UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. juli 2015 V Hultafors Group AB (advokat Claus Barrett Christiansen ved advokat Michael Hansen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (advokat Jacob Pinborg ved advokat Anni Noes Westergaard) Sagens baggrund og påstande Sagen, der er anlagt den 20. juni 2014 handler om, hvorvidt Hultafors Group AB kan få registreret en 3D-afbildning af deres tommestok model nr

2 - 2 - Hultafors Group AB har nedlagt følgende påstande: Principalt: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering. Subsidiært: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering for klasse 9, instrumenter til måling, nemlig tommestokke til erhvervsdrivende. Mere subsidiært: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren Ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær form og mål, men alene til mærket i den viste form. Mest subsidiært: Ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning VA HULTAFORS <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren Ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær form og mål, men alene til mærket i den viste form i træ i naturfarve, med sorte led, med metrisk gradering i sort med røde decimetercifre, med røde ender og særegen typografi. Ankenævnet for Varemærker og Patenter har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysninger i sagen Hultafors Group ABs udløbne og eksisterende varemærker Hultafors Group AB (herefter Hultafors), der er beliggende i Sverige, blev oprindeligt stiftet i 1883 af Karl-Hilmer Kollén og er i dag en international virksomhed, der bl.a. producerer måleværktøjer i træ, herunder tommestokke, som anvendes af både erhvervsdrivende og priva-

3 - 3 - te. Hultafors 12-ledet tommestok med model nr , som denne sag vedrører, ser således ud: Den 8. oktober 1997 fik Hultafors registreret følgende internationale figurmærker (MP og MP681643) i Niceklasse 9: Begge registreringer udløb den 8. oktober I Sverige har Hultafors fået et 3D figurmærke registreret i Niceklasse 9 for måleinstrumenter, nemlig tommestokker, efter at Stockholms Tingsrätt ved dom af 14. juni 2002 fastslog, at tommestokken har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse efter svensk ret. Det er under sagen oplyst, at Hultafors anvender følgende varemærke, som viser den oprindelige stifters initialer: Ansøgning om registrering af 3D figurmærke i Danmark

4 - 4 - Den 16. marts 2011 ansøgte Hultafors om at få registreret følgende 3D-figurmærke i Niceklasse 9 for Instrumenter til måling, nemlig tommestokke (VA ): I forbindelse med behandlingen af sagen undersøgte Patent- og Varemærkestyrelsen, hvilke andre tommestokke, der fandtes på markedet og udfærdigede på denne baggrund et notat dateret 8. august I notatet er foruden Hultafors tommestok vist 9 andre eksempler på tommestokker, herunder en tommestok fra Scan Flex, tommestokke af mærkerne Worker, Ironside, Stanley, Probuilder og Kikerland samt tommestokke uden mærke. Af disse tommestokke har flere røde ender og decimetertal samt sorte led. Den 20. august 2013 gav Patent- og Varemærkestyrelsen afslag på ansøgningen, idet de med følgende begrundelse fandt, at mærket ikke havde fornødent særpræg: Mærket består af en gengivelse af varen selv, nemlig en tommestok. Tommestokke ses på markedet i mange forskellige farver og med forskelle i detaljer ved udformningen. Det ansøgte mærke, består af en leddelt sammenfoldelig målestok i træ påtegnet centimetermål. Tommestokken afviger derfor i sin form ikke væsentligt fra de almindelig anvendte former som benyttes ved designet af en tommestok. Den almindelige opmærksomme forbruger er ikke vænnet til, at måleinstrumenter, herunder tommestokke har andet end funktionel karakter, hvorfor mærket ikke af det købende publikum vil blive opfattet som varemærke for instrumenter til måling, nemlig tommestokke i klasse 9. Tommestokken vil alene blive opfattet som en udformning af varen selv. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 20, stk. 2, jf. 13. Den 21. oktober 2013 klagede Hultafors over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der ved kendelse af 23. april 2014 med følgende begrundelse stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse:

5 - 5 - Ankenævnet for Patenter og Varemærker finder, at det ansøgte varemærke savner fornødent særpræg til registrering. Mærket består af en afbildning af en tommestok. Selvom materialevalg, røde ender, sorte metalbeslag og cifre i speciel typografi ikke måtte være af udelukkende funktionel karakter, finder ankenævnet, at hverken de enkelte elementer eller summen af disse giver tommestokken karakter af at være et produkt af en bestemt kommerciel oprindelse. Klager har under ansøgningens behandling fremlagt materiale, der skal dokumentere tommestokkens indarbejdelse som varemærke. Den fremlagte markedsundersøgelse viser en høj kendskabsgrad til klager indenfor salg af tommestokke hos faggrupper og byggemarkeder. Den høje kendskabsgrad til klager bevirker dog ikke, at der blandt de adspurgte er tilstrækkeligt kendskab til det ansøgte varemærke som kendetegn. Dette sammenholdt med, at man i undersøgelsen udelader ca. 10 procent af omsætningskredsen, som de private forbrugere udgør, medfører, at ankenævnet ikke finder, at det er dokumenteret, at tommestokken er indarbejdet som varemærke for klager. Markedsføringsmateriale Hultafors har i sagen fremlagt eksempler på deres markedsføring af tommestokken i perioden , herunder i form af produktkataloger og tilbudsaviser. Det fremgår af det fremlagte markedsføringsmateriale, at tommestokken er markedsført af en række grossister til erhvervsdrivende, der primært sælger til professionelle aktører. I en brochure fra 1966 er den afbildede tommestok påtrykt varemærket bestående af den ligesidede trekant med stifterens initialer. Tommestokken blev vist i forbindelse med overskriften Hultafors tommestokke. I et produktkatalog fra 1977 er tommestokken, der er afbildet med Hultafors navn og den ligesidede trekant påtrykt, beskrevet således: Med udelukkende metrisk gradering og nulpunkt i begge ender. Røde decimetertal. 1 meter 6 led 2 meter 10 led 2 meter 12 led I markedsføringsmaterialet fra den efterfølgende periode er tommestokken, ofte under overskriften Hultafors trætommestokke, afbildet i farver med en angivelse af modelnummer, længde, antal led og gradering. Ud over Hultafors navn er den ligesidede trekant med den

6 - 6 - oprindelige stifters initialer ofte angivet i forbindelse med et billede af tommestokken, som fx i et katalog fra 2003 fra HP Værktøj A/S: Flere steder i markedsføringsmaterialet ses Hultafors navn og den ligesidede trekant med den oprindelige stifters initialer tillige trykt på den viste tommestok. Andre tommestokke I det fremlagte markedsføringsmateriale er også gengivet tommestokke fra andre producenter, herunder tommestokke benævnt Kongsberg og Luksus tommestok (i markedsføringsmateriale fra 2002) samt Scan Flex og Profi (i markedsføringsmateriale fra 2005):

7 - 7 - Markedsundersøgelse Analysebureauet Nielsen foretog i 2011 efter anmodning fra Hultafors en markedsundersøgelse af kendskabsgraden til Hultafors i forhold til et konkurrerende produkt blandt professionelle aktører omfattende 100 ansatte i byggemarkeder og 400 håndværkere. Ud af disse besvarede 230 deltagende de stillede spørgsmål. I forbindelse med besvarelsen fik deltagerne vist et billede af Hultafors tommestok model nr med den ligesidede trekant med stifterens initialer påtrykt. Analysebureauets rapport fra marts 2011 viser bl.a., at 47 % af de adspurgte uhjulpet vidste, at tommestokken var produceret af Hultafors, og at 78,3 % hovedsageligt anvender tommestokke produceret af Hultafors. Brancheerklæringer og oversigt over markedsdele Hultafors har fremlagt en række erklæringer om bl.a. salget af Hultafors tommestokke i Danmark, og om at det ikke er en optimal funktionsmæssig løsning at have sorte led. Hultafors har endvidere fremlagt en udateret opgørelse over deres markedsandele af 2 meter trætommestokke i Danmark i perioden 2000 til Opgørelsen viser, at Hultafors i 2000 havde en markedsandel på 91 % og i 2011 på 79 %. For alle forhandlere med undtagelse af Harald Nyborg bygger opgørelsen udelukkende på salg til professionelle aktører. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af Nils Holmdahl og Bjarne Hjallerup Hansen. Niels Holmdahl har forklaret, at han har været ansat i Hultafors i 30 år, hvor han beskæftiger sig med salg. Så vidt han ved, har Hultafors været på det danske marked siden midten af 1940erne. Deres markedsposition er den samme i Danmark som i Sverige. Hultafors sælger til store byggemarkeder, som XL-byg, Stark, Dansk Trælast og Solar. Alle, der forhandler

8 - 8 - værktøj i Danmark, forhandler Hultafors produkter. De professionelle i byggebranchen ved, at det er et godt produkt, hvilket producenter af billigere produkter forsøger at udnytte. Deres tommestokke er udført i glasbirk på grund af materialets holdbarhed og elasticitet. Den sorte farve på tommestokkens led er et karakteristisk træk ved Hultafors tommestok, som også har en speciel gradering. Endestykkerne har samme røde farve som mærket bestående af den ligesidede trekant med stifterens initialer. På grundlag af disse kendetegn, som ikke har en funktionsmæssig betydning, kan håndværkerne straks se, at der er tale om en Hultafors tommestok. Der er derudover på deres tommestokke påført Hultafors varemærke i form af den ligesidede trekant med stifterens initialer. Det er et krav, at alle tommestokke produceret i EU skal påføres CE-mærkning tilknyttet producentens varemærke. Der vil endvidere være påtrykt Hultafors navn i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en reklame tommestok. Det betyder, at alle tommestokke, der fx købes i byggemarkeder, har både har Hultafors' varemærke og navn påtrykt. Tommestokken har i hans 30 år i virksomheden ikke ændret sig. Virksomhedens navn, Hultafors, er sammen med den ligesidede trekant deres overordnede varemærke, som også omfatter andre produkter end tommestokke. Hultafors producerer i alt 40 mio. tommestokke, som sælges verden over. Af disse sælges 4 mio. i naturfarve. Ca. 39 mio. af de producerede tommestokke er 10-ledet. Det er kun i Danmark og det sydlige Brasilien, at den 12-ledede tommestok sælges. Hultafors har i år solgt den 12-ledede tommestok i Danmark. Den 10-ledet tommestok sælges i Danmark, men der er ingen professionelle brugere, der køber den. Da deres kunder primært er professionelle aktører i form af byggevirksomheder, sælger de i Danmark næsten udelukkende 12- ledede tommestokke i naturfarve % af deres slutbrugere er private. Hultafors tommestokke udgør størstedelen af det samlede salg af tommestokke i Danmark, men trods dette har deres omsætningen i en længere periode været nedadgående, og den er inden for en 10-årig periode blevet halveret. 1/3 af nedgangen kan begrundes i udviklingen i

9 - 9 - byggebranchen. Den resterende del skyldes nye aktører på markedet, der sælger tommestokke, der er billigere end Hultafors. Hultafors besøger regelmæssigt 650 ud af de ca. 900 butikker i Danmark, der sælger Hultafors tommestokke, med henblik på at kortlægge deres konkurrenter inden for alle deres produktområder. Kongsberg tommestokken, der er i vist i markedsføringsmaterialet fra 2002 er ikke længere på af markedet. Produktet, der i samme markedsføringsmateriale fra 2002 er benævnt Luksus tommestok, er ikke reelt et konkurrerende produkt til Hultafors model nr , da den primært sælges til private. PROFI tommestokken er 10-ledet. Han ved ikke, hvem der producerer denne. Hultafors eneste konkurrent på markedet for 12-ledede tommestokke er foruden producenter af kopiprodukter Metric. Af de produkter, der er gengivet i Patent- og Varemærkestyrelsens notat, kender han det første, Scan Flex, som er identisk med tommestokken, der andet steds er benævnt Luksus tommestok. Han kan ikke umiddelbart genkende de øvrige produkter. Der er andre 6-7 andre producenter af tommestokke i Europa, men ingen af dem leverer til det danske marked. De øvrige tommestokke, der sælges på det danske marked, er som regel kinesiske kopiprodukter. Kopiprodukterne er som regel kendetegnet ved også at have røde ender. Det er den enkelte forhandler, der vælger, hvordan de vil markedsføre Hultafors produkter. Hultafors er således ikke involveret i beslutningen om, hvorvidt deres navn og varemærke anvendes i forbindelse med markedsføringen af deres produkter I Sverige fik de i 2002 beskyttet selve udseendet af tommestokken. Han deltog ikke i ansøgningsprocessen, men ved at det var forbundet med et betydeligt arbejde. Bjarne Hallerup Hansen har forklaret, at han i perioden var administrerende direktør for Hultafors datterselskab i Danmark. Han var tidligere direktør i et selskab, der var eneagent for Hultafors i Danmark, og har beskæftiget sig med Hultafors produkter siden

10 Hultafors henvender sig til professionelle aktører i markedet i form af forhandlere og forretningskæder, der sælger værktøj, som dagligt anvendes af håndværkere. Tommestokken, som Hultafors har markedsført i Danmark siden efterkrigstiden, har aldrig ændret udseende. Hultafors tommestok er et anerkendt produkt på markedet. Tidligere ejede Hultafors stort set markedet for tommestokke til professionelle. Den 12-ledet tommestok var meget populær og var den eneste tommestok, som de professionelle aktører ville have. Den udgjorde ca % af markedet for tommestokke. Man kunne stort set vurdere tilstanden i byggebranchen ud fra omsætning af Hultafors tommestokke. Der findes ikke brancheforeninger, som foretager målinger over salget af tommestokke. De har analyseret deres markedsandel ved regelmæssigt at besøge butikker og kæder, der sælger Hultafors produkter. Herved har de konstateret, hvilke produkter byggemarkederne har haft i deres sortiment. De har ikke ved deres besøg fået oplyst fordelingen af salg til henholdsvis professionelle og private. Blandt de største forhandlere af Hultafors tommestokke er Stark, Silvan, Bygma, XL og Brødene Dahl, som alle sælger til både professionelle og private. En håndværker køber en ny tommestok ca. 1 gang om måneden. Kongsberg var en norsk producent. Tommestokken benævnt Luksus tommestok er en 10- ledet tommestok, som er importeret fra Kina, og som de kun sjældent er stødt på i markedet. Den er ikke samlet på samme måde i leddene som Hultafors tommestok. Det fremgår af navnet Profi, at denne tommestok ønskede at henvende sig til professionelle håndværkere. Den er billigere end Hultafors og er 10-leddet. Han har set tommestokkene af mærkerne Ironside og Stanley i markedet, men tvivler på, at han har set nogen af de øvrige tommestokke, som fremgår af notatet fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Ingen af dem kan have haft en væsentlig omsætning, idet de alle er 10-leddet. I den periode, hvor han var administrerende direktør i Hultafors, gengav de forsiden af tommestokken i forbindelse med markedsføring af produktet og fremhævede, at det var tale

11 om en Hultafors tommestok ved at nævne Hultafors navn, fx ved at skrive Hultafors træ tommestok. Den ligesidede trekant er logoet for grundlæggeren af Hultafors. Han mener ikke, at de bruger trekanten på andre af Hultafors produkter, fordi det var tommestokken, som deres stifter oprindeligt konstruerede. Hultafors varemærke er en kombination af navnet og den ligesidede trekant, der er registreret som et figurmærke. Parternes synspunkter For Hultafors er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 31. marts 2015, hvoraf fremgår følgende: Særpræg Det gøres gældende, at VA HULTAFORS <fig> (herefter Tommestokken ) har tilstrækkeligt særpræg og følgelig kan registreres som et varemærke, jf. varemærkelovens 2 og 13. En række træk ved Tommestokken (materialevalg, røde ender, sorte metalbeslag, sorte cifre i en speciel typografi, hvoraf cifrene 10, 20 ect. er røde) er ikke funktionelle. Disse træk har derfor kendetegnsvirkning, idet de ikke udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat, men tværtimod tilsammen tjener til at kommunikere Tommestokkens oprindelse fra Hultafors. Det gøres gældende, at undtagelsen om udformninger, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, skal fortolkes snævert, og at kun udformninger som udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke reelt vil vanskeliggøre andre virksomheders anvendelse af den tekniske løsning, kan nægtes registrering. Et tegn, der består af en kombination af bestanddele, der enkeltvis er uden særpræg, kan have særpræg, hvis konkrete forhold antyder, at tegnet klart gengiver mere end summen af de bestanddele, som det består af. Der må således foretages en helhedsvurdering.

12 Uanset at et eller flere af de ovennævnte kendetegn ved Tommestokken ikke i sig selv har særpræg, gøres det gældende, at kombinationen af disse kendetegn er særegne for netop Tommestokken og giver den det fornødne særpræg. Det gøres videre gældende, at de træk på Tommestokken, der består i typografi, tal og mærkninger, samt placeringer og farvevalg heraf, medvirker til at gøre det ansøgte varemærke distinktivt, jf. Communication No 2/98 of the President of the Office of 8 April 1998 concerning the examination of three-dimensional marks. Vurderingen af om udformningens væsentlige kendetegn svarer til Tommestokkens tekniske funktion, skal foretages på objektiv basis, og det afgørende er således om udformningen af Tommestokken inkorporerer den tekniske løsning og ikke om forbrugeren opfatter det således, idet opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds af udformningen af den pågældende vare ikke er relevant inden for rammerne af varemærkelovens 2, stk. 2. Kriterierne for særprægsbedømmelsen er de samme for alle varemærker. Det vil sige, at også 3D-varemærker efter en helhedsbedømmelse skal opfylde de almindelige krav til adskillelsesevne mv. Historisk registrering Patent og Varemærkestyrelsen har tidligere fundet, at Tommestokken havde fornødent særpræg, da Tommestokken blev registreret som figurmærke i 1999, jf. herved bilag 13, ekstrakten side 63ff. Der er ikke sket ændringer på markedet for tommestokke siden registreringen i Danmark i Ankenævnet har ikke dokumenteret, at markedet for Tommestokke har ændret sig siden registreringen af Tommestokken i 1999.

13 Indarbejdelse Tommestokken er kendt og indarbejdet i markedet for tommestokke i Danmark som varemærke for Hultafors gennem brug i mere end 100 år. Det fremgår af markedsundersøgelse tommestokke/centimeterstokke, som er foretaget i februar 2011,, at 75,2 % af respondenterne uhjulpet kender Hultafors. Det fremgår videre, at 65,7% ved forevisning af et billede af en anonymiseret tommestok model , mener, at tommestokken hidrører fra Hultafors og, at 51,3% forbinder formgivningen af tommestokken med kun Hultafors som producent og at 78,3% positivt ved, at de hovedsageligt anvender en Hultafors tommestok. Dette udgør en betydelig del af den relevante omsætningskreds, og Tommestokken skal derfor anses for indarbejdet på det relevante marked og kan registreres som et varemærke, jf. varemærkelovens 13, stk. 3. Det gøres gældende, at de angivne kendskabsgrader dokumenterer, at det ansøgte varemærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse. Hultafors har en markedsandel i Danmark på mellem 90-95% på tolvledede tommestokke, som den i sagen omhandlede. Markedsføring og salg af Tommestokken har fundet sted igennem en lang periode og kontinuerligt, og brugen af Tommestokken som varemærke for en tommestok fra Hultafors er i denne periode endvidere sket gennem Hultafors kunders markedsføring. Det gøres gældende, at som følge af Hultafors store markedsandel, den lange periode, hvori Tommestokken har været solgt i Danmark, og i kraft af Hultafors position som markedsleder, eksisterer der en skærpet grad af opmærksomhed omkring Hultafors Tommestokken, hvorfor Tommestokken skal anses for indarbejdet som varemærke på det relevante marked. Endvidere gøres det gældende, at Ankenævnet ikke har taget alle relevante faktiske omstændigheder i betragtning ved vurderingen af den omhandlede varemærkeansøgning,

14 ligesom Ankenævnet ikke har bedømt det fremlagte dokumentationsmateriale i sin helhed. Patent og Varemærkestyrelsen har konstateret, at Hultafors har en stor markedsandel og et imponerende salg, hvilket i sig selv er to vigtige faktorer, som skal vægtes med de øvrige omstændigheder. VA HULTAFORS <fig> har gennem Hultafors omfattende indarbejdelse opnået det til registrering fornødne særpræg, og varemærkeansøgning VA HULTAFORS <fig> skal derfor føres til endelig registrering, jf. VML 13, stk. 3, jf. VML 3, stk. 3. Den relevante omsætningskreds Det gøres gældende, at Tommestokken inden for omsætningskredsen i Danmark er almindeligt kendt som kendetegn for Hultafors. Den udførte markedsundersøgelse, bilag 1, ekstrakten side 103ff, omfatter professionelle håndværkere og byggemarkeder, idet disse to gruppe udgør størstedelen af Hultafors kundegrundlag. Private forbrugere udgør således alene under 10 % af kundegrundlaget. Det er Hultafors opfattelse, at denne fordeling afspejler tommestoksmarkedet generelt. Henset til at private forbrugere udgør en så lille andel af det typiske slutkundegrundlag for tommestokke, gøres det gældende, at den ved markedsundersøgelsen foretagne afgræsning af omsætningskredsen er repræsentativ for den relevante omsætningskreds. Det er dokumenteret, at alene 12% af tommestokkesalget hos Start sker til private. Markedsforholdene hos Stark afspejler markedet i byggemarkederne generelt. Det altovervejende forbrug af tommestokke sker hos professionelle, der bruger værktøjet på daglig basis.

15 Patent og Varemærkestyrelsens søgning af 8. august 2012 Det gøres gældende, at Patent og Varemærkestyrelsens opfattelse af, hvad der fandtes på markedet på ansøgningstidspunktet og var udtryk for en grundform for måleinstrumenter, ikke er korrekt. Patent og Varemærkestyrelsens internetsøgning,, dvs. næsten 1½ år efter ansøgningsdatoen. Denne søgning kan ikke danne grundlag for en markedssammenligning på ansøgningstidspunktet. Derudover viser søgningen en række udenlandske tommestokke (afbilledet på udenlandske hjemmesider), ligesom det heller ikke fremgår, hvornår og om de pågældende tommestokke er kommet på markedet i Danmark. Et varemærkes særpræg skal bedømmes på baggrund af forholdene på ansøgningstidspunktet. Efterfølgende forhold, herunder det forhold at andre erhvervsdrivende efter ansøgningstidspunktet tager et varemærke, der ligner det ansøgte varemærke i brug, kan derfor ikke tillægges vægt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Den af Styrelsen foretagne undersøgelse af tommestokkes udformning i august 2012,, kan således ikke lægges til grund for et afslag meddelt for en ansøgning indleveret halvandet år forinden. Endvidere gøres det gældende, at tilstedeværelsen af ulovlige slaviske kopier på markedet ikke er udvandende i forhold til Hultafors varemærkeansøgning. Ydermere fremgår det af Patent og Varemærkestyrelsens søgning, at det samlede designmæssige valg med hensyn til udformningen af tommestokken, herunder vedrørende typografi, tal, mærkninger og placeringer heraf, farver og materialer for de pågældende tommestokke ikke er sammenfaldende med Tommestokken. Registrering med disclaimer Det gøres gældende, at VA HULTAFORS <fig> har fornødent særpræg ved registrering med de i de subsidiære påstande anførte disclaimere.

16 For Ankenævnet for Patenter og Varemærker er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstands-dokumentet af 1. april 2015, hvoraf fremgår følgende: Som nærmere begrundet i den indbragte kendelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker af 23. april 2014 opfylder Hultafors tommestok ikke lovens betingelser for at blive registreret som et varemærke. Ifølge varemærkelovens 2, stk. 1, kan et varemærke bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds vare- eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig arter som nævnt i bestemmelsens nr Det følger videre af lovens 2, stk. 2, at der ikke kan erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendiggjort for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi. Af varemærkelovens 13, stk. 1, følger videre, at et varemærke, for at kunne registreres, skal være af den i 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg. Ifølge lovens 13, stk. 3, kan et varemærke, uanset bestemmelsen i stk. 1, dog registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Det påhviler Hultafors at godtgøre, at lovens betingelser for registrering er opfyldt, og at der dermed foreligger det fornødne grundlag for at tilsidesættelse nævnets skønsmæssige vurdering af, at betingelserne for at registrere varemærket ikke er til stede. Hultafors har ikke løftet denne bevisbyrde. Hultafors indsigelse om, at nævnet ikke skulle have taget alle relevante faktiske omstændigheder i betragtning, og at nævnet ikke skulle have bedømt det fremlagte dokumentationsmateriale i sin helhed, er ikke udtryk for andet end den kendsgerning, at Hultafors er uenig i nævnets kvalifikation af det materiale, der ligger til grund for Hultafors ansøgning om registrering af et varemærke.

17 Det fremhæves herved, at alle de af Hultafors påberåbte forhold indgik i grundlaget for nævnets vurdering af sagen. Nævnet kan derfor i det hele henholde sig til begrundelsen i kendelsen. Hvad angår det af Hultafors anførte om, at der er sket fornøden indarbejdelse af varemærket, bemærkes, at den fremlagte markedsundersøgelse viser en høj kendskabsgrad til Hultafors inden for salg af tommestokke hos faggrupper og byggemarkeder. Den høje kendskabsgrad til Hultafors bevirker dog efter ankenævnets opfattelse ikke, at der blandt de adspurgte er tilstrækkeligt kendskab til det ansøgte varemærke som kendetegn. Sammenholdt med, at markedsundersøgelsen udelader ca. 10 % af omsætningskredsen (de private forbrugere), medfører dette, at det ikke kan anses for dokumenteret, at tommestokken i fornødent omfang er indarbejdet som varemærke. I relation til Hultafors egen oversigt over kundegrundlag og markedsandel bestrides det, at indholdet i opgørelsen skulle kunne lægges til grund for sagens afgørelse. Hultafors har anført, at varemærket tidligere har været registreret, hvorfor varemærket ikke nu kan afvises på grund af manglende særpræg. Hertil bemærkes, at den tidligere registrering ikke har betydning for sagen. For det første har den tidligere registrering ikke været forelagt ankenævnet, og ankenævnet er ikke bundet af tidligere afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen. For det andet skal en vurdering af særpræg foretages ud fra de på ansøgningstidspunktet fremherskende forhold. Det påhviler i den forbindelse Hultafors at godtgøre, at ankenævnets vurdering af særpræg er forkert, og denne bevisbyrde har Hultafors ikke løftet. Hultafors gør endeligt gældende, at der ikke kan lægges vægt på Patent- og Varemærkestyrelsens notat, idet notatet er udarbejdet efter ansøgningstidspunktet. Herom bemærkes, at notatet er fremlagt til dokumentation for og eksemplificering af, hvorledes tommestokke af andre fabrikater er formgivet. Som det fremgår af notatet, indeholder notatet eksempler på tommestokke markedsført i danske kataloger fra 2000 og frem, hvorfor Hultafors indsigelse må forkastes.

18 I forhold til den mere subsidiære og mest subsidiære påstand gøres det gældende, at der ikke kan opnås registrering med de anførte disclaimere, idet der stadig ikke er fornødent særpræg, ligesom der ikke er sket fornøden indarbejdelse, jf. i det hele det anførte i relation til de øvrige påstande. Sø- og Handelsrettens afgørelse Mærket, som Hultafors ved ansøgning VA har søgt om at få registreret som figurmærke, er en 3D-afbildning af en 12-ledet tommestok, der er identisk med det produkt, som afbildningen skal være et figurmærke for. Hverken navnet Hultafors eller Hultafors trekantede varemærke er påtrykt den afbildede tommestok. Registreringen ønskes i Nice klasse 9 for Instrumenter til måling, nemlig tommestokke. Hultafors har under sagen fremhævet de røde ender og decimetertal, typografien, de sorte metalbeslag i de 12 led og materialevalget som særlige karakteristiske træk ved Hultafors 12-ledet tommestok. Retten finder, at der uanset de fremhævede karakteristika ikke er grundlag for at fastslå, at Hultafors 12-ledet tommestok væsentligt afviger fra normen og grundformerne for en tommestok. Hultafors tommestok har dermed ikke et sådant særpræg, at den i sig selv kan fungere som kendetegn, der er egnet til at adskille Hultafors tommestokke fra konkurrenternes. I det fremlagte markedsføringsmateriale, herunder produktkataloger og tilbudsaviser, er Hultafors tommestok med navnet Hultafors og Hultafors trekantede varemærke påtrykt afbildet i forbindelse med en beskrivelse af produktet, en angivelse af navnet Hultafors og i langt den overvejende del også med en angivelse af Hultafors trekantede figurmærke. Der er i tilbudsaviserne tillige eksempler på andre tommestokke, der ikke væsentligt visuelt adskiller sig fra Hultafors 12-ledet tommestok.

19 Retten finder, at Hultafors med markedsføringsmaterialet ikke har godtgjort, at den 12-ledet tommestok er blevet markedsført alene i kraft af sin udformning og således gennem markedsføringen er indarbejdet som varemærke. Den fremlagte markedsundersøgelse, der alene findes at illustrere, at navnet Hultafors af håndværkere og tømmermarkeder i høj grad forbindes med tommestokke, kan ikke føre til et andet resultat. Retten har herved lagt vægt på, at 230 ud af 500 deltagende i undersøgelsen har besvaret de stillede spørgsmål, at de deltagende repræsenterede % af den relevante kundekreds, og at Hultafors trekantede figurmærke fremgår af den tommestok, der har været anvendt i markedsundersøgelsen. Betingelserne for registreringen af afbildningen af Hultafors 12-ledet tommestok som et tredimensionalt varemærke er herefter ikke opfyldt, og der findes ikke at være grundlag for registrering af varemærket med disclaimer. Ankenævnets frifindelsespåstand tages derfor til følge. Efter sagens udfald skal Hultafors betale sagsomkostninger til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Beløbet fastsættes under hensyn til sagens omfang og karakter til kr. Thi kendes for ret: Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes. Hultafors Group AB skal inden 14 dage betale kr. til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Sagsomkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens 8 a. Klaus Stampe Tønnes Pedersen Lise Krüger Andersen Torben Svanberg

20 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B195100H - MRO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 22. september 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Klaus Boye (kst.) med sagkyndig dommer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 25. august 2009 V 15 08 Cykelexperten v/henrik Dambo Nielsen (advokat Frank Iburg) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 Sag 204/2017 EG Nordic A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod Frandsen Lighting A/S (advokat Jesper Ørskov Nielsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0015 Klager: SCANINVEST ApS Løkkevej 14 5500 Middelfart og Car To Lease GmbH Scandinavien Park 11 24983 Handewitt Tyskland Indklagede: CTL Cars to lease AB Korgvideregränd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1265009 - BFM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 6. juli 2017 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Bo Østergaard og Marie Louise Tønne (kst.)). 10. afd. nr. B-1265-16:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Beskyttelsen af design i EU

Beskyttelsen af design i EU CIIR Update den 3.5.2011 Beskyttelsen af design i EU Professor Jens Schovsbo Dias 1 Design? Dias 2 DSL (DF art. 5 og 6 og 10) 3.Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt og har individuel karakter.

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere