Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 27

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Psykiatri Basistilbud - Sct. Jørgensvej Sct. Jørgens Vej 028 st.+1.sal 8800 Viborg Tlf.: Hjemmeside: Pladser i alt: 13 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karin Veile (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Bofællesskabet Sct. Jørgensvej er et velfungerende tilbud til voksne med psykiatriske problemstillinger. Tilbuddet har plads til 13 borgere, som modtager hjælp og støtte i henhold til serviceloven 85. Botilbuddet Sct. Jørgensvej er opført efter almenboligloven 105 stk. 2. Tilbuddet ligger meget centralt i centrum af Viborg by i et boligkompleks i flere etager og er derfor ikke velegnet til borgere med fysiske handicaps. Der er ingen tvivl om at tilbuddet udnytter borgernes fulde potentiale i forhold til beskæftigelse eller samvær og Side 2 af 27

3 aktivitet. Borgerne er meget invalideret af deres lidelse så ofte er det samværet, der er omdrejningspunktet. Der arbejdes udfra fra følgende faglige tilgange: Act to Learn, Gentle teaching, Recovery og den anerkendende tilgang. Der er en rigtig god omgangstone i huset. Både blandt borgere og medarbejdere. Borgerne bliver altid behandlet med respekt og hørt på. Personalet er anerkendende i kontakten med dem. Lederens uddannelser er Sygehjælper og plejer, psykoterapeut, mellemleder uddannelse og har løbende gennemgået relevante kurser. Lederens jobfunktion indeholder bl.a. personaleledelse og ansvar for økonomien. Ud over at fungere som daglig leder, er han også den ansvarlige for Recovery projektet i kommunen. Tilbuddets daglige drift varetages af en kompetent leder, som har mange års erfaring både som leder og med målgruppen. Det er en klar og tydelig leder, som evner at sætte en dagsorden og motivere medarbejderne, og som medarbejderne har tillid til.der er tre faste medarbejdere på Sct. Jørgensvej, hvor en er uddannet pædagog, en har den gamle plejer uddannelse og en er ufaglært. Gældende for alle er, at de løbende gennem tiden har deltaget i mange relevante kurser. Samlet set har vi rigtig mange års erfaring. Medarbejderne er bekendt med tilbuddets beredskabsplan, magtanvendelsesbegrebet, værdigrundlaget, metoderne mm. Den daglige leder har følgende uddannelse: Sygehjælper og plejer, psykoterapeut, psykologi uddannelse mellemleder uddannelse mv. masser af kurser. Der er tre faste medarbejdere på Sct. Jørgensvej, hvor en er uddannet pædagog, en har den gamle plejer uddannelse og en er ufaglært. Gældende for alle er, at de løbende gennem tiden har deltaget i mange relevante kurser. Samlet er der rigtig mange års erfaring. Tilbuddet, både medarbejdere og leder har fuldt ud de faglige kompetencer, der er nødvendige for at arbejde med målgruppen. I Viborg Kommune er det politisk besluttet, at Recovery metoden skal være gældende i tilbuddene, det gælder også tilbuddet Sct. Jørgensvej. Der foregår pt. og resten af året undervisning i metoden. Medarbejderne arbejder resultatorienteret ud fra handleplanerne. Handleplanerne er omdrejningspunkt for medarbejderne men ikke i så høj grad for borgerne. Side 3 af 27

4 Handleplaner og delhandleplaner er integreret i hverdagen. Det er samlet set tilsynets vurdering at, tilbuddet Sct. Jørgensvej er et velfungerende tilbud, hvor medarbejdere og ledelse i evner at yde en kvalificeret støtte til borgerne og er sig bevidste om de metoder der arbejdes ud fra. Tilsynet vurderer endvidere, at der er et godt og sundt arbejdsmiljø. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Trivselsmåling udført af defgo.net Brandtilsynets rapport Kommunal trivselsundersøgelse Liste over medarbejdere Liste over fravær hos medarbejdere Screeningsforløb Oversigt over indskrevne og fraflyttede beboere Under tilsynsbesøget blev der fremvist apv og beboermappe. Side 4 af 27

5 Observation Interview Interviewkilder Tilsynsbesøg Daglig leder Poul W. Christensen 2 medarbejdere 1 beboer Beboere Ledelse Medarbejdere Dato Start: Slut: Tilsynskonsulenter Karin Veile Afdelinger omfattet Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 27

6 4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 27

7 - 4.1 Temaer i kvalitetsmodellen Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema *Uddannelse og beskæftigelse Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Udviklingspunkter 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængig af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 5 Der er ingen tvivl om at tilbuddet udnytter borgernes fulde potentiale i forhold til beskæftigelse eller samvær og aktivitet. Borgerne er meget invalideret af deres lidelse så ofte er det samværet, der er omdrejningspunktet. 5 Medarbejdernes kompetencer samt deres mange årige erfaringer med målgruppen og tilgang til borgerne bevirker, at i den udstrækning det kan lade sig gøre, får borgerne større selvstændighed. Grundet deres psykiske habitus kan det også handle om fortsat at bevare den opnåede selvstændighed. Side 7 af 27

8 *Målgruppe, metoder og resultater 5 Målgruppen er for voksne borgere fra det 18. år med psykiatriske diagnoser, sociale problemstillinger, hvor der ofte også kan være et misbrug. Der er ikke nogen på Sct. Jørgensvej der falder udenfor målgruppen. Alle borgerne passer ind til målgruppen. Deres behov for støtte ændrer sig ofte, når de bliver ældre, de kan blive mere fysisk plejekrævende. Medarbejderne arbejder resultatorienteret ud fra handleplanerne. Handleplanerne er omdrejningspunkt for medarbejderne men ikke i så for borgerne. Der kommer formentlig nyt resultat dokumentations program i slutningen af året. Der bruges bosted systemet på alle lederens afdelinger. Handleplaner og delhandleplaner er integreret i hverdagen. Der arbejdes udfra fra følgende faglige tilgange: Act to Learn, Gentle teaching, Recovery og den anerkendende tilgang. Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Udviklingspunkter Der er en rigtig god omgangstone i huset. Både blandt borgere og medarbejdere. Borgerne bliver altid behandlet med respekt og hørt på. Personalet er anerkendende i kontakten med dem. 5 Leders uddannelser er Sygehjælper og plejer, psykoterapeut, psykologi uddannelse, mellemleder uddannelse og har løbende gennemgået relevante kurser. Lederens jobfunktion indeholder bl.a. personaleledelse og ansvar for økonomien. Ud over at fungere som daglig leder, er han også den ansvarlige for Recovery projektet i kommunen.tilbuddets daglige drift varetages af en kompetent afdelingsleder, som har mange års erfaring både som leder og med målgruppen. Det er en klar og tydelig leder, som evner at sætte en dagsorden og motivere medarbejderne, og som medarbejderne har tillid til. Side 8 af 27

9 *Kompetencer 5 Der er tre faste medarbejdere på Sct. Jørgensvej, hvor en er uddannet pædagog, en har den gamle plejer uddannelse og en er ufaglært. Gældende for alle er, at de løbende gennem tiden har deltaget i mange relevante kurser. Samlet set har vi rigtig mange års erfaring. Udviklingspunkter *Økonomi 1,7 Indikatorerne kan ikke bedømmes. Udviklingspunkter Den daglige leder har følgende uddannelse: Sygehjælper og plejer, psykoterapeut, psykologi uddannelse mellemleder uddannelse mv. masser af kurser. I Viborg Kommune er det politisk besluttet, at Recovery metoden skal være gældende i tilbuddene, det gælder også tilbuddet Sct. Jørgensvej. Der foregår pt. og resten af året undervisning i metoden. Tilbuddet, både medarbejdere og leder har fuldt ud de faglige kompetencer, der er nødvendige for at arbejde med målgruppen. *Fysiske rammer 4,5 Tilbuddet ligger centralt i byen og består af et ejendomskompleks i 3 etager. Tilbuddet er ikke velegnet til borgere med fysiske handicaps, men til målgruppen er de meget velegnede. De fysiske rammer understøtter uden tvivl borgernes trivsel. Det er gode lejligheder med god plads. Borgeren tilsynet interviewede var meget tilfreds med sin bolig. Udviklingspunkter Kriterier Side 9 af 27

10 Tema Kriterium Vurdering af kriterium Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Der er ingen tvivl om at tilbuddet udnytter borgernes fulde potentiale i forhold til beskæftigelse eller samvær og aktivitet. Borgerne er meget invalideret af deres lidelse så ofte er det samværet, der er omdrejningspunktet. Medarbejdernes kompetencer samt deres mange årige erfaringer med målgruppen og tilgang til borgerne bevirker, at, i den udstrækning det kan lade sig gøre, får borgerne større selvstændighed. Grundet deres psykiske habitus kan det også handle om fortsat at bevare den opnåede selvstændighed. Målgruppen er for voksne borgere fra det 18. år med psykiatriske diagnoser, sociale problemstillinger, hvor der ofte også kan være et misbrug. Der er ikke nogen på Sct. Jørgensvej der falder udenfor målgruppen. Alle borgerne passer ind til målgruppen. Deres behov for støtte ændrer sig ofte, når de bliver ældre, de kan blive mere fysisk plejekrævende. Medarbejderne arbejder resultatorienteret ud fra handleplanerne. Handleplanerne er omdrejningspunkt for medarbejderne men ikke i så for borgerne. Der kommer formentlig nyt resultat dokumentations program i slutningen af året. Der bruges bosted systemet på alle lederens afdelinger. Handleplaner og delhandleplaner er integreret i hverdagen. Der arbejdes udfra fra følgende faglige tilgange: Act to Learn, Gentle teaching, Recovery og den anerkendende tilgang. Side 10 af 27

11 Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger overgreb Der er en rigtig god omgangstone i huset. Både blandt borgere og medarbejdere. Borgerne bliver altid behandlet med respekt og hørt på. Personalet er anerkendende i kontakten med dem. Borgerne bestemmer selv over deres liv, Medarbejderne støtter dem i deres ønsker og behov. Hvis en borger har et ønske om en udflugt, opfylder det. Der er en fælles bil i psykiatrien, den kan vi booke os ind på og bruge til udflugter, indkøb mm. Hvis der er et pædagogisk formål, gør vi rent for borgeren, men kan borgeren uden problemer selv gøre rent, så gør personalet det ikke. I forhold til den mentale sundhed støttes der op om borgeren, det er meget forskelligt og individuelt fra borger til borger. Vedrørende den fysiske sundhed forsøges der dagligt, at motivere borgerne til bl.a. sund kost, motion og i det hele taget en sund levevis. Det kan ofte være svært, da flere har en tendens til rygning, colaer og fast food. Tilbuddet forebygger og håndterer på fineste vis brugen af magtanvendelser. Medarbejderne handler altid anerkendende overfor borgeren og har stort kendskab til dem, hvilket bevirker, at de oftest vil kunne vurdere en optrapning til en konflikt. Der udover har personalet gennemgået kurser i konfliktnedtrapning. Både medarbejdere og leder har stor viden på målgruppen og der er klarhed over, hvordan man skal forholde sig, hvis der forekommer overgreb. Bl.a. er der en akut beredskabsplan som alle medarbejdere er bekendte med. Leder er meget opmærksom og handler i de givne situationer der måtte komme. Side 11 af 27

12 Organisation og ledelse Organisation og ledelse Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Leders uddannelser er Sygehjælper og plejer, psykoterapeut, psykologi uddannelse, mellemleder uddannelse og har løbende gennemgået relevante kurser. Lederens jobfunktion indeholder bl.a. personaleledelse og ansvar for økonomien. Ud over at fungere som daglig leder, er han også den ansvarlige for Recovery projektet i kommunen. Medarbejderne giver overfor tilsynet udtryk for stor tilfredshed med lederen. Tilbuddets daglige drift varetages af en kompetent afdelingsleder, som har mange års erfaring både som leder og med målgruppen. Kompetencer Økonomi Økonomi Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er en klar og tydelig leder, som evner at sætte en dagsorden og motivere medarbejderne, og som medarbejderne har tillid til. Der er tre faste medarbejdere på Sct. Jørgensvej, hvor en er uddannet pædagog, en har den gamle plejer uddannelse og en er ufaglært. Gældende for alle er, at de løbende gennem tiden har deltaget i mange relevante kurser. Samlet set har vi rigtig mange års erfaring. I Viborg Kommune er det politisk besluttet, at Recovery metoden skal være gældende i tilbuddene, det gælder også tilbuddet Sct. Jørgensvej. Der foregår pt. og resten af året undervisning i metoden. Indikatorerne kan ikke bedømmes. Medarbejderne har deltaget i flere kurser gennem tiden. I år er alle kursus midler afsat til Recovery metoden. Side 12 af 27

13 Økonomi Fysiske rammer Indikatorer Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. De fysiske rammer understøtter uden tvivl borgernes trivsel. Det er gode lejligheder med god plads. Tilbuddet ligger centralt i byen. Borgeren tilsynet interviewede var meget tilfreds med sin bolig. Kriterium Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud På grund af borgernes psykiske funktionsniveau, er det meget svært at få borgerne i et beskyttet arbejde. Vi har en gang om året en tur ud af huset. Sidste år var vi i Skagen. Vi har en fælles bus som står på Søhuset (andet psykiatrisk botilbud). Det er endags ture der tages på. Nogle borgere går på cafeen for psykisk syge. Her kan de få en kop kaffe og snakke med andre ligesindede. Side 13 af 27

14 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Borgerne har i selvbestemmelse. Jeg kan ikke komme på noget de ikke har medbestemmelse på. Der er handleplaner på borgerne. Der vil altid være mål, der skal arbejdes med. Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Netværket for borgerne er ofte meget begrænset. Det er svært at hjælpe dem med at skabe et nyt netværk. Knap halvdelen af borgerne deltager i noget ude i byen. Vores rolle er, at være der og være støttende. Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Det er fuldstændig borgerne der bestemmer hvor meget kontakt de vil have til de pårørende. En gang om året bliver samtykke erklæringen revideret og det er bl.a. her vi krydser af, om vi må tale med de pårørende. En af vores borgere har et barn, men borgeren har ikke kontakt med barnet. Flere af vores borgere ønsker ikke kontakt med de pårørende og det kan der være mange årsager til. Vi støtter dem i kontakter der, hvor vi kan og må. Side 14 af 27

15 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang, som er meget individuel i forhold til den enkelte borger. Der udover arbejdes der med Act to learn og Gentle teaching og med Recovery. Medarbejderne holder sig ajour med kurser, men dette er ikke muligt lige nu, da pengene bliver brugt på Recovery, som er den tilgang vi skal arbejde med. Det er værdisæt som alle medarbejdere kender. Målsammensætning passer fint sammen. Relation er det vigtigste redskab. Taler med borgerne og ikke ned til borgerne. Der er stor forskel på hvad borgerne får støtte til. Medicinen de får er i dosispakker. Borgerne får vores ledsagelse til diverse aktiviteter og udflugter. Handleplanerne og delhandleplanerne er i store træk integreret i vores arbejde. Borgerne er med til at udarbejde handleplanerne. Der bliver rettet i handleplanerne. Der er ikke handleplans møder hver måned. Vi opdaterer handleplanerne en gang om året. Jeg bliver rigtig godt klædt på til Recovery tilgangen. Vi har mange gode drøftelser og kurser ift. Recovery. Vi forsøger også at forklare borgerne om Recovery. Målgruppe: voksne borgere fra det 18. år med psykiatriske diagnoser, sociale problemstillinger, hvor der ofte også kan være et misbrug. Der er ikke nogen på Sct. Jørgensvej der falder udenfor målgruppen. Passer alle ind i målgruppen: umiddelbart ja, men støttebehovet ændrer sig jo gangske naurligt når borgerne bliver ældre. Vores tilgang til borgerne er meget respektfuld. Det blev givet fine eksempler på dette. Side 15 af 27

16 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Medarbejderne arbejder resultatorienteret ud fra handleplanerne. Handleplanerne er omdrejningspunkt for medarbejderne men ikke i så for borgerne. Der kommer formentlig nyt resultat dokumentations program i slutningen af året. Der bruges bosted systemet på alle lederens afdelinger. Borgerne styrer selv deres økonomi sammen med bankerne. Personalet er ikke inde over. Handleplanerne og delhandleplanerne er i store træk integreret i arbejdet. Borgerne er med til at udarbejde handleplanerne. Der bliver rettet i handleplanerne. Vi opdaterer handleplanerne en gang om året. Der er en rigtig god omgangstone i huset. Både blandt borgere og medarbejdere. Borgerne bliver altid behandlet med respekt og vi er anerkendende i vores samvær med dem. Side 16 af 27

17 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgerne bestemmer selv over deres liv, vi støtter dem i deres ønsker og behov. Hvis en borger har et ønske om en udflugt, opfylder det. Vi har en fælles bil i psykiatrien, den kan vi booke os ind på og bruge. Hvis der er et pædagogisk formål, gør vi rent for borgeren, men kan borgeren uden problemer selv gøre rent, så gør vi det ikke. Side 17 af 27

18 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Medarbejder: Borgerne trives her i tilbuddet. Der har været lavet en bruger tilfredsheds undersøgelse tidligere. Tidligere var der fællesarealer til borgerne, men de kom aldrig. De magter ikke det sociale samvær ret meget. Beboer: Jeg har det godt her. Dem der bor her er meget syge og det er sommetider svært. Jeg føler at jeg er en af dem der er mest rask. Til at starte med kunne jeg ikke lide at bo her. Jeg keder mig i weekenden. Sommetider sover jeg hele tiden. Jeg kan rigtig godt lide personalet. Det er et stort problem at de andre er så syge. Os der bor her har intet sammen. Jeg savner i den grad et fælles rum, hvor vi kan være sammen. Hvorfor kan vi ikke få et fælles rum. Jeg keder mig tit. Jeg savner at være i et fællesskab. Fristedet og varme stue mv. kan jeg komme, men der kan jeg heller ikke lide at komme, da de er for syge. Jeg ser næsten min forlovede hver dag hun bor på Grundtvigsvej. Jeg savner at kunne lave noget fornuftig. Lave nogle praktiske opgaver. Jeg vil så gerne lave noget praktisk arbejde også uden løn men jeg kan slet ikke få lov at lave noget som helst. Jeg kan mangle hjælp til rengøring mv. Vi har meget samrbejde med psykolog psykiater. Der er også et velfungerende samarbejde til andre sundhedsmyndigheder tandlæge, læge mm. Side 18 af 27

19 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Vi gør hvad det er muligt i forhold til den fysiske sundhed fx ved cykel/gåture mv. Vi guider og hjælper i forhold til mad mv. men de lever meget usundt generelt. I forhold til den mentale sundhed støtter vi op om borgeren, det er meget forskelligt og individuelt fra borger til borger. Vi har ikke haft magtanvendelser i mange år, men vi ved, hvordan vi skal indberette og handle hvis vi kommer ud for det. Vi har været på konflikthåndterings kurser. Den sidste voldsomme borger vi har ligger 5 år tilbage. Det er intet med dem vi har pt. Vi har aldrig modtaget klager over vores pædagogiske indsats. Borgerne er utrygge ved at de 2 "gamle" medarbejdere går på pension inden for de kommende år. Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Det har ikke været relevant de sidste 5 år, da der ingen magtanvendelser har været. Vi har været på kurser i konflikt nedtrapning. Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Vi har alle mange års erfaring i arbejdet med psykisk syge borgere, så mange ting kan vi være på forkant med. Vi forsøger at konflikt nedtrappe en eventuel situation. Side 19 af 27

20 Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Der er en akut beredskabsplan, som vi alle er bekendt med, hvis det skulle ske. Medarbejder: Jeg har en super god leder. Det er en af de bedste leder jeg nogensinde har haft. Jeg er godt tilfreds med at være her. Dejligt at han er lige ved siden af os. Det er en god arbejdsplads. Jeg har gode udfoldelses muligheder. Jeg har et godt samarbejde med mine kollegaer. Vi har rigtig meget erfaring her i huset. Vi medarbejdere supplerer hinanden super godt. Der er plads til at være uenig. Der er godt tillidsforhold mellem både medarbejder og medarbejder og ledelse. Vi arbejder med stor respekt for hinanden. Vi har stor respekt for borgernes ønsker og behov. Vi har et godt arbejdsmiljø. Leders uddannelser: Sygehjælper og plejer, psykoterapeut, psykologi uddannelse mellemleder uddannelse mv. masser af kurser. Se cv. Og uddannelsespapir. Der er ikke lavet en decideret funktionsbeskrivelse for Poul. Der er nogle overordnede træk leadership pibeline. Poul har både økonomi og medarbejderledelse dette gælder alle afdelingerne. Vi har fået et rigtig godt økonomi system. 1 gang i kvartalet gennemgås økonomien/budget opfølgning sammen med Jane. En gang og måneden laves det sammen med en økonomi medarbejder. Side 20 af 27

21 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Den strategiske ledelse skabes sammen med Jane. Der er lige lavet en screenings rapport fra hvor recovery parate de forskellige afdelinger er. Vi fik udleveret denne rapport. I rapporter er der nogle umiddelbare forslag til handlinger. Der laves planer så alle opnår en fælles viden. Der er tænkt tanker om at inkludere psykolog centret til at lave et krap kursus målrettet tilbuddene og som er recovery orienteret. Lederen er projekt leder for recovery i hele kommunen. Der er sat en del midler af til dette. Han er projekt leder, samtidig er der en styre gruppe. Lederen modtager ikke supervision, men der er planer om det. Alle medarbejdere har tilbud om supervision hver 6 uge af ekstern supervisor. Det er den samme supervisor der kommer til alle tilbuddene. Der er i dagligdagen tid til sparring med leder eller de andre medarbejdere. Hver 3 uge er der teammøder i alle afdelingerne på 2 1/2 time dette er planlagt i arbejdsplanerne. Leder oplever stor gensidig tillid mellem ham og medarbejderne i forhold til at få sagt det svære eller uenighederne. En gang om måneden er der fælles p-møde for alle lederens 6 tilbud. Dette møde er på 2 timer hver gang. Side 21 af 27

22 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømning en på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Leder: Forholdet mellem ressourcer og opgaver er på nuværende tidspunkt passende. Bevillingen om støttetimer til borgeren, vil blive ændret, hvis der er behov for det. Der kan evt. blive tale om en revisitation. På Sct. Jørgensvej er der ikke noget fællestid her er der kun a-a tid. Medarbejder: Vores normering her er passende. Vi har super godt samarbejde med rigtig mange samarbejdsparter. Vi ser alle borgerne hver dag. Det er meget individuelt, hvor meget vi ser dem, hos nogen borgere er det 2 min. Andre er det timer. Noget tid er planlagt andet er vi bare til rådighed. Der er kun kommet en ny medarbejder, resten har været her i mange år. Om få år vil flere af medarbejderne gå på efterløn, så allerede nu er vi begyndt at tænke i forberedelse af skift af personale. Der begynder at komme ny medarbejdere. Deres viden breder sig. De fleste borgere har boet her i rigtig mange år og er utrygge ved nye personaler. Her i huset er der stor medarbejder tilfredshed. Det er svært at komme ind her som ny medarbejder, dette set i lyset af, at medarbejderne har været her i så mange år og kender hinanden rigtig godt. Sct. Jørgens vej blev skabt for år tilbage, når de ikke længere kunne rummes på søndersøparken. I starten ville de ikke ledelse her, det vil de godt nu. Der er et lavt sygefravær. Der er en arbejdsmiljø håndbog, der er beskrevet en procedure der tager hånd om sikkerhed og svære situationer. I en opstået krisesituation kan de involverede medarbejdere kan ikke selv bestemme om de skal til psykolog eller ej. Ofte vil medarbejderen ikke mene, at der er behov for psykolog, men der skær lederen igennem og tager beslutningen. Side 22 af 27

23 Tilbuddets Indikator 10.a: medarbejdere Medarbejdergruppen har besidder relevante samlet set relevant kompetencer i forhold uddannelse, opdateret til målgruppens behov viden og erfaring med og tilbuddets metoder målgruppen og tilbuddets metoder Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport 1 (i meget lav grad Der er tre faste medarbejdere på Sct. Jørgensvej, hvor en er uddannet pædagog, en har den gamle plejer uddannelse og en er ufaglært. Gældende for alle er, at de løbende gennem tiden har deltaget i mange relevante kurser. Samlet set har vi rigtig mange års erfaring. Vi er bekendt med VISO. Medarbejder: Vi har bestemt de kompetence der skal til. Ikke kun de faglige kompetencer men også de menneskelige kompetencer. Borgerne har tillid og tryghed ved personalet. Medarbejderne giver klart udtryk for viden og forståelse for borgerne. De ved, hvordan de skal agere i samspillet med borgerne. Under interviewet med medarbejderne fremgår det tydeligt, at de har de relevante kompetencer og ved hvordan de skal bruges. Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Side 23 af 27

24 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilbuddets økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets er gennemskuelig for økonomiske nøgletal, som socialtilsynet og for de fremgår af tilbuddets visiterende årsrapport, er i kommuner overensstemmelse med regnskabet 1 (i meget lav grad 3 (i middel grad 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Medarbejderne har deltaget i flere kurser gennem tiden. I år er alle kursus midler afsat til Recovery metoden. Indikatoren kan ikke bedømmes. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Side 24 af 27

25 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Borgerne har nogle store lejligheder. De er gode men måske lige store nok for nogle af borgerne. Tilbuddet har til huse i et ejendomskompleks med flere etager og da der ikke er elevator, vil det ikke være velegnet til borgere med fysiske handicaps. Der er gode kontor faciliteter. Borgeren er meget glad for sin lejlighed. Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i De fysiske rammer imødekommer de nuværende borgers behov. Side 25 af 27

26 Side 26 af 27

27 5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 27 af 27

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere