Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur"

Transkript

1 Resultater for Institut 12 Sprog og Kultur I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold RESULTATER FOR INSTITUT 12 SPROG OG KULTUR... 1 INDHOLD BAGGRUND DET GENERELLE PSYKISKE ARBEJDSMILJØ A-D DET GENERELLE PSYKISKE ARBEJDSMILJØ FORDELT PÅ TYPER VIP-OPGAVER A-D DET GENERELLE PSYKISKE ARBEJDSMILJØ FORDELT PÅ TYPER VIP-OPGAVER SAMARBEJDE MED KOLLEGER ARBEJDETS ORGANISERING KOMPETENCER FØLELSESMÆSSIGE KRAV DIN NÆRMESTE LEDELSE LEDELSE, INFORMATION OG DIALOG (DE FØLGENDE SPØRGSMÅL VEDRØRER DIN OPFATTELSE AF LEDELSEN AF AAU) MUS (MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE) HELBRED CHIKANE DISKRIMINATION GENEREL TILFREDSHED Svarprocent Antal udsendte skemas Institut/afdeling Med DVIP Uden DVIP Med DVIP Uden DVIP Institut 21 - Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi 63,2% 73,1% AAU Total 71,6% 77,5%

2 1. Baggrund 1. Hvilken medarbejdergruppe tilhører du? *VIP (videnskabeligt personale - omfatter eksempelvis ledere i den akademiske streng, forskere/undervisere, ekstern lektorer, ph.d. studerende)/(scientific/academic staff e.g. managers of academic areas, researchers/instructors, external lectures, and PhD students). TAP (teknisk og administrativt personale - omfatter eksempelvis AC-medarbejdere, administrative medarbejdere, ledere på TAPområdet, laboranter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, betjente)/(technical and administrative staff e.g. staff with a university degree (AC-staff), administrative staff, managers of TAP areas, laboratory technicians, IT staff members, cleaning assistants, and building offers) 2

3 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg trives på min arbejdsplads 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Mit arbejde er interessant 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg er engageret i mit arbejde 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Mit arbejde giver mig arbejdsglæde 3

4 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg finder mit arbejde meningsfuldt 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg er tilfreds med mine arbejdsopgaver 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Mit arbejde anerkendes/påskønnes i det daglige 4

5 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Jeg har tilpas indflydelse på mit daglige arbejde 2. I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af dit arbejde? - Der er tilpas forudsigelighed i mit arbejde 5

6 2.a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver Spørgsmål 2.a-2.d er kun besvaret af VIP-personale/ only VIP personal have answered questions 2.a-2.d. 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit forskningsarbejde 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke forskningsopgaver jeg arbejder med 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring min forskning 6

7 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine forskningsopgaver 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg finder mit forskningsarbejde meningsfuldt 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Min forskning møder generelt anerkendelse 2.a1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dine forskningsopgaver? - Jeg føler, at jeg kan leve op til universitetets krav om publicering og anden forskningsformidling 7

8 *(Ved undervisning forstås bl.a. planlægning, fremstilling og fremskaffelse af undervisningsmateriale, forberedelse af forelæsninger, holdundervisning, laboratorieundervisning mv., koordination i undervisergruppe, koordination med studenterinstruktorer, etablering og vedligeholdelse af kursushjemmeside, forberedelse og gennemførelse af eksamen, evaluering af eksamensopgaver, afhandlinger med videre)/(by teaching we mean: e.g. planning, production and procurement of teaching material, preparation of lectures, class instruction, laboratory instruction etc., coordination of instructor group, coordination with student instructor, setting up and maintaining course website, preparation and completion of examinations, assessment of exam papers, dissertations etc.). 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit undervisningsarbejde 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke undervisningsopgaver, jeg arbejder med 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring min undervisning 8

9 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine undervisningsopgaver 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg finder mit undervisningsarbejde meningsfuldt 2.b1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit undervisningsarbejde? - Jeg føler mig anerkendt for min undervisning 9

10 *(Ved vejledning forstås projektvejledning, vejledning i relation til gruppeprocesser, ph.d. vejledning og anden faglig vejledning af studerende)/(by supervision we mean: project supervision, supervision in relation to group processes, PhD supervision and other academic supervision of students). 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit vejledningsarbejde 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke vejledningsopgaver, jeg arbejder med 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring min vejledning 10

11 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine vejledningsopgaver 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg finder mit vejledningsarbejde meningsfuldt 2.c1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit vejledningsarbejde? - Jeg føler mig anerkendt for min vejledning *Administrative opgaver skal her ses i relation til forskning, uddannelse, formidling og dit daglige arbejde i øvrigt. 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg har tilstrækkelig tid til mit administrative arbejde 11

12 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg har passende indflydelse på, hvilke administrative opgaver, jeg arbejder med 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring mit administrative arbejde 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine administrative opgaver 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg finder mit administrative arbejde meningsfuldt 12

13 2.d1 I hvilken grad passer følgende udsagn på dit administrative arbejde? - Jeg føler mig anerkendt for mit administrative arbejde 4. Samarbejde med kolleger Følgende spørgsmål er stillet samtlige medarbejdere 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Mine kolleger er imødekommende 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Mine kolleger lytter til mig 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Mine kolleger giver mig den hjælp, jeg har brug for 13

14 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Jeg mødes med respekt fra mine kolleger 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Der er et godt samarbejde på tværs af forskellige personalegrupper i min enhed 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Der er et godt samarbejde mellem min enhed og andre dele af universitetet 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Jeg bidrager selv til et godt samarbejde i min enhed 14

15 4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit samarbejde med dine kolleger? - Jeg oplever et godt samarbejde omkring mine arbejdsopgaver 5. Arbejdets organisering 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har tilpas indflydelse på tilrettelæggelsen af mit daglige arbejde 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Mine arbejdsopgaver er tidsmæssigt jævnt fordelt 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har den nødvendige tid til at løse mine arbejdsopgaver 15

16 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har indflydelse på mængden af arbejdsopgaver 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg er tilfreds med min arbejdsmængde 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Det er nødvendigt, at jeg arbejder hurtigere end det føles naturligt 5. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg oplever generende afbrydelser i mit arbejde 16

17 5.a Har du mulighed for at arbejde hjemme? 5.b1 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit arbejdet hjemme den sidste måned? 5.b2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit været på AAU den sidste måned? 6. Kompetencer 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Jeg føler, at jeg har de fornødne kompetencer til at varetage mine arbejdsopgaver 17

18 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Mit arbejde er tilpas udfordrende 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Jeg oplever, at min arbejdsplads prioriterer udvikling af mine faglige kompetencer 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Jeg oplever, at min arbejdsplads prioriterer udvikling af mine personlige kompetencer 6. I hvilken grad passer følgende udsagn: - Min arbejdsplads stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed for min faglige udvikling 18

19 7. Følelsesmæssige krav 7. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag: - Mit arbejde bringer mig i følelsesmæssigt belastende situationer 7. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag: - Mit arbejde bringer mig i situationer, hvor jeg oplever, at det er belastende at tage stilling til andre menneskers personlige problemer 7. I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag: - Der er mange uløste konflikter på min arbejdsplads 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg føler mig udkørt 19

20 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Mit arbejde tager så meget af min tid, at det går ud over privatlivet 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Mit arbejde tager så meget af min energi, at det går ud over privatlivet 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg føler mig ensom i min hverdag på AAU 7.a I hvilken grad forekommer følgende i din arbejdshverdag? - Jeg har svært ved at opnå balance mellem mit arbejde og privatliv 20

21 8. Din nærmeste ledelse 8. Har du flere nærmeste ledere? 8.a På hvilket niveau/hvilke niveauer befinder din/dine nærmeste leder/ledere sig?(sæt det nødvendige antal kryds) 8.b I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? - Jeg trives med at have mere end en nærmeste leder 8.b I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? - Det er svært at prioritere mellem mine arbejdsopgaver fra mine nærmeste ledere 21

22 8.b I hvilken grad passer følgende udsagn på din oplevelse af at have flere end en nærmeste leder? - Jeg oplever, at jeg er splittet mellem mine nærmeste ledere 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder lytter til mine arbejdsmæssige problemer 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder giver den nødvendige støtte i forbindelse med mine arbejdsopgaver 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder bidrager til at løse konflikter 22

23 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder påskønner en god indsats 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder anerkender mit arbejde 8.c I hvilken grad passer udsagnene på din oplevelse af nærmeste leder? - Min nærmeste leder kommunikerer sine begrundelser for de trufne beslutninger 23

24 9. Ledelse, information og dialog (De følgende spørgsmål vedrører din opfattelse af ledelsen af AAU) 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Rektoratet 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Ledelsen hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Ledelsen institut/afdeling 9.a Jeg får tilstrækkelig information fra følgende niveauer: - Ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 24

25 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Rektoratet 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde(administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling 9.b Jeg oplever lydhørhed overfor de ansattes synspunkter fra følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 25

26 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Rektoratet 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling 9.c Jeg oplever, at begrundelser for trufne beslutninger bliver kommunikeret tydeligt af følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 26

27 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Rektoratet 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling 9.d Jeg oplever, at trivsel på arbejdspladsen bliver prioriteret højt på følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 27

28 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Rektoratet 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Ledelsen af mit hovedområde (administrationen, AUB, SBi og fakulteterne) 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Ledelsen af mit institut/min afdeling 9.e Jeg har generelt tillid til opgavevaretagelsen på følgende niveauer: - Min ledelse under institut/afdelingsniveau (eksempelvis områdeledere, sektionsledere, gruppeledere eller sekretariatsledere) 28

29 10. MUS (Medarbejderudviklingssamtale) 10. Har du indenfor de seneste ca. 12 måneder været til medarbejderudviklingssamtale (MUS)? 10.b I hvilken grad havde medarbejderudviklingssamtalen en positiv indflydelse på din trivsel på AAU 11. Helbred 11. Hvordan vurderer du dit helbred? 11. a1 Har du haft sygefravær, som du mener, skyldes arbejdsbelastninger inden for det sidste år? 29

30 11.a2 I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? - Jeg har indenfor de seneste 4 uger oplevet stresssymptomer 11.a2 I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? - Jeg har gennem de seneste 6 måneder oplevet stresssymptomer 12. Chikane 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Mobning (ved mobning forstås bevidst personforfølgelse) 30

31 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Sexchikane 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Trusler om vold 12. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: - Fysisk vold 12.a Hvem har udøvet mobningen?(markér eventuelt flere steder) 31

32 12.c Hvem har udøvet trusler om vold?(markér eventuelt flere steder) 13. Diskrimination 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Dit køn 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Din religion eller dit livssyn 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Din etniske baggrund 32

33 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Din seksuelle orientering 13. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for diskrimination på grund af: - Dit udseende 13.b Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din religion eller dit livssyn? (Markér eventuelt flere steder) 13.c Hvem har udsat dig for diskrimination på grund af din etniske baggrund? (Markér eventuelt flere steder) 33

34 14. Generel tilfredshed 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg vil anbefale AAU som arbejdsplads 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er overordnet tilfreds med mit arbejde 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er tilfreds med min egen arbejdsmæssige indsats 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er tilfreds med mine arbejdsmæssige resultater 34

35 14. I hvilken grad passer følgende udsagn på din generelle tilfredshed med dit job? - Jeg er tilfreds med mine fremtidsudsigter i arbejdet 35

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 5 Juridisk Institut I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver... Resultater for Institut 10 Uddannelse, Læring og Filosofi Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3 2.a-d Det generelle psykiske arbejdsmiljø fordelt på typer VIP-opgaver...

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil Dette er spørgeskemaet til den psykiske arbejdsmiljøpladsvurdering (APV). Skemaet udfyldes individuelt. Dine svar vil blive behandlet fuldt fortroligt i den forstand, at analyserne på intet tidspunkt vil

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Hovedrapport Psykisk APV 2009

Hovedrapport Psykisk APV 2009 Hovedrapport Psykisk APV 2009 1. Reviderede udgave Udarbejdet i samarbejde mellem Karrierecentret og HR-afdelingen AAU Indholdsfortegnelse APV INDHOLDSFORTEGNELSE APV... 1 HOVEDPOINTERNE... 4 Særlige sammenhænge...

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1

APV-særkørsel med fokus på kønsforskelle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørsel med fokus på kønsle mellem VIP er på Aarhus Universitets hovedområder 1 APV-særkørslen på kønsniveau har til formål at vise le i trivsel mellem henholdsvis mandlige og kvindelige ph.d.ere,

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Resultater: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Resultater: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Resultater: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Følgende rapport indeholder resultater fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets besvarelse af APV-spørgeskemaet, som er indsamlet medio december 2012- primo

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse marts 2014

Trivselsundersøgelse marts 2014 Trivselsundersøgelse marts 214 Hvor eller er du samlet set i følgende udsagn? Enig U i Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 1

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Psykisk APV 2009/10. Udkast til Handlingsplan for BiRC (Center for Bioinformatik)

Psykisk APV 2009/10. Udkast til Handlingsplan for BiRC (Center for Bioinformatik) AU Center for Bioinformatik () Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Psykisk APV 2009/10 Udkast til Handlingsplan for (Center for Bioinformatik) S Sikkerhedsudvalg: Morten Kjeldgaard og Ellen

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

APV: Det psykiske arbejdsmiljø

APV: Det psykiske arbejdsmiljø 1 TEMA: Arbejdsmængde Tidspres, modsatrettede krav, håndtering af følelsesmæssige krav, kvalitet mm. 2 TEMA: Interne relationer Samarbejde, støtte fra leder og kolleger, faglige uenigheder, omgangstone,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport

APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 1 APV2016. Rapport nr. 5. HE: Fakultetsrapport 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP)

APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) APV2012 Spørgeskema til det teknisk-administrative personale (TAP) Velkommen til undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Din besvarelse er anonym. Alle svar behandles fortroligt,

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig Trivselsundersøgelse Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? Enig U u Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 6 Jeg giver

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere