De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne"

Transkript

1 De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men der er fortsat (for) højt lønniveau Stadig færre ansatte i pengeinstitutter 7 Der er ca. 3 pct. færre ansatte i pengeinstitutter og realkredit i 2012 end i 2011 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA september 2012 NR. 5 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN september 2012 De trange tider fortsætter Den finansielle sektor og arbejdsgiverne i Danmark holder igen med lønstigningerne. Men omkostningerne til arbejdspladserne i finanssektoren stiger på anden vis. Her skal blot nævnes lønsumsafgiften, som har den største betydning. Samtidig stiger kapitalkravene til virksomhederne, og ønskerne om mere regulering af finanssektoren fortsætter. Det skyldes initiativer både fra EU og fra Danmark alene. Alt sammen noget, der betyder, at finanssektoren har - og vil få - højere faste omkostninger til ansatte end det øvrige private arbejdsmarked. Der er lang vej til reallønssikring i finanssektoren igen. Det behøver dog ikke give grund til bekymring, for finansansatte har stadig højere løn end i andre erhverv. Både overenskomsternes lønstigninger på 1,07 pct. i april 2011 og 1 pct. i juli 2012 samt virksomhedernes opbremsning i at give individuelle lønstigninger viser sektorens omkostningsbevidsthed. Det er også helt nødvendigt. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Men det er ikke kun på lønområdet, at pilen peger nedad. Beskæftigelsen i pengeinstitutterne er faldet med ca. 3 pct. siden En tendens, der ikke vil ændre sig de kommende år. Det er usikkert, i hvilket omfang afgang til pension vil medføre, at der sker færre afskedigelser, end vi har set i de seneste år. Et faktum er det i hvert fald, at ca. 30 pct. af de medarbejdere, der forlader finanssektoren, er over 60 år. Mange af dem går direkte på efterløn eller pension. Selvom det tynder ud i bestanden af seniormedarbejdere, forudser vi ingen mangel på arbejdskraft. Mange af funktionerne vil i stedet blive digitaliseret eller forsvinde som led i almindelig og nødvendig omkostningsreduktion. Dertil kommer, at kompetenceniveauet hos nyansatte i finanssektoren i dag er på væsentligt højere niveau end tidligere. Det vil også medføre behov for færre antal ansatte. FA Magasinet sætter denne gang fokus på omkostninger og beskæftigelsen i sektoren og det giver desværre denne lidt dystre indledning til nummeret. Men tallene m.v. skal på bordet, så virksomheder, medarbejdere og finanssektorens organisationer kan indstille sig på den nye virkelighed. Steen A. Rasmussen

3 september 2012 FA M AG A S I N 3 Lønudvikling falder Af Maria Søndergaard, Lønudviklingen er faldet markant hen over de sidste 4 kvartaler. Den finansielle sektors udvikling er for første gang siden krisens start lavere end i den samlede private sektor De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at lønudviklingen for den finansielle sektor var 0,8 pct. fra maj 2011 til maj Den lave lønudvikling kan forklares med en tilbageholdenhed i overenskomstaftalt løn efter en periode med høje lønstigninger. I april 2011 var den aftalte lønstigning 1,07 pct., og lønnen steg igen i juli 2012 med 1 pct. Procentvis årlig udvikling i timefortjenesten Private sektor Finansiering og forsikring K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 Kilde: Danmarks Statistik Laveste lønstigninger for penge- og realkreditinstitutter FA s egne beregninger viser, at udviklingen, målt for samme person, er lavere for penge- og realkreditområdet end for forsikringsområdet. Penge- og realkreditområdet har nemlig været hårdere ramt af nedskæringer og den økonomiske krise generelt, hvilket afspejles i lønnen. De nyeste beskæftigelsestal viser en nedgang i beskæftigelsen på pengeinstitutområdet på ca. 3,1 pct. og på realkreditområdet på ca. 0,9 pct., men en fremgang i beskæftigelsen på forsikringsområdet på godt 1 pct. fra 2011 til Fortsat behov for tilbageholdenhed Tal fra Danmarks Statistik viser, at udlandet har en tilsvarende tilbageholdenhed. Derfor er der behov for fortsat tilbageholdenhed, hvis Danmark skal genvinde tabt konkurrenceevne. Arbejdsomkostningerne i den danske private sektor steg med 1,9 pct. i 1. kvartal Det er mere end i de 27 EU-medlemslande, hvor arbejdsomkostningerne i gennemsnit steg med 1,7 pct.

4 4 fa magasin september 2012 (For) højt lønniveau i finanssektoren Af Maria Søndergaard, Den gennemsnitlige månedsfortjeneste i finanssektoren er op til 16 pct. højere end på det samlede private arbejdsmarked Det er godt nyt, at lønudviklingen er lavere i den finansielle sektor i forhold til hele den private sektor. Netop i den finansielle sektor er der behov for at holde igen med lønstigninger, da sektoren over en længere periode har opbygget høje lønningsniveauer i forhold til andre private erhverv. Høje lønniveauer i den finansielle sektor FA IT og kommunikationsteknologi Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg Hele den private sektor Forskellen i lønniveau for en gennemsnitlig lønmodtager med samme stillingsbetegnelse ansat i hhv. den private sektor og FA s medlemsvirksomheder i 2010 er illustreret her på siden. Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde Kundeservice Den gennemsnitlige månedsløn i den finansielle sektor lå i 2010 op til 16 pct. over gennemsnitslønnen i den private sektor for de udvalgte stillingsgrupper. Rengøringsarbejde Manuelt arbejde med tilberedning af mad Selv med lav overenskomstramme og lav lønudvikling i sektoren er finansansatte fortsat højt lønnede. Kilde: FA og Danmarks Statistik Kr. Kilde: Danmarks Statistik og FA

5 september 2012 FA M AG A S I N 5 Arbejdsomkostninger stiger - og beskæftigelsen falder Af Michael Boas Pedersen, De finansielle virksomheders indirekte personaleomkostninger stiger fortsat. Lønsumsafgiften sættes op, arbejdsgivernes bidrag til uddannelse øges og måske skal andre aftalebestemte omkostninger også stige Øvrige omkostninger pr. ansat pr. præsteret time er steget fra 46,28 kr. i 2006 til 58,60 kr. i Øvrige arbejdsomkostninger, 2006 og 2011 pr. præsteret time Kr. Kilde: FA Andre personaleomkostninger Uddannelsesomkostninger Aftalebestemte omkostninger Lovpligtige omkostninger Bidrag til og fra offentlige kasser Det betyder, at det er blevet væsentligt dyrere for arbejdsgiverne at have ansatte. Lønsumsafgiften er en væsentlig del af de øvrige omkostninger. Derfor er det paradoksalt, at regeringen øger lønsumsafgiften endnu en gang med skatteaftalen, og samtidig ønsker flere arbejdspladser. Skatteaftalen hæver lønsumsafgiften i de finansielle virksomheder trinvist fra 10,5 pct. i 2012 til 11,3 pct. i 2016 kort efter, at den steg fra 9,13 pct. til 10,5 pct. Når lønsumsafgiften stiger, bliver det dyrere at have ansatte i finansielle virksomheder. Dertil kommer, at øget beskatning af sektoren på den ene eller anden måde betyder, at der bliver mindre at låne ud, dyrere forsikringer m.v. Udvikling i lønsumsafgiften Mia. kr. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Lønsumsafgift Ekstra lønsumsafgift Afgifts % (højre akse) 0, * 13* 14* 15* 16* Kilde: FA. Skøn foretaget for Anm.: Ekstra lønsumsafgift er beregnet i forhold til niveauet før der blev indført stigninger. % Arbejdsgiverne finansierer offentlige uddannelser Regeringen lægger i sit forslag til finanslov for 2013 op til, at alle arbejdsgivere skal betale mere til ArbejdsgivernesElevRefusion (AER). Efter forslaget skal AER laves om til en ny fordelingspulje kaldet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Efter forslaget skal arbejdsgiverne overtage finansieringen af endnu flere uddannelsesaktiviteter fra det offentlige. Det betyder, at arbejdsgiverne skal indbetale et endnu højere bidrag pr. ansat. Det sker efter, at AER-satsen er steget med 41 pct. fra 2009 til Regeringen har ikke løftet sløret for alle detaljer, men FA skønner, at den finansielle sektor kan komme til at betale op til 7 pct. mere om året til offentlige uddannelser - uanset om uddannelsen gavner de ansatte eller beskæftigelsen i finanssektoren.

6 6 FA MAGASIN september 2012 Finanssektoren har de højeste samlede arbejdsomkostninger Af Maria Søndergaard, Lønomkostningerne var i 2011 kun 87 pct. af arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Det er lavere end på DA s område. Det skyldes især de høje lønsumsafgifter i finanssektoren Den finansielle sektor har de højeste gennemsnitlige samlede arbejdsomkostninger i den private sektor. Det skyldes høje lønomkostninger, men også at den finansielle sektor er pålagt høje lovpligtige omkostninger. Især lønsumsafgiften fylder som nævnt i finanssektorens arbejdsomkostninger. Samlede arbejdsomkostninger består af lønomkostninger samt øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger er en opgørelse af, hvad det - udover løn - koster virksomhederne at have en medarbejder ansat. I 2011 var lønomkostningerne 87 pct. af arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Det er lavere end på DA s område. Langt hen ad vejen kan det forklares med finanssektorens høje lønsumsafgift, som var dengang 9 pct. af de samlede arbejdsomkostninger. Lønnen kan komme til at fylde mindre Samtidig med at der vises en større løntilbageholdenhed i den finansielle sektor, er der et stigende omkostningspres på den finansielle sektor i form af bl.a. stigende lønsumsafgifter og uddannelsesudgifter. Det kan bevirke, at lønnen fremadrettet vil fylde endnu mindre i arbejdsgiverens samlede omkostninger i finanssektoren til medarbejderne. Lønomkostninger 2011 I procent af samlede arbejdsomkostninger % FA Kilde: FA Arbejdsomkostninger 2011 og DA strukturstatistik 2011 DA

7 september 2012 FA M AG A S I N 7 Stadig færre ansatte i pengeinstitutter Af Michael Boas Pedersen, Den finansielle krise reducerer fortsat beskæftigelsen i de finansielle virksomheder Siden krisens udbrud i 2008 har virksomhederne været tvunget til at reducere deres omkostninger, og 2011 til 2012 er ingen undtagelse. Nye beskæftigelsestal viser, at beskæftigelsen i den finansielle sektor er faldet med personer fra 2011 til Det svarer til et fald på ca. 2 pct. Udvikling i beskæftigelsen på områder Pengeinstitutter Forsikring Realkredit Kilde: FA Pengeinstitutter hårdest ramt Faldet i den samlede beskæftigelse skyldes primært, at medarbejderantallet på pengeinstitutområdet reduceres. Antallet af ansatte i pengeinstitutterne er faldet med personer i 2012, svarende til ca. 3,1 pct. Dermed er faldet kraftigere end det var i 2011, hvor beskæftigelsen kun faldt med 1,6 pct. På realkreditområdet er nedgangen i beskæftigelsen i 2012 på ca. 0,9 pct. Svag stigning i beskæftigelsen inden for forsikring Interessant er det, at der har været en lille fremgang i beskæftigelsen på forsikringsområdet i 2012 på ca. 1 pct. Krisen har ikke ramt forsikringsbranchen på samme måde, som det har været tilfældet på pengeinstitutområdet. Naturlig afgang fylder meget En stor del af de medarbejdere, der forlader virksomhederne, er over 60 år. Mange af disse går direkte på efterløn eller pension.

8 8 FA MAGASIN september 2012 Virksomhederne gør en stor indsats for, at så stor en andel af afskedigelserne som muligt sker som naturlig afgang. Dermed er reduktionen af medarbejdere i finanssektoren blevet en integreret del af det generationsskifte, der er i gang i sektoren. Personaleomsætning fordelt på alder Kernemedarbejdere november 2010-november 2011 % 32 Afgang Tilgang Kilde: FA Det tyder også på, at der ikke vil blive arbejdskraftmangel. Det skyldes, at mange af de medarbejdere, der forlader sektoren, ikke nødvendigvis bliver afløst af nye medarbejdere. Mange funktioner vil i stedet blive løftet via digitale løsninger eller vikl kunne rationaliseres væk. Generationsskiftet fører til højere uddannelsesniveau Medarbejdersammensætning forandrer sig samtidigt med generationsskiftet. Overordnet set har de nye medarbejdere, der kommer til, et højere uddannelsesniveau end dem, de afløser. Uddannelsesniveau for finansmedarbejdere fordelt på alder, 2010 Under 35 år 55 år og derover 17% 3% 12% 3% 7% 4% 12% Grundskole 4% Gymnasielt niveau Erhvervsuddannelser Kort videregående 13% Mellemlang videregående Lang videregående/forsker 31% 24% 70% Kilde: FA Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik Anm: Datagrundlag består af fastlønnede finansansatte. Som det fremgår af grafen, er uddannelsesniveauet blandt de yngre medarbejdere i sektoren markant højere end blandt de ældre. Derfor stiger den samlede andel af medarbejdere med en videregående uddannelse år for år. Med stigende uddannelsesniveau og digitalisering vil beskæftigelsen fortsætte med at falde.

9 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 TELEFON KØBENHAVN K FAX september 2012 FA M AG A S I N 9 Nyt indlæsnings- og valideringssystem Af Ravi Sejling, FA udvikler nyt tidsvarende og fremtidssikret it-system til løn- og fraværsdata fra medlemsvirksomhederne. Det nye system skal sikre, at en række arbejdsgange, som i dag er manuelle, fremover bliver digitale FA indlæser og behandler hvert år omkring 1 mio. observationer fra medlemsvirksomhederne. Observationerne gennemgår både maskinel og manuel behandling. Resultaterne omsættes bl.a. til struktur- og fraværsstatistik, måling af lønudvikling og personaleomsætning, indberetning til Danmarks Statistik, ad hoc analyser samt beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne. FA s nuværende system har eksisteret i ca. 7 år. Systemet er blevet tilpasset flere gange. Hver tilpasning har været omfattende og har krævet direkte kodning i programmerne. FA går nu i gang med at udvikle et nyt, fremtidssikret og mere tidsvarende indlæsnings- og valideringssystem. Det nye system skal: sikre større automatisering af datamodtagelse fra virksomhederne sikre, at indlæsning sker efter Danmarks Statistiks standard være fuldt dokumenteret og forbedre mulighederne for opdateringer. FA s medlemsvirksomheder får bedre og mere uddybede fejlrapporter mulighed for at kunne se egne data mulighed for benchmark i forhold til tidligere indberetninger mulighed for benchmark op mod alle data. FA STRUKTURSTATISTIK strukturstatistik FA FRAVÆRSSTATISTIK I ssn j UNI 2012 U DGIVELs E, TryK OG EKspEDIDITON: FA KONTAK T: FANET. DK IssN MAj 2012 U DGIVELs E, TryK OG EKspEDIDITON: FA KONTAK T: DK HELE sektoren 2011 FrAVærssTATIsTIK 2011 Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. 7 Tabel 1b: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, nye lønbegreber... 8 Figur 1a: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar, gammelt lønbegreb Figur 1b: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar, nyt lønbegreb Tabel 2a: Ledere fordelt på hovedarbejdsfunktion, gamle lønbegreber Tabel 2b: Ledere fordelt på hovedarbejdsfunktion, nye lønbegreber Figur 2a: Lønfordeling for ledere, gammelt lønbegreb Figur 2b: Lønfordeling for ledere, nyt lønbegreb Tabel 3a: Fortjenestens sammensætning, gamle lønbegreber Tabel 3b: Fortjenestens sammensætning, nye lønbegreber Tabel 4a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på arbejdsfunktion, gamle lønbegreber Om statistikken 3 Tabel 1 Fravær i pct af mulig arbejdstid 5 Tabel 2 Fraværsdagsværk pr fuldtidsperson 6 Tabel 3 Fraværsdagsværk pr fraværsperiode, afsluttede perioder 7 Tabel 4 Fraværsdagsværk i alt 8 Tabel 5 Egen sygdom - fraværsperioder pr helårsperson 8 Tabel 6 Egen sygdom - fraværsdagsværk fordelt på varighed i pct 9 Tabel 7 Egen sygdom - antal fraværsperioder fordelt på varighed i pct 9 Figur 1 Egen sygdom - fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på alder 10 Tabel 8 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på arbejdsfunktion 11 Tabel 9 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på regioner 12 Tabel 10 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på alder 14 Tabel 4b: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på arbejdsfunktion, nye lønbegreber Tabel 5a: Ledere på arbejdsfunktion, gamle lønbegreber Tabel 5b: Ledere på arbejdsfunktion, nye lønbegreber

10 10 FA MAGASIN september 2012 EU forhandler om fast loft for variabel løn Af Susan V. Middelboe, Spørgsmålet om bonusordninger m.v. er forsat genstand for heftig debat i EU For et år siden offentliggjorde EU-Kommissionen forslaget til Kapitalkravdirektiv (CRD IV). CRD IV har siden været forhandlet både i Rådet og i Parlamentet. Forhandlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet om CRD IV er næsten afsluttet, men der udestår stadig nogle væsentlige elementer herunder om der skal være et fast loft for variabel løn. EU-Parlamentet er kommet med et forslag om et fast loft, der strider mod Kommissionens forslag, som i princippet er lig med det, der står i CRD III. Kommissionen ønskede ikke at indføre et loft ved bonusudbetalinger i CRD IV. Der er altså stadig ikke enighed i EU. Forslaget møder skarp modstand Parterne er forsat langt fra hinanden En kompleks forsoningsproces er nu i gang, og der kommer til at ske langsomme fremskridt i forhandlingerne i den såkaldte trilog -fase i EUs lovgivningsproces. Det indebærer diskussion mellem Parlamentet, Europa-Kommissionen og repræsentanter for Rådet for Den Europæiske Union. En begrænsning af bonusser er et særligt kontroversielt spørgsmål, som parterne i EU forventes at komme til enighed om i løbet af efteråret. Kapitalkravsdirektivet CRD IV skal efter planen træde i kraft 1. januar Danmark må ikke gå enegang Noget tyder på, at EU-processen vil medføre en eller anden form for loft for variabel løn i hele EU. Det vil i sig selv ikke forrykke konkurrencen indenfor EU, men kunne være en fordel for virksomheder udenfor EU. Derimod vil det forringe den danske finanssektors konkurrenceevne, hvis Danmark vælger at gå enegang på dette punkt. Risikoen for, at funktioner og beskæftigelse flytter fra Danmark til andre lande, vil derfor øges.

11 september 2012 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - Bankpension pr. 1. juli Udmeldelser - Sparekassen Østjylland pr. 30. juni Fusioneret med Sparekassen Kronjylland - Skandinaviska Enskilda Banken A/S pr. 30. juni Fusioneret med SEB AB. - Fanefjord Sparekasse pr. 30. juni Fusioneret med Møns Bank - FS Pantebrevsselskabet A/S pr. 31. august Fusioneret med Finansiel Stabilitet A/S - FS Finans A/S pr. 31. august Fusioneret med Finansiel Stabilitet A/S. - HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch ophørt pr. 30. september Hunstrup-Østerild Sparekasse pr. 30. september Fusioneret med Sparekassen Thy. Navneændringer - Fortis Commercial Finance A/S til BNP Paribas Factor A/S - Multidata Holding A/S til Bluegarden. Pr. 30. September 2012 har FA 202 medlemmer fordelt på 146 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 46 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Uddannelsespolitisk konference 4. september 2012 holdt FA den årlige uddannelsespolitiske konference. I år var temaet Certificering som værdiskaber for virksomheden. Salen var fyldt med ca. 50 deltagere, der netværkede på kryds og tværs og diskuterede dagens emne med stor nysgerrighed og engagement. Oplægsholdere fra Finanssektorens Uddannelsescenter, Forsikringsakademiet og Nykredit gav inspiration til, hvordan virksomhedernes arbejde med certificering kan give større værdi. FA holder en uddannelsespolitisk konference hvert år den 1. onsdag i september. Målgruppen er HR-, uddannelses- og personaleansvarlige i finansielle virksomheder.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Samspil giver merværdi 3 Interview med to erhvervsakademirektorer om samspil med erhvervslivet. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Inside ITU s aftagerpanel Fremtidens finansansatte 5 Forventningerne til

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form

Finansansatte har mere frihed. Finansløn lægger afstand til andre grupper. Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Finansløn lægger afstand til andre grupper FA analyse s. 3 Finansansatte har mere frihed FA analyse s. 7 Nykredit holder arbejdsmiljøet i form Interview s. 4-5 Fleksibel arbejdstid gør lykke på Lolland

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere