teambuilding workshop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teambuilding workshop"

Transkript

1 teambuilding workshop Teambuilding med proces tilpasset jeres tema med givtige, udfordrende, spændende, lærerige & ikke mindst sjove & underholdende opgaver. Alka Forsikring Alm. Brand KMD Igennem tiden har syneimi lavet teambuilding for en lang række virksomheder & offentlige arbejdspladser for eksempel kan vi nævne: Danisco DSB LM Glasfiber Gladsaxe Kommune Kalundborg Sygehus Søndagsavisen Københavns kommune Odense Universitetshospital PricewaterhouseCoopers Region Midtjylland Region Syddanmark Novo Nordisk syneimi teambuilding Finlandsvej 37, 3., 7100 Vejle syneimi.dk

2 Kort om vores teambuilding Om syneimi Vi laver udendørs & indendørs teambuilding, der er uhøjtideligt, sjovt, udfordrende & lærerigt - og med et præg af leg. Deltagerne løser opdelt i hold en række kommunikations- & samarbejdsopgaver - og et konkurrence element giver dagen lidt ekstra krydderi. Arrangementet kan foregå der, hvor I ønsker det - uanset om det er i Jylland på Fyn eller Sjælland. Vores arrangementer er ikke geografisk begrænset og vi laver teambuilding i hele landet. Arrangementet tilpasses jeres ønsker & behov og kan have rent social karakter eller fokusere på et specifikt emne, hvor det ved at være proces orienteret indeholder et fagligt fokus, og hvor I via den efterfølgende opfølgning & opsamling får et konkret resultat, som I kan bruge i hverdagen. Vi valgte syneimi, fordi I har nogle gode aktiviteter, som vi kunne gøre brug af til vores team-dag. Da vores afdeling er et bogholderi og sidder og arbejder med tal hele dagen, valgte vi syneimi som kunne tilbyde en anderledes dag for os, hvor vi kunne prøve noget helt andet. Vi prøvede forskellige ting, hvor vi skulle kunne arbejde sammen på kryds og tværs. Det var en rigtig god måde for vores team at blive rystet sammen på og lave noget sjovt sammen. De forskellige artede opgaver blev udført med stor interesse og gå-på-mod. Opgaverne var udfordrende på hver deres måde, alle kunne være med og det var fedt. Malene Bank Rathleff, Velux Ordret syneimi er oldgræsk og betyder: at udrette noget sammen og derfor afspejles virksomhedens navn i det vi beskæftiger os med; nemlig teambuilding, hvor vores indgangsvinkel er, at vi med mennesket i fokus : "bidrager til at øge trivslen & skabe et bedre arbejdsmiljø hos danske virksomheder" Formålet med teambuilding er at medvirke til at medarbejderne samlet yder deres bedste ved at skabe et fælles fundament - eller referenceramme, der efterfølgende giver anledning til indbyrdes snak om det gennemgåede forløb; og netop dét er et af de vigtigste elementer; nemlig at fællesskabet tilføres gode, sjove & positive oplevelser alle kan tale med på. Dermed knyttes personalet tættere sammen via styrket holdfølelse, hvilket giver grundlag for, at personalet selv automatisk bidrager til større trivsel & arbejdsglæde fordi der åbnes op for at rose & anerkende hinanden; og et personale, der trives & har arbejdsglæde er det mest effektive personale. Teambuilding handler om mennesker, om vores relationer til kollegerne og styrkelsen af disse og om, hvordan vi som en gruppe kan yde vores bedste til gavn for os selv og arbejdspladsen. For det er på arbejdspladsen, at vi skal fungere sammen, og det er på arbejdspladsen vi skal bruge de erfaringer, vi gør os på et teambuilding arrangement. Derfor arbejder vi altid "med mennesket i fokus" fordi det er medarbejderne, der er grundstenen i virksomhederne; og netop derfor er medarbejder trivsel afgørende for virksomhedens succes. Med mennesket i fokus er således et udtryk for, at det er vores opfattelse, at for at opnå et effektivt arbejdsmiljø til gavn for arbejdspladsen er det nødvendigt, at personalet trives og for at gøre det, er det afgørende, at de har gode indbyrdes relationer, forstår & accepterer hinanden og favner mangfoldigheden og det er lige præcis de elementer, som vores teambuilding arrangementer bidrager til at styrke. syneimi katalog teambuilding workshop side 2 af 17

3 Indholdsfortegnelse Workshoppen i stikord Læs om teambuilding workshoppen på de efterfølgende sider: Kort om vores teambuilding...2 Om syneimi...2 Workshoppen i stikord...3 syneimi teambuilding workshop...4 Kort om arrangementet...4 Anden mulighed : aktivitetsdag...4 Hvornår kan I bruge arrangementet...5 Hvordan foregår arrangementet...6 Hvilke opgaver benyttes...7 De praktiske opgaver...7 Spindelvæv...7 Blindskydning...7 Mindmap...8 Skævetårn...8 Minen...8 Geobrikkerne...8 Fokusopgaverne...9 Værdi match...9 Paparazzi CopyCat Reklamespot And action! Hvad er inkluderet i arrangementet Rapport Tilkøbsmulighed Hvor kan arrangementet foregå Hvor lang tid varer arrangementet Hvad koster arrangementet syneimi teambuilding aktivitetsdag Udgivelses information Et teambuilding arrangement der kan foregå præcis, der hvor I ønsker det Vores arrangementer kan afholdes over alt i landet uanset om I er på Sjælland, Fyn, Jylland, Bornholm eller en af landets mange mindre øer. Vi kommer gerne til jer uanset, hvor i landet I befinder jer og uanset lokalitet. Vi tilpasser nemlig arrangementet til omgivelserne på f.eks. det hotel elle konferencecenter I er på. der kan foregå både indendørs & udendørs Vores arrangementer kan foregå udendørs, indendørs eller en kombination afhængig af vejret og jeres ønsker. der kan tilpasses jeres ønsker, behov & fokus Vi tilpasser altid arrangementet, så det passer specifikt til netop det, I har brug for. hvor alle kan deltage Alle uanset grænser, alder og fysik kan være med til vores arrangementer, for der kræves ikke specielle forudsætninger og arrangementerne er ikke grænseoverskridende. der er proces orienteret Workshoppen er proces orienteret via et specifikt fokus / tema og er perfekt, hvis I ønsker et socialt arrangement, der også har et fagligt indhold. der er uhøjtideligt, sjovt, udfordrende & lærerigt og med et præg af leg I bliver rystet rigtig godt sammen via de mange sjove udfordringer, der gør, at I kommer tæt på Jeres kolleger og får noget ja, faktisk rigtig meget at tale om bagefter, fordi I på en uformel måde har fået en helt ny fælles referenceramme. der har social fokus og fagligt fokus Vores arrangementer har altid et socialt fokus og fokus på udvidelse af de kollegiale forhold og workshoppen kan tilknyttes et fagligt fokus, som via tilrettede opgaver bliver en integreret del af arrangementet. hvor resultatet er bedre trivsel, godt samarbejde & indbyrdes forståelse Deltagerne får et større kendskab til hinanden og lærer både egne men også kollegernes styrker & svagheder at kende. der kan foregå på dansk eller engelsk med et sjov konkurrenceelement Arrangementer er pakket ind i en spændende & udfordrende konkurrence, der både er med til at skabe gejst omkring arrangementer og meget effektiv til at skabe holdfølelse. syneimi katalog teambuilding workshop side 3 af 17

4 syneimi teambuilding workshop Kort om arrangementet Workshoppen er et lærerigt, sjov & udfordrende teambuilding arrangement, der giver jer konkrete resultater, som I kan bruge i hverdagen - og arbejde videre med. Arrangementet tilpasses så vi arbejder med netop det fokus I ønsker Kort om arrangementet (fortsat) faktisk rigtig meget at tale om bagefter, fordi I på en uformel måde har fået en helt ny fælles referenceramme. Workshoppen kan foregå udendørs eller indendørs dér hvor I er uanset, hvor I landet I ønsker det. Anden mulighed : aktivitetsdag Hvis I ønsker et arrangement med primært fokus på gruppens sociale relationer, og som ikke indeholder tema-fokus, vil vi anbefale vores teambuilding aktivitetsdag, hvor opgaverne ikke arbejder med et specifikt fokus og alle uanset alder, fysik & personlige grænser kan deltage arrangementet er nemlig hverken grænseoverskridende eller fysisk krævende. Det er sjovt, udfordrende & givtigt og det indbyggede konkurrenceelement, der gør, at I løser opgaverne opdelt i hold og i dyst mod hinanden, giver et ekstra krydderi til arrangementet, der består både af praktiske opgaver & teoretiske opgaver, der supplerer hinanden i et spændende & lærerigt forløb. Desuden har opgaverne et præg af leg; fordi det er gennem leg, at vi bedst får kontakt til vores kreative side og den vil der i høj grad være brug for. men i stedet er generelle samarbejds- & kommunikations opgaver, hvis formål er at styrke gruppens indbyrdes relationer og give deltagerne en sjov fælles oplevelse - læs mere om aktivitetsdagen på side 16. Positiv og inspirerende firma, tjek på jeres opgaver. Udfordrende især på det strategiske og det tværgående samarbejde. En mulighed for at opdage nye "sider" af sine kolleger - skindet kan bedrage. Pia E.S. Brødsgaard Kirurgisk afdeling D, Amtssygehuset i Glostrup I vil opleve nye sider af hinanden & blive rystet rigtig godt sammen via de mange sjove udfordringer, der gør, at I kommer tættere på jeres kolleger og får noget ja, syneimi katalog teambuilding workshop side 4 af 17

5 Hvornår kan I bruge arrangementet Hvornår kan I bruge arrangementet (fortsat) Arrangementet er meget mere end blot teambuilding & sammenrystning af personalet - det er en workshop med proces & fokus på et specifikt emne, som I vælger. Det betyder, at I udover et arrangement, der ryster personalet sammen og er udfordrende, spændende, lærerigt, sjovt og hvor alle uanset alder, køn, fysik & personlige grænser kan deltage også får et arrangement, hvor kommunikation, værdier & netop jeres fokusområde er i centrum. Mulighederne er derfor mange, og arrangementet kan bruges til alle formål, hvor I ønsker at arbejde med et specifikt fokus og/eller ønsker konkrete resultater af arrangementet vi har en række standard temaer, som I kan benytte eller bruge som inspiration, for eksempel: Den gode arbejdsplads God kommunikation En god kollega God feedback Har I allerede et specifikt tema, som I ønsker, at deltagerne skal arbejde med, tilpasser vi workshoppen dertil så forløbet matcher netop jeres fokus, tema, ønsker & behov. Arrangementets 2 aspekter, det sociale aspekt & det faglige, er repræsenteret ved workshoppens 2 formål: at styrke... de kollegiale forhold medarbejdernes forståelse for fokusområdet og kan for eksempel bruges i forbindelse med: Implementering af værdier Implementering af nyt fokus Styrkelse af værdiforståelse Kick-off arrangementer Fusioner eller sammenlægning af en eller flere afdelinger i firmaet En kursusdag Praktisk indslag i hverdagen... samt andre begivenheder, hvor personalet i hele firmaet eller blot en eller flere afdelinger skal arbejde med et specifikt tema samtidig med, at de rystes sammen ved hjælp af teambuildingopgaver, der er både sjove og udfordrende, men også lærerige & udviklende for personalet & virksomheden. Arrangementet kan bruges til hold af alle størrelser, da I bliver opdelt i mindre hold, er vi ikke begrænset med hensyn til deltager antal, og vi tilpasser forløbet til jeres antal. Arrangementet er velegnet til at give medarbejderne en god oplevelse samtidig med, at medarbejderne får et resultat med hjem - vel at mærke et resultat, der kan arbejdes videre på i afdelingen eller højere oppe i virksomheden. Arrangementet er givtigt for både medarbejder & arbejdsplads og er god til alle typer fokus f.eks. værdi implementering, værdiforståelse, nye produkter, samarbejde & kommunikationsforståelse - og det endda på en sjov & uhøjtidelig måde. syneimi katalog teambuilding workshop side 5 af 17

6 Hvordan foregår arrangementet Hvordan foregår arrangementet (fortsat) Arrangementet foregår sådan, at I opdelt i hold løser en række opgaver, og via et point system dyster de enkelte hold mod hinanden om at løse opgaverne bedst & hurtigst. De hold, der bliver først færdige, får mulighed for at score lidt ekstra point via afslappede ekstraopgaver. det er nemlig vores erfaring, at det fungerer bedst på den måde - kreativiteten fungerer bedst når man ikke føler sig overvåget. Opgaverne består derfor af en opgavebeskrivelse samt det nødvendige udstyr, og det er således også holdets opgave at sikre, at de forstår de enkelte opgaver Workshoppen byder således på et konkurrence-element, der medvirker til at skabe gejst & styrke holdfølelsen på de enkelte hold og dermed bidrager til teambuildingoplevelsen. Instruktøren befinder sig et centralt sted basen, hvorfra slagets gang styres. Det vil sige, at I fra basen sendes af sted på de enkelte opgaver, og hver gang I har løst en opgave, vender I tilbage til basen for pointgivning og for igen at blive sendt af sted på en opgave. I cirkulerer derfor mellem opgaverne og basen, og da hver opgave maksimalt tager 30 minutter, er I jævnligt tilbage ved basen. Det er helt op til det enkelte hold at afgøre om I vil gå eller løbe - uanset jeres tempo kan I nå at løse opgaverne indenfor den afsatte tid. Opgaverne på workshoppen er centeret omkring samarbejde & kommunikation med forskellige elementer som krydderi, f.eks. kreativitet, praktisksans, koordination og matematik. Disse elementer er med til at gøre opgaverne sjove, lærerige & udfordrende. Opgaverne er ubemandede, det vil sige, at de enkelte hold ikke har en instruktør til at "ånde dem i nakken" når de løser opgaverne. og kommunikation om & samarbejdet hermed er en vigtig del af arrangementet og er noget, der igen er med til at styrke sammenholdet på holdet. Opgavernes store forskellighed gør, at der er noget for alle samtidig med, at forløbet ikke bliver kedeligt & forudsigeligt men snarere uforudsigeligt og spændende. Vi slutter af i en uformel tone, der indledes med fremførelse af reklamespots, hvorefter vi går videre til offentliggørelse af stillingen & uddeling af medaljer (medaljer kan fravælges, se "hvad er inkluderet" på side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.) samt kigger lidt på, hvordan opgaverne er gået for de enkelte hold. Tak for en rigtig god dag - der var stor tilfredshed med dagen hos alle deltagere. Det blev fremhævet, at forskelligheden i opgaverne var fin og det var tilpas tid, der blev brugt på de enkelte løsninger. Der var også bred enighed om, at udfordringen på både kreativitet og "tanke" var med til, at alle på holdet fik lov til at være med. Svend Erik Steen Kop & Kande Odense syneimi katalog teambuilding workshop side 6 af 17

7 Hvilke opgaver benyttes De praktiske opgaver Spindelvæv Opgaverne er opdelt i 2 typer: De praktiske opgaver der er generelle teambuilding opgaver bygget op omkring samarbejde & kommunikation og som ikke arbejder specifikt med jeres tema. Opgaverne er vigtige fordi de skaber holdfølelse & hold indlevelse og giver adspredelse i forhold til fokusopgaverne. Læs mere om de praktiske opgaver herunder. Fokusopgaverne der arbejder specifikt med temaet / jeres fokus koblet op på samarbejde & kommunikation. Læs mere om fokusopgaverne på side 9. De praktiske opgaver Samarbejde Planlægning Taktik 20 min. Alle fra holdet skal igennem ét af spindelvævets huller uden at røre og uden at bruge hullerne mere end én gang. De mange udfordrende regler gør det meget svært at udføre denne opgave, hvis ikke holdet spiller godt sammen. Taktik & planlægning spiller en afgørende rolle i løsningen af denne opgave; for hvem kan bære, hvem skal bæres og hvem kan komme igennem selv der er mange ting at tage højde for. De praktiske opgaver arbejder ikke specifikt med jeres fokusområde, formålet er ganske enkelt at fastslå de enkelte hold som teams at skabe gejst & holdfølelse, at ryste deltagerne samme i en god atmosfære og give adspredelse i forhold til fokusopgaverne. De praktiske opgaver har alle fokus på samarbejde, men på en uhøjtidelig, uformel & sjov måde med et præg af leg, men stadig udfordrende & lærerig. Samarbejde Koncentration Tålmodighed De praktiske opgaver Blindskydning Når arrangementet foregår udendørs eller delvis udendørs er de praktiske opgaver placeret rundt i området omkring basen, maximalt gå afstand 3-4 minutter og I navigerer imellem opgaverne via et landkort - opgaverne er nemme at finde idet vores primære fokus er samarbejdet omkring opgaverne og ikke orienteringen. Så selv om I ikke er de store navigatører, er det ikke noget problem at finde dem. Vi har i alt 6 praktiske opgaver, som I kan vælge imellem hvis I ikke har nogle specifikke ønsker, udvælger vi opgaverne for jer. Opgaverne er beskrevet på de efterfølgende sider. 25 min. Tålmodighed er en dyd især når du ikke selv kan se, hvad der foregår. Med bind for øjnene skal du sigte på og ramme skydeskiven - en holdkammerat er dine øjne og guider dig udelukkende med brug af sin stemme lidt op, lidt ned, til venstre nej, nu en lille smule til højre hold den dér skyd! Hvad er lidt til venstre og hvordan får I jer stillet så vedkommende, der guider bedst kan se? Meget udfordrende opgavxe, men også en rigtig sjov opgave, der kræver høj koncentration, god & præcis kommunikation & masser af tålmodighed for begge parter. syneimi katalog teambuilding workshop side 7 af 17

8 De praktiske opgaver Mindmap De praktiske opgaver Minen Samarbejde Taktik Tålmodighed Sprogkendskab 30 min. 24 kegler med hver sit bogstav skal sættes sammen til et sammensatnavneord men, hvad er det nu lige et navneord er? Og hvordan kan man lave et ord på 24 bogstaver uden et eneste e? En meget svær opgave, der kræver sprogkendskab, tålmodighed, taktik og snarrådighed, for I kan få ledetråde, der giver jer små, men måske afgørende, fif til løsningen af opgave. Men det giver færre point vil I satse på at løse den uden, eller vil I have hjælp? Samarbejde Matematiskkendska b Taktik 20 min. Kan I huske matematikken? Det finder vi ud af, for matematik & hovedregning er nøgleordene til at komme sikkert igennem minefeltet og finde det rigtige ord, som er lidt lusket. Men det er ikke nok med matematikken for I løser kun opgave rigtigt, hvis I har læst opgavebeskrivelsen grundigt & været gode til at samarbejde ved at sikre jer, at den er 100 % forstået. Kniber matematikken kan en ledetråd hjælpe, men det giver færre point. De praktiske opgaver Skævetårn De praktiske opgaver Geobrikkerne Samarbejde Taktik 15 min. Samarbejde Overblik 20 min. Byg et så højt tårn ud af træklodserne som muligt lyder simpelt, men er det ikke, især ikke når der kun er 15 minutter til rådighed. For hvilken konstruktion gør tårnet mest stabilt, så det kan bygges så højt som muligt uden at det vælter? Og hvor højt er højt nok til at være højere end de øvrige holds tårn? Samarbejde & taktik er en vigtig del af denne omgave. Jeres evne til at tænke abstrakt og genkende mønstre & former kommer på en alvorlig prøve ligeledes gør jeres samarbejde, kommunikationen i gruppen & jeres overblik. 4 træbrikker i asymmetriske former skal i denne udfordrende hjerneopgave sammensættes til så mange af de afbillede figurer som muligt. Brikkerne kan vendes & drejes og tippes med vrangen op og vendes igen, og det kan nemt snyde; for en spejlvendt figur er ikke en ny figur, og hvor lang tid skal I nu bruge på én figur, før I giver op og går videre? syneimi katalog teambuilding workshop side 8 af 17

9 Fokusopgaverne Fokusopgaverne Værdi match Fokusopgaverne tager udgangspunkt i netop jeres tema. Har I ikke et specifikt tema tilpasser vi workshoppen ud fra, hvilke arbejdsopgaver medarbejderne sidder med og hvad arbejdspladsen beskæftiger sig med. Alternativt kan I benytte et af vores standard temaer, eventuelt til inspiration, læs mere om disse under Hvornår kan vi bruge arrangementet på side 5. Uanset, hvad I ønsker kan vi tilpasse forløbet til jeres behov. Debat Perspektivering Værdiforståelse Værdibehandling Tagline Sætte ord på temaet 25 min. Der er lagt op til en spændende debat, hvor igennem holdene skal værdisætte temaet ved at finde essensen i temaet og sætte ord på. Ordene bliver til værdier, som giver et godt indblik i medarbejdernes opfattelse af teamet Fokusopgavene arbejder med fokusområdet på en sjov, udfordrende & uformel måde, så workshoppen ikke har karakter af at være belærende, men derimod sjov, underholdende & lærende. Ligesom de praktiske opgaver er fokusopgaverne alsidige, udfordrende, sjove & lærerige; men hvor de praktiske opgaver er snævre i løsningsmulighederne er og så bliver det rigtig svært for værdierne skal prioriteres, nogle skal væk, de vigtigste og mest sigende skal beholdes en meget svær proces for de enkelte hold skal være enige, og det er svært når den enkelte deltager allerede er knyttet til nogle bestemte værdier. Men kompromis er en nødvendighed i et hvert samarbejde og resultater bliver at holdet får deres helt eget værdisæt et værdisæt som de skal bruge flere gange undervejs i forløbet og arbejdet med temaet. Hvis teamet er en eller flere allerede fastsatte værdier vil opgaven starte med prioriteringen som giver en god debat om værdierne samt hvad de indeholder og tvinger holdene til at forholde sig til dem med en ny indgangsvinkel. fokusopgaverne meget åbne og indbyder til kreativitet & out-of-the-box tænkning, der er med til at gøre opgaverne endnu mere procesorienteret idet kreativitet samt ny- & anderledestænkning er vigtigt i en person- & teamudviklingsproces. Opgaven kan også bruges til at få et indblik i medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen ved at lade dem tilknytte en eller flere værdier til arbejdspladsen mulighederne er mange da tilpasnings mulighederne er uendelige. Opgaverne er beskrevet på de efterfølgende sider. - sjov, uhøjtidelig, udfordrende & lærerig teambuilding for alle syneimi katalog teambuilding workshop side 9 af 17

10 Fokusopgaverne Paparazzi Fokusopgaverne CopyCat Kreativitet Tænke out-of-thebox Tagline Forstå / visualiser værdier 25 min. Deltagerne bliver udfordret på kreativiteten, når de får til opgave at tage en række meget uvante billeder, hvor kun omgivelser & deltagerne selv må indgå. Via denne opgave skal holdene arbejde kreativt med temaet / jeres fokus - holdene skal nemlig lave freeze-billeder, der er en visuel repræsentation af det eller de emner, der arbejdes med - fotoet herover er således et eksempel på værdien tillid. For virkelig at stimulere kreativiteten indeholder opgaven også andre emner faktisk hele 29 emner, der skal fotograferes, for eksempel: En ikke nulevende person, god kemi, noget fra et eventyr & og "fræk som en slagterhund", som billedet herunder er et eksempel på. Samarbejde Tålmodighed Tagline & learning by doing 25 min. Holdet sættes ved hjælp af walkie-talkier & LEGO Dublo klodser på en udfordrende kommunikations-opgave, der også sætter deltagernes tålmodighed på en prøve. Opdelt i 2 mindre hold skal de enkelte hold samarbejde om at bygge en kopi af en figur. Det ene hold har en byggevejledning og et sæt klodser og skal således via walkie-talkie instruere det andet hold, der kun har et sæt klodser, i at bygge en kopi af figuren. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når der instrueres og holde ørerne stive når der modtages: Sæt den store gule klods oven på den lille røde klods, der sidder oven på den flade sorte ved siden af den blå drej så figuren 90 grader og vend den om. Der skal holdes styr på begreberne og hele tiden tjekkes op på, at instruktionen er modtaget & udført korrekt - i ovenstående eksempel kan det nemt gå galt for hvilken vej er de 90 grader og hvor meget og hvilken vej er vend den om? Det er en svær men også sjov opgave, der kun lykkedes, når koncentration & kommunikation går op i en højere enhed. Opgaven vil give holdene et nyt & mere håndgribeligt syn på temaet, og kreativiteten når nye højder og deltagerne opdager undervejs i denne sjove & lærerige opgave, at de er lagt mere kreative end de selv havde regnet med. Vi valgte syneimi i forventning om, at de kunne sammensætte et program med fokus på samarbejde og feedback. Det lykkedes til fulde og vi havde en rigtig god dag, med godt humør og stor kampgejst. Morten Maiboe, Teamleder, Alka Forsikring syneimi katalog teambuilding workshop side 10 af 17

11 Fokusopgaverne Fokusopgaverne Reklamespot Refleksion Kreativitet Værdiforståelse Feedback værdibearbejdelse Tagline Tagline i retrospekt Praktisk kommunikation 25 min. 25 min. s-erfaringerne fra CopyCatopgaven danner grundlag for en spændende & konstruktiv debat om god & dårlig kommunikation. Der er brug for både de kreative tanker & de praktiske egenskaber i denne opgave, hvor holdet skal bruge kommunikationserfaringerne fra opgaverne CopyCat & til at lave et reklamespot, der afspejler workshoppens tema & indeholder nogle af værdierne fra opgaven Værdi match. I CopyCat-opgaven lærte holdet blandt andet, at en forudsætning for at opnå en effektiv & succesrig kommunikation er, at man har de samme forudsætninger - at man taler samme sprog og ved "hvor" den anden part er. Det er erfaringer som disse holdet via denne opgave fører over til det virkelige liv, hvilket sker via debatoplæg & spørgsmål omkring CopyCat-opgaven & kommunikation generelt. Vi var ca. 100 mennesker og der var højt humør fra morgenstunden, og da alle var blevet opdelt i hold og iført de forskelligfarvede holdtrøjer, var der dyb koncentration og stort engagement hele vejen rundt. De meget forskelligartede opgaver blev udført med stor iver og under rigtig meget latter. Herligt at være sammen med sine kolleger på en HELT anden måde. Opgaverne var udfordrende på hver deres måde, men alle kunne være med. Det var en skøn dag, og vi følte os helt trygge, da vi oplevede at syneimi havde fuldstændig styr på det meget professionelt arrangement. Det er praktisk kommunikation på en sjov & udfordrende måde, der samtidig kræver, at holdet tænker over, hvordan deres budskab opfattes bedst. Reklamespottet opføres for de øvrige hold som en del af afslutningen, hvilket altid giver god stemning, latter & iver da opgaven som den eneste bedømmes af de øvrige hold og ikke instruktøren. Vi var meget tilfredse med arrangementet, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Øvelserne var gode, og de var lavet på en sådan måde, at alle kunne deltage. Vi er alle enige i at alt var som vi ønskede os, at det skulle være. Lars Navne Jobcenter Svendborg Rikke Steen Andersen Glostrup Hospital - sjov, uhøjtidelig, udfordrende & lærerig teambuilding for alle syneimi katalog teambuilding workshop side 11 af 17

12 Fokusopgaverne And action! Hvad er inkluderet i arrangementet Opsummering Handling Teori til praksis At udføre Workshoppen er med alt inklusiv - det vil sige, at når vi har fastsat en pris kommer der ikke ekstra udgifter oven i - kørsel, instruktør, eventuelle pauser med videre er inkluderet i prisen. Tagline Bro til hverdagen 25 min. Workshoppen afsluttes altid med denne udfordrende opsamlings-opgave, hvor holdene skal omsætte dagens erfaringer til praktiske forslag, der kan bruges i hverdagen vi kalder det actions. En action er en ændring i hverdagen, for eksempel en handling eller en ændret indstilling, der gør, at holdet kan leve op til temaets indhold, værdierne & de kommunikations erfaringer, de har fået undervejs. Der vil blive debatteret og indgået kompromiser, for holdet skal være enig når der knyttes actions til temaet & holdets unikke værdier fra opgaven Værdi match Denne opgave bygger bro til hverdagen og giver holdene noget konkret de kan tage med hjem og arbejde videre med; vel at mærke noget konkret som de selv konkluderer og ikke noget, der "bliver trukket ned over hoved på dem". Vi klarer planlægningen & udførelsen af workshoppen & eventuelt tilpasningen til jeres ønsker - og vi medbringer alt det nødvendige materiale & udstyr, inklusiv: T-shirts i hold farver Alle deltagere får udleveret t-shirts i hold farve, så det tydeligt markeres, at holdet er ét team og hvem, der er på hvilket hold. Desuden bidrager hold farverne også til synliggørelsen af konkurrence elementet. T-shirts afleveres efter arrangementet. At de selv fastsætter disse actions gør motivationen til at efterleve dem meget stor. Tak for en rigtig fin eftermiddag i går. Alle var meget glade og tilfredse med arrangementet. Varigheden var tilpas, sværhedsgraden af opgaverne var helt rigtig og der var en god variation i øvelserne. Så vi havde en rigtig god eftermiddag, som vi varmt kan anbefale til andre. Pia Bachmann Madsen KMD Arrangementet kan desuden krydres med Medaljer Guld, sølv & bronze medaljer til 1., 2. & 3. pladsen. Medaljerne er til evigt eje og dermed en sjov souvenir, der altid giver meget snak efterfølgende. syneimi katalog teambuilding workshop side 12 af 17

13 Hvad er inkluderet i arrangementet (fortsat) -> Hvad er inkluderet i arrangementet Tilkøbsmulighed Opfølgning & opsamling I er meget velkomne til selv at medbringe præmier - vi sætter ingen krav om, at I skal vælge vores medaljer; det er blot et tilbud. I forbindelse med workshoppen er jeres opgave at sørge for: Stedet hvor workshoppen skal foregå - lokaler / hotel / konferencecenter - se "hvor kan det foregå" på side 14 Praktisk tøj - vejret taget i betragtning (hvis vi skal være udendørs) Opdeling af hold Være klar på det aftalte tidspunkt Hvis I ønsker en afslutning med opfølgning & opsamling kan dette tilkøbes. Det forlænger dog arrangementet med 2 2,5 timer. Det vil foregå sådan, at der efter teambuilding forløbet holdes en pause, hvor det vil være oplagt, at deltagerne bruger pausen til for eksempel frokost, aftensmad, kaffe eller lignende - altså noget afslappende & socialt, hvor alle deltagerne er samlet. -> Hvad er inkluderet i arrangementet Rapport Rapporten indeholder en gennemgang af opgaverne samt en sammenfatning af resultaterne fra dagen opsummering som en helhed og ikke på hold niveau. Rapporten er perfekt som grundlag for at arbejde videre med oplevelserne, erfaringerne & resultaterne fra workshoppen. Instruktøren vil i pausen gennemgå & vurdere opgaverne og klargøre den efterfølgende opfølgning & opsamling, hvor vi bl.a. laver en gennemgang af opgaverne & holdenes løsninger. Dette foregår både mundtligt, visuelt & lydmæssigt idet holdene under fokusopgaverne producerer både billedmateriale, lydmateriale og skriftligt materiale. Præsentationen udføres som en dialog mellem instruktøren & holdene således, at det ikke bærer præg af et foredrag, men som en samtale omkring forløbet. Rapporten sendes til jer ca. 2 uger efter arrangementet. Instruktøren & deltagere fastsætter i fællesskab, som en del af opfølgningen og med baggrund i holdenes konklusioner for de enkelte opgaver, en række fælles actions, som I skal arbejde videre med fremover. Præsentationen & opfølgningen kan f.eks. også laves dagen efter arrangementet - afslutningens præcise form er op til jer og kan altid tilpasse jeres ønsker & behov. syneimi katalog teambuilding workshop side 13 af 17

14 Hvor kan arrangementet foregå Workshoppen kan foregå præcis dér, hvor I ønsker det og uanset, hvor i landet det er; så om I afholder jeres kursus, kick-off eller personale arrangement på virksomheden, et hotel, et konferencecenter eller et helt 4. sted så kan vi komme til jer og afholde det dér, hvor I befinder jer. Hvor kan arrangementet foregå (fortsat) Nogle af opgaverne fungerer bedst udendørs, og i de tilfælde, hvor vejret ikke er super optimalt, gør vi ofte det, at vi placerer et par opgaver udendørs så deltagerne kommer lidt ud og resten placeres indendørs. Det gør vi med stor succes - både i regn, sne & frostvejr; men det er helt op til jer, og noget vi beslutter i fællesskab. Skal workshoppen foregå indendørs kræver det nogle forskellige rum, gange eller korridorer til at placere opgaverne i - det kan f.eks. være kontorer, mødelokaler, en kantine, receptionsområde, sofaområder eller lignende. Skal workshoppen foregå udendørs kræver det, at der er et udenoms areal som vi kan benytte f.eks. et grønt område, parkeringsplads eller lignende. Det vil være rigtig godt, hvis der f.eks. er bænke eller lignende sidde faciliteter. Skal workshoppen foregå både indendørs & udendørs kræver det ganske enkelt en kombination af ovenstående. Nogle af opgaver kræver, at deltagerne under rolige forhold kan sidde sammen omkring et bord eller lignende, derfor er det vigtigt, at denne mulighed eksisterer - skal arrangementet foregå udendørs kan udendørs bænke benyttes. Hvis der ikke er det på stedet, kan deltagerne gå indendørs til de opgaver, der kræver sidde mulighed. Det er selvfølgelig vejret, der afgør om det skal være indendørs eller udendørs - for os gør det ingen forskel, og da vejret jo er en uforudselig faktor, kan det sagtens afgøres på selve dagen. syneimi gav os en god oplevelse, man får lov til at være sammen med sine kollegaer på en uformel måde, man ser dem både presset, glad og deres kreative udfoldelser. Der var en god blanding af fysiske og psykiske opgaver og posterne var både svære og lette så alle kunne være med. Helt sikkert værd at bruge energi på! Viggo Kristiansen Nykredit Vejle - sjov, uhøjtidelig, udfordrende & lærerig teambuilding for alle syneimi katalog teambuilding workshop side 14 af 17

15 Hvor lang tid varer arrangementet Hvor lang tid varer arrangementet (fortsat) Varigheden af teambuilding forløbet er ca. 4 4,5 timer, hvilket inkluderer 3 praktiske opgaver + selvfølgelig alle fokusopgaverne (se "hvordan foregår arrangementet" på side 6). Uanset, hvornår en eventuel pause holdes kan holdene ikke nødvendigvis holde pause på samme tid, fordi holdene tidsmæssigt ikke følges på grund af forskellen i, hvor hurtigt de løser opgaverne. Ønsker I, at teambuilding forløbet skal være kortere kan det sagtens lade sig gøre vi kan I de fleste tilfælde tilpasse hele workshoppen til jeres konkrete ønsker for en tidsplan. Efter teambuilding forløbet kommer opfølgningen, der tidsmæssigt ligger forskudt med minimum 30min - gerne mere - i forhold til afslutningen af teambuilding forløbet. Det skyldes, at instruktøren skal have tid til at gennemgå, sammenligne & evaluere på opgaverne. I beslutter om I vil booke arrangementet til... en bestemt varighed f.eks. 4 timer - ud fra deltagerantallet og de opgaver I ønsker, fastsætter vi det antal af opgaver, I kan nå på den afsatte tid et bestemt antal praktiske opgaver f.eks. 2 praktiske opgaver (+ fokusopgaverne) - ud fra deltagerantallet og de opgaver I ønsker, fastsætter vi varigheden af arrangementet... uanset måden at booke på kan forløbet tilpasses jeres individuelle ønsker i forhold til tid & opgaver, idet vi kan justere på tiden til de enkelte opgaver. Opfølgningen sammen med holdene varierer tidsmæssigt afhængig af deltager antal, jeres ønsker for tema/fokus samt jeres tidsplan, men ligger typisk på omkring 1 time. En sjov og lærerig dag for alle deltagere. Opgaverne var udfordrende og gav gode muligheder for at udbygge relationerne på tværs i organisationen. Céline Claudon International Woodland Company Alle tider kan som skrevet tilpasses jeres ønsker - ovenstående er kun en rettesnor for at give en idé om tidsplanen. Hvis I vil holde spisepause undervejs i teambuilding forløbet, kan det sagtens lade sig gøre - er der tale om, at deltagerne skal have kaffe & kage, kan det også gøres som en del af workshoppen, da nogle af opgaverne er velegnede at lave over en kop kaffe. - sjov, uhøjtidelig, udfordrende & lærerig teambuilding for alle syneimi katalog teambuilding workshop side 15 af 17

16 Hvad koster arrangementet Prisen på arrangementet er afhængig af antallet af deltagere, geografisk placering & arrangementets varighed / antallet af opgaver. syneimi teambuilding aktivitetsdag Herunder har vi opstillet nogle priseksempler, der alle er baseret på et arrangement med en varighed af 4 timer med 3 praktiske opgaver + de 6 fokusopgaver & opfølgning samme dag - hvilket er en meget benyttet løsning: Antal Deltagere Pris ex. moms , , , , , , ,- Passer priserne ikke til jeres budget - så fortvivl ikke, vi kan i langt de fleste tilfælde tilpasse arrangementet til jeres behov, hvad enten det er indhold eller pris. Så kontakt os endelig for at høre om mulighederne. På vores hjemmeside kan du se flere priseksempler på deltagere i intervallet 10- deltagere startende ved 10 og sluttende ved 160. Sammen med priseksemplerne kan du også se pris på medaljer & rapporten brug dette direkte link: kortlink.syneimi.dk/pris Vi giver meget gerne et konkret & uforpligtende tilbud på arrangementet bestil tilbud via dette direkte link: kortlink.syneimi.dk/tilbud Du er også altid velkommen til at kontakte os det kan du gøre via: Telefon : Hvis I ønsker et arrangement med primært fokus på gruppens sociale relationer, og som ikke indeholder evaluering & opfølgning vil vi anbefale vores teambuilding aktivitetsdag, hvor opgaverne ikke arbejder med et specifikt fokus, men i stedet er generelle samarbejds- & kommunikations opgaver, hvis formål er at styrke gruppens indbyrdes relationer og give deltagerne en fælles sjov oplevelse. syneimi teambuilding aktivitetsdag er et teambuilding arrangement med udfordrende, spændende, lærerige & sjove kommunikations- & samarbejdsopgaver - alle kan deltage og arrangementet kan afholdes udendørs, indendørs eller en kombination afhængig af vejret. Opgaverne løser I opdelt i hold - og et konkurrenceelement giver dagen lidt ekstra krydderi. I kommer til at opleve nye sider af hinanden og I vil bruge jeres kreativitet & praktiske sans til at løse en række opgaver, der alle fokuserer på samarbejde & kommunikation - og så er det endda sjovt... og det bedste af det hele jeres udbytte vil være et større kendskab til hinanden, hvorigennem I vil opleve, at jeres indbyrdes forståelse for hinanden og jeres forskelligheder, styrker & svagheder vil blive større og derved styrke jeres sammenhold. Eller via kontaktformularen på hjemmesiden brug dette direkte link: kortlink.syneimi.dk/kontakt syneimi katalog teambuilding workshop side 16 af 17

17 Teambuilding aktivitetsdag (fortsat) Udgivelses information Aktivitetsdagen kan som skrevet foregå både indendørs, udendørs eller som en kombination, hvor nogle opgaver løses indendørs og nogle udendørs - og arrangementet kan foregå lige præcis dér, hvor I ønsker det: på et hotel, på et konferencecenter, hos jer eller et helt 4. sted. Dette katalog er udgivet af syneimi teambuilding vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i arrangementets indhold. Skal det foregå udendørs, og har I lyst til at komme væk fra de vante omgivelser, har vi nogle faste udendørs områder, der kan benyttes - de ligger i: København, Århus, Odense, Kolding og Esbjerg. Læs mere om arrangementet på vores hjemmeside syneimi.dk eller i kataloget som du kan hente via dette direkte link: Katalog.syneimi.dk/aktivitetsdag DYRBERG/KERN havde sat sig til mål at få nogle timer med tværorganisatorisk teambuilding, hvilket syneimi kunne tilbyde. Som en professionel sparringspartner, der leverer struktur, punktlighed og alvor fik alle medarbejdere en god fysisk oplevelse i naturen. Opgaverne var alsidige, nye og svære på den gode måde. Alle blev udfordret, især trætheden efterfølgende var meget bemærkelsesfuld hos alle. Tak for en super dejlig dag. Caroline Jorck Tvede Personalechef DYRBERG/KERN syneimi teambuilding v/ Fictasy Finlandsvej 37, Vejle tlf. : hjemmeside: syneimi.dk CVR: syneimi katalog teambuilding workshop side 17 af 17

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere