Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner Udvidelser Øvrige Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for plan, udvikling og natur: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for job og erhverv: Reduktioner Anlæg

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Billeasing Teknisk T-2 Neutralisering af sparepulje fra genåbning af budget 2009 Teknisk T-3 Kompensation for ekstra prisstigning på IT-systemer Teknisk T-4 Lavere reguleringsordning Teknisk T-5 Faldende priser i forhold til skøn i foråret Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Stigning i byggesagsgebyrer Reduktion R-2 Levering af ydelser til Syddjurs Spildevand Reduktion???? 10-R-3 Administrativ organisation, lønsum Reduktion R-4 Erhvervsområdet Reduktion R-5 Turismefremme Reduktion R-6 Honorar til politikere Reduktion R-7 Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i 2010 Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Neutralisering af dobbelt effektivisering Udvidelse U-2 Drift af administrationsbygninger Udvidelse U-3 Lederuddannelse Udvidelse U-4 Kontorinventar Udvidelse U-5 Supervision af rådgivere Udvidelse U-6 Opdatering af IT platform og basissystemer Udvidelse Øvrige (beløbet er IKKE indregnet i summen med samlede reduktionsforslag) I alt Ø-1 Lederløn ved fusion/strukturændringer Øvrige Ø-2 6. ferieuge - ingen udbetaling Øvrige Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Dagplejen - ændring af børntal Teknisk T-2 Daginstitutioner - ændring af børnetal Teknisk T-3 Særlige dyre enkeltsager Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Reduktion i tildeling af tidlig SFO Reduktion R-2 Højere forældrebetaling i SFO (takststigning med kr. 500 pr. md) Reduktion R-3 Ungdommens Uddannelsesvejledning Reduktion R-4 Ny skolestruktur Reduktion R-5 Behandlingstilbud - familiehusene Reduktion R-6 Halvering af støtte til småbørn Reduktion R-7 Dagplejen Reduktion Side 1 af 5

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type R-8 Integrerede institutioner og børnehaver Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Familieafdelingen - anbringelsesområdet Udvidelse U-2 Familieafdelingen - PPR Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Ud- og ombygningsplan for skolerne (borgernære områder) Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt T-1 Aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Rengøring hver 3. uge Reduktion R-2 Personlig pleje - hjemmeplejen Reduktion R-3 Personlig pleje - plejeboliger Reduktion R-4 Reduceret serviceniveau vedligeholdende træning Reduktion R-5 Nedlæggelse omsorgsaktiviteter Reduktion R-6 Øget brugerbetaling madservice Reduktion R-7 Øget brugerbetaling kørsel dagcentre Reduktion R-8 Ophør madproduktion levebomiljøer Reduktion R-9 Nedlæggelse demensteam Reduktion R-10 Træning og aktivitet - nedlæggelse døgngenoptræning Reduktion R-11 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion R-12 Forebyggende hjemmebesøg Reduktion R-13 Sundhedsteamet Reduktion R-14 Tandplejen - 5% besparelse Reduktion R-15 Serviceniveau til Bostøtte og Hjemmevejledning Reduktion R-16 Misbrugsindsatsen Reduktion R-17 Tandplejen - FKO Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Kørsel træning og aktivitet Udvidelse U-2 Pulje til kompensation af huslejetab Udvidelse U-3 Fiberrengøring Udvidelse U-4 Forløbskoordinator senhjerneskadeområdet Udvidelse U-5 Sundhedspulje Udvidelse U-6 Forankring projekt krop, mad og bevægelse Udvidelse U-7 Tandplejen (Ny struktur) 3,7% udvidelse Udvidelse U-8 ADHD området - fremtidig indsats Udvidelse U-9 Kørsel efter aktiviteter Udvidelse U-10 Bostøtte til særlige sager Udvidelse Side 2 af 5

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type U-11 Handicapindretning af offentlige mødelokaler og andre faciliteter Udvidelse U-12 Akutmidler til særligt dyre enkeltsager Udvidelse U-13 Tilgang af nye sager fra Børn- og Ungeområdet Udvidelse U-14 Tilbagekøb af hjælpemidler Udvidelse U-15 Ændret servicestandard på hjælpemiddelområdet Udvidelse U-16 Tandplejen - FKO Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Sektorplan ældreområdet (borgernære områder) Anlæg A-2 Søhusparken - træningsanlæg (borgernære områder) Anlæg A-3 Ombygning køkken Ringparken (borgernære områder) Anlæg A-4 Projektering og analyse af nybyggeri indenfor Voksen/Handicap Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Vejbelysning - energiafgift ændring Teknisk T-2 Kollektiv trafik - ændring i budgetforudsætninger Teknisk T-3 Driftsbudget vedr. Slettehage fyr (el,vand,varme, udv. vedligehold) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Grønne områder - mindre klipning Reduktion R-2 Grønne områder - særlige vedligeholdelseopgaver Reduktion R-3 Vejbelysning - natslukning Reduktion R-4 Vejbelægninger - slidlag Reduktion R-5 Kollektiv trafik - Ebeltoft rute 1 og 2 Reduktion R-6 Kollektiv trafik - hjemkørsel af skolebørn Reduktion R-7 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion R-8 Rammebesparelse - Myndighedsbehandling Reduktion R-9 Team Ejendomme - generel besparelse Reduktion R-10 Team Ejendomme - huslejestigning Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Vejbelægninger - slidlag Udvidelse U-2 Kollektiv trafik - telebusordning Udvidelse U-3 Bygningsvedligeholdelse - klimaskærm/større tekniske anlæg Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Renovering af broer Anlæg A-2 Renovering af offentlige toiletter Anlæg A-3 Vejanlæg Galgebakken - forbedring og asfaltering Anlæg A-4 Vejbelysning - renovering Anlæg A-5 Ny tunnel under banen i Hornslet Anlæg A-6 P-plads ved Fregatmuseet - færdiggørelse Anlæg Side 3 af 5

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type A-7A Projektering og anlæg af fælles materielgård Anlæg A-8 Salg af materielpladser Anlæg A-9 Driftsoptimering (ved sammenlægning af materielgårde) Anlæg A-10 Havne - Ebeltoft Havn Anlæg A-11 Spildevand i det åbne land Anlæg A-12 Vandplanlægning i Syddjurs Anlæg A-13 Varmeplan Syddjurs Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt T-1 Ophør af tilskud fra Kulturministeriet Teknisk T-2 Driftsbudget vedr. Slettehage fyr (indvendig vedligeholdelse, rengøring) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 LAG Puljen Reduktion R-2 Reduktion i tilskud til Filmhøjskolen og KOM-Bi Reduktion R-3 Reduktion i Aktivitetstilskud Reduktion R-4 Reduktion i tilskud til Fregatten Jylland Reduktion R-5 Kolind Svømmebad - lukning Reduktion R-6 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde Reduktion R-7 Lukning af juniorklub Reduktion R-8 Forøgelse af forældrebetaling - juniorklub Reduktion R-9 Biblioteket - generel rammereduktion på 2% Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Planområdet - byforskønnelses-/udsmykningspulje Udvidelse U-2 Kommunale legepladser Udvidelse U-3 Anvendelse af private lokaler til folkeoplysning Udvidelse U-4 Museet for Syddjurs - forhøjelse af tilskud vedr. samarbejde Udvidelse U-5 Billedeskolen Udvidelse U-6 Kulturministeriet Udvidelse U-7 Ungdomsskolen - undervisning/aktivitet Udvidelse U-8 Ungdomsskolen - SSP Udvidelse U-9 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Byfornyelse - Kolind Anlæg A-2 Kolind Friluftsbad - renovering Anlæg A-3 Anlægspuljer vedr. haller Anlæg A-4 Ungdomsskolen - vedligeholdelse / juniorklublokaler Anlæg A-5 Biblioteket - det ubemandet biblikotket Anlæg A-6 Bitingsstedet - færdiggørelse Anlæg Side 4 af 5

6 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type Udvalget for job og erhverv Reduktionsforslag I alt R-1 Aktivering via jobkonsulent Reduktion R-2 Aktivering via sundhedstilbud Reduktion R-3 Lavere antal over 52 uger sygedagpenge Reduktion R-4 Oprettelse af fleksjobpulje til midlertidige ansættelser Reduktion Anlægsønsker I alt A-1 Pavillon Anlæg Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt Reduktionsforslag I alt Udvidelsesforslag I alt Anlægsønsker I alt Heraf borgernære områder I alt Side 5 af 5

7 Økonomiudvalget - tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Bil-leasing Teknisk I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er der indarbejdet en besparelse på kr pr. år vedr. bil-leasing for hele organisationens biler. Syddjurs kommune har i samarbejde med Lease Plan foretaget analyse af Syddjurs kommunes bilpark bestående af i alt busser. Efterfølgende er busser udtaget af analysen. Efterfølgende er der besluttet, at der i 2009 sælges 51 biler i 2009 og 39 biler primo Der resterer herefter 30 biler med mulighed for inddragelse i ordningen når de anses udskiftningsmodne. Direktionen har den 1. juli 2007 iværksat denne fremgangsmåde. Med en forudsætning om salg af de sidste 30 biler primo 2011 kan der opstilles følgende, idet der i ved salg af de sidste 30 biler skønnes en besparelse og salgspris svarende til salgene i 2010: Driftsbesparelse salg 23 personbiler i Driftsbesparelse salg 28 varebiler i Salg 39 biler i Driftsbesparelse salg 28 varebiler i Salg 30 biler primo Driftsbesparelse salg 28 varebiler i I alt besparelse Besparelse ved budgetlægning 2009 (prisfremskrevet) Nettoregulering (afrundet) Se bilag til direktionsdagsorden den 1. juli 2009 (lease Plan af 16,juni 2009 og Malle Grimnitz af 23. juni 2009). Regulering til besparelse billeasing fra budget

8 10-T-2 Økonomiudvalget Neutralisering af sparepulje fra genåbning af budget 2009 vedr. strukturbesparelser Teknisk Ved en genåbning af budget 2009 besluttede byrådet på et møde den 4. februar 2009, at der i 2010 og overslagsårene indarbejdes en sparepulje på 2,25 mio. kr., der foregriber en del af det rationale, som må forventes at opstå ved de strukturændringer der drøftes i foråret 2009 og i forbindelse med budget Sparepuljen blev med de tekniske korrektioner til basisbudget 2010 reduceret med besparelsen på ledelsesstruktur i ungdomsskolen jf. byrådets sag på mødet den 28. maj Da det må forventes, at det resterende rationale udmøntes i forbindelse med de forslag fra budgetkataloget der indarbejdes i budget 2010, neutraliseres sparepuljen med en teknisk blok. Dette sikrer at rationalet ikke medregnes dobbelt i budgetforslaget. Neutralisering af sparepulje T-3 Økonomiudvalget Kompensation for ekstra prisstigning på ITsystemer Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. Digitalisering og automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/ netværk og leasingomkostninger, udgør i alt 96,5 % af IT budgettet. og kan som udgangspunkt ikke reduceres uden det betyder et krav at erstatte de digitale processer med manuelle sagsbehandlingsprocesser. Det afsatte budget til IKT er for størstedelens vedkommende licenser, serviceafgifter og kontrakter indgået med eksterne leverandører. Budgettet udgør cirka 26 mio. kr. som er fremskrevet med 4,7% og 3,2% fra 2008 til IKT skønner at den reelle årlige prisstigning på fagsystemer og kontrakter i de to år er 7,5%. På den baggrund er der indarbejdet en priskorrektion på kr. til dækning af de kontrakter og licenser der ligger til grund for kommunens IKT

9 Meromkostninger på fagsystemomkostninger kr kr kr kr. 10-T-4 Økonomiudvalget (alle udvalg) Lavere reguleringsordning Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. I forbindelse med forhandlingerne i juni måned 2009 om kommunernes økonomi i 2010 har det indgået, at lønudviklingen på baggrund af reguleringsordningen pr. 1/ og pr. 1/ har ændret sig i forhold til de skøn der var i foråret. 1/ forventes en stigning på 0,48% mod tidligere forudsat 0,54%. 1/ forventes et fald på 1,06% mod tidligere forudsat 0,0% KL har pointeret, at det er vigtigt kommunerne tager hensyn til dette i forbindelse med budgetlægningen for 2010, således at kommunernes budgetter bygger på samme forudsætninger som aftalen mellem KL og regeringen. Helårsvirkningen af det forventede fald udgør i ,33% svarende til kr. ud fra en lønsum på cirka mio. kr. Skønnet for reguleringsordningen afhænger af lønudviklingen på det private og offentlige arbejdsmarked, og KL vurderer, at Finansministeriets skøn for den private lønudvikling er behæftet med større usikkerhed end vanligt som følge af den usikre konjunktursituation. Der er endvidere usikkerhed om, hvordan aftalen om reguleringsordningen mellem KL og KTO skal fortolkes. Spørgsmålet er, om de ansatte rent faktisk kan sættes ned i løn, eller om aftalen betyder, at der først kan ske en regulering for en negativ udmøntning, når der er øvrige generelle lønstigninger at nedsætte. Lavere reguleringsordning

10 10-T-5 Økonomiudvalget (alle udvalg) Faldende priser i forhold til skøn i foråret Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. I forbindelse med forhandlingerne i juni måned 2009 om kommunernes økonomi i 2010 har det indgået, at prisudviklingen fra 2008 til 2009 og forventningerne om prisudviklingen fra 2009 til 2010 har ændret sig i forhold til de skøn der var i foråret. KL har pointeret at det er vigtigt kommunerne tager hensyn til dette i forbindelse med budgetlægningen for 2010, således at kommunernes budgetter bygger på samme forudsætninger som aftalen mellem KL og regeringen. Ser man på de nye skøn for prisstigninger, så forventes stigningen fra 2009 til 2010 at være 0,4% for fødevarer, 5,5% for brændsel og drivmidler, 0,8% for øvrige varekøb, 2,8% for tjenesteydelser uden moms og 2,8% for øvrige tjenesteydelser. De fleste procenter er lavere end det er forudsat i det korrigerede basisbudget, men for brændsel og drivmidler er der tale om en stigning. Den økonomiske virkning af de ændrede forudsætninger fremgår af nedenstående tabel. 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser Brændsel og drivmidler Samlet priskorrektion Faldende priser

11 Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Stigning i byggesagsgebyrer Reduktion Der ansættes på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 11. august 2009 yderligere en byggesagsbehandler i en tidsbegrænset periode på 1 år med det formål at fjerne den oparbejdede pukkel af byggesager. Direktionen foreslår stillingen finansieret i 2010 af en stigning i byggesagsgebyrer på kr A: Stigning i byggesagsgebyrer B: Løn til byggesagsbehandler samt stigning i byggesagsgebyr R-2 Økonomiudvalget Levering af ydelser til Syddjurs Spildevand Reduktion Forsyningsområdet er udskilt til Syddjurs Spildevand A/S. Selskabet vil i en overgangsperiode fortsat benytte ydelser i form af lokaler, IT mm. Der forhandles i øjeblikket om hvilket honorar Syddjurs Kommune skal modtage for disse ydelser Ydelser til Syddjurs Spildevand????

12 10-R-3 Økonomiudvalget Administrativ organisation, lønsum Reduktion I basisbudgettet udgør 4% af den samlede lønsum for det administrative personale 6.2 mio kr. I dette beløb er der i basisbudgettet i lighed med de øvrige rammer fratrukket 1% ramme i effektiviseringsrationale. Derudover er der i basisbudgettet fratrukket kr som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr fordelt med over 6 år. Der er i basisbudgettet fratrukket besparelser som følge af reduktionen af antallet af direktører og endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr i 2008, besluttet i byrådet at som et led i effektiviseringen blev dette beløb aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio 2009: 3,5 mio 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Der er i konsekvens heraf fratrukket ca mio. kr i fra den administrative lønsum i budgettet for 2010 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2009 til 2010 blevet reduceret med Effektivisering 1%: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling I alt Omregnet i årsværk vil dette udgøre en tilpasning på ca stillinger på administrationen i I budgettet for 2009 blev der fjernet administrativ lønsum på 8.6 mio. kr svarende til 23 årsværk. Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. En yderligere % besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger

13 1 % reduktion % reduktion % reduktion % reduktion R-4 Økonomiudvalget Erhvervsområdet Reduktion Ved en gennemgang af budgettet for 2010 i lyset af hjemtagningen af erhvervsserviceopgaven fra Djursland Erhverv vil den samlede udgift til erhvervsserviceområdet kunne reduceres med kr Erhvervsområdet R-5 Økonomiudvalget Turismefremme Reduktion Norddjurs og Syddjurs kommune driver en fælles turismefremme organisation Destination Djursland. Syddjurs Kommunes bevilling til Destination Djursland udgør i 2010 kr Rammereduktion på bevillingen til Destination Djursland på 4%, ca. kr vil medføre en reduktion i medarbejderstaben/en reduktion i mulighederne for at markedsføre Djursland som turismedestination. Besparelsen vil medføre en tilsvarende reduktion i Norddjurs Kommunes bevilling til Destination Djursland. 4 % reduktion

14 10-R-6 Økonomiudvalget Honorar til politikere Reduktion Der udbetales honorar til politikere for deltagelse i byråds og udvalgsarbejde. I forbindelse med tidligere budgetforhandlinger er der fremsat forslag om reduktioner på formandsvederlag mm. En 4% reduktion svarer til kr. om året. Reduktion i honorar til politikere R-7 Økonomiudvalget Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i Reduktion 1. Webløsninger intra- og internet. Prioriteringen af webservices i Syddjurs kommune er i dag prioriteret højt, og følger det vedtagne digitale mål for: Den digitale borger og medarbejderservice indføres i alle fagområder, i form af information, rådgivning og selvbetjening med udgangspunkt i borgernes og medarbejdernes behov for en effektiv, fleksibel og let tilgængelig service. Det har betydet at funktioner og løsninger hele tiden opdateres og nye funktioner etableres løbende i samklang med behov og rationel drift søges opnået. Eksempelvis - digitalsignatur og adgang for alle medarbejdere på intranet, - Sikker post- - Borgerens sag på nettet og automatisering af selvbetjeningsydelser til borgere m. v. Det har blandt andet betydet at vore borgerrettede webløsninger ved udgangen af 2008 blev vurderet af Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling til at være blandt de fire bedste af kommunale internetbaserede selvbetjeningsborgerservices i Danmark. Det foreslås nu en reduktionsblok og dermed at reducere indsatsen med ,- kr. som betyder et stop i 2010 for alle aktiviteter på webområdet. Konsekvenser af reduktion: Layout og funktionaliteter på samt digital kommunikation/ intranet for alle 4000 medarbejdere bliver ikke forbedret. Det er med reduktionen ikke muligt at kunne opfylde ministeriet krav til offentlige hjemmesiders funktionaliteter og indhold for 2010, samt løbende bestræbelserne på at klargøre til E dag

15 Der vil ikke være finansiel dækning for videreudvikling af webbaserede selvbetjeningsløsninger, dels borgerrettet selvbetjening, og dels automatiserede interne digitale webløsninger. Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i

16 Økonomiudvalget udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Neutralisering af dobbelt effektivisering Udvidelse Byrådet besluttede på sit møde den 31. januar 2008 at give økonomiudvalget en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. som udgjorde det beløb der var i difference mellem lønomkostningerne til administrativt personale overtaget fra kommunerne ved strukturreformen, og så den lønsum der i de tidligere kommuner var afsat til aflønning af samme medarbejdere. Beløbet blev efterfølgende indarbejdet i budget 2009 med 3,5 mio. kr. og med 2 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i 2011 samt udfaset til 0 kr. i Nedtrapningen blev begrundet med igangsættelsen af effektiviseringsprojekter. I basisbudget 2010 indgår nedtrapningen med et mindre budget på 1,5 mio. kr. i 2010 i forhold til lønsummen i For 2011 og efterfølgende år er der et mindre budget på henholdsvis 2,5 mio. kr., 3,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Samtidig er der som princip i basisbudgettet indarbejdet rationale ved effektivisering på 1% om året, hvilket for lønsummen på administrationen svarer til cirka 1,5 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. i Der er således tale om besparelser der bygger på samme forudsætning, og det foreslås derfor, at den oprindelige nedtrapning på 3,5 mio. kr. fra 2009 til 2012 fremskrevet til 2010 priser neutraliseres som teknisk korrektion. Neutralisering af dobbelt effektiverings U-2 Økonomiudvalget Drift af administrationsbygninger Udvidelse Der er behov for yderligere ressourcer til driften af især administrationsbygningen i Rønde, da der fra starten har været afsat for få ressourcer. Det er forsøgt udlignet i de 2 foregående år, men der er ikke tilstrækkeligt ressourcer til de helt basale funktioner, som renovation, alarmanlæg mm. Der er i budgetopfølgningen i 2009 et merforbrug på administrationsbygninger på 0,3 mio. kr

17 Drift af administrationsbygninger U-3 Økonomiudvalget Lederuddannelse Udvidelse Hidtil har der ikke været afsat midler til lederuddannelse på det administrative område. Gennem de første 2 år har der samlet set været reduceret ekstern kursusvirksomhed, da tiden har været investeret i arbejdet med kommunesammenlægning, og derfor har det været muligt at afholde udgifterne indenfor den samlede kursus- og uddannelsesramme, hvor der årligt er afsat under 3000 kr. pr. medarbejder. Ud over de specifikke udfordringer Syddjurs Kommune står over for, stiller den generelle samfundsudvikling store krav til en løbende opdatering af de ledelsesmæssige kvalifikationer, og derfor er der behov for en budgetudvidelse på kr. Lederuddannelse U-4 Økonomiudvalget Kontorinventar Udvidelse Der er ikke afsat beløb til vedligeholdelse og nyindkøb af inventar til de godt 400 medarbejdere på de 4 administrationsbygninger. Der er løbende behov for indkøb af nedslidte kontorstole, ligesom der er behov for indkøb til medarbejdere ud fra arbejdsmiljømæssige hensyn. Der foreslås afsat et budgetbeløb på kr. Kontorinventar

18 10-U-5 Økonomiudvalget Supervision af rådgivere Udvidelse I forbindelse med det faglige arbejde, som især socialrådgivere udfører på familieområdet, jobcenter og voksenhandicapområdet, er medarbejderne ofte udsat for meget pressede situationer ift. de borgere der arbejdes med. Derfor er der et stort behov for at tilbyde supervision til disse medarbejdere, så de både fagligt og personligt kan håndtere dette pres. På grund af den meget lave deltagelse i kurser og uddannelse har det hidtil kunnet afholdes indenfor disse budgetter, men det er ikke muligt længere, hvorfor der er behov for at afsætte kr. i budgettet. Supervision af rådgivere U-6 Økonomiudvalget Opdatering af IT platform og basissystemer Udvidelse IKT organisationen i Syddjurs Kommune har ansvaret for at den administrative IT Platform og infrastruktur til alle tider er opdateret og opfylder organisationen krav til sikker IT drift og svartider, med tilstrækkelig server og datakapacitet som er bestykket med et hardwaremiljø, som opfylder de næste års krav til servermiljøer. Til enhver tid at sikre nødvendig sikkerheds- og backupmiljø både fysisk, på netværk og i adgangskontrol Den nuværende samlede administrative IT platform med servere, Citrix og nødvendige IT systemer og grundapplikationer, er etableret juni 2006, og skal successivt erstattes. Dels for at sikre tilfredsstillende svartider og erstatte forældede og kritiske systemer og hardware. Syddjurs Kommune IT platform blev i 2006 og 2007 etableres ved en anlægsbevilling på 41,5 mio. kr. Finansiering af IT anlægsbevillingen var et 5 års lån, der blev optaget Dvs. i 2013 bortfald afdrag og renter på dette lån. Afdrag og renter er tilrettet i budget. Dvs. der er således i budgettet tale om at flytte udgifter fra afdrag og rente til leasings ydelser. Datalagerne og databaser er udvidet drastisk fra 3 terrabyte i januar 2007 til 17 terrabyte juni 2009, som betyder at der er omkostninger til ekstra datastore, og dermed backup og restorekapacitet. Serviceaftaler i den eksisterende IT platform er på 4 år. Serviceaftalerne udløber sommeren 2010, og kan ikke forlænges

19 Udvidelsesblokken omfatter ikke udskiftning af brugerudstyr, herunder pc ere og citrixklienter/ Tynde klienter, m.v. Serviceniveau 1 Der anmodes om en udvidelsesblok kr. til udskiftning og opdatering af IT platformen, som foreslås finansieret som en 3 års leasingaftale. Leasingperioden er 3 år, da det er Syddjurs Kommune standard levetid på IT-udstyr i omkostningsregnskabet (svarende IM regler). Der er anvendt samme renteniveau (4%) i overslagsårene som i rentebudgettet. Udskiftningen og opdatering af datalager indeholder følgende områder: Servere, datalager, backupsystem, udskiftning af kommunens 2 fællesscannere, opdatering af administrativ kontorpakke fra Office 2003 til nyeste version, samt udskiftning af XP styresystem til Windows Investering på kr. foreslås som 3 år leasing med 1. ydelse primo 2011 Serviceniveau 2 Der anmodes om en udvidelsesblok på kr. til udskiftning og opdatering. som foreslås finansieret som en 3 års leasingaftale. Udskiftningen og opdatering af datalager indeholder følgende områder: Servere, datalager, backupsystem og opdatering af XP styresystem til Windows Leverandøren oplyser at der fra oktober 2009 ikke længere er support og opdatering på styresystemet XP. I serviceniveau 2 er der ikke midler til at opdatere, dels den administrativ kontorpakke fra Office 2003 til nyeste version, dels udskiftning af XP styresystem til Windows Investering på kr. foreslås som 3 år leasing med 1. ydelse primo 2011 Serviceniveau Serviceniveau

20 Økonomiudvalget øvrige 10-Ø-1 Økonomiudvalget Lederløn ved fusion/strukturændringer Øvrige - Reduktion Forslag stillet af økonomiudvalgsmedlem Hardy Vinter. Økonomiudvalget besluttede den 16.juni 2009 at henvise forslaget til budgetkataloget. I forbindelse med kommende fusioner og strukturændringer i Syddjurs kommunes organisation fortsætter nuværende ledere ikke med deres nuværende løn. Efter ny indplacering i organisationen tilpasses den fremtidige løn til den nye stillings indhold og opgaver. Provenu kan p.t. ikke opgøres, men der kan vedtages en principbeslutning. De eksisterende overenskomster har stor indflydelse på forslagets gennemførelse, da der f.eks. gælder særlige regler for tjenestemandsansatte. Principbeslutning om tilpasning af nuværende lederes løn ved ændring i struktur eller fusion Ø-2 Økonomiudvalget 6. ferieuge - ingen udbetaling Øvrige - Reduktion Forslag stillet af økonomiudvalgsmedlem Hardy Vinter. Økonomiudvalget besluttede den 16.juni 2009 at henvise forslaget til budgetkataloget. Syddjurs kommune har i regnskabsåret 2008 udbetalt kr. 10,9 mio. vedrører medarbejderes 6. ferieuge. Af beløbet udgør ca. kr. 6 mio. udbetaling ved stillingsskift. Den resterende andel på ca. kr. 5 mio. vedrører medarbejdere, som ikke har afholdt 6. ferieuge, og derfor har modtaget udbetaling i stedet. Lovgrundlag: Prg. 19 stk. 1 i aftale om ferie for personale ansat i kommuner. "Ønsker en månedslønnet ansat ikke at holde optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned (6. ferieuge) i ferieåret, har den ansatte ret til at få de resterende ferietimer udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb, jf. dog prg. 19a."

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere