Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning"

Transkript

1 Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel Kriterier og anvendelse Kan anvendes ved kontrol/samtale efter kompliceret fødsel Foetus mors mm. Normal graviditet DZ340 DZ348A Graviditet, førstegangsfødende Graviditet, flergangsfødende Risikofaktorer Risikofaktorer skal kun registreres hvis de har betydning for den aktuelle graviditet, og skal altid registreres som bidiagnose ikke aktionsdiganose. DZ038 + Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand Årsag (diagnose) skal altid angives som tillægskode DZ225 Bærer af hepatitis virus B eller C DZ351 Graviditet efter tidligere abort F.eks. som indikation for tidlig skanning DO262 Graviditet efter tidligere habituel abort Mindst 3 konsekutive spontane aborter DZ352 Graviditet efter tidligere peri- eller neonatalt dødsfald DZ356 Graviditet hos meget ung førstegangsfødende Som indikation for ekstra kontroller DZ358A Graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ358B Graviditet efter tidligere præterm fødsel DZ358C Graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DZ358D Graviditet efter tidligere kompliceret fødsel Som medfører ekstra overvågning/intervention DZ358D1 Graviditet efter tidligere sfinkterruptur DZ358E Graviditet efter tidligere kejsersnit Alle som har fået foretaget kejsersnit tidligere. Hvis det tidligere kejsersnit er indikation for nyt kejsersnit skal det også kodes som DO342. DZ358F IVF-graviditet DZ358H Graviditet efter hormonstimulation DZ358J Graviditet med mindre liv end normalt Kodes kun når dette er indikation for en procedure eller intervention. DZ358K Graviditet efter ægdonation DZ358L Graviditet med traume DZ358M Gravid med rusmiddelproblematik Der findes et stort antal specifikke koder som primært anvendes af familieambulatorierne DZ358P Graviditet hos ældre fødende Som indikation for overvågning eller indgreb f.eks. igangsættelse. DZ358Q Graviditet efter tidligere svær præeklampsi/hellp DZ358R Graviditet med tidligere spiseforstyrrelse DZ875 Anamnese med komplikationer i graviditet, fødsel eller DZ875A Anamnese med cervixinsufficiens Som indikation for procedure eller intervention. DZ875B Anamnese med tidligere anlagt abdominal cerclage DZ907D Følger efter omskæring Som indikation for procedure eller intervention. DZ980C Tilstand med gastric bypass DZ980D Tilstand med gastric banding DE470 Undervægt, BMI<18,5 Som indikation for procedure eller intervention DE669 Overvægt UNS Som indikation for procedure eller 1

2 intervention Generelle infektioner DO980 Tuberkulose som komplicerer graviditet, fødsel eller DO981 Syfilis som komplicerer graviditet, fødsel eller DO984 Viral hepatitis som komplicerer graviditet, fødsel eller Kun ved aktiv sygdom, ellers bruges DZ225 DO985 + Anden viral sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DB019 Skoldkopper UNS Ved inficeret foster: DO368L DB259 Cytomegaloviral sygdom UNS Ved inficeret foster: DO368K DB343 Parvovirus-infektion uden angivelse af lokalisation DA600 Herpes simplex-infektion i urin- og kønsorganer DO987 HIV sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller DO988 + Anden infektiøs eller parasitær sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DB589 Toxoplasmose UNS DA329 Listeriose UNS Ved inficeret foster: DO368M DA789 Q feber UNS DO230 Pyelonefritis i graviditeten DO231 Cystitis i graviditeten DO235A Gruppe B streptokok-syndrom i graviditeten Som medfører antibiotikaprofylakse ved fødslen Medicinske sygdomme som komplicerer graviditet, fødsel eller barsel Kodes med gruppe (DO099*) + specifik sygdom DO991 + Anden sygdom i blod, bloddannende organer eller visse immunsygdomme som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DD696 Trombocytopeni UNS DM069 Reumatoid artritis UNS DM329 Systemisk lupus erythematosus UNS Eksklusive anæmi som ikke skyldes medicinsk sygdom DO992 + DO993A + DO993B + Endokrin, ernæringsbetinget eller metabolisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DE039 Hypotyroidisme UNS DE059 Tyrotoksikose UNS Neurologisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DG409 Epilepsi UNS DG439 Migræne UNS DG359 Dissemineret sklerose UNS Psykisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DF209 Skizofreni UNS DF339 Periodisk depression UNS DF419 Angsttilstand UNS DF509 Spiseforstyrrelse UNS Vedr. manifest og gestationel diabetes mellitus se under graviditetskomplikationer (DO24*) Psykisk sygdom sættes kun på når pt. er i medicinsk behandling eller har en diagnose stillet af psykiater eller psykolog. DO994 + Kredsløbssygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DI 00-DI 09, DI 16-DI 79 eller DI 90 DI 99. Undtagen hypertension før graviditeten og graviditetsrelaterede hypertensive tilstande som kun skal kodes som graviditetskomplikationer (DO ) 2

3 DO995 + DO996 + DO997 + Luftvejssygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DJ459 Astma UNS DJ409 Bronkitis UNS Sygdom i fordøjelseskanal som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DK509 Crohns sygdom UNS DK519 Ulcerøs colitis UNS Sygdom i hud eller underhud som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DL409 Psoriasis UNS DO998 + Anden sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller (f.eks.) DN832X Ovariecyste UNS > 5 cm i graviditeten. Graviditetskomplikationer DO100 Graviditet, fødsel eller barsel med forud bestående Medicinsk behandlet komplicerende blodtryksforhøjelse DO120 Graviditetsødem Som kræver sygemelding/indlæggelse DO121 Proteinuri i graviditeten Over 300mg/døgn, uden hypertension DO139 Graviditetsbetinget hypertension uden proteinuri Blodtryk >=140/90 ved gentagne målinger i hvile, eller ved behandlingskrævende hypertension. DO140 Let til moderat præeklampsi Blodtryk >= 140/90 med proteinuri DO141 Svær præeklampsi Blodtryk >=160 /110 med proteinuri og/eller påvirkede blodprøver eller subjektive symptomer (se Sandbjerg) DO142 HELLP-syndrom ALAT > 100 og trombocytter < 100 DO150 Eklampsi DO209 Blødning tidligt i graviditeten UNS Før uge 22+0 DO211 Hyperemesis gravidarum med metaboliske forstyrrelser Som kræver behandling på sygehus DO223 Dyb venetrombose i graviditeten DO998A Hydronefrose under graviditet DO240 Graviditet, fødsel eller barsel med forud bestående type 1-diabetes DO241 Graviditet, fødsel eller barsel med forud bestående type 2-diabetes DO244D Graviditet med gestationel diabetes Diætbehandlet DO244E Graviditet med insulinbehandlet gestationel diabetes DO245 Nyopdaget manifest diabetes i graviditeten GA<20 uger OG BS 11,1 eller hba1c 6,5% eller faste BS 7,0 (målt 2 gange) DO263 Graviditet med spiral (IUD) in situ DO268B Molimina gravidarum Som kræver indlæggelse eller forløsning DO268H PUPPP (pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy) DO266G Svangerskabskløe med leverpåvirkning Der udløser kontrol, behandling eller igangsættelse DO267 Bækkenløsning i graviditeten Som kræver behandling, indlæggelse eller forløsning Flerfold DO300 Tvillingegraviditet Koden bruges kun ved ukendt choriositet. DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger DO300D Monochoriske, diamniotiske tvillinger 3

4 DO300E Monoamniotiske tvillinger DO301 Trillingegraviditet DO302 Firlingegraviditet DO308 Andet flerfoldsgraviditet (5+) DO311 Fortsat graviditet efter abort af et eller flere fostre i flerfoldsgraviditet DO312C Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster før 22 svangerskabsuger DO312D Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster efter 22 svangerskabsuger DO430C Tvilling-til-tvilling transfusion Fortsat graviditet efter fosterreduktion. Spontant tilgrundegået foster Spontant tilgrundegået foster DO320 Ustabil fosterstilling Hvor dette medfører vending eller forløsning DO321 Underkropsstilling Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet. Ved uerkendt UK kodes DO641A DO322 Tværleje eller skråleje DO339 Mekanisk misforhold UNS Bækkenet er før fødslen bedømt at være for lille til vaginal fødsel (klinisk bedømmelse eller ved måling af CV ved tidligere kejsersnit) DO340 Graviditet med abnorm konfiguration af livmoderen DO340A Graviditet i bikorn livmoder DO341 Graviditet med fibromyom i livmoderen Som medfører ekstra overvågning/intervention DO342 Graviditet med cicatrice i livmoderen efter tidligere indgreb Som er bidragende årsag til sectio. DO343A Klinisk cervixinsufficiens Hindeblære ved klinisk undersøgelse DO348G Graviditet med kort cervix (<25 mm) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet Skal specificeres ved relevant Q-diagnose som tillægskode. DO359A Graviditet med misdannet foster fundet ved ultralydsundersøgelse UNS DO359B Graviditet med andet abnormt ultralydsfund hos fosteret UNS DO360 Graviditet med rhesusimmunisering DO361 Graviditet med anden immunisering DO361A Graviditet med AB0-immunisering DO362 Graviditet med hydrops foetalis DO363 Graviditet med truende hypoxi hos foster Som indikation for igangsættelse/sectio før fødslen (f.eks. ved CTGforandringer/patologisk Dopplerflow) DO364 Graviditet med intrauterin fosterdød (> 21+6 uger ) DO365 Graviditet med retarderet fostervækst Diagnosticeret ved ultralyd ( -15%) DO365A Graviditet med placentainsufficiens Vægt -15 % + påvirket flow DO366 Graviditet med stort foster Som medfører ekstra overvågning/intervention DO409 Polyhydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention DO410 Oligohydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention DO411B DO422 Chorioamnionitis For tidlig vandafgang før uge 37+0 uden regelmæssige veer (PPROM) Vandafgang uden veer i 24 timer (< 37 uger) eller ved forløsning på indikation vandafgang Vandafgang uden veer (>= 37 uger) hvor dette fører til igangsættelse DO423 For tidlig vandafgang efter uge 37+0 uden regelmæssige veer (PROM) DO430D Føtomaternel transfusion Påvist ved flow-cytometri DO438E Subchorisk hæmatom DO431E Vasa praevia DO449 Placenta prævia UNS Ved placenta prævia med blødning sættes også DO468A på som bidiagnose. DO459 For tidlig løsning af moderkagen abruptio placenta UNS Ved verificeret abruptio ikke kun mistanke herom 4

5 DO468A Blødning i graviditet efter uge 22+0 DO470 Plukkeveer før uge 37+0 DO471 Plukkeveer ved eller efter uge 37+0 Som medfører indlæggelse eller forløsning DO472 Truende for tidlig fødsel Præterme veer, som medfører tokolytisk behandling DO489 Overbåren graviditet UNS Som indikation for intervention 42+0 DO499 Graviditetslængde som hovedindikation for igangsættelse af Som indikation for intervention < 42+0 fødsel DO710A Partiel uterusruptur før fødslen Kodes ved defekter i myometriet, hvor peritoneum er intakt. DO710B Total uterusruptur før fødslen Kodes ved defekt i myometriet, hvor peritoneum også er bristet. KZYM00 Patientens ønske (tillægskode til igangsættelse eller kejsersnit) 5 Koden skal anføres som tillægskode til operationskoden. Den er her anført sammen med diagnoserne idet den opfattes som en indikation Fødselskomplikationer DO622 Anden form for vesvækkelse Som indikation for indgreb (inkl. dystoci og mislykket igangsættelse) DO624D Uterus hypertoni Vestorm der kræver tocolytica DO630A Fødsel med forlænget latensfase Som indikation for indgreb eller indlæggelse DO631 Fødsel med forlænget uddrivelsesfase Som indikation for indgreb DO640F Fødsel kompliceret af uregelmæssig hovedpræsentation Som indikation for indgreb UNS DO640G Fødsel kompliceret af høj lige stand Som indikation for indgreb DO640H Fødsel kompliceret af asynklitisk hovedpræsentation Som indikation for indgreb DO641 Fødsel kompliceret af underkropspræsentation Som indikation for indgreb DO641A Fødsel kompliceret af uerkendt underkropspræsentation Efter fødselsstart DO642 Fødsel kompliceret af ansigstpræsentation Som indikation for indgreb DO643 Fødsel kompliceret af pandepræsentation Som indikation for indgreb DO644 Fødsel kompliceret af skulderpræsentation Som indikation for indgreb DO648 Fødsel kompliceret af anden abnorm fosterstilling Tværleje/skråleje DO654 Fødsel kompliceret af føtopelvint misforhold uden specifkation Mekanisk misforhold, Forliggende fosterdel trænger ikke ned i bækkenet DO660 Fødsel kompliceret af skulderdystoci Kun ved behov for indvendige håndgreb DO665 Fødsel kompliceret af mislykket forsøg på fødsel med vakuumekstraktor eller tang DO679 Fødsel kompliceret af blødning UNS Før barnets fødsel som indikation for speciel overvågning eller indgreb DO680F Mistanke om asfyksi på baggrund af påvirket hjertefrekvens Som indikation for forløsning hos foster med CTG-overvågning DO681 Mistanke om asfyksi ved tykt mekonium Som indikation for forløsning DO682 Mistanke om asfyksi på baggrund af påvirket hjertefrekvens Som indikation for forløsning og mekoniumfarvet fostervand DO683 Mistanke om asfyksi på baggrund af skalpblodprøve Påvirket scalp ph eller lactat Som indikation for forløsning DO688B Mistanke om asfyksi på baggrund af STAN Som indikation for forløsning DO690 Fødsel kompliceret af fremfald af navlestrengen DO700 Perineallæsion ved fødslen, grad 1 Hud og slimhinde DO701 Perineallæsion ved fødslen, grad 2 Muskulatur og fascie DO701B Perineallæsion med læsion af septum rectovaginalis DO702D Perineallæsion med delvis ruptur af eksterne analsfinkter (<50 pct), grad 3a DO702E Perineallæsion med total ruptur af eksterne analsfinkter (>50 pct), grad 3b DO702F Perineallæsion med ruptur af interne analsfinkter DO703 Perineallæsion ved fødslen, grad 4 Inkl. rectalslimhinde DO704 Isoleret læsion af rektal- og analslimhinden ved fødsel DO758A Truende uterusruptur under fødslen Hvor der foretages sectio på mistanke om ruptur. Hvis mistanken bekræftes kodes også DO711AA eller DO711AB DO711AA Partiel uterusruptur under fødslen Kodes ved defekter i myometriet, hvor

6 peritoneum er intakt. DO711AB Total uterusruptur under fødslen Kodes ved defekt i myometriet, hvor peritoneum også er bristet. DO713 Fødselslæsion i livmoderhalsen Collumrift DO714 Fødsel med høj vaginalæsion uden læsion i perineum Kompliceret, som er svær at suturere. Ved samtidig sfincterruptur kodes kun sfincterrupturen. DO715B Fødselslæsion af urinblæren DO717 Hæmatom i fødselsvejen DO730 Fastsiddende placenta DO731 Fastsiddende kotyledoner eller fosterhinder DO730A1 Placenta accreta vera Hvor man ikke kommer i clivage ved fjernelse af placenta DO730A3 Placenta percreta Gennemvækst synlig ved operation DO720 Fødselsblødning registreret ved afslutning på operations- eller fødestue Blødning indenfor 24 h efter fødsel. Kan også anvendes som indikation for indgreb. Obligatorisk oplysning med tillægskode VPHxxxx (ml). Blødning over 9999 ml angives som VPH9999. DO750 Udmattelse af moder under fødslen Som indikation for intervention DO752 Temperaturforhøjelse under fødslen IKA > 38 grader som giver anledning til intervention Fødslens aktionsdiagnose DO800 DO801 DO813 DO814 DO820 DO821A DO821B DO821C DO838A DO840 DO841 DO842 DO843A DO843B DO843C DO 848A DO843D Spontan enkeltfødsel med hovedpræsentation Spontan enkeltfødsel med underkropspræsentation Enkeltfødsel med anden eller ikke specificeret tangforløsning Enkeltfødsel med forløsning med vakuumekstraktor Enkeltfødsel ved elektivt kejsersnit Enkeltfødsel ved akut kejsersnit før fødsel Enkeltfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. graviditetskomplikation Enkeltfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. fødselskomplikation Enkeltfødsel efter igangsættelse Spontan flerfoldsfødsel Flerfoldsfødsel med tang eller vakuumekstraktor Flerfoldsfødsel ved elektivt kejsersnit Flerfoldsfødsel ved akut kejsersnit før fødsel Flerfoldsfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. graviditetskomplikation Flerfoldsfødsel ved akut kejsersnit under fødsel pga. fødselskomplikation Flerfoldsfødsel efter igangsættelse Flerfoldsfødsel med spontan vaginal fødsel af A og akut kejsersnit af B Tidligere planlagt Puerperiet (indenfor 8 uger efter fødslen) DZ390 Pleje og undersøgelse efter fødslen Alm, barselspleje inkl. ammeetablering DZ763 Rask ledsager Rask moder som indlægges sammen med sygt barn DO722 Sen fødselsblødning efter 24 timer efter fødsel Eller efter udskrivelse. Tillægskode VPHxxxx. Blødning over 9999 ml angives som VPH9999. DO731 Fastsiddende kotyledoner eller fosterhinder Som indikation for operative indgreb DO859A Endometritis i n Som giver anledning til antibiotikabehandling DO860A Sårinfektion efter kejsersnit Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh DO861C Sårinfektion i fødselsvejen efter fødsel UNS Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh DO862A Cystitis i n DO864 Feber i n uden kendt årsag Som giver anledning til 6

7 antibiotikabehandling eller indlæggelse DO871 Dyb venetrombose i n DO882D Lungeemboli i n DO894 Hovedpine efter spinal eller epidural anæstesi i Ved behov for bloodpatch n DO900 Sårruptur efter kejsersnit Som giver anledning til kirurgi DO908B Sårruptur i fødselsvejen UNS Som giver anledning til kirurgi DO902 Hæmatom i obstetrisk operationssår Som giver anledning til kirurgi DO908C Urinretention efter fødsel Mindst 1000 ml eller RIK x 2/KAD DO911 Absces i bryst i forbindelse med fødslen DO912I Mastitis i n UNS Som giver anledning til antibiotikabehandling DO925 Hæmning af mælkeproduktion Medicinsk hæmning af mælkeproduktion DO927 Anden eller ikke nærmere specificeret forstyrrelse i amning DO996+DK566H O gilvies syndrom Coecum >10 cm DO990A Anæmi som komplicerer n Indikation for blodtransfusion Operationer og indgreb KMAB00 Cervixcerklage på gravid uterus BKXA6A Oplægning af cervix pessar KMAB03 Fjernelse af cervixcerklage på gravid uterus KLDD10A Abdominal anlæggelse af cervixcerklage KLDD10B Laparoskopisk anlæggelse af cervixcerklage KMAB10 Udvendig vending KMAB20 Mislykket udvendig vending BKHA1 Behandling med progesteron under graviditet, fødsel og Forebyggelse af præterm fødsel barsel BKHG Behandling med vehæmmende middel Tokolyse BBHF32 Behandling med højdosis binyrebarkhormon Celestonprofylakse KMAC00 Igangsættelse af fødsel med amniotomi (HSP) Anvendes kun til den først anvendte metode KMAC96A Igangsættelse af fødsel med ballonkateter Anvendes kun til den først anvendte metode. BKHD20 Igangsættelse af fødsel med prostaglandin Anvendes kun til den først anvendte metode. BKHD20A Igangsættelse af fødsel med misoprostol Anvendes kun til den først anvendte metode BKHD21 Igangsættelse af fødsel med oxytocin Anvendes kun til den først anvendte metode KMAC05 Amniotomi under fødslen Før orificium er udslettet KMAC30 Amnioinfusion under fødsel KMAC96B Anvendelse af ballonkateter under igangsat fødsel Hvis ballonkateter er den primære metode kodes KMAC96A BKHD30 Vestimulation med prostaglandin BKHD31 Vestimulation med oxytocin BKXA31 Vestimulation med akupunktur KTMD00 Episiotomi (Inkl. suturering). Inklusive eventuelle udrifter som ikke involverer rektovaginale fascie/sfincter KMAE00 Forløsning med udgangsvakuumekstraktion Caput på bækkenbunden KMAE03 Forløsning med høj eller middelhøj vakuumekstraktion KMAE20 Mislykket forløsning ved vakuumekstraktion Som medfører tang eller sectio KMAF00 Forløsning med udgangstang ved hovedstilling KMAG03 Underkropsforløsning med tang på sidstkommende hoved KMAF20 Mislykket tangforløsning ved hovedstilling KMAH15 Skulderløsning med indvendige håndgreb Skulderdystoci KMAG20 Intern vending og fremtrækning ved underkropsstiling F.eks. ved vaginal fødsel af tvilling B KMBA03 Udskrabning efter fødsel eller abort KMBA10 Manuel eksploration af uterus efter fødsel Intrauterin palpation KMBA30 Manuel fjernelse af placenta efter fødsel KMBA30A Manuel fjernelse af kotyledoner eller fosterhinder efter fødsel KMBB10 Tamponade af uterus efter fødsel 7

8 KMBW96A Uterussutur ved atoni (B-Lynch) KMBC00 Sutur af livmoderhalsen efter fødsel KMBC10 Sutur af vagina efter fødsel Kun udtalte med lægelig assistance KMBC30 Sutur af inkomplet perineumruptur efter fødsel (ekskl. sfinkter) KMBC33 Sutur af komplet perineumruptur efter fødsel (inkl. sfinkter) KMBC40 Revision af hæmatom i vulva og vagina efter fødsel KMCA10A Kejsersnit akut udført før fødsel Udført < 8 timer efter beslutning KMCA10B Kejsersnit udført planlagt før fødsel Udført mere end 8 timer efter beslutning KMCA10D Kejsersnit under fødsel pga. graviditetskomplikation Kejsersnit var planlagt, men der kom veer eller vandafgang forinden, eller det drejede sig om en uerkendt graviditetskomplikation (f.eks. UK) KMCA10E Kejsersnit under fødsel pga. fødselskomplikation KMCA33 Kejsersnit og samtidig total hysterektomi KLCD00 Hysterektomi Efter vaginal fødsel KLGA00 Sterilisation ved ligatur af salpinges (i forbindelse med sectio) BKHD0 Behandling med uteruskontraherende middel efter fødsel Inkluderer ikke profylaktisk behandling BOQA0 Blodtransfusion KMCC00 Sutur af uterusruptur efter fødsel Efter vaginal fødsel KMWA00 Sutur ved sårruptur efter obstetrisk operation Efter vaginal fødsel eller sectio (specificeres ved diagnosekode) KMWB00 Reoperation ved overfladisk infektion efter obstetrisk Spaltning af cicatrice til fascien operation KMWC00 Reoperation ved dyb infektion efter obstetrisk operation Infektion under fascien KMWD00 Reoperation for overfladisk blødning efter obstetrisk Hæmatom i subcutis operation KMWE00 Reoperation for dyb blødning efter obstetrisk operation Hæmatom under fascien KMWW96 Anden reoperation efter obstetrisk operation Eks. tarmlæsion o.l. KQBB00B Resuturering af hud på truncus Anvendes f.eks. efter spaltning (KMWB00) KMWW00 Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort Primær evacuatio kodes KMBA03 Anæstesi til operation NAAC Generel anæstesi NAAD1 Spinal blokade NAAD0A Epidural anæstesi Evt. ved samme epidural-kateter som er anlagt til smertelindring. Smertelindring NAAD0B Epidural analgesi NAAD12 Fødespinal NAAD43 Pudendusblokade NAAD52C Transversus abdominis plane (TAP)-blokade Smertelindring efter sectio NAAD53 Paracervical blokade BAFA7 Smertebehandling med infiltrationsanæstesi BAFA80 Smertebehandling med akupunktur BAFA81 Smertebehandling med inhalationsanalgesi BAFA83 Smertebehandling med zoneterapi BAFA87 Smertebehandling med sterilvandspapler BKQA0 Smertelindring under fødsel ved anbringelse i badekar BAHY0 Behandling med stærk analgetikum Pethidin/morfin/fentanyl o.l. Andre procedurer under fødslen BKZB Fødsel i vand Tillægskode til aktionsdiagnosen BKXA9A Anvendelse af rebozo Under fødslen ZZ4234 Cardiotocografi, intra partum diskontinuerligt ZZ4223 Cardiotocografi, intra partum kontinuerligt ZZ2688 Monitorering af CTG og elektrokardiogram (STAN) ZZ4227 Måling af skalp-ph ZZ4224 Måling af skalp-laktat Ultralydundersøgelser 8

9 Ukomplicerede UXUD85 UL-undersøgelse af cervix UXUD86 UL/Doppler af foster og placenta Hjerteaktion +/- UXUD86A Terminsskanning UXUD86DA Op-ned skanning Fosterstilling UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation Ved blødning eller mistanke om placenta prævia UXUD86DC Vægtskanning UXUD86DD Vurdering af fostervandsmængde ved UL UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta UXUD87A Transvaginal obstetrisk ultralydsskanning Hjerteaktion +/- Komplicerede UXUD86DE UXUD86B UXUD86N UXUD88A UXUD88F Meget komplicerede UXUD86BE UXUD86C UXUD86E UXUD86X UXUD88B UXUD88C UXUD88D UXUD88E UXUD88H UXUD88G UL-choriocitetsbestemmelse Sen gennemskanning Nakkefoldsskanning med risikoberegning Flowmåling i arteria umbilicalis Flowmåling i arteria uterina Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning Fosterekkokardiografi Fosterekkokardiografi - tvillingeundersøgelse Tidlig obstetrisk abdominal gennemskanning (ekspert) Flowmåling i vena umbilicalis Flowmåling i arteria cerebri media Flowmåling i ductus venosus Flowmåling over hjerteklapper Flowmåling i andre kar Flowmåling i anastomoser i placenta Før uge 19+0 Ultralydsundersøgelser under fødslen UXUD83A Vurdering af fosterhovedets rotation ved UL under fødsel UXUD83B Vurdering af fosterhovedets stilling ved UL under fødsel De mest almindelige børnediagnoser DZ769A Rask nyfødt DZ763B Rask nyfødt som ledsager Rask barn indlagt som ledsager til syge mor, DP704 Anden form for hypoglykæmi hos nyfødt (< 2.5 mm) DP599 Ikterus hos nyfødt UNS Behandlingskrævende DP120 Kefalhæmatom hos nyfødt forårsaget af Kræver smertestillende fødselstraume DQ652 Medfødt hofteluksation UNS DP134 Klavikulafraktur forårsaget af fødselstraume DP140 Erb-Duchennes paralyse DQ359 Ganespalte UNS DQ369 Unilateral læbespalte DQ379 Ganespalte med enkeltsidig læbespalte UNS DQ539 Testikelretention UNS DQ549 Hypospadi UNS DQ669 Medfødt misdannelse i fod UNS DQ709 Syndaktyli UNS DQ699 Polydaktyli UNS DQ270 Atresi eller hypoplasi af arteria umbilicalis SUA Vægt under 2500 g - se børnekoder 9

10 Moder (obligatoriske felter/tillægskoder) DUTnn Rygning 00: Ryger ikke, 10: ophørt 1. trim, 11: ophørt efter 1. trim, 20: < 5 dgl, 21: 6-10, 22: 11-20, 23: >20 DunnDn Gestationsalder ved fødsel (uger+dage) Antallet af uger er obligatorisk, hvorimod antallet dage kan markeres med x, hvis den ZZ DU0000+nnnn ZZ DU0000+nnnn Prægravid vægt Højde Paritet eksakte gestationsalder er ukendt. Registreres som procedure med resultat som tillægskode Registreres som procedure med resultat som tillægskode Antal tidligere fødsler inklusive den aktuelle (dødfødte >154 dage og alle levendefødte). Kan således ikke være 0. Barnet (obligatoriske felter/tillægskoder) - Flernummer - Vægt - Længde DUPnn Præsentation DUHnn Hovedomfang (cm) DUAnn Abdominalomfang (cm) DVnnnn Placentavægt (g) DVAnn Apgar 5 ZZ4232A + nnn ZZ4229A + nnn ZZ4232V + nnn ZZ4229V + nnn Koder til NIP indikatorer Navlearterie-pH Navlearterie-Base-Excess Navlevene-pH Navlevene-Base-Excess Tidspunkt for bestilling af epidural Tidspunkt for påbegyndt anlæggelse af epidural Fagpersonale kontinuerligt til stede i fødslens aktive fase (orificium > 4 cm) Tidspunkt for melding af grad 1 sectio Tidspunkt for melding af grad 2 sectio Tidspunkt for melding af grad 3 sectio Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio før fødslen Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under fødslen (tidligere planlagt) NZTB00+mm-tt-ddmm-yyyy NAAD0B+mm-tt-ddmm-yyyy BKVD1 NZTB10A+mm-tt-ddmm-yyyy NZTB10B+mm-tt-ddmm-yyyy NZTB10C+mm-tt-ddmm-yyyy KMCA10A+mm-tt-ddmm-yyyy KMCA10D+mm-tt-ddmm-yyyy KMCA10E+mm-tt-ddmm-yyyy fødslen Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under BKVC1 Hud til hud kontakt mellem mor og barn indenfor 2 timer post partum Der skal være mindst 0,03 forskel mellem arterie- og vene-ph målinger. Der skal være mindst 0,03 forskel mellem arterie- og vene-ph målinger. Tidspunkt for indstik Fraset korte pauser Kejsersnit var planlagt, men der kom veer eller vandafgang forinden eller det drejede sig om en uerkendt graviditeskompl (UK) I mindst 1 time 10

11 Kommende koder Tidspunkt for vandafgang Spontan eller ved amniotomi Tidspunkt for start af veer Smertefulde kontraktioner med mindre end 5 min interval I mindst 1 time som fører til fødsel Orificiums åbning (cm) ved indgreb Tillægskode til indgreb Henvendelse vedrørende ønsker om nye koder kan rettes til: Jens Langhoff-Roos Lone Krebs Lene Eskildsen Richard Farlie Alvorlige komplikationer ved graviditet og fødsel NOSS-projektet Uterus ruptur DO 71* Hysterectomi KMCA33 eller KLCD 00 Placenta percreta Anafylaktisk chock DO 730A3 DT782 Amnionemboli DO 881 Eklampsi DO 150 Hæmoperitoneum i graviditeten Postpartum blødning mindst 6 portioner erythrocytkoncentrat (Transfusionsdatabasen) 11

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner Obstetriske diagnoser Risikofaktorer Kriterier og anvendelse DZ038 + Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand Årsag (diagnose) skal altid angives som tillægskode DZ317 Prækonceptionel rådgivning

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Jordemoderfaglige ydelser

Jordemoderfaglige ydelser Jordemoderfaglige ydelser Obstetriske koder- kvalitet og økonomi Charlotte Bjerre Chefjordemoder Roskilde 9.December 2011 Hvad er formålet At ensrette registreringen At kende ressourcetrækket på jordemoderfaglige

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 GENERELLE REGISTRERINGS PRINCIPPER... 4 KONTAKTMODELLEN... 4 DIAGNOSEKODER OG YDELSESKODER... 5 HENVISNINGSDIAGNOSE

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering

Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering 1 Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering Alle fødsler Periode start 01.jan 2006 Periode slut 31.dec 2006 Fødsler/døgn 13,3 11 Veerne begyndte Copyright 2002 Perinatal epidemiologisk forskningsenhed,

Læs mere

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Følgende forhold tages i betragtning Henvisningsårsagen Overvej om pt. kan håndteres af e.l. Formålet med denne pjece er at anskueliggøre mulige årsager for henvisning

Læs mere

Kompliceret vaginal fødsel

Kompliceret vaginal fødsel Kompliceret vaginal fødsel Årsager Foster Størrelse Lejring Hypoksi/acidose Veer Den protraherede fødsel Primært Sekundært Uteroplacentare enhed Abruptio Navlesnorsfremfald Uterusruptur Læsioner fødselsvej

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Fødselsstatistik Skejby Sygehus

Fødselsstatistik Skejby Sygehus Fødselsstatistik Skejby Sygehus Periode: 1.jan - 31.dec 2011 ÅRSRAPPORT Beregningsgrundlaget mangler 1 fødsel. Beregninger er på baggrund af enten det totale antal fødsler eller det totale antal børn i

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 3. NOVEMBER 2012 PKN NY LOV BEGYNDTE 1.7.2011

TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 3. NOVEMBER 2012 PKN NY LOV BEGYNDTE 1.7.2011 TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 3. NOVEMBER 2012 PKN NY LOV BEGYNDTE 1.7.2011 FØDSELSSMERTER FYSIOLOGISKE FORHOLD SNÆVERT BÆKKEN STORT BARN RIGID CERVIX UKOORDINEREDE VEER PSYKOLOGISKE FORHOLD ANGST AFMAGT

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Patientinformation om igangsættelse af fødsler

Patientinformation om igangsættelse af fødsler Patientinformation om igangsættelse af fødsler Denne pjece gælder kun for kvinder, som ikke tidligere har fået foretaget kejsersnit eller andre større operationer på livmoderen. I Danmark sættes ca. 25

Læs mere

FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG)

FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) Quick guide Definition af dystoci I denne retningslinje anvendes følgende definition af dystoci hos førstegangsfødende med et foster i hovedstilling:

Læs mere

FØDSELS-RESUMÉ. Gestationsalder <28 uger 28+0-33+6 34+0-36+6 37+0-42+6 >42 uger 75,13% 1,74% 2,78% 13,65% 6,71% 6 0,24% kejsersnit 87,36% 9,64% 3,79%

FØDSELS-RESUMÉ. Gestationsalder <28 uger 28+0-33+6 34+0-36+6 37+0-42+6 >42 uger 75,13% 1,74% 2,78% 13,65% 6,71% 6 0,24% kejsersnit 87,36% 9,64% 3,79% Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Y Skejby Sygehus, 8200 Aarhus N FØDSELS-RESUMÉ På denne oversigt beskrives fødsler for perioden: 01.jan 2005 til 31.dec 2005.

Læs mere

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Det årlige møde blev holdt på Christiansminde ved Svendborg. Mødet strakte sig over 3 dage, og der var 180 deltagere. Næste års møde vil blive arrangeret under de

Læs mere

Sp 5: 28 årig kvinde med SLE, gravid i 8.uge. Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet?

Sp 5: 28 årig kvinde med SLE, gravid i 8.uge. Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster.

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster. VELKOMMEN Sp 26 Sterilisation HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark Kun 1½ minut pr. lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr.

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion 2,5 Tvillinge fødsler pr. 100 fødsler 2 1,5 1 0,5 0 1960 1970 1980 1990 1997 1998 1999 2000 2001 Danmarks Statistik 2004 1600 1400 1200 1000

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere?

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Variabel-liste FØTOdatabasen Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Fødselsdata CPR barn DCCR, Fødselsregisteret Maternelle oplysninger

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Information til gravide Igangsættelse af fødslen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information om igangsættelse af fødslen gsættelse af fødslen sker efter

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Referat, Sandbjerg 2011. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der vibrerer, når man rører ved den!

Referat, Sandbjerg 2011. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der vibrerer, når man rører ved den! Referat, Sandbjerg 2011. Vi startede med en sang: Hist hvor vejen slår en bugt. Hanne W kom med praktiske oplysninger. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

Partus provocatus. Rikke Bek Helmig

Partus provocatus. Rikke Bek Helmig Partus provocatus Rikke Bek Helmig Partus provocatus I Danmark igangsættes 5 15% af alle fødsler Før du starter Er der kontraindikationer imod vaginal fødsel Er terminsberegningen korrekt Er cervix tilstrækkelig

Læs mere

Igangsættelse af fødsel

Igangsættelse af fødsel Igangsættelse af fødsel Der kan være forskellige årsager til, at vi anbefaler at sætte din fødsel i gang. For eksempel: du har fået svangerskabsforgiftning, at barnet ikke vokser som det skal, du skal

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo Risikograviditeter Post partum thyroiditis Post partum thyroiditis biokemi resume Overvægt Gestationel diabetes mellitus Rygning Moderevne Astma Konisering Post traumatisk stress og SSRI Inhalation, glucocorticoid

Læs mere

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik IUGR Synonymer (næsten) FGR: Fetal Growth Retardation IUGR: IntraUterine Growth Retardation Placentainsufficiens Væksthæmning 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor Praktisk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5

28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5 28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5 28.1.1 Tidligere obstetriske komplikationer... 5 28.1.1.1 Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald... 5 28.1.1.2

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL?

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL? I denne pjece kan du få svar på dine spørgsmål om fødslen. Informationen i pjecen gælder for alle fødesteder i Region Nordjylland (Fødegangen på Aalborg Universitetshospital Nord og fødegangene på Sygehus

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Den normale fødsel. Husk: under symfysen. Elementer. Elementer. Hvorfor er cervix ueftergivelig hos mennesker?

Den normale fødsel. Husk: under symfysen. Elementer. Elementer. Hvorfor er cervix ueftergivelig hos mennesker? Husk: under symfysen 1 2 Elementer Elementer Moderen Veer: Cervix Bækken Moderen Veer: udvidningsfase uddrivningsfase Cervix udvidningsfase Bækken uddrivningsfase Fosteret Placenta Størrelse Fosteret Placenta

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder

Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder Samarbejde mellem SSI og SST (Nu sundhedsdatastyrelsen) Samtlige koder

Læs mere

Partus normalis, den normale fødsel

Partus normalis, den normale fødsel Partus normalis, den normale fødsel Formål At undgå fødselsrelaterede skader for mor og barn. At støtte, opmuntre, lede og vejlede kvinden(familien)gennem et i videst muligt omfang atraumatisk (fysisk

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Fødselsstatistik Skejby Sygehus

Fødselsstatistik Skejby Sygehus Fødselsstatistik Skejby Sygehus Periode 1. jan. - 31. dec. 29 ÅRSRAPPORT Beregningsgrundlaget mangler 8 fødsler. Beregninger er på baggrund af enten det totale antal fødsler eller det totale antal børn

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Opdateret 30 marts 2013. Kommentarer modtages gerne og kan mailes til jette.led.soerensen@regionh.dk

Opdateret 30 marts 2013. Kommentarer modtages gerne og kan mailes til jette.led.soerensen@regionh.dk Mål for fællestræning Obstetrisk Klinik og Anæstesi- Operationsklinikken JMC, Rigshospitalet Mål er baseret på diskussioner i hver faggruppe, og diskussioner i JMC arbejdsgruppen, der har ansvar for at

Læs mere

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Erfaringer med obstetrisk telemedicin Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Hverdagen med telemedicin l Telemedicin i hjemmet PPROM Præeklampsi eller i risiko for præeklampsi l Ess. hypertension

Læs mere

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vores opgave er: -at forebygge fosterdød -at forbygge eller minimere perinatal morbiditet ved at optimere fødselstidspunktet -at konfirmere at fosteret har det godt,

Læs mere

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008 På vej Til Sandbjerg Arbejdsgrupper Guidelinegrupper Føto-Sandbjerg 2008 Arbejdsgrupper Styregruppe ASTRAIA-udvalg Forsknings-udvalg Undervisnings- og kursusaktiviteter

Læs mere

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Hillerød hospital DSOG s obstetriske kodeudvalg 1 Sfinkterruptureri DK 2011-15 Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (P0, vaginale)

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse Checkliste Gynækologi obstetrik for Navn Sygehuse 00 side af 0 sider Indledning Denne checkliste for uddannelsessøgende i gynækologi og obstetrik er udarbejdet af DSOG. Den er til konstant ophold i lommen,

Læs mere

Referat Sandbjerg 2010

Referat Sandbjerg 2010 Referat Sandbjerg 2010 Torsdag middag: Lone bød velkommen, hvorefter Hanne blev udnævnt som ordstyrer. Introduktion til nye deltagere. Referat fra FøtoSandbjerg: Databaser, man kan søge, regler for forfatterskaber.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk Barnefaders navn: Cpr.nr.: Mobiltlf.: Samboende: Nej Ja

Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk Barnefaders navn: Cpr.nr.: Mobiltlf.: Samboende: Nej Ja Grønlands Sundhedsvæsen Navn: PERINATAL JOURNAL Cpr. Alder: Fødenavn og -sted Bopæl: Postadr. / Box: Tlf. prv. Tlf. arb. Mobiltlf. Fax E-mail Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk

Læs mere

Fødsler (obstetrik) Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Fødsler (obstetrik) Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Fødsler (obstetrik) 2000-2002 November 2003 Fuldmægtig Sofia Anna Freuchen Fuldmægtig Marianne Thobo Køhler Fuldmægtig Berit

Læs mere

Igangsættelse af fødsel

Igangsættelse af fødsel Patientinformation Igangsættelse af fødsel Din fødsel skal sættes igang: dag d. / 201 Du møder kl. På afsnit: Tlf. nr. til jordemoder: Igangsættelse generelt Der kan være forskellige årsager til, at vi

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Gravide I praksis. Ved jordemoder Marie Juhl Jørgensen 2015. Lægedage

Gravide I praksis. Ved jordemoder Marie Juhl Jørgensen 2015. Lægedage Gravide I praksis Ved jordemoder Marie Juhl Jørgensen 2015 Introduktion Hvem er jeg Baggrund Forbedre dialogen mellem primær og sekundær sektor i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel Vandre og

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Vedr. regionernes praksis for igangsættelse af fødsler.

Vedr. regionernes praksis for igangsættelse af fødsler. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 77 Offentligt Dato 08-12-2014 Sagsnr. 4-1010-60/1 ANWS/SBRO anws@sst.dk Vedr. regionernes praksis for igangsættelse af fødsler. 1. Indledning

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK

Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK Jette Led Sørensen, RH & Lone Krebs, Holbæk Vaginal fødsel af UK Betingelser opfyldt og pt.samtykke UL CTG Syntocinondrop klar Vurder løbende om betingelser for

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere