De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne"

Transkript

1 De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men der er fortsat (for) højt lønniveau Stadig færre ansatte i pengeinstitutter 7 Der er ca. 3 pct. færre ansatte i pengeinstitutter og realkredit i 2012 end i 2011 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA september 2012 NR. 5 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN september 2012 De trange tider fortsætter Den finansielle sektor og arbejdsgiverne i Danmark holder igen med lønstigningerne. Men omkostningerne til arbejdspladserne i finanssektoren stiger på anden vis. Her skal blot nævnes lønsumsafgiften, som har den største betydning. Samtidig stiger kapitalkravene til virksomhederne, og ønskerne om mere regulering af finanssektoren fortsætter. Det skyldes initiativer både fra EU og fra Danmark alene. Alt sammen noget, der betyder, at finanssektoren har - og vil få - højere faste omkostninger til ansatte end det øvrige private arbejdsmarked. Der er lang vej til reallønssikring i finanssektoren igen. Det behøver dog ikke give grund til bekymring, for finansansatte har stadig højere løn end i andre erhverv. Både overenskomsternes lønstigninger på 1,07 pct. i april 2011 og 1 pct. i juli 2012 samt virksomhedernes opbremsning i at give individuelle lønstigninger viser sektorens omkostningsbevidsthed. Det er også helt nødvendigt. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Men det er ikke kun på lønområdet, at pilen peger nedad. Beskæftigelsen i pengeinstitutterne er faldet med ca. 3 pct. siden En tendens, der ikke vil ændre sig de kommende år. Det er usikkert, i hvilket omfang afgang til pension vil medføre, at der sker færre afskedigelser, end vi har set i de seneste år. Et faktum er det i hvert fald, at ca. 30 pct. af de medarbejdere, der forlader finanssektoren, er over 60 år. Mange af dem går direkte på efterløn eller pension. Selvom det tynder ud i bestanden af seniormedarbejdere, forudser vi ingen mangel på arbejdskraft. Mange af funktionerne vil i stedet blive digitaliseret eller forsvinde som led i almindelig og nødvendig omkostningsreduktion. Dertil kommer, at kompetenceniveauet hos nyansatte i finanssektoren i dag er på væsentligt højere niveau end tidligere. Det vil også medføre behov for færre antal ansatte. FA Magasinet sætter denne gang fokus på omkostninger og beskæftigelsen i sektoren og det giver desværre denne lidt dystre indledning til nummeret. Men tallene m.v. skal på bordet, så virksomheder, medarbejdere og finanssektorens organisationer kan indstille sig på den nye virkelighed. Steen A. Rasmussen

3 september 2012 FA M AG A S I N 3 Lønudvikling falder Af Maria Søndergaard, Lønudviklingen er faldet markant hen over de sidste 4 kvartaler. Den finansielle sektors udvikling er for første gang siden krisens start lavere end i den samlede private sektor De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at lønudviklingen for den finansielle sektor var 0,8 pct. fra maj 2011 til maj Den lave lønudvikling kan forklares med en tilbageholdenhed i overenskomstaftalt løn efter en periode med høje lønstigninger. I april 2011 var den aftalte lønstigning 1,07 pct., og lønnen steg igen i juli 2012 med 1 pct. Procentvis årlig udvikling i timefortjenesten Private sektor Finansiering og forsikring K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 Kilde: Danmarks Statistik Laveste lønstigninger for penge- og realkreditinstitutter FA s egne beregninger viser, at udviklingen, målt for samme person, er lavere for penge- og realkreditområdet end for forsikringsområdet. Penge- og realkreditområdet har nemlig været hårdere ramt af nedskæringer og den økonomiske krise generelt, hvilket afspejles i lønnen. De nyeste beskæftigelsestal viser en nedgang i beskæftigelsen på pengeinstitutområdet på ca. 3,1 pct. og på realkreditområdet på ca. 0,9 pct., men en fremgang i beskæftigelsen på forsikringsområdet på godt 1 pct. fra 2011 til Fortsat behov for tilbageholdenhed Tal fra Danmarks Statistik viser, at udlandet har en tilsvarende tilbageholdenhed. Derfor er der behov for fortsat tilbageholdenhed, hvis Danmark skal genvinde tabt konkurrenceevne. Arbejdsomkostningerne i den danske private sektor steg med 1,9 pct. i 1. kvartal Det er mere end i de 27 EU-medlemslande, hvor arbejdsomkostningerne i gennemsnit steg med 1,7 pct.

4 4 fa magasin september 2012 (For) højt lønniveau i finanssektoren Af Maria Søndergaard, Den gennemsnitlige månedsfortjeneste i finanssektoren er op til 16 pct. højere end på det samlede private arbejdsmarked Det er godt nyt, at lønudviklingen er lavere i den finansielle sektor i forhold til hele den private sektor. Netop i den finansielle sektor er der behov for at holde igen med lønstigninger, da sektoren over en længere periode har opbygget høje lønningsniveauer i forhold til andre private erhverv. Høje lønniveauer i den finansielle sektor FA IT og kommunikationsteknologi Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg Hele den private sektor Forskellen i lønniveau for en gennemsnitlig lønmodtager med samme stillingsbetegnelse ansat i hhv. den private sektor og FA s medlemsvirksomheder i 2010 er illustreret her på siden. Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde Kundeservice Den gennemsnitlige månedsløn i den finansielle sektor lå i 2010 op til 16 pct. over gennemsnitslønnen i den private sektor for de udvalgte stillingsgrupper. Rengøringsarbejde Manuelt arbejde med tilberedning af mad Selv med lav overenskomstramme og lav lønudvikling i sektoren er finansansatte fortsat højt lønnede. Kilde: FA og Danmarks Statistik Kr. Kilde: Danmarks Statistik og FA

5 september 2012 FA M AG A S I N 5 Arbejdsomkostninger stiger - og beskæftigelsen falder Af Michael Boas Pedersen, De finansielle virksomheders indirekte personaleomkostninger stiger fortsat. Lønsumsafgiften sættes op, arbejdsgivernes bidrag til uddannelse øges og måske skal andre aftalebestemte omkostninger også stige Øvrige omkostninger pr. ansat pr. præsteret time er steget fra 46,28 kr. i 2006 til 58,60 kr. i Øvrige arbejdsomkostninger, 2006 og 2011 pr. præsteret time Kr. Kilde: FA Andre personaleomkostninger Uddannelsesomkostninger Aftalebestemte omkostninger Lovpligtige omkostninger Bidrag til og fra offentlige kasser Det betyder, at det er blevet væsentligt dyrere for arbejdsgiverne at have ansatte. Lønsumsafgiften er en væsentlig del af de øvrige omkostninger. Derfor er det paradoksalt, at regeringen øger lønsumsafgiften endnu en gang med skatteaftalen, og samtidig ønsker flere arbejdspladser. Skatteaftalen hæver lønsumsafgiften i de finansielle virksomheder trinvist fra 10,5 pct. i 2012 til 11,3 pct. i 2016 kort efter, at den steg fra 9,13 pct. til 10,5 pct. Når lønsumsafgiften stiger, bliver det dyrere at have ansatte i finansielle virksomheder. Dertil kommer, at øget beskatning af sektoren på den ene eller anden måde betyder, at der bliver mindre at låne ud, dyrere forsikringer m.v. Udvikling i lønsumsafgiften Mia. kr. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Lønsumsafgift Ekstra lønsumsafgift Afgifts % (højre akse) 0, * 13* 14* 15* 16* Kilde: FA. Skøn foretaget for Anm.: Ekstra lønsumsafgift er beregnet i forhold til niveauet før der blev indført stigninger. % Arbejdsgiverne finansierer offentlige uddannelser Regeringen lægger i sit forslag til finanslov for 2013 op til, at alle arbejdsgivere skal betale mere til ArbejdsgivernesElevRefusion (AER). Efter forslaget skal AER laves om til en ny fordelingspulje kaldet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Efter forslaget skal arbejdsgiverne overtage finansieringen af endnu flere uddannelsesaktiviteter fra det offentlige. Det betyder, at arbejdsgiverne skal indbetale et endnu højere bidrag pr. ansat. Det sker efter, at AER-satsen er steget med 41 pct. fra 2009 til Regeringen har ikke løftet sløret for alle detaljer, men FA skønner, at den finansielle sektor kan komme til at betale op til 7 pct. mere om året til offentlige uddannelser - uanset om uddannelsen gavner de ansatte eller beskæftigelsen i finanssektoren.

6 6 FA MAGASIN september 2012 Finanssektoren har de højeste samlede arbejdsomkostninger Af Maria Søndergaard, Lønomkostningerne var i 2011 kun 87 pct. af arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Det er lavere end på DA s område. Det skyldes især de høje lønsumsafgifter i finanssektoren Den finansielle sektor har de højeste gennemsnitlige samlede arbejdsomkostninger i den private sektor. Det skyldes høje lønomkostninger, men også at den finansielle sektor er pålagt høje lovpligtige omkostninger. Især lønsumsafgiften fylder som nævnt i finanssektorens arbejdsomkostninger. Samlede arbejdsomkostninger består af lønomkostninger samt øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger er en opgørelse af, hvad det - udover løn - koster virksomhederne at have en medarbejder ansat. I 2011 var lønomkostningerne 87 pct. af arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Det er lavere end på DA s område. Langt hen ad vejen kan det forklares med finanssektorens høje lønsumsafgift, som var dengang 9 pct. af de samlede arbejdsomkostninger. Lønnen kan komme til at fylde mindre Samtidig med at der vises en større løntilbageholdenhed i den finansielle sektor, er der et stigende omkostningspres på den finansielle sektor i form af bl.a. stigende lønsumsafgifter og uddannelsesudgifter. Det kan bevirke, at lønnen fremadrettet vil fylde endnu mindre i arbejdsgiverens samlede omkostninger i finanssektoren til medarbejderne. Lønomkostninger 2011 I procent af samlede arbejdsomkostninger % FA Kilde: FA Arbejdsomkostninger 2011 og DA strukturstatistik 2011 DA

7 september 2012 FA M AG A S I N 7 Stadig færre ansatte i pengeinstitutter Af Michael Boas Pedersen, Den finansielle krise reducerer fortsat beskæftigelsen i de finansielle virksomheder Siden krisens udbrud i 2008 har virksomhederne været tvunget til at reducere deres omkostninger, og 2011 til 2012 er ingen undtagelse. Nye beskæftigelsestal viser, at beskæftigelsen i den finansielle sektor er faldet med personer fra 2011 til Det svarer til et fald på ca. 2 pct. Udvikling i beskæftigelsen på områder Pengeinstitutter Forsikring Realkredit Kilde: FA Pengeinstitutter hårdest ramt Faldet i den samlede beskæftigelse skyldes primært, at medarbejderantallet på pengeinstitutområdet reduceres. Antallet af ansatte i pengeinstitutterne er faldet med personer i 2012, svarende til ca. 3,1 pct. Dermed er faldet kraftigere end det var i 2011, hvor beskæftigelsen kun faldt med 1,6 pct. På realkreditområdet er nedgangen i beskæftigelsen i 2012 på ca. 0,9 pct. Svag stigning i beskæftigelsen inden for forsikring Interessant er det, at der har været en lille fremgang i beskæftigelsen på forsikringsområdet i 2012 på ca. 1 pct. Krisen har ikke ramt forsikringsbranchen på samme måde, som det har været tilfældet på pengeinstitutområdet. Naturlig afgang fylder meget En stor del af de medarbejdere, der forlader virksomhederne, er over 60 år. Mange af disse går direkte på efterløn eller pension.

8 8 FA MAGASIN september 2012 Virksomhederne gør en stor indsats for, at så stor en andel af afskedigelserne som muligt sker som naturlig afgang. Dermed er reduktionen af medarbejdere i finanssektoren blevet en integreret del af det generationsskifte, der er i gang i sektoren. Personaleomsætning fordelt på alder Kernemedarbejdere november 2010-november 2011 % 32 Afgang Tilgang Kilde: FA Det tyder også på, at der ikke vil blive arbejdskraftmangel. Det skyldes, at mange af de medarbejdere, der forlader sektoren, ikke nødvendigvis bliver afløst af nye medarbejdere. Mange funktioner vil i stedet blive løftet via digitale løsninger eller vikl kunne rationaliseres væk. Generationsskiftet fører til højere uddannelsesniveau Medarbejdersammensætning forandrer sig samtidigt med generationsskiftet. Overordnet set har de nye medarbejdere, der kommer til, et højere uddannelsesniveau end dem, de afløser. Uddannelsesniveau for finansmedarbejdere fordelt på alder, 2010 Under 35 år 55 år og derover 17% 3% 12% 3% 7% 4% 12% Grundskole 4% Gymnasielt niveau Erhvervsuddannelser Kort videregående 13% Mellemlang videregående Lang videregående/forsker 31% 24% 70% Kilde: FA Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik Anm: Datagrundlag består af fastlønnede finansansatte. Som det fremgår af grafen, er uddannelsesniveauet blandt de yngre medarbejdere i sektoren markant højere end blandt de ældre. Derfor stiger den samlede andel af medarbejdere med en videregående uddannelse år for år. Med stigende uddannelsesniveau og digitalisering vil beskæftigelsen fortsætte med at falde.

9 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 TELEFON KØBENHAVN K FAX september 2012 FA M AG A S I N 9 Nyt indlæsnings- og valideringssystem Af Ravi Sejling, FA udvikler nyt tidsvarende og fremtidssikret it-system til løn- og fraværsdata fra medlemsvirksomhederne. Det nye system skal sikre, at en række arbejdsgange, som i dag er manuelle, fremover bliver digitale FA indlæser og behandler hvert år omkring 1 mio. observationer fra medlemsvirksomhederne. Observationerne gennemgår både maskinel og manuel behandling. Resultaterne omsættes bl.a. til struktur- og fraværsstatistik, måling af lønudvikling og personaleomsætning, indberetning til Danmarks Statistik, ad hoc analyser samt beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne. FA s nuværende system har eksisteret i ca. 7 år. Systemet er blevet tilpasset flere gange. Hver tilpasning har været omfattende og har krævet direkte kodning i programmerne. FA går nu i gang med at udvikle et nyt, fremtidssikret og mere tidsvarende indlæsnings- og valideringssystem. Det nye system skal: sikre større automatisering af datamodtagelse fra virksomhederne sikre, at indlæsning sker efter Danmarks Statistiks standard være fuldt dokumenteret og forbedre mulighederne for opdateringer. FA s medlemsvirksomheder får bedre og mere uddybede fejlrapporter mulighed for at kunne se egne data mulighed for benchmark i forhold til tidligere indberetninger mulighed for benchmark op mod alle data. FA STRUKTURSTATISTIK strukturstatistik FA FRAVÆRSSTATISTIK I ssn j UNI 2012 U DGIVELs E, TryK OG EKspEDIDITON: FA KONTAK T: FANET. DK IssN MAj 2012 U DGIVELs E, TryK OG EKspEDIDITON: FA KONTAK T: DK HELE sektoren 2011 FrAVærssTATIsTIK 2011 Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. 7 Tabel 1b: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, nye lønbegreber... 8 Figur 1a: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar, gammelt lønbegreb Figur 1b: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar, nyt lønbegreb Tabel 2a: Ledere fordelt på hovedarbejdsfunktion, gamle lønbegreber Tabel 2b: Ledere fordelt på hovedarbejdsfunktion, nye lønbegreber Figur 2a: Lønfordeling for ledere, gammelt lønbegreb Figur 2b: Lønfordeling for ledere, nyt lønbegreb Tabel 3a: Fortjenestens sammensætning, gamle lønbegreber Tabel 3b: Fortjenestens sammensætning, nye lønbegreber Tabel 4a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på arbejdsfunktion, gamle lønbegreber Om statistikken 3 Tabel 1 Fravær i pct af mulig arbejdstid 5 Tabel 2 Fraværsdagsværk pr fuldtidsperson 6 Tabel 3 Fraværsdagsværk pr fraværsperiode, afsluttede perioder 7 Tabel 4 Fraværsdagsværk i alt 8 Tabel 5 Egen sygdom - fraværsperioder pr helårsperson 8 Tabel 6 Egen sygdom - fraværsdagsværk fordelt på varighed i pct 9 Tabel 7 Egen sygdom - antal fraværsperioder fordelt på varighed i pct 9 Figur 1 Egen sygdom - fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på alder 10 Tabel 8 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på arbejdsfunktion 11 Tabel 9 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på regioner 12 Tabel 10 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på alder 14 Tabel 4b: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på arbejdsfunktion, nye lønbegreber Tabel 5a: Ledere på arbejdsfunktion, gamle lønbegreber Tabel 5b: Ledere på arbejdsfunktion, nye lønbegreber

10 10 FA MAGASIN september 2012 EU forhandler om fast loft for variabel løn Af Susan V. Middelboe, Spørgsmålet om bonusordninger m.v. er forsat genstand for heftig debat i EU For et år siden offentliggjorde EU-Kommissionen forslaget til Kapitalkravdirektiv (CRD IV). CRD IV har siden været forhandlet både i Rådet og i Parlamentet. Forhandlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet om CRD IV er næsten afsluttet, men der udestår stadig nogle væsentlige elementer herunder om der skal være et fast loft for variabel løn. EU-Parlamentet er kommet med et forslag om et fast loft, der strider mod Kommissionens forslag, som i princippet er lig med det, der står i CRD III. Kommissionen ønskede ikke at indføre et loft ved bonusudbetalinger i CRD IV. Der er altså stadig ikke enighed i EU. Forslaget møder skarp modstand Parterne er forsat langt fra hinanden En kompleks forsoningsproces er nu i gang, og der kommer til at ske langsomme fremskridt i forhandlingerne i den såkaldte trilog -fase i EUs lovgivningsproces. Det indebærer diskussion mellem Parlamentet, Europa-Kommissionen og repræsentanter for Rådet for Den Europæiske Union. En begrænsning af bonusser er et særligt kontroversielt spørgsmål, som parterne i EU forventes at komme til enighed om i løbet af efteråret. Kapitalkravsdirektivet CRD IV skal efter planen træde i kraft 1. januar Danmark må ikke gå enegang Noget tyder på, at EU-processen vil medføre en eller anden form for loft for variabel løn i hele EU. Det vil i sig selv ikke forrykke konkurrencen indenfor EU, men kunne være en fordel for virksomheder udenfor EU. Derimod vil det forringe den danske finanssektors konkurrenceevne, hvis Danmark vælger at gå enegang på dette punkt. Risikoen for, at funktioner og beskæftigelse flytter fra Danmark til andre lande, vil derfor øges.

11 september 2012 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - Bankpension pr. 1. juli Udmeldelser - Sparekassen Østjylland pr. 30. juni Fusioneret med Sparekassen Kronjylland - Skandinaviska Enskilda Banken A/S pr. 30. juni Fusioneret med SEB AB. - Fanefjord Sparekasse pr. 30. juni Fusioneret med Møns Bank - FS Pantebrevsselskabet A/S pr. 31. august Fusioneret med Finansiel Stabilitet A/S - FS Finans A/S pr. 31. august Fusioneret med Finansiel Stabilitet A/S. - HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch ophørt pr. 30. september Hunstrup-Østerild Sparekasse pr. 30. september Fusioneret med Sparekassen Thy. Navneændringer - Fortis Commercial Finance A/S til BNP Paribas Factor A/S - Multidata Holding A/S til Bluegarden. Pr. 30. September 2012 har FA 202 medlemmer fordelt på 146 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 46 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Uddannelsespolitisk konference 4. september 2012 holdt FA den årlige uddannelsespolitiske konference. I år var temaet Certificering som værdiskaber for virksomheden. Salen var fyldt med ca. 50 deltagere, der netværkede på kryds og tværs og diskuterede dagens emne med stor nysgerrighed og engagement. Oplægsholdere fra Finanssektorens Uddannelsescenter, Forsikringsakademiet og Nykredit gav inspiration til, hvordan virksomhedernes arbejde med certificering kan give større værdi. FA holder en uddannelsespolitisk konference hvert år den 1. onsdag i september. Målgruppen er HR-, uddannelses- og personaleansvarlige i finansielle virksomheder.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 47 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K ISSN 193-4776 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Tørre tal i farver sikrer fremtiden

Tørre tal i farver sikrer fremtiden Tørre tal i farver sikrer fremtiden 2 Er stillingen lige? 6 Kvinderne er på vej til at udligne Fravær har betydning for bundlinien 4 Fraværsstatistikken bruges til trivselsprojekt Seniorerne bliver længere

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N FOKUS FA FOKUS Oktober 2016 OKT 2016. NR. 14 I S S N 2 24 6-7 7 3 4 Nordisk Bankstatistik 2015 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere