Lær at leve med kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at leve med kronisk sygdom"

Transkript

1 Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom. Rapporten viser både data for kursister, der har gennemført et kursus, og kursister der er frafaldet et kursus 1. De kommunale indberetninger viser, at i alt 956 kursister har deltaget på et kursus i løbet af Heraf gennemførte 755 kursister kurset, mens 201 faldt fra. Denne rapport er baseret på evalueringer fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor gennemførende kursister samt 83 frafaldende kursister har besvaret et spørgeskema. Det svarer til en besvarelsesprocent på i alt 85,0 %. Svarprocenten for de kursister, der har gennemført et kursus er 96,5 %, mens den for de frafaldne er 41,3 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne data fra kurserne i kommunen med disse samlede nationale data. 1 Kursister har gennemført et kursus, hvis de har deltaget på mindst 4 af de 6 moduler. 2 Summen på respondenterne varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, hvilket vil sige, at de kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder, og derfor vil den samlede sum på dette spørgsmål overskride hhv. 729 for gennemførte og 83 for frafaldne. Side 1 af 34

2 Indhold 1. Baggrundsdata... 3 Køn... 3 Alder... 4 Civilstatus... 5 Etnisk baggrund... 6 Uddannelsesbaggrund... 8 Nuværende beskæftigelse... 9 Årsag til deltagelse på kursus Kroniske sygdomme Varighed af sygdom Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshedsudsagn Organisering og kvalitetssikring af kurset Opsummering Side 2 af 34

3 1. Baggrundsdata Køn 1% 22% Kvinde Mand Ubesvaret 77% Figur 1.1. vis fordeling af køn for kursister, der har gennemført et kursus 1% 18% Kvinde Mand Ubesvaret 81% Figur 1.2. vis fordeling af køn for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.1 og 1.2 viser, at der stort set ikke er forskel på kønsfordelingen blandt de kursister, der hhv. har gennemført eller er frafaldet et kursus i Det ses af figuren, at størstedelen af de gennemførte (77 %) og frafaldne (81 %) kursister var kvinder. Side 3 af 34

4 Alder 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,9% 1,5% Under 21 3,0% 3,9% 6,3% 11,6% 11,6% 15,0% 10,5% 14,2% 8,3% 7,8% 3,5% 1,1% Over 85 0,7% Figur 1.3. vis fordeling af alder for kursister, der har gennemført et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der har gennemført et kursus er 55,7 år. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1,4% 1,4% Under 21 0,0% 4,3% 4,3% 14,5% 10,1% 17,4% 14,5% 13,0% 13,0% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% Over 85 Figur 1.4. vis fordeling af alder for kursister, der er frafaldet et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der er frafaldet et kursus er 54,5 år. Side 4 af 34

5 Figur 1.3 og 1.4 viser, at fælles for aldersfordelingen blandt gennemførte og frafaldne er, at den største alderskategori er år, nemlig 15,0 % af de gennemførte og 17,4 % af de frafaldne kursister. Aldersfordelingen for gennemførte og frafaldne kursister er stort set den samme, dog viser figurerne, at der blandt de frafaldne, procentvis, er lidt flere i alderskategorierne år, år, år og år, end blandt de gennemførte. Civilstatus 6% 1% 10% 16% 11% 56% Gift Samlevende, men ikke gift Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/enkemand Ubesvaret Figur 1.5. vis fordeling af civilstatus for kursister, der har gennemført et kursus 9% 1% 19% 17% 36% Gift Samlevende, men ikke gift Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/Enkemand Ubesvaret 18% Figur 1.6. vis fordeling af civilstatus for kursister, der er frafaldet et kursus Side 5 af 34

6 Figur 1.5 og 1.6 viser, at der blandt de gennemførte er 20 % flere, der er gift end blandt de frafaldne. Tilsvarende er der en højere procentdel blandt de frafaldne, der er samlevende, fraskilt/separeret, enlig/single eller enke/enkemand, end blandt de gennemførte. Etnisk baggrund 2% 2% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk Ubesvaret 96% Figur 1.7. vis fordeling af gennemførende kursisters etniske baggrund 4% 1% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk Ubesvaret 95% Figur 1.8. vis fordeling af frafaldende kursisters etniske baggrund Side 6 af 34

7 Figur 1.7 og 1.8 viser, at størstedelen af kursisterne er etnisk danske, hhv. 96 % af de gennemførte og 95 % af de frafaldne. delen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk, udgør en lille del for både gennemførte (2 %) og frafaldne (4 %) kursister. Der er flere med anden etnisk baggrund end dansk blandt de frafaldne end blandt de gennemførte. Der var i alt 22 ud af 809 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Tyskland, Norge, Italien, Grønland, Tyrkiet, Afghanistan, Syrien, Libanon, Egypten og Indien. Der var flest kursister fra Europa. Side 7 af 34

8 Uddannelsesbaggrund Folkeskole, mellemskole, realeksamen ,0% EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 23 3,2% HH/Studentereksamen/HF 21 2,9% Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) ,4% Kort videregående uddannelse (1-2 år) ,4% Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) ,4% Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 29 4,0% Ubesvaret 12 1,7% I alt ,0% Figur 1.9. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus Folkeskole, mellemskole, realeksamen 13 15,7% EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 1 1,2% HH/Studentereksamen/HF 4 4,8% Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 20 24,1% Kort videregående uddannelse (1-2 år) 17 20,5% Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 20 24,1% Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 1 1,2% Ubesvaret 7 8,4% I alt ,0% Figur Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 1.9 og 1.10 viser, at den procentvise fordeling af kursisternes uddannelsesbaggrund stort set er den samme for kursister, der har gennemført eller er faldet fra et kursus. Størstedelen af kursisterne, der gennemførte et kursus, har angivet, at de har folkeskole/mellemskole/realeksamen (21 %), erhvervsuddannelse (20,4 %), kort videregående (19,4 %) eller mellemlang videregående uddannelse (27,4 %) bag sig. Ligeledes ser det ud for de frafaldne kursister, idet de fleste angiver, at Side 8 af 34

9 de har folkeskole/mellemskole/realeksamen (25,7 %), erhvervsuddannelse (24,1 %), kort videregående (20,5 %) eller mellemlang videregående uddannelse (24,1 %) bag sig Nuværende beskæftigelse Under uddannelse 4 0,6% I arbejde 58 8,0% Sygemeldt 95 13,1% Fleksjob 63 8,7% Førtidspensionist ,1% Jobsøgende 23 3,2% Folkepensionist ,2% Jobtræning 9 1,2% Efterløn 41 5,7% Revalidering 6 0,8% Kontanthjælpsmodtager 27 3,7% Anden beskæftigelse 51 7,0% Ubesvaret 5 0,7% I alt ,0% Figur Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus Side 9 af 34

10 Under uddannelse 0 0,0% I arbejde 5 6,0% Sygemeldt 7 8,4% Fleksjob 7 8,4% Førtidspensionist 30 36,1% Jobsøgende 2 2,4% Folkepensionist 18 21,7% Jobtræning 0 0,0% Efterløn 2 2,4% Revalidering 0 0,0% Kontanthjælpsmodtager 2 2,4% Anden beskæftigelse 4 4,8% Ubesvaret 6 7,2% I alt ,0% Figur Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 1.11 og 1.12 viser, at den største beskæftigelsesgruppe blandt kursister, der har gennemført eller er frafaldet et kursus, er førtidspensionist (26,1 % for de gennemførte og 36,1 % for de frafaldne) eller folkepensionist (21,2 % for de gennemførte og 21,7 % for de frafaldne). De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. 51 gennemførte kursister (7,0 %) angav anden beskæftigelse som: selvstændig, funktionær/tjenestemand, flexjob, hjemmegående eller sygemeldt. 4 af kursisterne (4,8 %), der frafaldt et kursus, angav anden beskæftigelse og anførte deres beskæftigelse som: ledighedsydelse, fleksibel efterløn, i opsagt stilling eller langtidssygemeldt. Side 10 af 34

11 Årsag til deltagelse på kursus 2% 7% 5% har kronisk sygdom 86% har kronisk sygdom og er pårørende er pårørende til en med kronisk sygdom Ubesvaret Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der har gennemført et kursus 3% 2% 2% har kronisk sygdom har kronisk sygdom og er pårørende er pårørende til en med kronisk sygdom Ubesvaret 93% Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 1.13 og 1.14 viser, at langt størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (86,0 %) og frafaldne (93,0 %) har deltaget på kurset, fordi de selv har en kronisk sygdom. Derudover ses det, at der procentvis er lidt mere end dobbelt så mange kursister blandt de gennemførte, der har en kronisk sygdom og er pårørende, eller udelukkende er pårørende, end blandt kursister, der er faldet fra. Side 11 af 34

12 Kroniske sygdomme Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Gigtsygdom ,1 % Ryglidelse ,7 % Knogleskørhed 41 5,6 % Fibromyalgi 86 11,7 % Piskesmæld/diskusprolaps 30 4,1 % Bindevævssygdom 9 1,2 % Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 56 7,7 % Nervesygdomme Sclerose 30 4,1 % Parkinson 16 2,2 % Migræne 12 1,6 % Træthedssyndrom 7 1,0 % Epilepsi 6 0,8 % Andre nervesygdomme 21 2,9 % Psykisk lidelse Psykisk lidelse 78 10,7 % Sygdomme i åndedrætsorganer Astma/allergi 60 8,2 % KOL/Lungesygdom 66 9,1 % Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Diabetes 67 9,2 % Stofskiftesygdom 4 0,5 % Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 9 1,2 % Sygdomme i kredsløbsorganer Hjertesygdom 42 5,8 % Apopleksi (slagtilfælde) 23 3,1 % Blodprop 4 5,5 % Andre sygdomme i kredsløbsorganer 8 1,1 % Cancer Cancer 24 3,3 % Infektionssygdomme Kronisk tarmsygdom 20 2,7 % Sygdomme i urin- og kønsorganer Nyresygdom 4 0,5 % Vandladningsproblemer 2 0,3 % Side 12 af 34

13 Bækkenproblemer 4 0,5 % Andre sygdomme i urin- og kønsorganer 2 0,3 % Anden sygdom Anden sygdom 39 5,3 % Totalt antal respondenter ,0 % Figur Fordeling af sygdomme for kursister, der har gennemført et kursus Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Gigtsygdom 33 39,8 % Ryglidelse 20 24,1 % Knogleskørhed 6 7,2 % Fibromyalgi 15 18,1 % Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 10 12,4 % Nervesygdomme Sclerose 2 2,4 % Parkinson 1 1,2 % Migræne 1 1,2 % Træthedssyndrom 2 2,4 % Andre nervesygdomme 3 3,6 % Psykisk lidelse Psykisk lidelse 12 14,4 % Sygdomme i åndedrætsorganer Astma/allergi 10 12,0 % KOL/Lungesygdom 13 15,7 % Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Diabetes 18 21,7 % Stofskiftesygdom 3 3,6 % Sygdomme i kredsløbsorganer Hjertesygdom 8 9,6 % Apopleksi 1 1,2 % Cancer Cancer 3 3,6 % Infektionssygdomme Kronisk tarmsygdom 2 2,4 % 3 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal besvarelser overstige 100 %. Side 13 af 34

14 Sygdomme i urin- og kønsorganer Nyresygdom 1 1,2 % Vandladningsproblemer 1 1,2 % Andre sygdomme i urin- og kønsorganer 2 2,4 % Anden sygdom Anden sygdom 5 6,0 % Totalt antal respondenter ,0 % Figur Fordeling af sygdomme for kursister, der har frafaldet et kursus Figur 1.15 og 1.16 viser, at kursisternes sygdomsbaggrund for de gennemførte og frafaldne kursister fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier bortset fra diabetes og gigtsygdom, hvor de to grupper afviger fra hinanden med mere end 10 %. De største sygdomsgrupper for gennemførte og frafaldne kursister er gigtsygdom (28,1 % for de gennemførte og 39,8 % for de frafaldne kursister) og ryglidelser (23,7 % for de gennemførte og 24,1 % for frafaldne kursister). Anden sygdom dækker over kursister, som endnu ikke har fået stillet en diagnose, kursister med gener som følge af arbejdsskade, mén efter operation eller ulykke, fantomsmerter og tinnitus. 4 Se forrige note. Side 14 af 34

15 Varighed af sygdom Mindre end 1 år 30 4,4% 1 til 5 år ,9% 6 til 10 år ,8% Mere end 10 år ,6% Ubesvaret 16 2,3% I alt ,0% Figur Fordeling af sygdomsvarighed for kursister, der har gennemført et kursus Mindre end 1 år 4 5,0% 1 til 5 år 21 26,3% 6 til 10 år 16 20,0% Mere end 10 år 33 41,3% Ubesvaret 6 7,5% I alt ,0% Figur Fordeling af sygdomsvarighed for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 1.17 og 1.18 viser, at kun et fåtal af kursisterne (4,4 % af de gennemførte og 5,0 % af de frafaldne) har haft en kronisk sygdom i mindre end et år. Flest kursister blandt både gennemførte (38,6 %) og frafaldne (41,3 %) angiver, at de har haft en kronisk sygdom i mere end 10 år. Der er stort set ikke forskel på fordelingen af varighed af sygdom mellem de to grupper. Side 15 af 34

16 2. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Dette afsnit er udelukkende baseret på evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus, da kursister, der er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Afsnittet nedenfor omhandler de gennemførte kursisters udbytte og tilfredshed med kurset, mens de frafaldende i stedet er blevet spurgt om årsag til frafald, samt hvornår i kursusforløbet de faldt fra. Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 12 forskellige udsagn vedrørende ubytte af kurset. Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var enige i udsagnene. Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig I høj grad enig ,3 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig ,0 % Uenig 24 3,3 % I høj grad uenig 8 1,1 % Ej relevant 11 1,5 % Ubesvaret 19 2,6 % I alt ,0 % Figur 2.1. Figur 2.1. viser, at 73,4 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 18,0 % er hverken enig eller uenig, mens 4,4 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 1,5 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 16 af 34

17 Jeg er blevet bedre til at håndtere træthed I høj grad enig 70 9,7 % Enig ,2 % Hverken enig eller uenig ,7 % Uenig 60 8,3 % I høj grad uenig 13 1,8 % Ej relevant 18 2,5 % Ubesvaret 28 3,9 % I alt ,0 % Figur 2.2. Figur 2.2. viser, at 49,9 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 33,7 % er hverken enige eller uenige, 10,1 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,5 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Jeg har lært at arbejde med problemløsning I høj grad enig ,5 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig 87 12,0 % Uenig 20 2,8 % I høj grad uenig 4 0,6 % Ej relevant 10 1,4 % Ubesvaret 17 2,4 % I alt ,0 % Figur 2.3. Figur 2.3. viser, at 80,8 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 12,0 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. Få kursister, i alt 3,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 1,4 % finder ikke udsagnet relevant. Side 17 af 34

18 Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med min sygdom I høj grad enig ,0 % Enig ,7 % Hverken enig eller uenig ,4 % Uenig 29 4,0 % I høj grad uenig 8 1,1 % Ej relevant 15 2,1 % Ubesvaret 27 3,7 % I alt ,0 % Figur 2.4. Figur 2.4. viser, at 66,7 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 22,4 % hverken er enige eller uenige. 5,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,1 % af kursisterne angiver, det ikke er relevant. Jeg har lært at anvende forskellige afspændingsteknikker I høj grad enig ,2 % Enig ,8 % Hverken enig eller uenig ,5 % Uenig 20 2,8 % I høj grad uenig 7 1,0 % Ej relevant 13 1,8 % Ubesvaret 22 3,0 % I alt ,0 % Figur 2.5. Figur 2.5. viser, at 74,0 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens antallet af kursister, der angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 17,5 %. Andelen af kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 3,8 %. Mindre end 2 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 18 af 34

19 Jeg har fået sundere kostvaner I høj grad enig 49 6,8 % Enig ,4 % Hverken enig eller uenig ,9 % Uenig 78 10,8 % I høj grad uenig 12 1,7 % Ej relevant 40 5,5 % Ubesvaret 35 4,8 % I alt ,0 % Figur 2.6. Figur 2.6. viser, at 34,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 42,9 % hverken er enige eller uenige. 12,5 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Andel af kursister, der ikke finder udsagnet relevant, er 5,5 %. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom I høj grad enig 55 7,6 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig ,1 % Uenig 18 2,5 % I høj grad uenig 4 0,6 % Ej relevant ,0 % Ubesvaret ,9 % I alt ,0 % Figur 2.7. Figur 2.7. viser, at 33,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom. 19,1 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens kun 3,1 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige. 18 % finder udsagnet irrelevant for dem. Side 19 af 34

20 Jeg har lært at aflede mine tanker I høj grad enig 99 13,7 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig ,7 % Uenig 34 4,7 % I høj grad uenig 12 1,7 % Ej relevant 16 2,2 % Ubesvaret 28 3,9 % I alt ,0 % Figur 2.8. Figur 2.8. viser, at 60,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de har lært at aflede deres tanker. 26,7 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 6,4 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Andelen af kursister, der angiver, at udsagnet ikke er relevant for dem, ligger på 2,2 %. Jeg er blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser (fx tristhed, nedtrykthed og bekymring) I høj grad enig 90 12,5 % Enig ,4 % Hverken enig eller uenig ,8 % Uenig 53 7,3 % I høj grad uenig 11 1,5 % Ej relevant 18 2,5 % Ubesvaret 29 4,0 % I alt ,0 % Figur 2.9. Figur 2.9. viser, at 55,9 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser, mens 28,8 % hverken er enige eller uenige. Under 9 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,5 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 20 af 34

21 Jeg er blevet mere fysisk aktiv I høj grad enig 89 12,3 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig ,8 % Uenig 54 7,5 % I høj grad uenig 18 2,5 % Ej relevant 32 4,4 % Ubesvaret 33 4,6 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 48,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet mere fysisk aktive, og 32,8 % er hverken enige eller uenige i dette. De kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet udgør 10 %, mens 4,4 % ikke finder udsagnet relevant. Jeg er blevet bedre til at håndtere smerter I høj grad enig 55 7,6 % Enig ,8 % Hverken enig eller uenig ,8 % Uenig 43 6,0 % I høj grad uenig 14 1,9 % Ej relevant 58 8,0 % Ubesvaret 49 6,8 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 44,4 % af kursisterne angiver, at de er blevet bedre til at håndtere smerter, og 32,8 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i dette. Andelen af de kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i dette udsagn udgør 7,9 %, og 8,0 % finder ikke udsagnet relevant. Side 21 af 34

22 Jeg er blevet bedre til at kommunikere I høj grad enig 81 11,2 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig ,3 % Uenig 36 5,0 % I høj grad uenig 13 1,8 % Ej relevant 23 3,2 % Ubesvaret 31 4,3 % I alt ,0 % Figur Figur 2.1. viser, at 57,5 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere. 28,3 % er hverken enig eller uenig, mens 6,8 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 3,2 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 22 af 34

23 Tilfredshedsudsagn Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var positive og meget tilfredse med udbyttet af kurset. Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset I høj grad enig ,0% Enig ,8% Hverken enig eller uenig 47 6,5% Uenig 6 0,8% I høj grad uenig 1 0,1% Ubesvaret 12 1,7% I alt ,0% Figur Figur viser, at 90,8 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 6,5 procent er hverken enige eller uenige, mens 7 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde I høj grad enig ,9% Enig ,4% Hverken enig eller uenig 54 7,5% Uenig 14 1,9% I høj grad uenig 10 1,4% Ubesvaret 13 1,8% I alt ,0% Figur Figur viser, at 87,3 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 7,5 % er hverken enige eller uenige, og kun 4,3 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset I høj grad enig ,6% Enig ,8% Hverken enig eller uenig 57 7,9% Side 23 af 34

24 Uenig 21 2,9% I høj grad uenig 6 0,8% Ubesvaret 14 1,9% I alt ,0% Figur Figur viser, at 86,4 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 7,9 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. Få kursister, i alt 3,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom I høj grad enig ,6% Enig ,6% Hverken enig eller uenig 51 7,1% Uenig 9 1,3% I høj grad uenig 3 0,4% Ubesvaret 15 2,1% I alt ,0% Figur Figur viser, at 89,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 7,1 % hverken er enige eller uenige. Mindre end 2 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Side 24 af 34

25 Indholdet i kurset var meget relevant for min situation I høj grad enig ,4% Enig ,9% Hverken enig eller uenig ,4% Uenig 25 3,5% I høj grad uenig 10 1,4% Ubesvaret 24 3,3% I alt ,0% Figur Figur viser, at 76,3 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens antallet af kursister, der angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 15,4 %. Andelen af kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 4,9 %. Instruktørerne var dygtige og velforberedte I høj grad enig ,0% Enig ,8% Hverken enig eller uenig 49 6,8% Uenig 17 2,4% I høj grad uenig 7 1,0% Ubesvaret 15 2,1% I alt ,0% Figur Figur viser, at 87,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,8 % hverken er enige eller uenige. 3,4 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Side 25 af 34

26 Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset I høj grad enig ,6% Enig ,3% Hverken enig eller uenig 41 5,7% Uenig 6 0,8% I høj grad uenig 1 0,1% Ubesvaret 18 2,5% I alt ,0% Figur Figur viser, at 90,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister. Kun 0,9 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, mens 5,7 % hverken er enige eller uenige. Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne I høj grad enig ,2% Enig ,3% Hverken enig eller uenig 71 9,9% Uenig 30 4,2% I høj grad uenig 9 1,3% Ubesvaret 16 2,2% I alt ,0% Figur Figur viser, at 83,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at instruktørerne håndterede svære emner og diskussioner godt. 9,9 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 5,5 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Side 26 af 34

27 Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset I høj grad enig ,1% Enig ,5% Hverken enig eller uenig 62 8,6% Uenig 14 1,9% I høj grad uenig 2 0,3% Ubesvaret 18 2,5% I alt ,0% Figur Figur viser, at 86,6 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med instruktørerne på kurset, mens 8,6 % hverken er enige eller uenige. Omkring 2 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt I høj grad enig ,5% Enig ,8% Hverken enig eller uenig 74 10,3% Uenig 14 1,9% I høj grad uenig 8 1,1% Ubesvaret 17 2,4% I alt ,0% Figur Figur viser, at 84,3 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt, mens 10,3 % hverken er enige eller uenige i dette. 3 % er uenige eller i høj grad uenige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. Side 27 af 34

28 Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at leve med kronisk sygdom? Meget tilfreds ,0% Tilfreds ,1% Hverken tilfreds eller utilfreds 69 9,6% Utilfreds 16 2,2% Meget utilfreds 4 0,6% Ubesvaret 11 1,5% I alt ,0% Figur Figur viser, at 86,1 % af kursisterne, samlet set, har været tilfredse eller meget tilfredse med kurset Lær at leve med kronisk sygdom. 9,6 % af kursisterne angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse med kurset i sin helhed. 2,8 % angiver, at de samlet set har været utilfredse eller meget utilfredse med kurset. Side 28 af 34

29 3. Organisering og kvalitetssikring af kurset Dette afsnit omhandler kursisternes vurdering af kursets organisering. Afsnittet er struktureret således, at først præsenteres frekvenser ud fra gennemførte kursisters evalueringer efterfulgt af frekvenser for de frafaldne. Opdelingen skyldes, at de kursister, der har gennemført og er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Det sidste spørgsmål vedrørende forventningsafstemning er alle kursister blevet bedt om at besvare. Besvarelser fra kursister, der har gennemført Lær at leve med kronisk sygdom Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang ,7% Ja - 2 gange 82 11,4% Ja - 3 gange 26 3,6% Nej ,3% Ubesvaret 7 1,0% I alt ,0% Figur 3.1. Fordeling af fraværsmønster for kursister, der har gennemført et kursus Figur 3.1. viser, at 52,7 % af kursisterne ikke har deltaget på mindst et af de 6 moduler. 46,3 % af kursisterne angiver, at de ikke har haft fravær i løbet af kurset. Hvad var årsagen til fraværet? Sygdom ,9% Ferie 39 10,1% Jeg havde ikke tid 18 4,7% Jeg havde ingen transportmulighed 3 0,8% Jeg var for træt/uoplagt 34 8,8% Kurset levede ikke op til mine forventninger 7 1,8% Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende 51 13,2% Anden årsag ,6% Ubesvaret 8 2,1% I alt ,0% Figur 3.2. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der har gennemført et kursus 5 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én fraværsårsag, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Side 29 af 34

30 Knap 44 % angiver at sygdom var årsagen til fravær. De to andre hyppigste årsager var konsultation hos egen læge eller anden kontakt med sundhedsvæsnet og ferie. Størstedelen af de kursister, der har svaret anden årsag, har ikke deltaget på grund af sociale aktiviteter eller begivenheder i familien eller med venner. Andre har ikke deltaget på grund af sygdom, lægebesøg eller på grund af pasningsproblemer i forbindelse med syge børn. Enkelte blev først tilmeldt efter kurset var begyndt, og nogle blev forhindret i at deltage, fordi tidspunktet for kurset blev ændret. Hvordan kommer du til kursusstedet? Jeg kører selv i bil ,2% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 78 10,9% Jeg kører i tog eller bus 88 12,3% Jeg cykler ,7% Jeg går 79 11,1% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 7 1,0% Jeg kører på knallert/scooter/crosser 7 1,0% På anden måde 12 1,7% Ubesvaret 21 2,9% I alt ,0% Figur 3.3. Fordeling af transportmuligheder til kurset for kursister, der har gennemført et kursus Figuren viser, at stort set alle selv transporter sig til kursusstedet, størstedelen i bil. Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset med taxa eller ved kørsel med anden kursist eller instruktør. 6 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end ét svar, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Side 30 af 34

31 Hvor har du fået kendskab til kurset? Via en annonce i den lokale avis ,1% Hos lægen 58 8,1% Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 22 3,1% Gennem en ven/bekendt 75 10,5% På kommunens hjemmeside 52 7,3% På patientforeningens hjemmeside 4 0,6% På hjemmesiden 9 1,3% På apoteket 3 0,4% På biblioteket 8 1,1% Andet sted ,5% Ubesvaret 22 3,1% I alt ,0% Figur 3.4. Overblik over kilde til kendskab til kurset for kursister, der har gennemført et kursus Den hyppigste kilde til kendskab til kurset er annonce i den lokale avis, nemlig 52,1 % af kursisterne. Størsteparten af de kursister, der har svaret andet sted, har fået kendskab til kurset via sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Andre har fået kendskab til kurset ved deltagelse på et andet kursus i forbindelse med deres kroniske sygdom. Enkelte har opnået kendskab til kurset på aftenskole, via jobcenteret eller via en sagsbehandler i kommunen. Besvarelser fra kursister, der er faldet fra Lær at leve med kronisk sygdom Hvornår i kursusforløbet valgte du at melde fra? Efter 1. gang 17 21,0% Efter 2. gang 27 33,3% Efter 3. gang 30 37,0% Ubesvaret 7 8,6% I alt ,0% Figur 3.5. Fordeling af frafaldstidspunkt for kursister, der er faldet fra et kursus Blandt de, der har valgt at framelde sig kurset, har de fleste valgt at melde fra efter 3. gang. 7 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end ét svar, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Side 31 af 34

32 Hvad var årsagen til, at du ikke gennemførte hele kurset? Jeg var for syg til at kunne deltage 24 29,6% Jeg havde ikke tid 4 4,9% Kurset levede ikke op til mine forventninger 28 34,6% Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker 17 21,0% Kurset gav mig ingen ny viden 22 27,2% Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 20 24,7% Kurset passede ikke til min situation 15 18,5% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 5 6,2% Der var for lidt tid til at tale sammen 11 13,6% Jeg havde ingen transportmulighed 4 4,9% Anden årsag 25 30,9% Ubesvaret 4 4,9% I alt ,0% Figur 3.6. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der er faldet fra et kursus Der er procentvis flest, der angiver, at kurset ikke levede op til deres forventninger (34,9 %), eller at de var for syge (29,6 %), som årsager til at melde fra. Anden årsag dækker over sygdom eller operation samt aktiviteter som arbejde eller andre kurser. Besvarelser fra kursister, der har gennemført eller frafaldet Lær at leve med kronisk sygdom Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud for kursets start? Nej ,9% Ja ,0% Ved ikke 99 13,8% Ubesvaret 38 5,3% I alt ,0% Figur 3.7. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus Nogle af kursisterne fremhævede, at de var overraskede over kursets faste tidsplan, hvilket bevirkede, at der ikke var nok tid til erfaringsudveksling eller uddybning af særligt relevante emner. Andre blev negativt overrasket over, at kurset også omfattede hjemmeopgaver. Derudover blev det 8 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end ét svar, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Side 32 af 34

33 angivet, at nogle kursister havde forventet, at der var en fagperson til stede, som kunne være behjælpelig med spørgsmål vedrørende sygdom. Ydermere blev det fremhævet, at kurset var bedre end forventet. Ovenstående viser således, at information forud for kurset er vigtig, hvis man vil undgå, at kursisterne falder fra pga. forventninger til kurset. Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Nej 38 46,3% Ja 20 24,4% Ved ikke 13 15,9% Ubesvaret 11 13,4% I alt ,0% Figur 3.8. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der er faldet fra et kursus I lighed med gennemførte kursisters evalueringer manglede de frafaldende kursister information om den faste tidsplan. Nogle kursister blev overraskede over, at instruktørerne ikke havde en sundhedsprofessionel baggrund, samt at der ikke blev taget hensyn til specifikke diagnoser, men at der blev fokuseret på kronisk sygdom generelt. Andre kursister havde forventet, at kurset var mere relevant for pårørende. Side 33 af 34

34 4. Opsummering Denne rapport viser, at der ikke er de store forskelle i besvarelserne fra de gennemførte og frafaldende kursisterne. De fleste kursister var danske gifte kvinder i alderen år, som havde folkeskole/mellemskole/realeksamen, kort videregående eller mellemlang uddannelse bag sig. Den hyppigste årsag til kursisternes deltagelse på kurset var på grund af, at de selv havde en kronisk sygdom. Kursisterne angav mange forskellige kroniske sygdomme, hvoraf størstedelen var gigtsygdomme og ryglidelser. Endvidere havde flertallet af kursisterne været kronisk syge i mere end 10 år. Spørgeskemaet var opbygget således, at sidst i spørgeskemaet blev gennemførte og frafaldne kursister adspurgt til forskellige områder. De gennemførte kursister blev spurgt til deres tilfredshed med kurset, hvor størstedelen af kursisterne angav positive og tilfredse tilbagemeldinger. Derudover blev de kursister, der havde gennemført et kursus, spurgt om, hvorledes de har fået kendskab til kurset, hvor størstedelen angav via annonce i den lokale avis. De frafaldne kursister blev i stedet spurgt om, hvornår i kursusforløbet de faldt fra samt om årsagen til at de ikke gennemførte kurset. De fleste frafaldne kursister faldt fra efter 3. kursusgang. Begge grupper blev adspurgt til årsag til fravær ved kursusgange, hvor den hyppigste fraværsårsag, blandt de gennemførte kursister, var sygdom, mens de frafaldne kursister primært angav fraværsårsager som sygdom eller at kurset ikke levede op til deres forventninger. Endvidere blev begge grupper spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, som kursisterne havde fået forud for kurset. Begge grupper, hhv. 121 af de gennemførte kursister og 38 af de frafaldne, angav, at de var overraskede over kursets faste tidsplan, og at instruktørerne ikke havde en sundhedsprofessional baggrund. Desuden efterspurgte kursisterne mere tid til erfaringsudveksling 9. En stor del af de kursister, der gennemførte kurset, angav dog, at kurset var bedre end forventet. 9 Komiteen for Sundhedsoplysning har i 2010 testet, om det, at give kursisterne mulighed for at mødes ½ time før modul 2-6, kan bidrage til at kursisterne ikke oplever dette tidspres. Resultaterne pegede på, at dette kan mindske oplevelsen af tidspres på kurset. Læs mere i rapporten Projekt mere tid der kan hentes på under Evaluering, Nationale data Side 34 af 34

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER 2011 EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser 3 Det adoptionsforberedende kursus 3 PRAKTISKE FORHOLD

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere