AKTUELT MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling"

Transkript

1 E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og nu skl t unsøgs, om kvæg og svin også h gvn f fsklningn, og om t kn btl sig. Ejn f Kosø Mmk gnåbn inn påsk t konkusmt Pæstø Mmk m scnvnt folk i køkknt og bg iskn, og intssn fo t åbn ny lokl mmk sto. 5 AKTUELT MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED ØKOLOGI ERHVERV 6. mts 2015 n ågng Punktum i vnsg En ålng sti om søs fosn ikkvn nt. Søn li ikk un t unvæ ikkvn nogl tim om nttn, nå t fys VELFÆRD AF KAREN MUNK NIELSEN Gulgn ov Foo Fi i Bll Cnt si Rkoltgls på gnlfosmling Nå P Kølst i g kl by vlkommn til åts gnlfosmling, stå hn ov fo 370 foningsmlmm, hvilkt t støst ntl nognsin til n gnlfosmling i Økologisk Lnsfoning GENERALFORSAMLING AF IRENE BRANDT - Dt fntstisk positivt, t så mng mlmm bkk op om foningns bj. Og unst om kommt fo t klpp ll vs, så vis t sto fmmø på gnlfosmlingn, t Økologisk Lnsfonings mlmm bå ngg og ynmisk, sig P Kølst fou fo gnlfosmlingn. Hn fobt på og s fm til, t gnlfosmlingn skl btt foningns insts i t fogngn å. - Mn vi h også bugt mng ssouc i bstylsn på t s fm. Abjt m t fomul n ny vision, mission, sttgi og instsomå fo Økologisk Lnsfoning h væt fntstisk spænn, og jg glæ mig til bttn på gnlfosmlingn om foningns kus næst fm å, sig P Kølst. Ministbsøg Nå P Kølst h but vlkommn og fmlgt bstylsns btning, ovtg føvminist Dn Jøgnsn tlstoln. - Vi gl fo, t Dn Jøgnsn komm fobi og tl til os på gnlfosmlingn. Hn h lig sin, hn blv minist, vist, t hn viklig vil økologn t got. Dt ikk n slvfølg, så vi sætt pis på n politisk opbkning til økologin, vi oplv fo tin, sig P Kølst. Fmtin Eftmign stt m fmlæggls f foningns gnskb, t gsonpunkt, som fovnts t uløs bt på gnlfosmlingn. - Jg håb ikk, bttn om økonomin komm til t ovsku n bgjsting, som iskussionn om visionn, missionn og sttgin ftfølgn skl giv nlning til. Vi skl læ f fotin. Dt h vi gjot, og gnskbt fo 2014 n ngngsfotls, hvilkt bugttt fo 2015 også vis, sig P Kølst. Ny mlmsgupp, ny fguvlg og t nyt nvn til foningn skl også bhnls på gnlfosmlingn, inn ltgn kn tækk sig tilbg og skift til nsskon, som fohåbntlig bliv bugt ittigt til ftnns mlmsfst. Læs ln si 2 Læs om gnlfosmlingn si 4 og 5 Føvministn sætt nu punktum i n lngstkt sg om, hv t bty, t svin ifølg Lov om hol f unøs svin skl hv pmnnt gng til fiskt ikkvn. Dt sk m t lovfoslg, fjn n pssus om, t føvministn skl vi pgffn om gng til vn i invæn folktingså. Dt skl hn ltså ikk læng. Bg lovfoslgt ligg ålng iskussion mllm mynigh, Dyns Bskyttls og svinpoucntn om, hvo vit t t vlfæspoblm, t vnt i pio fys om nttn, så søn ikk kn ikk. Fosk h omgng væt i gng m t unsøg svins ikkmønst om nttn og snst vut igivn søs fæ, nå i kot ll læng ti blv fohint i t ikk vn. Konklusionn på nn unsøgls v, t sks tims fvæ f vn hvkn påvik igivning, mælkmæng ll søns fæ. Dt også nn konklusion, føvminist Dn Jøgnsn lægg vægt på i bmækningn til lovfoslgt. Unig ognistion Økologisk Lnsfoning og Dyns Bskyttls ikk på linj i sgn. Hvo Økologisk Lnsfoning hils løsningn vlkommn og håb, t kontolløn vil nlægg t pgmtisk vuing, nå kontoll ikkvn om vintn, mn Dyns Bskyttls, skl opstills tningslinj fo yns kv på vn u f n ktull vin.

2 2 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 MENNESKER & MENINGER Økologi Dnmk! Sttgisk økonomiågivning f ØL Økologisk Lnfoning h nst Stin Hjnø Jøgnsn som chfkonsulnt til t vtg sttgisk økonomiågivning fo økologisk lnmæn. Dt tnkn, t Stin skl bistå økologisk lnmæn i t optim og uvikl s bift inn fo økologisk mm. Dt i g ikk usævnligt, t t føst ltntiv iftsøkonomn pg på n tilbglægning til konvntionl pouktion, hvis n økologisk lnmn komm i økonomisk vnskligh. H vil Stin kunn gå in og væ m t til nlys om ll muligh inn fo n økologisk ift tænkt ontlig ignnm, og v fsthol og uvikl n nklt økologisk lnmn. - D Stin Hjnø Jøgnsn 100 pct. bj inn fo t økologisk omå, vil hun væ sæls got in i, hvilk muligh inn fo økologisk mm, og m vil hun også væ t oplgt vlg fo lnmnn, nå skl fhols mø m png- ll lkitinstitut, sig flingsl Ol Bloch Engllyst. Stin Hjnø Jøgnsn unnt jobugsøkonom og HD i ognistion og lls. D snst 13 å, h hun bjt i DLBR og hos Sgs - føst som iftsøkonomikonsulnt og sn å som flingsl. LEDER AF PER KØLSTER Foåt så sgt komm, og i å bnk t på ll nu v ingngn til mts. Og nå u s blt fhol vi vos ålig gnlfosmling, som i å ml om kosto tilslutning m op mo 370 ltg! Om t så skyls, t skl lms m kitik ll øss f næn opbkning til bstylsns bj, vil vis sig, nå iskussionn titionn to bul løs. Fo nok f ting, vi skl vn og j. Vi skl gnnmgå sulttt f foningns ktivitt, og fæst kn væ i tvivl om, t økologn ikk h liggt på n l si, og t vi ufo og ufot på utllig font. Rsulttt hnl også om foningns økonomi, hvo vi stmm blln og skl fokus på gnkpitln fo t væ polst til t tg imo usving, som kn væ svæ t fous. M n nom ktivitt og ll ufoing, vi stå m, kæv t n mgt stm stying f vos pngkss. Og mit un t hl ukk føvministn, Dn Jøgnsn, op og tg imo vos byg f spøgsmål. Vos nglsk nvn t smm, og t h t væt læng, nmlig Ognic Dnmk. Dt fung got, og vi hol mgt f t i vos intntionl smmnhæng. Og fo ikk t tækk pinn læng, så t bstylsns ønsk, t vi fmov skl h Økologi Dnmk. Så simplt. Vos nuvæn nvn giv nlning til mng mningsfostyn fjlciting og m n ukl og usikk kommuniktion. Dt mn vi, t vi få yt op i m nvnfoningn, og smtiig mn vi, t vi mm t jligt konstuktivt og obblttyigt buskb m nvnt Økologi Dnmk. Hligvis kl smfunt på vos insts. M gingns hnlingspln og m t mk som tilsynln kun vil voks, mng positiv poblm. Fo t nvig ikk b i økonomin mn også i vos pioiting, fmlægg bstylsns foslg til sttgi fo kommn å og i folængls hf vos foslg til t nyt nvn. Dt sist kl måsk på følls n t føst. Sttgin vos omjningspunkt fo t skb foning og fobing, som vi ll ønsk. I t hl tgt t fgøn slv t sætt sjl, lægg kusn og hol ot. Dt kæv n pln, ygtig mbj, n nggt mlmssk og n soli økonomi. Og så nvnt n slgs køll på histoin. Og fo ikk t tækk pinn læng, så t bstylsns ønsk, t vi fmov skl h Økologi Dnmk. Så simplt. Vos nuvæn nvn giv nlning til mng mningsfostyn fjlciting og m n ukl og usikk kommuniktion. Dt mn vi, t vi få yt op i m nvnfoningn, og smtiig mn vi, t vi mm t jligt konstuktivt og obblttyigt buskb m nvnt Økologi Dnmk. Vos nglsk nvn t smm, og t h t væt læng, nmlig Ognic Dnmk. Dt fung got, og vi hol mgt f t i vos intntionl smmnhæng. Vos buskb ntyigh, nklth m sty på mskinummt og t kig u i fmtin, så vi kn sigt ft n vn, tænk og hnl økologisk - til glæ fo mnnsk, yn og Jon. Jg fostå got, hvofo så mng f foningns mlmm gn vil væ m til t iskut på fg og løg. Og fst slvfølglig, titionn to, n go. Vi ss! Ugiv Økologisk Lnsfoning Silkbogvj Åbyhøj Tlf Ukomm 22 ugivls åligt Oplg ISSN ØKOLOGI Rktø (nsv.) In Bnt Rign/nnonc An Bj ERHVERV Jounlist Jkob Bnt Jounlist Kn Munk Nilsn Abonnmnt Avisn kost 34,95 i løsslg. Et åsbonnmnt kost 695k. (kskl. moms). Bstil på mil: Tyk Skiv Folkbl Økologi & Ehvv Rigs ufhængigt f politisk, økonomisk og ognistoisk intss. Dbtinlæg: Rktionn motg gn btinlæg f vos læs. Sn it inlæg til: Omfng: Mx nslg inkl. mllmum.

3 MENNESKER & MENINGER 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV 3 INDHOLD: Økolog åts fugtvl AKTUELT 6 MARK OG STALD 8 Ingn løsning på lugt 4 Nyt uvlg fo gåbutikk og loklt slg 4 Fguvlg fo min og lsiig lnbug 4 Pofssionll køkkn skl hv n pls i ØL 5 Almn unsku 5 Lnsfoning hø fotin til 6 Dt ikk n nklt fobugs nsv t gunvnt 7 Lovæning tilgos økologisk ntuplj Mn kn nbing poblmt gnnm lv slgtl og foing m kon, mn hngislugt kost stig fo mng fsot svin Poul Rytt Lsn, Hnup Skov Fugtplntg, åts hvvsfugtvl Bstylssmlm Jn Jg, Bnchuvlgt fo fugt og gønt, motiv vlgt f Poul Rytt Lsn: - Åts fugtvl n pson, som ikk fl i m omgivlsn, mn som mgt ktiv på t hvvspolitisk flt inn fo sit omå. Poul Rytt Lsn h nok vlgt n svæst f ll pouktionsfom inn fo knfugt: Hn h vlgt t væ økologisk vl. - Poul Rytt Lsn bug n sto l f sin ti på t få inyls, ikk kun fo t fhjælp gn poblm, mn i lig så høj g på kollgs vgn. D kn lti ns t l til t fvikl pktisk fosøg i plntgn, og t sjælnt, t mn møs m t nj. Fokus på mmvilkå - I øjblikkt hn blnt nt fomn fo Fugt-, Bæ- og Gønt uvlgt un Økologisk Lnsfoning og Dnsk Gtnis pæsntnt i n fglig følggupp fo ltntiv plntbskyttlssmil. H pøv Poul Rytt Lsn t få åbnt op fo n øgt tilgng til spøjtmil til n økologisk pouktion, blnt nt n goknls f insktmilt Nm. I følgguppn også st fokus på mmvilkå, som n økologisk pouktion h, hun psticifgiftn. 9 Kyllings vlfæ hlt Ammoniksvining på føn t poblm i n økologisk slgtkyllingpouktion. I 2014 v føns tilstn kun tilfsstilln nogl få sommmån 11 Plntvl vnt på vækst Mkt voks, mn plntvln h til go t s t omst til b økonomi og omlægning f m jo 12 Hv gul Un knns kftig skl gmm sig ngi og mthionin i n mæng, gø t økonomisk ttktivt t fskll. Ægpoucnt Jn Volm gø t, og t n go fotning 14 Biomil ingn succs Tos vholn intss fo kompostvmnlæg t nnu ikk lykks t tbl ffktiv biomil i Dnmk, bå kn pouc vm og go humus MAD OG MARKED 16 Pæstø Mmk gnåbn Ejn f Kosø Mmk gnåbn Pæstø Mmk m scnvnt folk i køkknt 17 H ny tns Inovtionshøjn v sto og æsttikkn uimostålig, vu fmtisfosk Bith Linl, som h spottt ny tnns på vns støst økologisk føvmss BioFch køkkn skilt m Ø t Dt isæ n offntlig omlægning, som åsgn til, t ntllt f økologisk spismæk h unt Fnk Jnsn motg Åts Øko Pis Kost & Enæingsfobunts fomn, Ghit Py, fygt, t omlægningn til økologi skb øgt ps på nstt i lnts offntlig stokøkkn 20 Økologin fosvin i bøposn Pi Phn bug kun økologisk ingins i sin bø, mn t må hun ikk skilt m, slv om hun h t økologisk spismæk i gul}} Dn økologisk gossist intt shop-in-shop-fling i ll Løvbjg-kæns butikk 10 Fl vil sælg æg Mng lnmæn oplv n stign ftspøgsl på økologisk æg, og t h fåt bå økolog og konvntionll til t unsøg mulighn fo t uvi biftn m n ægpouktion Nyhn sto i kø 18 Innovtionn blnt ustilln på Copnhgn Foo Fi vin om n skæpt konkunc og n sto tilli til fotst vækst i n økologisk foosvic-bnch Vi h motgt: Tænk nyt hnl gmmlt! Jg h læst P Kølsts l Eftspøgsl un ubu i Økologi & Ehvv n. 561, og jg kn på stån fo opgn n l viksomh og bnch, som vil giv s høj m fo lit m ftspøgsl. Ugngspunktt fo økologisk lnbug t bst mgt pivilgt, og vi mng fobug, vil giv vos vnst m fo lit - og nvnlig m vi - økologisk lnbugspoukt. Sttn stå også ivigt i kulissn og hpp på økologn. Nå P Kølsts l lligvl os f pssimism, t ft min vuing, foi n fjl i hns nlys: Dt fulstænigt igtigt - histoisk st - t t økologisk lnbug v t tg skn i gn hån, vnt t ystt fviklingsscni til n sollys succshistoi gnnm skblsn f gn nlsbvægls. Dt cntl lmnt i P Kølsts tækning t fomt håb om t gnskb tilli og vision i n nnsill skto. Dn nnsill skto gik fllit i 2008 og komm ikk ign i n skikkls, vi h knt n tilig. D t økologisk lnbug i 1800 tllt tog skn i gn hån, v t gnnm nnls f gn små lokl btlings- og nnsiingskil. Hvon t økologisk lnbug skl ognis sin ny btlings- og nnsiingsmoll, må t væ op til økologn slv t sætt mm fo. Og opgvn blvt mgt ltt i g n fo 150 å sin. Dnskn og unlnsk kun blvt mgt, mgt ig n ngng, og nttt, bitcoin, cowfuning og ll n btlings- og nnsiingsmoul, un vjs, gø t nmt t uskift computns vlutpogmm m btlings- og nnsiingspogmm. Min kon og jg bug mgt bnzin på t hjmsøg nosjællnsk Im på jgt ft økologisk v, og vi vil m glæ btl økolog fou fo t ll t p å gngn fo t sp på CO 2 -blncn. Jg kn n nosjællæn, h t på smm må, så, P Kølst, t b om t tg nnsiingsskn i gn hån Avokt Jcob Bn Ru, Pæstlosvj 47 B, 3370 Mlby Ring fo t ufopligtn tilbu Gtis mlmskb t føst å Vi smbj m Økologisk Lnsfoning

4 4 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 GENERALFORSAMLING GF KORT: Fjn spøjtgiftn f økologin FORSLAG: Ans Lingå h insnt t foslg til t sttgisk instsomå i Økologisk Lnsfoning, ØL. Foslgt skl bhnls på foningns gnlfosmling. I sin bskivls f foslgt skiv Ans Lingå: - I 2010 vtog gnlfosmlingn, t Økologisk Lnsfoning skl bj m t få ufst nvnls f spøjtgift i økologisk lnbug. Vi h sin fåt Nm (Azichtin) og kliumcbont in i Dnmk. I mng n uopæisk ln nvns sun synttisk gift som kobbfobinls. Og hvis nogn vil mksfø m, så h vi m også i nsk fugt. Listn ov mulig spøjtgift lng. S Bilg 2 til økologifooningn og kn jo ll nvns i Dnmk ft tillls til mksføing. Dt også ufoståligt fo fobugn, t vi nvn spøjtgift. Nu også i plntvl. Ans Lingå foslå fo, t ØL fopligt sig til t bj hnimo t ll pstici, fungici og hbici fjns f økologifooningn, og t på næst ås gnlfosmling vil bliv givt n btning om bjt og opnå sultt. Ans Lingå foslå også, t tl om t to-åigt instsomå. Hvo komm pngn f? ØKONOMI: Som t fmgå f tikln på næst si, hv Økologisk Lnsfoning, ØL, n omsætning på lig got 70 mio. k. i hlt pæcis: k. Intægtn stmm f kil. Dls mlmsbig, som i 2014 ugjo k. - ll c. 5,5 pct. Dls gv, sponsot tc. som ugjo k - ll c. 0,5 pct. Dls ktivittstilsku (pojkt) som ugjo k - ll c. 70 pct. Dls slgsintægt som ugjo k - ll c pct. I bugttt fo 2015 fovnt ØL, t omsætningn vil stig m næstn 10 mio. k. D bugtts såls m fmgng på mlmssin, og mn fovnt t få sponsointægt og intægt gnnm pojkt. Til gngæl bugtts m fæ slgsintægt. Nyt uvlg fo gåbutikk og loklt slg Nyt fguvlg skl skb synligh omking t lokl slg og gåbutikkn NYT UDVALG AF IRENE BRANDT D mlmm f Økologisk Lnsfoning, ØL, som ønsk t støtt stiftlsn f Fguvlg fo gåbutikk og loklt slg, skl tiligt op 7. mts, fo møt stt kl og fogå i Vingst, hvo Økologisk Lnsfoning ov to g fvikl sin gnlfosmling og åsmøn i foningns fguvlg. Inititivt til t tbl t fguvlg fo gåbutikk og loklt slg usping f n ækk fmø fo gåbutikk, som Mksflingn i ØL h væt væt fo i løbt f Møltgn ns om, t h så mng fælls poblmstilling, som gn vil hv løftt op på uvlgsnivu i ØL. Uvlgt få til opgv på vgn f ØL i ovnsstmmls m f bstylsn ustukn tningslinj t vtg økologisk gåbutikks intss hun: Stløsslg og gåbutikk m slg ikt f gån Rglsæt og kontol f ovnstån Mikopouktion Væ opmæksom på mulig fsætningsfohol/fsætningsktivitt spcilt fo nn gupp Opsmling og ubls f vin og fing Abj ktivt m ktivitt, som kn fsthol og øg mlmsgunlgt Ag sping til fglig- og fgpolitisk opgv og pojkt Styk ntvækt og smmnholt inn fo økologisk gåbutikk og mikopoucnt Løbn væ opmæksom på histoi/mæksg inn fo økologisk gåbutikk og mikopoucnt til fg- og gspssn. På t stiftn åsmø skl ltgn vælg fm pæsntnt og n supplnt til uvlgt. Uvlgt konstitu sig ft og vælg n fomn, som h tlsmnsfunktionn inn fo omåt økologisk gåbutikk. Økologisk Lnsfonings pæsnttion i kstn fo inn fo fgomåt vtgs ligls f uvlgts mlmm ll f uvlgt upg pæsntnt fo fgomån, og t uvlgts opgv t smbj m n foning/ognistion på omåt m intsssmmnfl. Fguvlg fo min og lsiig lnbug Susnn Hnsn og Ans Lingå stå bg ønskt om, t Økologisk Lnsfoning optt t fguvlg fo min og lsiig lnbug. D tg blnt nt fsæt i n ppot t komptncuvlg v til ØL i fobinls m gnlfosmlingn sist å. Hi foslog bjsguppn blnt nt, t foningn hjælp t ntvæk f min poucnt i gng, som kn big til pojktuviklingn på smm må som fglig uvlg. Fou hv komptncuvlgt fækkt ufoing, som små, økologisk lnmæn stø på, som h o i s lnbugs støls. - Dt vos intyk, t komptncuvlgts ppot ikk I tilstækklig g h fåt foningn til t øg fokus på omåt. Dt ntuligvis n lng og sj pocs t få ænt foholn. Fo t sik, t vblivn fokus på omåt, foslå vi, t optts t fguvlg fo min og lsiig lnbug, skiv Susnn Hnsn og Ans Lingå i s instilling til gnlfosmlingn. D unstg, t h n intssomå n stø lnbug. - Vi h fokus på småsklpouktion, gåslg, loklt slg mm. Vi h også n nn omkostningsstuktu. Vi h lin intss i sto supmkskæ som Coop og Føtx og i kspot. Fo os bty ministtiv blstning lngt m n fo n sto viksomh, jo b kn btl sig f bøvlt. Ligls ministtiv gby tc. også n blstning. Rgl ufoms oft sån t pss b til sto lnbug og viksomh. Dfo mn vi, t Økologisk Lnsfoning h bhov fo t fguvlg fo min og lsiig lnbug, skiv foslgsstilln. D bliv bug fo stmmkotn på gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning 6. mts, fo mng inkomn foslg, skl bhnls. Sin 2009 h pofssionll køkkn kunnt søg om t få t økologisk spismæk, som okumnt økologipocntn i køkknt. I fobinls m Copnhgn Foo Fi i Bll Cnt i fbu blv t økologisk spismæk numm ult. Dnn intss fo t intouc økologi i pofssionll køkkn blønns nu m n vtægtsæning i Økologisk Lnsfoning. Foto: Stin Chistinsn. Pofssionll køkkn skl hv n pls i ØL Bstylsn i Økologisk Lnsfoning ønsk t t knytt køkknfglig tætt på foningn, smt inspi og iv økologin vi, smmn VEDTÆGTSÆNDRING AF IRENE BRANDT På gnlfosmlingn skl mlmmn f Økologisk Lnsfoning, ØL, tg stilling til t foslg f bstylsn, som ønsk t æn foningns 4, så også pofssionll køkkn kn ingå i guppn f foningns hvvsmlmm. - ØL oplv n stign intss og ftspøgsl f køkknfglig, om t bliv mlm som pofssionlt køkkn. Blnt nt m fsæt i Rgingns målsætning om 60 pct.økologi i offntlig køkkn, oplvs n stign tilslutning til økologin blnt køkknfglig. Fomålt m n ny mlmsgupp, t knytt køkknfglig tætt på foningn, smt inspi og iv økologin vi, smmn. Vi vil skb t foum fo og ntvæk f køkknfglig, som kn big m sping i fohol til ktull mn, ksmplvis pouktuvikling og lokl v, smt vinling inn fo pofssionll køkkn, skiv bstylsn i sin instilling. I instillingn pæcis bstylsn, t t mlmskb t køkknmlmsskb, t vil sig viksomhns køkkn mlm. D ltså ikk tl om t t psonligt mlmskb. Mlmsskbt følg viksomhn, ikk psonn. D vil væ n cntl kontktpson, som stå fo mlmskbt og h stmmt på ØL s gnlfosmling. Et pofssionlt køkkn ns h, som t køkkn, unlgt kontol f Føvstylsn, t vil sig: m i smily-oningn. D ikk kv om t bstmt nl økologi. D kn væ køkkn, som nnu blot i sin spæ stt m økologin, og skl inspis, og køkkn som got m på jsn m økologi.

5 GENERALFORSAMLING 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV 5 Almn unsku k mio. k blv økonomisk t igtig åligt å fo Økologisk Lnsfoning, hvilkt h givt nlning til t mknt ovlg i visoklæingn f folkvlgt viso REGNSKAB AF IRENE BRANDT I 2014 hv Økologisk Lnsfoning, ØL, n omsætning på k., hvilkt n vækst på 25 pct. i fohol til 2013; mn gningn v btlt, v sulttt t unsku i 2014 på k. og n gnkpitl, uct til k. Åsgn til tt ålig sultt h o i ting - blnt nt glæning i NtuEhvvstylsn m tilbgvikn kft og n ækk sttningssg i Lnbugsflingn. I fohol til foningns omsætning og gnkpitl unskut lmn og stækt bklgligt, skiv to folkvlgt viso i ØL, Kistn Dgn og Clus-Ebb Junk. D tilføj: Vi oplv stig n stm stying f foningns økonomi. Fmttt bø omkostningsstyingn i hvt nklt pojkt hv stot fokus og nsv hos n nklt pojktl. Vi blvt infomt om, t fotgt tiltg, som sik, t sttningssg ikk vil opstå i smm omfng fmov. Dy fjl Tobn V. Luisn, sktitschf i ØL, bkæft, t hnlt m hnblik på t ungå ny sttningssg: - Økologisk Lnsfoning kommt u f 2014 m t unsku på k. Dtt unsku føst og fmmst t sultt f n ækk sttningssg i fobinls m ubjls f Fællsskm fo ågivningskun i 2013 og Fjln bgåt f én mbj, som ikk læng bj i Økologisk Lnsfoning. Fo t ungå n gntgls, stmmt op på ministtiv pocu i Lnbugsflingn i fobinls m sgsbhnlingn, sig Tobn V. Luisn og tilføj: - Duov skyls unskut også tilbgbtlingskv ll mngln ubtling f tilsku f NtuEhvvstylsn. I tkt m t EU-Kommissionns viso h kitist NtuEhvvstylsns ministtion f Lnistiktspogmmt, h pæcist og stmmt gln. Dt h gjot m tilbgvikn kft, hvilkt h gjot t mgt vnskligt t mnøv. Aktivitt, fviklt i 2010 og 2011, kn vi jo ikk lv om. Rlistisk bugtt På foningns gnlfosmling 6. mts skl mlmmn uov t gokn gnskbt gokn t bugt fo Dt bugt, fmlæggs fo gnlfosmlingn, op m t ovsku på c. 1,5 mio. k. i Økologi & Ehvv h spugt Tobn V. Luisn, om 2015-bugttt st i lyst f, hvon t gåt i 2014, listisk. Lnsfoning hø fotin til Rsultt - J, t listisk! Bstyls og fomnskb h lgt vægt på, t vi skl n t ovsku, som vi to på, t vi kn nå. D sist to å h vi ikk lvt op til fovntningn. Dt mng go fokling på, mn i 2015 skl t lykks, sv Tobn V. Luisn. E omå, hvo stmmt op fo t nå t fovntt ovsku i å? - Vi h væt ll kpcittsomkostning ignnm og stmmt Omsætning Fotst unsku tos stign omsætningn Omsætningn i Økologisk Lnsfoning voks m 25 pct. f 2013 til Alligvl nt åt m t unsku på k., hvo kn stmms. Dt gæl også foningsomkostningn og psonlomkostning. Mn også nigh om, t vi ikk ln kn løs opgvn v bspls. Vi vil infø n m stm pojktstying, som også inbæ, t kn sigs nj til ny pojkt, hvis ikk nnsiingn tilstækkligt ækkn. Dt gæl spcilt tilsku f NtuEhvvstylsn, sv Tobn V. Luisn. 0 På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning skl bts. Ét hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn NYT NAVN AF IRENE BRANDT Bskiv Økologi Dnmk b ssnsn f bjt i Økologisk Lnsfoning n t nuvæn nvn? J, mn n sin bstyls, som mit i tvlhn m t uvikl n ny vision, mission og sttgi fo foningn også hn funt ti og nlning til t øft foningns nvn. - Som ognistion ækk vi mgt bt ov såvl smfunsmæssig som hvvsmæssig intss. Altså n usævnlig ognistion, bå h t kommcilt og t bt moktisk fomål. Vi h bhov fo t mningsfult nvn, lt fo ll t fostå og husk, ffktivt sik ublsn f knskbt til os, og som målttt unstøtt vos ny sttgi. Et nyt nvn skl bkk op om målt om n mknt foning m yb lokl ø, ktiv mlmm og stæk intssvtgls, smt skb gobun fo t ub økologi til ny mk, mk og mnnsk. Dt ny nvn skl bå signl, hvm vi, og fspjl n siøsitt og b, ligg i foningns bj, sig P Kølst, fomn fo Økologisk Lnsfoning. Hn h fåt til opgv t pæsnt foslgt på gnlfosmlingn, hvo også n visull l f foslgt om t nvnskift t nyt logo vil bliv pæsntt. Økologi Dnmk Bstylsn instill, t Økologisk Lnsfoning æn sit nvn til Økologi Dnmk. Økologi, foi t ssnsn f foningns bj og sg. Dnmk foi foningn h mbition på lnts vgn. Vi tg ugngspunkt i vos ø og t st, hvo vi isæ bj fo t uvikl og ub økologi, nmlig i Dnmk. Og uov bj vi smmn fo økologi intntionlt, bå i EU, i t globl sy og i fællsskb m n økolog, h s ø n st, skiv bstylsn i sin instilling til gnlfosmlingn. Ognic Dnmk - Vi h i n åækk bugt nvnt Ognic Dnmk i kspotbjt og i t intntionl bj. Et vlklingn og ffktivt nvn, som nu Vi få f vos yng mlmm også t vi, t lnsfoning hø fotin til. BESTYRELSENS INDSTILLING kopit f svnskn. Mn mng v ikk, t Økologisk Lnsfoning og Ognic Dnmk smm ognistion. Dt ny nvn vil smmn m t nyt og fælls logo få smhøighn mllm t intntionl og t ntionl nvn til t fl på pls, sig P Kølst og fotsætt: - Intntionlt st intssn fo nsk økologismbj og -politik sto. Vi mn, t nvnt Økologi Dnmk vil få n stæk bningvæi fo Dnmk, som vns føn økologintion m n højst økologisk mksnl, n stæk sttslig cticing og t stot smbj i bnchn og m politikn. Nvnt Økologi Dnmk - Ognic Dnmk skl giv vos bj t stækt og ntyigt fsæt - ntionlt såvl som intntionlt. Stå t til n sin bstyls i Økologisk Lnsfoning, så økologi kommt fo t bliv - også i foningns nvn; mn lnsfoning fo gmmlgs og ønsks uskiftt m Dnmk. Bkk gnlfosmlingn op om bstylsns foslg, så t sist gng, t tt logo bings i fobinls m omtl f Økologisk Lnsfoning h i visn. Foslgt til t nyt logo bliv pæsntt på gnlfosmlingn. F LØJ til ØD Dt opinlig nvn f 1981 v Lnsfoningn fo Økologisk Jobug, LØJ. I 2002 blv foningn til Økologisk Lnsfoning, ØL. Dt nu op til gnlfosmlingn om nvnt f 2015 skl væ Økologi Dnmk, ØD. U ov t ønsk om t nyt nvn, b ækk foningns bj ntionlt og intntionlt, ligg også n vis tæth ov t nuvæn nvn bg ønskt om t nvnskift. Dt fmgå f instillingn f bstylsn. Hi nævns n ækk ksmpl på, t Økologisk Lnsfoning glmæssigt kls v hlt n nvn. Hvilkt ifølg bstylsn skyls, t mns ot økologi ntyigt, så ot lnsfoning min fokln. Vi få f vos yng mlmm også t vi, t lnsfoning hø fotin til. Histoisk t knyttt til ønskt om t få omvnn - og måsk isæ os slv - til t fostå, t vi ækk hl lnt m vos ognising, skiv bstylsn i sin instilling.

6 6 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 AKTUELT Thyg Nyg., lnbugspolitisk snioågiv i Dnmks Ntufningsfoning, hv fou fo konfncn væt i gng v gnmskinn og v nåt fm til, t i hvt fl ikk økonomisk gun til ikk t omlægg hl lnt til økologi. Dnmks Ntufningsfoning h læng hft som målsætning, t lt lnbug i Dnmk skl væ økologisk. I slutningn f fbu stt tubo på bttn m n konfnc un ovskiftn: Ié til n vj fo lnbugt Dt ikk n nklt fobugs nsv t gunvnt OMLÆGNING AF IRENE BRANDT Svt : JA! sån inlt Thyg Nyg, lnbugspolitisk snioågiv i Dnmks Ntufningsfoning sit oplæg på foningns konfnc om Ié til n vj fo lnbugt. Spøgsmålt, som svt f til, v: Kn t l sig gø t omstill lnbugt til 100 pct. økologi og smtiig bv n høj intjning og bskæftigls. I tillæg få smfunt n ækk fol, og vi få opfylt ntu-, miljøog klimmål lngt billig, sg Thyg Nyg. Hn hv fou fo konfncn væt i gng v gnmskinn og v nåt fm til, t i hvt fl ikk økonomisk gun til ikk t omlægg hl lnt til økologi. Og og! - Jg gl fo, t I ikk spøg, om jg slv to på molln, sv hn, hn ft pæsnttionn f sin bgning og fobhol, hn ll slv skits, blv møt m n byg f kitisk spøgsmål. Slv økologn v kitisk: - Nå jg læs t h, så bliv jg m optgt f vjn til målt n f slv målt; mn t vigtigt, t DN nu tg bttn op, så også n nnsill skto, kn få øjnn op fo, t økologisk lnbug go økonomi, sg P Kølst, fomn fo Økologisk Lnsfoning. Hns kollg f økologisktionn i Lnbug og Føv, Hns Eik Jøgnsn, utykt også fobhol: - At omlægg nsk lnbug til økologi n pocs, tg ti. Og jg fotækk hlt klt n mksvt tilgng til omlægningn. Hll ikk Nils Hlbg, cntl fo ICROFS, v ubtingt bgjstt fo DNs uspil: - Fo mig t lit uklt, hvo DN fostill sig, t økologisk poukt, skl poucs i Dnmk, skl sælgs? E også 100 pct. økologi i tilhnln, ll må vi impot konvntionlt pouc v f ulnt? Vjn til visionn Eft n inln bt v nigh om, t hnsigtn bg DNs uspil v go nok, mn også om, t målt nok i viklighn læng væk i g n nognsin fø. Ls Phson, ministn iktø i Mku Anlskss, sg: - Slv gingns målsætning om t foobl t økologisk l inn 2020, kn isik t fl på gntionsskiftpoblmtikkn. Snsynlighn fo t n økologisk jnom bliv opkøbt f n konvntionl nbo, nå n økologisk lnmn gå på pnsion, nmlig mgt stø n chncn fo, t gån bliv købt f n økologisk lnmn, som fotsætt iftn. Ls Phson unstg og, t på tos f påvist mngl v DNs gnstykk, så vis bgningn tos lt, t t nt fktisk kn l sig gø m t l, vi h til åigh, t yk hl lnt økologisk og stig hv t lnbug. - Mn vi skl gø op m fostillingn om, t økologisk pouktion også skl fogå som bulkpouktion. Hvkn t konvntionll lnbug ll t økologisk lnbug i Dnmk kn konku m unlnsk lnbug på tt gunlg. Dfo skl vi stopp snkkn om t økologisk lnbugs stuktull tilpsning, fo stot IKKE b, sg Ls Phson. Dtilhnln gå m Ansvlighschf Thoms Roln f Coop fotlt på konfncn om økologisk poukts vj in på Coops hyl. - F n ll føst kontkt, vi lv om køb f økologisk gøntsg, kvt om økologisk poukt i butikkn kommt f vos mlmm. Sin h t vist sig, t kun, køb økologi, fktisk intssnt kun fo Coop. Dls mgt kvlittsbvist og loyl, ls ikk sæligt pisoint. Snst h Coop st pisn på n ækk økologisk poukt mknt n, hvilkt i jnu gv t mslg på økologi, tng 14 pct. I fbu flt stigningn i mslgt og til 7 pct. - Vos succskitium m n fm-åig økologikmpgn 10 pct. mslg. Så vi følg slgt m sto spæning nu, sg Thoms Roln. Succsn i Coop kommt så mgt bg på viksomhn, t n næst hul mgt hutigt kn bliv fosyningssikkhn. - Vi isik, t få skhlspoblm, sg Thoms Roln. At ll v i Coops butikk n g økologisk, ifølg nsvlighschfn fulstænig utopisk. Hn stt også spøgsmålstgn v, om t n fol fo lnbugts uvikling, t n m og m ovls til mkt. - Dn nnsill skto bø også spill m og gø t muligt t - nnsi n vætilvækst, n stign ftspøgsl på økologisk poukt giv økologisk lnbug, sg Thoms Roln. Ingn billig png I løbt f konfncn pg piln ign og ign på n nnsill skto, som n lvolig hæmsko fo omlægningn f nsk lnbug til m økologi. AP Pnsion én f få untgls, gnnm n invstingsfon, som minists i Dnsk Fm Mngmnt, DFM, h pnsionsslskbt væt på opkøb i t nsk lnbug og h nn vj bnt vj fo ung lnmæn, gn vill i gng som lnmæn, mn som ikk kunn js kpitl til t køb n gå. Blnt gå, AP Pnsion h opkøbt, to økologisk gå. - D go gun til t invst vos pnsionskuns png i lnbug. Blnt nt t n intionssikk invsting, fo m t ll sist, folk ikk skl hv, sg Tobn Ansn f DFM. Hn pæsnt fotningsmolln, giv pnsionskunn t ntfkst på 6,5 pct. og fopgtn f gån føstkøbst på gån ft ti å, hvo hn btl AP Pnsions invsting + 80 pct. f væitilvækstn på jon fo t ovtg gån. Dtt gnstykk gv nlning til kommnt f ltgns si, hvof mnt, t fkstt på 6,5 pct. v fo mgt. - Billig png ns ikk; mn ns nogn, fivilligt vil giv fkl på 2 pct. f fkstt på s pnsion til fol fo invsting i økologisk pouktion, så kn vi got lv n pulj til tt fomål, sg Tobn Ansn og opfo mlmmn f Dnmks Ntufningsfoning til t tg t inititiv i nn tning. Fj politik Dn nnsill sktos nn pæsntnt på konfncn, Ls Phsson f Mku Anlskss, hv foslg til, hvon gntionsskiftt og økonomin på økologisk gå kn styks. Hn opfo blnt nt til øgt fokus på t tbl min og mllmsto bug, som smbj om iftn, i stt fo nsiigt t sts på mgt sto lnbug. - D også bug fo fosøg m ny jfom, så ung lnmæn ltt kn komm in på gån; mn t kæv æning i plnlovn, fo i g t ltt t få lov til t bygg n silo n n kst bolig på n lnjnom, sg Ls Phson og fslutt sit inlæg m n opsng til politikn: - Askil miljøgulingn og fobugnsvt. Dt ikk n nklt fobugs nsv t gunvnt! Politikn tø ikk t tg opgøt m lnbugt; mn t vigtigt, t vi tylig omking, hvilk opgv sttn skl løs, og hvilk mkt skl løs... Dt komm til t tg ti t få omlgt lnbugt i Dnmk til økologi; mn h vi ikk tilig m succs omstuktut smfunt?

7 AKTUELT 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV 7 Lovæning tilgos økologisk ntuplj Folktingt h ænt lov om plnlægning og lov om ntubskyttls. Lovæningn skl bn vj fo Gønt Dnmkskot, som n uløb f Ntupln Dnmk NATURPLEJE AF IRENE BRANDT Folktingt h vtgt n lovæning til Ntubskyttlsslovn, sik t tbls t Gønt Dnmkskot, som skl sik, t væiful ntu bins smmn inn 2050, så vil y og plnt få b pls og lvvilkå. Dt gønn Dnmkskot skl giv t smlt ovblik ov ksistn og potntil ny ntu som gunlg fo n fokust ntuinsts. Lovfoslgt infø t fobu mo gøskning og spøjtning på 3-bskytt ntuomå. Rgingn vu, t fobut imo gøskning i pksis få btyning fo ng- og stnngsl, hvopå hitil h væt n hitiig lovlig ift m gøskning, svn til c h - ll lit m n n fjl f bskytt ng. Fo øvig ntutyp, omfttt f n foslå bstmmls, gæl som ugngspunkt ll t fobu mo gøskning. Al, nvns til fgæsning fo økologisk husy, untgs f fobut mo gøskning fo t unstøtt målsætningn om t styk økologisk jobug. Gø ntu til hmonil Økologisk Lnsfoning foslog i sit høingssv, t Folktingt i stt fo t giv økologn positiv sæbhnling i lovn, så bu Miljøministit i stt æn gln fo opgøls f hmonil, så ll 3-l, fgæsss, kn ingå ikt i opgølsn f hmonilt - hos ll lnmæn - også slvom fotst ikk må nvns gøning ll spøjts på lt. Dtt foslg h miljøminist Kistn Bosbøl fvist m følgn bgunls: - At l l, ikk må gøs, ingå som hmonil, i mosti m fomålt m hmonigln og i sti m Nittiktivt. Fomålt m hmoniln ntop t sik, t ovnsstmmls ll hmoni mllm ntllt f husy og t l, som husygøningn ubings på. Hvis mn mgn l, ikk må nvns til gøning, vil t bty, t øvig l kn få mgt m gøning, og t vil jg ikk væ m til. Hvofo h Miljøministit vlgt n positiv sæbhnling f økologn fm fo n løsning, hvo hnsigtn m logisk, og hvo ll bhnls ns? Nå l, nvns til fgæsning fo økologisk husy, lligvl foslås untgt f fobut, skyls t gingns målsætning om t foobl t økologisk l i 2020 og sælig kv, stills til t yn gå u og gæss n sto l f åt. Untglsn ltså ikk bgunt i ntufglig hnsyn. MILJØMINISTER KIRSTEN BROSBØL -Dt t politisk vlg, hæng smmn m gingns målsætning om t øg t økologisk l. Vi h vlgt t untg 3-ng og stnng, som nvns til fgæsning f økologisk husy, f fobut mo gøskning. I og m t gingn ønsk t øg t økologisk l og også skb m ntu, vu vi, t vi m tt kompomis kn opnå bgg l. D nmlig t kv om, t økologisk husy - i mosætning til husy f konvntionll bift - skl på gæs n sto l f åt. Uænt pksis Lovæningn bty og ikk, t økolog nu kn ingn ll ng, fgæss m husy i s hmonil. Dt oplys, Thoms Hllsn, f Dt åbn ln i Ntustylsn: - Untglsn f 3-bskytt ng og stnng, som nvns til fgæsning fo økologisk husy, bty i pksis, t gøskning kun kn fotsætts, såfmt tt fogåt på bggun f n hitiig lovlig ift. På øvig 3-bskytt ng og stnng, som ivs økologisk, gæl t fobu mo gøskning. D må fo ikk æns pksis hun gøsks u ov n hitiig ift, foi tt vil væ i sti m ntubskyttlsslovns 3. Potst I Lnbug & Føv blv i høingsfsn potstt imo t økologn skull hv fol i n ny lovgivning: - Untglsn hnviss til t unstøtt gingns målsætning fo økologisk jobug. Lnbug & Føv n t konstuktivt t gingn gn vil fmm n økologisk pouktion. Vi n imilti t tt bø hvil på positiv incitmnt fo økologin fm fo ylig stiktion fo n konvntionll pouktion. Agumntt om n untgls fo økologisk poucnt i nn smmnhæng sun vnskligt t fostå, st i lyst f ministns gn bgunls fo, hvofo t fobu mo gøskning nøvnigt. Økologisk husygøning/gøskning f ntul h lt nt lig n smm ffkt på tsivsitt som konvntionl husygøning, ligsom fgæsning m konvntionlt kvæg h smm positiv ffkt på lt, som fgæsning m økologisk kvæg. Dfo bø untglssmulighn uvis til t omftt ll typ bift, bliv ikt mt i fohol til s sævnlig ift. Subsiiæt må untglsn som minimum ustækks til t omftt ll bift, hvo fotgs fgæsning på bøt l. Sv til politik Kitikkn f L&F blv fulgt op f Pi Alstn f Dnsk Folkpti, som b Kistn Bosbøl fokl, hvofo gøs foskl på økologisk lnmæn og konvntionll lnmæn, fo så vit ngå gøskning i 3-omå? Htil sv Kitsn Bosbøl: Gøskning f økologisk husy påvik miljøt på smm må som gøskning f konvntionll husy, f.ks. i fom f tilføsl f kvælstof. Nå l, nvns til fgæsning fo økologisk husy, lligvl foslås untgt f fobut, skyls t gingns målsætning om t foobl t økologisk l i 2020 og sælig kv, stills til t yn gå u og gæss n sto l f åt. Untglsn ltså ikk bgunt i ntufglig hnsyn. ØKOLOGI Lnbugsfglig jounlist Avisn Økologi & Ehvv søg n jounlist, kn ækk t lnbugsfglig stof i visn. D tl om n fultisstilling på 37 tim p. ug. Din bjsopgv: Skiv lnbugsfglig nyh, potg og bggunstikl om økologisk lnbug Følg og skiv om foskning inn fo økologisk lnbug Ingå som mspill på ktionn og ktivt big til uviklingn f bå gt stofomå og hl visn Fotogf, billbhnl, lyout Rig gn tikl til visns igitl nyhsbv Vi fovnt, t u: Entn unnt jounlist m lnbugsfglig insigt, ll t u h n lnbugsfglig unnls (lnmn, gonom, jobugstknikk l. l.) og u f jounlistisk kiti n ygtig fomil på skift E intsst i økologi og økologisk lnbug At u bå kn bj slvstænigt og ingå i ktionn m nggmnt og intss fo hl visns kvlitt E ksibl omking bjsti. Dt nst, ligg fst i klnn i vos vn,, t lin hv nn ug. Som ugngspunkt ingå wknbj og ikk i bjsplnn H gn bil. Du skl skiv om økologisk lnbug i hl lnt Kn bj i InDsign og h knskb til Photoshop og Illustto H lyst til t uvikl ig smmn m visn vi kn ikk fmtin, mn vi sik på, t vi inn fo n ovskulig fmti skl bug igitl løsning m, n vi gø i g Økologi & Ehvv ugivs f Økologisk Lnsfoning, og vi hol til i Økologins Hus i Åbyhøj. Avisns ktion bstå f n nnoncnsvlig sktæ, to fgjounlist og n skivn ktø. Økologi & Ehvv ukomm hv nn fg i lt 22 gng om åt. Vi tilby: Et fvksln, fgligt ufon og uvikln job Et hlt hus fult f go kollg blnt nt n Lnbugsfling, som u i hvgn komm til t hv t tæt smbj m. Tiltæls: 1. mj 2015 Ansøgningsfist: tisg n 17. mts 2015, kl Vi fovnt t hol nsættlsssmtl mng n 23. mts Du kn få næm oplysning om stillingn hos ktø In Bnt tlf: Sn in nsøgning og cv mækt Lnbugsjounlist til: Økologisk Lnsfoning Silkbogvj Åbyhøj ERHVERV Økologisk Lnsfoning intssognistionn fo økologisk lnmæn, viksomh og ll, vil væ m til t uvikl og ub økologisk føvpouktion. Vi 60 nstt, som skb n ttktiv bjspls, kntgnt v nggmnt, mo, smbj og nytænkning. Foningn h konto i t gml åhus på Silkbogvj i Åbyhøj. Læs m på:

8 8 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 MARK & STALD FAGLIGT TALT AF LONE ANDREASEN PROJEKTLEDER, DET SAMFUNDSNYTTIGE LANDBRUG TÆNKER DU GENERATIONSSKIFTE? I t smfunsnyttig lnbug gntionsskift t vigtigt tm. Vi bj i øjblikkt m gntionsskift i css, mn skl i løbt f åt vælg ny css. D gntionsskifts på g. må: En bift still l f jo ll bygning til åigh fo yng lnmæn. D tbls så t sig bift i biftn. Pouktionn læggs ov i t slskb m glin foøgls f jnl til ung lnmæn Etbling f n lokl jofon til fomiling f jo f æl lnmæn til yng lnmæn I ll tilfæln skills lnbugspouktionn f Vi skl jskbt til jo. Jon ognis t økologisk js fotst f n æl lnmn ll hvvs lnbug, såls t f t jojslskb. Og n ung lnmn få t ttktivt fo muligh fo t stt ung lnmæn. un n stø gælssætning. Dt ikk nogt, kn ngs f n n g til n nn. Et got gntionsskift tg ti. E ung til t tg ov? Hvis vi skl få ung til t intss sig fo t økologisk lnbug og til t bliv økologisk lnmæn, t nøvnigt t fostå, hv fo m, n go tilvæls i t økologisk lnbug. Vi skl ognis t økologisk lnbug, såls t t ttktivt fo ung lnmæn. V vi, hvon t skl gøs? Dt også vigtigt fo os, t h n igtig unnls til t kunn tg ov. Unns ung økologisk lnmæn i g til t kunn t? Hv kn u gø? Bgyn ll nu, t ovvj it gntionsskift, slvom lng ti til, t u stopp. Tg ung f lnbugsskoln i pktik. Læ m t kn. Vi bliv nøt til t intss os fo, om s unnls n igtig. Du også vlkommn til t kontkt Dt smfunsnyttig lnbug. Måsk kn vi inspi. EU h som mål, t ksttion f svin fviklt i 2018, mn fotst lng vj. D kommn å fokus på vl mo lugt. Ingn løsning på lugt Mn kn nbing poblmt gnnm lv slgtl og foing m kon, mn hngislugt kost stig fo mng fsot svin VELFÆRD AF KAREN MUNK NIELSEN Hngislugt hos t stot ntl slgtsvin åsgn til, t hngis stig ksts, slv om t stå højt på økologns ønsksl t slipp fo tt ingb. Pojktt NO-CAST h tstt t koncpt, skull nbing fsotingn pg. onlugt. Missionn lykks - og så lligvl ikk igtigt. Koncptt bstå f foing m kon sist g fø slgtning kombint m tilig slgtning v 80 kg Fsoting Figun vis nln f slgt hngis, som blv sott f v t foskllig nlysmto. Fo Anostnons vkommn ss fsoting v to gænsvæi på hhv.. 1 og 2. % Sktol Næs Anost.1 Anost.2 Fosøg lvn vægt. I kspimntt, gnnmføt m 267 hngis hos n økologisk svinpoucnt, blv fsotingn fktisk hlvt, mn svæ ikk til t ccptblt lvt nivu pct. sott f M kombintionn f to tiltg v fotst ni pct. fsoting, hvis mn mål på sktol og nvn gænsvæin på 0,25 ppm. D v 12 pct. fsoting v n såklt humn nos -mto, hvo mn vu lugtn f n opvmt spækpøv. Enlig v 17 pct. fsoting pg. nostnon, nå gænsvæin blv st til 2 ppm. Stmm mn n til 1 ppm, v hl 42 pct. f gisn, ikk kom ignnm nåløjt. D ns ikk n ofcil gænsvæi fo nostnon, t nt f to stoff, tilsmmn kn giv køt n ubhglig lugt f hngis. Rsulttn fo sktol intssnt på n må, t foingn m kon fø Kontol Fkt om lugt slgtning ikk sænk t gnnmsnitlig sktoltl, mn lligvl k gis n un gænsvæin. - Vi hv håbt, vi kunn påvik t gnnmsnitlig sktolnivu, mn vi k ikk smm ffkt, som st i tilig fosøg, sig Hll Lhmnn, Vincnt fo Svinpouktion hos SEGES. - Mn fo svinpoucntn fsotingn slvfølglig n vigtigst, og h v ffkt, tilføj hun. Fo yt ikk t kst VSP h ntop offntliggjot ppotn om tstn, og hi konklu ksptn, t pisn fo t pouc hngis m tt nivu f fsoting fo høj. M ovnstån fsoting mist mn mllm 291 og 602 k. p. gis i tbt ækningsbig smmnlignt m pouktion f gltgis, og t gø n økologisk hngispouktion ulistisk y. Hngislugt hnføs til to mgt foskllig stoff, sktol og nostnon. Tilig fosøg vis, t t muligt t bing sktolnivut lngt n gnnm foing m f.x. cikoio. Anostnon h imo vist sig nogt vnsklig t få hs på. Sktol poucs i tmn, påviks f foing Anostnon poucs i tstikln, påviks f vægt, l og kønsmonh Vkslvikning omsætning f sktol i lvn påviks f nostnonnivut

9 MARK & STALD 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV 9 Kyllings vlfæ hlt Fosvining ss som møk pltt på tæpun m stø ll min sånnls. D skyls fugt og mmonik. sttusppot KONTROL: Nu bliv t nmm og hutig fo økolog t få ft i n optt økologisk sttusppot, lov NtuEhvvstylsn på sin hjmmsi. Rppotn nvns bl.. som okumnttion, nå mn skl sælg økologisk fgø og poukt. NtuEhvvstylsn oplys, t mn, nå mn ingiv ttls og opt oplysning til sttusppotn gnnm Tst-Slv, vil få n sms ll mil, nå n opt sttusppot kl. Dt fousætt og, t mn h oplyst tlfonn. Ell milss. Økologisk kylling h oft fosvining, nå bliv slgtt. Dt vis tl f Føvstylsn, som Økologi & Ehvv h fåt insigt i. Kun 22 pct. f okk, blv slgtt i føst kvtl 2014, hv n tilfsstilln tilstn m hnsyn til fosvining. Dt mknt fæ n i 2010 og 2012, hvo Ø&E også stt fokus på foholt. I 2010 hv 31 pct. f okkn tilfsstilln fø, og i 2012 v tllt opp på 60 pct. Dt stmm f slgtning på HK Scns slgti i Vinup og ækk m kylling, sælgs un mækt Ros. Dt ikk ll mn lngt hovptn f økologisk slgtkylling i Dnmk. Til smmnligning hv 80 pct. f konvntionll okk tilfsstilln tæpu i føst kvtl, vis n opgøls f Lnbug & Føvs Fjkæsktion. Dt t hitil bst sultt fo konvntionll kylling i vintmånn. - Tæpusvining nogt f t mst smtful fo kylling, og t mgt uhligt, t t t tilbgvnn poblm hos økologisk kylling, sig chfkonsulnt i Dyns Bskyttls (DB), Pnill Fs Johnsn. Dyns Bskyttls h n kyllinggui og nbfl gnlt økologisk kylling, mn Pnill Johnsn vil på bggun f ktull tæputl vu guins nbfling. I øjblikkt t kun økologisk kylling f Søm i Sønjylln, bæ DBs vlfæsmæk. Tæpusvining un 40 t f kitin fo vlfæsmækt. Pouktionn kontolls f DB n gng om åt, og ifølg Pnill Johnsn h DB ikk hitil konsttt poblmtisk tæpusvining hos Søm-kyllingn. Tæpusvining i tl Slgtkyllingns fø vus i fobinls m slgtning. Tæpubømmlsn i 2014 vis, t n gnnmsnitlig sco kun un 40 i få mån somm og tiligt ftå, hvo luftfugtighn lv. Figun vis hhv. økologisk kyllings sco i 2014 og uviklingn i nln f okk, h tilfsstilln sco. Kil: Føvstylsn på bsis f slgtning i Vinup Fosvining t lvoligt vlfæspoblm og skyls kombintionn f fugtig støls og mmonik, figivs f gøningn i stølsn. Ammonikkn svi hun på kyllingns fø, og milt, kn fobygg t, h tø støls. Dt h lti væt t poblm t hol fosvining på t lvt nivu om vintn, hvo vjt kolt og fugtigt. Poblmt sæligt utlt i økologisk bsætning, foi yn h gng til ul, og luftfugtighn in fo fspjl fugtighn u. H mn vlusty ny stl, vil mn kunn utø stølsn om nttn, nå ugngshulln lukkt. Øg smittpsst - Poblmt støst hos f poucntn, h inttt pouktionn i gml stlbygning. Dt svæt t få opvmning og vntiltion til t fung i sånn mm. D stø og stø og stø i øjblikkt, mn t ikk nok, konstt fjkækonsulnt Jtt Søholm Ptsn, SEGES. Hun h ntop væt til fgupp-mø m poucntn og ikk i tvivl om, t poucntn gø, hv kn i mm, h t bj un. Også foi ålig tæpu ikk t isolt poblm. - Smittpsst gnlt stø, nå stølsn fugtig. Coccii tivs fo ksmpl b, fokl Jtt Søholm. Bhov fo invsting Dålig stl ltså åsgn, og lnmæn, h poblmt, ønsk sig ny, mn t kn væ vnskligt t få nøvnig kitt fo tin. - Dt stig n ny pouktion og n nich, og ustyt ikk lti tiptop, mn jg ovbvist om, t t bliv b hn vjn. Dt vill væ n sto hjælp, hvis slgtkyllingstl blv omfttt f tknologistøtt, sig Jtt Søholm om situtionn. - Hvis mn still sig n opgv og kn s, n ikk lykks, så må mn s på bgv liggn åsg. Jg v got, ny stl yt, mn t nøvnigt hvis mn vil sælg til n pis og mksfø sig på yvlfæ, ly kommntn f Pnill Fs Johnsn. 50 ø Fo tj gng på hlvnn mån tog Filns mkstillæg til økologisk slgtsvin nnu t sping op m n 50-ø p. kg. Dn sml noting m ll tillæg hft 24,70 k./ kg. Bæn hn f NATURPLEJE: Vil u læ t plj h m bl.. fbæning, så komm n muligh sn i nn mån. Dn nosk hkspt og botnik Mons Kvmm komm til Dnmk og vil læ f sig på t kusus, fogå på Lystbækgå i Vstjylln. Dt fåksptn Anntt Holmnlun og Bit Kiilich, også fåhy, som ng kust. Hn tut f tilgoning, mn n kontollt fbæning kombint m fgæsning hol m v lig. Point fo svining Gnnmsnitlig sco fø bømms og hv fo tills kktn 0, 0,5 ll 2 ft gn f svining. Pointn summs, og n sml sco ligg såls i intvllt 0 til 200. Point 0 Ingn svining 0,5 Få og ltt svining 2 Mng og lvolig svining En sco un 40 tilfsstilln. Sco ov 80 inbtts til Føvgionn. Point Jnu Dcmb % kvtl 3. kvtl 2009/ / AMMONIAK: Dnmks mælkpouktion miljøvnlig smmnlignt m n stø mælkpoucn ln, konstt SEGES. Dt bygg på n opgøls f EU f mmoniktb p. kg mælk, hvo nsk lnmæn h uct uslippt m 47 pct. f 1990 til 2012, skiv LnbugsInfo. Åsgn til flt n kombintion f høj yls gnnm vln og b founyttls. Til smmnligning ligg uktionn i Fnkig, UK og Iln un 25 pct. i smm pio.

10 10 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 MARK & STALD Slgtsvin inkl. ll tillæg 25 k Ug 37 Ug 10 Notingn Svin Bsisnoting (70,0-93,9) ug 10: 9,20 k. Filn A/S giv i ug 11 følgn tillæg til konvntionl noting: Øko-tillæg (ll gis): 4,00 k./kg. Kvlittstillæg (goknt gis): 2,00 k./kg. U ov á conto ubtlingn ys økologisk mkstillæg fhængigt f fsætningssitutionn - fo ug 11: 10,00 k./kg fo ll gis. Sø (slgts hv 3. ug) 4,50 k./kg. D ubtls også konvntionl ftbtling f Dnish Cown. Smågis Fl vil sælg æg Mng lnmæn oplv n stign ftspøgsl på økologisk æg, og t h fåt bå økolog og konvntionll til t unsøg mulighn fo t uvi biftn m n ægpouktion SMÅPRODUKTION AF NILS WÜRTZENFELD Vjln noting f Vincnt fo Svinpouktion fo økologisk smågis fo ug 10: Bgnt smågisnoting: 30 kg: 799,59 k. (+21,85). Kg-guling: kg: 15,26 k kg: 15,62 k kg: 12,61 k. Notingn tg ugngspunkt i bsisnotingn f Filn A/S og inklusiv ftbtling. Kvæg Filn A/S giv følgn mpis fo økologisk kvæg lvt i ug 11: Klv u/12 m.: 1,85 k./kg. Stu og kvi: Viblt tillæg: 4,50 k. p. kg. Kontkttillæg*: 2,00 k./kg. Kø: 3,50 k./kg. Rstgupp: 1,50 k./kg. Tillæggn givs ft vlfin kvlittskv. *Kvlittsgoknt y på kontkt ftgns m viblt tillæg + kontkttillæg. Tyklv Vjln noting på økologisk tyklv f sto mlkc f Bnchuvlgt fo Økologisk Køpoucnt: Jsy, (3. m., 65 kg). Pis: 934 k. Kg-g.: 11 k. SDM, (3. m., 96 kg). Pis: k. Kg-g.: 14 k. Pisn inkl. fhoning og stuning. Økologi & Ehvv tg fobhol fo vt. fjl. Dt typisk bift, i fovjn h gåslg, ønsk t uvi m slg f gn æg. Foto: Kn Munk Nilsn SEGES få fo tin mng hnvnls f lnmæn, ønsk t sælg økologisk æg f s bift vl t mæk un t hv nogn fing m t. Intssn opståt i kølvnt på n stign ftspøgsl f kun, ønsk t køb økologisk æg. Dt fotæll Nils Finn Johnsn, konsulnt hos SEGES Økologi. - I øjblikkt få vi to-t hnvnls om ugn f lnmæn, gn vil hø m om vilkån fo t tbl ægpouktion. Dt pimæt økologisk lnmæn, hnvn sig, mn vi også blvt kontktt f konvntionll, ovvj t lægg om ln på gun f ftspøgsln på økologisk æg, fokl Nils Finn Johnsn. Dt n stign intss fo lokl, økologisk føv, h gjot, t og fobug ftlys mulighn fo t kunn køb æg f s lokl lnmæn. - D st lnmæn, hnvn sig, h oft n gåbutik i fovjn og sælg typisk fugt og gønt, og f m ønsk nu t nskff sig høns, så kn sælg æg v stløsslg, t bst kn sv sig nt økonomisk. Én u f intss h og ikk ikt slg i fovjn og hnvn sig ulukkn fo t sælg æg, og t kn jo næstn kun vin om n sto ftspøgsl, mn Nils Finn Johnsn, fosøg t ågiv intss lnmæn bst muligt. Få hjælp til go husyvlfæ Bift m små husyhol kn få gtis ågivning om yvlfæ og sunh En ltivt sto nl f ovtælsn f økologisk gl, som vi kunn btt i snst n. f nn vis, ltt til husys vlfæ. Stø bift h tvungt tilsyn i fom f sunhsftl, mn ns fktisk også t got og måsk ovst tilbu til små og mllmsto bift m fæ y n 100 En y fonøjls - Nå lnmænn kontkt os, fosøg vi t hjælp m på vj, mn t ikk ll st, t kn sv sig økonomisk. Aln i sist ug v jg u t bsøg to lnmæn fo t øft bå t iftsmæssig og t økonomisk spkt i t tbl n ægpouktion, og mn skl væ kl ov, t n ækk ufoing fobunt m t hol økologisk høns, ly t f Nils Finn Johnsn. Hn nævn blnt nt tillls til stløsslg, mng vtinæ kv, kv til mækning smt kv om glmæssig slmonllkontol, ln kost kon om åt. Duov også ugiftn til bå høns, hønshus og fo. - Vi vu fo, om t kn sv sig fo lnmnn. Dt kn væ fgøn, om mn i fovjn h t lnbug, ll om mn skl til t bygg nogt op f bunn. D st bgyn typisk m høns, mn fo nylig v jg på bsøg kø, 300 sø og 200 ungkvæg, som uløs obligtoisk sunhsågivning. - Dt h køt nogl å un, t vi h oplvt sto intss, så nu fokus vi instsn nnu m, sig pojktl Mt Stunitz f SEGES. Dt ny tilbu ttt mo bift m fæ n 20 stk. kvæg, få ll g, i n kommn ti vil bliv kontktt m tilbu om gtis biftsbsøg. - Dt bliv ft føst til møll - pincippt, mn vi tilby også fog om vlfæ u på biftn, hvo kn ltg, tilføj hun. Hun fokl instsn m, t NtuEhvvstylsn tilig h konsttt n ovpæsnttion f min bift i sttistikkn ov ovtæls. - Og økologin kn ikk lv m, t små bift bliv knt fo t hv ålig vlfæ. Mt Stunitz bug sig slv som ksmpl på n gupp bift, pojktt h i kikktn, og som ltså h stø isiko fo vlfæsbu. - Jg h fm få hjmm, som hos n lnmn, stt m 1000 høns. Hn h til gngæl også n gåbutik i fovjn og n sto kunks, så hn v, t hn got kn få æggn fst. Og ntop fsætning fgøn fo tbling f n ægpouktion. Nils Finn Johnsn påpg, t mn got kn opnå t økonomisk ovsku ft b t å, mn t un fousætning f, t mn få solgt ll sin æg. - Folk h n tnns til t sælg s æg fo billigt, mn t u ikk, hvis t skl løb unt. Et økologisk æg skl sælgs til i hvt fl t kon inklusiv moms, og kn mn ikk få t, så bø mn måsk l væ m t kst sig u i t, ly åt. jg pss i min fiti, og som fo ikk h føstpioitt i hvgn. Dt ikk sikkt, mn lti hnl hutigt nok, nå vnt fys, ll tilstækklig opmæksom på om stølsn blvt fugtig. Måsk t møkt, nå mn komm hjm, og mng måsk hll ikk unnt til t hånt og vu y, sig hun. Vil mn bnytt sig f tilbut om vlfæsbsøg, kn mn kontkt Økologi, SEGES. Pojktt uløb til ugust.

11 MARK & STALD 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV 11 Høt på tmgn Tmg om foing Fo t bliv goknt i væipøvningn skl sotn væ b n ksistn sot, mn vi ikk st i vn fo t bgæns js gng til intssnt mk. Aflingsl Gh Dnkn, NtuEhvvstylsn Foæln btl sotsfpøvningn. Dfo få vi kun nmlt sot, h kommcil intss. D sot, vi gn så fpøvt, som ikk bliv t. Dt n ulmp. sn, SEGES Jg vil gn sig t én gng til. Vi ikk imo nyhsbskyttls og oyltis til foæln. Vi vil b gn hv, t t også muligt t yk og uvksl såsæ, ikk pss in i t nuvæn systm. L os yk nogt splt. Så kn vi få solgt nogt m smø, fo t nogt tøt nogt. sn En toåig fpøvning f n økologisk sot kost k. En sto l f t fpøvning, jg på fohån v, ikk vil vis nogt. Dt mng png, nå mn v, t måsk kun n u f ti gng, mn mm igtigt m n sot. Omking 70 fmmøt lytt intnst til fglig oplæg på Noic Ss tmg om plntvl og sotsfoæling. Plntvl vnt på vækst Mkt voks, mn plntvln h til go t s t omst til b økonomi og omlægning f m jo TEMADAG AF KAREN MUNK NIELSEN Tonn v gnlt optimistisk på Noic Ss vlbsøgt tmg om økologisk plntvl i sist ug. Omking 70 fmmøt hv h ljligh til t iskut plntvlns sitution m oplægshol f Økologisk Lnsfoning (ØL), SEGES og ngøn slv, foælviksomhn Noic S. D t voksn mk fo økologisk v bå hhjmm og i ulnt, fstslog oplægshol smstmmn. Og t økologisk l voks også fo ful sku b ikk i Dnmk, hvo vi kun lig kkut h tngt n gml l-ko f Usigt til omlægning Plntvlskonsulnt Clus Østg, ØL, gjo fo uviklingn i n hjmlig kon- og bælgplntykning, hvo ktull tnns stign l m vintug og hstbønn på bkostning f vinttiticl og hv. Våbyg fotst n bsolut støst kont målt på l. Clus Østg fovnt n øgt omlægning kommn å. - Fl fohol pg i n tning: tilskun ænt, så mn skl væ økolog fo t få støtt til miljøvnlig ift f gæs, vi h fåt t suppln tilsku fo lv kvælstoftilføsl, og Al h fohøjt økologitillæggt fo mælk. Htil komm Coops æn vncstuktu. D h gjot t fø m succs, og jg ikk i tvivl om, t ln signlvæin h btyning, sig Clus Østg. Vækst i konsum Hn fovnt vækst inn fo gøntsg, fugt og bæ, kvlittskon og spcilfgø til konsum og blv på møt skunt f Ing Btlsn, SEGES: - Vi skl væ innovtiv. Vi tænk tit på husyn som kun, mn ikk lti så btlingsvillig. Jg møt fo nylig n cni, un sig ov, t vi yk hstbønn til kvægfo, nå mnnsk, hun og ktt vil btl m fo t. I Cn hstbønn vokst f til hkt Dispnstion Tblln vis n mæng såsæ, v omfttt f iniviull ispnstion i Mængn kns ikk, nå givs gnl ispnstion. ton Hv Rug Hv Byg på få å m fovntning om t nå hkt. Hovptn til konsum, fotlt Ing Btlsn. Såsæ mnglv Tov Mig, SEGES, hv væt n tu i intntionl lnsttistikk. D snst ti å t økologisk konl fooblt i Euop, mns bælgsæslt toblt. Til gngæl gå t tægt m t bug økologisk usæ mng st. Tnkn om stø nsk kspotvnty inn fo såsæ v bå næliggn og kækommn fo fosmlingn. Mn t fousætt, t fohol æn sig. D t kv i EU om t bug økologisk usæ, hvo t muligt, mn t fotolks mgt fosklligt og i nogl mlmsln mgt lmpligt. Dnmk bj fo t ub n nsk tbs-mol til hl EU, unstg bå Økologisk Lnsfoning og SEGES, mn t ikk nok. D nsk sot skl også i fpøvning i pågæln ln fo t hv n chnc fo t bliv solgt, og t kn væ n lig så sto bi, vu Noic S, som i øvigt nok mnt, hv tt sot. Dn økologisk usæs mksnl svæ t fstslå. Hvt mlmsln skl åligt ubj sttistik ov ispnstion til t nvn konvntionlt usæ, mn mæng bliv kun gistt v iniviull ispnstion. Nå givs gnll ispnstion, kn mn ikk mængn. Ifølg Tov Migs opgøls fo nouopæisk ln t gulæt ubu f sot i Tyskln, UK og noisk ln, mns kun ubys få sot i Bltikum. SVIN: Institut fo Husyvinskb invit 17. mts til tmmø om svinfoing i Foulum v Vibog. Dt bliv n g m inlæg om foing mn f mgt foskllig vinkl. Blnt mnn fo gn fo ksmpl søstjn som fomil, t spøgsmål som kn væ sæligt intssnt fo økologisk poucnt i bstæblsn på t n bæygtig potinfomil m go minosysmmnsætning. Et nt innovtivt mn gønmss som potinkil, og så vil gn også by på t snst ny om zink til smågis t vmt mn lig nu, hvo svinpoucnt kitiss fo t hv uskiftt ntibiotik m zink, også kn væ åsg til sistns. Tmg om ntuplj KVÆG: E mn m til øvtygg n svin, fhol SMAG på Lnskbt smm g 17. mts n såklt sulttkonfnc om ntuplj m fgæsning. Dt fogå i Vjl, hvo n bukt f inlæg f lnmæn, fovlt, botnik og fosk fmlægg sultt f pojktt Smg på Lnskbt, hvis mål t styk ntuplj i Dnmk og bj m ufoing i ll l f kæn til køt ligg i køliskn. Mn vil kunn hø om lnmænns fing, om gl, om pisn fo ntuplj, hvon yns fæ på ln, hvon mn sty tilvækst på ntul, og hv giv smg og møh. 100 mio. D invstingsstøtt på vj til kvægbugt. Et foslg om t bug 100. mio. k. til ny stl og noving f gml s u til t bliv n litt. Oningn fovnts t åbn 19. mts til 19. mj, skiv LnbugsInfo. Økonomisk fmgng fo mælk i 2014 REGNSKAB: D føst fslutt 2014-gnskb bgyn t tikk in, og nogl bnch kl sig b n n. Dn konvntionll svinpouktion k t sæls åligt å, mns mælkpoucntn øg intjningn m c k. i fohol til åt fø, konstt Lnbug & Føv i t nyhsbv.

12 12 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 MARK & STALD Tysk km på nsk gun Afsklln f Stchl & Sch kn foun hv nvns til solsikkkn, boghv, ps og splt Afsklln n Stchl & Sch Typ 560 f t tysk m f smm nvn, h spcilist sig i mskin og usty til konbhnling. Dn fohnls nu f JH Stlsvic. Ifølg slgskonsulnt Kut Wst gunpisn k. - Mn mn skl nok gn m k., fø n køn, sig hn. Bug cntifuglkftn Afsklningn fogå v, t t ksthjul m sto kft slyng knn mo n ståling. Nå mm ingn, åbn sklln sig og knn fl u. Kn og skll sngls til n spitø, hvo skills. Fou fo fsklningn nss kont gunigt i n solns. M ksthjults 2800 omjning/min vil småstn kunn vol sk. D sk ltså n nsning bå fø og ft fsklning, hvilkt giv t fo f mgt høj nh og kvlitt. En blncgng Nå mn lv hvgyn, skl ll skll fjns, mn til fo kn mn gå min stisk til væk. Målt t mm så høj n fsklning som muligt m så miniml n sk på knn som muligt. I pksis pct. fsklning opnåligt. Afsklln n minst, ns på mkt, mn t til tos tg t kun Jn Volm c. n til to tim t fskll n gstion. Afsklln stts mnult og slukk utomtisk. Kpcittn c. 1 ton p. tim. Tknisk t Kpcitt 0,8-2,0 ton/tim Moto 3 kw / 2900 om. Mål 104,2 x 171,3 cm Vægt 255 kg Luftbhov mx. 10 m3/min. Plskv 3,31 m 2 Hv gul Mthionin i hv Mthionin n minosy, svæst t fblnc i økologisk fotion til høns. Hv n f kontn, inhol mst Mthionin. Tblvæi fo inholt i hv vi btyligt. Nnstån væi fo nøgn hv kn giv t ngpg om, hv fskllt hv kn big m i fotionn til høns smmnlignt m hl hv. % f potin Potin, % Mthionin Mth.+Cystin Lysin Hv 10,6 1,70 4,41 3,90 Nøgn hv 13,5 1,86 4,74 4,18 Un knns kftig skl gmm sig ngi og mthionin i n mæng, gø t økonomisk ttktivt t fskll. Ægpoucnt Jn Volm gø t, og t n go fotning FJERKRÆ AF KAREN MUNK NIELSEN Æggn ull i tilsynln ustopplig støm u i pkkummt. D ung høns hos Jn Volm, Bn, lægg æg, som v btlt fo t. Og t kn mn på n må også sig,. Btlingn fl i fom f n mss hv. Nomlt gø hv ikk nogt got fo æglægningn, foi n mgt big, mn ft t Jn Volm bgynt t fskll n inn ufoing, yg mss f hv i foblningn. Aktult ugø kontn omking 20 pocnt f t hjmmbln fo fø tilsætning f tilskusblning. Og t slutt ikk h. - Jg gn m t bug nnu m fmov. Jg slt ikk fskækkt, fo sulttn jo n, sig Jn Volm, smmn m lvnøn JH Stlsvic vist fsklln fm mit i fbu. Hn bgynt ll t fskll hv sist somm og fo t til hol, v mit i æglægning. Botst f n føst ug, hvo æglægningn flt pg. inkøingspoblm, h hønn væt fulstænig upåvik f foskiftt. Kæv min tilskusfo Fiusn v t fskll hvn kot fotlt, t hjmmvlt fo m kn ækk n stø l f hønns bhov fo næingsstoff. Hv n f hjmlig kont, h n suvænt bst minosysmmnsætning i fohol til hønsns bhov. D skl m n o købs min f t y tilskusfo, og t kn mæks på bunlinjn. Afsklningn så go n fotning, t Volm gn m, invstingn i fsklln tjnt hjm på blot t å. - Dt kn jg ikk mng invsting,, smil hn. - Dt føst tilskusfo, jg k smmnst, v sun hlt un soj. I n nuvæn omking 10 pct. soj, mn t også lngt min n 24 pct., v i blningn, fø jg bgynt t fskll, sig Volm om n konskvns f invstingn, hn sætt pis på. M hv i sæskiftt Jn Volm h i mng å bjt på t øg nln f hjmmpouct fo. Hn h ikk go fing m t yk n lls høns-gn hv på snjon i Bn. Hn fo igtig gl fo, t nu økonomi i t hv m f n højtyn, obust og konkuncstæk hv som n fst l f sæskiftt. H i 2015 fovnt hn t så minimum 50 h hv. Fl vil følg ft In til t fo m fskllt hv opsto, Volm sist foå sto m n silo ful f hv og ingn, vill giv n ontlig pis fo n. Smm poblmstilling s plntvlskonsulnt Dn Thomsn og fun ov på Vincntt fo Lnbug (nu Sgs). Og v fælls hjælp og involving f Kut Wst, JH Stltknik, lykks t m i sist skun t få n nsøgning om tknologistøtt til fsklln

13 MARK & STALD 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV 13 Dn Thomsn (tv), Kut Wst og Jn Volm (th) vu foblningn m fskllt hv. Af pktisk gun t ikk kun hvn, kø gnnm fsklln mn n blning f kon og æt. Afsklln fjn også n l f ætns skl. Også til kvæg og svin fst, og m v gunn lgt fo t inspin kspimnt, som ifølg Jn Volm vækk intss i bnchn. - Jg sikk på, t nogt, vi komm til t s m til også f fostofmns si, sig hn. Aktul fosmmnsætning Jn Volms fo ikk kun typisk pg. n sto hvnl. Byg fyl også mgt i blningn, hvoimo hv kun ugø n lill l. Hjmmblnt gunfo Byg 34,0 % Titicl 25,0 % Hv 20,2 % Våhv 8,0 % Æt 11,8 % D føst sultt m fskllt hv som hønsfo så positiv, t SEGES økologifling næst to å også vil unsøg hvns potntil som fo til svin og kvæg FODRING AF KAREN MUNK NIELSEN Fo t uunyttt potntil t plntvlskonsulnt Dn Thomsn ovbvist om. Hn stå i spisn fo FØL-pojktt, foløbigt løb i to å. Hn mn, t umilbt oplgt t bug m hv i tion til økologisk mlkkø. - Et f poblmn i økologisk tion mngl på ntuligt ft, og t t punkt, hvo hvn stå stækt, konstt Dn Thomsn. - Og vi h ll kontkt til t p kvægbug, syns, fsklning ly intssnt, mn vi vil gn i kontkt m. Ft-sot og potin-sot Hv inhol c. obblt så mgt ft som våbyg og vinthv, og fskllt vil inholt væ nnu høj. Litttun vis, t mknt sto spning på næingsinholt i foskllig hvsot. Ifølg Dn Thomsn kn mn såls tl om bå potinsot og ftsot. - Ftinholt vi f til ti pocnt. Smm usving h vi i potin, vi f 9 til 15 pocnt. Nogl sot ltså sæligt gn til svin og fjkæ, n til kvæg, konstt Dn Thomsn. Anlægg sotsfosøg Hn i gng m t fob sommns fosøg m hv og h skfft foskllig sot hjm f ulnt. I lt 13 sot f Tyskln, Engln, Svig og to nsk, Dominik og Cnyon, ingå i fosøgt, nlæggs som t titionlt sotsfosøg på t foskllig jotyp og m kon som fofugt. Gøningsnivut 50 kg mmonium- N. Et vigtigt kitium fo unlnsk sot i fosøgt h væt n okumntt høj ft- ll potinpocnt. Kvn til ubytt h Dn Thomsn i føst omgng ntont fo ovhovt t få sot fm, skill sig u på potin og ft. Af 13 sot vu hn fm til t umæk sig på potin, stn på ft. - Dt ny v fosøgt nlys ft høst f sklpocnt, ft og potin. Dt plj vi ikk t lv i sotsfosøgn, fokl Dn Thomsn. Rgn på css M ugngspunkt i nlysn og fing f pksis skl sun gns på foskllig foingssttgi. Hvo mgt hv kn komm i tionn? Hvo mgt hvn væ, og hv kn mn till sig t giv fo n til fobug? - Vi skl gn på nogl css, fo t mgt iniviult. Fo mn fo ksmpl køn m hstbønn, få mn ikk ft i tionn, som mn vill gø m lupin, ly t ksmpl på poblmstilling, som pojktt skl blys. Abjt m t unsøg fskllt hv som fo til svin bliv føst st i gng i Hv stbilis sæskiftt Kn hv få høj sttus som fomil til bå fjkæ, kvæg og svin, kn t få sto btyning fo n økologisk plntvl. Hv n bsolutt højsping, nå t gæl mkubytt, og ikk kun målt i hkg/h. Dt gæl også ngiubyttt, vis mng ås økologisk lnsfosøg. - Hv go til t unytt ognisk kvælstof, foi n h n lng vækstpio, og n untykk sun ukutt bå kmisk og fysisk. Mn ikk fi fo ukutspoblm, b foi mn yk hv, mn ltntivt våhv, så vil væ n ffkt, konstt Dn Thomsn, som gn så t økologisk hvl voks f nuvæn h til h. - Dt vill giv m stbil sæskift, gumnt hn. - Og go pis på gyn, skl t slvfølglig sælgs til t fomål, mn nå ikk, så vil væ n bun un pisn i kft f fovæin. B n nøgn hv Mn hvofo bug kut på t yk lminlig hv og ft fskll Ubytt i økologisk lnsfosøg Anlyssultt Dn Thomsn, n, nå mn i stt kunn yk nøgn hv? Fosøgt gjot fo å tilbg, og n kot fokling, t nøgn hv ikk kn lv smm ubytt som lminlig hv slv nå mn mgn 20 pocnt svin i fom f skll. Spivnn sun ing, usæn y, og htil komm fysisk gnskb, gø n svæ t hånt ft høst. Rltivt ubytt Engi, NEL20/h Gnsn. 7 å Hv Våbyg Nøgn hv En nlys f næingsinholt i Jn Volms hv vis, t fsklningn øg inholt f ngi og potin m c. 15 pct. Knn pct. fskllt. I pksis tilstæbs n fsklningsg på c. 80 pct., hvilkt øg næingsinholt ylig. Hv Afskllt hv Engi, MJ/kg 9,6 11,0 Ft, % 5,8 6,8 Råpotin, % 9,4 10,8 Stivls 36,7 41,4 Ask 1,9 1,9 Inkøbt tilskusfo Sojkg (8,6 %) Sojbønn (2,0 %) Solsikk Rps Mjs Fiskml Hvkn Afskll kn Skll

14 14 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 Kul på ftfgøn JORD: Eftfgø kn lg kul i jon i stølssonn 320 kg/å i pløjlgt. En ny såklt mtnlys, hvo mn smmnhol sulttn på tvæs f vinskblig unsøgls unt om på klon, vis, t ftfgø såt ft høst og pløjt n om foåt, h nn ffkt. 30 unsøgls ligg til gun fo konklusionn, hvof t fjl gnnmføt i tmp omå og stn i topn. D ingik 27 foskllig t f ftfgø, og i hlvln f tilfæln v t bælgplnt, skiv EPOK, Svigs Lntbuksunivsitt. Kv til cikult P FOSFOR: Dt ikk kun i Dnmk, økolog iskut, hvo vi skl få fosfo f på læng sigt. Et smin på åts BioFch bskæftig sig ntop m cikuling f fosfo. Stphni Fisching, foskningsnsvlig i tysk Bioln, fmlg sulttt f n unsøgls f økologisk lnmæns kv til cikult fosfo. Vigtigst kv v fvæ f founing og næst gøningns ffktivitt. Mn også ngifobugt v fmbinglsn f gøningn sco højt ligsom pis og hvo lt, n t sp, skiv EPOK i sit nyhsbv. Biomil ingn succs Tos vholn intss fo kompostvmnlæg t nnu ikk lykks t tbl ffktiv biomil i Dnmk, bå kn pouc vm og go humus ENERGI OG HUMUS AF NILS WÜRTZENFELD I Tyskln h vmuvining gnnm komposting såklt Biomil læng væt n succs. Hhjmm histoin n nn, fo slvom ilsjæl h fosøgt t tbl biomil i Dnmk, så t nnu ikk lykks t skb n komposting, fung optimlt og m giv n ønsk vm. - I bun og gun hnl t om, t vi stig ikk klog nok på omåt. Intssn, og st kspimnts stig m kompostvmnlæg, mn ll fosøg, jg h høt om, h hft svæt v t opnå n tilps høj tmptu i læng ti gng, fotæll Mtin Bck, plntvlskonsulnt i Økologisk Lnsfoning, og som gng h væt m til t tbl biomil i Dnmk. Inspitionn til kompostvm-nlæggn komm f Tyskln. Fl hhjmm h fosøgt t tpp vm f mn sulttn skuffn. Foto: Ntiv Pow Svn vin og foskning Også Bnt Thstup Nilsn, ngiågiv, påpg, t mn i Dnmk slt ikk h hft smm succs som i Tyskln, hvo t blnt nt lykks t få n biomil til t kø m høj tmptu i hl 19 mån. - I Dnmk mngl vi bå vin og n tt mksføing. Vi svn, t bliv foskt i kompostvmnlæg, så fosøgn ikk b bliv uføt på gæsosnivu, mn hn. Svæt t få i pos og sæk Bå Bnt Thstup Nilsn og Mtin Bck unstg, t ns to fom fo kompostnlæg: n gomil, ikk gn sig til vmgning, mn som i stt pouc go humus, smt n ngimil, fobæn lngsomm og giv høj tmptu, som kn bugs til opvmning. - I sttn to vi, t vi kunn opnå bå vm og humus, mn så snt mn tækk vm u f nlæggt, så tmptun ikk høj nok til også t lv humus. Og sin vi nnu ikk kn opnå n tilstækklig tmptu til t hnt vm, så to jg i stt, vi skl sts på molln, kn skb go humus, mn Mtin Bck. Fosøg m fokål Et toåigt fosøg m foskllig typ fokål vis foløbigt, t gønkål n bst gn til fjkæ pg. ns minosykvlitt og potinpocnt. Gønkål bvisligt t got fo til høns og kn giv go blommfv. H t imilti intssnt, om mn kn få smm ffkt f nsilt kål. Dt nogt f t, fosøgt skl giv sv på. Til kvæg vu SEGES, stå bg fosøgt, t fops bst bu pg. ubytt, foøjligh og AAT-inhol. M 3755 FE/h ubyttt i fops i næhn f t ccptblt ubytt, skiv LnbugsInfo. D v og sto poblm m fmspiing pg. tø fohol i Afgøn såt ft føst slæt gæs fo t sik n go fofugt. Fomvkål. Foto: Økologisk Lnsfoning Ny hånbog fo økologisk svinpoucnt vis vj til b yvlfæ og min miljøpåvikning Økologisk svinpoucnt kn fob sunh og vlfæ hos gisn og minsk miljøblstning f biftn som hlh, un t t kæv invsting f btyning D økologisk svinpoucnt kn opnå fobing ln v t æn pksis på n ækk omå, vis t fællsuopæisk foskningspojkt PoPig. I lt v 74 økologisk svinpoucnt i Østig, Tjkkit, Tyskln, Dnmk, Fnkig, Itlin, Svig og Stobitnnin m i pojktt Po-Pigs - t Co Ognic pojkt, som kooint f ICROFS. På ll bift blv insmlt t vøn husysunh, -vlfæ, pouktivitt, foing og miljøblstning v hjælp f sæligt softw, som uviklt i pojktt. Lnmænn v slv m til t uvælg instsomå, vill bj m t fob. Vlgt flt på tvæs f lnn oftst på pouktion, næing og sunh. Sunh, vlfæ og miljø Biftn i pojktt kunn opls i t ovon typ: - Unøs (U) All yktgoi opstls på filn - Dlvis unøs (DU) Nogl yktgoi opstlt på filn n, typisk fvænnings- og slgtsvin, innøs m unøs løbgå, ll pouktionn opls i n sæsonbstmt u- og inpio - Innøs m unøs løbgå (I) All yktgoi opstls innøs m unøs løbgå Unsøglsn blv gnnmføt på omking 25 gå inn fo hv f t pouktionstyp og på tvæs f ott mvikn ln. Sunhn og yvlfæn i bsætningn blv vut, og næingsstofblnc smt livscyklusvuing på n ækk lvnt scni blv bgnt. Vitionn f miljøpåvikning inn fo n nklt pouktionstyp vist sig t væ stø n mllm t pouktionstyp. M hnsyn til husysunh og -vlfæ så hv gis, v u åt unt, b sunh og vlfæ n gis i to n pouktionstyp. Systm, hvo gisn v in åt unt, hv imo bst pouktionssultt fo slgtsvin. Hånbog kn bliv nyttigt skb Pojktt PoPigs h tgt ugngspunkt i, t n økologisk svinpouktion nøvnigvis skl væ konkuncygtig, mn smtiig også hv bå lv miljøpåvikning og go ysunh og -vlfæ. D ll oplgt muligh fo t opnå bgg l på én NYT FRA INTERNATIONALT CENTER FOR FORSKNING I ØKOLOGISK JORDBRUG OG FØDEVARESYSTEMER Af sniofok Tin Rousing og pofsso Jn Tin Sønsn, Institut fo Husyvinskb, AU Foulum gng: Fobing f økologisk giss sunh og vlfæ bu kunn sult i min miljøblstning gnnm nst micinfobug, b tilvækst og høj foffktivitt. Tsn v, t husyns sunh og vlfæ kn fobs ylig v hjælp f fobyggn inititiv, optiml sygomshånting og innovtiv systm til stying f uln. I pojktt h ll mvikn lnmæn fåt ny bjsutin. Rtningslinjn fo iss fobing i pksis blvt fomult f lnmænn slv i sping m foskn. Opfølgning på nn l f pojktt vist, t tiltgn f lnmænn vus listisk t gnnmfø, slv om også ligg mng ufoing i t. Rsulttn smmn m ksistn fglig vin bugt i uviklingn f hånbogn, som inn fo næmst fmti tilgænglig fo økologisk svinpoucnt i hl Euop.

15 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV økologisk HOST MARKED TILMELD DIG SOM VÆRT VED DE ØKOLOGISKE HØSTMARKEDER Dn 5. og 6. sptmb 2015 t håb D. m u æ il s jub infj 25 å å i t invit n k v k æ n -m ug Dt ø Ø m fob n m m s tmk. j s ø f H il v k u is g vi, kolo gå til Ø in å p gisk o nf Økolo g n, hol Øko sfoning f n n L k k u is. D olog gå sm vætn Dt Øk n m k n u m, ll sm t gn gå Høstmk in omå. D å p it k f stm t mæn logisk Hø g ll blo gisk ln lo o k g ø g b nt n hol åb kologisk mn m il Ø v u it å m p o k til ig, is skl s t hlt op v lt f t v H. g æ v n n ø s t k løg ll gn økolo lutning. D s f b lg in s, og vlkomsspisning Høstmk u ll æ f il t igh gån omstæn ll unt på n ukt. U g. gisk po fo spin s o t k t kon mn til t c m l i t sk g n i l m il. Til p. 7 t sns Læs m på 15

16 16 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 MAD & MARKED PÅ MARKEDET AF PER HENRIK HANSEN JOURNALIST OG KOMMUNIKATIONSKONSULENT VÆR BEREDT PÅ DET VÆRSTE Unst hvo klogt og fonuftigt n føvviksomh bliv vt, kn n isik t få øn i mimskinn. D kn væ mng åsg til, t jounlist sætt kitisk fokus på n økologisk poucnt. Blot fo t nævn t oplgt ksmpl: Tknisk fjl kn fø til, t pouktn founs m sygomsfmkln mikoognism, nsmil ll nt. En unlvnø kn hv snyt m n åvs økologisk sttus. Ekspt, konkunt ll n sætt spøgsmålstgn v, om pouktn nu også så go som hævt i fohol til miljø, klim og/ll yvlfæ. Kosø MMk inttt i byns gml potk, hvo kunn sks g om ugn kn køb økologisk gligv, tkwy, spis fokost, ikk kff, køb fiskbgt bø og n mss nt, og nu jn pt til t gnåbn Pæstø Mmk. Pæstø Mmk gnåbn Gnlt viksomh m økologisk pouktion vnt til n positiv holning i pssn. Mn t gø kun n gimm ovskls og åvilhn væ, hvis mn pluslig mms f kitisk spøgsmål. Og m åvilh følg f fo t g uhnsigtsmæssigt, så mn fovæ mikisn i stt fo t miln n og få n hutigt ovståt. Gnlt viksomh m økologisk pouktion vnt til n positiv holning i pssn. Mn t gø kun n gimm ovskls og åvilhn væ, hvis mn pluslig mms f kitisk spøgsmål. Sån bhøv t imilti ikk t væ. Mn kn got fob sig på t væst, mns f og ingn f på fæ. At gø t vil væ fonuftigt, på smm må som t fonuftigt t hv lm og bnslukningsusty på pls, inn gå il i hust. Bnslukningsustyt ov fo mikis h issus mngmnt. Kot fotlt j t sig om systmtisk t tænk ll fohol ignnm, som mn kn fostill sig kn giv nlning til bttigt ll ubttigt kitik. Dft gæl t ls om t fjn potntill åsg til kitik, så vit t l sig gø, og ls om t fob sit fosv, hvis lligvl komm kitik på t tispunkt. Altså på fohån tænk ignnm, hvonå mn skl lægg sig t n og sig unskyl, hvonå mn skl fvis, t t poblm, og hvonå mn skl sv, t got nok t lill poblm, mn vi h gjot, hv vi kn. Ejn f Kosø Mmk gnåbn Pæstø Mmk m scnvnt folk i køkknt LOKAL MAD TEKST OG FOTO: JAKOB BRANDT Dt ikk kun, foi sæsonn fo lystsjl stå fo øn, t usigt til m tk på Pæstø Hvn. Gå lt ft plnn, gnåbn byns konkusmt mmk ll inn påsk m ny j v ot og utin folk bg iskn. Dt ægtpt Kistn og P Hbo, som h ovtgt Pæstø M- Mk. D iv i fovjn Kosø M- Mk og h købt ttighn til M- Mk-koncptt, som plnlægg t ovg til t nlsslskb. Dt ny slskb skl nn mmn om åbning f lokl mmk. M fokus på økonomin Til t stå fo n glig ift f Pæstø MMk h Hbo-pt llit sig m scnvnt folk i skikkls f ægtpt Tin Bckmnn og Knnth Bo. Føstnævnt unnt køkknchf og h tilig bjt i Pæstø Mmk, mns sistnævnt h fungt som butikschf i Sto Hing MMk. Dt lukk i fobinls m konkusn i MMk A/S i sttn f åt. - Fo os hnl t om t komm på bnn ign hutigst muligt, mns folk stig kn husk butikkn. Smtiig h pt n sto know how, som vi kn få gvn f i Kosø, sig P Hbo. Hn glæ sig fo ov ftln m to mgt ik mbj, som bæn fo økologi og lokl v og smtiig h t ingån knskb til MMk-koncptt. Fo t sik stø tovæigh ov fo lvnøn, bliv iftn og justt på t nklt punkt. - Vi vil hv m fokus på økonomin, sig P Hbo, iv to mmk som to slvstænig ApS vi t pivt holingslskb. Smbj giv stoiftsfol I øjblikkt få hvkn hn ll hustun løn f Kosø Mmk, som åbn 29. novmb 2014 og stig i n inkøingsfs - og hn ngg sig ikk i Pæstø på gun f pngn. - Dt bliv nok lig n gulnt fotning. Jg to mgt på, t mmkn skl væ vt f lokl ilsjæl, og jg håb, t Tin Bckmnn og Knnth Bo på t tispunkt kn ovtg Pæstø Mmk, sig P Hbo. Eft hns vuing vil t styk mmkt-koncptt, hvis åbn butikk unt om i lnt. - Dt bty, t vi få n stø inkøbsvolumn, nå t gæl ikk-lokl v som kff og sukk, og vil også væ fol i fohol til mksføing og ift f hjmmsi, sig P Hbo. Fl vil åbn mmk P Hbo s sun fm til t fotst smbj m mmkn på Skovsg Gos og i Svnbog. Hn plnlægg sun t inkl til t infomtionsmø ft påsk, hvo ilsjæl m lyst til t åbn ny lokl mmk kn komm og hø m om koncptt. - Vi h ll kontkt til intss, sig P Hbo, som sigt mo t gnåbn Pæstø Mmk 26. mts. I føst omgng s t ikk u til, t ægtpt Kim og Bigitt Eschich bliv n l f Ny Pæstø Mmk, som gunlg smmn m n tilig iktø fo Mmk A/S, Jsp Skibstup. Gnnm snst ug h t væt u i pssn m hv s vsion f åsgn til konkusn.

17 MAD & MARKED 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV 17 M sit km h sociolog og fmtisfosk Bith Linl fngt nogl f poukt, som bst illust fmhskn tns på t økologisk mk nno H ny tns Gnlfosmling i Ognic Dnmk Expot EKSPORT: Poucntsmmnslutningn Ognic Dnmk Expot fhol 20. mts gnlfosmling på Hotl Sintu Stobælt i Nybog. Fomn Ms Quistg f Albæk Spcilitt gnopstill smmn m ylig to mlmm f bstylsn, mn ifølg kspotchf Hln Bik ylig to pls, som skl bsætts. Hun opfo pson, som h lyst til t væ m til t sætt kusn fo t fmtiig kspotbj, til t ukk op på gnlfosmlingn, som fvikls i fobinls m t tnsmin m fmtisfosk Bith Linl. Rm 1000 billigst i Politikns pistjk Inovtionshøjn v sto og æsttikkn uimostålig, vu fmtisfosk Bith Linl, som h spottt ny tnns på vns støst økologisk føvmss BioFch TRENDS AF JAKOB BRANDT - Ennu ngng blv jg gl, ovskt og inspit f t tilbing to øgn på BioFch. Djligt t s hvilkn innovtionskft, ns vn unt i bstæblsn på t lv go, sun og miljøigtig poukt, inl Bith Linl n minippot om ny tnns, hun s i pouktionn f økologi. Ifølg fmtisfoskn hmon hlhsintykkt f mssn got m foåt, som næm sig: - Mssn unt v mss f fiskh og optimism. Spænn ny poukt hvis tilblivls vin om poucnt og innovtø, som to på n stign ftspøgsl på b og sun føv og klt Mssn unt v mss f fiskh og optimism. Spænn ny poukt hvis tilblivls vin om poucnt og innovtø, som to på n stign ftspøgsl ft b og sun føv uvis optimism på vgn f hl n økologisk bnch, sig Bith Linl. Hun v hyt f Økologisk Lnsfoning til t spott ny tnns blnt mng tusin ustill føv på fbus globl økologimss, BioFch i Nünbg, hvo inskt og lv på ås måsk m v n kuiøs nyh n t oplgt bu på n kommn bstsll i SupBugsn. Mn t okk ikk v hns ovon om: - Innovtionshøjn v sto og æsttikkn uimostålig. Min lvo og stø lth - Dt økologisk poukt-univs bæ i høj g n tilig pæg f n lth. D m nuging n løftt pgng ov økologin i g. Dt komm bl.. til utyk v, t convninc-poukt vin m og m fm. Dt skl væ lt t vælg økologisk og tg hnsyn til miljø, yvlfæ og sunh som fobug. Dt vil vi komm til t s m f i nsk butikk i fmtin, vu Bith Linl ft hjmkomstn f BioFch. I økologins bnom v pouktn oft pægt f n lvolig og politisk gson. Dn typ v møt Bith Linl også på åts ugv f BioFch, mn hun oplv smtiig, t poucntn i høj g n tilig bnytt humo, bnlig stg, lækkt sign, sjov im og ms og m ll min små niv og uskylig buskb til t sælg vn. Poucntn vil hv folk til t hnl igtigt, h t vælg økologisk. Un t gø t m o, løft pgng og yst miljøppot. Fl højtfobj poukt D ny tnns summn f ås bvægls, og i å oplv hun n jning i tning f n nnu tætt kobling mllm økologi og n fmhskn mgtn, som Ovskiftn Vgn fylt mgt og tl fo sig slv. Fi fo y og lt komm f y, må væ åts slogn. hnl om sunh. D mssn smtiig fokus på nyh og innovtion, t ikk bsis-økologi som gulø, mælk og hvgyn, omin på stnn, mn imo tistypisk innovtion. Sun, mon, vnc og oft højt fobj poukt. En nn iøjnfln tnns på mssn v poukt til fi foljn. Anln f glutn- og lktosfi poukt voks. D pimæt tiltænkt t spcilt sgmnt f llgik, mn fi fo-poukt bliv i voksn omfng ftspugt f lminlig ikk-intollnt fobug, og t h ifølg Bith Linl boostt mkt fo n typ poukt. - Dt fo ikk tilfæligt, t åts tm på innovtionspoit v F Fom, ntop føv bfit fo uhligh syns t væ konstnt på mssn. M konkunc til mælkn - Ovskiftn Vgn fylt mgt og tl fo sig slv. Fi fo y og lt komm f y, må væ åts slogn. - Dn klssisk komælk v oft stttt m is-, soy-, nø- ll mnlmælk og t ikk b som ikkmælk på kton mn lngt n i fobjningskæn, hv n v tl om yoghut, vniljmouss, is ll fx chokolb påtykt hl msn: Coconut blossomsug swtn goln b m with Tnsmin Ognic Expot Acmy invit 20. mts til smin på Hotl Sintu Stobælt, hvo fmtisfosk Bith Linl vil pæsnt ltgn fo ny tnns og stømning, som hun h spottt på BioFch. ic milk, glutn f, lctos f n vgn. Inskt og lv på ås - Fystø ll hy fugt i hl fom, ll som pulvist sup-foo, vin om ny ti. Mon øko-hlth-fks spis gn pulv, også bigt, nå blot t sunt, nt, ntuligt og Bio. Og v mng øko-viksomh, som bø sig til, nå t gjlt iss ny pulvis sup-fooingins; øb-, ci-, hvgæs-, spiulin-, bnn-, ci- ll hmppulv. Pulv som kn boost in smoothi, blns i jn, pynt in w ck ll ysss i müslin giv ktgoin hlt nyt liv. Blnt m kuiøs nyh v inskt og lv på ås. Vlsmgn og ig på potin - lig til t yss på sltn ll i suppn. Tø lv, gæshopp og bill,som smgt slt og køgtigt, og klt t spænn supplmnt til n sun og m klimvnlig fmtiig iæt. Insktn sælgs ll m succs i n f Hollns støst tilkæ, Albt Hin, mn så vit visn f, bliv ikk fohnlt i Dnmk. DAGLIGVARER: Politikns wkntillæg Løgsliv h lvt t pistjk på 15 økologisk bsisv. Dt vist, t Rm 1000 v billigst, mns kun Coops butikk hv ll ønsk økologisk poukt. Mns Rm 1000 s sml vkuv kunn købs fo 201,22 kon, nt Fkts m t kost 213,93 kon, og Nttos ln på 215,21 kon. Sup-Bugsns kuv ln på smlt 229,80 kon, og Føtx på 233,04 kon. Inkøbs-og mktingiktø Ans Rné Jnsn f Rm 1000 got tilfs m sulttt. - Mn lti gl, nå mn vin n pistst. Mn vi gø ikk nogt sæligt fo t væ billig på økologi i fohol til, hv vi gø på n v, sig Ans Rné Jnsn til Politikn. Filn øg fgningn fo okskø SLAGTERI: Dn øg ftspøgsl ft økologisk okskø bty, t lvnøn i n kommn ti kn s fm til høj tillæg. Dt skiv Hnik Biilmnn, iktø fo Filn i slskbts snst nyhsbv. - Ovont t igtig positivt, t vi oplv så sto ftspøgsl ft økologisk kø, t vi i pio h svæt v t lv kæv mæng. Omvnt fovnt kun og fobug slvfølglig, t vi i stn til t lv n mæng kø, ftspøgs, og fo bj vi på t gø t m ttktivt t sn y til slgtning også i pio, hvo gå u. Dt gø vi blnt nt v t hæv tillæggt i pio, hvo vi mngl y, og t gø sig gæln nu, sig iktø i Filn A/S, Hnik Biilmnn.

18 18 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 MAD & MARKED Nu komm køt Mng køkkn nu nåt så lngt i omlægningn, så t næst ntulig skit bliv t tg køt in FOODSERVICE AF JAKOB BRANDT Dn støst gupp f ustill på Copnhgn Foo Fis sto økologisk fællsstn i Bll Cnt hnl m kø. Dt fktum bskiv Rikk Gønning f Økologisk Lnsfonings foosvictm som t bst bvis på, t omlægningn unt om i lnts køkkn nu kommt så højt op n økologisk tpp, t nøt til t tg køt in, hvis skl øg økologipocntn ylig. Dt skb øgt ftspøgsl ft økologisk køpoukt, og n tnns gistt hos mng f m, som foæl ll hnl m økologisk kø. - Vos slg til foosvic voks, og t skl nok fotsætt m t voks, mn t komm lig op på sin f t konvntionll slg, vu Kstn Ansn f Slgtgån i Holbæk. M sit b sotimnt f spcilpoukt hn t knt nsigt i n økologisk bnch, mns m som Rns Kø Engos og Køgos Vst A/S ikk tilig h ltgt på n økologisk mssstn. - Vi h lig fåt så mgt omtl som på n h mss, sig Ln Jnsn, slgskonsulnt hos Køgos Vst, som jt f totlgossistn Dnsk Ct A/S. Bhov fo m ågivning Eft hns vuing øgt ågivning nøgln til t øgt slg f økologisk kø. - Dt skl vi bj m m, så skl slgt nok komm, sig Ln Jnsn. Dn vuing Jn Ank Hnsn, slgschf hos Rns Kø Engos, nig i. Dt jysk m luft fo føst gng sit økologisk sotimnt på n købnhvnsk mss, og slv om t f vns støst økologisk slgti hø til i n konjysk hovst, hnt Rns Kø lt sit økologisk okskø i Østig. - Dt bty, t vi kn sælg køt 10 pct. billig n n, sig Jn Ank Hnsn, slgschf hos Rns Kø, som ntop h fåt sin gn skætillls. - Vi kn mæk n mknt stø intss fo økologi, sig hn. Foosvic i tl Anl f smlt slg % Mji 41% Kø 2% Fost 8% Fugt og gønt 18% Kolonil 31% Dt totl foosvicslg i Dnmk ugjo i ,4 mi. k. Fm pct. ll 981 mio. k. omftt økolgisk føv. Mn i vktgoi lå foosvicnln høj n i tilhnln, vis tl f Dnmks Sttistik. Dt gæl bå kolonilv, mælk og ø smt fugt og gønt. M n nl på kun t pct. hlt kø incl. fost lngt ft tilhnlns nl på syv pct. Af tlln fmgå t også, t offntlig institutionskøkkn sto fo n tjl f omsætningn, mns kntin på offntlg bjspls biog m ott pct. Dm hnt økologisk poucnt sks u f hv ti-kon vi slg til hotll, stunt, cfé, tk-wy og kntin på pivt bjspls. Slg folt på kungupp Hotl, stunt, cf Ant (tk-wy, in tnspotbl m.m.) Offntlig institution Kntin på offntlig bjspls Pivt kntin Slgt folt på vgupp i foosvic og til Kolonil Mælk/flø Ost/smø Fugt & gønt Kø Foosvic Dtilhnl Kil: Dnmks Sttistik Nyhn sto i kø Innovtionn blnt ustilln på Copnhgn Foo Fi vin om n skæpt konkunc og n sto tilli til fotst vækst i n økologisk foosvic-bnch FOODSERVICE AF JAKOB BRANDT Blnt m ksotisk nyh på Copnhgn Foo Fi gu økologisk tigj f Svig. Dt Fimt Finus, som i smbj m Vgsh plnlægg n klimvnlig pouktion f kæmpj i t mbug, som unytt spilvmn f viksomhns fbik i Bjuv i Svig. D føst j vnts i hnln i løbt f 2015, hvo bliv t bæygtigt ltntiv til sitisk j, som oft bliv kitist fo n miljømæssigt mgt kitisbl pouktionsfom. Også Al v tgt på mss m usigtn til snt t øg sit økologisk foosvicsotimnt. - Vi kn viklig mæk, t vækst, og vi ønsk t bkk op om omlægningn u i lnts køkkn. Dfo lnc vi ni ny vint f mjipoukt i ug 18, sig Ln Mlchjosn f Al Foosvic Mkting, som hv nogl mgt tvl g i Bll Cnt. Dt smm hv bøfbikkn Il Fonio, som v tgt på mss m t stot snl f bå vlknt og hlt ny bk-off-poukt. Som nvnt nty, viksomhn inspit f t itlinsk køkkn, og på Copnhgn Foo Fi v s støst nyh foccci-bø m gøntsg og nogt så nsk som n si økologisk winbø. - All hotll, stunt og cfé skig på økologisk winbø, og vi blv føst fæig m hl sin i sist ug. Dn bstå f to slgs coissnt, to slgs spnu - n m æbl og n m bb, tbiks og knl- og ongsngl, sig Jtt Kvist f Il Fonio. Il Fonios sælg stig c. t fjl f pouktionn vi gligvhnln, mn t foosvicslgt, som voks mst i øjblikkt. - Vi oplv mss f positiv tnns omking økologin, sig Jtt Kvist. Dt smm gø Tobn Bloch, pojktl i Økologisk Lnsfoning Foosvic. Hn også hovkitktn bg n økologisk fællsstn, som lig pæcis blv n mknt mnifsttion f økologins fomån h i 25-åt fo Ø-mækts føsl. - Mssn vist, t n sto konkunc på foosvicmkt, sig Tobn Bloch. Hn glæ sig ov, t f stø inustipoucnt nu h fåt øjnn op fo økologin, og hn ikk i tvivl om, t t vil skæp konkuncn i bnchn ylig i kommn å, så bliv ikk ti til t hvil på lubæn. Dt v mn hos Ntumælk. - H på mssn snkk vi m igtig mng f vos slutbug og mng pson, som bj m t lv ubu. Dm h vi vnskligt v t nå u til i hvgn, så mssn giv os n go muligh fo t vis m hl vos sotimnt, sig mjits mktingchf Nlly Rigglsn.

19 MAD & MARKED 6. mts 2015 n. 562 ØKOLOGI & ERHVERV køkkn skilt m Ø t Dt isæ n offntlig omlægning, som åsgn til, t ntllt f økologisk spismæk h unt SPISEMÆRKER AF JAKOB BRANDT Føvminist Dn Jøgnsn ult 32 spismæk på jubilæumsscnn v Copnhgn Foo Fi. H motg kntinl Lon Møllskov f Klø Økologisk Lnbugsskol gulmækt. Foto Stin Chistinsn Ny gtis hotlin til køkknfolkt RÅDGIVNING: I tilknytning til Alt om Kost-jsholt h Føvstylsn opttt n kom i gng pkk fo køkkn, som vil hv t økologisk spismæk. Tilbut til køkknn omftt også n gtis hotlin, som køkknpsonlt kn ing til hv g. Tjnstn åbn fo bå pivt og offntlig køkkn, mn hitil h t mst væ kommunl køkkn, som h bnyttt mulighn fo t få sv på pimæt pktisk spøgsmål omking omlægning og økologisk spismæk m.m. Læs m på: spismæk.k Mng f ustilln på Cophgn Foo Fi på vj m ny økologisk poukt, som målttt foosvicskton. Al spo n voksn ftspøgsl og lnc ln ni ny mjipoukt i ug 18 oplys Ln Mlchjosn f Al Foosvic Mkting. Dn økologisk lnsby på Copnhgn Foo Fi i Bll Cnt omftt kvm. Ustill: 56 Mssgæst: Dt knp sks å sin, t føst nsk køkkn k t økologisk spismæk. D mækningsoningn blv intouct i 2009, gik t tægt m t få ubt mækt, mn ikk minst omlægningn f lnts mng offntlig køkkn h sin bigt til t ub spismækn i bonz, sølv og gul. Aln sin 2012 ntllt sksoblt, og sks u f ti køkkn m spismækt offntlig. Dn foling komm ikk bg på føvminist Dn Jøgnsn (S). - Rgingn bj håt fo m økologi i Dnmk, og fo mig Fnk Jnsn motg Åts Øko Pis Ovbogmst Fnk Jnsn blv hylt m Åts Økopis 2015 fo Købnhvns insts fo t ub økologin til ll hovstns kommunl køkkn Hv g bliv lvt målti unt omking i Købnhvns Kommuns offntlig køkkn. 80 pocnt f åvn i iss i g økologisk, og kommunn sts på t kys n økologipocnt på 90 v ugngn f Dt mbitiøs omlægningsinititiv åsgn til, t kommunns ovbogmst, Fnk Jnsn, motog Åts Økopis 2015, blv ovkt på n økologisk jubilæumsscn på Copnhgn Foo Fi. - Vi ful f buning ov, t Købnhvns Kommuns føvinkøb ll blvt 80 pocnt økologisk og såls ot på vj mo målt om t nå hl 90 pocnt økologi h i 2015, sg P Kølst, fomn fo Økologisk Lnsfoning v ovækklsn. Og t v n stolt ovbogmst, motog pisn: - Hvo jg b pvstolt ov t stå h i g, sg n socilmoktisk ovbogmst, som ikk i tvivl om, hvm fotjn mst os. t ntuligt, t t offntlig gå fost. Dfo gingns mknt stsning på t få økologisk spisst i t offntlig n vigtig l f bjt fo t m økologisk Dnmk, sig ministn. Mns ntllt f spismæk offntlig køkkn fyl mst i sttistikkn målt i ntl, t pivt køkkn og kntin, hotll og stunt, som fyl mst, nå mn s på t fktisk fobug f økologisk åv. Dt gå n igtig vj Tl f Dnmks Sttistik vis, t sks u f ti k. f omsætningn i - Instsn hæv n næingsmæssig og kulinisk kvlitt i tusinvis f økologisk målti, som Købnhvns Kommun sv hv g, sg P Kølst, fomn fo Økologisk Lnsfoning, hn ovkt Åts Økopis til ovbogmst Fnk Jnsn (S). - Jg motg pisn på vgn f blnt n mbj i Købnhvns Kommun, som hv nst g u i vos vuggstu, bønhv og pljhjm m til t sik, t t h ikk b n mission på t stykk ppi, mn t t pktiss i viklighns vn. Tusin tk fo t, sg ovbogmst Fnk Jnsn. n økologisk foosvicbnch stmm f pivt køkkn, mn lig nu mgt fokus på n offntlig omlægning. - D svs målti hv g i t offntlig, og mng f m skull gn væ økologisk. Mn t gå hlt bstmt n igtig vj. I g ovækk vi t økologisk spismæk numm 1000, og t jo fntstisk. Økologi i køkknn sp ikk kun glæ hos m, spis mn, mn også hos køkknfolk, lv n. Dt giv n stolth v bjt, sg Dn Jøgnsn. FOTO: STINE CHRISTIANSEN En hylst til ilsjæln Økologisk Lnsfoning h opttt Åts Økopis som n hylst til ilsjæl, lægg t stot bj og nggmnt fo gn i t ub Dt nn gng Åts Økopis bliv ult. I 2014 gik pisn til Min Ag, gionsfomn fo Kost- og Enæingsfobunt i Nojylln ØL lnc kogbog fo ginstitutionn BØRNEMAD: Kn økologi og m til bøn gå hån i hån? Dt gø t i ginstitutionn Lynghøjn, Bønhust Stjnn og Bthlhm Sogns Mnighsbønhv, og køkknln hf btt nu i o, opskift og bill om s bj m økologi. Dt sk i bogn Mgt m økologi i bønhvn, som Økologisk Lnsfoning lnc på Copnhgn Foo Fi i Bll Cnt. - Rgingn h n målsætning om, t offntlig målti skl væ 60 pocnt økologisk i 2020, og ingn tvivl om, t t køkknn i bønhv og vuggstu, ykk mst på økologinln i øjblikkt. M n 400 vuggstu og bønhv h i g t økologisk spismæk. Vi syns, t oplgt t sp go fing f nogl f køkkn, som nåt lngt på n økologisk js, sig Rikk Thoø Gønning, pojktl i Økologisk Lnsfoning og tovhol på bogpojktt. Økologisk Lnsfoning h tilig ugivt to kogbøg om økologisk omlægning, ttt mo pljhjms- og hospitlskøkkn smt kntin.

20 20 ØKOLOGI & ERHVERV 6. mts 2015 n. 562 MAD & MARKED Kost & Enæingsfobunts fomn, Ghit Py, fygt, t omlægningn til økologi skb øgt ps på nstt i lnts offntlig stokøkkn OMLÆGNING AF: JAKOB BRANDT Økologin fosvin i bøposn Pi Phn bug kun økologisk ingins i sin bø, mn t må hun ikk skilt m, slv om hun h t økologisk spismæk i gul KONTROL TEKST OG FOTO: JAKOB BRANDT Gnnm mng å Pi Phn blvt knt fo sin kulinisk tylli i køkknt på t nlgt lnbug på hlvøn Jungshov i t syøstlig hjøn f Sjælln. H h hun i 15 å vt t økologisk ctingm, som i å h skiltt m t økologisk spismæk i gul. Mækt kunns okumnttion fo, t minst 90 pocnt f åvn i Pis køkkn økologisk. - Jg h lti hft t sån, t ntn mn 100 pocnt økologisk, ll også mn ikk. Økologi kn ikk gbøjs, sg hun, visn bsøgt hn, hun som lnts føst ctingm k spismækt i gul. Nu h hun ntop lnct n ny ugntlig bøpos m ugbø, hvbø og boll til 110 kon. Mn slv om hun kn okumnt, t ll ingins i bøn økologisk, må hun ikk fotæll t til kunn. Dt hlt bsu Dt h næmst kkt f sot mgi fo Pi Phn, hvon bøts økologisk sttus fosvin, nå hun stopp m n i n bun bgpos og lv m in til butikkn Swt & Coff i Pæstø. Sv Kost & Enæingsfobunts fomn, Ghit Py, v om, t stmm bugtt i lnts omlgt køkkn skb øgt ps på nstt. Dt ikk n vikligh, Købnhvns Mhus s i mng offntlig køkkn, som mhust h mvikt til t omlægg i Købnhvn - ll i mng kommun, hvo mhust ktult hjælp m omlægning f køkknn. Mhus-iktø Ann-Bigitt Agg vu tvætimo, t t vil væ muligt fo lngt st f lnts offntlig køkkn t lis gingns mål om 60 pocnt økologi i 2020, un t t bliv nøvnigt t hl png op f kommunkssn, og un t t gå u ov bjsmiljøt. Efingn vis tvætimo, t omlægningn skb øgt bjsglæ hos psonlt. Økologi kæv hæn og png Ghit Py glæ sig ov økologins fmgng i offntlig køkkn. - Mn jg også nøt til t sig, t n økologisk omstilling f køkknn ikk komm f sig slv. Slv om Pi Phns ctingviksomh h t økologisk spismæk i gul, og ulukkn bug økologisk åv i sin bø, må hun ikk kl bøt økologisk, nå t bliv pkkt og solgt vi n lokl butik i Pæstø. hun smm bø til t slskb, vill væ økologisk. - Jg fostå ikk, hvo økologin fosvin hn, sig Pi Phn. D hns ctingviksomh inttt lngt f på n længt gå lngt u på lnt, h hun lvt n ftl m Swt & Coff, så kunn kn hnt posn i butikkn om fgn, så h fiskbgt bø til wknn. Mn ifølg Føvstylsns kontollnt må Pi Phn ovhovt ikk skilt m økologin på bun bøpos. Hun h ful foståls fo, t skl væ n gunig kontol m n økologisk føvpouktion, mn hun føl, t tl om unøvnigt igi gl, som skb n mistænkliggøls f hl hns viksomh. - Hv skl min ctingkun tænk om stn f n m, jg lv, nå jg ikk må skiv på bøposn, t bøt økologisk? Jg syns, t t hlt bsu, sig Pi Phn, som lnc bøposn kot ft t Pæstø Mmk lukk. Økologi kæv bå hæn og png. Råvn y, og bjsgngn m omstænig, fokl Ghit Py i t inlæg på sin blog. Efingn hos Kost & Enæingsfobunt, t iftn f mng offntlig køkkn ll så toptimmt, t omlægningn ikk mulig un t tilfø png. - Hvis mn skl nå n bstmt økologipocnt, mn pngn ikk følg m, så mn jo lig vit. Økologisk kto kost m n lminlig, og økologisk føv skl fobjs på n nn må. Økologi kæv b hæn, fstslå Ghit Py. Efingn f Købnhvn vis nogt nt, oplys Any Hultbg, som l økologiflingn i Købnhvns Mhus. Smm mmk hv gnnm å fogævs kæmpt fo m ksibl okumnttionskv fo viksomh, op i gænslnt mllm stokøkknift og tilslg. Dt tg ocn f ti Ufoingn fo n typ viksomh, t stokøkknn bliv gult ft nsk m lmplig stokøkkngl, mns Pi Phns bøpos h kyst n linj og bliv unlgt skpp EU-gl fo tilhnl m økologi. Hvis hun vil sælg bøt som økologisk, skl hun fo fø t nøjgtigt blncgnskb og kontolvj ll ingins, som yg in og u f køkknt. - Dt vil væ utolig bsvælig fo n lill viksomh som min, bj m mng foskllig mnu og opskift. Rgln m møntt på viksomh, som lv stø si f nst poukt. Nå jg h tvlt, bj jg tim om ug, og så h jg ikk ti til - I Købnhvn omlgt 900 køkkn, og vi oplv ikk t kv om hvkn hæn ll png. D gnlt t stot omlægningspotntil i t fon sin inkøbs- og fobugsmønst, i t lv m f bunn og slvfølglig i mspilt, sig Any Hultbg. Hun oplv, t omlægningn n slvfostækn pocs, som skb stø fglig stolth hos nstt. I tkt m, t føl stø jskb fo mn og få stø nknls fo s insts, bj også m ffktivt. Købnhvn vis vjn Dt æn ikk v, t Ghit Py oplv t bå økonomin og mbjn pss. - Jg igtig bkymt fo t ps, mlmmn komm un, hvis t vj hv nklt ingins. Dt vil tg ocn f ti, sig Pi Phn. Hun kn ikk s logikkn i gln. M t økologisk spismæk i gul må hun gn skiv, t hun iv n økologisk ctingviksomh. Gulmækt gø t også muligt fo hn t kl n m, hun pouc til cting-kun, fo økologisk, såfmt ll mnuns ingins, åv og tt ikk fons på ikk-økologisk fom i hns køkkn. Doth Kloppnbog, pojktl i Økologisk Lnsfonings foosvicfling, kn sgtns fostå Phns kitik. - Rgln ER fo knt, og hæmm viksomhns motivtion til t uvikl sig, sig Doth Kloppnbog. Dfo fæst hun sin li til, t EU lyhø ov fo t nsk ønsk om t lmp okumnttionskvn i fohol til såklt blncgnskb. ikk følg job og n siøs pos png m økologisk åv, skiv Ghit Py. Ann-Bigitt Agg nkn, t st og køkkn, ikk b kn omlæggs. - Mn kn slvfølglig spiss f m fo lit. Og Mhust h st st, hvo t ikk muligt t omlægg hlt inn fo bugttt. Mn t ikk n gnll tnns. En omlægning lti iniviul og køkkn, kn væ inttt til bug f mng fæigv ll væ så gnnmtionlis f skl png typisk til ombygning ll lønning. I Købnhvn h to cntlkøkkn kun funt omlægningspotntil til hhv. 55 og 75 % økologi. Så i to køkkn skl png til t nå i mål m 90 pct. økologi. Føvstylsn: - Dispnstion ikk mulig M min EU lyhø ov fo t nsk ønsk om t lmp okumnttionskvn fo tilviksomh, ikk usigt til t Pi Phn få lov til t skilt m økologi på sin bøpos. Ifølg Hnning Knusn, føvchf fo Rgion Sjælln og Fyn, nuvæn EU-gl mgt knt. - At lv bø, som Pi Phn gø, ikk omfttt f ntionl nsk m lmplig økologigl fo cting- og stunt. D lminlig økologigl skl fo væ opfylt, fø hun kn npis m økologisk. D foskllig viksomh, h smm ktivitt, skl væ unlgt ns gl, og tt lminlig bgiviksomh, fstslå Hnning Knusn. Hn fvis smtiig, t t muligt t lmp gln ylig un t komm på knt m EUlovgivningn. - EU økologifooningn giv ikk muligh fo ispnstion, sig hn. Ønsk om lmplig gl Pi Phn lngt f n nst, som ønsk n lmpls f gln om blncgnskb. I fobinls m fohnlingn om n ny økologifooning pæsnt Føvstylsn EU fo t foslg om, t tilviksomh skl stills smm okumnttionskv som m, i g stills til stokøkkn. Accpts foslgt, vil ll tilviksomh, også m m bln ktivitt som Pi Phn Cting, få lngt ltt v t opfyl okumnttionskvn - og vil kunn npis l t ml, vi nvn, økologisk un kv om blncgnskb.

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen Vjl Kommunl Skolvæsn Kvlittsrpport 2012-13 Skolrpport fr Nørrmrksskoln v Susnn Fjlgr Kristnsn Kær skollr Hrm præsntrs kvlittsrpportn for 2012-13. Dn yggr som tiligr år på forrig års sklon, såls t tlfktrkn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi

V08 Navne på energisygdomme? V09 Hvilke terapier tilbyder du? masser - f. eks piskesmæld og fibromyalgi fin ksist mmnhæ din 5 md fin frmov 6 Alt., d hør til mmnh æng 7 Er ngisygdom ngisygdomm tilbyd ll høj udvikling tion LNS gør pg på andt 48 ja - d måls ja h bjdt hal clairvoy ant i 18 år bhandl ing af kroppn

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Ringsted. Slagelse Svømmeklub

Ringsted. Slagelse Svømmeklub Rings Slgls Svøklu Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl f kunn y vlkn il H W Gs 2013, s ign vks snlign sis å. Vi vil gn y svø, æn g l f Gnf, Hlufshl, Hlæk,

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Certificerede produkter og træsorter

Certificerede produkter og træsorter FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang Loklpln n. 2 Fo t hvvsomåd i Hillød Vst Tolvklvn Hillød Kommun - Tknik Hillød Kommun - Tknik n. 2 Gnl loklpln infomtion Gnl loklpln infomtion Hvd n loklpln? En loklpln n dtljt pln fo t mind omåd i kommunn.

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4]

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4] Hurtig instlltionsvjlning Strt hr MFC-J220 MFC-J40 Læs nn Hurtig instlltionsvjlning for korrkt opsætning og instlltion, før u rugr mskinn. ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngivr, t r r n potntilt frlig sitution,

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8 SVEJSESALNGER DS/EN 199-1-8 Bærvn for smlngr svjslg konstruktonsstål hnhol tl DS/EN 199-1-1 Bærvnn rgns for ftrvst, hvs følgn utrk gg r oflt: t, r ss ort fr fu fu σ ( 0 ) σ 0,9 normlsænngn σ 0 β w γ γ

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere