Den kommunale Kvalitetsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12"

Transkript

1 Den kommunale Kvalitetsrapport Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune

2 Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever i Frederikshavn Kommune... 6 Udviklingen i antal klasser, klassekvotient, antal elever pr. lærere Udviklingen i antallet af børn i SFO Faglige niveau... 7 Afgangsprøver Ressourcer Udgifter til drift og til undervisningsmidler Fravær Bangsbostrand Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Bangsbostrand Skole Elling Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Elling Skole Frydenstrandskolen Linjefagsdækning Nøgletal for Frydenstrandskolen Nøgletal for specialklasser Gærum Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Gærum Skole Hørby-Dybvad Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Hørby-Dybvad Skole Jerup Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Jerup Skole Nordstjerneskolen Linjefagsdækning Nøgletal for Hånbækskolen Normalklasser Specialklasser

3 Nøgletal for Munkebakkeskolen Modtageklasser Nøgletal for Ørnevejens Skole Normalklasser Specialklasser Ravnshøj Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Ravnshøj Skole Skagen Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Ankermedets Skole Modtageklasser Nøgletal for Hedeboskolen Normalklasser Specialklasser Stensnæsskolen Linjefagsdækning Nøgletal for Stensnæsskolen Strandby Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Strandby Skole Sæby Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Sæby Skole Modtageklasser Sæbygaardskolen Linjefagsdækning Nøgletal for Sæbygaardskolen Normalklasser Specialklasser Torslev Skole Linjefagsdækning Nøgletal for Torslev Skole Aalbæk Skole Linjefagsdækning

4 Nøgletal for Aalbæk Skole Heldagsskolen Linjefagsdækning Nøgletal Heldagsskolen Bemærkninger

5 Indledning På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet i juni 2012 blev det besluttet, at de fem skoler, der pr. 1. august 2012 skulle fusioneres, udelukkende skulle udarbejdes den del af Kvalitetsrapporten, der omhandlede rammebetingelser og resultater. Derimod skulle de to nyetablerede skoler, Skagen Skole og Nordstjerneskolen, udarbejde en rapport der beskriver skolernes kommende indsatsområder. For skoleåret er Kvalitetsrapporten, for den del der vedrører rammebetingelser og resultater, udarbejdet som en samlet rapport for alle kommunens skoler, mens der er for hver enkelt skole er udarbejdet en rapport, der beskriver den pædagogiske praksis, herunder indsatsområder. Desuden er der for de skolers vedkommende, der har en SFO en evaluering af Mål og Indholdsbeskrivelser. Den enkelte skoles rapport indeholder endvidere en afdækning af idrætsundervisningen på skolen, herunder undervisningens organisering, timetal, evaluering m.m. Baggrunden for afdækningen er, at Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at det skal fokus på området. Skoleledergruppen har nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde forslag til en beskrivelse af indsatsområdet med bl.a. beskrivelser af mål, indsatser, handlinger, evaluering, andet. Skolevæsenets struktur og elevforhold Klassetrin Skolens navn Specialtilbud Hele skoleforløbet Heldagsskolen Adfærd, kontakt og trivsels problematikker Familieklasser Bh. kl. 4. klasse Elling Skole Bh. kl. 9. klasse Frydenstrandskolen Gærum Skole Hedeboskolen Hørby-Dybvad Skole Hånbækskolen Jerup Skole Munkebakkeskolen Ravnshøj Skole Stensnæsskolen Strandby Skole Sæby Skole Sæbygaardskolen Strukturklasser Svære generelle indlæringsvanskeligheder Generelle indlæringsvanskeligheder Svære generelle indlæringsvanskeligheder Adfærd, kontakt og trivsels problematikker Kontaktklasser Autistklasser Generelle indlæringsvanskeligheder 5

6 Torslev Skole 1. kl kl. Ankermedets Skole Familieklasser Bh. kl. 10. klasse Bangsbostrand Skole Ørnevejens Skole Aalbæk Skole Adfærd, kontakt og trivsels problematikker Familieklasser Generelle indlæringsvanskeligheder Udviklingen i antal elever i Frederikshavn Kommune I de seneste 3 år, fra skoleåret til skoleåret er der sket fald i elevtallet fra 6687 til 6358 elever. Dette svarer til et fald på ca. 5 %. I samme periode er antallet af normalklasser faldet med ca. 10 %. Elever i alt N. kl. Spec. kl Spec. kl. N. kl. Elever i alt Udviklingen i antal klasser, klassekvotient, antal elever pr. lærere. Antal elever pr. lærer Klassekvotienter Antal klasser Antal klasser Klassekvotienter Antal elever pr. lærer ,8 12, ,5 11, ,6 12,

7 Udviklingen i antallet af børn i SFO1. Antal børn i SFO1. Børn Jf. Folkeskolelovens 40, stk. 4 skal der udarbejdes og offentliggøres Mål- og Indholdsbeskrivelser for SFO området. For Frederikshavn Kommunes vedkommende blev de første beskrivelser udarbejdet til ikrafttræden pr Beslutningen var ligeledes, at der efter en to periode på to år skulle foretages en evaluering af Mål- og Indholdsbeskrivelserne. Disse evalueringer findes i Kvalitetsrapporten for den enkelte skole. Faglige niveau Nationale test Jf. Folkeskoleloven 13, stk. 2 skal der foretages en løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Som et led i denne evaluering udarbejder Undervisningsministeren test i udvalgte fag på bestemte klassetrin. Testresultaterne grupperes som flg.: 1 10 point: En del under gennemsnittet point: Under gennemsnittet point: Gennemsnittet point: Over gennemsnittet point:en del over gennemsnittet Fag Skolernes spredning i point Kommunegennemsnit Landsgennemsnit Læsning 2. klasse klasse klasse klasse Matematik 3. klasse klasse Engelsk, 8. klasse Biologi, 8. klasse Fysik/kemi, 8. klasse Geografi, 8. klasse

8 En samlet vurdering af testresultaterne viser, at der indenfor kommunen er stor spredning i de opnåede resultater. Frederikshavn Kommune er i alle fag og på alle årgange placeret i grupperingen Gennemsnittet med opnåede resultater i området point. Kommunens opnåede resultater ligger meget tæt på landsgennemsnittet dog indenfor alle områder med 1-4 point under. Læsning 8. årgang 6. årgang 4. årgang 2. årgang årgang 4. årgang 6. årgang 8. årgang Ser man isoleret på læsetesten, er der i 3 ud af 4 grupperinger opnåede bedre resultater end ved den foregående test. Matematik årgang årgang I matematiktesten er der opnået bedre resultater på den ene af de testede årgange, mens der er et tilbagegang for den anden årgang. 8

9 Engelsk årgang årgang Biologi årgang Fysik/kemi årgang

10 Geografi årgang Ser man på fagene i den naturfaglige fagblok, biologi, geografi samt fysik/kemi er der inden for alle områderne opnået dårligere resultater end i de foregående år. Udsvingene, der ligger på 3-4 point, kan nok mest tilskrives tilfældigheder. Afgangsprøver Sammenligning mellem gennemsnittet i Frederikshavn Kommune og på landsplan Mundtlig engelsk Fysik/kemi Færdighedsregning Problemregning Skriftlig fremstilling Frederikshavn Landsgennemsnit Retskrivning Mundtlig Læsning For de obligatoriske prøve fags vedkommende gør det sig gældende, at Frederikshavn Kommune indenfor alle fag ligger en smule under landsgennemsnittet. 10

11 Udviklingen i Frederikshavn Kommune Mundtlig engelsk Fysik/kemi Færdighedsregning Problemregning Skriftlig fremstilling Frederikshavn Frederikshavn Frederikshavn Retskrivning Mundtlig Læsning En generel betragtning er, at Frederikshavn Kommune fra skoleåret til skoleåret har haft en mindre tilbagegang i karaktergennemsnittet. Mest markant er tilbagegangen i matematik, færdighedsregning og problemregning. Vi har en forventning om, at skolerne bl.a. med hjælp fra de nyuddannede matematikvejledere sætter fokus på området. Ressourcer Udgifter til drift og til undervisningsmidler Normalklasser samt klasser med generelle indlæringsvanskeligheder Undervisningsmidler Drift Specialklasser 11

12 Heldagsskolen Sæbygårdskkolen, heldagsklasser Autistgruppe Kontaktklasser Strukturklser Hedeboskolen, svære generelle Frydenstrandskolen, svære generelle Fravær Ulovligt fravær Bevilliget fravær Sygdom Fravær pr. elev Fravær pr. elev Sygdom Bevilliget fravær Ulovligt fravær ,3 6,4 3,1 0, ,9 3,2 0, Som ovenstående diagram viser, at der er sket et mindre fald i elevernes fravær. En positiv udvikling der måske kan tilskrives, at der i de seneste år er meget fokus på problematikken 12

13 Bangsbostrand Skole Linjefagsdækning Størstedelen af undervisningen varetages af lærere med linjefagskompetencer. I indskolingen og på mellemtrinet varetages en del af undervisningen i de naturfaglige fag også af lærere med kompetencer svarende til linjefag. Nøgletal for Bangsbostrand Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 21,7 20,7 21,1 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 15,4 13,9 13,8 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 6 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 9,2 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 41,3 40,9 40,8 40,3 40,3 Antal aflyste timer i % 0,5 % 0,4 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 94,8 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 15,9 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP 1 FA 2 SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 7,1 6,2 6,9 5,3 6,9 5,4 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,2 5,7 6,7 6,0 6,0 5,4 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 5,8 5,4 6,2 6,1 5,6 5,5 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 5,4 6,3 6,3 7,3 5,6 6,3 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 5,9 5,2 6,6 6,4 6,9 6,3 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,9 6,1 6,9 6,8 6,7 6,7 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 5,4 6,6 5,9 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 5,8 7,0 5,6 6,5 4,3 6,4 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 5,5 5,5 5,8 5,5 5,2 5,7 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse efter 10. klasse 10. klasse 51,6 % 44,8 52,6 50,4 50,2 % Gymnasial uddannelse 41,9 % 40,3 % 40,4 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 4,8 % 14,9 % 5,3 % 9,9 % 13,7 % Andet 1,6 % 0 % 1,7 % 2,3 % 3,4 % Gymnasial uddannelse 79,3 % 64,7 % Erhvervsuddannelse 12,1 % 32,4 % Andet 8,6 % 2,9 % 1 SP = Standpunktskarakter 2 FA = Folkeskolens afgangsprøve 13

14 Elevernes fravær I alt 9,4 10,5 9,5 10,2 11,0 Sygdom 6,4 7,4 6,5 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 Bevilliget fravær 2,6 2,7 2,5 3,1 3,2 14

15 Elling Skole Linjefagsdækning Undervisningen i fagene i den humanistiske og praktisk-musiske fagblok varetages i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer, mens undervisningen i de naturfaglige fag i overvejende grad varetages af lærere med kompetencer svarende til linjefag.82 Nøgletal for Elling Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 20,5 16,4 15,4 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 11,1 12, ,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 7,2 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 22,2 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer 888 kr kr. 644 kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 35,7 % 40,9 % 42,8 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0 % 0 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Elevernes fravær I alt 11,2 12,3 10,7 10,2 11,0 Sygdom 7,0 7,8 6,5 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0 0,2 0,2 0,9 0,9 Bevilliget fravær 4,2 4,2 4,0 3,1 3,2 3 I perioden var der dog 89 elever, men eleverne på 4. årgang valgte at flytte til andre skoler 4 Den forholdsvis lave udgift til undervisningsmaterialer m.m. skyldes bl.a. den manglende 4. klasse, hvor der normalt er udgifter til lejrskole, svømmetransport materialeudgifter til håndarbejde m.m. 15

16 Frydenstrandskolen Linjefagsdækning I alle fagblokke og fag undervises der overvejende af lærere med linjefagsuddannelse. Nøgletal for Frydenstrandskolen Da det er Frydenstrandskolens første år som eksisterende skole, er der naturligvis ingen tidligere tal, der kan vise udviklingen på skolen. Vi har i stedet for valgt at indsætte tallene fra de tidligere skoler Abildgårdsskolen og Fladstrand Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal 693 A: F: Antal klasser 31 A: F: Klassekvotient 22,4 A: 16,0 17,5 19,6 18,5 F: 21,6 22,1 Antal elever pr. lærer 13,6 A: 12,2 13,5 12,3 12,5 F: 14,5 14,7 Timer til holddannelse pr. elev 7,5 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 11,8 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr. A: kr kr. F: Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer 813 kr. A: kr kr. F: Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 40,3 % A: 41,3 % 41,5 % 40,3 % 40,3 % F: 40,7 % 41 % Antal aflyste timer i % 0,2 % A: 0,01 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % F: 1 % 1 % Antal børn i SFO A: F: Dækningsgrad i SFO 89,9 % 84,6 % Antal børn pr. ansat Udgift pr. barn i SFO kr. A: kr kr. F: Karakterer 7 SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,3 6,0 8,1 5,7 7,1 5,1 6,7 5,6 6,7 5,6 6,7 5,4 6,2 6,4 Dansk retskrivning 5,6 6,1 6,5 5,2 6,3 6,3 6,3 5,8 6,3 5,7 5,8 5,5 5,4 6,1 Dansk Skriftlig fremstilling 5,3 5,5 5,1 6,1 5,4 5,1 6,2 6,0 6,2 5,9 5,8 6,2 5,9 4,7 5 Her er kun indregnet elever fra normalklasserne i SFO 6 En samlet udgift for såvel normal som special SFO 7 I de tidligere år er det karaktererne fra Abildgårdskolen de stå øverst 16

17 Dansk mundtlig 5,6 7,1 4,4 6,3 5,6 6,1 5,9 7,2 5,9 6,8 4,7 6,6 6,2 6,9 Matematik færdighedsregning 6,0 6,7 5,0 3,9 5,6 6,8 6,8 6,2 6,8 6,2 6,5 5,5 7,5 7,9 Matematik problemregning 5,7 5,8 5,5 4,7 5,7 6,2 6,5 5,9 6,5 5,8 5,1 5,0 6,7 7,3 Matematik mundtlig 5,4 5,0 4,8 5,9 5,9 5,7 6,4 Engelsk mundtlig 5,5 6,3 4,8 7,2 4,0 6,2 5,6 6,9 5,6 6,8 5,5 6,6 6,6 7,0 Fysik/kemi 5,7 5,4 5,7 6,6 5,4 5,7 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 5,9 5,1 7,6 4,3 10. klasse 45 % A: 47 % 55 % 50,4 % 50,2 % F: 59 % 28 % Gymnasial uddannelse 45 % A: 40 % 36 % 37,4 % 32,9 % F: 29 % 57 % Erhvervsuddannelse 7 % A: 8 % 9 % 9,9 % 13,7 % F: 12 % 15 % Andet 3 % A: 5 % 0 % 2,3 % 3,4 % F:0 % 0 % Elevernes fravær I alt 13,0 A: 13,1 11,6 10,2 11,0 F: 12,0 12,9 Sygdom 8,4 A: 8,8 7,3 6,2 6,9 F: 7,7 8,2 Ulovligt fravær 0,8 A: 0,6 0,7 0,9 0,9 F: 1,3 1,5 Bevilliget fravær 3,8 A: 3,7 3,6 3,1 3,2 F: 3,0 3,2 Nøgletal for specialklasser Nøgletal Klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 7 7,3 6,1 Samlede udgift pr. elev kr kr kr. Udgifter pr. elev til undervisningsmaterialer kr kr kr. Strukturklasser: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 6,6 7,4 6,9 Samlede udgift pr. elev kr kr kr. Udgifter pr. elev til undervisningsmaterialer kr kr kr. 17

18 Gærum Skole Linjefagsdækning Stort set alt undervisning på skolen varetages af lærere med linjefagsuddannelse Nøgletal for Gærum Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 16,0 14,9 14,8 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 11,7 11,2 10,3 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 4,7 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 14,6 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 37,8 % 38,2 % 41,9 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,5 % 0,8 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,7 7,3 6,8 6,2 7,3 6,4 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,7 6,7 5,9 6,9 7,1 6,8 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 9,2 6,7 5,4 6,8 6,8 6,3 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 7,6 5,4 6,2 7,2 6,3 8,4 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,5 8,2 7,6 7,0 5,9 6,9 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,8 8,2 7,4 7,2 5,9 7,4 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 6,8 5,2 5,9 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 7,7 5,8 6,1 6,8 5,3 7,8 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 7,7 5,4 6,3 6,1 4,9 5,0 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 50 % 39 % 38 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 20 % 46 % 50 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 30 % 14 % 13 % 9,9 % 13,7 % Andet 0 % 0 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 8,6 13,9 10,3 10,2 11,0 Sygdom 6,9 8,8 8,2 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,1 1,5 0,3 0,9 0,9 Bevilliget fravær 1,6 3,6 1,8 3,1 3,2 8 Gærum Skole havde i skoleåret??? sammenlæsning på årgang 18

19 Hørby-Dybvad Skole Linjefagsdækning Undervisningen varetages i alle fag i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse. Nøgletal for Hørby-Dybvad Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 17,9 17,4 17,4 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 13,5 H: 11,5 H: 11,8 12,3 12,5 D:13,2 D: 12,9 Timer til holddannelse pr. elev 5,1 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 12,6 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr. H: kr kr. D: Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr. H: kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning D: ,4 % H: 39,4 % H: 38,3 % 40,3 % 40,3 % D: 37,7 % D: 39,6 % Antal aflyste timer i % 0,4 % H: 0,2 % H: 0 % 0,6 % 0,6 % D: 0,3 % D:0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 45,3 % 84,6 % Antal børn pr. ansat Udgift pr. barn i SFO kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 5,1 6,0 5,5 6,2 7,0 6,5 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 4,6 4,6 5,4 6,4 5,9 6,7 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 5,2 5,0 5,2 5,9 6,5 6,2 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 5,1 7,5 5,2 7,7 6,3 8,1 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 5,8 6,2 7,9 8,6 6,7 8,2 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 5,7 5,0 7,3 7,8 6,6 6,8 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 5,3 6,7 6,6 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 4,9 6,1 4,9 6,4 6,5 7,6 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 5,1 6,7 6,2 7,4 6,7 6,8 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 65,8 % 80,8 % 64 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 26,3 % 11,5 % 24 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 7,9 % 7,7 % 12 % 9,9 % 13,7 % Andet 0 % 0 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 9,2 8,7 H: 7,7 10,2 11,0 D: 8,4 Sygdom 5,5 5,1 H: 4,2 6,2 6,9 D: 6,1 Ulovligt fravær 1,1 0,5 H: 0,4 0,9 0,9 19

20 D: 0,2 Bevilliget fravær 2,6 3,1 H: 3,1 3,1 3,2 D: 2,1 20

21 Jerup Skole Linjefagsdækning Indenfor følgende områder: de humanistiske fag på mellemtrin og i udskolingen, naturfag i ind- og udskolingen, samt de praktisk musiske fag i indskolingen undervises der udelukkende af lærere med linjefagsuddannelse. I faggrupperne humanistiske fag i indskolingen, naturfag på mellemtrinet samt praktisk musiske fag på mellemtrinet og i udskolingen undervises der i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer. Nøgletal for Jerup Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 20,4 15,4 15,9 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 10,8 10,3 10,8 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 6,6 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 19,9 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer Ikke oplyst kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 41,1 % 39,6 % 39 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 78 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 25,3 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 7,0 4,5 7,5 4,4 6,3 4,5 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 7,8 5,7 6,8 5,8 5,7 6,1 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 7,0 5,4 7,4 7,8 6,6 5,5 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 7,1 7,0 5,9 7,4 7,6 7,5 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,9 6,2 6,6 5,6 8,4 7,8 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,6 5,3 4,9 5,3 8,1 6,5 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 6,0 7,0 5,9 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 7,8 7,0 5,2 8,1 7,2 6,5 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,3 6,6 5,4 5,2 6,4 5,6 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 75 % 50 % 40,9 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 16,7 % 50 % 54,6 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 8,3 % 0 % 4,5 % 9,9 % 13,7 % Andet 0 % 0 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 10 13,6 10,5 11,6 10,2 11,0 9 Det lave antal klasser skyldes, at der sammenlæses på flere klassetrin 21

22 Sygdom 8,6 7,0 7,4 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,1 0,5 0,1 0,9 0,9 Bevilliget fravær 4,9 3,0 4,1 3,1 3,2 10 Den relativt høje fraværsprocent på Jerup Skole kan delvis forklares ved at 3 elever har gennemgået operationer og længerevarende sygehusophold/sygefravær samt en enkelt elev der har haft meget fravær og er blevet undervist i særligt tilrettelagt forløb. 22

23 Nordstjerneskolen Linjefagsdækning Indenfor alle fagområder og aldersgrupperinger er eleverne i overvejende grad blevet undervist af lærere med kompetencer svarende til linjefagsuddannelse og linjefagsuddannelse. Nøgletal for Hånbækskolen Normalklasser Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 17,1 15,9 16,9 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 8,3 10,4 10,7 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 4,3 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 15,3 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer 938 kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 40,6 % 35 % 40 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,7 % 0,6 % 1,5 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 92,9 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 10 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,2 6,8 7,6 6,2 7,3 5,9 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,9 7,0 7,5 6,1 7,2 6,0 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 5,4 5,5 6,9 6,7 6,2 5,9 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,0 7,0 5,8 7,7 5,8 7,6 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 6,7 7,4 7,1 6,2 7,8 7,5 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,5 6,7 6,6 6,6 6,7 7,0 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 5,7 6,6 6,6 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 6,6 7,4 5,4 8,8 5,9 7,1 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,2 6,0 6,2 6,5 5,8 6,4 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 28,6 % 35,7 % 39 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 62,9 % 42,9 % 54 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 5,7 % 11,9 % 7 % 9,9 % 13,7 % Andet 2,8 % 9,5 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær 11 I alt 15,7 14,3 15,3 10,2 11,0 Sygdom 10 9,3 9,7 6,2 6,9 Ulovligt fravær 2,1 2,7 2,4 0,9 0,9 Bevilliget fravær 3,6 2,3 3,2 3,1 3,2 11 Der har været et særdeles stort fravær for 3 elever. Enkelte to-sprogede elever har været på længerevarende ferie i hjemlandet 23

24 Specialklasser Nøgletal Autistgruppe: Elevtal Antal klasser Klassekvotient Samlede udgift pr. elev kr kr kr. Udgifter pr. elev til undervisningsmaterialer 567 kr kr kr. Kontaktklasser: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 6,6 6,1 8 Samlede udgift pr. elev kr kr kr. Udgifter pr. elev til undervisningsmaterialer kr kr kr. Nøgletal for Munkebakkeskolen Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 19,9 18,4 17,7 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 11,7 12, ,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 5,6 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 13,0 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer 841 kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 32,1 % 46,9 % 41,5 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,9 % 1 % 1,3 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 86,9 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 17,1 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,2 6,8 6,7 5,6 6,1 5,7 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,9 7,0 6,3 5,5 6,0 5,6 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 5,4 5,5 5,7 5,7 4,9 7,0 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,0 7,0 4,7 7,7 5,6 7,0 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 6,7 7,4 6,9 6,7 6,5 7,1 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,5 6,7 7,1 5,2 6,0 5,6 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 5,7 5,4 4,6 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 6,6 7,4 5,7 6,9 5,7 7,1 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,2 6,0 6,5 4,7 5,6 5,5 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 28,6 % 58,1 % 34,5 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 62,9 % 9,7 % 44,8 % 37,4 % 32,9 % 24

25 Erhvervsuddannelse 5,7 % 32,3 % 20,7 % 9,9 % 13,7 % Andet 2,8 % 0 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær 12 I alt 12,2 12,4 9,7 10,2 11,0 Sygdom 6,8 7,0 5,6 6,2 6,9 Ulovligt fravær 2,8 2,2 1,1 0,9 0,9 Bevilliget fravær 2,6 3,2 3,0 3,1 3,2 Modtageklasser Nøgletal Elevtal Antal klasser Klassekvotient 9,7 4,7 5,3 Nøgletal for Ørnevejens Skole Normalklasser Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 21,6 18,7 19,7 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 10,7 14,1 13,1 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 9,1 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 15,3 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer 817 kr kr. 900 kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 41,2 % 40,2 % 39,9 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 86,9 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 17,6 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,2 6,8 5,1 4,8 4,0 5,7 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,9 7,0 4,8 4,5 6,1 6,3 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 5,4 5,5 4,5 4,3 6,5 6,8 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,0 7,0 5,6 5,8 4,3 6,0 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 6,7 7,4 6,6 5,9 7,4 7,6 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,5 6,7 6,4 4,5 7,0 6,1 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 5,7 5,1 5,9 5,9 5,9 12 Der har været et særdeles stort fravær for 3 elever. Enkelte to-sprogede elever har været på længerevarende ferie i hjemlandet 25

26 Engelsk mundtlig 6,6 7,4 4,7 5,8 4,5 6,0 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,2 6,0 4,2 5,2 4,9 6,0 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse efter 10. klasse 10. klasse 28,6 % 87,5 % 60 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 62,9 % 0 % 13 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 5,7 % 0 % 27 % 9,9 % 13,7 % Andet 2,8 % 12,5 % 0 % 2,3 % 3,4 % Gymnasial uddannelse 52,4 % 50,8 % Erhvervsuddannelse 43,9 % 44,3 % Andet 3,7 % 8,1 % Elevernes fravær I alt 12,4 11,5 12,3 10,2 11,0 Sygdom 7,9 7,0 7,0 6,2 6,9 Ulovligt fravær 2,0 2,1 2,2 0,9 0,9 Bevilliget fravær 2,6 2,4 3,1 3,1 3,2 Specialklasser Nøgletal Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 6,4 7,4 7,0 26

27 Ravnshøj Skole Linjefagsdækning Alle klasser i udskolingen undervises i alle fag udelukkende af lærere med linjefagsuddannelse Alle øvrige elever og fag undervises i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse Nøgletal for Ravnshøj Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 17,5 18,1 17,8 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 12,7 12,4 13,5 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 4,8 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 12,5 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 46,2 % 38,2 % 39,3 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 91,4 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 20,6 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,9 6,8 7,2 7,2 8,3 5,5 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,6 5,9 7,0 7,6 6,9 5,4 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 7,4 7,7 7,2 7,6 6,8 6,7 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,7 7,0 7,4 8,7 6,7 7,2 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,6 6,5 8,0 7,0 7,3 6,4 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,5 7,0 7,9 7,9 6,8 7,0 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 6,2 7,8 6,4 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 7,2 8,4 7,7 8,7 7,6 7,5 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,1 6,0 7,7 8,7 7,6 7,5 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 45,2 % 45,2 % 41,2 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 45,2 % 45,2 % 44,8 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 9,7 % 6,5 % 10,3 % 9,9 % 13,7 % Andet 3,2 % 3,2 % 4,5 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 9,9 11,4 9,8 10,2 11,0 Sygdom 6,9 8,0 6,5 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,2 0,3 0,2 0,9 0,9 Bevilliget fravær 2,8 3,2 3,1 3,1 3,2 27

28 Skagen Skole Linjefagsdækning I fagene i den humanistiske fagblok undervises der i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse. Det samme gør sig gældende i de naturfaglige fag i udskolingen og i de fleste praktisk musiske fag. De naturfaglige fag i indskoling og på mellemtrinnet dækkes i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer. Nøgletal for Ankermedets Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 18,5 16,8 18,1 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 10,2 10,3 12,5 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 4,9 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 13,9 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 38,6 % 40,6 % 41,9 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 1,1 % 0,8 % 1,7 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 80 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 15 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 7,0 5,8 5,0 4,8 4,8 5,2 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,5 5,5 4,5 5,1 4,8 4,8 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 7,2 5,8 3,7 4,2 4,4 5,4 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,9 6,5 3,5 4,8 4,9 5,1 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,1 6,1 6,0 5,8 6,9 7,0 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,2 6,4 5,7 4,3 5,8 6,5 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 6,2 5,9 4,5 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 5,2 6,4 3,2 5,3 4,5 4,8 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,2 6,6 3,8 3,9 5,1 3,3 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 51,4 % 63 % 50 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 31,4 % 29,4 % 25 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 14,3 % 29,4 % 25 % 9,9 % 13,7 % Andet 2,9 % 0 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 11,5 12,5 14,4 10,2 11,0 Sygdom 5,9 6,2 9,0 6,2 6,9 Ulovligt fravær 1,8 2,4 1,3 0,9 0,9 Bevilliget fravær 3,8 4,0 4,1 3,1 3,2 28

29 Modtageklasser Nøgletal Elevtal Antal klasser Klassekvotient 9 3,5 8 Nøgletal for Hedeboskolen Normalklasser Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 18,8 18,8 19,4 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 11,5 10,4 13,2 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 5,1 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 11,6 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 39,3 % 40,6 % 41,9 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 1,6 % 0,5 % 3 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 77 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 14 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,7 6,6 7,5 6,1 7,7 5,6 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,9 6,5 7,1 6,5 7,4 6,4 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 6,5 6,5 6,9 5,8 7,6 5,7 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 5,5 5,9 6,1 6,6 6,6 6,9 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,3 7,6 6,1 5,9 7,8 8,4 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,9 6,7 5,9 5,0 7,2 7,2 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 6,5 5,7 5,5 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 5,5 5,9 6,8 6,1 5,9 7,5 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 5,2 5,0 4,8 4,4 5,4 4,2 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 48,7 % 54,3 % 43 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 38,5 % 37,1 % 41 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 10,3 % 5,7 % 14 % 9,9 % 13,7 % Andet 0 % 2,9 % 2 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 11,4 11,1 12,8 10,2 11,0 Sygdom 6,2 6,6 7,4 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,8 0,2 0,8 0,9 0,9 Bevilliget fravær 4,5 4,4 4,6 3,1 3,2 29

30 Specialklasser Nøgletal Klasser for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Elevtal Antal klasser Klassekvotient Samlede udgift pr. elev kr kr kr. Udgifter pr. elev til undervisningsmaterialer kr. AKT-klasser: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 4 3,5 5,5 Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 6 6,3 5,8 30

31 Stensnæsskolen Linjefagsdækning I udskolingen læses de naturfaglige fag samt de praktisk musiske fag udelukkende af lærere med linjefagsuddannelse. Øvrige fagområder og aldersgrupper undervises i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse Nøgletal for Stensnæsskolen Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 17,3 18,7 18,8 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer Ikke oplyst 12,9 12,6 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 5,3 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 15,0 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 35,9 % 39,8 % 39,2 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,3 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 84,8 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 5 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 7,6 7,2 7,2 5,6 6,0 5,6 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,8 7,6 6,6 5,3 4,8 4,9 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 7,7 6,9 7,8 4,7 5,3 5,8 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,9 7,7 6,9 6,0 7,3 7,6 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,5 7,8 6,1 6,3 7,6 7,3 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 7,5 9,1 6,3 5,0 7,6 6,1 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 6,8 6,2 6,7 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 6,1 7,8 6,6 4,2 4,6 7,8 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,7 6,1 6,1 6,8 6,4 7,0 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 76,2 % 40,9 % 42 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 19,1 % 31,8 % 25 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 4,8 % 18,2 % 33 % 9,9 % 13,7 % Andet 0 % 9,1 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 9,7 10,8 11,2 10,2 11,0 Sygdom 5,9 6,3 7,2 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 Bevilliget fravær 3,8 4,5 3,9 3,1 3,2 13 Udgiften pr. barn dækker både SFO1 og SFO2 31

32 Strandby Skole Linjefagsdækning Undervisningen i alle fag i udskolingen foretages udelukkende af lærere med linjefagsuddannelse. Undervisningen i humanistiske fag på mellemtrinnet, naturfaglige fag i indskolingen og på mellemtrinnet foretages i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse. Undervisningen i de humanistiske fag i indskolingen samt de praktisk musiske fag i indskolingen og på mellemtrinnet foretages i overvejende grad af lærere med linjefagskompetencer eller kompetencer svarende til dette. Nøgletal for Strandby Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 18,2 19,2 17,6 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 12,2 13,3 12,1 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 5,1 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 14,3 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr. 948 kr. 825 kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 41,0 % 41,0 % 40,6 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,1 % 0,5 % 0,9 % 0,6 % 0,6 % Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,0 6,3 6,7 5,1 6,2 5,6 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,0 5,6 6,8 5,2 6,2 6,6 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 5,8 6,1 6,6 5,9 5,4 5,7 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 5,9 7,9 6,3 5,8 4,6 6,4 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,2 7,2 7,4 6,2 7,9 7,8 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 7,2 6,0 6,4 4,6 7,0 7,4 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 5,9 4,9 5,6 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 5,6 5,3 6,7 6,2 5,2 6,0 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 5,4 5,1 5,7 5,2 6,3 6,5 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 42,5 % 59,4 % 37 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 47,5 % 34,4 % 51 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 7,5 % 6,3 % 12 % 9,9 % 13,7 % Andet 2,5 % 0 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 9,9 11,5 9,7 10,2 11,0 Sygdom 5,8 7,6 6,2 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,3 0,2 0,7 0,9 0,9 Bevilliget fravær 3,8 3,7 2,8 3,1 3,2 32

33 Sæby Skole Linjefagsdækning. Indenfor alle fagområder og aldersgrupper undervises der i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer. Nøgletal for Sæby Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 20, ,1 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 13,1 13,0 14,0 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 5,4 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 12,0 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer 787 kr kr. 854 kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 41,6 % 40,0 % 42,2 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 75,9 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 22,6 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 5,8 6,8 7,2 6,6 6,0 5,8 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,2 6,0 6,9 6,1 6,0 5,9 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 6,5 6,1 7,0 6,9 6,1 6,1 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 7,4 7,4 5,6 7,6 6,3 6,4 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,9 7,5 6,4 5,6 6,5 7,2 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 7,8 6,3 6,8 5,9 7,2 6,7 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 7,2 6,0 5,9 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 6,2 7,9 5,1 7,2 5,6 7,4 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 6,7 5,2 6,7 5,6 7,1 7,0 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 43,9 % 28,6 % 47 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 41,5 % 45,2 % 42 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 9,8 % 21,4 % 11 % 9,9 % 13,7 % Andet 14 4,9 % 4,8 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 8,9 9,7 11,8 10,2 11,0 Sygdom 5,2 6,2 7,3 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 Bevilliget fravær 3,3 3,0 3,7 3,1 3,2 14 Skoleophold i udlandet 33

34 Modtageklasser Nøgletal Elevtal Antal klasser Klassekvotient 6 5,5 4 34

35 Sæbygaardskolen Linjefagsdækning De naturfaglige fag i udskolingen samt de praktisk musiske fag på mellemtrinet læses udelukkende af lærere med linjefagsuddannelse I alle skolens øvrige fag foretages undervisningen i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse Nøgletal for Sæbygaardskolen Normalklasser Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 21,0 20,0 19,9 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 15 11,6 14,9 15,4 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 5,3 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 11,0 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer Ikke oplyst kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 42,8 % 41,7 % 41,3 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 82,6 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 17,3 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 57,3 5,8 6,6 5,9 6,7 7,2 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 6,8 4,7 6,4 6,0 6,8 6,8 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 6,7 5,3 6,6 6,6 7,0 6,7 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,1 7,2 6,4 8,0 6,5 7,6 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 6,1 6,2 6,8 6,2 7,2 7,8 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 5,6 5,5 6,9 5,6 7,0 8,0 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 5,2 5,8 6,5 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 4,7 6,4 6,0 5,6 7,7 6,7 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 5,3 5,5 5,7 5,7 6,9 6,8 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 39,3 % 30,9 % 39 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 37,5 % 41,8 % 40 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 16,1 % 21,8 % 21 % 9,9 % 13,7 % Andet 7,1 % 5,5 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 8,9 8,6 9,2 10,2 11,0 Sygdom 5,5 5,4 5,6 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 Bevilliget fravær 3,0 2,6 3,0 3,1 3,2 15 Er inkl. skolen klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Her er der 4 klasser med i alt 49 elever 35

36 Specialklasser Nøgletal Heldagsklasser/Akt-klasser: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 8 8 6,7 Samlede udgift pr. elev kr kr kr. Udgifter pr. elev til undervisningsmaterialer Ikke oplyst Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder: Elevtal Antal klasser Klassekvotient 7 11,8 5,9 36

37 Torslev Skole Linjefagsdækning De naturfaglige fag på mellemtrinet samt de praktisk musiske fag i indskolingen og på mellemtrinet læses i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse. i alle skolens øvrige fag undervises der udelukkende af lærere med linjefagsuddannelse Nøgletal for Torslev Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 19,3 18,9 19,3 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer Ikke oplyst 13,1 13,8 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 5,5 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 10,0 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr. 972 kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 42,9 % 41,9 % 41,4 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 1,0 1,1 1,6 0,6 0,6 Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 6,3 6,1 7,3 4,8 7,1 7,3 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 5,6 5,5 6,8 6,1 6,0 6,2 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 6,4 6,7 6,9 5,2 6,8 7,6 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 6,2 7,4 7,2 8,2 6,3 7,8 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 7,0 7,7 7,1 6,2 6,7 8,0 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 6,7 6,6 7,3 5,4 7,2 7,2 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 6,1 5,6 5,8 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 6,2 7,7 6,1 8,3 6,5 6,7 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 7,6 6,8 7,4 6,8 6,7 7,1 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse 10. klasse 74,4 % 60,5 % 55 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 14,0 % 23,7 % 41 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 11,6 % 13,2 % 4 % 9,9 % 13,7 % Andet 0 % 2,6 % 0 % 2,3 % 3,4 % Elevernes fravær I alt 6,6 5,5 8,7 10,2 11,0 Sygdom 4,0 3,2 5,6 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 Bevilliget fravær 2,2 1,9 2,7 3,1 3,2 37

38 Aalbæk Skole Linjefagsdækning Al undervisning på skolen foretages i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse. Nøgletal for Aalbæk Skole Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Elevtal Antal klasser Klassekvotient 18,2 17,7 18,8 19,6 18,5 Antal elever pr. lærer 11,7 12,6 11,9 12,3 12,5 Timer til holddannelse pr. elev 4,7 5,6 Timer til specialpædagogisk bistand pr. elev 13,0 12,2 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 38,0 % 39,8 % 37 % 40,3 % 40,3 % Antal aflyste timer i % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Antal børn i SFO Dækningsgrad i SFO 91,8 % 84,6 % Antal børn pr. ansat 16,9 Udgift pr. barn i SFO kr kr kr kr. Karakterer SP FA SP FA SP FA SP FA SP FA Dansk læsning 5,6 6,0 5,7 4,5 6,9 6,4 6,7 5,6 6,7 5,6 Dansk retskrivning 5,6 5,3 5,6 4,8 5,3 5,6 6,3 5,8 6,3 5,7 Dansk Skriftlig fremstilling 6,9 4,9 5,5 4,9 5,6 7,2 6,2 6,0 6,2 5,9 Dansk mundtlig 5,8 7,5 6,2 6,0 6,4 8,4 5,9 7,2 5,9 6,8 Matematik færdighedsregning 5,9 5,5 7,7 6,1 8,7 8,4 6,8 6,2 6,8 6,2 Matematik problemregning 5,9 4,9 6,7 5,3 6,7 8,2 6,5 5,9 6,5 5,8 Matematik mundtlig 3,5 6,2 7,4 5,9 5,9 Engelsk mundtlig 4,8 5,4 5,9 6,1 6,2 7,4 5,6 6,9 5,6 6,8 Fysik/kemi 5,9 6,0 5,6 3,9 6,8 6,2 5,8 5,7 5,8 5,6 efter 9. klasse efter 10. klasse 10. klasse 66,7 % 70,5 % 72 % 50,4 % 50,2 % Gymnasial uddannelse 19,1 % 20 % 14 % 37,4 % 32,9 % Erhvervsuddannelse 14,3 % 10 % 14 % 9,9 % 13,7 % Andet 0 % 0 % 0 % 2,3 % 3,4 % Gymnasial uddannelse 48,5 % 57 % Erhvervsuddannelse 51,5 % 43 % Andet 0 % 0 % Elevernes fravær I alt 8,4 11,6 11,0 10,2 11,0 Sygdom 4,4 6,0 5,7 6,2 6,9 Ulovligt fravær 0,6 1,5 0,7 0,9 0,9 Bevilliget fravær 3,4 4,2 4,6 3,1 3,2 38

39 Heldagsskolen Linjefagsdækning Lektionerne i de naturfaglige fag læses udelukkende af lærere med linjefagsuddannelse. De øvrige fag læses i overvejende grad af lærere med linjefagsuddannelse Nøgletal Heldagsskolen Elevtal Antal klasser Klassekvotient 7,8 8 7 Antal elever pr. lærer 3,9 3,1 Udgift pr. elev til den samlede drift kr kr kr. Udgift pr. elev, undervisningsmaterialer kr kr kr. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 41,0 % 41,7 % 39,8 % Antal aflyste timer i % 0,2 % 0,1 % 0,3 % efter 9. klasse 10. klasse 83,3 % 50 % 100 % Gymnasial uddannelse 0 % 0 % 0 % Erhvervsuddannelse 0 % 16,7 % 0 % Andet 16,7 % 33,3 % 0 % Elevernes fravær I alt 21,2 18,1 20,3 Sygdom 7, Ulovligt fravær 5,8 3,5 1,9 Bevilliget fravær 7,8 8,4 7,4 Bemærkninger Udgift pr. elev: 1. Beregningen pr. elev dækker for Heldagsskolens vedkommende ikke udelukkende et skoletilbud. Der er her tale om et helhedsorienteret tilbud fra for de fleste elever, der udover skoletilbuddet også omfatter et socialpædagogisk tilbud/fritidstilbud.. Herudover har vi for nogle børn et pasningstilbud fra Desuden tilbyder vi også udvidet vejledning og rådgivning til forældre. 2. I udgift pr. elev indgår også udgiften til tilflytterpulje, som bruges til at servicere kommunens øvrige folkeskoler, når de modtager tilflytter elever med særlige behov. 3. I beregningen pr. elev indgår endvidere udgiften til vores familieklasse, som ikke blot er beregnet til Heldagsskolens egne elever og forældre, men også er et tilbud til elever og forældre fra andre skoler. Det beregnede beløb angiver således ikke på fyldestgørende vis, hvad udgiften for et skoletilbud på Heldagsskolen beløber sig til. Et sådant beløb er udregnet i anden sammenhæng. 39

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø Er du glad for din skole? Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Resultater fra 0.-3. klasser Frederikshavn 73 24 3 Hele Landet 71 26 3 Skagen 72 27 1 Aalbæk 86 13 2 Jerup 88 6 6 Elling

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Skoleåret 2008-09. Kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen

Skoleåret 2008-09. Kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2008-09 Kvalitetsrapporten for Frederikshavn Kommunale Skolevæsen Indhold Indhold... 2 Indledning... 6 Kvalitetsrapport... 6 Organisering og proces... 7 Metode... 7 Sammenfattende vurderinger

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen Gældende fra den 1. august 2014.

Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen Gældende fra den 1. august 2014. 2014 Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn kommunale skolevæsen Gældende fra den 1. august 2014. Indholdsfortegnelse Indledning 4 Målsætning for Frederikshavn kommunale skolevæsen 4 Skolepolitik

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 2.0 Gennemgang af faste nøgletal 2.1 Karakterer 2.2 Elev- og læreromsætning 2.3 Sygefravær blandt personalet 2.4 Vikardækning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2009/2010 Sct. Severin Skole Haderslev Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 Resumé med konklusioner....3 Udfordringer og tiltag for skoleåret 10/11...4 Kapitel 2...5 Tal og tabeller...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008/09 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Frederikshavn befolkningsprognose

Frederikshavn befolkningsprognose Frederikshavn befolkningsprognose 2013-2023 Antal 1-2 årige fordelt på skoledistrikter 2 årgange Stamdata til temamøde den 18.03.2014 - Børne- og Ungdomsudvalget År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen

Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen 13. januar 2019 Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen Måleparametre i den kvantitative evaluering er udvalgt på baggrund af allerede tilgængeligt materiale, eksempelvis fra kvalitetsrapporterne. Derudover

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice Kvalitetsrapport 212-213 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Indledning Formålet med denne kvalitetsrapporten er: 1) At styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere