OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBSTETRISK KODEVEJLEDNING"

Transkript

1 OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering

2 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger et udvalg af koder fra Sundhedsstyrelsens kodesamlinger, som anbefales for at opnå en ensartet kodning både hvad angår udvalget af koder, definitioner og kriterier for anvendelsen. Definitioner og kriterier tager udgangspunkt i de nationale Sandbjerg guidelines. Kodning inkluderer anvendelsen af en aktionsdiagnose for hver kontakt med sundhedsvæsenet (DZ34-35 for svangrekonsultationer ved ukompliceret graviditet, DOkoder ved kompliceret graviditet, fødsel eller barsel og DZ37 for barnet. Aktionsdiagnosen for fødslen ligger i intervallet DO80-84). Endvidere kan man efter behov kode bidiagnoser og tillægsdiagnoser, samt indgreb, undersøgelser og procedurer. Visse oplysninger ved fødslen er obligatoriske: moders prægravide længde og vægt, paritet, gestationsalder, rygevaner, barnets vægt, længde, hovedomfang, abdominalomfang, placentas vægt, Apgar score efter 5 min, præsentation og flerfold. Tankegangen ved kodning er, at interventioner (indgreb og procedurer) skal begrundes ved en diagnose. Hvor den tentative diagnose adskiller sig fra den bekræftede, kan man kode den tentative diagnose som en tillægskode til DZ038, f.eks. DZ038 + DO459 (mistanke om abruptio placentae), og den bekræftede diagnose som sædvanligt (DO459). Når tentativ og bekræftet diagnose er ens, skal diagnosen kun registreres én gang (dvs. som bekræftet diagnose). Vi har ved valg af prioriterede koder lagt vægt på, at de er klinisk og epidemiologisk betydende. Vi har desuden, ved valg af kriterier for koder, bestræbt os på at udvælge de alvorligste tilstande af en komplikation og kriterier, der var lette at definere. Kodelisten er oprettet i kvalitetssikringsøjemed, og kan danne udgangspunkt for valg af kriterier til DRG. De udvalgte definerede koder anbefales anvendt for at opnå en ensartet kodning med et begrænset antal koder, således at vi alle i fremtiden kan få løbende relevant feedback fra vores nationale register. Dette indebærer naturligvis ikke, at det ikke også er "tilladt" at bruge andre organisatoriske koder hvor dette ønskes, og mere specielle medicinske koder i særlige tilfælde. Sådanne koder kan findes på SKS-browseren på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (http://www.medinfo.dk/sks/brows.php). En detailleret liste over obstetriske ultralydskoder findes på DSOG s hjemmeside (http://www.dsog.dk) under kvalitet. Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

3 side 2 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Obstetriske diagnoser Prægravide risikofaktorer mm DZ358F DZ358H DF102 DF112 DZ225 DB240 DZ867A DZ907D DZ358E DZ358D Graviditet efter IVF Graviditet efter hormonstimulation Alkoholafhængighed Narkomani Bærer af Hepatitis B virus HIV-pos moder Trombofili Følger efter omskæring Sectio antea Tidligere traumatisk graviditet/fødsel/udfald Som medfører profylakse med AK (DZ921) Hvor det tidligere kejsersnit er en indikation for nyt kejsersnit skal det også kodes som DO342. Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel. DZ875A Anamnese på cervixinsufficiens Se Sandbjerg guidelines DZ875B Tidligere anlagt abdominalt cerclage Infektionssygdomme DO980B DO981B DO982B DO984B DO985 DO986B DO988 Tuberculose Syphilis Gonorrhoea Hepatitis Andre virale sygdomme Protozosygdomme Andre infektionssygdomme og parasit sygdomme Komplicerende medicinske sygdomme DO991A Hæmatologiske sygdomme Når de anvendes skal der altid være yderligere mindst en kode, der angiver den specifikke medicinske sygdom Eksklusive anæmi som skyldes mangelfuld ernæring DO992A Endokrinologiske sygdomme DO993A Neurologiske sygdomme DO993B Psykiske sygdomme DO994 Cirkulatoriske sygdomme DO995 Respiratoriske sygdomme DO996 Mave-tarm kanalens sygdomme DO997 Hudsygdomme DO998 Andre specificerede sygdomme Herunder nyresygdomme DO998A Hydronefrose under graviditet

4 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 3 af 10 DO kan også anvendes hvis tilstanden debuterer under fødslen eller i puerperiet DO100A Hypertension før graviditeten Medicinsk behandlet hypertension DO120 Ødemer Behandlingskrævende (sygemelding/indlæggelse) DO121 Proteinuri Over 300mg/døgn, uden hypertension DO139 Graviditetsbetinget hypertension Blodtryk >=140/90 uden proteinuri DO140 Let præeclampsi Blodtryk >= 140/90 med proteinuri DO141 Svær præeclampsi Blodtryk >= /110 med proteinuri DO142 'HELLP' syndrom ASAT/ALAT > 100 og trombocytter < 100 DO150 Eclampsi DO208 Blødning før 22 uger DO211 Svær hyperemesis Kræver indlæggelse DO223 Dyb venetrombose Medfører AK-behandling (BOHA0) DO230 Pyelonephrit DO231 Blærebetændelse (cystit) DN133 Hydronefrose DO236 Gruppe B streptokok syndrom Se Sandbjerg guidelines DO240A Prægestationel diabetes, IDDM Insulin-behandlet DO241A Prægestationel diabetes, NIDDM Diæt-behandlet DO244D Graviditetsdiabetes, diætbehandlet DO244E Graviditetsdiabetes, insulinbehandlet DO263 Spiralgraviditet Hvor spiralen forbliver i uterus DO266G Graviditetskløe (med leverpåvirkning) Se Sandbjerg guidelines DO267 Svær bækkenløsning Kræver indlæggelse DO268B Molimina Kræver indlæggelse eller forløsning Graviditetskomplikationer DO283 DO300 DO300C DO300D DO300E DO301 DO302 Abnormt fund ved ultralydsundersøgelse Tvillingesvangerskab Dichoriske-diamniotiske tvillinger Monochoriske-diamniotiske tvillinger Monoamniotiske tvillinger Trillingesvangerskab Firlingesvangerskab DO308 Flerfold (5+) DO312C DO312D DO430 Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster (før 22 uger) Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (efter 22 uger) Tvilling-transfusionssyndrom Se detailleret liste Obstetrisk ultralyd vedrørende tillægskode. Koden bruges kun hvor jeg ikke ved noget om choriositet. Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

5 side 4 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Graviditetskomplikationer DO320 Ustabil fosterstilling Hvor dette medfører vending eller forløsning DO321 Underkropstilling Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet DO322 Tværleje/skråleje Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet DO339 Mekanisk misforhold Bækkenet er bedømt at være for lille til vaginalfødsel (klinisk bedømmelse eller ved måling af CV ved tidligere kejsersnit) DO340 Uterusanomali DO341 Fibromer Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO342 Tidligere sectio, eller andre Som er bidragende/hovedsagelig årsag til operationer på uterus sectio. DO343A Klinisk cervixinsufficiens Se Sandbjerg guideline DO348G Ultralydspåvist kort cervix Cervixlængde < 25 mm, som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet DO359A Misdannet foster Kodes som indikation for indgreb og specificeres ved DO283 + relevant Q- diagnose (se Ultralyd -detailleret liste) DO360 Rhesus-immunisering DO361 Anden immunisering DO362 Hydrops fetalis DO363 Som indikation for igangsættelse/sectio før Intrauterin asphyxi under fødslen (f.eks ved CTGforandringer/patologisk Dopplerflow) graviditeten DO364 Intrauterin fosterdød (efter 22 uger) DO365 Lille fosterskøn, SGA < 2 SD (Se Sandbjerg guideline ) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO366 Stort fosterskøn, LGA > 2 SD (Se Sandbjerg guideline ) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO409 Polyhydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO410 Oligohydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO411B Chorioamnionitis Se Sandbjerg guidelines DO422 Primær vandafgang (PPROM) Vandafgang uden veer i 24 timer (< 37 uger) eller forløsning på indikation vandafgang DO423 Primær vandafgang (PROM) Vandafgang uden veer (>= 37 uger) hvor dette fører til igangsættelse DO438E Subchorisk hæmatom DO449 Placenta praevia DO459 Abruptio placentae

6 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 5 af 10 Graviditetskomplikationer DO468A DO470 DO471 DO472 DO489 DO710 KZYM00 Blødning i graviditet efter 22 uger Plukkeveer før 37 uger Plukkeveer efter 37 uger Truende for tidlig fødsel Overbårenhed (graviditas prolongata) Uterusruptur før fødslen Patientens ønske (som indikation for indgreb). Maternal request. Som medfører indlæggelse eller forløsning Som medfører indlæggelse eller forløsning Præterme veer, som medfører tokolytisk behandling Som medfører særlig overvågning eller forløsning Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet) Som indikation for indgreb Fødselskomplikationer DO622 Vesvækkelse eller dårlig progression Som indikation for indgreb (incl dystoci og mislykket igangsættelse) DO623 Styrtfødsel Hvor dette har givet anledning til komplikationer hos moder eller barn DO624D Hyperton uterus (vestorm) Som kræver tocolytica DO630A DO640 DO641 *DO641B DO642 DO643 DO644 DO640G DO640H DO654 DO660 DO665 Forlænget latensfase Uregelmæssig hovedpræsentation Underkropspræsentation/Skråleje/Tvæ rleje Uerkendt underkropspræsentation Ansigtspræsentation Pandepræsentation Skulderpræsentation Høj lige stand Asynklitisk hovedpræsentation Mekanisk misforhold (disproportio) Fastsiddende skuldre (skulderdystoci) Mislykket vacuumekstraktion/tangforløsning Som indikation for indgreb eller indlæggelse Erkendt efter fødslen er startet (uanset om den giver anledning til indgreb eller ej) Foreliggende fosterdel trænger ikke ned i bækkenet (svarende til orificiums åbningsgrad) Fastsiddende skuldre som giver anledning til (specielle) håndgreb Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

7 side 6 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Fødselskomplikationer DO679 Blødning under fødslen Som indikation for speciel overvågning eller indgreb DO680F Asphyxi-påvirket hjl/ctg Som indikation for indgreb DO681 Asphyxi-mekonium Som indikation for indgreb DO682 Asphyxi-CTG+mekonium Som indikation for indgreb DO683 Asphyxi-scalp-pH Som indikation for indgreb DO690 Navlesnorsfremfald DO700 Perinealruptur grad I (hud og slimhinde) DO701 Perinealruptur grad II (muskulatur og fascia) DO702D Perinealruptur grad III, partiel sphincterruptur DO702E Perinealruptur grad III, total DO703 DO711A sphincterruptur Perinealruptur grad IV, incl. anal/rectalslimhinde Uterusruptur under fødslen Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet) DO713 Collumruptur DO714 Vaginalruptur Kun udtalte vaginalrupturer kodes; ved samtidig perinealruptur kodes kun perinealrupturen DO715 Blærelæsion DO717 Hæmatom i fødselsvejen Kun behandlingskrævende. DO720 Fastsiddende placenta/retineret væv Kodes kun når den fjernes manuelt eller kirurgisk DO721A Post partum blødning Som indikation for indgreb (oxytocin-drop etc.) DO722E Placenta accreta DO750 Udmattet moder Som indikation for indgreb DO752 Feber under fødslen/chorioamnionit Se Sandbjerg guidelines Puerperiet DO859A Endometrit/puerperal sepsis Som giver anledning til antibiotikabehandling DO860A Sårinfektion, kejsersnit Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh. DO861C Sårinfektion, fødselsvejen Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh. DO862 Blærebetændelse (cystit) DO871 Dyb venetrombose DO882D Lungeemboli DO894 Spinal hovedpine DO900 Sårruptur, kejsersnit Som giver anledning til kirurgi

8 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 7 af 10 Puerperiet DO908B Sårruptur, fødselsvejen Som giver anledning til kirurgi DO902 Hæmatom i cicatricen Som giver anledning til kirurgi DO911 Mamma absces Som giver anledning til kirurgi DO912 Mastit Som giver anledning til antibiotikabehandling DO925 Medicinsk hæmning af mælkeproduktion DR339 Retentio urinae Katherisering > 500 ml DK566H Ogilvie's syndrom (Pseudoobstruktion af colon) Coecumdilatation > 10 cm DO959 Obstetrisk død (moder) af ukendt årsag DO969 Obstetrisk død (moder) >42 dage og <1 år efter fødsel DO979 Død (moder) af følger efter svangerskab eller fødsel DO990A Anæmi Som giver anledning til blodtransfusion Moder (obligatoriske felter/tillægskoder) DUTnn - DUnnDn ZZ DU nnnn ZZ DU nnnn Rygning (tillægsfelt til O80 og obligatorisk variabel) Paritet (tillægsfelt til O80 og obligatorisk variabel) Gestationsalder ved fødsel (uger+dage) Prægravid vægt Højde 0=DUT00, <5= DUT 20, 6-10= DUT 21, 11-20= DUT 22, >20= DUT 23 Antal tidligere fødsler (dødfødte >=196 dage og alle levendefødte) Antallet af uger er obligatorisk, hvorimod antallet dage kan markeres med x, hvis den eksakte gestationsalder er ukendt. Barnet (obligatoriske felter/tillægskoder) - Flernummer - Vægt - Længde DUPnn Præsentation DUHnn Hovedomfang (cm) DUAnn Placentavægt (g) DVnnnn Abdominalomfang (cm) DVAnn Apgar 5 ZZ nnn Navlearterie-pH ZZ nnn Navlearterie-Base-Excess Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

9 side 8 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Obstetriske interventioner (operationer, indgreb, anæstesi, smertelindring og andre procedurer) Ultralyd (se endvidere detailleret liste på DSOG s hjemmeside) Abdominale UXUD86A UXUD86B UXUD86D UXUD86(+)UXZ75 Vaginale UXUD85 UXUD87A UXUD87B UXUD87(+)UXZ75 Type 1 undersøgelse (f.eks. terminsbestemmelse, antal, liv, placentalokalisation, fosterstilling, fostervandsmængde) (type 1) Type 2 scanning (undersøgelse af foster for misdannelser) Intrauterin tilvækst Nakkefoldsmåling Undersøgelse af cervix Type 1 scanning (se UXUD86A) Type 2 scanning (se UXUD86B) Nakkefoldsmåling Doppler UXUD88A Flow måling i a. umbilicalis Operationer og indgreb KMAA10 Chorionvillibiopsi KMAA00A Amniocentese, diagnostisk DZ131 Glucosebelastning KMAB00 Vaginal anlæggelse af cerclage KMAB03 Fjernelse af cerclage KLDD10A Abdominal anlæggelse af cerclage Før graviditet KMAB10 Ydre vending KMAB20 Mislykket ydre vending BKHG Behandling med vehæmmende midler Igangsættelser kodes efter klinisk bedømmelse således at indgreb der foretages før patienten er i aktiv fase kodes som igangsættelse, og efterfølgende som stimulation (på grund af vesvækkelse). KMAC00 KMAC96A Igangsættelse med amniotomi (HSP) Igangsættelse med ballonkatheter

10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 9 af 10 Operationer og indgreb BKHD20 BKHD21 KMAC05 Igangsættelse med prostaglandin Igangsættelse med oxytocin Amniotomi (HSP) under fødslen Tillægskode ved Minprostin: MG02AD02 Tillægskode ved Misoprostol: MA02BB01 Før orificium er udslettet KMAC30 Amnioinfusion under fødsel KMAC96B Anvendelse af ballonkatheter Under igangsat fødsel BKHD30 Vestimulation med prostaglandin BKHD31 Vestimulation med oxytocin BKXA31 Vestimulation med akupunktur KTMD00 Episiotomi (incl. suturering) Inklusive eventuelle udrifter som ikke involverer sphincter KMAE00 Vacuumekstraktion (udgangsekstraktion) KMAE03 Vacuumekstraktion (middelhøj/høj) Caput over bækkenbunden KMAE20 Mislykket vacuumekstraktion Kodes kun ved efterfølgende kejsersnit KMAF00 Tangforløsning KMAF20 Mislykket tangforløsning KMAG20 Indre vending og ekstraktion KMBA03 Evacuatio KMBA10 Intrauterin palpation KMBA30 Manuel placentafjernelse KMBA30A Manuel cotyledonfjernelse KMBB10 Tamponade af cavum uteri KMBW96A Uterussutur ved atoni (B-Lynch) KMBC00 Sutur af collum KMBC10 Sutur af vagina KMBC30 Sutur af perineum (excl. sphincter) KMBC33 Sutur af perineum (incl sphincter) KMBC40 Revision af (paravaginalt) hæmatom i fødselsvejen KMCA10A Kejsersnit akut udført før fødslen Udført < 8 timer efter beslutning KMCA10B Kejsersnit planlagt og udført før Udført mere end 8 timer efter beslutning KMCA10D KMCA10E fødslen Kejsersnit under fødslen, tidligere planlagt Kejsersnit udført akut under fødslen Kejsersnit var planlagt men der kom spontane veer eller vandafgang forinden KLCD00 Hysterektomi Hysterektomi i forbindelse med kejsersnit eller anden komplikation til fødslen KLGA00 Sterilisation Sterilisation i forbindelse med kejsersnit BKHD0 BOQA00 KMCC00 KMWA Uteruskontraherende midler efter fødslen Blodtransfusion Sutur af uterusruptur Sutur af sårruptur Inkluderer ikke profylaktisk behandling Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

11 side 10 af 10 Sundhedsstyrelsen CEMTV, Operationer og indgreb KMWB KMWD KMWW96 KMWW00 KLGA21 Reoperation for sårinfektion Reoperation for blødning Anden reoperation efter obstetrisk operation Reevacuatio Laparoscopisk sterilisation Anæstesi NAAC NAAD1 Generel anæstesi Spinal anæstesi NAAD4 Epidural blokade Evt. ved samme epiduralkatheter som er anlagt til smertelindring. I så fald får pt. også koden NAAD0 Smertelindring NAAD0 NAAD43 NAAD53 BAFA7 BAFA80 BAFA81 BAFA83 BAFA87 BKQA0 BAHY0 Epidural blokade Pudendusblokade Paracervicalblokade Infiltrationsanæstesi Akupunktur Lattergas Zoneterapi Steriltvandspapler Badekar Pethidin/morfin Andre procedurer BKZB Fødsel i vand

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013

DHHD-Hysterektomi-indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013 1 DHHD--indikatorspecifikationer, version 3.1 Revision december 2013 Udkast: Annette Settnes, formand DHHD 17.2.2013 Udkast: Märta Fink Topsøe, tovholder DHHD 17.2.2013 Review: KCKS-Øst v. Marie Louise

Læs mere

MPH afhandling 2006 Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - Udvikling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger

MPH afhandling 2006 Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - Udvikling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger Indholdsfortegnelse 1 Indledning med litteraturgennemgang 13 Formål og hypoteser 13 Etik og godkendelse 14 Det epidemiologiske afsnit 14 Materiale og Metoder 14 Design og population 14 Data til den epidemiologiske

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Indhold. Om oversætterne 4 Anvendte forkortelser i gynækologi og obstetrik 5 Forord 7. Gynækologisk del

Indhold. Om oversætterne 4 Anvendte forkortelser i gynækologi og obstetrik 5 Forord 7. Gynækologisk del Indhold Om oversætterne 4 Anvendte forkortelser i gynækologi og obstetrik 5 Forord 7 Gynækologisk del 1 Den gynækologiske anamnese og undersøgelse 10 2 Menstruationscyklus og blødningsforstyrrelser 17

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Forslag til en fremtidig opdatering af misdannelsesregistreringen i Danmark Karin Helweg-Larsen Thomas Stig Hermansen Anne-Marie Nybo Andersen 2006

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner April 2014 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Statens Serum Institut (SSI). Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet. En rapport fra Ernæringsrådet

Læs mere

Projektbeskrivelser 2009

Projektbeskrivelser 2009 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur;

Læs mere

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams. Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg København den 24-02-2015 Jnr. 60-044/LIB/ams Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Jordemoderforeningen har fulgt med i, og selv deltaget i, debatten om travlheden på Danmarks fødeafsnit, og

Læs mere

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Forord Styregruppe Styrke af anbefalinger Epidemiologi

Læs mere

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst.

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Kontaktperson: Marianne Steding-Jessen, direkte 3348 7575 Baggrund Der eksisterer ikke et landsdækkende register

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Tvillingegravide med gestationel diabetes mellitus, diætbehandlede vs insulinbehandlede, med fokus på HbA1c og insulinbehov, samt maternelle og føtale forskelle. Pernille

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere