Content Marketing i Danmark 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Content Marketing i Danmark 2016"

Transkript

1 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen

2 VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave af vores årlige industri-analyse Content Marketing i Danmark Interessen har været enorm, og ikke færre end 462 deltagere svarede på spørgsmålene, der giver et indblik i alt fra budgetter og strategier over taktikker og kanaler til arbejdsrutiner og effektmålinger. Årets analyse tegner et tydeligt billede af en branche, der er ved at finde sine egne, solide ben at stå på. Andelen af virksomheder, der har en dedikeret gruppe, der arbejder med content marketing, er for eksempel steget med hele 37 pct. fra 2015 til Og vi er blevet bedre til at arbejde med vores strategier, omend det stadig kun er hver fjerde virksomhed, der skriver den ned. Udsigt til stor vækst i 2016 Samtidig med at virksomhederne arbejder mere og mere professionelt med content marketing, fortsætter den stejle vækstkurve. 31 pct. af budgetterne i de deltagende virksomheder bliver brugt på content marketing. 43 pct. har tænkt sig at bruge flere penge på content marketing i 2016, end de gjorde i Og hele 82 pct. af virksomhederne har tænkt sig at producere mere eller betydeligt mere indhold i 2016, end de gjorde sidste år. Sidst i undersøgelsen har vi vanen tro tegnet et billede af, hvad der skal til for at få succes med sin content marketing. Det og meget, meget mere kan du gå på opdagelse i over de næste sider. Rigtig god fornøjelse. Jesper Laursen CEO, Brand Movers 2 43

3 Brug af content marketing og overordnet effektivitet

4 BRUG OG OVERORDNET EFFEKTIVITET Procentdel af respondenter, SLIDE 3 der bruger content marketing SLIDE 3 SLIDE 3 82% - Ved ikke 16% - Nej 2% 2% - Ved ikke 16% - Nej 82% - Ja 16% - Nej 2% - Ja 82% - Ved ikke 16% - Nej 2% - Ja Er content marketing en del af jeres samlede marketing-aktiviteter? 82 pct. af de deltagende virksomheder bruger content marketing. Andelen af virksomheder, der bruger content marketing som en del af deres markting-mix er svagt stigende. Sidste år gjaldt det 79 pct. af de virksomheder, som deltog i undersøgelsen, mens det tal er steget til 82 pct. i Dermed bringer Danmark sig et mulehår foran Australien, hvor 81 pct. bruger det, men vi er stadig noget efter UK, hvor hele 88 pct. af virksomhederne, der deltog i den lokale undersøgelse, benyttede sig af content marketing. 4 43

5 BRUG OG OVERORDNET EFFEKTIVITET Hvordan virksomhederne angiver effektiviteten SLIDE 4 af deres content marketing Meget effektiv 8% Effektiv 49% Hverken effektiv eller ineffektiv 33% Ineffektiv 9% Meget ineffektiv 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvor effektiv vil du vurdere jeres content marketing-indsats til at være ift. at nå jeres overordnede mål? 57 pct. har effektiv content marketing. Andelen af virksomheder, der vurderer deres content marketing til at være effektiv eller meget effektiv er fra 2015 til 2016 faldet fra 61 pct. til 57 pct. Som i 2015 er det afgørende for effektiviteten, at virksomhederne har en dokumenteret strategi, som de følger tæt. Desuden skal det være tydeligt i virksomheden, hvornår content marketing er en succes og en fiasko.

6 Strategi og organisation

7 STRATEGI OG ORGANISATION Om det er tydeligt, hvordan en succesfuld content marketing-indsats ser ud SLIDE 5 Er det i din organisation helt tydeligt, hvordan en effektiv eller succesfuld content marketingindsats ser ud? 38% - Ja 38% - Ja For 38 pct. af virksomhederne er det tydeligt, hvornår content marketing er en succes. 54% - Nej 8% - Ved ikke 54% - Nej 8% - Ved ikke Som noget nyt har vi i 2016-udgaven af denne rapport spurgt danske virksomheder, om det i deres organisation er tydeligt, hvornår deres content marketing er en succes, og hvornår det er en fiasko. I 54 pct. af de deltagende virksomheder er det ikke tydeligt, hvornår deres content marketing er en succes. 7 43

8 STRATEGI OG ORGANISATION Andelen af danske virksomheder, SLIDE 6 der har en content marketing-strategi E 6 Har din virksomhed en content marketingstrategi? 25% - Ja, og den er nedskrevet 49% - Ja, men den er ikke nedskrevet 21% - Nej 4% - Ved ikke 21% - Nej 4% - Ved ikke 25 pct. af de deltagende virksomheder har en nedskrevet strategi for content marketing. Den samlede andel af virksomheder, der har en strategi (nedskrevet eller ej) for content marketing, er steget fra 71 pct. i 2015 til 74 pct. i % - Ja, og den er nedskrevet 49% - Ja, men den er ikke nedskrevet Andelen af virksomheder med en nedskrevet strategi er steget fra 19 pct. til 25 pct. På trods af stigningen er vi stadig efter udlandet. Således har 81 pct. af B2Cvirksomhederne i USA en strategi for content marketing, mens tallet er 79 pct. i UK og hele 86 pct. i Australien. 8 43

9 E 7 STRATEGI OG ORGANISATION Andelen af virksomheder, der følger strategien Hvor tæt følger I strategien? 85 pct. af dem, der har en strategi, følger den tæt eller meget tæt. SLIDE 7 15% - Meget tæt Kun 15 pct. følger strategien meget tæt sammenlignet med 18 pct. i pct. af de virksomheder, der angiver deres content marketing til at være meget effektiv, følger den strategi, de har lagt. 70% - Nogenlunde tæt 15% - Meget tæt 70% - Nogenlunde tæt 3% - Ved ikke 12% - Vi bruger slet ikke strategien 3% - Ved ikke 12% - Vi bruger slet ikke strategien 9 43

10 8 STRATEGI OG ORGANISATION Andelen af virksomheder, der SLIDE 8 har et redaktionelt mission statement Har I et redaktionelt mission statement (en vision for, hvad jeres content skal gøre for målgruppen)? 24% - Ja, og det er dokumenteret 70 pct. har et dokumenteret redaktionelt mission statement. 24% - Ja, og det er dokumenteret 46% - Ja, men det er ikke dokumenteret 27% - Nej 2% - Ved ikke 27% - Nej 2% - Ved ikke Som noget nyt har vi i 2016 spurgt danske virksomheder, om de har et redaktionelt mission statement for deres content marketing. 46% - Ja, men det er ikke dokumenteret Næsten tre ud af fire virksomheder har et redaktionelt mission statement. Men kun hver fjerde har dokumenteret det. I Danmark er der forholdsvis mange virksomheder, der har et redaktionelt mission statement, når man sammenligner med både USA B2B (58 pct), USA B2C (65 pct.), Australien (55 pct.) og UK 68 pct.)

11 STRATEGI OG ORGANISATION Andelen af virksomheder, der har dedikerede medarbejdere SLIDE 9 til content marketing Ja, og den fungerer som sin egen afdeling 20% Ja, og den fungerer på tværs af forskellige afdelinger i virksomheden 36% Nej, men vi planlægger at få en dedikeret content marketing-gruppe 16% Nej, og vi har ingen planer om at få en dedikeret content marketing-gruppe 22% Ved ikke 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Har din virksomhed en dedikeret content marketing-gruppe af medarbejdere? 56 pct. har en dedikeret gruppe, der arbejder med content marketing i en selvstændig afdeling eller på tværs af forskellige afdelinger. Samme tal var i 2015 kun 41 pct., hvilket svarer til en stigning på 37 pct. 65 pct. af de virksomheder, der har effektiv content marketing har en dedikeret content marketing-gruppe, mens det kun gælder for 35 pct. af de virksomheder med ineffektiv content marketing

12 STRATEGI OG ORGANISATION Hvor ofte gruppen af medarbejdere, der arbejder med content marketing, mødes for at tale om resultater og fremdrift SLIDE 10 Dagligt 15% Hvor ofte mødes (fysisk eller virtuelt) gruppen af medarbejdere, der arbejder med content marketing, for at tale om fremdriften og de resultater, der bliver skabt? 54 pct. mødes mindst en gang om ugen. Ugenligt Hver anden uge Månedligt 6% 21% 39% Et andet spørgsmål, der for første gang er med i 2016-udgaven af denne undersøgelse, er, hvor ofte den dedikerede content marketing-gruppe mødes for at tale om resultater og fremdrift. Kvartalsvis Kun når det er nødvendigt 3% 16% Over halvdelen mødes mindst én gang om ugen. Det er noget flere end i både USA B2B (44 pct.), USA B2C (48 pct.), Australien (48 pct.), UK (41 pct.). 0% 10% 20% 30% 40% 50% I undersøgelsen spurgte vi også, om møderne var med til at øge effektiviteten af virksomhedernes content marketing-indsats. Det mente 90 pct., at de var

13 STRATEGI OG ORGANISATION Hvor det overordnede ansvar for content marketing SLIDE 11 er placeret i virksomheden Hvem i din virksomhed har det overordnede ansvar for content marketing? 55% - Marketing 25% - Ejer eller topledelse 11% - PR og kommunikation 3% - Social media 3% - Anden 3% - Ingen ansvarlig 55% - Marketing 3% - Social media 3% - Anden 55 pct. af virkomshederne har placeret ansvaret for content marketing i marketing-afdelingen. 25% - Ejer eller topledelse Det er lidt flere end i 2015, hvor ansvaret kun var placeret i marketingafdelingen i 48 pct. af virksomhederne. 11% - PR og kommunikation Til gengæld er ansvaret for content marketing kun placeret i PR og kommunikations-afdelingerne i 11 pct. af virksomhederne mod 17 pct. i i Altså ser det ud til, at ansvaret for content marketing er flyttet fra PRog kommunikations-afdelingerne til marketing-afdelingerne. 3% - Ingen ansvarlig 13 43

14 Målsætninger og måling

15 MÅLSÆTNINGER OG MÅLING Målsætninger SLIDE 12 for danske virksomheder, der laver content marketing Brand awareness 91% Engagement Kundeloyalitet eller livstidsværdi Leadgenerering Skabe fortalere for brand / evangelister Salg 84% 81% 80% 78% 73% Op-, kryds- eller mersalg Lead nurturing 60% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor vigtigt er hvert af de følgende mål for jeres content marketing-indsats? 91 pct. mener, at brand awareness er en vigtig eller meget vigtig målsætning for deres content marketing-indsats. Procentsatserne i diagrammet udtrykker andelen af virksomheder, der har angivet en målsætning til at være meget vigtig eller vigtig på skalaen meget vigtig, vigtig, neutral, ikke vigtig og slet ikke vigtig. Samtlige målsætninger bliver opfattet som vigtigere i 2016 end i Især Skabe fortalere for brand / evangelister, der er steget med hele 28 procentpoint. Også engagement og brand awareness er steget betydeligt med henholdsvis 15 pct. og 10 procentpoint siden Ligesom i 2015 ligner de danske tal meget dem fra udlandet. Dog er salg generelt en mere udbredt målsætning, når vi ser uden for Danmarks grænser

16 MÅLSÆTNINGER OG MÅLING Målinger SLIDE 13 af succes med content marketing Mængde trafik til hjemmeside 81% Antallet af følgere på sociale medier eller nyhedsbreve 63% Mængden af leads 42% SEO-ranking 41% Salg 39% Størrelse på konverteringsrate 37% Kvalitativ feedback fra kunder Tid brugt på hjemmeside Kvalitet af leads Antal inbound links Besparelser på marketingbudgettet 3% 13% 37% 37% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvilke mål bruger din virksomhed for at måle succesen af jeres content marketing? 81 pct. bruger mængden af trafik til deres hjemmeside som mål for succes med content marketing. Også i 2013, 2014 og 2015 var mængden af trafik på virksomhedens hjemmeside det mest almindelig mål for succes med content marketing. I udlandet er mængden af salg og kvaliteten af leads langt mere almindelige målinger. Således måler 91 pct. af de australske virksomheder kvaliteten af leads, mens tallet er 87 pct. for B2B-virksomheder i USA. Ligesom i 2015 ligner de danske tal meget dem fra udlandet. Dog er salg generelt en mere udbredt målsætning, når vi ser uden for Danmarks grænser

17 MÅLSÆTNINGER OG MÅLING Den SLIDE vigtigste 14 måling for succes Mængde trafik til hjemmeside Salg Kvalitet af leads Kvalitativ feedback fra kunder Størrelse på konverteringsrate Mængden af leads Antallet af følgere på sociale medier eller nyhedsbreve Tid brugt på hjemmeside SEO-ranking Besparelser på marketing-budgettet 1% 3% 5% 12% 12% 10% 9% 8% 20% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvilken måling er DEN VIGTIGSTE, når din virksomhed skal undersøge, hvor stor succes I har med content marketing? For 20 pct. af virksomhederne er mængden af trafik til deres hjemmesiden den vigtigste måling. Som noget nyt har vi i 2016-udgaven af denne rapport bedt respondenterne udpege en enkelt måling som den vigtigste. Her ligger mængde af trafik til virksomhedens hjemmeside (20 pct.) og mængden af salg (19 pct.) meget tæt, selvom der er tale om to målinger fra vidt forskellige steder på customer journey. I både USA B2B, Australien og UK er kvaliteten af leads den vigtigste måling, mens det kun er tilfældet for 12 pct. af de danske virksomheder

18 MÅLSÆTNINGER OG MÅLING Målinger SLIDE 15 af ROI på content marketing Meget gode 2% Rimelig gode 21% Neutral 19% Ikke ret gode 33% Overhovedet ikke gode 12% Vi måler ikke ROI 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvor gode er I i din virksomhed til at måle ROI på jeres content marketing-indsats? 23 pct. mener, at de er rimelig gode eller meget gode til at måle ROI på deres content marketing. Det er en lille stigning i forhold til 2015, hvor tallet var 20 pct. Generelt er der i 2016 en større polarisering mellem på den ene side slet ikke at måle ROI eller være meget dårlige til det og på den anden side måle ROI med succes. Således er der i 2016 kun 19 pct., der forholder sig neutralt til, om de er gode eller dårlige til at måle ROI, mens tallet var hele 36 pct. i

19 Produktion og distribution

20 PRODUKTION OG DISTRIBUTION Ændring i mængden af produceret indhold siden sidste år SLIDE 16 45% - Mere 37% - Betydelig mere 15% - Samme mængde 2% - Ved ikke 1% - Mindre 0% - Betydelig mindre 45% - Mere 37% - Betydelig mere 15% - Samme mængde 2% - Ved ikke 1% - Mindre Vil din virksomhed producere mere content i 2016, end I gjorde i 2015? 82 pct. af virksomhederne vil producere mere eller betydeligt mere content i 2016, end de gjorde i I 2015 planlagde 73 pct. af virksomhederne i undersøgelsen at producere mere content, end de havde gjort i Danmark ligger på linje med både USA B2B (76 pct.) og USA B2C (77 pct.), men lidt efter Australien (87 pct.) og UK (88 pct.). 0% - Betydelig mindre 20 43

21 PRODUKTION OG DISTRIBUTION 17 Antal forskellige målgrupper, der markedsføres til 1 13% Hvor mange forskellige målgrupper henvender din virksomhed sig til med separate content marketing-strategier? 74 pct. arbejder med separate content marketing-strategier for mere end en enkelt målgruppe. 52 pct. af virksomhederne har separate content marketing-strategier for 2-4 forskellige målgrupper. 2 22% 3 17% 4 13% % 7% Flere end 10 10% Ved ikke 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 21 43

22 SLIDE 18 PRODUKTION OG DISTRIBUTION Formater, der bruges til content marketing Indhold på sociale medier (ikke blogs) 87% Digitale nyhedsbreve Artikler på virksomhedens egen hjemmeside 80% 78% Videoer Billeder eller illustrationer 62% 60% Events (ikke online) 46% Blogs 33% Case-studier Infografikker Printmagasiner 26% 21% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvilke formater bruger I i jeres content marketing? 87 pct. bruger indhold på sociale medier som en del af deres content marketing-indsats. Herefter kommer digitale nyhedsbreve (80 pct.) og artikler på virksomhedens egen hjemmeside (78 pct.) som de mest brugte formater. Top-3 er således identisk med, hvordan den så ud i Formaterne med størst fremgang siden 2015 er video (+5 procentpoint) og indhold på sociale medier (3 procentpoint). Formaterne med størst tilbagegang siden 2015 er printmagasiner (-7 pointpoint), case-studier (-4 procentpoint), events (ikke online) (-3 procentpoint) og blogs (-3 procentpoint)

23 SLIDE 19 PRODUKTION OG DISTRIBUTION Formaternes effektivitet Indhold på sociale medier (ikke blogs) 75% Digitale nyhedsbreve Videoer Billeder eller illustrationer Artikler på virksomhedens egen hjemmeside 69% 66% 63% 61% Events (ikke online) 55% Blogs 43% Artikler på andre virksomheders hjemmesider Case-studier Infografikker 29% 27% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andelen af virksomheder, der mener, at et format er effektivt eller meget effektivt. 75 pct. af virksomhederne mener, at indhold på sociale medier er et effektivt eller meget effektivt format til content marketing. I 2016 har Indhold på sociale medier således overhalet digitale nyhedsbreve som det mest effektive format. En række formater har oplevet et stort fald siden Således er andelen af virkosmheder, der opfatter infografikker som et effektivt format, faldet med 20 procentpoint, case-studier med 15 procentpoint, artikler på andre virksomheders hjemmesider med 17 procentpoint, blogs med 9 procentporint og digitale nyhedsbreve med 5 procentpoint. I både USA, Australien og UK er Events (ikke online) det mest effektive format, mens det i Danmark kun er nummer seks på listen

24 PRODUKTION OG DISTRIBUTION SLIDE 20 Distribution af content via sociale medier Facebook 88% LinkedIn 71% Youtube 57% Instagram 45% Twitter 37% Google+ 30% Pinterest Vimeo SlideShare SnapChat 13% 9% 5% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvilke sociale medier bruger I til at distribuere indhold? Facebook er i 2016 suverænt det mest brugte sociale netværk til distribution af content. Siden 2015 er andelen af virksomheder, der distribuerer content via Facebook, vokset med 6 procentpoint til 88 pct., mens andelen, der distribuerer via LinkedIn, er faldet med 9 procentpoint. Også Twitter og Google+ er faldet siden 2015 med henholdsvis 12 og 10 procentpoint. Instagram tegner sig for den største fremgang med en vækst på 8 procentpoint til 45 pct. Kun i USA B2C er Facebook mere brugt end i Danmark. Således er LinkedIn og Twitter de største sociale netværk i både Australien og UK

25 SLIDE 21 PRODUKTION OG DISTRIBUTION Sociale mediers effektivitet Facebook LinkedIn Youtube Instagram Twitter Google+ Pinterest Vimeo SnapChat SlideShare 21% 15% 13% 8% 5% 5% 34% 44% 57% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor effektive vil du bedømme de enkelte sociale medier til at være ift. de mål, I har med aktiviteten? 71 pct. mener, at Facebook er det mest effektive sociale netværk til content marketing. Således er Facebook siden 2015 gået frem med 9 procentpoint og har overhalet LinkedIn som det mest effektive sociale netværk, der er gået tilbage med 10 procentpoint. Både Youtube og Pinterest er siden 2015 gået frem med henholdsvis 7 og 3 procentpoint, mens Twitter synes at have mistet taget i de danske marketingafdelinger og er faldet med 16 procentpoint. I USA B2B og i Australien bliver LinkedIn opfattet som det mest effektive sociale medie til content marketing, mens det i USA B2C er Facebook, og i UK er det Twitter

26 PRODUKTION OG DISTRIBUTION Så ofte publicerer virksomheder 14% - Dagligt Hvor ofte publicerer din virksomhed nyt indhold som en del af content marketing-indsatsen? 39% - Flere gange om ugen 21% - Ugentligt 53 pct. af virksomhederne publicerer indhold dagligt eller flere gange om ugen. Tallet er således kun vokset en lille smule siden 2015 (52 pct.). SLIDE 22 14% - Dagligt 39% - Flere gange om ugen 11% - Månedligt 61 pct. af virksomhederne med effektiv eller meget effektiv content marketing publicerer nyt indhold en eller flere gange om ugen, mens det kun gælder for 32 pct. af virksomhederne med ineffektiv eller meget ineffektiv content marketing. 12% - Flere gange om måneden 21% - Ugentligt 3% - Mindre end én gang om måneden 12% - Flere gange om måneden 11% - Månedligt 3% - Mindre end én gang om måneden 26 43

27 Budget

28 BUDGET Andelen af marketing-budgettet, virksomhederne bruger på content marketing SLIDE 25 24% - Ved ikke 23% - 0-9% 19% % 15% % 10% % 8% % 2% - 100% 24% - Ved ikke 23% - 0-9% 19% % 15% % 10% % 8% % Cirka hvor stor en andel i procent af det samlede marketingbudget (ekskl. løn til personale) bruges til content marketing? 31 pct. af virksomhedernes marketing-budgetter bliver brugt på content marketing. Således er andelen af marketingbudgettet, der bliver brugt til content marketing, for første gang siden vi begyndte at undersøge det, stagneret og måske gået en smule tilbage. I Danmark ligger vi dog stadig foran både USA B2B (28 pct.), Australien (30 pct.) og UK (29 pct.), mens USA B2C nu bruger en anelse større andel af deres marketing-budget på content marketing (32 pct.). 2% - 100% 28 43

29 BUDGET IDE 26 Den fremtidige andel af virksomhedernes totale marketing-budget, der skal bruge til content SLIDE marketing 26 6% - Noget større andel 37% - Større andel 35% - Samme andel 2% - Mindre andel 21% - Ved ikke Hvor stor en andel af marketingbudgettet skal bruges på content marketing i de næste 12 måneder sammenlignet med de forgangne 12 måneder? 6% - Noget større andel 37% - Større andel 43 pct. af virksomhederne planlægger at bruge en større andel af deres marketing-budget på content marketing. 35% - Samme andel Der er således tale om et lille fald siden 2015, hvor hver anden virksomhed planlagde at bruge en større andel af marketing-budgettet på content marketing. 2% - Mindre andel 21% - Ved ikke Samtidig bringer faldet på 7 procentpoint os noget efter udlandet, hvor man i både USA B2B (51 pct.), USA B2C (50 pct.), Australien (58 pct.) og UK (66 pct.) planlægger at bruge en større andel af marketing-budgettet på content marketing de næste 12 måneder

30 Udfordringer og tiltag

31 UDFORDRINGER OG TILTAG Virksomhedernes udfordringer i SLIDE 27 forbindelse med content marketing At producere indhold, der engagerer målgruppen 61% Evnen til at måle effektiviteten af indholdet 58% At producere nok indhold 45% At få medarbejdere uden for marketing-afdelingen til at bidrage 39% At producere varieret indhold Manglende viden, træning og ressourcer Manglende budget 32% 27% 26% Manglende integration til øvrige marketing-aktiviteter Manglende buy-in fra ledelse Implementering eller udnyttelse af software At rekruttere kvalificerede medarbejdere til at lave content marketing 14% 12% 12% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvad er de største udfordringer ved jeres content marketing-aktiviteter? 61 pct. af virksomhederne er udfordret af at producere indhold, der engagerer målgruppen. Generelt er andelen af virksomheder, der føler sig udfordret af de forskellige kategorier, faldet. Således er der for eksempel kun 58 pct. af virksomhederne, der er udfordret af at måle effektiviteten af indhold mod 70 pct. i Kun 45 pct. er udfordret af at producere indhold nok mod 61 pct. i 2015, og der er kun 32 pct., der er udfordret af at producere varieret indhold mod 50 pct. i At producere indhold, der engagerer målgruppen, er også den største udfordring i både USA B2B, USA B2C, Australien og UK

32 UDFORDRINGER OG TILTAG SLIDE 28 Virksomhedernes content marketing-tiltag At skabe mere engagerende content 73% At blive bedre til at bruge sociale medier som en del af content marketing-mikset At skabe bedre konvertering af besøgende på website At skabe bedre forståelse for, hvilket content der er effektivt At blive bedre til at måle ROI på content marketing 56% 55% 52% 49% At blive bedre til at genbruge content i andre formater At skabe bedre visuelt indhold At få bedre forståelse af målgruppen At blive bedre til at optimere content At organisere content på website bedre At blive bedre til at bruge personaer At bruge marketing automation bedre At skabe content med større variation 42% 40% 38% 36% 31% 31% 26% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvilke af følgende content marketing-tiltag arbejder I på i din virksomhed? 73 pct. af virksomhederne arbejder på at skabe mere engagerende content. Det stemmer således godt overens med, at det også er den største udfordring blandt de deltagende virksomheder. I 2015 arbejdede hele 78 pct. med at bruge sociale medier som en del af marketing-mikset, mens det tal i 2016 kun er 56 pct. Langt færre arbejder også med at skabe bedre visuelt indhold i 2016 (40 pct.) end i 2015, hvor tallet var 66 pct.). At skabe mere engagerende indhold er også det vigtigste content marketing-tiltag i både USA B2B (72 pct.), USA B2C (73 pct.), Australien (84 pct.) og UK (70 pct.)

33 Outsourcing af produktion

34 OUTSOURCING AF PRODUKTION Virksomhedernes outsourcing af content marketing SLIDE 29 Vi outsourcer slet ikke 49% Produktion af video Grafisk design 27% 27% Produktion af tekst Måling eller analyse 10% 12% Publicering Planlægning eller strategi 7% 6% Udarbejdelse af personaer 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hvilken del af content marketing outsourcer din virksomhed? 49 pct. outsourcer slet ikke dele af content marketing. Det er en stigning på 11 procentpoint siden 2015, hvor 38 pct. slet ikke outsourcede. Ser man på de enkelte dele af produktionen, er der også fald. Således outsourcer kun 27 pct. produktion af video mod 38 pct. i 2015, kun 27 pct. outsourcer grafisk design mod 34 pct. i 2015, og kun 3 pct. outsourcer udarbejdelse af personaer mod 7 pct. i 2015.

35 Sammenligninger

36 SAMMENLIGNINGER Profil af en virksomhed med effektiv content marketing Mest effektiv Gennemsnit Mindst effektiv I organisationen er det helt tydeligt, hvordan en effektiv eller succesfuld content marketing-indsats ser ud? 47% 38% 23% Har en strategi for content marketing 83% 74% 58% Følger strategien, hvis de har en 94% 85% 61% Har et redaktionelt mission statement 79% 71% 44% Har en dedikeret gruppe af medarbejdere, der arbejder med content marketing 65% 56% 39% Har målsætning om at skabe evangelister 54% 50% 33% Er meget gode eller rimelig gode til at måle ROI på content marketing-indsatsen 33% 23% 14% Publicerer indhold på sociale medier 90% 87% 66% Sender digitale nyhedsbreve 84% 80% 69% Antal forskellige formater i brug 7,2 6,8 5,1 Distribuerer indhold på Facebook 90% 88% 77% Publicerer nyt indhold dagligt eller flere gange om ugen 61% 53% 32% Er udfordret af at producere indhold, der engagerer målgruppen 57% 61% 75% Definition: En virksomhed med effektiv content marketing (også omtalt som mest effektiv ) er her defineret som en virksomhed, der har vurderet egen content marketings effektivitet til at være meget effektiv eller effektiv. En virksomhed med ineffektiv content marketing (også omtalt som mindst effektiv ) er her defineret som en virksomhed, der har vurderet egen content marketings effektivitet til at være ineffektiv eller meget ineffektiv

37 SAMMENLIGNINGER Forskellen på at have en dokumenteret strategi, en ikke-dokumenteret strategi eller slet ingen strategi Har dokumenteret strategi Har udokumenteret strategi Ingen strategi Har efter egen opfattelse effektiv eller meget effektiv content marketing 75% 57% 32% I organisationen er det helt tydeligt, hvordan en effektiv eller succesfuld content marketingindsats ser ud? 55% 40% 14% Har et redaktionelt mission statement 88% 62% - Har en dedikeret gruppe af medarbejdere, der arbejder med content marketing 77% 60% 26% Har målsætning om at skabe evangelister 87% 83% 70% Har målsætning om at skabe leads 82% 83% 73% Har målsætning om at skabe salg 77% 73% 70% Er efter eget udsagn meget gode eller rimelig gode til at måle ROI på content marketing-indsatsen 37% 19% 13% Publicerer indhold på sociale medier 92% 89% 81% Publicerer nyt content dagligt eller flere gange om ugen 59% 54% 38% Er udfordret af at producere indhold, der engagerer målgruppen 55% 61% 67% 37 43

38 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Undersøgelsen Content Marketing i Danmark gennemføres hvert år og kortlægger det danske content marketing-landskab. Content Marketing i Danmark 2016 er lavet af content marketing-bureauet Brand Movers i samarbejde med Dansk Markedsføring. Undersøgelsen blev gennemført fra december 2015 til januar 2016 blandt læsere på Dansk Markedsførings hjemmeside markedsforing.dk. Desuden blev respondenter rekrutteret fra modtagerne af Brand Movers nyhedsbrev samt via de sociale medier Twitter, Facebook og LinkedIn. I alt besvarede 462 respondenter spørgeskemaet. I undersøgelsen refereres til lignende undersøgelser fra USA, Australien og UK. De kan alle findes på contentmarketinginstitute. com/research. Om Brand Movers Brand Movers er et content marketing-bureau, der udvikler strategier og producerer indhold for virksomheder både i Danmark og internationalt. Vi afholder også masterclasses og Skandinaviens største konference om content marketing, Clever Content Conference, ligesom vi udgiver det gratis printmagasin Content Marketing Magazine. Brand Movers er søsterselskab til det journalistiske produktionsselskab, Media Movers. Til sammen producerer de to bureauer over artikler, videoer og infografikker om året. Det sidste medlem af familien er Native Advertising Institute, der udgiver en blog, laver internationale brancheanalyser og afholder Native Advertising Days, som er verdens største konference om native advertising. Om Dansk Markedsføring Velkommen til Danmarks største forening af marketingprofessionelle. Dansk Markedsføring er en medlemsdrevet forening uafhængig af særinteresser. Foreningens formål er at støtte marketingprofessionelle i at skabe vækst og udvikle virksomheder. Foreningen skal derudover fremme god markedsføringspraksis, samt varetage markedsføringsfagets interesser overfor myndigheder og offentlighed - og dermed være det naturlige omdrejningspunkt for alle medie-, salgs-, marketing-, reklame- og kommunikationsfolk. Vores mål er at sikre vores medlemmerne nem adgang til relevante nyheder og tendenser, baggrund og opdatering, efteruddannelse og fagseminarer. Samtidig har du med et medlemskab mulighed for at udbygge dit faglige og personlige netværk.

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken.

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. HVEM ER VI? Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. Sammen med vores søsterselskab Media Movers producerer vi hvert år tilsammen over 10.000 artikler, layouter 500

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Publico-panelet, survey #1 Content marketing blandt danske kommunikatører. Mini-rapport, januar 2016

Publico-panelet, survey #1 Content marketing blandt danske kommunikatører. Mini-rapport, januar 2016 Publico-panelet, survey #1 Content marketing blandt danske kommunikatører Mini-rapport, januar 2016 Indholdsfortegnelse 03. Om Publico-panelet 04. Hvem taler vi om? 05. Er content marketing stadig hot?

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

RAPPORT. Content marketing i Danmark 2017

RAPPORT. Content marketing i Danmark 2017 RAPPORT Content marketing i Danmark 2017 Indhold Forord 4 Hvorfor Content Marketing? 6 Succes 18 Effektivitet 26 Strategi 32 Case 1: AS3 40 Organisation 44 Marketing og salg 52 Målgrupper og personaer

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Medier, platforme og muligheder

Medier, platforme og muligheder Medier, platforme og muligheder Sociale medier, de store spillere Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Twitter Snapchat Youtube Podcast 1,1 milliard brugere i alt DK: 3.500.000 månedlige brugere 23 %

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

markedsundersøgelse MARKETING

markedsundersøgelse MARKETING markedsundersøgelse MARKETING 2017 www.sensemarketing.dk markedsundersøgelse MARKETING 2017 4 Om undersøgelsen 5 De største udfordringer 6 Kompetencegap: Hvad gør vi? 7 Strategi eller ikke strategi 9 Hvorfor

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der Kender du det her Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der INTET. Ingen trafik ingen salg ingen

Læs mere

Værdien af Social Selling

Værdien af Social Selling Værdien af Social Selling //4. november 2015 Vi tror på værdien i at dele viden //1 Vi tror på værdien i at dele viden //2 Hvem arbejder vi bl.a. med Vi tror på værdien i at dele viden //3 Klassisk salgsmodel

Læs mere

Revitalisering af virksomheders markedsføring og nyttiggørelse af traditionelle kundedata på nye platforme. John Nielsen

Revitalisering af virksomheders markedsføring og nyttiggørelse af traditionelle kundedata på nye platforme. John Nielsen Revitalisering af virksomheders markedsføring og nyttiggørelse af traditionelle kundedata på nye platforme. John Nielsen Markedsføring via sociale medier & online tilstedeværelse John Nielsen Program Præsentation

Læs mere

Influencer Marketing

Influencer Marketing Influencer Marketing Historien om Del dit budskab på en ny måde Med de sociale mediers opkomst har vi radikalt ændret den måde, vi tænker markedsføring på. De er et samlingssted for innovation og autenticitet,

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Sociale medier og Emailmarketing

Sociale medier og Emailmarketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. Introduktion til arbejdet med sociale medier 3. Betalt 4. Organisk 5. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring # Styr(k) dit online brand # Gratis annoncer + betalte # Sådan rammer du din målgruppe # Sådan finder du de rigtige målgrupper og får dem til

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Virksomhedernes indkøb i en digital virkelighed!

Virksomhedernes indkøb i en digital virkelighed! Virksomhedernes indkøb i en digital virkelighed! Analyse udarbejdet af Pipeline Communications ApS 2014 DEL 1 Analysen Om analysen Webbaseret analyse Respondenter rekrutteret via LinkedIn og andre online

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Team Cursive 4700 Næstved E-sport - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/team-cursive Intro Team Cursive er en

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl MOOLA - sundhed for krop & sjæl Velkommen til MOOLA Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl sundhed for krop & sjæl Information og inspiration til en sund krop,

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER 2015 EXECUTIVE SUMMARY I marts og december 2015 gennemførte Bluegarden en undersøgelse med fokus på de største udfordringer inden for løn- og personaleadministration

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

DET GODE LIV/TYSKLAND

DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV Tyskland Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti.

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti. Hvordan involverer du dig i [Politik - og international] på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Brudt ned på politisk tilhørsforhold - "Stemte sidst" 8 4 8 52 1 4 4 4 2 2 1 4 45 42 18

Læs mere

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige Nedbrudt på alder. 1-1-årige 9 9 1 1 1 1 Venner/familie Underholdning Interesser/hobby Andre nyheder Krig, katastrofer, Politik - dansk og 9 19 1 Kendte personer Sport Kommercielt indhold Kilde: Index

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

10 trin til en succesfuld Facebook side

10 trin til en succesfuld Facebook side 10 trin til en succesfuld Facebook side Allerførst vil jeg gerne fortælle dig, hvor fedt jeg synes, det er, at du har downloadet denne E-bog. Det lyder måske lidt selvhøjtideligt, men jeg elsker at dele

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Fundamentet for dit forfa0erskab. Sådan brander du dig som forfa/er

Fundamentet for dit forfa0erskab. Sådan brander du dig som forfa/er Fundamentet for dit forfa0erskab Sådan brander du dig som forfa/er 1 Copyright Forfa/erbranding 2016 Forfatterbranding Din vej (l professionelt forfa1erskab SKRIVECOACHING I MANUAKRIPTGENNEMGANG I KURSER

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

20 skarpe til Dansk Supermarked

20 skarpe til Dansk Supermarked 20 skarpe til Dansk Supermarked Dansk Supermarked A/S er udpeget til casevirksomhed ved merkantil caseeksamen fra 1. april 2016 til 31. marts 2017. Besøg emu.dk og dansksupermarked.com og besvar spørgsmålene:

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

DI s DIGITAL. Marketing Academy. Fem dages online marketing uddannelse med fokus på: > > > > > >

DI s DIGITAL. Marketing Academy. Fem dages online marketing uddannelse med fokus på: > > > > > > DI s DIGITAL Marketing Academy Fem dages online marketing uddannelse med fokus på: Digital Strategi Analyse og effektmåling Søgemaskineoptimering og øget webtrafik Content marketing Social media Praktiske

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Sociale medier og marketing

Sociale medier og  marketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. De sociale kanaler 3. FB - Betalt 4. FB Organisk 5. LinkeIn 6. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal MED

Læs mere

DIGITAL. Rynkebys digitale abe brager igennem på Youtube. Labelprintere med Wi-Fi gør arbejdet lettere!

DIGITAL. Rynkebys digitale abe brager igennem på Youtube. Labelprintere med Wi-Fi gør arbejdet lettere! TIRSDAG 2. FEBRUAR NR. / 2016 22 DIGITAL Rynkebys digitale abe brager igennem på Youtube Juiceproducenten Rynkeby har droslet voldsomt ned på traditionel tv-reklame til fordel for dyre og flotte reklamefilm

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN

BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN BUDSKABER PÅ BUNDLINJEN Om Albæk Kommunikation Historien om Albæk Kommunikation begyndte i 2014, hvor vi flyttede ind i vores første lokaler på Vesterbro i København. Forud var gået måneder, hvor vi holdt

Læs mere

Medier, platforme og content

Medier, platforme og content Medier, platforme og content Sociale medier, de store spillere Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Twitter Snapchat Youtube Podcast 1,1 milliard brugere i alt DK: 3.500.000 månedlige brugere (45-75 %)

Læs mere

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job.

Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. Sociale medier i 2017 Værdifulde facts som du kan bruge i din virksomhed eller i dit job. - Udgivet af Digital247 - Indholdsfortegnelse Sociale medier i 2017 1 Facebook 2 Twitter 3 Instagram 4 YouTube

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

07.03.13 DANSIC13 IMPACT IDEER@DANSIC

07.03.13 DANSIC13 IMPACT IDEER@DANSIC 07.03.13 DANSIC13 IMPACT IDEER@DANSIC DANSIC DANSIC er en frivillig, studenterdrevet non-profit platform for social innovation. DANSIC s mission er at inspirere til social innovation - nye løsninger på

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

MARKEDSFØRING & DIGITALE TRENDS

MARKEDSFØRING & DIGITALE TRENDS MARKEDSFØRING & DIGITALE TRENDS CONTENT MEDIER OPSTART MØD CONTENT MEDIER OPSTART OM Vi drives af at fortælle historier og skabe værdi. Passion All-In Garanti Gennemsigtighed Kamæleon Branding Content

Læs mere

DGI Potentielle læsere Marts 2014

DGI Potentielle læsere Marts 2014 DGI Potentielle læsere Marts 2014 2013 Side 1 Indhold Konklusion og anbefaling 3 Kendskab 6 Max Diff Indhold 8 Digital profil 16 Baggrund, formål og metode 20 Kontakt 29 2013 Side 2 1 Konklusion og anbefaling

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Internettet og Web 2.0

Internettet og Web 2.0 Internettet og Web 2.0 Internettet er et verdensdækkende IT-netværk. Det bygger på det netværk, som USA opbyggede under den kolde krig for at sikre, at selv en atomkrig ikke ville stoppe kommunikationen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 BAGGRUND Arbejdet med Sociale Medier (herefter forkortet SoMe) på Aarhus BSS tager udgangspunkt i den profileringsstrategi, der blev vedtaget i foråret 2015. Handleplanen

Læs mere