UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture"

Transkript

1 # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv Bio vis dn kndt optt Flagmusn af Johann Stauss dn Yng dn 9. janua kl og dn 14. janua kl SE SIDE 5 SE SIDE 8 SE SIDE 35 Ug 1 onsdag dn 2. janua 2013 Ågang 103 Hv ug til samtlig husstand 4690 Haslv Fax 4653 Kais Rønnd 4682 Tuby samt dl af 4160 Hlufmagl Ringstd og slvfølglig altid på DET STORE UDSALG stat tosdag dn 3. janua S udsalgstillæggt sid og sid Butikkn ha åbnt søndag dn 6. janua kl Mai D t Coutu Vi fj fødslsdag i Roskild Mdbing dnn annonc og vi giv 10% på all konfimationskjol fa Camn fm til 1. maj 2013 Vi ha mang spændnd kjol. S m på Mai D t Coutu V/Dsign Mai Somm Li. Gåbødstæd Roskild Tlf UDSALG STARTER TORSDAG DEN 3. JANUAR gadin v/michal Ibsn jnbangad 34, haslv tlfon N o 19 HOLDER IKKE UDSALG - FØR PÅ SØNDAG KL Mød os på Jnbangad 37, Haslv Tlf Få din bil bhandlt indn ustn få fat i dn! Vi kspt i ustbskyttls, og bug Danmaks bdst og mst ffktiv ustbskyttlssoli. MstBil Haslv ApS Finlandsgad Haslv - Tlf mail: -

2 2 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR 2013 Nyt ansigt hos Fist Tnd HASLEV Dn 1. sptmb sidst å statd 30-åig Ann Sofi Andsn hos Fist Tnd i Vstgad. Ann Sofi ha tidlig væt ansat i tøjbutikkn Vivaldi som lå i Jnbangad. Sidn Vivaldi lukkd i 2008 ha Ann Sofi ikk abjdt i Haslv, så hun mgt glad fo at væ tilbag - og også fo at kunn byd nogl af sin gaml kund vlkommn hos Fist Tnd. Foto: Kim Bohn Nyudlæt svnd EUC Stffn Buun Lasn fa Haslv, nyudlæt svnd indn fa Tanspot og Logistik fa EUC skoln i Næstvd. Niclas Schød Jppsn fa Haslv og Casp Jnsn fa Kais nyudlæt bygningsmalsvnd. Bgg fa EUC skoln i Næstvd. Hann Lund gå på ftløn Ny fomand HASLEV Rviso Gunna Kjægåd Lasn blv tisdag dn 20. novmb konstitut som ny fomand i Haslv sogns mnighdsåd. Gunna Kjægåd Lasn blv valgt md 13 stmm, n stmt blankt. HASLEV POSTEN Eft mang ås to tjnst som fotogaf og skivnd mdabjd på Haslv Postn ha Hann Lund Lasn valgt at tækk sig tilbag og gå på ftløn fa dn 4. janua. Hann statd på Haslv Postn i 1993 og ha sidn lvt t ukndt antal vlskvn atikl md dtilhønd pofssionll fotos. Fo fi å sidn havd Hann n læng paus fa sit abjd på Haslv Postn, da hun blv amt af alvolig sygdom. Hann holdt dog stædigt fast i sin tilknytning til sit abjd på avisn og ikk mindst sin kollg. Og ft ovståt sygdomsfoløb og n askklæing, fotsatt Hann sit job til sto glæd fo kollgn og gaantt også fo avisns tofast læs. Dt å Hann Lund va sygmldt blv Haslv Postn nødt til at aflys dt populæ Kultunatløb. Dt va nmlig Hann d va ophavsmand til løbt - og udn hnd kunn vi ikk gnnmfø dt. D snst å opgavn i fobindls md løbt blvt dlt ud blandt avisns øvig mdabjd. Så løbt komm fmov til at bstå - nu md Hann Lund som løb...? Kollgn på avisn ønsk Hann alt godt fmov og takk fo godt samabjd gnnm ån. Tkst: Hann Bisgaad Chalott komm tilbag BEGRAVELSER Vo kæ mo svigmo, momo og oldmo Evlyn Chistoffsn * 2. oktob 1927 still sovt ind dn 14. dcmb 2012 På familins vgn Ann og Bnny Bgavlsn ha fundt std Tak fo vnlig dltagls HASLEV POSTEN Eft t hlt å på olov vnd Chalott Thaysn tilbag til sin stilling som skivnd mdabjd og fotogaf på Haslv Postn. I dt å Chalott ha væt md sin famili i udlandt hnds opgav blvt vatagt af Kim Bohn, som md åts udgang ikk læng vika på Haslv Postn. Chalotts føst abjdsdag onsdag dn 2. janua og samtidig bliv daktionn på Haslv Postn ændt til kun at bstå af én mdabjd, Chalott, som til gngæld ansat på fuld tid. Haslv Postn sig tak til Kim fo hans indsats i 2012 og vlkommn tilbag til Chalott! Tkst: Hann Bisgaad 40 ås jubilæum og gnationsskift RINGSTED Fo pæcis 40 å sidn tabld klinisk tandtknik Astid Winth Hansn sig md gn klinik i Møllgad 8 i Ringstd. Sammn md sin mand, Ol, dv Astid Wint Hansn slv klinikkn fm til 1993, hvo d blv optagt i dn fivillig kæd, Tandpottikn. Få å ft blv ammn fo små, og klinikkn blv flyttt til Møllgad 12, hvo dn ligg i dag. Astid Winth Hansn ha gnnm 40 å bstæbt sig på at div klinikkn på t sædls højt nivau og klinikkn dfo i dag n af landts støst. - Dt ha væt spændnd 40 å, fotæll Astid Winth Hansn. D skt så utoligt mgt indn fo fagt og dt ha væt n fonøjls og sto glæd at kunn hjælp folk vd tandtab md n natulig tandpots. Mn nu jg glad fo at kunn ovdag ansvat til vos søn, Søn Pt, som fo å sidn ndsatt sig i Køg md n tilsvand klinik. 40 ås jubilæt og gnationsskiftt fjs og maks md n cption fdag dn 4. janua i klinikkns lokal i Møllgad 12. Gudstjnst søndag dn 6. janua Haslv kik kl Wn Fisch-Nilsn Haslv kik kl. 14 Kan Stubkjæ Fslv kik kl Kan Stubkjæ Tstup kik kl Båby kik Avsi kik kl. 16 Tybjg kik kl Tslv kik Øslv kik kl. 11 Kain Skovbjg Jnsn Føslv kik kl. 16 Snslv kik kl Sædd kik kl. 10 Sd. Dalby kik kl. 14 Kim Tsdoph Vinbg Tuby kik Uls kik kl. 14 Ann Rydahl Nilsn Vst Egd kik kl Ann Rydahl Nilsn Øst Egd kik Vo kæ mo svigmo, momo, famo og oldmo Gda Boll * 14. maj 1927 pludslig tagt fa os dn 21. dcmb 2012 Familin Vind Bgavlsn ha fundt std Tak fo vnlig dltagls HASLEV D hldig vind i konkuncn fø jul, som ha vundt d føst 6 sæson af Liv fa Bmn blv: Jøgn Paulsn, Kapifolivj 3, Køg, Hann Jul Pdsn, Solagvj 17A, Kais og Majbitt Rasmussn, Ringsbgvj 51, Tuby. Pæmin kan afhnts på Haslv Postns konto snst dn 1. fbua. Husk lgitimation.

3

4 4 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR 2013 Vandt n iphon 5 hos Saxn HASLEV I løbt af ftåt, og næstn fm til jul, kunn man hos Fisø Saxn i Jnbangad i Haslv dltag i konkuncn om bl.a. n iphon5. Dn hldig vind af føstpæmin blv fundt lig fø jul, og blv Maiann Jnsn fa Haslv. Andnpæmin, n middag fo to hos Rstauant Daddy s, gik til Maiann Fdiksn, Haslv og tdjpæmin, to Elmnts-podukt fa idhai, blv vundt af Gitt Jnsn, liglds fa Haslv. På billdt ha Ing (tv.) fa Saxn ovakt hovdgvinstn til dn glad vind. Bogsalg HASLEV På Haslv Bibliotk vil d væ salg af kassd bøg tosdag dn 10. janua til onsdag dn 16. janua til billig png. Onsdag dn 16. janua all kassd matial gatis. Film fo d små HASLEV På Haslv Bibliotk vil d mandag dn 14. janua væ film fo d små. Agndngn, Ciklin - dn fmmd og til sidst n film om Mægtig maskin. D gatis adgang, og plads kan bstills fa dn 7. janua. DM i stand-up RINGSTED KONGRESCENTER Tosdag dn 21. fbua 2013 kl kan man oplv DM i stand-up i Ringstd. Opmæksomhdn omking DM i standup vokst gnnm ån og i dag n af d støst stand-up bgivnhd i Danmak. D 10 indldnd und, som fogå undt om i landt. Vd hv indldnd und kan op til 10 komik optæd. Stand-up buaut FBI søg fo tilmlding og fodling af komik, sålds at d ikk nogn d få hjmmban-fodl. Vd d indldnd und dt publikum, d stmm om hvm, d skal gå vid. I finaln dt båd publikumsstmm og t dommpanl. Vindn fa hv af d 10 indldnd + 2 wildcads som FBI udpg, gå vid til smifinaln. Af d 12 smifinalist gå 6 komik + 1 wildcad vid til dn sto final 15. mats 2013 på Bmn, Købnhavn, hvo Danmaksmstn i Stand-up 2013 vil bliv kåt. Dt vindn fa DM i Standup fa 2008, Matin Høgstd, som væt. Matin va også md vd foig DM, så han knd konkuncn fa all vinkl og vil væ dn, d bind dt hl sammn samt guid dltag og publikum gnnm n fonøjlig aftn. Matin Høgstd ha sto faing indn fo stand-up og ha blandt andt optådt i standup.dk, Comdy Aid og i foåt 2013 aktul md ndnu n omgang af Zulu's ny sktch show Danish Dynamit. Billtt kan bstills på BEGRAVELSESFORRETNINGER Wilhlm Hansns Bgavlssfotning Haslv Bgavlssfotning Vi sva hl døgnt Vindn fa DM i Stand-up fa 2008, Matin Høgstd, væt i Spitbilist HASLEV Lødag dn 15. dcmb kl standsd politit n 28- åig mand fa Haslv på Tolstupvj i Haslv. En alkomttst afslød, at dn 28-åig havd n pomill, d va høj nd dt tilladt, og han blv dfo anholdt og sigtt fo spiituskøsl. Nu Fax Ladplads Camping solgt FAXE KOMMUNE Eft nogt tilløb ha Fax Kommun nu solgt Fax Ladplads Camping og Gatnhavn. Købn Susi Adamsn og jndommn ovtags p 1. fbua Susi Adamsn midt i halvtdsn og ha bot i Band i 18 å. D snst 13 å som j af Band Camping. Hlt ukndt i Fax Ladplads hun dog ikk. Jg ha bot vd Vmmtoft Klost i min bandom og ha gåt i skol i Fax Ladplads. Så jg knd gnn gansk godt, To indbud fokla Susi, d også tidlig ha bot i Kabæksmind md sin famili. Vi ha savnt havt og jg havd dfo sto lyst til at vnd tilbag til Fax Ladplads, fotæll Susi, d glæd sig til opgavn. Nu skal vi føst læ pladsn at knd, og få t indtyk af båd campist og nabo. Dft vil vi gå i gang md divs novingsopgav og s hvad dt kan udvikl sig til, slutt Susi. HASLEV Mandag dn 17. dcmb blv d bgåt to indbud i Haslv. Føst indbud skt på Hdvængt mllm kl og 21.30, t tab ndnu ikk opgjot. Dt andt indbud skt på Højgådsvj mllm kl og 21.35, t tab hll ikk h opgjot. Sigtt og dømt KARISE Politits spcialpatulj ansagd tisdag dn 18. dcmb kl n adss på Vmmtoftvj. H fandt d 89,2 gam kokain og 87 gam hash. En 38-åig mand fa byn blv anholdt og i t tsmød om onsdagn blv han idømt n staksdom på ni månds fængsl. Claus Bn Kikpladsn 12A Haslv Kommunns ældst bdmandsfima - gundlagt 1853 BEGRAVELSESFORRETNINGEN Elsbth Mithiof Ln Hansn Pis fa k ,- xcl. køsl og udlæg. Elsbth & Kim Mithiof Exam. bdmænd tilsluttt gaantiodning. Kim Mithiof Topplacing i pistst. NÆRVÆR OMSORG RESPEKT Ring tygt til os - vi tæffs altid! Tlf Din lokal bdmand HASLEV - RØNNEDE - FAXE Bisættls/Bgavls fa k ,- Inkl. dansk poduct hvid kvalittskist, øko-un, honoa, ilægning og iklædning. Pisn kskl. køsl. Ingn tillæg fo aftn, søn- og hlligdag. - Vstgad Fax Stnhuggit i Haslv HASLEV STENHUGGERI Magthvj Haslv Tlf Jnbangad 12-1.sal 4690 Haslv Åbnt: Man-fdag Tlf Fax Kikpladsns Blomst Kikpladsn 10A Haslv Tlf RECEPTION 40 ås jubilæum og gnationsskift hos Tandpottikn i Ringstd Fdag dn 04. janua kl til Eft 40 å som slvstændig ovdag klinisk tandtknik Astid Winth Hansn sin klinikk i Ringstd og Haslv til næst gnation bstånd af sønnn, klinisk tandtknik Søn Pt Winth Hansn, som ha indgåt patnskab md dn fmtidig daglig ld af Ringstd klinikkn, klinisk tandtknik Jnny Mai Ho. Kom og hils af md Astid Winth Hansn Kom og hils på Søn Pt Winth Hansn og Jnny Mai Ho Vi glæd os til at s patint, samabjdnd tandlæg, lvandø og klinikkns øvig vnn. Md vnlig hilsn Ringstd Haslv ApS Møllgad Ringstd Tlf.:

5 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR Gø t jakkkup på Tovt søndag HASLEV Spotigan ha købt t stot stpati vintjakk bl.a. fa H20, som kan handls i tltt på Tovt i Haslv på søndag mllm kl. 10 og H kan du køb jakk til pis du ikk ha st fø, lyd dt fa Jns E. fa Spotigan. Jns fotæll ndvid, at han gn md at d ov 600 jakk diblandt dunjakk, skijakk og n dl juniojakk samt ca. 100 flyvdagt fa fa Colokids til n vanvittig lav pis. - Så hvis du ft n god jul skal hav fat n god billig jakk, så dt på søndag på Tovt, slutt Jns. Rdaktø på Faxbugtn og Faxnyt.dk, Tokild Svan Kaft, ha fåt dn nok mst opsigtsvækknd lbil, Dt Oang Lyn. I 30 dag FOR kun KR. D sidst ott tstkø i Fax kommun sndt af std FAXE KOMMUNE Euopas støst lbilpojkt, Tst-n-lbil, ha nu køt i Fax Kommun i to å md ott lbil, og i dn tid ha bogn bidagt md mang vædifuld faing til pojktts samld sultat. Fax Kommun va dn føst kommun i Rgion Sjælland til at tilslutt sig Tst-n-lbil, og d ha gnnm hl pojktt væt n sto intss fo at væ md. Elbilopatøn CLEVER og Fax kommun ha modtagt omking 300 ansøgning fa bog, d gn vill pøvkø n lbil. Tstkøn ha skiftt hv 3. månd og mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili sndt af std fa Fax Fosynings administation på Jns Ch. Skous Vj 1 i Haslv. I Fax Kommun ha vi n kla klimapolitik, og som dl af dn også dn gønn omstilling på tanspotomådt. Dfo va dt også natuligt fo os at dltag i pojktt og bidag til at få fl lbil på gadn, til glæd fo båd klima og næmiljø i byn, og vi igtig glad fo dn sto tilslutning, d ha væt til pojktt, sig Nll Søndmand, fomand fo Klimaudvalgt i Fax Kommun. Hun ha psonligt oplvt dn køglæd, d fobundt md at kø i lbil. Nll ha nmlig væt tstkø i dn 7. und, som sluttd om mandagn. Dt landsdækknd foskningspojkt undd i novmb 2012 t million køt kilomt, og d mang lbil-kilomt giv CLEVER samt Tafikstylsn og Engistylsn, d støtt foskningspojktt, n unik vidn om lbil og opladning. Efaingn skabt af dansk md vidt foskllig tanspotbhov og skal bidag til at få fl til at vælg lbiln fm fo dn konvntionll bil, fotæll Las Boding, adm. diktø i CLE- VER og fotsætt. D pson, d kø i lbiln, gansk almindlig bog lig som du og jg, og dt ds psonlig faing, vi bas vos vidn på. Efaingn indtil nu vis os, at lbiln fung igtig godt i n dansk kontkst. Tstfamilin oplv, at lbiln nm at btjn og pass fint til ds køslsbhov. Faktisk sig d, at lbiln dækk op mod 95 pocnt af ds køslsbhov, og dt kun i spcill tilfæld, at dn konvntionll bil bugs i tstpiodn, slutt Las Boding. I foskningspojktt Tst-nlbil dltag i alt 24 dansk kommun, og pojktt va to å, hvo d i alt tstkø bidag aktivt til indsamlingn af vidn om lbilns implmnting i samfundt. Blandt d sidst tstpilot i Fax kommun find man blandt and, bogmst Knud Eik Hansn, samt daktø på Faxbugtn og Faxnyt.dk, Tokild Svan Kaft, hvo Tokild ha fåt dn nok mst opsigtsvækknd lbil, Dt Oang Lyn. Tkst: Kim Bohn Tæn som du Få 30 dags tæning fo kun 29 k. spa 190 k. LOOP ha nu 29 cnt i Danmak, og dt fj vi vd at giv dig 30 dags tæning fo kun 29 k. LOOP ha ingn gby og ingn binding. S m på loopfitnss.dk Kusustilbud fa AOF Østsjælland AOF I bgyndlsn af janua stat AOF Østsjælland n ækk kus i Fax og Stvns kommun. Og d mgt at vælg imllm. Indn fo spog optts d hold i nglsk, fansk, tysk, spansk, gæsk og italinsk. E man m til bvægls kan man gå til zumba, pilats, callantics, yoga, afspænding og Body SDS. Hvis man vil dyk dt kativ kan man vælg mllm knipling/bodi, håndabjd, filtkus, tgning- og malkus. E man til musik kan man gå til ko, klav, guita ll dltag i Gospldag i Haslv dn 19. janua. Udov diss hold optts d fl EDB hold. AOF Østsjælland tilbyd også gatis odblindundvisning og handicapsvømning fo bvæghæmmd. S m på Gospldag i Haslv AOF Ign i 2013 invit AOF Østsjælland til Gospldag på Lysholm Skol. Gospl glad og livsbkæftnd kosang, hvo all kan væ md. Man bhøv ikk kunn nod ll hav faing fa ko ll sangundvisning. Dn vigtigst foudsætning, at man ha lyst til at syng sammn md and. Dagn lødag dn 19. janua På n dag læ og indøv man sammn md mang and glad sang und ldls af Jacob Asmussn og Pt Stinwig n ækk gosplnum, d om aftnn syngs vd n konct i Haslv Kik. Jacob Asmussn ny vd Haslv Gospldag, mn ha ås faing som solist og diignt indn fo gospl. En konct som vil væ n fantastisk oplvls fo d mdviknd og d mang tilhø, d hlt sikkt vil fyld Haslv Kik til bistpunktt. Kan ikk kombins md and tilbud. Du må ikk hav væt mdlm d snst 60 dag, og btalingn skal sk md btalingskot. Tilbuddt gældnd indtil 13. janua Eft tilbuddts udløb gæld LOOP standadpis. loopfitnss.dk LOOP HASLEV v/ Jysk og T. Hansn Gønlandsgad 3 A 4690 Haslv Tlf.:

6 FOF SYDØST i Fax, Guldbogsund, Lolland og Vodingbog kommun PROGRAM FORÅR FOREDRAG Mandagshøjskol i Nykøbing F fodag mandag dn 7. og 21.jan., 4. og 18.fb., samt 4.ma. Kultufosyningn, Nykøbing F. kl Tisdagshøjskol i Haslv fodag tisdag dn 8. og 22.jan., 5. og 19.fb., samt 5.ma. Haslv Bibliotk, Haslv kl Tosdagshøjskol i Vodingbog fodag tosdag dn 10. og 24.jan., 7. og 21.fb., samt 7.ma. Kultuakadn, Vodingbog kl Cykl til Sngal vd sygpljsk Maiama Elis Guldagg. 2. Van Gogh vd akitkt Hnik Skoá. 3. Postbådn Vsta vd skipp Otto Paludan. 4. Ungan, n af Euopas syg mænd vd Nils Otto Pdsn. 5. Fa poliopatint til pofssionl musik vd musik Cal Eik Lundgaad(i Nykøbing F.). 5. En dam fa 90èn om Eika Voigt vd skuspill Jns Bnaa (i Haslv og Vodingbog). Pis k. 525 fo 5 fodag inkl. kaff md bød. Pis fo nkltfodag k ARRANGEMENTER OG TURE 9575 DR Nytåskonct i Falkonsaln. En af d hlt sto tadition md DR Undholdnings Okstt d ålig Nytåskonct. Vdns fønd Batls kopiband Th Botlgs tilbag på scnn. Nytåskonctn bliv pæsntt af dn spudlnd Hans Otto Bisgaad og t okst i topfom. Dn 11. jan. Billtt i pisgupp A Kæstbv. En bvvksling, d va hl livt. En kælighd, d voks i takt md tidn. Mød Maln Schwatz og Jsp Langbg på Folktatt. Billtt i bdst pisgupp Lov Nv Dis. Dt Ny Tat kan snsationlt pæsnt Lov Nv Dis. Andw Lloyd Wbbs btagnd fotsættls af Th Phantom of th Opa. Dn 24. fb. Billtt i bdst pisgupp Så syng da, Danmak. Så syng da Danmak ha tukkt fuld hus sidn d blv opfundt af Michal Bojsn i Konctn bstå af lig dl fællssang og konct, og d gæsts altid af n sang ll musik, d ha bidagt til dn dansk sangskat. Væt Michal Bojsn og DR Pigkot Udflugt til Sofio og Wallåka Stntøjs Factoy i Hlsingbog. Skøn hldagsudflugt ov Sundt til t natusvat vd dn smukk Rååns da og til Sofio slot md d mang smukk blomstnd ododndon. Dn 28. maj Vinaftn - undt i Fankig md Flmming Müthl Olsn. Kom og smag på hvidvin og ødvin fa Baujolais, Langudoc, Rhôn og Bodaux. Dsstvin n Pinau ds Chants. D svs lidt ost og bød til vinn. KREATIVE FAG Hold Undvis Dato og tid Std Gafik-Wokshop Tyk på Tyk 5596 Tin My jan. Søndgad 12, Haslv Akvalmaling 7103 Puk Risom 7. jan. kl Kultufosyningn Nykøbing F. Tgning og pspktiv 7102 Puk Risom 7. jan. Kl Kultufosyningn Nykøbing F. Akvalmali i natun Fl Puk Risom Stat 4., 5. og 9.ap. Nystd Havn, Fuglsang hold samt 16. og 17. maj Kunst-musum og Maibo kl Kik Pilfltning 2961 Mai H. J jan. Bavnskoln, Dalby, Haslv 2962 Mai H. J ma. Bavnskoln, Dalby, Haslv 3972 Hll E. L ma. Evdup 8235 Linda H. P fb. Maibo Ungdomsskol 5586 Jssi Adamsn 6.-7.ap. Sofindalskoln, Haslv Flt dit gt pilhgn ll piltæ 8240 Linda H. Poulsn 15.fb.kl Maibo Ungdomsskol 8241 Linda H. Poulsn 22.fb.kl Maibo Ungdomsskol 8242 Linda H. Poulsn 26.fb.kl Maibo Ungdomsskol 8243 Linda H. Poulsn 5. ma.kl Maibo Ungdomsskol Pgamntkunst 5516 Bith S. Lasn ma. Sofindalskoln, Haslv Madlavning Dt gastonomisk ovdv 1970 Bnt Haagn 23.jan.kl Rolloskoln, Fax Bagning: Vdns bdst bød gundkusus 7167 Tanja Andsn 21.fb. og 7.ma.kl Møllbakkskoln, Nykøbing F SPROGSKOLEN Hold Undvis Dato og tid Std Fansk lt øvd 7107 Susann Hll 22.jan. kl Kultufosyningn, Nykøbing F. Fansk - vidgånd, mgt øvd 7109 Susann Hll 23.jan. kl Kultufosyningn, Nykøbing F Susann Hll 23.jan. kl Kultufosyningn, Nykøbing F. Englsk 1-2, bgynd/lt øvd 3987 Anita H. Poulsn 10.jan.Kl Islingskoln, Vodingbog Anita H. Poulsn 8.jan. kl Haslv Musum Englsk 2-3, lt øvd/øvd 3988 Anita H. Poulsn 10.jan. Kl Islingskoln, Vodingbog. Englsk 3, lt øvd/øvd 1964 Anita H. Poulsn 11.jan. kl Fax Bibliotk Englsk 4-5, øvd 5418 Anita H. Poulsn 10.jan. kl Haslv Musum KROP OG BEVÆGELSE Hold Undvis Dato og tid Std Kæft og motion NYT! 8246 Ingbog N. 7.jan. kl Fysiospot, Maibo 8247 Ingbog N. 8.ap. kl Fysiospot, Maibo D 5 Tibtan 1940 Gwnni Bj 2.ma. kl Rolloskoln, Fax Mditation Ind stilhd 3986 Camilla N. 13.jan. kl Bændigådn, Vodingbog Mditation 3985 Camilla N. 17.jan. kl Bændigådn, Vodingbog Dans og lydhaling 3983 Camilla N. 25.jan. kl Vodingbog Yoga - gnopbyggnd 3960 Sussi Jnsn 23.fb. kl Bændigådn, Vodingbog 3961 Sussi Jnsn 26.ap. kl Bændigådn, Vodingbog Fysiopilats/ygtæning 5899 Tina Conlius 10.jan. kl Søndgad 12, Haslv Bvægls fo bystopd og XXL-XXXL i Haslv Svømmhal, Svømmcnt Falst og Nodfalst Svømmcnt. Maibo Svømmhal kun fo bystopd. Famili og bøn I Haslv gnnmføs hold md fødslsfobdls, ftfødsl og babymassag. S tid m.m. på hjmmsidn MUSIK Hold Undvis Dato og tid Std Støv guitan af md Batls-sang 2901 Fank Sønsn 22.jan. kl Møllvangskoln, Rønnd SOMMERHØJSKOLER Tag på højskol og bo hjmm und vant fohold. D bliv 3 dag md fodag fomiddag og ftmiddag, samt 2 dag md udflugt. Glæd dig til t inspind pogam Kultufosyningn, Nykøbing F. Få plads Dn juni. kl EDB SKOLEN Hold Undvis Dato og tid Std EDB bgynd 7117 Mikal Løych 10.jan. kl Fjodskoln, Nykøbing F 7119 Mikal Løych 8.jan. kl Ellkildskoln, Sakskøbing Billdbhandling 7121 Mikal Løych fb. Fjodskoln, Nykøbing F Slægtsfoskning 7082 Ing Janning 2.-3.ma. Fjodskoln, Nykøbing F 5926 Ing Janning 9.og16.ma Nodskovskoln, Haslv Pogammt md udfølig bskivls af kususindhold og pis m.v. kan ss på vo hjmmsid.

7 NÆSTVEDS STØRSTE INSPIRATIONSHUS FOR: GULVE HOLDER FLYTTESALG Vi igang md at bygg n ny og spændnd butik. Vi flytt op vd sidn af Mga Cntt vd sidn af Vodingbog Køkknt PR. STK. KUN Spcial udvalgt Lini Dsign klim tæpp. St 170 x 240 cm. Ikk tidlig solgt i DK. 20 foskllig dss. Kun én af hv. Nomalpis 2999,- 1499,- SPAR 20% 25% TÆPPER GARDINER VÆG-VÆG All ull i butikkn. SPAR TÆPPE- OG VINYLRESTER SPAR 20% LAMINAT 20% TRÆGULVE PR. M 2 KUN Ask Fja 3-stavs lamlpakt. Fø p. m 2 389,- 299,- GARANT NÆSTVED Gulv & Gadin Gamml Holstdvj 5 B 4700 Næstvd ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: LØRDAG: TÆPPER TRÆGULVE KLINKER LINOLEUM VINYL GARDINER SOLAFSKÆRMNING

8 8 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR 2013 SEAS-NVE ha fødslsdag Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. 100 ÅR Dn 19. dcmb 2012 va dt pæcis 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS. Andlsslskabt Nodvstsjællands Elkticittsvæk, NVE, blv gundlagt åt ft. Faktisk næstn pæcis t å sn, dn 20. dcmb NVE blv gundlagt af Jøgn Andsn, og d to gang Andsn va pionn bag lktificingn af Sjælland. SEAS-NVE som bkndt blvt til gnnm n fusion af SEAS og NVE, og vidfø avn ft bgg gundlæggn. SEAS-NVE ha dfo valgt at gø hl 2013 til t jubilæumså, hvo d bliv fokust på d stolt tadition og kiggt fm mod d næst 100 å. - SEAS-NVE ha i 100 å skabt tyghd fo, at andlshavn altid ha støm i kontaktn. Vos opgav d kommnd å bliv båd at hjælp andlshavn og gionn ignnm dn gønn omstilling og at sætt andlshavn og gionn på dt digital danmakskot, sig administnd diktø Jsp Hjulmand, SEAS-NVE, og fotsætt: SEAS- NVE n fusion, og vi viklig lykkds md at skab n fælls kultu md dt bdst fa bgg viksomhd, så fo os dt hlt natuligt at fj bgg pion bag lktificingn af Sjælland, Lolland og Falst. SEAS-NVE ha ignnm 100 å skabt lys ov Sjælland, og d næst 100 å vil foudn lys ov land også btyd udbdlsn af lysld bd kndt som fibbdbånd. Læs m om SEAS-NVE og andlstankn på RYGGEN ONSDAG DEN 9. JANUAR KL og hvofo ha jg ondt i yggn? En spændnd aftn om almindlig åsag til ygsmt, hvad du kan gø i dag fo din yg og hvad du bø fovnt af din bhandl. S.U. dn 4. janua 2013 S m på Tlf ll Succs md cikltæning Fitnsskædn LOOP oplv sto succs md sit cikltæningskoncpt og ha på sks å åbnt 29 cnt bl.a. t i Haslv. Næst å slå LOOP døn op i udlandt og fovnt at kunn komm i næhdn af 40 cnt i Danmak. TRÆNING Enhv succsfuld ivæksætt vd, at dt gæld om at find sin gn nich, og dt lykkds fo LOOP, d på sks å ha åbnt 29 cnt i Danmak. LOOP ha nmlig skabt t cikltæningskoncpt, d giv optimal tæning i n fat. - LOOP fo dm, d gn vil hav, at tæningn sat lidt i systm. Vos mdlmm kan også igtig godt lid, at d ikk føl, at d tæd ind på n scn, nå d komm ind af døn hos LOOP. H kan du komm og tæn, lig som du, fotæll Bian Schnid, d administnd diktø i LOOP. Tæningn hos LOOP gå kot og godt ud på, at d opsat 16 station i n cikl, hvo du på 24 minutt få tænt hl koppn ignnm. Stationn giv båd styk- og konditionstæning. D ingn hold ll vnttid - du hopp ba ind i cikln, hvo d plads. Koncptt sammnsat sådan, at du tilpass intnsitt og vægtblastning ft dit nivau, og dfo ha all mulighd fo at få optimal tæning. Fo at fj at d ha nåt 29 cnt, kø LOOP lig nu n kampagn, som man kan s m om i LOOPs annonc andtstds i dnn udgav af Haslv Postn. 4 DRUESTRUP FRISKOLE SEAS-NVE FAXE R Hvm skal nu find stav fjl...:-( FAXE Hann Lund Lasn Tak fo kaff Hann! - hvm skal nu lav kaffn...:-( Husk at nus otto mann... Hvm skal nu køb små kag og kiks til os all...? SAMMEN SATTE ORD...?

9 Fihd til at vælg Udsalg - ll tilbud du ba må ha Spa 30% på alt lgtøj Kom nd og s dt sto udvalg i vahust Hombox ll bdoll 31 ll 32 lit Pis v/køb af 1 stk. 59,95 Fl vaiant Stk.-pis 31,67 Fit valg 3 stk. 95,- Damstik 2 foskllig blomstpints Bomuld/polyst/lasthan Fl fav. St. M-XXL. 40,- Tollys Fl modll og fav Fl vaiant Spa 40% Udsalg - ll tilbud du ba må ha Coop supp Dybfost Fl vaiant 2 x 1000 g. Kg-pis 12,50 Fit valg Hady s Cst Cabnt/Shiaz/Mlot ll Chadonnay/Sauvignon Blanc, South Eastn Austalin. 75 cl. Litpis 46,67. Fit valg P. flask 35,- Svinmøbad Dybfost. Kg-pis 55,80 5 kg 279,- Fit valg 25,- Austalsk vinkup UNDER HALV PRIS! Vi tag fobhold fo tykfjl, manglnd lvanc, afgiftsænding og udsolgt va. ÅBNINGSTIDER: Mandag-fdag Lødag & søndag 8-18 Lysholm All Haslv - Tlf Altid billig bnzin! Dansk Spil

10 10 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR åig spitbilist og t uklog vnn HASLEV Søndag dn 16. dcmb kl standsd politit n 16- åig mand fa Hadstn på Gaml By i Haslv. En alkomttst afslød, at dn 16-åig havd n pomill, d va høj nd dt tilladt, og han blv dfo anholdt og sigtt fo spiituskøsl. Dn 16-åig va ndvid påvikt af ufoisnd stoff, så dt blv han også sigtt fo. I fobindls md politits anholdls af dn 16-åig, fosøgt t kammat at hind politit i dt. Fl patulj blv tilkaldt og d t kammat blv anholdt, sigtt fo at hind n offntlig myndighd. 26 tagt i hastighdskontol HASLEV En af politits fotovogn fa dn automatisk tafikkontol (ATK) stod fdag dn 14. dcmb mllm kl og på Ringstdvj udn fo Haslv. H d hastighdsbgænsning på 80 km/t, og 26 ud af 714 blv målt til at kø fo hutigt. Dn højst hastighd va 119 km/t, og to køt så stækt, at d stå til t klip i køkott. Indbud HASLEV Onsdag dn 19. dcmb blv d bgåt indbud i t hus i Langdaln mllm kl. 04 og 05.30, t hvidt våbnskab og n Toyota Yais blv stjålt. Politit fik kl. 4 n opigning fa t opmæksomt vidn, som havd undt sig ov, at t våbnskab stak ud af bagndn på n Toyota Yais, d kom kønd i Haslv by. Vidnt fulgt ft i sin bil, og psonn i biln blv muligvis nvøs ov dtt. I hvt fald ftlod d båd Toyota og våbnskab på Moltksvj, hvoft nogl and fomntlig ha samlt dm op i n ød VW Polo og køt væk. læsbv Vindmøll - nå lovgivning og viklighd ikk gå op Indsndt af: Rikk Bgstn, Gamml Skovvj 2, 4682 Tuby, tlf To mig! Dt ikk nmt at agumnt mod vindmøll. Spcilt ikk i n tid, d fyldt md skæmmnd billd af, hvad d vil sk md vos klod, hvis ikk CO2 udslippt bliv ndbagt. Og slt ikk nå dt kæv, at man skal væ nogt næ tknisk kspt fo at gnnmsku d dokumnt, Fax Kommun ha udsndt til nabon til d planlagt vindmøll i Tubylill. Jg vil dog alligvl gø t fosøg, og ha dfo studt lidt, spugt mig fm og læst n dl. Og jg blvt klog - spcilt ha jg læt at, d tung buaukati og mang politisk hænd involvt i spøgsmålt om vindmøll. Eksmplvis så ligg bslutningn om, at Danmak skal hav mang vindmøll (1000 vindmøll på land i DK indn 2020) i Engiministit ldt af Engiog Klimaminist Matin Lid- gaad. Til gngæld dt Miljøministt v. Miljøminist Ida Aukn, d skal bslutt, hvo vindmølln skal placs og hvo mgt d må lam. Ansvat fo hvo mølln skal ligg, ha Miljøministit dog valgt at vidgiv til d kommunal byåds-politik undt om i landt (sammn md n god pos png). Ansvat fo hvo mgt d må lam - ja dt n hlt andn sag. Dt ansva nmlig ikk igtigt plact nogn std. Dt blot bsluttt, at d gl, d nu ngang om støjnivau og lavfkvnt støj, ER god nok. Dokumntationn fo dtt, og at d ikk skull væ nogn sammnhæng mllm vindmøllstøj og hlbdsgn, komm fa dt pivat ingniøfima Dlta - som ftsignd tæt knyttt til Vstas og Simns (vindmøllpoducnt). Dt fo øvigt dt slvsamm fima, som ha hjulpt Miljøministit md at fastsætt d nuvænd støjgæns. Støjgæns som vl at mæk stækt kitist fa uafhængig kspt i sammnhængn mllm støj og hlbd. D mn, at støjgænsn på åbnt land bø sætts nd fa 44 db til 35 db fo at undgå, at folks hlbd påviks ngativt af mølln. Nøjagtig dnn uovnsstmmls mllm lov og viklighd, ll m pæcist - dn manglnd dokumntation fo sammnhængn mllm vindmøllstøj og hlbdsgn, ha nu fåt Bogmstn i Kolding Kommun til at udsætt opstillingn af vindmøll i Tabs. Som bogmstn Jøn Pdsn (V), Kolding udtal D jo ingn af os, d ha intss i at vågn op om 10 å md 700 bog, d ha kæft. Bogmst Jøn Pdsn fotæll vid, at hans mavfonmmls fotalt ham, i modsætning til dn lovgivning han sad md i håndn, at pojktt skull udskyds fodi d ikk finds tilstækklig infomation til at gaant bogns hlbd. Så slvom 'støj-abn' fomlt st bo hos Miljøministit og Ida Aukn, så ftlad dt alligvl n dl spøgsmål til Fax Kommuns byåd; nmlig: Som folkvalgt politik, dt så ikk js ansva at gø gingn opmæksom på, nå lovgivning og viklighd IKKE gå op i n høj nhd, og fotæll Ida Aukn, at nabon til d sto møll i Tubylill, opigtigt bkymd fo ds hlbd og livskvalitt - fo ikk at nævn natuoplvls, næmiljø og dyliv? Sluttlig vil jg indligt opfod Fax Kommuns byåd til at tag n snak md Bogmst Jøn Pdsn i Kolding om hans valg, om at tilsidsætt gingns dkt og n hl pos png til fodl fo bogns hlbd. Hvis politikn vil og tø! Indsndt af: Janni Thoving Hansn, Socialdmokatns folktingskandidat i Sjællands Stokds, Sønd Jnbanvj 12, 4690 Haslv Hvofo jg ikk ovaskt ov d dålig økonomisk nøgltal og dn udblvn stigning i bskæftiglsn og vækstn! Dt jg ikk, fodi jg tilhø guppn af d økonom, som man ikk vil lytt til! D bogligs manta om at sænk skatt og afgift ikk løsningn. Fo HASLEV HANDELSTANDSFORENING BRUG din by HASLEV HANDELSSTANDSFORENING HH gavkot - Gavn d aldig skal bytts! Gavkott købs hos: M. Thstup, Jnbangad 18, 4690 Haslv Haslv Handlsstandfonings ÅBNINGSTIDER: Mandag til kl Tisdag til kl Onsdag til kl Tosdag til kl Fdag til kl Lødag til kl ftspøgsln ft va langt m komplkst - nd ba billighd. Faktum, at d pivat husholdning ha igligt md png mn pga. kisn også i Euopa gø, at d ikk tø at bug pngn, fo sæt at man blv abjdsløs - samm bkyming ha mang af EU bogn også! Dfo vil dt væ gingn og EU d skal sætt gang i økonomin - og skab tillid og ton på fmtidn! På dt kot sigt vil d væ bug fo, n fotsat stimuling af økonomin vd offntlig abjd som f.ks. at fjn anlægsloftt i kommunn. Offntlig invsting giv dt dobblt i bskæftigls i fohold til i dt pivat. Offntlig invsting ha også n indbyggt ntablhd og ikk nødvndigvis n udgift i al fmtid, md and od - d invstd png md nt komm ind ign! Så slvom dt offntlig skal lån pngn, vil fotjnstn vd invstingn væ m, ll lig udgiftn incl. nt. Samtidigt d dn ikk målba ffkt, som stignd tillid og ton på, at gingn gø nogt, så tø vi bog også at fobug af opspaingn! Tyghd skabs bl.a. vd at find n midltidig løsning, som konjunktu bstmt dagpng vd ldighd, som vismændn ha foslåt! At skab tyghd på d offntlig abjdsplads vd at fmlægg kla plan omking bskæftiglsn d næst 5 å. At vdtag finansguling så bankkundn ikk skal fygt fo fotsat gambling og tab, og dfo ikk tø invst i ftspøgsl fmmnd foanstaltning. Dn h kis blvt ligså mgt n iationl kis, hvo d økonomisk toi ikk slå til. M af dt samm - nmlig offntlig bspals i Euopa og dmd ydlig faldnd ftspøgsl, vil tækk os læng nd i kisn! Et stignd abjdsudbud ha md alt tydlighd IKKE føt til stø ftspøgsl og vækst som d boglig og d Radikal lls ha åbt op md - dn "usynlig hånd" må sigs ikk at væ ksistnd - nok dfo dn hdd som dn gø! - ll føst vik, nå vi all død! Bfolkningn skal hav n tillid og to på fmtidn og til bskæftiglsn, og uhldt ud - bliv håndn holdt und n! Dnn tillid og tyghd kan politikn godt skab - hvis d vil - og tø! Sva på læsbv fa Jns H. Lasn Indsndt af: Cntchf Maiann Spang Bch, Cnt fo Tknik & Miljø, Fax Kommun Jns H. Lasn ha i t læsbv stillt spøgsmål til Fax Kommuns tilsyn md viksomhdn BG Ston A/S. Fokus sæligt på, hvovidt kislstøv fa viksomhdns poduktion kan væ kæftfmkaldnd. Fax Kommun ha natuligvis t løbnd stot fokus på at sik, at ingn udsætts fo n utsmæssig sundhdsisiko. Ntop dfo ha vi bdt mbdslægn om at vud, hvovidt kislstøv faligt, og i sptmb 2012 ha vi fåt n gnl ointing om vntull isici. Fax Kommun ha på dn baggund bdt viksomhdn BG Ston A/S dgø fo d faktisk fohold. Embdslægns sva ha tagt udgangspunkt i gnl vidn på omådt md knusning af stn, mn ikk spcifikt i fohold til BG Ston A/S s aktivitt. Dt ha mbdslægn ftfølgnd bkæftt. En så konkt vuding vil kæv fl undsøgls, og Fax Kommun vil dfo i samabjd md mbdslægn vud d sundhdsfaglig isici, nå viksomhdns poduktion gnoptags til foåt. Viksomhdn ha nmlig mddlt, at d ikk vil bliv knust stn, mns dt fostvj. I ydst konskvns kan Fax Kommun i samåd md mbdslægn fobyd al aktivitt, d indbæ n isiko. Jg kan dsudn oplys, at BG Ston A/S ha valgt at klag til Natu- og Miljøklagnævnt ov dn planmæssig afgøls, d påbyd viksomhdn at indskænk ds poduktion til t mind aal. Klagn ha opsættnd vikning og Fax Kommun må dfo ikk pt. håndhæv dt påbud, d givt. SupBst: Mandag - fdag: kl Lødag og søndag: kl Kvickly: Mandag - Fdag: kl Lødag og søndag: kl

11 DET STORE UDSALG stat tosdag dn 3. janua Butikkn ha åbnt søndag dn 6. janua kl

12 12 UDSALGET HASLEV POSTEN. 2. JANUAR 2013 STARTER ST T RTTE STØVLER TORSDAG ORSDAG DAAG DE DEN 3. JANUAR AN N AR Husk OP TIL 50% SKINDTASKER UDVALGTE MODELLER åbnt søndag dn 6. janua kl PUNGE St. 50% STARTER R G TORSDAG R DEN 3. JANUAR 0 KL UDVALGTE 50% Sadolin Favland 2012 I statn af 2012 udvidd Sjællands Fliscnt på Gønlandsgad i Haslv md n favhandl, nmlig Sadolin Favland. I dn fobindls blv Pt Posin, d uddannt favhandl, ansat til at sty dn dl af butikkn. Ny j i Dlikatssn Jnbangad Haslv Tlfon Jnbangad 21. Haslv. tlf Tin Pfiff ovtog i janua 2012 Dlikatssn i Vstgad, hvo d tidlig ha væt båd slagt og sandwichba. 1. ETAPE KONFEKTIONS Jnsn Tunika Fø 499,- EKSEMPEL UDSALG 198.Jnsn Buks Fø 399,- EKSEMPEL UDSALG STARTER TORSDAG DEN 3. JANUAR KL UDSALG 70% 30% 40% 50% SØNDAG HAR VI ÅBENT FRA midt i byn jnbangad 31 - haslv - tlf Signal Vintjakk Fø 1999,- UDSALG EKSEMPEL

13 UDSALG ALLE EFTERÅRS- OG VINTER VARER SÆLGES NU MED 50% TIL BØRN 0-16 ÅR - TEENS OG DAMER STR FRA TORSDAG DEN 3. JANUAR HUSK vi ha åbnt søndag dn 6/1 kl NYE ikk på udsalg!...ll du til all d FORÅRS VARER i læk fav Bøntøj: Mæk: Sto støls: Mød os på Tovt Haslv - Tlf Hovdgadn Fax Ladplads

14 14 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR 2013 Liv i Solhjm ign 2012 Fax Kommun åbnd i fbua Ungcnt Solhjm og Labyint i Haslv. Solhjm blvt indttt md n afdling fo anbagt ung og n afdling, Labyint, hvo d ung tilbyds støtt og ambulant bhandling. Gnationsskift i Tstup 2012 Bødn Søn og Uff Chistiansn blv mdj i ds fas fima, Tømfimat Jns Chistiansn på Tstup Ndnvj 33. Gnationsskiftt statd i oktob 2010 og skal kø ov fm å. Dt, og to und fødslsdag, blv makt vd n cption i janua Glæd dig til AL Mod s VINTERUDSALG stat tosdag dn 3. janua Skolfomn blv vdtagt Mækn d go kndt! 2012 Byådt lagd hådt ud på sit føst mød i 2012, dn mgt omstidt lfom va på dagsodnn. Og skolfomn blv vdtagt md 20 sko- stmm fo, fm imod mns to valgt at undlad at stmm. CHOICE LAURIE KELLO PARDON SAN ANTONIO MICHA ELTON 2 BIZ LOFT m.fl SPAR 50% Fasott undtøj, nattøj og kåb 50% Jnbangad Haslv. Tlf UDS LG HosJunggaad 50% på alt i butikkn dog ikk basisblus og tilbhø. BASISBLUSER I t væld af fav 1 stk. 80.-/2 stk stk Husk vi hold åbnt søndag kl Byns bøntøjsbutik md dt sto udvalg! Junggaad Bøntøj Jnbangad Haslv Tlf A

15 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR 2013 Hgaad Bolig i ny lokal Hgaad Bolig flyttd i vints ind dt i gaml KFUK-hus i Vstgad 26 i Haslv. På billdt glæd Louis Hgaad (i midtn), Mikkl og Jtt (til vnst) samt Stlla og Antt (til høj) sig til at flytt ind i Hgaad Boligs ny lokal. UDSALG HALV PRIS på all billstl* ) Lgkædn holdt ov taglssfst Haslv * ) Gæld dog ikk Lindbg og Totalpis 2012 Tosdag dn 8. mats holdt Lgkædn og dn ny j Ol Udholm sto åbningsfst i dn nynovd butik i Jnbangad. Lgkædn blv godt bsøgt fa mognstundn dnn dag, og kundn va ikk sn til at tag fo sig af d god tilbud. UDSALG mass af læk udsalgsva SPAR 30-50% CLAIRE Vstgad Haslv. Tlfon Åbnt: Onsdag Tosdag og fdag Lødag

16 16 HASLEV POSTEN. 2. JANUAR 2013 Nyt navn til cykl butikkn 2012 I slutningn af mats skiftd FiCykl i Nøgad 10 i Haslv navn til FiBikShop. Md dt ny navn FiBik Shop signal vi, at vos butik nu ha fåt ndnu stø shopp- og osvædi fo cyklistn i vos by, udtalt indhav Søn Dahl. Jns E. Spot blv til Spotigan 2012 I slutningn af mats slog Jns E. Spot døn op til n hlt nyindttt butik og til t nyt navn, Spotigan. Jns E. fotalt, at han ha væt md i Spotigan-kædn i fl å, mn nu skull butikkn i Haslv væ fuldgyldigt mdlm af kædn. Jns E. j også Spotigan i Køg Kvickly på Lysholm Allé i Haslv udvidd i vintn 2012 vahust. Butikslokalt blv næstn 300 kvm stø, så dt nu på i alt 2000 kvm. Abjdt statd i statn af janua, og d blv holdt sto åbningsfst i midtn af apil. UDSALG SPAR 30-70% i hl butikkn! Gæld ikk ny va og i fovjn ndsatt va! Jnbangad 49A 4690 Haslv Kvickly udvidd vahust VILA PIECES SPARKZ CIZZY ZAY CULTURE

17 &!8% 5.'$/-33+/,% fa 21. janua til juli +L?;NCP O> IA M?F L ; P M L P F 3? PNCFFC> HME;<.;NOLPC>? A I L? FM? IA HM IA M?FPNC I NC I M >? B > 3OH &CFG IA N?;N?L,;?LCHA C +H;FF?LN EIL?EILN &ILMN?BD;?FJMEO LMOM.;NOL I A *;AN,? PC? ;> GCA B;L AL CH?N M; G G?H /ON> IIL ; >P?H ";<S MCNN? 'IE ;LN 4L;E NI NOL? LEOL MOM L EI IA G?E;H L?EI L CE N

18 Englsk samtal Hvis du syns, at nglsk svæt ll sjovt, kan du mld dig h, og få hjælp til at kla dig bd på js og i skoln. Vi vægt talspogt, mn også gammatikkn. Bmæk at d sidst 1-2 undvisningsgang fokus på Eksamnsnglsk, hvis holdt ønsk dt. Piod: Mandag 21/1 til 15/ Tidspunkt: :00 Undvis: Maiann Jønsson Pogam Zumba fitnss og Gangnam Styl Glad musik, fantastisk ngi. Sydamikansk inspit Latin dans som holdtæning. Sidst ny tiltag indnfo Fitnss. H få du svd på pandn, mass af motion og mass af ngi og god vnn. Piod: Mandag 21/1 til 15/ Tidspunkt: 19:00-21:00 Std: Rolloskoln, Fax Undvis: Tamaa Novillo Ung mad Kom og væ md til nogl igtig hygglig og læig mandag. Vi kokk til dn sto guldmdalj. Vi lav fott, hovdtt, dsst, dansk og udnlandsk tt og and lækki, Vi fobd n lækk scomiddag ll mad til hyggaftn md vnindn ll guttn. Vos åva fisk og god og vi spis sundt, mn vi kan godt ngang i mllm bug igligt smø. Vi ss!. Piod: Mandag 21/1 til 15/ Tidspunkt: 16:00-18:30 Babysittkusus Bøn ikk ba bøn. D ha foskllig bhov og adfæd. På kust få du nogl dskab, n vidn og nogl god id til, hvodan man bliv n god babysitt. En babysitt, som båd bønn og ds foæld tygg vd og glad fo. Dt du læ på holdt også igtig god vidn til nå/hvis du slv ngang få bøn. Kust afslutts md udstdls af t diplom fo gnnmføt Kusus. Piod: Mandag 21/1 til 15/ Tidspunkt: kl.19:00-21:00 Undvis: Rikk O. W X-ta matmatik Va d nogt, du ikk hlt fangd i matmatik-undvisningn, ll tæng dt måsk til n opstamm? Undvisningn på små hold. D sidst 1-2 gang vil vi koncnt os om matmatikksamnn, hvis dltagn på holdt ønsk dt. Piod: Mandag 21/1 til 15/ Tidspunkt: 19:00-21:00 Kativ mandag Vi ha samlt all d foskllig kativholds allbdst dl i t hold. Kom og få n hygglig mandag aftn. Du kan sy tøj, lav smykk, fltt pil, lav håbøjl og and sup tndy ting som f.ks. pud task tøj og flott ting i patchwok. Hvis du slv ha id, så kom md dm. Måsk vil du læ at stikk? Vi sætt fokus på skiftnd tma undvjs. Piod: Mandag 21/1 til 15/ Tidspunkt: kl.19:00-21:30 Pigboksning Slvfosva/slvtillid Vi indøv fosva mod d mst almindligt fokomn angb, samt figølsstknikk, nødvæg m.v. Und hl foløbt gøs d mgt ud af, at få hv dltag til, at to på sig slv og ttn til at sig fa. Undvisningns indhold imlig omfattnd sålds, at d indlæt tknikk husks bdst muligt. Piod: Tosdag 24/1 til 11/ Tidspunkt: :00 Std: Møllvangsskoln, Rønnd. Pigboksning sup god tæning, md mass af motion. H få du mulighd fo at pøv kæft md vnindn. På holdt bliv d, ft n god gang opvamning, mulighd fo at pøv kæft, md foskllig bokstæningsøvls. Vi lægg dsudn ksta motionstæning ind fo d d ha lyst. Piod: Mandag 21/1 til 15/ Tidspunkt: Jagt og Natu. Vntlist E jagt og natu nogt fo dig? Hvis ja, så ha du all tids mulighd fo at hvv dit jagttgn. Vi gnnmgå jagtns toi og du komm på skydban. Fyld du 16 å i løbt af 2013 kan du tag jagtkusus. D mødpligt til kust. Bmæk: Vi kan ikk tilbyd tanspot til dnn aktivitt. Kust pt. ovtgnt, mn du kan komm på listn til næst hold d stat i ftåt 13. Piod: Tisdag- 27/ til apil 2013 Tidspunkt: 19:00-21:30 Instuktø: Jan Lindbg Filmskol Ha du n skuspill i mavn ll ba lyst til at abjd md filmmdit så holdt n spændnd mulighd. Vi skal bug båd skuspill, Klipp m.v. Sammn lav vi nogl kotfilm d omhandl mn vi bliv nig om. Slutsultatn læggs ud på Ungdomsskolns hjmmsid og måsk You Tub- mn føst nå vi tilfds md sultatt. D bliv tal om båd wknds og hvdag. Piod: Onsdag 23/1 til 20/3 (vt.10/4) 2013 Tidspunkt: Gokat Foml 1- dt ikk mn 80 km/t, 3 cm ov vjn, bskidt fing og sammnhold.sammn md 30 kontaktansatt kø indgå du i t halvpofssionlt tam og sætt i næt samabjd md din kammat Js gokat op til actun. D tu til gokatban og sommtu. Piod: Mandag fa 8. apil til oktob 13 Tidspunkt: 19:00-21:30 Ung mad Kom og væ md til nogl igtig hygglig og læig onsdag. Vi kokk til dn sto guldmdalj. Vi lav fott, hovdtt, dsst, dansk og udnlandsk tt og and lækki. Vi fobd n lækk scomiddag ll mad til hyggaftn md vnindn ll guttn. Vos åva fisk og god og vi spis sundt, mn vi kan godt ngang i mllm bug igligt smø. Vi ss!. Piod: Onsdag 23/1 til 10/ Tidspunkt: Undvis: Maiann Jønsson

19 5.'$/-33+/,%. Pogam sk t øvt skab md dt fdatnfansk l g o t li bknd lld gynd skidt fing ov vjn, b cm 3, å du /t km 80 t kø indg t ikk mn kontaktansat n di 30 Foml 1- d d d m m n jd m b a ld.sam sam d og sammnho nlt tam og sætt i næt l vi t nnd hold ssio i t halvpof kat op til actun. På Rø go kats. vnn js bjd md Bo ighd fo at a b 2013 to ok også væ mul il b tift du a Fanskdu chancn fo aalt sspogt, og kann. Gokat n H ha fokus på t dt din kun /3. i b til / 3 spog. V tænt og fo g få Onsda nkt: \ kan du d: Pio 6WHG is: v Und u OE Tidsp NROHQ 'D V %DYQH Bautyshop H læ du at lægg dn hlt igtig makup, som pass til din psonlighd. Du læ om, hvilkn Mak Up d pass til dn nklt pson. Nogt om manicu og pdicu, ansigtsmask, divs typ og massag. Og så få vi n mass god pigsnakk. Piod: Tidspunkt: Std: 8QGHUYLVHU Sommbustu 'HW 6\GOLJH v stæk. Vi la Bolchhold n bolch mns d åhyggs cks a, abab o v vi påsk la d. Til st, kndvi kativ wksknuv md blom w v pynt, i t h a, ha mo kk å K pynt g påsk v smy la lo gt Op til ju md spisli y toilttask, gt m d s i gm V o. k g o æ påsk w s md, patch pilkan s, lav pilflt mats. 7 1 ly 16. støb OHY ± +DV.O GDOVVNROHQ Q H Q H 6R DPV VLH $G WWRVVRQ V H G H 6W H LQD 2 UYLVHU &KULVW 8QGH unkt: Tidsp Funning/P l søg i wkndn udvikbyggsæt. o f g o d, in skal kusus l og m små d. Vi atia gn og nø g Opfind bygg tt hands-on m og udfø din dampskib o, g ø s fo, y Vi lav d id, bn ksis at udfom bøstobott n a spænd ulighd fo i p ll af fx lbil, Ung hjulpt i og p Du få m sdulig mod u a a n Sk n nc funktio objkt. vis Fin pfindkonku c on Stag d n u o flyvnd 60 gang ha fosk-og åup vd Scin ndvisning d k u llig M n naln i fosk 7 vandt Finn S ativ natufags undvisnings fi v 0 d o il 0 t n 2 g I.M in m. o i k d ss f a t llig lan å Danfo Danm tskab udnfo l,uopams fa 28 fosk inc Cnt p g af Skaaups t b c n i Gno 0 and pojk viklig liv S spunkt fo ma t 0 g foan 4 Robott i d væt udgan s t d b l lø g fo li a 3 ha Galath d fosøg.. n. apil OHQ udvikl NR nsn HQGDOV unkt: Tidsp 6R Skaaup J n G in H F W 6 : vis Und 3 /RQGRQ Sidst å gik tu n til Noman dit og Pais, i und kanaln å ykk vi ov via Holland og / B London. Vi bo i vos tlt på lgin, til dt sydlig England n djlig cnta midt i al ting. Ca og l campingplad m s glig tu til f. pingpladsn bliv udgang spunkt fo d da ks. Stonhng, Dov, omåd viking hæg d n hvo d da ns tts I London hv samt d nglsk kystby 2 af dagn b k o mass af d ny Bn, Piccadlly kndt std bliv oplvt, Ci Big Wstminst, Ca kus, Tow, Tafalga Squa, Covnt-gad mpton Town. Bu n, Maksimum 50 ckingham Pala d c m.m. Obligatoisk fo ltag og minimum 40 dlta bdlssw g. knd m. ovna Fdag d. 7. ju ni til lødag d. tning 8. juni. Møllvangssko ln. S d gældn d dn und Und jsgl fo Ungdomssko visning/jsh ln på hjmm siln. old/ at js m d Ungdomss ko fbua, mats og apil Lødag kl Søndag kl $XODHQ Sn %DYQHVNROHQ 'DOE\ )OHPPLQJ 'DKO -DFN $QGHUVHQ ig th Så kogs d bolch som al fo dig. E bolch, to a også n m s g bolch, sylig an m. Sliktig h ig lc ha bo Vi. d og spjd hagl v fyldt bolch og flfav glas ll dås la k du øvt kan du lglig også n mulighd. Hus n gamml l fø l lv s d læ k fo nd kpi 10 dig gn t ifø oplysning 8og h lc m til din bo v md næ b hv ld få u ho D! gs yt da id t-shit, nyt tøj hold og ftm t fomiddags dag fø. D dag. England 201 (QJODQG RJ 3 wknd indn sommfin få du mulighd fo at spill Computspil mod and. Mdbing din gn PC, og slut dn til vos supntvæk. D også mulighd fo Nitndo wii på vos stoskæm. Døgnt afvkslnd md divs konkunc og spil. 6WHG 8QGHUYLVHU Kn Rjshold: Ntwknd Tidspunkt: ld dig i og u tilm kal d g i to å. 6 kot knalltkøkotu, sfå undvisnin ø k fyld 1 t u all fø d hvo d ligtig ln, t½å lovp kus omssko du dt Ønsk ningn i Ungd kan påbgynd. dit du ha is undv 0 lktion. Du skiftnd dag d fo at ny knalltud c 3 n å n i fo a g l d t h s c m d fo ø å o k n nd R ds stø isning æm Undv tilmld dig, dslsdag. S n sid og/ll U u fø Jo fø d til din 16 ås kolns hjmm t s køko på Ungdoms tafik.dk dannls fik a t k sik Tosdag 24/1 til 11/ Møllvangsskoln, Rønnd 6LJQH )LVFKHU ok til ing n gld m il t n kotm d kan kommtaktokøkot i nudnø k o t Tak ign, og s o n, kan du tag skoln afhold talingn: Vi pøv kal du i mak t. Ungdoms s af dltagb dslså.s fæ fo ld i / ig o s t h n g t a t li n in p æk og lvist fi oln i v g, lov domssk udgift som d ingskøsl, bø ls, stmplm n ld stånd visning, tæ us, pøvafho d s Toiun sthjælpsku fø latt by. pøvg Dato: -t 4.apil :30 :0 Tosdag 19 ln, Rønnd ko Møllvangss P -DNRE %HUJ RO VK /\ E FR -D Piod: Tidspunkt: Std: 8QGHUYLVHU akou Vi gntag f tå fa Fun-Dan ts fantastisk wknd. Sa m m Du få muligh ak. D plads til båd b mn md Dnnis gy d oplv glædn fo at udvikl tknikk og sa nd og øvd. m nå på pøv og ud ns fysisk fomån og m mn md and ntal styk sæ vi tts Lødag læ vi kls. Pakou btyd kunst n hi ns gn kunn nandn at knd og d indø at bvæg sig. n vs tknikk, og i bus til JiYo Pa sætts på pøv og udvikls k i Østadn. Sø ndag kø vi, vdns støst du få muligh Pakou Pak d fo at vid, hv udvikl tknik sublim øvls kn og fota o. g ny

20 Vint, foå og somm 2013 Opstat fa d. 21. janua (ug 4) Fax Ungdomsskol tilbyd ign n ækk spændnd og læig undvisningsaktivitt og oplvls. Info og Fakta om din Ungdomsskol Ungdomsskoln tilbyd Undvisning i Dalby, Fax, Fax Ladplads, Haslv, Kais og Kongstd / Rønnd. Ungdomsskolns tlfontid tlf ll tlf Mandag til tosdag fa Ell ft aftal. Hvm kan væ md i Ungdomsskoln? All ung d bo i Fax kommun fa 7.kl.(13 å) til og md 18 å. På ungdomsskolns hjmmsid Nå du ha tilmldt dig t hold tilmldingn bindnd. Vi fovnt du mld dig fa holdt, hvis du alligvl ikk kan dltag, samt mld afbud til din Undvis hvis du skull bliv fohindt i fmmød, gundt sygdom ll andt. Du kan gatis bnytt bus mllm d stø by, til d flst af ungdomsskolns aftnhold. Fo at kunn bnytt bus svicn, dt nødvndigt, at du tilmld dig bustanspot. Altnativ mulighd Viatu Busplan Busplann kan fa 18. janua ss på Væ opmæksom på, at busplann vil bliv tilpasst d lv d tilmld sig køsl og dmd kan ænds fl gang i piodn. Ænding oplyss på hjmmsidn. Elktonisk btaling: Som udgangspunkt dt gatis at gå i Ungdomsskoln. Mn nogl af holdn, tu, fst, knalltkøkot, taktokøkot, jagtholdt m.v. ha dlvis gnbtaling. Btalingn fotags lktonisk via Ungdomsskolns hjmmsid. Samm std som du tilmld dig holdn. D kan btals md Visa Dankot. Nå du loggt ind og ha valgt tilmld og btal vil d væ n Vjldning, til hvt nklt tin i btalingn. Fo nklt holds vdkommnd skal d btals fø tilmlding aktivs, f.ks. gigantfstn. Vd Rjs indbtals t tilmldingsgby, ftfulgt af at, fodlt ov fl gang. Mislykks dn lktonisk btaling, så ing ll mail, og vi find n løsning. Ungdomsskoln aang i samabjd md Foningslivt Sommskol i føst ug af skolns sommfi, md ca dltag. Ungdomsskoln aang stand- og vandaktivitt und navnt vild, våd og Sjl fo kommunns ung sidst i skolns sommfi oftst i ug 30. Ungdomsskolns mail: Kst. Ungdomsskolld Sigud Bønnum E.mail: Tlf: Vicungdomsskolld Nils Kistian Madsn E.mail: Tlf Afdlingsld Tobn Sønsn E.mail: Tlf Ktty Pdsn Tlf E.mail E sammnsat af n pæsntant fa kommunalbstylsn, Dansk Abjdsgivfoning, LO, Folkoplysningsudvalgt, Foældpæsntant fa Folkskoln samt to mdabjd og 2 lv i ungdomsskoln. Ungdomsskolldn sktæ fo bstylsn. Ands Guldhamm Pt Nilsn Gitt Blum Pia Paask Hnning Rybg Hans Søndgaad Mikal H. Hansn Nyvalg Sigud Bønnum Fomand Næstfomand/DA Byådspæsntant Rpæsntant fo LO Rpæsntant fo Folkoplysningsudvalgt Rpæsntant fo Mdabjdn Rpæsntant fo Mdabjdn 2 lvpæsntant Sktæ fo bstylsn D kan læss m om Ungdomsskolns aktivitt på Vi glæd os til at s dig! Ungdomsskoln dn sj - D plads til dig og mig! Md vnlig hilsn All ansatt i Ungdomsskoln. Sommskol 2013 I Ungdomsskoln ha du indflydls på dit holds faglig indhold og gnnm lvådt, kan du mdvik til at udvikl hl Ungdomsskoln, foslå ny hold tc.. Ja, hvis du ha n god id, kan vi måsk hjælp, md at få dn føt ud i viklighdn. Undvisningsklass tilpasst foskllig lvgupp, d ikk gå i kommunns folkskol og pivatskol. D Ehvvsklass fo skoltætt ung samt Pigklass og Dngklass.

21 UD SA LG! SPAR HELT OP TIL 70% PÅ RESTSTØRRELSER 40% PÅ ALLE SÆSONVARER FRA NÆVNTE BRANDS STARTER TORSDAG DEN 3. JANUAR KLOKKEN 9 30 THE Nodal OLYMP BORAS SKO TILBUDDET GÆLDER OGSÅ HABITTER OG BLAZERE SØNDAG DEN 6. JANUAR HAR VI ÅBENT KL din jansbutik

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Mørke afviser at tage lortet

Mørke afviser at tage lortet Høingssva fa Møk og til biogas-plan Skødstup vd at væ kla til håndboldsæsonn Pmi på ny udgav af scincfiction klassik SIDE 4 NYHEDER/SIDE 2 SIDE Tisdag dn 7. august 202 Ug 32, 94. ågang Til all husstand

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.ktmindugavis.dk TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009. NR. 23. 4. ÅRGANG Vi ha ÅBENT TORSDAG d. 4. juni kl. 13-17 LUKKET fdag Gundslvdag. Slagt MORTEN Standvangn 4 Tlf. 6532

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere