle og Holstebro. SSRI PROJEKT Analgetisk effekt af perioperativ Escitalopram til patienter med højt præoperativt catastrophising-niveau ved total knæalloplastik Smerter umiddelbart efter total knæalloplastik (TKA) er generelt et stort problem trods en bred multimodal analgesi. Emotionelle elementer af smerteperception udviser stor individuel variation og kan karakteriseres ved individuelle forskelle i katastrofe-tænkning (catastrophising). Det er velkendt at et højt catastrophising-niveau inden operation øger risikoen for smerter efter operation og ved reumatologiske lidelser. Der er således tale om en patientgruppe, hvor smertebehandlingen generelt er insufficient - og en subgruppe (højt catastrophisingniveau), hvor smerteproblemet er endnu større. Et studie på raske individer sandsynliggør, at en kognitiv og mulig terapeutisk effekt af SSRI indtræder efter blot en enkelt dosis, og at denne effekt indtræder umiddelbart og tidligere, end hvad man traditionelt har troet. Disse tidlige kognitive og emotionelle effekter er ligeledes demonstreret hos depressive forsøgspersoner. Behandling med SSRI-præparater er aldrig undersøgt til patienter omkring operation, selvom de potentielt kan reducere niveauet af smerter efter operation dels ved at dæmpe evt. negativ emotionel bias og derved modulere smerteoplevelsen og dels ved en serotoninmedieret hæmning af smerte-pathways i centralnervesystemet. At undersøge, om smerteresponset nedsættes hos patienter behandlet med T. Cipralex dagligt i en uge efter at have fået foretaget TKA. Projektstart Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie fordelt på 3 hospitaler i Vejle, Gentofte og Holstebro. METHYLPREDNISOLON PROJEKTET Injektion af højdosis Methylprednisolon ved fast-track Total Knæ Alloplastik For at mindske smerteniveauet mest muligt efter kirurgiske indgreb benyttes i dag en multimodal analgesisk strategi, der tilsigter at ramme smertesystemets forskellige angrebspunkter med forskellige analgetika. Derved forsøger man samtidig at mindske forbruget af opioider. Til trods for anvendelse af en bred perioperativ multimodal analgesi, er smerte efter operation med indsættelse af en total knæalloplastik (TKA), fortsat et betydeligt klinisk problem, og der er behov for optimering af den akutte postoperative smertebehandling. 8

9 Der er evidens for, at højere doser glucocorticoid administreret præoperativt reducerer smerteniveauet samt forbruget af opioider umiddelbart efter kirurgi. At påvise, at indgift af glucocorticoid ved TKA ikke giver anledning til bekymring angående postoperative proteserelaterede infektioner. Projektstart Der er 7 hospitaler, som deltager i projektet; Vejle, Gentofte, Holstebro, Aalborg, Esbjerg, Aarhus og Viborg. Projektet forventes afsluttet til oktober Inklusionsraten er alle primære TKA som opfylder inklusionskriterierne. KAD PROJEKT Rutine blærekateterisation ved fast-track hofte- og knæalloplastik hvad er konsekvenserne? Postoperativ urin retention (POUR) er en velkendt komplikation til fast-track total hofte- (THA) og knæalloplastik (TKA), og selvom medicinske muligheder har været forsøgt, er blærekateterisation fortsat den eneste veldokumenterede mulighed for at forebygge og/eller behandle POUR. Det var tidligere standard at benytte kateter à demeure, de første timer postoperativt til at forebygge POUR ved THA og TKA, mens flere nyere studier nu anbefaler intermitterende blærekateterisation i den postoperative periode. Imidlertid findes der ingen større, detaljerede studier med tilstrækkelig follow-up, der beskriver konsekvenserne af at benytte enten det ene eller andet behandlingsregime af POUR ved fast-track THA og TKA. At beskrive behovet for re-kateterisation samt forekomsten af urologiske komplikationer, inklusiv behandlingskrævende urinvejsinfektioner, ved rutinemæssigt brug af perioperativ KAD i op til 24 timer efter fast-track THA og TKA. Projektstart Inklusionsraten er 800 patienter fra Holstebro, HEV. Studiet gennemføres som et noninterventionelt, observationelt studie. 9

ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED PROJEKTER

ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED PROJEKTER ORTOPÆDKIRURGISK FORSKNINGSENHED PROJEKTER WINSTA SKULDERFRAKTUR PROJEKT Maiken Stilling, læge, lektor, ph.d. At undersøge helingstidspunkt for proximale humerus frakturer der opereres med/stabiliseres

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med collum femoris fractur inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med collum femoris fractur inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med collum femoris fractur inden udskrivning. April maj juni 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle patienter

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H Dagkirurgi Erfaringer fra Region H Claus Munk Jensen ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital claus.munk.jensen@regionh.dk Disposition Status for dagkirurgi i RegionH. Udvikling og

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013 Rapport Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 213 Indhold: Indledning Vurdering og resumé af før/efter rapport Resultater fra gennemgang af patientforløb

Læs mere

Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner til drift og udvikling)

Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner til drift og udvikling) VÆRDIBASERET STYRING I EN KLINISK HVERDAG - HELENE HEDENSTED, SUNDHEDSØKONOM HVEM STYRER HVAD? Politisk niveau (økonomiaftaler, budgetforlig m.m.) Direktører (oversættelse af politiske ambitioner og visioner

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

21-03-2016. Træning er den mest effektive nonoperative behandling af knæartrose. Behandlingsanbefalinger. Godt Liv med Artrose i Danmark

21-03-2016. Træning er den mest effektive nonoperative behandling af knæartrose. Behandlingsanbefalinger. Godt Liv med Artrose i Danmark 21-3-216 1 -et non-profit projekt under ledelse af postdoc Søren Thorgaard Skou og professor Ewa Roos Godt Liv med Artrose i Danmark Evidensbaseret behandling af knæ- og hofteartrose i klinisk praksis

Læs mere

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA Appendiks 4 CEMTV Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA 2. november 2005 1 Indholdsfortegnelse Indledning, formål og metode 3 Resultater

Læs mere

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO)

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) v. Cand. Scient. San, ph.d. stud. Randi Bilberg Orthopaedic Research Unit Dept. of

Læs mere

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Indhold Indledning Resume og vurdering Konklusion Oplæg til smertebehandling Dataopgørelse Indledning En sufficient døgndækkende

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Hvem er vi? Ermela Dhimitri. Tine Kjøller Varmarken. Sygeplejerske 42 år Ortopædkirurgisk enhed nu Næstved, tidl. Ringsted Deltog med Ph.D.

Hvem er vi? Ermela Dhimitri. Tine Kjøller Varmarken. Sygeplejerske 42 år Ortopædkirurgisk enhed nu Næstved, tidl. Ringsted Deltog med Ph.D. Hvem er vi? Ermela Dhimitri Tine Kjøller Varmarken Sygeplejerske 42 år Ortopædkirurgisk enhed nu Næstved, tidl. Ringsted Deltog med Ph.D. projekt Klinisk Udviklings sygeplejerske 46 år Orto Geriatrien

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder med fokus på lidelser indenfor et afgrænset anatomisk

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Bedre liv med artrose en folkesygdom med slagside

Bedre liv med artrose en folkesygdom med slagside Bedre liv med artrose en folkesygdom med slagside Simon Dueholm Nørgaard, fysioterapeut, Hvidovre Kommune Nanette Borges, afdelingsleder, Hvidovre Kommune (Lene Mandrup Thomsen, Gigtforeningen) Evalueret

Læs mere

MPFL- rekonstruktion stabilisering af knæskallen

MPFL- rekonstruktion stabilisering af knæskallen Patientinformation medbringes ved indlæggelsen MPFL- rekonstruktion stabilisering af knæskallen Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1: Indholdsfortegnelse Side 2: Forundersøgelse

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 12 måneder CRF 1. Dags dato åå mm-dd 2. Patientens studieløbenummer

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium Oplæg på modul 13 i Næstved om rehabiliteringsprojektet. Tirsdag den 4. september (9.25 11.05) Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering V/projektsygeplejersker

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter med hoftebrud EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Aktivitet, ADL- funktion og træning 01.01.2009 Patienter der indstilles til operation

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Juni 2010 - februar 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte-

Læs mere

Blærekateterisation efter fast-track hofte- og knæalloplastik ved hvilket blærevolumen? Et randomiseret, kontrolleret studie.

Blærekateterisation efter fast-track hofte- og knæalloplastik ved hvilket blærevolumen? Et randomiseret, kontrolleret studie. Titelblad PROTOKOL Blærekateterisation efter fast-track hofte- og knæalloplastik ved hvilket blærevolumen? Studieansvarlig investigator: Navn: Lars Bjerregaard Titel: Læge Sub-investigatorer: Navn: Titel:

Læs mere

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) September 2011 December 2011 Indhold: Indledning Resumé og konklusion Den nye smerteplan

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi Side 1 af 8 FEDMEKirurgi Plastikkirurgi DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en plastikkirurgisk operation

Læs mere

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Feb April 2011 Indhold: Indledning s. 1 Vurdering og resumé af forløb og resultater efter ny plan

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 6-12 uger CRF 1. Dags Dato åå mm- dd 2. Patientens studieløbenummer 3.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Mar-n Lamm Overlæge, Sektorchef Ho)esektoren Ortopædkirurgisk afdeling E, AUH. Primært Klinikker. NIP ansvarlig ho)ebrud ON Siden 2012 medlem styregruppe

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal

Læs mere

Parkinsons sygdom med demens (PDD) og Demens med Lewy bodies (DLB)

Parkinsons sygdom med demens (PDD) og Demens med Lewy bodies (DLB) Medicinske behandlingsmuligheder ved Parkinsons sygdom med demens (PDD) og Demens med Lewy bodies (DLB) Lise Korbo, ledende overlæge dr med Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital Socialmedicinsk behandling

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hoftenære femurfrakturer

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hoftenære femurfrakturer Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Hoftenære femurfrakturer Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Træningsenheden Aalborg Kommune Revideret 11.

Læs mere

Til Regionsrådet den 22. juni 2009 Bilag. vedr. indstilling af projekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningpulje

Til Regionsrådet den 22. juni 2009 Bilag. vedr. indstilling af projekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningpulje Til Regionsrådet den 22. juni 2009 Bilag. vedr. indstilling af projekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningpulje 2009. 1 (ans 7-095301) Anne Friesgaard Christensen, cand. med. Ph.d. studerende,

Læs mere

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup Det Danske Bloddonorstudie Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup 1 Fordele ved bloddonorer som studiepopulation Mange! Motiverede for at hjælpe andre. Vant til at udfylde skemaer om helbredsoplysninger.

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Tværsnitsundersøgelse Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Formål POTA: Er der en smerterelateret årsag til patientens ophold på POTA? Beskrivelse og analyse af peri-operative smerte- og bivirkningsbehandling

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Hofteprotese Formålet med denne information er, at fortælle dig og dine pårørende om, hvad det vil sige

Læs mere

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Danske Fysioterapeuter, Maaleredskaber.dk Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Vurderet af Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san., Faglig konsulent Vejleder Nina Beyer, fysioterapeut,

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær Martin Gehrchen Karen Højmark Mikkel Andersen Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 3 Generelle

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere