OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBSTETRISK KODEVEJLEDNING"

Transkript

1 OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering

2 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger et udvalg af koder fra Sundhedsstyrelsens kodesamlinger, som anbefales for at opnå en ensartet kodning både hvad angår udvalget af koder, definitioner og kriterier for anvendelsen. Definitioner og kriterier tager udgangspunkt i de nationale Sandbjerg guidelines. Kodning inkluderer anvendelsen af en aktionsdiagnose for hver kontakt med sundhedsvæsenet (DZ34-35 for svangrekonsultationer ved ukompliceret graviditet, DOkoder ved kompliceret graviditet, fødsel eller barsel og DZ37 for barnet. Aktionsdiagnosen for fødslen ligger i intervallet DO80-84). Endvidere kan man efter behov kode bidiagnoser og tillægsdiagnoser, samt indgreb, undersøgelser og procedurer. Visse oplysninger ved fødslen er obligatoriske: moders prægravide længde og vægt, paritet, gestationsalder, rygevaner, barnets vægt, længde, hovedomfang, abdominalomfang, placentas vægt, Apgar score efter 5 min, præsentation og flerfold. Tankegangen ved kodning er, at interventioner (indgreb og procedurer) skal begrundes ved en diagnose. Hvor den tentative diagnose adskiller sig fra den bekræftede, kan man kode den tentative diagnose som en tillægskode til DZ038, f.eks. DZ038 + DO459 (mistanke om abruptio placentae), og den bekræftede diagnose som sædvanligt (DO459). Når tentativ og bekræftet diagnose er ens, skal diagnosen kun registreres én gang (dvs. som bekræftet diagnose). Vi har ved valg af prioriterede koder lagt vægt på, at de er klinisk og epidemiologisk betydende. Vi har desuden, ved valg af kriterier for koder, bestræbt os på at udvælge de alvorligste tilstande af en komplikation og kriterier, der var lette at definere. Kodelisten er oprettet i kvalitetssikringsøjemed, og kan danne udgangspunkt for valg af kriterier til DRG. De udvalgte definerede koder anbefales anvendt for at opnå en ensartet kodning med et begrænset antal koder, således at vi alle i fremtiden kan få løbende relevant feedback fra vores nationale register. Dette indebærer naturligvis ikke, at det ikke også er "tilladt" at bruge andre organisatoriske koder hvor dette ønskes, og mere specielle medicinske koder i særlige tilfælde. Sådanne koder kan findes på SKS-browseren på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (http://www.medinfo.dk/sks/brows.php). En detailleret liste over obstetriske ultralydskoder findes på DSOG s hjemmeside (http://www.dsog.dk) under kvalitet. Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

3 side 2 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Obstetriske diagnoser Prægravide risikofaktorer mm DZ358F DZ358H DF102 DF112 DZ225 DB240 DZ867A DZ907D DZ358E DZ358D Graviditet efter IVF Graviditet efter hormonstimulation Alkoholafhængighed Narkomani Bærer af Hepatitis B virus HIV-pos moder Trombofili Følger efter omskæring Sectio antea Tidligere traumatisk graviditet/fødsel/udfald Som medfører profylakse med AK (DZ921) Hvor det tidligere kejsersnit er en indikation for nyt kejsersnit skal det også kodes som DO342. Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel. DZ875A Anamnese på cervixinsufficiens Se Sandbjerg guidelines DZ875B Tidligere anlagt abdominalt cerclage Infektionssygdomme DO980B DO981B DO982B DO984B DO985 DO986B DO988 Tuberculose Syphilis Gonorrhoea Hepatitis Andre virale sygdomme Protozosygdomme Andre infektionssygdomme og parasit sygdomme Komplicerende medicinske sygdomme DO991A Hæmatologiske sygdomme Når de anvendes skal der altid være yderligere mindst en kode, der angiver den specifikke medicinske sygdom Eksklusive anæmi som skyldes mangelfuld ernæring DO992A Endokrinologiske sygdomme DO993A Neurologiske sygdomme DO993B Psykiske sygdomme DO994 Cirkulatoriske sygdomme DO995 Respiratoriske sygdomme DO996 Mave-tarm kanalens sygdomme DO997 Hudsygdomme DO998 Andre specificerede sygdomme Herunder nyresygdomme DO998A Hydronefrose under graviditet

4 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 3 af 10 DO kan også anvendes hvis tilstanden debuterer under fødslen eller i puerperiet DO100A Hypertension før graviditeten Medicinsk behandlet hypertension DO120 Ødemer Behandlingskrævende (sygemelding/indlæggelse) DO121 Proteinuri Over 300mg/døgn, uden hypertension DO139 Graviditetsbetinget hypertension Blodtryk >=140/90 uden proteinuri DO140 Let præeclampsi Blodtryk >= 140/90 med proteinuri DO141 Svær præeclampsi Blodtryk >= /110 med proteinuri DO142 'HELLP' syndrom ASAT/ALAT > 100 og trombocytter < 100 DO150 Eclampsi DO208 Blødning før 22 uger DO211 Svær hyperemesis Kræver indlæggelse DO223 Dyb venetrombose Medfører AK-behandling (BOHA0) DO230 Pyelonephrit DO231 Blærebetændelse (cystit) DN133 Hydronefrose DO236 Gruppe B streptokok syndrom Se Sandbjerg guidelines DO240A Prægestationel diabetes, IDDM Insulin-behandlet DO241A Prægestationel diabetes, NIDDM Diæt-behandlet DO244D Graviditetsdiabetes, diætbehandlet DO244E Graviditetsdiabetes, insulinbehandlet DO263 Spiralgraviditet Hvor spiralen forbliver i uterus DO266G Graviditetskløe (med leverpåvirkning) Se Sandbjerg guidelines DO267 Svær bækkenløsning Kræver indlæggelse DO268B Molimina Kræver indlæggelse eller forløsning Graviditetskomplikationer DO283 DO300 DO300C DO300D DO300E DO301 DO302 Abnormt fund ved ultralydsundersøgelse Tvillingesvangerskab Dichoriske-diamniotiske tvillinger Monochoriske-diamniotiske tvillinger Monoamniotiske tvillinger Trillingesvangerskab Firlingesvangerskab DO308 Flerfold (5+) DO312C DO312D DO430 Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster (før 22 uger) Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (efter 22 uger) Tvilling-transfusionssyndrom Se detailleret liste Obstetrisk ultralyd vedrørende tillægskode. Koden bruges kun hvor jeg ikke ved noget om choriositet. Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

5 side 4 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Graviditetskomplikationer DO320 Ustabil fosterstilling Hvor dette medfører vending eller forløsning DO321 Underkropstilling Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet DO322 Tværleje/skråleje Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet DO339 Mekanisk misforhold Bækkenet er bedømt at være for lille til vaginalfødsel (klinisk bedømmelse eller ved måling af CV ved tidligere kejsersnit) DO340 Uterusanomali DO341 Fibromer Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO342 Tidligere sectio, eller andre Som er bidragende/hovedsagelig årsag til operationer på uterus sectio. DO343A Klinisk cervixinsufficiens Se Sandbjerg guideline DO348G Ultralydspåvist kort cervix Cervixlængde < 25 mm, som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet DO359A Misdannet foster Kodes som indikation for indgreb og specificeres ved DO283 + relevant Q- diagnose (se Ultralyd -detailleret liste) DO360 Rhesus-immunisering DO361 Anden immunisering DO362 Hydrops fetalis DO363 Som indikation for igangsættelse/sectio før Intrauterin asphyxi under fødslen (f.eks ved CTGforandringer/patologisk Dopplerflow) graviditeten DO364 Intrauterin fosterdød (efter 22 uger) DO365 Lille fosterskøn, SGA < 2 SD (Se Sandbjerg guideline ) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO366 Stort fosterskøn, LGA > 2 SD (Se Sandbjerg guideline ) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO409 Polyhydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO410 Oligohydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO411B Chorioamnionitis Se Sandbjerg guidelines DO422 Primær vandafgang (PPROM) Vandafgang uden veer i 24 timer (< 37 uger) eller forløsning på indikation vandafgang DO423 Primær vandafgang (PROM) Vandafgang uden veer (>= 37 uger) hvor dette fører til igangsættelse DO438E Subchorisk hæmatom DO449 Placenta praevia DO459 Abruptio placentae

6 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 5 af 10 Graviditetskomplikationer DO468A DO470 DO471 DO472 DO489 DO710 KZYM00 Blødning i graviditet efter 22 uger Plukkeveer før 37 uger Plukkeveer efter 37 uger Truende for tidlig fødsel Overbårenhed (graviditas prolongata) Uterusruptur før fødslen Patientens ønske (som indikation for indgreb). Maternal request. Som medfører indlæggelse eller forløsning Som medfører indlæggelse eller forløsning Præterme veer, som medfører tokolytisk behandling Som medfører særlig overvågning eller forløsning Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet) Som indikation for indgreb Fødselskomplikationer DO622 Vesvækkelse eller dårlig progression Som indikation for indgreb (incl dystoci og mislykket igangsættelse) DO623 Styrtfødsel Hvor dette har givet anledning til komplikationer hos moder eller barn DO624D Hyperton uterus (vestorm) Som kræver tocolytica DO630A DO640 DO641 *DO641B DO642 DO643 DO644 DO640G DO640H DO654 DO660 DO665 Forlænget latensfase Uregelmæssig hovedpræsentation Underkropspræsentation/Skråleje/Tvæ rleje Uerkendt underkropspræsentation Ansigtspræsentation Pandepræsentation Skulderpræsentation Høj lige stand Asynklitisk hovedpræsentation Mekanisk misforhold (disproportio) Fastsiddende skuldre (skulderdystoci) Mislykket vacuumekstraktion/tangforløsning Som indikation for indgreb eller indlæggelse Erkendt efter fødslen er startet (uanset om den giver anledning til indgreb eller ej) Foreliggende fosterdel trænger ikke ned i bækkenet (svarende til orificiums åbningsgrad) Fastsiddende skuldre som giver anledning til (specielle) håndgreb Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

7 side 6 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Fødselskomplikationer DO679 Blødning under fødslen Som indikation for speciel overvågning eller indgreb DO680F Asphyxi-påvirket hjl/ctg Som indikation for indgreb DO681 Asphyxi-mekonium Som indikation for indgreb DO682 Asphyxi-CTG+mekonium Som indikation for indgreb DO683 Asphyxi-scalp-pH Som indikation for indgreb DO690 Navlesnorsfremfald DO700 Perinealruptur grad I (hud og slimhinde) DO701 Perinealruptur grad II (muskulatur og fascia) DO702D Perinealruptur grad III, partiel sphincterruptur DO702E Perinealruptur grad III, total DO703 DO711A sphincterruptur Perinealruptur grad IV, incl. anal/rectalslimhinde Uterusruptur under fødslen Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet) DO713 Collumruptur DO714 Vaginalruptur Kun udtalte vaginalrupturer kodes; ved samtidig perinealruptur kodes kun perinealrupturen DO715 Blærelæsion DO717 Hæmatom i fødselsvejen Kun behandlingskrævende. DO720 Fastsiddende placenta/retineret væv Kodes kun når den fjernes manuelt eller kirurgisk DO721A Post partum blødning Som indikation for indgreb (oxytocin-drop etc.) DO722E Placenta accreta DO750 Udmattet moder Som indikation for indgreb DO752 Feber under fødslen/chorioamnionit Se Sandbjerg guidelines Puerperiet DO859A Endometrit/puerperal sepsis Som giver anledning til antibiotikabehandling DO860A Sårinfektion, kejsersnit Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh. DO861C Sårinfektion, fødselsvejen Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh. DO862 Blærebetændelse (cystit) DO871 Dyb venetrombose DO882D Lungeemboli DO894 Spinal hovedpine DO900 Sårruptur, kejsersnit Som giver anledning til kirurgi

8 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 7 af 10 Puerperiet DO908B Sårruptur, fødselsvejen Som giver anledning til kirurgi DO902 Hæmatom i cicatricen Som giver anledning til kirurgi DO911 Mamma absces Som giver anledning til kirurgi DO912 Mastit Som giver anledning til antibiotikabehandling DO925 Medicinsk hæmning af mælkeproduktion DR339 Retentio urinae Katherisering > 500 ml DK566H Ogilvie's syndrom (Pseudoobstruktion af colon) Coecumdilatation > 10 cm DO959 Obstetrisk død (moder) af ukendt årsag DO969 Obstetrisk død (moder) >42 dage og <1 år efter fødsel DO979 Død (moder) af følger efter svangerskab eller fødsel DO990A Anæmi Som giver anledning til blodtransfusion Moder (obligatoriske felter/tillægskoder) DUTnn - DUnnDn ZZ DU nnnn ZZ DU nnnn Rygning (tillægsfelt til O80 og obligatorisk variabel) Paritet (tillægsfelt til O80 og obligatorisk variabel) Gestationsalder ved fødsel (uger+dage) Prægravid vægt Højde 0=DUT00, <5= DUT 20, 6-10= DUT 21, 11-20= DUT 22, >20= DUT 23 Antal tidligere fødsler (dødfødte >=196 dage og alle levendefødte) Antallet af uger er obligatorisk, hvorimod antallet dage kan markeres med x, hvis den eksakte gestationsalder er ukendt. Barnet (obligatoriske felter/tillægskoder) - Flernummer - Vægt - Længde DUPnn Præsentation DUHnn Hovedomfang (cm) DUAnn Placentavægt (g) DVnnnn Abdominalomfang (cm) DVAnn Apgar 5 ZZ nnn Navlearterie-pH ZZ nnn Navlearterie-Base-Excess Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

9 side 8 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Obstetriske interventioner (operationer, indgreb, anæstesi, smertelindring og andre procedurer) Ultralyd (se endvidere detailleret liste på DSOG s hjemmeside) Abdominale UXUD86A UXUD86B UXUD86D UXUD86(+)UXZ75 Vaginale UXUD85 UXUD87A UXUD87B UXUD87(+)UXZ75 Type 1 undersøgelse (f.eks. terminsbestemmelse, antal, liv, placentalokalisation, fosterstilling, fostervandsmængde) (type 1) Type 2 scanning (undersøgelse af foster for misdannelser) Intrauterin tilvækst Nakkefoldsmåling Undersøgelse af cervix Type 1 scanning (se UXUD86A) Type 2 scanning (se UXUD86B) Nakkefoldsmåling Doppler UXUD88A Flow måling i a. umbilicalis Operationer og indgreb KMAA10 Chorionvillibiopsi KMAA00A Amniocentese, diagnostisk DZ131 Glucosebelastning KMAB00 Vaginal anlæggelse af cerclage KMAB03 Fjernelse af cerclage KLDD10A Abdominal anlæggelse af cerclage Før graviditet KMAB10 Ydre vending KMAB20 Mislykket ydre vending BKHG Behandling med vehæmmende midler Igangsættelser kodes efter klinisk bedømmelse således at indgreb der foretages før patienten er i aktiv fase kodes som igangsættelse, og efterfølgende som stimulation (på grund af vesvækkelse). KMAC00 KMAC96A Igangsættelse med amniotomi (HSP) Igangsættelse med ballonkatheter

10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 9 af 10 Operationer og indgreb BKHD20 BKHD21 KMAC05 Igangsættelse med prostaglandin Igangsættelse med oxytocin Amniotomi (HSP) under fødslen Tillægskode ved Minprostin: MG02AD02 Tillægskode ved Misoprostol: MA02BB01 Før orificium er udslettet KMAC30 Amnioinfusion under fødsel KMAC96B Anvendelse af ballonkatheter Under igangsat fødsel BKHD30 Vestimulation med prostaglandin BKHD31 Vestimulation med oxytocin BKXA31 Vestimulation med akupunktur KTMD00 Episiotomi (incl. suturering) Inklusive eventuelle udrifter som ikke involverer sphincter KMAE00 Vacuumekstraktion (udgangsekstraktion) KMAE03 Vacuumekstraktion (middelhøj/høj) Caput over bækkenbunden KMAE20 Mislykket vacuumekstraktion Kodes kun ved efterfølgende kejsersnit KMAF00 Tangforløsning KMAF20 Mislykket tangforløsning KMAG20 Indre vending og ekstraktion KMBA03 Evacuatio KMBA10 Intrauterin palpation KMBA30 Manuel placentafjernelse KMBA30A Manuel cotyledonfjernelse KMBB10 Tamponade af cavum uteri KMBW96A Uterussutur ved atoni (B-Lynch) KMBC00 Sutur af collum KMBC10 Sutur af vagina KMBC30 Sutur af perineum (excl. sphincter) KMBC33 Sutur af perineum (incl sphincter) KMBC40 Revision af (paravaginalt) hæmatom i fødselsvejen KMCA10A Kejsersnit akut udført før fødslen Udført < 8 timer efter beslutning KMCA10B Kejsersnit planlagt og udført før Udført mere end 8 timer efter beslutning KMCA10D KMCA10E fødslen Kejsersnit under fødslen, tidligere planlagt Kejsersnit udført akut under fødslen Kejsersnit var planlagt men der kom spontane veer eller vandafgang forinden KLCD00 Hysterektomi Hysterektomi i forbindelse med kejsersnit eller anden komplikation til fødslen KLGA00 Sterilisation Sterilisation i forbindelse med kejsersnit BKHD0 BOQA00 KMCC00 KMWA Uteruskontraherende midler efter fødslen Blodtransfusion Sutur af uterusruptur Sutur af sårruptur Inkluderer ikke profylaktisk behandling Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

11 side 10 af 10 Sundhedsstyrelsen CEMTV, Operationer og indgreb KMWB KMWD KMWW96 KMWW00 KLGA21 Reoperation for sårinfektion Reoperation for blødning Anden reoperation efter obstetrisk operation Reevacuatio Laparoscopisk sterilisation Anæstesi NAAC NAAD1 Generel anæstesi Spinal anæstesi NAAD4 Epidural blokade Evt. ved samme epiduralkatheter som er anlagt til smertelindring. I så fald får pt. også koden NAAD0 Smertelindring NAAD0 NAAD43 NAAD53 BAFA7 BAFA80 BAFA81 BAFA83 BAFA87 BKQA0 BAHY0 Epidural blokade Pudendusblokade Paracervicalblokade Infiltrationsanæstesi Akupunktur Lattergas Zoneterapi Steriltvandspapler Badekar Pethidin/morfin Andre procedurer BKZB Fødsel i vand

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Partus normalis, den normale fødsel

Partus normalis, den normale fødsel Partus normalis, den normale fødsel Formål At undgå fødselsrelaterede skader for mor og barn. At støtte, opmuntre, lede og vejlede kvinden(familien)gennem et i videst muligt omfang atraumatisk (fysisk

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006.

Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv 2004-2006 Nina Brændgaard, august 2006. Lettere Liv Evaluering af graviditet og fødsel hos overvægtige gravide, der har deltaget i projekt Lettere Liv i perioden januar 2004-juni 2006 Denne evaluering er udarbejdet af jordemoder Nina Brændgaard,

Læs mere

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Referat Sandbjerg/Svendborg 2013

Referat Sandbjerg/Svendborg 2013 Referat Sandbjerg/Svendborg 2013 Torsdag d. 17. januar: Sandbjerg mødet starter. Lone Hvidman og Hanne Brix bød velkommen til Svendborg. Alle præsentationer bliver efter mødet lagt ud på hjemmesiden. Vi

Læs mere

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 301 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Notat Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol)

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel TEMA FØDSLER Standarder, indikatorer og prognostiske faktorer Temagruppen Fødsler Juli 2007 Indholdsfortegnelse 0. Forord... 3 1. Temagruppen fødsler... 5 2. Standarder og indikatorer...

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi November 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sjov med tal Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013 Dilbert om tal Jacob Anhøj (DSFP) Sjov med tal 2013 2 / 28 Tre spørgsmål og en cykel??? o^ô

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sikre fødsler. Sikre fødsler. Sikre. Sikre. Sikre. Pakker, indikatorer og målestrategi for Pakker, indikatorer og målestrategi for SIKRE FØDSLER

Sikre fødsler. Sikre fødsler. Sikre. Sikre. Sikre. Pakker, indikatorer og målestrategi for Pakker, indikatorer og målestrategi for SIKRE FØDSLER Sikre fødsler Sikre fødsler Sikre Sikre Sikre Pakker, indikatorer og målestrategi for Pakker, indikatorer og målestrategi for SIKRE SIKRE FØDSLER 1 Pakker, indikatorer og målestrategi for Sikre Fødsler

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Smertelindring under fødslen.

Smertelindring under fødslen. Indholdsfortegnelse Du kan selv gøre noget Massage Varmt vand Geleposer Akupunktur Smertelindring under fødslen. Tens Steriltvandspabler Cocktail Morfin Epidural Pudendus Lokalbedøvelse Patientinformation

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

Hud mod hud/samsovning. Anette Stougaard Anita Højbak Grethe Vestergaard Anne-Marie Lund Pedersen Jette Toft Hyldgaard

Hud mod hud/samsovning. Anette Stougaard Anita Højbak Grethe Vestergaard Anne-Marie Lund Pedersen Jette Toft Hyldgaard Navn: Anette Stougaard Anita Højbak Grethe Vestergaard Anne-Marie Lund Pedersen Jette Toft Hyldgaard Vejleder: Joan Ramskov Institutionens navn Komiteen for sundhedsoplysning Opgavens art Gruppearbejde

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Disposition Smitteveje Infektioner i graviditeten Screening Undersøgelse Intrapartal febrilia

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0 Det fremtidige fødemiljø fra patient til rask gravid 2.0 Normalt forbinder man smerte med sygdom og død, og nu skal man forbinde den med glæde. Ditte, Jordemoder Problemfelt Mange gravide kvinder føler

Læs mere

Guide til smertestillende under fødslen

Guide til smertestillende under fødslen Guide til smertestillende under fødslen Kære gravide og partner! Med denne lille bog ønsker jeg, at give dig overblik over hvilke muligheder du som fødende har for smertelindring under dit barns fødsel.

Læs mere

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og +- Eksamen hele klinikbygningen 9.semester Forår 2013 - K8 Mor og Barn - Uge 12 (3504101) 240413 Introduktion MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 FT12 Hold 1 Graviditet

Læs mere

Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide

Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Et Eksempel På Intervention Mit barn skal ikke være flov over at have en tyk mor Badedragter... Ja, en solsikke bliver altså ikke kønnere af at den bliver udvidet,

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2014 uge 13-3504101 15.15-16.00 Introduktion MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Steffen Husby Graviditet, arbejde

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Sikre fødsler CTG-undervisning

Sikre fødsler CTG-undervisning Sikre fødsler CTG-undervisning Kolding, 291112 Morten Hedegaard De sværeste sager: Asfyksi under fødslen 10 svære sager i 2010, erstatning: 40 mio i alt. Udbetalinger 2010 rensede tal Skade Beløb Region

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2015 uge 12-3514101 140415 MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Intro til obstetrik samt Føtal medicin I FT11 Hold

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere