JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE"

Transkript

1 JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT ERSTATNINGSANSVAR? KONSORTIER HÅND I HÅND TIL MÅLSTREGEN OPHAVSRETLIGE KRÆNKELSER PÅ INTERNETTET HVOR KAN MAN ANLÆGGE SAG?

2 Søren Hornbæk Svendsen Ansvarshavende redaktør SIDSTE UDGAVE Kære læser Du sidder nu med sidste udgave af Corporate Newsletter i hånden. Hortens Corporate Newsletter kom til verden i 2003 og er siden da udkommet fire gange om året med artikler om aktuelle juridiske problemstillinger, afgørelser og nyheder rettet mod erhvervslivet og virksomhedsjurister. Men siden 2003 har måden, man producerer og forbruger nyheder på, ændret sig fundamentalt. Derfor nedlægger vi nu Corporate Newsletter med det formål at dirigere Hortens nyheder over i mere tidssvarende rammer på net, tablet og mobil. Her vil vi dagligt levere nyheder og nyhedsbreve af høj kvalitet, og dermed sikre en bedre, mere målrettet og mere kontinuerlig kommunikation med omverdenen. ønsker at holde dig opdateret på. Du kan også følge os på LinkedIn, hvor vi blandt andet driver et netværk med fokus på Life Science & Healthcare, et netværk med fokus på udbudsret foruden flere netværk med fokus på emner inden for offentlig ret. Her i sidste udgave af Corporate Newsletter kan du læse om kædesamarbejder og hvad frivillige kæder lovligt kan samarbejde om. Vi ser også nærmere på, hvor man kan anlægge sag, hvis ens ophavsret krænkes på internettet samt på hvordan virksomheder kan begrænse sit erstatningsanvar. Derudover kan du læse om to nye bemærkelsesværdige domme vedrørende hhv. virksomhedspant og tilbageholdsret og kollektiv ansættelse af en konkurrents ansatte. God læselyst vi ses på nettet! Via vores hjemmeside (horten.dk/abonner) kan du abonnere på skræddersyede nyhedsbreve inden for præcis det juridiske område, du Søren Hornbæk Svendsen Corporate Newsletter udgives af: Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup, København Tlf: Fax: Mail: Web: Ansvarshavende redaktør: Søren Hornbæk Svendsen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsbrev kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og figurer. Horten Corporate Newsletter produceres af 727 Redaktionen af dette nummer er afsluttet 24. marts Titel: Corporate Newsletter ISSN: (papirform) ISSN: (online) X SIDE 02 CORPORATE NEWSLETTER/LEDER

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvordan begrænser virksomheden sit erstatningsansvar? Når en virksomhed misligholder en kontrakt, opstår der en risiko for, at virksomheden ifalder et væsentligt erstatningsansvar. Ansvaret kan dog i et vist omfang begrænses igennem en ansvarsbegrænsningsklausul. Vi ser nærmere på mulighederne for at begrænse ansvaret i virksomhedens kontrakter og giver gode råd til udarbejdelse af ansvarsbegrænsningsklausuler. Side 6 Konsortier hånd i hånd til målstregen Vi stiller skarpt på de udbudsretlige konsekvenser, tilbud afgivet i konsortier kan få. Dette ses i lyset af en nylig sag mellem MT Højgaard og Banedanmark, som Klagenævnet for Udbud behandler. Side 8 Kædesamarbejder hvad kan frivillige kæder lovligt samarbejde om? Et frivilligt kædesamarbejde mellem selvstændige virksomheder som går sammen om et ensartet udtryk, markedsføring og fælles indkøb kan give en række effektivitetsgevinster og stordriftsfordele. Men det er også en balancegang, hvor grænserne for det lovlige samarbejde går, og vurderingen er konkret. Side 12 Bemærkelsesværdig dom fra højesteret om virksomhedspant og tilbageholdsret En erhvervsvirksomhed kan i medfør af tinglysningslovens 47 give pant i stort set alle aktiver, som virksomheden ejer eller fremtidigt erhverver. Virksomhedspantet har dog givet anledning til en række uafklarede problemstillinger blandt andet i forbindelse med virksomhedens konkurs. Højesteret har nu taget stilling til spørgsmålet om forholdet mellem virksomhedspant og tilbageholdsret ved konkurs. Side 14 Ophavsretlige krænkelser på internettet hvor kan man anlægge sag? Hvad skal der til, før man kan anlægge sag mod nogen i et andet EU-land end vedkommendes hjemland, når det handler om sager om krænkelse af ophavsrettigheder på internettet? Det har EU-Domstolen taget stilling til i sin dom i den såkaldte Pinckney-sag fra oktober Side 16 Ny dom fra Sø- og Handelsretten om kollektiv ansættelse af en konkurrents ansatte For første gang har domstolene skullet vurdere betydningen af kollektiv ansættelse af en konkurrents medarbejdere. Sø- og Handelsrettens dom faldt i januar 2014 og vi ser nærmere på sagen og dommens betydning. SIDE 03 CORPORATE NEWSLETTER/INDHOLDSFORTEGNELSE

4 Peter E. P. Gregersen Associeret partner Daniel Haue Jakobsson Advokatfuldmægtig Hvordan begrænser virksomheden sit erstatningsansvar? Når en virksomhed misligholder en kontrakt, opstår der en risiko for, at virksomheden ifalder et væsentligt erstatningsansvar. Ansvaret kan dog i et vist omfang begrænses igennem en ansvarsbegrænsningsklausul. I denne artikel belyser vi mulighederne for at begrænse ansvaret i virksomhedens kontrakter og giver gode råd til udarbejdelse af ansvarsbegrænsningsklausuler. Hvilket ansvar er forbundet med at indgå en kontrakt? Når en virksomhed indgår en kontrakt, er der en række grundlæggende ansvarsformer, som man afhængig af den enkelte type kontrakt altid bør være opmærksom på. Disse omfatter ansvar for mangler ved det leverede, ansvar for forsinkelse med leveringen og ansvar for den fysiske skade, som det leverede volder på andre ting eller personer (produktansvar). SIDE 04 CORPORATE NEWSLETTER/HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT ERSTATNINGSANSVAR?

5 Når en virksomhed ifalder ansvar, er udgangspunktet i dansk ret, at virksomheden skal erstatte skadelidtes fulde tab. Det betyder, at virksomheden i princippet skal erstatte alle tab, der direkte eller indirekte opstår. Hvad kan virksomheden gøre for at begrænse sit ansvar? Princippet om aftalefrihed i dansk ret betyder, at en virksomhed kan begrænse sit ansvar ved at indføje en ansvarsbegrænsning i virksomhedens kontrakter. For at ansvarsbegrænsningen kan få virkning, er det nødvendigt, at den er vedtaget mellem parterne. Om dette er tilfældet afhænger af en konkret vurdering. Udfaldet af denne vurdering vil i høj grad afhænge af, om ansvarsbegrænsningen er en del af en aftale mellem erhvervsdrivende, om den er indeholdt i standardvilkår eller i en individuelt forhandlet kontrakt, samt hvor usædvanlig den er. Ansvarsbegrænsningen hvilke muligheder er der? En mulighed er at afskære de tab, virksomheden kan blive ansvarlig for. Dette kunne eksempelvis ske ved at indskrænke eller udelukke ansvaret for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab (f.eks. tab af data eller goodwill), hvilket efterhånden er blevet almindeligt i mange erhvervsforhold. En sådan begrænsning kombineres ofte med en begrænsning i de forskellige typer ansvar, modparten kan gøre gældende. En variant af dette er at begrænse ansvaret til et bestemt beløb. Dette kan eksempelvis være til en procentdel af kontraktsummen eller til den maksimale forsikringsdækning. Det er i denne forbindelse vigtigt at tage stilling til, om beløbsbegrænsningen gælder pr. skade, pr. år eller for hele kontraktens løbetid. En anden variant er at definere i kontrakten, hvordan erstatningskravet skal opgøres, således at der ikke kan kræves andet. når manglen bliver opdaget (eller burde være opdaget), og en absolut frist (eksempelvis 12 måneder fra levering). En kontrakt binder som hovedregel kun dens parter. Dette indebærer, at virksomheden ikke som udgangspunkt kan sikre sig mod erstatningskrav fra en tredjemand (hvor sådanne er mulige). En måde at beskytte sig mod erstatningskrav fra en tredjemand kan dog være at indføre en pligt for kontraktparten til at holde virksomheden fri for skade og omkostninger, hvis tredjemand rejser et krav om erstatning mod virksomheden. Endeligt kan man også begrænse virksomhedens ansvar til ikke at gælde for handlinger, der er begået af underleverandører eller andre, ligesom man i nogle situationer kan aftale, at virksomheden kun kan blive ansvarlig, hvis der foreligger grov uagtsomhed. Pas på med at gå for langt Det kan være fristende for virksomheden at lave særdeles vidtgående ansvarsbegrænsninger i dens kontrakter, men her man skal være forsigtig. Dette skyldes, at domstolene kan fortolke vilkår, som er generelt formulerede, upræcise, vidtgående, byrdefulde eller usædvanlige, og denne fortolkning sker til skade for den part, som har skrevet ansvarsbegrænsningen (til egen fordel). En mere ekstrem mulighed er, at domstolene tilsidesætter klausulen. Konsekvensen af at bruge for vidtgående ansvarsbegrænsningsklausuler kan således være, at domstolene ser helt bort fra ansvarsbegrænsningen og idømmer virksomheden et væsentligt erstatningsansvar. Afsluttende gode råd -- Sørg for, at klausulen er vedtaget. -- Sørg for, at ansvarsbegrænsningen er klar (oplist specifikke ansvarstyper, tabsposter mv.). -- Find den rigtige balance i vilkårene. -- Hvis ansvarsbegrænsningen er vidtgående, byrdefuld eller usædvanlig, bør den fremhæves over for kontraktparten. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte associeret partner Peter E. P. Gregersen, eller advokatfuldmægtig Daniel Haue Jakobsson, Det er desuden muligt at begrænse ansvaret ved at fastsætte frister for, hvornår kontraktparten skal reklamere for at kunne gøre sit erstatningskrav gældende. Der kan både fastsættes en relativ frist, som begynder, SIDE 05 CORPORATE NEWSLETTER/HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT ERSTATNINGSANSVAR?

6 Andreas Christensen Partner Marie Gøthgen Clasen Advokatfuldmægtig Konsortier hånd i hånd til målstregen I sidste nummer af Corporate Newsletter kunne du læse om, hvilke konkurrenceretlige overvejelser man skal gøre sig, når man afgiver tilbud i konsortier. I dette nummer har vi taget de udbudsretlige briller på og stiller skarpt på de udbudsretlige konsekvenser, tilbud afgivet i konsortier kan få. Dette ses i lyset af en nylig sag mellem MT Højgaard og Banedanmark, som Klagenævnet for Udbud behandler. Banedanmark udbød en kontrakt om anlæg af en jernbanestrækning efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Der var tale om udbud med forhandling, hvor de prækvalificerede tilbudsgivere skulle afgive tre tilbud i løbet af processen. Blandt dem, som blev prækvalificeret, var blandt andet et konsortium bestående af Per Aarsleff A/S og E. Pihl & Søn A/S. Dagen inden det første tilbud skulle afgives, blev der afsagt konkursbegæring over E. Pihl & Søn A/S. Konsortiet, som var etableret som et I/S, afgav alligevel det første tilbud. Inden afgivelse af det andet tilbud blev det af E. Pihl & Søn A/S kurator overvejet, om konkursboet skulle fortsætte i konkurrencen om kontrakten og dermed være med til at afgive tilbud nummer to for konsortiet. Det endte dog med, at konkursboet ikke deltog i den videre konkurrence om kontrakten. Det andet tilbud blev derfor kun afgivet af Per Aarsleff A/S. Det samme gjorde sig gældende for det endelige tilbud. Efter evalueringen af de modtagne tilbud valgte ordregiver at tildele kontrakten til Per Aarsleff A/S. SIDE 06 CORPORATE NEWSLETTER/KONSORTIER HÅND I HÅND TIL MÅLSTREGEN

7 En af de andre tilbudsgivere konsortiet bestående af MT Højgaard A/S og Züblin A/S valgte herefter at indgive en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet har afsagt kendelse om opsættende virkning. I den forbindelse vurderer klagenævnet, om en umiddelbar vurdering af klagen fører til, at klagen har noget på sig. Om dette udtalte klagenævnet, at det forhold, at en ordregiver har prækvalificeret et interessentskab, ikke indebærer, at de enkelte interessenter hver for sig er blevet prækvalificerede. Dette gælder også, selvom ordregiveren finder, at interessenterne hver for sig opfylder betingelserne for at blive prækvalificeret. Dette betyder, at selvom Per Aarsleff A/S udgjorde en del af det interessentskab, som i første omgang var blevet prækvalificeret, kan Per Aarsleff A/S ikke selvstændigt blive tildelt kontrakten. På den baggrund konkluderede klagenævnet, at det ville være sandsynligt, at klager ville få medhold i klagen, da kontrakten var blevet tildelt Per Aarsleff A/S og ikke det prækvalificerede interessentskab. Klagenævnet skal herefter tage endelig stilling til klagen, hvilket betyder, at klagenævnets foreløbige vurdering i princippet kan blive omgjort. Banedanmark har efter klagenævnets kendelse om opsættende virkning valgt at indgå kontrakten med Per Aarsleff A/S. Kendelsen illustrerer, at det ved afgivelse af tilbud i konsortier er vigtigt at overveje, om de andre deltagere i konsortiet kan holde hele vejen til målstregen, da man ellers selv risikerer at ryge ud af konkurrencefeltet. I lyset af sidste nummers artikel om konsortier set i et konkurrenceretligt perspektiv er kendelsen også interessant. En af betingelserne for at overhovedet at kunne afgive tilbud i et konsortium er, at en virksomhed ikke kan løfte opgaven selv konsortiet skal være en nødvendighed. Det er derfor overraskende, at konsortiet med E. Pihl & Søn A/S og Per Aarsleff A/S blev prækvalificeret, hvorefter Banedanmark vurderer, at Per Aarsleff A/S selv kan løfte opgaven og får tildelt kontrakten. Hvorvidt dette er en problemstilling, som inddrages i sagen, vil kunne ses i klagenævnets endelige kendelse. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakten partner Andreas Christensen, eller advokatfuldmægtig Marie Gøthgen Clasen, Klagenævnet tillagde ikke sagen opsættende virkning, da klagenævnet ikke fandt det godtgjort, at klagerne ville lide et uopretteligt tab, hvis klagen ikke fik tillagt opsættende virkning. SIDE 07 CORPORATE NEWSLETTER/KONSORTIER HÅND I HÅND TIL MÅLSTREGEN

8 Andreas Christensen Partner Marie Løvbjerg Advokatfuldmægtig Kædesamarbejder hvad kan frivillige kæder lovligt samarbejde om? Et frivilligt kædesamarbejde er ofte karakteriseret ved, at selvstændige virksomheder går sammen om et ensartet udtryk, markedsføring og fælles indkøb. EDC-mæglerne og isenkræmmerkæden Kop & Kande er eksempler på frivillige kæder. Kædesamarbejdet giver en stærkere position i konkurrencen med store markedsaktører. Konkurrencereglerne giver mulighed for, at selvstændige virksomheder kan have den type samarbejder, fordi det giver en række effektivitetsgevinster, stordriftsfordele og påfører et konkurrencepres på de store virksomheder. Der er dog tale om samarbejde mellem selvstændige virksomheder. Derfor er det en balancegang, hvor grænserne for det lovlige samarbejde går, og vurderingen er konkret. Frivillige kædesamarbejder Hovedformålet med at indgå i et frivilligt kædesamarbejde er som regel at styrke deltagernes markedsposition over for forbrugerne og for handlings positionen over for leverandørerne ved at fremstå som én forretningsmæssig enhed ligesom kædebutikker, der er en del af samme koncern. Det kan altså være en god måde at etablere en solid markedsposition, uden at have den størrelse en stærk markedsposition ofte kræver. Derfor er det også en løsning, som ofte anvendes i praksis, SIDE 08 CORPORATE NEWSLETTER/KÆDESAMARBEJDER HVAD KAN FRIVILLIGE KÆDER LOVLIGT SAMARBEJDE OM?

9 og frivillige kæder som XL-Byg og SuperBest er gode eksempler på kædesamarbejder med et velkendt brand, som det er vanskeligt at etablere for en enkelt butik. Det er individuelt, hvordan frivillige kædesamarbejder organiseres, men ofte er samarbejdet struktureret med et fælles kædeselskab, som de deltagende virksomheder er tilsluttet gennem samarbejdsaftaler eller partneraftaler, som bestemmer samarbejdets omfang. Kædeselskabet kan eksempelvis stå for driften af samarbejdet og rådgive og vejlede deltagervirksomhederne om driften. I praksis ses også blandingssamarbejder, hvor en del af kædens butikker er koncernejet med en ansat leder, og en del af kædens butikker er selvstændigt ejet. Det er eksempelvis tilfældet for Matas-kæden. Konkurrence reglerne gælder for aftaler mellem virksomheder i frivillige kæder Konkurrencereglerne giver mange muligheder for samarbejde inden for frivillige kæder, som netop kan være til fordel for den kommercielle udvikling for de deltagende virksomheder og til gavn for konkurrencen. Fordelene omfatter primært de stordriftsfordele og effektivitetsgevinster, der er forbundet med fælles indkøb, markedsførings- SIDE 09 CORPORATE NEWSLETTER/KÆDESAMARBEJDER HVAD KAN FRIVILLIGE KÆDER LOVLIGT SAMARBEJDE OM?

10 samarbejde og fælles markedsviden, som kan give et solidt strategisk beslutningsgrundlag. give afkald på deres selvstændighed. Så længe deltagerne er selvstændige og økonomisk uafhængige med eget ansvar og risiko for forretningens drift, skal de have en vis frihed til at træffe selvstændige kommercielle beslutninger. Konkurrencerådets afgørelse i BoligOne-sagen i december 2013 viser dog, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvor grænserne for det lovlige samarbejde går i praksis. Da et frivilligt kædesamarbejde er et samarbejde mellem selvstændige erhvervsdrivende, er deres aftaler omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6. Konkurrence begrænsende aftaler er kun lovlige, hvis kæden struktureres som en fuldt integreret økonomisk enhed, altså ét selskab, hvorved kædens aftaler bliver koncerninterne. Det betyder samtidig, at de enkelte kædebutikker skal Grænserne for et lovligt samarbejde påvirkes bl.a. af de konkrete markedsstrukturer, kædesamarbejdets position på markedet og kombinationen af aftaler og krav til de deltagende virksomheder. Derfor er det en konkret vurdering, om en samarbejdsstruktur og det konkrete indhold er lovligt. BoligOne er en frivillig ejendomsmæglerkæde med et onlinebaseret forretningskoncept. Kæden var af den opfattelse, at deres tilbud om en basispakke til et fast lavt salær, som de selvstændige mæglere var forpligtet til at følge, var lovligt og konkurrencefremmende, idet det var en grundlæggende forudsætning for kædens fælles markedsføring som BoligOne-sagen BoligOne-kæden er et internetbaseret markedsføringssamarbejde mellem 23 selvstændige ejendomsmæglere. BoligOne s forretningskoncept er online salg af en basispakke med fem lovpligtige ydelser ved boligsalg. Sælger står selv for det resterende. De fem ydelser blev solgt til et fast salær, som kædevirksomhederne var forpligtet til at tilbyde, da det faste og ens landsdækkende salær såvel som selve prisen var vigtige kendetegn ved kædens koncept. Øvrige ydelser solgtes som tilkøb, men måtte ikke indgå i prisen. Kædesamarbejdet er organiseret med et kædeselskab, som de selvstændige mæglere er tilknyttet ved partnerskabsaftaler, som forpligter mæglerne til at følge kædeselskabets anvisning og ikke at deltage i konkurrerende virksomhed. I december 2013 fandt Konkurrencerådet, at aftalen udgjorde en ulovlig samordning af priser mellem konkurrerende virksomheder i strid med konkurrencelovens 6. Rådet fandt, at konceptet udelukker priskonkurrence, da kædemedlemmerne er forhindret i at fravige taksten og forhindret i at tilbyde deres kunder andre ydelser, som f.eks. boligfremvisning inden for rammerne af basispakken, dvs. uden ekstrabetaling. SIDE 10 CORPORATE NEWSLETTER/KÆDESAMARBEJDER HVAD KAN FRIVILLIGE KÆDER LOVLIGT SAMARBEJDE OM?

11 et fast kendetegn for BoligOne-kæden. Konkurrence rådet fandt imidlertid, at det faste salær er konkurrencebegrænsende og ulovligt, uanset om kæden ændrer konceptet, så den fælles fastsatte takst annonceres som en vejledende eller en maksimal takst. Samarbejdsmulighederne Et frivilligt kædesamarbejde kan sammensættes på flere måder. Den kommercielle funktionalitet såvel som lovligheden afhænger af markedet og det konkrete samarbejde. Nedenstående er alene generelle retningslinjer og værktøjer, ikke en udtømmende gennemgang af de regler, som frivillige kædesamarbejder er underlagt. En etablering eller omstrukturering af et frivilligt kædesamarbejde kræver en konkret vurdering. Kædens organisering og koncept Et frivilligt kædesamarbejde kan lovligt stille krav om, at deltagervirksomhederne ikke er med i konkurrerende samarbejder. Kæderne kan som udgangspunkt også fastsætte regler for varsel og successiv tilbagebetaling af indskud ved deltageres udtræden af samarbejdet. Betingelserne skal være forholdsmæssige til sikring og opretholdelse af kædens infrastruktur, økonomiske styrkeposition og aftaler med sam handelspartnere. Det skyldes, at de muligheder og fordele, som kædesamarbejdet medfører, typisk vil gå til spilde, hvis deltagerne er ligeligt engageret i konkurrerende samarbejder eller kan træde ud af samarbejdet fra den ene dag til den anden. Kravene skal konstrueres på en måde, så de ikke fastlåser markedet og hindrer markedsudviklingen. Et fælles koncept, som genkendes af forbrugere og handelsparterne, er typisk kernen i et succesfuldt kædesamarbejde. Frivillige kæder kan lovligt aftale krav og betingelser til kædebutikkernes koncept, så længe det ikke hindrer deltagerne i at gøre mere end det, som kravene foreskriver, at deltagervirksomhederne som minimum skal leve op til, eller afskærer dem fra at tilpasse sig en lokal konkurrencesituation. Det kan eksempelvis lovligt aftales, hvordan kædebutikkerne skal se ud, hvilket logo og markedsføringsdesign, der skal anvendes og særlige krav til personalet, varesortimentet eller lancering af produkter, som er med til at gøre konceptet unikt. Et kædeselskab til varetagelse af kædens samarbejde, aftaler mv. kan som nævnt være en praktisk konstruktion, som giver en professionel samarbejdsstruktur og sikrer virksomhederne den fulde gevinst af samarbejdet. Visse aftaler og vilkår kan desuden være ulovlige, hvis de aftales horisontalt mellem deltagervirksomhederne, mens de samme vilkår frit kan aftales vertikalt mellem kædeselskabet og deltagervirksomhederne. Derfor er der flere muligheder for styring af kædesamarbejdet, hvis det er kædeselskabet, som fastlægger og håndhæver kravene frem for de enkelte deltagervirksomheder. Det vil også være lettere at formidle nyttige informationer om kædens aktiviteter og samtidig undgå, at deltagervirksomhederne får en uhensigtsmæssig og måske ulovlig indsigt i hinandens forretning. Fælles indkøb og markedsføring Fælles indkøb er en af de primære fordele ved samarbejdet, da det gør medlemmerne i stand til at købe og dermed sælge til priser, der kan konkurrere med større virksomheder. Kæderne kan lovligt aftale, at deltagervirksomhederne skal aftage en vis minimumsmængde og have et bestemt grundsortiment, eller at produkterne skal have en bestemt karakter, som er en del af konceptet. Man skal dog stadig være opmærksom på de almindelige betingelser for konkurrenceklausuler. Kæderne kan også lave aftaler om fælles markedsføring, hvor annoncer, design, kommunikationsmidler og strategi er fastlagt, og som deltagervirksomhederne er forpligtet til at være med i. Markedsføringssamarbejdet er ofte et centralt led i den salgsoptimering, som kædesamarbejdet bidrager til. Deltagervirksomhederne skal altid have mulighed for også at have deres egen markedsføring inden for konceptets rammer. Aftaler om prisfastsættelse De konkurrenceretlige hovedregler om prisaftaler gælder for frivillige kædesamarbejder. Derfor må prisaftaler aldrig vedrøre fastsættelse af mindstepriser, faste priser eller bindende videresalgspriser. En fælles markedsføring er imidlertid en af de primære konkurrencefremmende såvel som kommercielle fordele ved samarbejdet. En vigtig del af det er pris- og tilbudskampagner og annoncer. Derfor kan et frivilligt kædesamarbejde lovligt indgå aftale om maksimumpriser ved fælles markedsføring af varer. Kæden og kædens leverandører kan også udmelde vejledende priser for de varer, som kæden køber ind i fællesskab. De samme muligheder gælder dog som udgangspunkt ikke for tjeneste ydelser, som eksempelvis mæglerbistand ved boligsalg. Det betragtes som et ulovligt priskartel. Det kan måske være svært at forstå ræsonnementet bag den forskel, men årsagen er, at der ofte vil være en stor risiko for neutralisering af priskonkurrencen, fordi tjenesteydelser i højere grad er unikke og varierede ydelser, som alene sælges som en eller få ydelser i én forretning: Varer er ofte identiske, generiske og sælges som en del af et bredt sortiment. Derfor fandt Konkurrencerådet ikke blot, at BoligOne s aftale om et fast salær var ulovlig, men også, at en aftale om vejledende salærpris eller maksimumsalærpris i det hele taget ville være ulovlig. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte partner Andreas Christensen, eller advokatfuldmægtig Marie Løvbjerg, SIDE 11 CORPORATE NEWSLETTER/KÆDESAMARBEJDER HVAD KAN FRIVILLIGE KÆDER LOVLIGT SAMARBEJDE OM?

12 Nicolai Dyhr Partner Line Lundorff Brokholm Advokat Bemærkelsesværdig dom fra Højesteret om virksomhedspant og tilbageholdsret Virksomhedspant er blevet en almindelig sikkerhed i kreditforhold. Reglerne om virksomhedspant blev indført i En erhvervsvirksomhed kan i medfør af tinglysningslovens 47 give pant i stort set alle aktiver, som virksomheden ejer eller fremtidigt erhverver. Virksomhedspantet har i praksis givet anledning til en række uafklarede problemstillinger blandt andet i forbindelse med virksomhedens konkurs. Højesteret har i en dom, afsagt den 12. februar 2014, taget stilling til spørgsmålet om forholdet mellem virksomhedspant og tilbageholdsret ved konkurs. Sagens omstændigheder En virksomhed havde gennem flere år samarbejdet med en speditør om transport af varer fra udlandet til Danmark. I juni 2008 blev der ind gået en lageraftale om speditørens opbevaring og håndtering af virksomhedens varelager. Lageraftalen var reguleret af bestemmelserne i NSAB 2000 (Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2000). NSAB 2000 indeholder i 14 en bestemmelse om, at speditøren har panteret i gods, som er under transportørens kontrol, for speditørens fordringer på ordregiver. Den 24. juli 2008 tinglyste virksomhedens bank et virksomhedspant for bankens engagement hos virksomheden. I august 2010 blev SIDE 12 CORPORATE NEWSLETTER/BEMÆRKELSESVÆRDIG DOM OM VIRKSOMHEDSPANT OG TILBAGEHOLDSRET

13 virksomheden erklæret konkurs. Spørgsmålet var herefter om virksomhedens varelager, der blev opbevaret hos speditøren, skulle tjene til fyldestgørelse af speditørens krav mod virksomheden i henhold til NSAB , eller om varelageret var omfattet af bankens virksomhedspant. Landsrettens afgørelse Sagen blev i første instans afgjort af Vestre Landsret i januar 2012 (U V). Landsretten tog i sin afgørelse udgangspunkt i, at banken havde tinglyst sit virksomhedspant den 24. juli 2008 og skelnede herefter imellem, om varerne var erhvervet før eller efter dette tidspunkt. Landsretten fandt, at bestemmelsen i tinglysningslovens 47c måtte forstås således, at varer erhvervet af virksomheden efter tinglysningstidspunktet var omfattet af virksomhedspantet med prioritet fra det tidspunkt, hvor der var sket individualisering af de erhvervede varer. Landsretten lagde til grund, at individualisering af varerne skete, når de udenlandske leverandører emballerede og pakkede varerne i containere det vil sige inden varernes afsendelse til Danmark. Bankens virksomhedspant blev således tillagt prioritet forud for speditørens håndpanteret, da denne først kunne håndhæves fra det tidspunkt, hvor der var sket rådighedsberøvelse (sikringsakten ved håndpant er rådighedsberøvelse). Speditøren kunne tidligst have udøvet sin rådighedsberøvelse fra det tidspunkt, hvor de af speditøren hyrede fragtfirmaer til at udføre transporten fik varerne i hænde. Da speditøren derimod havde foretaget rådighedsberøvelse af de varer, som de af speditøren engagerede fragtfirmaer havde fået i hænde forud for tinglysningen af virksomhedspantet, vurderede landsretten, at speditøren havde håndpant i disse varer med prioritet forud for bankens virksomhedspant. Landsretten tog ikke stilling til, om speditøren i medfør af reglerne om tilbageholdsret kunne søge sig fyldestgjort i det samlede varelager, det vil sige både varer erhvervet før og efter tidspunktet for bankens tinglysning af virksomhedspantet. Højesterets afgørelse Sagen blev anket til Højesteret, der afsagde dom i sagen den 12. februar forud for allerede bestående rettigheder. Ved et fast løbende samarbejde med virksomheden havde speditøren påtaget sig en samlet løsning af virksomhedens transportbehov, herunder styring og drift af virksomhedens lager, hvor der var sket løbende afregning i en rimelig, forretningsmæssigt begrundet ordning. Højesteret fandt, at speditøren havde forøget eller bevaret varernes værdi ved at løse disse opgaver for virksomheden, hvilket også havde været i bankens interesse som virksomhedspanthaver. Under de anførte omstændigheder, hvor speditøren i det faste løbende aftaleforhold udførte og afregnede opgaver, forelå en sådan sammenhæng mellem speditørens samlede tilgodehavende og besiddelsen af varerne, at speditøren havde tilbageholdsret i hele varelageret uanset at de krav, som speditøren udøvede tilbageholdsret for ikke kunne henføres til bestemte varer. Det forhold, at speditøren havde udleveret varer til virksomheden, til trods for virksomhedens gentagne forsinkede betalinger, kunne under hensyn til at varelagerets værdi var væsentlig højere end speditørens tilgodehavende ikke føre til, at speditøren havde fortabt sin tilbageholdsret. Horten bemærker Højesterets dom er bemærkelsesværdig, fordi den statuerer, at en kreditor under nærmere angivne betingelser kan udøve tilbageholdsret i aktiver, der ellers er omfattet af et tinglyst virksomhedspant. Reglerne om tilbageholdsret er ulovregulerede, og dommen er således et bidrag til fortolkningen af tilbageholdsrettens udstrækning. Landsretten anskuede sagen som en konflikt mellem håndpant og virksomhedspant og tillagde tidspunktet for etableringen af de respektive sikkerheder og sikringsakter, afgørende vægt. Speditøren gjorde både over for Landsretten og Højesteret gældende, at tilbageholdsretten i det samlede varelager havde en fortrinsstilling i sin helhed frem for det tinglyste virksomhedspant. Landsretten tog ikke stilling til spørgsmålet om tilbageholdsret, hvorimod dette blev tillagt afgørende betydning af Højesteret! Højesterets anerkendelse af tilbageholdsretten er særligt begrundet i, at speditøren havde haft en fast samarbejdsaftale med virksomheden, og at speditøren ved udførelsen af opgaverne for virksomheden havde forøget eller bevaret varernes værdi, hvilket også havde været i virksomhedspanthavers interesse. Højesteret tiltrådte Landsretten afgørelse om, at speditøren havde håndpant med prioritet forud for bankens pant i den del af varelageret, som var erhvervet forud for tinglysningen af bankens pant, og hvor varerne var blevet overgivet til de af speditøren engagerede fragtfirmaer. Med hensyn til varer erhvervet efter bankens tinglysning af virksomhedspant, udtalte Højesteret, at bankens virksomhedspant måtte have prioritet forud for speditørens håndpanteret, medmindre speditøren havde en tilbageholdsret i varerne, der kunne gøres gældende forud for bankens virksomhedspant. Højesterets afgørelse kan ikke tages som udtryk for, at tilbageholdsret også vil kunne anerkendes forud for virksomhedspant i tilfælde, hvor der ikke foreligger sådanne særlige kvalificerede forhold. Afgørelsen viser dog, at det kan betale sig for den virksomhedspanthaver, der vil beskytte sit pant, at forholde sig kritisk til sine kunders forretningsgange. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Dyhr, eller advokat Line Lundorff Brokholm, Højesteret udtalte, at en tilbageholdsret som udgangspunkt skal respektere ældre rettigheder, men kan, blandt andet afhængig af karakteren af det krav, der udøves tilbageholdsret for, i visse tilfælde gå SIDE 13 CORPORATE NEWSLETTER/BEMÆRKELSESVÆRDIG DOM OM VIRKSOMHEDSPANT OG TILBAGEHOLDSRET

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly.

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål og svar nr. 7: Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål 1: Lige et par spørgsmål til kontrakten:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014452 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 K E N D E L S E LSI Metro Gruppen (advokat Andreas Christensen, København) mod Metroselskabet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere