De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne"

Transkript

1 De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men der er fortsat (for) højt lønniveau Stadig færre ansatte i pengeinstitutter 7 Der er ca. 3 pct. færre ansatte i pengeinstitutter og realkredit i 2012 end i 2011 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA september 2012 NR. 5 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN september 2012 De trange tider fortsætter Den finansielle sektor og arbejdsgiverne i Danmark holder igen med lønstigningerne. Men omkostningerne til arbejdspladserne i finanssektoren stiger på anden vis. Her skal blot nævnes lønsumsafgiften, som har den største betydning. Samtidig stiger kapitalkravene til virksomhederne, og ønskerne om mere regulering af finanssektoren fortsætter. Det skyldes initiativer både fra EU og fra Danmark alene. Alt sammen noget, der betyder, at finanssektoren har - og vil få - højere faste omkostninger til ansatte end det øvrige private arbejdsmarked. Der er lang vej til reallønssikring i finanssektoren igen. Det behøver dog ikke give grund til bekymring, for finansansatte har stadig højere løn end i andre erhverv. Både overenskomsternes lønstigninger på 1,07 pct. i april 2011 og 1 pct. i juli 2012 samt virksomhedernes opbremsning i at give individuelle lønstigninger viser sektorens omkostningsbevidsthed. Det er også helt nødvendigt. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen Men det er ikke kun på lønområdet, at pilen peger nedad. Beskæftigelsen i pengeinstitutterne er faldet med ca. 3 pct. siden En tendens, der ikke vil ændre sig de kommende år. Det er usikkert, i hvilket omfang afgang til pension vil medføre, at der sker færre afskedigelser, end vi har set i de seneste år. Et faktum er det i hvert fald, at ca. 30 pct. af de medarbejdere, der forlader finanssektoren, er over 60 år. Mange af dem går direkte på efterløn eller pension. Selvom det tynder ud i bestanden af seniormedarbejdere, forudser vi ingen mangel på arbejdskraft. Mange af funktionerne vil i stedet blive digitaliseret eller forsvinde som led i almindelig og nødvendig omkostningsreduktion. Dertil kommer, at kompetenceniveauet hos nyansatte i finanssektoren i dag er på væsentligt højere niveau end tidligere. Det vil også medføre behov for færre antal ansatte. FA Magasinet sætter denne gang fokus på omkostninger og beskæftigelsen i sektoren og det giver desværre denne lidt dystre indledning til nummeret. Men tallene m.v. skal på bordet, så virksomheder, medarbejdere og finanssektorens organisationer kan indstille sig på den nye virkelighed. Steen A. Rasmussen

3 september 2012 FA M AG A S I N 3 Lønudvikling falder Af Maria Søndergaard, Lønudviklingen er faldet markant hen over de sidste 4 kvartaler. Den finansielle sektors udvikling er for første gang siden krisens start lavere end i den samlede private sektor De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at lønudviklingen for den finansielle sektor var 0,8 pct. fra maj 2011 til maj Den lave lønudvikling kan forklares med en tilbageholdenhed i overenskomstaftalt løn efter en periode med høje lønstigninger. I april 2011 var den aftalte lønstigning 1,07 pct., og lønnen steg igen i juli 2012 med 1 pct. Procentvis årlig udvikling i timefortjenesten Private sektor Finansiering og forsikring K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 Kilde: Danmarks Statistik Laveste lønstigninger for penge- og realkreditinstitutter FA s egne beregninger viser, at udviklingen, målt for samme person, er lavere for penge- og realkreditområdet end for forsikringsområdet. Penge- og realkreditområdet har nemlig været hårdere ramt af nedskæringer og den økonomiske krise generelt, hvilket afspejles i lønnen. De nyeste beskæftigelsestal viser en nedgang i beskæftigelsen på pengeinstitutområdet på ca. 3,1 pct. og på realkreditområdet på ca. 0,9 pct., men en fremgang i beskæftigelsen på forsikringsområdet på godt 1 pct. fra 2011 til Fortsat behov for tilbageholdenhed Tal fra Danmarks Statistik viser, at udlandet har en tilsvarende tilbageholdenhed. Derfor er der behov for fortsat tilbageholdenhed, hvis Danmark skal genvinde tabt konkurrenceevne. Arbejdsomkostningerne i den danske private sektor steg med 1,9 pct. i 1. kvartal Det er mere end i de 27 EU-medlemslande, hvor arbejdsomkostningerne i gennemsnit steg med 1,7 pct.

4 4 fa magasin september 2012 (For) højt lønniveau i finanssektoren Af Maria Søndergaard, Den gennemsnitlige månedsfortjeneste i finanssektoren er op til 16 pct. højere end på det samlede private arbejdsmarked Det er godt nyt, at lønudviklingen er lavere i den finansielle sektor i forhold til hele den private sektor. Netop i den finansielle sektor er der behov for at holde igen med lønstigninger, da sektoren over en længere periode har opbygget høje lønningsniveauer i forhold til andre private erhverv. Høje lønniveauer i den finansielle sektor FA IT og kommunikationsteknologi Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg Hele den private sektor Forskellen i lønniveau for en gennemsnitlig lønmodtager med samme stillingsbetegnelse ansat i hhv. den private sektor og FA s medlemsvirksomheder i 2010 er illustreret her på siden. Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde Kundeservice Den gennemsnitlige månedsløn i den finansielle sektor lå i 2010 op til 16 pct. over gennemsnitslønnen i den private sektor for de udvalgte stillingsgrupper. Rengøringsarbejde Manuelt arbejde med tilberedning af mad Selv med lav overenskomstramme og lav lønudvikling i sektoren er finansansatte fortsat højt lønnede. Kilde: FA og Danmarks Statistik Kr. Kilde: Danmarks Statistik og FA

5 september 2012 FA M AG A S I N 5 Arbejdsomkostninger stiger - og beskæftigelsen falder Af Michael Boas Pedersen, De finansielle virksomheders indirekte personaleomkostninger stiger fortsat. Lønsumsafgiften sættes op, arbejdsgivernes bidrag til uddannelse øges og måske skal andre aftalebestemte omkostninger også stige Øvrige omkostninger pr. ansat pr. præsteret time er steget fra 46,28 kr. i 2006 til 58,60 kr. i Øvrige arbejdsomkostninger, 2006 og 2011 pr. præsteret time Kr. Kilde: FA Andre personaleomkostninger Uddannelsesomkostninger Aftalebestemte omkostninger Lovpligtige omkostninger Bidrag til og fra offentlige kasser Det betyder, at det er blevet væsentligt dyrere for arbejdsgiverne at have ansatte. Lønsumsafgiften er en væsentlig del af de øvrige omkostninger. Derfor er det paradoksalt, at regeringen øger lønsumsafgiften endnu en gang med skatteaftalen, og samtidig ønsker flere arbejdspladser. Skatteaftalen hæver lønsumsafgiften i de finansielle virksomheder trinvist fra 10,5 pct. i 2012 til 11,3 pct. i 2016 kort efter, at den steg fra 9,13 pct. til 10,5 pct. Når lønsumsafgiften stiger, bliver det dyrere at have ansatte i finansielle virksomheder. Dertil kommer, at øget beskatning af sektoren på den ene eller anden måde betyder, at der bliver mindre at låne ud, dyrere forsikringer m.v. Udvikling i lønsumsafgiften Mia. kr. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Lønsumsafgift Ekstra lønsumsafgift Afgifts % (højre akse) 0, * 13* 14* 15* 16* Kilde: FA. Skøn foretaget for Anm.: Ekstra lønsumsafgift er beregnet i forhold til niveauet før der blev indført stigninger. % Arbejdsgiverne finansierer offentlige uddannelser Regeringen lægger i sit forslag til finanslov for 2013 op til, at alle arbejdsgivere skal betale mere til ArbejdsgivernesElevRefusion (AER). Efter forslaget skal AER laves om til en ny fordelingspulje kaldet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Efter forslaget skal arbejdsgiverne overtage finansieringen af endnu flere uddannelsesaktiviteter fra det offentlige. Det betyder, at arbejdsgiverne skal indbetale et endnu højere bidrag pr. ansat. Det sker efter, at AER-satsen er steget med 41 pct. fra 2009 til Regeringen har ikke løftet sløret for alle detaljer, men FA skønner, at den finansielle sektor kan komme til at betale op til 7 pct. mere om året til offentlige uddannelser - uanset om uddannelsen gavner de ansatte eller beskæftigelsen i finanssektoren.

6 6 FA MAGASIN september 2012 Finanssektoren har de højeste samlede arbejdsomkostninger Af Maria Søndergaard, Lønomkostningerne var i 2011 kun 87 pct. af arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Det er lavere end på DA s område. Det skyldes især de høje lønsumsafgifter i finanssektoren Den finansielle sektor har de højeste gennemsnitlige samlede arbejdsomkostninger i den private sektor. Det skyldes høje lønomkostninger, men også at den finansielle sektor er pålagt høje lovpligtige omkostninger. Især lønsumsafgiften fylder som nævnt i finanssektorens arbejdsomkostninger. Samlede arbejdsomkostninger består af lønomkostninger samt øvrige omkostninger. Øvrige omkostninger er en opgørelse af, hvad det - udover løn - koster virksomhederne at have en medarbejder ansat. I 2011 var lønomkostningerne 87 pct. af arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger i finanssektoren. Det er lavere end på DA s område. Langt hen ad vejen kan det forklares med finanssektorens høje lønsumsafgift, som var dengang 9 pct. af de samlede arbejdsomkostninger. Lønnen kan komme til at fylde mindre Samtidig med at der vises en større løntilbageholdenhed i den finansielle sektor, er der et stigende omkostningspres på den finansielle sektor i form af bl.a. stigende lønsumsafgifter og uddannelsesudgifter. Det kan bevirke, at lønnen fremadrettet vil fylde endnu mindre i arbejdsgiverens samlede omkostninger i finanssektoren til medarbejderne. Lønomkostninger 2011 I procent af samlede arbejdsomkostninger % FA Kilde: FA Arbejdsomkostninger 2011 og DA strukturstatistik 2011 DA

7 september 2012 FA M AG A S I N 7 Stadig færre ansatte i pengeinstitutter Af Michael Boas Pedersen, Den finansielle krise reducerer fortsat beskæftigelsen i de finansielle virksomheder Siden krisens udbrud i 2008 har virksomhederne været tvunget til at reducere deres omkostninger, og 2011 til 2012 er ingen undtagelse. Nye beskæftigelsestal viser, at beskæftigelsen i den finansielle sektor er faldet med personer fra 2011 til Det svarer til et fald på ca. 2 pct. Udvikling i beskæftigelsen på områder Pengeinstitutter Forsikring Realkredit Kilde: FA Pengeinstitutter hårdest ramt Faldet i den samlede beskæftigelse skyldes primært, at medarbejderantallet på pengeinstitutområdet reduceres. Antallet af ansatte i pengeinstitutterne er faldet med personer i 2012, svarende til ca. 3,1 pct. Dermed er faldet kraftigere end det var i 2011, hvor beskæftigelsen kun faldt med 1,6 pct. På realkreditområdet er nedgangen i beskæftigelsen i 2012 på ca. 0,9 pct. Svag stigning i beskæftigelsen inden for forsikring Interessant er det, at der har været en lille fremgang i beskæftigelsen på forsikringsområdet i 2012 på ca. 1 pct. Krisen har ikke ramt forsikringsbranchen på samme måde, som det har været tilfældet på pengeinstitutområdet. Naturlig afgang fylder meget En stor del af de medarbejdere, der forlader virksomhederne, er over 60 år. Mange af disse går direkte på efterløn eller pension.

8 8 FA MAGASIN september 2012 Virksomhederne gør en stor indsats for, at så stor en andel af afskedigelserne som muligt sker som naturlig afgang. Dermed er reduktionen af medarbejdere i finanssektoren blevet en integreret del af det generationsskifte, der er i gang i sektoren. Personaleomsætning fordelt på alder Kernemedarbejdere november 2010-november 2011 % 32 Afgang Tilgang Kilde: FA Det tyder også på, at der ikke vil blive arbejdskraftmangel. Det skyldes, at mange af de medarbejdere, der forlader sektoren, ikke nødvendigvis bliver afløst af nye medarbejdere. Mange funktioner vil i stedet blive løftet via digitale løsninger eller vikl kunne rationaliseres væk. Generationsskiftet fører til højere uddannelsesniveau Medarbejdersammensætning forandrer sig samtidigt med generationsskiftet. Overordnet set har de nye medarbejdere, der kommer til, et højere uddannelsesniveau end dem, de afløser. Uddannelsesniveau for finansmedarbejdere fordelt på alder, 2010 Under 35 år 55 år og derover 17% 3% 12% 3% 7% 4% 12% Grundskole 4% Gymnasielt niveau Erhvervsuddannelser Kort videregående 13% Mellemlang videregående Lang videregående/forsker 31% 24% 70% Kilde: FA Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik Anm: Datagrundlag består af fastlønnede finansansatte. Som det fremgår af grafen, er uddannelsesniveauet blandt de yngre medarbejdere i sektoren markant højere end blandt de ældre. Derfor stiger den samlede andel af medarbejdere med en videregående uddannelse år for år. Med stigende uddannelsesniveau og digitalisering vil beskæftigelsen fortsætte med at falde.

9 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 TELEFON KØBENHAVN K FAX september 2012 FA M AG A S I N 9 Nyt indlæsnings- og valideringssystem Af Ravi Sejling, FA udvikler nyt tidsvarende og fremtidssikret it-system til løn- og fraværsdata fra medlemsvirksomhederne. Det nye system skal sikre, at en række arbejdsgange, som i dag er manuelle, fremover bliver digitale FA indlæser og behandler hvert år omkring 1 mio. observationer fra medlemsvirksomhederne. Observationerne gennemgår både maskinel og manuel behandling. Resultaterne omsættes bl.a. til struktur- og fraværsstatistik, måling af lønudvikling og personaleomsætning, indberetning til Danmarks Statistik, ad hoc analyser samt beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne. FA s nuværende system har eksisteret i ca. 7 år. Systemet er blevet tilpasset flere gange. Hver tilpasning har været omfattende og har krævet direkte kodning i programmerne. FA går nu i gang med at udvikle et nyt, fremtidssikret og mere tidsvarende indlæsnings- og valideringssystem. Det nye system skal: sikre større automatisering af datamodtagelse fra virksomhederne sikre, at indlæsning sker efter Danmarks Statistiks standard være fuldt dokumenteret og forbedre mulighederne for opdateringer. FA s medlemsvirksomheder får bedre og mere uddybede fejlrapporter mulighed for at kunne se egne data mulighed for benchmark i forhold til tidligere indberetninger mulighed for benchmark op mod alle data. FA STRUKTURSTATISTIK strukturstatistik FA FRAVÆRSSTATISTIK I ssn j UNI 2012 U DGIVELs E, TryK OG EKspEDIDITON: FA KONTAK T: FANET. DK IssN MAj 2012 U DGIVELs E, TryK OG EKspEDIDITON: FA KONTAK T: DK HELE sektoren 2011 FrAVærssTATIsTIK 2011 Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. 7 Tabel 1b: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, nye lønbegreber... 8 Figur 1a: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar, gammelt lønbegreb Figur 1b: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar, nyt lønbegreb Tabel 2a: Ledere fordelt på hovedarbejdsfunktion, gamle lønbegreber Tabel 2b: Ledere fordelt på hovedarbejdsfunktion, nye lønbegreber Figur 2a: Lønfordeling for ledere, gammelt lønbegreb Figur 2b: Lønfordeling for ledere, nyt lønbegreb Tabel 3a: Fortjenestens sammensætning, gamle lønbegreber Tabel 3b: Fortjenestens sammensætning, nye lønbegreber Tabel 4a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på arbejdsfunktion, gamle lønbegreber Om statistikken 3 Tabel 1 Fravær i pct af mulig arbejdstid 5 Tabel 2 Fraværsdagsværk pr fuldtidsperson 6 Tabel 3 Fraværsdagsværk pr fraværsperiode, afsluttede perioder 7 Tabel 4 Fraværsdagsværk i alt 8 Tabel 5 Egen sygdom - fraværsperioder pr helårsperson 8 Tabel 6 Egen sygdom - fraværsdagsværk fordelt på varighed i pct 9 Tabel 7 Egen sygdom - antal fraværsperioder fordelt på varighed i pct 9 Figur 1 Egen sygdom - fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på alder 10 Tabel 8 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på arbejdsfunktion 11 Tabel 9 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på regioner 12 Tabel 10 Fravær i pct af mulig arbejdstid fordelt på alder 14 Tabel 4b: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på arbejdsfunktion, nye lønbegreber Tabel 5a: Ledere på arbejdsfunktion, gamle lønbegreber Tabel 5b: Ledere på arbejdsfunktion, nye lønbegreber

10 10 FA MAGASIN september 2012 EU forhandler om fast loft for variabel løn Af Susan V. Middelboe, Spørgsmålet om bonusordninger m.v. er forsat genstand for heftig debat i EU For et år siden offentliggjorde EU-Kommissionen forslaget til Kapitalkravdirektiv (CRD IV). CRD IV har siden været forhandlet både i Rådet og i Parlamentet. Forhandlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet om CRD IV er næsten afsluttet, men der udestår stadig nogle væsentlige elementer herunder om der skal være et fast loft for variabel løn. EU-Parlamentet er kommet med et forslag om et fast loft, der strider mod Kommissionens forslag, som i princippet er lig med det, der står i CRD III. Kommissionen ønskede ikke at indføre et loft ved bonusudbetalinger i CRD IV. Der er altså stadig ikke enighed i EU. Forslaget møder skarp modstand Parterne er forsat langt fra hinanden En kompleks forsoningsproces er nu i gang, og der kommer til at ske langsomme fremskridt i forhandlingerne i den såkaldte trilog -fase i EUs lovgivningsproces. Det indebærer diskussion mellem Parlamentet, Europa-Kommissionen og repræsentanter for Rådet for Den Europæiske Union. En begrænsning af bonusser er et særligt kontroversielt spørgsmål, som parterne i EU forventes at komme til enighed om i løbet af efteråret. Kapitalkravsdirektivet CRD IV skal efter planen træde i kraft 1. januar Danmark må ikke gå enegang Noget tyder på, at EU-processen vil medføre en eller anden form for loft for variabel løn i hele EU. Det vil i sig selv ikke forrykke konkurrencen indenfor EU, men kunne være en fordel for virksomheder udenfor EU. Derimod vil det forringe den danske finanssektors konkurrenceevne, hvis Danmark vælger at gå enegang på dette punkt. Risikoen for, at funktioner og beskæftigelse flytter fra Danmark til andre lande, vil derfor øges.

11 september 2012 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - Bankpension pr. 1. juli Udmeldelser - Sparekassen Østjylland pr. 30. juni Fusioneret med Sparekassen Kronjylland - Skandinaviska Enskilda Banken A/S pr. 30. juni Fusioneret med SEB AB. - Fanefjord Sparekasse pr. 30. juni Fusioneret med Møns Bank - FS Pantebrevsselskabet A/S pr. 31. august Fusioneret med Finansiel Stabilitet A/S - FS Finans A/S pr. 31. august Fusioneret med Finansiel Stabilitet A/S. - HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch ophørt pr. 30. september Hunstrup-Østerild Sparekasse pr. 30. september Fusioneret med Sparekassen Thy. Navneændringer - Fortis Commercial Finance A/S til BNP Paribas Factor A/S - Multidata Holding A/S til Bluegarden. Pr. 30. September 2012 har FA 202 medlemmer fordelt på 146 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 46 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2012 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Uddannelsespolitisk konference 4. september 2012 holdt FA den årlige uddannelsespolitiske konference. I år var temaet Certificering som værdiskaber for virksomheden. Salen var fyldt med ca. 50 deltagere, der netværkede på kryds og tværs og diskuterede dagens emne med stor nysgerrighed og engagement. Oplægsholdere fra Finanssektorens Uddannelsescenter, Forsikringsakademiet og Nykredit gav inspiration til, hvordan virksomhedernes arbejde med certificering kan give større værdi. FA holder en uddannelsespolitisk konference hvert år den 1. onsdag i september. Målgruppen er HR-, uddannelses- og personaleansvarlige i finansielle virksomheder.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s.

NR. 5. FA statistikker. Nyt bestyrelsesmedlem. EU task force. Nordisk møde. Vibeke Krag, Codan s. 3. Hvordan bliver statistikkerne til s. Nyt bestyrelsesmedlem Vibeke Krag, Codan s. 3 Nordisk møde Konfliktfriholdelse blev drøftet s. 9 FA statistikker Hvordan bliver statistikkerne til s. 2, 4, 5, 6, 7, 8 EU task force FA og forbundene besøger

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Året der gik i finans

Året der gik i finans Året der gik i finans Det forgangne beretningsår har været præget af overenskomstforhandlingerne. Forhandlingerne på forsikringsområdet gik planmæssigt og blev afsluttet uden den store dramatik. Men på

Læs mere

Alle har fokus rettet på omkostningerne

Alle har fokus rettet på omkostningerne FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse,

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Ny lov gør fastforrentede

Ny lov gør fastforrentede F i n a n s r å d e t s N y h e d s b r e v n R. 8. n o v e m b e r 2 0 0 9 I N D H O L D 1 Ny lov gør fastforrentede lån dyrere 3 Leder: Staten står til overskud på bankpakkerne 4 Udlånsrenten i bund

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering NU FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Internationalisering Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere