April 2011 Nr å r g a n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g"

Transkript

1 Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N å g a n g

2 APRIL 2011 n å g a n g Fmstilling og fostilling! Af Ka st n Da mg a a skoll Sist va mit tma på nn plas i Pnalhust kommunikation, synligh og samabj. En l af synlighn hanl om, hvo vit Pnalhust synligt nok i n fom t foligg; altså som t lktonisk skolbla, som kan hnts på hjmmsi og foæl-/lvinta. Fo at få støst mulig fokus på n bugunsøgls, som jg også omtalt i sist numm og som nu ivæksætts [s bagsin], ha vi bsluttt, at tt numm af Pnalhust untaglssvist tykks. Håbt at bugunsøglsn ftfølgn giv skolbstylsn t got gunlag fo at afgø, om skolblat fmov fotsat îkunî skal foligg i lktonisk fom. Dfo vil jg også gn opfo all foæl og lv til at ltag i n bugunsøgls, som kan bsvas på hhv. foæl- ll lvinta. - Hun fins anvisning på, hvo man fin fm til bugunsøglsn på inta. Måsk kunn min ovskift lit polmisk væ utyk fo, at Pnalhust FREMstills; mn at ikk bliv tal om nogn FOREstilling, foi kun gansk få læs blat på nttt? Imilti sigt fmstilling og fostillingî mo nogt m og stø, som væsntlig lmnt i bøn og ung mnnsks skolliv i 2011: Nmlig at unvisning og lvns læing også hanl om ntop iss to lmnt - n l af îat gå i skol! På Julsmin Skol ha føst t mån af 2011 but på mass af oplvls og unvisningsfoløb, hvo ntop fmstilling og fostilling ha væt i væsntlig lmnt: I fbua gav 0.-kalssn n fonm Emil fa Lønnbg-fostilling som afslutning på fmstilling af kuliss og abjt m (fmstilling af!) musicaln. I mats va lv fa bå 6. og 7. ågang aktiv og ngag omking bsøgt af lv fa n ækk aabisk lan: 7. klass sto fo inkvating og aangmnt fo gæstn og 6. klass fmstill og sv n flot mnu fo vos unlansk gæst. Dt blv n kæmp oplvls fo bå gæst og vos gn lv. Sin fulgt så 7. ågang m t flot musicalpojkt Kæligh v føst hik, hvo hl ågangn i hv s oll biog m/og til - fmstilling og fostilling! Dtt ha natuligvis væt nogl af m iøjnfaln bgivnh på skoln i snst mån; mn la mig h inn ksamnstin næm sig fo vos ælst lv påpg, at îfmstilling og fostillingî også gæl m jonæ og agligags skolaktivitt, fag, skiftlig opgav og abj, FSA-pøv, mv. Fag 15. apil offntliggøs 9. klassns utæksfag, vs. fag, som lvn ikk hvt å all skal til Folkskolns afgangspøv i. Hv klass skal op i foskllig fag; fmstilling og fostilling vil væ foskllig, vai; mn føst stå påsk og påskfi fo øn, så h ønsks all op mo nn fi n go påsk! 2 PENALHUSET

3 9. å g a n g APRIL 2011 n.35 Intnationalt bsøg på skoln Elv og læ fa ni foskllig lan i n aabisk vn va i mats mån på t toags bsøg på Julsmin skol som l i skolns UNESCO-samabj. Eft t spænn vlkomstaangmntt på skoln, hvo 6. klassn sv n typisk ansk mnu, ovnatt 22 unlansk lv hos lv fa fotinsvis 7. ågang - og fik n ægt ansk oplvls. PENALHUSET 3

4 APRIL 2011 n ågang Føsthånsintyk fa gyptisk lv, ngagt fotalt om n flig volution i janua, fællssang m Robbi WIlliams Angls, spisning på skoln og sn bsøg og ovnatning hjmm hos Julsminlv va nogl af spænn højpunkt, som 52 skollv og s læ fik på Julsmin skol. All lvn ha - ligsom Julmin Skols 7. klass - gnnm t snst å abjt m pojktt Rviving Wol Hitag, hvo på n ntpotal ha uvkslt fain4 PENALHUSET g og lagt ksmpl fa s abj m national vnsavsst. Dt va fo 7. klassn va væt un bsøgt. Mn skolns øvig lv i ovbygningn fik også glæ af bsøgt v n fællssamling i Himmlummt, hvo lv fa foskllig lan fotalt og vist bill af kultull vnsavsstn i s hjmlan. Lann, va pæsntt v bsøgt, va Libanon, Egyptn, Suan, Iak, Oman, Bahain, Joan, Palæstina og Syin.

5 9. å g a n g APRIL 2011 n.35 Åts gang i Skolbstylsn Af H n n i n g Ha a s Bstylssfoman Som ltagn v skolbstylss åsmø. 23. mats kunn hø, så ha vi i 2010 abjt m mang spænn mn. I t følgn vil jg giv n kot opsumming på sist ås aktivitt. Åt stat m bspals i kommunn som bl.a. skull sk v uktion af stilling, på Julsmin skol ungik vi uktion. Økonomisk ha vi n vlvt skol, mn økonomin bl.a. afhængig af at mabjn ikk syg/ favæn. Mabjn på Julsmin skol go til at komm på abj hv ag og vi oplv n sto flksibilitt til at få agligagn til at fung. En fousætning fo at læn kan væ flksibl og bva t got abjsmiljø, at bøn komm i skoln kla til at læ nogt og at v hvoan man opfø sig i skoln. H ha vi som foæl n vigtig opgav, t nmlig os, skal søg fo, at vos bøn kla til at motag unvisning - nå mø i skoln, at bønn vluhvil og at ha n go mapakk m, osv., osv. Uaal ha væt t fokusomå fo skolbstylsn sist 4-5 å. I foåt tog vi fat på sist tap, Hus 2-3 omåt. D blv ufæigt n fonsansøgning bl.a. i samabj m Ungomsskoln og JIF. Lokal og Anlægsfonn (LOA) bvillig ,- til vos pojkt og gjo m pojktt muligt. Vi fik bl.a. tablt to multiban som blv invit m n foboltuning,. 15. sptmb i siln gn. På tos af vjt va igtig mang ltag og foæl som tilsku, og pølsvognn fik usolgt inn sist kamp va spillt. Multibann i ag t samlingspunkt fo sto lv i fikvatn, og i fitin. Foun to multiban også tablt an aktivitt - hvis I ikk ha st t, så kom n ag, mns t lyst, og ny flott muligh, vi ha på skoln. I foåt va valg til Skolbstylsn. Fo Skolbstylsn t n sto ufoing, at ikk fl, mø op til nn typ aangmnt og støtt op om t abj, gøs. Dt ha vi iskutt n l, og fo valgt vi at lav pogammt fo åsmøn anls - mn t ha ikk givt n øgt opbakning. V åsmøt. 23. mats, fik vi fa ltagn fl go bu på, hvoan vi kan få ngagt fl foæl til at ltag i skolbstylsns abj. Dt vil vi abj vi m fm mo valgt næst å, hvo ign vil væ muligh fo at still op og bliv valgt til skolbstylsn. Tafik ha væt t gnnmgån tma fo hl åt. Dt ha hanlt om tilkøslsfoholn v Vjlvj, ulovlig paking mv. Eft nogl ag m gul vst kan vi s, at skt n afæsæning hos mang foæl, og t vi gla fo. Tafik ha væt t punkt på Skolbstylsns ointing på all foælmøn ft sommfin og vi to på, at vi skal bliv v m at oplys om mst hnsigtsmæssig st at pak og vj at gå til skoln. [S si 17] PENALHUSET 5

6 APRIL 2011 n å g a n g Væt fo n gypt og n ansk Af So f i Eg l i n 7.a Vi stat all i Himmlummt hvo vi sang, spist og høt n pæsntation fa Egyptn, om 25. janua volutionn. Dt va igtig spænn, nu hvo jg hav Alaa fa Egyptn bon. Eft spisningn på skoln, tog vi Lott, n ansk pig, og Alaa u til n hånbolhal, hvo jg spill. Da vi køt hjm fa, tog vi t smut n til stann. Fo at komm n, skull vi ignnm n skov, og fotalt Alaa, at t va faligt at kø såann st i Egyptn. D va hlt møkt n v vant, og fylt m stjn på himln. Bgg pig va hlt vil m t, og vill næstn ikk væk fa ign. Vi kom og hjm til vos hus i Bait, og lig i t vi tæ u af biln, komm t langt smukt stjnsku hn ov himln. Sn fant vi u af, at t va t mtonslag, som hav amt Østjyllan. Rstn af aftnn spist vi kag og fugt og fotalt hv isæ om vos hjmlan. Alaa læt os t aabisk alfabt, og vi lg også n gyptisk lg fulstænig magn til nogt, man lg i Danmak. I Egyptn ha væt n TV-si, om n ansk kom til Egyptn, m næstn intt tøj på. Dt hav all gypt gint af, og folk stømm hn til hn fo at tag bill. Slvom t hav nogt m to og ligion at gø, kunn all gin af t. Dt va n kæmp oplvls at læ m at kn, og mig og min famili fant u af, at all jo faktisk ns og ha samm humo, liggyligt hvilkn l af vnn man komm fa Tak til UNESCO, fo t h hlt vilt go ngagmnt. 6 PENALHUSET

7 9. ågang APRIL 2011 n.35 At hav bsøg... Af Vibk Kjlbjg mo til Claa 7.b Alt fo hutigt blv t hvag ign, mn vi ha staig vot bsøg af 2 ung mæn fa hhv. Syin og Egyptn i fin ining. Søst, 10 å: Mo, næst gang skal bug n vætsfamili, skal vi altså væ m ign. Søst 16 å, kl tisag aftn: Altså, jg ha slt ikk lyst til at gå i sng. Kunn si opp hl nattn og ba tal m m. Også vi ha haft n oplvls fo livt og mgt taknmmlig fo mulighn. Vos vn blvt n lill smul stø og bå gla og bøt af at hav læt såan t pa fin mnnsk fa n aabisk vn at kn. Vos foomm blv på ingn må bkæftt - og n faing uvulig. Så hfa skal ly n sto tak til skolns UNESCO-tam. PENALHUSET 7

8 APRIL 2011 n å g a n g Kæligh v føst hik Af Jan Agmos Schütt foæl Tosag n 16. mats va familin (bstfoæl, foæl og søskn) samlt på tappn i Himmlummt, spænt vntn på at s hva 7. klassn og s læ hav fåt u af a bjt m musicaln: Kæligh v føst hik. Spæningn blv uløst, og i løbt af to tim hav vi n igtigt sjov, spænn og til ti an ls oplvls af, hva tat. Dt va RIGTIG GODT GÅET! Dt va n fonøjls at s og hø hvoan t va lykks at få all til at ltag. Dt fmgik ty ligt, at va mang ting skull gå op i n høj nh, og t bstmt ikk kun va synlig skuspill på scnn, mn så sanlig i lig så høj ga folkn i kulis- sn, va vigtig aktø. Djligt at oplv succsn og vi håb, at læn, må hav lagt mgt m n alminlig fob lssti i opgavn også syns t va abjt væ RIGTIG STOR os til m. Hhjmm ha t i hvt fal vikt som om at vos 7. syns, t va n spænn og læ ig pio. Også slvom t manag n 14. lø: Nu t altså got t snat ovståt (n utalls bun vist mst i lampfb). Vi fonmm at fostålsn fo samabj og fællskab blvt synliggjot på n go må. D to min søskn gå staig og cit sjov plikk og syns bstmt ikk t va fo mgt at oplv stykkt bå onsag aftn og tosag i skoltin. 8 PENALHUSET

9 Kæligh v 2. hik! 9. ågang APRIL 2011 n.35 Kæligh v 3. hik! PENALHUSET 9

10 ELEVRÅDET HUS 2 APRIL 2011 n ågang ls mgiv o y n i å v Lill l at tal om v u n g o, kal gligt, samt nyt mølo g få y h a h v li å b t v l loka Dt lill l nts t hav, at mø sy n n g il v i ø V R. s. intningn som abjspla, og komm m mang g n fu t m tiig m at s hlt gt u vi blvt nig om, at o v t t a, spænn. Til næst mø s skal op på væggn, g in tn in l ti og slogan go foslag g in tn æ s, ogl o t. vi skal fin n lill lvå. bty nog t a fo v t h, g å o p n så vi husk inst t ting, bty m æ n o F. g t a hv Ells Hus 2 t I st, i s. u 1 f s g u o H m t n i ign Dt, som i gijn. Alt lv gå y ø th st t il a, to l m ti l b s, hø staig t po ikk alti kan, n k k lo k alt fa ing vos skol. jo t t, g ti vig Gæst fa 9 lan i Mllmøstn ankomm til skoln 10 PENALHUSET

11 9. å g a n g APRIL 2011 n.35 En lvåsfoman s tilbag Af Pat i ck Al b æ k Olsn Elvåsfoman Skolåt snat slut og jg vil fo valu min ti i lvåt. Dt hl bgynt gntlig m, at jg blv låspæsntant, hvo jg møt Hll, kontaktlæn fo t sto lvå. Jg spugt hn, hva t gntlig va, man lav som lvåsfoman. Da hun hav foklat mig t, synts jg, at t lø spænn og bslutt mig fo at still op. Nu, a gåt næstn t hlt å, kan jg s, at t ikk lig lt at væ lvåsfoman; isæ ikk hvis pæsntantn ikk bæn fo at gø skoln til t b st. Jg kan sagtns s, hvofo nogl af pæsntantn ha valgt at bliv klasspæsntant, Dt slvfølglig fo at slipp fo nogl tim. Mn ikk så mgt, jg kan gø v t. En l af poblmt m lvåt, at t ha t nommé, hvo folk to, at t t st, man lav ingnting, og fo t mnnsk, fovnt, at man ingnting lav, bliv valgt til lvåt, og fo ikk viljstæk sjæl, som gn vil kæmp fo n b skol. D skal fo an boll på suppn fo at få lv, kativ og abjsvillig til at ltag i lvåsabjt. Vi nøt til fmov at skab t ant og b y fo lvåt - lls gå t ba som i å, og t u ikk. Jg syns, t ha væt mgt vanskligt at skab n positiv og ngagt stmning og abjsinsats i lvåt, og somm ti foty jg, at jg still op som lvåsfoman, foi jg syns, abjt ha væt sut. Jg ha åbnbat ikk gjot t igtig fo åt, og oft følt, jg ha ståt aln m poblmn. I lvåt ha vi abjt m at få inføt n fugtoning, som ikk ha kunnt la sig gnnmfø, foi m, jg hnvnt mig til, va fo sløv til at sva og jg ha ikk kunnt fin n lvanø, vill lv fugt gatis til ca. 200 lv. ELEVRÅDET 3 PENALHUSET 11

12 APRIL 2011 n ågang Hol a op fo n hygglig tu 9. ågang hav i Købnhavn Af Patick Albæk Olsn 9.c Nå man i got slskab, gå tin alt fo hutig, bå tanspottin, mn isæ n ti, man sammn om oplvls og ufoing. På Hovbangån i Købnhavn konstat jg, at 17 ullkufft lam m n t IC-3 tog. D va ingn af Go Danmaks kniss at spott kl. 13 på Hovbangån. Vi bo på t fmstjnt Vanhjm - Danhostl Copnhagn City. D an to klass bo på an hotll. Man må ikk tag ma og ikk m in på vanhjmmt, mn man kunn køb sviny soavan, kost spisn af n jtjag, i s automat. 12 PENALHUSET Havnunfat fa Holmns Kik

13 9. å g a n g APRIL 2011 n.35 Ingangn fa Pinsssga til n tilig Båsmansstæ Kassn Havnunfat kan jg kun anbfal. Slv om t måsk ly kligt at si i n bå og lytt til n gui, t ikk kligt, nå man sammn m 60 an, hvoaf minst t pa stykk ha fåt fo mgt sukk. Dt va fantastisk at kunn s Købnhavn fa kanaln. Vi fik st fx Holmn, Dn sot Diamant, Dn lill Havfu, Opahust og skolskibt Gog Stag. Kl. 23 skull vi væ i sng og slvom jg lt væls ulukkn ng blv alligvl åbnt op og man følt, man kom tætt på hinann. Jg vill ønsk at tun va skt fø på skolåt foi vi nu, hvo vi nlig kommt tæt på hinann, snat skal opsplitts til ungomsuannlsssystmn. Chistiania va nogt af n ovaskls. Min bskiv ikk Chistiania sælig pænt, mn t t st mit I Købnhavn, hvo man næmst skull to, at man va u på lant. D va ot, mn smukt. En af vos gui opfo os na til at pøv hash mn føst nå vi va blvt æl og va fæig m vos uannls. PENALHUSET 13

14 APRIL 2011 n å g a n g Folktingt på Chistiansbog va vittligt ikk t mst spænn st. D hav gang i 1. bhanlingn af foslag om vi skal hav n bønombusman ll j. Eftfølgn blv vi vist unt på Bogn og hv klass møts m hv sin politik. Aftnn blv tilbagt på Expimntaium, hvo va sjov, insigtsgivn og mgt fascinn ustilling, fx Hunth von Hagns Boywols. Dn sist ag gik m lit shopping og togtun hjm. Alt i alt va t n go tu, som skull hav vat læng - måsk n hl ug. Da man kom hjm følt man sig tætt ikk blot på sin klasskammat, mn også på sin læ, som man gik og snakk n l m på tun. Dt va n tu, jg alig glmm! Flagn va opp, så bå onningn og konpinsn va hjmm på Amalinbog 14 PENALHUSET

15 9. å g a n g APRIL 2011 n.35 Mø vn- og hinann! Skoljs og stuitu vigtig mto til at opnå t nuanct knskab til hinann og m t b gunlag fo unvisningn og annlsn i skoln. Dt va n vigtigst faing, 9. ågang og på s tu til Købnhavn. I iss å tals mgt om vigtighn af læing og btyningn af at bliv uannt og kunn bgå sig i samfunt, såan at man bliv til gavn fo samfunsfællsskabt. Dt skal ikk nvus h. Tvætimo! Mn fo at læing kan gå op i n høj nh, t nøvnigt at patn i pocssn kn hinann på got og ont og i mang foskllig pspktiv. Et af iss oplv vi sammn m skolns 9. ågang på stuitun til Købnhavn. Dt af sto btyning at mø hinann på tvæs af alminlig gammlknt unvisningsoll i n fælls oplvlsssfæ, hvo man fælls om at bug sansn, sug til sig og flkt på viklighn. Samtiig giv man hinann muligh fo t ikt, fysisk og konkt fællsskab, som tv- og computvnn ikk fomå. Vi læ hinann at kn på n afslappt, mn alligvl stuktut må, og lv, til aglig ha vanskligt v at bgå sig ll komm til kot, blomst plusligt op, så vi kan s potntial, bøn alti ha haft og staigvæk ha. Dt fo ljskol, stui- og skoljs ha sto btyning fo unvisningn. Samtiig m at lv fa skolns 9. ågang så og oplv n ny l af vn i to øgn, va på stuitu i Købnhavn, så ny positiv si af hinann og oplv t gnsiigt fællsskab, som fohåbntlig m til at øg s lyst til læing og socialising. Dfo va stuitun n mgt sto oplvls at ltag i som læ fo ågangn. PENALHUSET 15

16 APRIL 2011 n å g a n g Infomation fa skolsunhspljn Cham, slvtilli og lækkt hå En go hygijn, mgt vigtig uanst al. Hun skal hols hl, n og tø fo at ungå at vius og bakti tæng in og foåsag infktion. Hun hols n v aglig vask. Hun tøs gunig og såfmt n mgt tø, tilføs n lit upafumt cm. En smiig og blø hu få ikk så lt så og vn som tø og ulastisk hu. Håt vasks ft bhov; 1-3 gang p. ug. Små bøn oft synlig snavs, a lg n l. Stø bøn sv m og uskill foskllig slag lugt / uft som skyls homon. En go hygijn ha btyning fo hvoan man slv føl sig tilpas, mn også hvoan an ha t m at væ sammn m n. Dn psonlig hygijn ha sto btyning fo t social samvæ. Jg tal ikk om fin y uft, cm og ooant. Jg tal om van og alminlig mil og upafum sæb ( vt. cm). Foæln ha t ansva bå nå t gæl t synlig snavs og tnagn ikk ok, at stå op om mognn og gå i ba. En go hygijn mvikn til n fysisk, psykisk og social sunh. Jg i ful gang m sunhssamtal m lvn i 7 klass og t n sist ågang jg skal nå at s i å. Såfmt foæl, lv ll læ ha nogl mn, poblm, unsøgls ll ant som ønsk at snakk m mig om mgt vlkommn. Sunhspljsk Lisbt Josiassn Tlf.: [ti. & to. kl. 8:30-9:30] Mobil: Mail: 16 PENALHUSET

17 9. å g a n g APRIL 2011 n.35 Tafikpolitik I fbua va 3 mlmm fa skolbstylsn og Julsmin skols tafikkooinato på kusus i Hnst fo at hø m om, hvofo t vigtigt, at skoln ha n tafikpolitik. Af Hann Olsn skolbstylsn Dt va t inspin kusus, m mang kla ksmpl på, hvofo vi bø hav n tafikpolitik. Dsun blv vi opmæksomm på at vi jo all på Julsmin skol ha gjot os igtig mang tank om tafik, t vi nu skal abj på, at sammnskiv t vi all ha lavt, samt viuvikl matialt til vos gn tafikpolitik fo Julsmin skol. Dt nok lit fo ambitiøst at vi nå t i tt skolå, mn vos kla mål ; at vi innfo skolåt få uabjt tafikpolitikkn. Hvofo t vigtigt at hav n tafikpolitik på skoln? Dt vigtigt at man på skoln ha n tafikpolitik, foi vi i fællsskab foæl og skol m giv vos bøn nogl go tafikvan, og m b ustt til at fæs sikkt i tafikkn, også ft ha folat folkskoln. Råts fo Sikk Tafik anbfal at all skol lav n tafikpolitik. M n tafikpolitik vil u som foæl sikkt oplv at tafikfoholn omking skoln bliv b. Du vil oplv at tningslini fo, at fokus på tafiksikkh gnnm hl skolgangn også hos lvn i ælst klass, hvo isikon fo ulykk stø n nognsin. Hva foælns oll? Dt vigtigt at vi som foæl bakk op om skolns tafikpolitik, v at ovhol skolns tningslini i fohol til tafik, væ nogl go ollmoll i agligagn, væ bvist om at in bøn kopi ig bøn gø nmlig hva voksn gø. Du kan også som foæl ngag ig i ialogn og fotæll os hva u syns, vigtigt at hav fokus på i fohol til tafik på Julsmin Skol. Vi glæ os til i løbt af næst skolå at kunn pæsnt Julsmin skols tafikpolitik. PENALHUSET 17

18 APRIL 2011 n å g a n g SFO Solståln Bobygningn bgynt n 1. apil m vlkomst i Rummt, hvo blv svt lit got til gann. Foæln og bønn va mgt spænt a Kastn og Ztt bø vlkommn. Da bolln va spist blv bønn lt op i gupp og fulgt m s voksn ov i s ny lokal. Foæln blv tilbag og hjalp m opyning, og hav muligh fo still spøgsmål til Ztt. Dt sto tma i Solståln ha væt ollspil, som ha haft vækst åbn til pouktion af våbn, skjol, magi stav, magi kugl og usmykning føst ug af mats. Hv onsag blv sfon opannt til lant Lombain, hvo Skyggfolkt tu og stjal bønns mønt. Hligvis kom Fskign og hjalp in, lv pign, tolmænn og okn m at bkæmp Skyggfolkt. Vi hav afslutning af ollspillt n 6. apil, hvo Bobygningn hav muligh fo at s på hva sto bøn lav. Dagn blv afsluttt m t sto hstvæløb mllm foskllig faktion, og lvpign hav tuning i kastning af magi kugl. V sin af t sto tma om ollspil, hav vi n Sjoln tuning m afsluttn final n 31. mats, hvo vanpokaln blv ovakt til Jonathan Chistiansn 0. a, ann plasn gik til Jns Fansn fa 1.b og tj plasn tilfalt Hassan Muhamma fa 0. a. Stot tillykk til t fo at nå til final unn. Botnnis tuningn næm sig også sin afslutning, hvo skal fins n ny vin til ngns pokal, mns pigns pokal måsk gnvins. Tmat fo stn af apil Bønko, hvo bønn fosøg at slå all mulig og umulig ko. Inspiationn komm ls fa bønn slv, psonalt og bogn Bønns Rkobog, som Solståln tilig ha væt got pæsntt i. Solstålns psonal skal kommn mang mån skifts til at væ på kusus, fo ha vi fåt Ln Hansn som substitut. Hun ha fåt n mhjælpuannls inn hun kom h, hun bå i skolln og sfo-ln. Solståln ha også Simon Nonhof, som PAU-stun fa Gv fm til n 31. juli. 18 PENALHUSET

19 9. ågang APRIL 2011 n.35 Opation Kogbog Af Magnus Munk Rasmussn 6.a & Mas Døg 6.b Skolns 6. klass skal i bgynlsn af maj på skoljs til Nog, hvo skal bo på vanhjm. I n fobinls ha vi skvt og afpøvt n kogbog. Kogbogn skvt på nglsk, foi n også skal sns til Ankaa, mn n inhol kun ansk tt. Tisag n 8. mats hav skoln bsøg af 52 gæstn fa Mllmøstn og smagt på n af mnun: Fot: tatltt m fyl Hovt: bøf m. løg og bun sovs Dsst: æblkag All ttn blv lavt af lvn fa 6. ågang. Kogbogn n l af t pojkt, som 6. klassn ltag i sammn m lv fa Gamlbyn Skol i Oslo og n skol i Ankaa i Tykit. I Nog skal lvn på bsøg på Gamlbyn Skol. D gøs kla til tatltt m. hønskø og aspags. PENALHUSET 19

20 Bugunsøgls om Pnalhust Skolbstylsn ønsk at valu på, om snst to ås ugav af Pnalhust blvt læst i lig så stot omfang som tilig. Dfo bs bå foæl og lv - og bå ha læst/læs ll ikk ha læst Pnalhust - hjælp m til at fotag n igtig bslutning om skolblat fmov fotsat ulukkn skal foligg i lktonisk fom ll om t også skal tykks og foligg som t bla. Vi b fo all foæl og lv logg in på foæl- ll lvinta og un ubikkn i høj si af inta fin ubikkn Dialog mllm skol og hjm. Hun vil stå Spøgskma - pnalhust. V at klikk på nn linj, vil man komm in i bugunsøglsn, som kan bsvas på blot t pa minutt. Sist muligh fo at bsva unsøglsn 15. maj. På fohån tak fo hjælpn! Skolbstylsn v Julsmin skol [ ] Hnning Wiig Haas foman Bikvangn 26, 7130 Julsmin % [Rpæsntant i 1.a & 1.b] Davi Lilholm Jpsn Fylunn 34, 7130 Julsmin % [Rpæsntant i 7.a, 7.b & 7.c] Motn Blnk næstfoman Rosnvængt 25, 7130 Julsmin % [Rpæsntant i 6.a, 6.b, 9.a, 9.b & 9.c] Ln Vangsø Chistnsn Kjsaln 203, 7130 Julsmin % [Rpæsntant i 2.a, 2.b, 5.a, 5.b & SFO] Pia Damsgaa Hansn Spovvj 5, 7130 Julsmin % [Rpæsntant i 5.b, 6.a, 8.b & 8.c] Hann Olsn Fjoblik 2, Klaking, 7130 Julsmin % [Rpæsntant i 0.a, 0.b, 3.a & 3.b] Maiann Ly Lauisn Fasanpakn 16, 7130 Julsmin % [Rpæsntant i 4.a & 4.b] Julsmin Skol Vjlvj 7, 7130 Julsmin % man. - tos.: 8-14:30 f. 8-13:30 PENALHUSET Julsmin skols infomationsbla mllm skol og hjm. Ukomm fi gang åligt. Næst gang n 10. juni Ansvashavn: Skoll Kastn Damgaa Ugivs af Julsmin skol og skolbstylsn. Fotos: Div. aangmnt. Læs nyt fa bstylsns mø Layout & iging: Ling Døssing www. julsmin-skol.k

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere