EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014

2 INDHOLD 1. Introduktion Sammenfatning Kursisternes baggrund Kursisternes tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Generel tilfredshed med kurset og kursets organisering Transport og kendskab til kurset Fravær og årsager til fravær Fravær blandt gennemførte kursister Fravær blandt frafaldne kursister Forventninger til kurset

3 1. INTRODUKTION I 2014 udbød 50 af landets kommuner kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Der blev i 2014 i alt afholdt 93 kurser, og på disse kurser deltog sammenlagt 1127 borgere, hvilket giver et gennemsnit på 12 kursister pr. kursus. Ud af de 1127 borgere deltog 883 borgere på 4 eller flere kursusmoduler (gennemførte kursister), og de resterende 244 deltog på 3 eller færre kursusmoduler (frafaldne kursister). Dette svarer til en gennemførselsprocent på 78,3 %. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. 46 ud af de 1127 borgere indgår i projektet Model for netværksdannelse, som evalueres af COWI, hvorfor de ikke er med i denne evaluering. Dvs. at i alt 1081 borgere havde mulighed for at indgå i denne evaluering. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne udfyldes på papir og indtastes herefter i et online datahåndteringssystem. Der er indtastet spørgeskemaer for 680 gennemførte og 49 frafaldne kursister ud af de i alt 1080 kursister. Det svarer til en samlet svarprocent på 67,5 %. Svarprocenten for gennemførte er 80,7 %, mens den for de frafaldne er 20,6 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer, og rapporten viser både data for gennemførte og frafaldne kursister. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 2

4 2. SAMMENFATNING Evalueringen af kurset viser, at godt 3/4 af kursisterne er kvinder, og at flest kursister, ca. halvdelen, er mellem 41 og 60 år. Mindre end 7 % af kursisterne har en anden etnisk baggrund end dansk. Ca. 40 % af kursisterne (gennemførte) angiver at være enten i arbejde, i flexjob eller sygemeldte (fra job eller fra ledighed). Blandt de gennemførte er 15 % førtidspensionister og 20 % folkepensionister. De største uddannelsesgrupper blandt kursisterne er mellemlang videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og grundskole eller mindre. Der er ikke markante socio-demografiske forskelle imellem de gennemførte og frafaldne kursister. Ca. 95 % af kursisterne deltog på kurset, fordi de selv har kroniske smerter, mens ca. 5 % deltog som pårørende til en med kroniske smerter. De største sygdomsgrupper blandt kursisterne er ryglidelser og gigtsygdom. Knap halvdelen af kursisterne angiver, at sygdom er anledningen til deres smerter. Derudover angav 47,7 % af de gennemførte kursister og 27,7 % af de frafaldne kursister Arbejdsskade/slidskade som årsag til deres smerter. Kursister, der har gennemført kurset, blev spurgt til deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af kursisterne er tilfredse med kurset og oplever, at de havde fået et stort udbytte af det. Kursisterne blev bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Ved langt de fleste udsagn angiver ca. halvdelen eller flere af kursisterne, at de er enige eller i høj grad enige i det positive udsagn om kurset. Fx mener ca. 90 % af kursisterne, at instruktørerne er dygtige og velforberedte, 61,5 % synes, de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer (som smerter, træthed, ubehag og vanskelige følelser), og 87,2 % at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. 84,7 % af kursisterne er generelt meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Størstedelen af kursisterne har fået kendskab til kurset via en annonce i lokalavisen eller gennem kommunens jobcenter. Den hyppigste årsag til fravær var sygdom både for gennemførte og frafaldne kursister. Begge grupper spurgt ind til, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Blandt frafaldne kursister angiver godt 40 %, at kurset levede op til deres forventninger. Næsten 70 % af de gennemførte kursister angiver, at kurset levede op til deres forventninger. 3

5 Aldersgruppe Køn 3. KURSISTERNES BAGGRUND Følgende afsnit beskriver kursisters baggrundsoplysninger som køn, alder, beskæftigelse og sygdomsbaggrund. KØN Figur 3.0. Fordeling af køn for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Mand 19,9% 16,3% Kvinde 79,0% 83,7% 1,2% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 3.0 viser, at størstedelen af de gennemførte (79 %) og frafaldne kursister (83,7 %) er kvinder. Ligeledes fremgår det, at andelen af mænd er lidt større blandt de gennemførte (19,9 %) sammenlignet med de frafaldne (16,3 %). ALDER Figur 3.1. Fordeling af køn for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Under 21 år år år år år år år Over 80 år 0,0% 0,0% 2,0% 3,8% 2,0% 2,0% 3,1% 2,0% 4,3% 10,9% 10,3% 13,4% 18,4% 23,8% 22,4% 26,5% 24,5% 30,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Af figur 3.1 fremgår fordelingen af gennemførte og frafaldne kursister på de forskellige alderskategorier. Den største aldersgruppe for både gennemførte (30,4 %) og frafaldne (26,5 %) kursister er år. Den næststørste aldersgruppe for de gennemførte kursister er år (23,8 %), mens den for de frafaldne kursister er år (24,5 %). Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 54,2 år, mens den for frafaldne kursister er 51,8 år. 4

6 Etnicitet Civilstatus CIVILSTATUS Figur 3.2. Fordeling af civilstatus for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Gift/ Samlevende 67,9% 67,3% Fraskilt/ Separeret 2,0% 10,6% Enlig/ Single 14,9% 26,5% Enke/ Enkemand 5,4% 4,1% 1,2% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 3.2 viser, at størstedelen af kursisterne for både gennemførte og frafaldne kursister er gift/samlevende (67,9 % for de gennemførte og 67,3 % for de frafaldne kursister). Ligeledes er den næststørste gruppe også for begge grupper enlig/single (14,9 % for gennemførte og 26,5 % for frafaldne). ETNISK BAGGRUND Figur 3.3. Fordeling af etnisk baggrund for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Dansk 92,4% 98,0% Anden etnisk baggrund end dansk 2,0% 6,5% 1,2% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 3.3 illustrerer, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (92,4 % for de gennemførte og 98 % for de frafaldne kursister). delen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør 6,5 % for de gennemførte kursister og 2 % for de frafaldne kursister. Der var i alt 45 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrunde fordeler sig nogenlunde ligeligt på følgende regioner: Nordeuropa, Vesteuropa, Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Nordamerika g Asien. 5

7 Uddannelsesniveau UDDANNELSE Figur 3.4. Fordeling af uddannelsesbaggrund for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Lang videregående uddannelse 4,9% 8,2% Mellemlang videregående uddannelse 25,1% 28,6% Kort videregående uddannelse 16,2% 18,4% Erhvervsuddannelse 14,3% 23,4% Gymnasial uddannelse 2,0% 6,5% Grundskole eller mindre 21,8% 24,5% 2,2% 4,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 3.4 fremgår det, at 25,1 % af de gennemførte kursister og 28,6 % af de frafaldne kursister har en mellemlang videregående uddannelse. Blandt gennemførte kursister angiver 23,4% Erhvervsuddannelse, (21,8 %) Grundskole eller mindre (folkeskole/mellemskole/realeksamen) (21,8 %) som uddannelsesniveau. 24,5 % af de frafaldne kursister har angivet Grundskole eller mindre (24,5 %) og 18,4 % Kort videregående uddannelse. Færrest kursister har blandt de gennemførte en lang videregående uddannelse (4,9 %), mens færrest blandt de frafaldne har en gymnasial uddannelse (2 %). 6

8 Beskæftigelse BESKÆFTIGELSE Figur 3.5. Fordeling af beskæftigelse for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne I arbejde 6,1% 8,2% Under uddannelse 1,0% 2,0% Flexjob 11,0% 14,3% Revalidering 1,2% 4,1% Sygemeldt fra job 2,0% 9,4% Sygemeldt fra ledighed 12,1% 16,3% Folkepensionist Førtidspensionist 15,0% 14,3% Efterløn 0,0% 2,6% Kontanthjælpsmodtager 18,4% 20,4% Jobsøgende 2,6% 2,0% 5,9% 12,2% Anden beskæftigelse 8,2% 9,7% 0,7% 0,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Af figur 3.5 fremgår det, at 20,4 % af de gennemførte og 18,4 % af de frafaldne kursister er folkepensionister. For gennemførte kursister er 15,0 % førtidspensionister og 12,1 % sygemeldt fra ledighed, mens der blandt de frafaldne kursister er 16,3 % sygemeldte fra ledighed og 14,3 % førtidspensionister. De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser med undtagelse af kategorierne Sygemeldt fra job og Kontanthjælpsmodtager. 66 kursister satte kryds i anden beskæftigelse og angav bl.a. ressourceforløb (27,3 %), i afklaringsforløb (16,7 %) og ledig fra flexjob (13,6 %). 7

9 Årsag til deltagelse Baggrund for deltagelse i kursus DELTAGELSE PÅ KURSET SOM DEL AF EN JOBPLAN Figur 3.6. Fordeling af kursister, der deltager i kursus som del af en jobplan for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Del af jobplan 14,3% 20,1% Ikke del af jobplan 77,4% 77,6% 2,5% 8,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 3.6 viser, at andelen af kursister, der ikke deltager på kurset som del af en jobplan, er tæt på ens for de gennemførte og frafaldne kursister (77,4 % for gennemførte og 77,6 % for frafaldne). 20,1 % af de gennemførte og 14,3 % af de frafaldne deltog på kurset som del af en jobplan. ÅRSAG TIL DELTAGELSE PÅ KURSET Figur 3.7. Fordeling af årsag til deltagelse for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Har kroniske smerter 92,2% 95,9% Har kroniske smerter og er pårørende 0,0% 3,2% Er pårørende til en med kroniske smerter 3,2% 4,1% 1,3% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 3.7 illustrerer, at langt størstedelen af både de gennemførte (92,2 %) og frafaldne (95,9 %) kursister deltog på kurset, fordi de selv havde kroniske smerter. Andelen af pårørende kursister og kursister, der både har kroniske smerter selv og er pårørende til en med kroniske smerter, udgjorde således en lille del af det samlede antal kursister (6,4 % for de gennemførte og 4,1 % af de frafaldne kursister). 8

10 Kronisk sygdom LANGVARIGE/KRONISKE SYGDOMME Figur 3.8. Fordeling af kroniske sygdomme for gennemførte (658 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister med kroniske smerter (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Gennemførte Frafaldne Psykisk lidelse 9,0% 12,8% Knogleskørhed 7,8% 10,6% Hjertesygdom 5,2% 2,1% Gigtsygdom 35,7% 38,3% Fibromyalgi 13,8% 17,0% Diabetes 7,0% 4,3% Ryglidelse 42,6% 53,2% Apopleksi (blodprop 2,6% 2,1% Astma/Allergi Kræft 6,4% 3,5% 6,4% 9,9% KOL/Lungesygdom 0,0% 4,0% Sclerose 1,4% 2,1% Anden sygdom 38,3% 42,7% Ingen sygdom 2,3% 2,1% 1,8% 19,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det fremgår af figur 3.8, at de gennemførte og frafaldne kursisters sygdomsbaggrund fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier med undtagelse af kategorierne Ryglidelse og. De største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er ryglidelser (42,6 % for de gennemførte og 53,2 % for de frafaldne kursister) og gigt (35,7 % for de gennemførte og 38,3 % for de frafaldne kursister). 299 kursister (42,7 % af de gennemførte og 38,3 % af frafaldne kursister) har angivet at have Anden sygdom. Kategorien anden sygdom dækker bl.a. over lidelser i ryg/nakke, som diskusprolaps og piskesmæld (23,7 %), migræne/kronisk hovedpine (7,9 %), slidgigt (5,3 %) og mave/tarm-lidelser (4,3 %). En mindre del af kursisterne angav endvidere ikke at have fået stillet diagnose endnu eller udelukkende at have kroniske smerter. 9

11 År med kroniske smerter Årsag til smerter ÅRSAG TIL SMERTER Figur 3.9. Fordeling af årsag til smerter for gennemførte (558 respondenter) og frafaldne (47 respondenter) kursister. Kursister havde mulighed for at angive flere svar. Sygdom Operation Ulykke Medfødt lidelse Bivirkning af behandling Slid /Arbejdsskade Kendes ikke Anden årsag 4,3% 3,0% 7,9% 6,4% 6,4% 8,8% 8,5% 9,5% 9,9% 17,0% Gennemførte 22,2% 25,5% 22,4% 21,3% 27,7% 48,0% 48,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Frafaldne 47,7% Figur 3.9. viser, at gennemførte og frafaldne kursister fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige kategorier for årsager til smerter med undtagelse af kategorierne Slid/Arbejdsskade og Anden årsag. Flest kursister har smerter pga. sygdom (48 % for gennemførte og 48,9 % for frafaldne), og næststørste årsag til smerter er slid/arbejdsskade (47,7 % for gennemførte og 27,7 % for frafaldne). Færrest af de gennemførte kursister har smerter pga. bivirkninger af behandling (7,9 %), mens færrest af de frafaldne kursister har angivet ikke at kende årsagen til smerterne. VARIGHED AF SMERTER Figur Fordeling af varighed af smerter for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne (49 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Hvor længe har du haft kroniske smerter? Gennemførte Frafaldne Mere end 10 år 30,7% 31,9% 6 til 10 år 25,5% 31,9% 1 til 5 år 31,9% 40,0% Mindre end 1 år 2,3% 4,3% 1,5% 0,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Det fremgår af figur 3.10, at kun et fåtal af kursisterne (2,3 % for de gennemførte og 4,3 % for de frafaldne kursister) har haft smerter i mindre end et år. Blandt de gennemførte har størstedelen haft smerter i 1 til 5 år (40 %), mens de frafaldne kursister fordeler sig ligeligt over kategorier 1-5 år, 6-10 år og mere end 10 år. 10

12 Grad af enighed 4. KURSISTERNES TILFREDSHED MED KURSET Følgende beskriver kursisternes mening om udbytte af og tilfredshed med kurset, som fx vurdering af værktøjer og metoder på kurset, tilfredshed med instruktører osv. Afsnittet er udelukkende baseret på evalueringer fra de gennemførte kursister, da de frafaldne kursister ikke er blevet spurgt til dette UDBYTTE AF KURSET De gennemførte kursister blev adspurgt om 20 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Deres besvarelser illustreres i det følgende. Figur 4.0. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at træffe beslutninger for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at træffe b e s lutninge r 9,7% 47,1% 26,6% 4,4% I høj grad 1,0% Ikke relevant 3,2% 7,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 4.0 kan det læses, at over halvdelen af de gennemførte kursister enten er enige eller i høj grad enige i udsagnet (56,8 %). 5,4 % af kursisterne er enten uenige eller i høj grad uenige, mens omkring en fjerdedel hverken er enige eller uenige i udsagnet (26,6 %). 11

13 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.1. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at n å d e m å l, j e g s ætter m i g 12,5% 57,2% 19,4% 3,5% 1,2% Ikke relevant 2,6% 3,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 4.1 fremgår det, at 69,7 % af kursisterne er enige eller meget enige i udsagnet, mens under 5 % (3,8 %) er uenige eller meget uenige i udsagnet. Figur 4.2. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har lært at arbejde med problemløsning for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg h a r l æ r t at a r b e jde m e d p ro blemløsning 14,9% 59,7% 15,0% 3,7% 0,9% Ikke relevant 1,3% 4,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.2 illustrerer, 74,6 % af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens knap 5 % er uenige eller i høj grad uenige (hhv. 3,7 % og 0,9 %). 12

14 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.3. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har lært at anvende forskellige kognitive teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning) for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg h a r l æ rt at a nve nde fo rskellige ko g n itive te knikker (fx afledning, afspænding o sv. ) 21,6% 58,7% 11,6% 2,9% 1,0% Ikke relevant 1,9% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 4.3 fremgår det, at 80,3 % af de gennemførte kursister enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens under 4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 4.4. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg føler mig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg føler m i g b e d re r u stet til at h å n dtere d å r l ig søvn 6,2% 28,7% 36,2% 10,9% 2,2% Ikke relevant 4,9% 11,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 4.4 viser, at størstedelen af kursisterne (36,2 %) hverken er enige e i ovenstående udsagn. 34,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige, mens 13,1 % er uenige eller i høj grad uenige. 13

15 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.5. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er begyndt at spise sundere for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b e g yndt at s p i s e s u n dere 9,3% 29,4% 38,4% 10,3% 1,9% Ikke relevant 6,2% 4,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.5 illustrerer, at størstedelen af kursisterne (38,4 %) hverken er enige e i udsagnet. 38,7 % af kursisterne er enten enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 12,2 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 4.6. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at håndtere det at være pårørende til en med kroniske smerter for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at h å n dtere d et at væ re p å rørende til e n m e d kro n iske s m e r ter 6,3% 23,2% 17,6% 2,6% 0,6% Ikke relevant 24,7% 24,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 4.6 fremgår det, at 29,5 % af kursisterne var enten enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 17,6 % er hverken enige e i udsagnet, mens 3,2 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Der er desuden en stor andel, der ikke har svaret på spørgsmålet eller har sat kryds i Ikke relevant (49,6 %). 14

16 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.7. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at h å n dtere m i n e sy m ptomer (fx smerte, træthed, u b ehag o g va n s kelige følelser) 11,2% 50,4% 27,1% 4,6% 1,8% Ikke relevant 1,9% 3,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ud fra figur 4.7 kan man læse, at 61,6 % af de gennemførte kursister er enten enige eller i høj grad enige i udsagnet. 27,1 % af kursisterne er hverken enige e, mens 6,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 4.8. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er begyndt at bevæge mig mere for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b e g yndt at b evæ ge m i g m e re 12,5% 37,6% 33,4% 7,4% 1,8% Ikke relevant 3,8% 3,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Af figur 4.8 fremgår det, at 50,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 9,2 % er uenige eller i høj grad uenige. 33,4 % af kursisterne er hverken enige e i udsagnet. 15

17 Grad af enighed Grad af enighed Figur 4.9. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at ko m m unikere m e d m i n l æ ge o g a n d re s u n dhedsprofessionelle 5,0% 27,5% 48,5% 7,5% 1,9% Ikke relevant 5,1% 4,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.9 viser, at størstedelen af kursisterne hverken er enige e i ovenstående udsagn (48,5 %). 32,5 % af kursisterne er enten enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 9,4 % er uenige eller i høj grad uenige. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at ko m m unikere m e d fa m ilie o g ve n n er 8,2% 41,3% 36,6% 5,3% 1,5% Ikke relevant 4,0% 3,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.10 illustrerer, at knap halvdelen (49,5 %) af kursisterne er enten enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 6,8 % er uenige eller i høj grad uenige. 36,6 % af kursisterne er hverken enige e i udsagnet. 16

18 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, jeg har fået på kurset for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg h a r tillid til d e i nfo r mationer o g a nvisninge r, j e g h a r få et p å ku rset 33,8% 56,9% 5,6% 1,5% 0,1% 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.11 kan det læses, at langt størstedelen af kursisterne er enten enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn (90,7 %), mens knap 2 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet (1,6 %). Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en forståelig og pædagogisk måde for gennemførte kursister (680 respondenter). Instruktørerne h a r fo rmået at fo rmidle sto ffet p å e n fo rståelig o g p æ dagogisk m å d e 43,4% 43,7% 8,2% 1,8% 0,6% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 4.12 viser, at 87,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 2,4 % er enten uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 17

19 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Det har været en fordel, at instruktørerne selv lever med kroniske smerter for gennemførte kursister (680 respondenter). Det h a r væ ret e n fo rd el, at i n struktørerne selv l eve r m e d kro niske s m e r ter 56,8% 32,9% 6,9% 0,7% 0,6% 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.13 fremgår det, at 88,7 % af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. Godt 1 % (1,3 %) af kursisterne mener, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 6,9 % er hverken enige e. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne for gennemførte kursister (680 respondenter). Svæ re e m n e r o g d i s kussioner b l ev h å ndte ret godt af i n struktørerne 40,4% 42,8% 10,1% 3,2% 1,2% 2,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Af figur 4.14 kan man læse, at 83,2 % af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 4,4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige, mens 10,1 % hverken er enige e i udsagnet. 18

20 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg h avde e n god d i a log m e d i n struktørerne p å ku rset 41,5% 44,0% 9,3% 2,2% 0,3% 2,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ud fra figur 4.15 kan man se, at 85,5 % af de gennemførte kursister enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 2,5 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige, mens 9,3 % hverken er enige e i udsagnet. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Instruktørerne var dygtige og velforberedte for gennemførte kursister (680 respondenter). Instruktørerne va r d ygtige o g ve l fo rberedte 51,9% 36,8% 7,5% 1,0% 0,6% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.16 illustrerer, at størstedelen af kursisterne (88,7 %) er enten enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. Knap 2 % er uenige eller i høj grad uenige (1,6 %), mens 7,5 % af kursisterne hverken er enige e i udsagnet. 19

21 Grad af enighed Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg h avde e n god d i a log m e d m i n e m e d kursister p å ku rset 36,8% 50,4% 9,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.17 illustrerer, at størstedelen af kursisterne (87,2 %) enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens godt 1 % er enten uenige eller i høj grad uenige (1,3 %). 9,3 % af kursisterne er hverken enige e. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset for gennemførte kursister (680 respondenter). Det h a r væ ret tiden o g kræfterne væ rd at d e l tage i ku rset 42,6% 38,8% 10,6% 3,7% 1,5% 2,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Af figur 4.18 fremgår det, at godt 4/5 (81,4 %) af kursisterne er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 5,2 % af kursisterne er enten uenige eller i høj grad uenige, og 10,6 % er hverken enige e i udsagnet. 20

22 Ønsket tidsrum Grad af enighed Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg vil fortælle andre, at kurset var godt for gennemførte kursister (680 respondenter). Jeg vil fo r tælle a n d re, at ku rset va r godt 46,2% 37,1% 10,6% 2,5% 1,5% 2,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 4.19 viser, at 83,3 % af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 4 % er uenige eller i høj grad uenige. 10,6 % af kursisterne er hverken enige e i udsagnet GENEREL TILFREDSHED MED KURSET OG KURSETS ORGANISERING De kursister, der havde gennemført kurset, blev ligeledes spurgt ind til deres tilfredshed med kurset og kursets organisering. Deres besvarelser fremgår i det følgende. Figur Fordeling af ønskede tidsrum for afholdelse af kursus for gennemførte kursister (680 respondenter). Ø n sket tidsrum fo r afholdelse af ku rset Formiddag 62,5% Eftermiddag 30,4% Aften 2,9% 4,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.20 viser, at flest kursister (62,5 %) ønsker at være på kursus om formiddagen, mens færrest af kursisterne ønsker at være på kursus om aftenen (2,9 %). 21

23 Grad af tilfredshed Figur Fordeling af grad af samlet tilfredshed med LÆR AT TACKLE kroniske smerter kurset for gennemførte kursister (680 respondenter): Samlet tilfredshed m e d ku rset Meget tilfreds 43,1% Tilfreds 41,6% Hverken tilfreds eller utilfreds 10,6% Utilfreds 2,6% Meget utilfreds 0,3% 1,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår af figur 4.21, at størstedelen af kursisterne samlet set er meget tilfredse med kurset (43,1 %). Næstflest kursister er tilfredse med kurset (41,6 %), mens færrest samlet set er meget utilfredse (0,3 %). 22

24 Transportform 5. TRANSPORT OG KENDSKAB TIL KURSET Alle gennemførte kursister blev spurgt ind til, hvorfra de havde kendskab til kurset, samt hvilken transportform de havde benyttet for at komme til kursusstedet. Følgende afsnit viser diagrammer over disse besvarelser. Figur 5.0. Fordeling af hvordan kursister er kommet til kursusstedet for gennemførte kursiser (680 respondenter). Respondenter havde mulighed for at angive flere svar. Tra nsportform til ku rsussted Kører selv i bil 65,0% Bliver kørt i bil af venner, familie el. lign. 10,3% I tog eller bus 9,6% På cykel 12,5% Til fods 10,1% Med handicapkørsel el. lign. 1,0% På knallert/ scooter/crosser 1,6% På anden måde 2,1% 1,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ud fra figur 5.0 kan det ses, at en stor del af kursisterne selv kører i bil til kursusstedet (65,0 %). Derudover er ca. 1/10 blevet kørt i bil af venner, familie el. lign (10,3 %), kommet med tog eller bus (9,3 %), kørt på cykel (12,5 %) eller er gået selv (10,1 %). Færrest kursister er kommet med handicapkørsel (1,0 %). 14 kursister har angivet at være kommet til kursussted på anden vis og har bl.a. angivet at være kørt med anden medkursist, med taxa og med flextrafik. 23

25 Kilde til kendskab til kurset Figur 5.1. Fordeling af hvordan kursister har fået kendskab til kurset for gennemførte kursister (680 respondenter). Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. Kursisters ke n dskab til ku rset Via en annonce i den lokale avis 39,6% Hos lægen 9,0% På hospitalet 1,8% Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 1,3% På kommunens jobcenter 24,3% På kommunens sundhedscenter /sundhedsafdeling 11,6% På kommunens hjemmeside 4,6% På hjemmesiden 1,5% På hjemmesiden 1,3% På biblioteket 0,9% Gennem ven/bekendt 7,9% Andet sted 11,6% 2,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 5.1 viser, at størstedelen af kursisterne har fået kendskab til kurset via en annonce i den lokale avis (39,6 %). Næstflest har fået kendskab til kurset på kommunens jobcenter (24,3 %), og færrest kursister har fået kendskab til kurset på biblioteket (0,9 %), hos privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut (1,3 %) eller på hjemmesiden (1,3 %). 79 kursister angiver at have fået kendskab til kurset andet sted. Svarene omfatter bl.a. på rehabiliteringsmøde/team (11,4 %), gennem sygdomsbekæmpende forening/organisation (8,9 %) og på arbejdspladsen (6,3 %). 24

26 Antal gange fraværende 6. FRAVÆR OG ÅRSAGER TIL FRAVÆR Følgende afsnit beskriver kursisters fravær og årsager til fravær. De spørgsmål, som kursisterne blev stillet, varierede alt efter, om de gennemførte eller faldt fra kurset. Derfor er følgende diagrammer delt op på gennemførte kursister (har deltaget i 4 eller flere moduler) og frafaldne kursister (har deltaget i 3 eller færre moduler) FRAVÆR BLANDT GENNEMFØRTE KURSISTER Figur 6.0. Fordeling af antal gange fraværende for gennemførte kursister (680 respondenter). Gennemførte ku rsisters a ntal f raværsgange f ra ku rset 0 gange 44,7% 1 gang 14,7% 2 gange 38,5% 2,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 6.0 kan det læses, at størstedelen af kursisterne (44,7 %) ikke har været fraværende til nogen kursusgange. 14,7 % af kursisterne har været fraværende til 1 kursusmodul, og 38,5 % har været fraværende til to kursusmoduler. 25

27 Årsag til fravær Figur 6.1. Fordeling af årsager til fravær for gennemførte kursister, der har været fraværende (376 respondenter 1 ). Respondenterne havde mulighed for at angive flere årsager til fravær. Årsager til f ravær Sygdom 49,7% Ferie 9,6% Jeg havde ikke tid 3,2% Jeg havde ingen transportmulighed 1,3% Jeg var for træt/uoplagt 6,4% Kurset levede ikke op til mine forventninger 0,0% Jeg skulle til lægen /hospitalet/til kontrol eller lignende 13,6% Tidspunktet for kurset, passede mig dårligt 1,6% Anden årsag 27,7% 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 6.1 viser, at knap halvdelen af de gennemførte kursisterne med fravær var fraværende pga. sygdom (49,7 %). Andre hyppige årsager til fravær blandt de gennemførte kursister var Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol el. lign. (13,6 %) og Ferie (9,6 %). Ingen kursister angav årsagen Kurset levede ikke op til mine forventninger, og ligeledes angav få kursister Jeg havde ingen transportmuligheder som årsag (1,3 %). 104 kursister angav anden årsag til fravær og svarene her omfatter bl.a. sygdom/dødsfald i omgangskreds (26,0 %), for mange smerter (20,2 %) og arbejde (9,6 %). 1 Dette tal stemmer ikke overens med antal fraværende fra tabel 5.1 (53,2 % svarende til 362 respondenter). Dette skyldes højst sandsynligt, at de ubesvarede fra tabel 5.1, som derfor ikke kan regnes for hverken at være fraværende eller ikke-fraværende, har valgt at svare på det næste spørgsmål om årsag til fravær, hvilket er det spørgsmål, der ligger til grund for tabel

28 Antal moduler deltaget 6.2. FRAVÆR BLANDT FRAFALDNE KURSISTER Figur 6.2. Fordeling af antal moduler kursisterne har deltaget i for frafaldne kursister (49 respondenter). Deltagelse fo r f rafaldne ku rsi ster 3 moduler 53,1% 2 moduler 12,2% 1 modul 26,5% 8,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 6.2 illustrerer, at størstedelen af de frafaldne kursister har deltaget i tre moduler (53,1 %) og færrest i to moduler (12,2 %). 27

29 Årsager til fravær Figur 6.3. Fordeling af fraværsårsager for frafaldne kursister (49 respondenter). Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. F rafaldne ku rsisters å rsage r til f ravær Jeg var for syg til at kunne deltage 40,8% Der var for lidt tid til at tale sammen 8,2% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 4,1% Kurset passede ikke til min situation 16,3% Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 14,3% Kurset gav mig ingen ny viden Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker 22,4% 24,5% Kurset levede ikke op til mine forventninger 18,4% Jeg havde ikke tid 10,2% Jeg havde ingen transportmulighed 2,0% Tidspunktet for kurset, passede mig dårligt 4,1% Anden årsag 51,0% 2,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 6.3 fremgår det, at 40,8 % af de frafaldne kursister har angivet Jeg var for syg til at deltage som årsag til fravær. Derudover er årsagerne Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker (24,5 %) og Kurset gav mig ingen ny viden (22,4 %) hyppigt angivne årsager til fravær blandt de frafaldne kursister. Færrest har angivet ikke at have transportmuligheder (2,0 %) og ikke at føle sig tilpas i gruppen (4,1 %). 25 kursister angiver anden årsag, hvilket bl.a. omfatter svar som sygdom/indlæggelse eller lignende (20,0 %) og manglende overskud til deltagelse (20,0 %). 28

30 Levede kurset op til forventninger? Figur 6.4. Fordeling af lyst til at deltage igen på kurset for frafaldne kursister (49 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Vil du deltage på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter igen, hvis du fik muligheden? Lyst til d e l tagelse i gen p å ku rset? Ja 34,7% Måske 42,9% Nej 12,2% 10,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 6.4 illustrerer, at størstedelen af de frafaldne kursister har angivet måske at ville deltage på kurset igen (42,9 %). Færrest har angivet ikke at ville deltage på kurset igen (12,2 %), og 34,7 % af de frafaldne kursister vil gerne deltage på kurset igen. 7. FORVENTNINGER TIL KURSET Figur 7.0. Forventninger til kurset ud fra evalueringer for gennemførte (680 respondenter) og frafaldne kursister (49 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Gennemførte Frafaldne Ja 42,9% 69,4% Nej 12,8% 28,6% Ved ikke 13,8% 18,4% 4,0% 10,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ud fra figur 7.0 kan det læses, at størstedelen af både de gennemførte og frafaldne kursister fandt, at kurset levede op til deres forventninger (hhv. 69,4 % og 42,9 %). Stort set lige mange af de gennemførte kursister har svaret Ved ikke (13,8 %) og Nej (12,8 %), mens flere blandt de frafaldne kursister har svaret Nej (28,6 %) end Ved ikke (18,4 %). De kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger, havde mulighed for at uddybe dette. Her fremhæves for lidt dialog mellem de deltagende kursister, for lidt tid/for overfladisk og for meget struktur/for stram plan. Andre kursister ønsker mere fagligt personale som sygeplejersker, psykologer osv., og nogle kursister var også positivt overraskede. 29

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole,

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Læsevejledning 4. 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5. 2.

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Læsevejledning 4. 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5. 2. Sundhedsprofil for Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 4 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5 2. Social kapital 21 3. Alkohol 37 4. Rygning

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

3.4 Planlægningsområde Midt

3.4 Planlægningsområde Midt 3.4 Planlægningsområde Midt I planlægningsområde Midt indgår kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre samt hospitalerne Gentofte og Herlev.

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere