Brugervejledning Version 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Version 7"

Transkript

1 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring

2 Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger... 5 Indstil kontingentsatser... 6 Medlemmer Opret et nyt medlem... 7 Find et medlem / Søge efter et medlem... 8 Indtaste et resultat... 9 Ændre oplysninger om et medlem Registrere en gæsteskydning Besked til medlemmet Resultater Ret et medlems serier Slet et medlems serier Rapporter Klub Administration Udsend Kontingenter Vedligeholdelse Backup Import/Eksport Våbenregister Kassesystem Opret lagervarer Opret salgsvarer Åben kassen Sælg en vare Luk kassen Indstillinger Generelt Forening Længdeprogrammer Brugere Finans Økonomi-niveauer Opret regnskabsår Indstil kontoplan Bogføring Årsafslutning Tastaturgenveje

3 Hvad er SH-Skytte?! Lad os starte med at slå fast, at SH-Skytte er et GRATIS medlemssystem, specielt lavet til skytteforeninger. SH-Skytte, hed oprindeligt Skytten og er lavet til Ishøj Skytteforening (Roskilde Amt), men da flere klubber viste interesse for systemet, valgte jeg at lægge programmet op på internettet, sådan at alle kunne få glæde af det. Hovedideen bag designet af programmet, er at min skytteforening havde brug for et system, som både kunne bruges administrativt i klubben, til at opkræve kontingenter mv. og som kunne bruges til pointregistrering. SH-Skytte er derfor bygget som en kombination, af et pointregistreringsprogram og en almindelig medlemsdatabase. Den administrative del af programmet, giver foreningen mulighed for at holde styr på medlemmerne med almindelige oplysninger som navn, adresse, alder, telefonnummer mv. Derudover holder programmet styr på medlemmernes kontingenter (pris og udløb) og kan derudfra udskrive girokort til medlemmerne (almindeligt girokort s4062, FIK 7532). Den administrative del, er ligeledes udbygget med de elektroniske SKV blanketter, sådan at hovedparten af felterne på blanketterne bliver udfyldt automatisk at systemet. Derudover er systemet udbygget med et lille nemt kassesystem, som kan erstatte den almindelige kassebog, eller kassekladde. Kassesystemet kan bl.a. holde øje med lagerbeholdningen af f.eks. patroner. Som noget nyt i version 7, er programmet udbygget med et finansmodul, hvor hele klubøkonomien kan styres. Det betyder bl.a. at Indbetaling af kontingenter, og salg i kassen, bogføres automatisk når de er registreret i systemet. Pointregistreringsdelen holder styr på hvilke klasser at medlemmerne skyder i, under de forskellige discipliner, og det er så muligt at registrere hjemmebaneresultater og stævneresultater. Ud fra de indtastede resultater, er det muligt at udskrive resultatlister, som f.eks. kan bruges til udnævnelse af klubmestre. Andre funktioner: SH-Skytte kan derudover beskyttes med brugernavn og kodeord, sådan at alle ikke kan få adgang til systemet. Det er ligeledes muligt at begrænse brugernes adgang til forskellige funktioner i systemet. Men selvom systemet kan så meget, så er det utroligt nemt at bruge og opbygget på samme måde som almindelige windowsprogrammer. Arbejdet med programmet er dog ikke afsluttet, da der hele tiden kommer forslag til udvidelser, og hvis DU har et forslag, så hold dig ikke tilbage!! Nye programudgaver, fejlrettelser og nyheder, bliver løbende offentliggjort på programmets hjemmeside. Copyright Brian Skopek Hansen 3

4 Generelt - Et hurtigt overblik Hovedskærmbilledet er lavet med 2 menuer: 1. Grafisk menu 2. Menulinien (som kendes fra næsten alle windows programmer) 1 2 Det er typisk nemmest at starte med at vælge et menupunkt fra den grafiske menu (1). Menulinien (2) indeholder typisk mere avancerede menupunkter end dem grafiske menu (1). Eksempelvis ligger mange af Finans-funktionerne i menuen (2) Finans. Når der i brugervejledningen eksempelvis står : Vælg Finans -> Regnskabsår -> Nyt regnskabsår betyder det at der er tale om menuen i toppen af skærmbilledet (2). Pilene (->) refererer altid til menu 2 Står der i stedet: Vælg Finans fra menuen betyder det at der er tale om den grafiske menu (1) 4

5 Generelt - Installation og grundlæggende indstillinger Start med at installere programmet på computeren, ved at følge anvisningerne på skærmen. Typisk kan programmet installeres ved at trykke på knappen Næste i installationsprogrammet, indtil installationen starter. Når programmet er installeret, kan programmet startes fra menuen Start. Klik på knappen Start i nederste venstre hjørne af skærmen og vælg (alle) Programmer. Derefter vælges SH-Skytte i programmenuen. Første gang programmet startes, vises guiden Velkommen til SH-Skytte. Start med at klikke på Næste Derefter skal du vælge om du er ny bruger af programmet, eller om du allerede bruger en tidligere udgave af programmet. Hvis du er ny bruger, skal du vælge Jeg er ny bruger, og klikke på Næste. Herefter får du mulighed for at udfylde foreningsoplysninger og vælge hvilken type indbetalingskort din forening bruger. Både foreningsoplysningerne og typen af indbetalingskort, kan senere ændres. Hvis du allerede er bruger af en tidligere udgave af SH-Skytte, skal du vælge Jeg bruger allerede version 6, og vil gerne indlæse mine data i version 7 og derefter klikke på Næste. Derefter skal du vælge datafilen fra din tidligere udgave, som så vil blive indlæst. Når du har indtastet de påkrævede oplysninger, er programmet klar til brug. 5

6 Generelt - Indstil kontingentsatser For at oprette de forskellige kontingentsatser, vælges menupunktet Klubadministration fra menuen i venstre side af skærmbilledet. Herefter vælges Kontingenter i menuen, og derefter dobbeltklikkes der på Kontingentsatser. Herefter kan klubbens kontingenter oprettes, og priser udfyldes. Feltet konto, bruges sammen med finansmodulet, og er den konto som salg af dette kontingent bogføres på. Når de ønskede kontingenter er oprettet, vælges Gem og Luk Du er nu klar til at gå i gang med systemet! 6

7 Medlemmer - Opret et nyt medlem For at oprette et nyt medlem i systemet, skal du vælge Medlem -> Nyt medlem (Ctrl+N) Derefter skal du udfylde nogle generelle oplysninger om medlemmet. Fødselsdato: Ud fra fødselsdatoen, bliver medlemmets medlemsnummer genereret. Et medlem der er født 19. juli 1980, vil få medlemsnummeret , altså årstallet + måneden + dagen + et løbenummer (men det klarer programmet selv) Fornavn og efternavn: Udfyldes med medlemmets fornavn og efternavn. Skyttenr: Hvis skytten allerede har et skyttenr (fra DDS), kan dette skrives her Klik på Gem Du skal så udfylde informationer om medlemmets adresse, kontaktoplysninger og mere. Det er også muligt at udfylde medlemmets CPR-nr. Denne information bruges, når programmet automatisk skal udfylde SKV blanketter, som kræver cpr-nr. Det er derudover muligt at indstille hvornår medlemmets kontingent skal opkræves, samt hvilket kontingent der skal opkræves. Klik på Gem, når informationerne er udfyldt. Når du er færdig med at betjene dette medlem, skal du vælge : Filer -> Rens Skærm, eller trykke på F3. Så er programmet klar til næste medlem. 7

8 Medlemmer - Find et medlem / Søg efter et medlem Når du skal finde et medlem, skal du udfylde en information på skærmen : Du kan søge efter følgende informationer : Medlemsnummer: Hvis du kender skyttens medlemsnummer, kan du indtaste dette i feltet medlemsnr. Fornavn eller efternavn: Hvis du kender medlemmets fornavn eller efternavn, kan du skrive dette i enten fornavn- eller efternavn- feltet. Klasse: Hvis du kender medlemmets klasse, kan du vælge denne i feltet Klasse Skyttenr: Hvis du kender medlemmets Skyttenr, kan du skrive dette i feltet skyttenr Når du har udfyldt det felt, eller de felter, du kender, skal du trykke på Enter, eller F1 for at søge efter medlemmet. Hvis der er flere medlemmer, som opfylder søgekriteriet, kan du vælge mellem medlemmerne, i den liste der kommer frem på skærmen. 8

9 Medlemmer - Indtast et resultat For at indtaste et resultat, skal du først finde medlemmet (se Find et medlem). Så skal du vælge den disciplin, som resultater er skudt på : Når dette er valgt, skal du vælge Serier -> Indskriv Serie, eller trykke på F9 Du skal så skrive resultatet, og evt. rette datoen så den passer med den dag skydningen er foretaget. Klik på OK, når informationerne er udfyldt. Nu er resultatet registreret, og kan ses i medlemmets resultatliste i venstre side af skærmbilledet. I højre side af skærmbilledet, kan der ses en prognose, hvor skyttens gennemsnit er udregnet, og der vises hvilet skyttemærke medlemmets gennemsnit passer til. Når du er færdig med at betjene medlemmet, skal du vælge System -> Rens Skærm, eller trykke F3. Så er du klar til at betjene det næste medlem. 9

10 Medlemmer - Ændre oplysningerne om et medlem For at ændre oplysningerne omkring et medlem, skal du først finde medlemmet (se Find et medlem) For at ændre informationerne om medlemmets adresse, eller kontingent skal du vælge Medlem -> Medlemsoplysninger, eller trykke Ctrl + M Når du har rettet de forkerte oplysninger, skal du klikke på Gem Hvis du vil rette medlemmets navn eller klasse, kan du rette disse i hovedskærmbilledet : Når du har rettet oplysningerne, skal du vælge Medlem -> Gem Ændringer (Ctrl+S) Når du er færdig med at betjene medlemmet, skal du vælge Filer -> Rens Skærm, eller trykke på F3. Medlemmer - Registrering af gæsteskytter Af sikerhedshensyn, kan det være praktisk for foreningen at registrere hvilke gæster som har været på besøg i foreningen, f.eks. i forbindelse med prøveskydninger, inden personen melder sig ind i foreningen. Gæster, som besøger skytteforeningen kan registreres ved deres CPR-NR. Når en gæst besøger foreningen, kan der trykkes på F8 eller vælges Serier -> Gæsteskydning. Hvis computeren har en stregkodelæser, kan gæstens sygesikringskort scannes. Hvis ikke, så kan gæstens cpr-nr indtastes og der skal derefter trykkes på Enter (du skal ikke skrive bindestregen) Hvis din forening registrerer cpr-nr, bør i informere politiet i foreningens politidistrikt, samt sikre at foreningen i henhold til gældende lovgivning har lov til at registrere disse oplysninger. 10

11 Medlemmer Besked til medlemmet Det er muligt at lægge en besked til medlemmet, som så kommer frem på skærmen når medlemmet findes frem. For at lægge en besked til medlemmet, skal medlemmet først findes (se Find et medlem). Derefter vælges Medlem -> Besked til medlemmet (Ctrl+K). Udfyld beskeden, og vælg Gem & Luk Næste gang medlemmet findes frem i systemet, vil beskeden komme frem på skærmen. 11

12 Resultater - Ret et medlems serier Det kan jo ske, at man får skrevet et forkert resultat ind hos et medlem, og det kan derfor være praktisk at kunne rette i et medlems serier. For at rette i et medlems serier, skal du først finde medlemmet (se Find et medlem) Vælg Serier -> Ret i serierne Vælg den serie som du vil ændre, ved at klikke på den i listen i venstre side. Klik på knappen Ret Serien Ret så resultatet eller datoen, og klik på OK Klik derefter på Gem, for at gemme ændringerne. Resultater - Slet et medlems serier Alle medlemmets serier på den valgte disciplin, kan slettes ved at vælge Serier -> Slet medlemmets serier (F11) 12

13 Rapporter Ved at vælge Rapporter i den grafiske menu, i venstre side af skærmen, får du adgang til en række rapporter, udskrifter og elektroniske blanketter. Dobbeltklik på et punkt i rapportmenuen, for at se rapporten eller udskriften. Medlemsliste og rapporter - Medlemsliste, giver en liste over alle medlemmerne i systemet. Listen kan sortes efter navn, medlemsnummer, fødselsdato og skydeklasse - Ny rapport, giver mulighed for at lave sine egne rapporter, med netop de oplysninger som er nødvendige - Åben rapport, åbner en rapport, som er lavet med funktionen Ny rapport. Resultatlister - Resultatliste beregnet på XX antal serier, giver mulighed for at lave en resultatliste hvor placeringen er udregnet på baggrund af eksempelvis medlemmernes 10 bedste serier. - Resultatliste beregnet på op til XX antal serier, ligner listen ovenfor, men tager også medlemmer med, som har færre end det valgte antal serier. - Prognose, giver en liste med hvilket skyttemærke, som hvert medlem ligger til. Elektroniske blanketter Efter at blanketterne SKV1, SKV2, SKV3, SKV4, SKV5 og Transporttilladelsen er kommet i elektronisk form, er det muligt at få systemet til automatisk at udfylde dem. Blanketterne kræver at Adobe Acrobat Reader er installeret. Vejledning til SKV1 og SKV4 : På blanketterne, udfylder systemet automatisk informationerne om foreningen. Disse oplysninger skal være skrevet ind i systemet inden (se afsnittet om de grundlæggende indstillinger) Vejledning til SKV2, SKV3 og SKV5: For at bruge disse blanketter, skal det medlem som blanketten angår, først findes i systemet (se Find et medlem) På blanketterne, udfylder systemet automatisk informationerne om foreningen, samt informationerne om medlemmet. Vejledning til Transporttilladelse : For at bruge disse blanketter, skal det medlem som blanketten angår, først findes i systemet (se Find et medlem). Derefter vælges de våben (max 5) som skal på transporttilladelsen, ved at dobbeltklikke på den i listen i venstre side af skærmbilledet. Når de ønskede våben er med, vælges Lav transporttilladelse. 13

14 Finans - Resultat og balance, udskriver resultatopgørelse og balance for det valgte regnskabsår. Dette er kun relevant hvis Finansmodulet benyttes. - Kontokort, udskriver bevægelserne på en konto, for en valgt periode - Bilagsposteringer, udskriver posteringerne til et valgt bilagsnummer. - Restanceliste, udskriver en liste over medlemmer der har en negativ saldo. Andre rapporter - Gæstelog, udskriver en liste over de gæster som er registreret med funktionen Gæsteskydning - Våbenliste, udskriver en liste over de våben som er registreret i programmets våbenregister - Tilladelsesliste, udskriver en liste over de tilladelser (transporttilladelse, adgang til våbendepot, våbentilladelser) som de forskellige medlemmer har. 14

15 Klub Administration Udsend Ved at vælge Klubadministration i den grafiske menu, i venstre side af skærmen, får du adgang til en række værktøjer til klubadministration. Vælg Udsend , for at sende en fælles til flere medlemmer. Vælg Send til alle eller sæt X ud for de medlemmer, som skal modtage en. Når du har valgt modtagere, klikkes der på Rediger . Herefter starter dit almindelige program. Hvis der er X i Send som Blind Carbon Copy (bcc), kan de individuelle modtagere af en, ikke se de øvrige modtageres adresse. Dette anbefales, da ikke alle ønsker deres adresser oplyst. 15

16 Klub Administration - Vedligeholdelse Ved at vælge Klubadministration i den grafiske menu, i venstre side af skærmen, får du adgang til en række værktøjer til vedligeholdelse af systemet. Afslut sæson - Vælg den disciplin som du vil afslutte, typisk ved sæsonafslutning. Dette vil slette alle de indtastede resultater på den valgte disciplin. Medlemsoprydning - Medlemsoprydningen udmelder alle de medlemmer, som har en større restance end det indtastede beløb. Medlemmerne udmeldes, og slettes ikke. Tøm gæsteloggen - Vælg tøm gæsteloggen, for at slette listen over de gæster som er registreret med funktionen Gæsteskydning 16

17 Klub Administration Kontingenter Ved at vælge Klubadministration i den grafiske menu, i venstre side af skærmen, får du adgang til en række værktøjer til opkrævning og registrering af kontingenter og kontingentindbetalinger. Kontingentopkrævning: - Vælg Kontingentopkrævning i menuen, for at udskrive indbetalingskort til flere medlemmer. Vælg de opkrævningsmåneder, som du vil udskrive indbetalingskort for, og sæt en betalingsdato. Klik derefter på Udskriv. Når indbetalingskortene er udskrevet, bliver du tilbudt af få en liste over udskrevne kontingentopkrævninger. Registrer kontingetindbetalinger: Når der er foretaget kontingentopkrævning, som beskrevet ovenfor, kan indbetalinger registreres med menupunktet Registrer kontingentindbetalinger. Udfyld medlemsnummeret, hvorefter skyttes navn automatisk findes i systemet. Udfyld beløbsfeltet. Hvis finansmodulet benyttes, er det muligt at vælge hvortil indbetalingen er sket (kasse, bank, giro) samt hvilken konto salget skal bogføres på. Klik på Registrer, hvorefter indbetalingen bliver registreret og systemet er klar til at registrere endnu en indbetaling. Når alle indbetalinger er registreres, klikkes der på Luk Tildel kontingentgruppe: Med funktionen Tildel kontigentgruppe er det muligt at lave en automatisk tildeling af kontingentgruppe til en række medlemmer, på baggrund af alder. Hvis Ret kun skytter der ikke er i en kontingentgruppe er valgt, rettes skytter hvor der allerede er valgt kontingent ikke. Hvis et eller flere kontingenter i listen Ret ikke medlemmer i grupperne: er valgt, bliver skytter hvor disse kontingenter er valgt, ikke rettet. Klik på Ret kontingenter for at rette kontingenterne. 17

18 Kontingentsatser: Fra menupunktet Kontingentsatser er det muligt at indstille de klubbens kontingenter. Hvis finansmodulet benyttes, kan der i feltet Konto vælges hvilken konto som salg af kontingentet skal bogføres på. (hvis du ikke kan huske kontonummeret, kan knappen Vælg konto benyttes). Klub Administration Backup Fra menuen backup, er det muligt at lave backup og indlæse backup af databasen. Lav backup af databasen: Benyt funktionen Lav backup for at gemme en sikkerhedskopi af databasen til en diskette eller et andet sted på harddisken. Indlæs backup af databasen: Benyt funktionen Indlæs backup for at indlæse en sikkerhedskopi af databasen fra en diskette eller et andet sted på harddisken. Når placeringen af sikkerhedskopien er valgt, er det muligt at vælge om hele backup en skal indlæses, eller om kun dele af backup en skal indlæses. Send datafil med Benyt funktionen Send datafil med for at sende en sikkerhedskopi ved hjælp af computerens almindelige program. Når funktionen vælges, startes det normale program, hvorefter modtager mv. kan udfyldes. Klub Administration Import / Eksport Fra menuen Import/Eksport, er det muligt at importere og eksportere data. Eksporter medlemsdata til tekstfil: Funktionen Eksporter medlemsdata til tekstfil giver mulighed for at eksportere data til en komma-separeret-fil som eksempelvis kan indlæses i Word, Excel og andre kontorprogrammer. 18

19 Importer datafil fra SH-Skytte 6: Funktionen giver mulighed for at indlæse en datafil fra programmets tidligere version (6). Importer klasser fra SFP datafil: Funktionen giver mulighed for at holde klasserne i systemet opdateret, ved at bruge datafilerne til SFP-programmet. Vælg den disciplin som du vil indlæse klasser for, eksempelvis DDS Riffel 15 meter Udfyld DDS Programkode med koden fra SFP programmet. Eksempelvis er 15 m riffel = 1, 50 m riffel = 5, 200 m riffel = 2, 300 m riffel =3 (koderne kan ses i SFP-programmet til venstre for disciplinnavnet) 19

20 Våbenregister SH-Skytte har et indbygget våbenregister. I våbenregisteret, kan både foreningsvåben og privatejede våben registreres. Våbenregisteret kommer frem ved at vælge menupunktet Våbenregister fra den grafiske menu i venstre side af skærmbilledet. Registrer nyt privatejet våben: - Start med at finde det medlem som ejer våbenet (se Find et medlem), og vælg derefter Medlemmer -> Medlemsvåben -> Registrer nyt våben til medlemmet. Du vil herefter blive bedt om at udfylde en række oplysninger om våbenet. Når de ønskede oplysninger er indtastet, klikes der på Gem våbendetaljer. Registrer nyt foreningsvåben: - Vælg Våbenregister fra menuen i venstre side. Derefter vælges Våbenregister -> Nyt foreningsvåben fra menuen i toppen af skærmbilledet. Derefter udfyldes de ønskede oplysninger, hvorefter der klikkes på Gem Våbendetaljer. Udskriv våbenliste: - Vælg Våbenregister -> Våbenliste for at udskrive en liste over de våben som er registreret i våbenlisten. Slet et våben: - Vælg det våben som skal slettes, fra listen i venstre side af skærmbilledet. Klik derefter på knappen Slet våben. 20

21 Kassesystem - Oprettelse af Lagervarer Lagervarer er varer, som klubben gerne vil holde styr på beholdningen af, f.eks. patroner. Vælg Kasse -> Lager fra menuen i toppen af skærmbilledet. Klik på Tilføj og skriv derefter et Lagernr (kan f.eks. være 1 og så kan det næste være (2) systemet foreslår selv et automatisk genereret nummer. Skriv derefter produktets navn, f.eks. kunne dette være SK Standard cal. 22 patroner Lagervaren er nu oprettet i systemet. Du skal nu rette beholdningen af varen, ved at dobbeltklikke i kolonnen Beholdning (der står et 0). Du kan derefter skrive hvor stor beholdningen er, og klikke OK Det er også muligt at sætte et minimums lager. Det betyder at systemet advarer hvis beholdningen bliver mindre end dette antal. Du kan rette minimum ved at dobbeltklikke i kolonnen. Når de ønskede lagervarer er oprettet, vælges Luk. 21

22 Kassesystem - Oprettelse af Salgsvarer Salgsvarer er varer, som klubben sælger. Vælg Kasse -> Varer Klik på Tilføj og skriv derefter et varenr (kan f.eks. være 1 og så kan det næste være (2) systemet foreslår selv et automatisk genereret nummer. Skriv derefter varensnavn, f.eks. kunne dette være 1 serie af 25 skud Spørg efter pris: Hver gang varen sælges, vil sælgeren blive spurgt om prisen. Speciel pris efter klasse og længde: Her er det muligt at angive forskellige priser for eksempelvis voksne og børn. Køb knyttes til medlem: Hvis valgt, bliver det registreret, hvem der køber denne vare. Hvis varen er et kontingent, bevirker valg af Køb registrerer betaling af kontingent at der registreres en indbetaling på medlemmets konto. Salg bogføres på konto: Hvis finansmodulet benyttes, skal det her vælges hvilken konto som salget skal bogføres på. Lagertræk: Hvis varen er en lagervarer, skal der væres hvor mange der skal trækkes fra lageret. 22

23 Kassesystem Åben kassen Når varene er oprettet, vælges Kasse -> Åben Kassen Hvis der ikke står et beløb i feltet Kassebeholdning ifølge sidste dagsrapport, skrives kassebeholdningen i dette felt (dette skal kun gøres første gang kassen bruges) Skriv derefter kassebeholdningen ved optælling i det andet felt. Klik på Åben kassen. Kassen er nu åben, og samtidig er der kommet et nyt menupunkt, Kasse, i menuen i venstre side af skærmen. Kassesystem - Sælg en vare For at kunne sælge en vare skal kassen være åben. Når kassen er åben, er der i venstre side af skærmen kommet et nyt menupunkt, Kasse, i den grafiske menu. Når der klikkes på menupunktet Kasse i den grafiske menu, kommer salgs-skærmbilledet frem. En vare sælges ved at dobbeltklikke på varens navn. Derefter stiger feltet Antal solgt med 1. Så nemt er det at sælge en vare. Varenavne der er efterfulgt af en * betyder at varen skal knyttes til et medlem, og at medlemmet derfor skal være fundet (Se find et medlem) inden salget foretages. 23

24 Returnér en vare Alle kan komme til at lave en fejl, og hvis man skal tage en vare retur, gøres det ved at vælge Retur i menuen, og derefter dobbeltklikke på den vare som tages retur. Registrering af en udgift eller anden indtægt Hvis man skal registrere en udgift, f.eks. som kørsel eller en indtægt som ikke står i varelisten, vælges Diverse -> Udgift eller Diverse -> Anden Indtægt. Derefter udfyldes der en beskrivelse af udgiften / Indtægten og der skrive et beløb. Kassesystem Luk kassen Når dagen er slut, skal kassen gøres op og lukkes. Start med at tælle hvor mange penge der er i pengekassen, og vælg så : Kasse -> Luk Kassen I feltet kassebeholdning ifølge dagens kasserapport, kan du se hvor mange penge at systemet mener der bør være i kassen. I feltet Kassebeholdning ved optælling, skal du skrive hvor mange penge der i virkeligheden er i kassen af afslutning. Klik så på Luk Kassen. Derefter kommer dagens kasserapport frem på skærmen, og skal derefter udskrives og gemmes til regnskabet. 24

25 Indstillinger De grundlæggende indstillinger for programmet, herunder foreningsnavn o.l. kan indstilles ved at vælge Filer -> Indstillinger. Indstillinger - Generelt Programmet starter altid på i sidst brugte længdeprogram : Hvis dette er valgt, husker programmet den sidst brugte disciplin og starter så igen i denne disciplin. Hvis det ikke er valgt, starter programmet altid i DDS 15 meter Riffel Vis yderligere 2 søgefelter i hovedskærmbilledet : Hvis dette er valgt, kommer der 2 ekstra felter frem (til højre for skyttens klasse). Disse felter kan bruges efter foreningens eget ønske, f.eks. til at indeholde information om hvilken klubriffel medlemmet skyder med. Udfyld feltet overskrift med en overskrift som passer med det feltet skal bruges til. Indbetalingskort: Vælg den type indbetalingskort som foreningen benytter, og sæt en betalingsfrist. Hvis foreningen benytter FI-kort med fortrykt OCR-linie (løbenumre), bør der sættes X i Der benyttes FI-kort med fortrykte kortnumre Indstillinger Forening Her udfyldes informationer om foreningen. Ved klublogo kan bmpfiler benyttes. bemærk at billederne ikke skaleres ved udskrift, og det kan betyde at billedet fylder mere det er ønsket. I så fald bør et billedbehandlingsprogram benyttes for at gøre billedet mindre. 25

26 Indstillinger - Længdeprogrammer Her er det muligt at vælge de discipliner som foreningen skyder, og fravælge de discipliner som foreningen ikke skyder. Når en disciplin er fravalgt, optræder den ikke længere som disciplin i hovedskærmbilledet. Indstillinger - Brugere Med funktionen brugere, er det muligt at beskytte programmet med kodeord. Samtidig er det muligt at give forskellige brugere adgang til forskellige områder af programmet, og begrænse adgang til andre dele af programmet. Dobbeltklik på et felt for at ændre indstillingen. 26

27 Finans Økonomi-niveauer SH-Skytte s Økonomifunktioner kan bruges på flere niveauer: 1. Girokort udskrives, og indbetalinger registreres. 2. Girokort udskrives, indbetalinger registreres og klubbens salg køres via programmets Kasseapparat. 3. Girokort udskrives, indbetalinger registreres (bogføres automatisk i programmets kassekladde), klubbens salg køres via programmets kasseapparat (bogføres automatisk i programmets kassekladde) og klubbens bogføring foretages i programmet. Hvert medlem har sin egen konto i programmet. Et medlems saldo, kan altid ses ved først at finde medlemmet, vælge Medlemsdetaljer. Medlemmets saldo står i feltet Medlemssaldo. Detaljerede oplysninger om saldoen, kan fås ved at klikke på knappen Se kontoudtog. Negativ saldo, betyder at medlemmet skylder klubben penge. Økonomi-niveau 1: For at udskrive girokort (flere), bruges funktionen Kontingentopkrævning i menupunktet Klub administration. For at udskrive et enkelt girokort, findes medlemmet og funktionen Filer -> Udskriv -> Girokort. Registrering af indbetalinger, foretages med funktionen Registrer kontingentindbetalinger Opkrævninger og indbetalinger kan senere slettes fra funktionen Se kontoudtog i menupunktet Medlemsdetaljer. Det er ikke nødvendigt at opsætte kontoplan, oprette regnskabsår eller benyttes andre funktioner fra Finans-modulet. Økonomi-niveau 2: Girokort udskrives, og indbetalinger registreres som beskrevet ovenfor. Klubbens salgsvarer opsættes under menupunktet Kasse -> Varer og salget foregår gennem programmets kasseapparat. Når en skydedag er afsluttet, lukkes kassen og der udskrives en kasserapport, som kassereren kan bogføre ud fra. Det er nødvendigt at opsætte de varer som klubben sælger, men det er ikke nødvendigt at opsætte kontoplan, oprette regnskabsår eller benytte andre funktioner fra Finans-modulet. Økonomi-niveau 3: Girokort udskrives, og indbetalinger registreres som beskrevet ovenfor. Klubbens salg foregår gennem programmets kasseapparat. Når en skydedag er afsluttet, lukkes kassen og der udskrives en kasserapport med bilagsnummer som er lige til at sætte ind i regnskabsmappen, og bogføring af salget foregår automatisk i programmets kassekladde. Klubbens øvrige bogføring sker i kassekladden under menupunktet Finans Det er her nødvendigt at opsætte de varer som klubben sælger, og angive hvilken konti, som salget af hver vare skal bogføres på. Kontoplanen skal opsættes, og bogføring ske gennem finans-modulet. 27

28 Finans Opret regnskabsår Vælg Finans-modulet ved at vælge Finans fra den grafiske menu i venstre side af skærmbilledet. For at oprette et nyt regnskabsår, vælges Finans -> Regnskabsår -> Nyt regnskabsår fra menuen i toppen af skærmbilledet. Derefter bliver du bedt om at indtaste start- og slutdatoen for regnskabsåret. Derefter har du mulighed for at vælge det nye regnskabsår. Når regnskabsåret er valgt, vil det fremgå af statuslinien i nederste venstre hjørne af skærmbilledet. Finans Indstil kontoplan Vælg Finans-modulet ved at vælge Finans fra den grafiske menu i venstre side af skærmbilledet. For at indstille kontoplanen, vælges Finans -> Indstillinger -> Kontoplan fra menuen i toppen af skærmbilledet. Opret konto: Klik på Ny for at oprette en ny konto. Indtast et kontonummer, og giv kontoen et navn. Vælg derefter om kontoen er en: Driftskonto: Bogføringskonto i resultatopgørelsen. (indtægter og udgifter) Statuskonto: Bogføringskonto i balancen. (kasse, bank, tilgodehavender, gældsforpligtigelser) Overskrift: Laver en overskrift på udskriften Summering: Sum af flere poster Konto for årets resultat: Kontoen benyttes som en del af egenkapitalen, og indeholder overførte resultater fra de tidligere år. Det er ligeledes denne konto, som årets resultat bliver 28

29 overført til. (det er typisk nok at have en konto der hedder Egenkapital, og så vælge denne kontotype) Indstillinger: Når det ønskede antal konti er oprettet, skal feltet Konto for kasse udfyldes og Konto for kassedifferencer eller er det ikke muligt at lave automatisk bogførsel fra kasse-systemet. Debitor samlekonto er det kun nødvendig at udfylde hvis Registrer indtægt fra kontingentsalg er sat til ved opkrævning Generelt kræver ved opkrævning mere indsigt i bogføring end ved betaling Finans Bogføring Vælg Finans-modulet ved at vælge Finans fra den grafiske menu i venstre side af skærmbilledet. Bogføring: Vælg Finans -> Ny linie (Ctrl+L), fra menuen i toppen af skærmbilledet, for at oprette en ny bogføringslinie. Udfyld felterne dato, bilag, tekst, konto, debet/kredit og modkonto. I eksemplet nedenfor, er der bogført en indtægt (kredit) på driftskonto 1101 (Seniorkontingent). Beløbet er modposteret på statuskonto 5101 (Kasse) For at lave en ny linie, vælges Finans -> Ny line (ctrl+l). For at gentage den tekst der står i feltet ovenfor, trykkes der Ctrl+G I felterne Konto og Modkonto, er det muligt at trykke Ctrl+P for at vælge en konto fra kontoplanen. Hvis en linie berører et medlems saldo, skal linien knyttes til et medlem. Det gøres ved at vælge Finans -> Linie angår medlem (ctrl+a). Derefter indtastes medlemmets medlemsnummer. Hvis dette ikke gøres, bliver medlemmets konto ikke opdateret. Gem kassekladde: Det er muligt at gemme posteringer under arbejdet ved at vælge Finans -> Gem kassekladde. Det kan anbefales at gemme løbende, under arbejdet. 29

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Regnskab. Conventus.  Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

prominent forenings system

prominent forenings system prominent forenings system Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista 7 1999-2012 Ove Steen Hansen Ove Steen Hansen har ret til at foretage ændringer i manualen,

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Hjælp F1 Hjælp Generelle funktioner Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af vindue) Ctrl+O Åbn regnskab... Ctrl+P Udskriv kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer

Læs mere

Membercare. Brugervejledning

Membercare. Brugervejledning Membercare Brugervejledning September 2016 1 Indhold GENERELT OM MEMBERCARE... 3 LOG IND I MEMBERCARE... 3 HOVEDMENU... 4 Menuen Person... 4 Redigere medlemmers data... 7 Ændre data... 7 Menuen Netværk...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere