EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Kursisternes baggrundsoplysninger Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshed med kurset og kursets organisering Kendskab og transport Fravær og årsager til fravær Sammenfatning

3 1. Introduktion I 2013 udbød 54 af landets kommuner kurset Lær at tackle kronisk sygdom, og i alt 626 borgere deltog på kurset. Heraf deltog 420 borgere på 4 eller flere kursusmoduler (gennemførte kursister), og de resterende 206 deltog på 3 eller færre kursusmoduler (frafaldne kursister). Dette svarer til en frafaldsprocent på 32,9 %. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at tackle kronisk sygdom. 75 ud af de 626 borgere indgår i projektet Model for netværksdannelse, som evalueres af COWI, hvorfor de ikke er med i denne evaluering. Dvs. at i alt 551 borgere havde mulighed for at indgå i denne evaluering. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 337 gennemførte og 54 frafaldne kursister ud af de i alt 551 kursister har besvaret et spørgeskema. Det svarer til en svarprocent på 71,0 %. Svarprocenten for gennemførte er 91,1 %, mens den for de frafaldne er 29,8 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer og rapporten viser både data for gennemførte og frafaldne kursister. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 2

4 2. Kursisternes baggrundsoplysninger Køn Figur 2.1. Fordeling af køn for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Mand 22,3% 29,6% Kvinde 68,5% 75,7% 2,1% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 2.1 viser, at størstedelen af de gennemførte (75,7 %) og frafaldne kursister (68,5 %) er kvinder. Ligeledes fremgår det, at andelen af mænd er lidt større blandt de frafaldne (29,6 %) sammenlignet med de gennemførte (22,3 %). Alder Figur 2.2. Fordeling af alder for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Over 80 år 2,7% 2,0% år 9,8% 13,7% år år 24,1% 25,5% 23,5% 29,9% år 19,2% 23,5% år 11,6% 11,8% år under 21 år 2,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 3

5 Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 55,6 år, mens gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 56,8 år. Af figur 2.2 fremgår det, at aldersfordelingen for de gennemførte og frafaldne kursister er nogenlunde ens. Den største aldersgruppe for gennemførte kursister er de årige (29,9 %), mens den største aldersgruppe for frafaldne kursister er de årige (25,5 %). Civilstatus Figur 2.3. Fordeling af civilstatus for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Enke/enkemand 8,0% 5,6% Enlig/single Fraskilt/separeret 11,9% 16,3% 16,7% 18,5% Gift/samlevende 55,6% 61,1% 2,7% 3,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 2.3 viser, at størstedelen af kursisterne for begge grupper er gift/samlevende (61,1 % for de gennemførte og 55,6 % for de frafaldne kursister). Den næststørste gruppe for gennemførte kursister er enlige/singler (16,3 %), mens den næststørste gruppe for frafaldne kursister er fraskilte/separerede (18,5 %). Etnisk baggrund Figur 2.4. Fordeling af etnisk baggrund for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Dansk 92,3% 88,9% Anden etnisk baggrund end dansk 5,6% 9,3% 2,1% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

6 Figur 2.4 illustrerer, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (92,3 % for de gennemførte og 88,9 % for de frafaldne kursister). Procentdelen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør 5,6 % for de gennemførte kursister og 9,3 % for de frafaldne kursister. Der var i alt 24 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Tyrkiet, Thailand, Sverige, Pakistan, USA, Norge, Finland, Algeriet, Grønland, Libanon og Brasilien. Derudover angav nogle kursister, at deres etniske baggrund var arabisk. Uddannelse Figur 2.5. Fordeling af uddannelsesbaggrund for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Lang videregående uddannelse 3,6% 7,4% Mellemlang videregående uddannelse 20,4% 28,5% Kort videregående uddannelse 20,5% 20,4% Erhvervsuddannelse 19,3% 24,1% HH/Studentereksamen/HF 2,7% 1,9% EFG/HG/Teknisk skole 2,1% 1,9% Folkeskole/mellemskole/realeksamen 18,5% 21,4% 2,1% 5,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Størstedelen af de gennemførte kursister har en mellemlang videregående uddannelse (28,5 %). De næststørste uddannelsesgrupper blandt de gennemførte kursister er folkeskole/mellemskole/realeksamen (21,4 %), kort videregående uddannelse (20,5 %) og erhvervsuddannelse (19,3 %). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe erhvervsuddannelse (24,1 %). Efterfølgende fordeler de frafaldne kursister sig på mellemlang videregående uddannelse (20,4 %), kort videregående uddannelse (20,4 %) og folkeskole/mellemskole/realeksamen (18,5 %) (figur 2.5). 5

7 Beskæftigelse Figur 2.6. Fordeling af beskæftigelse for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennmførte Frafaldne Kontanthjælpsmodtager 6,8% 9,3% Revalidering Efterløn Jobtræning 1,2% 1,9% 1,8% 5,3% Folkepensionist 22,3% 27,8% Jobsøgende 5,3% Førtidspensionist 21,4% 25,9% Flexjob 8,0% 7,4% Sygemeldt 15,1% 13,0% I arbejde 5,6% 7,4% Under uddannelse 0,9% Anden beskæftigelse 5,6% 7,4% 0,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 2.6 fremgår det, at de største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne er folkepensionist (22,3 % for de gennemførte og 27,8 % for de frafaldne kursister) og førtidspensionist (21,4 % for de gennemførte og 25,9 % for de frafaldne kursister). Herefter følger sygemeldt (15,1 % for de gennemførte og 13,0 % for de frafaldne kursister). De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. De kursister, der satte kryds i anden beskæftigelse havde mulighed for at angive hvilken. Kursisterne angav: selvstændig, hjemmegående, skånejob og delvist sygemeldt. 6

8 Deltagelse på kurset som del af en jobplan Figur 2.7. Fordeling af deltagelse som del af en jobplan for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Nej 89,6% 94,4% Ja 8,9% 5,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 2.7 viser, at 8,9 % af de gennemførte og 5,6 % af de frafaldne deltog på kurset som del af en jobplan. Årsag til deltagelse på kurset Figur 2.8. Fordeling af årsag til deltagelse for gennemførte (337 respondenter) og frafaldne (54 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Er pårørende til en med kronisk sygdom Har kronisk sygdom og er pårørende 4,2% 3,7% 5,3% 3,7% Har kronisk sygdom 89,9% 92,6% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Langt størstedelen af både de gennemførte (89,9 %) og frafaldne (92,6 %) kursister deltog på kurset, fordi de selv havde en kronisk sygdom. Andelen af pårørende til en med kronisk sygdom udgjorde således en lille del af det samlede antal kursister (4,2 % for de gennemførte og 3,7 % af de frafaldne kursister) (figur 2.8). 7

9 Langvarige/kroniske sygdomme Tabel 2.1 Fordeling af sygdomme for gennemførte (323 respondenter) og frafaldne (52 respondenter) kursister (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Gennemførte % (antal) Frafaldne % (antal) Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Ryg-nakkelidelser 30,0 (97) 38,5 (20) Gigt 34,1 (110) 30,8 (16) Fibromyalgi 13,6 (44) 5,8 (3) Piskesmæld 2,5 (8) 5,8 (3) Bindevævssygdom 0,6 (2) 3,8 (2) Knogleskørhed 8,4 (27) 9,6 (5) Nervesystemet Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 5,3 (17) 1,9 (1) Kronisk hovedpine og migræne 1,9 (6) 1,9 (1) Nervebetændelse 0,9 (3) 0,0 (0) Parkinson 2,2 (7) 3,8 (2) Andre nervesygdomme 3,4 (11) 7,7 (4) Sygdomme i kredsløbsorganer Blodprop 3,1 (10) 17,3 (9) Blodtryksforhøjelse 0,9 (3) 0,0 (0) Hjertekarsygdom 9,0 (29) 9,6 (5) Medfødte misdannelser Medfødte misdannelser 1,2 (4) 9,6 (5) Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Stofskiftesygdom 1,2 (4) 0 (0) Sukkersyge 10,8 (35) 9,6 (5) Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 0,9 (3) 3,8 (2) Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser Psykiske lidelser som følge af hjerneskade, hjernedysfunktion eller legemlig sygdom 0,6 (2) 1,9 (1) Psykisk lidelse 12,1 (39) 13,5 (7) Sygdomme i fordøjelsesorganer Crohns sygdom 1,5 (5) 1,9 (1) Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 2,5 (8) 0,0 (0) Kræft Kræft 7,4 (24) 3,8 (2) Sygdom i åndedrætsorganer Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 3,4 (11) 1,9 (1) Lungesygdom/KOL 12,7 (41) 9,6 (5) Astma/allergi 12,7 (41) 15,4 (8) Anden sygdom Anden sygdom 4,6 (15) 5,8 (3) 1,5 (5) 0 (0) Det fremgår af tabel 2.1, at de gennemførte og frafaldne kursisters sygdomsbaggrund fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier. De største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er ryg-nakkelidelser (30,0 % for de gennemførte og 38,5 % for de frafaldne kursister) og gigt (34,1 % for de gennemførte og 30,8 % for de frafaldne kursister). Kategorien anden sygdom dækker over kursister, der endnu ikke har fået stillet en diagnose, mén efter operation, tinnitus, svært dårligt syn og medfødte lidelser som fx lammelse. 8

10 Varighed af sygdom Figur 2.9. Fordeling af sygdomsvarighed for gennemførte (323 respondenter) og frafaldne (52 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Hvor længe har du haft en kronisk sygdom? Gennemførte Frafaldne Mere end 10 år 30,8% 44,6% 6 til 10 år 22,6% 19,2% 1 til 5 år 28,2% 48,1% Mindre end 1 år 3,7% 1,9% 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det fremgår af figur 2.9, at kun et fåtal af kursisterne (3,7 % for de gennemførte og 1,9 % for de frafaldne kursister) har haft en langvarig/kronisk sygdom i mindre end et år. Blandt de gennemførte har størstedelen haft en langvarig/kronisk sygdom i mere end 10 år (44,6 %), mens størstedelen blandt de frafaldne har haft en langvarig/kronisk lidelse i 1-5 år (48,1 %). 9

11 3. Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Dette afsnit omhandler kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset. Afsnittet er udelukkende baseret på evalueringer fra de gennemførte kursister, da de frafaldne kursister ikke er blevet spurgt ind til dette. 3.1 Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 19 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Deres besvarelser illustreres i det følgende. Figur 3.1. Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig (337 respondenter). 17,2% 56,7% 20,8% Ikke relevant 3,6% 0,9% 0,3% 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.1 fremgår det, at 73,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.2. Jeg har lært at arbejde med problemløsning (337 respondenter). 19,9% 61,7% 13,1% Ikke relevant 1,2% 1,5% 0,9% 1,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 3.2 fremgår det, at 81,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 10

12 Figur 3.3. Jeg har lært at anvende forskellige teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning). (337 respondenter). 23,1% 58,2% 13,6% Ikke relevant 1,5% 1,5% 0,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3.3 viser, at 81,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.4. Jeg har fået sundere madvaner (337 respondenter). 8,3% 24,0% 40,9% 10,7% 3,0% Ikke relevant 5,6% 7,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 3.4 illustrerer, at 32,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 11

13 Figur 3.5. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom (337 respondenter). 8,0% 27,0% 16,6% 1,8% 1,5% Ikke relevant 19,9% 25,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 3.5 fremgår det, at 35 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.6. Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser) (337 respondenter). 13,4% 46,9% 27,3% Ikke relevant 3,6% 3,0% 2,1% 3,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.6 viser, at 60,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 12

14 Figur 3.7 Jeg er begyndt at bevæge mig mere (337 respondenter). 13,9% 31,8% 35,0% 8,9% Ikke relevant 3,6% 2,7% 4,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Det fremgår af figur 3.7, at 45,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 12,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.8. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle (337 respondenter). 8,0% 27,3% 48,1% Ikke relevant 3,9% 2,7% 6,2% 3,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.8 viser, at 35,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,6 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 13

15 Figur 3.9. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner (337 respondenter). 10,1% 40,1% 38,9% Ikke relevant 3,3% 1,5% 3,3% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Det fremgår af figur 3.9, at 50,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,8 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset (337 respondenter). 41,2% 51,6% 5,0% 0,6% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.10 viser, at 92,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 14

16 Figur Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde (337 respondenter). 49,6% 40,9% 5,6% 0,3% 2,1% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.11 viser, at 90,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset (337 respondenter). 48,4% 38,9% 6,8% 1,8% 1,2% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.12 fremgår det, at 87,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,0 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 15

17 Figur Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom (337 respondenter). 54,9% 36,5% 5,9% 1,2% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.13 viser, at 91,4 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 1,2 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Indholdet i kurset var meget relevant for min situation (337 respondenter). 29,7% 51,0% 12,5% 2,4% 1,2% 3,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.14 illustrerer, at 80,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 16

18 Figur Instruktørerne var dygtige og velforberedte (337 respondenter). 56,1% 33,8% 5,9% 1,8% 0,3% 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.15 viser, at 89,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,1 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset (337 respondenter). 44,5% 46,6% 5,9% 0,6% 0,3% 2,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.16 viser, at 91,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,9 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 17

19 Figur Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne (337 respondenter). 46,0% 39,8% 8,6% 0,9% 2,4% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår af figur 3.17, at 85,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset (337 respondenter). 44,8% 48,4% 5,0% 0,3% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.18 viser, at 93,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,3 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 18

20 Figur Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt (337 respondenter). 52,5% 35,6% 6,8% 1,2% 1,2% 2,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.19 viser, at 88,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,4 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 3.2 Tilfredshed med kurset og kursets organisering De kursister, der havde gennemført kurset, blev ligeledes spurgt ind til deres tilfredshed med kurset og kursets organisering. Deres besvarelser fremgår i det følgende. Figur Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet? (337 respondenter). Meget tilfreds 33,8% Tilfreds 47,5% Hverken tilfreds eller utilfreds 8,9% Utilfreds Meget utilfreds 3,3% 3,0% 3,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.20 viser, at 81,3 % er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet, mens 6,3 % er meget utilfredse eller utilfredse med kursuslokalet. 19

21 Figur Var du tilfreds med det tidspunkt, kurset blev afholdt på? (337 respondenter). Ja 83,4% Nej 11,9% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 3.21 viser, at 83,4 % var tilfredse med det tidspunkt, kurset blev afholdt på, mens 11,9 % ikke var tilfredse med det tidspunkt, kurset blev afholdt på. Figur I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus? (337 respondenter). Formiddag 52,5% Eftermiddag 40,1% Aften 2,7% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.22 viser, at 52,5 % helst vil på kursus om formiddagen, 40,1 % helst vil om eftermiddagen, mens 2,7 % ønsker, at kurset afholdes om aftenen. Figur Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at leve med kronisk sygdom? (337 respondenter). Meget tilfreds 48,7% Tilfreds 39,8% Hverken tilfreds eller utilfreds 6,8% Utilfreds Meget utilfreds 1,8% 0,6% 2,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.23 fremgår det, at 88,5 % af kursisterne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med kurset Lær at tackle kronisk sygdom. 6,8 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 2,4 % angiver, at de er meget utilfredse eller utilfredse med kurset. 20

22 4. Kendskab og transport Alle gennemførte kursister blev spurgt ind til, hvorfra de havde kendskab til kurset, samt hvilken transportfrom de havde benyttet for at komme til kursusstedet. Figur 4.1. Fordeling af transportform til kurset for gennemførte kursister (337 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Jeg kører selv i bil 59,3% Jeg kører på knallert/scooter/crosser 1,2% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende Jeg kører i tog eller bus Jeg cykler Jeg går 9,2% 10,4% 12,8% 13,1% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende På anden måde, angiv hvilken 2,4% 2,1% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.1 viser, at stort set alle kursister selv transporterer sig til kursusstedet, og størstedelen kommer i bil (59,3 %). Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset sammen med anden kursist eller med taxa. 21

23 Figur 4.2. Fordeling af kilde til kendskab til kurset for gennemførte kursister (337 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Via en annonce i den lokale avis 45,1% Hos lægen 8,6% På hospitalet Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 2,7% 2,7% På kommunens jobcenter På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling 11,0% 10,1% På kommunens hjemmeside På hjemmesiden På hjemmesiden På biblioteket 3,3% 0,3% 0,6% 0,9% Gennem en ven/bekendt 8,3% Andet sted 14,5% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Den hyppigste kilde til kendskab til kurset er via annonce i den lokale avis (45,1 %), og den næsthyppigste kilde er kommunens jobcenter (11,0 %). 14,5 % af kursisterne angav, at de havde fået kendskab til kurset fra andet sted, og størsteparten af disse havde fået kendskab gennem sygdomsbekæmpende foreninger, sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Andre har fået kendskab til kurset via avis/magasin, apotek, eller ved deltagelse på andre kursusforløb. Enkelte har opnået kendskab til kurset via psykolog, fysioterapeut eller sygeplejerske (figur 4.2). 22

24 5. Fravær og årsager til fravær De spørgsmål, som kursisterne blev stillet, varierede alt efter, om de gennemførte eller faldt fra kurset. Både gennemførte og frafaldne kursister blev spurgt ind til fravær og årsag til fraværd. Deres besvarelser er opsummeret i det følgende. Figur 5.1. Fordeling af fravær for gennemførte kursister (337 respondenter). Respondenterne blev spurgt: Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang 37,4% Ja - 2 gange 15,1% Nej 45,7% 1,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.1 viser, at 37,4 % har haft fravær i forbindelse med kurset én gang i løbet af de 6 moduler, mens 45,7 % ikke har haft fravær i løbet af kurset. Figur 5.2. Fordeling af fraværsårsager for gennemførte kursister (183 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Sygdom 44,8% Ferie 12,0% Jeg havde ikke tid 4,4% Jeg havde ingen transportmulighed 0,5% Jeg var for træt/uoplagt 9,8% Kurset levede ikke op til mine forventninger 0,5% Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol e.l. 19,7% Tidspunktet passede mig dårligt 0,5% Anden årsag 21,9% 5,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Den hyppigste årsag til fravær er sygdom (44,8 %), mens den næst-hyppigste årsag er, at kursisterne skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende (19,7 %). 21,9 % af kursisterne havde angivet anden årsag, og disse havde ikke deltaget pga. for mange smerter eller arbejdsrelaterede forhold. 23

25 Andre kursister angav, at de ikke deltog på grund af sociale begivenheder i familien (fødselsdage), dødsfald i familien eller pasningsproblemer i forbindelse med syge børn og ægtefæller (figur 5.2). Figur 5.3. Fordeling af deltagelse for frafaldne kursister. (52 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Hvor mange moduler har du deltaget i? 1 modul 30,8% 2 moduler 26,9% 3 moduler 42,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 5.3 viser, at 42,3 % af de frafaldne kursister har deltaget i 3 moduler. 26,9 % har deltaget i 2 moduler, og 30,8 % har deltaget i 1 modul. Figur 5.4. Fordeling af fraværsårsager for frafaldne kursister (52 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Jeg var for syg til at kunne deltage 44,2% Jeg havde ikke tid 11,5% Kurset levede ikke op til mine forventninger 28,8% Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere Kurset gav mig ingen ny viden Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder Kurset passede ikke til min situation 19,2% 21,2% 19,2% 23,1% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen Der var for lidt tid til at tale sammen Jeg havde ingen transportmulighed Tidspunktet passede mig dårligt. 3,8% 3,8% 1,9% 5,8% Anden årsag 44,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.4 viser, at de hyppigste årsager til fravær var, at kursisterne var for syge til at kunne deltage (44,2 %), at kurset ikke levede op til deres forventninger (28,8 %), eller at kurset ikke passede til deres situation (23,1 %). Kursister, der angiver anden årsag, uddybede dette og angav smerter eller jobtræning som årsag til fravær. 24

26 Figur 5.5. Fordeling af lyst til at deltage på kurset igen for frafaldne kursister (52 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Vil du deltage i kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis du fik tilbudt muligheden? Ja 17,3% Nej 38,5% Måske 44,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Alle frafaldne kursister blev spurgt ind til, om de vil deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden. 17,3 % angiver, at de gerne vil deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, hvis de fik muligheden, mens 38,5 % ikke er interesserede i at deltage igen (figur 5.5). De kursister, der angav, at de gerne ville eller måske gerne ville deltage på kurset Lær at tackle kronisk sygdom igen, udtrykker som årsag hertil, at de gerne vil have et bedre udbytte af kursusmaterialet, indhente den tabte information og være sammen med andre i samme situation. Andre kursister nævner, at de vil kunne få et større udbytte af kurset, når deres sygdom er mere fremskreden. Figur 5.6. Forventningsafstemning for gennemførte (336 respondenter) og frafaldne (53 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Gennemførte Frafaldne Ja 43,4% 72,3% Nej 9,2% 35,8% 5,1% 1,9% Ved ikke 13,4% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 5.6 viser, at 72,3 % af de gennemførte og 43,2 % af de frafaldne kursister oplevede, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Der var således en større andel af de gennemførte end af de frafaldne kursister, der syntes, at kurset levede op til deres forventninger. De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger havde mulighed for at uddybe dette. Her fremhæves det, at de var overraskede over kursets faste 25

27 tidsplan, hvilket bevirkede, at der ikke var nok tid til samtale, problemløsning og erfaringsudveksling mellem kursisterne. Andre kursister nævner, at der var for meget oplæsning fra manualen og for lidt tid til besvarelse af spørgsmål. Derudover giver kursister blandt både de gennemførte og frafaldne udtryk for, at der burde være et mere personligt rettet fokus på den enkelte kursist. Endvidere mener andre kursister, at kurset ikke passede til deres situation, og at de kom til at føle sig mere syge. 26

28 6. Sammenfatning I 2013 deltog 626 borgere fra 52 af landets kommuner på kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Evalueringen af kurset viser, at ca. ¾ af kursisterne var kvinder, og at flest kursister var mellem 51 og 70 år. Derudover havde ca. ¾ af kursisterne en kort uddannelse eller et lavere uddannelsesniveau (kort videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, HH/studentereksamen/HF, EFG/HG/teknisk skole, folkeskole/mellemskole/realeksamen). De største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne var folkepensionister og førtidspensionister, og mindre end en tiendedel af kursisterne havde en anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes viser evalueringen, at der ikke er nogle markante sociodemografiske forskelle, når de gennemførte kursister sammenlignes med de frafaldne. Næsten alle deltog på kurset, fordi de selv havde en kronisk sygdom, og størstedelen af disse led af sygdomme som ryg-nakkelidelser og gigt. Det varierede, hvor længe kursisterne havde levet med deres sygdom, men der sås en tendens til, at de gennemførte havde levet længere med deres sygdom sammenlignet med de frafaldne. Endvidere angav ca. hver 8. kursist, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. De kursister, der havde gennemført kurset blev spurgt til deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af kursisterne var meget tilfredse med kurset og oplevede, at de havde fået et stort udbytte. Halvdelen eller flere af kursisterne var enige eller i høj grad enige i en række positive udsagn om kurset. Fx syntes størstedelen af kursisterne, at det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom, at svære emner blev håndteret godt af instruktørerne, og at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Til udsagnene Jeg har fået sundere madvaner, Jeg er begyndt at bevæge mig mere og Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle, angav knap halvdelen, at de var enige eller i høj grad enige. 9 ud af 10 af kursisterne var meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Størstedelen af kursisterne havde kendskab til kurset via annonce i lokalavisen. Den hyppigste årsag til fravær for både gennemførte og frafaldne kursister var sygdom. Endvidere blev begge grupper spurgt ind til, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Næsten ¾ af de gennemførte kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger, mens knap halvdelen af de frafaldne kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger. 27

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom En undersøgelse blandt parkinsonramte og pårørende UCB Nordic & Parkinsonforeningen // 29.04.2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Mænd som syge, mænd som patienter

Mænd som syge, mænd som patienter Mænd som syge, mænd som patienter Rigshospitalet Patienttilfredshed Spørgeskemaundersøgelse med 6.807 patienter indlagt 2004 i H:S Gennemgående stor tilfredshed Men især er behov for forbedringer på områder

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere