Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013"

Transkript

1 Analyserapport Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov November 2013 Retail Institute Scandinavia A/S Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J. Tlf.: E mail: Website:

2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Sammendrag Prognosens forudsætninger Afgrænsninger Definitioner i prognosen Samfundsmæssige rammebetingelser Økonomiske forhold Lovgivningsmæssige rammebetingelser Private labels Forbruget af dagligvareprodukter i Danmark E handel Prognoseresultater ved uændret planlov Prognoseresultater ved liberalisering af planloven Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel Perspektivering til svensk dagligvarehandel Produktivitetsfremskrivning for dansk dagligvarehandel Produktivitetsudviklingen ved uændret planlov Produktivitetsudviklingen ved liberalisering af planloven Retail Institute Scandinavia A/S Side 1

3 Retail Institute Scandinavia Retail Institute Scandinavia A/S er en analyse og konsulentvirksomhed med fokus på specialviden inden for: forbrugeradfærd og trends detailhandelsudvikling og best practise detailhandelsprognoser mærkevaresalg og branding city branding og byudvikling købekraftsegmentering Den viden betyder, at Retail Institute Scandinavia er på forkant med udviklingen og dermed i stand til at analysere og rådgive med baggrund heri. Retail Institute Scandinavia har et team af højt kvalificerede konsulenter, der hjælper detaillister, mærkevareproducenter og myndigheder med at skabe succesfulde vækststrategier. Med vores unikke viden kan vi være en strategisk sparringspartner og en troværdig leverandør af markedsdata vedr. efterspørgsel og udbud. Vi har gennem årene udarbejdet detailhandelsanalyser og handelsbalancer for adskillige kommuner samt udført beliggenhedsanalyser for mange kæder. Vi har udført projekter for Erhvervs & Selskabsstyrelsen samt Erhvervs & Økonomiministeriet siden 1990érne, blandt andet baseret på vor unikke viden fra dansk butiksregister, der kortlægger hele dagligvarebranchen. Retail Institute Scandinavia råder over et globalt netværk af samarbejdspartnere, Ebeltoft Group, der som markedsanalytikere og detailhandelseksperter løbende indsamler og formidler viden om detailhandel i mere end 20 lande. På findes der yderligere information om vores unikke viden og kompetencer. November 2013 Henning Bahr Adm. direktør Retail Institute Scandinavia A/S Retail Institute Scandinavia A/S Side 2

4 Formål Nærværende analyserapports formål er at foretage en analyse af produktiviteten i dansk dagligvarehandel frem til år 2023 under 2 alternative forudsætninger: Den nuværende planlov fastholdes uændret frem til år 2023 Planloven liberaliseres i år 2015, således at det bliver muligt at etablere store dagligvarebutikker (hypermarkeder og superstores) uden arealbegrænsning Vi har derfor for hvert af ovenstående 2 alternativer udarbejdet en prognose frem til år 2023 for butiksstrukturen i dansk dagligvarehandel, baseret på de sædvanlige anerkendte principper, som vore prognoser de sidste 30 år har været baseret på. Med udgangspunkt i prognoserne redegøres der herefter for den produktivitetsudvikling, som dansk dagligvarehandel med stor sandsynlighed vil gennemgå i løbet af de kommende 10 år. Sammendrag Dansk dagligvarehandel har gennemgået en markant strukturudvikling siden krisens start. Discountbutikkerne den mest produktive butikstype (målt på omsætning pr. arbejdstime) har i løbet af de sidste 4 år øget markedsandelen betydeligt (fra 31,2 % til 39,3 %), hvilket har sikret en pæn produktivitetsstigning (4,4 %) i denne periode. Ved uændret planlov frem til år 2023 forventer vi, at discountbutikkerne vil øge markedsandelen (til 43,6 i år 2023), samt at små supermarkeder og især nærbutikkerne bliver reduceret kraftigt i både antal og markedsandel. Dagligvarebranchens samlede butiksantal forventes i løbet af de næste 10 år at falde med 8 % til 2763 butikker, hvoraf de 1700 vil være discountbutikker. Det forventes endvidere, at 700 ud af 2400 kiosker vil lukke i løbet af de næste 10 år, svarende til et fald på 29 %. Gennemsnitsomsætningen pr. dagligvarebutik, der i dag er 36,4 millioner kr. ekskl. moms, forventes i år 2023 at blive 41,6 millioner kr. ekskl. moms (i 2013 priser), svarende til en stigning på 14 %. Vi får altså de næste 10 år en meget betydelig strukturudvikling, både fordi vi får mange flere discountbutikker, men også fordi 60 % af nærbutikkerne og 31 % af de små supermarkeder lukker. Lukkelovens bortfald 1. oktober 2012 er en væsentlig forklaring på, at de mindre butikstyper har fået det endnu sværere end tidligere. Vi har således slet ikke set den fulde effekt af denne liberalisering endnu, idet forbrugeradfærden f.eks. i forhold til søndagsmarkedet er i rivende udvikling. Baseret på vor prognose for de næste 10 år forventes produktiviteten i dagligvarehandelen (målt som omsætning pr. arbejdstime i 2013 priser) at stige med 9,5 % i perioden alene på grund af strukturudviklingen. Hvis de dagligvarekæder, der er internationalt ejede (Aldi, Lidl, Rema1000, samt Dagrofa) eller har butikker i udlandet (Dansk Supermarked) kan forbedre produktiviteten med 10 % i løbet af de næste 10 år, så vil produktivitetsstigningen blive 15,9 %. Vi kan altså forvente, at dagligvarehandelens produktivitet frem til år 2023 vil stige betydeligt, således at vi nærmer os best practise niveauet for sammenlignelige lande i Europa. Retail Institute Scandinavia A/S Side 3

5 Ved en planlovsliberalisering, der medfører, at der fra år 2015 kan etableres meget store dagligvarebutikker (hypermarkeder og superstores) uden arealbegrænsning, forventer vi, at Bilka vil etablere flere hypermarkeder, men vi forventer ikke, at en udenlandsk hypermarkedskæde vil komme til Danmark. Vi forventer slet ikke en voldsom vækst i antal hypermarkeder, da der ikke er marked rent geografisk og urbaniseringsmæssigt hertil, ligesom en stigende e handel reducerer arealbehovet, men vi forventer en betydelig vækst i antallet af superstores, der vil tage markedsandele fra de store supermarkeder især, men også fra alle andre butikstyper. I flere af de mellemstore byer, hvor nye hypermarkeder og superstores etablerer sig de kommende år, vil enkelte store supermarkeder kunne blive så presset på indtjeningen, at de enten må lukke helt eller konvertere til et lavprissupermarkedskoncept, alternativt en discountbutik. Det vil kunne medføre et forringet vareudvalg for forbrugerne i disse byer. Dagligvarebranchens samlede butiksantal vil blive yderligere reduceret, således at der i år 2023 kun er 2630 butikker, dvs. et fald på 13 % i forhold til i dag. Gennemsnitsomsætningen pr. dagligvarebutik vil stige til 43,7 millioner i år 2023 (i 2013 priser) ekskl. moms, hvilket er en stigning på 20 %. Baseret på denne prognose frem til år 2023 forventer vi en produktivitetsstigning på mindst 8,5 %. Hvis superstores (som Føtex og Kvickly) får forbedret deres produktivitet i perioden, så er det realistisk, at produktiviteten vil stige med 12,7 % dvs. lidt mere end den 9,5 % stigning, vi vil få med uændret planlov. Hvis dagligvarebranchens internationale aktører i perioden kan forbedre deres produktivitet med 10 % som følge af best practise kultur i virksomhederne vil den samlede produktivitetsstigning blive 18,1 %. Produktivitetsstigningen med og uden planlov En liberalisering af planloven vil altså medføre en yderligere produktivitetsstigning, der dog ikke er markant højere, end hvis planloven bevares. Produktivitetskommissionen har i Analyserapport2 (maj 2013) advokeret for, at en liberalisering af planloven med stor sandsynlighed vil gøre det attraktivt for en udenlandsk hypermarkedskæde at etablere sig i Danmark. McKinsey rapporten fra 2010 opstillede også scenarie for, at der i så tilfælde ville blive etableret op til 15 nye hypermarkeder og op til 80 nye superstores, således at vi ville få en butiksstruktur som i Sverige, samt at dette ville sikre, at vi i Danmark når op best practise niveauet for 7 udvalgte europæiske lande. Vi forventer ikke, at det er realistisk at få en så stor ændring i butiksstrukturen under nogen omstændigheder. Vi forventer 7 nye hypermarkeder og 38 nye superstores etableret i løbet af de næste 10 år, hvis planloven bliver liberaliseret altså kun det halve niveau. Retail Institute Scandinavia A/S Side 4

6 Vi må endvidere konstatere, at en sammenligning mellem Danmark og Sverige ikke i tidligere offentliggjorte analyser (f.eks. McKinsey, 2010) har været baseret på de faktiske markedsforhold, der kan sammenfattes således: Vi har ikke for mange dagligvarebutikker i Danmark sammenlignet med Sverige (faktisk har en dansk dagligvarebutik 7 % flere indbyggere pr. butik i forhold til Sverige). Vi har stort set det samme antal hypermarkeder pr. indbygger som i Sverige (vi mangler kun 3 hypermarkeder for, at antal indbyggere pr. hypermarked skal være identisk). Vi har betydeligt færre superstores pr. indbygger, end man har i Sverige (vi mangler 80 superstores for at være på niveau med Sverige) Til gengæld har vi i Danmark 6 discountkæder, der fortsat etablerer flere butikker og derved sikrer, at det mest produktive butikskoncept øger sin dominans. Retail Institute Scandinavia A/S Side 5

7 2.0 Prognosens forudsætninger 2.1. Afgrænsninger Prognosen tager sit principielle udgangspunkt i dagligvarer (primært nærings og nydelsesmidler) samt dagligvareprægede udvalgsvarer. Konkret betyder dette udgangspunkt, at omsætningstallene for Bilka hypermarkederne er korrigeret ned med 25 %, dækkende den nonfood omsætning, der ikke sælges i øvrige dagligvarebutikker (f.eks. Bilkas byggemarkeder). For de øvrige butikstyper har vi valgt ikke at søge at udskille nonfood omsætningen. Prognosen gælder for dagligvaresektoren, og ikke for detailhandel i al almindelighed (men der er dog nok nogle paralleller, der kunne have interesse i andre former for detailhandel). Prognosen for kolonialsektoren beskæftiger sig udelukkende med den del af dagligvarehandelen, som formidles gennem kolonialsektorens butiksnet. Andre former for handel med dagligvarer er ikke behandlet direkte udover de bemærkninger, der er knyttet til opstillingen af forudsætninger. Det bør dog bemærkes, at den traditionelle dagligvaresektor fra flere sider er udsat for omsætningsudhuling, dette gælder catering og restaurationssektoren, det grå marked, homeshopping (Internet og telefonbaseret) og grænsehandel. Prognosen omfatter, for den del af dagligvareomsætningen, som formidles via kolonialsektorens butiksnet, en prognose for antallet af detailbutikker fordelt på butikstyper samt en prognose for den enkelte butikstypes akkumulerede omsætning. Prognosen dækker Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland. Samtlige omsætningstal for perioden er opgjort i faste 2013 priser, eksklusive moms. De historiske omsætningstal for perioden , som findes i tabellerne under prognosegrafikkerne, er derimod periodens løbende priser, eksklusiv moms. 2.2 Definitioner i prognosen Vi opgør som altid prognosens butiksantal og omsætningstal for kolonialsektoren på butiksniveau, baseret på oplysningerne fra dansk butiksregister. Vi opdeler butikkerne i følgende typer: Hypermarkeder (mindst 5000 m2 salgsareal) Superstores ( m2 salgsareal) Store supermarkeder ( m2 salgsareal) Små supermarkeder ( m2 salgsareal) Discountbutikker (de 6 discountkæders butikker) Omsætningstal er eksklusiv moms opgjort 1. august Prognosens omsætningstal for 2018 og 2023 er i faste 2013 priser. Markedsandele opgøres med udgangspunkt i butikstypeniveauet. Vi prognostiserer grundlæggende for hver enkelt kæde, hvilket munder ud i en vurdering af den enkelte kæde og dens udvikling. Disse vurderinger summeres derefter og anvendes som grundlag for de samlede butikstypevurderinger. Retail Institute Scandinavia A/S Side 6

8 2.3 Samfundsmæssige rammebetingelser De ydre rammer omkring dagligvaresektoren udgør de grundliggende forudsætninger for udviklingen i forbruget af dagligvarer (uanset om de købes som måltidskomponenter hos dagligvaredetaillister eller i forarbejdet form hos en cateringudbyder) og dermed for sektorens afsætning. Vi forventer, at dagligvareforbruget vil få en positiv, beskeden vækst i prognoseperioden. Det vil være i kolonialsektoren, at omsætningen stiger, mens den vil være stærkt faldende i kiosksektoren. Vore skøn er således (alle tal: 2013 priser, mio. kr. eksklusive moms). Sektor Kolonialsektoren Kiosksektoren Samlet Økonomiske forhold De skattemæssige forhold i det danske samfund, dels for privatpersoner og dels for virksomheder, ventes ikke at undergå markante ændringer i prognoseperioden. Det er vores forventning, at den gennemsnitlige husstands forbrug af fødevarer, drikkevarer og tobak fortsat kun vil være svagt stigende i de kommende år som følge af lavere priser i dagligvaresektoren og et skift i forbruget i retning af catering og restaurationssektoren. Eventuelle lempelser/stramninger for virksomhederne forventes ikke at ville ændre nævneværdigt på virksomhedernes vilkår i forbindelse med forbrug/indkøb af dagligvarer. Dog har vi siden udarbejdelsen af den sidste prognose set et stigende antal virksomheder, der tilbyder deres medarbejdere at sørge for aftensmåltidet produceret og leveret af virksomhedens cateringleverandør (uanset om dette er egen kantine eller en ekstern operatør). 2.5 Lovgivningsmæssige rammebetingelser Der er to love af markant betydning for butiksstrukturens udvikling, dels lukkeloven og dels planloven. Lukkeloven Lukkeloven tillader med virkning fra 1. oktober 2012 alle butikker at holde åbent alle ugens dage. Lukkeloven er således ophævet og erstattet af en helligdagslovgivning. Alle dagligvarekæder udnytter disse nye muligheder samtidig med, at de også har udvidet åbningstiderne på hverdage betydeligt (ifølge beregninger fra Dansk handelsblad er antal åbningstimer udvidet med 14 %). Planloven Planloven er den lov, der regulerer, hvordan alle arealerne i Danmark bliver anvendt. Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre og plantelivet. Retail Institute Scandinavia A/S Side 7

9 Planlægningen skal især sikre, at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner, der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur og landskabsressource, forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Der arbejdes med fire niveauer i planloven hvert niveau har sin plan et landsniveau, et regionsniveau, et kommuneniveau og et lokalt niveau. Planlovens mål i relation til butikker er opdelt i tre: Fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer Sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især gående, cyklende og den kollektive trafik Fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede Selv om planlovens detailhandelsbestemmelser er blevet ændret en række gange fra 1997 og frem til i dag, er formålet fortsat det, der fremgår af ovenstående afsnit, og som blev fastsat ved revisionen i 1997 altså at bevare livet i bymidterne. I perioden fra 1997 og frem er der bl.a. sket en forøgelse af den fastsatte størrelse for såvel dagligvarebutikker som udvalgsvarebutikker. I dag må dagligvarebutikkernes bruttoetageareal ikke overstige m2, mens udvalgsvarebutikkernes bruttoetageareal som udgangspunkt ikke må overstige m2. Der er dog mulighed for i bymidten i byer med mere end indbyggere at planlægge for et antal udvalgsvarebutikker på mere end m2 i hver planperiode. Herudover har der været ændret på reglerne for placeringen af de store udvalgsvarebutikker. I en periode fra 2011 og frem til 2013, var det også muligt for en række byer at planlægge for store udvalgsvarebutikker i de såkaldte aflastningsområder uden for byerne, hvis byen havde mere end indbyggere. Denne bestemmelse er dog blevet rullet tilbage, således at der nu alene kan planlægges for store udvalgsvarebutikker i bymidten i byer med mere end indbyggere og i aflastningsområder uden for landets 5 største byer. En central målsætning med planloven er at sikre en fortsat lokalisering af butikker i tilknytning til byerne og med brug af eksisterende infrastruktur Retail Institute Scandinavia A/S Side 8

10 2.6 Private labels Private labels forventes fortsat at ville udvikle sig en udvikling som gradvist vil minde om udviklingen, som den kendes fra England, men dette vil dog kun kunne ske, såfremt de enkelte detaillisters profiler skærpes betragteligt. Coops lancering af det fællesnordiske private label xtra er en klar indikation af ambitionen om, at Coop selv vil repræsentere det gode tilbud i de enkelte kategorier. Hertil kommer satsningen på serien Änglemark som det økologiske alternativ. Dansk Supermarkeds strategi er næsten identisk, men her er de enkelte private labels ikke koblet til hverken den enkelte kædes navn eller til gruppen, der står bag kæden. Både Dagrofa koncernen og Reitan har også udviklet private labels, der forventes at få en øget vækst og dække stadig flere kategorier. 2.7 Forbruget af dagligvareprodukter i Danmark Dagligvareforbruget udgør en stadigt faldende andel af danskernes samlede privatforbrug dels som konsekvens af, at flere danskere har større rådighedsbeløb, og dels som konsekvens af, at dele af husstandenes forbrug løses ved hjælp af catering og restaurationssektoren. Den danske husstands tid til dagligvareindkøb er ikke blevet større, hvorfor presset på at kunne gennemføre indkøbene hurtigt er vokset og det er ønsket om at kunne håndtere flere indkøb samtidig også. Det er således vores forventning, at større supermarkeder og hypermarkeder yderligere vil udvide antallet af shop i shop løsninger omfattende specialfødevarebutikker (bager, slagter, fiskehandler m.fl.). Hertil kommer, at den samme gruppe af butikker også forventes at introducere forskellige måltidsløsninger, enten i form af færdigvarer på køl og/eller i form af restaurationslignende koncepter. Loyalitetsprogrammer er endnu ikke særlig udbredt i dagligvaresektoren kun Coop arbejder med dette i form af COOP+. Det er dog vores forventning, at vi i prognoseperioden vil se Coop udvikle den eksisterende medlemsbase, ligesom vi forventer, at andre aktører vil blive aktive på dette område. Coops coop.dk hele Danmarks webvarehus er dog allerede etableret til salg af nonfood til medlemmer og indebærer levering til den lokale butik. Det er interessant at notere, at coop.dk ikke blot har udvidet sit sortiment i den forgangne prognoseperiode, men også har store forventninger til fremtiden. Dansk Supermarked opruster også onlinesalget af nonfood via bilka.dk, der omfatter Klik & Hent i Føtex og Netto butikker (Swipbox). Effekten af grænsehandelen skønnes at ville aftage over (lang) tid fordi afgifts og momsniveauerne gradvist harmoniseres i overensstemmelse med niveauerne i vore nabolande, men i prognoseperioden ventes der ikke de store ændringer. Danmark Tyskland der vil fortsat være en overvægt af danske indkøb i Tyskland Danmark Sverige der vil fortsat være en overvægt af svenske indkøb i Danmark Danmark Norge der vil fortsat være en overvægt af norske indkøb i Danmark De ikke detailhandelsbaserede indkøb af dagligvarer, som f.eks. stalddørssalg, skønnes ikke at udvikle sig omsætningsmæssigt markant i perioden. Antallet af gårdbutikker er dog steget betydeligt de senere år, således opgør Danmarks Statistik antallet af gårdbutikker til 1855 i år 2010, mod 1214 i år Andre ikke butikskanaler spiller kun en ganske lille rolle, og i takt med at bekymringerne om fødevaresikkerhed stiger, forventer vi, at dette marked vil få svært ved at udvikle sig yderligere. Retail Institute Scandinavia A/S Side 9

11 2.8 E handel Vi forventer i prognoseperioden at se flere internet baserede koncepter, der enten er rettet mod homeshopping, eller mod work shopping som nye og alternative kanaler. Dette indebærer blandt andet, at eksisterende internet koncepter gøres landsdækkende, samt at flere specialiserede koncepter som fx. Aarstiderne vil kunne udnytte mulighederne for den homeshopping baserede specialvarebutik. Coops medlemsbutik på Internettet, coop.dk, er en anden udvikling, som vi forventer fortsat og udvidet. Senest er sortimentet udvidet til også at omfatte forskellige kasser med bl.a. økologisk grønt dog stadig med levering til forbrugerne via Coops butikker. Der er endnu ikke åbnet for bestilling og levering direkte til forbrugerens dør, som fx. engelske TESCO gør det. Status her ultimo 2013 er, at pureplayers kun har millioner i omsætning tilsammen, når vi taler om e handel af fødevarer (f.eks. Årstiderne, Nemlig.com etc.). Det er sandsynligt, at de får en pæn vækst de næste 10 år, måske til et niveau omkring 2 mia. kr. i år Når vi taler om dagligvarekæderne/ koncernerne, så er Irma og SuperBest aktive med e handel, mens vi fortsat venter på Coop og Dansk Supermarked, der er reaktive, når det gælder e handel med fødevarer. Coop har dog, via Kvickly og SuperBrugsen, et samarbejde med Osuma.dk, der leverer dagligvarerne til forbrugeren. Det er muligt, at de store bliver mere aktive i prognoseperioden, i det mindste med click and collect løsninger, men noget voldsomt omfang vil vi næppe opleve. Den omsætning, de måtte få på denne måde, har vi indregnet i prognosens tal for de fysiske butikker. Retail Institute Scandinavia A/S Side 10

12 3.0 Prognoseresultater ved uændret planlov Prognosen i dette kapitel har som forudsætning, at den nuværende planlov fastholdes uændret frem til år På de følgende sider fremgår prognosens resultater opdelt på butikstyper Antal butikker Hypermarkeder Super Stores Store supermarkeder Små supermarkeder Nærbutikker discount Antal Hypermarkeder Super Stores Store supermarkeder Små supermarkeder Nærbutikker Discount Butikker i alt Selvom vi de sidste 10 år har fået lidt færre butikker i kolonialsektoren, har vi fortsat godt butikker at handle i. Dette sikrer et fintmasket butiksnet også i Udkantsdanmark og skyldes naturligvis, at de 6 discountkæder også etablerer sig i og udenfor stationsbyer, havnebyer etc. i hele landet. I løbet af de næste 10 år forventes butiksantallet i kolonialsektoren dog at falde med 8 %. Det bliver fortsat især nærbutikker, men også små supermarkeder, der må lukke (vi forventer herudover, at 900 kiosker må lukke i løbet af de næste 10 år). Det samlede antal discountbutikker forventes nu kun at stige til 1700 i år 2023, hvilket er en kraftig nedjustering af sidste års prognose. Årsagerne hertil er flere: det bliver vanskeligere for kæderne at få de tilladelser fra kommunerne, de før fik uden problemer, f.eks. til trafikbeliggenheder udenfor byen. Lukkelovens bortfald har medført, at f.eks. Fakta har oplevet omsætningsfald. Flere kæder må også forventes at skulle lukke urentable butikker, hvilket f.eks. Aldi allerede har annonceret. Retail Institute Scandinavia A/S Side 11

13 Antal butikker excl. discount Hypermarkeder Super Stores Store supermarkeder Små supermarkeder Nærbutikker Antal ex. discount Hypermarkeder Super Stores Store supermarkeder Små supermarkeder Nærbutikker Lukkelovens bortfald 1. oktober 2012 vil medføre en høj grad af butiksdød blandt især nærbutikkerne, idet 60 % af dem vil lukke i løbet af de næste 10 år. 31% af de små supermarkeder vil også lukke frem til 2023, især som følge af discountudviklingen. Vi forventer blandt superstores og store supermarkeder, at især Føtex får fornyet styrke, men også at Kvickly får etableret nye attraktive butikker. De forventes at forstærke deres fødevareprofil samt at afgrænse deres nonfood kategorier tydeligt. Retail Institute Scandinavia A/S Side 12

14 Kolonialsektorens omsætning i % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Hypermarkeder Super Stores Store supermarkeder Små supermarkeder Nærbutikker discount Markedsandele Hypermarkeder 6,8 7,6 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0 Super Stores 10,9 10,6 10,9 11,3 11,5 11,8 11,9 11,2 10,5 10,5 9,7 9,6 9,8 10,0 Store supermarkeder 27,9 27,4 27,2 26,4 27,2 27,3 27,1 27,1 27,1 27,6 26,9 26,0 26,5 26,7 Små supermarkeder 18,9 17,8 17,5 16,9 16,7 16,4 16,3 16,1 15,2 14,5 13,8 12,6 10,6 10,1 Nærbutikker 10,9 9,9 9,7 9,3 8,3 7,9 7,7 6,5 6,3 5,6 5,1 5,2 3,9 2,7 Discount 24,6 26,7 26,9 28,2 28,5 28,8 29,2 31,2 33,1 34,2 37,0 39,3 42,0 43,6 Vi forventer, at discountkædernes markedsandel frem til 2023 stiger til 43,6 %, hvilket er en vækst på mere end 4 % point. Det er en markedsandel på niveau med situationen i Tyskland, og spørgsmålet er, om det er det modenhedsniveau, som butikstypen vil kulminere på. Det er nærbutikkerne og de små supermarkeder, der taber markedsandele i perioden, mens øvrige butikstyper holder niveauet. Markedsandelene for perioden er beregnet baseret på kolonialsektorens omsætning, der i perioden stiger fra 109,7 mia.kr i 2013 til 115,0 mia. kr. i 2023 (i 2013 priser). Gennemsnitsomsætningen pr. dagligvarebutik er i ,4 mio. kr. stigende til 41,6 mio. kr. i 2023 (i 2013 priser), dvs. en vækst på 14 %. Retail Institute Scandinavia A/S Side 13

15 Kolonialsektorens omsætning i % 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Hypermarkeder Super Stores Store supermarkeder Små supermarkeder Nærbutikker discount Markedsandele Hypermarkeder 6,8 7,6 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0 Super Stores 10,9 10,6 10,9 11,3 11,5 11,8 11,9 11,2 10,5 10,5 9,7 9,6 9,8 10,0 Store supermarkeder 27,9 27,4 27,2 26,4 27,2 27,3 27,1 27,1 27,1 27,6 26,9 26,0 26,5 26,7 Små supermarkeder 18,9 17,8 17,5 16,9 16,7 16,4 16,3 16,1 15,2 14,5 13,8 12,6 10,6 10,1 Nærbutikker 10,9 9,9 9,7 9,3 8,3 7,9 7,7 6,5 6,3 5,6 5,1 5,2 3,9 2,7 Discount 24,6 26,7 26,9 28,2 28,5 28,8 29,2 31,2 33,1 34,2 37,0 39,3 42,0 43,6 De små supermarkeder har med kun 12,6 % af omsætningen i 2013 allerede vanskelige markedsvilkår, hvilket både Spar og DagliBrugsen skal forholde sig til. Spar kæden er ved at omlægge fra 4 til 2 kædeformater, som kun udvalgte butikker skal med i, mens øvrige skal i en ny kæde, Min Købmand, eller i en kiosklignende kæde. DagliBrugsen planlægger at nedkonvertere en lang række butikker til LokalBrugsen for at tilpasse butiksdriften til de lokale markedsmuligheder. Det er helt klart nødvendige tiltag, der kan øge overlevelseschancerne på kort sigt, men på lang sigt vil en lang række af disse butikker næppe kunne overleve som kolonialbutik. Retail Institute Scandinavia A/S Side 14

16 Hypermarkeder 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, antal i % Omsætning i % Hypermarkeder antal i % 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 Omsætning i % 6,8 7,6 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0 Hypermarkederne har ikke været den succes de sidste 10 år og slet ikke siden 2008 som de var i årtierne inden. Overalt i Europa forsøger hypermarkederne at genopfinde sig selv, f.eks. forsøgte Carrefour at opdele hypermarkedet i 8 deluniverser for at tydeliggøre, hvad man satsede på, samt at appellere bedre til kvinderne. Dette virkede tilsyneladende ikke optimalt, så planerne om implementering i alle hypermarkederne blev stillet i bero. Derfor er downsizing af det samlede salgsareal samt udlejning til tredjepart af salgsarealer sandsynligvis en mere realistisk vej til fornyelse af denne butikstype, der også er ramt af den stigende e handel på nonfood. I Danmark er planloven i 2013 blevet præciseret og rullet tilbage, således at den liberalisering, der blev gennemført i 2011 på detailhandelsbestemmelserne, nu er ophævet. Det betyder, at med lovændringen i foråret 2013 genindførtes de muligheder for at planlægge for store udvalgsvarebutikker, som var gældende inden lovændringen i Baggrunden for tilbagerulningen var bl.a., at Miljøministeriets Redegørelse om Detailhandelsplanlægning viste, at udvidelser af eksterne aflastningsområder og placering af store udvalgsvarebutikker uden for bymidterne påvirker detailhandlen negativt i landdistrikterne og i de små og mellemstore byer og øger koncentrationen af detailhandelen i de største byer. På den baggrund vedtog Folketinget i foråret 2013 de nugældende regler, der betyder, at der fremover kun kan planlægges for store udvalgsvarebutikker på over m2 i bymidten i byer med mere end indbyggere og i udpegede aflastningsområder i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Retail Institute Scandinavia A/S Side 15

17 Super stores 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, Antal i % Omsætning i % Super Stores Antal i % 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 2,8 Omsætning i % 10,9 10,6 10,9 11,3 11,5 11,8 11,9 11,2 10,5 10,5 9,7 9,6 9,8 10,0 Superstores, dvs. butikker med et salgsareal mellem 2500 og 5000 m2, har begrænsede muligheder for nyetableringer af store butiksenheder under den nuværende planlov, hvor bruttoarealgrænsen er m2 (3700 m2 inklusiv personaleareal). Samtidig kæmper både Føtex og Kvickly med at produktudvikle fødevaresiden og især nonfoodsiden, så de fremstår som det mest relevante tilbud til familien Danmark. Det kræver moderniseringer, dvs. investeringer, som især Dansk Supermarked har mulighed for at gennemføre. Det forventes, at der kun etableres 6 nye superstores frem til 2023, samt at markedsandelen kan fastholdes på det nuværende niveau. Retail Institute Scandinavia A/S Side 16

18 Store supermarkeder 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Antal i % Omsætning i % Store supermarkeder Antal i % 10,9 11,2 11,4 11,1 11,5 11,6 11,9 12,4 12,5 12,8 12,8 12,6 13,4 14,8 Omsætning i % 27,9 27,4 27,2 26,4 27,2 27,3 27,1 27,1 27,1 27,6 26,9 26,0 26,5 26,7 Udfordringen for de store supermarkeder er at videreudvikle kædekoncepterne, så butikkerne opleves som de mest inspirerende fødevarespecialister, der samtidig giver tilstrækkelig værdi for pengene. I foråret 2013 blev mange SuperBest butikker konverteret til Euro Spar butikker. SuperBestkæden vil derfor fremover i endnu højere grad end tidligere kunne fremstå som en højprofileret homogen kæde, der kan være med til at iscenesætte det gode købmandskab og varekundskabet på en unik måde. Også Super Brugsens nye 2015 koncept, der medfører, at alle butikkerne skal moderniseres inden udgangen af 2015, kan give et kvalitetsløft, som forbrugerne vil synes om. De store supermarkeder forventes dog ikke at vinde markedsandele, fordi discountkæderne fortsat vinder frem og udvider friskvaresortimentet. Retail Institute Scandinavia A/S Side 17

19 Små Supermarkeder 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Antal i % Omsætning i % Små supermarkeder Antal i % 19,5 19,5 19,4 18,8 19,5 19,4 19,1 19,6 18,9 18,6 18,2 16,9 14,5 12,7 Omsætning i % 18,9 17,8 17,5 16,9 16,7 16,4 16,3 16,1 15,2 14,5 13,8 12,6 10,6 10,1 I modsætning til de store supermarkeder, så forventes de små supermarkeder af økonomiske og kædeprofilmæssige årsager ikke at ville udvide med specialfødevare butiksfunktioner. De må konkurrere på den lokale forankring og markedstilpasning under vilkår, hvor de bliver presset både oppefra af de store supermarkeder og nedefra af discountbutikkerne. EuroSpar kæden kan dog være med til at forbedre situationen, hvis man får produktudviklet kæden efter tilgangen af SuperBest butikkerne i foråret Det bliver her centralt at få lavet et rationelt supermarkedskoncept, der med lavest mulige lønomkostninger kan tage kampen op mod discountkæderne. Retail Institute Scandinavia A/S Side 18

20 Nærbutikker 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Antal i % Omsætning i % Nærbutikker Antal i % 37,8 35,6 33,7 32,1 28,5 26,8 25,8 23,1 21,5 18,9 17,1 16,5 11,9 7,2 Omsætning i % 10,9 9,9 9,7 9,3 8,3 7,9 7,7 6,5 6,3 5,6 5,1 5,2 3,9 2,7 Butiksdøden vil fortsat hærge i denne butikstype ikke mindst fordi lukkeloven nu er ophævet. Discountbutikkernes vækst betyder billedlig talt typisk, at hvis der i en mindre by er 2 nærbutikker, så lukker den ene af dem, når der kommer en (ekstra) discountbutik, der tager alle børnefamilierne som kunder. DagliBrugsen står dog stærkt rustet, fordi de fleste butikkers standard er ganske høj samtidig med, at det vil være muligt af nedkonvertere til LokalBrugsen. Mange nærbutikker kan også via bake off og relevante lokale sortimenter forny sig og overleve længere. Men at generationsskifte en nærbutik vil blive meget vanskeligt, med mindre beliggenheden er perfekt. Retail Institute Scandinavia A/S Side 19

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Miljøudvalget 2012-13 L 147 Bilag 11 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljøudvalg 14. marts 2013 Vedr. L147 (Forslag til lov om ændring af lov om planlægning underpunkt: ændring af regler om planlægning

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Det skal jeg senere komme tilbage til i dette skriv. Men lad mig først lige give det forgangne år et par ord med på vejen:

Det skal jeg senere komme tilbage til i dette skriv. Men lad mig først lige give det forgangne år et par ord med på vejen: Kære købmand Først og sidst vil jeg ønske dig et lykkebringende nytår og så vil jeg love dig, at vi i DSK også her i det nye år vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at undgå en liberalisering af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Besvarelse af spørgsmål 42

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Notat. Effekt ved aftale om planloven. 2. september 2016

Notat. Effekt ved aftale om planloven. 2. september 2016 Notat 2. september 2016 Effekt ved aftale om planloven Regeringen har d. 9. juni 2016 indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om Et Danmark i bedre balance

Læs mere

BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER // RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S

BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER // RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S BRANCHEHÅNDBØGER KÆDER I DANSK DETAILHANDEL 2014 Kæder i dansk detailhandel 2014 giver dig en højaktuel orientering om markedet. Du får opdateret

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01

Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01 Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugeranalyse 01 2014 Fremtidens detailhandel Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011

Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011 Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011 Juni 2011 DAGLIGVAREMARKEDET KAPITEL 1 Dagligvaremarkedet Juni 2011 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.:

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Odsherred Kommune. Partner, advokat (L) Jacob Brandt

Odsherred Kommune. Partner, advokat (L) Jacob Brandt Odsherred Kommune Dagligvare butik i Fåreve jle Kirke by Partner, advokat (L) Jacob Brandt 2 Erstatningspligt vejledningsforløb Kåre Dyvekær Odsherred Kommunes erstatningspligt Erstatningspligt forudsætter,

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

Supermarkeds Håndbogen 2013

Supermarkeds Håndbogen 2013 Supermarkeds Håndbogen 2013 Udgivet af Retail Institute Scandinavia A/S, Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk Tlf.: 70 23 30 10 fax: 59 36 50 56 E-mail: retail@retail-institute-scandinavia.dk www.retail-institute-scandinavia.dk

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Høring af udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Lokal fleksibilitet inden for planloven, detailhandel og fællesantenneanlæg)

Høring af udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Lokal fleksibilitet inden for planloven, detailhandel og fællesantenneanlæg) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 6 Offentligt Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø blst@blst.dk - også sendt pr. post. Hellerup, den 5. november

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selvstændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen DANSK ERHVERV Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen værdikædeindsats og fokus på efterspørgsel Affald Producenter

Læs mere

Danmarkskortet 2015 og 2025

Danmarkskortet 2015 og 2025 Danmarkskortet 2015 og 2025 Analyse af områder uden eller med begrænset lokal dagligvareforsyning September 2015 Analyse af områder uden eller med kun 1 dagligvarebutik Sammendrag I dag har 26.649 hustande

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Per Nyborg. dansk byplan den 31. august 2017

Per Nyborg. dansk byplan den 31. august 2017 Per Nyborg dansk byplan den 31. august 2017 Eksempler på kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune

Læs mere

Detailhandelen og bymidterne. - Udvikling og udfordringer

Detailhandelen og bymidterne. - Udvikling og udfordringer Detailhandelen og bymidterne - Udvikling og udfordringer Maj 2017 Detailhandelen og bymidterne - Udvikling og udfordringer Maj 2017 Rapporten er udarbejdet med økonomisk støtte fra Realdania. Rapporten

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Halsnæs Kommune Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen i markedsområdet

Læs mere

HVEM ER HVEM. I Dansk Dagligvarehandel. september 2014

HVEM ER HVEM. I Dansk Dagligvarehandel. september 2014 HVEM ER HVEM I Dansk Dagligvarehandel september 2014 Dansk detailhandel i tal NORMAL 6 butikker 295 butikker Siden sidst: Nettoafgang af 2 supermarkeder og 5 minimarkeder. Coop har konverteret en del DagliBrugsen

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Hensigt Middel Konsekvens

Hensigt Middel Konsekvens Planlovsreguleringer Tyskland Ja, senest i 2007 Reguleringer indført i 1960 erne England Ja, senest i 2009 Den første seriøse stramning kom i 1996 Hensigt Middel Konsekvens sikre nærhed til detailhandlen

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Resultater fra Danmarks Statistik og The Nielsen Company Anne C. Bech Consumer Insight 2015 1 9 år med fiskekampagnen 2 Fortsatte kampagner

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER

BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S BRANCHEHÅNDBØGER KÆDER I DANSK DETAILHANDEL 2012 Kæder i dansk detailhandel 2012 giver dig en højaktuel orientering om markedet. Du får opdateret

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere