EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Kursisternes baggrundsoplysninger Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshed med kurset og kursets organisering Kendskab og transport Fravær og årsager til fravær Sammenfatning

3 1. Introduktion I 2013 udbød 54 af landets kommuner kurset Lær at tackle kronisk sygdom, og i alt 626 borgere deltog på kurset. Heraf deltog 420 borgere på 4 eller flere kursusmoduler (gennemførte kursister), og de resterende 206 deltog på 3 eller færre kursusmoduler (frafaldne kursister). Dette svarer til en frafaldsprocent på 32,9 %. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at tackle kronisk sygdom. 75 ud af de 626 borgere indgår i projektet Model for netværksdannelse, som evalueres af COWI, hvorfor de ikke er med i denne evaluering. Dvs. at i alt 551 borgere havde mulighed for at indgå i denne evaluering. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 337 gennemførte og 54 frafaldne kursister ud af de i alt 551 kursister har besvaret et spørgeskema. Det svarer til en svarprocent på 71,0 %. Svarprocenten for gennemførte er 91,1 %, mens den for de frafaldne er 29,8 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer og rapporten viser både data for gennemførte og frafaldne kursister. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 2

4 2. Kursisternes baggrundsoplysninger Køn Figur 2.1. Fordeling af køn for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Mand 22,3% 29,6% Kvinde 68,5% 75,7% 2,1% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 2.1 viser, at størstedelen af de gennemførte (75,7 %) og frafaldne kursister (68,5 %) er kvinder. Ligeledes fremgår det, at andelen af mænd er lidt større blandt de frafaldne (29,6 %) sammenlignet med de gennemførte (22,3 %). Alder Figur 2.2. Fordeling af alder for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Over 80 år 2,7% 2,0% år 9,8% 13,7% år år 24,1% 25,5% 23,5% 29,9% år 19,2% 23,5% år 11,6% 11,8% år under 21 år 2,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 3

5 Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 55,6 år, mens gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 56,8 år. Af figur 2.2 fremgår det, at aldersfordelingen for de gennemførte og frafaldne kursister er nogenlunde ens. Den største aldersgruppe for gennemførte kursister er de årige (29,9 %), mens den største aldersgruppe for frafaldne kursister er de årige (25,5 %). Civilstatus Figur 2.3. Fordeling af civilstatus for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Enke/enkemand 8,0% 5,6% Enlig/single Fraskilt/separeret 11,9% 16,3% 16,7% 18,5% Gift/samlevende 55,6% 61,1% 2,7% 3,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 2.3 viser, at størstedelen af kursisterne for begge grupper er gift/samlevende (61,1 % for de gennemførte og 55,6 % for de frafaldne kursister). Den næststørste gruppe for gennemførte kursister er enlige/singler (16,3 %), mens den næststørste gruppe for frafaldne kursister er fraskilte/separerede (18,5 %). Etnisk baggrund Figur 2.4. Fordeling af etnisk baggrund for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Dansk 92,3% 88,9% Anden etnisk baggrund end dansk 5,6% 9,3% 2,1% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

6 Figur 2.4 illustrerer, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (92,3 % for de gennemførte og 88,9 % for de frafaldne kursister). Procentdelen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør 5,6 % for de gennemførte kursister og 9,3 % for de frafaldne kursister. Der var i alt 24 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Tyrkiet, Thailand, Sverige, Pakistan, USA, Norge, Finland, Algeriet, Grønland, Libanon og Brasilien. Derudover angav nogle kursister, at deres etniske baggrund var arabisk. Uddannelse Figur 2.5. Fordeling af uddannelsesbaggrund for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Lang videregående uddannelse 3,6% 7,4% Mellemlang videregående uddannelse 20,4% 28,5% Kort videregående uddannelse 20,5% 20,4% Erhvervsuddannelse 19,3% 24,1% HH/Studentereksamen/HF 2,7% 1,9% EFG/HG/Teknisk skole 2,1% 1,9% Folkeskole/mellemskole/realeksamen 18,5% 21,4% 2,1% 5,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Størstedelen af de gennemførte kursister har en mellemlang videregående uddannelse (28,5 %). De næststørste uddannelsesgrupper blandt de gennemførte kursister er folkeskole/mellemskole/realeksamen (21,4 %), kort videregående uddannelse (20,5 %) og erhvervsuddannelse (19,3 %). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe erhvervsuddannelse (24,1 %). Efterfølgende fordeler de frafaldne kursister sig på mellemlang videregående uddannelse (20,4 %), kort videregående uddannelse (20,4 %) og folkeskole/mellemskole/realeksamen (18,5 %) (figur 2.5). 5

7 Beskæftigelse Figur 2.6. Fordeling af beskæftigelse for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennmførte Frafaldne Kontanthjælpsmodtager 6,8% 9,3% Revalidering Efterløn Jobtræning 1,2% 1,9% 1,8% 5,3% Folkepensionist 22,3% 27,8% Jobsøgende 5,3% Førtidspensionist 21,4% 25,9% Flexjob 8,0% 7,4% Sygemeldt 15,1% 13,0% I arbejde 5,6% 7,4% Under uddannelse 0,9% Anden beskæftigelse 5,6% 7,4% 0,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 2.6 fremgår det, at de største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne er folkepensionist (22,3 % for de gennemførte og 27,8 % for de frafaldne kursister) og førtidspensionist (21,4 % for de gennemførte og 25,9 % for de frafaldne kursister). Herefter følger sygemeldt (15,1 % for de gennemførte og 13,0 % for de frafaldne kursister). De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. De kursister, der satte kryds i anden beskæftigelse havde mulighed for at angive hvilken. Kursisterne angav: selvstændig, hjemmegående, skånejob og delvist sygemeldt. 6

8 Deltagelse på kurset som del af en jobplan Figur 2.7. Fordeling af deltagelse som del af en jobplan for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Nej 89,6% 94,4% Ja 8,9% 5,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 2.7 viser, at 8,9 % af de gennemførte og 5,6 % af de frafaldne deltog på kurset som del af en jobplan. Årsag til deltagelse på kurset Figur 2.8. Fordeling af årsag til deltagelse for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Er pårørende til en med kronisk sygdom Har kronisk sygdom og er pårørende 4,2% 3,7% 5,3% 3,7% Har kronisk sygdom 89,9% 92,6% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Langt størstedelen af både de gennemførte (89,9 %) og frafaldne (92,6 %) kursister deltog på kurset, fordi de selv havde en kronisk sygdom. Andelen af pårørende til en med kronisk sygdom udgjorde således en lille del af det samlede antal kursister (4,2 % for de gennemførte og 3,7 % af de frafaldne kursister) (figur 2.8). 7

9 Langvarige/kroniske sygdomme Tabel 2.1 Fordeling af sygdomme for gennemførte (323 respondenter) og frafaldne (52 respondenter) kursister (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Gennemførte % (antal) Frafaldne % (antal) Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Ryg-nakkelidelser 30,0 (97) 38,5 (20) Gigt 34,1 (110) 30,8 (16) Fibromyalgi 13,6 (44) 5,8 (3) Piskesmæld 2,5 (8) 5,8 (3) Bindevævssygdom 0,6 (2) 3,8 (2) Knogleskørhed 8,4 (27) 9,6 (5) Nervesystemet Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 5,3 (17) 1,9 (1) Kronisk hovedpine og migræne 1,9 (6) 1,9 (1) Nervebetændelse 0,9 (3) 0,0 (0) Parkinson 2,2 (7) 3,8 (2) Andre nervesygdomme 3,4 (11) 7,7 (4) Sygdomme i kredsløbsorganer Blodprop 3,1 (10) 17,3 (9) Blodtryksforhøjelse 0,9 (3) 0,0 (0) Hjertekarsygdom 9,0 (29) 9,6 (5) Medfødte misdannelser Medfødte misdannelser 1,2 (4) 9,6 (5) Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Stofskiftesygdom 1,2 (4) 0 (0) Sukkersyge 10,8 (35) 9,6 (5) Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 0,9 (3) 3,8 (2) Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser Psykiske lidelser som følge af hjerneskade, hjernedysfunktion eller legemlig sygdom 0,6 (2) 1,9 (1) Psykisk lidelse 12,1 (39) 13,5 (7) Sygdomme i fordøjelsesorganer Crohns sygdom 1,5 (5) 1,9 (1) Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 2,5 (8) 0,0 (0) Kræft Kræft 7,4 (24) 3,8 (2) Sygdom i åndedrætsorganer Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 3,4 (11) 1,9 (1) Lungesygdom/KOL 12,7 (41) 9,6 (5) Astma/allergi 12,7 (41) 15,4 (8) Anden sygdom Anden sygdom 4,6 (15) 5,8 (3) 1,5 (5) 0 (0) Det fremgår af tabel 2.1, at de gennemførte og frafaldne kursisters sygdomsbaggrund fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier. De største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er ryg-nakkelidelser (30,0 % for de gennemførte og 38,5 % for de frafaldne kursister) og gigt (34,1 % for de gennemførte og 30,8 % for de frafaldne kursister). Kategorien anden sygdom dækker over kursister, der endnu ikke har fået stillet en diagnose, mén efter operation, tinnitus, svært dårligt syn og medfødte lidelser som fx lammelse. 8

10 Varighed af sygdom Figur 2.9. Fordeling af sygdomsvarighed for gennemførte (323 respondenter) og frafaldne (52 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Hvor længe har du haft en kronisk sygdom? Gennemførte Frafaldne Mere end 10 år 30,8% 44,6% 6 til 10 år 22,6% 19,2% 1 til 5 år 28,2% 48,1% Mindre end 1 år 3,7% 1,9% 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det fremgår af figur 2.9, at kun et fåtal af kursisterne (3,7 % for de gennemførte og 1,9 % for de frafaldne kursister) har haft en langvarig/kronisk sygdom i mindre end et år. Blandt de gennemførte har størstedelen haft en langvarig/kronisk sygdom i mere end 10 år (44,6 %), mens størstedelen blandt de frafaldne har haft en langvarig/kronisk lidelse i 1-5 år (48,1 %). 9

11 3. Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Dette afsnit omhandler kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset. Afsnittet er udelukkende baseret på evalueringer fra de gennemførte kursister, da de frafaldne kursister ikke er blevet spurgt ind til dette. 3.1 Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 19 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Deres besvarelser illustreres i det følgende. Figur 3.1. Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig (337 respondenter). 17,2% 56,7% 20,8% Ikke relevant 3,6% 0,9% 0,3% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.1 fremgår det, at 73,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.2. Jeg har lært at arbejde med problemløsning (337 respondenter). 19,9% 61,7% 13,1% Ikke relevant 1,2% 1,5% 0,9% 1,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 3.2 fremgår det, at 81,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 10

12 Figur 3.3. Jeg har lært at anvende forskellige teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning). (337 respondenter). 23,1% 58,2% 13,6% Ikke relevant 1,5% 1,5% 0,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3.3 viser, at 81,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.4. Jeg har fået sundere madvaner (337 respondenter). 8,3% 24,0% 40,9% 10,7% 3,0% Ikke relevant 5,6% 7,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 3.4 illustrerer, at 32,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 11

13 Figur 3.5. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom (337 respondenter). 8,0% 27,0% 16,6% 1,8% 1,5% Ikke relevant 19,9% 25,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 3.5 fremgår det, at 35 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.6. Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser) (337 respondenter). 13,4% 46,9% 27,3% Ikke relevant 3,6% 3,0% 2,1% 3,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.6 viser, at 60,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 12

14 Figur 3.7 Jeg er begyndt at bevæge mig mere (337 respondenter). 13,9% 31,8% 35,0% 8,9% Ikke relevant 3,6% 2,7% 4,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Det fremgår af figur 3.7, at 45,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 12,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.8. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle (337 respondenter). 8,0% 27,3% 48,1% Ikke relevant 3,9% 2,7% 6,2% 3,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.8 viser, at 35,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,6 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 13

15 Figur 3.9. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner (337 respondenter). 10,1% 40,1% 38,9% Ikke relevant 3,3% 1,5% 3,3% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Det fremgår af figur 3.9, at 50,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,8 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset (337 respondenter). 41,2% 51,6% 5,0% 0,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.10 viser, at 92,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 14

16 Figur Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde (337 respondenter). 49,6% 40,9% 5,6% 0,3% 2,1% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.11 viser, at 90,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset (337 respondenter). 48,4% 38,9% 6,8% 1,8% 1,2% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.12 fremgår det, at 87,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,0 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 15

17 Figur Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom (337 respondenter). 54,9% 36,5% 5,9% 1,2% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.13 viser, at 91,4 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 1,2 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Indholdet i kurset var meget relevant for min situation (337 respondenter). 29,7% 51,0% 12,5% 2,4% 1,2% 3,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.14 illustrerer, at 80,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 16

18 Figur Instruktørerne var dygtige og velforberedte (337 respondenter). 56,1% 33,8% 5,9% 1,8% 0,3% 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.15 viser, at 89,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,1 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset (337 respondenter). 44,5% 46,6% 5,9% 0,6% 0,3% 2,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.16 viser, at 91,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,9 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 17

19 Figur Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne (337 respondenter). 46,0% 39,8% 8,6% 0,9% 2,4% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår af figur 3.17, at 85,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset (337 respondenter). 44,8% 48,4% 5,0% 0,3% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.18 viser, at 93,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,3 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 18

20 Figur Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt (337 respondenter). 52,5% 35,6% 6,8% 1,2% 1,2% 2,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.19 viser, at 88,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 3.2 Tilfredshed med kurset og kursets organisering De kursister, der havde gennemført kurset, blev ligeledes spurgt ind til deres tilfredshed med kurset og kursets organisering. Deres besvarelser fremgår i det følgende. Figur Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet? (337 respondenter). Meget tilfreds 33,8% Tilfreds 47,5% Hverken tilfreds eller utilfreds 8,9% Utilfreds Meget utilfreds 3,3% 3,0% 3,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.20 viser, at 81,3 % er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet, mens 6,3 % er meget utilfredse eller utilfredse med kursuslokalet. 19

21 Figur Var du tilfreds med det tidspunkt, kurset blev afholdt på? (337 respondenter). Ja 83,4% Nej 11,9% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 3.21 viser, at 83,4 % var tilfredse med det tidspunkt, kurset blev afholdt på, mens 11,9 % ikke var tilfredse med det tidspunkt, kurset blev afholdt på. Figur I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus? (337 respondenter). Formiddag 52,5% Eftermiddag 40,1% Aften 2,7% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.22 viser, at 52,5 % helst vil på kursus om formiddagen, 40,1 % helst vil om eftermiddagen, mens 2,7 % ønsker, at kurset afholdes om aftenen. Figur Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at leve med kronisk sygdom? (337 respondenter). Meget tilfreds 48,7% Tilfreds 39,8% Hverken tilfreds eller utilfreds 6,8% Utilfreds Meget utilfreds 1,8% 0,6% 2,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.23 fremgår det, at 88,5 % af kursisterne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med kurset Lær at tackle kronisk sygdom. 6,8 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 2,4 % angiver, at de er meget utilfredse eller utilfredse med kurset. 20

22 4. Kendskab og transport Alle gennemførte kursister blev spurgt ind til, hvorfra de havde kendskab til kurset, samt hvilken transportfrom de havde benyttet for at komme til kursusstedet. Figur 4.1. Fordeling af transportform til kurset for gennemførte kursister (337 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Jeg kører selv i bil 59,3% Jeg kører på knallert/scooter/crosser 1,2% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende Jeg kører i tog eller bus Jeg cykler Jeg går 9,2% 10,4% 12,8% 13,1% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende På anden måde, angiv hvilken 2,4% 2,1% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.1 viser, at stort set alle kursister selv transporterer sig til kursusstedet, og størstedelen kommer i bil (59,3 %). Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset sammen med anden kursist eller med taxa. 21

23 Figur 4.2. Fordeling af kilde til kendskab til kurset for gennemførte kursister (337 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Via en annonce i den lokale avis 45,1% Hos lægen 8,6% På hospitalet Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 2,7% 2,7% På kommunens jobcenter På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling 11,0% 10,1% På kommunens hjemmeside På hjemmesiden På hjemmesiden På biblioteket 3,3% 0,3% 0,6% 0,9% Gennem en ven/bekendt 8,3% Andet sted 14,5% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Den hyppigste kilde til kendskab til kurset er via annonce i den lokale avis (45,1 %), og den næsthyppigste kilde er kommunens jobcenter (11,0 %). 14,5 % af kursisterne angav, at de havde fået kendskab til kurset fra andet sted, og størsteparten af disse havde fået kendskab gennem sygdomsbekæmpende foreninger, sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Andre har fået kendskab til kurset via avis/magasin, apotek, eller ved deltagelse på andre kursusforløb. Enkelte har opnået kendskab til kurset via psykolog, fysioterapeut eller sygeplejerske (figur 4.2). 22

24 5. Fravær og årsager til fravær De spørgsmål, som kursisterne blev stillet, varierede alt efter, om de gennemførte eller faldt fra kurset. Både gennemførte og frafaldne kursister blev spurgt ind til fravær og årsag til fraværd. Deres besvarelser er opsummeret i det følgende. Figur 5.1. Fordeling af fravær for gennemførte kursister (337 respondenter). Respondenterne blev spurgt: Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang 37,4% Ja - 2 gange 15,1% Nej 45,7% 1,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.1 viser, at 37,4 % har haft fravær i forbindelse med kurset én gang i løbet af de 6 moduler, mens 45,7 % ikke har haft fravær i løbet af kurset. Figur 5.2. Fordeling af fraværsårsager for gennemførte kursister (183 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Sygdom 44,8% Ferie 12,0% Jeg havde ikke tid 4,4% Jeg havde ingen transportmulighed 0,5% Jeg var for træt/uoplagt 9,8% Kurset levede ikke op til mine forventninger 0,5% Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol e.l. 19,7% Tidspunktet passede mig dårligt 0,5% Anden årsag 21,9% 5,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Den hyppigste årsag til fravær er sygdom (44,8 %), mens den næst-hyppigste årsag er, at kursisterne skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende (19,7 %). 21,9 % af kursisterne havde angivet anden årsag, og disse havde ikke deltaget pga. for mange smerter eller arbejdsrelaterede forhold. 23

25 Andre kursister angav, at de ikke deltog på grund af sociale begivenheder i familien (fødselsdage), dødsfald i familien eller pasningsproblemer i forbindelse med syge børn og ægtefæller (figur 5.2). Figur 5.3. Fordeling af deltagelse for frafaldne kursister. (52 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Hvor mange moduler har du deltaget i? 1 modul 30,8% 2 moduler 26,9% 3 moduler 42,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 5.3 viser, at 42,3 % af de frafaldne kursister har deltaget i 3 moduler. 26,9 % har deltaget i 2 moduler, og 30,8 % har deltaget i 1 modul. Figur 5.4. Fordeling af fraværsårsager for frafaldne kursister (52 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Jeg var for syg til at kunne deltage 44,2% Jeg havde ikke tid 11,5% Kurset levede ikke op til mine forventninger 28,8% Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere Kurset gav mig ingen ny viden Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder Kurset passede ikke til min situation 19,2% 21,2% 19,2% 23,1% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen Der var for lidt tid til at tale sammen Jeg havde ingen transportmulighed Tidspunktet passede mig dårligt. 3,8% 3,8% 1,9% 5,8% Anden årsag 44,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.4 viser, at de hyppigste årsager til fravær var, at kursisterne var for syge til at kunne deltage (44,2 %), at kurset ikke levede op til deres forventninger (28,8 %), eller at kurset ikke passede til deres situation (23,1 %). Kursister, der angiver anden årsag, uddybede dette og angav smerter eller jobtræning som årsag til fravær. 24

26 Figur 5.5. Fordeling af lyst til at deltage på kurset igen for frafaldne kursister (52 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Vil du deltage i kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis du fik tilbudt muligheden? Ja 17,3% Nej 38,5% Måske 44,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Alle frafaldne kursister blev spurgt ind til, om de vil deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden. 17,3 % angiver, at de gerne vil deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden, mens 38,5 % ikke er interesserede i at deltage igen (figur 5.5). De kursister, der angav, at de gerne ville eller måske gerne ville deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, udtrykker som årsag hertil, at de gerne vil have et bedre udbytte af kursusmaterialet, indhente den tabte information og være sammen med andre i samme situation. Andre kursister nævner, at de vil kunne få et større udbytte af kurset, når deres sygdom er mere fremskreden. Figur 5.6. Forventningsafstemning for gennemførte (336 respondenter) og frafaldne (53 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Gennemførte Frafaldne Ja 43,4% 72,3% Nej 9,2% 35,8% 5,1% 1,9% Ved ikke 13,4% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 5.6 viser, at 72,3 % af de gennemførte og 43,2 % af de frafaldne kursister oplevede, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Der var således en større andel af de gennemførte end af de frafaldne kursister, der syntes, at kurset levede op til deres forventninger. De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger havde mulighed for at uddybe dette. Her fremhæves det, at de var overraskede over kursets faste 25

27 tidsplan, hvilket bevirkede, at der ikke var nok tid til samtale, problemløsning og erfaringsudveksling mellem kursisterne. Andre kursister nævner, at der var for meget oplæsning fra manualen og for lidt tid til besvarelse af spørgsmål. Derudover giver kursister blandt både de gennemførte og frafaldne udtryk for, at der burde være et mere personligt rettet fokus på den enkelte kursist. Endvidere mener andre kursister, at kurset ikke passede til deres situation, og at de kom til at føle sig mere syge. 26

28 6. Sammenfatning I 2013 deltog 626 borgere fra 52 af landets kommuner på kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Evalueringen af kurset viser, at ca. ¾ af kursisterne var kvinder, og at flest kursister var mellem 51 og 70 år. Derudover havde ca. ¾ af kursisterne en kort uddannelse eller et lavere uddannelsesniveau (kort videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, HH/studentereksamen/HF, EFG/HG/teknisk skole, folkeskole/mellemskole/realeksamen). De største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne var folkepensionister og førtidspensionister, og mindre end en tiendedel af kursisterne havde en anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes viser evalueringen, at der ikke er nogle markante sociodemografiske forskelle, når de gennemførte kursister sammenlignes med de frafaldne. Næsten alle deltog på kurset, fordi de selv havde en kronisk sygdom, og størstedelen af disse led af sygdomme som ryg-nakkelidelser og gigt. Det varierede, hvor længe kursisterne havde levet med deres sygdom, men der sås en tendens til, at de gennemførte havde levet længere med deres sygdom sammenlignet med de frafaldne. Endvidere angav ca. hver 8. kursist, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. De kursister, der havde gennemført kurset blev spurgt til deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af kursisterne var meget tilfredse med kurset og oplevede, at de havde fået et stort udbytte. Halvdelen eller flere af kursisterne var enige eller i høj grad enige i en række positive udsagn om kurset. Fx syntes størstedelen af kursisterne, at det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom, at svære emner blev håndteret godt af instruktørerne, og at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Til udsagnene Jeg har fået sundere madvaner, Jeg er begyndt at bevæge mig mere og Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle, angav knap halvdelen, at de var enige eller i høj grad enige. 9 ud af 10 af kursisterne var meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Størstedelen af kursisterne havde kendskab til kurset via annonce i lokalavisen. Den hyppigste årsag til fravær for både gennemførte og frafaldne kursister var sygdom. Endvidere blev begge grupper spurgt ind til, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Næsten ¾ af de gennemførte kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger, mens knap halvdelen af de frafaldne kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger. 27

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag

Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag En evaluering af kursusforløb for nydiagnosticerede leddegigtpatienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Gigtforeningens

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Marie Overbye og Ulrik Wagner 1 Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere