BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 R A P P O R T BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A R T S

2

3 Indhold Sammenfatning 2 Boligmarkedet forudsætning for vækst i Øresundsregionen 2 Bevægelse i markedet 2 Danskerne er velkomne i Skåne 3 Bolig til halv pris 4 Ejerlejligheder og bostadsrätter 4 Enfamiliehuse 8 Forskellige boligtyper 10 Forskellig boligfinansiering 10 Flytninger over Øresund 11 Kan to boligmarkeder blive til ét? 12 Danskerne opkøber Skåne eller gør de? 13 Skåningene positive 14 Imødekommende skåninge 15 Positivt resultat af Øresundsbron 16 Om undersøgelsen 16 Befolkningsudvikling 18 Sjælland 19 Skåne 20 Forventninger til den fremtidige befolkning i Øresundsregionen 21 Boligudbud 22 Boliger i Øresundsregionen i dag 23 Sjælland 24 Skåne 27 Malmö 29 Boligbehov 30 Storkøbenhavn 30 København 31 Skåne 32

4 SAMMENFATNING Boligmarkedet forudsætning for vækst i Øresundsregionen Øresundsregionen er i dag Nordens største urbane region og et vigtigt vækst- og produktionscentrum. Øresundsregionen har dermed en stor betydning for Danmarks og Sveriges økonomiske udvikling. Et integreret boligmarked vil indebære et større og mere varieret boligudbud. En attraktiv og varieret boligmasse er samtidig af betydning for virksomheders muligheder for at kunne rekruttere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft i og til regionen. På kort sigt medfører integrationen af Vestskåne med Storkøbenhavn konkurrencefordele i form af en hurtig udvidelse af et fælles boligmarked. På længere sigt er det dog nødvendigt at øge boligbyggeriet i hele regionen. Hvis ikke antallet af nye boliger øges, kan det på sigt blive vanskeligt at nå de ønskede mål om produktionstilvækst. Boligbyggeriet har hverken i Storkøbenhavn eller i det sydvestlige Skåne kunnet følge med befolkningsudviklingen gennem 1990 erne. Som følge heraf er der sket en større og større fraflytning både fra Storkøbenhavn og Malmö. Storkøbenhavns beboere flytter længere ud på Sjælland eller til Skåne, primært Malmö. Malmös borgere flytter til de omkringliggende kommuner. Disse flyttemønstre viser, at der er behov for at koordinere by- og boligpolitikken og infrastrukturplanlægningen i hele Øresundsregionen. Bevægelse i markedet Det er i dag muligt at få en bostadsrätt* i Stormalmö til i gennemsnit halvdelen af den pris, som en tilsvarende lejlighed koster i Storkøbenhavn; et hus i Malmö fås til en mindst 25 procent lavere pris end i Storkøbenhavn. Billigere boliger, lavere leveomkostninger generelt og bedre boligkvalitet for pengene har medført, at den danske flytning fra Sjælland til Skåne er femdoblet siden Øresundsbrons åbning i Hovedparten af de danske tilflyttere kommer fra Storkøbenhavn. Danskere udgør stadig en begrænset del af den samlede mobilitet på det skånske boligmarked. I 2004 var det danskere, der skrev under på slutsedlen på 6 8 procent af alle bostadsrätter*, der blev solgt i Malmö, og 5 10 procent af enfamiliehusene. Ifølge Region Skånes og Danmarks Statistiks befolkningsprognoser forventes befolkningen i Øresundsregionen at stige fra 3,6 millioner i dag til 3,9 millioner indbyggere i Befolkningstilvæksten forventes at blive størst på den svenske side. For at dække boligbehovet til alle kræver det, at der bliver bygget cirka nye boliger om året i Øresundsregionen. Efterspørgselen efter boliger vil blive størst i Malmöområdet. Den store danske tilflytning vil sandsynligvis fortsætte, og Malmö vil med tiden komme til at opleve stærkt stigende boligpriser og et stort behov for yderligere boligbyggeri. *) På side 10 defineres de forskellige boligtyper 2

5 Danskerne er velkomne i Skåne Den danske tilflytning til Skåne modtages generelt positivt af skåningene. 63 procent af skåningene er positivt indstillet over for de mange danske tilflyttere, og hver fjerde er endda meget positivt indstillet. Kun 5 procent har direkte noget imod, at mange danskere flytter til Skåne. Danskere betragtes generelt som trevlige og gemytlige. De positive begrunder deres indstilling med, at danskere er venlige og rare. En del begrunder deres indstilling med et generelt positivt syn på andre nationaliteter og kulturer, men der er også økonomiske argumenter. En større befolkning giver mere forretning, og som en respondent udtrykker det De handler der, hvor jeg arbejder, så jeg kan bibeholde mit job. Docent i antropologi Peter Hervik fra Internationel Migration och Etniska Relationer (IMER) på Malmö Högskola er ikke overrasket over undersøgelsens resultater. Ifølge Hervik kan skåningenes positive indstilling til danskerne forklares ved, at danskerne ikke betragtes som en trussel i Skåne. Der er mere gang i dem, og så ligner de skåningene så tilpas meget, at forskellene opfattes som charmerende. 3

6 BOLIG TIL HALV PRIS Ejerlejligheder og bostadsrätter* Halvdelen af de danskere, der flytter til Skåne, vælger at købe en bostadsrätt. Og ser man på pris forskellene mellem Storkøbenhavn og Stormalmö, forstår man hvorfor. Prisen for en bostadsrätt i det sydvestlige Skåne er i gennemsnit kun det halve af prisen for en ejerlejlighed i Storkøbenhavn. Nu kan man ikke helt sammenligne de to ejerformer, men for boligkøberen vil de to ejertyper klart være substitutter. Både ejerlejligheder og bostadsrätter sælges frit på markedet. Den store forskel på de to typer boliger er, at man som ejer af en bostadsrätt skal betale en månedlig boligydelse ligesom i en dansk andelsbolig. I en ejerlejlighed skal der kun betales fællesudgifter til ejerforeningen samt varme, el og andre forbrugsomkostninger. De månedlige omkostninger vil derfor være højere i en bostadsrätt end i en ejerlejlighed. Priser på ejerlejligheder og bostadsrätter i danske kroner per m DKK/m Skåne Malmö og omegnskommuner Storkøbenhavn Sjælland og øerne Kilde: Värderingsdata og Realkreditrådet *) På side 10 defineres de forskellige boligtyper 4

7 Både prisen på en ejerbolig og en bostadsrätt* er steget markant de seneste 10 år, men prisudviklingen på den danske side af sundet har været kraftigere end i Skåne. Og prisforskellen er blevet større over tid. Ikke blot er boligpriserne i Skåne lavere end i Storkøbenhavn, men udviklingen i valutakursen mellem danske og svenske kroner har også hjulpet godt på vej. Siden broen blev åbnet i 2000, har udsvinget i den svenske krones værdi gjort svenske boliger 10 procent billigere for danskere. Og tilsvarende er danske boliger blevet 10 procent dyrere for svenskere. Hvis man vil købe en lejlighed og sammenligner priserne på en ejerlejlighed på Sjælland med en bostadsrätt i Skåne, skal man helt til Næstved for at finde priser, der nærmer sig prisen på en bostadsrätt i Malmö. Hvis man arbejder i København, skal man dagligt bruge omkring 1 time og 10 minutter på transport mellem Malmö og København, men omkring 2½ time mellem Næstved og København. Denne sammenligning er en sammenligning af salgsprisen. En helt retvisende sammenligning bør ske på basis af nettoudgiften ved at bo i henholdsvis en ejerlejlighed og en bostadsrätt. Priser på ejerlejligheder og bostadsrätter i danske kroner per m DKK/m Frederiksberg Gentofte København Tårnby Hørsholm Dragør Birkerød Roskilde Køge Helsingør Hillerød Frederikssund Kilde: Värderingsdata og Realkreditrådet 5 Holbæk Høje Taastrup Sorø Lund Ringsted Næstved Helsingborg Malmö Vellinge Korsør Staffanstorp Ystad Svedala Kristianstad Trelleborg Landskrona Eslöv Simrishamn

8 Kattegat SVERIGE Korsør Holbæk DANMARK Sorø Ringsted Sjælland Frederikssund Roskilde Køge Helsingør Hillerød Hørsholm Birkerød Gentofte Frederiksberg Høje Taastrup Helsingborg København Tårnby Dragør Landskrona Malmö Vellinge Trelleborg Lund Staffanstorp Svedala Eslöv Skåne Ystad Kristianstad Simrishamn Næstved Østersøen Møn Gennemsnitspriser på ejerlejlighed og bostadsrätt i danske kroner per m 2 Kilde: Värderingsdata og Realkreditrådet 6

9 En bostadsrätt* i Malmö er væsentligt billigere end en bostadsrätt i Sveriges to andre storbyområder, Stockholm og Göteborg. Priserne i Malmö er dog steget markant i årene efter broåbningen, og prisforskellene mellem de svenske storbyer er derfor snævret ind. I perioden 2003 og 2004 steg prisen på bostadsrätter i Malmö med cirka 25 procent om året. I 2005 steg prisen på bostadsrätter til gengæld kun med 12 procent i Malmö, hvilket svarer til niveauet i resten af Sverige. Priser på bostadsrätter i Sverige DKK/m Sverige Stormalmö Kilde: Värderingsdata Årlige prisstigninger på bostadsrätter i Sverige 25 Procent Sverige Stormalmö Kilde: Värderingsdata *) På side 10 defineres de forskellige boligtyper 7

10 Enfamiliehuse Prisforskellen mellem den danske og svenske side er også markant for enfamiliehuse. Prisniveauet i Storkøbenhavn lå ved udgangen af 2005 mindst 25 procent over niveauet i Malmö. For at finde huse, der er billigere end i Malmö, der er Skånes dyreste kommune at købe hus i, skal man ud på Vest- og Sydsjælland til for eksempel Holbæk, Ringsted, Næstved, Sorø og Korsør. Stockholms økonomiske nedgangsperiode, efter at it-boblens brast i 2001, betød, at enfamiliehuses salgsværdi kun steg begrænset i perioden I disse år steg prisen på enfamiliehuse 24 procent i Malmö, hvilket har været med til at mindske prisforskellen i Stockholmsområdet og i Malmöområdet. Der er store forskelle på huspriser i Malmös forskellige bydele. Bydelene i centrum af byen og Limhamn er op til danske kroner dyrere per kvadratmeter end den billigste bydel, Oxie. Pris på enfamiliehuse i Malmös bydele 2005 Bydel Danske kroner per m 2 Slottsstaden Malmö Sankt Johannes Malmö Sankt Petri Limhamn Västra Klagstorp Bunkeflo Hyllie Kirseberg Eriksfält Kulladal Malmö Sankt Pauli Västra Skrävlinge Husie og Södra Sallerup Tygelsjö Möllevången-Sofielund Oxie Malmö Kilde: Mäklarstatistik.se Pris for enfamiliehuse i danske kroner per m DKK/m Gentofte Frederiksberg Kilde: Värderingsdata og Realkreditrådet Hørsholm Dragør København Birkerød Helsingør Tårnby Roskilde Hillerød Frederikssund Høje Taastrup Malmö Vellinge Køge Lund Holbæk Helsingborg 8 Staffanstorp Svedala Ringsted Sorø Næstved Ystad Trelleborg Landskrona Korsør Simrishamn Eslöv Kristianstad

11 Kattegat SVERIGE Korsør Holbæk DANMARK Sorø Ringsted Sjælland Frederikssund Roskilde Køge Helsingør Hillerød Hørsholm Birkerød Gentofte Frederiksberg Høje Taastrup Helsingborg København Tårnby Dragør Landskrona Malmö Vellinge Trelleborg Lund Staffanstorp Eslöv Svedala Skåne Ystad Kristianstad Simrishamn Næstved Østersøen Møn Pris for enfamiliehuse i danske kroner per m 2 Kilde: Värderingsdata og Realkreditrådet 9

12 Forskellige boligtyper En væsentlig forskel mellem den danske og den svenske del af Øresund er de forskellige boligtyper i Danmark og Sverige. Der findes såvel ejer- som lejeboliger og en blanding heraf i begge lande. I Sverige findes der kun en type ejerbolig, nemlig enfamiliehuse (småhus). Lejligheder er enten lejeboliger (hyresrätt) eller bostadsrätter. En bostadsrätt er en blanding af det, vi i Danmark kender som ejerlejlighed og en andelslejlighed, hvad angår ejerform. I modsætning til de danske andelsejere kan ejeren af en bostadsrätt i Sverige ligesom ejeren af en ejerlejlighed i Danmark sælge boligen frit og til markedspris. I Danmark findes der to typer ejerboliger, enfamiliehuse og ejerlejligheder. Ud over ejerboliger er der almindelige lejeboliger og andelsboliger. Andelsboliger er en blanding mellem en ejer- og lejebolig. Som ejer af en andelsbolig er man andelshaver i en andelsboligforening. Andelsboligforeningens formål er at drive ejendommen på andelsbasis. Som andelshaver har man ret til en andelsbolig i ejendommen. Andelsboligforeningens bestyrelse bestemmer principperne for, hvem en andelsbolig kan sælges til, og til hvilken pris den kan sælges. Boligtyper i Danmark og Sverige Danmark Sverige Lejeboliger Private lejeboliger Private hyreslägenheter Almene boliger Allmännyttiga hyreslägenheter Andelsboliger Kooperativa hyresrätter Ejerboliger Ejerlejligheder Bostadsrätter Huse Egna hem/småhus Forskellig boligfi nansiering I Danmark formidles boligkøb af realkreditinstitutter, mens det i Sverige er bankerne, der formidler boliglånene. I begge lande finansieres boligen for det meste ved obligationslån. I Sverige vil et lånetilbud typisk baseres på, at man tager et afdragsfrit lån på procent af husets pris og et toplån med afbetaling af den resterende sum eller selv stiller med resten af pengene. Man kan kombinere en fri rente, der ændres hver måned, med faste renter, der er låst i maksimalt 10 år. Lånet bliver ligesom i Danmark optaget i obligationer, men kundens lån påvirkes ikke af kursen på obligationerne. Det er kun renten på optagelsesdagen, der er afgørende. I Danmark kan boligejerne enten vælge et fastforrentet lån eller et variabelt forrentet lån. Ved et fastforrentet lån er ydelsen (det vil sige afdrag samt renter) fast i en løbetid på typisk 20 eller 30 år. Ved et variabelt forrentet lån er ydelsen kun fast i 1, 3 eller 5 år. Boligejeren kan vælge afdragsfrihed i op til 10 år. 10

13 FLYTNINGER OVER ØRESUND 70 procent af alle danskere, der flytter til Sverige, har tidligere boet i Storkøbenhavn. Antallet af personer, der flytter over sundet, er dog stadig relativt lille i forhold til de flyttestrømme, der i øvrigt udgår fra Storkøbenhavn. Cirka personer flytter hvert år fra en bolig i Storkøbenhavn til en ny bolig i en anden kommune inden eller uden for Storkøbenhavn eller til udlandet. Kun to procent heraf flyttede i 2004 til Skåne. Det er stadig færre, end der flytter fra Storkøbenhavn til Århus Amt, til trods for at man i mange tilfælde kan beholde jobbet i København, når man flytter over sundet. Siden Øresundsbron blev åbnet, er der også sket en stigning i antallet af personer, der flytter fra Skåne til Danmark. Stigningen kan dog forklares alene ud fra en stigning i de danskere, der flytter tilbage til Danmark, mens antallet af svenskere, der flytter over sundet ligger på samme niveau som før åbningen af Øresundsbron. Flytninger over Øresund mellem Sjælland og Skåne Antal personer Fra Sjælland til Skåne Fra Skåne til Sjælland (estimat) Kilde: Ørestat og Øresundsbro Konsortiet 11

14 Kan to boligmarkeder blive til ét? Det øresundsregionale boligmarked kan i dag ikke betegnes som ét boligmarked. Flyttestrømmene er stadig små i forhold til det antal flytninger, der sker inden for henholdsvis det skånske og det sjællandske boligmarked. Ikke desto mindre fungerer markedskræfterne på tværs af sundet. Det er flytningerne fra især Storkøbenhavn til Skåne et bevis på. Man flytter derhen, hvor man finder den bolig, man ønsker, til den laveste pris. Og flyttestrømmen fra Danmark til Skåne stiger kraftigt i disse år. Den svenske beskatning af fortjeneste ved salg af ejendom, når boligejeren flytter fra Sverige til udlandet, betyder, at svenske boligejere ikke har et incitament til at købe bolig i Danmark. Mulighederne for at få en lejebolig er stærkt begrænsede på begge sider af Øresund. Oftest kræver det, at man har stået på venteliste i flere år, inden man får tilbudt en lejlighed. Lejeboligmarkedet kan derfor betegnes som et lukket marked forbeholdt dem, der har stået på venteliste tilstrækkelig længe. Drivkræfterne bag den stigende flyttestrøm er de lavere boligpriser, bedre boligstandard, lavere bilpriser og lavere leveomkostninger. Desuden har spændingen ved at flytte til et andet land også været drivkraft for mange, viser en undersøgelse, som Öresundskomiteen og Øresundsbron gennemførte i En række forhold er dog med til at begrænse mobiliteten på det øresundsregionale boligmarked. Det er i dag ikke muligt at optage lån i et dansk realkreditinstitut for at finansiere en bolig i Skåne. Hvis man ønsker et lån i Danmark, bliver det et dyrere banklån. Svenske ejendomsmæglere må ikke annoncere i Danmark, medmindre de er registreret som mæglere i Danmark. Lovgivningen er egentlig ment som en forbrugerbeskyttelse, men i øresundsregional sammenhæng skaber den i høj grad en informationsbarriere. Danskere skal aktivt opsøge svenske ejendomsmæglere for at få viden om mulighederne på den anden side af Øresund. Uden et svensk personnummer kan det være svært at få et boliglån. Det svenske skatte væsen Skatteverket kræver, at man skal fremvise leje- eller købsaftale for at få et personnummer. Men mange svenske banker kræver et svensk personnummer, før de yder boliglån. 1) Danske erfaringer med at bo i Skåne, Öresundskomiteen og Øresundsbron

15 Danskerne opkøber Skåne eller gør de? Selv om antallet af danskere, der hvert år flytter til Skåne, er steget markant, siden Øresundsbron blev åbnet, og selv om danskerne i dag udgør 22 procent af den samlede nettotilflytning til Skåne, er effekten på boligpriserne alligevel begrænset. I Malmö skiftede bostadsrätter og enfamiliehuse ejere i Der var kun danske købere til 6 8 procent af bostadsrätterne og 5 10 procent af enfamiliehusene. 13

16 SKÅNINGENE POSITIVE 63 procent af skåningene har en positiv indstilling til de mange danske tilflyttere. Hver fjerde er endda meget positivt indstillet. Kun 5 procent har noget imod, at mange danskere flytter til Skåne, viser en ny undersøgelse, der er udarbejdet for Øresundsbron. Venlige og gemytlige danskere De positive begrunder deres indstilling med, at danskere er venlige og gemytlige. En del begrunder deres indstilling med et generelt positivt syn på andre nationaliteter og kulturer, men der kommer også økonomiske argumenter. En større befolkning giver mere forretning, og som en respondent udtrykker det De handler der, hvor jeg arbejder, så jeg kan bibeholde mit job. De tager vores boliger og arbejde Hos de få, der er negativt indstillede over for den danske indflytning, er de stigende huspriser selvsagt også et argument, der bliver brugt. Desuden er en del skåninge bange for, at danskerne tager arbejde fra svenskerne. Der er også en klar irritation over, at danskere, der pendler til jobbet i Danmark, bruger den offentlige service i Sverige uden at betale skat i Sverige. Det er de hyppigste argumenter blandt de negativt indstillede. Skåningenes indstilling til den danske tilflytning Positiv 40% Meget positiv 23% Ved ikke 2% Meget negativ 1% Negativ 4% Hverken positiv eller negativ 30% Kilde: Øresundsbro Konsortiet 14

17 Imødekommende skåninge Undersøgelsen viser, at skåningene tager imod de tilflyttende danskere med stor imødekommenhed. Docent i antropologi Peter Hervik fra Internationel Migration och Etniska Relationer (IMER) på Malmö Högskola er ikke overrasket over undersøgelsens resultater. Ifølge Hervik kan skåningenes positive holdning til danskerne forklares ved, at danskerne ikke betragtes som en trussel i Skåne. Der er mere gang i dem, og så ligner de skåningene så tilpas meget, at forskellene bliver betragtet som charmerende. Skåningenes opfattelse af den danske tilflytning stemmer godt overens med virkeligheden. 65 procent af alle skåninge svarer, at antallet af danskere, der er flyttet til Skåne siden år 2000, er steget. Svarene varierer betydeligt, alt efter hvor skåningene bor. I det sydvestlige Skåne mener 74 procent, at antallet af danske tilflyttere er steget, mens det kun er 44 procent i det nordøstlige Skåne. Det stemmer overens med mønstret i danskernes tilflytning, hvor hovedparten bosætter sig i det sydvestlige Skåne. Den positive indstilling hænger ifølge Hervik sammen med den stigende kontakt mellem folk, siden Øresundsbron åbnede. For mange skåninge er det en selvfølge at tage toget til København for at benytte sig af det større kulturudbud og andre storbyfristelser. At svenskerne kan lide hovedstaden på den anden side af sundet spiller således en stor rolle for den positive indstilling. 15

18 Positivt resultat af Øresundsbron Syv ud af 10 skåninge mener, at den danske tilflytning er et positivt resultat af etableringen af Øresundsbron. Igen er det det sydvestlige Skåne, der har mærket de stærkeste effekter af den danske indvandring og er mest overbevist i den sag, mens det nordvestlige Skåne er mindst overbevist om Øresundsbron som årsagsforklaring. 80 procent af skåningene mener, at de vil få flere danske venner og bekendte som følge af det stigende antal danskere, der bor i Skåne, og kun 3 procent mener, at danskerne isolerer sig i danskerghettoer. Hver anden er enig i den vurdering, at den danske tilflytning vil betyde markante prisstigninger på boliger, mens kun hver tredje tror, at den danske tilflytning vil forværre boligmanglen. Forklaringen på, at der ikke er flere, der mener, at boligmanglen bliver forstærket, skyldes, at mange (45 procent) mener, at den danske tilflytning vil stimulere boligbyggeriet. Skåningene lægger ikke nogen større symbolsk betydning i at hejse et andet lands flag på svensk jord: 88 procent svarer, at de har fuld forståelse for, at danskerne vil hejse deres flag i den nye have, eller at de ikke har noget imod, at de gør det. Blot 4 procent finder det oprørende eller respektløst, mens 6 procent mener, at danskerne i så fald også skal hejse det svenske flag. At skåningene åbenbart er ligeglade med, hvilken farve flagene, der vajer på svensk jord, har, overrasker ikke docent Peter Hervik. I forhold til flagning ser han en stor forskel på danskere og svenskere. Den danske nationalisme bunder i tysk nationalromantik og en forestilling om det danske folk, og tilsvarende holdning eksisterer ikke i Sverige. I Sverige er nationalismen koblet til nationalstaten og synet på den svenske velfærdsstat som noget moderne og godt. Nationalfølelsen i forbindelse med det svenske folk eksisterer stort set ikke. Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera i slutningen af januar Undersøgelsen er gennemført blandt skåninge og afdækker deres holdning til den markante stigning i antallet af danskere, der er flyttet til Skåne, siden Øresundsbron blev indviet i

19 Andel af skåninge, der er enige i udsagnet Nordvestlige Nordøstlige Sydvestlige Sydøstlige Skåne Skåne Skåne Skåne Skåne i alt Den danske tilflytning medfører, at flere skåninge får danske venner og bekendte 76% 79% 81% 86% 80% Den danske tilflytning er et positivt resultat af opførelsen af Øresundsbron 57% 61% 77% 72% 69% En fortsat stor tilflytning af danskere vil stimulere boligbyggeriet i min kommune 49% 39% 57% 56% 52% Den danske tilflytning vil medføre markant højere boligpriser i Skåne 41% 40% 49% 37% 45% Den danske tilflytning forværrer boligmanglen i Skåne 28% 21% 30% 19% 27% Danskerne bor i danskerghettoer 3% 5% 3% 3% 1% Kilde: Øresundsbro Konsortiet 17

20 BEFOLKNINGSUDVIKLING Den væsentligste faktor, der påvirker efterspørgslen efter boliger, er befolkningsudviklingen. Befolkningsprognoser/-fremskrivninger anvendes derfor i byplanlægningen for at beregne fremtidens boligbehov. De regionale befolkningsfremskrivninger er dog forbundet med stor usikkerhed. De bygger på allerede observerede demografiske tendenser og strukturer og kan derfor ikke tage højde for pludselige skift. Især til- og fraflytning fra et område er svært at forudsige. Den regionale befolkningsudvikling fortæller om de ændringer, der historisk er sket i boligbehovet, og om de tendenser, der peger ind i fremtiden og definerer fremtidens boligbehov. 18

21 Sjælland I 1980 erne lå den økonomiske vækst i industri - s ektoren i Kolding, Vejle og Fredericia i Jylland, og der skete ikke meget i København. Befolkningsgrundlaget faldt igennem 1980 erne på grund af et fødselsunderskud i byen, og samtidig var der stort set ingen nettotilflytning. Fødselsunderskuddet blev dog gradvist reduceret, og i slutningen af 1990 erne lykkedes det København at få et fødselsoverskud. I 1990 erne skete der et skift i den regionale økonomiske udvikling. Udviklingen koncentrerede sig nu i og omkring landets største byområder, hvor der skete en vækst i den videntunge beskæftigelse. Nettotilflytningen til København steg igen og lå gennem 1990 erne på gennemsnitlig per år. Siden 2001 er der igen sket en nettoudflytning fra dronningens by. Den primære forklaring skal findes i de høje boligpriser i byen. Befolkningsudviklingen på resten af Sjælland har været mere stabil. Men den stabile befolkningsudvikling dækker over forskellige bevægelser, og i slutningen af 1990 erne steg nettotilflytningen til Vestsjællands og Storstrøms Amter primært på grund af en stigende udflytning fra Storkøbenhavn. Befolkningsudviklingen på Sjælland og øerne Antal personer Kilde: Danmarks Statistik Københavns Amt Vestsjælland og Storstrøms Amter Roskilde og Frederiksborg Amter København og Frederiksberg

22 Skåne I første halvdel af 1980 erne var befolkningstallet i Skåne nogenlunde konstant, men et pænt fødselsoverskud i slutningen af 1980 erne og fremefter kombineret med stor nettoindvandring fra udlandet gav Skåne mellem og nye indbyggere årligt i denne periode. I 1994 havde Skåne og Sverige den kraftigste befolkningstilvækst siden 1960 erne. Befolkningstilvæksten skyldtes blandt andet indvandring fra først og fremmest Balkan på grund af krigen. Mange valgte at bosætte sig i storbyområder, og derfor fik Skåne og Malmö en befolkningsstigning, som var meget større end for Sverige som helhed. I slutningen af 1990 erne tog flygtningestrømmen af, samtidig med at fødselsoverskuddet blev til et underskud. Det betød, at Skåne i nogle år kun bød velkommen til nye borgere hvert år. Den øgede tilflytning af danskere fik billedet til at vende igen i 2000, og i dag stiger Skånes befolkning hvert år med circa indbyggere. Befolkningsudviklingen i Skåne Antal personer Kilde: Region Skåne Nettotilflytning Nettoindvandring Fødselsoverskud

23 Forventninger til den fremtidige befolkning i Øresundsregionen Ifølge Region Skånes og Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventes Øresundsregionens befolkning at stige fra 3,6 millioner indbyggere i dag til 3,9 millioner indbyggere i Den kraftigste befolkningsudvikling vil ske de nærmeste år og kraftigst i Skåne. Frem til 2014 forventes den skånske befolkning at vokse med personer især på grund af et fødselsoverskud, men også på grund af tilflytning. Skånes befolkning forventes at stige kraftigere end i den øvrige del af Sverige. Det samme billede genfindes på den danske side af Øresund. Befolkningen på Sjælland og øerne forventes at vokse med indbyggere frem til Dette er mere end i den øvrige del af Danmark. I alt forventes befolkningen i Øresundsregionen at stige med personer i perioden I de efterfølgende år forventes fortsat en befolkningsvækst i regionen, men fremskrivningerne og prognoserne bliver mere usikre på lang sigt. Befolkningsudviklingen i Øresundsregionen ,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% Sjælland og øerne Prognose Kilde: Region Skåne og Danmarks Statistik Skåne Prognose Fremskrivning 21

24 BOLIGUDBUD Det er udbud og efterspørgsel, der styrer prisudviklingen på ejerboligmarkedet sammen med generelle forhold som beskatning, ændring af boliglåntyper og renteudviklingen, der påvirker nettoudgiften ved at sidde i en ejerbolig og derfor har stor betydning for ejerboligpriserne. En del af den prisstigning på ejerboliger, som Danmark og Sverige har set gennem de seneste år, kan tilskrives det historisk lave renteniveau og for Danmarks vedkommende nye lånetyper med mulighed for afdragsfrihed, som medfører lavere månedlig ydelse. Boligkøberne har ganske enkelt råd til at købe en dyrere bolig end tidligere. Efterspørgslen efter boliger i et givet lokalområde påvirkes af en lang række faktorer. Befolkningsudviklingen, dens aldersstruktur og husholdningernes sammensætning ændrer dels det samlede behov for boliger, dels behovet for specifikke boliger for eksempel ældreboliger og påvirker også behovet for boliger med en specifik størrelse. Udviklingen i husholdningernes disponible indkomst, deres forventninger til fremtiden og ændringer i beskæftigelsen er vigtige faktorer, der direkte påvirker boligefterspørgslen. Ændringer i infrastruktur i et lokalområde og ændringer generelt i et områdes attraktivitet som for eksempel anlæg af et rekreativt område vil også smitte af på boligprisudviklingen. Nybyggeri, sammenlægninger og nedrivninger af boliger er også forhold, der gennem ændringer i boligudbuddet påvirker ejerboligpriserne. Både i Storkøbenhavn og i store dele af Skåne har der gennem de seneste år været problemer med at få boligudbuddet til at matche den stigende efterspørgsel. Det har sat pres på boligpriserne med det resultat, at mange førstegangskøbere i Storkøbenhavn har svært ved at finde en egnet bolig, de har råd til, og i Skåne rapporterer 29 ud af 33 kommuner, at der er boligmangel i hele eller dele af kommunen. 22

25 Boliger i Øresundsregionen i dag Der er cirka boliger i Øresundsregionen, heraf cirka på dansk side og cirka i Skåne. Af boligudbuddet på Sjælland findes de mere end i Storkøbenhavn, hvoraf en femtedel ligger i Københavns kommune. Halvdelen af boligerne i Skåne er koncentreret i den sydvestlige del, og heraf ligger halvdelen i Malmö kommune. Boligstrukturen i Storkøbenhavn og det sydvestlige Skåne minder meget om hinanden. Andelen af flerfamiliehuse, mindre lejligheder og udlejningslejligheder er i stor udstrækning koncentreret i København og Malmö, mens de omkringliggende kommuner har en større andel enfamiliehuse. Den vigtigste forskel mellem det sydvestlige Skåne og Storkøbenhavn er, at der på den sjællandske side stadig findes en stor andel af ældre lejligheder uden moderne faciliteter. Også boligmønstret i Storkøbenhavn og Sydvestskåne minder om hinanden. Da København og Malmö har forholdsvis mange små lejligheder, er andelen af små husholdninger større i København og Malmö end i andre dele af regionen. Boligernes fordeling på boligtyper Sjælland Skåne Lejeboliger 42% 44% Blandet ejerform 19% 18% Ejerboliger 38% 38% I alt 100% 100% 23

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne ANALYSE Trend Report Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne Vinderne har villa, biler og mange børn Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Bosætning som strategi

Bosætning som strategi Bosætning som strategi Hans Thor Andersen 22. NOVEMBER 2013 Bosætning som strategi Baggrund hvorfor bosætningsstrategi? Udfordringerne funktionel og regional forandring Det regionale billede Lokale akvisitionsstrategier

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 4 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 214 Fokus på det skæve Danmark Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 3. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere