Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget"

Transkript

1 Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster, hvis produktionen af ældre/sygehus mad i 2010 skal produceres i et nyt fælles storkøkken for Region Sjælland samt Guldborgsund og Lolland Kommune. Budgettet er således ikke konsekvensberegnet i forhold til kommunernes/regionens samlede besparelse/merudgift ved opførelsen af et nyt storkøkken og indeholder således ikke beregninger på, hvad det kan have af økonomisk konsekvens for f.eks. levering og servering, ejendomsenheden og cafeterierne. Generelt: At storkøkkenet årligt producerer ca døgnkostdage (DKD) At maden leveres ab fabrik At der produceres mad 5 dage om ugen. Det forudsættes at der leveres vakuumpakket buffet og ikke smørebrød til Region Sjælland. Region Sjælland fastholder hidtidig leveringsform og frekvens. Dette bevirker, en yderligere proces da maden skal produceres og pakkes som den øvrige produktion, og ompakkes og opvarmes umiddelbart før levering, samt leveres dagligt alle ugens 7 dage. Kommunerne overgår til ugentlige leverancer. Der forventes en engangsudgift på ca kr. til implementering. Disse udgifter er ikke indeholdt i drifts- eller anlægsbudgettet. Driftsbudget I forbindelse med beregning af driftsøkonomien er produktionen tilpasset beregningsfaktor anvendt for Lolland Kommune. Der regnes nu i døgnkostdage (DKD) i stedet for kostenheder, hvor en døgnkost svarer til en persons samlede forplejning pr. døgn. SAGSBEHANDLER: KCP/JW MODTAGER: CC: - DOKUMENTNR: Personale Ledelse Forventede lønudgift 2011.

2 SIDE 2 Fagpersonale Der er ansat 60 person i produktionen (inkl. 15% vikar). Anvendt en faktisk gennemsnitsløn på kr.(forbrug 2010) At fagpersonalet forestår rengøringen. At 1 medarbejder kan producere gennemsnitlig 23,9 i nettoeffektivitet DKD pr. dag i henhold til nedenstående: Netto effektivitet Løn omkost pr. DKD Hjemmeboende Guldborgsund 26 38,78 Ældrecentre mm Guldborgsund 25 40,33 Patienter Regionen 21 48,01 Hjemmeboende - Lolland 26 38,78 Ældrecentre mm - Lolland 24 42,01 Gennemsnit 23,9 Den lavere nettoeffektivitet for Regionen skyldes, at der for denne del af produktionen skal anvendes resurser til ompakning samt opvask af kantiner og andet transportmateriel. Ovennævnte henviser til nettoeffektiviteten i det nye storkøkken, og bygger på oplysninger fra konsulenternes referencemateriale. Administration Der er ansat 3 medarbejdere i administrationen. Anvendt en gennemsnitsløn på kr. Servicemedarbejder Der er ansat 1 teknisk servicemedarbejder Anvendt en gennemsnitsløn på kr. Bestyrelseshonorar Det antages at bestyrelsen skal bestå af max 7 personer. Forudsat at bestyrelsen skal aflønnes (det er et politisk valg) er regnet med følgende takster: Forventede årlig bestyrelseshonorar: Formand: kr. Næstformand: kr. Øvrige medlemmer: kr. Øvrige personalerelaterede udgifter Personalerelaterede forsikringer kr. pr. medarbejder pr. år Uddannelse Skønnet forbrug kr. pr. medarbejder pr. år. Beklædning/vask, fodtøj kr. til vask af beklædning pr. medarbejder. 500 kr. til fodtøj pr. medarbejder.

3 SIDE 3/3 Materiale og aktivitetsudgifter: Råvarer Anvendt samme gennemsnitspris på 37 kr. for råvarer pr. DKD. Emballage og pakkemaskine På baggrund af den skønnede produktion vurderes det, at de 32 % leveres som enkeltpakning og de 68 % leveres i bulk. Kontorhold og administration Udgifterne til kontorhold og administration skønnes til kr.. Der er ikke indregnet evt. udgifter til lønsystem eller køb af ydelsen (lønudbetaling). Møder og repræsentation Udgifterne til møder og repræsentation skønnes til kr.. Serviceaftaler Udgifter til serviceaftalerne er beregnet ud fra referencekøkkenet omregnet i forhold til den samlede produktion. Bygnings- og udenomsarealer Udgifter til bygnings- og udenomsarealer er beregnet på baggrund af oplysninger fra Alectia og DH Consult. Ind- og udvendig vedligehold Anvendt priser for planlagt vedligeholdelse - middel standard fra V & S byggedata januar Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligehold og renholdelse af m 2 fællesgræs, m 2 asfalt og 806 m 2 belægning. Anvendt priser for vedligehold fra V & S byggedata januar 2010 Der er ikke indregnet udgifter til vinterforanstaltninger Forsikringer Bygningsbrand- løsøre forsikring inkl. rør og vand udgør kr. årligt. Produktions- og bestyrelsesansvarsforsikring skønnes til kr. årligt. El, varme, vand og renovation Forbruget af el, vand, varme og renovation er en matematisk fremskrivning i forhold til reference køkkenet (Vejle), svarende til 3,98 kr. pr. DKD. Reference fra DH Consult er 4,00-4,25 kr. pr. DKD. Rengøring Rengøringsmidler skønnes til 0,33 kr. pr. DKD. Drift og vedligeholdelse Der er ikke indregnet udgifter til løbende vedligeholdelse af inventar Ejendomsskat Der er ikke medtaget udgifter til evt. ejendomsskat eller dækningsbidrag.

4 SIDE 4/4 Forrentning og afskrivninger Bygninger afskrives over 30 år Inventar og produktionsudstyr afskrives over 10 år IT afskrives over 3 år Forrentning 4 % Renter og afdrag Køb af grund finansieres via fastforrentet lån (25 år) i Kommune Kredit med rente på 4,35 %. Årlig udgift er kr. OBS DKD prisen på 109,76 kr. er en gennemsnitsproduktionspris. Afregningspris afhænger af den enkelte partners ønsker til pakning og levering, og vil derfor være forskellig. Anlægsbudget Anlægsbudgettet er beregnet ud fra de af Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Regions Sjælland oplyste produktionstal. De oplyste produktionstal er omregnet til ca DKD. Der er taget udgangspunkt i er m 2 pris på kr. ekskl. moms (inkl. uforudseelige udgifter), hvilket er baseret på konsulenternes erfaringstal fra referencekøkkener opført i Anlægsudgifter fordelt på omkostningstyper: Bygning ca ,- kr./m 2 Inventar ca ,- kr. m 2 Omkostninger ca ,- kr. m 2 Indkøb af it, inventar der skal aktiveres Ud over anlægsudgifterne skal der ikke købes yderligere inventar, som skal aktiveres. Autorisation af køkken Der er i anlægsøkonomien taget højde for materialevalg og logistik, som lever op til de strengest kendte godkendelseskrav, der vil kunne rejses fra fødevaredirektoratet. Grundudgifter Køkkenet opføres i Guldborgsund Kommune. I købsprisen er der er ikke medregnet nogen former for udgifter til jordbundsundersøgelser eller miljøundersøgelse af grunden. Ligeledes kan der være forhold der gør sig gældende jf. Planloven, som ikke er mulig at prisfastsætte. Grundpris 85 kr. pr. m 2 ekskl. moms Areal m 2 Tinglysning og stempel anslået til kr. Byggeriet

5 SIDE 5/5 Bygningsareal produktion og administration ca m 2 Produktion til ca døgnkostdage. Byggesagsbehandling, licitationsannoncer og omkostninger Byggesagsbehandling og forsikring skønnes til kr. Licitationsannoncer skønnes til kr. Omkostninger svarende til 15 % af byggeudgifter i alt og dækker over rådgiver honorar ved udbud i fagentrepriser, kontrahering og udførelse. Derudover analyse af planlægning, varemodtagelse, madproduktion, udportionering, pakning og distribution. Brugerinddragelse i hele forløbet incl. implementering af de nye produktionsmetoder er også indeholdt. Inventar Der er afsat kr. til indkøb af møbler og gardiner under inventar. Etableringsudgifter Der er ikke indregnet udgifter til f.eks. advokat- og revisionsbistand.

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation Opgaverne i Centeret for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Herudover

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde Nybyggeri! Stort nyt hus med ensidig taghældning Halvanden plan Opført i spændende funkisstil Beliggende i nyudstykning i Vinde Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29727800 Kontakt:

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere