7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet"

Transkript

1 7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet Tovtrækker: Gitte Glavind. Referenter: Ulla Breth Knudsen, Lotte Clevin, Richard Farlie Baggrund Ultralydsskanning mhp verificering af tidlig levende intrauterin graviditet foretages bedst transvaginalt og oftest anvendes transducer frekvens mellem 5 7,5 mhz. Ved skanning med transducer frekvenser op til 9 mhz er det ofte muligt at diskriminere mellem normal/unormal graviditet ca en uge tidligere end ved lavere frekvenser (25) Fosteret og de ekstraembryonale strukturer følger et vækstmønster, der er parallelt, hvorfor det er muligt at opsætte retningslinier for tidligt at vurdere om graviditeten forløber planmæssigt (22). I denne tekst angives fund og retningslinier ved transvaginal skanning ved 5 mhz. Der rapporteres ofte mindre mål for graviditetsproduktet ved assisterede versus spontant gravide (12,8,10,27,5). således ses de tidlige milepæle - gestationssæk, blommesæk og fosterhjerteaktion ca to dage senere hos assisterede gravide. Forklaringen er muligvist anvendelse af SM til bestemmelse af GA, idet ovulations - tidspunktet kan variere fra 4 dage til +6 dage fra midt-cyklus (12). Derimod kendes ved assisteret fertilisation befrugtningstidspunktet, mens implantationstidspunktet og den initiale vækstfase kan være forlænget under de kunstige hormonelle forhold, der ofte fremkaldes hos denne i øvrigt ikke helt sammenlignelige population. Ultralydsskanningsfund tidligt i graviditet Gestationssæk (GS): Ekkotom, sfærisk struktur omgivet af en tyk hyperekkoisk dobbelt ring repræsenterende decidua. Ligger ofte excentrisk i forhold til midtlinjen. GS måles ved gennemsnit af minimum 2 diametre af det ekkotomme område vinkelret på hinanden og optimalt medtages diameteren i tværplanet vinkelret herpå. GS ses fra dag (uge ) Når GS er 10 mm ses blommesæk Når GS er 13 mm ses fosterekko Når GS er 19 mm ses fosterhjerteblink (5,4,21,13,25) Blommesæk (BS): BS ligger i GS i det ekstra-embryonale coelom og ses som en sfærisk tykvægget struktur med ekkotom opklaring. Tilstedeværelse af BS i gestationssæk konfirmerer intrauterin graviditet BS konstateres fra dag (uge ) BS forsvinder efter 10.uge (5,8,25,24) 1

2 Embryo: Fosteret ses først som en hyperekkoisk lineær struktur. I starten antager den en C form, men er fra uge rettet mere ud og det er muligt at måle et egentligt crown - rump mål. Fosteret vokser ca 1 mm/dag. Der er spredning mellem absolutte værdier for forskellige fostre, mens vækstkurverne er parallelle i normale fostre (22). Gestationsalder bedømt ved ultralydsskanning af foster længde er afhængig af både vækstforhold, målenøjagtighed og den anvendte formel ved opsætning af software i scanneren Fosteret ses i 6-7. uge Fosteret ses når GS er 13 mm (13) En simpel tommelfingerregel for relationen GA/CRL ved fosterstørrelse mellem 1-25 mm: GA (dage) = CRL (mm) + 42 (16) Fosterets tilvækst er ikke helt lineær og formentlig specifik for den forskellige populationer. De sidste 20 år har der været mange bud på formler til beskrivelse af sammenhængen mellem GA og CRL (12,2,16,1,22,9,28, mfl.) DSOG s Ultralydsgruppe har udgivet biometri-guidelines i 2001, hvor det anbefales at anvende følgende regler ved måling af CRL og estimering af GA: CRL måles med foster i afslappet hvileposition, i sagital plan, fra ydre kant af fosterets cephale pol og den ydre kant af fosteret caudale pol, rumpe Ved brug af CRL, Crown Rump Length (2-60mm) beregnes gestationsalder (GA): GA (dage) = 35,72 + 1,082xCRL ½ + 1,472xCRL-0,09749xCRL 3/2 Kommentar: Formelen er udarbejdet af Wisser og valideret af Tunon (Norge,2000). I perioden 10 til 14 uger er der god overensstemmelse med Nicolaides CRL reference som ved nakkefoldsmålinger også kan bruges til gestationsalderbestemmelse (www.dsog.dk/arkiv/biometriguidelines) Tabel 1 og 2 viser GA beregnet udfra CRL med denne formel 2

3 Tabel 1 CRL Dag CRL dag CRL dag CRL dag 2 39, , , ,5 3 41, , , ,2 4 43, , , ,8 5 44, , , ,4 6 45, , , ,0 7 47, , , ,6 8 48, , , ,2 9 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabel 2 CRL UGE CRL UGE CRL UGE CRL UGE Fosterhjerte aktivitet/blink (FHA): FHA ses hos nogle fostre helt ned til CRL= 2 mm FHA ses sikkert når CRL > 5 mm FHA ses sikkert fra uge 7+0 FHR stiger til 9.uge CRL~ 3 mm: FHA 108 CRL~ 23 mm: FHA 177 CRL~ 62 mm: FHA 156 (13) 3

4 Abnorm graviditet Vitale fostre følger en ensartet vækstkurve jvf. formlen af Wisser (14). 7. uge er optimalt tidspunkt for tidlig skanning med henblik på forudsigelse af hvilke graviditeter der også senere er vitale.(17). Der er større risiko for at fostret går til, hvis: GS forv obs CRL forv obs - størrelsen på CRL og GS ikke passer til GA - tilvæksten er for langsom - GS er deform eller lavt placeret i uterus (17,35,7,15). > 4 mm 82 % sensitivitet og 87 % specificitet for abort > 3 mm 77 % sensitivitet og 95 % specificitet for abort GS CRL < 10 mm 56 % sensitivitet og 82 % specificitet for abort (7) Visse kromosom abnormiteter resulterer i mindre CRL, således at fostre med trisomi 18 har mindre CRL, mens øvrige trisomier (21, 13, (47XXX), (47XXY), 45X) og triploidi ikke er mindre (18) Abnorm graviditet der fører til abort i 1. trimester inddeles efter symptomer og ultralydsskanningsfund: Spontan abort Intrauterin graviditet ved ultralydsskanning + frisk vaginal blødning + evt smerter komplet: Midtlinie ekko < 15 mm inkomplet : Midtlinie ekko > 15 mm eller + gestationssæk med eller uden synligt foster Missed abortion Erkendes ved manglende frisk vaginal blødning + a, b eller c: a. GS > 19 mm med foster uden FHA b. CRL > 5 mm uden FHA c. Ingen FHA efter tidligere konstateret FHA Blighted ovum Erkendes ved manglende frisk vaginal blødning + a eller b : a. GS > 15 mm uden BS eller fosterekko b. GS > 12 mm uden BS eller fosterekko + ingen vækst i løbet af 1 uge 4

5 Retineret placentar væv (RPV) efter abort Vurdering af fund ved ultralydsskanning af uterinkaviteten med henblik på RPV bygger på midtlinjeekkobredde og i høj grad på indholdets ekkogenesitet og heterogenesitet. Den positive prædiktive værdi af disse skanningsfund efter abort og fødsel mhp påvisning af RPV/og eller forudsigelse af blødningsmængde og - varighed er begrænset. Derimod giver fundet af en tom kavitet med slankt midtlinjeekko god sikkerhed for at der ikke er retineret væv (16,11,30). Efter induceret eller spontan abort kan midtlinjeekko beskrives med: a. normalt b. heterogent indhold overvejende tydende på blod og koagler c. hyperekkogene foci diskontinuert med uterinvæggen d. hyperekkogen masse Ved b. c og/eller midtlinjeekko > 15 mm øges mistanken om RPV Der kan gå op til 3 uger før kaviteten tømmes spontant uden at det giver symptomer (31,34) Ekspekterende holdning de første uger efter induceret eller spontan abort er hos asymptomatiske patienter med tilladelig blødning velbegrundet (23,33,20 m.fl.) 5

6 REFERENCELISTE 1975: 1. Robinson HP, Flemming JEE. A critical evaluation of sonar crown-rump length measurements. Br J Obstet Gynaecol, Sept 1975;82: : 2. Drum JE, Clinch J, MacKenzie G. The ultrasonic measurement of fetal crown-rump length as a method of assessing gestationel age. Br J Obstet Gynaecol, 1976, Sept;83(6): : 3. Nyberg DA, Mack LA, Laing FC, Jeffrey RB. Early pregnancy complications: endovaginal sonographic findings correlated with human chorionic gonadotropin levels. Radiology 1988 Jun;167(3): : 4. Bateman BG, Nunley WC Jr, Kolp LA, Kitchin JD 3rd, Felder R. Vaginal sonography findings and hcg dynamics of early intrauterine and tubal pregnancies. Obstet Gynecol 1990 Mar;75(3 Pt 1): Cacciatore B et al. Normal early pregnancy: serum hcg level and vaginal ultrasonography findings. Br J Obstet Gynaecol, 1990, 97, : 6. Hertzberg BS, Bowie JD. Ultrasound of the postpartum uterus Prediction of the postpartum uterus. J Ultrasound Med : Nazari A, Check JH, Epstein RH, et al. Relationship of small-for-dates sac size to crown-rump length and spontaneous abortion in patients with a known date of ovulation. Obstet Gynecol (United States), Sep 1991, 78(3 Pt 1), Perks NF, Sherriff EA, Winston. Normal early pregnancy: serum hcg level and vaginal ultrasonography findings. Br J Obstet Gynaecol, 1991, March Vol 98, : 9. Kustermann A, Zorzoli A, Spagnolo D, et al. Transvaginal sonography for fetal measurement in early pregnancy. Br J Obstet Gynaecol (England), Jan 1992, 99(1) p : 10. Guirgis RR, Alshawaf T, Dave R, et al. Transvaginal crown-rump length measurements of 224 successful pregnancies which resulted from gamete intra-fallopian transfer or in-vitro fertilization. Hum Reprod (England), Nov 1993, 8(11) p Rulin MC, Bornstein SG, Campbell JD. The reliability of ultrasonography in the management of spontaneous abortion, clinically thought to be complete: a prospective study. Am J Obstet Gynecol (United States), Jan 1993, 168(1 Pt 1), Daya S. Accuracy of gestational age estimation by means of fetal crown-rump length measurement. Am J Obstet Gynecol (United States), Mar 1993, 168(3 Pt 1) p Rotsztejn D, Rana N, Dmowski WP. Correlation between fetal heart rate, crown-rump length, and beta-human chorionic gonadotropin levels during first trimester of well-timed conceptions resulting from infertility treatment. Fertil Steril (US) jun 1993, 59 (6), p : 14. Wisser j, Dirschedl P, Krone S. Estimation of gestationel age by transvaginal sonographic measurement of greatest embryonic length in dated human embryos. Ultrasound Obstet Gynecol 1994, 4, Tongsong T, Wanapirak C, Srisomboon J, et al. Transvaginal ultrasound in threatened abortions with empty gestational sacs. Int J Gynaecol Obstet (Ireland), Sep 1994, 46(3),

7 16. Goldstein SR, Wolfson R. Endovaginal ultrasonographic measurement of early embryonic size as a means of assessing gestational age. J Ultrasound Med (United States), Jan 1994, 13(1) Cunningham DS, Bledsoe LD, Tichenor JR, et al. Ultrasonographic characteristics of firsttrimester gestations in recurrent spontaneous aborters. J Reprod Med (United States), Aug 1995, 40(8), Kuhn P, Brizot M, Pandaya PP, Snejders RJ, Nicolaides KH. Crown-rump length in chromosomally abnormally fetuses at 10 to 13 weeks of gestation. Am J Obstet Gynecol 1995, 172, Alcazar JL, Baldonado C, Laparte C. The reliability of transvaginal ultrasonography to detect retained tissue after spontaneous first-trimester abortion, clinically thought to be complete. Ultrasound Obstet Gynecol (England), Aug 1995, 6(2), Nielsen S, Hahlin M. Expectant management of first-trimester spontaneous abortion. Lancet 1995; 345: : 21. Steinkampf MP, Guzick DS, Hammond KR, Blackwell RE. Identification of early pregnancy landmarks by transvaginal sonography: analysis by logistic regression. Fertil Steril 1997 Jul;68(1): : 22. Blaas HG, Eik-Nes SH, Bremnes JB. The growth of the human embryo. A longitudinal biometric assessment from 7 to 12 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: Cetin A, Cetin M. Diagnostic and therapeutic decision-making with transvaginal sonography for first trimester spontaneous abortion, clinically thought to be incomplete or complete. Contraception (United States), Jun 1998, 57(6), : 24. Blaas Harm-Gerd. Transvaginal ultrasound in the first trimester. Sonoembryology Kompendium for basalkursus i ultralydsdiagnostik-herlev, Rowling SE et al. Transducer frequency and early pregnancy. Am J Reprod 1999,172: Creinin MD, Spitz IM. Use of various ultrasonographic criteria to evaluate the efficacy of mifepristone and misoprostol for medical abortion. Am J Obstet Gynecol 1999 dec; 181(6): : 27. Tunon K, Eik-Nes SH, Grøttum P, Von During V, Kahn JA. Gestationel age in pregnancies conceived after in vitro fertilisation: a comparison between age assessed from oocyte retrieval, crown-rump length and biparital diameter. Ultrasound Obstet Gynecol, 2000, 15, Westerway SC, Davison A, Cowell S. Ultrasonic fetal measurements: new Australian standards for the new millennium. Aust N Z J Obstet Gynaecol (Australia), Aug 2000, 40(3), Paul M, Schaff E, Nichols M. The roles of clinical assessment, human chorionic gonadotropin assays, and ultrasonography in medical abortion practice. Am J Obstet Gynecol (United States), Aug 2000, 183(2 Suppl), de Vries JIP et al. Predictive value of sonografic examination to visualize retained placenta directly after birth at 16 to 28 weeks. J Ultrasound Med 2000:19: Edwards A, Ellwood DA. Ultrasonographic evaluation of the postpartum uterus. Ultrasound Obstet Gynecol; 2000:16:

8 2001: 32. Degani S. Fetal biometry: clinical, pathological, and technical considerations. Obstet Gynecol Surv (United States), Mar 2001, 56(3), Sairam S, Khare, M, Michailidis, G. et al. The role of ultrasound in the expectant management of early pregnancy lossultrasound Obstet Gynecol 2001;17: Harwood B, Meckstroth KR, Mishell DR, Jain JK. Serum beta-human chorionic gonadotropin levels and endometrial thickness after medical abortion. Contraception 2001 May;63(5): Reljic, M. The significance of crown-rump length measurement for predicting adverse pregnancy outcome of threatened abortion. Ultrasound Obstet Gynecol : DSOG s ultralydsgruppe. Biometri guidelines. Gestationsalder bestemmelse 2001, aug, 8

9 Human Chorion Gonadotropin = hcg Baggrund: HCG er et glycoproteinhormon bestående af en α og β kæde. α - kæden er fælles med de øvrige glycoproteinhormoner (LH, FSH og TSH), β - kæden er unik, 145 aminosyrer danner en kæde forbundet seks steder med disulfid broer. HCG dannes fra implantationstidspunktet af syncytiotrofoblaster i tæt relation til den ekstra embryonale coelom kavitet. Koncentrationen i serum stiger til peakniveau i ca 10 grav. uge og falder til et lavere plateau i resten af graviditeten. Det intakte hormon og dets splitprodukter findes i forskellige koncentrationer og proportioner i serum og urin og har forskellig bioaktivitet i et graviditetsforløb. hcg analyser benyttes udover ved diagnostik/monitorering af graviditet også ved kontrol efter invasiv mola og choriocarcinom, og som diagnostisk parameter ved visse lavt differentierede cancere. HCG dannes fra implantationstidspunktet af syncytiotrofoblaster i tæt relation til den ekstra embryonale coelom kavitet. Koncentrationen i serum stiger til peakniveau i ca 10 grav. uge og falder til et lavere plateau i resten af graviditeten. I urin og serum måles hcg og dets split produkter ved hjælp af >100 forskellige assays med forskellige kombinationer af specifikke antistoffer mod mindst 26 forskellige dele af β- hcg (α unit, β unit, nonnicked hcg, nicked hcg, nicked frit hcg, β-core fragment + div. isoformer), hvilket medfører forskel i absolutte måleværdier mellem forskellige kits op til 2 x ved gravide og op til 50 x ved trofoblast sygdom. Lave falsk positive værdier kan f.eks forekomme ved patienter med antistoffer mod testantistoffet (afh. af test kit), brug af cannabis mv (Cole, Sturgeon). Resultater fra alle assays kalibreres og refererer til internationale standarder dannet på baggrund af forskellige indhold af hcg: a. First International Reference Preparation, WHO (ren intakt hcg) b. Second International Standard, WHO (Intakt hcg, hcg fragnmenter og LH) c. Third Internationmal Standard, WHO (ren intakt hcg) Måleværdier efter kalibrering med a. og c. resulterer i værdier ca 2 x værdierne for b., hvilket udover forskelle mellem forskellige analysemetoder kræver stor opmærksomhed ved sammenligning mellem forskellige laboratorier og resultater i litteraturen. Det anbefales ved monitorering af patienter altid at foretage serielle målinger på samme laboratorium med samme type analysekit. (Cole) 9

10 Konklusiv viden ang. graviditet i pkt. form: Normal graviditet Ved graviditet er urin-hcg og serum-hcg identisk, få dage efter implantationen, såfremt testen måler det samme hcg produkt Urin grav-test er følsomme ved IU/L ( pos 7 dage efter implantationen) Serum-hCG kan måles ned til 1-2 IU/L ( pos. 3 4 dage efter implantation) Ved normal graviditet stiger s-hcg lineært de første 6 uger med fordoblingstid på ca. 1,3 2 dage. Maksimale koncentration måles efter 9-10 uger gns IU/L (range IU/L intakt hcg, 3. Int. Std ), herefter falder værdierne til plateau % af peakniveau og holder gennem II og III trimester. Lave falsk positive værdier kan f.eks forekomme ved patienter med antistoffer mod test-antistoffet (afh. af test kit), brug af cannabis mv Nedennævnte hcg værdier er kun vejledende. Der ses betydelig spredning mellem individer, mellem graviditet opnået spontant og assisteret, mellem referencer baseret på forskellige typer hcg tests og internationale standarder. Endelig er ultralyddskanningsfund afhængige af udstyr og brugerkvalifikationer. 14 efter ovulation, vital graviditet s-hcg > 55 IU/L GS ses hos nogle gravide ved s-hcg > 500 IU/L hos alle spontant gravide ved s-hcg > 2000 hos alle ivf- gravide s-hcg > 2500 Fosterekko visualiseres når s-hcg på IU/L FHA erkendes ved s-hcg på 5000 til IU/L Patologisk graviditeter Ved spontan abort er der sjældent stigning i s-hcg (35 %) Udgangsværdien kan være høj afh. af GA ved graviditetens tilgrundegåen. Efterfølgende elimineres s-hcg med fald > 50 % dagligt i løbet af gns 19 dg (Steier, Paul) Ved extrauterin graviditet stiger s-hcg hos 80 %, men med langsom stigningstakst med fordoblingstider gns 7-8 dage. Ved serielle målinger konstateres plateau med < 15 % udsving eller for langsom elimination af s-hcg < 50 % efter 2 døgn (Paul) 10

11 Elimination af hcg Varighed til hcg clearence efter graviditet afhænger af udgangsværdier og af om der resterer aktivt placentar væv. Injektion af IU/L hcg elimineres på 12 dage. (Daya) Postpartum (á terme): intakt hcg hurtigt (3 uger) initial fase til ca 1000IE i løbet af 4 døgn efterfulgt af en langsom fase (8 uger) (ref Steier) Post spontan abort (< 12 uger): Op til 35 dage < 10 IE/L efter gns 19 dage (Steier) Post kir abort (< 12 uger): Op til 60 dage initialt fald T ½ timer efterfulgt af langsomt fald T ½ t, < 10 IE/L efter gns 30 dage < 2 IE/L efter gns 37 dage (Lahteenmaki, Marrs, Steier) Post medicinsk abort mifegyne (< 8 uger): Initialt stigning i hcg til 3. dag, derefter skarpt fald til nær basal værdi 7. dag (Somell) Post medicinsk abort metotrexat/mifegyne + cytotec (< 8 uger): 1 døgn >50 % reduktion 1 uge, > 90% reduktion < 25 IE/L gns 20 dage < 10 IE/L efter gns 36 dage (21-51dg) (Creinin, Mitchel, Shaffs, Harwood) Prediktion af vitale graviditer HCG er signifikant højere og stigningen stejlere ved vitale graviditeter end ved de patologiske graviditer, der ender med spontan abort (Ho, Bjercke) HCG > 55 mie/ml 12 dage post-transferering ved IVF 90 % vitale graviditeter (Bjercke) Ved måling af hcg biologisk aktivitet ses tidligere stigning til højere niveau (Ho) 11

12 Referencer 1974: Marrs RP, Kletzky OA, Howard WF, Mishell DR Jr Disappearance of human chorionic gonadotropin and resumption of ovulation following abortion. Am J Obstet Gynecol 1979 Nov 15;135(6): : Lahteenmaki P. The disappearance of HCG and return of pituitary function after abortion. Clin Endocrinol (Oxf) 1978 Aug;9(2): : Marrs RP, Kletzky OA, Howard WF, Mishell DR Jr. Disappearance of human chorionic gonadotropin and resumption of ovulation following abortion. Am J Obstet Gynecol 1979 Nov 15;135(6): : Steier JA, Bergsjo P, Myking OL. Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion, and removed ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 1984 Sep;64(3): : Daya S. Human chorionic gonadotropin increase in normal early pregnancy. Am J Obstet Gynecol (United States), Feb 1987, 156(2) p : Nyberg DA, Mack LA, Laing FC, Jeffrey RB. Early pregnancy complications: endovaginal sonographic findings correlated with human chorionic gonadotropin levels. Radiology 1988 Jun;167(3): Seeger H, Zwirner M, Voelter W, Lippert T.H. Relaxin and human chorionic gonadotropin concentrations in blood serum during the first trimester of normal and pathological pregnancy. Gynecologic and Obstetric Investigation. 1988, 25, : Garcia,A, Skurnick,J, Goldsmith,L Emmi,A&Weiaa,G Human chorionic gonadotropin and relaxin concentrations in early ectopic and normal pregnancies. Obstetrics and Gynecology, 1990, 75, Bateman BG, Nunley WC Jr, Kolp LA, Kitchin JD 3 rd, Felder R Vaginal sonography findings and hcg dynamics of early intrauterine and tubal pregnancies. Obstet Gynecol 1990 Mar;75(3 Pt 1):421-7 Somell C, Ölund A, Carlström K, Kindahl H Reproductive hormones during termination of early pregnancy with mifepristone Gynecol Obstet Invest 1990: 30: : Stewart DR, Overstreet JW, Celniker AC, et al. The relationship between hcg and relaxin secretion in normal pregnancies vs periimplantation spontaneous abortions. Clin Endocrinol (Oxf) (England), Apr 1993, 38(4) p

13 Rotsztejn D, Rana N, Dmowski WP Correlation between fetal heart rate, crown-rump length, and beta-human chorionic gonadotropin levels during the first trimester of well-timed conceptions resulting from infertility treatment. Fertil Steril (United States), Jun 1993, 59(6) p : Chard T, Iles R, Wathen N. Why is there a peak of human chorionic gonadotrophin (HCG) in early pregnancy? Hum Reprod (England), Jul 1995, 10(7) p Creinin MD, Vittinghoff E, Galbraith S, Klaisle C. A randomized trial comparing misoprostol three and seven days after methotrexate for early abortion. Am J Obstet Gynecol Nov;173(5): Schaff EA, Eisinger SH, Franks P, Kim SS Combined methotrexate and misoprostol for early induced abortion. Arch Fam Med 1995 Sep;4(9): : Creinin MD. Change in serum beta-human chorionic gonadotropin after abortion with methotrexate and misoprostol. Am J Obstet Gynecol Feb;174(2): : Ho HH, O'Connor JF, Nakajima ST, et al. Characterization of human chorionic gonadotropin in normal and abnormal pregnancies. Early Pregnancy (United States), Sep 1997, 3(3) p Cole LA. Immunoassay of human chorionic gonadotropi n, its free subunits, and metabolits Clinical Chemistry 1997, 43:12, : Sturgeon CM, McAllister EJ. Analysis of hcg: clinical applications and assay requirements Ann Clin Biochem, 1998, 35, : Bjercke S, Tanbo T, Dale PO, Mørkrid L, Åbyholm T. Human chorionic gonadotrophin conctrations in early pregnancy after in-vitro fertilization Human Reproduction, 1999, 14 (6) : Statens Serum Institut, Håndbogen hcg, s 346 og : Roche Elecsys Systeme 1010/2010 hcg + ß produktbeskrivelse

BIOMETRIGUIDELINES. Gestationsalderbestemmelse. CRL (Crown-Rump-Length) BPD

BIOMETRIGUIDELINES. Gestationsalderbestemmelse. CRL (Crown-Rump-Length) BPD BIOMETRIGUIDELINES Ved biometri forstår vi måling af fostret. Nogle biometrier anvendes til bestemmelse af terminen (CRL crown-rump længde, biparietal diameter BPD og femur længden FL), andre til vægtskøn

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

Udkast til biometriguideline 2008. Biometri guideline

Udkast til biometriguideline 2008. Biometri guideline Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide

15.10.2008. Biokemisk Screening. Lennart Friis-Hansen. Biokemisk Screening. Den bagvedliggende ide Kursus i Føtal Medicin 2008 Minikursus i klinisk genetik 21 oktober på RH Lennart Friis-Hansen Dept. of Clinical Biochemistry Rigshospitalet Univeristy of Copenhagen Denmark Den bagvedliggende ide Kromosom

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Biokemisk Screening. Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober. Lennart Friis-Hansen

Biokemisk Screening. Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober. Lennart Friis-Hansen Kursus i Føtal Medicin 2009 Minikursus i klinisk genetik 20 oktober Lennart Friis-Hansen Dept. of Clinical Biochemistry Rigshospitalet Univeristy of Copenhagen Denmark Den bagvedliggende ide Kromosom forandringer

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Kønsratio ved overbåren graviditet Sarah Koch Stud. med. Årskort nr. 20063335 Foråret 2011 Vejleder: Niels Uldbjerg Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Skejby sygehus 1 Formål:

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

4. Spontan abort og Missed abortion i første trimester.

4. Spontan abort og Missed abortion i første trimester. 4. Spontan abort og Missed abortion i første trimester. Gynækologiske guidelines. Spontan abort: Tovtrækker: Nina Palmgren Colov Missed abortion: Tovtrækker: Lotte Clevin Referenter: Ulla Breth Knudsen

Læs mere

Spontan abort og missed abortion i første trimester

Spontan abort og missed abortion i første trimester Spontan abort og missed abortion i første trimester Forfattere Oprindelige forfattere: spontan abort: Nina Palmgren Colov, missed abortion: Lotte Clevin, samt som referenter på begge afsnit: Ulla Breth

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester Medicinsk abortus provocatus 1. trimester (Opdateret november 2005) Forfattere: Øjvind Lidegaard og Christina Rørbye.. Referenter: Ulla Breth Knudsen og Gitte Eriksen Med omkring 16.000 provokerede 1.

Læs mere

NIPT og prænatal screening

NIPT og prænatal screening NIPT og prænatal screening Møderække med SST: DFMS, DSMG, DSOG, (DSKB) 13. Januar, 24. Februar, 31. Marts, 15. Maj 2014 Off. Sygehuse: Roskilde Ålborg Alle? Private klinikker: Mange! 2 1 Abnorme karyotyper

Læs mere

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester Medicinsk abortus provocatus 1. trimester (Opdateret oktober 2014) Forfatter: Øjvind Lidegaard. Referenter: TiGrAb-gruppens styregruppe, hvis sammensætning fremgår af Tigrab.dk Med omkring 15.000 provokerede

Læs mere

Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I

Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Arbejdsgruppens medlemmer Nina Gros Pedersen (tovholder), Helle Zingenberg, Annette Wind Olesen, Kirsten Søgaard, Jeppe Bohm, Richard Farlie.

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

Biometri og terminsfastsættelse

Biometri og terminsfastsættelse Biometri og terminsfastsættelse U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Biometri og graviditetslængde Første trimester: Diameteren af gestationssækken kun til embryoet kan måles. (uge 4 6) CRL til 13 uger

Læs mere

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik.

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik. Prænatal Diagnostik Overlæge Christina Fagerberg, Molekylærbiolog Charlotte Brasch Andersen, PhD, Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Afdelingslæge Geske Bak, Føtalmedicinsk Klinik, Gynækologisk-Obstestrisk

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Biometri og graviditetslænge

Biometri og graviditetslænge Biometri og graviditetslænge U- kursus 2014 Connie Jørgensen Biometriguideline Anne Catrine Gjerris, Anette Wind Olsen, Connie Jørgensen (torvholder), Lene Sperling, Olav B Petersen og Peter Skovbo. Føto-Sandbjerg

Læs mere

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer Undersøgelse for kromosomsygdomme Diagnostik moderkageprøve fostervandsprøve Ann Tabor Risikovurdering biokemiske undersøgelser

Læs mere

3. Medicinsk abortus provocatus - II trimester

3. Medicinsk abortus provocatus - II trimester 3. Medicinsk abortus provocatus - II trimester Gynækologiske guidelines Tovtrækker: Ulla Breth Knudsen Referenter: Richard Farlie, Frank Vous Kristiansen, Øjvind Lidegaard. Guidelinegruppen TIGRAB består

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

anno 2014 CTG med eller uden STAN?

anno 2014 CTG med eller uden STAN? Fosterovervågning anno 2014 CTG med eller uden STAN? TOF Middelfart 31.10.2014 Lone Hvidman Lone Hvidman 1 Fødestuen et travlt sted Omsorg Overvågning progression Mobilisering Smertebehandling Vestimulation

Læs mere

Lav PAPP-A. Guideline

Lav PAPP-A. Guideline Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg (skovbo@dadlnet.dk), Puk Sandager - Skejby (puk@dadlnet.dk), Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder obp@dadlnet.dk) Guideline 1. Der er ingen

Læs mere

Bioeffekter. U-kursus Oktober 2009

Bioeffekter. U-kursus Oktober 2009 Bioeffekter U-kursus Oktober 2009 Connie Jørgensen Gamle indeks Ultralyd passerer gennem biologisk væv som en trykbølge. Det medfører at vævspartikler bringes til at svinge parallelt med trykbølgens retning.

Læs mere

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vores opgave er: -at forebygge fosterdød -at forbygge eller minimere perinatal morbiditet ved at optimere fødselstidspunktet -at konfirmere at fosteret har det godt,

Læs mere

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler.

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til vand som smertelindring samt vandfødsler. Da der ikke foreligger danske nationale guidelines eller

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.12.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

SINGLE UMBILICAL ARTERIE

SINGLE UMBILICAL ARTERIE SINGLE UMBILICAL ARTERIE Guideline vedtaget på Føto-Sandbjerg 2007. ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Lisa Neerup Jensen, Annette Kristiansen, Hanne Mohapeloa, Kirsten Pilsgaard, Ann Tabor (tovholder), Karen Wøjdemann.

Læs mere

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Spørgsmål til onsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Ul-fysik Hvilket frekvensområde anvendes i medicinsk ultralyd? 2-15 MHz Øges eller mindskes ul-skannerens opløsning

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011 Obstetrisk UL Organisation Organisation Niveau 1 enhver obstetriker Niveau 2 certificering Uge 12 (med serum-screening): Down Uge 19 Misdannelse 3 trimester: fosterets trivsel www.gads-forlag.dk/ultralydskanning

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Konisation øger risikoen for præterm fødsel

Konisation øger risikoen for præterm fødsel Gynækologi Konisation øger risikoen for præterm fødsel Af Lone Kjeld Petersen, Rikke Bek Helmig & Gitte Ørtoft Biografi Lone Kjeld Petersen er overlæge, dr.med. på Aarhus Universitetshospital, Skejby,

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide U kursus Onsdag den 22. oktober 2008 4 1 2 3 4 5 6 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0 20 40 60 80 Weeks dichorionic monochorionic twins twins 7 8 9 3 Enæggede

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.8.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008 På vej Til Sandbjerg Arbejdsgrupper Guidelinegrupper Føto-Sandbjerg 2008 Arbejdsgrupper Styregruppe ASTRAIA-udvalg Forsknings-udvalg Undervisnings- og kursusaktiviteter

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene

Invasive prøver. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014. Abortrate Komplikationer hos børnene Fostervandsprøve og moderkageprøve Ann Tabor v Karin Sundberg U-kursus i føtalmedicin 2014 Invasive prøver Abortrate Komplikationer hos børnene 1 Abortrate - uden invasiv procedure n US (uger) Abort (uger)

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2012 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2011 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden

2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden 2. Kirurgisk Abort i 1. trimester Gynækologiske guidelines. Tovtrækker: Richard Farlie Referenter: Gitte Eriksen, Gitte Glavind Indledning Provokerede abort i 1. trimester er en af de hyppigste indgreb

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 25.12.2011 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2010 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome Gruppens medlemmer: Anette Boel, Dorte Brask, Charlotte Ekelund, Richard Farlie, Anne- Cathrine Gjerris, Ida

Læs mere

Igangsættelse af fødsel ved høj fødselsvægt en kritisk gennemgang af centrale arbejder -

Igangsættelse af fødsel ved høj fødselsvægt en kritisk gennemgang af centrale arbejder - Igangsættelse af fødsel ved høj fødselsvægt en kritisk gennemgang af centrale arbejder - Igangsættelse af fødsel ved store fostre angives næsten alle steder at have vist sig uhensigtsmæssig (Sanchez-Ramos

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ANA, Rigshospitalet, marts 2003. fil.årsrapport.2002 2 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitets

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome.

Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome. Prenatal diagnosis of sex chromosome syndromes a comparison with Down syndrome. Mette Hansen Viuff, stud. med, Student ID number: 20061978, Aarhus University Claus H. Gravholt, MD, PhD, Department of Internal

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 15.7.21 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 29 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk Klinik,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden 8. Anti-D ved abort DSOG Guidelines Tovtrækker: Øjvind Lidegaard Referencegruppe (TIGRAB): Ulla Breth Knudsen, Nina Palmgren, Lotte Clevin, Frank Vous Kristiansen, Christina Rørbye, Gitte V. Eriksen, Richard

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

Kirurgisk provokeret abort i første trimester

Kirurgisk provokeret abort i første trimester Kirurgisk provokeret abort i første trimester Forfattere: Oprindelige forfattere i 2003: Tovtrækker: Richard Farlie. Referenter: Gitte Eriksen, Gitte Glavind Revideret i maj 2013 af: Anne Hammer og Øjvind

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Variabel-liste FØTOdatabasen Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Fødselsdata CPR barn DCCR, Fødselsregisteret Maternelle oplysninger

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 31.3.2011 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2009 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Forslag 19.1.2009 Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques,

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere