Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil"

Transkript

1 Dette er spørgeskemaet til den psykiske arbejdsmiljøpladsvurdering (APV). Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil muliggøre, at enkeltpersoners svar identificeres. Din leder og arbejdsplads vil således kun få adgang til rent statistiske sammendrag af resultaterne - aldrig adgang til dine svar. Det tager ca. 20 min. at besvare spørgeskemaet. Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg/grupper i din afdeling/institut har ansvar for at gennemgå den efterfølgende rapport og udarbejde en lokal handlingsplan. Der udarbejdes handlingsplaner på alle organisatoriske enheder. Bemærk: Hvis du har behov for at holde en pause undervejs, er det muligt for dig at lukke spørgeskemaet ned og genoptage besvarelsen senere. Svarfrist: 23. oktober 2009 Baggrund Vi har statistiske informationer om medarbejdere på AAU (eksempelvis køn, alder, arbejdssted etc.). Her indledes derfor med få spørgsmål om din baggrund. 1. Hvilken medarbejdergruppe tilhører du? (1) VIP (videnskabeligt personale - omfatter eksempelvis ledere i den akademiske streng, forskere/undervisere, ekstern lektorer, ph.d.-studerende) (2) TAP (teknisk og administrativt personale - omfatter eksempelvis AC-medarbejdere, administrative medarbejdere, ledere på TAP-området, laboranter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, betjente) 1.a Hvilken type ansættelse har du? (1) Fastansat (2) Tidsbegrænset ansættelse 1.b Hvilken type ansættelse har du? (1) Deltid (2) Fuldtid 1

2 Det generelle psykiske arbejdsmiljø Først vil vi gerne vide noget om din generelle trivsel på AAU. Hvordan oplever du samlet set det psykiske arbejdsmiljø på AAU? 2. I hvilken passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? I høj I ringe Jeg trives på min arbejdsplads (1) (2) (3) (4) (5) Mit arbejde er interessant (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er engageret i mit arbejde (1) (2) (3) (4) (5) Mit arbejde giver mig arbejdsglæde (1) (2) (3) (4) (5) Jeg finder mit arbejde meningsfuldt (1) (2) (3) (4) (5) Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver (1) (2) (3) (4) (5) Mit arbejde anerkendes/påskønnes i det daglige (1) (2) (3) (4) (5) Jeg har tilpas indflydelse på mit daglige arbejde (1) (2) (3) (4) (5) Der er tilpas forudsigelighed i mit arbejde (1) (2) (3) (4) (5) *Hvis du er TAP-ansat spring til spørgsmål 3. side 7. 2

3 *De røde spørgsmål er kun stillet til personer, der i spørgsmål 1. Har markeret sig selv som værende VIP-ansat. De indledende ja/nej-spørgsmål virker tilmed som aktiverende for den næste blok spørgsmål. Således har man kun har fået spørgsmålene, hvis man har svaret ja. Forskning 2.a Varetager du opgaver indenfor forskning som en del af din ansættelse? (Ved forskning forstås læsning af faglitteratur, dataindsamling/forsøg, dataanalyse, skrivning af konferencebidrag, artikler og bøger, deltagelse i konferencer, feedback på egen og andres forskning). Ja Nej (1) (2) (gå til spørgsmål 2.b) 2.a1 I hvilken passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? I høj I ringe Ikke relevant Jeg har tilstrækkelig tid til mit forskningsarbejde Jeg har passende indflydelse på, hvilke forskningsopgaver jeg arbejder med Jeg oplever et godt samarbejde omkring min forskning Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine forskningsopgaver Jeg finder mit forskningsarbejde meningsfuldt Min forskning møder generelt anerkendelse Jeg føler, at jeg kan leve op til universitetets krav om publicering og anden forskningsformidling 3

4 Undervisning 2.b Varetager du opgaver inden for undervisning som en del af din ansættelse? (Ved undervisning forstås bl.a., planlægning, fremstilling og fremskaffelse af undervisningsmateriale, forberedelse af forelæsninger, holdundervisning, laboratorieundervisning mv., koordination i undervisergruppe, koordination med studenterinstruktorer, etablering og vedligeholdelse af kursushjemmeside, forberedelse og gennemførelse af eksamen, evaluering af eksamensopgaver, afhandlinger med videre). Ja Nej (1) (2) (Gå til spørgsmål 2.c) 2.b1 I hvilken passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? I høj I ringe Ikke relevant Jeg har tilstrækkelig tid til mit undervisningsarbejde Jeg har passende indflydelse på, hvilke undervisningsopgaver, jeg arbejder med Jeg oplever et godt samarbejde omkring min undervisning Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine undervisningsopgaver Jeg finder mit undervisningsarbejde meningsfuldt Jeg føler mig anerkendt for min undervisning 4

5 Vejledning 2.c Varetager du opgaver inden for vejledning som en del af din ansættelse? (Ved vejledning forstås projektvejledning, vejledning i relation til gruppeprocesser, ph.d. vejledning og anden faglig vejledning af studerende). Ja Nej (1) (2) (Gå til spørgsmål 2.d) 2.c1 I hvilken passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? I høj I ringe Ikke relevant Jeg har tilstrækkelig tid til mit vejledningsarbejde Jeg har passende indflydelse på, hvilke vejledningsopgaver, jeg arbejder med Jeg oplever et godt samarbejde omkring min vejledning Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine vejledningsopgaver Jeg finder mit vejledningsarbejde meningsfuldt Jeg føler mig anerkendt for min vejledning 5

6 Administration 2.d Varetager du administrative opgaver i relation til forskning, uddannelse, formidling og dit daglige arbejde i øvrigt? Ja Nej (1) (2) (Gå til spørgsmål 2.e) 2.d1 I hvilken passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? I høj I ringe Ikke relevant Jeg har tilstrækkelig tid til mit administrative arbejde Jeg har passende indflydelse på, hvilke administrative opgaver, jeg arbejder med Jeg oplever et godt samarbejde omkring mit administrative arbejde Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine administrative opgaver Jeg finder mit administrative arbejde meningsfuldt Jeg føler mig anerkendt for mit administrative arbejde Forskning, undervisning, vejledning og administration 2.e Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende forskning, undervisning og administration (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer): 6

7 * Alle besvarer igen Ledelse (Ved ledelse forstås personale ledelse og/eller faglig ledelse inklusiv forskningsledelse, institutledelse, koordinatoropgaver, områdeledelse og studieledelse). 3. Varetager du opgaver indenfor ledelse som en del af din ansættelse? (1) Nej (2) Ja, for 1-9 medarbejdere (3) Ja, for medarbejdere (4) Ja, for medarbejdere (5) Ja, for flere end 49 medarbejdere 3.a I hvilken passer følgende udsagn på dit ledelsesarbejde? I høj I ringe Ikke relevant Jeg har tilstrækkelig tid til mit ledelsesarbejde Jeg har passende indflydelse på, hvilke ledelsesopgaver jeg arbejder med Jeg har et godt samarbejde med mine ledelseskolleger Jeg har et godt samarbejde med mine medarbejdere Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine ledelsesopgaver Jeg finder mit ledelsesarbejde meningsfuldt Jeg møder anerkendelse som leder 3.b Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit ledelsesarbejde (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer): 7

8 Samarbejde med kolleger 4. I hvilken passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? I høj I ringe Ikke relevant Mine kolleger er imødekommende Mine kolleger lytter til mig Mine kolleger giver mig den hjælp, jeg har brug for Jeg mødes med respekt fra mine kolleger Der er et godt samarbejde på tværs af forskellige personalegrupper i min enhed Der er et godt samarbejde mellem min enhed og andre dele af universitetet Jeg bidrager selv til et godt samarbejde i min enhed Jeg oplever et godt samarbejde omkring mine arbejdsopgaver 4.a Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende dit samarbejde med dine kolleger (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer): 8

9 Arbejdets organisering 5. I hvilken forekommer følgende i din arbejdshverdag? I høj I ringe Ikke relevant Jeg har tilpas indflydelse på tilrettelæggelsen af mit daglige arbejde Mine arbejdsopgaver er tidsmæssigt jævnt fordelt Jeg har den nødvendige tid til at løse mine arbejdsopgaver Jeg har indflydelse på mængden af arbejdsopgaver Jeg er tilfreds med min arbejdsmængde Det er nødvendigt, at jeg arbejder hurtigere end det føles naturligt Jeg oplever generende afbrydelser i mit arbejde 5.a Har du mulighed for at arbejde hjemme? Ja Nej (1) (2) (Gå til spørgsmål 5.c) 5.b1 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit arbejdet hjemme den sidste måned? (1) Slet ikke (2) 1-9 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) Mere end 37 timer 5.b2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit været på AAU den sidste måned? (1) Slet ikke (2) 1-9 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) Mere end 37 timer 9

10 Arbejdets organisering 5.b3 Hvorfor prioriterer du denne fordeling mellem hjemmearbejde og fremmøde på AAU? 5.c Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende arbejdets organisering (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer): Kompetencer 6. I hvilken passer følgende udsagn: I høj I ringe Jeg føler, at jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine arbejdsopgaver (1) (2) (3) (4) (5) Mit arbejde er tilpas udfordrende (1) (2) (3) (4) (5) Jeg oplever, at min arbejdsplads prioriterer udvikling af mine faglige kompetencer (1) (2) (3) (4) (5) Jeg oplever, at min arbejdsplads prioriterer udvikling af mine personlige kompetencer (1) (2) (3) (4) (5) Min arbejdsplads stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed for min faglige udvikling (1) (2) (3) (4) (5) Følelsesmæssige krav 7. I hvilken forekommer følgende i din arbejdshverdag: I høj I ringe Mit arbejde bringer mig i følelsesmæssigt belastende situationer (1) (2) (3) (4) (5) Mit arbejde bringer mig i situationer, hvor jeg oplever, at det er belastende at tage stilling til andre menneskers personlige (1) (2) (3) (4) (5) problemer Der er mange uløste konflikter på min arbejdsplads (1) (2) (3) (4) (5) 10

11 Følelsesmæssige krav 7.a I hvilken forekommer følgende i din arbejdshverdag? I høj I ringe Jeg føler mig udkørt (1) (2) (3) (4) (5) Mit arbejde tager så meget af min tid, at det går ud over privatlivet (1) (2) (3) (4) (5) Mit arbejde tager så meget af min energi, at det går ud over privatlivet (1) (2) (3) (4) (5) Jeg føler mig ensom i min hverdag på AAU (1) (2) (3) (4) (5) Jeg har svært ved at opnå balance mellem mit arbejde og privatliv (1) (2) (3) (4) (5) 7.b Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende kompetencer og følelsesmæssige krav (eksempelvis særlige opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer): Din nærmeste ledelse (Som nævnt omhandler denne undersøgelse arbejdsmiljøets indflydelse på din trivsel. De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af den daglige ledelse. Får du i dagligdagen den ledelsesmæssige støtte, du har brug? Begrebet din nærmeste leder i de kommende spørgsmål under kategorien Nærmeste leder dækker derfor samlet alle de ledere, du betegner som dine nærmeste ledere uanset, hvilket antal eller niveau). 8. Har du flere nærmeste ledere? Ja Nej (1) (2) 8.a På hvilket niveau/hvilke niveauer befinder din/dine nærmeste leder/ledere sig? (Sæt det nødvendige antal kryds) (1) Rektoratet (2) Ledelsen på hovedområdeniveau (administration, AUB, SBI og fakulteterne) (3) Ledelse på institut- og afdelingsniveau (4) Ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeleder, sektionsleder, gruppeleder eller sekretariatsleder) (5) Jeg ved ikke, hvem min nærmeste leder er 11

12 Din nærmeste leder ( Nærmeste leder dækker samlet alle de ledere, du betegner som dine nærmeste ledere uanset, hvilket antal eller niveau) *Hvis du kun har en nærmeste leder, spring til spørgsmål 8.c 8.b I hvilken passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? I høj I ringe Jeg trives med at have mere end en nærmeste leder (1) (2) (3) (4) (5) Det er svært at prioritere mellem mine arbejdsopgaver fra mine nærmeste ledere (1) (2) (3) (4) (5) Jeg oplever, at jeg er splittet mellem mine nærmeste ledere (1) (2) (3) (4) (5) 8.c I hvilken passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Min nærmeste leder lytter til mine arbejdsmæssige problemer Min nærmeste leder giver den nødvendige støtte i forbindelse med mine arbejdsopgaver Min nærmeste leder bidrager til at løse konflikter Min nærmeste leder påskønner en god indsats Min nærmeste leder anerkender mit arbejde Min nærmeste leder kommunikerer sine begrundelser for de trufne beslutninger 8.b Uddyb eventuelt din besvarelse den daglige ledelse (eksempelvis forventninger og ønsker): 12

13 Ledelse, information og dialog (De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af ledelsen af AAU) *Spørgsmålene 9.a-9.e afhænger af, hvad man har svaret som nærmeste leder, således man kun skal svare på ledelsesniveauer over en selv. Det vil sige en institutleder har eksempelvis kun modtaget linjerne med spørgsmål om Rektoratet og Ledelsen på hovedområdeniveau 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Rektoratet Ledelsen hovedområde (administration, AUB, SBi og fakulteterne) Ledelsen institut/afdeling Ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Rektoratet Ledelsen af mit hovedområde(administration, AUB, SBi og fakulteterne) Ledelsen af mit institut/min afdeling Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 13

14 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Rektoratet Ledelsen af mit hovedområde (administration, AUB, SBi og fakulteterne) Ledelsen af mit institut/min afdeling Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) Ledelse, information og dialog (De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af ledelsen af AAU) 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: I høj I ringe Ved ikke/ikke relevant Rektoratet Ledelsen af mit hovedområde (administration, AUB, SBi og fakulteterne) Ledelsen af mit institut/min afdeling Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Rektoratet Ledelsen af mit hovedområde (administration, AUB, SBi og fakulteterne) Ledelsen af mit institut/min afdeling Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 14

15 9.f Uddyb eventuelt din besvarelse vedrørende ledelse, information og dialog (eksempelvis, hvordan du oplever de forskellige ledelsesniveauers opgavevaretagelse og arbejdsdeling?): MUS (Medarbejderudviklingssamtale) 10. Har du indenfor de seneste ca. 12 måneder været til medarbejderudviklingssamtale (MUS)? Ja Nej (1) (2) 10.a Uddyb gerne, hvilket udbytte du fik af din seneste medarbejderudviklingssamtale på AAU: 10.b I hvilken havde medarbejderudviklingssamtalen en positiv indflydelse på din trivsel på AAU (1) (2) I høj (3) (4) I ringe (5) (6) Ved ikke/ikke relevant Helbred 11. Hvordan vurderer du dit helbred? (1) Fremragende (2) Vældig godt (3) Godt (4) Mindre godt (5) Dårligt (6) Ved ikke 11. a1 Har du haft sygefravær, som du mener, skyldes arbejdsbelastninger inden for det sidste år? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 15

16 Helbred Stress kendetegnes blandt andet ved tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv. 11.a2 I hvilken passer følgende udsagn på dig? I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Jeg har indenfor de seneste 4 uger oplevet stresssymptomer Jeg har gennem de seneste 6 måneder oplevet stress-symptomer *De kommende spørgsmål Omhandlende chikane og diskrimination hænger sammen, så medarbejderne kun har fået de uddybende spørgsmål omkring hvem der har udøvet den givne chikane eller diskrimination, hvis de har svaret ja. Chikane 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt Mobning (ved mobning forstås bevidst personforfølgelse) (1) (Spring over 12.a) (2) (3) (4) Sexchikane (1) (Spring over 12.b) (2) (3) (4) Trusler om vold (1) (Spring over 12.c) (2) (3) (4) Fysisk vold (1) (Spring over 12.d) (2) (3) (4) Chikane 12.a Hvem har udøvet mobningen? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 16

17 Chikane 12.b Hvem har udøvet sexchikanen? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 12.c Hvem har udøvet trusler om vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 12.d Hvem har udøvet fysisk vold? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre Diskrimination 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ja, regelmæssigt Dit køn (1) (spring over 13.a) (2) (3) (4) Din religion eller dit livssyn (1) (spring over 13.b) (2) (3) (4) Din etniske baggrund (1) (spring over 13.c) (2) (3) (4) Din seksuelle orientering (1) (spring over 13.d) (2) (3) (4) Dit udseende (1) (spring over 13.e) (2) (3) (4) 17

18 Diskrimination 13.a Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit køn? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 13.b Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din religion eller dit livssyn? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 13.c Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din etniske baggrund? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 13.d Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din seksuelle orientering? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 13.e Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af dit udseende? (Markér eventuelt flere steder) (1) Kolleger (2) Min leder/overordnede (3) Studerende (4) Andre 18

19 *Spørgsmål 14.a-14. F6 stilles kun til personale ansat under hovedområde Administrationen, Institut 2, det Samfundsfaglige sekretariat, INS sekretariatet og Innovation, institut 10 og Institut 1, hvis medarbejderne ikke er ansat herunder springer de videre til spørgsmål 14. side 22. * Spørgsmål 14. a1 og a2 er kun stillet til personale, der er ansat under hovedområde Administrationen Administrationen 14.a1 I hvilket omfang passer følgende på dit arbejde? I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant It-redskaberne er tilstrækkelige, for at jeg kan udføre mit arbejde Jeg føler, at konflikter bliver håndteret rettidigt Jeg føler generelt, at brugerne behandler mig med anerkendelse og respekt 14.a2 Hvor føler du, at eventuelt arbejdspres primært kommer fra? (1) Faktorer i min enhed (2) Udefrakommende faktorer (andre enheder på AAU, udenfor AAU) (3) Begge dele (4) Jeg føler ikke arbejdspres * Gå til spørgsmål 14. side 22 * Spørgsmål 14. b1 er kun stillet til personale, der er ansat under institut 2 Institut 2 14.b1 I hvilket omfang passer følgende udsagn på dig? I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Forskningsgruppen er understøttende for min forskning og faglige udvikling Jeg opfatter instituttet som ansvarlig for personalepolitikken AAU værner om den akademiske frihed Instituttet medvirker til, at der er sammenhæng mellem min undervisning og forskning Jeg oplever belastninger i jobsituationen * Gå til spørgsmål 14. side 22 19

20 * Spørgsmål 14. c1 er kun stillet til personale, der er ansat under det Samfundsfaglige sekretariat Samfundsfaglige sekretariat 14.c1 I hvilket omfang passer følgende udsagn på dig? I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Jeg kender og forsøger at efterleve det samfundsvidenskabelige fakultetskontors værdier Jeg har oftest et godt samarbejde med institutter og studienævn Jeg er god til at sparre fagligt (give og modtage) med kollegaer og inddrage deres viden i opgaveløsningen Jeg påtager mig ofte arbejdsopgaver, som formelt ligger uden for fakultetskontorets ansvarsområde Jeg gør selv en aktiv indsats for at bidrage positivt til arbejdsmiljøet * Gå til spørgsmål 14. side 22 * Spørgsmål 14. d1 og d2 er kun stillet til personale, der er ansat under INS sekretariatet + Innovation INS sekretariatet + Innovation 14.d1 I hvilken passer udsagnene på din oplevelse af fakultetskontorets/aau Innovations ledelsessystem med selvstyrende teams? I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Mit team lytter til mine arbejdsmæssige problemer Mit team giver den nødvendige støtte i forbindelse med mine arbejdsopgaver Mit team bidrager til at løse konflikter Mit team anerkender mit arbejde Mit team træffer selv beslutninger om arbejdets organisering 20

21 14.d2 Uddyb gerne dine svar om teamorganisering: * Gå til spørgsmål 14. side 22 * Spørgsmål 14. e1 er kun stillet til personale, der er ansat under Institut 10 Institut e1 I hvilken er følgende udsagn om arbejdsmiljøet på institut 10 dækkende? I høj I ringe I meget ringe Ved ikke/ikke relevant Instituttet er samlet set en god arbejdsplads Kommunikationen på instituttet er god Involveringen af alle i strategilægning og beslutninger er god Jeg har et godt samarbejde med mine kolleger på instituttet Der er et godt samarbejde med institutlederen på instituttet * Gå til spørgsmål 14. side 22 * Spørgsmål 14. f1-14f6 er kun stillet til personale, der er ansat under Institut 1 Institut 1 Ja Nej Ved ikke 14f1 Har du i pressede situationer/stressede situationer mulighed for at udskyde eller overdrage (1) (2) (3) arbejdsopgaver til kolleger? 14f2 Synes du, at instituttet har behov for en klarere/mere konkret strategi inden for uddannelse? (1) (2) (3) 14f3 Synes du, at instituttet har behov for en klarere/mere konkret strategi inden for forskning? (1) (2) (3) 14f4 Har du oplevet en ændring i dine muligheder for at finde finansiering til din forskning over de seneste 2-3 år? (1) Ja, det er blevet vanskeligere (2) Nej, det er det samme (3) Ja, det er blevet lettere (4) Ved ikke/ikke relevant 21

22 14f5 Har du mulighed for at undervise på de områder, hvor du også forsker? (1) Ja, udelukkende (2) Ja, til dels (3) Nej, sjældent (4) Nej, aldrig 14f6 Hvis du skulle pege på noget, der kunne forbedre arbejdsmiljøet på dit institut, hvad skulle det så være? Nævn de 1-3 vigtigste forhold (Rækkefølgen er underordnet): * Alle Tilfredshed 14. I hvilken passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? I høj I ringe Jeg vil anbefale AAU som arbejdsplads (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er overordnet tilfreds med mit arbejde (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er tilfreds med min egen arbejdsmæssige indsats (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er tilfreds med mine arbejdsmæssige resultater (1) (2) (3) (4) (5) Jeg er tilfreds med mine fremtidsudsigter i arbejdet (1) (2) (3) (4) (5) Overordnet 14.a Hvis du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her: Tak for din besvarelse. Ønsker du en udskrift af din besvarelse, skal du blot klikke på printer-ikonet for neden inden du afslutter. Din besvarelse registreres, når du klikker på "Afslut" i nederste højre hjørne. 22

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 5 Juridisk Institut I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. 1. Baggrund... 2

I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. 1. Baggrund... 2 Resultater for Aalborg Universitet I samtlige diagrammer angivet tallet i parentesen antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur

Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold RESULTATER FOR INSTITUT 12 SPROG OG KULTUR...

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 10 Uddannelse, Læring og Filosofi Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3 2.a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP)

APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP) APV2012 Spørgeskema til det videnskabelige personale (VIP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles fortroligt, og

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 1 APV2016. Rapport nr. 16 ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP)

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles fortroligt,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hovedrapport Psykisk APV 2009

Hovedrapport Psykisk APV 2009 Hovedrapport Psykisk APV 2009 1. Reviderede udgave Udarbejdet i samarbejde mellem Karrierecentret og HR-afdelingen AAU Indholdsfortegnelse APV INDHOLDSFORTEGNELSE APV... 1 HOVEDPOINTERNE... 4 Særlige sammenhænge...

Læs mere

APV2016 udkast til spørgeskema

APV2016 udkast til spørgeskema Side 1 af 70 APV2016 udkast til spørgeskema I dette dokument præsenteres et udkast til spørgeskemaer til brug i APV2016. Dokumentet rummer: a) Forside (fælles, side 3) b) TAP (side 4-22) c) VIP (side 23-37)

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 11. AR: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 11. : Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport APV2016.

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten)

APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) APV Arbejdspladsvurdering 2019 (Tillæg til MTU-rapporten) SOSU Nykøbing F Svarprocent: 92% (59/64) Skolerapport 1 UNDERLIGGENDE ENHEDER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ 3 UNDERLIGGENDE ENHEDER

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X

Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Spørgeskema Hvem får spm? VIP: DVIP: TAP-ADM: X TAP-Tek: X TAP-Lab: X TAP-forsk: X DTAP: X Hvad arbejder du primært med inden for din TAP-stilling? (sæt ét kryds) - Administration, udvikling, IT, ledelsesbetjening,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere