Resultater fra et unikt kontroleksperiment i Danmark. Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet. Nationaløkonomisk forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra et unikt kontroleksperiment i Danmark. Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet. Nationaløkonomisk forening"

Transkript

1 Hvordan bekæmpes skattesnyd? Resultater fra et unikt kontroleksperiment i Danmark Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet Nationaløkonomisk forening September 2011

2 A. Introduktion Hvor stort er omfanget af skattesnyd? Er der fordelingseffekter af skattesnyd? Hvilke faktorer er bestemmende for borgernes skatteefterrettelighed? (marginalskat, kontrolomfang, straf, normer ) Hvordan bør håndhævelsesindsatsen d indrettes? Hvor mange ressourcer bør samfundet anvende på skattekontrol? Hvad er den bedste teori for skattesnyd?

3 A. Introduktion Mange ikke-eksperimentelle studier: Estimerer effekter af kontrolomfang, skattesatser, indkomst mv. på mål for skattesnyd Men alvorlige måle- og identifikationsproblemer Eksperimentelle undersøgelser: Field eksperiment: US Tax Compliance Measurement Program (TCMP) udfører kontrol af tilfældige udvalgt stikprøve med henblik på at måle skattegab Laboratorieeksperimenter: Øget kontrol reducerer snyd Men der er meget mere snyd, end der observeres i praksis

4 A. Introduktion Unikt dansk kontroleksperiment af borgernes årsopgørelser gennemført i Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark. Kleven, Knudsen, Kreiner, Pedersen & Saez, Econometrica, maj 2011 Skattesystemets indretning og administration. Kapitel 4 i Dansk Økonomi, forår 2011

5 Oversigt A. Introduktion B. Skattesnyd: Teori C. Det danske indberetnings- og kontrolsystem D. Design af kontroleksperiment E. Empiriske resultater F. Implikationer for skattelovgivning og skattekontrol G.?

6 B. Skattesnyd: Teori Ifølge traditionel teori (Allingham-Sandmo, 1972) afhænger skattesnyd af Gevinst ved underdeklaration Opdagelsessandsynlighed d li d Omkostning ved at blive opdaget (tilbagebetaling, bøde, tidsmæssige og psykiske omkostninger) Risikoaversion Kontrolsandsynlighed er lav, bøder er forholdsvis små og sjældne forudsiger meget mere snyd, end der observeres Mulige mangler i teorien? Adfærdsaspekter: God moral, sociale normer, skyld (vil ikke snyde) Informationsaspekter: Tredjeparts information (kan ikke snyde)

7 B. En simpel model for skattesnyd En risikoneutral skatteyder vil underrapportere indkomst så længe den marginale indkomstgevinst ved snyd er større end det forventede marginale indkomsttab ved at blive opdaget (bøde proportional med omfanget af skattesnyd) Case 1: eksogen opdagelsessandsynlighed p: p (1+θ) 1 Case 2: endogen opdagelsessandsynlighed p(e) hvor e er underrapporteret indkomst: p(e) (1+θ) (1+ε(e)) 1 hvor ε(e) ( ) er elasticiteten it t af opdagelsesssh. mht. underrapporteret t indkomst

8 B. En simpel model for skattesnyd: Betydning af 3. parts info Opdagelsessand- synlighed(p) 1 optimum y s Selvrapporteret indkomst 3. parts rapporteret indkomst y Underrap- portering (e)

9 C. Det danske indberetnings- og kontrolsystem 1. Arbejdsgivere, banker mv. indsender 3. parts information i slutningen af januar i år t+1 vedr. indkomst optjent i år t 2. En fortrykt årsopgørelse/selvangivelse sendes til borgeren i midten af marts i år t+1 3. Borgeren tilføjer selvrapporteret komponenter og indsender endelig årsopgørelse/selvangivelse inden 1. maj i år t+1 4. Årsopgørelser udvælges til kontrol bl.a. baseret på computer- genererede kontrolflag 5. En evt. korrigeret årsopgørelse udsendes til borgeren med skattekorrektion og evt. bøde

10 D. Oversigt over eksperiment [del 1] Stratificeret tilfældig udvælgelse af godt årsopgørelser til skattekontrol i 2007 [100% kontrol] Kontrol ikke annonceret på forhånd, bygger ikke på kontrolflag, systematisk, ensartet og meget grundig Empirisk analyse: i) Omfang af (opdaget) skattesnyd ii) Selvrapporteret vs. tredjepartsindberettet indkomst iii) Socioøkonomiske faktorer vs. informationsfaktorer iv) Betydning af marginalskat for snyd

11 D. Oversigt over eksperiment [del 2] v) Effekt af kontrolindsats på borgernes compliance adfærd: Tilfældig udvælgelse af en 0% kontrol gruppe Sammenlign borgernes indberetninger året efter (dvs. 2008) for 100% kontrol gruppe med 0% kontrol gruppe vi) Effekt af kontrolsandsynlighed på compliance adfærd: Brev-annoncering af kontrol sendt til tilfældigt udsnit af lødmodtagere i grupper: 100% brev, 50% brev, intet brev

12 D. Data Alle felter på årsopgørelserne For hvert felt observeres : 1. Tredjepartsinformation 2. Fortrykt 3. Borgerens endelig årsopgørelse 4. Årsopgørelse efter SKAT s korrektioner Socio-økonomiske variable: alder, køn, ægtestand, bopæl, branche, virksomhedsstørrelse, medlem af folkekirken, boligform

13 E.i Omfang af skattesnyd Samlet justering Underrapportering Overrapportering Nettoindkomst Beløb 2,2% 2,3% -0,1% Personer 10,7% 8,6% 2,2% Skattebetaling Beløb 2,8% 3.0% -0,1% Personer 10,6% 8,4% 2,2%

14 E.ii Indkomsttyper, tredjepartsinformation og snyd Andel af nettoindkomst (%) Snyd (%) Nettoindkomst 100 2,3 Personlig indkomst 102 1,1 Fradrag ,2 Kapitalindkomst -5 2,6 Aktieindkomst 3 5,0 Selvstændiges indkomst 5 15,7 Tredjepartsrapporteret 95 0,3 Selvrapporteret 5 41,5

15 E.iii Sandsynlighed for underrapportering: Socioøkonomiske faktorer og informationsfaktorer

16 E.iv Effekt af marginalskat på snyd Teoretisk kan effekten være både positiv og negativ! Tidligere empiriske analyser (Clotfelter, 1983; Feinstein, 1991) er behæftet t med store identifikationsproblemer Vi anvender bunching ved topskattegrænsen til empirisk identifikation (jf. fx Chetty et al., 2010)

17 E.iv Bunching ved topskattegrænsen xpayers mber of tax 200 Num 100 Before Audit After Audit A. Self-Employed Taxable Income

18 E.iv Effekt af marginalskat på snyd Selvstændige Indkomst Indkomst Forskel før kontrol efter kontrol (snyd alene) Elasticitet 0,161 0,085 0,076 (0,011) (0,008) (0,014)

19 E. Konklusioner (del 1) Størrelse af skattegab? Forholdsvis lavt ( 2-3%) ifht. standard teori og ifht. USA Hvorfor lavt? Svært at snyde i højere grad end god moral (underrapportering 42% på selvrapporteret indkomst og 0,3% på tredjepartsindkomst) Hvorfor svært at snyde? Pga. tredjeparts indberetninger fra arbejdsgivere, banker, fagforeninger (95% af nettoindkomst)

20 E. Konklusioner (del 1) Socioøkonomiske faktorer versus information om indkomst Mindre underrapporteringen for kvinder og medlemmer af folkekirken. Højere for personer som arbejder i små virksomheder og i byggeri, fiskeri og landbrug MEN disse socioøkonomiske faktorer har meget lille betydning sammenlignet med variable der afspejler eksistens og størrelse af indkomst, som er svær at opdage Forsøg med snyd på tredjepartsindkomst er yderst sjælden

21 E. Konklusioner (del 1) Betydning af skattesatserne Progressiviteten i det danske skattesystem afspejler sig i de rapporterede indkomster. Signifikant mange selvstændige har en god evne til at tjene indkomst lige under knækket for topskatten Skyldes til dels decideret snyd, men i højere grad at man benytter andre muligheder for at sænke/flytte indkomst, fx konjunktur- k udligningsordning

22 E.v Effekt af kontrolindsats på compliance adfærd næste år Ændring i rapporteret nettoindkomst fra 2007 til 2008 Korrektion i 2007 Forskel: 100% vs. 0% kontrol gruppe IV-effekt af korrektion Netto- Netto- Selv- Tredjeparts Nettoindkomsindkomsindkomsrapporteret rapporteret Beløb (kr.) ,301 (827) (787) (658) (691) (0,098)

23 E.vi Effekt af kontrolsandsynlighed på compliance adfærd Selvrapporterede ændringer ifht. fortrykt årsopgørelse Ej brev Brev Ej brev 50% brev Ej brev 100% Brev 50% Brev Justering Justering Op Ned Op Op Ssh. for selvrapporteret justering (%) (0.35) (0.47) (0.28) (0.40) (0.33) (0.33) Beløb (kr.) (31) (42) (22) (34) (26) (26)

24 E. Konklusioner (del 2) Kontrolindsats giver positive adfærdseffekt ff Afsløring af fejl betyder meget for efterrettelighed året efter Øger i eksperimentet skatteindtægterne året efter med ca. 40% af den oprindelige opjustering af skattebetalingerne forårsaget af SKATs kontrol Viden om at man vil blive kontrolleret har positiv effekt, men er ikke så stor (obs: kun undersøgt for lønmodtagere)

25 E.vii Hvor mange ressourcer bør anvendes på skattekontrol? Alle Lønmod- tagere uden flag Selvstændige Lønmodtagere Lønmod- tagere med flag Andel af befolkning Procent Provenu kroner Mekanisk Adfærd Kontrolomk Nettoeffekt

26 F. Implikationer for skattelovgivning og skattekontrol Tredjepartsinformation Effektivt instrument til at nedbringe underrapportering Udvidelse af tredjepartsindberetningen i forbindelse med den seneste skattereform: Aktieindkomst, frynsegoder Andre mulige udvidelse af tredjepartsindberetningen? Flere personalegoder (firmabørnehave, bonuspoint ved flyrejse)? Flere finansielle produkter? Men DK er meget langt og på selvstændiges indkomst er det svært at udvide/indføre tredjepartsinfo Tredjepartsinformation er effektivt i en moderne økonomi, men ikke nødvendigvis i udviklingsøkonomier (Kleven-Kreiner-Saez, 2009)

27 F. Implikationer for skattelovgivning og skattekontrol Kontrolindsats Udsøgningskriterier: Hensigtsmæssigt primært at fokusere på information om indkomst mv. frem for socioøkonomiske faktorer Ved vurdering af omfanget af kontrol er det vigtigt at huske, at kontroller også har positive i adfærdseffekt d ff Stort skatttegab på selvstændige, men også meget dyre at kontrollere Cost-benefit analyse giver teoretisk set ikke nødvendigvis det samfundsoptimale kontrolomfang, olomfang og det er svært at måle MB og MC Det nuværende kontrolomfang ser ikke fuldstændigt skævt ud

28 G. Sammenhæng mellem skattesnyd og fordeling? Regressiv bias

29 G. Sammenhæng mellem skattesnyd og fordeling? Regressiv bias Traditionel teori: Snyd + optimalt kontrolsystem mindre progression i skattesystemet Simon Boserup + Jori Pinje Forudsigelsen gælder ikke nødvendigvis, når man inkorporerer tredjepartsinformation Ingen regressiv bias i Danmark, når man tager højde for tredjepartsinformation

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK II.1 Indledning Stort fokus på indkomstfordelingen Meget lige indkomstfordeling i Danmark Økonomiske argumenter for og imod lighed

Læs mere

LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER

LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER Uobserverbar heterogenitet eller mangelfuld konkurrence? Jonas Zielke Schaarup Amaliegade

Læs mere

Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring

Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring en teoretisk og empirisk analyse Økonomisk øvelse i arbejdsmarkedspolitik Jonas A Kjeldsen aller@stud.ku.dk Vejleder: Karsten Albæk Opponenter: Kristina Pedersen

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Kapitel 9: Skatter og Afgifter

Kapitel 9: Skatter og Afgifter Kapitel 9: Skatter og Afgifter 9.1 Indledning Skatternes primære funktion er at finansiere de offentlige udgifter. Skatternes størrelse og systemets indretning afhænger derfor først og fremmest af de politiske

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1.

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Evaluering af Det Store TTA-projekt

Evaluering af Det Store TTA-projekt Kurt Houlberg, Christophe Kolodziejczyk & Nicolai Kristensen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk evaluering Publikationen Evaluering af Det Store TTA-projekt Delrapport om økonomisk

Læs mere

Effektiv beskatning af opsparingsafkast

Effektiv beskatning af opsparingsafkast Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 1-20 Effektiv beskatning af opsparingsafkast i Danmark Jesper Gregers Linaa De Økonomiske Råds Sekretariat, mail: jl@dors.dk Lars Haagen Pedersen Finansministeriet,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor?

At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor? At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor? Hans-Peter Qvist, Aalborg Universitet SDU, 5. juni, 2014 1 Baggrund Fra den empirisk

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere