OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBSTETRISK KODEVEJLEDNING"

Transkript

1 OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering

2 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger et udvalg af koder fra Sundhedsstyrelsens kodesamlinger, som anbefales for at opnå en ensartet kodning både hvad angår udvalget af koder, definitioner og kriterier for anvendelsen. Definitioner og kriterier tager udgangspunkt i de nationale Sandbjerg guidelines. Kodning inkluderer anvendelsen af en aktionsdiagnose for hver kontakt med sundhedsvæsenet (DZ34-35 for svangrekonsultationer ved ukompliceret graviditet, DOkoder ved kompliceret graviditet, fødsel eller barsel og DZ37 for barnet. Aktionsdiagnosen for fødslen ligger i intervallet DO80-84). Endvidere kan man efter behov kode bidiagnoser og tillægsdiagnoser, samt indgreb, undersøgelser og procedurer. Visse oplysninger ved fødslen er obligatoriske: moders prægravide længde og vægt, paritet, gestationsalder, rygevaner, barnets vægt, længde, hovedomfang, abdominalomfang, placentas vægt, Apgar score efter 5 min, præsentation og flerfold. Tankegangen ved kodning er, at interventioner (indgreb og procedurer) skal begrundes ved en diagnose. Hvor den tentative diagnose adskiller sig fra den bekræftede, kan man kode den tentative diagnose som en tillægskode til DZ038, f.eks. DZ038 + DO459 (mistanke om abruptio placentae), og den bekræftede diagnose som sædvanligt (DO459). Når tentativ og bekræftet diagnose er ens, skal diagnosen kun registreres én gang (dvs. som bekræftet diagnose). Vi har ved valg af prioriterede koder lagt vægt på, at de er klinisk og epidemiologisk betydende. Vi har desuden, ved valg af kriterier for koder, bestræbt os på at udvælge de alvorligste tilstande af en komplikation og kriterier, der var lette at definere. Kodelisten er oprettet i kvalitetssikringsøjemed, og kan danne udgangspunkt for valg af kriterier til DRG. De udvalgte definerede koder anbefales anvendt for at opnå en ensartet kodning med et begrænset antal koder, således at vi alle i fremtiden kan få løbende relevant feedback fra vores nationale register. Dette indebærer naturligvis ikke, at det ikke også er "tilladt" at bruge andre organisatoriske koder hvor dette ønskes, og mere specielle medicinske koder i særlige tilfælde. Sådanne koder kan findes på SKS-browseren på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (http://www.medinfo.dk/sks/brows.php). En detailleret liste over obstetriske ultralydskoder findes på DSOG s hjemmeside (http://www.dsog.dk) under kvalitet. Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

3 side 2 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Obstetriske diagnoser Prægravide risikofaktorer mm DZ358F DZ358H DF102 DF112 DZ225 DB240 DZ867A DZ907D DZ358E DZ358D Graviditet efter IVF Graviditet efter hormonstimulation Alkoholafhængighed Narkomani Bærer af Hepatitis B virus HIV-pos moder Trombofili Følger efter omskæring Sectio antea Tidligere traumatisk graviditet/fødsel/udfald Som medfører profylakse med AK (DZ921) Hvor det tidligere kejsersnit er en indikation for nyt kejsersnit skal det også kodes som DO342. Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel. DZ875A Anamnese på cervixinsufficiens Se Sandbjerg guidelines DZ875B Tidligere anlagt abdominalt cerclage Infektionssygdomme DO980B DO981B DO982B DO984B DO985 DO986B DO988 Tuberculose Syphilis Gonorrhoea Hepatitis Andre virale sygdomme Protozosygdomme Andre infektionssygdomme og parasit sygdomme Komplicerende medicinske sygdomme DO991A Hæmatologiske sygdomme Når de anvendes skal der altid være yderligere mindst en kode, der angiver den specifikke medicinske sygdom Eksklusive anæmi som skyldes mangelfuld ernæring DO992A Endokrinologiske sygdomme DO993A Neurologiske sygdomme DO993B Psykiske sygdomme DO994 Cirkulatoriske sygdomme DO995 Respiratoriske sygdomme DO996 Mave-tarm kanalens sygdomme DO997 Hudsygdomme DO998 Andre specificerede sygdomme Herunder nyresygdomme DO998A Hydronefrose under graviditet

4 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 3 af 10 DO kan også anvendes hvis tilstanden debuterer under fødslen eller i puerperiet DO100A Hypertension før graviditeten Medicinsk behandlet hypertension DO120 Ødemer Behandlingskrævende (sygemelding/indlæggelse) DO121 Proteinuri Over 300mg/døgn, uden hypertension DO139 Graviditetsbetinget hypertension Blodtryk >=140/90 uden proteinuri DO140 Let præeclampsi Blodtryk >= 140/90 med proteinuri DO141 Svær præeclampsi Blodtryk >= /110 med proteinuri DO142 'HELLP' syndrom ASAT/ALAT > 100 og trombocytter < 100 DO150 Eclampsi DO208 Blødning før 22 uger DO211 Svær hyperemesis Kræver indlæggelse DO223 Dyb venetrombose Medfører AK-behandling (BOHA0) DO230 Pyelonephrit DO231 Blærebetændelse (cystit) DN133 Hydronefrose DO236 Gruppe B streptokok syndrom Se Sandbjerg guidelines DO240A Prægestationel diabetes, IDDM Insulin-behandlet DO241A Prægestationel diabetes, NIDDM Diæt-behandlet DO244D Graviditetsdiabetes, diætbehandlet DO244E Graviditetsdiabetes, insulinbehandlet DO263 Spiralgraviditet Hvor spiralen forbliver i uterus DO266G Graviditetskløe (med leverpåvirkning) Se Sandbjerg guidelines DO267 Svær bækkenløsning Kræver indlæggelse DO268B Molimina Kræver indlæggelse eller forløsning Graviditetskomplikationer DO283 DO300 DO300C DO300D DO300E DO301 DO302 Abnormt fund ved ultralydsundersøgelse Tvillingesvangerskab Dichoriske-diamniotiske tvillinger Monochoriske-diamniotiske tvillinger Monoamniotiske tvillinger Trillingesvangerskab Firlingesvangerskab DO308 Flerfold (5+) DO312C DO312D DO430 Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster (før 22 uger) Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (efter 22 uger) Tvilling-transfusionssyndrom Se detailleret liste Obstetrisk ultralyd vedrørende tillægskode. Koden bruges kun hvor jeg ikke ved noget om choriositet. Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

5 side 4 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Graviditetskomplikationer DO320 Ustabil fosterstilling Hvor dette medfører vending eller forløsning DO321 Underkropstilling Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet DO322 Tværleje/skråleje Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet DO339 Mekanisk misforhold Bækkenet er bedømt at være for lille til vaginalfødsel (klinisk bedømmelse eller ved måling af CV ved tidligere kejsersnit) DO340 Uterusanomali DO341 Fibromer Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO342 Tidligere sectio, eller andre Som er bidragende/hovedsagelig årsag til operationer på uterus sectio. DO343A Klinisk cervixinsufficiens Se Sandbjerg guideline DO348G Ultralydspåvist kort cervix Cervixlængde < 25 mm, som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet DO359A Misdannet foster Kodes som indikation for indgreb og specificeres ved DO283 + relevant Q- diagnose (se Ultralyd -detailleret liste) DO360 Rhesus-immunisering DO361 Anden immunisering DO362 Hydrops fetalis DO363 Som indikation for igangsættelse/sectio før Intrauterin asphyxi under fødslen (f.eks ved CTGforandringer/patologisk Dopplerflow) graviditeten DO364 Intrauterin fosterdød (efter 22 uger) DO365 Lille fosterskøn, SGA < 2 SD (Se Sandbjerg guideline ) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO366 Stort fosterskøn, LGA > 2 SD (Se Sandbjerg guideline ) Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO409 Polyhydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO410 Oligohydramnion Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel DO411B Chorioamnionitis Se Sandbjerg guidelines DO422 Primær vandafgang (PPROM) Vandafgang uden veer i 24 timer (< 37 uger) eller forløsning på indikation vandafgang DO423 Primær vandafgang (PROM) Vandafgang uden veer (>= 37 uger) hvor dette fører til igangsættelse DO438E Subchorisk hæmatom DO449 Placenta praevia DO459 Abruptio placentae

6 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 5 af 10 Graviditetskomplikationer DO468A DO470 DO471 DO472 DO489 DO710 KZYM00 Blødning i graviditet efter 22 uger Plukkeveer før 37 uger Plukkeveer efter 37 uger Truende for tidlig fødsel Overbårenhed (graviditas prolongata) Uterusruptur før fødslen Patientens ønske (som indikation for indgreb). Maternal request. Som medfører indlæggelse eller forløsning Som medfører indlæggelse eller forløsning Præterme veer, som medfører tokolytisk behandling Som medfører særlig overvågning eller forløsning Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet) Som indikation for indgreb Fødselskomplikationer DO622 Vesvækkelse eller dårlig progression Som indikation for indgreb (incl dystoci og mislykket igangsættelse) DO623 Styrtfødsel Hvor dette har givet anledning til komplikationer hos moder eller barn DO624D Hyperton uterus (vestorm) Som kræver tocolytica DO630A DO640 DO641 *DO641B DO642 DO643 DO644 DO640G DO640H DO654 DO660 DO665 Forlænget latensfase Uregelmæssig hovedpræsentation Underkropspræsentation/Skråleje/Tvæ rleje Uerkendt underkropspræsentation Ansigtspræsentation Pandepræsentation Skulderpræsentation Høj lige stand Asynklitisk hovedpræsentation Mekanisk misforhold (disproportio) Fastsiddende skuldre (skulderdystoci) Mislykket vacuumekstraktion/tangforløsning Som indikation for indgreb eller indlæggelse Erkendt efter fødslen er startet (uanset om den giver anledning til indgreb eller ej) Foreliggende fosterdel trænger ikke ned i bækkenet (svarende til orificiums åbningsgrad) Fastsiddende skuldre som giver anledning til (specielle) håndgreb Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

7 side 6 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Fødselskomplikationer DO679 Blødning under fødslen Som indikation for speciel overvågning eller indgreb DO680F Asphyxi-påvirket hjl/ctg Som indikation for indgreb DO681 Asphyxi-mekonium Som indikation for indgreb DO682 Asphyxi-CTG+mekonium Som indikation for indgreb DO683 Asphyxi-scalp-pH Som indikation for indgreb DO690 Navlesnorsfremfald DO700 Perinealruptur grad I (hud og slimhinde) DO701 Perinealruptur grad II (muskulatur og fascia) DO702D Perinealruptur grad III, partiel sphincterruptur DO702E Perinealruptur grad III, total DO703 DO711A sphincterruptur Perinealruptur grad IV, incl. anal/rectalslimhinde Uterusruptur under fødslen Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet) DO713 Collumruptur DO714 Vaginalruptur Kun udtalte vaginalrupturer kodes; ved samtidig perinealruptur kodes kun perinealrupturen DO715 Blærelæsion DO717 Hæmatom i fødselsvejen Kun behandlingskrævende. DO720 Fastsiddende placenta/retineret væv Kodes kun når den fjernes manuelt eller kirurgisk DO721A Post partum blødning Som indikation for indgreb (oxytocin-drop etc.) DO722E Placenta accreta DO750 Udmattet moder Som indikation for indgreb DO752 Feber under fødslen/chorioamnionit Se Sandbjerg guidelines Puerperiet DO859A Endometrit/puerperal sepsis Som giver anledning til antibiotikabehandling DO860A Sårinfektion, kejsersnit Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh. DO861C Sårinfektion, fødselsvejen Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh. DO862 Blærebetændelse (cystit) DO871 Dyb venetrombose DO882D Lungeemboli DO894 Spinal hovedpine DO900 Sårruptur, kejsersnit Som giver anledning til kirurgi

8 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 7 af 10 Puerperiet DO908B Sårruptur, fødselsvejen Som giver anledning til kirurgi DO902 Hæmatom i cicatricen Som giver anledning til kirurgi DO911 Mamma absces Som giver anledning til kirurgi DO912 Mastit Som giver anledning til antibiotikabehandling DO925 Medicinsk hæmning af mælkeproduktion DR339 Retentio urinae Katherisering > 500 ml DK566H Ogilvie's syndrom (Pseudoobstruktion af colon) Coecumdilatation > 10 cm DO959 Obstetrisk død (moder) af ukendt årsag DO969 Obstetrisk død (moder) >42 dage og <1 år efter fødsel DO979 Død (moder) af følger efter svangerskab eller fødsel DO990A Anæmi Som giver anledning til blodtransfusion Moder (obligatoriske felter/tillægskoder) DUTnn - DUnnDn ZZ DU nnnn ZZ DU nnnn Rygning (tillægsfelt til O80 og obligatorisk variabel) Paritet (tillægsfelt til O80 og obligatorisk variabel) Gestationsalder ved fødsel (uger+dage) Prægravid vægt Højde 0=DUT00, <5= DUT 20, 6-10= DUT 21, 11-20= DUT 22, >20= DUT 23 Antal tidligere fødsler (dødfødte >=196 dage og alle levendefødte) Antallet af uger er obligatorisk, hvorimod antallet dage kan markeres med x, hvis den eksakte gestationsalder er ukendt. Barnet (obligatoriske felter/tillægskoder) - Flernummer - Vægt - Længde DUPnn Præsentation DUHnn Hovedomfang (cm) DUAnn Placentavægt (g) DVnnnn Abdominalomfang (cm) DVAnn Apgar 5 ZZ nnn Navlearterie-pH ZZ nnn Navlearterie-Base-Excess Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

9 side 8 af 10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen Obstetriske interventioner (operationer, indgreb, anæstesi, smertelindring og andre procedurer) Ultralyd (se endvidere detailleret liste på DSOG s hjemmeside) Abdominale UXUD86A UXUD86B UXUD86D UXUD86(+)UXZ75 Vaginale UXUD85 UXUD87A UXUD87B UXUD87(+)UXZ75 Type 1 undersøgelse (f.eks. terminsbestemmelse, antal, liv, placentalokalisation, fosterstilling, fostervandsmængde) (type 1) Type 2 scanning (undersøgelse af foster for misdannelser) Intrauterin tilvækst Nakkefoldsmåling Undersøgelse af cervix Type 1 scanning (se UXUD86A) Type 2 scanning (se UXUD86B) Nakkefoldsmåling Doppler UXUD88A Flow måling i a. umbilicalis Operationer og indgreb KMAA10 Chorionvillibiopsi KMAA00A Amniocentese, diagnostisk DZ131 Glucosebelastning KMAB00 Vaginal anlæggelse af cerclage KMAB03 Fjernelse af cerclage KLDD10A Abdominal anlæggelse af cerclage Før graviditet KMAB10 Ydre vending KMAB20 Mislykket ydre vending BKHG Behandling med vehæmmende midler Igangsættelser kodes efter klinisk bedømmelse således at indgreb der foretages før patienten er i aktiv fase kodes som igangsættelse, og efterfølgende som stimulation (på grund af vesvækkelse). KMAC00 KMAC96A Igangsættelse med amniotomi (HSP) Igangsættelse med ballonkatheter

10 CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 9 af 10 Operationer og indgreb BKHD20 BKHD21 KMAC05 Igangsættelse med prostaglandin Igangsættelse med oxytocin Amniotomi (HSP) under fødslen Tillægskode ved Minprostin: MG02AD02 Tillægskode ved Misoprostol: MA02BB01 Før orificium er udslettet KMAC30 Amnioinfusion under fødsel KMAC96B Anvendelse af ballonkatheter Under igangsat fødsel BKHD30 Vestimulation med prostaglandin BKHD31 Vestimulation med oxytocin BKXA31 Vestimulation med akupunktur KTMD00 Episiotomi (incl. suturering) Inklusive eventuelle udrifter som ikke involverer sphincter KMAE00 Vacuumekstraktion (udgangsekstraktion) KMAE03 Vacuumekstraktion (middelhøj/høj) Caput over bækkenbunden KMAE20 Mislykket vacuumekstraktion Kodes kun ved efterfølgende kejsersnit KMAF00 Tangforløsning KMAF20 Mislykket tangforløsning KMAG20 Indre vending og ekstraktion KMBA03 Evacuatio KMBA10 Intrauterin palpation KMBA30 Manuel placentafjernelse KMBA30A Manuel cotyledonfjernelse KMBB10 Tamponade af cavum uteri KMBW96A Uterussutur ved atoni (B-Lynch) KMBC00 Sutur af collum KMBC10 Sutur af vagina KMBC30 Sutur af perineum (excl. sphincter) KMBC33 Sutur af perineum (incl sphincter) KMBC40 Revision af (paravaginalt) hæmatom i fødselsvejen KMCA10A Kejsersnit akut udført før fødslen Udført < 8 timer efter beslutning KMCA10B Kejsersnit planlagt og udført før Udført mere end 8 timer efter beslutning KMCA10D KMCA10E fødslen Kejsersnit under fødslen, tidligere planlagt Kejsersnit udført akut under fødslen Kejsersnit var planlagt men der kom spontane veer eller vandafgang forinden KLCD00 Hysterektomi Hysterektomi i forbindelse med kejsersnit eller anden komplikation til fødslen KLGA00 Sterilisation Sterilisation i forbindelse med kejsersnit BKHD0 BOQA00 KMCC00 KMWA Uteruskontraherende midler efter fødslen Blodtransfusion Sutur af uterusruptur Sutur af sårruptur Inkluderer ikke profylaktisk behandling Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk forskning og kvalitetssikring - et kvalitetsudviklingsprojekt November 2003

11 side 10 af 10 Sundhedsstyrelsen CEMTV, Operationer og indgreb KMWB KMWD KMWW96 KMWW00 KLGA21 Reoperation for sårinfektion Reoperation for blødning Anden reoperation efter obstetrisk operation Reevacuatio Laparoscopisk sterilisation Anæstesi NAAC NAAD1 Generel anæstesi Spinal anæstesi NAAD4 Epidural blokade Evt. ved samme epiduralkatheter som er anlagt til smertelindring. I så fald får pt. også koden NAAD0 Smertelindring NAAD0 NAAD43 NAAD53 BAFA7 BAFA80 BAFA81 BAFA83 BAFA87 BKQA0 BAHY0 Epidural blokade Pudendusblokade Paracervicalblokade Infiltrationsanæstesi Akupunktur Lattergas Zoneterapi Steriltvandspapler Badekar Pethidin/morfin Andre procedurer BKZB Fødsel i vand

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner Obstetriske diagnoser Risikofaktorer Kriterier og anvendelse DZ038 + Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand Årsag (diagnose) skal altid angives som tillægskode DZ317 Prækonceptionel rådgivning

Læs mere

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG)

FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) Quick guide Definition af dystoci I denne retningslinje anvendes følgende definition af dystoci hos førstegangsfødende med et foster i hovedstilling:

Læs mere

Jordemoderfaglige ydelser

Jordemoderfaglige ydelser Jordemoderfaglige ydelser Obstetriske koder- kvalitet og økonomi Charlotte Bjerre Chefjordemoder Roskilde 9.December 2011 Hvad er formålet At ensrette registreringen At kende ressourcetrækket på jordemoderfaglige

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering

Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering 1 Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering Alle fødsler Periode start 01.jan 2006 Periode slut 31.dec 2006 Fødsler/døgn 13,3 11 Veerne begyndte Copyright 2002 Perinatal epidemiologisk forskningsenhed,

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING

VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING 2003 - af Jens Langhoff-Roos og Steen Rasmussen Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk

Læs mere

Partus provocatus. Rikke Bek Helmig

Partus provocatus. Rikke Bek Helmig Partus provocatus Rikke Bek Helmig Partus provocatus I Danmark igangsættes 5 15% af alle fødsler Før du starter Er der kontraindikationer imod vaginal fødsel Er terminsberegningen korrekt Er cervix tilstrækkelig

Læs mere

Fødselsstatistik Skejby Sygehus

Fødselsstatistik Skejby Sygehus Fødselsstatistik Skejby Sygehus Periode: 1.jan - 31.dec 2011 ÅRSRAPPORT Beregningsgrundlaget mangler 1 fødsel. Beregninger er på baggrund af enten det totale antal fødsler eller det totale antal børn i

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 3. NOVEMBER 2012 PKN NY LOV BEGYNDTE 1.7.2011

TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 3. NOVEMBER 2012 PKN NY LOV BEGYNDTE 1.7.2011 TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 3. NOVEMBER 2012 PKN NY LOV BEGYNDTE 1.7.2011 FØDSELSSMERTER FYSIOLOGISKE FORHOLD SNÆVERT BÆKKEN STORT BARN RIGID CERVIX UKOORDINEREDE VEER PSYKOLOGISKE FORHOLD ANGST AFMAGT

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

FØDSELS-RESUMÉ. Gestationsalder <28 uger 28+0-33+6 34+0-36+6 37+0-42+6 >42 uger 75,13% 1,74% 2,78% 13,65% 6,71% 6 0,24% kejsersnit 87,36% 9,64% 3,79%

FØDSELS-RESUMÉ. Gestationsalder <28 uger 28+0-33+6 34+0-36+6 37+0-42+6 >42 uger 75,13% 1,74% 2,78% 13,65% 6,71% 6 0,24% kejsersnit 87,36% 9,64% 3,79% Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Y Skejby Sygehus, 8200 Aarhus N FØDSELS-RESUMÉ På denne oversigt beskrives fødsler for perioden: 01.jan 2005 til 31.dec 2005.

Læs mere

Kompliceret vaginal fødsel

Kompliceret vaginal fødsel Kompliceret vaginal fødsel Årsager Foster Størrelse Lejring Hypoksi/acidose Veer Den protraherede fødsel Primært Sekundært Uteroplacentare enhed Abruptio Navlesnorsfremfald Uterusruptur Læsioner fødselsvej

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 GENERELLE REGISTRERINGS PRINCIPPER... 4 KONTAKTMODELLEN... 4 DIAGNOSEKODER OG YDELSESKODER... 5 HENVISNINGSDIAGNOSE

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Fødselsstatistik Skejby Sygehus

Fødselsstatistik Skejby Sygehus Fødselsstatistik Skejby Sygehus Periode 1. jan. - 31. dec. 29 ÅRSRAPPORT Beregningsgrundlaget mangler 8 fødsler. Beregninger er på baggrund af enten det totale antal fødsler eller det totale antal børn

Læs mere

Partus normalis, den normale fødsel

Partus normalis, den normale fødsel Partus normalis, den normale fødsel Formål At undgå fødselsrelaterede skader for mor og barn. At støtte, opmuntre, lede og vejlede kvinden(familien)gennem et i videst muligt omfang atraumatisk (fysisk

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk Barnefaders navn: Cpr.nr.: Mobiltlf.: Samboende: Nej Ja

Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk Barnefaders navn: Cpr.nr.: Mobiltlf.: Samboende: Nej Ja Grønlands Sundhedsvæsen Navn: PERINATAL JOURNAL Cpr. Alder: Fødenavn og -sted Bopæl: Postadr. / Box: Tlf. prv. Tlf. arb. Mobiltlf. Fax E-mail Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk

Læs mere

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik IUGR Synonymer (næsten) FGR: Fetal Growth Retardation IUGR: IntraUterine Growth Retardation Placentainsufficiens Væksthæmning 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor Praktisk

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) http://www.dsog.dk/sandbjerg/amnioinfu

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Case 1. Partus provocatus. Case 2. Case 1. Partus provocatus. Case 3 15-10-2012. Graviditas prolongata

Case 1. Partus provocatus. Case 2. Case 1. Partus provocatus. Case 3 15-10-2012. Graviditas prolongata Case 1 Partus provocatus Graviditas prolongata Molimina, kan ikke sove 37+4, gravid med lidt færre ressourcer Plager mig, synspunkt: autonomi Mod givet råd: 38+0 pp-med Prostaglandin, prostaglandin, ballon

Læs mere

Postpartum blødning & Smertelindring under fødslen. Birgitte Bruun Nielsen

Postpartum blødning & Smertelindring under fødslen. Birgitte Bruun Nielsen Postpartum blødning & Smertelindring under fødslen Birgitte Bruun Nielsen Postpartum blødning definition Normal < 500 ml Blødning > 500 ml (forekommer hos 14%) Svær blødning > 1000 ml (forekommer hos 3%)

Læs mere

28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5

28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5 28. VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING...5 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...5 28.1.1 Tidligere obstetriske komplikationer... 5 28.1.1.1 Tidligere peri-/ neonatalt dødsfald... 5 28.1.1.2

Læs mere

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Hillerød hospital DSOG s obstetriske kodeudvalg 1 Sfinkterruptureri DK 2011-15 Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (P0, vaginale)

Læs mere

Kvalitetssikring og vedligeholdelse af Sandbjerg-guidelines (SG)

Kvalitetssikring og vedligeholdelse af Sandbjerg-guidelines (SG) Kvalitetssikring og vedligeholdelse af Sandbjerg-guidelines (SG) I de 12 år Sandbjerg har eksisteret, er der udviklet næsten 100 guidelines. De fleste er af meget høj kvalitet. Guidelines danner i vid

Læs mere

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse Checkliste Gynækologi obstetrik for Navn Sygehuse 00 side af 0 sider Indledning Denne checkliste for uddannelsessøgende i gynækologi og obstetrik er udarbejdet af DSOG. Den er til konstant ophold i lommen,

Læs mere

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Det årlige møde blev holdt på Christiansminde ved Svendborg. Mødet strakte sig over 3 dage, og der var 180 deltagere. Næste års møde vil blive arrangeret under de

Læs mere

Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder

Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder Samarbejde mellem SSI og SST (Nu sundhedsdatastyrelsen) Samtlige koder

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Dystoci hos førstegangsfødende

Dystoci hos førstegangsfødende Dystoci hos førstegangsfødende Arbejdsgruppens medlemmer: Niels Uldbjerg (formand), Lena Mariann Eriksen (Jordemoderforeningen), Morten Hedegaard (DSOG), Lone Krebs (DSOG), Christina Rørbye (DSOG), Anne-Mette

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Opdateret 30 marts 2013. Kommentarer modtages gerne og kan mailes til jette.led.soerensen@regionh.dk

Opdateret 30 marts 2013. Kommentarer modtages gerne og kan mailes til jette.led.soerensen@regionh.dk Mål for fællestræning Obstetrisk Klinik og Anæstesi- Operationsklinikken JMC, Rigshospitalet Mål er baseret på diskussioner i hver faggruppe, og diskussioner i JMC arbejdsgruppen, der har ansvar for at

Læs mere

Vedr. regionernes praksis for igangsættelse af fødsler.

Vedr. regionernes praksis for igangsættelse af fødsler. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 77 Offentligt Dato 08-12-2014 Sagsnr. 4-1010-60/1 ANWS/SBRO anws@sst.dk Vedr. regionernes praksis for igangsættelse af fødsler. 1. Indledning

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

Hvad tænker anæstesiologer om fødeepidural? Overlæge Eva Weitling Anæstesiologisk afd Kolding Sygehus

Hvad tænker anæstesiologer om fødeepidural? Overlæge Eva Weitling Anæstesiologisk afd Kolding Sygehus Hvad tænker anæstesiologer om fødeepidural? Overlæge Eva Weitling Anæstesiologisk afd Kolding Sygehus Det kommer an på Hvad er klokken? Hvor langt er anæstesilægen i sin uddannelse? Hvad er der ellers

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster.

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster. VELKOMMEN Sp 26 Sterilisation HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark Kun 1½ minut pr. lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under

Læs mere

Referat, Sandbjerg 2011. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der vibrerer, når man rører ved den!

Referat, Sandbjerg 2011. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der vibrerer, når man rører ved den! Referat, Sandbjerg 2011. Vi startede med en sang: Hist hvor vejen slår en bugt. Hanne W kom med praktiske oplysninger. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Igangsættelse af fødsel

Igangsættelse af fødsel Igangsættelse af fødsel Søgeord: Amniotomi, Ballonkateter, Dinoproston, Dinoprostone slow-release, Hindeløsning, HSP, Igangsættelse af fødsel, Misoprostol, oralt, vaginalt, sublingualt, off-label brug,

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Igangsættelse af fødsel. Indholdsfortegnelse

Igangsættelse af fødsel. Indholdsfortegnelse Igangsættelse af fødsel Søgeord: Amniotomi, Ballonkateter, Dinoproston, Dinoprostone slow-release, Hindeløsning, HSP, Igangsættelse af fødsel, Misoprostol, oralt, vaginalt, sublingualt, off-label brug,

Læs mere

Patientinformation om igangsættelse af fødsler

Patientinformation om igangsættelse af fødsler Patientinformation om igangsættelse af fødsler Denne pjece gælder kun for kvinder, som ikke tidligere har fået foretaget kejsersnit eller andre større operationer på livmoderen. I Danmark sættes ca. 25

Læs mere

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo

Risikograviditeter. UpToDate. Hyper. Screening 3 & 6 mdr post partum. Serologi. Behandling. Hypo Risikograviditeter Post partum thyroiditis Post partum thyroiditis biokemi resume Overvægt Gestationel diabetes mellitus Rygning Moderevne Astma Konisering Post traumatisk stress og SSRI Inhalation, glucocorticoid

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Følgende forhold tages i betragtning Henvisningsårsagen Overvej om pt. kan håndteres af e.l. Formålet med denne pjece er at anskueliggøre mulige årsager for henvisning

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

Den normale fødsel. Husk: under symfysen. Elementer. Elementer. Hvorfor er cervix ueftergivelig hos mennesker?

Den normale fødsel. Husk: under symfysen. Elementer. Elementer. Hvorfor er cervix ueftergivelig hos mennesker? Husk: under symfysen 1 2 Elementer Elementer Moderen Veer: Cervix Bækken Moderen Veer: udvidningsfase uddrivningsfase Cervix udvidningsfase Bækken uddrivningsfase Fosteret Placenta Størrelse Fosteret Placenta

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE OM FØRSTEGANGSFØDENDE MED DYSTOCI (MANGLENDE FREMGANG) 2014 National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang) Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere?

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET

PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET PAS HUSKESEDLER FØDSELS-SYSTEMET ADGANG TIL PAS... 2 CPR-OPLYSNINGER... 3 INDLÆGGELSE TIL FØDSEL... 4 SUPPLERENDE INDLÆGGELSES OPL.... 6 AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET... 7 INDGREB OG DIAGNOSER... 9 SUPPLERENDE

Læs mere

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Variabel-liste FØTOdatabasen Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Fødselsdata CPR barn DCCR, Fødselsregisteret Maternelle oplysninger

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Eksamen modul 4.2. 3. juli 2015, kl. 9.00 12.00

Eksamen modul 4.2. 3. juli 2015, kl. 9.00 12.00 Eksamen modul 4.2 3. juli 2015, kl. 9.00 12.00 3 timers skriftlig eksamen uden bøger, undervisningsnoter eller andre hjælpemidler. Skriv dit studienummer på alle sider af din besvarelse, ikke navn eller

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

National klinisk retningslinje for dystoci

National klinisk retningslinje for dystoci National klinisk retningslinje for dystoci National klinisk retningslinje for dystoci Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr.

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion 2,5 Tvillinge fødsler pr. 100 fødsler 2 1,5 1 0,5 0 1960 1970 1980 1990 1997 1998 1999 2000 2001 Danmarks Statistik 2004 1600 1400 1200 1000

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere