Indholdsfortegnelse. Indhold. 1. Forord Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven! Formål Mål... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indhold. 1. Forord... 3. 1.1 Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven!... 3. 2. Formål... 3. 3. Mål... 3"

Transkript

1 1

2 2 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Forord Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven! Formål Mål Mentorforholdet Mentorer på AtS Hvem har behov for en mentor? Information til Mentor Generel funktionsbeskrivelse Information og tilbud til eleverne generel information Rent praktisk så Organisering - Mentorordning i drift Snitflader mellem studievejleder, kontaktlærer, mentor og elevcoach Certificerede mentorer på AtS pr. 20/ Kontrakt mellem elev og mentor Spørgeguide til (den første) samtale mellem elev og mentor Personopslag... 17

3 3 Mentorhåndbog ved Erhvervsuddannelserne Århus tekniske Skole 1. Forord Håndbogen er et værktøj i etableringen, gennemførslen og vedligeholdelse af mentorordningen på EUD. Der er i alt 41 uddannede mentorer på AtS fordelt over alle EUD afdelinger på skolen (se Oversigt over mentorer på AtS) Håndbogen er ikke en facitliste på, hvordan man etablerer en mentorordning, men en oversigt, der angiver mål, overvejelser og metoder. Håndbogen er designet på en sådan måde, at den hele tiden kan opdateres, så den afspejler praksis lige nu, ligesom hver enkelt afdeling kan formulere og omformulere enkeltdele, så den afspejler hver enkelt afdelings kultur og organisation samt udvikling. 1.1 Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven! 53. Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning fra sådanne kontaktpersoner for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Skolen fastsætter rammer for kontaktlærernes og mentorernes virksomhed. Stk. 2. Skolen skal endvidere sikre, at de elever, der har behov herfor, tilbydes social, personlig eller psykologisk rådgivning. Skolen fastsætter rammerne for denne rådgivning. Stk. 3. Skolen kan samarbejde med andre skoler og myndigheder om opgaverne efter stk. 1 og 2 2. Formål Formålet med mentorordningen på EUD er, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse. For eleven skal ordningen medvirke til: aktiv deltagelse i egen uddannelse at udvikle kommunikative kompetencer at udvikle netværkskompetencer at udvikle sociale kompetencer - blive bevidst om egen adfærd at håndtere overgangen fra skole til praktik 3. Mål Målsætningen for mentorordningen på EUD-uddannelserne på AtS er: - at erhvervsuddannelserne har en fleksibel mentorordning tilpasset de enkelte afdelingers kultur og organisatoriske opbygning - at de elever, som har behov, hurtigt får mulighed for at indgå i mentorordningen

4 4 4. Mentorforholdet Mentorforholdet er baseret på et forløb med forskellige faser: 4.1 Mentorer på AtS Mentorer på AtS er typisk lærere, som selv vælger at være mentor. En mentor gennemgår en mentoruddannelse og er medlem af det samlede mentorkorps på AtS. Mentorer deltager i AtS - erfarings- og opkvalificeringsmøder, hvor de har mulighed for udveksling af erfaringer, opkvalificering, inspiration, gensidig støtte og sparring i dette mentornetværk. Mentorerne opfordres også til at danne en mentorgruppe sammen med andre mentorer på afdelingen omkring afdelingens elever, således at der altid er mulighed for back-up af en mentor. Mentor har som udgangspunkt - ikke eleven i den daglige undervisning. Mentor samarbejder med afdelingens lærere, kontaktlærere, vejledere, ledere og mentorkoordinator omkring eleven. Hver mentor har max 2-3 elever. Mentor honoreres med en ½ arbejdstime pr. uge, pr. elev, medmindre andet er aftalt med områdelederen. 4.2 Hvem har behov for en mentor? Regeringens målsætning er, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette stiller krav til en øget fleksibilitet og udvidet indsats fra skolens side. Det er her en mentor ofte kan bruges. Behovet for en mentor afklares først og fremmest via realkompetencevurderingen Profilen på en frafaldstruet elev har alle lærere en fingerspidsfornemmelse for, og i nedenstående er der en række eksempler på, hvad der kunne karakterisere en elev, der kunne have gavn af en mentor Hvem er eleven? De udsatte unge, er fx unge med: Mangelfulde skolekundskaber og svage læsefærdigheder Problemfyldt skolegang og uddannelsessvage netværk Misbrugsproblemer Psykiske problemer Lavt selvværd Opvækst under svære sociale forhold eller tab i familien Urealistiske fremtidsforventninger eller uklare uddannelsesønsker Kriminalitet

5 5 Der er mange årsager til at elever ikke fuldfører deres uddannelse, både Sociale og personlige: Misbrug Misbrug i familien Voldsramt eller voldstruet Vold i familien Problemer med familie Problemer med venner eller veninder Problemer med børn eller forældremyndighed Adoptivbarn Anbragt i pleje, på hjem eller opholdssted Ensomhed. Svagt eller intet netværk Sammenbragt familie eller skilsmisse-familie Flere afbrudte forløb (uddannelse) Mobningsproblemer, lette eller massive Psykiske problemer Faglige Angst, vrede indad og udad (konfliktsky eller søgende) Usikkerhed Fobier Lavt selvværd Spiseforstyrrelse Sorg og krise (død, skilsmisse) Problemer med læsning Problemer med skrivning Problemer med matematik eller naturfag Indlæringsproblemer ADHD, tourette eller aspergers Ord - og talblindhed Sparsomme faglige kompetencer Kulturelle Sproglige problemer Faglige problemer Sociale problemer Svagt eller intet netværk Flygtning eller indvandrerbaggrund Indsatte under uddannelse Elever med en betinget dom Mentorforholdet præsenteres som et tilbud til eleverne via plakater, skolens hjemmeside, brochurer og informationsmateriale samt af studievejleder og kontaktlærer. Eksempel på arbejdsgange: Afdelingens studievejleder henviser eleven til én af afdelingens mentorer med henblik på at eleven får en mentor eller Forældre, UU-vejleder m.fl. kan gennem studievejlederen anbefale, at en elev får en mentor eller Når en kontaktlærer eller faglærer opdager en frafaldstruet elev, tager denne kontakt til vejlederen i sin afdeling.

6 6 Vejlederen aftaler et møde med eleven for at præsentere muligheden for at få en mentor Dernæst tager vejlederen kontakt til afdelingens mentorer for at finder en egnet mentor til netop denne elev Mentor aftaler møde med eleven med henblik på en forventningsafklaring. Mentor kan efter aftale med eleven fx samarbejde med lærer og/eller vejleder omkring dette. Endvidere kan der laves der en kontrakt, som indeholder mentors og elevens aftaler om, hvad deres samarbejde skal indebære og medføre. Denne kontrakt opbevares af mentorkoordinatoren. Der kan være afvigelser i arbejdsgangen fra afdeling til afdeling. Der gives besked (mail) - om både det nye mentor/elev forhold, og om når mentorforholdet ophører - til skolens mentoransvarlige Sussie Jensen (tlf. lok. 111) 5. Information til Mentor Generel funktionsbeskrivelse Man kan som lærer også være mentor, hvis man har et godt netværk og tid, lyst og overskud til at støtte en elev i at udvikle sig personligt og professionelt. Mentorrollen Som mentor skal man tage udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Man skal være en fortrolig og ærlig samtalepartner, og man skal kunne lytte, spørge, sparre, coache og guide. Man skal hjælpe eleven med at deltage aktivt i uddannelsen og at blive bevidst om egen adfærd samt at håndtere overgangen fra skole til praktik. Herudover skal en mentor: Besidde viden om ungekultur Bygge bro og skabe en rød tråd Se muligheder frem for begrænsninger Forventninger til at være mentor Det kan være meget tilfredsstillende på det personlige og professionelle plan at hjælpe et andet menneske på vej. Mentors udbytte af at deltage vil fortrinsvis være: glæden og tilfredsstillelsen ved at hjælpe en elev til at udvikle sig personligt og nå sine professionelle mål at få nye perspektiver og faglig viden om udviklingstendenser at blive bedre til at møde udfordringer og derved få større indsigt i egen adfærd at deltage i mentoruddannelsen, kurser og konferencer at udvikle færdigheder og bevidsthed om kommunikation at opnå anerkendelse fra kolleger eller virksomheder at deltage aktivt som mentor i uddannelsen af kommende håndværkere at udvide dit eget netværk

7 7 Værd at vide for mentorer Det er mentors ansvar at støtte eleven i at komme videre med de mål og ambitioner, han eller hun har. Det betyder, at mentor skal hjælpe med at fastholde eleven i uddannelsesforløbet og yderligere skal mentor hjælpe med at udvide hans eller hendes faglige netværk og være villig til at diskutere de spørgsmål, eleven kommer med. Mentorens opgave er at hjælpe eleven med at finde løsninger på faglige og personlige problemer, men det er ikke mentorens ansvar at løse elevens sociale eller psykiske problemer. Mentoren henviser således til relevante instanser, - og til studievejlederen. Et godt mentorforhold - samtalen Et godt mentorforhold baserer sig på, at du som mentor er god til at: Lytte Stille refleksive spørgsmål Opsummere og give tilbagemelding Supplere Udpege sammenhænge og modsætninger Vise forståelse Fremme problemløsning Sætte spørgsmålstegn ved den måde, eleven tænker og handler på.

8 8 6. Information og tilbud til eleverne generel information Nedenstående er indholdet til folderen Har du brug for en MENTOR? Du kan få en mentor, hvis du er tilknyttet en af erhvervsuddannelserne EUD på Aarhus tekniske Skole Ønsker og mål Som elev på en erhvervsuddannelse er det vigtigt, at du har nogle professionelle og personlige ønsker og mål, som du gerne vil diskutere med en erfaren person på skolen en mentor. Du skal være parat til selv at tage et ansvar og handle i forhold til dine ønsker og mål med god input og sparring fra din mentor. Din mentor tager udgangspunkt i dine behov. Fordele ved at få en mentor Du får en samtalepartner, der kan støtte dig i at få øje på forskellige muligheder, du måske selv har overset Du får en mentor, som lytter til dine problemer og hjælper dig til at løse dem Som elev skal du: spørge, lytte og være åben for vejledning definere egne mål i forhold til uddannelse og arbejde - med hjælp fra din mentor være en ærlig, tålmodig og fortrolig samtalepartner. Hvordan får jeg en mentor Du skal først og fremmest sige, at du gerne vil have en mentor. Du kan henvende dig til din studievejleder, eller du kan få din lærer, kontaktlærer eller forældre til at henvende sig til studievejlederen. Når studievejlederen har snakket med dig om dine ønsker og behov, finder vi en mentor til dig og en tid til at mødes med mentoren. Mødet handler om at finde ud af, om det vil kunne fungere: matcher jeres fælles ønsker, og er kemien i orden? Hvis det går godt, udarbejder I en kontrakt, så I begge er klar over hinandens forventninger, ønsker og tidsrammer. På den måde kommer jeres mentorforhold til at passe præcis til jeres ønsker og behov. Forventninger til dig som elev Som elev skal du være motiveret for og interesseret i at blive udfordret personligt og fagligt. Din mentor kan hjælpe dig til at realisere dine mål, men det største arbejde ligger hos dig selv. For at få det størst mulige udbytte af mentorforholdet, skal du være villig til: at være åben omkring dine behov og forventninger at tage imod støtte og vejledning fra din mentor at udøve kritik og selvkritik og løbende evaluere mentorforholdet at tage ansvar for, at du får noget ud af mentorforholdet

9 9 7. Rent praktisk så Hvad foregår der på første møde? Det første møde: mentor og elev mødes på elevens uddannelsesadresse, hvor elev indhold, form og forløb af mentorforløbet aftales eventuelt med mentorkoordinatoren eller vejlederen som moderator. Det er vigtigt, at det første møde finder sted i en positiv og afslappet atmosfære. Mødet afsluttes eventuel med formulering af en kontrakt eller en aftale, som tydeligt tilkendegiver, hvordan mentorforløbet skal være. Det tilstræbes, at der på det første møde træffes fuldstændig klare aftaler. Ved mødets afslutning er det en god idé, at få eleven til at gentage de aftaler, der er truffet samt de aftaler, der er skrevet i kontrakten. Der udveksles telefonnumre (evt. alternative telefonnumre) aftales evt. træffetider og der udveksles -adresser Mentoren kan få inspiration til samtalen via denne spørgeguide Mentorforholdet indebærer ideelt et minimum af skriftlighed og al materiale, som forholder sig til eleven, er åbent for både mentor og elev, og er ideelt set forfattet af eleven selv. Mentor og elev styrer selv relationen og forløbet, men mentorkoordinatoren, mentoransvarlig samt studievejleder står til rådighed, hvis der er problemer eller spørgsmål. Andre aktører; faglærere, kontaktlærere og forældre kan henvende sig omkring mentorforholdet via studievejlederen. Løbende evaluering mellem mentor og elev Når relationen mellem mentor og elev er veletableret, er det en god idé løbende at evaluere forløbet. Der evalueres i forhold til de to parter: eleven og mentoren og deres forventninger. Formålet med evalueringen er først og fremmest at identificere ændringer, som kunne forbedre de nuværende deltageres udbytte af ordningen. Evalueringen kan tage udgangspunkt i den aftale, parterne har indgået i forbindelse med det første møde, hvor aftaler, forventningerne og kontrakt blev afklaret. Når mentorforholdet ophører enten på initiativ af mentor eller elev eller studievejleder - evalueres forløbet mundtligt. De gode og dårlige erfaringer bringes eventuelt med til netværksmøder med andre mentorer, vejledere og ledere Mentorer og mentorkoordinator og samarbejder i netværk Mentorer på egen afdeling kan samarbejde sammen i eget netværk. Mentorkoordinator og mentorer kan samarbejde i skolebaseret netværk. Alle mentorer, mentoransvarlig og mentorkoordinator mødes Mentorer deltager i AtS erfarings- og opkvalificeringsmøder der er mødepligt til disse møder!

10 10 Formålet med møderne er: opkvalificering erfaringsudveksling gensidig inspiration opbygning og vedligeholdelse af netværk evaluering af mentorfunktionen 8. Organisering - Mentorordning i drift hvem gør hvad Mentoransvarlig: Mentoransvarlig på AtS er Sussie Jensen. Planlægger i samarbejde med skolens ledelse - skolens behov for antal af mentorer, uddannelse af mentorer og videreuddannelse af mentorer. Har overblik - mentoransvarlig har og får overblikket over antal elever med tilknyttet mentorer rundt om på afdelingerne dette sker ved kommunikation fra vejledere til mentoransvarlig om påbegyndte og ophørte mentorforhold. Evaluerer løbende mentorfunktionen og agerer i organisationen på evt. behov for justeringer Deltager i samarbejde med mentorkoordinator i planlægning og gennemførelse af møder for alle skolens mentorer Mentorer: Optages i afdelingens og skolens mentorkorps. Holder løbende kontakt og samarbejde med lærere, kontaktlærere, ledere, mentorkoordinatoren og evt. mentoransvarlig. Deltager i AtS-mentor erfarings- og opkvalificeringsmøder Registrering af mentortimer skal ske på særlige aktivitetsnumre, som fås hos mentoransvarlig Mentorkoordinator: Mentorkoordinator på AtS er Elevcoach Jørgen Elmegaard Har det daglige samarbejde med mentorer. Dette samarbejde kan initieres af mentor, mentorkoordinator, vejleder, områdeleder m.fl. Kan overlevere en elev til afdelingens mentor fra elevcoach til mentor. Kan yde back-up, sparring, coaching og supervision til mentor omkring dennes elev. Skaber netværk dels til de enkelte mentorer, men befordrer også til at mentorerne opretter/bruger deres egne netværk i afdelingen (fx til de andre mentorer, vejledere m.fl.) Samarbejder med mentoransvarlig Deltager i samarbejde med mentoransvarlig - i planlægning og gennemførelse af møder for mentorer. Elev: Elev med behov for en mentor forespørger hos studievejleder. Studievejleder: Studievejleder henviser eleven til en mentor, hvorefter mentor aftaler et møde med eleven.

11 11 Studievejleder informerer mentoransvarlig Sussie Jensen om nye/afsluttede elev/mentor samarbejder. Faglærer / kontaktlærer / forældre / øvrige aktører Faglærer/kontaktlærer/forældre/øvrige aktører kan også anbefale eleven at få en mentor OG den videre kontakt SKAL ske gennem studievejlederen Yderligere information - links Se evt. Undervisningsministeriets pjece Råd og Vink vedrørende brugen af mentorer Mentorordning ved IHA Et pilotprojekt Håndbog for mentorer og mentees EMU Mentorordning UVM: Mentorordning fik frafaldet ned på nul

12 12 9. Snitflader mellem studievejleder, kontaktlærer, mentor og elevcoach Eventuelle snitflader imellem de forskellige aktørers områder hvem der gør hvad? skal aftales på den enkelte afdeling. Praksis varierer fra afdeling til afdeling på AtS, så den enkelte afdeling har sin egen procedure for, hvem der gør hvad, hvornår, samt et tæt samarbejdende netværk af aktører, der har overblik over, hvordan eleven får den rette hjælp af den rette aktør - der er behov for. Studievejlederen (for alle) har fokus på elevens faglige og uddannelsesmæssige muligheder. Studievejlederen henviser elever med behov for en mentor til én af afdelingens mentorer og informerer skolens mentoransvarlige derom. Kontaktlæreren (for alle) har fokus på elevens mål og målopfyldelse i forhold til uddannelsen. Mentoren (for de få) har fokus på elevens personlige barrierer, som skaber problemer for elevens faglighed og mål i forhold til uddannelsen, og som ligger udenfor skolen (familie, venner, kæreste, etc.). Mentorskab handler om at give udsatte grupper en fokuseret opmærksomhed og støtte på vejen mod et selvstændigt arbejdsliv, og om at gøre eleven bevidst om sine stærke kompetencer og styrke hans svage kompetencer. Som mentor skal man ikke fortælle, hvad eleven skal eller bør gøre, men stille gode spørgsmål, som eleven selv skal arbejde videre med. Mentor arbejder sammen med klasselærer, kontaktlærer, studievejleder og mentorkolleger med henblik på at eleven gennemfører sin erhvervsuddannelse. Kontaktlærer, klasselærer og lærerteam kan henstille til studievejlederne at eleven får en mentor Elevcoach (for de få) støtter elever i at gennemføre den valgte uddannelse, eller ved fejlvalg hjælper eleven til at vælge den rigtige uddannelse. Dette sker i et tæt samarbejde med lærere og skolens andre støttefunktioner. Samarbejdet med lærerne er på et dagligt plan og foregår i en åben ånd. Herudover er coachen mentorkorpsets andet bolværk f.eks. i samarbejder med mentorer om elever, eller tilfælde hvor elevcoachen overtager elever fra mentorer. Det gode samarbejde mellem skolens forskellige funktioner er altafgørende i mange tilfælde. I dette samarbejde indgår med store plusser studiesekretærerne, studievejlederne, FVU og lærerne. Det samlede netværk og den akkumulerede erfarings- og kontaktbank blandt os er en utrolig styrke! Et kontant eksempel på at 1+1 kan blive 3. De stærkeste værktøjer er nærvær, synlighed, fleksibilitet, tilgængelighed og samtale. Opgaverne varierer fra enkelte samtaler og aktioner for at hjælpe over et hump, til længerevarende forløb med mange samtaler, besøg, aktioner

13 13 med bank, læge, tandlæge, kommune, UU, boligselskab, familie, retten, kriminalforsorgen, fængsel, kreditorer, fagbevægelse, læreplads, arbejdsgivere, praktikpladser, andre skoler m.fl. Dette sker med eventuel inddragelse af sportsklub, træner, venner, familie, værger, kontaktpersoner, myndigheder og arbejdsplads eller arbejdsgiver, samt alle egne kræfter på Aarhus tekniske Skole

14 Certificerede mentorer på AtS pr. 20/ Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Fra jord til bord Håndværk og teknik Børge Bjerreskov Lotte Bang Birgitte Christiansen Mekanik, transport og logistik Service Andre afdelinger Svend Andersen Jørgen Elmegaard Søren Buchholtz Jytte Glenstrup, Jobservice Anni Krabbe Høyer Poul Behrens Søren Elgaard Henning Daugaard Finn Nielsen Linda Kloster Larsen Sussie Jensen, Vejledningscentret Morten Møller Jensen Ole Christiansen Pia Gissel Anders Bjørn Petersen Marianne Lykke Laustsen Ruth Nissen, Vejledningscentret Lene Skov Kjeldsen Jørgen Darre Bjarne Iversen Johannes Poulsen Søren Nielsen Anni West, Vejledningscentret Kirsten Pedersen Martin Juul Jensen Charlotte Kragh Morten Strand Troels Karlslund Pedersen Anne Schroll Ottesen Steffen Sørensen Lene Kjærgaard Mørksted Inge Hede Thomsen Jakob Thykær Gitte Møller Nielsen Iver Worm Hans Jacob Skadhede Lene Erlang Sørensen Annette Thejsen

15 Kontrakt mellem elev og mentor En kontrakt er mentors og elevens aftaler om, hvad samarbejdet indeholder. Kontrakt kan tydeliggøre, dokumentere og fastholde aftaler, der laves mellem elev og mentor. Kontrakten evalueres og evt. revideres jævnligt. Navn Tlf.nr. Adresse Personnummer Kontaktlærer Uddannelse Holdnummer Mentor Aftaler Elev - kommentar Mentor - kommentar Elev underskrift

16 Spørgeguide til (den første) samtale mellem elev og mentor Nedenstående spørgsmål er eksempler på spørgsmål, som eventuelt kan anvendes i den første samtale og/eller i løbende samtaler med eleven. Om elevens mål og vejen dertil Hvad er din drømmeuddannelse? Hvorfor hvad er det, du gerne vil? Hvad skal der til, for at du når dit mål? Hvad gør det nemt, og hvad gør det svært? Er der nogle barrierer, der skal overvindes hvilke? (præcist og konkret med eksempler) Hvordan vil du overvinde disse barrierer? Hvad kunne det første skridt være? det næste? Kender du nogen, som har X uddannelse/mål hvad gjorde det muligt for ham/hende? Om samarbejdet mellem eleven og mentor Hvad vil du gerne, at jeg (mentor) skal hjælpe dig med? Hvilke forventninger har du til vores samarbejde? Hvilke forventninger har du til dig selv / mig? Mine forventninger til dig er Hvilket engagement og hvilken indsats forventer I gensidigt? Hvilke begrænsninger er der? Skal relationen f.eks. kun være faglig eller kan den også være social? Hvad vil I gøre, hvis den ene part ikke holder sin del af aftalen? Hvordan kommunikerer I i det daglige (mobil, mail el. lign) Hvordan evaluerer vi vores samarbejde? Hvordan afslutter vi vores samarbejde? Om løbende evaluering Generelt hvordan går det? Hvordan er det gået med vores aftaler fra sidste gang? Hvad gjorde det nemt/svært at overholde aftalerne? hvorfor? Hvad er din største udfordring lige nu? hvordan tackles den? Hvem (ud over mentor) kan støtte og hjælpe dig? hvordan? Aftaler - hvilke aftaler skal vi fortsætte med? Hvornår/hvor mødes eller snakker vi sammen igen?

17 Personopslag Sussie B. Jensen (sje) Tosprogskoordinator & Mentoransvarlig Vejledningscenter Halmstadgade 6 Telefon Jørgen Elmegaard (jelm) Elevcoach & Mentorkoordinator EUD-området, tværgående Halmstadgade 6 m.fl. Telefon Aarhus tekniske Skole HR afdelingen / hlje / april 2008

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Buddy-mentor. Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL?

Buddy-mentor. Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV BUDDY-MENTOR Buddy-mentor Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. For nærmere oplysninger og information kontakt Mentorkoordinator

Læs mere

Om mentorforløb på FLUK maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming

Om mentorforløb på FLUK maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming Om mentorforløb på FLUK 6 18. maj 2009 Margot Torp MT- Mainstreaming Oplæg om mentorskab Reflekterende teams om eget mål Indkredsning af en mentor / pararbejde Opsamling Aftale om det videre forløb Mentorskab

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

En appelsin i din turban

En appelsin i din turban En appelsin i din turban Om mentorforløb på FLUK m/k 3 14. maj 2009 Margot Torp MT-Mainstreaming Formiddagens forløb Oplæg om mentorskab Reflekterende teams om eget mål Indkredsning af en mentor / pararbejde

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd En mentor har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG Vestsjælland Syd En mentor kan hjælpe en ung på rette vej... MENTOR I RINGSTED Frafaldet på ungdomsuddannelserne er for stort. Alt for

Læs mere

Gazellen. UU Skanderborg Odder. En koordineret ungeindsats. Lægedage

Gazellen. UU Skanderborg Odder. En koordineret ungeindsats. Lægedage Gazellen En koordineret ungeindsats UU Skanderborg Odder Rammen Opstart med projektmidler fra LBR maj 2009 I dag fast forankret kommunalt tilbud under UU Odder-Skanderborg Løbende dokumentation Gode resultater

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

LP-modellen Den konkrete anvendelse af modellen

LP-modellen Den konkrete anvendelse af modellen LP-modellen Den konkrete anvendelse af modellen For at kunne arbejde efter principperne i LP-modellen og derved få en pædagogisk platform er det vigtigt, at alle benytter samme begreber i forhold til arbejdet

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Nykredits interne mentorordning

Nykredits interne mentorordning Nykredits interne mentorordning Et tilbud om at blive klogere på sig selv og på ledelse Nykredits mentorordning / Personalestyrelsen 20. maj 2010 1 HR Området i Nykredit Planlægning & sekretariat HR Service

Læs mere

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Mentors rolle og ansvar Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Lise Krogh Løvschal Executive Mentorcoach & Senior Konsulent Ansvarlig for Executive Business+Mentorkorpset Arriva Deloitte, Advodan Roche Helsingør

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Den Røde Tråd - Fritidstilbud

Den Røde Tråd - Fritidstilbud Den Røde Tråd - Fritidstilbud Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14)

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14) Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og for de 15-17-årige (01.09.14) Dagsorden/ emne/ indhold/ kommentarer Mødedeltagere/ De øvrige 1 Indstilling af den unge

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10.

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. Højskolernes og frie fagskolers mentorordning v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. september 2014 Rundt om Hvem er de unge uden ungdomsuddannelse på højskole Effektundersøgelse

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Strategien understøtter i høj grad den røde tråd

Strategien understøtter i høj grad den røde tråd Høringssvar vedr. Strategi for Uddannelse og Job Fra: Sendes senest 9/12 2016 - på mail: cbltb@herning.dk 1. Strategien og handleplanen samlende bidrag til understøtte den røde tråd i børn læring om erhvervslivet

Læs mere

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby Mentorsamtalen metoder og værktøjer til mentee og mentor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth Mentorgruppe har positiv effekt Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth CAFA kort fortalt Alle opgaver med udsatte børn og unge i fokus Samarbejdspartner:

Læs mere

Grøn omsorg og udvikling af multifunktionelle landbrug som pædagogisk og beskæftigelsesmæssig ressource

Grøn omsorg og udvikling af multifunktionelle landbrug som pædagogisk og beskæftigelsesmæssig ressource Grøn omsorg og udvikling af multifunktionelle landbrug som pædagogisk og beskæftigelsesmæssig ressource Projektevaluering Jesper Klintebjerg Fuglsang, Virksomhedskonsulent Udvikling, Salg & Marketing Agro

Læs mere