EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Kursisternes baggrundsoplysninger Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshed med kurset og kursets organisering Kendskab og transport Fravær og årsager til fravær Sammenfatning

3 1. Introduktion I 2013 udbød 54 af landets kommuner kurset Lær at tackle kronisk sygdom, og i alt 626 borgere deltog på kurset. Heraf deltog 420 borgere på 4 eller flere kursusmoduler (gennemførte kursister), og de resterende 206 deltog på 3 eller færre kursusmoduler (frafaldne kursister). Dette svarer til en frafaldsprocent på 32,9 %. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at tackle kronisk sygdom. 75 ud af de 626 borgere indgår i projektet Model for netværksdannelse, som evalueres af COWI, hvorfor de ikke er med i denne evaluering. Dvs. at i alt 551 borgere havde mulighed for at indgå i denne evaluering. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 337 gennemførte og 54 frafaldne kursister ud af de i alt 551 kursister har besvaret et spørgeskema. Det svarer til en svarprocent på 71,0 %. Svarprocenten for gennemførte er 91,1 %, mens den for de frafaldne er 29,8 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer og rapporten viser både data for gennemførte og frafaldne kursister. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 2

4 2. Kursisternes baggrundsoplysninger Køn Figur 2.1. Fordeling af køn for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Mand 22,3% 29,6% Kvinde 68,5% 75,7% 2,1% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 2.1 viser, at størstedelen af de gennemførte (75,7 %) og frafaldne kursister (68,5 %) er kvinder. Ligeledes fremgår det, at andelen af mænd er lidt større blandt de frafaldne (29,6 %) sammenlignet med de gennemførte (22,3 %). Alder Figur 2.2. Fordeling af alder for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Over 80 år 2,7% 2,0% år 9,8% 13,7% år år 24,1% 25,5% 23,5% 29,9% år 19,2% 23,5% år 11,6% 11,8% år under 21 år 2,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 3

5 Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 55,6 år, mens gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 56,8 år. Af figur 2.2 fremgår det, at aldersfordelingen for de gennemførte og frafaldne kursister er nogenlunde ens. Den største aldersgruppe for gennemførte kursister er de årige (29,9 %), mens den største aldersgruppe for frafaldne kursister er de årige (25,5 %). Civilstatus Figur 2.3. Fordeling af civilstatus for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Enke/enkemand 8,0% 5,6% Enlig/single Fraskilt/separeret 11,9% 16,3% 16,7% 18,5% Gift/samlevende 55,6% 61,1% 2,7% 3,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 2.3 viser, at størstedelen af kursisterne for begge grupper er gift/samlevende (61,1 % for de gennemførte og 55,6 % for de frafaldne kursister). Den næststørste gruppe for gennemførte kursister er enlige/singler (16,3 %), mens den næststørste gruppe for frafaldne kursister er fraskilte/separerede (18,5 %). Etnisk baggrund Figur 2.4. Fordeling af etnisk baggrund for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Dansk 92,3% 88,9% Anden etnisk baggrund end dansk 5,6% 9,3% 2,1% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

6 Figur 2.4 illustrerer, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (92,3 % for de gennemførte og 88,9 % for de frafaldne kursister). Procentdelen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør 5,6 % for de gennemførte kursister og 9,3 % for de frafaldne kursister. Der var i alt 24 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Tyrkiet, Thailand, Sverige, Pakistan, USA, Norge, Finland, Algeriet, Grønland, Libanon og Brasilien. Derudover angav nogle kursister, at deres etniske baggrund var arabisk. Uddannelse Figur 2.5. Fordeling af uddannelsesbaggrund for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Lang videregående uddannelse 3,6% 7,4% Mellemlang videregående uddannelse 20,4% 28,5% Kort videregående uddannelse 20,5% 20,4% Erhvervsuddannelse 19,3% 24,1% HH/Studentereksamen/HF 2,7% 1,9% EFG/HG/Teknisk skole 2,1% 1,9% Folkeskole/mellemskole/realeksamen 18,5% 21,4% 2,1% 5,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Størstedelen af de gennemførte kursister har en mellemlang videregående uddannelse (28,5 %). De næststørste uddannelsesgrupper blandt de gennemførte kursister er folkeskole/mellemskole/realeksamen (21,4 %), kort videregående uddannelse (20,5 %) og erhvervsuddannelse (19,3 %). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe erhvervsuddannelse (24,1 %). Efterfølgende fordeler de frafaldne kursister sig på mellemlang videregående uddannelse (20,4 %), kort videregående uddannelse (20,4 %) og folkeskole/mellemskole/realeksamen (18,5 %) (figur 2.5). 5

7 Beskæftigelse Figur 2.6. Fordeling af beskæftigelse for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennmførte Frafaldne Kontanthjælpsmodtager 6,8% 9,3% Revalidering Efterløn Jobtræning 1,2% 1,9% 1,8% 5,3% Folkepensionist 22,3% 27,8% Jobsøgende 5,3% Førtidspensionist 21,4% 25,9% Flexjob 8,0% 7,4% Sygemeldt 15,1% 13,0% I arbejde 5,6% 7,4% Under uddannelse 0,9% Anden beskæftigelse 5,6% 7,4% 0,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 2.6 fremgår det, at de største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne er folkepensionist (22,3 % for de gennemførte og 27,8 % for de frafaldne kursister) og førtidspensionist (21,4 % for de gennemførte og 25,9 % for de frafaldne kursister). Herefter følger sygemeldt (15,1 % for de gennemførte og 13,0 % for de frafaldne kursister). De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. De kursister, der satte kryds i anden beskæftigelse havde mulighed for at angive hvilken. Kursisterne angav: selvstændig, hjemmegående, skånejob og delvist sygemeldt. 6

8 Deltagelse på kurset som del af en jobplan Figur 2.7. Fordeling af deltagelse som del af en jobplan for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Nej 89,6% 94,4% Ja 8,9% 5,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 2.7 viser, at 8,9 % af de gennemførte og 5,6 % af de frafaldne deltog på kurset som del af en jobplan. Årsag til deltagelse på kurset Figur 2.8. Fordeling af årsag til deltagelse for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Er pårørende til en med kronisk sygdom Har kronisk sygdom og er pårørende 4,2% 3,7% 5,3% 3,7% Har kronisk sygdom 89,9% 92,6% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Langt størstedelen af både de gennemførte (89,9 %) og frafaldne (92,6 %) kursister deltog på kurset, fordi de selv havde en kronisk sygdom. Andelen af pårørende til en med kronisk sygdom udgjorde således en lille del af det samlede antal kursister (4,2 % for de gennemførte og 3,7 % af de frafaldne kursister) (figur 2.8). 7

9 Langvarige/kroniske sygdomme Tabel 2.1 Fordeling af sygdomme for gennemførte (323 respondenter) og frafaldne (52 respondenter) kursister (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Gennemførte % (antal) Frafaldne % (antal) Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Ryg-nakkelidelser 30,0 (97) 38,5 (20) Gigt 34,1 (110) 30,8 (16) Fibromyalgi 13,6 (44) 5,8 (3) Piskesmæld 2,5 (8) 5,8 (3) Bindevævssygdom 0,6 (2) 3,8 (2) Knogleskørhed 8,4 (27) 9,6 (5) Nervesystemet Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 5,3 (17) 1,9 (1) Kronisk hovedpine og migræne 1,9 (6) 1,9 (1) Nervebetændelse 0,9 (3) 0,0 (0) Parkinson 2,2 (7) 3,8 (2) Andre nervesygdomme 3,4 (11) 7,7 (4) Sygdomme i kredsløbsorganer Blodprop 3,1 (10) 17,3 (9) Blodtryksforhøjelse 0,9 (3) 0,0 (0) Hjertekarsygdom 9,0 (29) 9,6 (5) Medfødte misdannelser Medfødte misdannelser 1,2 (4) 9,6 (5) Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Stofskiftesygdom 1,2 (4) 0 (0) Sukkersyge 10,8 (35) 9,6 (5) Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 0,9 (3) 3,8 (2) Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser Psykiske lidelser som følge af hjerneskade, hjernedysfunktion eller legemlig sygdom 0,6 (2) 1,9 (1) Psykisk lidelse 12,1 (39) 13,5 (7) Sygdomme i fordøjelsesorganer Crohns sygdom 1,5 (5) 1,9 (1) Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 2,5 (8) 0,0 (0) Kræft Kræft 7,4 (24) 3,8 (2) Sygdom i åndedrætsorganer Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 3,4 (11) 1,9 (1) Lungesygdom/KOL 12,7 (41) 9,6 (5) Astma/allergi 12,7 (41) 15,4 (8) Anden sygdom Anden sygdom 4,6 (15) 5,8 (3) 1,5 (5) 0 (0) Det fremgår af tabel 2.1, at de gennemførte og frafaldne kursisters sygdomsbaggrund fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier. De største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er ryg-nakkelidelser (30,0 % for de gennemførte og 38,5 % for de frafaldne kursister) og gigt (34,1 % for de gennemførte og 30,8 % for de frafaldne kursister). Kategorien anden sygdom dækker over kursister, der endnu ikke har fået stillet en diagnose, mén efter operation, tinnitus, svært dårligt syn og medfødte lidelser som fx lammelse. 8

10 Varighed af sygdom Figur 2.9. Fordeling af sygdomsvarighed for gennemførte (323 respondenter) og frafaldne (52 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Hvor længe har du haft en kronisk sygdom? Gennemførte Frafaldne Mere end 10 år 30,8% 44,6% 6 til 10 år 22,6% 19,2% 1 til 5 år 28,2% 48,1% Mindre end 1 år 3,7% 1,9% 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det fremgår af figur 2.9, at kun et fåtal af kursisterne (3,7 % for de gennemførte og 1,9 % for de frafaldne kursister) har haft en langvarig/kronisk sygdom i mindre end et år. Blandt de gennemførte har størstedelen haft en langvarig/kronisk sygdom i mere end 10 år (44,6 %), mens størstedelen blandt de frafaldne har haft en langvarig/kronisk lidelse i 1-5 år (48,1 %). 9

11 3. Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Dette afsnit omhandler kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset. Afsnittet er udelukkende baseret på evalueringer fra de gennemførte kursister, da de frafaldne kursister ikke er blevet spurgt ind til dette. 3.1 Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 19 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Deres besvarelser illustreres i det følgende. Figur 3.1. Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig (337 respondenter). 17,2% 56,7% 20,8% Ikke relevant 3,6% 0,9% 0,3% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.1 fremgår det, at 73,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.2. Jeg har lært at arbejde med problemløsning (337 respondenter). 19,9% 61,7% 13,1% Ikke relevant 1,2% 1,5% 0,9% 1,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 3.2 fremgår det, at 81,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 10

12 Figur 3.3. Jeg har lært at anvende forskellige teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning). (337 respondenter). 23,1% 58,2% 13,6% Ikke relevant 1,5% 1,5% 0,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3.3 viser, at 81,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.4. Jeg har fået sundere madvaner (337 respondenter). 8,3% 24,0% 40,9% 10,7% 3,0% Ikke relevant 5,6% 7,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 3.4 illustrerer, at 32,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 11

13 Figur 3.5. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom (337 respondenter). 8,0% 27,0% 16,6% 1,8% 1,5% Ikke relevant 19,9% 25,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 3.5 fremgår det, at 35 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.6. Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser) (337 respondenter). 13,4% 46,9% 27,3% Ikke relevant 3,6% 3,0% 2,1% 3,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.6 viser, at 60,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 12

14 Figur 3.7 Jeg er begyndt at bevæge mig mere (337 respondenter). 13,9% 31,8% 35,0% 8,9% Ikke relevant 3,6% 2,7% 4,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Det fremgår af figur 3.7, at 45,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 12,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.8. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle (337 respondenter). 8,0% 27,3% 48,1% Ikke relevant 3,9% 2,7% 6,2% 3,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.8 viser, at 35,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,6 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 13

15 Figur 3.9. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner (337 respondenter). 10,1% 40,1% 38,9% Ikke relevant 3,3% 1,5% 3,3% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Det fremgår af figur 3.9, at 50,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,8 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset (337 respondenter). 41,2% 51,6% 5,0% 0,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.10 viser, at 92,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 14

16 Figur Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde (337 respondenter). 49,6% 40,9% 5,6% 0,3% 2,1% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.11 viser, at 90,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset (337 respondenter). 48,4% 38,9% 6,8% 1,8% 1,2% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.12 fremgår det, at 87,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,0 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 15

17 Figur Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom (337 respondenter). 54,9% 36,5% 5,9% 1,2% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.13 viser, at 91,4 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 1,2 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Indholdet i kurset var meget relevant for min situation (337 respondenter). 29,7% 51,0% 12,5% 2,4% 1,2% 3,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.14 illustrerer, at 80,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 16

18 Figur Instruktørerne var dygtige og velforberedte (337 respondenter). 56,1% 33,8% 5,9% 1,8% 0,3% 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.15 viser, at 89,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,1 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset (337 respondenter). 44,5% 46,6% 5,9% 0,6% 0,3% 2,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.16 viser, at 91,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,9 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 17

19 Figur Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne (337 respondenter). 46,0% 39,8% 8,6% 0,9% 2,4% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår af figur 3.17, at 85,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset (337 respondenter). 44,8% 48,4% 5,0% 0,3% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.18 viser, at 93,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,3 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 18

20 Figur Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt (337 respondenter). 52,5% 35,6% 6,8% 1,2% 1,2% 2,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.19 viser, at 88,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 3.2 Tilfredshed med kurset og kursets organisering De kursister, der havde gennemført kurset, blev ligeledes spurgt ind til deres tilfredshed med kurset og kursets organisering. Deres besvarelser fremgår i det følgende. Figur Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet? (337 respondenter). Meget tilfreds 33,8% Tilfreds 47,5% Hverken tilfreds eller utilfreds 8,9% Utilfreds Meget utilfreds 3,3% 3,0% 3,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.20 viser, at 81,3 % er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet, mens 6,3 % er meget utilfredse eller utilfredse med kursuslokalet. 19

21 Figur Var du tilfreds med det tidspunkt, kurset blev afholdt på? (337 respondenter). Ja 83,4% Nej 11,9% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 3.21 viser, at 83,4 % var tilfredse med det tidspunkt, kurset blev afholdt på, mens 11,9 % ikke var tilfredse med det tidspunkt, kurset blev afholdt på. Figur I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus? (337 respondenter). Formiddag 52,5% Eftermiddag 40,1% Aften 2,7% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.22 viser, at 52,5 % helst vil på kursus om formiddagen, 40,1 % helst vil om eftermiddagen, mens 2,7 % ønsker, at kurset afholdes om aftenen. Figur Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at leve med kronisk sygdom? (337 respondenter). Meget tilfreds 48,7% Tilfreds 39,8% Hverken tilfreds eller utilfreds 6,8% Utilfreds Meget utilfreds 1,8% 0,6% 2,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.23 fremgår det, at 88,5 % af kursisterne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med kurset Lær at tackle kronisk sygdom. 6,8 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 2,4 % angiver, at de er meget utilfredse eller utilfredse med kurset. 20

22 4. Kendskab og transport Alle gennemførte kursister blev spurgt ind til, hvorfra de havde kendskab til kurset, samt hvilken transportfrom de havde benyttet for at komme til kursusstedet. Figur 4.1. Fordeling af transportform til kurset for gennemførte kursister (337 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Jeg kører selv i bil 59,3% Jeg kører på knallert/scooter/crosser 1,2% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende Jeg kører i tog eller bus Jeg cykler Jeg går 9,2% 10,4% 12,8% 13,1% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende På anden måde, angiv hvilken 2,4% 2,1% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.1 viser, at stort set alle kursister selv transporterer sig til kursusstedet, og størstedelen kommer i bil (59,3 %). Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset sammen med anden kursist eller med taxa. 21

23 Figur 4.2. Fordeling af kilde til kendskab til kurset for gennemførte kursister (337 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Via en annonce i den lokale avis 45,1% Hos lægen 8,6% På hospitalet Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 2,7% 2,7% På kommunens jobcenter På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling 11,0% 10,1% På kommunens hjemmeside På hjemmesiden På hjemmesiden På biblioteket 3,3% 0,3% 0,6% 0,9% Gennem en ven/bekendt 8,3% Andet sted 14,5% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Den hyppigste kilde til kendskab til kurset er via annonce i den lokale avis (45,1 %), og den næsthyppigste kilde er kommunens jobcenter (11,0 %). 14,5 % af kursisterne angav, at de havde fået kendskab til kurset fra andet sted, og størsteparten af disse havde fået kendskab gennem sygdomsbekæmpende foreninger, sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Andre har fået kendskab til kurset via avis/magasin, apotek, eller ved deltagelse på andre kursusforløb. Enkelte har opnået kendskab til kurset via psykolog, fysioterapeut eller sygeplejerske (figur 4.2). 22

24 5. Fravær og årsager til fravær De spørgsmål, som kursisterne blev stillet, varierede alt efter, om de gennemførte eller faldt fra kurset. Både gennemførte og frafaldne kursister blev spurgt ind til fravær og årsag til fraværd. Deres besvarelser er opsummeret i det følgende. Figur 5.1. Fordeling af fravær for gennemførte kursister (337 respondenter). Respondenterne blev spurgt: Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang 37,4% Ja - 2 gange 15,1% Nej 45,7% 1,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.1 viser, at 37,4 % har haft fravær i forbindelse med kurset én gang i løbet af de 6 moduler, mens 45,7 % ikke har haft fravær i løbet af kurset. Figur 5.2. Fordeling af fraværsårsager for gennemførte kursister (183 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Sygdom 44,8% Ferie 12,0% Jeg havde ikke tid 4,4% Jeg havde ingen transportmulighed 0,5% Jeg var for træt/uoplagt 9,8% Kurset levede ikke op til mine forventninger 0,5% Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol e.l. 19,7% Tidspunktet passede mig dårligt 0,5% Anden årsag 21,9% 5,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Den hyppigste årsag til fravær er sygdom (44,8 %), mens den næst-hyppigste årsag er, at kursisterne skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende (19,7 %). 21,9 % af kursisterne havde angivet anden årsag, og disse havde ikke deltaget pga. for mange smerter eller arbejdsrelaterede forhold. 23

25 Andre kursister angav, at de ikke deltog på grund af sociale begivenheder i familien (fødselsdage), dødsfald i familien eller pasningsproblemer i forbindelse med syge børn og ægtefæller (figur 5.2). Figur 5.3. Fordeling af deltagelse for frafaldne kursister. (52 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Hvor mange moduler har du deltaget i? 1 modul 30,8% 2 moduler 26,9% 3 moduler 42,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 5.3 viser, at 42,3 % af de frafaldne kursister har deltaget i 3 moduler. 26,9 % har deltaget i 2 moduler, og 30,8 % har deltaget i 1 modul. Figur 5.4. Fordeling af fraværsårsager for frafaldne kursister (52 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Jeg var for syg til at kunne deltage 44,2% Jeg havde ikke tid 11,5% Kurset levede ikke op til mine forventninger 28,8% Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere Kurset gav mig ingen ny viden Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder Kurset passede ikke til min situation 19,2% 21,2% 19,2% 23,1% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen Der var for lidt tid til at tale sammen Jeg havde ingen transportmulighed Tidspunktet passede mig dårligt. 3,8% 3,8% 1,9% 5,8% Anden årsag 44,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.4 viser, at de hyppigste årsager til fravær var, at kursisterne var for syge til at kunne deltage (44,2 %), at kurset ikke levede op til deres forventninger (28,8 %), eller at kurset ikke passede til deres situation (23,1 %). Kursister, der angiver anden årsag, uddybede dette og angav smerter eller jobtræning som årsag til fravær. 24

26 Figur 5.5. Fordeling af lyst til at deltage på kurset igen for frafaldne kursister (52 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Vil du deltage i kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis du fik tilbudt muligheden? Ja 17,3% Nej 38,5% Måske 44,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Alle frafaldne kursister blev spurgt ind til, om de vil deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden. 17,3 % angiver, at de gerne vil deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden, mens 38,5 % ikke er interesserede i at deltage igen (figur 5.5). De kursister, der angav, at de gerne ville eller måske gerne ville deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, udtrykker som årsag hertil, at de gerne vil have et bedre udbytte af kursusmaterialet, indhente den tabte information og være sammen med andre i samme situation. Andre kursister nævner, at de vil kunne få et større udbytte af kurset, når deres sygdom er mere fremskreden. Figur 5.6. Forventningsafstemning for gennemførte (336 respondenter) og frafaldne (53 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Gennemførte Frafaldne Ja 43,4% 72,3% Nej 9,2% 35,8% 5,1% 1,9% Ved ikke 13,4% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 5.6 viser, at 72,3 % af de gennemførte og 43,2 % af de frafaldne kursister oplevede, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Der var således en større andel af de gennemførte end af de frafaldne kursister, der syntes, at kurset levede op til deres forventninger. De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger havde mulighed for at uddybe dette. Her fremhæves det, at de var overraskede over kursets faste 25

27 tidsplan, hvilket bevirkede, at der ikke var nok tid til samtale, problemløsning og erfaringsudveksling mellem kursisterne. Andre kursister nævner, at der var for meget oplæsning fra manualen og for lidt tid til besvarelse af spørgsmål. Derudover giver kursister blandt både de gennemførte og frafaldne udtryk for, at der burde være et mere personligt rettet fokus på den enkelte kursist. Endvidere mener andre kursister, at kurset ikke passede til deres situation, og at de kom til at føle sig mere syge. 26

28 6. Sammenfatning I 2013 deltog 626 borgere fra 52 af landets kommuner på kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Evalueringen af kurset viser, at ca. ¾ af kursisterne var kvinder, og at flest kursister var mellem 51 og 70 år. Derudover havde ca. ¾ af kursisterne en kort uddannelse eller et lavere uddannelsesniveau (kort videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, HH/studentereksamen/HF, EFG/HG/teknisk skole, folkeskole/mellemskole/realeksamen). De største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne var folkepensionister og førtidspensionister, og mindre end en tiendedel af kursisterne havde en anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes viser evalueringen, at der ikke er nogle markante sociodemografiske forskelle, når de gennemførte kursister sammenlignes med de frafaldne. Næsten alle deltog på kurset, fordi de selv havde en kronisk sygdom, og størstedelen af disse led af sygdomme som ryg-nakkelidelser og gigt. Det varierede, hvor længe kursisterne havde levet med deres sygdom, men der sås en tendens til, at de gennemførte havde levet længere med deres sygdom sammenlignet med de frafaldne. Endvidere angav ca. hver 8. kursist, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. De kursister, der havde gennemført kurset blev spurgt til deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af kursisterne var meget tilfredse med kurset og oplevede, at de havde fået et stort udbytte. Halvdelen eller flere af kursisterne var enige eller i høj grad enige i en række positive udsagn om kurset. Fx syntes størstedelen af kursisterne, at det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom, at svære emner blev håndteret godt af instruktørerne, og at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Til udsagnene Jeg har fået sundere madvaner, Jeg er begyndt at bevæge mig mere og Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle, angav knap halvdelen, at de var enige eller i høj grad enige. 9 ud af 10 af kursisterne var meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Størstedelen af kursisterne havde kendskab til kurset via annonce i lokalavisen. Den hyppigste årsag til fravær for både gennemførte og frafaldne kursister var sygdom. Endvidere blev begge grupper spurgt ind til, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Næsten ¾ af de gennemførte kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger, mens knap halvdelen af de frafaldne kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger. 27

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere