Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen."

Transkript

1 Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk! 2 \ [t l [r cr) l / 2 l [r r.rt ' e bryder sg egetlg kke m m la. s har åld'.g tud.tet desg. l, Nlg?vel er Aftr lr lægst ble ')\) Bdra, Rve g Sgr dtg Købehav december med deres ye butk, Aftur. vet et kultmærke, hvs klæder hæger på bøjlere hppe Ld, Pars, Tky g New Yrkbutkker. V vr trætte af de sædvalge frmel Z F L l med mdeshw g salgsbrchurer. Derfr vl v hellere præsetere mde på e mere kustersk måde, frtæller Rave, sm samme med s søster Båra er de kreatve kraft, mes stresøster Sgrf står fr frretgssde' Da BLÅ BOG FØDl:1971 (Rave), l97l {Båra) g 1970 (Sgr{} Halmgersdttr Reykav[ lslad. søstree L! e t ø V Z d b LL Z L kllekt uder mdeuge Barcela, fregk det på det mdere museum fr kut med e desgvde, sm de havde lavet samme med de sladske kuster Gabrela. Kust er emlg e del af Afturs uvers g spratsklde tl deres desg. Når d; fråret vser deres tøj Tky, er det gså med e vdestallat, der frhåbetlg blver vst et perahus. Aftur betyder >ge< på sladsk g er på mage måder udtryk fr desgeres stl. ste Tøje er emlg gebrug g \a1 f.eks' være e kjle syet af tte frskellge Tshrts, hvr hver ekelt mdel er farvet eller brderet på frskellge måder. Båra g jeg var begge dkøbere fr e gebrugsbutk, g v var vervældet af al å" de. sm allerede fadtes' Derfr havde v kke lyst tl at skabe get lt, sm ma smder ud æste sæs. V trr ln 2,/2OO5 DDANNELSE: Selvlærte. tre har e frtd sm tøjdkøbere, s,$lster g art dreclrs grudlagde de Ætur g deltg mdeevete Future med eremy Sctt dmmerpaelet Søstree slgte deres debutkllekt tl Pars cg Ld g har sdehe frført de egelske dagspresse g fået deres tø vst blade sm D g KARRERE: Alle sdste smmer præseterede deres see l på tøj, sm ma køber, frd ma hlder af det g øsker at gå med det mage år. Selv m v kke ka lde mdeluer, elsker v gdt desg, frtæller Rave, sm heller aldrg sdder fast mdeverdees sædvalge ruter. Hu har flere år arbejdet sm perslg srylst fr de sladske sagstjere Bjrk, g år de t drager på verdestur6 samme> mkser Æexader McQuee g eremy Scttkreater. Samme prcp gælder søstrees ye butk Aftur, der frude eget røj gså vl vse tøj fa adre uge desgere. Butkke er deres første gesde g lgger Ahrsgade 8, kld. Købehav. tru typst< Afturtøj med Daed & Cfused, KENDETEGN: De lger trllger g br samme et hus på Frederksberg. MOTTO: Recycle r de. FORBLLEDE: De glbale kræfter g d t sm gle kalder fr Gud. VSON: At desge pfdsrt g fukt elt tøj. muter med mage draperger g vægt på frm g farue' Gefrtalker klassske desg, da de kke har e frmel uddaelse g derfr kke følger ge regler. FREMTDSHÅB: At få udbredt deres av ude at gå bakert TØSTL: Eklektsk g 77

2 Peter ese Ha er blevet fremhrevet sm åt af Lds stre desghåb, me daske Peter ]ese er lge så uderspllet sm has ree, feme desg. Mde er emlg hårdt arbejde, g derfr står hø hver mrge st East Edateler g ørbejder på ye, uderfudge kredt er. / ll L^ Peter lese, sm p.t. har e udstllg Tky ver H.C. Aderse, hvr hø bl.a. har bagt e sk d et brød. ct) ll l) r 4uå. T''ru >Det yar et charmerede g humørfuldt shw, g jeg vør vld med det. leg ka se e klar fremtd fr dee desger; has deer er lge så fryede sm has præsetat,< skrev McDwell The Suday Tmes m Peter eses 2)}5kllekt. LL \ 4)2 LL] <V lv=v td> =>{?YO /' l /v BLÅ BOC \ Tår \l \ Peter ese starter på e y 19lO Løgstør. DDANNELSE: Seks mdr. på Skals Hådarbejdsskle, et tårgt skrædderkursus FØDT'. f.ff.f.t, bygger ha de altd p mkrg e kvde. Has gamle barepge fualøgstør har været udgagspukt has tøj, lgesm e glamurøs frfatter fra 30'ere, g seest de ktrverselle skøjteløber Tya Hardg. Hu br dag e whte trashtralerpark SA g er begydt at bkse, frtæller Peter ese, sm altd er yderst grudg, år ha researcher se emer. Has seeste kllekt, hvs små pastelfarvede kjlea bdyer g pmper er e drekte hlse tl ms. Hardg, blev præseteret på e skøjtebae af uge kustskøjteløbere tl trds fr at der var tale m smmertøj. Me Peter ese ka lde at vede p g ed på kutymere, på samme måde sm år ha desger tøj, g has shw tg de teratale presse med strm. Style.cm terede, at de uge dasker fk mdeuges bredeste sml g største bfald, mes mdes grad ld ma, Cl McDwell, skrera at ha >ser e klar fremtd fr dee desger; has deer er lge så fryede sm has desg.< Og det var temmelg vervældede, sger beskede Peter ese, sm fejrede ameldelsere med at stå tdlgt p fr at arbejde st ateler Lds East Ed. rn r /25 Mde er emlg hårdt arbejde, g af samme grud rykkede ha s td teltpælee p fr at gøre karrere Eglad. Hjemme Damark var der ge frblleder bladt lærere, g jeg savede de hurtghed, sm jeg seere har fudet udladet. Det var frbudt at sge, at ma vle lægge sg p ad e bestemt desger, hvrmd ma på St. Marts sm get af det første får spørgsmålet: >Hvem vl du arbejde fr?< frtæller Peter ese, sm stedet fr at søge jb hs 6t af se dler valgte at blve selvstædg, først med gle taleske vestrer rygge g sde på ege be. Lge fra start har det kke skrtet på de gde reakter, g Peter lese har fået vst st tøj Elle g Vgue. ]apaere er sær vlde med has petske stl, sm gså har fået applaus fra skuespllere Susa Sarad g sagere Na Perss. Peter har e klar vs m, hvad ha laver, g hvr ha vl he. Has tøj er sexet ude at være vulgært g yskabede ude at være pågåede, g det ka v kvder ku glæde s ver. Århus, Damarks Desgskle, 1997, Mastergrad fra Cetral Sat Marts, 'l999, hvr ha dag udervser e dag m uge. KARRERE: Crudlagde 1999 st eget frma Ld med heetøj. 200,l lacerede ha s første kvdekllekt, g dag sælges has tøj ver hele klde. apaere er sær vlde med Peter ese. DESGNSTL: Ekel g fem med mage detaljer. typsk jersey, bmuld el. slke. Tlsat humørfyldte dslag. FECHSME: Hører altd Ls Sørese musk, år ha arbejder. FORBLLEDER: Cc Chael fr hedes elegate pwerdress, sm har spreret e klasssk Peter esejakke. Madelee Vet fr hedes fatastske hådværk g frmgvg, sm kke vlle være mulg dag. STØRSTE HØDEPNKTER: Da ha fk et pstkrt af Als Steepma, sm ha havde bygget e kllekt p ver. Og at skuespllere Orlad Blm altd ptræder has tøj, år ha tervewes. DANSKE KVNDERS STL: E dt s øset g rdet stl, sm kke klaeder dem så gdt. De daske mæd er dermd bedre tl at klæde sg på. AMBTON: >At tgee blver ved med at køre, sm de gør u g at jeg ka leve ldt gdt af det. 87

3 HerkVbskv r'4 Lge sde ha debuterede Ld med s The Pg Cllect, har HerkVbskv frført de tera' tale meder. stedet fr at tæke tradtelt frmår de uge dasker at sceesrette tøjet med e ekstra dmes. Herretøj står øverst på lste, me det er kke ge hdrg fr, at kvder gså går tøjet. \ **" r\ \då æ, l / l l'_r ct) lrl /. L a Herk Vbskv februar vste se seeste bud på æste vters mde, mksede ha de madlge ')\) g de kvdelge dslag på catr,valke. >Kvdere ærmer sg emlg herremde, g så vrker et par stlletter tl et jakkesæt atd sexet,< frtæ1ler ha. Det var gså frd, kvdere begydte at gå Z l get humrstsk, get uret, eller sm det gamle Ka et phøjet væse, frklarer ha. jauar vste s seeste herrekllekt Pars, var de sceesat Da ha med kæmpe ppustede kugler med meeskebe, der gk ge sm et grafsk e1emet tøjet. Det er bardmmes fatasverde, bladet p med elemeter fra hverdage, sm går ge Vbskvs desg. Lge sm der sker e sammesmeltg mellem herre g pgetøjet, blader ha gså s brug af meder g frskellge kusterske udtryk. Hvs du er kreatv, er du kreatv g kke begræset af e bestemt gere, sger VblN 3,/2005 DDANNELSE: E.A. {ra Cetral Sat Mar L <<Y has herretøj, at ha fr t år sde gk gag med at desge e separat lje tl dem. Mdsat herretøjet, sm er farvergt g flambyat, er pgelje meget stram g srt gså tl smmer. met taske. Tøj ka sg selv være kedelgt, me sm desger ka ma tlføre det e ekstra dmes, g ud fra es perslge hldepukt ka e grs være FØDT: 1972 Hørup. {=) Ktraster har altd spllet e vgtg rle Vbskvs desg, lgesm humr. Da ha 2001 debuterede med s første kllekt Ld, var det med grsemøstrede jakkesæt g e grsefr tslå 806 L! Zl= {rl j :Fr u.. <E> L)cyuO( <L skv, sm lge så gdt kue have lavet flm stedet fr tøj. Således har ha lavet e lag række prsvdede flm g vdeprjekter med flmmade Thmas ]esse. Sm teeager var ha mester breakdace g sdehe trmmeslager, g ha frld gymaset fr at splle på gadere Eurpa med de seere Grammyvder Mare Frak. Købehav er dag has base, mes has tøj prmveres Pars g sys Hg Kg. ge udefrståede har vesteret has mærke, g ha skylder tl bake, frtæller ha. Frudsætgere fr uge desgere er emlg de samme veralt g kke særlg ge pege glamurøse. Det er e behård brache, hvr ma hele tde skal være på frkat fr at verleve g t gage m året skal levere get yt. Og det klarer Herk Vbskv freløbg meget gdt. t5,2001, hvr ha gså påbegyrrdte e mastergrad, me sprfg fra efter et par råeder. KARRERE: Debuerede ld 2001 g har sde slgt st tøj lade sm apa, Frakrg, Hglad, Spae, SA g Tysklad, hvr ha gså har hldt {lere udstllger. Sesude har ha udgvet adskllge muskrmre sm trmmeslas*r g lavet flere prsvdede <rtflm, sm er vst på udeladske {lm g kustfestvaer. DESGNSTL: Ofte teksk km;:lceret cg grafsk med skarpe l<ater g ptruke jer. Farverg herrel.e, meget srt g stram pg*lje, g aldrg Bar[:el<.ler. EGEN STL: L.dt susket g sløset, måske frd jeg l<mmer fra ladet. Og frd eg arbeder med mde g derfr får et afslappet frhcld t! de lgesm blmmehadlere, sm gså ka blve træt af blmrer. DANSKE KVNDERS STL: lkke så favtrg sm de sydlge lade g rfere mashul, k frd det er praksl<" OM MODENS FORGÆNGELCHED: LSegyldgt hvr h:rtgt mcde går, så er det sdste ede de kassske grudelemeter, ma falder tlbage på. NSPRÆON: Flk sm er gad* tl et hådvaerk. Eksempelvs de japa*ske llustratr, Yuk l{d, sm Vbsl<v studerede samme med" 95

4 (rsta Aafuevk Ha debuterede uder de ldske mdeuge, hvr ha både føscerede g frargede med s brug af pels. Me stl er kke uderløgt rmer, g derfr er Aadevks deelle kvde gså å, sm klæder sg efter st eget hved. ) /l.\ trt AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: MORTEN SPABERC (PORTRÆT) 'l ll/ 1:. lt t l,l CN Fr ) l ')\) 1.e verde hvr kedsser g mult atale brads lr lægshar vertaget mde, krævedet talet at råbe ameldere p. E af dem, der fråret blev bemærket af The Suday Tmes' teagvede Stylesekt, var Krsta Aadevk, hvs æste helt srte kllekt tg udgagspukt st. leg var spreret af Markk g havde lavet ktraster med skrædderet g drapergere. Mage detaljer var desude på rygge, så tgee kke var, hvad de umddelbart så ud tl at være, frtæller desgere, sm blev sammelget med avatgardedesgdue Budcca, hvs av g stl stammer fra e brtsk krgsdrg. Aadevks stl var dg mere edtet. Frude dslag af rsa, turks g gult havde ha gså lstet krystaller blgblg! d tøjet, hvlket samtlge mdebyer gså vste blver 6 af de htteste treds. Ld er kke de eeste by, sm har vst rdmades tøj. Ha er gså kedt fra de daske mdeuge g seest fr st samarbejde med Saga Furs. M stl er rå g chk, g derfr passer pelse gdt. Me jeg klpper kke gle pelsstykker p fr blt at sy dem samme ge jeg gør pelse lettere, ædrer retge af håree g blader de med læder g slke, frtæller Krsta Aadevk, sm begprdte s karrere sm aym desger på et strt g kedt brad. ln 7/2OO5 elå Det var selvfølgelgt ldt ærgelgt kke at kue stå frem g lægge av tl me kreater, me samtdg var det gså e gd 1æreskle fr mg. Nu har jeg stedet tjet k tl at fasere m ege lje, frtæller Krsta Aadevk, sm fra tdlg mrge tl se afte står st Chelsea \Artrarfstude fr at udvkle ye deer. eg laver tøj tl selvskre meesker, selv m jeg samtdg er tlbagehldede me udtryk. M deelle kvde har frveje s ege stl g behøver kke at kgge bladee fr at vde, hvrda hu skal gå klædt. Hu ka selv fde ud af at kmbere de frskellge stlretger, frtæller Krsta Aadevk. sc: FØDT:1978 Berge. DDANNELSE: Berge Yrkesskle 2000, Ryal Cllege f Art (MA) KARRERE: Var t år desger fr et strt, teratal brad g grudlagde 2004 st eget mærke, sm sælges varehuse Ld g Tky. Har vudet prser fra bl.a. RCA g et japask varehus g dledte sdste år et samarbejde med Sagas Desgceter Vedbæk. KROSTET: Har deltaget Sarajev Fash Week. DESGNSTL: Luksurøs g fem, med rå detaljer g vægte på skrædder, stærke grafske slhuetter g fe frarbejdger. NSP RATON : Kulturer g meesker. Seest markkaske slhuetter g arktektur. LÆREMESTER: Alexader McQuee, sm lærte ham at bygge e kllekt p fra bude. KONTROVERSEL: Elsker læder g pels, selv m sdstævte cesureres væk vsse egelske meder g selv m ha øvrgt er vegetar. ØNSKE: At kue leve af mt eget mærke, så jeg kke lægere behøver at freelace fr adre. 67

5 es Lauges% Hø sømmelges fte med de belgske desgere g har frført de teratale meder. es Laugese dyrker emlg de dskrete luksu5 sm tltaler alle dem, der frstår tøjet g kke søger tryghed kedte mærkevører. L l Æ. \ wå ; CT) l [r l/ tl m ha kke er 6, sm følger treds, ser has faskare ham sm e mad fr alle sæsel g hvad mere er, e mad med e sld frtd g e velfuderet fremtd,< skrev det brtske Vgue m es Laugese. r>selv Y\., a les Lausese sefrsere a* tl mådes hvedstad Pars, var ået egetlg frd, ha havde søgt fr set tl Skle fr Brugskust Købehav. Ha blev stedet assstet hs de daske mdeftgraf Guar Larse, hvr ha gså syede s første kjle e spejllameret sag, sm km has bss' kultblad, Guar teratal. Da ha seere fk s cutureud daelse, begydte ha at arbejde fr frskellge mdehuse. Og så blev ha elers træt af de klassske mde. eg fadt ud af, at jeg vlle get adet, g derfr tg jeg tl Ld, hvr der gså er plads t1 dem, der er aderledes, frtæller Laugese, sm tg s ade masteruddaelse fr a de ekspermeterede Cetral Sat Martsdesgskle. Her fadt ha s ege stl. Has afgagskllekt blev vst vduere hs de tredsættede parserbutk Mara Lusa, g krt efter blev ha udvalgt tl at vse på de prestgøse Fash Eastevet. Herefter mdtg ha de lge så eftertragtede New Geeratprs tre gage træk, g ve det blev ha bemærket af ledede mtn 4/2OO5?. AF CAMLLA ALFTHAN CATWALK BLLEDERNE: CHRS MOORE PORTRÆT: EANFRANCO S CARLY dejuralster sm Suy Mekes g Hlary Æexader. følge dem er Laugese emlg 6 af mrgedages stjerer. >Mrphg< kalder daskere selv de stl, sm har skabt ravage, g sm går ud på at kle frskellge stlarter samme tl ye udtryksfrmer. leg udfrdrer rmaltete tøjet ved at >mrphe< e halv skjrte g e hav Tshrt. Samtdg har tøjet fte flere fukter, hvr ma selv ka bestemme, hvrda ma vl bære det, frklarer jes Laugese, der stedet fr at sublmere kvde, sm de fraske desgtradt, laver fuktelt tøj luksurøse materaer. Tøjet ka edu kke fås herhjemme, me sælges strmagaset Selfrdges Ld samt Ase, Australe, New Zeelad g SA. LÅ sc; FØDf:1967 Herg. DDANNELSE: Chambre Sydcale de Pars 1989l99l.lsttut Fragas de la Mde ' , Cetral Sat Marts 20C KARRERE: 2003 lacerede es kugese s ege lje Ld, sm dagfrhadles ver hele verde. Ha desger gså e kllekt fr lavprskaede Tp Shp g udervser desude på MAstudet på Cetral Sat Marts. Ha har vudet New Geeratprse tre gage træk g var e vergag mdekespdet fr daske avser. TØSTL: Fuktel med veegt på kstrukte. Materalere er typsk bmuld, uld g kashmr srte, hvde eller grå uacer. Sammelges fte med de belgske desgere. FORBLLEDER: Mdeftgrafe Guar Larse, sm lærte ham, hvr vgtgt det er at hlde på s ege perslghed g stl. AMBTON: At fde e vestr så ha ka grudlægge et teratalt mærke g gså begyde at desge herretøj. 83

6 AF CAMLLA ALFTHAN ftdru&cudru De løyer tøj, der tøger øfsæt færøske trødter, g sm ældre dqmer har hjulpet dem med. Gudru Ludvg g Gudru Rgvadttr hør frmået at kmbere gammeldags hådværk med e mdere sesualtet, g det er bladt adre døskere gløde fr. '/' l r ct)... [r / r F:l De faerøske desgdu Cudru & Cudrus tøj er tradtelt færøsk hådarbejde frtlket et mdere. sesuelt st..\/ dt, me gdt ka fte gøre det kke mdst hvs udgagspuktet er e gd d6. mdeverdee Begge dele gør sg gældede hs de færøske desgdu Gudru & Gudru, der laver tøj udfra gamle, færøske tra dter. Ældgamle strktekkker, der stammer fra ældre damer, g udgåede hådarbejdsbøger tlføres emlg mdere st g e blød sesualtet. Så selv m due ku havde 15 styles på deres første præsetat Øksehalle, lagde e str japask kude fluks e rdre. Der følte v, at >yes, v har ramt get rgtgt<. Det vste sg at hlde stk lapa er et af de vgtgste markeder fr s u, frtæller Gudru Ludvg, sm er de kreatve halvdel af mærket, mes Gudru Rgvadttr, sm br Købehal', står fr frmaets praktske sder. Sde debute Damark har det øvrge udlad gså fået øjee p fr mærket, sm har været vst adskllge teratale blade, mes glamurøse tredsættere sm Nam Campbell g Helea Chrstese har købt tøjet herhjemme. Målgruppe er bred, fr Gudru & Gudrukvde har ge alder, me hu har tl gegæld stl, frtæller Gudru Ludvg, sm stræber efter at lave tøj, sm kvder blver ved med at brutn 9/2005 BLA BOG FØDT: Begge er født på Færøere. Gudru Ludvg t 969. ge, frd pasfrme er rgtg, g udtrykket er tdløst. Strkdesgee er af færøsk ud g mhar, mes skdjakker e er lavet al færøske får. Dyree går ude feldee hele året rudt, hvlket betyder, at ulde er meget lalhldg, g deres aturlge fedtlag gør, at skdee er selvresede, g at materalet åder, frtæller Gudru Ludvg, sm øvrgt fte plever, at flk studser ver deres frmaav. Først hlser de ee g så de ade, g begge hedder det samme. Me trede de, at v var søstre? Og med samme av? Ka ma det? Og år v så sger, at v er fra Fare slads, så er frvrrge ttal, g det hele er ret kmsk. Me det ka selvfølgelg være et gdt udgagspukt fr de vdere sak, fr tæller Gudru Ludvg med et sml g Gudru Rgvadttr DDANNELSE: Cudru L. har gået på et semar fr hådarbejde g desg Nrdjyllad g har været lære hs Sabe Pupel. Cudru R. er cad.scet.pl. KARRERE: De t mødte hade fr fem år sde g debuterede 2OO2 Øksehalle. dag sælges mærket.lapa, Frakrg, lrlad, Ls Ageles g herhjemme hs Sabe Pupel. TØSTL: Strk sarte aturfarver sm msgrø. grøturks g bege, sm f.eks. løse mhartrøjer med uldkrave. Lammeskdsfrakker fra færøske lam med strkkede detaljer. NSPRATON: De færøske atur g beflkge. Samt gamle bøger m færøsk hådarbejde. FORBLLEDER: Vvee Weshrud, hvs galskab gemmer på skrøbelge g feme detaljer, Prada sm ser af stl g el<elhed. FREMTDSDRØM: Ku at arbejde med eget mærke. 97

7 ørgc Sms% tr Ha er fr lægst hppet af de del af det terqt ale mderæs, hvr e desger blt er e brk e større kcer kke dest mdre er lørge Smse,t af de vørmeste aye mdeverde. AF CAMLLA ALFTHAN. TEC\,NCER. ØRCEN SMONSEN. FOTO: STNE NORDEN \l æ A )! trt L) l CN lrl [r lr FFf T\ a ørge Smse $:l; g : ;j, ff ff ::,",ff.",1"1f døre tl et mdehus, sm de fleste desgere ku ka drømme m at kmme defr hs. Me drømmejbbet var agt fra, hvad ha havde frestllet sg, g has tegger blev ksekvet frvadlet tl ugekedelghed. Det samme gjaldt has tdlgere jb hs Versace, hvr ha var asvarlg fr Atelerlje, me kke måtte tage credt fr st arbejde. ørge var emlg del af et brad, hvr galsfgure hed Datella. Ete er ma del af e str, multatal kcer, eller gså er ma getg. Såda tæker de fleste, sger ]ørge, sm kke dest mdre sde har desget rber tl glamurøse kvder sm Elabeth Taylr, Ncle Kdma g Nam Campbell. Desude laver ha skræddersyet tøj g mkllekter tl kvder fra hele verde, sm bladt adre tæller Sex Ad the Ctystjere Sara essca Parker. Når det samme tøj efterhåde ka fås veralt verde, skaber det emlg et behv fr dvduelt desg, frtæller ha. Og sm selvstædg ka ha dyrke se ege deer stedet fr at tlpasse sg et bestemt mærke. Sm desger er jeg gså ldt e psyklg, sm skal kede me kuders behv mdste detalje, frtæller ørge, sm efer Lpe' tlfælde fremhævede he ln r r /2s /\) fr fre år s BLA BOf: des $'ldge bagdel, sm hu er meget glad fr. De stre mdehuse hlder gså et våget øje med daskere. ea Paul Gaulter ktaktede ham fr ylg, me edte med at kstatere, at ha var fr verkvalfceret tl blt at assstere. Og selv m ørge Smse dårlgt ka huske, hvrår ha sdst har hldt fr, ka ha e sjælde gag save at arbejde e fast struktur. Ma har e ade udvekslg af deer, år ma tl daglg sdder med marketgflk eller f.eks. e mdelst. Når ma er alee, ka ma gle gage være tvvl m, hvrvdt de farve, ma har valgt, u gså er de rgtge. Me sdste ede må jeg kstatere, at det faktsk går mg rgtg gdt, sger ha med et sml. FØDT:1972 Struer. DDANNELSE: Fsmd, Pars KARRERE: Begydte at asestere lh Calla studetde ag har sde arbejdet fr frvechy, Chael, Versace g Valet frude at have været m*d tl at style Oscar, shwee.?00'l blev ha selvstædg. Oesude har ha clesget kstumer l fladsaxe Teater. STL: Fer g dvduel, med mutøst, skræddersyet hådværk. YNDLNGSSKO: Rger Vver, rthe Faberg* sf ftwear, (hrsta Lubrlt g f\4alc Bahk, da ha kke sev aver sk. YNDLNCSKNDER: Nem Carpbell, sr er e drør at klæde på, g Sara.lessca Farker, sm er *t utrlg Seerøst m*eske. FORBLLEDER: lt4adelee Vet ag Hlsa Schapaell fr deres ekl, me kraftfulde udtryk..lacques Fath frd h frstd kvde berre ed ge ade. ÆSTETK: ørge Smse eler hverke *t tv eller e cmflter g skrver se regger red * blækpe^ 83

8 Daella Celfer Hu desger tøj, sm tøget ud øf e svude tdsalder. Døellø Gelfer er emlg spreret af S}'eres rmøtk g tæller bladt se største føs suldvøe Erykøh Bødu..v.l > 4tr. Ø C OO E [r CL C q) CT) lr s' E:E CF æ Ey E tr \ C C,Y O= LC m9 Ø /. E ')\) a Daella Gelfer gk ud af gymaset, rejste hu tl NewYrk, hvr hu havde e kæreste. Her begydte hu at tege tøjsktser, fk tøjet syet skrædderer g gk så ellers bye rudt fr at sælge det tl butkkere. eg har altd vst, at jeg vlle være desger. Lge sde jeg var helt llle, har jeg teget g syet, frtæller Daella Gelfer, sm dag selv står fr hele prduktsprcesse fra at tege, tlskære tl 2 g sy tøjet. Efter et år NewYrk tg hu va Købehav tl Mla, hvr hu u har været bsat de frløbe fem år. Hu har aldrg lavet mdeshws, me udstller se kllekter butkker g på gallerer g restaurater. Tl gegæld arbejder hu sm påklæderske uder de stre pvsger hs bladt adre Arma. Samtdg udstller hu cllager af gamle blade g fts, sm hu bruger sm sprat tl se desg. 5O'ere g 60'eres feme stl er e tlbagevedede spratsklde, sm dukker p Daella Gelfers skræddersyede jakker, skjrter med vtagekapper g ederdele kraftge, chagerede materaler. Smmerkllekte er pastelfarver med stre ballederdele C jakker med trekvartlage ærmer. Me selv m tde er retr Daellas ln 6/200s slå ec: FØDf. 99 DDAN Købelravrr. N ELSE: flsl<ærerakacerr.et, Købe hav, 199?, lsttut Secl, htlar:, KARRERE: Cru;rdlagde 2001 st eget frma red l<vrrdetø1 g accessrer; sm cag sælges l'4la g New Yrk. l'lerhjemrre ke tøjet bestlles va Spalt, tlf E 30. DESCNSTL: Chk vtage med lrøj stfkvaltet, typsk ske, "gaa eller uld. Nget af rø1et ugerer bedst kmbreret ted feks. jeas fr at på et mdere lk. FETCHSME: 5arler på kapper g bælte' speeder fra 50'ere cg 60'ere, scm er Daella Celfer laver bl.a. specaldesg tl suldvae Erykah Badu, her med e af Daellas tasker. hådlavede eller hådmalece. FORBLLEDER: Chrsta Lacrx fr has uudtømmelge kreatvtet g utrlge hådværk. lrrrel rga, frt ds.:rc q rcmer ' tske st. desg, er hu altd selv på farte. Frlede var hu NewYrk fr at møde ageter g få slgt s æste kllekt. Det, der gør brache spædede, er at være kstat bevægelse g aldrg sdde fast. Det er det vglgste fr e desger, sger Daella Gelfet sm gså lever efter flsffe Hllels rd: >Hvs jeg kke er tl fr mg selv, hvem vl så være det? Og hvs jeg ku er tl fr mg selv, hvem er jeg? Og hvs kke u, hvrår?< NSP RATON : LppemarkeCer, raske l<ust re g gamle ftgrafer. HØDEPNKT: De hu sdste år fl< ktakt med sagere Frykah Badu, scm købte hele reces kcllekt, cg sm hu u la,er spec aldesg trl. Daskere er lclt delukkede, g retatete fla passer bedre t rl erperamet g m baggrud, sm e KLTRFORSKEL: halr4 lsaelsk. AMBTON: At få eget rtdehus g frretg. 59

9 Rkke Ruhwald Rkke Ruhwald er et af de ye daske desgtaleter, sm gør sg udladet. Sm chefdesger på Chrsta Lacrm lje Baar står hu bøg de eklektske stl, der hør frført kvder verde ver. AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: CY MARNEA l ct) lrl / ')\) Rkke Ruhwald har str succes Pars med heh s ege stl. Y!r Rkke Ruhwald hadler mde k't kke at lge alle de adre. Sm y.udldækket elev lra Margrethe skle syede hu derfr m på gebrugstøj fr gebrugsbutkke Rger. eg desgede det, der km tl at hæge butkke g fk på de måde e gd følg fr, hvad der sælger. dag ka der Rkke Ruhwalds desgs fr Lacrxs Bøøre er re fryd fr øjet. Smukke farver perfekt mks med frrygede møstre. Marte Stb, hvr hu bl.a. std fr før jeg ser flk gå med de feme tøjstykker, der skulle på cat me tg, frtæller Rkke fra s gamle arbejdsplads, sm dag er e caf6. Håret er sat p, eyelere er vkel, g så har hu trukket e blmstret gebrugskjle ver et srt skørt, sm hu walke. dag kalder hu erfarge fr et lærergt helvede. Det var hårdt at arbejde p tl shwet g at prducere mdst et stykke kmplceret løj per dag. Marte frvetede 150% egagemet. Efter t år sagde jeg p. eg var brædt udl Hedes gamle arbejdsgver Castelbajac km hede tl udsætg g abefalede hede tl et jb hs Chrsta Lacrx. Frbdelser er utrlg vgtge dee brache. Ma skal kstat pleje st k gå halvadet år, selv har desget, lgesm de srte car dga med flæser. Føddere er stukket ed et par sarte satsk fra Vutt, på trds af at rege sler ed. Det var herhjemme, at Rkke lærte at blve gd tl skrædder g hådarbejde, me det var først, da hu tg tl Ld fr at studere på Cetral Sat Marts, at hu fadt s ege stl. Det var gså her, at hu fr første gag frstd, hvr hård brache er. Herhjemme er det kke velset at være ambtøs, me er du det kke udladet, kækker du akke, frtæller hu. Efter skle km hu praktk Pars hs eacharles de Castelbajac, sm havde været cesr på Sat Marts. Hu lavede strkdesg g shwpeces, g efter et år rykkede hu vdere tl N O,/2OO4 taktet g gøre et gdt dtryk. Sm assstet er ma gså ldt af e psyklg. Mage desgere er esmme deres kreatve rlle, g de behøver e metal sparrgsparter. Derfr skal de have det gdt med e, frtæller Rkke, sm dag er asvarlg fr Lacrx' ppulære Baarlje. Lacrx er e gd che sm gver blmster g seder pmutrede breve. Has prvecalske stl passer gdt tl Rkkes eklektske udtryk med farver, flæser g prt mkset på kryds g tværs. BtÅ BOG: Født 1971 ddaelse: Margretheskle (,l ), Cetral Sat Marts ( ). Karrere: Rger g Bllyby (1994,l996), Castelbajac ( ), Marte Stb (2OOO22) g Chrsta Lacrx (22). Frblleder: Kvder, sm har klaret sg gdt e madsdmeret verde; Chael. Kawakub g Balecaga (selv m ha var e mad). Bedste stlråd: Klæd dg på fr d ege skyld. Mtt: Cem aldrg på d6er, brug dem u, verde er så flygtg. Værste mdemde: Da hu fk e blå velurkjle tl s femårsfødselsdag, g e ade pge børehave havde de samme. >Det var frygtelgt.< Desgstl: Flerfacetteret g fte humrstsk. Leder fr tde efter det smukke. Ege stl: Ka kke saettes bås. Ngle gage sber g esfarvet, adre gage det mdsatte. Mde år 2005: Rkke har lge været Ruslad fr at hete sprat tl s æste kllekt. Øske: At flk skruer ed fr frbruget g tæker sg m. At uskkerhed kke kstat får dem tl at købe sg ud af deres kmplekser. 93

10 Daughters f Sryh, burde [ :'::::,:"::"!:",r,'':"b'1d'" : ffffffu ' ';:;';:";ff;,';,':,!:':,rr;:!;':,'::: Z AFCAMLLAALFTHAN \\/ å.$,wff ;,..',,, ; ff Med deres skre stl g fle hådørbejde :1 d btevetkuttudtødet. pær F a7 ZZ DM "dn lø r. /+ O![ ) Frl '62 Ll l ø ')) <c0 Mu 6 Ø m Sødergrd q Mre *$':'l ff *;ff.ff $ffh rck''rll chkke Blackc har det kke skrtet på tllægsrdee. Mes adre har hppet på frskellge mdebølger, har Krsta Sødergaard g Marae Erkse emlg skabt deres helt ege stl. Gækkebrevsklp g krpsære kjler med'øge' sldebe, rameteret tøj g ttede smykker hører dag tl de klasskere, sm adre kperer flæg. Frblledet er de stærke, amaeagtge kvde. Daughters f Style er emlg kke fr de geerte. Det kræver get at bære vres [øj. Det hadler emlg m at tr på sg selv g at tage asvar fr st lv, sger de ee halvdel af desgdue, Marae Erkse, sm står fr deres accessres g dekrater. Tøjet har geem e årrække frført muskbrache g er dukket p på MTV. Det er blevet frevget af stjereftgrafer sm Mar Test g frhadlet de mest tredsættede butkker sm Peal Eye Ld g Clette Pars. Med deres skre stl g fe hådarbejde burde de t desgere arbejde et cuturehus. Me med små bør g famlev har de aldrg haft md på at rykke teltpælee p. Også selv m Damark er fr ll1e tl deres uvers. Allgevel har tn 12/2004 de valgt kke at gå på kmprms med deres kusterske verbevsger. Sdste år drppede de deres halvårlge kllekter fr stedet at desge deres eget temp. Hvs v kke ka lave lge det, v går d fr, vl v hellere ku prducere tl specelle lejlgheder. På de måde hlder v vres av ret, sger Krsta Sødergaard, sm e vergag derfr har desget fr Charltte Sparre. Marae er på gade med e y klekt af halssmykker, der er lavet af Lev's Tshrts. Desude står hu bag e y lgersere, sm laceres verber, g sm de mstrdte prstjere Katja (. lægger av tl. Daughters f Stylemærket frblver desgdues kreatve ådehul. Og at der er tale m e stl, sm varer ved, har de flere gage fået bevset fr. Frlede var det Peal Eye Ld sm rgede g bad daskere m at reprducere gle af deres allerførste styes. Flk spørger emlg efter klasskere g her er det ku rgalere sm duer. BtÅ BOG Født: Krsta Sødergaard 1968, Marae Erkse ddaelse: Damarks Desgskle. ']994 Karrere: De t fadt samme va fællesprjektet Future Fash g fk deres teratale geembrud, da de l99b deltg Hyperhallmdeshwet g begyd te at sælge tl butkker ver hele verde. dag desger de tl specelle pgaver, frude at de freelacer rdvduelt. Desude dgår de l(ustdustmuseets perma ete samlg. Frbllede: Therry Mugler fr has kagtge, stærke amaekvder. Kedeteg: Deres fadevldskhed g eve t at gå le ud. Desgstl: Rå, fem g grafsk, med e høj sgalværd De klpper, rver g flår ø,et, teger på det g bruger her. Ege stl: De samme, me mere afdæm pet med åree, Største syd: Lgegyldrghed. Når ma går på kmprms med se dealer. Største drøm: At kue ttlsdesaette de praktske hesy g ku arbejde ud fra deres ege vser. 51

11 Camlla Stærk d h ør ølt d kør akt er s er et Cømllø Stærks tøj, der har yudet føs K mp r m slø sh e ver hele verde. Sm ug desger hødler det emlg m øt hlde fast s ege stl, sger hu. AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: ETTE ØRS OC CHRS MOORE t*_*; æ ff \4 t"! CT)!) Camllas padebåd er lavet et gammelt høtteet. T\., +t?\ af a Camlla Stærk lr et par år sde kæmpede med husleje Ld, vr hedes største øske at få st eget g at blve e del af et rgtgt mdehus. Sdste år gk drømme tl dels pfyldelse. E dask tøjggat valgte emlg at spsrere hedes eget mærke. Det betyder, at hu u har verskud tl at dyrke de gtske stl, sm de frløbe fre år har skaffet hede fas ver hele klde. Lge sde Camlla fk st eksamesbevs fra Ravesbure Cllege, er det gået stærkt. Hu lagde ud med at sælge hele s afgagskllekt tl de eksklusve butk Brw's, g avse The Daly Telegraph udævte hede tl 6t af årets ye desgtaleter. Sde da har hedes tøj dtaget de glttede blades sder, herbladt Vgue g Elle. Selv m hu u ka kmme et skrdt vdere mdeverdee, er der stadg e masse arbejde, sm skal ås. Me d6t at skulle kæmpe fr s plads er kke så dårlgt edda. Det er emlg de hårde år ude særlg mage pege, sm har spreret Camlla, g sm betyder, at hu lgesm hedes dl, Cc Chael har været tvuget tl at bruge s fatas fr at skabe st eget udtryk. Det at leve af æste getg har altd spreret mg, sger Camlla, sm er gd ln r r tl ar gøre fud på lppemarke /24 efterår / v ter e sudlesske stj erem del Alek Wek hører tl Cømll Stærks mage fas. F rø D Født: Bd*rup *74. ddaelse: BA fr* R*vesbure C*lleg*?sl. det. Hedes seeste påfud et srt padebåd er således lavet af et gammelt hatteet. Lgesm Mlle Chael er hu de bedste karat af st eget desg. Presse ka lde 6t, g dkøbere get adet, me jeg skal hele tde tæke på, at jeg gså laver tøj, sm jeg selv vl gå med. Sm desger er hu desude e sæs fra butkkere. Tl æste smmer har hu skabt e fem grugestl, spreret af de afdøde sager Curt Cba, klusve dslag fra 4O'ere g 50'ere, g badetøj malere Luce Freuds,savsede farver. Karrere: erudl*gre 7000 s;t eget {rr* mer tøj, skr, bælter cg t*sker. dag fr:rhadles mærket *ver hee lsd*, b!.e"! \ew Yr<, Ld*, Eerlrr. F*rs, $ydev g llg Kr:g^ Frbllede: h mrr*r, $sr?ar e!'1 meget eleg*t kvde. l'lvs ru havde levet * ade tdeacler, havde hu wæret desge r. Mtt: A vffre tfl* r*d lg selv" Des gst : l\lørl{r$ * tsk. f kl * f *rrrlar g slhueter ;ecl væg på te kstur r*g detcjer. Meget srt red beskdte farer * støvet hru, *lve, {ersh* :g spøges**hvcl" Ege stl: Ege clesg bladet red vtage *g typlsk et g:ar seks år garle Erkestccr. Deske kvders stl: \u?lklædt g velsgeret" Ld*ere her ef mere evduel stl. der lq!<e ødvedgvs er sult, * sm er struleterds. Største drøm:,å.t {å ;t eget reehus, rer klrdercr herretøj B hrearceccrur 99

Li#[rii[*.Thilde Jens en

Li#[rii[*.Thilde Jens en L#[r[*.Thlde es e Hu var med tl at størte Kdrøg oglærte sde at skabe luksustg New York hos Zøc Pose.,{u er Thlde lese aktuel mred st eget, eksklusve mærke, Glda Hayes, som tøger øfsæt pels og det fere

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Formelsamling for matematik niveau B og A på højere handelseksamen

Formelsamling for matematik niveau B og A på højere handelseksamen Frmelsmlg fr mtemtk veu B g A på højere hdelseksme Udervsgsmsteret Erhvervssklefdelge 997 Frmelsmlg fr mtemtk veu B g A på højere hdelseksme Udgvet f Udervsgsmsteret, Erhvervssklefdelge 997. udgve,. plg.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Ledighedsstatistik, maj 2013

Ledighedsstatistik, maj 2013 Ledighedssttistik, mj 3 Fld i kdemikerledighede i mj me reelt tle m e lille stigig Stigede tl lgtidsledige dimitteder Akdemikerledighede er fldet med fr ril til mj g er u å.53 svrede til e ledighedsrcet

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015

Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015 Generalfrsamling i Sundby friskle tirsdag den 28. april 2015 Ref.: Helle Nielsen Ca. 18 hjem repræsenteret 31 persner tilstede 1. Valg af dirigent: Bestyrelsens frslag vedtaget - Henrik Jensen Generalfrsamlingen

Læs mere

Databaser Aflevering 2

Databaser Aflevering 2 Databaser Aflevering 2 E/R diagram lavet i samarbejde med Anders Halager & Trels Hansen. De Danske Rustne Baner (DRB) vil have lavet en database sm skal køre deres E-ticket system. Af de frskellige ting

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD

23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD 23. ENLIVSSTIL, DER NAR UD "Åh nej. Otte sider. De her figurer er ved at blive kmplicerede." Lad dig ikke afskrække af, at Ottekanten har tte sider. Vi vil ikke bebyrde dig med tte stre telgiske lektiner

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere