Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches"

Transkript

1 Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

2 Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal ikke promovere noget. Vi er forretningsfolk med et solidt, permanent, konstruktivt etisk program, som vil blive endnu mere populært år ude i fremtiden, end det er nu. Ray Kroc,

3 McDonald s værdier Vi sætter kundeoplevelsen i centrum af alt, hvad vi foretager os Vores kunder er årsagen til, at vi findes. Vi viser vores påskønnelse ved at servere mad af høj kvalitet og en suveræn service i et rent og indbydende miljø alt sammen noget, der har stor værdi. Vores mål er QSC&V (kvalitet, service, renlighed og værdi) for hver eneste kunde, hver gang. Kære medarbejder hos McDonald s Jeg er stolt af at være en del af denne enestående virksomhed, hvis omdømme fortsat bygger på den stærke kultur og de fælles værdier, som blev grundfæstet af Ray Kroc og Fred Turner for mere end 50 år siden. Disse kerneværdier styrer vores adfærd, handlinger og beslutninger. Og det at leve op til vores fremragende omdømme og høje standarder er helt afgørende for vores fortsatte succes. En uadskillelig del af hver enkelt værdi er vores forpligtelse til og forventning om at være etiske, ærlige og pålidelige. Vores standarder for forretningsførelse formulerer denne forpligtelse og er retningsgivende på mange af de komplicerede områder, vi ofte står overfor i dag, hvor vi driver virksomhed i et miljø, som er præget af komplicerede love og bestemmelser. Vores kunder har høje forventninger til os, og jeg ved, at vi har endnu højere forventninger til os selv. Som ambassadører for McDonald s er det vores opgave at sørge for, at de Gyldne Buer altid lyser klart. Ud over at overholde standarderne vil jeg opfordre jer til at fortsætte med at holde kommunikationslinjerne åbne. Stil spørgsmål og gør opmærksom på problemstillinger også selvom det kan være svært. Det er af yderste vigtighed, at vi opnår vores forretningsmål på en måde, der er i overensstemmelse med vores etik og værdier. Tak for alt det, du har gjort og fortsætter med at gøre for McDonald s. Vi er dedikerede til vores ansatte Vi tror på McDonald ssystemet Vi driver vores forretning på en etisk forsvarlig måde Vi giver tilbage til samfundet Vi driver vores forretning på en profitabel måde Vi stræber kontinuerligt efter at blive bedre Vi giver folk muligheder, plejer talenter, udvikler ledere og belønner resultater. Vi tror, at et hold af veluddannede individer, som har forskellige baggrunde og erfaringer, og som arbejder sammen i et miljø, der skaber respekt og fremelsker et stort engagement, er afgørende for vores fortsatte succes. McDonald s forretningsmodel er bygget op som en trebenet stol, hvor ejer/franchisetager, leverandører og virksomhedens medarbejdere er vores fundament (benene), og balancen mellem de tre grupper (sædet) er nøglen til vores succes. En fornuftig etik er en god forretning. Hos McDonald s måler vi os selv og driver vores virksomhed efter høje standarder for fairness, ærlighed og integritet. Vi er både individuelt og kollektivt ansvarlige. Vi tager det ansvar, som følger med det at være leder, alvorligt. Vi hjælper vores kunder med at skabe et bedre samfund, støtter RMHC og bruger vores størrelse, omfang og ressourcer til at hjælpe med at gøre verden til et bedre sted. McDonald s er en børsnoteret virksomhed. Som en børsnoteret virksomhed arbejder vi på at levere en vedvarende profitabel vækst for vores aktionærer. Dette kræver, at vi hele tiden holder fokus på kunderne og gør tingene på en ordentlig måde. Vi betragter os selv som en lærende organisation, der har som mål at foregribe og reagere på de skiftende behov for vores gæster, medarbejdere og systemer gennem konstant udvikling og innovation. Don Thompson Administrerende direktør Vores mål er at tilbyde vores kunder deres foretrukne spisested og måde at spise på. For at vi kan opfylde denne mission, skal vores handlinger som individer og som system afspejle vores værdier. 4 5

4 Indholdsfortegnelse 9 INTRODUKTION Standarderne for forretningsførelse 9 Standardernes anvendelighed 9 Udgivelse, ændringer og fraskrivelser 9 Ledelsens forpligtelse 10 Yderligere ansvarsområder for tilsynsførende medarbejdere ETIK FORTSAT Gaver, tjenester og repræsentation 30 Eksterne investeringer 30 Brug af elektroniske kommunikationsmidler 31 Forretningsoptegnelser og -kommunikation 32 Lov og ret skal følges ad VORES GÆSTER 19 VORES MEDARBEJDERE 23 McDONALD S-SYSTEMET 27 ETIK Personligt ansvar 10 Åben kommunikation / Business Integrity Line 11 Kvalitet og sikkerhed for produkter 13 Følg ord op med handling 13 Fortrolige oplysninger 14 Markedsføring 15 Databeskyttelse 16 Medarbejdererfaring 19 Beskyttelse mod gengældelse 19 Søg om assistance fra McDonald s 19 Ansættelsespraksis 20 Menneskerettigheder 20 Respekt og værdighed 20 Dating 20 Inddragelse og forskellighed 21 Sikker arbejdsplads 21 Alkohol og rusmidler 21 At handle med McDonald s bedste interesser for øje 23 Forholdet mellem ejer og franchisetager 23 Forhold til leverandører 24 Beskyttelse af virksomhedens aktiver 27 Bedrageri 27 Interessekonflikter 28 Videregivelse af oplysninger om interessekonflikter 28 Relaterede personer VORES SAMFUND 41 INDTÆGTSGIVENDE VÆKST 45 LØBENDE FORBEDRING 49 YDERLIGERE RESSOURCER Love og bestemmelser for økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge og anti-terror 33 Kontrol af eksport/import 33 Anti-korruption 34 Samfundet og det at give noget tilbage 37 Politiske aktiviteter 37 Socialt firmaansvar og bæredygtighed 38 Miljømæssigt ansvar 39 Ernæring og velbefindende 39 Bæredygtig forsyningskæde 39 Fair konkurrence og monopolforebyggelse 41 Handelspraksis 42 Intern viden og handel med værdipapirer 42 Kommunikation med omverdenen 43 Stævninger og offentlige undersøgelser 43 Virksomhedsledelse og interne kontroller 45 Interne undersøgelser 45 Indrapportering af mulige problemer 46 Kolleger/dit udvidede team 49 Politikker/dit udvidede informationsnetværk 49 Indrapportering af formodede overtrædelser af standarderne 50 Sådan sørger vi for, at vore buer forbliver gyldne 50 Ofte stillede spørgsmål 51 Indeks 53 International adgang 56 Retningslinjer for interessekonflikter 28 Virksomhedsaktiviteter med familie og venner 29 Nepotisme 29 Ansættelse i andre virksomheder og andre virksomhedsaktiviteter 29 Det forhold, der eksisterer mellem McDonald s og alle firmaets ansatte, reguleres af den nationale lovgivning i det retsområde, hvor medarbejderne arbejder. Forholdet ændres ikke af noget i standarderne for forretningsførelse, som er underlagt den lokale lovgivning, og standarderne opretter ikke et ansættelsesforhold mellem McDonald s Corporation og medarbejderen. I henhold til den gældende nationale lovgivning forbeholder McDonald s sig ret til at bestemme, hvordan standarderne gælder i en given situation samt til at ændre standarderne efter eget skøn uden først at give besked om dette eller indhente rådgivning eller accept. Hvorvidt sådanne ændringer gælder en medarbejder eller ej, vil afhænge af omstændighederne bag en sådan ændring samt den gældende nationale lovgivning. Intet i standarderne har til formål at forbyde medarbejdere at diskutere løn, vilkår eller andre betingelser i forhold til ansættelse eller at påvirke medarbejdernes rettigheder til at rapportere sager til de offentlige myndigheder i overensstemmelse med gældende lov. 6 7

5 Vor succes afhænger af, at vi hver især tager et personligt ansvar for at handle rigtigt. Introduktion Standarderne for forretningsførelse Disse standarder for forretningsførelse angiver retningslinjer for det etiske og juridiske ansvar, vi deler som medlemmer af McDonald s-koncernen. De er ikke et fuldstændigt regelsæt, som søger at løse hvert eneste spørgsmål, der måtte opstå, og de er ikke en oversigt over alle de regler, som gælder for McDonald s aktiviteter. De udgør ikke en kontrakt, og de erstatter ikke god dømmekraft. Standarderne for forretningsførelse giver os derimod vejledning og henviser til ressourcer, som hjælper os med at træffe de rigtige valg. Standardernes anvendelighed Disse standarder for forretningsførelse gælder for medarbejdere i McDonald s Corporation og de datterselskaber verden over, hvor McDonald s er majoritetsaktionær (omtalt som McDonald s eller virksomheden i standarderne). De bestyrelsesmedlemmer i McDonald s, som ikke er ansatte, skal overholde de adfærdskodekser for bestyrelsesmedlemmer i McDonald s Corporation, der bliver udgivet og vedligeholdt på McDonald s websted på Disse standarder gælder ikke vores franchisetagere, leverandører, associerede selskaber uden for vores kontrol eller nogen af deres direktører eller ansatte. Men som medlemmer i McDonald s system forventer vi, at de er bekendt med standarderne. Vi opfordrer dem til at udvikle deres egne politikker, fremgangsmåder, træningsprogrammer og certificeringer, der er i overensstemmelse med ånden i standarderne, og at de yder fuld støtte til vores medarbejdere i forbindelse med overholdelsen af standarderne. Denne fælles forpligtelse vil sikre, at vi opretholder vores ry som en virksomhed, der driver forretning med integritet. Udgivelse, ændringer og fraskrivelser Den aktuelle version af standarderne for forretningsførelse bliver udgivet og vedligeholdt på McDonald s websted på Hvis der er ændringer, vil de også blive udgivet på webstedet, sådan som gældende lov kræver det. Undtagelser fra standarderne over for topledelsen skal godkendes af bestyrelsens komite for overholdelse, og aktionærerne skal straks informeres derom, sådan som loven kræver det. Da standarderne bliver revideret med jævne mellemrum, kan du finde den seneste version på webstedet. 8 INTRODUKTION 9

6 Ledelsens forpligtelse McDonald s ledelse forpligter sig til at leve op til vidtgående standarder for etisk opførsel. McDonald s bestyrelse tilser, at virksomhedens forpligtelse i forhold til etiske spørgsmål og overholdelse af juridiske standarder overholdes. For at hjælpe vore ansatte med at leve op til standarderne for forretningsførelse har McDonald s oprettet et Global Compliance Office (Kontor for global overholdelse af virksomhedens standarder). Dette kontor er ansvarlig for opsyn med firmaets overholdelse af disse standarder og andre politikker hos McDonald s. Yderligere ansvarsområder for tilsynsførende medarbejdere De medarbejdere, der som tilsynsførende har beføjelser over andre, indtager et tillidshverv, hvor de har mulighed for at øve indflydelse. Derfor har de et særligt ansvar i henhold til standarderne for forretningsførelse for at fastholde et etisk arbejdsmiljø og for at foregå med et godt eksempel. De skal sikre, at de medarbejdere, der rapporterer til dem, forstår og overholder standarderne og fuldfører al den krævede uddannelse i overholdelse og etik. Herudover skal de videregive relevante McDonald s politikker til medarbejderne og hjælpe dem med at forstå disse politikker. De tilsynsførende skal have en åben og ærlig tovejskommunikation med medarbejderne. Med det menes, at medarbejderne skal tilskyndes til at stille spørgsmål, komme med forslag og indrapportere ukorrekte handlinger. Til sidst skal de tilsynsførende følge op på beskyldninger om ukorrekte handlinger, som de er blevet gjort opmærksomme på, og foretage den relevante korrigerende eller disciplinære handling. Personligt ansvar Hver eneste af vores handlinger repræsenterer McDonald s over for resten af omverdenen, så vi skal hele tiden gøre vores bedste for at værne om vores virksomheds ry. Vor succes afhænger af, at vi hver især tager et personligt ansvar for at handle rigtigt. Vi accepterer vores forpligtelse til at standse eller forhindre handlinger, som kunne være til skade for vores kunder, virksomheden eller McDonald s ry og til at indrapportere sådanne handlinger, ligeså snart de indtræffer. Ansatte, som overtræder loven eller standarderne for forretningsførelse, kan blive udsat for disciplinærstraf, herunder afskedigelse. McDonald s Business Integrity Line TELEFON McDonald s Business Integrity Line er bemandet 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året af et eksternt firma, som har erfaring inden for det at behandle følsomme opringninger. Der er tilknyttet en tolketjeneste. Telefonnummeret er i USA. Følg vejledningerne på side 56 for at ringe uden for USA. Man kan indrapportere anonymt, og der vil ikke blive gjort forsøg på at identificere, hvem der har ringet. Folk, der ringer anonymt, bør dog vide, at det nogle gange er sværere at foretage opfølgning på spørgsmål, der er bragt på bane på anonym vis. Åben kommunikation / Business Integrity Line Hos McDonald s kommunikerer vi ærligt og åbent og lytter for at kunne forstå. Vi stiller spørgsmål eller gør opmærksom på problemstillinger, også selvom de er svære. Hvis du har kendskab til en overtrædelse af standarderne for forretningsførelse eller gældende lov, har du pligt til straks at anmelde overtrædelsen. Du kan gøre opmærksom på problemstillinger på flere forskellige måder. Hvis du mener, at en lov kan være blevet overtrådt, skal du straks rådføre dig med Global Compliance Office eller den juridiske afdeling. Er der tale om andre ting, kan du tale direkte med din tilsynsførende eller et andet medlem af ledelsen, eller du kan kontakte personaleafdelingen eller Global Compliance Office. Du kan også ringe til McDonald s Business Integrity Line. Det er en gratis telefonlinje, der specifikt er forbeholdt medarbejderopkald om problemstillinger i forhold til etik og overholdelse. 10 INTRODUKTION 11

7 Vi sætter kundeoplevelsen i centrum af alt, hvad vi foretager os. Vores kunder Kvalitet og sikkerhed for produkter Rene restauranter. Velsmagende mad, som trygt kan spises. Børnevenligt Happy Meallegetøj. Disse ting har længe kendetegnet McDonald s og været af største vigtighed for det løfte, vores varemærke giver. McDonald s forpligter sig til at sikre, at de fødeog drikkevarer, der serveres for vores kunder, trygt kan indtages. Dette betyder et samarbejde med vores leverandører, der overvåger, tester og sporer ingredienser. Vores sikkerheds- og kvalitetsstandarder for fødevarer, drikkevarer, legetøj og kampagneprodukter overholder eller overgår alle gældende krav fra myndighederne. Vi støtter flere forholdsregler, der kan beskytte forbrugerne og sikre kvaliteten af lokale fødevareforsyninger. Vi ser denne del som vores ansvar som en god virksomhedsborger, og vi ved, at det også er afgørende for den fortsatte vækst og indtjeningsmulighed i vores virksomhed. Ansvaret for at følge alle gældende sikkerhedsog hygiejnepolitikker og procedurer påhviler hver enkelt medarbejder hos McDonald s. Giv din leder besked, hvis du bliver bekendt med et problem, der har med sikkerheden af vores produkter at gøre. FØLG ORD OP MED HANDLING Vi repræsenterer McDonald s varemærke hver eneste dag med hvert ord og hver besked, som vi giver til vore kunder og kollegaer. McDonald s medarbejder 12 VORES KUNDER 13

8 Fortrolige oplysninger Fortrolige oplysninger omfatter oplysninger, der ikke er offentliggjorte, om McDonald s aktiviteter, franchisetagere, medarbejdere, kunder eller forhandlere, som kan skade McDonald s fra et konkurrencemæssigt synspunkt, eller kan være skadelige for McDonald s, hvis de bliver afsløret for offentligheden. Eksempler inkluderer, men er ikke begrænset til, oplysninger om udvidelse, udvikling, forretningsplaner, markedsføring eller forretningsdriftsstrategier, som den almene offentlighed eller konkurrenterne ikke kender til. Oplysninger er et værdifuldt aktiv, og uautoriseret afsløring af disse typer af forretningsoplysninger kan være meget skadelig for McDonald s og er derfor forbudt. Her er nogle gode råd at huske om fortrolige oplysninger: Du bør tage forholdsregler for at undgå at afsløre fortrolige oplysninger ved en fejltagelse. Marker dem som Fortroligt, og diskuter dem aldrig på offentlige steder. Brug adgangskoder og andre godkendte forholdsregler for at få adgang til din bærbare computer, mobiltelefon og/ eller andre elektroniske enheder. Sørg for aldrig at diskutere fortrolige oplysninger på offentlige steder såsom elevatorer, toiletter eller restauranter. Efterlad ikke fortrolige oplysninger i det offentlige rum, inklusive i konferencerum eller ved kopimaskiner, hvor uautoriserede personer kan se dem. Udvis forsigtighed, når du sender eller videresender fortrolige oplysninger via . Tjek og dobbelttjek din modtagerliste for at sikre, at alle har behov for at få oplysningen, og vær specielt opmærksom, når du bruger Svar til alle. Vær forsigtig, og videregiv ikke fortrolige oplysninger i noget online forum såsom en blog eller andre former for sociale medier. Markedsføring Det løfte, vores varemærke giver, begynder, før kunderne træder ind i vores restauranter. Det begynder med reklame og markedsføring, som er ærlig, stilfuld og som er en af verdens mest velkendte detailmærker værdig. McDonald s Gyldne Buer-regler: Politikker og standarder indeholder oplysninger om vores forpligtelse angående hvordan og hvad vi kommunikerer i vores reklamer og markedsføring samt vores politikker og standarder i forbindelse med juridiske og varemærkemæssige spørgsmål. McDonald s Gyldne Buer-regler: Politikker og standarder Er tilgængelige på McDonald s Intranet AccessMcD 14 VORES KUNDER 15

9 Databeskyttelse Databeskyttelseslove beskytter oplysninger om individer. Vi respekterer og sætter pris på beskyttelse af personlige oplysninger om vores medarbejdere, kunder og franchisetagere og sikrer fortroligheden, når deres personlige oplysninger behandles. Derudover er der strenge regler omkring indsamling og brug af kunders og franchisetageres personlige data til markedsføringsformål. Personlige data inkluderer alle oplysninger, der er direkte eller indirekte relateret til en person for eksempel, fødselsdato, telefonnumre, adresser, cprnumre, adgangskoder, økonomiske oplysninger og i nogle tilfælde IP-adresser. Det betyder, at du skal behandle personlige data tilhørende alle medarbejdere, kunder og franchisetagere med omhu og respekt, samtidig med at du beskytter mod upassende adgang og afsløring. Du må aldrig bruge sådanne data til din egen fordel eller på upassende måde (såsom til at forfølge forretningsaktiviteter, der ikke har noget med McDonald s at gøre, tilbyde donationer til din foretrukne velgørenhed eller indsamle støtte til en politisk kandidat). Du må kun anvende personlige data, hvis du har tilladelse til det og i de tilfælde kun af legitime forretningsmæssige årsager og i overensstemmelse med gældende love og politikker. Spørg, hvis du er usikker på, hvad der er acceptabelt. Du må aldrig videregive en anden persons personlige data til nogen inden for eller uden for McDonald s, bortset fra hvad der er tilladt ifølge gældende lov eller McDonald s politik. Selv om du har en legitim forretningsmæssig årsag, skal du, før du deler personlige data med nogen uden for McDonald s, sikre dig, at modtageren er: 1) godkendt til at modtage oplysningen, 2) opmærksom på, at det er fortrolige data og 3) forstår, hvordan dataene må anvendes. Begræns frigivelsen af personlige data til det, der er nødvendigt for at opnå det forretningsmæssige formål. Derudover kan der være juridiske begrænsninger på overførsel af personlige data til en anden part eller uden for oprindelseslandet. Uautoriseret brug af personlige data kan resultere i juridiske sanktioner og kan også skade McDonald s ry. Kontakt Global Compliance Office, hvis du har spørgsmål omkring personlige data eller databeskyttelse. Eksempler på korrekt beskyttelse af fortrolige oplysninger Miguel diskuterer kun oplysninger, der kan være fortrolige eller handelshemmeligheder med de personer i virksomheden, der har brug for at kende dem, og begrænser videregivelsen af dem til så få personer som muligt. Hvad er fortrolige oplysninger? SVAR: Fortrolige oplysninger er alle oplysninger, der ikke er offentliggjorte, og som kan bruges af konkurrenter eller være skadelige for indehaveren af disse oplysninger, hvis de bliver offentliggjort. Af eksempler kunne være oplysninger om forretningsplaner eller forretningsdriften, som den almene offentlighed eller konkurrenterne ikke har kendskab til. Jeg er lige vendt hjem fra et regionalt møde, hvor jeg fik viden om McDonald s nye spændende produktplaner og rigtig gode økonomiske resultater, som snart vil blive offentliggjort. Jeg er meget stolt over McDonald s succes og er ivrig efter at fortælle andre om nyhederne. Kan jeg fortælle dem til min familie eller besvare spørgsmål, hvis en journalist ringer til mig? SVAR: Nej. Disse oplysninger har ikke været offentliggjort over for offentligheden og er fortrolige. Uautoriseret afsløring kan få alvorlige følger. McDonald s kunne f.eks. komme til at stå i en konkurrencemæssigt dårlig position eller pådrage sig et juridisk ansvar. Videregiv aldrig fortrolige oplysninger om virksomheden til journalister eller nogen uden for McDonald s. Carol lægger altid fortrolige oplysninger i en skuffe, der bliver låst, når hun går til frokost. Da Joe arbejder med medarbejdernes personalejournaler, opbevarer han dem altid i et låst kabinet. Rita får altid en underskrevet fortrolighedsaftale fra mulige leverandører, inden hun giver dem oplysninger om McDonald s. 16 VORES KUNDER 17

10 Vores medarbejdere Vi er dedikerede til vores ansatte. Medarbejdererfaring Vi giver folk muligheder, plejer talenter, udvikler ledere og belønner resultater. Vi tror, at et hold af individer, som har forskellige baggrunde og erfaringer, og som arbejder sammen i et miljø, der skaber respekt og fremelsker et stort engagement, er afgørende for vores fortsatte succes. Beskyttelse mod gengældelse Som McDonald s medarbejder er du sikret mod gengældelse. Gengældelse er enhver handling, der er anbefalet, truet eller foretaget mod en medarbejder, enten direkte eller indirekte, som reaktion på en rapport om en etisk eller juridisk problemstilling eller samarbejde med en undersøgelse. Vi forbyder på det strengeste nogen form for gengældelse mod medarbejdere, der indrapporterer et problem omkring overholdelse af standarderne. Til gengæld skal en medarbejder, der kender til eller har mistanke om gengældelse, rapportere disse oplysninger med det samme. Søg om assistance fra McDonald s Hvis du mener, at du har været udsat for gengældelse, skal du kontakte: En repræsentant fra personaleafdelingen Global Compliance Office Tlf.: Sms: Business Integrity Line: Business Integrity Line bemandes af en aktiv operatør i et eksternt firma og holder åbent 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, alle årets 365 dage. Opkaldene er gratis, fortrolige og kan foretages anonymt. Der er altid mulighed for tolketjeneste. Alle følgende handlinger vil resultere i disciplinærstraf, herunder afskedigelse: Indlevering af en rapport, som man ved er falsk; Indlevering af en rapport med det formål at true eller skade en medarbejders ry eller Udførelse af en handling rettet mod en anden medarbejder, der betragtes som gengældelse. 18 VORES MEDARBEJDERE 19

11 Ansættelsespraksis MENNESKERETTIGHEDER Hos McDonald s driver vi forretning på en måde, der respekterer menneskerettighederne fremsat i De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Vi gør ikke brug af nogen form for slaveri, tvunget, bundet, gældsbundet eller ufrivillig arbejdskraft. Vi tager ikke del i menneskehandel eller udnyttelse og godtager ikke importvarer, der har været involveret i slaveri eller menneskehandel. Vi understøtter fundamentale menneskerettigheder for alle mennesker. Vi ansætter ikke unge under 15 år og bruger ikke tvungen arbejdskraft. Vi forbyder fysisk afstraffelse og misbrug. Vi respekterer medarbejdernes ret til at tilmelde sig eller ikke tilmelde sig en gruppe, sådan som det tillades ved lov og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Vi overholder lovgivning vedrørende arbejdskraft overalt, hvor vi driver virksomhed. Jerry og hans tilsynsførende, David, er ret tit på forretningsrejse sammen. Hver gang de rejser, betaler David for små personlige ting med firmakortet, og Jerry kender til Davids betalinger. Jerry ville gerne gøre andre opmærksom på, at David bruger virksomhedens firmakort på en forkert måde, men han er bange for, om det vil påvirke hans job. Er det Jerrys ansvar at indrapportere Davids tvivlsomme betalinger? SVAR: Ja. Jerry skal indrapportere Davids betalinger uden at være bange for gengældelse. Der er flere valgmuligheder, han kan vælge. Han kan rapportere Davids betalinger direkte til Davids chef, kontakte Global Compliance Office, eller hvis han gerne vil lave en anonym indrapportering, kan han kontakte Business Integrity Line på RESPEKT OG VÆRDIGHED Alle vore medarbejdere over hele verden fortjener at blive behandlet med retfærdighed, respekt og værdighed. Vi behandler ansatte og ansøgere lige. McDonald s medarbejdere har ret til at arbejde i et miljø, hvor der ikke er chikane, ydmygelse eller seksuel eller anden misbrug samt voldshandlinger eller trusler om fysisk vold. Vi vil ikke tolerere verbal eller fysisk opførsel, som nedgør andre, som på urimelig vis har indvirkning på andres arbejdspræstation, eller som skaber et truende, ydmygende, fjendtligt eller stødende arbejdsmiljø. For så vidt angår denne politik, omfatter chikane stødende kommentarer, vittigheder, elektroniske meddelelser og anden visuel, verbal eller fysik adfærd, der kan skabe et truende, fjendtligt eller stødende arbejdsmiljø. Ud over ovennævnte omfatter sexchikane uønskede seksuelle tilnærmelser, anmodning om seksuelle ydelser og anden adfærd af seksuel art. DATING For at undgå situationer, hvor arbejdspladsadfærd kan have en negativ påvirkning på arbejdsmiljøet, er det forbudt for medarbejdere, der rapporterer enten direkte eller indirekte til hinanden, at date eller have et seksuelt forhold. Det er ikke passende at favorisere eller tage forretningsbeslutninger baseret på følelser eller venskab i stedet for at tænke på, hvad der er bedst for virksomheden. Hvis du er i et forhold eller har planer om at indgå i et forhold, som kan overtræde virksomhedens politikker, skal du underrette din repræsentant fra personaleafdelingen eller direktøren med det samme. INDDRAGELSE OG FORSKELLIGHED McDonald s forpligter sig til forskellighed og lige muligheder for alle. Vi respekterer hver enkelt medarbejders unikke holdning og synspunkter, og vi lægger vægt på disse forskellige synspunkter i arbejdet med at opbygge og forbedre vores relationer til kunder og forretningspartnere. Vi hilser forskelligheden hos vores medarbejdere, franchisetagere, kunder og forretningspartnere velkommen og arbejder hårdt på at sikre, at alle hos McDonald s føler sig trygge. McDonald s giver alle samme ansættelsesmuligheder uden hensyn til race, etnicitet, farve, religion, køn, alder, nationalitet eller slægt, fysiske eller psykiske handicap, seksuel orientering, militær status eller andet, der er beskyttet af lovgivningen. Denne politik gælder for vores medarbejdere, ansøgere, uafhængige underleverandører, franchisetagere og leverandører. Det gælder også for alle aspekter ved McDonald s forretninger med kunder og vores ansættelsesmæssige beslutninger, herunder rekruttering, ansættelse, udvikling, forfremmelse, uddannelse, planlægning, goder, aflønning og ophør af ansættelsesforhold. SIKKER ARBEJDSPLADS Vi forpligter os til at stille et sikkert og sundt arbejdsmiljø til rådighed for vores medarbejdere. Vi kræver, at alle medarbejdere skal overholde sikkerhedsregler og -praksis og tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte sig selv og deres kolleger. Af hensyn til alles sikkerhed skal medarbejderne straks indrapportere ulykker og usikre aktiviteter eller forhold til deres nærmeste tilsynsførende. Alkohol og rusmidler Du må ikke være i besiddelse af eller indtage alkohol eller ulovlige rusmidler på arbejdspladsen eller i forbindelse med en arbejdsrelateret aktivitet. Du må ikke arbejde, hvis du er påvirket af alkohol, ulovlige rusmidler eller et stof, der kan forhindre dig i at udføre dit job på en sikker og effektiv måde. Du må ikke distribuere rusmidler eller alkohol på arbejdet. Du må ikke være i besiddelse af eller indtage alkohol på virksomhedens område, medmindre der afholdes sociale arrangementer, som støttes af McDonald s, hvor det er tilladt at indtage alkohol. Der er flere af mine kolleger, som ofte fortæller usmagelige vittigheder, men jeg er ikke tryg ved at skulle fortælle dem, at jeg synes, at deres vittigheder er stødende. Hvordan skal jeg tackle denne situation? SVAR: Respekt for mennesker er en årelang værdi hos McDonald s. Underret din leder eller personaleafdelingen om problemstillingen. Hvis du vil foretage en anonym indrapportering, skal du ringe til Business Integrity Line på McDonald s arbejdsvejledninger fra personaleafdelingen Er tilgængelige på McDonald s Intranet AccessMcD 20 VORES MEDARBEJDERE 21

12 McDonald s-systemet Vi tror på McDonald s-systemet. At handle med McDonald s bedste interesser for øje Vi arbejder for at give McDonald s en fordel på lang sigt og aldrig for egen vindings skyld eller for at yde tjenester over for familie eller venner. Forholdet mellem ejer og franchisetager Vi har opbygget vores enestående virksomhed ved at hjælpe franchisetagerne med at opfylde deres potentiale ved hjælp af et positivt professionelt samarbejde med McDonald s. Vi har gjort dette ved at behandle dem med respekt, retfærdighed og ærlighed i gode såvel som dårlige tider. At behandle vores franchisetagere korrekt er fortsat af største vigtighed for vor succes. Alle medarbejdere er ansvarlige for at vedligeholde disse positive forhold. Disse standarder gælder ikke McDonald s franchisetagere eller deres ansatte, som er uafhængige forretningsfolk. Vi forventer imidlertid, at vores franchisetagere har høje standarder, når det gælder integritet, og at de overholder alle gældende love og bestemmelser, herunder love om menneskerettigheder, sikkerhed på arbejdspladsen samt medarbejdernes aflønning og behandling. Vi opfordrer dem også til at vedtage virksomhedsstandarder, der svarer til disse standarder. 22 McDONALD S-SYSTEMET 23

13 Forhold til leverandører Som leverandør til den første McDonald s vidste Ray Kroc, at det var meget vigtigt at opbygge et godt forhold til leverandørerne. Det gør vi stadigvæk. Vi behandler vores leverandører ærligt og retfærdigt og forventer, at vores leverandører behandler os på samme måde. McDonald s baserer sine relationer til leverandører på en lovlig, effektiv og fair praksis. Selvom disse standarder for forretningsførelse ikke gælder vores leverandører, forventer vi, at vores leverandører overholder gældende lovkrav i deres forretningsrelationer, herunder dem, der har med deres medarbejdere, lokale myndigheder og McDonald s at gøre. Herudover skal alle vores leverandører overholde vores adfærdskodeks for leverandører. Som global virksomhed har McDonald s forretningsaktiviteter i mange lande under forskellige kulturelle, sociale og økonomiske omstændigheder. McDonald s forpligter sig til at holde en fair ansættelsespraksis og bestræber sig på at skabe et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Til gengæld bestræber vi os på at arbejde med leverandører, som har de samme værdier som os. Det betyder, at det forventes, at vores leverandører støtter grundlæggende rettigheder for alle mennesker på samme måde som vi gør: At de behandler deres medarbejdere med fairness, respekt og værdighed og har en praksis, der fremmer sundhed og sikkerhed. Skal McDonald s leverandører og franchisetagere gennemgå en årlig certificering i forhold til overholdelse af standarderne for forretningsførelse? SVAR: Nej, leverandører og franchisetagere certificeres ikke i forhold til standarderne. Det forventes imidlertid, at leverandører og franchisetagere overholder lignende principper som dem, der er beskrevet i standarderne, og at de hjælper McDonald s medarbejdere med at overholde standarderne. Herudover er leverandører påbudt en årlig certificering af deres overholdelse af adfærdskodeks for leverandører, og det forventes af dem, at de driver deres forretninger på en etisk måde og overholder alle gældende love og regulativer. Vi gennemgår og opdaterer med jævne mellemrum vores aktiviteter, når det gælder sourcing og bæredygtighed, for at sikre, at de konsekvent overholder vores standarder. Vi bestræber os på at arbejde sammen med leverandører, der forpligter sig til vores universelle principper for forretningsaktiviteter på en ansvarlig og etisk måde. McDonald s adfærdskodeks for leverandører Er tilgængelig på McDonald s Intranet AccessMcD og på 24 McDONALD S-SYSTEMET 25

14 Etik Vi driver vores forretning på en etisk måde. Beskyttelse af virksomhedens aktiver Alle McDonald s medarbejdere skal beskytte virksomhedens aktiver, herunder vores mest værdifulde aktiv: vores varemærke. En af måderne, vi beskytter vores varemærke på, er at forhindre forkert brug af McDonald s navn, varemærker eller anden immateriel rettighed. Du er ansvarlig for korrekt brug og beskyttelse af virksomhedens aktiver og må kun bruge dem i forbindelse med legitime forretningsmæssige formål. Udvis god dømmekraft og ansvarlighed i din brug af virksomhedens aktiver og misbrug ikke rettigheder, som du modtager som del af dit arbejde hos McDonald s. Virksomhedens aktiver omfatter økonomiske aktiver, køretøjer, kontorforsyningsvarer, udstyr, computere, netværk, software, telefon- og internettjenester, telefonsvarer og . Brug aldrig virksomhedens computere eller netværk på en måde, der kunne bringe sikkerheden eller integriteten af virksomhedens oplysninger eller software i fare. Brug aldrig virksomhedens computere eller netværk til at få adgang til, modtage eller sende materialer, som er upassende, ulovlige eller kan overtræde vores politik vedrørende fortrolighed. Bedrageri Undlad delagtighed i handlinger, der omhandler tyveri, bedrageri, underslæb, afpresning eller uretmæssig tilegnelse af ejendom. Bedrageri finder sted, når du med overlæg skjuler, ændrer, forfalsker eller udelader oplysninger til egen eller andres fordel. Bedrageri kan være motiveret af en mulighed for at opnå noget værdifuldt såsom at imødekomme et præstationsmål eller erhverve en betaling eller for at undgå negative konsekvenser såsom disciplinering. Du skal altid undgå handlinger, der kan give indtryk af bedrageri. For eksempel skal du aldrig bruge virksomhedens midler uden korrekt godkendelse. Indgå aldrig en aftale på virksomhedens vegne, medmindre du har tilladelse til det. Eksempler på bedrageri inkluderer: Ændring af salgsresultater eller lageropgørelser for at opnå præstationsmål; Præsentation af falske medicinaloplysninger for at opnå handicapydelser; Falsk rapportering af arbejdstimer med det formål at tjene flere penge eller undgå disciplinering for at komme for sent eller være fraværende; Afgivelse af forkerte økonomiske oplysninger i virksomhedens regnskaber og fortegnelser eller Manipulation af præstationsmålingerne i restaurantevalueringerne og -aktiviteterne. Du må ikke udlåne, låne, bortgive, sælge eller bortskaffe noget af virksomhedens ejendom, medmindre du specifikt har fået lov til det af den leder, der står for det. Brug aldrig virksomhedens ejendom, informationer eller position til at opnå personlig gevinst. 26 ETIK 27

15 Interessekonflikter Vi skal hver især undgå alle situationer, hvor vore personlige eller økonomiske interesser kunne sætte splid i vor loyalitet. Med det formål at opretholde virksomhedens ry for retfærdighed og integritet skal vi være opmærksomme på situationer, der kan skabe en interessekonflikt eller en tilsyneladende konflikt. Der kan opstå en interessekonflikt, når du har et personligt forhold eller en økonomisk interesse, som kan påvirke din forpligtelse til at agere i den bedste interesse for McDonald s, eller når du bruger din stilling hos McDonald s til at opnå personlig gevinst. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OM INTERESSEKONFLIKTER Du har ansvaret for at videregive oplysninger om aktuelle eller mulige interessekonflikter til både din leder og Global Compliance Office. Videregivelsen skal ske, når konfliktsituationen opstår, og gentages årligt, når du modtager spørgeskemaet til fremlæggelse af interessekonflikter, også selvom du før har modtaget besked om, at din konflikt eller mulige konflikt er blevet gennemgået og klaret. Dette muliggør, at situationen bliver gennemgået ordentligt i lyset af de aktuelle omstændigheder vedrørende dig og din stilling hos McDonald s. Du skal overholde alle betingelser, som din leder eller Global Compliance Office har gjort gældende, eller fjerne konflikten. Sådanne betingelser kan f.eks. være, at du træder ud af beslutningstagerrollen på vegne af McDonald s eller øger kontrollen for at tage fat på den aktuelle eller mulige konflikt. Hvis du bliver bevidst om en konflikt eller en mulig konflikt, der ikke er relateret til dig, er du stadig ansvarlig for at rapportere til Global Compliance Office. RELATEREDE PERSONER Da topledelsen hos McDonald s spiller en særlig rolle, når det handler om at opretholde og beskytte virksomhedens ry om ærlighed og integritet, er det passende at give dem et øget ansvar for deres handlinger. Dette er specielt sandt, da det relaterer til en mulig konflikt mellem topledelsens personlige eller økonomiske interesser og McDonald s, eller indtrykket af en sådan. Ud over rapporteringsforpligtelse i standarderne skal McDonald s topledelse oplyse om aktuelle eller mulige interessekonflikter ifølge politikkerne om relaterede personer. RETNINGSLINJER FOR INTERESSEKONFLIKTER Vi skal omhyggeligt sikre os, at vores virksomheds- og økonomiske handlemåde ikke giver indtryk af partiskhed eller uretfærdighed. Nogle almindelige interessekonflikter kunne være, men er ikke begrænset til, følgende: En slægtning eller et medlem af din husstand arbejder for en konkurrent eller leverandør; Du selv, en slægtning eller et medlem af din husstand har en økonomisk interesse i en konkurrent eller en nuværende eller potential leverandør; Du selv og en slægtning eller et medlem af din husstand rapporterer enten direkte eller indirekte til hinanden; Du er i et personligt eller romantisk forhold med en person, samtidig med at du rapporterer enten direkte eller indirekte til denne person; Du har mulighed for at påvirke ansættelsesbeslutninger (såsom medvirken i en ansættelse, vurdering af præstationer, bestemmelse af løn og bonus) for en slægtning eller et medlem af din husstand eller en person som du har et personligt eller romantisk forhold til; Du bruger fortrolige virksomhedsoplysninger eller virksomhedsaktiver til at hjælpe dig i en investering eller et forretningsprojekt, der ikke har noget med McDonald s at gøre eller Du har eksterne ansættelses- eller forretningsinteresser, som påvirker din evne til at være objektiv eller til at handle med McDonald s bedste interesser for øje. ( Slægtning betyder et barn, stedbarn, forælder, stedforælder, ægtefælde, samlever, søskende, svigermor, svigerfar, svigersøn, svigerdatter, svoger eller svigerinde, og enhver person ud over en lejer eller ansat der er i samme husstand.) VIRKSOMHEDSAKTIVITETER MED FAMILIE OG VENNER Der kan opstå en interessekonflikt, når du laver forretninger med familiemedlemmer eller nære venner. Du skal videregive oplysninger om en mulig interessekonflikt til både din leder og Global Compliance Office. Vær også meget forsigtig, når du giver oplysninger til slægtninge eller venner, som arbejder for eller har en forretningsmæssig interesse i konkurrerende virksomheder. Det samme er tilfældet, hvis du har familie eller venner, der arbejder for McDonald s leverandører, tjenesteudbydere eller franchisetagere eller har en forretningsmæssig interesse i sådanne virksomheder. NEPOTISME Nepotisme opstår, når en medarbejder rapporterer enten direkte eller indirekte til en slægtning. Medarbejdere skal rapportere ethvert forhold, som kan overtræde politikken om dating, nepotisme og fraternisering til Global Compliance Office eller til personaleafdelingen. ANSÆTTELSE I ANDRE VIRKSOMHEDER OG ANDRE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER Vi har primært til opgave at fremme McDonald s interesser. Ansættelse i andre virksomheder eller andre virksomhedsaktiviteter må ikke have negativ indvirkning på denne pligt. Som medarbejder hos McDonald s må du ikke acceptere eller modtage aflønning fra en leverandør eller forretningsenhed, som du har forretningsaktiviteter med på vegne af McDonald s. Min bror ejer en virksomhed, som efter hans mening kan levere forbrugsvarer, som er billigere og af højere kvalitet til McDonald s i forhold til den aktuelle sælger. Kan vi bruge hans virksomhed? SVAR: Måske. Giv altid din tilsynsførende eller den person, der træffer beslutning om indkøb, besked om eventuelle nære relationer, du måtte have med vores leverandører, og videregiv oplysninger om en eventuel interessekonflikt til Global Compliance Office. Hvert enkelt tilfælde vil blive gennemgået for sig. Jeg er blevet venner med en leverandør og overvejer at indgå i et partnerskab med ham i forbindelse med nogle forretningsaktiviteter, som ikke har noget med McDonald s at gøre. Ville det være en overtrædelse af virksomhedens politik? SVAR: Ja, det ville det formentlig. Selvom du er i stand til at adskille dine personlige og økonomiske aktiviteter, så de ikke påvirker din dømmekraft på vegne af virksomheden, vil andre måske opfatte det, som om du ikke er objektiv. Før du foretager dig videre, skal du diskutere dine planer både med din tilsynsførende og med Global Compliance Office. 28 ETIK 29

16 GAVER, TJENESTER OG REPRÆSENTATION Vi må ikke bestikke nogen eller give noget af værdi væk, hvis det kan påvirke eller give indtryk af at påvirke andres dømmekraft eller handlinger. Vi må ikke opsøge eller modtage bestikkelse, returkommission eller upassende betalinger. Vi skal udøve god dømmekraft og moderere os, når vi giver virksomhedsgaver eller forestår repræsentation. Vi respekterer politikkerne i andre organisationer, som vi laver forretninger med. Formålet med gaver og repræsentation i forbindelse med forretninger i en kommerciel sammenhæng er at skabe goodwill og gode arbejdsrelationer. Følgende gælder for virksomhedens medarbejdere, nære familiemedlemmer til virksomhedens medarbejdere og agenter og tredjeparter, som arbejder på vegne af virksomheden: Undlad at tilbyde, give eller acceptere gaver, repræsentation eller anden personlig fordel, hvis: Det ikke er i overensstemmelse med den normale forretningspraksis Det er kontanter eller svarer til kontanter Værdien er overdreven stor Det kunne fortolkes som bestikkelse Det er en overtrædelse af love eller bestemmelser. Hvis du ikke er sikker på, om en gave, foreslået gave eller anden personlig fordel er passende, skal du rådføre dig med din tilsynsførende og Global Compliance Office, før du foretager dig videre. En af mine leverandører bad mig holde en tale til en konference, de støtter, og har tilbudt at betale alle mine udgifter. Kan jeg tage imod dette tilbud? SVAR: Det er måske muligt for dig at acceptere en del af dette tilbud. Hvis din tilsynsførende godkender det, kan du godt sige ja til at holde en tale ved konferencen. McDonald s giver imidlertid ikke leverandører lov til at betale for medarbejderes rejse- og hotelomkostninger. Diskuter invitationen med din tilsynsførende, da situationen afhænger af de nærmere fakta og omstændigheder. Hvis man i mit land afviser en gave fra en forretningsforbindelse, kan det blive betragtet som en fornærmelse. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver tilbudt en dyr gave, og det ville vække anstød, hvis jeg ikke tog imod den? SVAR: Hvis det i den lokale kultur er normal praksis at udveksle gaver, og du mener, at du ville skade McDonald s forretningsrelationer, hvis du ikke tog imod gaven, kan du acceptere gaven på vegne af virksomheden. Du skal derefter fortælle din tilsynsførende om gaven for at finde ud af, hvad der skal ske med den, eller du kan kontakte Global Compliance Office for at få vejledning. EKSTERNE INVESTERINGER Medarbejdere må ikke eje en væsentlig interesse i en virksomhed, som konkurrerer med McDonald s, eller en forretningsenhed, som i øjeblikket laver eller forsøger at lave forretninger med McDonald s. Denne regel gælder både direkte og indirekte ejerskab. Væsentlig interesse er en ejerandel på mere end 5 % af medarbejderens og dennes nære families samlede nettoinvesteringer eller mere end 1 % McDonald s politik for elektronisk kommunikation og politik for administration af optegnelser Er tilgængelig på McDonald s Intranet AccessMcD af de udstedte værdipapirer til investering i en børsnoteret virksomhed. Der kan være tale om en undtagelse, når det gælder investeringer i investeringsforeninger eller administrerede konti, hvor medarbejderne ikke vælger investeringen. Drag ikke personlig fordel af forretnings- eller investeringsmuligheder, som opdages under brugen af virksomhedens ejendom, oplysninger eller position. Dette omfatter direkte eller indirekte køb, leasing eller på anden måde overtagelse af rettighederne til enhver ejendom eller materialer, hvis McDonald s muligvis også er interesseret i at udnytte sådanne muligheder. Endelig skal du undlade at foretage en personlig investering i en enhed, hvis investeringen kan påvirke eller lader til at påvirke din dømmekraft i forretningsbeslutninger, som knytter sig til den pågældende virksomhed. Vær påpasselig over for mulige konflikter, der kan opstå ved at investere i ikke-børsnoterede virksomheder og børsnoterede virksomheder, og vær meget opmærksom på eventuelle problemer i forhold til insiderhandel, der kan være knyttet til investeringer i børsnoterede virksomheder. (Se Intern viden og handel med værdipapirer for at få flere oplysninger.) Brug af elektroniske kommunikationsmidler Medarbejdere er ansvarlige for korrekt brug af værktøjer til elektronisk kommunikation, herunder telefoner, mobiltelefoner, computere, faxmaskiner, personsøgere, og internetadgang. Det forventes, at de overholder de høje etiske standarder, når det gælder forretningsførelse for McDonald s. Medarbejdere må ikke bruge elektronisk kommunikation til at fremme deres egne private interesser eller anden brug, som ikke er i virksomhedens interesse. Herudover skal medarbejdere udvise god dømmekraft ved brugen af de elektroniske værktøjer og den teknologi, som virksomheden stiller til rådighed, herunder brug af internetadgang og . Eksempler på upassende brug omfatter, men er ikke begrænset til: Ulovlige aktiviteter; Hasard, væddemål eller salg; Chikane, nedgørelse af andre, forfølgelse af andre og/eller ulovlig diskrimination; Fundraising til et hvilket som helst formål, medmindre dette er sanktioneret af virksomheden; Kommercielle aktiviteter, f.eks. personlige forretningsaktiviteter med indtjening for øje; Forkyndelse af politiske eller religiøse holdninger eller aktiviteter; Modtagelse, lagring, visning eller afsendelse af materiale, der med rimelighed kan betragtes som voldeligt, chikanerende, diskriminerende, obskønt, seksuelt eller pornografisk, herunder afbildninger, fotografier, lydoptagelse eller skreven tekst; Uautoriseret adgang til data, som ikke er offentliggjorte; Anvendelser, der på nogen måde kan være forstyrrende eller skadelig for virksomhedens ry; Formål, som ikke har med virksomhedens forretning at gøre, medmindre dette er til begrænset personlig brug. Jeg har min egen virksomhed og laver meget af min forretning over internettet. Jeg har brugt min McDonald s computer til at sende s og søge på internettet for min egen virksomhed i min frokostpause og efter arbejde. Er det OK? SVAR: Nej. Det er ikke acceptabelt at bruge virksomhedens udstyr og/eller internettjeneste til at forfølge eller udføre forretningsaktiviteter, som ikke har noget med McDonald s at gøre. 30 ETIK 31

17 Forretningsoptegnelser og -kommunikation Aktionærerne sætter deres lid til, at McDonald s leverer ærlige og præcise oplysninger samt foretager fornuftige beslutninger, der bygger på fornuftig dokumentation. Alle finansielle regnskaber, optegnelser og konti skal nøjagtigt afspejle transaktioner og begivenheder. De skal også være i overensstemmelse med god regnskabsskik og McDonald s interne kontrolsystem. Rapporter udfyldt med eller indsendt til den amerikanske sikkerheds- og udvekslingskommission og anden virksomhedskommunikation skal være fyldig, fair, præcis, rettidig og forståelig. For at sikre nøjagtigheden af alle McDonald s optegnelser, rapporter og anden kommunikation må du aldrig: Oprette falske poster eller ændre bilag i udgiftsrapporter; Angive falske oplysninger på timesedler; Ændre eller forfalske kvalitetseller sikkerhedsresultater; Omgå interne kontroller; Under- eller overdrive kendte passiver eller aktiver; Opretholde ikke-offentliggjorte eller ikkeregistrerede passiver, midler eller aktiver, som ikke fremgår af regnskabet ; Foretage forkert registrering eller undlade at registrere udgiftsposter eller Oprette en post, der med overlæg skjuler eller slører, hvad en transaktion egentlig dækker over. Næsten alle forretningsoptegnelser inklusive og computeroplysninger kan kræves fremlagt for offentligheden i forbindelse med retssager eller offentlige undersøgelser. En sådan dokumentation erhverves ofte også af eksterne parter eller medierne. Derfor skal du udtrykke dig klart, koncist, ærligt og præcist, når du registrerer enhver information. Undgå overdrivelse, farverigt sprog, gætterier, juridiske konklusioner og nedladende beskrivelser af folk og deres motiver. Håndter alle dokumenter i overensstemmelse med McDonald s politik for administration af optegnelser. Kontakt den juridiske afdeling, hvis du i tvivl om, hvorvidt du skal gemme eller destruere et dokument. Lov og ret skal følges ad Vores vigtigste og mest grundliggende forpligtelse overalt, hvor vi driver forretning, er at følge love og regler. Dette gælder for ansatte hos McDonald s og for tredjemand, der handler på vegne af virksomheden. Hvis du er usikker på lovligheden af noget, er du forpligtet til at rådføre dig med den juridiske afdeling, før der sker handlinger, der kan være ulovlige. Love og bestemmelser for økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge og anti-terror McDonald s overholder alle gældende love, regler og bestemmelser sat af alle amerikanske og ikkeamerikanske statslige enheder og andre private og offentlige regulerende organer, inklusive alle børser, hvorpå McDonald s værdipapirer kan være noteret, hvorend vi driver forretning. Som en virksomhed, der er hjemmehørende i USA, gælder mange amerikanske love for vores forretning både i og uden for USA. Blandt disse er love, som: Forbyder handel, der kan hjælpe terrorister, eller organisationer, der støtter terrorister Kræver, at transaktioner ikke anvendes til hvidvaskning af penge. Hvis du mistænker en af McDonald s leverandører, udlejere eller franchisetagere for at være involveret i en ulovlig aktivitet, skal du rapportere det. McDonald s overholder alle gældende love, som forbyder hvidvaskning af penge eller finansiering med ulovlige eller illegitime formål. Hvidvaskning af penge er en proces, hvor personer eller grupper prøver at skjule udbyttet af illegitime aktiviteter eller prøver at få kilden til deres illegitime midler til at virke legitime. Du skal altid sikre dig, at du fører forretning med velrenommerede partnere for legitime forretningsformål med legitime midler. Hold øje med alarmsignaler såsom anmodninger om kontante betalinger fra en potentiel leverandør eller andre usædvanlige betingelser for betaling. Hvis du mistænker nogen potentielle aktiviteter for at være hvidvaskning af penge, skal du rapportere situationen til Global Compliance Office. Kontrol af eksport/import Som global virksomhed skal McDonald s overholde handelsbestemmelserne. Vores forretningstransaktioner kan underlægges forskellige handelskontroller og love, der regulerer eksport og import, inklusive: Statsligt indførte eksport-kontroller, handelsrestriktioner, handelsforbud, juridiske/ økonomiske sanktioner og boykotter og Anti-boykotlovgivning, der forbyder virksomheder at deltage i eller samarbejde med en international boykot, som ikke er godkendt eller sanktioneret af den amerikanske myndighed. Hvis du er involveret i import, eksport eller overførsler af varer, serviceydelser eller teknologi på tværs af nationale grænser på vegne af virksomheden, skal du overholde disse love, uanset hvor du befinder dig. Hvis amerikansk lov strider mod en lokal handelslov, gælder amerikansk lov. Kontakt Global Compliance Office, hvis du har spørgsmål om, hvordan disse love gælder for dine aktiviteter. 32 ETIK 33

18 Anti-korruption Alle McDonald s medarbejdere skal overholde den amerikanske anti-korruptionslov (FCPA), uanset hvor man selv og ens virksomhed befinder sig. FCPA kriminaliserer bestikkelse af en embedsmand, hvorend McDonald s driver forretning. Der er også lokale antikorruptionslove i hvert land, der forbyder bestikkelse af embedsmænd eller deltagelse i returkommissioner og bestikkelse med private parter (også kendt som kommerciel bestikkelse). McDonald s forbyder alle former for bestikkelse eller returkommission som beskrevet i vores anti-korruptionspolitik. Alle medarbejdere, agenter, konsulenter, repræsentanter og joint venture-partnere, der handler på vegne af McDonald s eller datterselskaber kontrolleret af McDonald s, skal fuldt ud overholde vores politikker og gældende lov. Vi totererer ikke overtrædelser. Overholdelse er en forudsætning for ansættelse eller tilknytning til vores virksomhed. For at overholde vores politik og antikorruptionslove må ingen medarbejdere nogensinde tilbyde, direkte eller indirekte, nogen former for gaver, repræsentation eller andet af værdi til nogen embedsmand eller dennes repræsentanter med det formål at: Opnå eller beholde en forretningsaktivitet; Påvirke forretningsbeslutninger; Fremskynde en proces eller Sikre en unfair fordel. Derudover forbyder McDonald s faciliterende betalinger (smøringspenge), som er betalinger til embedsmænd for at fremskynde eller sikre rutinemæssige handlinger såsom udstedelse af licenser, tilladelser eller visa. Disse forbud gælder vores forretningsaktiviteter og enhver tredjepart, der handler på vores vegne, inklusive konsulenter, agenter, leverandører og underleverandører. En embedsmand er en person, der arbejder for eller er agent for en statsejet eller statskontrolleret enhed. Med henblik på anti-korruptionslovene er embedsmænd også valgte og udnævnte embedsmænd eller medarbejdere ved en national, kommunal eller lokal myndighed (inklusive individer, der indtager en lovgivende, administrativ eller retlig stilling), tjenestemænd i politiske partier og kandidater til offentlige embeder og offentlige ansatte eller medarbejdere i en statskontrolleret virksomhed. Betalinger, der bliver foretaget til en statslig enhed i forbindelse med normal forretningsgang, f.eks. betaling af skat, er acceptabelt. Dog er betalinger, gaver eller repræsentation tilbudt eller givet til en bestemt embedsmand risikable, især hvis der er tale om skønsmæssige betalinger. Derfor skal du have en forudgående skriftlig tilladelse fra Global Compliance Office som beskrevet i vores retningslinjer for gaver og repræsentation angivet i den globale anti-korruptionspolitik, hvis du vil udføre en betaling, tilbyde en gave eller vise gæstfrihed over for en embedsmand. Det er helt afgørende, at vores bøger og journaler indeholder sande og præcise detaljer om betalinger, gaver eller repræsentation, der er givet til embedsmænd. Dette gælder direkte betalinger, gaver eller repræsentation og indirekte betalinger. Kontakt Global Compliance Office, hvis du er usikker på, om en person er en embedsmand, eller hvis du har andre spørgsmål til overholdelsen af vores globale anti-korruptionspolitik eller love til bekæmpelse af bestikkelse. Hvis du mistænker nogen form for upassende aktivitet, der involverer virksomhedens eller en medarbejders forretninger med en embedsmand, skal du straks rapportere problemet til Global Compliance Office. Overholdelse af anti-korruption: Global anti-korruptionspolitik Er tilgængelig på McDonald s Intranet AccessMcD 34 ETIK 35

19 Vores samfund Vi giver tilbage til samfundet. Samfundet og det at give noget tilbage McDonald s har en lang og stolt tradition for at give noget tilbage til samfundet. Vi ved, at det er det rigtige at gøre, og det er en af vores store styrker. Som førende inden for samfundsmæssigt ansvar har vi en positiv indvirkning på de kvarterer, vi ligger i, menneskene og miljøet. Vores virksomhed, medarbejdere og franchisetagere donerer millionvis af dollars og utallige timer til velgørenhedsorganisationer rundt om i verden, og det gælder især dem, der tager hånd om børnenes behov. Vi kommer også til undsætning, når katastrofen indtræffer og arbejder med franchisetagere, leverandører og nødhjælpsorganisationer om at hjælpe ofre og nødhjælpsarbejdere. Ronald McDonald House Charities ( RMHC ) og dets lokale afdelinger indtager en speciel plads i vores filantropiske arbejde. Hvert år giver McDonald s restauranter millionvis af dollars til RMHC og andre børnesager. McDonald s hjælper med at afholde RMHC s generelle og administrative omkostninger og visse andre omkostninger, som vil påløbe, for at skabe penge og yde programtjenester. Politiske aktiviteter Ethvert politisk bidrag, som virksomheden yder, skal godkendes på forhånd af chefen for McDonald s afdeling for regeringsanliggender. Et bidrag skal støtte en politisk kandidat eller en valghandling, som chefen for McDonald s afdeling for regeringsanliggender mener er i McDonald s langsigtede interesse. Politiske bidrag skal overholde gældende love og bestemmelser i den jurisdiktion, hvori bidraget ydes, herunder FCPA. En anmodning om politiske bidrag til en enkelt kandidat, et enkelt parti eller en valghandling, der samlet set beløber sig til mere end USD i et kalenderår, skal godkendes af McDonald s direktør for det område af verden, hvori bidraget ydes. Medarbejdere kan personligt deltage i politisk aktivitet og kan frit støtte politiske kandidater og sager efter eget valg. Et sådant engagement må imidlertid ikke foregå i arbejdstiden og er for egen regning. Du skal gøre det klart, at dine holdninger er dine egne og ikke McDonald s. Slutteligt må du ikke bruge virksomhedens aktiver eller ressourcer til politiske aktiviteter uden forudgående godkendelse fra chefen for McDonald s afdeling for regeringsanliggender. McDonald s retningslinjer for globale politiske aktiviteter Er tilgængelige på McDonald s Intranet AccessMcD 36 VORES SAMFUND 37

20 I forbindelse med et forretningsarrangement i Los Angeles fik jeg mulighed for at deltage i en middag til USD 200, som støttede en politiker, der stiller op til næste valg. Jeg har medtaget omkostningen for middagen i mine udgiftsbilag, men min tilsynsførende vil ikke godkende udgiften. Da McDonald s dækker omkostningerne til måltider for medarbejdere, der er på forretningsrejse, hvorfor vil min tilsynsførende så ikke godkende denne middagsbetaling? SVAR: McDonald s dækker ikke denne udgift, fordi den ikke var forhåndsgodkendt af chefen for McDonald s afdeling for regeringsanliggender. Du skal selv dække middagsudgiften, Ellers kunne det set ud, som om du donerede penge til kandidaten i din egenskab af at være medarbejder hos McDonald s, og at McDonald s støttede denne kandidat. Socialt firmaansvar og bæredygtighed Vi stræber altid efter at være bedre i morgen, end vi er i dag, Dette fortæller mere end noget andet, om hvad McDonald s står for som virksomhed. Det altoverskyggende mål med vores bestræbelser inden for bæredygtighed er fokuseret på fortsat forbedring igennem vores fem fokusområder: Ernæring og velbefindende, Bæredygtig forsyningskæde, Miljømæssigt ansvar, Medarbejdererfaring og Samfund. MILJØMÆSSIGT ANSVAR McDonald s forpligter sig til miljømæssigt ansvar, og alle i virksomheden har en rolle at spille, når det gælder om at leve op til denne forpligtelse. Vi koncentrerer indsatsen på områder, hvor vi kan opnå en væsentlig påvirkning af kritiske miljømæssige spørgsmål, herunder klimaforandringerne, bevarelsen af naturressourcerne og affaldshåndteringen. Vi lytter, lærer og investerer hele tiden i nyskabelser, som kan forbedre vores miljømæssige fodaftryk. Vi indgår partnerskaber med andre organisationer for skabe opmærksomhed omkring miljømæssige spørgsmål. Vi arbejder sammen med vores vigtigste leverandører om at fremme fremgangsmåder i deres drift, der miljømæssigt er forsvarlige. ERNÆRING OG VELBEFINDENDE Vi forpligter os til at støtte vores kunders velbefindende. Vi tilbyder en række forskellige menuer, der imødekommer de forskellige behov og præferencer, som vores kunder har. Vi angiver oplysninger om den ernæringsmæssige værdi af vores produkter, så kunderne kan vælge dem, der imødekommer deres egne og familiens kostbehov. BÆREDYGTIG FORSYNINGSKÆDE Vi har en vision om en forsyningskæde, der på profitabel vis leverer sikre produkter af høj kvalitet uden afbrydelse af leverancerne, samtidig med at vi udnytter vores position som markedsleder til at skabe en nettofordel ved at forbedre de etiske, miljømæssige og økonomiske resultater. Socialt firmaansvar og bæredygtighed Er tilgængelig på McDonald s Intranet AccessMcD og på 38 VORES SAMFUND 39

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Standarder for forretningsførelse

Standarder for forretningsførelse Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere