Resultatopgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelser 2013-2019"

Transkript

1 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,7 Tilskud og udligning 1) , ,0-978, , ,4-977,2-950,0 Indtægter i alt , , , , , , ,7 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 616,8 546,4 543,8 545,5 533,9 536,3 540,5 Social- og Sundhedsudvalget 1.190, , , , , , ,0 Fritids- og Kulturudvalget 69,6 53,5 51,9 52,8 53,0 54,1 55,2 Teknik- og Miljøudvalget 153,2 209,1 197,9 195,6 193,2 195,9 198,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 436,7 442,7 461,0 512,9 529,7 543,8 559,9 Økonomi- og Planudvalget 166,6 151,8 162,9 161,9 163,4 165,0 168,3 Tværgående 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.633, , , , , , ,9 Renter m.v. 6,5 1,9 0,1-0,9-0,7-0,5-0,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 18,1-117,3-52,1-62,7-27,3 16,2 60,6 Anlægsvirksomhed 161,8 86,9 56,9 62,2 52,3 49,9 39,8 - heraf pleje-/ældreboliger 93,9 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 179,9-30,4 4,8-0,5 25,0 66,1 100,4 Det brugerfinansierede område Drift -9,8-11,3-5,4-6,6-7,1-7,5-7,9 Anlæg 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -9,8-3,6-5,4-6,6-7,1-7,5-7,9 Samlet resultat 170,2-33,9-0,6-7,1 17,9 58,7 92,5 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -99,6-10,7 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -34,5-17,6-25,0-18,3-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 2) 24,6 29,1 60,4 26,9 31,3 32,3 33,4 Øvrige balanceforskydninger 127,8-43,0-3,6-3,7-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt 18,4-42,2 31,8 5,7 18,4 19,4 20,6 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 188,5-76,2 31,2-1,4 36,3 78,1 113,0 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr. 2) Budget 2015 inkl. Indfrielse af lån på Slottet med 35,2 mio. kr. Dato: :02 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser

2 Børne- og Skoleudvalget BSU N D Reduktion af dagplejepædagoger 11M BSU N D Nedlæggelse af spirepladser 11M BSU N D Reduktion i tale-/hørekonsulenter 12M BSU N D Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset 12M BSU N D Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 12M BSU N D Reduktion i 11 familiebehandlingen* 12M BSU N D Udvikling og implementering af servicestandarder* 12M BSU N D Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser 12M Rådgivningscentret* BSU N D Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i M BSU N D Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) 12M BSU N D Besparelse på det administrative område - uddannelse 13M BSU O D Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid 13M BSU N D Opfølgning på dagtilbudsstruktur 11M BSU N D Tilpasning specialområdet, struktur 12M BSU O D Intensiveret myndighedsindsats på børne- og 12M ungeområdet TMU A A Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen TMU A A Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne BSU O D Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i Fritids- og Kulturudvalget FKU N D Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. 21M voksenundervisning FKU N D Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M Dato: :02 Side 2 af 6

3 FKU A A Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU N D Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning 21M FKU N D Flytning af Hasle Bibliotek 22M FKU A A Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen FKU O D Tilskud til Bornholms Travbane 21M FKU O D Musikhuset 21M FKU O D Teatret 21M FKU A A Tilskud til Bornholms Museum FKU A A Svømmehallen - levetidsforlængelse på 5 år Social- og Sundhedsudvalget SU N D Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 31M * SU N D Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne 33M hjælpemidler) SU N D Effektivisering i Genoptræningen 33M SU O D Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri 32M og Handicap SU O D En særlig indsats på A-området 32M SU O D EUD-reform på SOSU-området 33M SU O D Sundhedsaftalen M SU O D Parrådgivning 33M SU N D Opfølgning på handleplan for Psykiatri og handicap 32M Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 41M EBU N D Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut 41M Dato: :02 Side 3 af 6

4 EBU N D Fastholdelseskonsulent 41M EBU N D Fleksjobambassadører 41M EBU N D Jobkonsulenter 41M EBU N D Erhvervsservice 42M EBU N D LAG-Bornholm, driftstilskud 42M Teknik- og Miljøudvalget TMU N D Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst 52M TMU N D Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved 55M busholdepladsen TMU N D Nedgradering af pasning af udenomsarealer på 55M fodboldstadions TMU N D Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse 55M TMU O D Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede 53M opgaver) TMU O D Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø 52M TMU A A Folkeracerbane TMU O D Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale 52M havne TMU O D Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening 55M TMU O D Genåbning af Søndermarksskolens svømmehal 55M TMU N D Analyse af Teknik og Miljø 52M FKU O D Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerehuse TMU A A Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen TMU A A Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker Dato: :02 Side 4 af 6

5 TMU A A Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A Nedrivningspulje TMU A A Renovering havne Økonomi- og Planudvalget ØPU N D Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler 61M ØPU N D Indskrænkninger på kontorhold og annoncering 62M ØPU N D Virtualisering af servere 62M ØPU N D Billigere lagringsplads (Storage) 62M ØPU N D Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og 62M teknikere ØPU N D Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere 62M svartider om natten) ØPU N D Supportaftale (ændring) 62M ØPU N D Reduktion af netværksknudepunkter 62M ØPU N D Minimering af supportudgifter 62M ØPU N D Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse 64M ØPU O D Flere administrative elever (fire elever om året) 61M ØPU O D Tilbageførsel af sygdomsbesparelse 61M ØPU O D Frivilling forum 64M TMU O D Rønne Bymidte 64M ØPU O D Partnerskab Bornholmske fødevarer 64M Dato: :02 Side 5 af 6

6 ØPU O D Indkøbsbesparelse - netto (udbudspligtige områder) 61M ØPU O D Analyse af samling af administrationerne Tværgående Finansiering ØPU F L Lån i henhold til lånedispensationer ØPU F L Anlæg lånenfinansieres til havneanlæg TOTAL Dato: :02 Side 6 af 6

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Borgmesterens forslag til Budget 2015

Borgmesterens forslag til Budget 2015 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 - Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget 2015... 2 Økonomiske målsætninger...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Udvalg Titel Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes 0. 10. klasse 11.276 Børne-

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier:

Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier: Budget 2014-2017 Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier: A - Socialdemokraterne V - Venstre O Dansk Folkeparti F Socialistisk Folkeparti C Konservative

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling

Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere