Dyndved. Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling"

Transkript

1 Dyndved Lkal Udviklingsplan Histrie Analyse Visin Strategi Handling

2 Lkal udviklingsplan Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en gd g psitiv udvikling fr Dyndved. Vres udviklingsplan er Dyndved-brgernes egne ønsker til fremtiden, g den indehlder en histrisk beskrivelse, analyse, visin, strategi g handleplan fr mrådet. På et brgermøde i maj 2014 har 68 af byens bebere arbejdet seriøst med spørgsmålene: Hvr vil vi hen i år 2020? Hvad skal der til, fr at kmme derhen? Visiner er en drøm/fantasi/frestilling m, hvrdan vres by kunne se ud i fremtiden, så der stadig er rart at b her fr alle. Bylauget har sammenfattet aftenens tanker g ideer til følgende udviklingsplan. s. 2

3 Lkal udviklingsplan Histrie Dyndved er en landsby i Sønderbrg kmmune midt mellem Sønderbrg g Nrdbrg på øen Als. Vi ligger ca. ½ km fra Guderup, hvr der fruden dagligvarefrretninger, frisører, kr, tank, autværksted, tøjfrretning, radi g tv frhandler, elektrikere, pizzeria, fdpleje, massør, gså findes plejehjem, skle, børnehave g dagpleje. Derudver er der mange sprtslige aktiviteter i idrætsfreningen. I Dyndved kan vi trække s tilbage til ren g freden g er ikke længere fra byen med det vi har brug fr, end et katspring. I Dyndved er der dag-pasning, revisin, gartner virksmhed, skadeservice firma, klakfirma, maskinfabrik g landbrug tilbage af erhverv. Navnet Dyndved (i daglig tale Dynne), skal efter gamle skrifter stamme fra frtidens strskv g sumpede enge. Egentlig skulle navnet udlægges af rdene Dynd g Skv (Ved). I de ældste skrifter i sgnearkivet frekmmer Dyndet, Dundett Døndevit Dynnewitt s. 3

4 Lkal udviklingsplan Det ældste vi har i Dyndved er skålestenen. Den blev fundet i et mark-led ved Dyndved Hav. Den blev sat hvr den nu står, fr ca. 50 år siden. Den er sjælden frdi den har mange skåle. Man mener en skålesten blev brugt i ldtiden (indtil ca. 800 f.kr) til gude- tilbedelse. Man bad f.eks. m en frugtbar høst, gdt helbred fr familien g bpladsen. I skålene lagde man så brød, smør, hnning eller bld. I brnzealderen anså man stenens kraft fr helsebringende. Stenene blev fte sat tæt ved gravhøje g kunne gdt være i tråd med at der gså findes tegn, efter ikke mindre end 3 skibssætninger ved Dyndved Hav. Disse skibssætninger er en samling sten, der er pstillet i en spidsval frm præcis sm et "rigtigt" skib. Selv m skibssætningernes funktin er mgærdet af mystik, er den gængse pfattelse, at de er anlagt i yngre brnzealder i frbindelse med begravelser. I flere af dem er der da gså fundet grave, hvr den, eller ngle gange de, døde er brændt. En del af mystikken skyldes måske gså, at kun en lille del af Danmarks skibssætninger er undersøgt arkælgisk, men er dg blevet dateret til yngre jernalder - ældre vikingetid. Måske var ideen med skibssætningerne fra Vestermarie Plantage, at det var en symblsk flåde af flere gravskibe, der alle havde kurs md dødsriget? Fra langt tilbage blev der afhldt marked i Dyndved. Det fregik på gaden i byen hvr der blev handlet med husdyr. Der km mange mennesker til Mærken i Dynne g denne dag havde flere husstande bevilling til udskænkning af øl g brændevin. Måske kunne man gså købe en bid mad. Tidligere er gså nævnt et strt krammarked med teltrækker helt ned til hvedgaden g dans i 4-5 lkaler. Det var dengang en natinalfest fr Egen sgn g Midtals. Det sidste marked i den stil blev afhldt i Dyndved Kr nævnes allerede i 1483 sm købmandsgård. Her km handelsflk fra alle nrdslesvigske byer. Dengang bede dygtige g rige handelsflk i Dyndved g den nærmeste landingsplads fr varer var Stevning Nr. Dyndved var i mange år sgnets hvedstad. Gæstgiveriet blev pgivet ngle år efter den sidste krig. Hver landsby havde sin egen smed. Det havde Dyndved gså. Smedestedet kan føre sin histrie tilbage til Der har været smedje her i 327 år, hvr 11 smedemestre har haft virksmhed, indtil I 1639 ansøgte samtlige bebere i Egen Sgn, Hertug Friederick på Nrdbrg, m at få tilladelse til at bygge en skle på et stykke gadegrund i Dyndved. Dette blev bevilliget g samme år blev sklen bygget. Man fik tilskud fra kirkekassen på 150 rdl. Sklen lå hvr vejen går md Stlbr, men den brændte i En ny skle blev pført hvr der i dag er en trekant med græs g den fine skålesten. Sklen blev nedlagt i I 1802 blev Jørgen Nielsen Kjærbølling s. 4

5 Lkal udviklingsplan ansat sm sklehlder i Dyndved. Hans søn, rnitlgen Niels Kjærbølling, grundlagde i 1859 Københavns Z. Der er rejst en sten g en mindetavle ver den berømte Dynneber på Dyndvedgade 20. Mindeplade Af andre berømtheder kan nævnes e saijle Lythe. Han bede på Nørregade 12. Han havde rejst rundt med et cirkus g var endt i Italien, hvrfra han gik hjem g slg sig ned i Dyndved. Han syede bøndernes sejl til selvbinderen. Når bønderne km, blev de helst udenfr, idet e saijle var meget plaget af lpper. D 4.maj 1945 m aftenen, gik han ver til naben fr at høre fredsbudskabet i radien. Næste dag da naben sv til middag på divanen hvr e saijle havde siddet aftenen før, fik han lpper. E saijle var en meget belæst mand. Da han flyttede på plejehjem i Augustenbrg var det med en hel kiste bøger. Der var gså Kedde Gårne (Christian Jensen) sm havde til pgave at gå rundt til samtlige husstande i byen g invitere til jagtgilde. Det kunne gdt tage et par uger. Han var j en vellidt mand g blev gerne budt på kaffe. Så nåede han ikke videre den aften. Jagtgildet, sm altid std på Nymølle Kr, havde sine traditiner. Bl.a. tg Kedde alle damer med i skænkestuen, hvr han gav kaffe g en lille én. Så var humøret i tp. En nyere tids berømthed er, en på den tid, 34 årig mand bsiddende i Dyndved, sm præsterede at køre ikke mindre end t biler g t traktrer gennem isen v Dyndved Hav. Histrien gik verden rundt g man kunne sågar læse m det i aviserne i Australien. s. 5

6 Lkal udviklingsplan Dyndvedhuset Dyndved har gså bidraget med bygninger til museer. Bl.a. et Kådnerhus (husmands hus) fra ca. 1750, sm kan ses på Frilandsmuseet v. København. Dyndvedhuset sm de gså kalder det, lå i Glasergyden mellem Dyndved Søndergade g Østergade. 150 år efter det blev bygget, blev det i 1961 nedtaget af Natinalmuseet sm faldefærdigt hønsehus. 26 år g meget arbejde senere, ser det ud sm i begyndelsen. Kathlm en mågeklni i Augustenbrg fjrd. Kathlm Kathlm er en lille ø på 5-6 ha ud fr Dyndved Hav. Øens mkreds er ca. 1½-2 km. Dens areal ændres dg pga. at øens sandtanger knstant skifter størrelse g udseende. Hlmen har i ældre stenalder været en del af Egen Næs. Øen har tilhørt slægten efter Peter Niclai Mhr siden Vi kender bedst Ejner Hansen sm ejer øen nu. På øen blev der hvert år samlet mågeæg i løbet af en sæsn, sm gik fra maj. I 1939 frtæller en ptegnelse m indsamling af æg. Til at hjælpe med indsamlingen km fruden 4-5 faste hjælpere gså familiens børn. Fr familiens børn var der 2 højdepunkter i sæsnen. Et var når der km elever fra Danebd højskle g Nrdbrg efterskle cyklende dertil fr at hjælpe g det andet var d 25. maj sm var sidste dag fr indsamling. Da var der kage til alle. Æggene blev pakket i kasser hjemme på gården g eksprteret til England g Tyskland. En del blev gså slgt i frretninger i Sønderbrg, Nrdbrg g Augustenbrg. Og en del blev slgt ved stalddøren. s. 6

7 Lkal udviklingsplan Med afsæt i histrien bevæger vi s frem til nutiden, hvr deltagerne blev spurgt: Hvad er du stlt af i Dyndved? Hvad kan gøres bedre? Hvrdan ser din landsby ud m 10 år? Disse input er samlet i nedenstående tekst: Analyse Hvad er du stlt af i Dyndved? Havet, skv g strand åbne vidder Nærhed til naturen g rigt dyreliv Du br på landet, men tæt på det hele i et Mrten Krch - agtigt, hyggeligt landsbymiljø Mindesmærkerne Alle hilser på hinanden, rare mennesker, gde naber g sammenhld der drages msrg fr hinanden g tages gdt imd tilflyttere Byen værner m traditinerne g har gd pbakning til arrangementerne (juletræstænding, udflugter, marked). Der er bred pbakning til dette brgermøde! Gde muligheder fr gå-, løbe- g cykelture Tæt på Guderup Rigt børnemiljø Stifteren af ZOO i København var fra Dyndved Gdt erhvervsliv Er der nget, der skal strammes p? Den tunge trafik gennem byen Oprensning af dammen / prydning Dårlige veje g asfaltbelægning, mgl. frtv Fr høj fart, mgl. Trafikregulering Offerstenen i trekanten Øget samarbejde med Stlbr/Stlbrlykke bylaug m bl.a. trafikfrhldene Hvad er udfrdringen lige nu? Cykelsti Hastighedsnedsættende franstaltninger Manglende snerydning Manglende gadelys Øknmi til gennemførelse af ønsker Flere frivillige hænder På baggrund af vennævnte blev deltagerne spurgt: Hvrdan skal din landsby se ud m 10 år? Disse input s. 7

8 Lkal udviklingsplan er delt p i temaerne erhverv/turisme, aktiviteter, synlighed, frskønnelse, infrastruktur g fælles løsninger, g deltagerne har afslutningsvis pririteret rækkefølgen. Dette vil blive afspejlet i handlingsplanen. Erhverv/Turisme Aktiviteter Køb bygningen midt i byen (Mathildes hus) Lån Jørn Schulz s dam Etablér snerydning Omdannelse af gamle, stre bygninger til småindustri Flere børn betyder ansættelse af flere dagplejemødre Børnearrangementer (fastelavn, jul, Helligtreknger arr.) i fælleshuset Fælles legeplads etableres Fredrag Synlighed Fælles løsninger Branddammen skal blive blå Sæt skilt p med legende børn Fælleshus / fælles mødested Markedsplads Lav aktiviteter sammen med Stlbr / Stlbrlykke fr at skabe bedre kendskab g gdt nabskab hils g farten sættes ned (?) Frskønnelse Opsætning af brde/bænke sæt (evt. mbile g flytbare), grillplads ved Dyndved Hav g ved et rekreativt mråde i byen Etablér bålplads, shelterhus / shelter, badebr, tilet ved stranden Blmsterkummer g træer Miljørigtig gadelys Renvering af branddam Legeplads Infrastruktur Omfartsvej bagm Veesbækvej til Stlbr ver marken Chikaner gennem byen eller andre fartbegrænsninger, f.eks. indsnævringer g blmsterkasser => 30 km/time Gang- g cykelsti langs havet til Stlbr Cykler på Dyndvedgade Sti til Stlbr Etablering af frtv Snerydning Rundkørsel s. 8

9 Lkal udviklingsplan På baggrund af vennævnte frmuleres en visin en drøm m fremtiden g rd på, i hvilket retning Dyndved ønsker at bevæge sig i fremtiden; Hvr vil vi hen? Visin Det skal være trygt g gdt at b i Dyndved. Strategi g handlingsplan Strategien fr Dyndved er at arbejde fr at få den tunge trafik ledt uden m byen, så bebere g andre bløde trafikanter kan færdes trygt på vejene. Vi vil arbejde fr at der etableres mødesteder i Dyndved g ved Dyndved Hav, så vi får styrket det sciale fællesskab fr både børn g vksne. Dette vil gså være med til at gøre Dyndved attraktiv sm tilflytter by g sm besøgs by fr flk på farten med hang til plevelser. 1. Trafik Hvad: Tung trafik. Hastighed Der kører mange stre køretøjer i frm af traktrer, lastbiler, mejetærskere g entreprenørmaskiner gennem byen. Denne trafik vil vi gerne have ledt uden m byen til sikkerhed g tryghed fr bebere g bløde trafikanter sm færdes her. Ligeledes er der prblemer med at hastigheden fr den øvrige trafik er fr høj. Løsning: Pris: Hvem: Inden fr 3 år Ca. 3 mil. kr. Bylaug Hvrdan: Kntakt kmmunen nu der indkaldes til møde i efteråret 2014 s. 9

10 Lkal udviklingsplan Skiltning Hvad: Hastighed - Tryghed Synlighed Vi ønsker at der psættes skilte til hastighedsbegrænsning g skilte der gør pmærksm på børn på vejen så alle kan færdes trygt på vejene. Vi må synliggøre s, så Dyndved ikke bare passeres i høj fart. Hvrnår: Pris: Hvem: Hvrdan: Når der ligger en plan. Men inden fr et år Ca kr. Bylaug (Bente er tvhlder) Vi afventer mødet med kmmunen. Vi kan synliggøre s ved at lave fælles arrangementer med Stlbr så de får sat ansigter på s, der lever i Dyndved, så de tænker, at de skal passe på s ;) 3. Aktiviteter g frskønnelse Hvad: Attraktiv - Hyggelig - Scialt - Updyrket ptentiale Det skal være attraktivt g hyggeligt at b i Dyndved gså i frhld til tilflyttere. Derfr Vil vi gerne have steder/hyggehjørner rundt i byen g ved Dyndved Hav, hvr vi kan mødes g være sciale. Vi vil gerne tiltrække familier fra megnen til besøg på vre mødesteder. Hvrnår: Frår / smmer 2015 Pris: Hvem: Ca kr. Bylaug (Jutta tvhlder) Hvrdan: Studietur i efterår / vinter - Planlægning (Legeplads - Brd / Bænke m.m.) Bente g Jutta planlægger studietur til lege/ mødeplads evt. på Fanø g Augustenbrg fr at se på frskellige muligheder. Ligeledes ses på mulighederne fr placering i byen fr vennævnte. s. 10

11 Lkal udviklingsplan Stier Hvad: Så det hele hænger sammen - Histrisk Fysisk Fr at få det hele til at hænge sammen, vil vi gerne gøre pmærksm på ruter/stier rundt i Dyndved g ved Dyndved Hav. Til Stevning, Stlbr, Egen g Egen Næs g videre til Augustenbrg. Etablere ny trampet sti til Stlbr langs vandet. Vi vil gerne tiltrække flk der cykler, løber g vandrer g ønsker at gøre pmærksm på Dyndveds histrie. Vi vil gerne have psat skiltning fr stifrløb g events skilte fr histriske frtællinger. Hvrnår: Pris: Hvem: Hvrdan: Om ca. 2 år Ca kr. Bylaug (Jutta g Henrik) Kntakt til Lkalhistrisk Arkiv. Spr i landskabet. Trygfndet. Hjerte-stien. Afslutning Dyndved Bylaug ønsker at takke alle brgere, der har bidraget til vres lkale udviklingsplan. Med denne i hånden har vi sat fælles kurs md fremtiden g inviterer brgere, erhvervsliv, freninger, kmmunen g andre med på rejsen g i fællesskab nå målet. Med venlig hilsen Henrik Henriksen Jutta Petersen Bente Bladt Marianne S Berndt Tina R Dhse Mette Brink s. 11

12 Lkal udviklingsplan s. 12

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

PÅ SKI FERIE I ØSTRIG

PÅ SKI FERIE I ØSTRIG PÅ SKI FERIE I ØSTRIG PRIVATE ATTRAKTIVE SKI LEJLIGHEDER TILBYDES DIREKTE PÅ PISTEN FILLER HOF - WAGRAIN 4 Lejligheder - 22 sengepladser. FILLERHOF - FLACHAU RING OG HØR NÆRMERE - ANNETTE FILTHUTH - 59208323-21782650

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere