FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder"

Transkript

1 FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder

2 Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse Hulspejl ed relekterede etall Spredelses overlade vrkede so hulspejl Besteelse a brydgsdeks or spredelses glas Strålegag ed relekso ra dersde a salelse Besteelse a brydgsdeks or salelses glas Astroosk kkkert Polarsato Teoretsk orberedelse a) b) c)... 4 Dskusso a ejl og uskkerheder Salelser Spredelse Hulspejl ed relekterede etall Spredelses overlade vrkede so hulspejl Besteelse a brydgsdeks or spredelses glas Strålegag ed relekso ra dersde a salelse Besteelse a brydgsdeks or salelses glas Astroosk kkkert Polarsato Kokluso

3 Forål Forål Forålet ed de ølgede øvelser er at gve et dblk de geoetrske optk. Heruder begreber og dverse kopoeter. V vl øvelsere etervse abldgsorele or salelser og hulspejl, berege deres brædvdder, krugsrader og brydgsdeks. Desude vl v bruge og etervse suorle, or saesatte lsesysteer, ved optske ålger a brædvdder. Sdst vl v udersøge lys polarsato og lys bølgeatur. Målet øvelsere er at vse de age ulgheder der lgger optk, orbdelse ed struettekolog, så so brller, kkkerter, kroskoper og kaeraer

4 Eleeter Måleresultater. Salelser +0 c lse: Der oretages 3 ålger ed e +0 c lse. s sættes tl 3 orskellge værder og s ærke åles, or dereter at berege brædvdde. Tl alle 3 åles størrelse a gestade og blledet, or at berege orstørrelse. s s' Noel Forskel Gestad Bllede Forstørrelse ra Forstørrelse s og s'. Målg 9,00 0,00 9,74 0,00 0,6,40,70,3 -,05. Målg,00 7,70 9,8 0,00 0,9,40,0 0,88-0,80 3. Målg 5,00 6,0 9,83 0,00 0,7,40,60 0,67-0,65 Geest 9,79 0,00 0, +5 c lse: Der oretages 3 ålger ed e +5 c lse. s sættes tl 3 orskellge værder og s ærke åles, or dereter at berege brædvdde. s s' Noel Forskel. Målg 9,00 6,30 4,73 5,00 0,7. Målg,00 5,90 4,65 5,00 0,35 3. Målg 5,00 5,60 4,58 5,00 0,4 Geest 4,65 5,00 0, c lse: s er gvet på orhåd tl at være 60 c, og derudra åles s og brædvdde bereges. s s' Noel Forskel 60,00 54,00 8,4 30,00,58-4 -

5 Eleeter +0 c og +30 c lse: Der oretages 3 ålger ed e +0 og e +30 c lse saesat. s sættes tl 3 orskellge værder og s ærke åles, or dereter at berege brædvdde. De oelle bereges vha. suorle. s s' syste,ålg Forskel syste,ålg Noel Noel orskel. Målg 0,00 9,0 7,45 7,8 0,7 7,50 0,05. Målg 0,00,50 7,69 7,8 0,4 7,50 0,9 3 Målg 30,00 0,50 7,78 7,8 0,49 7,50 0,8 Geest 7,64 7,8 0,36 7,50 0,4. Spredelse -0 c og +0 c lse: s sættes tl 3 orskellge værder og s alæses, or dereter at berege brædvdde. Da der kke ka oretages ålger på e -0 lse, sættes dee sae ed e +0 lse, og brædvdde bereges. Suorle bruges tl at berege spredelses brædvdde. s s' Noel Forskel Spredelse. Målg 30,00 43,00 7,67 0,00,33,97. Målg 40,00 3,70 7,99 0,00,0,50 3. Målg 50,00 8,70 8,3 0,00,77,6 Geest 7,97 0,00,03,54.3 Hulspejl ed relekterede etall -6 c hulspejl: ålger oretages på et -6 c hulspejl, hvoreter brædvdde bereges. s s' Noel Forskel. Målg 50,00 4,00 6, 6,00 0,.Målg 40,00 7,00 6, 6,00 0, Geest 6,7 6,00 0,7 Sde 5 a

6 Eleeter.4 Spredelses overlade vrkede so hulspejl -0 c lse so hulspejl: ålger oretages ed begge sder a e spredelse ugerede so et hulspejl, hereter bereges brædvdde, og krugsraduse bestees or begge sder. s s' Noel Forskel Krugsradus Sde :. Målg 30,00 4,70 9,87 0,00 0,3 9,73. Målg 35,00 5,0 0,55 0,00 0,55,0 Geest 0, 0,00 0, 0,4 Sde : 3. Målg 30,00 5,0 0,04 0,00 0,04 0,09 4. Målg 35,00 3,90 9,95 0,00 0,05 9,90 Geest 0,00 0,00 0,00 9,99.5 Besteelse a brydgsdeks or spredelses glas Tl beregg avedes geesttet a begge sders krugsradus or spredelse ast.4, og geesttet a brædvdde ra ast.. V bruger brlleageres orel. ( ) ( + ),54 + r r + r r ( + ) 0,4 9,99,47 Sde 6 a

7 Eleeter.6 Strålegag ed relekso ra dersde a salelse +30 c lse so hulspejl: ålger oretages or hver sde a lse, hvoreter brædvdde or systeet bereges og lses krugsrader bestees. Dereter bereges brædvdde or lse so et hulspejl. s s' Sde syste. Målg 0,00 0,50 6,89. Målg 30,00 8,60 6,68 Geest 6,78 Sde 3. Målg 0,00 0,80 7,0 4Målg 30,00 8,80 6,80 Geest 6,9 Brædvdde or lse so hulspejl bereges ud ra de geestlge brædvdde or systeet og de geestlge brædvdde or salelse ra ast., vha. a suorle. Systeet er saesæt a to salelser og et hulspejl, betragtet so tætsddede. Sde : syste hulspejl hulspejl, salelse syste 6,78 + salelse 8,4 hulspejl,97c Sde : hulspejl, 3, 45c r 6,9 8,4 r,97 5,94c 3,45 6,90c Sde 7 a

8 Eleeter.7 Besteelse a brydgsdeks or salelses glas Tl beregg avedes geesttet a begge sders krugsradus or salelse ast.6, og geesttet a brædvdde ra ast.. V bruger brlleageres orel. ( ) ( + ) 8,4 r + r r r + ( + ) 5,94 6,90,46.8 Astroosk kkkert Ved ed et CCD kaera at åle de sylge lægde på e leal placeret på det odsatte sde a kkkerte ka orstørrelse bereges vha. lægde ålt ude kkkert. Objektvet er kostat e +30 c lse. Der prøves ed lere okular lser. Lægde ude kkkert: 8,7 4,6 68, c Lægder ed kkkert: Lse Sylge pukter Øvre Nedre Lægde Forstørrelse Teoretsk orstørrelse Avgelse +5 4,4 3,5 9, 9 6,9 6 0, ,0 3,8 0, 3,4 3 0,4 Sde 8 a

9 Eleeter -0 73,5 30,8 4,7,6,5 0,.9 Polarsato E laser sættes tl at rae e glasplade gee e polarsator, so er justeret tl at p- polarseret lyset, hvoreter stråle raer e ur. Glasplade drejes u dtl laserstråle kke ses på ure. Astade A og B åles. Hereter bereges Brewster-vkle v. A 8,9 c. B 7,4 c. v ta 7,4 9, ,97 Sde 9 a

10 Eleeter 3 Teoretsk orberedelse 3. a) So det ka ses på blledet vl der kke ske oget ed s og s ved askærg, da abøjge a blledet gee lse opylder regle, daldsvkel lg udaldsvkel. Deror ædres oreterge a blledet sat brædvdde kke. Derod vl der træge dre lys gee lse, og abldge vl blve ere kocetreret, e svagere. Sde 0 a

11 Eleeter 3. b) Et objekt betragtes ude kkkert og syslje tl yderpuktere daer ed plalje e vkel a, hvs objektet bageter betragtes gee e kkkert, vl e syslje tl yderpuktere dae e y vkel B. Overører v dette tl de to lser e kkkert år v e spel saehæg elle a og B. ta ta ta ta h ( β ) ta( α ) ( β ) ta( α ) ( β ) ( α ) Ved så vkler er h ta( v ) v deror ka v sge at Sde a

12 Eleeter α F β 3.3 c) Brewstervkle or overgage elle to ateraler ed brydgsdeks på heholdsvs,5 og. ta ( φ) φ ta,5 33,69 Ved at beytte Sell s lov ed e vkel på 4º ka v etervse at der er total dre relekso år vkle Φ er højere e 4º. sφ sφ,5s sφ φ s sφ sφ ( 4) () 90 Sde a

13 Eleeter 4 Dskusso a ejl og uskkerheder Når v kgge på vores åleresultater, ses det tydelgt at der er e avgelse, so kke er kostat og so varerer størrelse ra ålg tl ålg. Dette ka skyldes age tg, e e a grudee, og e eget væsetlg, er de åde so ålgere oretages på. Ved ålg a astade, skal v stlle skarpt på blledet a de projekterede gestad. Me skarpstllg a blledet, ka varerer eget alt eter hvlke perso der stller skarpt. Lagt ra alle eesker har perekt sy og de orskel der er ra blledet tl blledet blver opattet vores øje ka varerer, alt eter hvor stor styrke a har på se øje. Også brller ka splle d her, da optkere ote laver brller so er e sugle skarpere, større styrke, e ålgere a øjet. Ved ålger a saesatte lsesysteer, reger v ed at lsere er så tæt sae so ulgt, e realtete sad de ca. c. ra hade, hvlket gver e systeatsk ejl ved ålgere a et sådat syste. 4. Salelser +0 c lse: Mddelværde a brædvdde, : 9,79 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,047 Stadartavgelse, : 0,07 Ved orstørrelsesdele ses det at der er e kostat avgelse på 0,08 ved de to ørste og e på 0,0 ved de sdste. Her kue a godt kokludere a der er e systeatsk ejl, e på grud a de begræsede atal ålger, vlle dette kke være klogt, da der er lere aktorer der spller d. Sde 3 a

14 Eleeter +5 c lse: Mddelværde a brædvdde, : 4,65 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,075 Stadartavgelse, : 0, c lse: Det ses ud ra resultatet at det kke er helt præcst, e dog e god tlærelse tl det rgtge resultat. Avgelse ka have lere årsager, e skarpstllge ka have e væsetlg dlydelse. +0 c og +30 c lse: Mddelværde a brædvdde or systeet, : 7,64 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,7 Stadartavgelse, : 0,098 Sde 4 a

15 Eleeter 4. Spredelse -0 c og +0 c lse: Mddelværde a brædvdde or systeet, : 7,97 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,8 Stadartavgelse, : 0,6 Mddelværde a brædvdde or spredelse, :,54 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,407 Stadartavgelse, : 0,35 Sde 5 a

16 Eleeter 4.3 Hulspejl ed relekterede etall Mddelværde a brædvdde, : 6,7 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,07 Stadartavgelse, : 0, Spredelses overlade vrkede so hulspejl Mddelværde a brædvdde,, sde : 0, Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,48 Stadartavgelse, : 0,34 Mddelværde a brædvdde,, sde : 0,00 Stadartavgelse a e ålg, : Sde 6 a

17 Eleeter ( x ) 0,064 Stadartavgelse, : 0,045 Mddelværde a krugsraduse, r, sde : 0,4 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,969 Stadartavgelse, : 0,685 Mddelværde a krugsraduse, r, sde : 9,99 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,35 Stadartavgelse, : 0,095 Sde 7 a

18 Eleeter 4.5 Besteelse a brydgsdeks or spredelses glas V ved kke ed skkerhed hvad de orskellge lser er lavet a, e a vores resultat ka v koe ed et kvalceret gæt. Vores resultat tyder på at lseateralet er glas eller et lgede aterale, da brydgsdekset or glas er,5. Dog er resultatet kke præcst, so ge skyldes åleuskkerheder, skarpstllg.eks Strålegag ed relekso ra dersde a salelse Mddelværde a brædvdde,, sde : 6,78 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,49 Stadartavgelse, : 0,05 Mddelværde a brædvdde,, sde : 6,9 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,49 Stadartavgelse, : 0,05 Sde 8 a

19 Eleeter Mddelværde a krugsraduse, r, sde : 3,57 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,83 Stadartavgelse, : 0,00 Mddelværde a krugsraduse, r, sde : 3,8 Stadartavgelse a e ålg, : ( x ) 0,97 Stadartavgelse, : 0,0 4.7 Besteelse a brydgsdeks or salelses glas V vl ge gå udra at lse er lavet a glas og der ed se at resultatet kke helt lever op tl det orvetede,5, e er dog pæ på vej. Ige er der et utal a tg der ka have dlydelse på resultatet. Bl.a. er det geestsværdere der er brugt tl at berege, hvlket vl sge at orholdet elle de to rader kke er de sae so hvs det var værder der var taget ra sae ålg. Sde 9 a

20 Eleeter 4.8 Astroosk kkkert Ma ka se på skeaet ast.8, at avgelse atager ed orstørrelse. Dette skyldes at hvs der er e llle systeatsk ejl og uskkerhed, blver dee også orstørret, jo højere orstørrelse a laver på de Astrooske kkkert. 4.9 Polarsato De teoretske brewstervkel lgger dee stuato på 56,3. De ålte var 5,97, dette gver e avgelse på 4,34. Avgelse skyldes sær åleuskkerhed på opstllge, og taget de betragtg, er e avgelse på 4,34 acceptabel. Sde 0 a

21 Eleeter 5 Kokluso Ma ka ude tvvl se at der e god overessteelse elle det teoretske, og de praktsk udørte ekspereter. Avgelsere lægger alle eksperetere ærhede a det teoretske grudlag, og gver et overbevsede dtryk a hvorda optk ka beskrves teore. Der er klart age ulgheder ed apulato a gestade/blleder sat lys, ved brug a optk. Øvelsere har gvet orståelse or teore og prakssse, bag de gægse brug a optk hverdage. Nav: Dato: Jacob Chrstase Nav: Dato: Morte Olese Nav: Dato: Adreas Lyder Sde a

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Rapport om lav-temperatur korrosion. Martin Peter Breil Kaj Thomsen IVC-SEP, Institut for Kemiteknik Danmarks Tekniske Universitet 2002

Rapport om lav-temperatur korrosion. Martin Peter Breil Kaj Thomsen IVC-SEP, Institut for Kemiteknik Danmarks Tekniske Universitet 2002 Rapprt lav-teperatur krrsn Martn Peter Brel Kaj Thsen IVC-SEP, Insttut fr Keteknk Danarks Teknske Unverstet 00 Lav-teperatur krrsn Intrduktn Det er påvst [J.P. Jensen et al., 001], at lavteperatur krrsn

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger

NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger Se det usynlige - øvelsesvejledninger INDHOLDSFORTEGNELSE OG KOLOFON "Se det usynlige" øvelsesvejledninger Indholdsfortegnelse Undersøg laserlysets interferensønster... 3 Beste tykkelsen af et hår... 7

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen. Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk!

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere