BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011"

Transkript

1 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe... 4 Resultater... 4 Eqikkaaneq... 5 Siunertaq anguniakkallu... 5 Inernerit... 5 Formål, mål og målgruppe... 6 Rollespil i praksis... 7 Cases... 7 Projektets resultater... 8 Gennemførte rollespil... 8 Elevevaluering... 9 Skolernes tilbagemeldinger Instruktørernes tilbagemeldinger Projektorganisering Rollespilsinstruktøruddannelsen Evaluering af uddannelsen Rollespilinstruktør manual Om Foreningen Grønlandske Børn Vision Mission Værdier Takorluuineq Sulissutigisassat Nalillit Bilag Slutnoter... 17

3 Indledning FN s Børnekonvention blev vedtaget i 1989, og i 2007 havde 193 lande, herunder Grønland, ratificeret konventionen. I 2008 tog Foreningen Grønlandske Børn initiativ til at udbrede kendskabet til børns rettigheder blandt folkeskolens ældste elever i Grønland. I bestræbelserne på at gøre det både levende, forståeligt og vedkommende for børnene udviklede vi projektet Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Projektet har fungeret som et ung til ung-projekt baseret på frivillige, der har gennemført en rollespilsinstruktøruddannelse om børns rettigheder. Uddannelsen er blevet varetaget af Foreningen Grønlandske Børn i samarbejde med blandt andre Ungdommens Røde Kors og Sorlak (Grønlandsk Ungdoms Fællesråd). Et konkret mål med projektet har været, at eleverne i klasse på baggrund af deres nye viden om børns rettigheder skulle få lyst til at vide mere og samtidig blive klædt på og motiveres til at handle og søge hjælp i tilfælde, hvor de selv eller jævnaldrende skulle opleve at få deres rettigheder krænket. Projektet var i sin tid programsat til kun at køre i 2008, men blev på baggrund af positive tilbagemeldinger fra lærere, elever og frivillige forlænget med to år. Med støtte fra BHJ-Fondet, Foreningen Ø-Stifterne, JL Fondet, Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994, Fonden af samt Frederik & Emma Kraghs Mindefond har projektet således kørt indtil ultimo I denne rapport uddybes baggrunden for projektet, herunder formål, målgruppe og metode samt projektets positive resultater. På vores hjemmeside kan du læse statusrapporter for år 2008 og Med venlig hilsen Tina Frausing, generalsekretær

4 Resume Foreningen Grønlandske Børn har i årene udbredt kendskabet til børns rettigheder blandt folkeskolens klasser i Grønland. Det er sket gennem projektet Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil, som er et ung til ung-projekt baseret på frivillige, der har gennemført en rollespilsinstruktøruddannelse om børns rettigheder. Formål og målgruppe Formålet med projektet har været at bidrage til, at børn og unge i Grønland gennem et undervisningsrollespil får indsigt i deres rettigheder, som de er formuleret i FN s Børnekonvention. Et konkret mål med projektet har været, at eleverne på baggrund af deres nye viden om børns rettigheder får lyst til at vide mere og samtidig bliver klædt på og motiveres til at handle og søge hjælp i tilfælde, hvor de selv eller jævnaldrende oplever at få deres rettigheder krænket. Et delmål har været at engagere unge i frivilligt arbejde og derigennem bidrage til skabelsen af en frivilligkultur blandt unge i Grønland. Den primære målgruppe er elever i klasse i Grønland, mens den sekundære målgruppe er frivillige unge i alderen år. Resultater Foreningen Grønlandske Børn har gennemført rollespilsinstruktøruddannelsen tre gange i henholdsvis Nuuk og Kangerlussuaq og i alt uddannet 57 frivillige rollespilsinstruktører. Rollespilsinstruktørerne har besøgt og gennemført rollespil på femten folkeskoler i henholdsvis Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nanortalik, Uummannaq, Sisimut, Nuuk, Tasiilaq, Upernavik, Qaanaaq, Kangaatsiaq, Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq. I alt 514 elever har deltaget i rollespillet om børns rettigheder. Inden påbegyndelsen af rollespillet er eleverne blevet spurgt til deres viden om børns rettigheder. Eleverne har som regel intet eller kun et ringe kendskab hertil. Efterfølgende har eleverne besvaret et spørgeskema, der bl.a. skal afdække, hvad de gennem deltagelse i rollespillet har lært om børns rettigheder. Svarene viser, at eleverne igennem rollespillene har fået en stor viden om børns rettigheder. Således svarer 82 % rigtigt på, om børn har ret til at se begge deres forældre efter en skilsmisse (JA), 86 % svarer rigtigt på spørgsmålet om børn må være soldater i krig (NEJ), 72 % svarer rigtigt på, om børn har ret til at sige deres mening (JA), 76 % svarer rigtigt på, om alle børn har ret til en uddannelse (JA), 75 % svarer rigtigt på, om børn må arbejde 12 timer i døgnet (NEJ), og 87 % svarer rigtigt på, om forældre må slå deres børn (NEJ).

5 Eqikkaaneq Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaasa ukiuni mut Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfiini atuartunut Klasse-niittunut meeqqat pisinnaatitaaffi ilisimatitsissutigisarpaat. Tamanna pisarpoq suliniummi Pinnguarnermit ilikkagaqarnermut : tassa FN-ip Meeqqanut isumaqatigiissutaani isiginnaartitsissusiaq, inuusuttumit inuusuttumut piumassutsimik suliniummi meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isiginnaartitsinermi sungiusaasunik ilinniartitsineq ingerlanneqarsimasoq, aqqutigalugu. Siunertaq anguniakkallu Suliniummi anguniarneqarpoq Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusutullu isiginnaartitsinermik ilinniartitsinikkut pisinnaatitaaffimminnik ilisimasaqalernissaat, soorlu FN-ip Meeqqanut isumaqatigiissusiaani allassimasutut. Suliniummi aalajangersimasumik anguniagaavoq atuartut meeqqat pisinnaatitaaffi pillugit ilisimalikkatik aallaavigalugit namminneq pisinnaatitaaffimminnik imaluunnit taamaaqatimik pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsinerni suli annerusumik ilisimasaqalerusullutillu qanorlu iliuuseqarsinnaalerlutik ikiortissarsiorsinnaalernissaat. Ilaatigut anguniagaavoq inuusuttut piumassutsiminnik Kalaallit Nunaanni inuusuttoqatiminni piumassutsimik periuseqarnermik pilersitseqataanissamut peqataaarusulernissaat. Pingaarnertut anguniagaapput Kalaallit Nunaanni atuartut Klasse-niittut, anguniakkatullu tulliutinneqarlutik piumassutsiminnik peqataarusuttut inuusuttut nik ukiullit. Inernerit Peqatigiiffik Kalaallit Meerartaasa pingasoriarlutik isiginnaartitsinermi sungiusaasunik ilinniartitsineq naammassivaat tassalu Nuummi Kangerlussuarmilu piumassutsiminnillu peqataasut 57-it isiginnaartitsinermi sungiusaasutut ilinniartinneqarlutik. Isiginnaartitsinermi sungiusaasut meeqqat atuarfiini 15-ini tassalu Qaqortumi, Narsami, Paamiuni, Nanortalimmi, Uummannami, Sisimiuni, Nuummi, Tasiilami, Upernavimmi, Qaanaami, Kangaatsiami, Ilulissani, Aasianni Kangerlussuarmilu isiginnaartitsinermik naammassinnipput. Atuartut katillutik 514-it meeqqat pisinnasatitaaffii pillugit isiginnaartitsinermi peqataapput. Isiginnaartitsinerit aallartinnginnerini atuartut meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit ilisimasaqarnersut aperineqartarput. Atuartut annermik ilisimasaqanngivittarput imaluunniit annikitsuinnarmik ilisimasaqartarlutik. Tulliullugu atuartut apeqqutit immersugassat akissarpaat, ilaatigut isiginnaartitsinermi peqataanermikkut meeqqat pisinnaatitaaffi pillugit sunik ilikkagaqarsimanersut paasiniarneqartarluni. Akissutini takuneqarsinnaasarpoq atuartut isiginnaartitsinermi peqataanikkut meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit annertuumik ilisimassaqarnerulersartut.

6 Taamaalillutik 82 % eqqortumik akipput tassa angajoqqaat avinnerini meeqqat angajoqqaaminnut attaveqarnissaminnik pisinnaatitaaffeqarneri pillugit (Aappeerlutik), 86 % eqqortumik akipput tassa meeqqat sorsunnermi peqaraanissaat pillugu (Naaggaarlutik), 72 % eqqortumik akipput tassa meeqqat isummaminnik oqarsinnaatitaaneri pillugit (Aappeerlutik), 76% eqqortumik akipput tassa meeqqat ilinniarsinnaatitaaneri pillugit (Aappeerlutik), 75 % eqqortumik akipput tassa meeqqat ulloq unnuarlu nal.akunnerini 12-ni sulisinnaanersut pillugu (Naagaarlutik), 87 % eqqortumik akipput tassa angajoqqaat qitornaminnut annersitsinnaanerat pillugu (Naaggaarlutik). Formål, mål og målgruppe Rollespillene henvender sig til elever i klasse i Grønland. De frivillige rollespilsinstruktører står for at føre eleverne gennem fem forskellige cases omhandlende fx retten til at være barn og retten til selvbestemmelse. Hver case relaterer sig til en eller flere artikler i FN s Børnekonvention og kommer til udtryk i scenarier som fx børnearbejdere på en fabrik og skilsmissebørn hos en enlig mor. Der deltager op til 25 elever og fire instruktører i et rollespil, hvor rollespilsinstruktørerne spiller rollerne som henholdsvis arbejdsgiver, fraskilt mor m.fl. Rollespillene varer i alt 3½ time og foregår på grønlandsk. Formålet med projektet har været at bidrage til, at børn og unge i Grønland gennem et undervisningsrollespil får indsigt i deres rettigheder, som de er formuleret i FN s Børnekonvention. Det har konkret udmøntet sig i følgende to mål: - at eleverne på baggrund af deres nye viden om deres rettigheder får lyst til at vide mere om børns rettigheder og bliver klædt på og motiveres til at handle og søge hjælp i tilfælde, hvor de selv oplever, at de får krænket deres rettigheder - at eleverne med deres nye viden om børns rettigheder kan formidle denne viden videre til andre elever og motivere andre børn, der oplever at få deres rettigheder krænket, til at søge støtte og hjælp Desuden har projektet haft følgende delmål: - at engagere unge i Grønland i frivilligt arbejde og derigennem bidrage til skabelsen af en frivilligkultur blandt unge i Grønland Den primære målgruppe for rollespilsprojektet er elever i folkeskolens ældste klasser ( klasse) i Grønland, mens den sekundære målgruppe er frivillige unge i alderen år. De frivilliges motivationer for at deltage i projektet har været forskellige, men fælles for de fleste var, at de mente, at det var vigtigt, at børn i Grønland kender til deres rettigheder. Nogle frivillige havde desuden valgt at være med i projektet, fordi de kunne bruge metoden og deres nyerhvervede viden om børns rettigheder i deres daglige eller kommende arbejde som pædagog eller lærer. Andre meldte sig, fordi de gerne

7 selv ville vide mere om børns rettigheder. Fx gav en frivillig udtryk for ikke selv som barn at have kendt til, at børn har rettigheder. En anden frivillig havde negative minder fra sin barndom og ville gerne forhindre, at andre børn skulle komme i samme situation uden at vide, at de som børn har rettigheder og ret til at få hjælp. Flere af de frivillige nævnte desuden, at de gerne ville være med i projektet, fordi rollespil er en vedkommende og levende metode til at lære børn om deres rettigheder. Rollespil i praksis Det følgende afsnit vil give en kort beskrivelse af, hvordan rollespillene om børns rettigheder i praksis forløber. Der deltager op til 25 elever i et rollespil, og fire instruktører står for at føre eleverne gennem alle cases i rollespillet. Rollespillet varer tre en halv time og foregår på grønlandsk. Cases Rollespillet består i alt af fem cases, der hver især instrueres af en rollespilsinstruktør, som spiller rollen som henholdsvis rektor, fraskilt mor, arbejdsgiver, militærgeneral og studievejleder. Hver case relaterer sig til en eller flere artikler i FN s Børnekonvention, herunder: - retten til at udtrykke sin mening (case foregår hos skolens rektor) - retten til selvbestemmelse (case foregår hjemme hos enlig mor og handler om skilsmisse) - retten til at være barn (case foregår på fabrik og handler om børnearbejde) - retten til ikke at deltage i krig (case foregår i et minefelt og handler om børnesoldater) - retten til en uddannelse (case foregår på et studievejlederkontor og handler om social arv) Eleverne introduceres inden påbegyndelsen af en case til de roller, som de hver især skal spille. Eleverne spiller varierende roller som drenge og piger, små og store børn og børn med forskellige baggrunde i forhold til fx socialklasse og etnisk oprindelse. En rollespilsguide (frivillig rollespilsinstruktør) har til opgave at introducere eleverne til en case, så de er klædt på til at deltage, herunder at uddele roller. Når en case afsluttes, står guiden endvidere klar til at føre eleverne til næste case. På vej til den næste case spørger guiden eleverne, hvad de har oplevet i den foregående case med henblik på at give eleverne mulighed for at reflektere over deres oplevelser. Guiderne har ansvaret for, at tidsplanen i rollespillet overholdes. For at rollespillet kan forløbe hensigtsmæssigt, er der udarbejdet en spilplan, der nøje beskriver, hvornår de enkelte cases skal foregå og over hvor lang tid. Udover de fem cases er der en workshop, der fungerer som et refleksionsrum, hvor eleverne har mulighed for at skrive eller kreere plancher om, hvad de har oplevet i casene. Casene er udarbejdet af frivillige rollespilsinstruktører i Ungdommens Røde Kors og videreudviklet i samarbejde med frivillige på rollespilsinstruktøruddannelsen i Nuuk i sommeren 2008 i.

8 Projektets resultater For at evaluere projektet og dets anvendelighed har vi uddelt spørgeskema til besvarelse blandt de børn, der har deltaget i rollespillene ii. Rollespilsinstruktører har ved deres hjemkomst fra rollespil deltaget i et erfaringsopsamlingsmøde, og derudover har vi korresponderet med nogle af de involverede lærere via e- mail. Gennemførte rollespil Projektet er planmæssigt nået ud til de fleste store byer langs Grønlands syd- og vestkyst. I alt har femten folkeskoler haft besøg af rollespilsinstruktørerne. I september 2010 gennemførte de frivillige instruktører et rollespil i Nuuk med folkeskolens mellemtrin; det der svarer til klasse. Dette var et forsøg, som det efterfølgende blev besluttet ikke at gentage, da eleverne viste sig at være for unge. År Måned By Klassetrin 2008 September Qaqortoq klasse 2008 September Narsaq klasse 2008 September Paamiut 8. klasse 2008 September Nanortalik 10. klasse 2008 Oktober Uummannaq klasse 2009 Januar Sisimut klasse 2009 April Nuuk klasse 2009 August Tasiilaq 9. klasse 2009 Oktober Upernavik klasse 2010 Marts Qaanaaq klasse 2010 April Kangaatsiaq klasse 2010 April Nuuk 10. klasse 2010 Oktober Ilulissat klasse 2010 November Aasiaat klasse 2010 November Kangerlussuaq klasse

9 Elevevaluering For at undersøge elevernes oplevelse og udbytte af rollespillet har foreningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 105 af de deltagende elever i 2008, 218 af de deltagende elever i 2009/foråret 2010 og 191 af de deltagende elever i efteråret I alt har 514 elever besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet er udarbejdet med henblik på at undersøge: - hvordan eleverne oplever rollespillet - hvad de gennem deltagelse i rollespillet har lært om børns rettigheder Hovedparten af eleverne synes enten, det er sjovt, spændende eller lærerigt at deltage i rollespillet. En mindre del synes samtidig, at det er kedeligt. De elever, der svarer, at det har været kedeligt, sætter oftest også kryds ved flere andre beskrivelser. Det skyldes sandsynligvis, at der er én rollespilcase, de har fundet kedelig, men at rollespillet som sådan har været positivt at deltage i. De frivillige rollespilsinstruktører spørger inden rollespillets start til elevernes viden om børns rettigheder. Eleverne har som regel intet eller kun et ringe kendskab til dette emne. Nedenfor vises svarprocenterne for de elever, der har svaret rigtigt på spørgsmål vedrørende børns rettigheder. Den rigtige svarprocent er høj ved alle spørgsmål, og rollespillet har således haft en positiv indflydelse på målgruppens viden om børns rettigheder. SPØRGSMÅL RIGTIG SVARPROCENT Har børn ret til at se begge deres forældre efter en skilsmisse? (JA) 82 % Må børn være soldater i krig? (NEJ) 86 % Har børn ret til at sige deres mening? (JA) 72 % Har alle børn ret til at få en uddannelse? (JA) 76 % Må børn arbejde 12 timer i døgnet? (NEJ) 75 % Må forældre slå deres børn? (NEJ) 87 %

10 Skolernes tilbagemeldinger Skolerne har generelt givet en positiv tilbagemelding på afholdelse af rollespillet om børns rettigheder, både når det gælder elevernes udbytte og begejstring for at deltage i rollespillet, og når det gælder skolens motivation for at arbejde videre med emnet på den ene eller den anden måde. Nedenfor er et par eksempler på tilbagemeldinger: Vores elever var glade for at deltage i rollespillet. Flere af dem har talt positivt om de forskellige cases. De har været igennem mange forskellige oplevelser, og det har sat mange følelser i gang. De har oplevet frygt, glæde, spænding, sorg og utålmodighed [ ] Eleverne vil meget gerne arbejde videre med emnet. I løbet af efteråret/vinteren skal vi køre en kampagne om antimobning som tema. Så det bliver naturligt at koble det sammen med børns rettigheder. Eleverne har givet udtryk for, at andre elever også bør gennemgå de samme rollespil. ( fra en klasselærer for en 8. klasse i Paamiut) Vi har snakket meget om, hvordan vi kan arbejde videre med rettighederne. Selvom eleverne nu har haft børnenes rettigheder som emne, har de stadigvæk meget at lære, og vi bør genopfriske deres viden. Eleverne synes, at instruktørerne var meget irriterende, og det har været meget sjovt at arbejde med dem. Eleverne synes, det kunne blive mere udbytterigt, hvis de havde fået mere information, inden de startede rollespillet. Vi vil som lærere bruge mere tid på [børns rettigheder] gennem timerne i personlig udvikling. Vi takker herfra med det gode samarbejde, vi har haft. ( fra lærer i Qaqortoq) Instruktørernes tilbagemeldinger Jeg bliver rigtig stolt som rollespilsinstruktør, fordi jeg kan se, at jeg har gjort noget, så eleverne ved noget om deres rettigheder. Jeg får den følelse, at jeg har givet noget stort til eleverne, både viden om børns rettigheder og oplevelsen, der følger med rollespillet. (citat fra rollespilsinstruktør) Rollespilsinstruktørerne giver udtryk for, at de oplever, at rollespillet er en god måde at formidle børns rettigheder på, fordi eleverne deltager aktivt og kommer i situationer, hvor de anspores til at reflektere over krænkelser af børns rettigheder. Instruktørernes tilbagemelding er, at eleverne generelt har været gode til at deltage aktivt i rollespillet. Gennem rollespillet gøres børneretslige problemstillinger levende, og eleverne får ifølge instruktørerne oplevelser, som sætter tanker i gang om deres egen hverdag og hverdagen hos deres jævnaldrende både i Grønland og rundt om i verden. De instruktører, der via lærerpraktikophold har oplevet at undervise i børns rettigheder ud fra konventionelt undervisningsmateriale, giver udtryk for, at elevernes engagement er meget større, når de lærer gennem rollespil. Bl.a. fordi børnene gennem rollespillet oplever på egen krop, hvad det vil sige, at få krænket sine rettigheder.

11 Projektorganisering Foreningen Grønlandske Børn har stået for den overordnede projektledelse, men har samarbejdet med henholdsvis Ungdommens Røde Kors (URK) og Sorlak (Grønlandsk Ungdoms Fællesråd). URK er en humanitær ungdomsorganisation, der bl.a. laver rollespil om børns rettigheder henvendt til børn og unge i Danmark og andre aktører, der arbejder med børn og unge, som gerne vil lære at formidle børneretslige problemstillinger gennem rollespil. Læs mere på organisationens hjemmeside: URK har spillet en central rolle i projektet, idet frivillige rollespilsinstruktører fra URK har stået for oplæringen af de grønlandske rollespilsinstruktører. Derudover har de stået til rådighed som sparringspartnere, mens rollespilsinstruktørerne har været på rollespilsturne på folkeskoler rundt om i Grønland. Sorlak, projektets lokale samarbejdspartner, er en landsdækkende organisation, som bl.a. arbejder for at udbrede FN s Børnekonvention i Grønland. Læs mere på organisationens hjemmeside: Sorlaks rolle i projektet har dels været at rekruttere frivillige til rollespilsinstruktøruddannelsen, dels at arrangere en rollespilsinstruktøruddannelse for Sorlaks medlemmer på deres årsmøde, hvor de nyuddannede grønlandske instruktører var ansvarlige for at gennemføre uddannelsen. Dertil har de bidraget til synliggørelse af projektet i de grønlandske medier. Samarbejdet med ledelse og lærere på de involverede folkeskoler har desuden spillet en afgørende rolle i projektet. De har med deres interesse i, at eleverne lærer om børns rettigheder, givet os adgang til at udføre rollespil med eleverne. Derudover har de bidraget med den praktiske planlægning af rollespillet og forberedt eleverne på at skulle deltage. Rollespilsinstruktøruddannelsen Foreningen Grønlandske Børn har gennemført rollespilsinstruktøruddannelsen i børns rettigheder tre gange: - august 2008 i Nuuk, hvor 16 frivillige blev uddannet - oktober 2008 på Sorlaks landsmøde i Kangerlussuaq, hvor 30 medlemmer blev uddannet - august 2010 i Nuuk, hvor 11 frivillige blev uddannet Uddannelsen tager afsæt i teaterøvelser, som leder de frivillige videre til intensivt at indøve rollespilcases om børns rettigheder. De bliver desuden oplært i, hvordan de efter endt rollespil laver en mundtlig evaluering med eleverne, hvor de taler om de uretfærdigheder, eleverne har oplevet i rollespillene, og hvad FN s Børnekonvention siger om disse. De instruktører, der blev uddannet i august 2010, er blevet instrueret i en ny måde at evaluere på. Den nye metode kaldes Caféevaluering og går ud på, at eleverne i grupper og sammen med den instruktør, de har haft i den enkelte case, evaluerer, hvad der skete under rollespillet. Tidligere afsluttedes rollespillene med én stor fællesevaluering, hvor alle eleverne sad sammen og gennemgik casene en ad gangen.

12 En del af uddannelsen handler om de etiske perspektiver, der er i at arbejde som frivillig rollespilsinstruktør med børn og unge. Deltagerne underskriver tavshedspligterklæring, og de undervises desuden i tavshedspligt og underretningspligt, så de er klædt på til at handle, hvis de skulle komme i situationer, hvor de er lovmæssigt forpligtet til at handle. En underretning vil dog altid ske i samarbejde med projektlederen. Det har imidlertid ikke været aktuelt at lave en underretning. For at beskytte projektets målgruppe, de grønlandske børn og unge, har foreningen desuden indhentet børneattester på alle frivillige. Underviserne har talt med de frivillige om samværsregler, som bl.a. indebærer, at de som instruktører ikke må opholde sig alene med et barn. Dels for at beskytte den enkelte elev, men også for at beskytte instruktørerne mod en situation, hvor en instruktør af en elev anklages for at have ageret krænkende uden mulighed for at modbevise det sagte. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig evaluering samt diplomudlevering til alle frivillige. Evaluering af uddannelsen Efter hvert uddannelsesforløb er der foretaget en mundtlig evaluering, hvor alle deltagere har fået mulighed for at udtale sig om deres oplevelse af rollespilsinstruktøruddannelsen. Alle har tilkendegivet, at de har været meget tilfredse med uddannelsen og har lært meget. Underviserne har fået stor ros for deres evne til at formidle rollespilsmetoden og for at fremstå meget bevidste om, hvad de gør, og hvorfor de gør det. Flere har nævnt, at uddannelsen har været personligt udviklende for dem. Fra at føle at det var grænseoverskridende at skulle stille sig op over for andre, nåede de frem til både at turde og finde det sjovt at stille sig op og formidle børns rettigheder gennem rollespil. Flere har desuden nævnt, at uddannelsesforløbene har været kendetegnede ved positivt samarbejde og etablering af et stærkt fællesskab, hvor man bl.a. bakker hinanden op i situationer, der kan føles svære. Den første uddannelse foregik alene på dansk, hvilket var svært for enkelte deltagere. Flere af de rollespilinstruktører, som var med på første uddannelse og sidenhen gennemført rollespil på flere skoler, deltog aktivt som undervisere på de sidste to rollespilinstruktøruddannelser. Tilbagemeldingerne på disse uddannelser har været meget positive. Det har stor betydning at kunne udtrykke sig på eget sprog. I løbet af de tre uddannelsesforløb er rollespilcasene blevet udviklet og tilpasset ud fra instruktørernes og elevernes tilbagemeldinger. Der er endvidere blevet udarbejdet en manual til rollespilsinstruktørerne. Rollespilinstruktør manual De uddannede rollespilsinstruktører får efter endt uddannelse udleveret en Manual til rollespil om børns rettigheder. Manualen indeholder bl.a. et afsnit om FN s Børnekonvention, et afsnit om hvad der skal planlægges og gøres før, under og efter rollespillet samt et afsnit om etiske regler.

13 Derudover giver manualen en detaljeret beskrivelse af de roller, eleverne og instruktørerne skal spille samt af de enkelte cases. Manualen indeholder også en spilplan, en guideline til elevevaluering, en huskeliste over remedier samt vigtige kontaktinformationer.

14 Om Foreningen Grønlandske Børn Foreningen Grønlandske Børn etablerer og gennemfører sociale projekter i Grønland og Danmark til gavn for udsatte børn og unge. Gennem projekterne understøtter vi børnenes og de unges positive ressourcer og kompetencer, hvilket skal gøre dem i stand til at vælge den gode løsning for sig selv. Vision Alle grønlandske børn og unge i Grønland og i Danmark skal leve et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder. Mission Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Værdier Vi er anerkendende og i dialog Vi ser børn og unge som kompetente og inddrager deres stemme. Vi værdsætter forskellighed og ser mangfoldighed som en ressource. Vi samarbejder med lokale aktører og arbejder med udgangspunkt i lokale forhold. kompetente og nytænkende Vi er fleksible og udvikler nye måder til løsning af udfordringer i Grønland og i Danmark. Vi er fagligt velfunderede i forhold til vores aktiviteter. Vi er procesorienterede og dokumenterer resultaterne af vores aktiviteter.

15 Takorluuineq Kalaallit Nunaanni Danmark-imilu meeqqat inuusuttullu tamarmik qinngaqqunnanngitsumik inuuneqassapput ajunngitsumik ineriartorfiusumik pisinnaatitaaffitik ataqqillugit. Sulissutigisassat Suliassat kalaallit meerartaasa inuusuttortaasalu pisinnaassannik piginnaassusiinillu nukittorsaaffiusut naammassisarpavut ingammik meeqqat inuusuttullu ajuallajasut isiginiarnerullugit. Nalillit Uagut akuersaartuuvugut oqaloqatiginnitartuullutalu Meeqqat inuusutullu piginnaassuseqartutut isigaavut isumaallu ilannguttarlugit Assigiinngissuseq pingaartipparput assigiinngitsorpassuunerlu pisinnaassutsitut isigalugu. Sumiiffigisami peqataasut suleqatigaavut sumiiffimmi pissutsit aallaavigalugit. piginnaassuseqartut nutaanillu isumassarsiortut Eqaatsuuvugut aammalu Kalaallit Nunaanni Danmark-imilu unammilligassat inernilernissaannut nutaanik periusissaliortarluta. Suliatta suussusiinut ajukkunnanngitsumik tunngavissaqarpugut. Allanngoriartorneq eqqumaffigaarput suliattalu inerneri uppernarsartarlugit.

16 Bilag Kære elev, Da du deltog i rollespil om børns rettigheder oplevede du bl.a. at være børnesoldat, at skolens rektor ikke ville høre på dig, og at lave børnearbejde på en fabrik. Vi vil gerne vide, hvordan du synes, det var at være med i rollespillet, og vil derfor bede dig om at svare på vores spørgsmål. Dreng Pige (sæt ét kryds) 8. klasse 9. klasse 10. klasse (sæt ét kryds) By (skriv hvilken by, du bor i) Hvordan synes du det var at være med i rollespillet om børns rettigheder? Spændende Lærerigt Kedeligt Sjovt Andet (sæt ét eller flere krydser) 1. Har børn ret til at se begge deres forældre efter en skilsmisse? Ja Nej Ved ikke 2. Må børn være soldater i krig? Ja Nej Ved ikke 3. Har børn ret til at sige deres mening? Ja Nej Ved ikke

17 4. Har alle børn ret til at få en uddannelse? Ja Nej Ved ikke 5. Må børn arbejde 12 timer i døgnet? Ja Nej Ved ikke 6. Må forældre slå deres børn? Ja Nej Ved ikke Har du lyst til at lære mere om børns rettigheder? Ja Nej Ved ikke Hvis du oplever at få dine rettigheder krænket, vil du så søge hjælp? Ja Nej Ved ikke Tak fordi du har svaret på spørgsmålene Slutnoter i Efter de første to uddannelsesforløb blev der på baggrund af instruktørevalueringerne udarbejdet en ny case omhandlende fattigdom. ii Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Indledning... 4. Evalueringens opbygning... 4. Resumé af effekter, erfaringer og resultater af mentorprojektet Sapiik... 5

Indledning... 4. Evalueringens opbygning... 4. Resumé af effekter, erfaringer og resultater af mentorprojektet Sapiik... 5 Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indhold Indledning... 4 Evalueringens opbygning... 4 Resumé af effekter, erfaringer og resultater af mentorprojektet Sapiik... 5 Øget motivation

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14

side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14 Årsberetning 2009 1 Protektor H.K.H.Dronning Margrethe ll Bestyrelse Mads Thyregod, formand Kirsten Bitsch, næstformand Else Christensen, medlem af Forretningsudvalget Aviâja Helms Christian Stadil Annie

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ 12:13 Else Christensen 12:13 NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn:

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: UKIUT AGGUATAARNERI / ALDERSKLASSER Meeqqat / Børn Nivi/Piger 0 9 år Nuka/Dreng 0 9 år Nivi/Piger 10 13 år Nuka/Dreng

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til institutioner et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på institutionen, så hvis du er tilknyttet en institution og gerne vil vide mere om rollespil

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002

Skoleseminar i Kommune Kujalleq på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 Inatsisartut peqqussutaa 2002 meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Kommune Kujallermi atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq Skoleseminar i Kommune Kujalleq

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Børnefattigdom i Grønland

Børnefattigdom i Grønland Børnefattigdom i Grønland en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Børns Levestandard i Grønland del 2 Af Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff MIPI Videnscenter om Børn

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d.

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Evaluering af familiecentre Formål, baggrund og hovedresultater af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Præsentation af Baggrund for undersøgelsen Et initiativ fra departementet Kommissoriet Feltarbejde

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere