Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen."

Transkript

1 Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk! 2 \ [t l [r cr) l / 2 l [r r.rt ' e bryder sg egetlg kke m m la. s har åld'.g tud.tet desg. l, Nlg?vel er Aftr lr lægst ble ')\) Bdra, Rve g Sgr dtg Købehav december med deres ye butk, Aftur. vet et kultmærke, hvs klæder hæger på bøjlere hppe Ld, Pars, Tky g New Yrkbutkker. V vr trætte af de sædvalge frmel Z F L l med mdeshw g salgsbrchurer. Derfr vl v hellere præsetere mde på e mere kustersk måde, frtæller Rave, sm samme med s søster Båra er de kreatve kraft, mes stresøster Sgrf står fr frretgssde' Da BLÅ BOG FØDl:1971 (Rave), l97l {Båra) g 1970 (Sgr{} Halmgersdttr Reykav[ lslad. søstree L! e t ø V Z d b LL Z L kllekt uder mdeuge Barcela, fregk det på det mdere museum fr kut med e desgvde, sm de havde lavet samme med de sladske kuster Gabrela. Kust er emlg e del af Afturs uvers g spratsklde tl deres desg. Når d; fråret vser deres tøj Tky, er det gså med e vdestallat, der frhåbetlg blver vst et perahus. Aftur betyder >ge< på sladsk g er på mage måder udtryk fr desgeres stl. ste Tøje er emlg gebrug g \a1 f.eks' være e kjle syet af tte frskellge Tshrts, hvr hver ekelt mdel er farvet eller brderet på frskellge måder. Båra g jeg var begge dkøbere fr e gebrugsbutk, g v var vervældet af al å" de. sm allerede fadtes' Derfr havde v kke lyst tl at skabe get lt, sm ma smder ud æste sæs. V trr ln 2,/2OO5 DDANNELSE: Selvlærte. tre har e frtd sm tøjdkøbere, s,$lster g art dreclrs grudlagde de Ætur g deltg mdeevete Future med eremy Sctt dmmerpaelet Søstree slgte deres debutkllekt tl Pars cg Ld g har sdehe frført de egelske dagspresse g fået deres tø vst blade sm D g KARRERE: Alle sdste smmer præseterede deres see l på tøj, sm ma køber, frd ma hlder af det g øsker at gå med det mage år. Selv m v kke ka lde mdeluer, elsker v gdt desg, frtæller Rave, sm heller aldrg sdder fast mdeverdees sædvalge ruter. Hu har flere år arbejdet sm perslg srylst fr de sladske sagstjere Bjrk, g år de t drager på verdestur6 samme> mkser Æexader McQuee g eremy Scttkreater. Samme prcp gælder søstrees ye butk Aftur, der frude eget røj gså vl vse tøj fa adre uge desgere. Butkke er deres første gesde g lgger Ahrsgade 8, kld. Købehav. tru typst< Afturtøj med Daed & Cfused, KENDETEGN: De lger trllger g br samme et hus på Frederksberg. MOTTO: Recycle r de. FORBLLEDE: De glbale kræfter g d t sm gle kalder fr Gud. VSON: At desge pfdsrt g fukt elt tøj. muter med mage draperger g vægt på frm g farue' Gefrtalker klassske desg, da de kke har e frmel uddaelse g derfr kke følger ge regler. FREMTDSHÅB: At få udbredt deres av ude at gå bakert TØSTL: Eklektsk g 77

2 Peter ese Ha er blevet fremhrevet sm åt af Lds stre desghåb, me daske Peter ]ese er lge så uderspllet sm has ree, feme desg. Mde er emlg hårdt arbejde, g derfr står hø hver mrge st East Edateler g ørbejder på ye, uderfudge kredt er. / ll L^ Peter lese, sm p.t. har e udstllg Tky ver H.C. Aderse, hvr hø bl.a. har bagt e sk d et brød. ct) ll l) r 4uå. T''ru >Det yar et charmerede g humørfuldt shw, g jeg vør vld med det. leg ka se e klar fremtd fr dee desger; has deer er lge så fryede sm has præsetat,< skrev McDwell The Suday Tmes m Peter eses 2)}5kllekt. LL \ 4)2 LL] <V lv=v td> =>{?YO /' l /v BLÅ BOC \ Tår \l \ Peter ese starter på e y 19lO Løgstør. DDANNELSE: Seks mdr. på Skals Hådarbejdsskle, et tårgt skrædderkursus FØDT'. f.ff.f.t, bygger ha de altd p mkrg e kvde. Has gamle barepge fualøgstør har været udgagspukt has tøj, lgesm e glamurøs frfatter fra 30'ere, g seest de ktrverselle skøjteløber Tya Hardg. Hu br dag e whte trashtralerpark SA g er begydt at bkse, frtæller Peter ese, sm altd er yderst grudg, år ha researcher se emer. Has seeste kllekt, hvs små pastelfarvede kjlea bdyer g pmper er e drekte hlse tl ms. Hardg, blev præseteret på e skøjtebae af uge kustskøjteløbere tl trds fr at der var tale m smmertøj. Me Peter ese ka lde at vede p g ed på kutymere, på samme måde sm år ha desger tøj, g has shw tg de teratale presse med strm. Style.cm terede, at de uge dasker fk mdeuges bredeste sml g største bfald, mes mdes grad ld ma, Cl McDwell, skrera at ha >ser e klar fremtd fr dee desger; has deer er lge så fryede sm has desg.< Og det var temmelg vervældede, sger beskede Peter ese, sm fejrede ameldelsere med at stå tdlgt p fr at arbejde st ateler Lds East Ed. rn r /25 Mde er emlg hårdt arbejde, g af samme grud rykkede ha s td teltpælee p fr at gøre karrere Eglad. Hjemme Damark var der ge frblleder bladt lærere, g jeg savede de hurtghed, sm jeg seere har fudet udladet. Det var frbudt at sge, at ma vle lægge sg p ad e bestemt desger, hvrmd ma på St. Marts sm get af det første får spørgsmålet: >Hvem vl du arbejde fr?< frtæller Peter ese, sm stedet fr at søge jb hs 6t af se dler valgte at blve selvstædg, først med gle taleske vestrer rygge g sde på ege be. Lge fra start har det kke skrtet på de gde reakter, g Peter lese har fået vst st tøj Elle g Vgue. ]apaere er sær vlde med has petske stl, sm gså har fået applaus fra skuespllere Susa Sarad g sagere Na Perss. Peter har e klar vs m, hvad ha laver, g hvr ha vl he. Has tøj er sexet ude at være vulgært g yskabede ude at være pågåede, g det ka v kvder ku glæde s ver. Århus, Damarks Desgskle, 1997, Mastergrad fra Cetral Sat Marts, 'l999, hvr ha dag udervser e dag m uge. KARRERE: Crudlagde 1999 st eget frma Ld med heetøj. 200,l lacerede ha s første kvdekllekt, g dag sælges has tøj ver hele klde. apaere er sær vlde med Peter ese. DESGNSTL: Ekel g fem med mage detaljer. typsk jersey, bmuld el. slke. Tlsat humørfyldte dslag. FECHSME: Hører altd Ls Sørese musk, år ha arbejder. FORBLLEDER: Cc Chael fr hedes elegate pwerdress, sm har spreret e klasssk Peter esejakke. Madelee Vet fr hedes fatastske hådværk g frmgvg, sm kke vlle være mulg dag. STØRSTE HØDEPNKTER: Da ha fk et pstkrt af Als Steepma, sm ha havde bygget e kllekt p ver. Og at skuespllere Orlad Blm altd ptræder has tøj, år ha tervewes. DANSKE KVNDERS STL: E dt s øset g rdet stl, sm kke klaeder dem så gdt. De daske mæd er dermd bedre tl at klæde sg på. AMBTON: >At tgee blver ved med at køre, sm de gør u g at jeg ka leve ldt gdt af det. 87

3 HerkVbskv r'4 Lge sde ha debuterede Ld med s The Pg Cllect, har HerkVbskv frført de tera' tale meder. stedet fr at tæke tradtelt frmår de uge dasker at sceesrette tøjet med e ekstra dmes. Herretøj står øverst på lste, me det er kke ge hdrg fr, at kvder gså går tøjet. \ **" r\ \då æ, l / l l'_r ct) lrl /. L a Herk Vbskv februar vste se seeste bud på æste vters mde, mksede ha de madlge ')\) g de kvdelge dslag på catr,valke. >Kvdere ærmer sg emlg herremde, g så vrker et par stlletter tl et jakkesæt atd sexet,< frtæ1ler ha. Det var gså frd, kvdere begydte at gå Z l get humrstsk, get uret, eller sm det gamle Ka et phøjet væse, frklarer ha. jauar vste s seeste herrekllekt Pars, var de sceesat Da ha med kæmpe ppustede kugler med meeskebe, der gk ge sm et grafsk e1emet tøjet. Det er bardmmes fatasverde, bladet p med elemeter fra hverdage, sm går ge Vbskvs desg. Lge sm der sker e sammesmeltg mellem herre g pgetøjet, blader ha gså s brug af meder g frskellge kusterske udtryk. Hvs du er kreatv, er du kreatv g kke begræset af e bestemt gere, sger VblN 3,/2005 DDANNELSE: E.A. {ra Cetral Sat Mar L <<Y has herretøj, at ha fr t år sde gk gag med at desge e separat lje tl dem. Mdsat herretøjet, sm er farvergt g flambyat, er pgelje meget stram g srt gså tl smmer. met taske. Tøj ka sg selv være kedelgt, me sm desger ka ma tlføre det e ekstra dmes, g ud fra es perslge hldepukt ka e grs være FØDT: 1972 Hørup. {=) Ktraster har altd spllet e vgtg rle Vbskvs desg, lgesm humr. Da ha 2001 debuterede med s første kllekt Ld, var det med grsemøstrede jakkesæt g e grsefr tslå 806 L! Zl= {rl j :Fr u.. <E> L)cyuO( <L skv, sm lge så gdt kue have lavet flm stedet fr tøj. Således har ha lavet e lag række prsvdede flm g vdeprjekter med flmmade Thmas ]esse. Sm teeager var ha mester breakdace g sdehe trmmeslager, g ha frld gymaset fr at splle på gadere Eurpa med de seere Grammyvder Mare Frak. Købehav er dag has base, mes has tøj prmveres Pars g sys Hg Kg. ge udefrståede har vesteret has mærke, g ha skylder tl bake, frtæller ha. Frudsætgere fr uge desgere er emlg de samme veralt g kke særlg ge pege glamurøse. Det er e behård brache, hvr ma hele tde skal være på frkat fr at verleve g t gage m året skal levere get yt. Og det klarer Herk Vbskv freløbg meget gdt. t5,2001, hvr ha gså påbegyrrdte e mastergrad, me sprfg fra efter et par råeder. KARRERE: Debuerede ld 2001 g har sde slgt st tøj lade sm apa, Frakrg, Hglad, Spae, SA g Tysklad, hvr ha gså har hldt {lere udstllger. Sesude har ha udgvet adskllge muskrmre sm trmmeslas*r g lavet flere prsvdede <rtflm, sm er vst på udeladske {lm g kustfestvaer. DESGNSTL: Ofte teksk km;:lceret cg grafsk med skarpe l<ater g ptruke jer. Farverg herrel.e, meget srt g stram pg*lje, g aldrg Bar[:el<.ler. EGEN STL: L.dt susket g sløset, måske frd jeg l<mmer fra ladet. Og frd eg arbeder med mde g derfr får et afslappet frhcld t! de lgesm blmmehadlere, sm gså ka blve træt af blmrer. DANSKE KVNDERS STL: lkke så favtrg sm de sydlge lade g rfere mashul, k frd det er praksl<" OM MODENS FORGÆNGELCHED: LSegyldgt hvr h:rtgt mcde går, så er det sdste ede de kassske grudelemeter, ma falder tlbage på. NSPRÆON: Flk sm er gad* tl et hådvaerk. Eksempelvs de japa*ske llustratr, Yuk l{d, sm Vbsl<v studerede samme med" 95

4 (rsta Aafuevk Ha debuterede uder de ldske mdeuge, hvr ha både føscerede g frargede med s brug af pels. Me stl er kke uderløgt rmer, g derfr er Aadevks deelle kvde gså å, sm klæder sg efter st eget hved. ) /l.\ trt AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: MORTEN SPABERC (PORTRÆT) 'l ll/ 1:. lt t l,l CN Fr ) l ')\) 1.e verde hvr kedsser g mult atale brads lr lægshar vertaget mde, krævedet talet at råbe ameldere p. E af dem, der fråret blev bemærket af The Suday Tmes' teagvede Stylesekt, var Krsta Aadevk, hvs æste helt srte kllekt tg udgagspukt st. leg var spreret af Markk g havde lavet ktraster med skrædderet g drapergere. Mage detaljer var desude på rygge, så tgee kke var, hvad de umddelbart så ud tl at være, frtæller desgere, sm blev sammelget med avatgardedesgdue Budcca, hvs av g stl stammer fra e brtsk krgsdrg. Aadevks stl var dg mere edtet. Frude dslag af rsa, turks g gult havde ha gså lstet krystaller blgblg! d tøjet, hvlket samtlge mdebyer gså vste blver 6 af de htteste treds. Ld er kke de eeste by, sm har vst rdmades tøj. Ha er gså kedt fra de daske mdeuge g seest fr st samarbejde med Saga Furs. M stl er rå g chk, g derfr passer pelse gdt. Me jeg klpper kke gle pelsstykker p fr blt at sy dem samme ge jeg gør pelse lettere, ædrer retge af håree g blader de med læder g slke, frtæller Krsta Aadevk, sm begprdte s karrere sm aym desger på et strt g kedt brad. ln 7/2OO5 elå Det var selvfølgelgt ldt ærgelgt kke at kue stå frem g lægge av tl me kreater, me samtdg var det gså e gd 1æreskle fr mg. Nu har jeg stedet tjet k tl at fasere m ege lje, frtæller Krsta Aadevk, sm fra tdlg mrge tl se afte står st Chelsea \Artrarfstude fr at udvkle ye deer. eg laver tøj tl selvskre meesker, selv m jeg samtdg er tlbagehldede me udtryk. M deelle kvde har frveje s ege stl g behøver kke at kgge bladee fr at vde, hvrda hu skal gå klædt. Hu ka selv fde ud af at kmbere de frskellge stlretger, frtæller Krsta Aadevk. sc: FØDT:1978 Berge. DDANNELSE: Berge Yrkesskle 2000, Ryal Cllege f Art (MA) KARRERE: Var t år desger fr et strt, teratal brad g grudlagde 2004 st eget mærke, sm sælges varehuse Ld g Tky. Har vudet prser fra bl.a. RCA g et japask varehus g dledte sdste år et samarbejde med Sagas Desgceter Vedbæk. KROSTET: Har deltaget Sarajev Fash Week. DESGNSTL: Luksurøs g fem, med rå detaljer g vægte på skrædder, stærke grafske slhuetter g fe frarbejdger. NSP RATON : Kulturer g meesker. Seest markkaske slhuetter g arktektur. LÆREMESTER: Alexader McQuee, sm lærte ham at bygge e kllekt p fra bude. KONTROVERSEL: Elsker læder g pels, selv m sdstævte cesureres væk vsse egelske meder g selv m ha øvrgt er vegetar. ØNSKE: At kue leve af mt eget mærke, så jeg kke lægere behøver at freelace fr adre. 67

5 es Lauges% Hø sømmelges fte med de belgske desgere g har frført de teratale meder. es Laugese dyrker emlg de dskrete luksu5 sm tltaler alle dem, der frstår tøjet g kke søger tryghed kedte mærkevører. L l Æ. \ wå ; CT) l [r l/ tl m ha kke er 6, sm følger treds, ser has faskare ham sm e mad fr alle sæsel g hvad mere er, e mad med e sld frtd g e velfuderet fremtd,< skrev det brtske Vgue m es Laugese. r>selv Y\., a les Lausese sefrsere a* tl mådes hvedstad Pars, var ået egetlg frd, ha havde søgt fr set tl Skle fr Brugskust Købehav. Ha blev stedet assstet hs de daske mdeftgraf Guar Larse, hvr ha gså syede s første kjle e spejllameret sag, sm km has bss' kultblad, Guar teratal. Da ha seere fk s cutureud daelse, begydte ha at arbejde fr frskellge mdehuse. Og så blev ha elers træt af de klassske mde. eg fadt ud af, at jeg vlle get adet, g derfr tg jeg tl Ld, hvr der gså er plads t1 dem, der er aderledes, frtæller Laugese, sm tg s ade masteruddaelse fr a de ekspermeterede Cetral Sat Martsdesgskle. Her fadt ha s ege stl. Has afgagskllekt blev vst vduere hs de tredsættede parserbutk Mara Lusa, g krt efter blev ha udvalgt tl at vse på de prestgøse Fash Eastevet. Herefter mdtg ha de lge så eftertragtede New Geeratprs tre gage træk, g ve det blev ha bemærket af ledede mtn 4/2OO5?. AF CAMLLA ALFTHAN CATWALK BLLEDERNE: CHRS MOORE PORTRÆT: EANFRANCO S CARLY dejuralster sm Suy Mekes g Hlary Æexader. følge dem er Laugese emlg 6 af mrgedages stjerer. >Mrphg< kalder daskere selv de stl, sm har skabt ravage, g sm går ud på at kle frskellge stlarter samme tl ye udtryksfrmer. leg udfrdrer rmaltete tøjet ved at >mrphe< e halv skjrte g e hav Tshrt. Samtdg har tøjet fte flere fukter, hvr ma selv ka bestemme, hvrda ma vl bære det, frklarer jes Laugese, der stedet fr at sublmere kvde, sm de fraske desgtradt, laver fuktelt tøj luksurøse materaer. Tøjet ka edu kke fås herhjemme, me sælges strmagaset Selfrdges Ld samt Ase, Australe, New Zeelad g SA. LÅ sc; FØDf:1967 Herg. DDANNELSE: Chambre Sydcale de Pars 1989l99l.lsttut Fragas de la Mde ' , Cetral Sat Marts 20C KARRERE: 2003 lacerede es kugese s ege lje Ld, sm dagfrhadles ver hele verde. Ha desger gså e kllekt fr lavprskaede Tp Shp g udervser desude på MAstudet på Cetral Sat Marts. Ha har vudet New Geeratprse tre gage træk g var e vergag mdekespdet fr daske avser. TØSTL: Fuktel med veegt på kstrukte. Materalere er typsk bmuld, uld g kashmr srte, hvde eller grå uacer. Sammelges fte med de belgske desgere. FORBLLEDER: Mdeftgrafe Guar Larse, sm lærte ham, hvr vgtgt det er at hlde på s ege perslghed g stl. AMBTON: At fde e vestr så ha ka grudlægge et teratalt mærke g gså begyde at desge herretøj. 83

6 AF CAMLLA ALFTHAN ftdru&cudru De løyer tøj, der tøger øfsæt færøske trødter, g sm ældre dqmer har hjulpet dem med. Gudru Ludvg g Gudru Rgvadttr hør frmået at kmbere gammeldags hådværk med e mdere sesualtet, g det er bladt adre døskere gløde fr. '/' l r ct)... [r / r F:l De faerøske desgdu Cudru & Cudrus tøj er tradtelt færøsk hådarbejde frtlket et mdere. sesuelt st..\/ dt, me gdt ka fte gøre det kke mdst hvs udgagspuktet er e gd d6. mdeverdee Begge dele gør sg gældede hs de færøske desgdu Gudru & Gudru, der laver tøj udfra gamle, færøske tra dter. Ældgamle strktekkker, der stammer fra ældre damer, g udgåede hådarbejdsbøger tlføres emlg mdere st g e blød sesualtet. Så selv m due ku havde 15 styles på deres første præsetat Øksehalle, lagde e str japask kude fluks e rdre. Der følte v, at >yes, v har ramt get rgtgt<. Det vste sg at hlde stk lapa er et af de vgtgste markeder fr s u, frtæller Gudru Ludvg, sm er de kreatve halvdel af mærket, mes Gudru Rgvadttr, sm br Købehal', står fr frmaets praktske sder. Sde debute Damark har det øvrge udlad gså fået øjee p fr mærket, sm har været vst adskllge teratale blade, mes glamurøse tredsættere sm Nam Campbell g Helea Chrstese har købt tøjet herhjemme. Målgruppe er bred, fr Gudru & Gudrukvde har ge alder, me hu har tl gegæld stl, frtæller Gudru Ludvg, sm stræber efter at lave tøj, sm kvder blver ved med at brutn 9/2005 BLA BOG FØDT: Begge er født på Færøere. Gudru Ludvg t 969. ge, frd pasfrme er rgtg, g udtrykket er tdløst. Strkdesgee er af færøsk ud g mhar, mes skdjakker e er lavet al færøske får. Dyree går ude feldee hele året rudt, hvlket betyder, at ulde er meget lalhldg, g deres aturlge fedtlag gør, at skdee er selvresede, g at materalet åder, frtæller Gudru Ludvg, sm øvrgt fte plever, at flk studser ver deres frmaav. Først hlser de ee g så de ade, g begge hedder det samme. Me trede de, at v var søstre? Og med samme av? Ka ma det? Og år v så sger, at v er fra Fare slads, så er frvrrge ttal, g det hele er ret kmsk. Me det ka selvfølgelg være et gdt udgagspukt fr de vdere sak, fr tæller Gudru Ludvg med et sml g Gudru Rgvadttr DDANNELSE: Cudru L. har gået på et semar fr hådarbejde g desg Nrdjyllad g har været lære hs Sabe Pupel. Cudru R. er cad.scet.pl. KARRERE: De t mødte hade fr fem år sde g debuterede 2OO2 Øksehalle. dag sælges mærket.lapa, Frakrg, lrlad, Ls Ageles g herhjemme hs Sabe Pupel. TØSTL: Strk sarte aturfarver sm msgrø. grøturks g bege, sm f.eks. løse mhartrøjer med uldkrave. Lammeskdsfrakker fra færøske lam med strkkede detaljer. NSPRATON: De færøske atur g beflkge. Samt gamle bøger m færøsk hådarbejde. FORBLLEDER: Vvee Weshrud, hvs galskab gemmer på skrøbelge g feme detaljer, Prada sm ser af stl g el<elhed. FREMTDSDRØM: Ku at arbejde med eget mærke. 97

7 ørgc Sms% tr Ha er fr lægst hppet af de del af det terqt ale mderæs, hvr e desger blt er e brk e større kcer kke dest mdre er lørge Smse,t af de vørmeste aye mdeverde. AF CAMLLA ALFTHAN. TEC\,NCER. ØRCEN SMONSEN. FOTO: STNE NORDEN \l æ A )! trt L) l CN lrl [r lr FFf T\ a ørge Smse $:l; g : ;j, ff ff ::,",ff.",1"1f døre tl et mdehus, sm de fleste desgere ku ka drømme m at kmme defr hs. Me drømmejbbet var agt fra, hvad ha havde frestllet sg, g has tegger blev ksekvet frvadlet tl ugekedelghed. Det samme gjaldt has tdlgere jb hs Versace, hvr ha var asvarlg fr Atelerlje, me kke måtte tage credt fr st arbejde. ørge var emlg del af et brad, hvr galsfgure hed Datella. Ete er ma del af e str, multatal kcer, eller gså er ma getg. Såda tæker de fleste, sger ]ørge, sm kke dest mdre sde har desget rber tl glamurøse kvder sm Elabeth Taylr, Ncle Kdma g Nam Campbell. Desude laver ha skræddersyet tøj g mkllekter tl kvder fra hele verde, sm bladt adre tæller Sex Ad the Ctystjere Sara essca Parker. Når det samme tøj efterhåde ka fås veralt verde, skaber det emlg et behv fr dvduelt desg, frtæller ha. Og sm selvstædg ka ha dyrke se ege deer stedet fr at tlpasse sg et bestemt mærke. Sm desger er jeg gså ldt e psyklg, sm skal kede me kuders behv mdste detalje, frtæller ørge, sm efer Lpe' tlfælde fremhævede he ln r r /2s /\) fr fre år s BLA BOf: des $'ldge bagdel, sm hu er meget glad fr. De stre mdehuse hlder gså et våget øje med daskere. ea Paul Gaulter ktaktede ham fr ylg, me edte med at kstatere, at ha var fr verkvalfceret tl blt at assstere. Og selv m ørge Smse dårlgt ka huske, hvrår ha sdst har hldt fr, ka ha e sjælde gag save at arbejde e fast struktur. Ma har e ade udvekslg af deer, år ma tl daglg sdder med marketgflk eller f.eks. e mdelst. Når ma er alee, ka ma gle gage være tvvl m, hvrvdt de farve, ma har valgt, u gså er de rgtge. Me sdste ede må jeg kstatere, at det faktsk går mg rgtg gdt, sger ha med et sml. FØDT:1972 Struer. DDANNELSE: Fsmd, Pars KARRERE: Begydte at asestere lh Calla studetde ag har sde arbejdet fr frvechy, Chael, Versace g Valet frude at have været m*d tl at style Oscar, shwee.?00'l blev ha selvstædg. Oesude har ha clesget kstumer l fladsaxe Teater. STL: Fer g dvduel, med mutøst, skræddersyet hådværk. YNDLNGSSKO: Rger Vver, rthe Faberg* sf ftwear, (hrsta Lubrlt g f\4alc Bahk, da ha kke sev aver sk. YNDLNCSKNDER: Nem Carpbell, sr er e drør at klæde på, g Sara.lessca Farker, sm er *t utrlg Seerøst m*eske. FORBLLEDER: lt4adelee Vet ag Hlsa Schapaell fr deres ekl, me kraftfulde udtryk..lacques Fath frd h frstd kvde berre ed ge ade. ÆSTETK: ørge Smse eler hverke *t tv eller e cmflter g skrver se regger red * blækpe^ 83

8 Daella Celfer Hu desger tøj, sm tøget ud øf e svude tdsalder. Døellø Gelfer er emlg spreret af S}'eres rmøtk g tæller bladt se største føs suldvøe Erykøh Bødu..v.l > 4tr. Ø C OO E [r CL C q) CT) lr s' E:E CF æ Ey E tr \ C C,Y O= LC m9 Ø /. E ')\) a Daella Gelfer gk ud af gymaset, rejste hu tl NewYrk, hvr hu havde e kæreste. Her begydte hu at tege tøjsktser, fk tøjet syet skrædderer g gk så ellers bye rudt fr at sælge det tl butkkere. eg har altd vst, at jeg vlle være desger. Lge sde jeg var helt llle, har jeg teget g syet, frtæller Daella Gelfer, sm dag selv står fr hele prduktsprcesse fra at tege, tlskære tl 2 g sy tøjet. Efter et år NewYrk tg hu va Købehav tl Mla, hvr hu u har været bsat de frløbe fem år. Hu har aldrg lavet mdeshws, me udstller se kllekter butkker g på gallerer g restaurater. Tl gegæld arbejder hu sm påklæderske uder de stre pvsger hs bladt adre Arma. Samtdg udstller hu cllager af gamle blade g fts, sm hu bruger sm sprat tl se desg. 5O'ere g 60'eres feme stl er e tlbagevedede spratsklde, sm dukker p Daella Gelfers skræddersyede jakker, skjrter med vtagekapper g ederdele kraftge, chagerede materaler. Smmerkllekte er pastelfarver med stre ballederdele C jakker med trekvartlage ærmer. Me selv m tde er retr Daellas ln 6/200s slå ec: FØDf. 99 DDAN Købelravrr. N ELSE: flsl<ærerakacerr.et, Købe hav, 199?, lsttut Secl, htlar:, KARRERE: Cru;rdlagde 2001 st eget frma red l<vrrdetø1 g accessrer; sm cag sælges l'4la g New Yrk. l'lerhjemrre ke tøjet bestlles va Spalt, tlf E 30. DESCNSTL: Chk vtage med lrøj stfkvaltet, typsk ske, "gaa eller uld. Nget af rø1et ugerer bedst kmbreret ted feks. jeas fr at på et mdere lk. FETCHSME: 5arler på kapper g bælte' speeder fra 50'ere cg 60'ere, scm er Daella Celfer laver bl.a. specaldesg tl suldvae Erykah Badu, her med e af Daellas tasker. hådlavede eller hådmalece. FORBLLEDER: Chrsta Lacrx fr has uudtømmelge kreatvtet g utrlge hådværk. lrrrel rga, frt ds.:rc q rcmer ' tske st. desg, er hu altd selv på farte. Frlede var hu NewYrk fr at møde ageter g få slgt s æste kllekt. Det, der gør brache spædede, er at være kstat bevægelse g aldrg sdde fast. Det er det vglgste fr e desger, sger Daella Gelfet sm gså lever efter flsffe Hllels rd: >Hvs jeg kke er tl fr mg selv, hvem vl så være det? Og hvs jeg ku er tl fr mg selv, hvem er jeg? Og hvs kke u, hvrår?< NSP RATON : LppemarkeCer, raske l<ust re g gamle ftgrafer. HØDEPNKT: De hu sdste år fl< ktakt med sagere Frykah Badu, scm købte hele reces kcllekt, cg sm hu u la,er spec aldesg trl. Daskere er lclt delukkede, g retatete fla passer bedre t rl erperamet g m baggrud, sm e KLTRFORSKEL: halr4 lsaelsk. AMBTON: At få eget rtdehus g frretg. 59

9 Rkke Ruhwald Rkke Ruhwald er et af de ye daske desgtaleter, sm gør sg udladet. Sm chefdesger på Chrsta Lacrm lje Baar står hu bøg de eklektske stl, der hør frført kvder verde ver. AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: CY MARNEA l ct) lrl / ')\) Rkke Ruhwald har str succes Pars med heh s ege stl. Y!r Rkke Ruhwald hadler mde k't kke at lge alle de adre. Sm y.udldækket elev lra Margrethe skle syede hu derfr m på gebrugstøj fr gebrugsbutkke Rger. eg desgede det, der km tl at hæge butkke g fk på de måde e gd følg fr, hvad der sælger. dag ka der Rkke Ruhwalds desgs fr Lacrxs Bøøre er re fryd fr øjet. Smukke farver perfekt mks med frrygede møstre. Marte Stb, hvr hu bl.a. std fr før jeg ser flk gå med de feme tøjstykker, der skulle på cat me tg, frtæller Rkke fra s gamle arbejdsplads, sm dag er e caf6. Håret er sat p, eyelere er vkel, g så har hu trukket e blmstret gebrugskjle ver et srt skørt, sm hu walke. dag kalder hu erfarge fr et lærergt helvede. Det var hårdt at arbejde p tl shwet g at prducere mdst et stykke kmplceret løj per dag. Marte frvetede 150% egagemet. Efter t år sagde jeg p. eg var brædt udl Hedes gamle arbejdsgver Castelbajac km hede tl udsætg g abefalede hede tl et jb hs Chrsta Lacrx. Frbdelser er utrlg vgtge dee brache. Ma skal kstat pleje st k gå halvadet år, selv har desget, lgesm de srte car dga med flæser. Føddere er stukket ed et par sarte satsk fra Vutt, på trds af at rege sler ed. Det var herhjemme, at Rkke lærte at blve gd tl skrædder g hådarbejde, me det var først, da hu tg tl Ld fr at studere på Cetral Sat Marts, at hu fadt s ege stl. Det var gså her, at hu fr første gag frstd, hvr hård brache er. Herhjemme er det kke velset at være ambtøs, me er du det kke udladet, kækker du akke, frtæller hu. Efter skle km hu praktk Pars hs eacharles de Castelbajac, sm havde været cesr på Sat Marts. Hu lavede strkdesg g shwpeces, g efter et år rykkede hu vdere tl N O,/2OO4 taktet g gøre et gdt dtryk. Sm assstet er ma gså ldt af e psyklg. Mage desgere er esmme deres kreatve rlle, g de behøver e metal sparrgsparter. Derfr skal de have det gdt med e, frtæller Rkke, sm dag er asvarlg fr Lacrx' ppulære Baarlje. Lacrx er e gd che sm gver blmster g seder pmutrede breve. Has prvecalske stl passer gdt tl Rkkes eklektske udtryk med farver, flæser g prt mkset på kryds g tværs. BtÅ BOG: Født 1971 ddaelse: Margretheskle (,l ), Cetral Sat Marts ( ). Karrere: Rger g Bllyby (1994,l996), Castelbajac ( ), Marte Stb (2OOO22) g Chrsta Lacrx (22). Frblleder: Kvder, sm har klaret sg gdt e madsdmeret verde; Chael. Kawakub g Balecaga (selv m ha var e mad). Bedste stlråd: Klæd dg på fr d ege skyld. Mtt: Cem aldrg på d6er, brug dem u, verde er så flygtg. Værste mdemde: Da hu fk e blå velurkjle tl s femårsfødselsdag, g e ade pge børehave havde de samme. >Det var frygtelgt.< Desgstl: Flerfacetteret g fte humrstsk. Leder fr tde efter det smukke. Ege stl: Ka kke saettes bås. Ngle gage sber g esfarvet, adre gage det mdsatte. Mde år 2005: Rkke har lge været Ruslad fr at hete sprat tl s æste kllekt. Øske: At flk skruer ed fr frbruget g tæker sg m. At uskkerhed kke kstat får dem tl at købe sg ud af deres kmplekser. 93

10 Daughters f Sryh, burde [ :'::::,:"::"!:",r,'':"b'1d'" : ffffffu ' ';:;';:";ff;,';,':,!:':,rr;:!;':,'::: Z AFCAMLLAALFTHAN \\/ å.$,wff ;,..',,, ; ff Med deres skre stl g fle hådørbejde :1 d btevetkuttudtødet. pær F a7 ZZ DM "dn lø r. /+ O![ ) Frl '62 Ll l ø ')) <c0 Mu 6 Ø m Sødergrd q Mre *$':'l ff *;ff.ff $ffh rck''rll chkke Blackc har det kke skrtet på tllægsrdee. Mes adre har hppet på frskellge mdebølger, har Krsta Sødergaard g Marae Erkse emlg skabt deres helt ege stl. Gækkebrevsklp g krpsære kjler med'øge' sldebe, rameteret tøj g ttede smykker hører dag tl de klasskere, sm adre kperer flæg. Frblledet er de stærke, amaeagtge kvde. Daughters f Style er emlg kke fr de geerte. Det kræver get at bære vres [øj. Det hadler emlg m at tr på sg selv g at tage asvar fr st lv, sger de ee halvdel af desgdue, Marae Erkse, sm står fr deres accessres g dekrater. Tøjet har geem e årrække frført muskbrache g er dukket p på MTV. Det er blevet frevget af stjereftgrafer sm Mar Test g frhadlet de mest tredsættede butkker sm Peal Eye Ld g Clette Pars. Med deres skre stl g fe hådarbejde burde de t desgere arbejde et cuturehus. Me med små bør g famlev har de aldrg haft md på at rykke teltpælee p. Også selv m Damark er fr ll1e tl deres uvers. Allgevel har tn 12/2004 de valgt kke at gå på kmprms med deres kusterske verbevsger. Sdste år drppede de deres halvårlge kllekter fr stedet at desge deres eget temp. Hvs v kke ka lave lge det, v går d fr, vl v hellere ku prducere tl specelle lejlgheder. På de måde hlder v vres av ret, sger Krsta Sødergaard, sm e vergag derfr har desget fr Charltte Sparre. Marae er på gade med e y klekt af halssmykker, der er lavet af Lev's Tshrts. Desude står hu bag e y lgersere, sm laceres verber, g sm de mstrdte prstjere Katja (. lægger av tl. Daughters f Stylemærket frblver desgdues kreatve ådehul. Og at der er tale m e stl, sm varer ved, har de flere gage fået bevset fr. Frlede var det Peal Eye Ld sm rgede g bad daskere m at reprducere gle af deres allerførste styes. Flk spørger emlg efter klasskere g her er det ku rgalere sm duer. BtÅ BOG Født: Krsta Sødergaard 1968, Marae Erkse ddaelse: Damarks Desgskle. ']994 Karrere: De t fadt samme va fællesprjektet Future Fash g fk deres teratale geembrud, da de l99b deltg Hyperhallmdeshwet g begyd te at sælge tl butkker ver hele verde. dag desger de tl specelle pgaver, frude at de freelacer rdvduelt. Desude dgår de l(ustdustmuseets perma ete samlg. Frbllede: Therry Mugler fr has kagtge, stærke amaekvder. Kedeteg: Deres fadevldskhed g eve t at gå le ud. Desgstl: Rå, fem g grafsk, med e høj sgalværd De klpper, rver g flår ø,et, teger på det g bruger her. Ege stl: De samme, me mere afdæm pet med åree, Største syd: Lgegyldrghed. Når ma går på kmprms med se dealer. Største drøm: At kue ttlsdesaette de praktske hesy g ku arbejde ud fra deres ege vser. 51

11 Camlla Stærk d h ør ølt d kør akt er s er et Cømllø Stærks tøj, der har yudet føs K mp r m slø sh e ver hele verde. Sm ug desger hødler det emlg m øt hlde fast s ege stl, sger hu. AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: ETTE ØRS OC CHRS MOORE t*_*; æ ff \4 t"! CT)!) Camllas padebåd er lavet et gammelt høtteet. T\., +t?\ af a Camlla Stærk lr et par år sde kæmpede med husleje Ld, vr hedes største øske at få st eget g at blve e del af et rgtgt mdehus. Sdste år gk drømme tl dels pfyldelse. E dask tøjggat valgte emlg at spsrere hedes eget mærke. Det betyder, at hu u har verskud tl at dyrke de gtske stl, sm de frløbe fre år har skaffet hede fas ver hele klde. Lge sde Camlla fk st eksamesbevs fra Ravesbure Cllege, er det gået stærkt. Hu lagde ud med at sælge hele s afgagskllekt tl de eksklusve butk Brw's, g avse The Daly Telegraph udævte hede tl 6t af årets ye desgtaleter. Sde da har hedes tøj dtaget de glttede blades sder, herbladt Vgue g Elle. Selv m hu u ka kmme et skrdt vdere mdeverdee, er der stadg e masse arbejde, sm skal ås. Me d6t at skulle kæmpe fr s plads er kke så dårlgt edda. Det er emlg de hårde år ude særlg mage pege, sm har spreret Camlla, g sm betyder, at hu lgesm hedes dl, Cc Chael har været tvuget tl at bruge s fatas fr at skabe st eget udtryk. Det at leve af æste getg har altd spreret mg, sger Camlla, sm er gd ln r r tl ar gøre fud på lppemarke /24 efterår / v ter e sudlesske stj erem del Alek Wek hører tl Cømll Stærks mage fas. F rø D Født: Bd*rup *74. ddaelse: BA fr* R*vesbure C*lleg*?sl. det. Hedes seeste påfud et srt padebåd er således lavet af et gammelt hatteet. Lgesm Mlle Chael er hu de bedste karat af st eget desg. Presse ka lde 6t, g dkøbere get adet, me jeg skal hele tde tæke på, at jeg gså laver tøj, sm jeg selv vl gå med. Sm desger er hu desude e sæs fra butkkere. Tl æste smmer har hu skabt e fem grugestl, spreret af de afdøde sager Curt Cba, klusve dslag fra 4O'ere g 50'ere, g badetøj malere Luce Freuds,savsede farver. Karrere: erudl*gre 7000 s;t eget {rr* mer tøj, skr, bælter cg t*sker. dag fr:rhadles mærket *ver hee lsd*, b!.e"! \ew Yr<, Ld*, Eerlrr. F*rs, $ydev g llg Kr:g^ Frbllede: h mrr*r, $sr?ar e!'1 meget eleg*t kvde. l'lvs ru havde levet * ade tdeacler, havde hu wæret desge r. Mtt: A vffre tfl* r*d lg selv" Des gst : l\lørl{r$ * tsk. f kl * f *rrrlar g slhueter ;ecl væg på te kstur r*g detcjer. Meget srt red beskdte farer * støvet hru, *lve, {ersh* :g spøges**hvcl" Ege stl: Ege clesg bladet red vtage *g typlsk et g:ar seks år garle Erkestccr. Deske kvders stl: \u?lklædt g velsgeret" Ld*ere her ef mere evduel stl. der lq!<e ødvedgvs er sult, * sm er struleterds. Største drøm:,å.t {å ;t eget reehus, rer klrdercr herretøj B hrearceccrur 99

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Induktionsbevis og sum af række side 1/7

Induktionsbevis og sum af række side 1/7 Iduktosbevs og sum af række sde /7 Skrver ma,,,...,,..., =, 2, 3,... 2 3 taler ma om e talfølge, eller blot e følge. Adre eksempler på følger er, -,, -,, -,..., (-) +,..., =, 2, 3,..., 2, 3, 4,...,,...,

Læs mere

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ.

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ. χ test matematkudervsge χ - test gymasets matematkudervsg I jauar ummeret 8 af LMFK bladet havde jeg e artkel, hvor jeg harcelerede ldt over, at regresso og sær χ fordelg havde fudet dpas matematkudervsge

Læs mere

Li#[rii[*.Thilde Jens en

Li#[rii[*.Thilde Jens en L#[r[*.Thlde es e Hu var med tl at størte Kdrøg oglærte sde at skabe luksustg New York hos Zøc Pose.,{u er Thlde lese aktuel mred st eget, eksklusve mærke, Glda Hayes, som tøger øfsæt pels og det fere

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Elementær Matematik. Sandsynlighedsregning

Elementær Matematik. Sandsynlighedsregning lemetær Matematk Sadsylghedsregg Ole Wtt-Hase Køge Gymasum 008 INDHOLD KAP. KOMBINATORIK.... MULTIPLIKATIONS- OG ADDTIONSPRINCIPPT.... PRMUTATIONR... 3. KOMBINATIONR...3 KAP. NDLIGT SANDSYNLIGHDSFLT...7.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

IKKE-KONTINUERTE (DISKRETE) STOKASTISKE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK, BINOMIAL, POISSON

IKKE-KONTINUERTE (DISKRETE) STOKASTISKE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK, BINOMIAL, POISSON IE-ONTINUERTE (DISRETE) STOASTISE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRIS, BINOMIAL, POISSON Edelgt sadsylghedsfelt V reeterer: Et sadsylghedsfelt ( P ) U, kaldes edelgt, hvs

Læs mere

Vi ønsker også at teste hypoteser om parametrene. F.eks: Kan µ tænkes at være 0 (eller anden fast, kendt værdi)? Eksempel: dollarkurser

Vi ønsker også at teste hypoteser om parametrene. F.eks: Kan µ tænkes at være 0 (eller anden fast, kendt værdi)? Eksempel: dollarkurser Uge 37 I Teoretsk Statstk, 9.sept. 003. Fordelger kyttet tl N-ford. Gvet: uafhægge observatoer af samme N(µ,σ )-fordelte stokastske varabel. Formelt: X,X,,X uafhægge, alle N(µ,σ )-fordelt. Mddelværd µ

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005 Vderegåede Algortmk Davd Psger, DIKU Reeksame, Aprl 5 Bsecto problemet Gvet e uvægtet graf G = (V, E) samt et heltal k. E bsecto af grafe G er e opdelg af kudere V to lge store mægder S og T. MAX-BISECTION

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Epdemolog og bostatstk. Uge, trsdag. Erk Parer, Isttut for Bostatstk. Geerelt om statstk Dataaalyse - Deskrptv statstk - Statstsk feres Sammelgg af to grupper med kotuerte data - Geemst og spredg - Parametre

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL Kaptel Opgave Opgave Opgave Det emmeste check af lgge er at opløfte begge sder tl. potes. Bombells metode gver følgede lgger: a a b = 5 ( ) b a b = 09 = 7. Løs dem med et CAS

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Kombinatorik. 1 Kombinationer. Indhold

Kombinatorik. 1 Kombinationer. Indhold Kombator, marts 04, Krste Roselde Georg Mohr-Kourrece Kombator Kombator går ud på at tælle atallet af ombatoer af et eller adet, og for at ue tælle atallet af ombatoer smart har ma brug for forsellge tællestrateger

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling g Mette Welling Fag: Dansk, kristendmskundskab Niveau: 8.-10. klasse, ungdmsuddannelserne Mål: Mål med at arbejde med filmen er at I skal kunne: gennemføre en målrettet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 BØRNEHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 TEMA MAN SKULLE TRO, DET VAR LØGN Utrligt, hvad du kan Elisa eller er det ikke dig, der gør det? - et link til NT Dette hæfte tilhører: Tema: Gud er underets Gud.

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Tilfredshed i hjemmeplejen 2009

Tilfredshed i hjemmeplejen 2009 H O V E D R A P P O R T Tilfredshed i hjemmepleje 2009 udarbejdet af Vide & Strategi December 2009 T i l f r e d s h e d i h j e m m e p l e j e 2 0 0 9 1. INDLEDNING...2 2. RESUME OG KONKLUSION...6 3.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark.

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark. L L A B R O O L F R E N V STÆ rball på l F s n i l g Mt anmark l a b r l vner i F I g Flrball D æ t s d l h Af ed DG m e n a b hjemme Flrballstævner Flderen er fr dig, der gerne vil arrangere et stævne

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004 Dages program Økoometr De multple regressosmodel. september 004 Emet for dee forelæsg er stadg de multple regressosmodel (Wooldrdge kap. 3.4-3.5) Praktske bemærkg Opsamlg fra sdst Irrelevate varable og

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Vælg den bedste gratis e-mail

Vælg den bedste gratis e-mail af webmals g emalprgrammer Vælg den bedste grats emal OROBOG,,e,,,,!,,b!t, tlgl Tavlepc'er med hver st styresystem Der fndes utallge måder at læse g sende mals på Nu tester v verdens mest ppulære grats

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Statistisk analyse. Vurdering af usikkerhed i forbindelse med statistiske opgørelser forudsætter:

Statistisk analyse. Vurdering af usikkerhed i forbindelse med statistiske opgørelser forudsætter: Statstsk aalyse Vurderg af uskkerhed forbdelse med statstske opgørelser forudsætter: Kvattatve mål for varato og spredg forbdelse med statstske opgørelser varas og stadardafvgelse Kvattatve mål for tlfældgheder

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Destination Fyn! Centrale kerneaktiviteter:!!klyngeudvikling/ videncenter!!strategisk udvikling/fundraising!!brand management/markedsorienteret konceptudvikling! Offentlige! stakeholders! Embedsmandsnetværket!

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dmk ekke Uetet Sde f 6 de Skftlg pøe, de 4. deceme, Kuu yk Kuu. //4 Vghed: 4 tme lle hjælpemdle: Ige hjælpemdle "Vægtg": eele edømme om e helhed. Alle kl egude med mde det e get. Alle mellemegge kl mege.

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere