Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen."

Transkript

1 Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk! 2 \ [t l [r cr) l / 2 l [r r.rt ' e bryder sg egetlg kke m m la. s har åld'.g tud.tet desg. l, Nlg?vel er Aftr lr lægst ble ')\) Bdra, Rve g Sgr dtg Købehav december med deres ye butk, Aftur. vet et kultmærke, hvs klæder hæger på bøjlere hppe Ld, Pars, Tky g New Yrkbutkker. V vr trætte af de sædvalge frmel Z F L l med mdeshw g salgsbrchurer. Derfr vl v hellere præsetere mde på e mere kustersk måde, frtæller Rave, sm samme med s søster Båra er de kreatve kraft, mes stresøster Sgrf står fr frretgssde' Da BLÅ BOG FØDl:1971 (Rave), l97l {Båra) g 1970 (Sgr{} Halmgersdttr Reykav[ lslad. søstree L! e t ø V Z d b LL Z L kllekt uder mdeuge Barcela, fregk det på det mdere museum fr kut med e desgvde, sm de havde lavet samme med de sladske kuster Gabrela. Kust er emlg e del af Afturs uvers g spratsklde tl deres desg. Når d; fråret vser deres tøj Tky, er det gså med e vdestallat, der frhåbetlg blver vst et perahus. Aftur betyder >ge< på sladsk g er på mage måder udtryk fr desgeres stl. ste Tøje er emlg gebrug g \a1 f.eks' være e kjle syet af tte frskellge Tshrts, hvr hver ekelt mdel er farvet eller brderet på frskellge måder. Båra g jeg var begge dkøbere fr e gebrugsbutk, g v var vervældet af al å" de. sm allerede fadtes' Derfr havde v kke lyst tl at skabe get lt, sm ma smder ud æste sæs. V trr ln 2,/2OO5 DDANNELSE: Selvlærte. tre har e frtd sm tøjdkøbere, s,$lster g art dreclrs grudlagde de Ætur g deltg mdeevete Future med eremy Sctt dmmerpaelet Søstree slgte deres debutkllekt tl Pars cg Ld g har sdehe frført de egelske dagspresse g fået deres tø vst blade sm D g KARRERE: Alle sdste smmer præseterede deres see l på tøj, sm ma køber, frd ma hlder af det g øsker at gå med det mage år. Selv m v kke ka lde mdeluer, elsker v gdt desg, frtæller Rave, sm heller aldrg sdder fast mdeverdees sædvalge ruter. Hu har flere år arbejdet sm perslg srylst fr de sladske sagstjere Bjrk, g år de t drager på verdestur6 samme> mkser Æexader McQuee g eremy Scttkreater. Samme prcp gælder søstrees ye butk Aftur, der frude eget røj gså vl vse tøj fa adre uge desgere. Butkke er deres første gesde g lgger Ahrsgade 8, kld. Købehav. tru typst< Afturtøj med Daed & Cfused, KENDETEGN: De lger trllger g br samme et hus på Frederksberg. MOTTO: Recycle r de. FORBLLEDE: De glbale kræfter g d t sm gle kalder fr Gud. VSON: At desge pfdsrt g fukt elt tøj. muter med mage draperger g vægt på frm g farue' Gefrtalker klassske desg, da de kke har e frmel uddaelse g derfr kke følger ge regler. FREMTDSHÅB: At få udbredt deres av ude at gå bakert TØSTL: Eklektsk g 77

2 Peter ese Ha er blevet fremhrevet sm åt af Lds stre desghåb, me daske Peter ]ese er lge så uderspllet sm has ree, feme desg. Mde er emlg hårdt arbejde, g derfr står hø hver mrge st East Edateler g ørbejder på ye, uderfudge kredt er. / ll L^ Peter lese, sm p.t. har e udstllg Tky ver H.C. Aderse, hvr hø bl.a. har bagt e sk d et brød. ct) ll l) r 4uå. T''ru >Det yar et charmerede g humørfuldt shw, g jeg vør vld med det. leg ka se e klar fremtd fr dee desger; has deer er lge så fryede sm has præsetat,< skrev McDwell The Suday Tmes m Peter eses 2)}5kllekt. LL \ 4)2 LL] <V lv=v td> =>{?YO /' l /v BLÅ BOC \ Tår \l \ Peter ese starter på e y 19lO Løgstør. DDANNELSE: Seks mdr. på Skals Hådarbejdsskle, et tårgt skrædderkursus FØDT'. f.ff.f.t, bygger ha de altd p mkrg e kvde. Has gamle barepge fualøgstør har været udgagspukt has tøj, lgesm e glamurøs frfatter fra 30'ere, g seest de ktrverselle skøjteløber Tya Hardg. Hu br dag e whte trashtralerpark SA g er begydt at bkse, frtæller Peter ese, sm altd er yderst grudg, år ha researcher se emer. Has seeste kllekt, hvs små pastelfarvede kjlea bdyer g pmper er e drekte hlse tl ms. Hardg, blev præseteret på e skøjtebae af uge kustskøjteløbere tl trds fr at der var tale m smmertøj. Me Peter ese ka lde at vede p g ed på kutymere, på samme måde sm år ha desger tøj, g has shw tg de teratale presse med strm. Style.cm terede, at de uge dasker fk mdeuges bredeste sml g største bfald, mes mdes grad ld ma, Cl McDwell, skrera at ha >ser e klar fremtd fr dee desger; has deer er lge så fryede sm has desg.< Og det var temmelg vervældede, sger beskede Peter ese, sm fejrede ameldelsere med at stå tdlgt p fr at arbejde st ateler Lds East Ed. rn r /25 Mde er emlg hårdt arbejde, g af samme grud rykkede ha s td teltpælee p fr at gøre karrere Eglad. Hjemme Damark var der ge frblleder bladt lærere, g jeg savede de hurtghed, sm jeg seere har fudet udladet. Det var frbudt at sge, at ma vle lægge sg p ad e bestemt desger, hvrmd ma på St. Marts sm get af det første får spørgsmålet: >Hvem vl du arbejde fr?< frtæller Peter ese, sm stedet fr at søge jb hs 6t af se dler valgte at blve selvstædg, først med gle taleske vestrer rygge g sde på ege be. Lge fra start har det kke skrtet på de gde reakter, g Peter lese har fået vst st tøj Elle g Vgue. ]apaere er sær vlde med has petske stl, sm gså har fået applaus fra skuespllere Susa Sarad g sagere Na Perss. Peter har e klar vs m, hvad ha laver, g hvr ha vl he. Has tøj er sexet ude at være vulgært g yskabede ude at være pågåede, g det ka v kvder ku glæde s ver. Århus, Damarks Desgskle, 1997, Mastergrad fra Cetral Sat Marts, 'l999, hvr ha dag udervser e dag m uge. KARRERE: Crudlagde 1999 st eget frma Ld med heetøj. 200,l lacerede ha s første kvdekllekt, g dag sælges has tøj ver hele klde. apaere er sær vlde med Peter ese. DESGNSTL: Ekel g fem med mage detaljer. typsk jersey, bmuld el. slke. Tlsat humørfyldte dslag. FECHSME: Hører altd Ls Sørese musk, år ha arbejder. FORBLLEDER: Cc Chael fr hedes elegate pwerdress, sm har spreret e klasssk Peter esejakke. Madelee Vet fr hedes fatastske hådværk g frmgvg, sm kke vlle være mulg dag. STØRSTE HØDEPNKTER: Da ha fk et pstkrt af Als Steepma, sm ha havde bygget e kllekt p ver. Og at skuespllere Orlad Blm altd ptræder has tøj, år ha tervewes. DANSKE KVNDERS STL: E dt s øset g rdet stl, sm kke klaeder dem så gdt. De daske mæd er dermd bedre tl at klæde sg på. AMBTON: >At tgee blver ved med at køre, sm de gør u g at jeg ka leve ldt gdt af det. 87

3 HerkVbskv r'4 Lge sde ha debuterede Ld med s The Pg Cllect, har HerkVbskv frført de tera' tale meder. stedet fr at tæke tradtelt frmår de uge dasker at sceesrette tøjet med e ekstra dmes. Herretøj står øverst på lste, me det er kke ge hdrg fr, at kvder gså går tøjet. \ **" r\ \då æ, l / l l'_r ct) lrl /. L a Herk Vbskv februar vste se seeste bud på æste vters mde, mksede ha de madlge ')\) g de kvdelge dslag på catr,valke. >Kvdere ærmer sg emlg herremde, g så vrker et par stlletter tl et jakkesæt atd sexet,< frtæ1ler ha. Det var gså frd, kvdere begydte at gå Z l get humrstsk, get uret, eller sm det gamle Ka et phøjet væse, frklarer ha. jauar vste s seeste herrekllekt Pars, var de sceesat Da ha med kæmpe ppustede kugler med meeskebe, der gk ge sm et grafsk e1emet tøjet. Det er bardmmes fatasverde, bladet p med elemeter fra hverdage, sm går ge Vbskvs desg. Lge sm der sker e sammesmeltg mellem herre g pgetøjet, blader ha gså s brug af meder g frskellge kusterske udtryk. Hvs du er kreatv, er du kreatv g kke begræset af e bestemt gere, sger VblN 3,/2005 DDANNELSE: E.A. {ra Cetral Sat Mar L <<Y has herretøj, at ha fr t år sde gk gag med at desge e separat lje tl dem. Mdsat herretøjet, sm er farvergt g flambyat, er pgelje meget stram g srt gså tl smmer. met taske. Tøj ka sg selv være kedelgt, me sm desger ka ma tlføre det e ekstra dmes, g ud fra es perslge hldepukt ka e grs være FØDT: 1972 Hørup. {=) Ktraster har altd spllet e vgtg rle Vbskvs desg, lgesm humr. Da ha 2001 debuterede med s første kllekt Ld, var det med grsemøstrede jakkesæt g e grsefr tslå 806 L! Zl= {rl j :Fr u.. <E> L)cyuO( <L skv, sm lge så gdt kue have lavet flm stedet fr tøj. Således har ha lavet e lag række prsvdede flm g vdeprjekter med flmmade Thmas ]esse. Sm teeager var ha mester breakdace g sdehe trmmeslager, g ha frld gymaset fr at splle på gadere Eurpa med de seere Grammyvder Mare Frak. Købehav er dag has base, mes has tøj prmveres Pars g sys Hg Kg. ge udefrståede har vesteret has mærke, g ha skylder tl bake, frtæller ha. Frudsætgere fr uge desgere er emlg de samme veralt g kke særlg ge pege glamurøse. Det er e behård brache, hvr ma hele tde skal være på frkat fr at verleve g t gage m året skal levere get yt. Og det klarer Herk Vbskv freløbg meget gdt. t5,2001, hvr ha gså påbegyrrdte e mastergrad, me sprfg fra efter et par råeder. KARRERE: Debuerede ld 2001 g har sde slgt st tøj lade sm apa, Frakrg, Hglad, Spae, SA g Tysklad, hvr ha gså har hldt {lere udstllger. Sesude har ha udgvet adskllge muskrmre sm trmmeslas*r g lavet flere prsvdede <rtflm, sm er vst på udeladske {lm g kustfestvaer. DESGNSTL: Ofte teksk km;:lceret cg grafsk med skarpe l<ater g ptruke jer. Farverg herrel.e, meget srt g stram pg*lje, g aldrg Bar[:el<.ler. EGEN STL: L.dt susket g sløset, måske frd jeg l<mmer fra ladet. Og frd eg arbeder med mde g derfr får et afslappet frhcld t! de lgesm blmmehadlere, sm gså ka blve træt af blmrer. DANSKE KVNDERS STL: lkke så favtrg sm de sydlge lade g rfere mashul, k frd det er praksl<" OM MODENS FORGÆNGELCHED: LSegyldgt hvr h:rtgt mcde går, så er det sdste ede de kassske grudelemeter, ma falder tlbage på. NSPRÆON: Flk sm er gad* tl et hådvaerk. Eksempelvs de japa*ske llustratr, Yuk l{d, sm Vbsl<v studerede samme med" 95

4 (rsta Aafuevk Ha debuterede uder de ldske mdeuge, hvr ha både føscerede g frargede med s brug af pels. Me stl er kke uderløgt rmer, g derfr er Aadevks deelle kvde gså å, sm klæder sg efter st eget hved. ) /l.\ trt AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: MORTEN SPABERC (PORTRÆT) 'l ll/ 1:. lt t l,l CN Fr ) l ')\) 1.e verde hvr kedsser g mult atale brads lr lægshar vertaget mde, krævedet talet at råbe ameldere p. E af dem, der fråret blev bemærket af The Suday Tmes' teagvede Stylesekt, var Krsta Aadevk, hvs æste helt srte kllekt tg udgagspukt st. leg var spreret af Markk g havde lavet ktraster med skrædderet g drapergere. Mage detaljer var desude på rygge, så tgee kke var, hvad de umddelbart så ud tl at være, frtæller desgere, sm blev sammelget med avatgardedesgdue Budcca, hvs av g stl stammer fra e brtsk krgsdrg. Aadevks stl var dg mere edtet. Frude dslag af rsa, turks g gult havde ha gså lstet krystaller blgblg! d tøjet, hvlket samtlge mdebyer gså vste blver 6 af de htteste treds. Ld er kke de eeste by, sm har vst rdmades tøj. Ha er gså kedt fra de daske mdeuge g seest fr st samarbejde med Saga Furs. M stl er rå g chk, g derfr passer pelse gdt. Me jeg klpper kke gle pelsstykker p fr blt at sy dem samme ge jeg gør pelse lettere, ædrer retge af håree g blader de med læder g slke, frtæller Krsta Aadevk, sm begprdte s karrere sm aym desger på et strt g kedt brad. ln 7/2OO5 elå Det var selvfølgelgt ldt ærgelgt kke at kue stå frem g lægge av tl me kreater, me samtdg var det gså e gd 1æreskle fr mg. Nu har jeg stedet tjet k tl at fasere m ege lje, frtæller Krsta Aadevk, sm fra tdlg mrge tl se afte står st Chelsea \Artrarfstude fr at udvkle ye deer. eg laver tøj tl selvskre meesker, selv m jeg samtdg er tlbagehldede me udtryk. M deelle kvde har frveje s ege stl g behøver kke at kgge bladee fr at vde, hvrda hu skal gå klædt. Hu ka selv fde ud af at kmbere de frskellge stlretger, frtæller Krsta Aadevk. sc: FØDT:1978 Berge. DDANNELSE: Berge Yrkesskle 2000, Ryal Cllege f Art (MA) KARRERE: Var t år desger fr et strt, teratal brad g grudlagde 2004 st eget mærke, sm sælges varehuse Ld g Tky. Har vudet prser fra bl.a. RCA g et japask varehus g dledte sdste år et samarbejde med Sagas Desgceter Vedbæk. KROSTET: Har deltaget Sarajev Fash Week. DESGNSTL: Luksurøs g fem, med rå detaljer g vægte på skrædder, stærke grafske slhuetter g fe frarbejdger. NSP RATON : Kulturer g meesker. Seest markkaske slhuetter g arktektur. LÆREMESTER: Alexader McQuee, sm lærte ham at bygge e kllekt p fra bude. KONTROVERSEL: Elsker læder g pels, selv m sdstævte cesureres væk vsse egelske meder g selv m ha øvrgt er vegetar. ØNSKE: At kue leve af mt eget mærke, så jeg kke lægere behøver at freelace fr adre. 67

5 es Lauges% Hø sømmelges fte med de belgske desgere g har frført de teratale meder. es Laugese dyrker emlg de dskrete luksu5 sm tltaler alle dem, der frstår tøjet g kke søger tryghed kedte mærkevører. L l Æ. \ wå ; CT) l [r l/ tl m ha kke er 6, sm følger treds, ser has faskare ham sm e mad fr alle sæsel g hvad mere er, e mad med e sld frtd g e velfuderet fremtd,< skrev det brtske Vgue m es Laugese. r>selv Y\., a les Lausese sefrsere a* tl mådes hvedstad Pars, var ået egetlg frd, ha havde søgt fr set tl Skle fr Brugskust Købehav. Ha blev stedet assstet hs de daske mdeftgraf Guar Larse, hvr ha gså syede s første kjle e spejllameret sag, sm km has bss' kultblad, Guar teratal. Da ha seere fk s cutureud daelse, begydte ha at arbejde fr frskellge mdehuse. Og så blev ha elers træt af de klassske mde. eg fadt ud af, at jeg vlle get adet, g derfr tg jeg tl Ld, hvr der gså er plads t1 dem, der er aderledes, frtæller Laugese, sm tg s ade masteruddaelse fr a de ekspermeterede Cetral Sat Martsdesgskle. Her fadt ha s ege stl. Has afgagskllekt blev vst vduere hs de tredsættede parserbutk Mara Lusa, g krt efter blev ha udvalgt tl at vse på de prestgøse Fash Eastevet. Herefter mdtg ha de lge så eftertragtede New Geeratprs tre gage træk, g ve det blev ha bemærket af ledede mtn 4/2OO5?. AF CAMLLA ALFTHAN CATWALK BLLEDERNE: CHRS MOORE PORTRÆT: EANFRANCO S CARLY dejuralster sm Suy Mekes g Hlary Æexader. følge dem er Laugese emlg 6 af mrgedages stjerer. >Mrphg< kalder daskere selv de stl, sm har skabt ravage, g sm går ud på at kle frskellge stlarter samme tl ye udtryksfrmer. leg udfrdrer rmaltete tøjet ved at >mrphe< e halv skjrte g e hav Tshrt. Samtdg har tøjet fte flere fukter, hvr ma selv ka bestemme, hvrda ma vl bære det, frklarer jes Laugese, der stedet fr at sublmere kvde, sm de fraske desgtradt, laver fuktelt tøj luksurøse materaer. Tøjet ka edu kke fås herhjemme, me sælges strmagaset Selfrdges Ld samt Ase, Australe, New Zeelad g SA. LÅ sc; FØDf:1967 Herg. DDANNELSE: Chambre Sydcale de Pars 1989l99l.lsttut Fragas de la Mde ' , Cetral Sat Marts 20C KARRERE: 2003 lacerede es kugese s ege lje Ld, sm dagfrhadles ver hele verde. Ha desger gså e kllekt fr lavprskaede Tp Shp g udervser desude på MAstudet på Cetral Sat Marts. Ha har vudet New Geeratprse tre gage træk g var e vergag mdekespdet fr daske avser. TØSTL: Fuktel med veegt på kstrukte. Materalere er typsk bmuld, uld g kashmr srte, hvde eller grå uacer. Sammelges fte med de belgske desgere. FORBLLEDER: Mdeftgrafe Guar Larse, sm lærte ham, hvr vgtgt det er at hlde på s ege perslghed g stl. AMBTON: At fde e vestr så ha ka grudlægge et teratalt mærke g gså begyde at desge herretøj. 83

6 AF CAMLLA ALFTHAN ftdru&cudru De løyer tøj, der tøger øfsæt færøske trødter, g sm ældre dqmer har hjulpet dem med. Gudru Ludvg g Gudru Rgvadttr hør frmået at kmbere gammeldags hådværk med e mdere sesualtet, g det er bladt adre døskere gløde fr. '/' l r ct)... [r / r F:l De faerøske desgdu Cudru & Cudrus tøj er tradtelt færøsk hådarbejde frtlket et mdere. sesuelt st..\/ dt, me gdt ka fte gøre det kke mdst hvs udgagspuktet er e gd d6. mdeverdee Begge dele gør sg gældede hs de færøske desgdu Gudru & Gudru, der laver tøj udfra gamle, færøske tra dter. Ældgamle strktekkker, der stammer fra ældre damer, g udgåede hådarbejdsbøger tlføres emlg mdere st g e blød sesualtet. Så selv m due ku havde 15 styles på deres første præsetat Øksehalle, lagde e str japask kude fluks e rdre. Der følte v, at >yes, v har ramt get rgtgt<. Det vste sg at hlde stk lapa er et af de vgtgste markeder fr s u, frtæller Gudru Ludvg, sm er de kreatve halvdel af mærket, mes Gudru Rgvadttr, sm br Købehal', står fr frmaets praktske sder. Sde debute Damark har det øvrge udlad gså fået øjee p fr mærket, sm har været vst adskllge teratale blade, mes glamurøse tredsættere sm Nam Campbell g Helea Chrstese har købt tøjet herhjemme. Målgruppe er bred, fr Gudru & Gudrukvde har ge alder, me hu har tl gegæld stl, frtæller Gudru Ludvg, sm stræber efter at lave tøj, sm kvder blver ved med at brutn 9/2005 BLA BOG FØDT: Begge er født på Færøere. Gudru Ludvg t 969. ge, frd pasfrme er rgtg, g udtrykket er tdløst. Strkdesgee er af færøsk ud g mhar, mes skdjakker e er lavet al færøske får. Dyree går ude feldee hele året rudt, hvlket betyder, at ulde er meget lalhldg, g deres aturlge fedtlag gør, at skdee er selvresede, g at materalet åder, frtæller Gudru Ludvg, sm øvrgt fte plever, at flk studser ver deres frmaav. Først hlser de ee g så de ade, g begge hedder det samme. Me trede de, at v var søstre? Og med samme av? Ka ma det? Og år v så sger, at v er fra Fare slads, så er frvrrge ttal, g det hele er ret kmsk. Me det ka selvfølgelg være et gdt udgagspukt fr de vdere sak, fr tæller Gudru Ludvg med et sml g Gudru Rgvadttr DDANNELSE: Cudru L. har gået på et semar fr hådarbejde g desg Nrdjyllad g har været lære hs Sabe Pupel. Cudru R. er cad.scet.pl. KARRERE: De t mødte hade fr fem år sde g debuterede 2OO2 Øksehalle. dag sælges mærket.lapa, Frakrg, lrlad, Ls Ageles g herhjemme hs Sabe Pupel. TØSTL: Strk sarte aturfarver sm msgrø. grøturks g bege, sm f.eks. løse mhartrøjer med uldkrave. Lammeskdsfrakker fra færøske lam med strkkede detaljer. NSPRATON: De færøske atur g beflkge. Samt gamle bøger m færøsk hådarbejde. FORBLLEDER: Vvee Weshrud, hvs galskab gemmer på skrøbelge g feme detaljer, Prada sm ser af stl g el<elhed. FREMTDSDRØM: Ku at arbejde med eget mærke. 97

7 ørgc Sms% tr Ha er fr lægst hppet af de del af det terqt ale mderæs, hvr e desger blt er e brk e større kcer kke dest mdre er lørge Smse,t af de vørmeste aye mdeverde. AF CAMLLA ALFTHAN. TEC\,NCER. ØRCEN SMONSEN. FOTO: STNE NORDEN \l æ A )! trt L) l CN lrl [r lr FFf T\ a ørge Smse $:l; g : ;j, ff ff ::,",ff.",1"1f døre tl et mdehus, sm de fleste desgere ku ka drømme m at kmme defr hs. Me drømmejbbet var agt fra, hvad ha havde frestllet sg, g has tegger blev ksekvet frvadlet tl ugekedelghed. Det samme gjaldt has tdlgere jb hs Versace, hvr ha var asvarlg fr Atelerlje, me kke måtte tage credt fr st arbejde. ørge var emlg del af et brad, hvr galsfgure hed Datella. Ete er ma del af e str, multatal kcer, eller gså er ma getg. Såda tæker de fleste, sger ]ørge, sm kke dest mdre sde har desget rber tl glamurøse kvder sm Elabeth Taylr, Ncle Kdma g Nam Campbell. Desude laver ha skræddersyet tøj g mkllekter tl kvder fra hele verde, sm bladt adre tæller Sex Ad the Ctystjere Sara essca Parker. Når det samme tøj efterhåde ka fås veralt verde, skaber det emlg et behv fr dvduelt desg, frtæller ha. Og sm selvstædg ka ha dyrke se ege deer stedet fr at tlpasse sg et bestemt mærke. Sm desger er jeg gså ldt e psyklg, sm skal kede me kuders behv mdste detalje, frtæller ørge, sm efer Lpe' tlfælde fremhævede he ln r r /2s /\) fr fre år s BLA BOf: des $'ldge bagdel, sm hu er meget glad fr. De stre mdehuse hlder gså et våget øje med daskere. ea Paul Gaulter ktaktede ham fr ylg, me edte med at kstatere, at ha var fr verkvalfceret tl blt at assstere. Og selv m ørge Smse dårlgt ka huske, hvrår ha sdst har hldt fr, ka ha e sjælde gag save at arbejde e fast struktur. Ma har e ade udvekslg af deer, år ma tl daglg sdder med marketgflk eller f.eks. e mdelst. Når ma er alee, ka ma gle gage være tvvl m, hvrvdt de farve, ma har valgt, u gså er de rgtge. Me sdste ede må jeg kstatere, at det faktsk går mg rgtg gdt, sger ha med et sml. FØDT:1972 Struer. DDANNELSE: Fsmd, Pars KARRERE: Begydte at asestere lh Calla studetde ag har sde arbejdet fr frvechy, Chael, Versace g Valet frude at have været m*d tl at style Oscar, shwee.?00'l blev ha selvstædg. Oesude har ha clesget kstumer l fladsaxe Teater. STL: Fer g dvduel, med mutøst, skræddersyet hådværk. YNDLNGSSKO: Rger Vver, rthe Faberg* sf ftwear, (hrsta Lubrlt g f\4alc Bahk, da ha kke sev aver sk. YNDLNCSKNDER: Nem Carpbell, sr er e drør at klæde på, g Sara.lessca Farker, sm er *t utrlg Seerøst m*eske. FORBLLEDER: lt4adelee Vet ag Hlsa Schapaell fr deres ekl, me kraftfulde udtryk..lacques Fath frd h frstd kvde berre ed ge ade. ÆSTETK: ørge Smse eler hverke *t tv eller e cmflter g skrver se regger red * blækpe^ 83

8 Daella Celfer Hu desger tøj, sm tøget ud øf e svude tdsalder. Døellø Gelfer er emlg spreret af S}'eres rmøtk g tæller bladt se største føs suldvøe Erykøh Bødu..v.l > 4tr. Ø C OO E [r CL C q) CT) lr s' E:E CF æ Ey E tr \ C C,Y O= LC m9 Ø /. E ')\) a Daella Gelfer gk ud af gymaset, rejste hu tl NewYrk, hvr hu havde e kæreste. Her begydte hu at tege tøjsktser, fk tøjet syet skrædderer g gk så ellers bye rudt fr at sælge det tl butkkere. eg har altd vst, at jeg vlle være desger. Lge sde jeg var helt llle, har jeg teget g syet, frtæller Daella Gelfer, sm dag selv står fr hele prduktsprcesse fra at tege, tlskære tl 2 g sy tøjet. Efter et år NewYrk tg hu va Købehav tl Mla, hvr hu u har været bsat de frløbe fem år. Hu har aldrg lavet mdeshws, me udstller se kllekter butkker g på gallerer g restaurater. Tl gegæld arbejder hu sm påklæderske uder de stre pvsger hs bladt adre Arma. Samtdg udstller hu cllager af gamle blade g fts, sm hu bruger sm sprat tl se desg. 5O'ere g 60'eres feme stl er e tlbagevedede spratsklde, sm dukker p Daella Gelfers skræddersyede jakker, skjrter med vtagekapper g ederdele kraftge, chagerede materaler. Smmerkllekte er pastelfarver med stre ballederdele C jakker med trekvartlage ærmer. Me selv m tde er retr Daellas ln 6/200s slå ec: FØDf. 99 DDAN Købelravrr. N ELSE: flsl<ærerakacerr.et, Købe hav, 199?, lsttut Secl, htlar:, KARRERE: Cru;rdlagde 2001 st eget frma red l<vrrdetø1 g accessrer; sm cag sælges l'4la g New Yrk. l'lerhjemrre ke tøjet bestlles va Spalt, tlf E 30. DESCNSTL: Chk vtage med lrøj stfkvaltet, typsk ske, "gaa eller uld. Nget af rø1et ugerer bedst kmbreret ted feks. jeas fr at på et mdere lk. FETCHSME: 5arler på kapper g bælte' speeder fra 50'ere cg 60'ere, scm er Daella Celfer laver bl.a. specaldesg tl suldvae Erykah Badu, her med e af Daellas tasker. hådlavede eller hådmalece. FORBLLEDER: Chrsta Lacrx fr has uudtømmelge kreatvtet g utrlge hådværk. lrrrel rga, frt ds.:rc q rcmer ' tske st. desg, er hu altd selv på farte. Frlede var hu NewYrk fr at møde ageter g få slgt s æste kllekt. Det, der gør brache spædede, er at være kstat bevægelse g aldrg sdde fast. Det er det vglgste fr e desger, sger Daella Gelfet sm gså lever efter flsffe Hllels rd: >Hvs jeg kke er tl fr mg selv, hvem vl så være det? Og hvs jeg ku er tl fr mg selv, hvem er jeg? Og hvs kke u, hvrår?< NSP RATON : LppemarkeCer, raske l<ust re g gamle ftgrafer. HØDEPNKT: De hu sdste år fl< ktakt med sagere Frykah Badu, scm købte hele reces kcllekt, cg sm hu u la,er spec aldesg trl. Daskere er lclt delukkede, g retatete fla passer bedre t rl erperamet g m baggrud, sm e KLTRFORSKEL: halr4 lsaelsk. AMBTON: At få eget rtdehus g frretg. 59

9 Rkke Ruhwald Rkke Ruhwald er et af de ye daske desgtaleter, sm gør sg udladet. Sm chefdesger på Chrsta Lacrm lje Baar står hu bøg de eklektske stl, der hør frført kvder verde ver. AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: CY MARNEA l ct) lrl / ')\) Rkke Ruhwald har str succes Pars med heh s ege stl. Y!r Rkke Ruhwald hadler mde k't kke at lge alle de adre. Sm y.udldækket elev lra Margrethe skle syede hu derfr m på gebrugstøj fr gebrugsbutkke Rger. eg desgede det, der km tl at hæge butkke g fk på de måde e gd følg fr, hvad der sælger. dag ka der Rkke Ruhwalds desgs fr Lacrxs Bøøre er re fryd fr øjet. Smukke farver perfekt mks med frrygede møstre. Marte Stb, hvr hu bl.a. std fr før jeg ser flk gå med de feme tøjstykker, der skulle på cat me tg, frtæller Rkke fra s gamle arbejdsplads, sm dag er e caf6. Håret er sat p, eyelere er vkel, g så har hu trukket e blmstret gebrugskjle ver et srt skørt, sm hu walke. dag kalder hu erfarge fr et lærergt helvede. Det var hårdt at arbejde p tl shwet g at prducere mdst et stykke kmplceret løj per dag. Marte frvetede 150% egagemet. Efter t år sagde jeg p. eg var brædt udl Hedes gamle arbejdsgver Castelbajac km hede tl udsætg g abefalede hede tl et jb hs Chrsta Lacrx. Frbdelser er utrlg vgtge dee brache. Ma skal kstat pleje st k gå halvadet år, selv har desget, lgesm de srte car dga med flæser. Føddere er stukket ed et par sarte satsk fra Vutt, på trds af at rege sler ed. Det var herhjemme, at Rkke lærte at blve gd tl skrædder g hådarbejde, me det var først, da hu tg tl Ld fr at studere på Cetral Sat Marts, at hu fadt s ege stl. Det var gså her, at hu fr første gag frstd, hvr hård brache er. Herhjemme er det kke velset at være ambtøs, me er du det kke udladet, kækker du akke, frtæller hu. Efter skle km hu praktk Pars hs eacharles de Castelbajac, sm havde været cesr på Sat Marts. Hu lavede strkdesg g shwpeces, g efter et år rykkede hu vdere tl N O,/2OO4 taktet g gøre et gdt dtryk. Sm assstet er ma gså ldt af e psyklg. Mage desgere er esmme deres kreatve rlle, g de behøver e metal sparrgsparter. Derfr skal de have det gdt med e, frtæller Rkke, sm dag er asvarlg fr Lacrx' ppulære Baarlje. Lacrx er e gd che sm gver blmster g seder pmutrede breve. Has prvecalske stl passer gdt tl Rkkes eklektske udtryk med farver, flæser g prt mkset på kryds g tværs. BtÅ BOG: Født 1971 ddaelse: Margretheskle (,l ), Cetral Sat Marts ( ). Karrere: Rger g Bllyby (1994,l996), Castelbajac ( ), Marte Stb (2OOO22) g Chrsta Lacrx (22). Frblleder: Kvder, sm har klaret sg gdt e madsdmeret verde; Chael. Kawakub g Balecaga (selv m ha var e mad). Bedste stlråd: Klæd dg på fr d ege skyld. Mtt: Cem aldrg på d6er, brug dem u, verde er så flygtg. Værste mdemde: Da hu fk e blå velurkjle tl s femårsfødselsdag, g e ade pge børehave havde de samme. >Det var frygtelgt.< Desgstl: Flerfacetteret g fte humrstsk. Leder fr tde efter det smukke. Ege stl: Ka kke saettes bås. Ngle gage sber g esfarvet, adre gage det mdsatte. Mde år 2005: Rkke har lge været Ruslad fr at hete sprat tl s æste kllekt. Øske: At flk skruer ed fr frbruget g tæker sg m. At uskkerhed kke kstat får dem tl at købe sg ud af deres kmplekser. 93

10 Daughters f Sryh, burde [ :'::::,:"::"!:",r,'':"b'1d'" : ffffffu ' ';:;';:";ff;,';,':,!:':,rr;:!;':,'::: Z AFCAMLLAALFTHAN \\/ å.$,wff ;,..',,, ; ff Med deres skre stl g fle hådørbejde :1 d btevetkuttudtødet. pær F a7 ZZ DM "dn lø r. /+ O![ ) Frl '62 Ll l ø ')) <c0 Mu 6 Ø m Sødergrd q Mre *$':'l ff *;ff.ff $ffh rck''rll chkke Blackc har det kke skrtet på tllægsrdee. Mes adre har hppet på frskellge mdebølger, har Krsta Sødergaard g Marae Erkse emlg skabt deres helt ege stl. Gækkebrevsklp g krpsære kjler med'øge' sldebe, rameteret tøj g ttede smykker hører dag tl de klasskere, sm adre kperer flæg. Frblledet er de stærke, amaeagtge kvde. Daughters f Style er emlg kke fr de geerte. Det kræver get at bære vres [øj. Det hadler emlg m at tr på sg selv g at tage asvar fr st lv, sger de ee halvdel af desgdue, Marae Erkse, sm står fr deres accessres g dekrater. Tøjet har geem e årrække frført muskbrache g er dukket p på MTV. Det er blevet frevget af stjereftgrafer sm Mar Test g frhadlet de mest tredsættede butkker sm Peal Eye Ld g Clette Pars. Med deres skre stl g fe hådarbejde burde de t desgere arbejde et cuturehus. Me med små bør g famlev har de aldrg haft md på at rykke teltpælee p. Også selv m Damark er fr ll1e tl deres uvers. Allgevel har tn 12/2004 de valgt kke at gå på kmprms med deres kusterske verbevsger. Sdste år drppede de deres halvårlge kllekter fr stedet at desge deres eget temp. Hvs v kke ka lave lge det, v går d fr, vl v hellere ku prducere tl specelle lejlgheder. På de måde hlder v vres av ret, sger Krsta Sødergaard, sm e vergag derfr har desget fr Charltte Sparre. Marae er på gade med e y klekt af halssmykker, der er lavet af Lev's Tshrts. Desude står hu bag e y lgersere, sm laceres verber, g sm de mstrdte prstjere Katja (. lægger av tl. Daughters f Stylemærket frblver desgdues kreatve ådehul. Og at der er tale m e stl, sm varer ved, har de flere gage fået bevset fr. Frlede var det Peal Eye Ld sm rgede g bad daskere m at reprducere gle af deres allerførste styes. Flk spørger emlg efter klasskere g her er det ku rgalere sm duer. BtÅ BOG Født: Krsta Sødergaard 1968, Marae Erkse ddaelse: Damarks Desgskle. ']994 Karrere: De t fadt samme va fællesprjektet Future Fash g fk deres teratale geembrud, da de l99b deltg Hyperhallmdeshwet g begyd te at sælge tl butkker ver hele verde. dag desger de tl specelle pgaver, frude at de freelacer rdvduelt. Desude dgår de l(ustdustmuseets perma ete samlg. Frbllede: Therry Mugler fr has kagtge, stærke amaekvder. Kedeteg: Deres fadevldskhed g eve t at gå le ud. Desgstl: Rå, fem g grafsk, med e høj sgalværd De klpper, rver g flår ø,et, teger på det g bruger her. Ege stl: De samme, me mere afdæm pet med åree, Største syd: Lgegyldrghed. Når ma går på kmprms med se dealer. Største drøm: At kue ttlsdesaette de praktske hesy g ku arbejde ud fra deres ege vser. 51

11 Camlla Stærk d h ør ølt d kør akt er s er et Cømllø Stærks tøj, der har yudet føs K mp r m slø sh e ver hele verde. Sm ug desger hødler det emlg m øt hlde fast s ege stl, sger hu. AF CAMLLA ALFTHAN. FOTO: ETTE ØRS OC CHRS MOORE t*_*; æ ff \4 t"! CT)!) Camllas padebåd er lavet et gammelt høtteet. T\., +t?\ af a Camlla Stærk lr et par år sde kæmpede med husleje Ld, vr hedes største øske at få st eget g at blve e del af et rgtgt mdehus. Sdste år gk drømme tl dels pfyldelse. E dask tøjggat valgte emlg at spsrere hedes eget mærke. Det betyder, at hu u har verskud tl at dyrke de gtske stl, sm de frløbe fre år har skaffet hede fas ver hele klde. Lge sde Camlla fk st eksamesbevs fra Ravesbure Cllege, er det gået stærkt. Hu lagde ud med at sælge hele s afgagskllekt tl de eksklusve butk Brw's, g avse The Daly Telegraph udævte hede tl 6t af årets ye desgtaleter. Sde da har hedes tøj dtaget de glttede blades sder, herbladt Vgue g Elle. Selv m hu u ka kmme et skrdt vdere mdeverdee, er der stadg e masse arbejde, sm skal ås. Me d6t at skulle kæmpe fr s plads er kke så dårlgt edda. Det er emlg de hårde år ude særlg mage pege, sm har spreret Camlla, g sm betyder, at hu lgesm hedes dl, Cc Chael har været tvuget tl at bruge s fatas fr at skabe st eget udtryk. Det at leve af æste getg har altd spreret mg, sger Camlla, sm er gd ln r r tl ar gøre fud på lppemarke /24 efterår / v ter e sudlesske stj erem del Alek Wek hører tl Cømll Stærks mage fas. F rø D Født: Bd*rup *74. ddaelse: BA fr* R*vesbure C*lleg*?sl. det. Hedes seeste påfud et srt padebåd er således lavet af et gammelt hatteet. Lgesm Mlle Chael er hu de bedste karat af st eget desg. Presse ka lde 6t, g dkøbere get adet, me jeg skal hele tde tæke på, at jeg gså laver tøj, sm jeg selv vl gå med. Sm desger er hu desude e sæs fra butkkere. Tl æste smmer har hu skabt e fem grugestl, spreret af de afdøde sager Curt Cba, klusve dslag fra 4O'ere g 50'ere, g badetøj malere Luce Freuds,savsede farver. Karrere: erudl*gre 7000 s;t eget {rr* mer tøj, skr, bælter cg t*sker. dag fr:rhadles mærket *ver hee lsd*, b!.e"! \ew Yr<, Ld*, Eerlrr. F*rs, $ydev g llg Kr:g^ Frbllede: h mrr*r, $sr?ar e!'1 meget eleg*t kvde. l'lvs ru havde levet * ade tdeacler, havde hu wæret desge r. Mtt: A vffre tfl* r*d lg selv" Des gst : l\lørl{r$ * tsk. f kl * f *rrrlar g slhueter ;ecl væg på te kstur r*g detcjer. Meget srt red beskdte farer * støvet hru, *lve, {ersh* :g spøges**hvcl" Ege stl: Ege clesg bladet red vtage *g typlsk et g:ar seks år garle Erkestccr. Deske kvders stl: \u?lklædt g velsgeret" Ld*ere her ef mere evduel stl. der lq!<e ødvedgvs er sult, * sm er struleterds. Største drøm:,å.t {å ;t eget reehus, rer klrdercr herretøj B hrearceccrur 99

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1 BANE 01 Nr. 20 // SØNDag SØNdag den 9. den JUNI 9. JUNI 2013 2013 KL. // 12.00 Charlottenlund // Prs 25 kr BRoLIne Lunden præsenterer copenhagen cup 2013 søndag 9. jun // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere