7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet"

Transkript

1 7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet Tovtrækker: Gitte Glavind. Referenter: Ulla Breth Knudsen, Lotte Clevin, Richard Farlie Baggrund Ultralydsskanning mhp verificering af tidlig levende intrauterin graviditet foretages bedst transvaginalt og oftest anvendes transducer frekvens mellem 5 7,5 mhz. Ved skanning med transducer frekvenser op til 9 mhz er det ofte muligt at diskriminere mellem normal/unormal graviditet ca en uge tidligere end ved lavere frekvenser (25) Fosteret og de ekstraembryonale strukturer følger et vækstmønster, der er parallelt, hvorfor det er muligt at opsætte retningslinier for tidligt at vurdere om graviditeten forløber planmæssigt (22). I denne tekst angives fund og retningslinier ved transvaginal skanning ved 5 mhz. Der rapporteres ofte mindre mål for graviditetsproduktet ved assisterede versus spontant gravide (12,8,10,27,5). således ses de tidlige milepæle - gestationssæk, blommesæk og fosterhjerteaktion ca to dage senere hos assisterede gravide. Forklaringen er muligvist anvendelse af SM til bestemmelse af GA, idet ovulations - tidspunktet kan variere fra 4 dage til +6 dage fra midt-cyklus (12). Derimod kendes ved assisteret fertilisation befrugtningstidspunktet, mens implantationstidspunktet og den initiale vækstfase kan være forlænget under de kunstige hormonelle forhold, der ofte fremkaldes hos denne i øvrigt ikke helt sammenlignelige population. Ultralydsskanningsfund tidligt i graviditet Gestationssæk (GS): Ekkotom, sfærisk struktur omgivet af en tyk hyperekkoisk dobbelt ring repræsenterende decidua. Ligger ofte excentrisk i forhold til midtlinjen. GS måles ved gennemsnit af minimum 2 diametre af det ekkotomme område vinkelret på hinanden og optimalt medtages diameteren i tværplanet vinkelret herpå. GS ses fra dag (uge ) Når GS er 10 mm ses blommesæk Når GS er 13 mm ses fosterekko Når GS er 19 mm ses fosterhjerteblink (5,4,21,13,25) Blommesæk (BS): BS ligger i GS i det ekstra-embryonale coelom og ses som en sfærisk tykvægget struktur med ekkotom opklaring. Tilstedeværelse af BS i gestationssæk konfirmerer intrauterin graviditet BS konstateres fra dag (uge ) BS forsvinder efter 10.uge (5,8,25,24) 1

2 Embryo: Fosteret ses først som en hyperekkoisk lineær struktur. I starten antager den en C form, men er fra uge rettet mere ud og det er muligt at måle et egentligt crown - rump mål. Fosteret vokser ca 1 mm/dag. Der er spredning mellem absolutte værdier for forskellige fostre, mens vækstkurverne er parallelle i normale fostre (22). Gestationsalder bedømt ved ultralydsskanning af foster længde er afhængig af både vækstforhold, målenøjagtighed og den anvendte formel ved opsætning af software i scanneren Fosteret ses i 6-7. uge Fosteret ses når GS er 13 mm (13) En simpel tommelfingerregel for relationen GA/CRL ved fosterstørrelse mellem 1-25 mm: GA (dage) = CRL (mm) + 42 (16) Fosterets tilvækst er ikke helt lineær og formentlig specifik for den forskellige populationer. De sidste 20 år har der været mange bud på formler til beskrivelse af sammenhængen mellem GA og CRL (12,2,16,1,22,9,28, mfl.) DSOG s Ultralydsgruppe har udgivet biometri-guidelines i 2001, hvor det anbefales at anvende følgende regler ved måling af CRL og estimering af GA: CRL måles med foster i afslappet hvileposition, i sagital plan, fra ydre kant af fosterets cephale pol og den ydre kant af fosteret caudale pol, rumpe Ved brug af CRL, Crown Rump Length (2-60mm) beregnes gestationsalder (GA): GA (dage) = 35,72 + 1,082xCRL ½ + 1,472xCRL-0,09749xCRL 3/2 Kommentar: Formelen er udarbejdet af Wisser og valideret af Tunon (Norge,2000). I perioden 10 til 14 uger er der god overensstemmelse med Nicolaides CRL reference som ved nakkefoldsmålinger også kan bruges til gestationsalderbestemmelse (www.dsog.dk/arkiv/biometriguidelines) Tabel 1 og 2 viser GA beregnet udfra CRL med denne formel 2

3 Tabel 1 CRL Dag CRL dag CRL dag CRL dag 2 39, , , ,5 3 41, , , ,2 4 43, , , ,8 5 44, , , ,4 6 45, , , ,0 7 47, , , ,6 8 48, , , ,2 9 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabel 2 CRL UGE CRL UGE CRL UGE CRL UGE Fosterhjerte aktivitet/blink (FHA): FHA ses hos nogle fostre helt ned til CRL= 2 mm FHA ses sikkert når CRL > 5 mm FHA ses sikkert fra uge 7+0 FHR stiger til 9.uge CRL~ 3 mm: FHA 108 CRL~ 23 mm: FHA 177 CRL~ 62 mm: FHA 156 (13) 3

4 Abnorm graviditet Vitale fostre følger en ensartet vækstkurve jvf. formlen af Wisser (14). 7. uge er optimalt tidspunkt for tidlig skanning med henblik på forudsigelse af hvilke graviditeter der også senere er vitale.(17). Der er større risiko for at fostret går til, hvis: GS forv obs CRL forv obs - størrelsen på CRL og GS ikke passer til GA - tilvæksten er for langsom - GS er deform eller lavt placeret i uterus (17,35,7,15). > 4 mm 82 % sensitivitet og 87 % specificitet for abort > 3 mm 77 % sensitivitet og 95 % specificitet for abort GS CRL < 10 mm 56 % sensitivitet og 82 % specificitet for abort (7) Visse kromosom abnormiteter resulterer i mindre CRL, således at fostre med trisomi 18 har mindre CRL, mens øvrige trisomier (21, 13, (47XXX), (47XXY), 45X) og triploidi ikke er mindre (18) Abnorm graviditet der fører til abort i 1. trimester inddeles efter symptomer og ultralydsskanningsfund: Spontan abort Intrauterin graviditet ved ultralydsskanning + frisk vaginal blødning + evt smerter komplet: Midtlinie ekko < 15 mm inkomplet : Midtlinie ekko > 15 mm eller + gestationssæk med eller uden synligt foster Missed abortion Erkendes ved manglende frisk vaginal blødning + a, b eller c: a. GS > 19 mm med foster uden FHA b. CRL > 5 mm uden FHA c. Ingen FHA efter tidligere konstateret FHA Blighted ovum Erkendes ved manglende frisk vaginal blødning + a eller b : a. GS > 15 mm uden BS eller fosterekko b. GS > 12 mm uden BS eller fosterekko + ingen vækst i løbet af 1 uge 4

5 Retineret placentar væv (RPV) efter abort Vurdering af fund ved ultralydsskanning af uterinkaviteten med henblik på RPV bygger på midtlinjeekkobredde og i høj grad på indholdets ekkogenesitet og heterogenesitet. Den positive prædiktive værdi af disse skanningsfund efter abort og fødsel mhp påvisning af RPV/og eller forudsigelse af blødningsmængde og - varighed er begrænset. Derimod giver fundet af en tom kavitet med slankt midtlinjeekko god sikkerhed for at der ikke er retineret væv (16,11,30). Efter induceret eller spontan abort kan midtlinjeekko beskrives med: a. normalt b. heterogent indhold overvejende tydende på blod og koagler c. hyperekkogene foci diskontinuert med uterinvæggen d. hyperekkogen masse Ved b. c og/eller midtlinjeekko > 15 mm øges mistanken om RPV Der kan gå op til 3 uger før kaviteten tømmes spontant uden at det giver symptomer (31,34) Ekspekterende holdning de første uger efter induceret eller spontan abort er hos asymptomatiske patienter med tilladelig blødning velbegrundet (23,33,20 m.fl.) 5

6 REFERENCELISTE 1975: 1. Robinson HP, Flemming JEE. A critical evaluation of sonar crown-rump length measurements. Br J Obstet Gynaecol, Sept 1975;82: : 2. Drum JE, Clinch J, MacKenzie G. The ultrasonic measurement of fetal crown-rump length as a method of assessing gestationel age. Br J Obstet Gynaecol, 1976, Sept;83(6): : 3. Nyberg DA, Mack LA, Laing FC, Jeffrey RB. Early pregnancy complications: endovaginal sonographic findings correlated with human chorionic gonadotropin levels. Radiology 1988 Jun;167(3): : 4. Bateman BG, Nunley WC Jr, Kolp LA, Kitchin JD 3rd, Felder R. Vaginal sonography findings and hcg dynamics of early intrauterine and tubal pregnancies. Obstet Gynecol 1990 Mar;75(3 Pt 1): Cacciatore B et al. Normal early pregnancy: serum hcg level and vaginal ultrasonography findings. Br J Obstet Gynaecol, 1990, 97, : 6. Hertzberg BS, Bowie JD. Ultrasound of the postpartum uterus Prediction of the postpartum uterus. J Ultrasound Med : Nazari A, Check JH, Epstein RH, et al. Relationship of small-for-dates sac size to crown-rump length and spontaneous abortion in patients with a known date of ovulation. Obstet Gynecol (United States), Sep 1991, 78(3 Pt 1), Perks NF, Sherriff EA, Winston. Normal early pregnancy: serum hcg level and vaginal ultrasonography findings. Br J Obstet Gynaecol, 1991, March Vol 98, : 9. Kustermann A, Zorzoli A, Spagnolo D, et al. Transvaginal sonography for fetal measurement in early pregnancy. Br J Obstet Gynaecol (England), Jan 1992, 99(1) p : 10. Guirgis RR, Alshawaf T, Dave R, et al. Transvaginal crown-rump length measurements of 224 successful pregnancies which resulted from gamete intra-fallopian transfer or in-vitro fertilization. Hum Reprod (England), Nov 1993, 8(11) p Rulin MC, Bornstein SG, Campbell JD. The reliability of ultrasonography in the management of spontaneous abortion, clinically thought to be complete: a prospective study. Am J Obstet Gynecol (United States), Jan 1993, 168(1 Pt 1), Daya S. Accuracy of gestational age estimation by means of fetal crown-rump length measurement. Am J Obstet Gynecol (United States), Mar 1993, 168(3 Pt 1) p Rotsztejn D, Rana N, Dmowski WP. Correlation between fetal heart rate, crown-rump length, and beta-human chorionic gonadotropin levels during first trimester of well-timed conceptions resulting from infertility treatment. Fertil Steril (US) jun 1993, 59 (6), p : 14. Wisser j, Dirschedl P, Krone S. Estimation of gestationel age by transvaginal sonographic measurement of greatest embryonic length in dated human embryos. Ultrasound Obstet Gynecol 1994, 4, Tongsong T, Wanapirak C, Srisomboon J, et al. Transvaginal ultrasound in threatened abortions with empty gestational sacs. Int J Gynaecol Obstet (Ireland), Sep 1994, 46(3),

7 16. Goldstein SR, Wolfson R. Endovaginal ultrasonographic measurement of early embryonic size as a means of assessing gestational age. J Ultrasound Med (United States), Jan 1994, 13(1) Cunningham DS, Bledsoe LD, Tichenor JR, et al. Ultrasonographic characteristics of firsttrimester gestations in recurrent spontaneous aborters. J Reprod Med (United States), Aug 1995, 40(8), Kuhn P, Brizot M, Pandaya PP, Snejders RJ, Nicolaides KH. Crown-rump length in chromosomally abnormally fetuses at 10 to 13 weeks of gestation. Am J Obstet Gynecol 1995, 172, Alcazar JL, Baldonado C, Laparte C. The reliability of transvaginal ultrasonography to detect retained tissue after spontaneous first-trimester abortion, clinically thought to be complete. Ultrasound Obstet Gynecol (England), Aug 1995, 6(2), Nielsen S, Hahlin M. Expectant management of first-trimester spontaneous abortion. Lancet 1995; 345: : 21. Steinkampf MP, Guzick DS, Hammond KR, Blackwell RE. Identification of early pregnancy landmarks by transvaginal sonography: analysis by logistic regression. Fertil Steril 1997 Jul;68(1): : 22. Blaas HG, Eik-Nes SH, Bremnes JB. The growth of the human embryo. A longitudinal biometric assessment from 7 to 12 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: Cetin A, Cetin M. Diagnostic and therapeutic decision-making with transvaginal sonography for first trimester spontaneous abortion, clinically thought to be incomplete or complete. Contraception (United States), Jun 1998, 57(6), : 24. Blaas Harm-Gerd. Transvaginal ultrasound in the first trimester. Sonoembryology Kompendium for basalkursus i ultralydsdiagnostik-herlev, Rowling SE et al. Transducer frequency and early pregnancy. Am J Reprod 1999,172: Creinin MD, Spitz IM. Use of various ultrasonographic criteria to evaluate the efficacy of mifepristone and misoprostol for medical abortion. Am J Obstet Gynecol 1999 dec; 181(6): : 27. Tunon K, Eik-Nes SH, Grøttum P, Von During V, Kahn JA. Gestationel age in pregnancies conceived after in vitro fertilisation: a comparison between age assessed from oocyte retrieval, crown-rump length and biparital diameter. Ultrasound Obstet Gynecol, 2000, 15, Westerway SC, Davison A, Cowell S. Ultrasonic fetal measurements: new Australian standards for the new millennium. Aust N Z J Obstet Gynaecol (Australia), Aug 2000, 40(3), Paul M, Schaff E, Nichols M. The roles of clinical assessment, human chorionic gonadotropin assays, and ultrasonography in medical abortion practice. Am J Obstet Gynecol (United States), Aug 2000, 183(2 Suppl), de Vries JIP et al. Predictive value of sonografic examination to visualize retained placenta directly after birth at 16 to 28 weeks. J Ultrasound Med 2000:19: Edwards A, Ellwood DA. Ultrasonographic evaluation of the postpartum uterus. Ultrasound Obstet Gynecol; 2000:16:

8 2001: 32. Degani S. Fetal biometry: clinical, pathological, and technical considerations. Obstet Gynecol Surv (United States), Mar 2001, 56(3), Sairam S, Khare, M, Michailidis, G. et al. The role of ultrasound in the expectant management of early pregnancy lossultrasound Obstet Gynecol 2001;17: Harwood B, Meckstroth KR, Mishell DR, Jain JK. Serum beta-human chorionic gonadotropin levels and endometrial thickness after medical abortion. Contraception 2001 May;63(5): Reljic, M. The significance of crown-rump length measurement for predicting adverse pregnancy outcome of threatened abortion. Ultrasound Obstet Gynecol : DSOG s ultralydsgruppe. Biometri guidelines. Gestationsalder bestemmelse 2001, aug, 8

9 Human Chorion Gonadotropin = hcg Baggrund: HCG er et glycoproteinhormon bestående af en α og β kæde. α - kæden er fælles med de øvrige glycoproteinhormoner (LH, FSH og TSH), β - kæden er unik, 145 aminosyrer danner en kæde forbundet seks steder med disulfid broer. HCG dannes fra implantationstidspunktet af syncytiotrofoblaster i tæt relation til den ekstra embryonale coelom kavitet. Koncentrationen i serum stiger til peakniveau i ca 10 grav. uge og falder til et lavere plateau i resten af graviditeten. Det intakte hormon og dets splitprodukter findes i forskellige koncentrationer og proportioner i serum og urin og har forskellig bioaktivitet i et graviditetsforløb. hcg analyser benyttes udover ved diagnostik/monitorering af graviditet også ved kontrol efter invasiv mola og choriocarcinom, og som diagnostisk parameter ved visse lavt differentierede cancere. HCG dannes fra implantationstidspunktet af syncytiotrofoblaster i tæt relation til den ekstra embryonale coelom kavitet. Koncentrationen i serum stiger til peakniveau i ca 10 grav. uge og falder til et lavere plateau i resten af graviditeten. I urin og serum måles hcg og dets split produkter ved hjælp af >100 forskellige assays med forskellige kombinationer af specifikke antistoffer mod mindst 26 forskellige dele af β- hcg (α unit, β unit, nonnicked hcg, nicked hcg, nicked frit hcg, β-core fragment + div. isoformer), hvilket medfører forskel i absolutte måleværdier mellem forskellige kits op til 2 x ved gravide og op til 50 x ved trofoblast sygdom. Lave falsk positive værdier kan f.eks forekomme ved patienter med antistoffer mod testantistoffet (afh. af test kit), brug af cannabis mv (Cole, Sturgeon). Resultater fra alle assays kalibreres og refererer til internationale standarder dannet på baggrund af forskellige indhold af hcg: a. First International Reference Preparation, WHO (ren intakt hcg) b. Second International Standard, WHO (Intakt hcg, hcg fragnmenter og LH) c. Third Internationmal Standard, WHO (ren intakt hcg) Måleværdier efter kalibrering med a. og c. resulterer i værdier ca 2 x værdierne for b., hvilket udover forskelle mellem forskellige analysemetoder kræver stor opmærksomhed ved sammenligning mellem forskellige laboratorier og resultater i litteraturen. Det anbefales ved monitorering af patienter altid at foretage serielle målinger på samme laboratorium med samme type analysekit. (Cole) 9

10 Konklusiv viden ang. graviditet i pkt. form: Normal graviditet Ved graviditet er urin-hcg og serum-hcg identisk, få dage efter implantationen, såfremt testen måler det samme hcg produkt Urin grav-test er følsomme ved IU/L ( pos 7 dage efter implantationen) Serum-hCG kan måles ned til 1-2 IU/L ( pos. 3 4 dage efter implantation) Ved normal graviditet stiger s-hcg lineært de første 6 uger med fordoblingstid på ca. 1,3 2 dage. Maksimale koncentration måles efter 9-10 uger gns IU/L (range IU/L intakt hcg, 3. Int. Std ), herefter falder værdierne til plateau % af peakniveau og holder gennem II og III trimester. Lave falsk positive værdier kan f.eks forekomme ved patienter med antistoffer mod test-antistoffet (afh. af test kit), brug af cannabis mv Nedennævnte hcg værdier er kun vejledende. Der ses betydelig spredning mellem individer, mellem graviditet opnået spontant og assisteret, mellem referencer baseret på forskellige typer hcg tests og internationale standarder. Endelig er ultralyddskanningsfund afhængige af udstyr og brugerkvalifikationer. 14 efter ovulation, vital graviditet s-hcg > 55 IU/L GS ses hos nogle gravide ved s-hcg > 500 IU/L hos alle spontant gravide ved s-hcg > 2000 hos alle ivf- gravide s-hcg > 2500 Fosterekko visualiseres når s-hcg på IU/L FHA erkendes ved s-hcg på 5000 til IU/L Patologisk graviditeter Ved spontan abort er der sjældent stigning i s-hcg (35 %) Udgangsværdien kan være høj afh. af GA ved graviditetens tilgrundegåen. Efterfølgende elimineres s-hcg med fald > 50 % dagligt i løbet af gns 19 dg (Steier, Paul) Ved extrauterin graviditet stiger s-hcg hos 80 %, men med langsom stigningstakst med fordoblingstider gns 7-8 dage. Ved serielle målinger konstateres plateau med < 15 % udsving eller for langsom elimination af s-hcg < 50 % efter 2 døgn (Paul) 10

11 Elimination af hcg Varighed til hcg clearence efter graviditet afhænger af udgangsværdier og af om der resterer aktivt placentar væv. Injektion af IU/L hcg elimineres på 12 dage. (Daya) Postpartum (á terme): intakt hcg hurtigt (3 uger) initial fase til ca 1000IE i løbet af 4 døgn efterfulgt af en langsom fase (8 uger) (ref Steier) Post spontan abort (< 12 uger): Op til 35 dage < 10 IE/L efter gns 19 dage (Steier) Post kir abort (< 12 uger): Op til 60 dage initialt fald T ½ timer efterfulgt af langsomt fald T ½ t, < 10 IE/L efter gns 30 dage < 2 IE/L efter gns 37 dage (Lahteenmaki, Marrs, Steier) Post medicinsk abort mifegyne (< 8 uger): Initialt stigning i hcg til 3. dag, derefter skarpt fald til nær basal værdi 7. dag (Somell) Post medicinsk abort metotrexat/mifegyne + cytotec (< 8 uger): 1 døgn >50 % reduktion 1 uge, > 90% reduktion < 25 IE/L gns 20 dage < 10 IE/L efter gns 36 dage (21-51dg) (Creinin, Mitchel, Shaffs, Harwood) Prediktion af vitale graviditer HCG er signifikant højere og stigningen stejlere ved vitale graviditeter end ved de patologiske graviditer, der ender med spontan abort (Ho, Bjercke) HCG > 55 mie/ml 12 dage post-transferering ved IVF 90 % vitale graviditeter (Bjercke) Ved måling af hcg biologisk aktivitet ses tidligere stigning til højere niveau (Ho) 11

12 Referencer 1974: Marrs RP, Kletzky OA, Howard WF, Mishell DR Jr Disappearance of human chorionic gonadotropin and resumption of ovulation following abortion. Am J Obstet Gynecol 1979 Nov 15;135(6): : Lahteenmaki P. The disappearance of HCG and return of pituitary function after abortion. Clin Endocrinol (Oxf) 1978 Aug;9(2): : Marrs RP, Kletzky OA, Howard WF, Mishell DR Jr. Disappearance of human chorionic gonadotropin and resumption of ovulation following abortion. Am J Obstet Gynecol 1979 Nov 15;135(6): : Steier JA, Bergsjo P, Myking OL. Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion, and removed ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 1984 Sep;64(3): : Daya S. Human chorionic gonadotropin increase in normal early pregnancy. Am J Obstet Gynecol (United States), Feb 1987, 156(2) p : Nyberg DA, Mack LA, Laing FC, Jeffrey RB. Early pregnancy complications: endovaginal sonographic findings correlated with human chorionic gonadotropin levels. Radiology 1988 Jun;167(3): Seeger H, Zwirner M, Voelter W, Lippert T.H. Relaxin and human chorionic gonadotropin concentrations in blood serum during the first trimester of normal and pathological pregnancy. Gynecologic and Obstetric Investigation. 1988, 25, : Garcia,A, Skurnick,J, Goldsmith,L Emmi,A&Weiaa,G Human chorionic gonadotropin and relaxin concentrations in early ectopic and normal pregnancies. Obstetrics and Gynecology, 1990, 75, Bateman BG, Nunley WC Jr, Kolp LA, Kitchin JD 3 rd, Felder R Vaginal sonography findings and hcg dynamics of early intrauterine and tubal pregnancies. Obstet Gynecol 1990 Mar;75(3 Pt 1):421-7 Somell C, Ölund A, Carlström K, Kindahl H Reproductive hormones during termination of early pregnancy with mifepristone Gynecol Obstet Invest 1990: 30: : Stewart DR, Overstreet JW, Celniker AC, et al. The relationship between hcg and relaxin secretion in normal pregnancies vs periimplantation spontaneous abortions. Clin Endocrinol (Oxf) (England), Apr 1993, 38(4) p

13 Rotsztejn D, Rana N, Dmowski WP Correlation between fetal heart rate, crown-rump length, and beta-human chorionic gonadotropin levels during the first trimester of well-timed conceptions resulting from infertility treatment. Fertil Steril (United States), Jun 1993, 59(6) p : Chard T, Iles R, Wathen N. Why is there a peak of human chorionic gonadotrophin (HCG) in early pregnancy? Hum Reprod (England), Jul 1995, 10(7) p Creinin MD, Vittinghoff E, Galbraith S, Klaisle C. A randomized trial comparing misoprostol three and seven days after methotrexate for early abortion. Am J Obstet Gynecol Nov;173(5): Schaff EA, Eisinger SH, Franks P, Kim SS Combined methotrexate and misoprostol for early induced abortion. Arch Fam Med 1995 Sep;4(9): : Creinin MD. Change in serum beta-human chorionic gonadotropin after abortion with methotrexate and misoprostol. Am J Obstet Gynecol Feb;174(2): : Ho HH, O'Connor JF, Nakajima ST, et al. Characterization of human chorionic gonadotropin in normal and abnormal pregnancies. Early Pregnancy (United States), Sep 1997, 3(3) p Cole LA. Immunoassay of human chorionic gonadotropi n, its free subunits, and metabolits Clinical Chemistry 1997, 43:12, : Sturgeon CM, McAllister EJ. Analysis of hcg: clinical applications and assay requirements Ann Clin Biochem, 1998, 35, : Bjercke S, Tanbo T, Dale PO, Mørkrid L, Åbyholm T. Human chorionic gonadotrophin conctrations in early pregnancy after in-vitro fertilization Human Reproduction, 1999, 14 (6) : Statens Serum Institut, Håndbogen hcg, s 346 og : Roche Elecsys Systeme 1010/2010 hcg + ß produktbeskrivelse

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Lav PAPP-A. Guideline

Lav PAPP-A. Guideline Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg (skovbo@dadlnet.dk), Puk Sandager - Skejby (puk@dadlnet.dk), Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder obp@dadlnet.dk) Guideline 1. Der er ingen

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden

2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden 2. Kirurgisk Abort i 1. trimester Gynækologiske guidelines. Tovtrækker: Richard Farlie Referenter: Gitte Eriksen, Gitte Glavind Indledning Provokerede abort i 1. trimester er en af de hyppigste indgreb

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome Gruppens medlemmer: Anette Boel, Dorte Brask, Charlotte Ekelund, Richard Farlie, Anne- Cathrine Gjerris, Ida

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden 8. Anti-D ved abort DSOG Guidelines Tovtrækker: Øjvind Lidegaard Referencegruppe (TIGRAB): Ulla Breth Knudsen, Nina Palmgren, Lotte Clevin, Frank Vous Kristiansen, Christina Rørbye, Gitte V. Eriksen, Richard

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Infertilitets epidemiologi

Infertilitets epidemiologi Infertilitets epidemiologi Øjvind Lidegaard U-kursus 29. januar 2009 Infertilitet epidemiologi Definitioner Problemets størrelse Alder og fertilitet Rygning Alkohol Kaffe Overvægt Mandlig fertilitet U-kursus

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling INDHOLD: Indledning Funktionsområder Personalenormering Budget Fertilitetsklinikkens årsresultat RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling ICSI behandling ICSI med TESA Behandling med nedfrosne

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning.. 3 Funktionsområder 4 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Personalenormering. 4 Budget.. 4 Fertilitetsklinikkens årsresultat.. 5 IVF behandling 6 ICSI behandling. 7 ICSI

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Titel: PCOS og graviditet, herunder metformin

Titel: PCOS og graviditet, herunder metformin Titel: PCOS og graviditet, herunder metformin Nøgleord: Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Metformin Fremlagt og godkendt januar 2014 rbejdsgruppe: nne Marie Holm (Odense), Charlotte Mumm Ring (SVS), Elisabeth

Læs mere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere 1 Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere Forskningsprojekt januar 2012 Af Troels Buus Treebak Rune Linderoth Christiansen 2 Indhold Formål...3 Baggrund...4 Metode...7 Resultater...7

Læs mere