DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland"

Transkript

1 EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003

2 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering 6 Kursusarrangørernes evaluering 9 Afslutning af kursusdagene

3 Kursusdage i det nordjyske Formål Formålet som det er beskrevet i projektansøgningen var at ruste fagforeninger inden for det ufaglærte område til at indgå konstruktivt i udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked i Nordjylland. Et delmål var at få en bedre dialog mellem virksomheder og fagforeninger og mere fodslaw i bestræbelserne på at udvikle mere rummelige virksomheder. Dette skulle ske gennem afholdelse af en kursusrække, hvor repræsentanter fra fagforeningerne SiD og KAD besøgte en række frontløbervirksomheder fra Nordjysk Netværk for at høre om deres varetagelse af det sociale ansvar indenfor forskellige temaer. Derudover skulle der inviteres oplægsholdere fra andre fagforeningsafdelinger i landet, der havde gjort noget særligt på området. Kurset er udviklet, afviklet og evalueret i et samarbejde mellem LO Nordjylland, Nordjysk Netværk og rådgivningsfirmaet. Kurset er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Deltagerne 24 formænd, næstformænd og faglige sekretærer primært fra SiD og KAD i Nordjylland tilmeldte sig de seks kursusdage i 2002 og Derudover har 5 personer tilmeldt sig enkelte udvalgte dage. Deltagerliste er vedlagt som bilag 1. Gennem hele kursusforløbet har der været et problem med deltagernes fremmøde, idet fremmødet på 4 af de 6 kursusdage har været på10-13 personer. Forklaringen fra deltagerne er, at de er ansat i så små fagforeningsafdelinger, så det er de samme personer, der indgår i alle typer opgaveløsninger. Derfor kan der meget nemt komme en hastesag som fx et ekstraordinært møde i Arbejdsmarkedsrådet eller en medlemssag, der gør, at man ikke kan møde op, selvom man har tilmeldt sig. En gruppe på ca. 8 deltagere er kommet 5 ud af 6 gange eller hver gang, en gruppe på 5-6 er kommet halvdelen af gangene, en gruppe på 5-6 er kommet én gang, og en gruppe er aldrig dukket op. Vi har som kursusarrangører forsøgt at forbedre fremmødet ved udover at udsende program for næste kursusdag ca. 10 dage før dagen også at kontakte deltagerne personligt. Konsulenten fra LO Nordjylland har forestået de personlige henvendelser. På 2 af kursusdagene er fremmødet helt nede på 5-7 deltagere. Det skyldes store møder mellem KAD og SiD i Nordjylland om strukturændringer og sammenlægninger af de to fagforeninger. Noget vi desværre ikke har kunnet foregribe i planlægningen af kurset

4 Kort om kursusforløbet De 6 kursusdage blev gennemført som planlagt ved kursusstarten. Kursusprogram er vedlagt som bilag kursusdag 28.oktober 2002 Den første kursusdag om Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og sundhedsfremme foregik på en virksomhed inden for fiskeindustrien, nemlig Unifisk A/S i Skagen. Her deltog 11 af de tilmeldte deltagere, tre ledere og tillidsvalgte fra Unifisk, en oplægsholder fra SiD Danmark og samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program og referat er vedlagt som bilag 3 og 4. Deltagerne fik materiale om virksomhedens værdigrundlag, personalehåndbogen og samarbejdsaftalen med Skagens Kommune. De fik også en ny håndbog og video fra SID Danmark Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse. 2. kursusdag 4. december 2002 Den anden kursusdag om Sygefravær, forebyggelse og fastholdelse foregik på elektronikvirksomheden Flextronics International i Pandrup. Her deltog desværre kun 7 af de tilmeldte. Det skyldes et stormøde i SiD om strukturændringer, som vi ikke i kursusplanlægningen havde kunnet taget højde for. Herudover deltog en leder og en tillidsvalgt fra Flextronics, to oplægsholdere fra hhv. SiD i Them og fra LO Ålborg samt samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 5. Der blev ikke udarbejdet referat, men deltagerne fik en del materiale fra virksomheden om sygefraværspolitikken, om en særlig afdeling for langtidssyge medarbejdere m.m. samt en ny håndbog fra Beskæftigelsesministeriets projekt Virksomhedsrevalidering vejen(tilbage) til arbejdsmarkedet. 3. kursusdag 14. januar 2003 Den tredje kursusdag Kompetenceudvikling for svage medarbejdere foregik på Postcenter Nordjylland, der står for sortering og distribution af postforsendelser. Her deltog 13 af de tilmeldte, en leder og en tillidsvalgt fra Post DK samt samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 6. Deltagerne fik kopi af en rapport om Danskundervisning som almen kompetenceløft for ufaglærte medarbejdere fra Postområde Nordjylland, Post DK

5 4. kursusdag 26. februar 2003 Emnet for fjerde kursusdag var Indslusning af medarbejdere, der ikke af sig selv får job, bl.a. flygtninge og indvandrere. Dagen blev på grund af sygdom blandt oplægsholderne flyttet til 30.april og blev ikke som planlagt afholdt på Hobro Vandrehjem, men på Hobro Idrætscenter. Dagen kunne ikke afholdes på virksomheden JC Rengøring, da virksomheden i modsætning til de øvrige 5 virksomheder, der medvirker i kursusdagene, er en servicevirksomhed, der arbejder ude på kundernes adresse, og derfor ikke har lokaler til 25 personer på hjemadressen. På kursusdagen deltog 10 af de tilmeldte, en leder fra JC Rengøring og virksomhedens samarbejdspartner KAD Hobro, repræsenteret ved formanden. Derudover deltog en oplægsholder fra SiD Industri Århus samt samarbejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 7. Deltagerne fik en evalueringsrapport og fire forskellige pjecer vedrørende et fagforeningsinitiativ for ledige flygtninge/indvandrere uden arbejdsmarkedserfaring: en pjece til flygtninge/indvandrere, en til virksomheder, en til tillidsvalgte og en opsamlingspjece. Alt fra SiD Århus. 5. kursusdag 18. marts 2003 Femte kursusdag blev afholdt på Migatronic i Fjerritslev. Virksomheden hovedprodukt er svejsemaskiner. Emnet var Sideproduktion. Der deltog 11 af de tilmeldte og 4 repræsentanter for virksomheden: den adm. direktør, den tekniske direktør, fællestillidsrepræsentanten og lederen af virksomhedens sideproduktion Praktikværkstedet. Derudover deltog samarbejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. En af deltagerne holdt oplæg om en lille virksomhed, der har etableret sideproduktion, hvor fagforeningen har været samarbejdspartner omkring etableringen. Program er vedlagt som bilag 8. Deltagerne modtog et katalog om sideproduktion på fem virksomheder i Det Midtjyske Netværk og kopi af samarbejdsaftalen mellem en fagforening (SiD Hirtshals) og en lille virksomhed (Multilak Industrilakering) om sideproduktion. 6. kursusdag 6. maj 2003 Dagen blev afholdt på ALTO i Hadsund. Virksomheden producerer rensemaskiner både til private forbrugere og til industri og byggeri. Emnet var Det samlede sociale ansvar i en virksomhed. Der deltog kun 5 af de tilmeldte og 3 repræsentanter for virksomheden: personalechefen, HR konsulenten og en tillidsrepræsentant. Derudover deltog samar

6 bejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Der var inviteret en professionel oplægsholder fra Ålborg Universitetscenter til at holde oplæg om coaching, en ny opgave for de ansatte i fagforeningsafdelingerne. Dagen blev afsluttet med en kort evalueringsrunde om deltagernes udbytte af kursusdagene og deres vurdering af form, indhold osv. Der følges op med individuelle henvendelser til alle tilmeldte. Program er vedlagt som bilag 9. Deltagerne fik materiale fra virksomheden om politikken vedr. det samlede sociale ansvar og delpolitikker om sygefravær, arbejdsmiljø o.a. Derudover fik de en oversigt over de vigtigste redskaber i coaching, afgrænsning af rollen ifht. til andre vejlederroller, sprogbrug i coachingsamtaler o.a. Ressourcer Da der ikke har været det forventede antal fremmødte fra de tilmeldte deltagere på kursusdagene, har vi pga. kravet om medfinansiering været nødt til at reducere i projektets udgiftsside. Det er sket ved, at LO Nordjylland har afholdt udgifter til kursuslokaler og forplejning på 4. kursusdag og til honorering af den professionelle oplægsholder på 6. kursusdag. Ydermere er det sket ved, at den individuelle opfølgning efter kursusdagene alene er blevet forestået af konsulenten i LO Nordjylland, og ikke som planlagt i samarbejde med konsulenten fra DISCUS. Derved er konsulentudgiften til evalueringsfasen reduceret. Dette vil fremgå af vedlagte regnskab. Deltagernes evaluering Efter sidste kursusdag er deltagerne blevet kontaktet og interviewet om deres udbytte af kurset. I interviewene har vi taget udgangspunkt i de formål, der er beskrevet i projektansøgningen. I ansøgningen er det anført, at kurset vil give deltagerne Ny viden på området Nye holdninger til området Større indsigt i virksomheders praksis på området Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde Ideer til konkrete initiativer Erfaringsudveksling med de andre afdelinger i det nordjyske

7 Ud over at gøre rede for deres udbytte på ovenstående punkter er deltagerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål vedrørende selve kursusformen og kursusindholdet: 1. Hvordan fungerer det med et langt forløb på 6 kursusdage fordelt over 9 måneder? 2. Hvordan var det at være på forskellige virksomheder? Hvad synes du om virksomhedernes oplæg? Om rundvisningerne? 3. Om oplæggene fra dagens gæster? 4. Om kursusledelsen? 5. Om de skriftlige produkter? 6. Har du ønsker til fremtidige kurser? 7. Til andre initiativer? 12 af de mest stabile deltagere har deltaget i evalueringsinterview, og med yderligere 6 deltagere er der gennemført korte samtaler om kurset. På vedlagte skema (s. 10) kan ses en oversigt over deres besvarelser. Her kommer en temamæssig opsamling af de gennemgående svar; først de overordnede evalueringspunkter og dernæst vurdering af kursusform og indhold: Evaluering i forhold til kursusdagenes formål Ny viden nye holdninger Flere mener ikke, at de har fået ny viden, men at den viden, de allerede havde, er blevet belyst fra en ny vinkel. Intet er sort eller hvidt, rigtigt eller forkert inden for det rummelige arbejdsmarked. Vi møder hele tiden dilemmaer, og derfor er det også vigtigt hele tiden at diskutere holdninger. Det har givet ny indsigt at udveksle erfaringer deltagerne imellem. Større indsigt i virksomhedernes praksis på området rundvisninger og oplæg fra repræsentanter for virksomhederne Stor tilfredshed med rundvisning og oplæg fra ledelse og tillidsvalgte fra de besøgte virksomheder. Det giver gode ideer at se nye og anderledes arbejdspladser og det er fint, når der er sammenhæng mellem oplæg og oplevelser. Det giver måske ikke en ny og anderledes viden, når man ser arbejdspladser, som er meget forskellige fra lokale arbejdspladser. Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde ideer til konkrete initiativer Det er altid rart at kunne henvise til konkrete eksempler og arbejdspladser, hvor forskellige ting praktiseres og fungerer. Flere svarer, at det ikke har givet inspiration fordi der simpelthen ikke er tid til at lade sig inspirere

8 Andre siger, at kurset har givet inspiration, men kan være i tvivl om, hvorvidt det er muligt at komme igennem med nye initiativer. Erfaringsudveksling med de andre afdelinger Alle synes det har været godt, at flere fagforeninger har været repræsenteret og flere synes, at man godt kunne have udvidet kredsen udover SID og KAD. Debatten i plenum var rigtig god især de sidste gange. Evaluering af kursusform og indhold 1. Hvordan fungerer det lange forløb med 6 kursusdage fordelt over 9 måneder Det har været fint at kende datoer i god tid. Der vil altid komme ting på tværs, så det bliver nødvendigt at aflyse, men flere er beklemte på bevægelsens vegne, fordi nogle simpelthen ikke har prioriteret kursusdagene. Alle deltagerne synes, der er lagt et flot stykke arbejde fra virksomhedernes side og godt tilrettelagte arrangementer burde også have mange deltagere. Nogle nævner betaling som et middel til at få nogle til at tage tilmelding/fremmøde mere alvorligt eller det kunne koste at melde afbud eller blive væk. 2. Hvordan var det at være på forskellige virksomheder og komme rundt i hele Nordjylland Stor tilfredshed med at være på forskellige virksomheder og at komme på arbejdspladser, som er forskellige fra dem, man til daglig beskæftiger sig med. Enkelte nævner, at det ville spare tid at holde temamøderne i lokalområdet og her kender man også virksomhederne så godt, at man ville kunne få en mere nuanceret debat. 3 og 4. Kursusledelse og dagens gæst Der er gennemgående tilfredshed med kursusledelsen, men bemærkninger til dagens gæst. Flere mener, at kvaliteten af gæstens oplæg har været svingende og en enkelt gang var kvaliteten fin, men dårlig planlægning betød, at der ikke blev givet den nødvendige tid til gæsten. Flere bemærker, at det har været svært at kapere oplæg fra dagens gæst. Det kan være bedre at fylde lidt mindre på og så have god tid til debat. Hvis man inviterer en dagens gæst, skal der tænkes godt over sammenhæng mellem dagens emne, dagens virksomhed og gæstens oplæg. Det første temamøde var ikke godt planlagt, og det var ærgerligt, fordi en god start betyder meget. Sidste 3 møder var alle syd for Limfjorden og faldt tidsmæssigt for tæt

9 5. Skriftligt materiale Det er rart at have forskelligt skriftligt materiale, som altid kan hentes frem. Det skriftlige materiale ender nemt i papirkurven, når det kommer i hård konkurrence med andet papir, som samler sig på skrivebordet. Det ville være bedre, hvis det skriftlige materiale var samlet ét sted, hvorfra man kunne bestille relevant materiale efterhånden, som der blev brug for det. 6 og 7. Ønsker til fremtidige kurser eller andre initiativer Coach for tillidsvalgte. Arrangementer for tillidsvalgte temamøder på virksomheder. Kommunikation. Fortsatte temamøder. Nogle ønsker indsigt i offentlige/kommunale arbejdspladser en enkelt mere fokus på nydanskere. Kursusarrangørernes evaluering De tre kursusarrangører vurderer, at kurset har været et godt tilbud til deltagerne, og at de deltagere, der er mødt op, har fået et udbytte som forventet: ny viden og nye holdninger, større indsigt, inspiration og ideer til konkrete initiativer samt erfaringsudveksling med øvrige afdelinger. Kurset har derfor levet op til sit formål. Flere deltagere har undervejs givet udtryk for, at deres rolle som fagforeningsafdeling er under forandring, og at det kræver, at de tager andre redskaber og metoder i brug i deres arbejde. Som fx coaching. I evalueringen vurderer halvdelen af deltagerne, at de har forandret holdninger til det rummelige arbejdsmarked undervejs. Debatten i plenum har tydeligt illustreret dette. Diskussionen er blevet langt mere nuanceret og spændende for alle, som kurset skred frem. Og i plenum på de sidste tre kursusdage var flere, der satte spørgsmålstegn ved de holdninger, der kom til udtryk i starten af forløbet. Ved den fælles evaluering på sidste kursusdag var der enighed blandt deltagerne om, at man vil anbefale andre at deltage i lignende kursusforløb. Evaluering af kursusform og indhold Ideen med at besøge og få oplæg fra frontløbervirksomheder på forskellige områder har vist sig at være rigtig. Kursets vigtigste element har helt klart været virksomhedsbesøgene. Nogle deltageres manglende fremmøde har været frustrerende, også fordi det er respektløst over for de virksomheder i Nordjysk Netværk, der har forberedt sig på besøg. Og for dagens gæster, der alle har optrådt uden vederlag

10 Dagens gæst har ikke udelukkende været et positivt element på kurset. Ofte har der været for mange forskellige informationer og initiativer at forholde sig til for deltagerne. En idé til et fremtidigt kursus kunne være at invitere en gæst fra gang til gang. Afhængigt af den enkelte kursusdags forløb kunne man invitere en gæst til næste kursusdag, hvis der var behov for det. I denne kursusrække var der truffet aftaler med alle gæster på forhånd. Det kunne have været en god investering at have telefoninterviewet deltagerne på forhånd, så arrangørerne havde haft et forhåndskendskab til deltagernes erfaringer på de forskellige områder. Derved kunne de enkelte deltagere også have bidraget med minioplæg på kursusdagene, i stedet for dagens gæst. Det skete på 5. kursusdag og var meget positivt. Inspiratoren fra Nordjysk Netværk og konsulenten fra LO har brugt flere timer på planlægning og økonomistyring end forventet. Det er planen, at konsulenten fra LO Nordjylland laver forslag til kommende aktiviteter på baggrund af deltagernes ønsker fra evalueringsrunden. Herefter skal deltagerkredsen give en tilbagemelding på interesse og mere forpligtende fortælle, hvor mange man forventer, der deltager fra afdelingen. Afslutning af kursusdagene Alle deltagere vil i juni 2003 modtage et brev om, hvordan der vil blive fulgt op på deres ønsker til fortsatte aktiviteter. De får tilsendt evalueringsrapporten elektronisk. Alle deltagende virksomheder vil modtage et takkebrev med et kort referat af deltagernes evaluering af virksomhedsbesøgene og et eksemplar af denne rapport. Der vil blive bragt en artikel i næste nyhedsbrev fra Nordjysk Netværk med interview med et par af deltagerne. Evalueringsrapporten vil også blive sendt til TCC, der er sekretariat for Det Nationale Netværk og Beskæftigelsesministeriets kontakt til de 6 regionale netværk

11 Evaluering Afkrydsning brugt ved deltagerinterviews 12 deltagere har besvaret spørgsmålene i forhold til kursets formål Ja Nej Ny viden på området 9 3 Nye holdninger til området 6 6 Større indsigt i virksomheders praksis på området 11 1 Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde 8 4 Ideer til konkrete initiativer 6 6 Erfaringsudveksling med de andre afdelinger 12 Har du ønsker til fremtidige kurser 9 3 Ønsker til andre initiativer 6 6 i forhold til kursets form og indhold Godt Skidt Tja Hvordan fungerer det lange forløb med 6 kursusdage fordelt over 9 måneder Hvordan var det at være på forskellige virksomheder 12 Hvad synes du om virksomhedernes oplæg 11 1 Hvad synes du om rundvisningerne 12 Hvad synes du om oplæg fra dagens gæster 6 6 Hvad synes dy om kursusledelsen 9 3 Hvad synes du om de skriftlige produkter 10 2 Hvad synes du om diskussion i plenum 11 1 Hvordan var det at komme rundt i hele Nordjylland 11 1 Samlet udbytte af kursusdagene

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk EVALUERING Kursusdage i Det Midtjyske Netværk December 2003 Indhold Deltagerne 3 1. kursusforløb 3 2. kursusforløb 4 Ressourceforbruget 5 Deltagernes evaluering 5 Tovholders erfaring 7 Rekruttering...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen.

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen. PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGEN SENDES TIL Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Kommune Jobcenter Svendborg Ramsherred 5 5700 Svendborg PROJEKTETS TITEL ANSØGER NAVN VIRKSOMHED/ORGANISATION

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og /2PHGOHPPHUVPRGWDJHOVHDI LQGYDQGUHUHSnDUEHMGVSODGVHQ Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015.

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015. Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling. af Projekt Jobcoach

Evaluering og erfaringsopsamling. af Projekt Jobcoach Januar 2006 Evaluering og erfaringsopsamling af Projekt Jobcoach Et samarbejde mellem Sprogcenter Horsens og Job Horsens om en ny konsulenttjeneste for ledige med anden etnisk baggrund end dansk Indhold

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil Forebyg livsstilssygdomme På Rette Kurs er et kursusforløb i sund livsstil tilrettelagt for virksomheder, der gerne vil tilbyde deres medarbejdere hjælp

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere