l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet fordelingstat på o.orz / Foreningens administrator LEA Ejendomspartner as var repræsenteret af afdelingschef Peter Wossler. Formanden Henrik Lind Eriksen bød velkommen. l. Valg af dirigent Formanden foreslog Peter Wossler valgt som dirigent. Da der ikke var andre forslag fra salen, blev han enstemmigt valgt. Peter Wossler takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes 6 og 7, hvoraf fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var dateret den 2. marts 2OL2. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Henrik Lind Eriksen gennemgik beretningen mundtligt Beretningen følger hermed : Året 2011 kort: Fælleshus lejet 44 gange har medført overskud (f.s.v. fælleshuset), som anvendes til betaling af dekøb, der er foretaget i 2OOB Bestyrelsen har ændret opstilling af regnskab, således at fælleshus står for sig selv. Planen er at det over tid nogenlunde skal kunne løbe rundt selv. Bestyrelsesmøder: 8 stk Affaldsskakt stoppet 20x (15x i 2010) - typisk af pap eller for store poser. Alle skakte og tanke renset for madrester i Skarnsug fejlkonstruktion udbedret i sommers. Fejlkonstruktion gav skader på skarnsug ved tømning via sug. Skader delvis dækket af M/Envac. Elevator stop 13x (22x i 2010) - ca. halvdelen af gangene er det "hærværk" typisk hvor dørene skubbes voldsomt til side eller på 'påkørsel' på tværs af skinneretningen. Brøndpumper har igen i2011 været et problem grundet trykrør i plænen, som M ellers har udbedret een gang i foråret IOLL. M udbedrer inden sommeren, men endnu uklart om påviste håndværkerfakturaer dækkes af M.

2 Indbrud i garage/kælder et par gange. og jan. 20L2 indbrud i en stuelejlighed, hvor tyvene blev taget på stedet pga en god og årvågen nabo. Vandskader et par gange - Et akvarium i 13E og utæthed i taget ved 11F. Andre hændelser: 19. okt: Besluttet trappevask kun hver 2. uge i juni+juli+august fremover. Indgangsparti + elevator dog stadig hver uge. besparelse 25o/o i de 3 mdr. 18. aug: Arkitektløbet 2011 løber gennem vores have. 1. aug: Forsikring skifte til TopDanmark => samme pris, men uden selvrisiko og flere dækninger 30. juli: Garageport påkøres af lejer i t41, der lader som ingenting. 2. jul: Skybrud => brøndpumpe alarmer i løbet af aftenen, men ingen skader 1. maj: Gårdmand (Michael i 11F) overtager opgaver fra gartner (affald i bedene) og fra rengøring (opryd affaldsgård/storskraldsrum). Forventet besparelse 32. 5OO kr/år. 28. apr: Garagen rengjort grundigt inkl. polering af gulv. 19. apr: Ny garageport monteret - Betalt af M pga sikkerhed/driftsstabilitet. 4. apr: Vedligeholdelsesplan. 21. mar: Kobberplader fra facade sjæles. 3 stk og hærværk koster ca Forsikring dækkede skaderne. Montering først april Fremtiden: 1. Kajsikring: Der skal monteres anoder for at forhindre at kajkanterne ruster. Det koster 25O.OOO og skal ske senest Vi hensætter de næste 3 regnskabsår. 2. Solpaneler på taget til strøm/varme. Etablering vil koste ca. 3mio (2O.OOO krlbolig). Ti I bagebetal i ngstid afhænger af fremtid ige el- prissti g n inger. 3. Lyskilder bruger vi en del penge på - nåoe til lyskilder og selve udskiftningen. Vi skifter enkelte lamper til LED, når de går for at teste om vi skal gå den vej med tiden. LED er meget dyrere i anskaffelse, men holder timer. P.t. er de stadig for dyre og lysstyrke reduceres med 25o/o over tid. 4. Legeplads? 5. Forventet stigning i ejerforeningsbidrag i Bidrag har ikke været hævet siden etablering i Vi kan nok ikke presse mere effektivitet ud nu års gennemgang i 2013 for alle boliger og fællesarealer, Bestyrelsen hyrer ingeniør, der gennemgår ejendommens fællesarealer og enkelte boliger (forskellige typer) Handlet lejligheder i 2011: De 15mio er en handel på S lejligheder, som M har solgt til opr. pris i bytte med nogle grunde (også oprindelig pris?) Veinavn Købesum Vænge Dato Tvoe krlmz Rum Postnr Boliotvpe mz Bvooet o/o l,i' 3j[ z )n_1n_ ZUIL Vænge 11A, ;X.i" Øvrigt t2b.67b 4 Vænqe 11E å;i' lj[ 41 seo Alm Lejlighed Lejlighed 117 2O0B 2450 Lejlighed BB Lejlighed o/o E/F Frederikskaj B-383

3 Veinavn Vænge 13D, ST. Vænge 1, 6. Vænge 138, 1. Vænge 11F. 6. A.C, Meyers Vænqe 11A, 2. Vænge 11D, 3. Vænge 13C, 6. Vænoe 11E, 4. Købesum Dato Tvpe 20lL salg Alm. 2OLl Salg Alm. 20tL salg Alm. 2O7l salg Alm. 2OtL salg Alm salg Alm. 29tl salg Alm. 20tt salg krlmz Rum Postnr Boliqtvpe m2 Bvooet o/o , Lejlighed Lejlighed Lejlighed Lejlighed Lejlighed o/o 5o/o 0o/o 2450 Lejlighed o/o 2450 Lejlighed BB %. Der er en parkeringsplads i garagen til salg for / Husk fradrag for vinduespolering. Efter spørgsmål fra forsamlingen blev det oplyst, at de bestilte kobberplader burde få samme patina som de øvrige plader på bygningen. Beretningen blev herefter taget til efterretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor Henrik Lind Eriksen gennemgik regnskabet i store træk og uddybede enkelte poster. Det blev oplyst at man i bestyrelsen nu havde gennemgået alle serviceaftaler m.m. og havde fået d riftsopti meret ejendommen. Regnskabet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt, Det blev samtidig vedtaget, at årets overskud på t<r bliver overført til næste år. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår Henrik Lind Eriksen gennemgik budgettet der efterfølgende blev enstemmigt vedtaget således. Fællesudgifter grundejerforening Vandforbrug kr....,... kr Elforbrug... kr Renovation,... kr. 274.OOO

4 Vedligeholdelse kr Planlagt vedligeholdelse kr Renholdelse udvendige arealer... kr Renholdelse indvendigt kr Drift og rengøring fælleshus... kr. 0 Vicevært og renholdelse..... kr Forsikringer......,... kr Honorar administrator kr, Honorar administrator tillægsydelser,,.,... kr Revisor......,.. kr Serviceaftaler...,...,,,.,. kr Øvrige ejendomsudgifter,... kr Afskrivning mobilsug... kr Renter... kr Samlede udgifter i alt... Kælder og kajakklub m.m.... kr OOO... kr.- 27.O00... kr , kr OOO Renter Indbetalt af ejerne, fællesudgifter... Årets resultat kr. 26.OOO Vedtagelsen af budgettet medfører en stigning ifællesudgifterne på ca. 4,5o/o fællesudgifter. For lidt indbetalt i perioden 1. januar juni vil blive efteropkrævet pr. 1. juli Budget blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag A. Etablering af lejeplads Forslagsstilleren begrundede sit forslag og der udspandt sig derefter en længere debat. Der var mange debatindlæg om både positive samt negative sider ved projektet. Forslaget blev efterfølgende sat til afstemning og vedtaget. 5. Valg af formand til bestyrelsen Henrik Lind Eriksen blev genvalgt 7. Yalg af medlemmer ti! bestyrelsen Efter afstemning blev bestyrelsen sammensat Bestyrelsesformand Henrik Lind Eriksen Vænge 11 A, 4. tv. På valg i 2074 således: Morten Vasegård Larsen Vænge 13 E, 5. tv. På valg i 2074 E/F Frederikskaj B-383 4

5 Anders Jørgensen A,C. Meyers Vænge 13 E, 3.th. På valg i 2013 Karen Bitsch Vænge 13 F, På valg i Mf Højgård v/ Lars Ulrik Hansen Først på valg når M har mindre end 15 o/o af de samlede fordelingstal 8. Valg af 2 suppleanter Da suppleanter er valgt for 2 år udgik punktet: Suppleanter er derfor fortsat: Flemming Hansen, Vænge 11 F, st. th. og Roxana C. Jensen, Vænge 13 E, 2.th. Begge er på valg i Valg af administrator LEA Ejendomspartner as blev genvalgt 1O. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne BDO Revision blev genvalgt. 1O. Eventuelt Følgende punkter blev debatteret:. Servering af sandwich og drikke til næste års generalforsamling. Skærme på lamper på ruokia grunden er fortsat ikke monteret o Der er flere gange blevet stiålet nummer plader og der har været indbrud i biler. Beboerne opfordres til aktivt at afhjælpe disse problemer o Der skal afholdes 5 års gennemgang. Vedrørende mangelansvar har entreprenør et 5 års ansvar og bygherre har 10 års ansvar på tilbagevendende skader. Der afsættes kr i budget 2013 til 5 års gennemgang. o Rengøring af trapper m.m. er mangelfuld. Skilt ved Nokia (Frederikskai) bør fjernes o Foreningen får nye naboer på begge sider af bygningen. Gjensidige forsikring samt Ålborg Universitet Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl København, den t{v-,\ formand Peter Wossler dirigent

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække.

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 214, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere