BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011"

Transkript

1 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe... 4 Resultater... 4 Eqikkaaneq... 5 Siunertaq anguniakkallu... 5 Inernerit... 5 Formål, mål og målgruppe... 6 Rollespil i praksis... 7 Cases... 7 Projektets resultater... 8 Gennemførte rollespil... 8 Elevevaluering... 9 Skolernes tilbagemeldinger Instruktørernes tilbagemeldinger Projektorganisering Rollespilsinstruktøruddannelsen Evaluering af uddannelsen Rollespilinstruktør manual Om Foreningen Grønlandske Børn Vision Mission Værdier Takorluuineq Sulissutigisassat Nalillit Bilag Slutnoter... 17

3 Indledning FN s Børnekonvention blev vedtaget i 1989, og i 2007 havde 193 lande, herunder Grønland, ratificeret konventionen. I 2008 tog Foreningen Grønlandske Børn initiativ til at udbrede kendskabet til børns rettigheder blandt folkeskolens ældste elever i Grønland. I bestræbelserne på at gøre det både levende, forståeligt og vedkommende for børnene udviklede vi projektet Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Projektet har fungeret som et ung til ung-projekt baseret på frivillige, der har gennemført en rollespilsinstruktøruddannelse om børns rettigheder. Uddannelsen er blevet varetaget af Foreningen Grønlandske Børn i samarbejde med blandt andre Ungdommens Røde Kors og Sorlak (Grønlandsk Ungdoms Fællesråd). Et konkret mål med projektet har været, at eleverne i klasse på baggrund af deres nye viden om børns rettigheder skulle få lyst til at vide mere og samtidig blive klædt på og motiveres til at handle og søge hjælp i tilfælde, hvor de selv eller jævnaldrende skulle opleve at få deres rettigheder krænket. Projektet var i sin tid programsat til kun at køre i 2008, men blev på baggrund af positive tilbagemeldinger fra lærere, elever og frivillige forlænget med to år. Med støtte fra BHJ-Fondet, Foreningen Ø-Stifterne, JL Fondet, Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994, Fonden af samt Frederik & Emma Kraghs Mindefond har projektet således kørt indtil ultimo I denne rapport uddybes baggrunden for projektet, herunder formål, målgruppe og metode samt projektets positive resultater. På vores hjemmeside kan du læse statusrapporter for år 2008 og Med venlig hilsen Tina Frausing, generalsekretær

4 Resume Foreningen Grønlandske Børn har i årene udbredt kendskabet til børns rettigheder blandt folkeskolens klasser i Grønland. Det er sket gennem projektet Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil, som er et ung til ung-projekt baseret på frivillige, der har gennemført en rollespilsinstruktøruddannelse om børns rettigheder. Formål og målgruppe Formålet med projektet har været at bidrage til, at børn og unge i Grønland gennem et undervisningsrollespil får indsigt i deres rettigheder, som de er formuleret i FN s Børnekonvention. Et konkret mål med projektet har været, at eleverne på baggrund af deres nye viden om børns rettigheder får lyst til at vide mere og samtidig bliver klædt på og motiveres til at handle og søge hjælp i tilfælde, hvor de selv eller jævnaldrende oplever at få deres rettigheder krænket. Et delmål har været at engagere unge i frivilligt arbejde og derigennem bidrage til skabelsen af en frivilligkultur blandt unge i Grønland. Den primære målgruppe er elever i klasse i Grønland, mens den sekundære målgruppe er frivillige unge i alderen år. Resultater Foreningen Grønlandske Børn har gennemført rollespilsinstruktøruddannelsen tre gange i henholdsvis Nuuk og Kangerlussuaq og i alt uddannet 57 frivillige rollespilsinstruktører. Rollespilsinstruktørerne har besøgt og gennemført rollespil på femten folkeskoler i henholdsvis Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nanortalik, Uummannaq, Sisimut, Nuuk, Tasiilaq, Upernavik, Qaanaaq, Kangaatsiaq, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq. I alt 514 elever har deltaget i rollespillet om børns rettigheder. Inden påbegyndelsen af rollespillet er eleverne blevet spurgt til deres viden om børns rettigheder. Eleverne har som regel intet eller kun et ringe kendskab hertil. Efterfølgende har eleverne besvaret et spørgeskema, der bl.a. skal afdække, hvad de gennem deltagelse i rollespillet har lært om børns rettigheder. Svarene viser, at eleverne igennem rollespillene har fået en stor viden om børns rettigheder. Således svarer 82 % rigtigt på, om børn har ret til at se begge deres forældre efter en skilsmisse (JA), 86 % svarer rigtigt på spørgsmålet om børn må være soldater i krig (NEJ), 72 % svarer rigtigt på, om børn har ret til at sige deres mening (JA), 76 % svarer rigtigt på, om alle børn har ret til en uddannelse (JA), 75 % svarer rigtigt på, om børn må arbejde 12 timer i døgnet (NEJ), og 87 % svarer rigtigt på, om forældre må slå deres børn (NEJ).

5 Eqikkaaneq Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaasa ukiuni mut Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfiini atuartunut Klasse-niittunut meeqqat pisinnaatitaaffi ilisimatitsissutigisarpaat. Tamanna pisarpoq suliniummi Pinnguarnermit ilikkagaqarnermut : tassa FN-ip Meeqqanut isumaqatigiissutaani isiginnaartitsissusiaq, inuusuttumit inuusuttumut piumassutsimik suliniummi meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isiginnaartitsinermi sungiusaasunik ilinniartitsineq ingerlanneqarsimasoq, aqqutigalugu. Siunertaq anguniakkallu Suliniummi anguniarneqarpoq Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusutullu isiginnaartitsinermik ilinniartitsinikkut pisinnaatitaaffimminnik ilisimasaqalernissaat, soorlu FN-ip Meeqqanut isumaqatigiissusiaani allassimasutut. Suliniummi aalajangersimasumik anguniagaavoq atuartut meeqqat pisinnaatitaaffi pillugit ilisimalikkatik aallaavigalugit namminneq pisinnaatitaaffimminnik imaluunnit taamaaqatimik pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsinerni suli annerusumik ilisimasaqalerusullutillu qanorlu iliuuseqarsinnaalerlutik ikiortissarsiorsinnaalernissaat. Ilaatigut anguniagaavoq inuusuttut piumassutsiminnik Kalaallit Nunaanni inuusuttoqatiminni piumassutsimik periuseqarnermik pilersitseqataanissamut peqataaarusulernissaat. Pingaarnertut anguniagaapput Kalaallit Nunaanni atuartut Klasse-niittut, anguniakkatullu tulliutinneqarlutik piumassutsiminnik peqataarusuttut inuusuttut nik ukiullit. Inernerit Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaasa pingasoriarlutik isiginnaartitsinermi sungiusaasunik ilinniartitsineq naammassivaat tassalu Nuummi Kangerlussuarmilu piumassutsiminnillu peqataasut 57-it isiginnaartitsinermi sungiusaasutut ilinniartinneqarlutik. Isiginnaartitsinermi sungiusaasut meeqqat atuarfiini 15-ini tassalu Qaqortumi, Narsami, Paamiuni, Nanortalimmi, Uummannami, Sisimiuni, Nuummi, Tasiilami, Upernavimmi, Qaanaami, Kangaatsiami, Ilulissani, Aasianni Kangerlussuarmilu isiginnaartitsinermik naammassinnipput. Atuartut katillutik 514-it meeqqat pisinnasatitaaffii pillugit isiginnaartitsinermi peqataapput. Isiginnaartitsinerit aallartinnginnerini atuartut meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit ilisimasaqarnersut aperineqartarput. Atuartut annermik ilisimasaqanngivittarput imaluunniit annikitsuinnarmik ilisimasaqartarlutik. Tulliullugu atuartut apeqqutit immersugassat akissarpaat, ilaatigut isiginnaartitsinermi peqataanermikkut meeqqat pisinnaatitaaffi pillugit sunik ilikkagaqarsimanersut paasiniarneqartarluni. Akissutini takuneqarsinnaasarpoq atuartut isiginnaartitsinermi peqataanikkut meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit annertuumik ilisimassaqarnerulersartut.

6 Taamaalillutik 82 % eqqortumik akipput tassa angajoqqaat avinnerini meeqqat angajoqqaaminnut attaveqarnissaminnik pisinnaatitaaffeqarneri pillugit (Aappeerlutik), 86 % eqqortumik akipput tassa meeqqat sorsunnermi peqaraanissaat pillugu (Naaggaarlutik), 72 % eqqortumik akipput tassa meeqqat isummaminnik oqarsinnaatitaaneri pillugit (Aappeerlutik), 76% eqqortumik akipput tassa meeqqat ilinniarsinnaatitaaneri pillugit (Aappeerlutik), 75 % eqqortumik akipput tassa meeqqat ulloq unnuarlu nal.akunnerini 12-ni sulisinnaanersut pillugu (Naagaarlutik), 87 % eqqortumik akipput tassa angajoqqaat qitornaminnut annersitsinnaanerat pillugu (Naaggaarlutik). Formål, mål og målgruppe Rollespillene henvender sig til elever i klasse i Grønland. De frivillige rollespilsinstruktører står for at føre eleverne gennem fem forskellige cases omhandlende fx retten til at være barn og retten til selvbestemmelse. Hver case relaterer sig til en eller flere artikler i FN s Børnekonvention og kommer til udtryk i scenarier som fx børnearbejdere på en fabrik og skilsmissebørn hos en enlig mor. Der deltager op til 25 elever og fire instruktører i et rollespil, hvor rollespilsinstruktørerne spiller rollerne som henholdsvis arbejdsgiver, fraskilt mor m.fl. Rollespillene varer i alt 3½ time og foregår på grønlandsk. Formålet med projektet har været at bidrage til, at børn og unge i Grønland gennem et undervisningsrollespil får indsigt i deres rettigheder, som de er formuleret i FN s Børnekonvention. Det har konkret udmøntet sig i følgende to mål: - at eleverne på baggrund af deres nye viden om deres rettigheder får lyst til at vide mere om børns rettigheder og bliver klædt på og motiveres til at handle og søge hjælp i tilfælde, hvor de selv oplever, at de får krænket deres rettigheder - at eleverne med deres nye viden om børns rettigheder kan formidle denne viden videre til andre elever og motivere andre børn, der oplever at få deres rettigheder krænket, til at søge støtte og hjælp Desuden har projektet haft følgende delmål: - at engagere unge i Grønland i frivilligt arbejde og derigennem bidrage til skabelsen af en frivilligkultur blandt unge i Grønland Den primære målgruppe for rollespilsprojektet er elever i folkeskolens ældste klasser ( klasse) i Grønland, mens den sekundære målgruppe er frivillige unge i alderen år. De frivilliges motivationer for at deltage i projektet har været forskellige, men fælles for de fleste var, at de mente, at det var vigtigt, at børn i Grønland kender til deres rettigheder. Nogle frivillige havde desuden valgt at være med i projektet, fordi de kunne bruge metoden og deres nyerhvervede viden om børns rettigheder i deres daglige eller kommende arbejde som pædagog eller lærer. Andre meldte sig, fordi de gerne

7 selv ville vide mere om børns rettigheder. Fx gav en frivillig udtryk for ikke selv som barn at have kendt til, at børn har rettigheder. En anden frivillig havde negative minder fra sin barndom og ville gerne forhindre, at andre børn skulle komme i samme situation uden at vide, at de som børn har rettigheder og ret til at få hjælp. Flere af de frivillige nævnte desuden, at de gerne ville være med i projektet, fordi rollespil er en vedkommende og levende metode til at lære børn om deres rettigheder. Rollespil i praksis Det følgende afsnit vil give en kort beskrivelse af, hvordan rollespillene om børns rettigheder i praksis forløber. Der deltager op til 25 elever i et rollespil, og fire instruktører står for at føre eleverne gennem alle cases i rollespillet. Rollespillet varer tre en halv time og foregår på grønlandsk. Cases Rollespillet består i alt af fem cases, der hver især instrueres af en rollespilsinstruktør, som spiller rollen som henholdsvis rektor, fraskilt mor, arbejdsgiver, militærgeneral og studievejleder. Hver case relaterer sig til en eller flere artikler i FN s Børnekonvention, herunder: - retten til at udtrykke sin mening (case foregår hos skolens rektor) - retten til selvbestemmelse (case foregår hjemme hos enlig mor og handler om skilsmisse) - retten til at være barn (case foregår på fabrik og handler om børnearbejde) - retten til ikke at deltage i krig (case foregår i et minefelt og handler om børnesoldater) - retten til en uddannelse (case foregår på et studievejlederkontor og handler om social arv) Eleverne introduceres inden påbegyndelsen af en case til de roller, som de hver især skal spille. Eleverne spiller varierende roller som drenge og piger, små og store børn og børn med forskellige baggrunde i forhold til fx socialklasse og etnisk oprindelse. En rollespilsguide (frivillig rollespilsinstruktør) har til opgave at introducere eleverne til en case, så de er klædt på til at deltage, herunder at uddele roller. Når en case afsluttes, står guiden endvidere klar til at føre eleverne til næste case. På vej til den næste case spørger guiden eleverne, hvad de har oplevet i den foregående case med henblik på at give eleverne mulighed for at reflektere over deres oplevelser. Guiderne har ansvaret for, at tidsplanen i rollespillet overholdes. For at rollespillet kan forløbe hensigtsmæssigt, er der udarbejdet en spilplan, der nøje beskriver, hvornår de enkelte cases skal foregå og over hvor lang tid. Udover de fem cases er der en workshop, der fungerer som et refleksionsrum, hvor eleverne har mulighed for at skrive eller kreere plancher om, hvad de har oplevet i casene. Casene er udarbejdet af frivillige rollespilsinstruktører i Ungdommens Røde Kors og videreudviklet i samarbejde med frivillige på rollespilsinstruktøruddannelsen i Nuuk i sommeren 2008 i.

8 Projektets resultater For at evaluere projektet og dets anvendelighed har vi uddelt spørgeskema til besvarelse blandt de børn, der har deltaget i rollespillene ii. Rollespilsinstruktører har ved deres hjemkomst fra rollespil deltaget i et erfaringsopsamlingsmøde, og derudover har vi korresponderet med nogle af de involverede lærere via e- mail. Gennemførte rollespil Projektet er planmæssigt nået ud til de fleste store byer langs Grønlands syd- og vestkyst. I alt har femten folkeskoler haft besøg af rollespilsinstruktørerne. I september 2010 gennemførte de frivillige instruktører et rollespil i Nuuk med folkeskolens mellemtrin; det der svarer til klasse. Dette var et forsøg, som det efterfølgende blev besluttet ikke at gentage, da eleverne viste sig at være for unge. År Måned By Klassetrin 2008 September Qaqortoq klasse 2008 September Narsaq klasse 2008 September Paamiut 8. klasse 2008 September Nanortalik 10. klasse 2008 Oktober Uummannaq klasse 2009 Januar Sisimut klasse 2009 April Nuuk klasse 2009 August Tasiilaq 9. klasse 2009 Oktober Upernavik klasse 2010 Marts Qaanaaq klasse 2010 April Kangaatsiaq klasse 2010 April Nuuk 10. klasse 2010 Oktober Ilulissat klasse 2010 November Aasiaat klasse 2010 November Kangerlussuaq klasse

9 Elevevaluering For at undersøge elevernes oplevelse og udbytte af rollespillet har foreningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 105 af de deltagende elever i 2008, 218 af de deltagende elever i 2009/foråret 2010 og 191 af de deltagende elever i efteråret I alt har 514 elever besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet er udarbejdet med henblik på at undersøge: - hvordan eleverne oplever rollespillet - hvad de gennem deltagelse i rollespillet har lært om børns rettigheder Hovedparten af eleverne synes enten, det er sjovt, spændende eller lærerigt at deltage i rollespillet. En mindre del synes samtidig, at det er kedeligt. De elever, der svarer, at det har været kedeligt, sætter oftest også kryds ved flere andre beskrivelser. Det skyldes sandsynligvis, at der er én rollespilcase, de har fundet kedelig, men at rollespillet som sådan har været positivt at deltage i. De frivillige rollespilsinstruktører spørger inden rollespillets start til elevernes viden om børns rettigheder. Eleverne har som regel intet eller kun et ringe kendskab til dette emne. Nedenfor vises svarprocenterne for de elever, der har svaret rigtigt på spørgsmål vedrørende børns rettigheder. Den rigtige svarprocent er høj ved alle spørgsmål, og rollespillet har således haft en positiv indflydelse på målgruppens viden om børns rettigheder. SPØRGSMÅL RIGTIG SVARPROCENT Har børn ret til at se begge deres forældre efter en skilsmisse? (JA) 82 % Må børn være soldater i krig? (NEJ) 86 % Har børn ret til at sige deres mening? (JA) 72 % Har alle børn ret til at få en uddannelse? (JA) 76 % Må børn arbejde 12 timer i døgnet? (NEJ) 75 % Må forældre slå deres børn? (NEJ) 87 %

10 Skolernes tilbagemeldinger Skolerne har generelt givet en positiv tilbagemelding på afholdelse af rollespillet om børns rettigheder, både når det gælder elevernes udbytte og begejstring for at deltage i rollespillet, og når det gælder skolens motivation for at arbejde videre med emnet på den ene eller den anden måde. Nedenfor er et par eksempler på tilbagemeldinger: Vores elever var glade for at deltage i rollespillet. Flere af dem har talt positivt om de forskellige cases. De har været igennem mange forskellige oplevelser, og det har sat mange følelser i gang. De har oplevet frygt, glæde, spænding, sorg og utålmodighed [ ] Eleverne vil meget gerne arbejde videre med emnet. I løbet af efteråret/vinteren skal vi køre en kampagne om antimobning som tema. Så det bliver naturligt at koble det sammen med børns rettigheder. Eleverne har givet udtryk for, at andre elever også bør gennemgå de samme rollespil. ( fra en klasselærer for en 8. klasse i Paamiut) Vi har snakket meget om, hvordan vi kan arbejde videre med rettighederne. Selvom eleverne nu har haft børnenes rettigheder som emne, har de stadigvæk meget at lære, og vi bør genopfriske deres viden. Eleverne synes, at instruktørerne var meget irriterende, og det har været meget sjovt at arbejde med dem. Eleverne synes, det kunne blive mere udbytterigt, hvis de havde fået mere information, inden de startede rollespillet. Vi vil som lærere bruge mere tid på [børns rettigheder] gennem timerne i personlig udvikling. Vi takker herfra med det gode samarbejde, vi har haft. ( fra lærer i Qaqortoq) Instruktørernes tilbagemeldinger Jeg bliver rigtig stolt som rollespilsinstruktør, fordi jeg kan se, at jeg har gjort noget, så eleverne ved noget om deres rettigheder. Jeg får den følelse, at jeg har givet noget stort til eleverne, både viden om børns rettigheder og oplevelsen, der følger med rollespillet. (citat fra rollespilsinstruktør) Rollespilsinstruktørerne giver udtryk for, at de oplever, at rollespillet er en god måde at formidle børns rettigheder på, fordi eleverne deltager aktivt og kommer i situationer, hvor de anspores til at reflektere over krænkelser af børns rettigheder. Instruktørernes tilbagemelding er, at eleverne generelt har været gode til at deltage aktivt i rollespillet. Gennem rollespillet gøres børneretslige problemstillinger levende, og eleverne får ifølge instruktørerne oplevelser, som sætter tanker i gang om deres egen hverdag og hverdagen hos deres jævnaldrende både i Grønland og rundt om i verden. De instruktører, der via lærerpraktikophold har oplevet at undervise i børns rettigheder ud fra konventionelt undervisningsmateriale, giver udtryk for, at elevernes engagement er meget større, når de lærer gennem rollespil. Bl.a. fordi børnene gennem rollespillet oplever på egen krop, hvad det vil sige, at få krænket sine rettigheder.

11 Projektorganisering Foreningen Grønlandske Børn har stået for den overordnede projektledelse, men har samarbejdet med henholdsvis Ungdommens Røde Kors (URK) og Sorlak (Grønlandsk Ungdoms Fællesråd). URK er en humanitær ungdomsorganisation, der bl.a. laver rollespil om børns rettigheder henvendt til børn og unge i Danmark og andre aktører, der arbejder med børn og unge, som gerne vil lære at formidle børneretslige problemstillinger gennem rollespil. Læs mere på organisationens hjemmeside: URK har spillet en central rolle i projektet, idet frivillige rollespilsinstruktører fra URK har stået for oplæringen af de grønlandske rollespilsinstruktører. Derudover har de stået til rådighed som sparringspartnere, mens rollespilsinstruktørerne har været på rollespilsturne på folkeskoler rundt om i Grønland. Sorlak, projektets lokale samarbejdspartner, er en landsdækkende organisation, som bl.a. arbejder for at udbrede FN s Børnekonvention i Grønland. Læs mere på organisationens hjemmeside: Sorlaks rolle i projektet har dels været at rekruttere frivillige til rollespilsinstruktøruddannelsen, dels at arrangere en rollespilsinstruktøruddannelse for Sorlaks medlemmer på deres årsmøde, hvor de nyuddannede grønlandske instruktører var ansvarlige for at gennemføre uddannelsen. Dertil har de bidraget til synliggørelse af projektet i de grønlandske medier. Samarbejdet med ledelse og lærere på de involverede folkeskoler har desuden spillet en afgørende rolle i projektet. De har med deres interesse i, at eleverne lærer om børns rettigheder, givet os adgang til at udføre rollespil med eleverne. Derudover har de bidraget med den praktiske planlægning af rollespillet og forberedt eleverne på at skulle deltage. Rollespilsinstruktøruddannelsen Foreningen Grønlandske Børn har gennemført rollespilsinstruktøruddannelsen i børns rettigheder tre gange: - august 2008 i Nuuk, hvor 16 frivillige blev uddannet - oktober 2008 på Sorlaks landsmøde i Kangerlussuaq, hvor 30 medlemmer blev uddannet - august 2010 i Nuuk, hvor 11 frivillige blev uddannet Uddannelsen tager afsæt i teaterøvelser, som leder de frivillige videre til intensivt at indøve rollespilcases om børns rettigheder. De bliver desuden oplært i, hvordan de efter endt rollespil laver en mundtlig evaluering med eleverne, hvor de taler om de uretfærdigheder, eleverne har oplevet i rollespillene, og hvad FN s Børnekonvention siger om disse. De instruktører, der blev uddannet i august 2010, er blevet instrueret i en ny måde at evaluere på. Den nye metode kaldes Caféevaluering og går ud på, at eleverne i grupper og sammen med den instruktør, de har haft i den enkelte case, evaluerer, hvad der skete under rollespillet. Tidligere afsluttedes rollespillene med én stor fællesevaluering, hvor alle eleverne sad sammen og gennemgik casene en ad gangen.

12 En del af uddannelsen handler om de etiske perspektiver, der er i at arbejde som frivillig rollespilsinstruktør med børn og unge. Deltagerne underskriver tavshedspligterklæring, og de undervises desuden i tavshedspligt og underretningspligt, så de er klædt på til at handle, hvis de skulle komme i situationer, hvor de er lovmæssigt forpligtet til at handle. En underretning vil dog altid ske i samarbejde med projektlederen. Det har imidlertid ikke været aktuelt at lave en underretning. For at beskytte projektets målgruppe, de grønlandske børn og unge, har foreningen desuden indhentet børneattester på alle frivillige. Underviserne har talt med de frivillige om samværsregler, som bl.a. indebærer, at de som instruktører ikke må opholde sig alene med et barn. Dels for at beskytte den enkelte elev, men også for at beskytte instruktørerne mod en situation, hvor en instruktør af en elev anklages for at have ageret krænkende uden mulighed for at modbevise det sagte. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig evaluering samt diplomudlevering til alle frivillige. Evaluering af uddannelsen Efter hvert uddannelsesforløb er der foretaget en mundtlig evaluering, hvor alle deltagere har fået mulighed for at udtale sig om deres oplevelse af rollespilsinstruktøruddannelsen. Alle har tilkendegivet, at de har været meget tilfredse med uddannelsen og har lært meget. Underviserne har fået stor ros for deres evne til at formidle rollespilsmetoden og for at fremstå meget bevidste om, hvad de gør, og hvorfor de gør det. Flere har nævnt, at uddannelsen har været personligt udviklende for dem. Fra at føle at det var grænseoverskridende at skulle stille sig op over for andre, nåede de frem til både at turde og finde det sjovt at stille sig op og formidle børns rettigheder gennem rollespil. Flere har desuden nævnt, at uddannelsesforløbene har været kendetegnede ved positivt samarbejde og etablering af et stærkt fællesskab, hvor man bl.a. bakker hinanden op i situationer, der kan føles svære. Den første uddannelse foregik alene på dansk, hvilket var svært for enkelte deltagere. Flere af de rollespilinstruktører, som var med på første uddannelse og sidenhen gennemført rollespil på flere skoler, deltog aktivt som undervisere på de sidste to rollespilinstruktøruddannelser. Tilbagemeldingerne på disse uddannelser har været meget positive. Det har stor betydning at kunne udtrykke sig på eget sprog. I løbet af de tre uddannelsesforløb er rollespilcasene blevet udviklet og tilpasset ud fra instruktørernes og elevernes tilbagemeldinger. Der er endvidere blevet udarbejdet en manual til rollespilsinstruktørerne. Rollespilinstruktør manual De uddannede rollespilsinstruktører får efter endt uddannelse udleveret en Manual til rollespil om børns rettigheder. Manualen indeholder bl.a. et afsnit om FN s Børnekonvention, et afsnit om hvad der skal planlægges og gøres før, under og efter rollespillet samt et afsnit om etiske regler.

13 Derudover giver manualen en detaljeret beskrivelse af de roller, eleverne og instruktørerne skal spille samt af de enkelte cases. Manualen indeholder også en spilplan, en guideline til elevevaluering, en huskeliste over remedier samt vigtige kontaktinformationer.

14 Om Foreningen Grønlandske Børn Foreningen Grønlandske Børn etablerer og gennemfører sociale projekter i Grønland og Danmark til gavn for udsatte børn og unge. Gennem projekterne understøtter vi børnenes og de unges positive ressourcer og kompetencer, hvilket skal gøre dem i stand til at vælge den gode løsning for sig selv. Vision Alle grønlandske børn og unge i Grønland og i Danmark skal leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder. Mission Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Værdier Vi er anerkendende og i dialog Vi ser børn og unge som kompetente og inddrager deres stemme. Vi værdsætter forskellighed og ser mangfoldighed som en ressource. Vi samarbejder med lokale aktører og arbejder med udgangspunkt i lokale forhold. kompetente og nytænkende Vi er fleksible og udvikler nye måder til løsning af udfordringer i Grønland og i Danmark. Vi er fagligt velfunderede i forhold til vores aktiviteter. Vi er procesorienterede og dokumenterer resultaterne af vores aktiviteter.

15 Takorluuineq Kalaallit Nunaanni Danmark-imilu meeqqat inuusuttullu tamarmik qinngaqqunnanngitsumik inuuneqassapput ajunngitsumik ineriartorfiusumik pisinnaatitaaffitik ataqqillugit. Sulissutigisassat Suliassat kalaallit meerartaasa inuusuttortaasalu pisinnaassannik piginnaassusiinillu nukittorsaaffiusut naammassisarpavut ingammik meeqqat inuusuttullu ajuallajasut isiginiarnerullugit. Nalillit Uagut akuersaartuuvugut oqaloqatiginnitartuullutalu Meeqqat inuusutullu piginnaassuseqartutut isigaavut isumaallu ilannguttarlugit Assigiinngissuseq pingaartipparput assigiinngitsorpassuunerlu pisinnaassutsitut isigalugu. Sumiiffigisami peqataasut suleqatigaavut sumiiffimmi pissutsit aallaavigalugit. piginnaassuseqartut nutaanillu isumassarsiortut Eqaatsuuvugut aammalu Kalaallit Nunaanni Danmark-imilu unammilligassat inernilernissaannut nutaanik periusissaliortarluta. Suliatta suussusiinut ajukkunnanngitsumik tunngavissaqarpugut. Allanngoriartorneq eqqumaffigaarput suliattalu inerneri uppernarsartarlugit.

16 Bilag Kære elev, Da du deltog i rollespil om børns rettigheder oplevede du bl.a. at være børnesoldat, at skolens rektor ikke ville høre på dig, og at lave børnearbejde på en fabrik. Vi vil gerne vide, hvordan du synes, det var at være med i rollespillet, og vil derfor bede dig om at svare på vores spørgsmål. Dreng Pige (sæt ét kryds) 8. klasse 9. klasse 10. klasse (sæt ét kryds) By (skriv hvilken by, du bor i) Hvordan synes du det var at være med i rollespillet om børns rettigheder? Spændende Lærerigt Kedeligt Sjovt Andet (sæt ét eller flere krydser) 1. Har børn ret til at se begge deres forældre efter en skilsmisse? Ja Nej Ved ikke 2. Må børn være soldater i krig? Ja Nej Ved ikke 3. Har børn ret til at sige deres mening? Ja Nej Ved ikke

17 4. Har alle børn ret til at få en uddannelse? Ja Nej Ved ikke 5. Må børn arbejde 12 timer i døgnet? Ja Nej Ved ikke 6. Må forældre slå deres børn? Ja Nej Ved ikke Har du lyst til at lære mere om børns rettigheder? Ja Nej Ved ikke Hvis du oplever at få dine rettigheder krænket, vil du så søge hjælp? Ja Nej Ved ikke Tak fordi du har svaret på spørgsmålene Slutnoter i Efter de første to uddannelsesforløb blev der på baggrund af instruktørevalueringerne udarbejdet en ny case omhandlende fattigdom. ii Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut UNICEF-ip Naalakkersuisullu suleqatigiissutaat Et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF DaNmark Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Børnetopmøde i Ilulissat oktober 2011

Børnetopmøde i Ilulissat oktober 2011 Børnetopmøde i Ilulissat oktober 2011 Ilulissani meeqqat ataatsimeersuarnerat oktober 2011 Lang tradition i UNICEF for at holde topmøder for og med børn jvf. FNs Børnekonvention artikel 12 For eksempel

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut.

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani atuartunik oqaloqatiginnittartumik 1. januar 2003-mi atorfinitsitisoqaqqaarpoq inummik ataatsimik, atorfinittullu atuarfiit arfiniliusut tassa illoqarfimmi

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR - ET TILBUD TIL BØRN I 0.-6.KL. Til mor og far Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med i kølvandet. Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR ET TILBUD TIL BØRN I 0.- 6.KL. Til mor og far Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med i kølvandet. Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN INDHOLD S.01 S.04 VELKOMMEN SOM PROJEKTLEDER! OPGAVE 1: PROJEKTSTYRING - REGISTRERING - AFRAPPORTERING - TILLADELSER - PLANLÆGNING - REKRUTTERING AF FRIVILLIGE - KOMMUNIKATION

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2015-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Inuusuttut suliffissaaleqinerat: Inuusuttut

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles?

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Unges rationaler i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgs-diskurs Identitetsdannelse

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Forventningsafstemning i centrum

Forventningsafstemning i centrum Forventningsafstemning i centrum Kommunen spiller en afgørende rolle i skole-foreningssamarbejdet og er med til at etablere det første møde mellem skole og foreninger. Der bliver lagt klare rammer for,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Motivation og unges lyst til læring

Motivation og unges lyst til læring Motivation og unges lyst til læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et fokus på motivation Selvom meget går godt i uddannelsessyste met, og mange unge er glade for at gå i skole, giver

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Juni 2011 Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Om projektet Mål og Retning har i skoleåret 2010-11 været et særligt undervisningstilbud til drenge på 8. klassetrin på. Forløbets projektleder har

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere