Indholdsfortegnelse. Indhold. 1. Forord Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven! Formål Mål... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indhold. 1. Forord... 3. 1.1 Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven!... 3. 2. Formål... 3. 3. Mål... 3"

Transkript

1 1

2 2 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Forord Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven! Formål Mål Mentorforholdet Mentorer på AtS Hvem har behov for en mentor? Information til Mentor Generel funktionsbeskrivelse Information og tilbud til eleverne generel information Rent praktisk så Organisering - Mentorordning i drift Snitflader mellem studievejleder, kontaktlærer, mentor og elevcoach Certificerede mentorer på AtS pr. 20/ Kontrakt mellem elev og mentor Spørgeguide til (den første) samtale mellem elev og mentor Personopslag... 17

3 3 Mentorhåndbog ved Erhvervsuddannelserne Århus tekniske Skole 1. Forord Håndbogen er et værktøj i etableringen, gennemførslen og vedligeholdelse af mentorordningen på EUD. Der er i alt 41 uddannede mentorer på AtS fordelt over alle EUD afdelinger på skolen (se Oversigt over mentorer på AtS) Håndbogen er ikke en facitliste på, hvordan man etablerer en mentorordning, men en oversigt, der angiver mål, overvejelser og metoder. Håndbogen er designet på en sådan måde, at den hele tiden kan opdateres, så den afspejler praksis lige nu, ligesom hver enkelt afdeling kan formulere og omformulere enkeltdele, så den afspejler hver enkelt afdelings kultur og organisation samt udvikling. 1.1 Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven! 53. Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning fra sådanne kontaktpersoner for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Skolen fastsætter rammer for kontaktlærernes og mentorernes virksomhed. Stk. 2. Skolen skal endvidere sikre, at de elever, der har behov herfor, tilbydes social, personlig eller psykologisk rådgivning. Skolen fastsætter rammerne for denne rådgivning. Stk. 3. Skolen kan samarbejde med andre skoler og myndigheder om opgaverne efter stk. 1 og 2 2. Formål Formålet med mentorordningen på EUD er, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse. For eleven skal ordningen medvirke til: aktiv deltagelse i egen uddannelse at udvikle kommunikative kompetencer at udvikle netværkskompetencer at udvikle sociale kompetencer - blive bevidst om egen adfærd at håndtere overgangen fra skole til praktik 3. Mål Målsætningen for mentorordningen på EUD-uddannelserne på AtS er: - at erhvervsuddannelserne har en fleksibel mentorordning tilpasset de enkelte afdelingers kultur og organisatoriske opbygning - at de elever, som har behov, hurtigt får mulighed for at indgå i mentorordningen

4 4 4. Mentorforholdet Mentorforholdet er baseret på et forløb med forskellige faser: 4.1 Mentorer på AtS Mentorer på AtS er typisk lærere, som selv vælger at være mentor. En mentor gennemgår en mentoruddannelse og er medlem af det samlede mentorkorps på AtS. Mentorer deltager i AtS - erfarings- og opkvalificeringsmøder, hvor de har mulighed for udveksling af erfaringer, opkvalificering, inspiration, gensidig støtte og sparring i dette mentornetværk. Mentorerne opfordres også til at danne en mentorgruppe sammen med andre mentorer på afdelingen omkring afdelingens elever, således at der altid er mulighed for back-up af en mentor. Mentor har som udgangspunkt - ikke eleven i den daglige undervisning. Mentor samarbejder med afdelingens lærere, kontaktlærere, vejledere, ledere og mentorkoordinator omkring eleven. Hver mentor har max 2-3 elever. Mentor honoreres med en ½ arbejdstime pr. uge, pr. elev, medmindre andet er aftalt med områdelederen. 4.2 Hvem har behov for en mentor? Regeringens målsætning er, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette stiller krav til en øget fleksibilitet og udvidet indsats fra skolens side. Det er her en mentor ofte kan bruges. Behovet for en mentor afklares først og fremmest via realkompetencevurderingen Profilen på en frafaldstruet elev har alle lærere en fingerspidsfornemmelse for, og i nedenstående er der en række eksempler på, hvad der kunne karakterisere en elev, der kunne have gavn af en mentor Hvem er eleven? De udsatte unge, er fx unge med: Mangelfulde skolekundskaber og svage læsefærdigheder Problemfyldt skolegang og uddannelsessvage netværk Misbrugsproblemer Psykiske problemer Lavt selvværd Opvækst under svære sociale forhold eller tab i familien Urealistiske fremtidsforventninger eller uklare uddannelsesønsker Kriminalitet

5 5 Der er mange årsager til at elever ikke fuldfører deres uddannelse, både Sociale og personlige: Misbrug Misbrug i familien Voldsramt eller voldstruet Vold i familien Problemer med familie Problemer med venner eller veninder Problemer med børn eller forældremyndighed Adoptivbarn Anbragt i pleje, på hjem eller opholdssted Ensomhed. Svagt eller intet netværk Sammenbragt familie eller skilsmisse-familie Flere afbrudte forløb (uddannelse) Mobningsproblemer, lette eller massive Psykiske problemer Faglige Angst, vrede indad og udad (konfliktsky eller søgende) Usikkerhed Fobier Lavt selvværd Spiseforstyrrelse Sorg og krise (død, skilsmisse) Problemer med læsning Problemer med skrivning Problemer med matematik eller naturfag Indlæringsproblemer ADHD, tourette eller aspergers Ord - og talblindhed Sparsomme faglige kompetencer Kulturelle Sproglige problemer Faglige problemer Sociale problemer Svagt eller intet netværk Flygtning eller indvandrerbaggrund Indsatte under uddannelse Elever med en betinget dom Mentorforholdet præsenteres som et tilbud til eleverne via plakater, skolens hjemmeside, brochurer og informationsmateriale samt af studievejleder og kontaktlærer. Eksempel på arbejdsgange: Afdelingens studievejleder henviser eleven til én af afdelingens mentorer med henblik på at eleven får en mentor eller Forældre, UU-vejleder m.fl. kan gennem studievejlederen anbefale, at en elev får en mentor eller Når en kontaktlærer eller faglærer opdager en frafaldstruet elev, tager denne kontakt til vejlederen i sin afdeling.

6 6 Vejlederen aftaler et møde med eleven for at præsentere muligheden for at få en mentor Dernæst tager vejlederen kontakt til afdelingens mentorer for at finder en egnet mentor til netop denne elev Mentor aftaler møde med eleven med henblik på en forventningsafklaring. Mentor kan efter aftale med eleven fx samarbejde med lærer og/eller vejleder omkring dette. Endvidere kan der laves der en kontrakt, som indeholder mentors og elevens aftaler om, hvad deres samarbejde skal indebære og medføre. Denne kontrakt opbevares af mentorkoordinatoren. Der kan være afvigelser i arbejdsgangen fra afdeling til afdeling. Der gives besked (mail) - om både det nye mentor/elev forhold, og om når mentorforholdet ophører - til skolens mentoransvarlige Sussie Jensen (tlf. lok. 111) 5. Information til Mentor Generel funktionsbeskrivelse Man kan som lærer også være mentor, hvis man har et godt netværk og tid, lyst og overskud til at støtte en elev i at udvikle sig personligt og professionelt. Mentorrollen Som mentor skal man tage udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Man skal være en fortrolig og ærlig samtalepartner, og man skal kunne lytte, spørge, sparre, coache og guide. Man skal hjælpe eleven med at deltage aktivt i uddannelsen og at blive bevidst om egen adfærd samt at håndtere overgangen fra skole til praktik. Herudover skal en mentor: Besidde viden om ungekultur Bygge bro og skabe en rød tråd Se muligheder frem for begrænsninger Forventninger til at være mentor Det kan være meget tilfredsstillende på det personlige og professionelle plan at hjælpe et andet menneske på vej. Mentors udbytte af at deltage vil fortrinsvis være: glæden og tilfredsstillelsen ved at hjælpe en elev til at udvikle sig personligt og nå sine professionelle mål at få nye perspektiver og faglig viden om udviklingstendenser at blive bedre til at møde udfordringer og derved få større indsigt i egen adfærd at deltage i mentoruddannelsen, kurser og konferencer at udvikle færdigheder og bevidsthed om kommunikation at opnå anerkendelse fra kolleger eller virksomheder at deltage aktivt som mentor i uddannelsen af kommende håndværkere at udvide dit eget netværk

7 7 Værd at vide for mentorer Det er mentors ansvar at støtte eleven i at komme videre med de mål og ambitioner, han eller hun har. Det betyder, at mentor skal hjælpe med at fastholde eleven i uddannelsesforløbet og yderligere skal mentor hjælpe med at udvide hans eller hendes faglige netværk og være villig til at diskutere de spørgsmål, eleven kommer med. Mentorens opgave er at hjælpe eleven med at finde løsninger på faglige og personlige problemer, men det er ikke mentorens ansvar at løse elevens sociale eller psykiske problemer. Mentoren henviser således til relevante instanser, - og til studievejlederen. Et godt mentorforhold - samtalen Et godt mentorforhold baserer sig på, at du som mentor er god til at: Lytte Stille refleksive spørgsmål Opsummere og give tilbagemelding Supplere Udpege sammenhænge og modsætninger Vise forståelse Fremme problemløsning Sætte spørgsmålstegn ved den måde, eleven tænker og handler på.

8 8 6. Information og tilbud til eleverne generel information Nedenstående er indholdet til folderen Har du brug for en MENTOR? Du kan få en mentor, hvis du er tilknyttet en af erhvervsuddannelserne EUD på Aarhus tekniske Skole Ønsker og mål Som elev på en erhvervsuddannelse er det vigtigt, at du har nogle professionelle og personlige ønsker og mål, som du gerne vil diskutere med en erfaren person på skolen en mentor. Du skal være parat til selv at tage et ansvar og handle i forhold til dine ønsker og mål med god input og sparring fra din mentor. Din mentor tager udgangspunkt i dine behov. Fordele ved at få en mentor Du får en samtalepartner, der kan støtte dig i at få øje på forskellige muligheder, du måske selv har overset Du får en mentor, som lytter til dine problemer og hjælper dig til at løse dem Som elev skal du: spørge, lytte og være åben for vejledning definere egne mål i forhold til uddannelse og arbejde - med hjælp fra din mentor være en ærlig, tålmodig og fortrolig samtalepartner. Hvordan får jeg en mentor Du skal først og fremmest sige, at du gerne vil have en mentor. Du kan henvende dig til din studievejleder, eller du kan få din lærer, kontaktlærer eller forældre til at henvende sig til studievejlederen. Når studievejlederen har snakket med dig om dine ønsker og behov, finder vi en mentor til dig og en tid til at mødes med mentoren. Mødet handler om at finde ud af, om det vil kunne fungere: matcher jeres fælles ønsker, og er kemien i orden? Hvis det går godt, udarbejder I en kontrakt, så I begge er klar over hinandens forventninger, ønsker og tidsrammer. På den måde kommer jeres mentorforhold til at passe præcis til jeres ønsker og behov. Forventninger til dig som elev Som elev skal du være motiveret for og interesseret i at blive udfordret personligt og fagligt. Din mentor kan hjælpe dig til at realisere dine mål, men det største arbejde ligger hos dig selv. For at få det størst mulige udbytte af mentorforholdet, skal du være villig til: at være åben omkring dine behov og forventninger at tage imod støtte og vejledning fra din mentor at udøve kritik og selvkritik og løbende evaluere mentorforholdet at tage ansvar for, at du får noget ud af mentorforholdet

9 9 7. Rent praktisk så Hvad foregår der på første møde? Det første møde: mentor og elev mødes på elevens uddannelsesadresse, hvor elev indhold, form og forløb af mentorforløbet aftales eventuelt med mentorkoordinatoren eller vejlederen som moderator. Det er vigtigt, at det første møde finder sted i en positiv og afslappet atmosfære. Mødet afsluttes eventuel med formulering af en kontrakt eller en aftale, som tydeligt tilkendegiver, hvordan mentorforløbet skal være. Det tilstræbes, at der på det første møde træffes fuldstændig klare aftaler. Ved mødets afslutning er det en god idé, at få eleven til at gentage de aftaler, der er truffet samt de aftaler, der er skrevet i kontrakten. Der udveksles telefonnumre (evt. alternative telefonnumre) aftales evt. træffetider og der udveksles -adresser Mentoren kan få inspiration til samtalen via denne spørgeguide Mentorforholdet indebærer ideelt et minimum af skriftlighed og al materiale, som forholder sig til eleven, er åbent for både mentor og elev, og er ideelt set forfattet af eleven selv. Mentor og elev styrer selv relationen og forløbet, men mentorkoordinatoren, mentoransvarlig samt studievejleder står til rådighed, hvis der er problemer eller spørgsmål. Andre aktører; faglærere, kontaktlærere og forældre kan henvende sig omkring mentorforholdet via studievejlederen. Løbende evaluering mellem mentor og elev Når relationen mellem mentor og elev er veletableret, er det en god idé løbende at evaluere forløbet. Der evalueres i forhold til de to parter: eleven og mentoren og deres forventninger. Formålet med evalueringen er først og fremmest at identificere ændringer, som kunne forbedre de nuværende deltageres udbytte af ordningen. Evalueringen kan tage udgangspunkt i den aftale, parterne har indgået i forbindelse med det første møde, hvor aftaler, forventningerne og kontrakt blev afklaret. Når mentorforholdet ophører enten på initiativ af mentor eller elev eller studievejleder - evalueres forløbet mundtligt. De gode og dårlige erfaringer bringes eventuelt med til netværksmøder med andre mentorer, vejledere og ledere Mentorer og mentorkoordinator og samarbejder i netværk Mentorer på egen afdeling kan samarbejde sammen i eget netværk. Mentorkoordinator og mentorer kan samarbejde i skolebaseret netværk. Alle mentorer, mentoransvarlig og mentorkoordinator mødes Mentorer deltager i AtS erfarings- og opkvalificeringsmøder der er mødepligt til disse møder!

10 10 Formålet med møderne er: opkvalificering erfaringsudveksling gensidig inspiration opbygning og vedligeholdelse af netværk evaluering af mentorfunktionen 8. Organisering - Mentorordning i drift hvem gør hvad Mentoransvarlig: Mentoransvarlig på AtS er Sussie Jensen. Planlægger i samarbejde med skolens ledelse - skolens behov for antal af mentorer, uddannelse af mentorer og videreuddannelse af mentorer. Har overblik - mentoransvarlig har og får overblikket over antal elever med tilknyttet mentorer rundt om på afdelingerne dette sker ved kommunikation fra vejledere til mentoransvarlig om påbegyndte og ophørte mentorforhold. Evaluerer løbende mentorfunktionen og agerer i organisationen på evt. behov for justeringer Deltager i samarbejde med mentorkoordinator i planlægning og gennemførelse af møder for alle skolens mentorer Mentorer: Optages i afdelingens og skolens mentorkorps. Holder løbende kontakt og samarbejde med lærere, kontaktlærere, ledere, mentorkoordinatoren og evt. mentoransvarlig. Deltager i AtS-mentor erfarings- og opkvalificeringsmøder Registrering af mentortimer skal ske på særlige aktivitetsnumre, som fås hos mentoransvarlig Mentorkoordinator: Mentorkoordinator på AtS er Elevcoach Jørgen Elmegaard Har det daglige samarbejde med mentorer. Dette samarbejde kan initieres af mentor, mentorkoordinator, vejleder, områdeleder m.fl. Kan overlevere en elev til afdelingens mentor fra elevcoach til mentor. Kan yde back-up, sparring, coaching og supervision til mentor omkring dennes elev. Skaber netværk dels til de enkelte mentorer, men befordrer også til at mentorerne opretter/bruger deres egne netværk i afdelingen (fx til de andre mentorer, vejledere m.fl.) Samarbejder med mentoransvarlig Deltager i samarbejde med mentoransvarlig - i planlægning og gennemførelse af møder for mentorer. Elev: Elev med behov for en mentor forespørger hos studievejleder. Studievejleder: Studievejleder henviser eleven til en mentor, hvorefter mentor aftaler et møde med eleven.

11 11 Studievejleder informerer mentoransvarlig Sussie Jensen om nye/afsluttede elev/mentor samarbejder. Faglærer / kontaktlærer / forældre / øvrige aktører Faglærer/kontaktlærer/forældre/øvrige aktører kan også anbefale eleven at få en mentor OG den videre kontakt SKAL ske gennem studievejlederen Yderligere information - links Se evt. Undervisningsministeriets pjece Råd og Vink vedrørende brugen af mentorer Mentorordning ved IHA Et pilotprojekt Håndbog for mentorer og mentees EMU Mentorordning UVM: Mentorordning fik frafaldet ned på nul

12 12 9. Snitflader mellem studievejleder, kontaktlærer, mentor og elevcoach Eventuelle snitflader imellem de forskellige aktørers områder hvem der gør hvad? skal aftales på den enkelte afdeling. Praksis varierer fra afdeling til afdeling på AtS, så den enkelte afdeling har sin egen procedure for, hvem der gør hvad, hvornår, samt et tæt samarbejdende netværk af aktører, der har overblik over, hvordan eleven får den rette hjælp af den rette aktør - der er behov for. Studievejlederen (for alle) har fokus på elevens faglige og uddannelsesmæssige muligheder. Studievejlederen henviser elever med behov for en mentor til én af afdelingens mentorer og informerer skolens mentoransvarlige derom. Kontaktlæreren (for alle) har fokus på elevens mål og målopfyldelse i forhold til uddannelsen. Mentoren (for de få) har fokus på elevens personlige barrierer, som skaber problemer for elevens faglighed og mål i forhold til uddannelsen, og som ligger udenfor skolen (familie, venner, kæreste, etc.). Mentorskab handler om at give udsatte grupper en fokuseret opmærksomhed og støtte på vejen mod et selvstændigt arbejdsliv, og om at gøre eleven bevidst om sine stærke kompetencer og styrke hans svage kompetencer. Som mentor skal man ikke fortælle, hvad eleven skal eller bør gøre, men stille gode spørgsmål, som eleven selv skal arbejde videre med. Mentor arbejder sammen med klasselærer, kontaktlærer, studievejleder og mentorkolleger med henblik på at eleven gennemfører sin erhvervsuddannelse. Kontaktlærer, klasselærer og lærerteam kan henstille til studievejlederne at eleven får en mentor Elevcoach (for de få) støtter elever i at gennemføre den valgte uddannelse, eller ved fejlvalg hjælper eleven til at vælge den rigtige uddannelse. Dette sker i et tæt samarbejde med lærere og skolens andre støttefunktioner. Samarbejdet med lærerne er på et dagligt plan og foregår i en åben ånd. Herudover er coachen mentorkorpsets andet bolværk f.eks. i samarbejder med mentorer om elever, eller tilfælde hvor elevcoachen overtager elever fra mentorer. Det gode samarbejde mellem skolens forskellige funktioner er altafgørende i mange tilfælde. I dette samarbejde indgår med store plusser studiesekretærerne, studievejlederne, FVU og lærerne. Det samlede netværk og den akkumulerede erfarings- og kontaktbank blandt os er en utrolig styrke! Et kontant eksempel på at 1+1 kan blive 3. De stærkeste værktøjer er nærvær, synlighed, fleksibilitet, tilgængelighed og samtale. Opgaverne varierer fra enkelte samtaler og aktioner for at hjælpe over et hump, til længerevarende forløb med mange samtaler, besøg, aktioner

13 13 med bank, læge, tandlæge, kommune, UU, boligselskab, familie, retten, kriminalforsorgen, fængsel, kreditorer, fagbevægelse, læreplads, arbejdsgivere, praktikpladser, andre skoler m.fl. Dette sker med eventuel inddragelse af sportsklub, træner, venner, familie, værger, kontaktpersoner, myndigheder og arbejdsplads eller arbejdsgiver, samt alle egne kræfter på Aarhus tekniske Skole

14 Certificerede mentorer på AtS pr. 20/ Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Fra jord til bord Håndværk og teknik Børge Bjerreskov Lotte Bang Birgitte Christiansen Mekanik, transport og logistik Service Andre afdelinger Svend Andersen Jørgen Elmegaard Søren Buchholtz Jytte Glenstrup, Jobservice Anni Krabbe Høyer Poul Behrens Søren Elgaard Henning Daugaard Finn Nielsen Linda Kloster Larsen Sussie Jensen, Vejledningscentret Morten Møller Jensen Ole Christiansen Pia Gissel Anders Bjørn Petersen Marianne Lykke Laustsen Ruth Nissen, Vejledningscentret Lene Skov Kjeldsen Jørgen Darre Bjarne Iversen Johannes Poulsen Søren Nielsen Anni West, Vejledningscentret Kirsten Pedersen Martin Juul Jensen Charlotte Kragh Morten Strand Troels Karlslund Pedersen Anne Schroll Ottesen Steffen Sørensen Lene Kjærgaard Mørksted Inge Hede Thomsen Jakob Thykær Gitte Møller Nielsen Iver Worm Hans Jacob Skadhede Lene Erlang Sørensen Annette Thejsen

15 Kontrakt mellem elev og mentor En kontrakt er mentors og elevens aftaler om, hvad samarbejdet indeholder. Kontrakt kan tydeliggøre, dokumentere og fastholde aftaler, der laves mellem elev og mentor. Kontrakten evalueres og evt. revideres jævnligt. Navn Tlf.nr. Adresse Personnummer Kontaktlærer Uddannelse Holdnummer Mentor Aftaler Elev - kommentar Mentor - kommentar Elev underskrift

16 Spørgeguide til (den første) samtale mellem elev og mentor Nedenstående spørgsmål er eksempler på spørgsmål, som eventuelt kan anvendes i den første samtale og/eller i løbende samtaler med eleven. Om elevens mål og vejen dertil Hvad er din drømmeuddannelse? Hvorfor hvad er det, du gerne vil? Hvad skal der til, for at du når dit mål? Hvad gør det nemt, og hvad gør det svært? Er der nogle barrierer, der skal overvindes hvilke? (præcist og konkret med eksempler) Hvordan vil du overvinde disse barrierer? Hvad kunne det første skridt være? det næste? Kender du nogen, som har X uddannelse/mål hvad gjorde det muligt for ham/hende? Om samarbejdet mellem eleven og mentor Hvad vil du gerne, at jeg (mentor) skal hjælpe dig med? Hvilke forventninger har du til vores samarbejde? Hvilke forventninger har du til dig selv / mig? Mine forventninger til dig er Hvilket engagement og hvilken indsats forventer I gensidigt? Hvilke begrænsninger er der? Skal relationen f.eks. kun være faglig eller kan den også være social? Hvad vil I gøre, hvis den ene part ikke holder sin del af aftalen? Hvordan kommunikerer I i det daglige (mobil, mail el. lign) Hvordan evaluerer vi vores samarbejde? Hvordan afslutter vi vores samarbejde? Om løbende evaluering Generelt hvordan går det? Hvordan er det gået med vores aftaler fra sidste gang? Hvad gjorde det nemt/svært at overholde aftalerne? hvorfor? Hvad er din største udfordring lige nu? hvordan tackles den? Hvem (ud over mentor) kan støtte og hjælpe dig? hvordan? Aftaler - hvilke aftaler skal vi fortsætte med? Hvornår/hvor mødes eller snakker vi sammen igen?

17 Personopslag Sussie B. Jensen (sje) Tosprogskoordinator & Mentoransvarlig Vejledningscenter Halmstadgade 6 Telefon Jørgen Elmegaard (jelm) Elevcoach & Mentorkoordinator EUD-området, tværgående Halmstadgade 6 m.fl. Telefon Aarhus tekniske Skole HR afdelingen / hlje / april 2008

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

kompas forebyggelse af kriminalitet med Frivillige mentorer & netværksarbejde Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung!

kompas forebyggelse af kriminalitet med Frivillige mentorer & netværksarbejde Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung! Social og Sundhed Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung! Her kan du læse lidt om, hvad mentorprojektet går ud på, og hvilke opgaver du som frivillig skal varetage. Vi håber, at din

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor?

Hvordan samarbejder Jobcenter Middelfart med den frivillige sektor? Hvordan samarbejder Jobcenter med den frivillige sektor? Ulla Sørensen Mentorkoordinator Jobcenter Baggrund for opstart af frivilligt socialt mentorkorps i Jobcenterregi Opstart af pilotprojekt, Projekt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse *

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse * Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C * flere unge i uddannelse * Indhold Uddannelse efter grundskolen er på mange måder afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Uddannelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR

Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR Opbakning til virksomhedsmentorer inspirationspjece til LBR INDHOLD 03 FORORD 04 HVORDAN KAN LBR BAKKE OP OM VIRKSOMHEDS MENTORER? 10 Når mentor er nøglen til succes 14 MENTORORDNINGEN KORT FORTALT Titel:

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere