Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning"

Transkript

1 Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel Kriterier og anvendelse Kan anvendes ved kontrol/samtale efter kompliceret fødsel Foetus mors mm. Normal graviditet DZ340 DZ348A Graviditet, førstegangsfødende Graviditet, flergangsfødende Risikofaktorer Risikofaktorer skal kun registreres hvis de har betydning for den aktuelle graviditet, og skal altid registreres som bidiagnose ikke aktionsdiganose. DZ038 + Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand Årsag (diagnose) skal altid angives som tillægskode DZ225 Bærer af hepatitis virus B eller C DZ351 Graviditet efter tidligere abort F.eks. som indikation for tidlig skanning DO262 Graviditet efter tidligere habituel abort Mindst 3 konsekutive spontane aborter DZ352 Graviditet efter tidligere peri- eller neonatalt dødsfald DZ356 Graviditet hos meget ung førstegangsfødende Som indikation for ekstra kontroller DZ358A Graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ358B Graviditet efter tidligere præterm fødsel DZ358C Graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DZ358D Graviditet efter tidligere kompliceret fødsel Som medfører ekstra overvågning/intervention DZ358D1 Graviditet efter tidligere sfinkterruptur DZ358E Graviditet efter tidligere kejsersnit Alle som har fået foretaget kejsersnit tidligere. Hvis det tidligere kejsersnit er indikation for nyt kejsersnit skal det også kodes som DO342. DZ358F IVF-graviditet DZ358H Graviditet efter hormonstimulation DZ358J Graviditet med mindre liv end normalt Kodes kun når dette er indikation for en procedure eller intervention. DZ358K Graviditet efter ægdonation DZ358L Graviditet med traume DZ358M Gravid med rusmiddelproblematik Der findes et stort antal specifikke koder som primært anvendes af familieambulatorierne DZ358P Graviditet hos ældre fødende Som indikation for overvågning eller indgreb f.eks. igangsættelse. DZ358Q Graviditet efter tidligere svær præeklampsi/hellp DZ358R Graviditet med tidligere spiseforstyrrelse DZ875 Anamnese med komplikationer i graviditet, fødsel eller DZ875A Anamnese med cervixinsufficiens Som indikation for procedure eller intervention. DZ875B Anamnese med tidligere anlagt abdominal cerclage DZ907D Følger efter omskæring Som indikation for procedure eller intervention. DZ980C Tilstand med gastric bypass DZ980D Tilstand med gastric banding DE470 Undervægt, BMI<18,5 Som indikation for procedure eller intervention DE669 Overvægt UNS Som indikation for procedure eller 1

2 intervention Generelle infektioner DO980 Tuberkulose som komplicerer graviditet, fødsel eller DO981 Syfilis som komplicerer graviditet, fødsel eller DO984 Viral hepatitis som komplicerer graviditet, fødsel eller Kun ved aktiv sygdom, ellers bruges DZ225 DO985 + Anden viral sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DB019 Skoldkopper UNS Ved inficeret foster: DO368L DB259 Cytomegaloviral sygdom UNS Ved inficeret foster: DO368K DB343 Parvovirus-infektion uden angivelse af lokalisation DA600 Herpes simplex-infektion i urin- og kønsorganer DO987 HIV sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller DO988 + Anden infektiøs eller parasitær sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DB589 Toxoplasmose UNS DA329 Listeriose UNS Ved inficeret foster: DO368M DA789 Q feber UNS DO230 Pyelonefritis i graviditeten DO231 Cystitis i graviditeten DO235A Gruppe B streptokok-syndrom i graviditeten Som medfører antibiotikaprofylakse ved fødslen Medicinske sygdomme som komplicerer graviditet, fødsel eller barsel Kodes med gruppe (DO099*) + specifik sygdom DO991 + Anden sygdom i blod, bloddannende organer eller visse immunsygdomme som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DD696 Trombocytopeni UNS DM069 Reumatoid artritis UNS DM329 Systemisk lupus erythematosus UNS Eksklusive anæmi som ikke skyldes medicinsk sygdom DO992 + DO993A + DO993B + Endokrin, ernæringsbetinget eller metabolisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DE039 Hypotyroidisme UNS DE059 Tyrotoksikose UNS Neurologisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DG409 Epilepsi UNS DG439 Migræne UNS DG359 Dissemineret sklerose UNS Psykisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DF209 Skizofreni UNS DF339 Periodisk depression UNS DF419 Angsttilstand UNS DF509 Spiseforstyrrelse UNS Vedr. manifest og gestationel diabetes mellitus se under graviditetskomplikationer (DO24*) Psykisk sygdom sættes kun på når pt. er i medicinsk behandling eller har en diagnose stillet af psykiater eller psykolog. DO994 + Kredsløbssygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DI 00-DI 09, DI 16-DI 79 eller DI 90 DI 99. Undtagen hypertension før graviditeten og graviditetsrelaterede hypertensive tilstande som kun skal kodes som graviditetskomplikationer (DO ) 2

3 DO995 + DO996 + DO997 + Luftvejssygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DJ459 Astma UNS DJ409 Bronkitis UNS Sygdom i fordøjelseskanal som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DK509 Crohns sygdom UNS DK519 Ulcerøs colitis UNS Sygdom i hud eller underhud som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DL409 Psoriasis UNS DO998 + Anden sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DN832X Ovariecyste UNS > 5 cm i graviditeten. Graviditetskomplikationer DO100 Graviditet, fødsel eller barsel med forud bestående Medicinsk behandlet komplicerende blodtryksforhøjelse DO120 Graviditetsødem Som kræver sygemelding/indlæggelse DO121 Proteinuri i graviditeten Over 300mg/døgn, uden hypertension DO139 Graviditetsbetinget hypertension uden proteinuri Blodtryk >=140/90 ved gentagne målinger i hvile, eller ved behandlingskrævende hypertension. DO140 Let til moderat præeklampsi Blodtryk >= 140/90 med proteinuri DO141 Svær præeklampsi Blodtryk >=160 /110 med proteinuri og/eller påvirkede blodprøver eller subjektive symptomer (se Sandbjerg) DO142 HELLP-syndrom ALAT > 100 og trombocytter < 100 DO150 Eklampsi DO209 Blødning tidligt i graviditeten UNS Før uge 22+0 DO211 Hyperemesis gravidarum med metaboliske forstyrrelser Som kræver behandling på sygehus DO223 Dyb venetrombose i graviditeten DO998A Hydronefrose under graviditet DO240 Graviditet, fødsel eller barsel med forud bestående type 1-diabetes DO241 Graviditet, fødsel eller barsel med forud bestående type 2-diabetes DO244D Graviditet med gestationel diabetes Diætbehandlet DO244E Graviditet med insulinbehandlet gestationel diabetes DO245 Nyopdaget manifest diabetes i graviditeten GA<20 uger OG BS 11,1 eller hba1c 6,5% eller faste BS 7,0 (målt 2 gange) DO263 Graviditet med spiral (IUD) in situ DO268B Molimina gravidarum Som kræver indlæggelse eller forløsning DO268H PUPPP (pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy) DO266G Svangerskabskløe med leverpåvirkning Der udløser kontrol, behandling eller igangsættelse DO267 Bækkenløsning i graviditeten Som kræver behandling, indlæggelse eller forløsning Flerfold DO300 Tvillingegraviditet Koden bruges kun ved ukendt choriositet. DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger DO300D Monochoriske, diamniotiske tvillinger 3

4 DO300E Monoamniotiske tvillinger DO301 Trillingegraviditet DO302 Firlingegraviditet DO308 Andet flerfoldsgraviditet (5+) DO311 Fortsat graviditet efter abort af et eller flere fostre i flerfoldsgraviditet DO312C Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster før 22 svangerskabsuger DO312D Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster efter 22 svangerskabsuger DO430C Tvilling-til-tvilling transfusion Fortsat graviditet efter fosterreduktion. Spontant tilgrundegået foster Spontant tilgrundegået foster DO320 Ustabil fosterstilling Hvor dette medfører vending eller forløsning DO321 Underkropsstilling Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet. Ved uerkendt UK kodes DO641A DO322 Tværleje eller skråleje DO339 Mekanisk misforhold UNS Bækkenet er før fødslen bedømt at være for lille til vaginal fødsel (klinisk bedømmelse eller ved måling af CV ved tidligere kejsersnit) DO340 Graviditet med abnorm konfiguration af livmoderen DO340A Graviditet i bikorn livmoder DO341 Graviditet med fibromyom i livmoderen Som medfører ekstra overvågning/intervention DO342 Graviditet med cicatrice i livmoderen efter tidligere indgreb Som er bidragende årsag til sectio. DO343A Klinisk cervixinsufficiens Hindeblære ved klinisk undersøgelse DO348G Graviditet med kort cervix (<25 mm) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet Skal specificeres ved relevant Q-diagnose som tillægskode. DO359A Graviditet med misdannet foster fundet ved ultralydsundersøgelse UNS DO359B Graviditet med andet abnormt ultralydsfund hos fosteret UNS DO360 Graviditet med rhesusimmunisering DO361 Graviditet med anden immunisering DO361A Graviditet med AB0-immunisering DO362 Graviditet med hydrops foetalis DO363 Graviditet med truende hypoxi hos foster Som indikation for igangsættelse/sectio før fødslen (f.eks. ved CTGforandringer/patologisk Dopplerflow) DO364 Graviditet med intrauterin fosterdød (> 21+6 uger ) DO365 Graviditet med retarderet fostervækst Diagnosticeret ved ultralyd ( -15%) DO365A Graviditet med placentainsufficiens Vægt -15 % + påvirket flow DO366 Graviditet med stort foster Som medfører ekstra overvågning/intervention DO409 Polyhydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention DO410 Oligohydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention DO411B DO422 Chorioamnionitis For tidlig vandafgang før uge 37+0 uden regelmæssige veer (PPROM) Vandafgang uden veer i 24 timer (< 37 uger) eller ved forløsning på indikation vandafgang Vandafgang uden veer (>= 37 uger) hvor dette fører til igangsættelse DO423 For tidlig vandafgang efter uge 37+0 uden regelmæssige veer (PROM) DO430D Føtomaternel transfusion Påvist ved flow-cytometri DO438E Subchorisk hæmatom DO431E Vasa praevia DO449 Placenta prævia UNS Ved placenta prævia med blødning sættes også DO468A på som bidiagnose. DO459 For tidlig løsning af moderkagen abruptio placenta UNS Ved verificeret abruptio ikke kun mistanke herom 4

5 DO468A Blødning i graviditet efter uge 22+0 DO470 Plukkeveer før uge 37+0 DO471 Plukkeveer ved eller efter uge 37+0 Som medfører indlæggelse eller forløsning DO472 Truende for tidlig fødsel Præterme veer, som medfører tokolytisk behandling DO489 Overbåren graviditet UNS Som indikation for intervention 42+0 DO499 Graviditetslængde som hovedindikation for igangsættelse af Som indikation for intervention < 42+0 fødsel DO710A Partiel uterusruptur før fødslen Kodes ved defekter i myometriet, hvor peritoneum er intakt. DO710B Total uterusruptur før fødslen Kodes ved defekt i myometriet, hvor peritoneum også er bristet. KZYM00 Patientens ønske (tillægskode til igangsættelse eller kejsersnit) 5 Koden skal anføres som tillægskode til operationskoden. Den er her anført sammen med diagnoserne idet den opfattes som en indikation Fødselskomplikationer DO622 Anden form for vesvækkelse Som indikation for indgreb (inkl. dystoci og mislykket igangsættelse) DO624D Uterus hypertoni Vestorm der kræver tocolytica DO630A Fødsel med forlænget latensfase Som indikation for indgreb eller indlæggelse DO631 Fødsel med forlænget uddrivelsesfase Som indikation for indgreb DO640F Fødsel kompliceret af uregelmæssig hovedpræsentation Som indikation for indgreb UNS DO640G Fødsel kompliceret af høj lige stand Som indikation for indgreb DO640H Fødsel kompliceret af asynklitisk hovedpræsentation Som indikation for indgreb DO641 Fødsel kompliceret af underkropspræsentation Som indikation for indgreb DO641A Fødsel kompliceret af uerkendt underkropspræsentation Efter fødselsstart DO642 Fødsel kompliceret af ansigstpræsentation Som indikation for indgreb DO643 Fødsel kompliceret af pandepræsentation Som indikation for indgreb DO644 Fødsel kompliceret af skulderpræsentation Som indikation for indgreb DO648 Fødsel kompliceret af anden abnorm fosterstilling Tværleje/skråleje DO654 Fødsel kompliceret af føtopelvint misforhold uden specifkation Mekanisk misforhold, Forliggende fosterdel trænger ikke ned i bækkenet DO660 Fødsel kompliceret af skulderdystoci Kun ved behov for indvendige håndgreb DO665 Fødsel kompliceret af mislykket forsøg på fødsel med vakuumekstraktor eller tang DO679 Fødsel kompliceret af blødning UNS Før barnets fødsel som indikation for speciel overvågning eller indgreb DO680F Mistanke om asfyksi på baggrund af påvirket hjertefrekvens Som indikation for forløsning hos foster med CTG-overvågning DO681 Mistanke om asfyksi ved tykt mekonium Som indikation for forløsning DO682 Mistanke om asfyksi på baggrund af påvirket hjertefrekvens Som indikation for forløsning og mekoniumfarvet fostervand DO683 Mistanke om asfyksi på baggrund af skalpblodprøve Påvirket scalp ph eller lactat Som indikation for forløsning DO688B Mistanke om asfyksi på baggrund af STAN Som indikation for forløsning DO690 Fødsel kompliceret af fremfald af navlestrengen DO700 Perineallæsion ved fødslen, grad 1 Hud og slimhinde DO701 Perineallæsion ved fødslen, grad 2 Muskulatur og fascie DO701B Perineallæsion med læsion af septum rectovaginalis DO702D Perineallæsion med delvis ruptur af eksterne analsfinkter (<50 pct), grad 3a DO702E Perineallæsion med total ruptur af eksterne analsfinkter (>50 pct), grad 3b DO702F Perineallæsion med ruptur af interne analsfinkter DO703 Perineallæsion ved fødslen, grad 4 Inkl. rectalslimhinde DO704 Isoleret læsion af rektal- og analslimhinden ved fødsel DO758A Truende uterusruptur under fødslen Hvor der foretages sectio på mistanke om ruptur. Hvis mistanken bekræftes kodes også DO711AA eller DO711AB DO711AA Partiel uterusruptur under fødslen Kodes ved defekter i myometriet, hvor

6 peritoneum er intakt. DO711AB Total uterusruptur under fødslen Kodes ved defekt i myometriet, hvor peritoneum også er bristet. DO713 Fødselslæsion i livmoderhalsen Collumrift DO714 Fødsel med høj vaginalæsion uden læsion i perineum Kompliceret, som er svær at suturere. Ved samtidig sfincterruptur kodes kun sfincterrupturen. DO715B Fødselslæsion af urinblæren DO717 Hæmatom i fødselsvejen DO730 Fastsiddende placenta DO731 Fastsiddende kotyledoner eller fosterhinder DO730A1 Placenta accreta vera Hvor man ikke kommer i clivage ved fjernelse af placenta DO730A3 Placenta percreta Gennemvækst synlig ved operation DO720 Fødselsblødning registreret ved afslutning på operations- eller fødestue Blødning indenfor 24 h efter fødsel. Kan også anvendes som indikation for indgreb. Obligatorisk oplysning med tillægskode VPHxxxx (ml). Blødning over 9999 ml angives som VPH9999. DO750 Udmattelse af moder under fødslen Som indikation for intervention DO752 Temperaturforhøjelse under fødslen IKA > 38 grader som giver anledning til intervention Fødslens aktionsdiagnose DO800 DO801 DO813 DO814 DO820 DO821A DO821B DO821C DO838A DO840 DO841 DO842 DO843A DO843B DO843C DO 848A DO843D Spontan enkeltfødsel med hovedpræsentation Spontan enkeltfødsel med underkropspræsentation Enkeltfødsel med anden eller ikke specificeret tangforløsning Enkeltfødsel med forløsning med vakuumekstraktor Enkeltfødsel ved elektivt kejsersnit Enkeltfødsel ved akut kejsersnit før fødsel Enkeltfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. graviditetskomplikation Enkeltfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. fødselskomplikation Enkeltfødsel efter igangsættelse Spontan flerfoldsfødsel Flerfoldsfødsel med tang eller vakuumekstraktor Flerfoldsfødsel ved elektivt kejsersnit Flerfoldsfødsel ved akut kejsersnit før fødsel Flerfoldsfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. graviditetskomplikation Flerfoldsfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. fødselskomplikation Flerfoldsfødsel efter igangsættelse Flerfoldsfødsel med spontan vaginal fødsel af A og akut kejsersnit af B Tidligere planlagt Puerperiet (indenfor 8 uger efter fødslen) DZ390 Pleje og undersøgelse efter fødslen Alm, barselspleje inkl. ammeetablering DZ763 Rask ledsager Rask moder som indlægges sammen med sygt barn DO722 Sen fødselsblødning efter 24 timer efter fødsel Eller efter udskrivelse. Tillægskode VPHxxxx. Blødning over 9999 ml angives som VPH9999. DO731 Fastsiddende kotyledoner eller fosterhinder Som indikation for operative indgreb DO859A Endometritis i n Som giver anledning til antibiotikabehandling DO860A Sårinfektion efter kejsersnit Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh DO861C Sårinfektion i fødselsvejen efter fødsel UNS Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh DO862A Cystitis i n DO864 Feber i n uden kendt årsag Som giver anledning til 6

7 antibiotikabehandling eller indlæggelse DO871 Dyb venetrombose i n DO882D Lungeemboli i n DO894 Hovedpine efter spinal eller epidural anæstesi i Ved behov for bloodpatch n DO900 Sårruptur efter kejsersnit Som giver anledning til kirurgi DO908B Sårruptur i fødselsvejen UNS Som giver anledning til kirurgi DO902 Hæmatom i obstetrisk operationssår Som giver anledning til kirurgi DO908C Urinretention efter fødsel Mindst 1000 ml eller RIK x 2/KAD DO911 Absces i bryst i forbindelse med fødslen DO912I Mastitis i n UNS Som giver anledning til antibiotikabehandling DO925 Hæmning af mælkeproduktion Medicinsk hæmning af mælkeproduktion DO927 Anden eller ikke nærmere specificeret forstyrrelse i amning DO996+DK566H O gilvies syndrom Coecum >10 cm DO990A Anæmi som komplicerer n Indikation for blodtransfusion Operationer og indgreb KMAB00 Cervixcerklage på gravid uterus BKXA6A Oplægning af cervix pessar KMAB03 Fjernelse af cervixcerklage på gravid uterus KLDD10A Abdominal anlæggelse af cervixcerklage KLDD10B Laparoskopisk anlæggelse af cervixcerklage KMAB10 Udvendig vending KMAB20 Mislykket udvendig vending BKHA1 Behandling med progesteron under graviditet, fødsel og Forebyggelse af præterm fødsel barsel BKHG Behandling med vehæmmende middel Tokolyse BBHF32 Behandling med højdosis binyrebarkhormon Celestonprofylakse KMAC00 Igangsættelse af fødsel med amniotomi (HSP) Anvendes kun til den først anvendte metode KMAC96A Igangsættelse af fødsel med ballonkateter Anvendes kun til den først anvendte metode. BKHD20 Igangsættelse af fødsel med prostaglandin Anvendes kun til den først anvendte metode. BKHD20A Igangsættelse af fødsel med misoprostol Anvendes kun til den først anvendte metode BKHD21 Igangsættelse af fødsel med oxytocin Anvendes kun til den først anvendte metode KMAC05 Amniotomi under fødslen Før orificium er udslettet KMAC30 Amnioinfusion under fødsel KMAC96B Anvendelse af ballonkateter under igangsat fødsel Hvis ballonkateter er den primære metode kodes KMAC96A BKHD30 Vestimulation med prostaglandin BKHD31 Vestimulation med oxytocin BKXA31 Vestimulation med akupunktur KTMD00 Episiotomi (Inkl. suturering). Inklusive eventuelle udrifter som ikke involverer rektovaginale fascie/sfincter KMAE00 Forløsning med udgangsvakuumekstraktion Caput på bækkenbunden KMAE03 Forløsning med høj eller middelhøj vakuumekstraktion KMAE20 Mislykket forløsning ved vakuumekstraktion Som medfører tang eller sectio KMAF00 Forløsning med udgangstang ved hovedstilling KMAG03 Underkropsforløsning med tang på sidstkommende hoved KMAF20 Mislykket tangforløsning ved hovedstilling KMAH15 Skulderløsning med indvendige håndgreb Skulderdystoci KMAG20 Intern vending og fremtrækning ved underkropsstiling F.eks. ved vaginal fødsel af tvilling B KMBA03 Udskrabning efter fødsel eller abort KMBA10 Manuel eksploration af uterus efter fødsel Intrauterin palpation KMBA30 Manuel fjernelse af placenta efter fødsel KMBA30A Manuel fjernelse af kotyledoner eller fosterhinder efter fødsel KMBB10 Tamponade af uterus efter fødsel 7

8 KMBW96A Uterussutur ved atoni (B-Lynch) KMBC00 Sutur af livmoderhalsen efter fødsel KMBC10 Sutur af vagina efter fødsel Kun udtalte med lægelig assistance KMBC30 Sutur af inkomplet perineumruptur efter fødsel (ekskl. sfinkter) KMBC33 Sutur af komplet perineumruptur efter fødsel (inkl. sfinkter) KMBC40 Revision af hæmatom i vulva og vagina efter fødsel KMCA10A Kejsersnit akut udført før fødsel Udført < 8 timer efter beslutning KMCA10B Kejsersnit udført planlagt før fødsel Udført mere end 8 timer efter beslutning KMCA10D Kejsersnit under fødsel pga. graviditetskomplikation Kejsersnit var planlagt, men der kom veer eller vandafgang forinden, eller det drejede sig om en uerkendt graviditetskomplikation (f.eks. UK) KMCA10E Kejsersnit under fødsel pga. fødselskomplikation KMCA33 Kejsersnit og samtidig total hysterektomi KLCD00 Hysterektomi Efter vaginal fødsel KLGA00 Sterilisation ved ligatur af salpinges (i forbindelse med sectio) BKHD0 Behandling med uteruskontraherende middel efter fødsel Inkluderer ikke profylaktisk behandling BOQA0 Blodtransfusion KMCC00 Sutur af uterusruptur efter fødsel Efter vaginal fødsel KMWA00 Sutur ved sårruptur efter obstetrisk operation Efter vaginal fødsel eller sectio (specificeres ved diagnosekode) KMWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter obstetrisk Spaltning af cicatrice til fascien operation KMWC00 Reoperation ved dyb infektion efter obstetrisk operation Infektion under fascien KMWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter obstetrisk Hæmatom i subcutis operation KMWE00 Reoperation for dyb blødning efter obstetrisk operation Hæmatom under fascien KMWW96 Anden reoperation efter obstetrisk operation Eks. tarmlæsion o.l. KQBB00B Resuturering af hud på truncus Anvendes f.eks. efter spaltning (KMWB00) KMWW00 Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort Primær evacuatio kodes KMBA03 Anæstesi til operation NAAC Generel anæstesi NAAD1 Spinal blokade NAAD0A Epidural anæstesi Evt. ved samme epidural-kateter som er anlagt til smertelindring. Smertelindring NAAD0B Epidural analgesi NAAD12 Fødespinal NAAD43 Pudendusblokade NAAD52C Transversus abdominis plane (TAP)-blokade Smertelindring efter sectio NAAD53 Paracervical blokade BAFA7 Smertebehandling med infiltrationsanæstesi BAFA80 Smertebehandling med akupunktur BAFA81 Smertebehandling med inhalationsanalgesi BAFA83 Smertebehandling med zoneterapi BAFA87 Smertebehandling med sterilvandspapler BKQA0 Smertelindring under fødsel ved anbringelse i badekar BAHY0 Behandling med stærk analgetikum Pethidin/morfin/fentanyl o.l. Andre procedurer under fødslen BKZB Fødsel i vand Tillægskode til aktionsdiagnosen BKXA9A Anvendelse af rebozo Under fødslen ZZ4234 Cardiotocografi, intra partum diskontinuerligt ZZ4223 Cardiotocografi, intra partum kontinuerligt ZZ2688 Monitorering af CTG og elektrokardiogram (STAN) ZZ4227 Måling af skalp-ph ZZ4224 Måling af skalp-laktat Ultralydundersøgelser 8

9 Ukomplicerede UXUD85 UL-undersøgelse af cervix UXUD86 UL/Doppler af foster og placenta Hjerteaktion +/- UXUD86A Terminsskanning UXUD86DA Op-ned skanning Fosterstilling UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation Ved blødning eller mistanke om placenta prævia UXUD86DC Vægtskanning UXUD86DD Vurdering af fostervandsmængde ved UL UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta UXUD87A Transvaginal obstetrisk ultralydsskanning Hjerteaktion +/- Komplicerede UXUD86DE UXUD86B UXUD86N UXUD88A UXUD88F Meget komplicerede UXUD86BE UXUD86C UXUD86E UXUD86X UXUD88B UXUD88C UXUD88D UXUD88E UXUD88H UXUD88G UL-choriocitetsbestemmelse Sen gennemskanning Nakkefoldsskanning med risikoberegning Flowmåling i arteria umbilicalis Flowmåling i arteria uterina Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning Fosterekkokardiografi Fosterekkokardiografi - tvillingeundersøgelse Tidlig obstetrisk abdominal gennemskanning (ekspert) Flowmåling i vena umbilicalis Flowmåling i arteria cerebri media Flowmåling i ductus venosus Flowmåling over hjerteklapper Flowmåling i andre kar Flowmåling i anastomoser i placenta Før uge 19+0 Ultralydsundersøgelser under fødslen UXUD83A Vurdering af fosterhovedets rotation ved UL under fødsel UXUD83B Vurdering af fosterhovedets stilling ved UL under fødsel De mest almindelige børnediagnoser DZ769A Rask nyfødt DZ763B Rask nyfødt som ledsager Rask barn indlagt som ledsager til syge mor, DP704 Anden form for hypoglykæmi hos nyfødt (< 2.5 mm) DP599 Ikterus hos nyfødt UNS Behandlingskrævende DP120 Kefalhæmatom hos nyfødt forårsaget af Kræver smertestillende fødselstraume DQ652 Medfødt hofteluksation UNS DP134 Klavikulafraktur forårsaget af fødselstraume DP140 Erb-Duchennes paralyse DQ359 Ganespalte UNS DQ369 Unilateral læbespalte DQ379 Ganespalte med enkeltsidig læbespalte UNS DQ539 Testikelretention UNS DQ549 Hypospadi UNS DQ669 Medfødt misdannelse i fod UNS DQ709 Syndaktyli UNS DQ699 Polydaktyli UNS DQ270 Atresi eller hypoplasi af arteria umbilicalis SUA Vægt under 2500 g - se børnekoder 9

10 Moder (obligatoriske felter/tillægskoder) DUTnn Rygning 00: Ryger ikke, 10: ophørt 1. trim, 11: ophørt efter 1. trim, 20: < 5 dgl, 21: 6-10, 22: 11-20, 23: >20 DunnDn Gestationsalder ved fødsel (uger+dage) Antallet af uger er obligatorisk, hvorimod antallet dage kan markeres med x, hvis den ZZ DU0000+nnnn ZZ DU0000+nnnn Prægravid vægt Højde Paritet eksakte gestationsalder er ukendt. Registreres som procedure med resultat som tillægskode Registreres som procedure med resultat som tillægskode Antal tidligere fødsler inklusive den aktuelle (dødfødte >154 dage og alle levendefødte). Kan således ikke være 0. Barnet (obligatoriske felter/tillægskoder) - Flernummer - Vægt - Længde DUPnn Præsentation DUHnn Hovedomfang (cm) DUAnn Abdominalomfang (cm) DVnnnn Placentavægt (g) DVAnn Apgar 5 ZZ4232A + nnn ZZ4229A + nnn ZZ4232V + nnn ZZ4229V + nnn Koder til NIP indikatorer Navlearterie-pH Navlearterie-Base-Excess Navlevene-pH Navlevene-Base-Excess Tidspunkt for bestilling af epidural Tidspunkt for påbegyndt anlæggelse af epidural Fagpersonale kontinuerligt til stede i fødslens aktive fase (orificium > 4 cm) Tidspunkt for melding af grad 1 sectio Tidspunkt for melding af grad 2 sectio Tidspunkt for melding af grad 3 sectio Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio før fødslen Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under fødslen (tidligere planlagt) NZTB00+mm-tt-ddmm-yyyy NAAD0B+mm-tt-ddmm-yyyy BKVD1 NZTB10A+mm-tt-ddmm-yyyy NZTB10B+mm-tt-ddmm-yyyy NZTB10C+mm-tt-ddmm-yyyy KMCA10A+mm-tt-ddmm-yyyy KMCA10D+mm-tt-ddmm-yyyy KMCA10E+mm-tt-ddmm-yyyy fødslen Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under BKVC1 Hud til hud kontakt mellem mor og barn indenfor 2 timer post partum Der skal være mindst 0,03 forskel mellem arterie- og vene-ph målinger. Der skal være mindst 0,03 forskel mellem arterie- og vene-ph målinger. Tidspunkt for indstik Fraset korte pauser Kejsersnit var planlagt, men der kom veer eller vandafgang forinden eller det drejede sig om en uerkendt graviditeskompl (UK) I mindst 1 time 10

11 Kommende koder Tidspunkt for vandafgang Spontan eller ved amniotomi Tidspunkt for start af veer Smertefulde kontraktioner med mindre end 5 min interval I mindst 1 time som fører til fødsel Orificiums åbning (cm) ved indgreb Tillægskode til indgreb Henvendelse vedrørende ønsker om nye koder kan rettes til: Jens Langhoff-Roos Lone Krebs Lene Eskildsen Richard Farlie Alvorlige komplikationer ved graviditet og fødsel NOSS-projektet Uterus ruptur DO 71* Hysterectomi KMCA33 eller KLCD 00 Placenta percreta Anafylaktisk chock DO 730A3 DT782 Amnionemboli DO 881 Eklampsi DO 150 Hæmoperitoneum i graviditeten Postpartum blødning mindst 6 portioner erythrocytkoncentrat (Transfusionsdatabasen) 11

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Partus normalis, den normale fødsel

Partus normalis, den normale fødsel Partus normalis, den normale fødsel Formål At undgå fødselsrelaterede skader for mor og barn. At støtte, opmuntre, lede og vejlede kvinden(familien)gennem et i videst muligt omfang atraumatisk (fysisk

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel TEMA FØDSLER Standarder, indikatorer og prognostiske faktorer Temagruppen Fødsler Juli 2007 Indholdsfortegnelse 0. Forord... 3 1. Temagruppen fødsler... 5 2. Standarder og indikatorer...

Læs mere

Sikre fødsler CTG-undervisning

Sikre fødsler CTG-undervisning Sikre fødsler CTG-undervisning Kolding, 291112 Morten Hedegaard De sværeste sager: Asfyksi under fødslen 10 svære sager i 2010, erstatning: 40 mio i alt. Udbetalinger 2010 rensede tal Skade Beløb Region

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 301 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Notat Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol)

Læs mere

Smertelindring under fødslen.

Smertelindring under fødslen. Indholdsfortegnelse Du kan selv gøre noget Massage Varmt vand Geleposer Akupunktur Smertelindring under fødslen. Tens Steriltvandspabler Cocktail Morfin Epidural Pudendus Lokalbedøvelse Patientinformation

Læs mere

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER Datadefinitioner Version 1.0 November 2012 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) er et af fem kompetencecentre under Regionernes Kliniske

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og +- Eksamen hele klinikbygningen 9.semester Forår 2013 - K8 Mor og Barn - Uge 12 (3504101) 240413 Introduktion MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 FT12 Hold 1 Graviditet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2014 uge 13-3504101 15.15-16.00 Introduktion MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Steffen Husby Graviditet, arbejde

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Referat Sandbjerg/Svendborg 2013

Referat Sandbjerg/Svendborg 2013 Referat Sandbjerg/Svendborg 2013 Torsdag d. 17. januar: Sandbjerg mødet starter. Lone Hvidman og Hanne Brix bød velkommen til Svendborg. Alle præsentationer bliver efter mødet lagt ud på hjemmesiden. Vi

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2015 uge 12-3514101 140415 MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Intro til obstetrik samt Føtal medicin I FT11 Hold

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Sikre fødsler. Sikre fødsler. Sikre. Sikre. Sikre. Pakker, indikatorer og målestrategi for Pakker, indikatorer og målestrategi for SIKRE FØDSLER

Sikre fødsler. Sikre fødsler. Sikre. Sikre. Sikre. Pakker, indikatorer og målestrategi for Pakker, indikatorer og målestrategi for SIKRE FØDSLER Sikre fødsler Sikre fødsler Sikre Sikre Sikre Pakker, indikatorer og målestrategi for Pakker, indikatorer og målestrategi for SIKRE SIKRE FØDSLER 1 Pakker, indikatorer og målestrategi for Sikre Fødsler

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Afbrydelse af graviditeten

Afbrydelse af graviditeten Afbrydelse af graviditeten GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFDELING AFBRYDELSE AF GRAvIDITET 2 Hvis graviditeten skal afbrydes efter 12 uger Du skal have afbrudt din graviditet, selv om den var ønsket. Enten fordi

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Side 16 Marts 2015 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006.

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006. Lettere Liv Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv i perioden januar 2004-juni 2006 Denne evaluering er udarbejdet af jordemoder Nina Brændgaard,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Guide til smertestillende under fødslen

Guide til smertestillende under fødslen Guide til smertestillende under fødslen Kære gravide og partner! Med denne lille bog ønsker jeg, at give dig overblik over hvilke muligheder du som fødende har for smertelindring under dit barns fødsel.

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Disposition Smitteveje Infektioner i graviditeten Screening Undersøgelse Intrapartal febrilia

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere