Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms"

Transkript

1 Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Ansvarlig Relevans for medarbejdere Kontrol Ajourføring Har du spørgsmål? Indberetning af moms Formål Tidsfrister Lovgivning Relevante dokumenter Handlinger Ansvarsfordeling Momsregulerings-forpligtelse Formål Tidsfrister Lovgivning Relevante dokumenter Handlinger Ansvarsfordeling Dokumenthistorik... 11

3 1 INDLEDNING 1.1 Formål Denne SLA har til formål, at beskrive de overordnede principper for, hvorledes Eniga og deres Partner håndterer opgaven omkring moms - henholdsvis til SKAT og UVM. Yderligere vil SLA en fungere som uddybende dokumentation, til det overordnede bilag på regnskabsområdet, til samarbejdsaftalen. SLA en uddyber de overordnede processer i forhold til de ydelser, ansvarsroller, grænseflader og deadlines, der er i forbindelse med behandling af opgaven omkring moms. SLA en indeholder følgende aktiviteter: - Indberetning af kompensationsmoms - Indberetning af SKAT-moms De ovenstående aktiviteter indeholder en række handlinger, som vil blive beskrevet i denne SLA. 1.2 Ansvarlig Ansvarlig for Service Level Agreement er, Chef for Eniga Løn- og Økonomiservice Camilla Mørk Rösler. 1.3 Relevans for medarbejdere SLA en forventes kendt og anvendt, af de medarbejdere i Eniga og de medarbejdere hos Partner, som håndterer moms og momsindberetning. 1.4 Kontrol Løbende kontrol Den ansvarlige for SLA en har ansvaret for løbende at påse, at følgende punkter følges gennem hele processen: - kontroller og funktionsadskillelse, lagt ind i SLA en og workflows - arbejdsprocesbeskrivelser samt tilhørende værktøjer - Workflow til illustration af kontroller samt funktionsadskillelse er vedlagt som bilag. Rapportering af kontrol I tilfælde af, at retningslinjer som foreskrevet ikke bliver fulgt, skal Eniga underrette den ledende chef for afdelingen hos partner og sammen udarbejde en løsning for problemet.

4 1.5 Ajourføring Denne SLA ajourføres årligt, næste gang 1. oktober Har du spørgsmål? Kontakt finansteamet på

5 2 INDBERETNING AF MOMS 2.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante i forbindelse med beregning og indberetning af moms. 2.2 Tidsfrister Efter gældende indberetningsfrister til SKAT og UVM. 2.3 Lovgivning Væsentligste regelsæt: - Momsloven - Bekendtgørelse om momskompensation - Vejledning til momskompensation - Statens regnskabsregler herunder regnskabsparadigmet - Lov om selvejende institutioner 2.4 Relevante dokumenter - UVM indberetningsblanket til opgørelse af momskompensation - SKAT indberetning til opgørelse af moms (www.skat.dk) - Regnskabsinstruks - Notat om moms på skoler 2.5 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages indenfor momsindberetning og betaling, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Kendskab til momsregler Kontrol af momskode Beregning og udarbejdelse af momsgrundlag Beregning og udarbejdelse af delvis fradragsret Indberetning til UVM Indberetning til SKAT Betaling og bogføring af moms Momsafstemning og sandsynliggørelse

6 2.5.1 Kendskab til momsregler Eniga og Partner er ansvarlig for, at holde sig ajourført med momslovgivning og ændringer i specifikke regelsæt, der påvirker håndteringen af SKAT- og kompensationsmoms hos Partner. Eniga er ansvarlig for, at videresende information til Partner omkring relevante ændringer i momsloven og momspraksis Kontrol af momskode Eniga udfører kontrol af indgående og udgående momskoder, ud fra den givne kontering. Eniga kontrollerer at momskode er angivet på kreditorfaktura og kreditnota og at momskode er angivet på salgsfaktura og salgskreditnota, oprettet i Eniga. Herunder tjek af momshåndtering ift. arts- og formålskontering. Det er Eniga ansvar at kontrollere angivelsen af momskode: - Salgsfaktura oprettet i EASY - Fakturagrundlag til Navision Stat - Kreditorfaktura - Kreditnota Partner har ansvaret for at kontrollere, at anvendte formål er korrekte Beregning og udarbejdelse af momsgrundlag Det er Enigas ansvar, at foretage beregning og udarbejde moms- og energiafgiftsgrundlag, for indrapportering til SKAT. Såfremt Partner har salg eller køb af varer eller ydelser i udlandet, sørger Eniga for, at der foretages en yderligere indberetning af disse (Intrastat). Såfremt Eniga har brug for input, til afklaring af grundlaget, kontaktes Partner. Eniga er ansvarlig for, at beregne og udarbejde grundlag til momskompensation fra UVM. Eniga udarbejder en specifikation af: - Refusionsberettiget købsmoms (drift) - Refusionsberettiget købsmoms (anlæg) Udarbejdelse af indberetningsgrundlag foretages, når det er sikret at alt vedrørende indberetningsperioden er bogført således, der ikke efterfølgende bogføres fakturaer mv. som kan have påvirkning på momsen Beregning og udarbejdelse af delvis fradragsret Det er Partners ansvar, at forsyne Eniga med oplysninger til beregning af delvis fradragsret på kompensations- og SKAT-moms, således at Eniga kan foretage beregning af fradragsretten på baggrund af Partners oplysninger.

7 Såfremt Eniga ikke selv kan skaffe oplysninger skal Partner levere: - Momspligtig omsætning - Total omsætning ift. momsloven - Årselever under UVM-aktivitet - Totalt antal omregnede årselever - Indtægter på projekter på hhv. momspligtige og momsfritaget aktiviteter Indberetning til UVM Eniga er ansvarlig for, at indberette moms til UVM, på baggrund af bogføring i Navision Stat. Indberetning til UVM sker ved udfyldning af indberetningsblanket til UVM og i forhold til givne tidsfrister fra UVM, hvert kvartal Indberetning til SKAT Eniga er ansvarlig for, at indberette moms til SKAT. Indberetning til SKAT sker via SKAT`s hjemmeside. Eniga foretager regulering for delvis fradragsret (momsbrøken) i årets sidste indberetning til SKAT Betaling og bogføring af moms Eniga er ansvarlig for, at registrere og bogføre momskompensationen fra UVM i Navision Stat. Eniga er ansvarlig for, at afregne moms overfor SKAT, samt at bogføre momsen i Navision Stat Momsafstemning og sandsynliggørelse Eniga er ansvarlig for at udføre momsafstemning. Momsafstemning sker ved at afstemme indberetning foretaget til UVM og SKAT, med foretaget/modtaget betaling og relevante momskonti i Navision Stat. Eniga er ansvarlig for at sandsynliggøre, at kompensations- og SKAT-moms er beregnet korrekt i Navision Stat. Såfremt sandsynliggørelsen indeholder væsentlige differencer, kontaktes Partner med henblik på orientering, sparring eller godkendelse. 2.6 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At holde sig ajourført med ændringer i momsloven - At kontrollere korrekt angivelse af momskoder på indtægter - At give oplysninger til beregning af delvis fradragsret for kompensations- og SKATmoms

8 Eniga s ansvarsområde: - At holde sig ajourført med ændringer i momsloven - At videregive information omkring væsentlige ændringer i momsloven - At kontere og kontrollere indgående kompensations- og SKAT-moms - At kontrollere udgående moms på faktura oprettet af ENIGA - At beregne og udarbejde SKAT-momsgrundlag på baggrund af bogføring - At beregne og udarbejde kompensationsmomsgrundlag - At beregne og udarbejde delvis fradragsret - At indberette moms til UVM - At indberette og afregne moms til SKAT - At bogføre momsafregninger og momsbetalinger - At afstemme og sandsynliggøre kompensations- og SKAT-moms Workflow Se separat fil for visuelt workflow.

9 3 MOMSREGULERINGS- FORPLIGTELSE 3.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål, at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante i forbindelse med beregning og indberetning af momsreguleringsforpligtelse. 3.2 Tidsfrister Efter gældende indberetningsfrister til SKAT og UVM. 3.3 Lovgivning Væsentligste regelsæt: - Momsloven - Bekendtgørelse om momskompensation - Vejledning til momskompensation - Statens regnskabsregler herunder regnskabsparadigmet - Lov for selvejende institutioner 3.4 Relevante dokumenter - UVM Indberetningsblanket til opgørelse af momskompensation - SKAT indberetning til opgørelse af moms (www.skat.dk) - Regnskabsinstruks - Notat om moms på skoler 3.5 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages indenfor momsindberetning og betaling, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Opgørelse af aktivitetsfordeling på bygninger Opgørelse af forskelle i aktivitetsfordeling mellem anskaffelsesår (købsår) og reguleringsår Beregning og udarbejdelse af reguleringer Indberetning af reguleringer

10 3.5.1 Opgørelse af aktivitetsfordeling på bygninger Partner er ansvarlig for opgørelse af Partners bygningsmasse, fordelt på rum pr. bygning jf. skatmomspligtig aktivitet, UVM-aktivitet, Ej-momsrefunderbar aktivitet og blandet aktivitet fordelt pr. m2 pr. bygning Opgørelse af forskelle i aktivitetsfordeling - anskaffelsesår (købsår) og reguleringsår Eniga foretager beregninger af forskelle i aktivitetsgrundlag og regulerer jf. reglerne i momsloven og retningslinjerne i UVM-kompensationsordningen Beregning og udarbejdelse af reguleringer Eniga beregner og udarbejder reguleringer ift. aktivitetsniveauet Indberetning af reguleringer Det er Eniga s ansvar, at indberette beregnede og sandsynliggjorte reguleringer til hhv. SKAT og UVM. Eniga forpligter sig også til at orientere partner om evt. driftseffekt af reguleringer. 3.6 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - Opgørelse af aktivitetsfordeling på bygninger Eniga s ansvarsområde: - Opgørelse af forskelle i aktivitetsfordeling mellem anskaffelsesår (købsår) og reguleringsår - Beregning og udarbejdelse af reguleringer Indberetning af reguleringer Se separat fil for visuelt workflow.

11 4 DOKUMENTHISTORIK Versionsnr. Dato Forfatter Beskrivelse Deloitte, Ulrik Jensen Korrekturlæsning mv Ekspertgruppe Gennemgang af SLA-sign-off gruppe Tilføjelse af momsreguleringsforpligtigelse Ekspertgruppe Årlig gennemgang af SLA. Diverse korrektur samt nyt layout godk. af styregruppen 10/2 2014

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere