Kommunikationsmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsmodellen"

Transkript

1 Kommunikationsmodellen Kommunikationsmodellen Ingen kommunikation uden en afsender, et budskab og en modtager. I dette kapitel beskrives forskellige kommunikationsmodeller samt hvor, hvordan og hvorfor det kan gå galt, herunder støj og feedback. Formålet med kommunikationsmodellen Formålet med kommunikationsmodellen er at kunne beskrive de processer, der sker i en kommunikation. Hver dag bliver både hotellet, receptionisten og gæsten udsat for en stor mængde information. Vi er alle forskellige, og som individ lytter vi til de beskeder, der passer ind i vores perception, altså vores måde at opfatte verden på. Som receptionist skal du derfor være opmærksom på, hvordan du selv agerer og reagerer i forhold til gæsten med henblik på at kunne give en optimal gæstebetjening. 1 Uddrag.indb :02:23

2 Branchekommunikation To paradigmer Inden for kommunikationsforskningen opererer man med to paradigmer: Transmissionsparadigmet (i forhold til kommunikationsteoretiker Harold Dwight Lasswell). Interaktionsparadigmet (i forhold til marketingteoretiker Philip Kotler). Transmissionsparadigmet I det første paradigme defineres kommunikation som transmission af et budskab fra en afsender til en modtager. Lasswells kommunikationsmodel Repræsentant for paradigmet er den amerikanske kommunikationsteoretiker og politisk videnskabsmand Harold Dwight Lasswell ( ). I sin model beskriver han, hvordan kommunikation opfattes som en lineær proces ( transmission) fra afsender til modtager: Who (Communicator) Says what (Message) In which channel (Medium) To whom (Receiver) With what effect? (Effect) Kilde: Harold Dwight Lasswell, Power and Personality Lasswell udtænkte en helt simpel model til at forklare kommunikationsprocessen. Modellen er derfor kendt som Lasswells model. Lasswell skrev, at en nem måde at beskrive en kommunikationshandling på er at besvare følgende spørgsmål : Who (says) What (in) Which Channel (to) Whom (with) What Effect? 2 Uddrag.indb :02:23

3 Kommunikationsmodellen Analyse af Lasswells model På dansk: Hvem (siger) Hvad (i) Hvilket Medie (til) Hvem (med) Hvilken Effekt? Hvem (afsender) siger Hvad (formål og indkodning af budskab). I hvilket medie (valg af medie). Til hvem (modtager og afkodning/ fortolkning af budskab). Med hvilken effekt? ( respons og feedback). Kritik af Lasswell Lasswells model er enkel. Der er dog stadig kritik af Lasswell, da nogle mener, at modellen ikke tager højde for, hvordan budskabet indkodes af afsender og afkodes/fortolkes af modtager. Nogle mener ligeledes, at der heller ikke er mulighed for respons og feedback hos Lasswell. Interaktionsparadigmet I modsætning til transmissionsparadigmet opfattes kommunikation inden for interaktionsparadigmet som en social interaktion. For at et budskab skal kunne overføres, må kommunikation betragtes som en dynamisk proces, hvor afsender og modtager er lige aktive i forhold til at afkode budskabet ud fra hver deres sociale kontekst. Kotlers kommunikationsmodel Den amerikanske marketingteoretiker Philip Kotler (1931-) har udviklet en lang række teoretiske modeller, herunder kommunikationsmodellen. Han beskriver interaktionsparadigmet ud fra sin kommunikationsmodel, hvor modtageren afkoder budskabet og giver afsender feedback på modtagelsen. 3 Uddrag.indb :02:23

4 Branchekommunikation Analyse af Kotlers kommunikationsmodel Kommunikationsmodellen nedenfor beskriver selve processen i kommunikationen. Budskab Afsender Indkodning Afkodning Modtager (Medier) Støj Feedback Respons Kommunikationsmodellen. Kotlers model består af otte elementer: Afsender. Indkodning. Budskab. Afkodning. Modtager. Respons. Feedback. Støj. De vigtigste tre elementer er afsender, budskab og modtager. I forhold til Lasswells model er to nye elementer indkodning og afkodning tilføjet. Til sidst har vi elementerne respons, feedback og støj. Afsender Afsender må gøre sig klart, hvilken målgruppe, han eller hun kommunikerer med og vil påvirke. Afsender må kende formålet med kommunikationen og dermed den ønskede respons. Endvidere må afsender indkode budskab på en måde, så målgruppen (modtager) kan afkode det. Jo mere afsenderen rammer modtagerens verdensbillede jo mere effektiv vil kommunikationen være. 4 Uddrag.indb :02:24

5 Kommunikationsmodellen Indkodning I indkodning ser vi på, hvordan selve budskabet bliver udformet. Afsender har et budskab til modtager. Det vil sige, afsender skal indkode et budskab til modtager. Hvis afsender ikke kender modtager personligt, må afsender forestille sig, hvem modtager er, og hvordan han reagerer på budskabet. Afsender skal samtidig være sikker på at indkode budskabet på en måde, at modtager synes budskabet er interessant. I indkodning beslutter afsender, hvad der skal siges, hvordan det skal siges, og hvor det skal siges. Budskab Budskabet skal bringes i et medie, som når ud til den rette målgruppe. Det kan kommunikeres mundtligt og skriftligt ud fra et medie. Alt afhængig af budskabet kan mediet lige såvel være personligt, telefonisk, en tweet som en avisreklame eller Youtube video. Afsender må beslutte, hvilket medie der er bedst at benytte i forhold til modtager. Modtager Når du taler med en ven eller sender en intern meddelelse rundt til dine kolleger, så kender du din modtager i forhold til det budskab, du vil fortælle eller informere om. Ved at have et klart billede af modtager, kan hotellet som afsender målrette sin kommunikation og dermed sit budskab til modtager, således at budskabet bliver, som vi som afsender ønsker det. Når hotellet sender et budskab ud til en større modtagergruppe, hvor vi ikke personligt kender modtager, er kommunikationsarbejdet vanskeligere. Her må man forestille sig, hvem modtagergruppen er, og hvad den interesserer sig for. 5 Uddrag.indb :02:24

6 Branchekommunikation Afkodning I afkodning ser vi på, hvordan budskabet forstås af modtageren. Ved afkodning forstår vi som afsender, hvordan vores modtager opfatter og tolker vores budskab. Ved en vellykket kommunikation tolker modtager budskabet, som afsender har tænkt det. Indimellem sker det, at modtager misforstår budskabet og dermed afkoder budskabet forkert eller på en anden måde, end afsender havde tænkt det. Dermed er kommunikationen direkte mislykket. Respons og feedback Respons og feedback kan ske i form af køb, øget kendskabsgrad eller via direkte respons fx på mail, sms eller de sociale medier. Modtagers respons hænger tæt sammen med, om modtager har vist interesse for budskabet. Ved feedback kommer respons tilbage til afsender. Støj Støj kan være reel fysisk støj som strømnedbrud på en hjemmeside eller en dårlig telefonforbindelse. Støj kan også være støj fra et konkurrerende hotel, som tager modtagers opmærksomhed. Kommunikationsmodellen siger ikke nødvendigvis noget om, hvor der kan opstå problemer eller støj i kommunikationsprocessen. 6 Uddrag.indb :02:24

7 Kommunikationsmodellen Eksempel På dit hotel er du ved at checke stamgæsterne Hr. og Fru Stampe ind. Af erfaring og ved at kigge i gæsteprofilen ved du, at stamgæsterne sætter stor pris på gastronomi og vin. Derfor ser du (afsender) straks en mulighed for personligt at fortælle hotellets stamgæster (modtager) om hotellets nye restaurantkoncept. Restauranten tilbyder hver fredag og lørdag en 3-retters menu til kr. 333,- inkl. vine (budskab). I og med du oplyser (indkodning) stamgæsterne om dette tilbud ved check-in, yder du samtidig en god service med henblik på at få tilfredse gæster og samtidig for at opnå et mersalg. For en vellykket kommunikation er det vigtigt, at du som afsender kender modtager og ved, hvad der får modtager til at interessere sig for budskabet. Stamgæsternes interesse i en 3-retters menu inkl. vine (afkodning) kan føre til en bordreservation og dermed et køb (respons og feedback). Diskussionsspørgsmål Tag udgangspunkt i eksemplet overfor. a) Diskutér, hvorfor kommunikationen er vellykket. b) Diskutér, hvordan kommunikationen kunne blive mislykket. 7 Uddrag.indb :02:24

8 Branchekommunikation Kommunikationsmodellen i forhold til online kommunikation I forhold til den klassiske kommunikation (telefonisk, personligt, pr. brev) sker der på de sociale medier en markant ændring; vejen fra afsender til modtager er pludselig blevet meget kortere. Modtagerne, dvs. alle med en profil på det sociale medie, har mulighed for at kommentere, debattere osv. på pågældende information/budskab. Dermed får én modtager mulighed for at præge og modificere andre modtageres opfattelse/ afkodning af budskabet. Det kan have sine fordele og ulemper afhængig af budskabet, historien/informationen og afsender i det hele taget. Man ser ofte, at stor opmærksomhed omkring et fænomen eller information på eksempelvis Facebook kan føre til store mængder (gratis) viral omtale pga. et stort engagement fra alle dets modtagere. Dét, som går tabt, så snart kommunikationen foregår online, er the social cues; kontekst, gestik, toneleje, ansigtsudtryk m.m. Det afspejles i høj grad i den måde, man kommunikerer med hinanden på ved brug af fx smiley og forkortelser som LOL ( laughingout-loud) og BRB ( be-right-back). Man finder herved ud af at kompensere for de aspekter, som er tilstede ved ansigt-til-ansigt kommunikation, som immervæk gør budskabet nemmere at afkode. 8 Uddrag.indb :02:26

9 Kommunikationsmodellen Diskussionsspørgsmål a) Giv eksempler på vellykket og mislykket kommunikation på dit lærested. b) Diskutér, hvordan den mislykkede kommunikation kunne være undgået. 9 Uddrag.indb :02:28

10 Uddrag.indb :02:28

11 Kommunikationsformer Kommunikationsformer Der findes flere forskellige kommunikationsformer. Overordnet set skelnes der i bogen mellem traditionel kommunikation ( brevopsætning og brevtyper) og online kommunikation ( korrespondance og sociale medier). Ligeledes kan kommunikation inddeles i interaktiv, intern og ekstern kommunikation, hvor især samspillet mellem hotellet og den individuelle gæst/ erhvervsgæsten/ samarbejdspartneren (rejsebureauet) behandles. Kommunikation kan også være skriftlig og mundtlig kommunikation. Til sidst er der out-of-house og in-house kommunikation. De forskellige kommunikationsformer beskrives i dette kapitel. 11 Uddrag.indb :02:30

12 Branchekommunikation Interaktiv, intern og ekstern kommunikation De mest almindelige kommunikationsformer på et hotel er: Interaktiv kommunikation. Intern kommunikation. Ekstern kommunikation. Virksomheder og organisationer illustreres ofte som en trekant med et antal niveauer. Men set fra andre sider end ledelsens, ser tingene ofte anderledes ud - måske endda nærmest omvendt. Konsulentvirksomheden Supplement har derfor tegnet trekanten på hovedet og ser på de tre former for kommunikation, der skal udøves som: Ekstern kommunikation - virksomhedens kommunikation med omverdenen. Interaktiv kommunikation - kommunikation hvor gæsterne møder virksomheden. Intern kommunikation - en idé, en ydelse eller et produkt skal sælges to gange; først til medarbejderne og så til gæsten. Gæster Ekstern kommunikation Interaktiv kommunikation (samspil) Front medarbejdere Intern kommunikation Back-up medarbejdere Intern kommunikation Ledelse Samspil mellem gæsten, frontpersonalet og backupsystemet. Efter konsulentvirksomheden Supplement. 12 Uddrag.indb :02:30

13 Kommunikationsformer På ethvert hotel sker et samspil mellem gæsten, frontpersonalet og backupsystemet (herunder ledelsen). Frontpersonalet er front-of-house personalet og udgør det personale, der har direkte kontakt med gæsten. I receptionen er det receptionisten, der er i fokus. Bemærk, at det ikke altid vil være receptionisten, der er i front. Frontpersonalet i restauranten består således af tjenergruppen. Den enkelte tjener har den direkte kontakt med gæsten. Front-personale. Backupsystemet består af back-of-house personalet og vil altså være det personale, der ikke har direkte kontakt med gæsten. Det er afdelinger såsom rengøring, regnskab, booking, salg og markedsføring, restaurant og køkken samt ledelsen. 13 Uddrag.indb :02:32

14 Branchekommunikation Back-of-house personale. Gæstens opfattelse af hotellet er væsentlig, og derfor er det vigtigt, at der er et godt samspil mellem de tre kommunikationsformer og delelementer. De enkelte afdelinger ( backupsystemet) har indflydelse på, at receptionisten (frontpersonalet) udfører sit arbejde korrekt og godt. For at alle tre ting (intern, interaktiv og ekstern kommunikation) kan lykkes, er det afgørende, at den interne kommunikation og samarbejdet i hotellet fungerer optimalt. Dette påvirker igen hotellets kvalitet og i hvor høj grad hotellet er i stand til at opfylde gæstens behov og ønsker. Interaktiv kommunikation Ved interaktiv kommunikation forstås den kommunikation, der sker mellem gæsten og frontpersonalet. Frontpersonalet skal være bevidst om vigtigheden af den interaktive kommunikation. God interaktiv kommunikation skaber mersalg og gensalg. 14 Uddrag.indb :02:35

15 Kommunikationsformer Et hotel vil altid skulle kommunikere med gæsten, også selv om gæsten allerede har reserveret et værelse og checket ind. Frontpersonalet må bestræbe sig på at gøre gæstens ophold uforglemmelig, således at gæsten får lyst til at vende tilbage til hotellet. Inden gæsten checker ind på hotellet, har gæsten nogle forventninger til opholdet, som han/hun ønsker indfriet. Hvis personalet kan give gæsten en oplevelse, der er bedre eller lig med gæstens forventninger, så har gæstens oplevelse været positiv og sandsynligheden for at gæsten vender tilbage, er alt andet lige større, end hvis det modsatte gjorde sig gældende. Intern kommunikation Den interne kommunikation vedrører 1 forholdet mellem hotellets ledelse og medarbejderne og 2 forholdet medarbejderne imellem. Ved intern kommunikation er det dels ledelsens opgave at profilere hotellet som et godt arbejdssted, og dels at få en tilfreds medarbejderstab, der trives på arbejdspladsen. Det har således stor indflydelse på hotellet og ikke mindst gæsten, at den interne kommunikation er optimal. På mange hoteller benytter man en logbog. Her skriver man ind, hvad der er foregået på den pågældende vagt. Det er intern kommunikation (udveksling af meddelelser inden for hotellets rammer modsat ekstern kommunikation). Det er her lige så vigtigt at udtrykke sig klart og tydeligt, som når man kommunikerer med gæsterne. Det er godt at kunne fatte sig i korthed, men man må samtidig sikre sig, at andre forstår det skrevne uden forudgående kendskab til situationen. Hotelbranchen har mange fagudtryk, som oprindeligt er engelske, men som i branchen bruges, som om det var en del af det danske sprog, og i hverdagen forventer man, at alle er fortrolige med disse udtryk. Derfor findes der bagerst i bogen en ordliste med forklaring af udtrykkene. Der er dog noget paradoksalt ved disse fagudtryk: Man bør kun bruge ordene internt. Gæsterne forstår dem lige så dårligt, som du selv gjorde i begyndelsen af læretiden. Imidlertid er du nødt til at kende dem, fordi kolleger i hotelbranchen, men også rejse- og turismebranchen, bruger dem. 15 Uddrag.indb :02:36

16 Branchekommunikation Intern kommunikation. Ekstern kommunikation Den eksterne kommunikation vedrører forholdet mellem hotellet og gæsten. Gæstens forventninger til opholdet kan nemlig opstå på baggrund af hotellets eksterne kommunikation (eller eksterne markedsføring) og det image, som hotellet ønsker at signalere. Ekstern kommunikation indgår i fagene Salg & Service og Salg & Markedsføring. Jeg berører dog emnet i kapitlet Online Kommunikation. Her sker kommunikationen både mellem frontpersonalet og eksisterende gæster på hotellet (interaktiv kommunikation) og mellem kunder, som kunne blive potentielle gæster (ekstern kommunikation). 16 Uddrag.indb :02:38

17 Kommunikationsformer Skriftlig og mundtlig kommunikation Som receptionist kan du komme ud for mange forskellige kommunikationsformer, afhængigt af hvor du er ansat. På store hoteller varetages kommunikationsopgaverne i de forskellige afdelinger i huset, men på mindre hoteller er det mest almindeligt, at receptionen er det sted, hvor både den skriftlige og mundtlige kommunikation sker. Ofte fungerer receptionisten som en slags sekretær for hotellets øvrige afdelinger. Mundtlig kommunikation Som receptionist er den mundtlige kommunikation i højsæde fra første opringning og reservation, til gæsten ankommer og afrejser. Mundtlig kommunikation er således både personlig og telefonisk. Skriftlige kommunikationsformer De to skriftlige kommunikationsformer, som hotellet typisk vil modtage er: . Brev. Når hotellet modtager en henvendelse, er det faktisk et tilbud om at sælge noget til den pågældende gæst. Prøv at betragte henvendelsen på samme måde, som hvis det var et brev til dig selv med tilbud om en ansættelsessamtale. Du ville vide, at dette brev også var sendt til andre, og at det er vigtigt at skille sig ud på en positiv måde for at blive valgt. Dette gælder også for hotellet i hverdagen. Forskellen er blot, at man får mange tilbud hver dag. Det er derfor vigtigt at give forespørgeren indtryk af, at netop hans/hendes forespørgsel er den vigtigste henvendelse. Gæsten skal føle sig udvalgt og velkommen. Det er derfor af største betydning, at man som elev lærer de gældende grundregler for skriftlig kommunikation pr. eller brev. Det er vigtigt at tilegne sig denne viden, også selv om man måske i øjeblikket er ansat på et stort hotel, hvor det ikke er aktuelt. 17 Uddrag.indb :02:38

18 Branchekommunikation Out-of-house og in-house kommunikation På hotellet skelnes der mellem in-house og out-of-house kommunikation. In-house kommunikation er den information, der bruges i selve hotellet, som skal kommunikeres ud til gæsten, mens gæsten befinder sig i huset. Det kan fx være en reklame i elevatoren for restaurantens nye koncept med henblik på at skabe et mersalg. Den information, der udveksles mellem gæsten og hotellet inden ankomst og efter afrejse, er out-of-house kommunikation. Herunder tilbud, bekræftelse og opfølgning efter afrejse. 18 Uddrag.indb :02:38

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Dokumentation af computerens anatomi

Dokumentation af computerens anatomi Dokumentation af computerens anatomi Vi lavede en quiz som skulle lære de mindreårige om computerens anatomi og hvordan delene fungerer. Vi fordelte opgaverne og begyndte så at designe quizzen i JavaScript

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel.

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel. Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten takker og køber eller blot takker nej. Men han

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt.

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Vores varemærke eksponeres til en lang række opinionsdannere, der på deres side påvirker en lang række almindelige brugere. Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, uddrag

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE

DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE Færgens kommunikation bygger på åbenhed, og skal opfattes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

Handleplan for den interne kommunikation

Handleplan for den interne kommunikation Baggrund Der er for fusionen mellem Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner vedtaget en strategi for den interne kommunikation. Strategien angiver retningen for, hvordan vi vil kommunikere undervejs i processen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Ledelse og Relationer. Du har som leder en vigtig rolle i det daglige ledelsesarbejde, siger Trine Thorsen, Ledernes Kompetencecenter.

Ledelse og Relationer. Du har som leder en vigtig rolle i det daglige ledelsesarbejde, siger Trine Thorsen, Ledernes Kompetencecenter. Ledelse og Relationer Du har som leder en vigtig rolle i det daglige ledelsesarbejde, siger Trine Thorsen, Ledernes Kompetencecenter. Du skal kunne... Kommunikere og oversætte virksomhedens mål til medarbejdernes

Læs mere

Promotion. Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix. Kapitel 14_bog 2_promotion.notebook. April 28, 2014

Promotion. Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix. Kapitel 14_bog 2_promotion.notebook. April 28, 2014 Promotion Promotionsformer/promotionsparametre Promotionsmix http://jyskebank.tv/013909850121457/den vildeste reklamefilm nogensinde bliver vist til super bowl Bud Light 1 Twitter (efter 1 rigtige svar

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Hvad gør regionerne med de sociale medier?

Hvad gør regionerne med de sociale medier? Hvad gør regionerne med de sociale medier? Sociale medier People influence people. Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend (Mark Zuckerberg, Facebook) Konklusion Jeg

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov Projektnummer: 139060 Projektpulje: AMU7681 Udvikling af Analyser AMU 2017 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Afsluttende opgave 1.g. Kommunikation/IT C Roskilde HTX Maja Groot

Afsluttende opgave 1.g. Kommunikation/IT C Roskilde HTX Maja Groot Afsluttende opgave 1.g. E-learning Vejen til gode oplevelser Kommunikation/IT C Roskilde HTX 10-05 2011 Maja Groot Projektbeskrivelse Teksen blev udleveret i starten af projektet, og produktet og rapporten

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent

Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent Hvem er jeg: Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent Ca. 30.000 Venner på Facebook Ca. adgang til 1.5 millioner bruger Hvad er Facebook: Verdens

Læs mere